מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 2601 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי פרי יהושע
ג' יוני 18, 2019 2:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נולד בשבת - האם מותר להשתמש במיכל המייצר קצפת
תגובות: 8
צפיות: 189

Re: האם מותר להשתמש בשבת במיכל המייצר קצפת

לפחות בכוח זה קיים כבר כעת
וצריך עיון
על ידי פרי יהושע
ג' יוני 18, 2019 12:01 am
פורום: בית המדרש
נושא: נולד בשבת - האם מותר להשתמש במיכל המייצר קצפת
תגובות: 8
צפיות: 189

Re: עשיית קצפת בשבת

אני חושב שאין לדמות קצף שהוא יצירה בפני עצמה כגון להקציף ביצים, לתערובות של גז וכו' שכתבת עליהם, שהם כבר נמצאים בכוח כבר כעת.
על ידי פרי יהושע
ש' יוני 15, 2019 9:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: איך בועל נדה טובל ביום - הא כתיב וְטָמֵא שִׁבְעַת יָמִים.
תגובות: 18
צפיות: 1338

Re:מקצת היום ככולו

איש_ספר כתב:כמדומה שאין גדר ברור היכן אומרים מקצת היום ככולו והיכן לא. והיכא דאתמר אתמר והיכא דלא וכו'. וכבר האריך בזה בתשו' ג"ו הספרדי.


דרך לימודי בסוגי' זו עמדתי על דין הנהוג, שבאבלות אומרים מקצת היום כככולו בין בהתחלה בין בסוף, ובשבע ברכות אין אומרים כן אלא בתחילה ולא בסוף
ויש לעי' מאי שנא?
על ידי פרי יהושע
ה' מאי 16, 2019 8:46 pm
פורום: אספקלריא
נושא: למה אומרים הלל בה' באייר דוקא?
תגובות: 107
צפיות: 15557

Re: למה אומרים הלל בה' באייר דוקא?

א. לא יודע שם פירשת איזה עניין בחנוכה בגלל הנס שהתחדש בכל יום אבל מה תענה כאן? ב. ומש"כ על תקנת מגילה היא גופא קשיא, שאם קריאת מגילה היא כהלל, הלא חזינן דתקנת נביאים היא לדורות. א. פורים הוא רק יום אחד, כך שאין צורך להסביר, כמו בחנוכה, מדוע אומרים הלל כל יום. ב. לא כי, קריאת המגילה אינה מכוח ת...
על ידי פרי יהושע
ד' מאי 15, 2019 10:08 pm
פורום: אספקלריא
נושא: למה אומרים הלל בה' באייר דוקא?
תגובות: 107
צפיות: 15557

Re: למה אומרים הלל בה' באייר דוקא?

א. לא יודע שם פירשת איזה עניין בחנוכה בגלל הנס שהתחדש בכל יום אבל מה תענה כאן? ב. ומש"כ על תקנת מגילה היא גופא קשיא, שאם קריאת מגילה היא כהלל, הלא חזינן דתקנת נביאים היא לדורות. א. פורים הוא רק יום אחד, כך שאין צורך להסביר, כמו בחנוכה, מדוע אומרים הלל כל יום. ב. לא כי, קריאת המגילה אינה מכוח ת...
על ידי פרי יהושע
ד' מאי 15, 2019 8:47 pm
פורום: אספקלריא
נושא: למה אומרים הלל בה' באייר דוקא?
תגובות: 107
צפיות: 15557

Re: למה אומרים הלל בה' באייר דוקא?

מי אומר הלל בפורים? כוונתו מסתמא ל הו"א שבגמ'. שאלת הגמ' (מגילה יד.) היא שכשם שתקנו קריאת מגילה כך ראוי? היה לתקן הלל, אבל לא שהם מחויבים לומר הלל לדורות מכוח תקנת הנביאים. ובשעה שנעשה להם הנס הם כן אמרו הלל, כתקנת הנביאים, כדאיתא בפסחים קיז. עי' מאירי שכותב שכיון ולהלכה קריאתה זו הלילא, (כמו ...
על ידי פרי יהושע
ד' מאי 15, 2019 2:56 pm
פורום: אספקלריא
נושא: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין
תגובות: 423
צפיות: 2565

Re: למה אומרים הלל בה' באייר דוקא?

מי אומר הלל בפורים? כוונתו מסתמא ל הו"א שבגמ'. שאלת הגמ' (מגילה יד.) היא שכשם שתקנו קריאת מגילה כך ראוי? היה לתקן הלל, אבל לא שהם מחויבים לומר הלל לדורות מכוח תקנת הנביאים. ובשעה שנעשה להם הנס הם כן אמרו הלל, כתקנת הנביאים, כדאיתא בפסחים קיז. עי' מאירי שכותב שכיון ולהלכה קריאתה זו הלילא, (כמו ...
על ידי פרי יהושע
ד' מאי 15, 2019 8:15 am
פורום: בית המדרש
נושא: טבילה שלא לשם היתר בפועל - האם מברכים?
תגובות: 76
צפיות: 2032

Re: טבילה שלא לשם היתר בפועל - האם מברכים?

איש_ספר כתב:לא הצלחתי למצוא באוצר

אשה הטובלת שלא ע"מ לשמש. אבע"א בעלה בחו"ל ויחזור אחרי שתיטמא שוב, אבע"א אלמנה הטובלת לטומאתה מאיזה טעם (אולי ערב יו"כ), האם תברך?


כמובן שיסוד הספק שטבילה היא כהכשר מצוה (א"נ דטבילה בזמנה לאו מצוה).

נמחק
על ידי פרי יהושע
ד' מאי 15, 2019 8:13 am
פורום: אספקלריא
נושא: למה אומרים הלל בה' באייר דוקא?
תגובות: 107
צפיות: 15557

Re: למה אומרים הלל בה' באייר דוקא?

אם ציינת לרשב"ם שאולי משמע מדבריו כמו שלמדת שהנביאים וסיסרא וכו' הן באותו מישור. אז למה לא ניחא לך גם ברש"י שלמד שנביאים תקנו לדורות כגון חנוכה אני לא חושב שכוונת רש"י לומר שתקנת חנוכה לדורות היא היא תקנת הנביאים. והארכתי בזה כאן https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=24&t=24709...
על ידי פרי יהושע
ד' מאי 15, 2019 12:57 am
פורום: אספקלריא
נושא: למה אומרים הלל בה' באייר דוקא?
תגובות: 107
צפיות: 15557

Re: למה אומרים הלל בה' באייר דוקא?

אם ציינת לרשב"ם שאולי משמע מדבריו כמו שלמדת שהנביאים וסיסרא וכו' הן באותו מישור. אז למה לא ניחא לך גם ברש"י שלמד שנביאים תקנו לדורות כגון חנוכה אני לא חושב שכוונת רש"י לומר שתקנת חנוכה לדורות היא היא תקנת הנביאים. והארכתי בזה כאן https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=24&t=24709...
על ידי פרי יהושע
א' מאי 12, 2019 11:10 pm
פורום: אספקלריא
נושא: למה אומרים הלל בה' באייר דוקא?
תגובות: 107
צפיות: 15557

Re: למה אומרים הלל בה' באייר דוקא?

אם ציינת לרשב"ם שאולי משמע מדבריו כמו שלמדת שהנביאים וסיסרא וכו' הן באותו מישור.
אז למה לא ניחא לך גם ברש"י שלמד שנביאים תקנו לדורות כגון חנוכה
על ידי פרי יהושע
א' מאי 12, 2019 1:23 am
פורום: אספקלריא
נושא: למה אומרים הלל בה' באייר דוקא?
תגובות: 107
צפיות: 15557

Re: למה אומרים הלל בה' באייר דוקא?

עי' רש"י שם ד"ה ועל כל צרה
על ידי פרי יהושע
ש' מאי 11, 2019 11:04 pm
פורום: אספקלריא
נושא: למה אומרים הלל בה' באייר דוקא?
תגובות: 107
צפיות: 15557

Re: למה אומרים הלל בה' באייר דוקא?

ובתחילת דבריו כתב: בפסחים (קיז), תנו רבנן, הלל זה מי אמרו, נביאים תקנו להם לישראל שיהיו אומרים אותו על כל פרק ופרק, וכן על כל צרה שלא תבא עליהם, ולכשנגאלים ממנה יהיו אומרים אותו על גאולתם . פשט דברי הגמ' שם שעל גאולה מצרה אומרים הלל פעם אחת בלבד. אין משם מקור לקביעה לדורות. למה זה הפשט? במחילה זה א...
על ידי פרי יהושע
ו' מאי 10, 2019 5:08 pm
פורום: אספקלריא
נושא: למה אומרים הלל בה' באייר דוקא?
תגובות: 107
צפיות: 15557

Re: למה אומרים הלל בה' באייר דוקא?

ובתחילת דבריו כתב: בפסחים (קיז), תנו רבנן, הלל זה מי אמרו, נביאים תקנו להם לישראל שיהיו אומרים אותו על כל פרק ופרק, וכן על כל צרה שלא תבא עליהם, ולכשנגאלים ממנה יהיו אומרים אותו על גאולתם . פשט דברי הגמ' שם שעל גאולה מצרה אומרים הלל פעם אחת בלבד. אין משם מקור לקביעה לדורות. למה זה הפשט? במחילה זה א...
על ידי פרי יהושע
ו' מאי 10, 2019 2:26 am
פורום: בית המדרש
נושא: שליא - מציאות הדברים?
תגובות: 10
צפיות: 427

Re: שליא - מציאות הדברים?

לא נראה לי שאפשר להסביר אחרת מאשר שק השפיר. הגמרות על שליא מדברות בד"כ על הפלה. המציאות היא ששק השפיר מתפרק בהפלות מוקדמות? ובכלל אתה בטוח ששק השפיר מתפרק לגמרי כמו שאתה מתאר? כאן יש תמונה של שק השפיר מאחר הלידה. הוא לא נראה מפורק. נכון התמונה נראית כך (יתכן שהסיבה שזה לא נראה לנו ואנחנו רואים...
על ידי פרי יהושע
ה' מאי 09, 2019 10:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שליא - מציאות הדברים?
תגובות: 10
צפיות: 427

Re: שליא - מציאות הדברים?

בעינים אפשר לראות את הגומי הזה?
כמדומני שלא, הוא דומה לג'לי שמתפרק ולא נשאר ממנו כלום
ולכן קשה לומר שעליו הכוונה?

מה גם שבלאו הכי אינו יוצא כשהוולד בתוכו
וא"א לומר שכשיצתה מקצת שליא בתוכה מקצת עובר
וזו עיקר הבעיה!
על ידי פרי יהושע
ה' מאי 09, 2019 8:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שליא - מציאות הדברים?
תגובות: 10
צפיות: 427

Re: שליא - מציאות הדברים?

וכי לא ראיתי?
אלא שכידוע וכברור אין שק השפיר דבר הנראה לעין אחרי התפרקותו.
וזו הבעיה להסביר את המושג שליה עליו.
על ידי פרי יהושע
ה' מאי 09, 2019 7:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שליא - מציאות הדברים?
תגובות: 10
צפיות: 427

Re: שליא - מציאות הדברים?

מאיר סובל כתב:ואם נסביר את המילה "בו" לא בתוכו אלא "עמו" יהיה מובן יותר?

זה לא יעזור כי עדין יקשה מהדין של מקצת שליה שדנו בגמ' עם יש עמה וולד או רובו או מקצתו (שלא כמו כל השליה)
ואם הכוונה לשליה בלשוננו מה זה שייך מקצת שליה למקצת וולד.
על ידי פרי יהושע
ה' מאי 09, 2019 12:10 am
פורום: בית המדרש
נושא: שליא - מציאות הדברים?
תגובות: 10
צפיות: 427

שליא - מציאות הדברים?

כיום מה שנקרא שליא, בוודאי אין הוולד בתוכה כמו שכתבו רש"י והרמב"ם, וכמו שנראה מהסוגי' ב"ק יא. שאין שליא בלא וולד וגם מקצת שליא אין בלא וולד, אבל אמרינן במקצת שליא שאולי לא יצא ראשו ורובו עמה, וכדו'. ולהסביר זאת על 'שק השפיר' גם לא נראה, כי הרי אינו נראה כלל בחוץ (כי הוא מוקף בקרומים כ...
על ידי פרי יהושע
ה' אפריל 25, 2019 6:07 pm
פורום: פסח
נושא: וידוי מעשר - הלכה למעשה
תגובות: 18
צפיות: 1521

Re: וידוי מעשר - הלכה למעשה

עני בן פחמא כתב:בחזו"ע (תרו"מ עמ' רפא) כותב שאפשר לומר תמיד כאדם הקורא בתורה.

בכל מקרה דעת החזו"א שאין חובה ליתן מעשר ללוי, כיון שהמע"ה.

לא רק שאין חובה, אלא המנהג שלא לתת כדי שלא יהיו עולים בשביל זה ומיחסים עצמם ללויה
למעשה כידוע החזון איש כן נתן.
על ידי פרי יהושע
ה' אפריל 25, 2019 6:05 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ישורון קובץ הארבעים - מדור זכרון מיוחד - הגר"ש דבליצקי זצ"ל
תגובות: 60
צפיות: 4455

Re: ישורון קובץ הארבעים - מדור זכרון מיוחד - הגר"ש דבליצקי זצ"ל

קראתי כעת את ההקדמה אור לישרים - לדרכו של הגר"ש
ואכן נפלא מאד

יישר כוח
על ידי פרי יהושע
ד' אפריל 17, 2019 11:46 pm
פורום: פסח
נושא: האוכל מצה בשאר ימי הפסח-למה לא יעבור על בל תוסיף?
תגובות: 28
צפיות: 2020

Re: האוכל מצה בשאר ימי הפסח-למה לא יעבור על בל תוסיף?

ולמה לכו"ע לא יעבור כשאוכל בשבת? נכב"ב על שאלת מר בפורום נכבד זה (נא לחפש), והאמת שעוד לא נתיישבה דעתי בתירוץ טוב על זה. ודברי הרב קו ירוק נכונים בטעמם, שבמצה לא ניכר עניין המצוה, ולכן לא שייך לאסור משום בל תוסיף הגע עצמך שיהיה גם איסור בל תוסיף באכילת מרור, יהיה אסור לאכול כרין וחסה ביו&...
על ידי פרי יהושע
ד' אפריל 17, 2019 10:26 pm
פורום: פסח
נושא: האוכל מצה בשאר ימי הפסח-למה לא יעבור על בל תוסיף?
תגובות: 28
צפיות: 2020

Re: האוכל מצה בשאר ימי הפסח-למה לא יעבור על בל תוסיף?

תמהתי על השאלה הרי שלא בזמנה לכו"ע אין עוברין אלא אם נתכון לשם מצוה ומאי בל תוסיף איכא, [ושוב נתישב לי כונת מר שמכיון שמתכון לצאת מספק משום דעת הגר"א אית לי' כונה וא"כ עה"צ דלית הלכתא כהגר"א עובר בבל תוסיף, אמנם גם זה אינו נכון דכל שעושה כן מספק מצוה אינו בל תוסיף וכמו מניח...
על ידי פרי יהושע
ד' אפריל 17, 2019 10:23 pm
פורום: פסח
נושא: האוכל מצה בשאר ימי הפסח-למה לא יעבור על בל תוסיף?
תגובות: 28
צפיות: 2020

Re: האוכל מצה בשאר ימי הפסח-למה לא יעבור על בל תוסיף?

ולמה לכו"ע לא יעבור כשאוכל בשבת? נכב"ב על שאלת מר בפורום נכבד זה (נא לחפש), והאמת שעוד לא נתיישבה דעתי בתירוץ טוב על זה. אדרבא ציין היכן, כי הוא פירכא מעיקרא דבעי לימוד על כך ודברי הרב קו ירוק נכונים בטעמם, שבמצה לא ניכר עניין המצוה, ולכן לא שייך לאסור משום בל תוסיף הגע עצמך שיהיה גם איסו...
על ידי פרי יהושע
ד' אפריל 17, 2019 8:49 pm
פורום: פסח
נושא: האוכל מצה בשאר ימי הפסח-למה לא יעבור על בל תוסיף?
תגובות: 28
צפיות: 2020

Re: האוכל מצה בשאר ימי הפסח-למה לא יעבור על בל תוסיף?

ולמה לכו"ע לא יעבור כשאוכל בשבת?
על ידי פרי יהושע
ד' אפריל 10, 2019 12:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מנהג המקום - בזמננו באר"י
תגובות: 8
צפיות: 432

Re: מנהג המקום - בזמננו באר"י

עיקר טענתו, שאין דבר כזה מנהגי קהילות אלא מנהגי ערים, וכשבאים לא"י מכל תפוצות הגולה, אין כלל מנהגי ערים, וממילא זה כור היתוך לכל המנהגים. אולם המנהג לא כך, שיש מושג של מנהגי קהילות, ושיש השתייכות ע"פ המוצא, וגם על זה אומרים לא תיטוש וגו'. ויתכן שזה משום ההשתייכות הטבעית שיש לאדם לא רק לעיר...
על ידי פרי יהושע
ג' אפריל 09, 2019 10:27 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ ירחון האוצר - אוצר כתבי עת בכל מקצועות התורה ◆ [מתעדכן]
תגובות: 233
צפיות: 83333

Re: ◆ ירחון האוצר - אוצר כתבי עת בכל מקצועות התורה ◆ [מתעדכן]

כל עיקר קושיא ד' בעיקר תמוה, דהלא עיקר מה שבאו לומר בירו' נראה ברור, לתת טעם למה ספק טומאה ברה"ר ספיקו טהור, וע"ז אמרו שמצינו שהקלו בטומאה בציבור לגבי קרבן ציבור שקרב בטומאה, ויש עוד להאריך.
על ידי פרי יהושע
ב' אפריל 08, 2019 2:13 am
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 362
צפיות: 28685

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

אני הסתמכתי על דברי הפוסקים בשו"ע (ונו"כ) סימן מ"ו סעיף ט (גם בשו"ע הרב זה בסעיף ט. דבר נדיר-יחסית), שאומרים לקרוא קריאת שמע לפני התפילה בלי ברכות, ולא אומרים (לציבור כולו!) לדלג פסוד"ז. ועוד, האם היוצרות של הציבור יותר חשובים מפסוד"ז של היחיד?! היוצרות הן חלק מקדושת י...
על ידי פרי יהושע
ה' אפריל 04, 2019 9:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 362
צפיות: 28685

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

אני הסתמכתי על דברי הפוסקים בשו"ע (ונו"כ) סימן מ"ו סעיף ט (גם בשו"ע הרב זה בסעיף ט. דבר נדיר-יחסית), שאומרים לקרוא קריאת שמע לפני התפילה בלי ברכות, ולא אומרים (לציבור כולו!) לדלג פסוד"ז. כמדומה הם מדברים שמחמת היוצרות יפסיד את הק"ש, ומקורו בתר"י וזה כבר מעט יותר מ...
על ידי פרי יהושע
ה' אפריל 04, 2019 2:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 362
צפיות: 28685

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

המתחיל להתפלל סמוך לסוף זמן קריאת שמע - עדיף שיאמר ק"ש קודם התפלה ויתפלל אח"כ פסד"ז כסדר או שידלג בפסד"ז כך שיאמר ק"ש עם ברכותיה לפני סוף הזמן (ומיירי כשבשתי האפשרויות יתפלל ביחיד או בשתיהן בצבור כך שלא ידלג בשביל תפלה בצבור)? האם יש הבדל אם מדובר בסזק"ש של המג"א ...
על ידי פרי יהושע
ו' מרץ 29, 2019 2:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 2950
צפיות: 548385

Re: בשורת ספרים חדשים

ספר חדש המרומם את הנפש

דְּעֶה חָכְמָה לְנַפְשֶׁךָ
דוגמית:

https://drive.google.com/file/d/1vIxqg7 ... sp=sharing
על ידי פרי יהושע
ד' מרץ 27, 2019 8:21 am
פורום: אספקלריא
נושא: האם מותר לגנוב מהמדינה?
תגובות: 151
צפיות: 11273

Re: דינא דמלכותא ביחס לממון של המדינה

שליטא כתב:מה דעת חכמי ישראל?

ח"ו
על ידי פרי יהושע
ד' מרץ 27, 2019 8:20 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: האם בעי לדין שומע כעונה כדי לקיים 'זכור בפה'?
תגובות: 12
צפיות: 1348

Re: האם בעי לדין שומע כעונה כדי לקיים 'זכור בפה'?

ר"ל שאם יש כאן מצווה משותפת של שומע ומשמיע א"כ לכאורה אין מעלה להיות משמיע מאשר שומע, ומדהקפיד הגר"א לעלות בעצמו ע"כ ס"ל דהוי כדין שומע כעונה שהוא מגדר שליחות וא"כ מצוה בו יותר מבשלוחו. והגש"פ עצמה ג"כ יש לדון האם הוי דין סיפור משותף של שומע ומשמיע, ולכאורה נ...
על ידי פרי יהושע
ד' מרץ 27, 2019 8:15 am
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 362
צפיות: 28685

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

ברור שההרחבה של הכוונה, אינה הרחבה בעלמא, אלא באה לצאת ולבוא בתוך ומתוך המילה עצמה, דא עקא שלפעמים (ולדידי ודכוותי הוא בד"כ) היא נתלית מעל המילה, בלי שיכות אליה, ומטביעה את הכוונה הפשוטה, ולכן יש ב' שיטות, או עכ"פ לא לזוז מדין השו"ע, ולהתאמץ לכוון הכל בתוך המילה או לחילופין עכ"פ ...
על ידי פרי יהושע
ד' מרץ 27, 2019 12:28 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: מדת השמחה של החזון איש
תגובות: 13
צפיות: 1437

Re: מדת השמחה של החזון איש

שמעתי מיהודי שנפטר כבר שהיה בעצמו אצל החזון איש בפורים, כד בדיחא דעתיה, שם צלחת עם בוטנים על ראשו, והתחיל לעבור בחדר שכולם יקחו ממנה, אח"ז נעמד ואמר (ביידיש ואני מתרגם), "בשמים יש ב' כסאות, אחת לחמות ואחת לשניר (כלה), האחד יושבת בו אחת מהן, והשני ריק, כי אם תשב השניה, זה לא יהיה גן עדן, זה...
על ידי פרי יהושע
ד' מרץ 27, 2019 12:24 am
פורום: בית המדרש
נושא: שוה פרוטה מחמת הקדושין- מקודשת?
תגובות: 36
צפיות: 1216

Re: שוה פרוטה מחמת הקדושין- מקודשת?

מסברא למה שלא תהיה מקודשת, ובפרט בקידושין שהיא נהנית משו"פ ע"י הקידושין, וזה עיקר העניין כדברי הרמב"ם, לעניין מקדש במלווה שאינה מקודשת, אף אם במכר מהני.
על ידי פרי יהושע
ד' מרץ 27, 2019 12:21 am
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 362
צפיות: 28685

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

אולי יוכל כ"ת לפרט מה לדעתו ה גדר של כוונת השו"ע מול הכוונה הפשוטה (אף שהיא מובלעת בפיה"מ). כששאתה מכוון באחד, אחד יחיד ומיוחד שליט בארבע רוחות השמים ובז' רקיעים והארץ, ושהא' רומז לאלופו של עולם, והח' לז' רקעים והארץ, והד' ד' רוחות השמים, לפעמים בדרך הארוכה הזאת נאבדת המשמעות הפשוטה ...
על ידי פרי יהושע
א' מרץ 24, 2019 11:16 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: האם בעי לדין שומע כעונה כדי לקיים 'זכור בפה'?
תגובות: 12
צפיות: 1348

Re: האם בעי לדין שומע כעונה כדי לקיים 'זכור בפה'?

דאם כן, הלא איכא למ"ד הסובר שאינו חשיב כעונה בעצמו, וגם יש לדון אי נחשב בספר. כתב הרמב"ן בסוף פרשת כי תצא בענין מצות "זכור": "והנכון בעיני שהוא לומר שלא תשכח מה שעשה לנו עמלק עד שנמחה את שמו מתחת השמים, ונספר זה לבנינו ולדורותינו לומר להם כך עשה לנו הרשע , ולכך נצטווינו למח...
על ידי פרי יהושע
ג' מרץ 19, 2019 12:42 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: בן כרך שנמצא במדבר או בספינה מחמת עיכוב, מתי קורא המגילה?
תגובות: 2
צפיות: 143

Re: בן כרך שנמצא במדבר או בספינה מחמת עיכוב, מתי קורא המגילה?

ברמ"א (סי' תרפח ס"ה): "ואם הוא במדבר או בספינה, קורא ביום י"ד כמו רוב העולם (כל בו)". ובמשנ"ב (ס"ק יג): "אפילו הוא מבני הכרכין". ויל"ע, בן כרך שהלך לעיר מרוחקת מהלך כמה ימים, וכשיצא מביתו היה דעתו לצאת את העיר באופן שיחזור לביתו קודם פורים, ובסופו ש...

עבור לחיפוש מתקדם