החיפוש הניב 2505 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי פרי יהושע
ו' פברואר 16, 2018 2:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 14
צפיות: 98

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

למה לא דנו אם לה אסור או מותר או חייבת. מה יש לדון אם מותר לה או אסור לה אם העניין אסור בגללו. זה נכון, שכאן יש לומר שמ"מ ייאסר הוא ומאי נפק"מ, ומ"מ משכחת לה שהיא תתגנב ותעמוד ערומה אצלו, והוא יהיה כעין אונס במעשה זה ויתרפא, ובפרט אם זה משום פגם משפחה, יכולה לוותר (דמשמע שמ"מ הו...
על ידי פרי יהושע
ו' פברואר 16, 2018 1:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 14
צפיות: 98

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

סליחה שלא הסברתי, הכוונה שמשם לכא' מוכח שאינה צריכה לעבור על ג"ע בשביל שהשני לא ימות, דאל"כ למה אמרינן ימות וכו', יאמרו לה שתעמוד ערומה ולא ימות, אולם יש מעט לדחות כנ"ל. לא הבנתי מילה אחת ממה שכתבת. יש שתי דעות בגמרא אם היתה א"א או לא. אם היא היתה אשת איש ברור שיש איסור מצדו ובכ...
על ידי פרי יהושע
ו' פברואר 16, 2018 1:23 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: להפוך מאמרים לספר
תגובות: 22
צפיות: 701

Re: להפוך מאמרים לספר

הלא התוספתא בב"ק פ"ו ג' שהביאה הש"ך ידועה, שאפי'הגונב ד"ת "אע"פ שנקרא גנב זכה לעצמו", וק"ו שהוא של עצמו, מה נא' כיון ושילם לו קנה?, לא נראה. הנה התוספתא: שבעה גנבין הן ...אבל המתגנב מאחר חבר והולך ושונה פרקו אע"פ שנקרא גנב זוכה לעצמו שנא' (משלי ו) לא יבוז...
על ידי פרי יהושע
ו' פברואר 16, 2018 1:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 14
צפיות: 98

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

בעניותי פשוט לא הבנתי מה רצית להוכיח מתעמוד לפניו ערומה כשהיא א"א. לאיזה צד ומה ההוכחה. סליחה שלא הסברתי, הכוונה שמשם לכא' מוכח שאינה צריכה לעבור על ג"ע בשביל שהשני לא ימות, דאל"כ למה אמרינן ימות וכו', יאמרו לה שתעמוד ערומה ולא ימות, אולם יש מעט לדחות כנ"ל. הרב יבנה כתב הפסוק הו...
על ידי פרי יהושע
ו' פברואר 16, 2018 12:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 238
צפיות: 10724

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

לא רציתי לכתוב שמות אבל דווקא אחד מגדולי התורה שהתכוונתי אליו היה בדיוק הרב נבנצל שהתפלל בכותל בצידוד ולא כמו כולם ואולי זכרוני הטעני התפללתי עימו הרבה פעמים שם במנין נץ ולא צידד שמאלה כדרך הרבה צעירים, ולא הזדמן לי לשאול טעמו על כך. אגב לא מתפלל שם נץ נראה אבל העדפתי בכל זאת את המניין שלו, מה אתם ...
על ידי פרי יהושע
ו' פברואר 16, 2018 12:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 238
צפיות: 10724

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

לא רציתי לכתוב שמות אבל דווקא אחד מגדולי התורה שהתכוונתי אליו היה בדיוק הרב נבנצל שהתפלל בכותל בצידוד ולא כמו כולם ואולי זכרוני הטעני התפללתי עימו הרבה פעמים שם במנין נץ ולא צידד שמאלה כדרך הרבה צעירים, ולא הזדמן לי לשאול טעמו על כך. אף פעם לא הבנתי מדוע לא לצדד בעת התפילה בכותל. אם כולם טועים - נט...
על ידי פרי יהושע
ו' פברואר 16, 2018 12:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 14
צפיות: 98

האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

הסתפקתי זה זמן רב, האם חייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חבירו ממות, שי"ל שלא נאמר דין דג' עבירות יהרג ואל יעבור, אלא למי שנהרג ומקיים ונקדשתי, אולם מי שאינו מקיים אולי הוי ככל התורה שנדחית מפני פקו"נ. ולכא' יש ראיה מימות ואל תעמוד ערומה, אולם שם אולי מדברים כלפיו ולא כלפיה, ואה"נ היא...
על ידי פרי יהושע
ו' פברואר 16, 2018 1:51 am
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 238
צפיות: 10724

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

כדכד כתב:לא רציתי לכתוב שמות אבל דווקא אחד מגדולי התורה שהתכוונתי אליו היה בדיוק הרב נבנצל שהתפלל בכותל בצידוד ולא כמו כולם ואולי זכרוני הטעני

התפללתי עימו הרבה פעמים שם במנין נץ ולא צידד שמאלה כדרך הרבה צעירים, ולא הזדמן לי לשאול טעמו על כך.
על ידי פרי יהושע
ו' פברואר 16, 2018 1:49 am
פורום: אספקלריא
נושא: מוּסרי התורה - נצחיים או יחסים לאותה תקופה?
תגובות: 10
צפיות: 158

Re: מוּסרי התורה - נצחיים או יחסים לאותה תקופה?

אפרים זלמן כתב:
לייטנר כתב:וכמובן מומלץ לעיין בכל האיגרת

ייש"כ גדול.
על ידי פרי יהושע
ו' פברואר 16, 2018 1:44 am
פורום: בית המדרש
נושא: פרעון חוב חוזר ביובל
תגובות: 8
צפיות: 83

Re: פרעון חוב חוזר ביובל

ואם החוב יותר מה יעשו, נמצא הדין בטל. לא הבנתי כוונתך בשעת הגביה שמים את השדה לפי לקיחה של עד היובל ואם החוב יותר אז אין מאיפה לגבות וימתין עד שיהיה לו כסף שומע, ובכ"ז לא נראה, גם לשון תורה על מכירה עד היובל, אבל גבית חוב לא שמענו, ויש לחלק שכיון והקרקע משתעבדת אליו, אינה רק מקום לפרוע חוב אם ...
על ידי פרי יהושע
ה' פברואר 15, 2018 11:52 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: ניקוד בוורד
תגובות: 37
צפיות: 1294

Re: ניקוד בוורד

תודה
על ידי פרי יהושע
ה' פברואר 15, 2018 11:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פרעון חוב חוזר ביובל
תגובות: 8
צפיות: 83

Re: פרעון חוב חוזר ביובל

מבורך כתב:אם אינו חוזר ביובל א"כ כל מוכר יעשה כן, יתן הכסף כהלואה ויפרע מהקרקע ונמצאנו מבטלים דין יובל.

פרי יהושע כתב:מה ז"א קרקע שלקח בחוב?, ומי יחזיר לו החוב?.


מי אמר שלא שמים את הלקיחה לפי שווי של עד היובל? נמצא קיבל כל חובו.


ואם החוב יותר מה יעשו, נמצא הדין בטל.
על ידי פרי יהושע
ה' פברואר 15, 2018 10:40 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מוּסרי התורה - נצחיים או יחסים לאותה תקופה?
תגובות: 10
צפיות: 158

Re: מוּסרי התורה - נצחיים או יחסים לאותה תקופה?

ידועים דברי הרמב"ם בח"ג מו"נ, לעניין קרבנות שהיו לפי תפיסת הדת באותו זמן, האם יסודו דחוי ע"י מי שלא קיבל טעמו בקרבנות כהרמב"ן בכל דבר ועניין, למשל עבדים כנענים עברים וכדו', האם ניתן לומר שהתורה מתנה את המוסריות של אותה שעה, אבל שייך להתקדם מבחינה מוסרית יותר, אף שגוף התורה ...
על ידי פרי יהושע
ה' פברואר 15, 2018 10:39 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: ניקוד בוורד
תגובות: 37
צפיות: 1294

Re: ניקוד בוורד

י. אברהם כתב:
ניקוד בוורד.pdf


ייש"כ אבל לא הצלחתי לבצע איך מתחילים אולי אפשר יותר לפרט.

בתודה
על ידי פרי יהושע
ה' פברואר 15, 2018 10:13 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: פרעון או תשלום
תגובות: 4
צפיות: 39

Re: פרעון או תשלום

רש"י בב"ק ד"ח בד"ה כולן נכנסו תחת הבעלים וז"ל מי שלקח עידית יפרע לניזק ולוקח בינונית ישלם את החוב עכ"ד למישהו יש הסבר מניח את הדעת בסיבת שינוי הלשון [ענין הפרעון הוא גילוי החוב החבוי ואילו ענין תשלומין יש בו לשון השלמה אבל מהו הסיבה לשינוי הלשון בין נזיקין לחוב] ניסיון...
על ידי פרי יהושע
ה' פברואר 15, 2018 10:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פרעון חוב חוזר ביובל
תגובות: 8
צפיות: 83

Re: פרעון חוב חוזר ביובל

איש טלז כתב:האם פרעון חוב חוזר ביובל ?

מה ז"א קרקע שלקח בחוב?, ומי יחזיר לו החוב?.
על ידי פרי יהושע
ה' פברואר 15, 2018 10:06 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מוּסרי התורה - נצחיים או יחסים לאותה תקופה?
תגובות: 10
צפיות: 158

Re: מוסרי התורה - נצחיים או יחסים לאותה תקופה?

נוטר הכרמים כתב:באתי להעיר, שהכותרת בלי ניקוד דו משמעית, מטעה כאילו הנידון על החכמים מוסרי ומעתיקי השמועה ולא על המוסרים.

אולי תלמד את מי שלא יודע איך מנקדים, (כשאני לא מעתיק טקסט מאיזה מקום)?
על ידי פרי יהושע
ה' פברואר 15, 2018 8:42 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מוּסרי התורה - נצחיים או יחסים לאותה תקופה?
תגובות: 10
צפיות: 158

מוּסרי התורה - נצחיים או יחסים לאותה תקופה?

ידועים דברי הרמב"ם בח"ג מו"נ, לעניין קרבנות שהיו לפי תפיסת הדת באותו זמן, האם יסודו דחוי ע"י מי שלא קיבל טעמו בקרבנות כהרמב"ן בכל דבר ועניין, למשל עבדים כנענים עברים וכדו', האם ניתן לומר שהתורה מתנה את המוסריות של אותה שעה, אבל שייך להתקדם מבחינה מוסרית יותר, אף שגוף התורה ל...
על ידי פרי יהושע
ד' פברואר 14, 2018 10:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 238
צפיות: 10724

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

כמדומני שראתי גדולי תורה שהקפידו להתפלל לרוח הנכונה (ויתכן שאלו שלא הקפידו היה זה משום שלא הכירו המציאות)

מבין גדולי התורה ראיתי כך וראיתי כך, ולמשל: לא תגיד לי שהגר"א נבנצל לא יודע לאן צריך להתפלל בכותל, והוא מתפלל כמו כולם לכותל ולא מצדד שמאלה, עוד דוגמאות....?
על ידי פרי יהושע
ב' פברואר 12, 2018 10:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 238
צפיות: 10724

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

מה עדיף להתפלל לאן שהציבור מתפלל אף שלא מתפללים לרוח הנכונה ובלבד שלא לפרוש מהציבור, ובפרט דמדינא דגמ' יש להשתחוות למקום שמשתחוים, או שלא מקפידים כ"כ אם מכוון יותר למקום, ובפרט שהוא רק שינוי זווית כל שהיא, (וכמו בכותל לאלו שמדקדקים לצדד שמאלה, וכן בבני ברק שמשום מה ברוב בתי הכנסת הארון למזרח ול...
על ידי פרי יהושע
ב' פברואר 12, 2018 10:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קולת הגרח"ס בצוה"פ מהצד
תגובות: 11
צפיות: 195

Re: קולת הגרח"ס בצוה"פ מהצד

ייש"כ
על ידי פרי יהושע
ב' פברואר 12, 2018 2:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קולת הגרח"ס בצוה"פ מהצד
תגובות: 11
צפיות: 195

Re: קולת הגרח"ס בצוה"פ מהצד

אולי אפשר לבאר קודם מהי הקולא למי שלא יודע?.
על ידי פרי יהושע
ב' פברואר 12, 2018 2:35 pm
פורום: אָשִׁירָה נָּא לִידִידִי, שִׁירַת דּוֹדִי לְכַרְמו
נושא: ברוכים הבאים: "בית הספר לשירה".
תגובות: 2
צפיות: 161

Re: ברוכים הבאים: "בית הספר לשירה".

הכי פשוט, פרוזה זה בסופו של דבר סיפור (לא חשוב כמובן אם היה או לא), שירה היא מבע של רגש, משהו שמעל המציאות הנראית, כך זה נכלל (במובן מסויים) אפי' בהגדרת השירה בתורה להבדיל כמובן בין קודש לחול.
על ידי פרי יהושע
ב' פברואר 12, 2018 2:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: למה שומר משלם על אבידה
תגובות: 19
צפיות: 218

Re: למה שומר משלם על אבידה

הגמ' בהמפקיד זה לא תשובה על שאלתי, אלא להיפך. כך כ' שם הרמב"ן "שאע"פ שאבדו הכיפי ועכשו נמצאו הויא שומא בטעות, דאיהו לא הוה מחוייב ולא מידי כיון דהשתא הדר ליה ממונא בעיניה וכו' אבל הכא אלו היה מחזיר לו פקדונו אינו חייב לו כלום ועכשו הרי הוא מחזירו לו, ואיגלאי מילתא דלא הו"ל גביה ...
על ידי פרי יהושע
א' פברואר 11, 2018 2:13 am
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 238
צפיות: 10724

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

שייף נפיק כתב:
פרי יהושע כתב:
שייף נפיק כתב:מיהו הגרש"ד?
ואגב ממתי נהיה הגרח"ק 'מורו' של הרב שטיינברג?

הגאון הצדיק רבי שריה דבילצקי שליט"א.
ובקשר להרב רח"מ שטינברג, כנראה שאינך מכיר כלל את הנפשות הפועלות, צר לי...

אשתי שתחי' ש"ב

שאל אותה.
על ידי פרי יהושע
ש' פברואר 10, 2018 11:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 238
צפיות: 10724

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

שייף נפיק כתב:מיהו הגרש"ד?
ואגב ממתי נהיה הגרח"ק 'מורו' של הרב שטיינברג?

הגאון הצדיק רבי שריה דבילצקי שליט"א.
ובקשר להרב רח"מ שטינברג, כנראה שאינך מכיר כלל את הנפשות הפועלות, צר לי...
על ידי פרי יהושע
ש' פברואר 10, 2018 11:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: למה שומר משלם על אבידה
תגובות: 19
צפיות: 218

Re: למה שומר משלם על אבידה

ב"מ לה.: ההוא גברא דאפקיד כיפי גביה חבריה אמר ליה הב לי כיפי אמר ליה לא ידענא היכא אותבינהו אתא לקמיה דרב נחמן אמר ליה הכל לא ידענא פשיעותא היא זיל שלים לא שילם אזל רב נחמן אגביה לאפדניה מיניה לסוף אישתכח כיפי ואיקור אמר רב נחמן והדרי כיפי למרייהו והדרא אפדנא למרה אמר רבא הוה יתיבנא קמיה דרב נח...
על ידי פרי יהושע
ש' פברואר 10, 2018 11:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 238
צפיות: 10724

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

שייף נפיק כתב:מה עדיף.
לאכול מלווה מלכה סמוך לצאת השבת בבהילות ובלי עריכת שולחן במיוחד, או לאכול הרבה אחר שבת ביישוב דעת ובשולחן ערוך.

לדעתי פשוט שלערוך במתינות ובכבוד, (ואגב שמעתי מהגרש"ד שאפשר גם אחרי חצות).
על ידי פרי יהושע
ש' פברואר 10, 2018 10:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 238
צפיות: 10724

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

ב' ת"ח דנו באותו עניין, האחד הוא החכם המיוחד ר' יצחק לנדאו זצ"ל ר"מ דישיבת כנסת ישראל חברון, והשני יבלח"ט הגאון רח"מ שטניברג, מה דינו של המתענה בע"ש כגון בת"צ של עשרה בטבת, ונזקק לקחת תרופה עם שתייה כל שהיא או בתענית או בליל שבת, האם יעדיף לשתות משהו בתענית, ולא בש...
על ידי פרי יהושע
א' פברואר 04, 2018 11:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: זוטו של נהר הסמבטיון
תגובות: 1
צפיות: 126

Re: זוטו של נהר הסמבטיון

מה כ"כ קשה בזה אם נניח שלא ישובו משם עוד לכאן, (ועכ"פ לא בטווח סביר)?.
על ידי פרי יהושע
א' ינואר 21, 2018 8:17 pm
פורום: אספקלריא
נושא: נטורי קרתא קיצוני - דינם והשתמשות בספרים שלהם
תגובות: 512
צפיות: 30215

Re: נטורי קרתא קיצוני - דינם והשתמשות בספרים שלהם

משום מה העולם מאמין לאותם נ"ק קיצונים, שלכה"פ יר"ש הן, ולא היא, לפעמים הם הגרועים באויבים, ונוסף לזה גם הזויים ומקוממים ויש מקום גדול לאסור להשתמש בספריהם, יותר מהפשרנים, (והנלענ"ד כתבתי).
על ידי פרי יהושע
ב' ינואר 15, 2018 8:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תעניות ב' וג' רצופין (שובבי"ם)
תגובות: 0
צפיות: 72

תעניות ב' וג' רצופין (שובבי"ם)

שאלני ח"א למה שעולה מהרמ"א ומ"ב (ס' תקסח ס"ג) שהמתענה ג' ימים עולה לארבעים יום, והמתענה ב' ימים (ורצוי עוד ב' שעות לפני ואחרי עי"ש), עולה לו לכז תעניות, מפני מה לא יעלה לו גם היום השלישי לפחות ככז, והשבתי לו, ששיערו בתחילה ב' ימים 40 ואח"כ אמרו שלא די בב' ימים אלא הן רק...
על ידי פרי יהושע
ד' ינואר 10, 2018 2:11 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: מתי מקפידים על סיום נון הרבים לנשים ומתי לא?
תגובות: 8
צפיות: 273

מתי מקפידים על סיום נון הרבים לנשים ומתי לא?

בפרשת שמות (א, כא): וַיְהִי כִּי יָרְאוּ הַמְיַלְּדֹת אֶת הָאֱלֹהִים וַיַּעַשׂ לָהֶם בָּתִּים. וכן להלן (ב, יז) וַיָּבֹאוּ הָרֹעִים וַיְגָרְשׁוּם וַיָּקָם מֹשֶׁה וַיּוֹשִׁעָן וַיַּשְׁקְ אֶת צֹאנָם. האם יש איזה כלל?
על ידי פרי יהושע
ג' ינואר 09, 2018 2:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשה בברכת הגומל אחר טיסה
תגובות: 18
צפיות: 435

Re: אשה בברכת הגומל אחר טיסה

מנהגי אבלות בת"ב, קריעה (או אפי' הקנאה) בראיית הר הבית, טלטול בשבת (נהיה מנהג קבוע ומשונה כאילו האיש שונה מהאישה שצריכה היא לסחוב במדרגות השכונה את עגלת התאומים כשהאב בוהה נוכחו, ואם היה מחמיר ביתר הדברים מילא, אבל מה פתאום הוא נתפס דווקא על החומרא הזאת, ואם זה לא חומרא מה ההבדל?). ובכלל העניי...
על ידי פרי יהושע
ב' ינואר 08, 2018 3:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אבא, אתה יכול בבקשה להעביר לי את הטחינה?
תגובות: 37
צפיות: 1060

Re: אבא, אתה יכול בבקשה להעביר לי את הטחינה?

יכול להיות שמעיקר הדין אסור, אבל דרך האב למחול, וכמובן טוב לדעת, ולא הרי ילד קטן מגדול וילד גדול מנשוי, שכבר הגיע הזמן שיכבד עם כל המדרגות אולי אפי' קימה מלא קומתו, גם אם לא בבית לפחות כשרואהו במקום ציבורי.
על ידי פרי יהושע
ב' ינואר 08, 2018 3:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשה בברכת הגומל אחר טיסה
תגובות: 18
צפיות: 435

Re: אשה בברכת הגומל אחר טיסה

מנהגי אבלות בת"ב, קריעה (או אפי' הקנאה) בראיית הר הבית, טלטול בשבת (נהיה מנהג קבוע ומשונה כאילו האיש שונה מהאישה שצריכה היא לסחוב במדרגות השכונה את עגלת התאומים כשהאב בוהה נוכחו, ואם היה מחמיר ביתר הדברים מילא, אבל מה פתאום הוא נתפס דווקא על החומרא הזאת, ואם זה לא חומרא מה ההבדל?). ובכלל העניין...
על ידי פרי יהושע
ה' ינואר 04, 2018 11:36 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "תיקונים לימי השובבי"ם שווים לכל נפש"
תגובות: 50
צפיות: 1558

Re: "תיקונים לימי השובבי"ם שווים לכל נפש"

הסתפקי היום אם אינו נוהג להזכיר היה"ר מפני שחושש להפסק, ורק במחשבה, והתחיל בטעות לומר יהי רצון מלפניך ה', האם ימשיך או שיגיד עניין הברכה או שישתוק? עוד הסתפקתי האם נוהגים לומר שומר ישראל לנוהגים כהגר"א במנחה כדין ת"צ, או שאינו ממש כת"צ, כמדומני כך המנהג, אבל מה יהיה אם נמצא במניי...
על ידי פרי יהושע
ה' ינואר 04, 2018 11:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשה בברכת הגומל אחר טיסה
תגובות: 18
צפיות: 435

Re: אשה בברכת הגומל אחר טיסה

פרי- אני מאד מאד מקוה שלא התכוונת למה שאני קראתי בדבריך. אם יש לך כוונה עמוקה וסודית אנא תסביר אותה דחוף (אם התכוונת להסביר זאת טעות העולם, כאילו שהיא קרובה יותר וכו', פרש דבריך). במח''כ וכו' וכו'. לא היה סוד בדברי, ולא באתי לתקוע עצמי לעניין הלכה רק להצדיק את המנהג שנהגו בו הנשים עפ"י טבען בא...
על ידי פרי יהושע
ה' ינואר 04, 2018 11:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה פשוטה בעניני ברכות
תגובות: 3
צפיות: 236

Re: שאלה פשוטה בעניני ברכות

אפשר לעשות זאת עם מצה, וברכתו המציא, (אבל הטעם לא מי יודע מה מניסיון, עשו לאחותי לתנאים, כי היה מיד אחרי פסח ורצו קמח שנטחן אחרי פסח ובשעתו לא היה).
על ידי פרי יהושע
ה' ינואר 04, 2018 3:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשה בברכת הגומל אחר טיסה
תגובות: 18
צפיות: 435

Re: אשה בברכת הגומל אחר טיסה

שום צידוק הלכתי, רק כי תאמר לבית יעקב, והיא קרובה יותר לנשמת הדברים, ולא להלכה נטו וז"ב.

עבור לחיפוש מתקדם