החיפוש הניב 2627 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי פרי יהושע
א' מאי 13, 2018 8:09 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: סופר ספירת העומר כששכח יום אחד - בל תגרע?
תגובות: 9
צפיות: 214

Re: סופר ספירת העומר כששכח יום אחד - בל תגרע?

איש_ספר כתב:
בל תגרע.PDF

יישר כח, (אני רואה שמחלק בין שוכח יום ראשון לשוכח באמצע, לא חשבתי על זה).
על ידי פרי יהושע
א' מאי 13, 2018 1:27 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לא לפרסם חידושי תורה
תגובות: 13
צפיות: 473

Re: לא לפרסם חידושי תורה

יש שהיו נוהגים שמתבהר להם בלימודם עניין נשגב ורוצים שיישאר הרושם עד שיניב בלבם, לא מדברים מזה ומפרסמים זמן מה כדי שלא יהיה חלילה בבחינת 'נפשי יצאה בדברו'. (עי' בספר קדשי יהושע סימן תכא, האם נחלקו הגר"א והרב בעל התניא בעניין הצמצום, עמוד א' תשיג, במוסגר שם בשם חמיו ר' אליה דסלר בשם ר"א מקאל...
על ידי פרי יהושע
א' מאי 13, 2018 12:43 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: סופר ספירת העומר כששכח יום אחד - בל תגרע?
תגובות: 9
צפיות: 214

Re: סופר ספירת העומר כששכח יום אחד - בל תגרע?

במשנה זבחים לעניין עירוב מתנות ונתן מתנה אחת במקום ד' מתנות לכאורה מבואר לא כך, (כמובן אם שם הכוונה לבל תגרע מהתורה ולא רק שאמרו כן לבאר וויכוחם). לא הבנתי. האם שם כתוב להדיא שגם אם יודע שצריך לתת מתן 4 ומכל מקום שכח ונתן רק אחת, שיעבור ב"לא תגרע" - ואז צודקים דברי מר, או שגם שם אפשר לומר...
על ידי פרי יהושע
ו' מאי 11, 2018 6:02 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: סופר ספירת העומר כששכח יום אחד - בל תגרע?
תגובות: 9
צפיות: 214

Re: סופר ספירת העומר כששכח יום אחד - בל תגרע?

לכאו' לכו"ע אין כל הימים מצוה אחת ממש, דא"כ היה לו לברך רק ביום האחרון, כמכוש אחרון דמעקה וכי"ב, אלא דס"ל לבה"ג שמצוות של ספירות כל הימים מעכבות זא"ז משום דבעינן תמימות, ומאחר שבכל יום יש מעשה מצוה שלם בפ"ע (וע"כ מברך בכל יום וכנ"ל), אע"פ שכשהחסיר י...
על ידי פרי יהושע
ו' מאי 11, 2018 6:00 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: סופר ספירת העומר כששכח יום אחד - בל תגרע?
תגובות: 9
צפיות: 214

Re: סופר ספירת העומר כששכח יום אחד - בל תגרע?

במשנה זבחים לעניין עירוב מתנות ונתן מתנה אחת במקום ד' מתנות לכאורה מבואר לא כך, (כמובן אם שם הכוונה לבל תגרע מהתורה ולא רק שאמרו כן לבאר וויכוחם). לא הבנתי. האם שם כתוב להדיא שגם אם יודע שצריך לתת מתן 4 ומכל מקום שכח ונתן רק אחת, שיעבור ב"לא תגרע" - ואז צודקים דברי מר, או שגם שם אפשר לומר...
על ידי פרי יהושע
ו' מאי 11, 2018 2:01 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: סופר ספירת העומר כששכח יום אחד - בל תגרע?
תגובות: 9
צפיות: 214

Re: סופר ספירת העומר כששכח יום אחד - בל תגרע?

במשנה זבחים לעניין עירוב מתנות ונתן מתנה אחת במקום ד' מתנות לכאורה מבואר לא כך, (כמובן אם שם הכוונה לבל תגרע מהתורה ולא רק שאמרו כן לבאר וויכוחם).
על ידי פרי יהושע
ו' מאי 11, 2018 1:59 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: קביעת חג השבועות בזמן שאין ספיה"ע מה"ת
תגובות: 28
צפיות: 1339

Re: קביעת חג השבועות בזמן שאין ספיה"ע מה"ת

אותם חז"ל ש"קידשו" לנו את המועדים האחרים, הם אמרו לנו לספור ושיתקדש בתום ספירתנו "שבועות". כלומר השאירו לנו את "כח" הקידוש בתום הספירה מכוחם לקבוע את זמן המועדות, אלא דשאני מכל מועד שמתקדש בתאריכו בלי ספירה, וכאן אמרו לנו שיכול להתקדש מכח ספירתנו. . יפה אבל מעט מר...
על ידי פרי יהושע
ו' מאי 11, 2018 8:31 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: סופר ספירת העומר כששכח יום אחד - בל תגרע?
תגובות: 9
צפיות: 214

סופר ספירת העומר כששכח יום אחד - בל תגרע?

ההלכה בשו"ע הידועה ביותר, שמי ששוכח יום אחד יספור שאר ימים בלא ברכה לחשוש לשיטת בה"ג, שכל הימים מצוה אחת (תמימות תהיינה). העיר חכם אחד אתמול, הלא כל הרעש הגדול לצאת הבה"ג, ולכאורה לדעתו יעבור על בל תגרע, שהרי היא מצוה שלימה חסירה בתחילתה. יתכן שיש ליישב שאין עובר בבל תגרע אלא במצווה ח...
על ידי פרי יהושע
ו' מאי 11, 2018 3:26 am
פורום: בית המדרש
נושא: גדולי הדורות יוצאי אשכנז שהקפידו ללבוש ט''ק צמר
תגובות: 61
צפיות: 1144

Re: גדולי הדורות יוצאי אשכנז שהקפידו ללבוש ט''ק צמר

הטעם שהחז"א אמר שלא צריך מצמר,כי במדינות אלו שכ"כ חם בד מצמר אינו בגדר בגד לפיכך העדיף כותנה. זה נשמע תמוה, התורה ניתנה באירופה, או במדבר סיני ולא"י?, (מה שכבת האוזון לא נקרעה אז?), או שהיו רגלים בזה, משא"כ אלו שהגיעו מאירופה, אז אולי מזמן החזון איש השתנה כי יש מזגנים, ומה הדין ...
על ידי פרי יהושע
ו' מאי 11, 2018 3:20 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: קביעת חג השבועות בזמן שאין ספיה"ע מה"ת
תגובות: 28
צפיות: 1339

Re: קביעת חג השבועות בזמן שאין ספיה"ע מה"ת

אותם חז"ל ש"קידשו" לנו את המועדים האחרים, הם אמרו לנו לספור ושיתקדש בתום ספירתנו "שבועות". כלומר השאירו לנו את "כח" הקידוש בתום הספירה מכוחם לקבוע את זמן המועדות, אלא דשאני מכל מועד שמתקדש בתאריכו בלי ספירה, וכאן אמרו לנו שיכול להתקדש מכח ספירתנו. . יפה אבל מעט מר...
על ידי פרי יהושע
ה' מאי 10, 2018 8:34 am
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: להעיר תלמידים באמצע שיעור
תגובות: 33
צפיות: 1274

Re: להעיר תלמידים באמצע שיעור

כל הכבוד, וירבו מג"ש כהרב ספראי בישראל!
על ידי פרי יהושע
ה' מאי 10, 2018 12:22 am
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 270
צפיות: 13974

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

בטעמי איסור מוקצה נחלקו הרמב"ם והראב"ד כידוע ולפי הרמב"ם הטעם הוא לא שמא יוציא אלא מטעמים אחרים שאין בהם חשש דאורייתא כשאני כתבתי קרוב לדאורייתא התכוונתי לדמיון לבישול ולא לשמא יחתה את הטענה של כת"ר בדבר ההשוואה לאילן לא הבנתי בכלל. אני טענתי רק שהורדת הסיר מהאש היא פעולה שפחות ...
על ידי פרי יהושע
ד' מאי 09, 2018 3:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: משלוחים חיים (סוגיית צעב"ח)
תגובות: 45
צפיות: 825

Re: משלוחים חיים (סוגיית צעב"ח)

לרב המכונה 'הוה אמינא', קשה לי להאמין שהעומדים בראש הכשרויות לא שמעו כלום מעניין זה אחרי שכ"כ הרבה דובר ע"ז בכל מקום. אם כן שמעו על עניין זה אז יש לדון האם הם מסייעים לדבר עבירה או חמור מכך או מותרים בזה לכתחילה. לא ראיתי את בורותם של מערכות הכשרות בעניין ה'ברקל' או זריקות ועוד. אם אני עו...
על ידי פרי יהושע
ד' מאי 09, 2018 3:06 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: לעומת המקטרגים: מחשבות על חגיגות ל"ג בעומר
תגובות: 320
צפיות: 6297

Re: לעומת המקטרגים: מחשבות על חגיגות ל"ג בעומר

לא הייתה כוונתי דווקנית, אלא הכוונה לסגנון מסויים של דברים פחות רציו', שכתובים ברמב"ם, אני חושב שאפשר להבין את רוח הדברים, (ואפשר מצידי למחוק משפט זה).
על ידי פרי יהושע
ד' מאי 09, 2018 2:51 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: לעומת המקטרגים: מחשבות על חגיגות ל"ג בעומר
תגובות: 320
צפיות: 6297

Re: לעומת המקטרגים: מחשבות על חגיגות ל"ג בעומר

הדברים פשוטים וברורים כמו שכתב הרב אי"ס, בני ליטא לא הקפידו על כך כמו עוד עניינים של רוח רעה, הלא דין זה כלל לא הובא ברמב"ם, והתוס' יומא כותב שלא שייך בזמנינו, ולעניין בני ליטא זה מצטרף לעוד דברים כמו להוציא ציציות החוצה שהחלו לנהוג כך עפ"י מ"ב, או ללכת למקווה בע"ש ואפי' בער...
על ידי פרי יהושע
ד' מאי 09, 2018 1:48 am
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 270
צפיות: 13974

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

אפשר שאיסור השימוש באילן הוא במעשה ולא בשוא"ת, והעולה באילן עובר איסור בכל רגע בגלל שהוא כעושה מעשה בכל רגע גם כשהוא יושב, לכן צריך לרדת מיד, אך אם לא היה כעושה מעשה לא היה איסור בהמשך ישיבתו. לעומת זה בשהיה יש איסור בכל רגע גם בלי מעשה, משא"כ איסור מוקצה שהוא במעשה אבל רק פעם אחת, ואע&qu...
על ידי פרי יהושע
ב' מאי 07, 2018 8:32 am
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 270
צפיות: 13974

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

בחזון איש אור"ח סימן לז, כז כתב שאדם ששכח סיר שאינו מבושל כמאב"ד על האש הגלויה שעובר על איסור שהיה מסתבר שצריך להורידו אף שהוא מוקצה, ולא באר מה טעמו, אבל אם טעמו משום שהוא איסור מתמשך לעומת איסור מוקצה, יש להעיר על דבריו, מהסוגי' בהמוצא תפילין שנראה ממסקנת הסוגי' שאדם שעלה לאילן בשבת צריך...
על ידי פרי יהושע
ב' מאי 07, 2018 8:05 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: קביעת חג השבועות בזמן שאין ספיה"ע מה"ת
תגובות: 28
צפיות: 1339

Re: קביעת חג השבועות בזמן שאין ספיה"ע מה"ת

שלום לכל חכמי אתרא הדין, לדעת הרבה ראשונים, ספירת העומר בזה"ז דרבנן, לפי שלדעתם ספירה דאורייתא תלויה בהקרבת העומר ומתחילה רק מיום הביאכם בפועל. לשיטתם יש לשאול מדוע יו"ט של שבועות הוא מן התורה בזה"ז. הלא קביעות זמנו של חג השבועות היא ביום החמישים לספירה, ולכאורה אם אין ספירה מה"...
על ידי פרי יהושע
א' מאי 06, 2018 10:42 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 6697
צפיות: 530407

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

אורח כתב:
פרי יהושע כתב:
נוטר הכרמים כתב:ר' אלי' חיים מייזל מלודז'?

לודז' זה ליטא?
אולי הגדול ממינסק?


(ואגב, אם כבר דקדקנות: מינסק אינה בליטא...)


בלארוס נחשבת בכ"מ לפי התרבות שלה בעיקר היהודית כליטא
מפה:
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7 ... A7#tabs--2
על ידי פרי יהושע
ו' מאי 04, 2018 3:32 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 6697
צפיות: 530407

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

נוטר הכרמים כתב:ר' אלי' חיים מייזל מלודז'?

לודז' זה ליטא?
אולי הגדול ממינסק?
על ידי פרי יהושע
ד' מאי 02, 2018 2:24 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: בד"ה. הרב הגאון רבי דוד חיים לב זצ"ל
תגובות: 33
צפיות: 2890

Re: בד"ה. הרב הגאון רבי דוד חיים לב זצ"ל

גם אני מצטרף למנחמים, לאח היקר שכולנו כאן מחכימים מאד מחכמתו ובפרט מדרך שיחו העניינית והיפה, שאו לכליו מעט צרי ויקבל תנחומינו הכנים עם כל המשפחה הרוממה, וה' הטוב יאיר להם מעתה ואילך לבל ידעו עוד צער מעתה ועד עולם.
על ידי פרי יהושע
ג' אפריל 24, 2018 2:01 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מסורת הגננות
תגובות: 581
צפיות: 43732

Re: מסורת הגננות

בציור של יוני לפרשת מצורע שבני שיחי' הביא מהת"ת נראה הכהן המזה על המצורע לבוש בבגדי כהונה, כמדומה שטעות הוא, הרי ההזאה אינה בעזרה אלא בכל מקום ומה שייך כאן בגדי כהונה? ברור שהוא טעות שאינה עבודה ולא במקדש, וממילא אסור ללבוש בגדי כהונה שלא בעידן עבודה משום כלאים, אבל איך היה מצייר שהוא כהן?, (א...
על ידי פרי יהושע
ג' אפריל 24, 2018 1:09 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מסורת הגננות
תגובות: 581
צפיות: 43732

Re: מסורת הגננות

נמחק
על ידי פרי יהושע
ג' אפריל 17, 2018 12:14 am
פורום: פסח
נושא: מעשה ברבי אליעזר, היכן היו תלמידיהם?
תגובות: 10
צפיות: 441

Re: מעשה ברבי אליעזר, היכן היו תלמידיהם?

המצווה היא אכילת מצה לא הסיבה, זו רק צורת קיום המצווה, ואין שום עניין ללכת למקום אחר להסב, וכמו של"מ שאישה תלך למקום אחר מבעלה, ואגב הסבה תלמיד אצל רב לשון הגמ' 'לא צריכתו', משמע שאם רוצה יכול להסב וכאביי שם שאמר שהיו נוהגים להסב, כך שאם מאד רוצה משמע שרשאי וצ"ע בזה.
על ידי פרי יהושע
א' אפריל 15, 2018 10:41 pm
פורום: פסח
נושא: מעשה ברבי אליעזר, היכן היו תלמידיהם?
תגובות: 10
צפיות: 441

Re: מעשה ברבי אליעזר, היכן היו תלמידיהם?

למפרשים ש'בני ברק' אינו שם מקום אלא כרים וכסתות עשויים משי, לא יקשה. השאלה למה כולם באו לשם? ולעיקר השאלה נראה לי שאינה, דיתכן מאוד לומר שהיו תלמידיהם עמהם, ולא הוזכרו בתחילה, ומה שכתוב אחר כך 'עד שבאו' אין הכוונה שבאו ממקום אחר, אלא שבאו לומר הדבר. לא נראה עוד אפשר, דתלמיד בפני רבו אינו מסב, ואם כ...
על ידי פרי יהושע
ו' אפריל 13, 2018 3:43 pm
פורום: פסח
נושא: בעניין ברכת מעין שבע השנה
תגובות: 60
צפיות: 2916

Re: בעניין ברכת מעין שבע השנה

כבר השיבו על פירושו בדברי הרש"ש רבים וטובים. אם השיבו על דברי הרה"ג רי"ה הי"ו, מכל מקום הכותב בפורום כאן לעיל הביא מתלמידי תלמידי הרש"ש השמן ששון, והגר"א מני, והגרי"ח והכף החיים וכו', שהיו גדולים וגאונים בנסתר וכל רז לא אניס להו, ואתה מביא מחכמי הזמן שאין להם יד ב...
על ידי פרי יהושע
ו' אפריל 13, 2018 3:40 pm
פורום: פסח
נושא: מעשה ברבי אליעזר, היכן היו תלמידיהם?
תגובות: 10
צפיות: 441

Re: מעשה ברבי אליעזר, היכן היו תלמידיהם?

למפרשים ש'בני ברק' אינו שם מקום אלא כרים וכסתות עשויים משי, לא יקשה. השאלה למה כולם באו לשם? ולעיקר השאלה נראה לי שאינה, דיתכן מאוד לומר שהיו תלמידיהם עמהם, ולא הוזכרו בתחילה, ומה שכתוב אחר כך 'עד שבאו' אין הכוונה שבאו ממקום אחר, אלא שבאו לומר הדבר. לא נראה עוד אפשר, דתלמיד בפני רבו אינו מסב, ואם כ...
על ידי פרי יהושע
ו' אפריל 13, 2018 3:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מי יודע פשר הטעם מי שכתב שלא מהני ע"ת לס"ת
תגובות: 7
צפיות: 349

Re: מי יודע פשר הטעם מי שכתב שלא מהני ע"ת לס"ת

האם יש מקום להכניס בדברי הפוסקים שהאיסור בס"ת הוא משום שניכר מתוך מעשיו שהוא עושה את הדברים לשבת, ואין סיכוי הגיוני שיבוא ליהנות מזה ביו"ט עצמו? (וע"ד הדחת כלים שאסור להדיח כלים אם איננו מתכנן לאכול בהם אא"כ יש סיכוי הגיוני שיבוא להנות מהם) יש לו אפשרות ללמוד מתוכו שמו"ת בי...
על ידי פרי יהושע
ו' אפריל 13, 2018 3:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 270
צפיות: 13974

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

בחוה"מ פסח, בקריאת "פסל", הקורא בתורה טעה ובמקום לסיים לעולה הראשון "אל מול ההר ההוא" - התחיל את הפסוק שאחריו "ויפסול" (בחושבו שמפסיקים ב"אשר אני עושה עמך"). הקהל העיר, אז הוא סיים את הפסוק, ולעולה השני חזר שוב על הפסוק הזה. לדעתי יש ד אפשרויות: א. להפסי...
על ידי פרי יהושע
ד' אפריל 11, 2018 9:36 am
פורום: בית המדרש
נושא: למה מותר לשחוט ביו"ט?
תגובות: 11
צפיות: 261

Re: למה מותר לשחוט ביו"ט?

תשאל עוד כשהבהמות רובן טריפות (ונמכרות לנכרי), יש היתר או מכיון ועכ"פ אינו אלא חומרא בד"כ שרי, או מאי נפק"מ עכ"פ אין אוכל מהן, או שכלל לא אכפת לן, מ"מ הוי לשם או"נ וכנ"ל.
על ידי פרי יהושע
ב' אפריל 09, 2018 10:34 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון ר' יידל קולודצקי זללה"ה
תגובות: 535
צפיות: 50423

Re: הגאון ר' יידל קולודצקי זללה"ה

אם זכרוני אינו מטעני, שמעתי מהרב כתריאל שבימים עברו (טרם החל ה"מנהג" שבחורים תוקעים את התקיעות) היה בעל תוקע בישיבה שמקורו מהעיר מינסק, והיה תוקע בזמן מלחמת העולם הראשונה אצל מרן הגרי"ז ששהה במינסק, ואותו בעל תוקע היה תוקע לאחר התקיעות המקובלות את התקיעות כפי שהיו תוקעים אצל הגרי&quo...
על ידי פרי יהושע
ב' אפריל 09, 2018 12:05 am
פורום: בית המדרש
נושא: ממתי התחילו לנהוג מינהגי אבילות בספירת העומר
תגובות: 2
צפיות: 111

Re: ממתי התחילו לנהוג מינהגי אבילות בספירת העומר

מעניין הוא מזכיר שם מספר מנהג טוב דבר שנעלם איסור התענגות במרחץ, אח"כ ראיתי שמביא כך משם מהרי"ל, כיום נעלם לגמרי מנהג זה, בזיכרוני חיים גארדה בספרו מלחמת היצר מביא כך על החזון איש. וכן בזיכרוני בסיפור 'כיסוי הדם' עגנון. עצם השאלה על איזכורם של מנהגים אלו רק בספרים איזוטרים יותר, מוב לאור ז...
על ידי פרי יהושע
ה' אפריל 05, 2018 5:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 270
צפיות: 13974

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

אירע לי כעת במנחה כן, שהזכרתי בשמע קולינו, וכשהגעתי להטוב שמך ולך נאה להודות הסתפקתי אם הזכרתי יעו"י בעבודה, (ויותר מסתבר שהזכרתי), הש"צ כבר החל החזרה, והסתפקתי אם כדאי לי להמתין עד שיגיע לרצה ואקשיב לו, או שעדיף שאסיים, ואסמוך לכל היותר על מחזור וויטרי, ואענה אמן על שמע קולנו. וגם, שאולי ...
על ידי פרי יהושע
ה' אפריל 05, 2018 5:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מצוות חינוך ממשיכה בקטן שהגדיל בימי הספירה
תגובות: 7
צפיות: 297

Re: האם מצוות חינוך ממשיכה בקטן שהגדיל בימי הספירה

גם אני זכור אזכור כי פעם דברתי איתו תו"כ שיעור על יסוד זה, אדרבא חפש והבא.
על ידי פרי יהושע
ה' אפריל 05, 2018 1:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מצוות חינוך ממשיכה בקטן שהגדיל בימי הספירה
תגובות: 7
צפיות: 297

Re: האם מצוות חינוך ממשיכה בקטן שהגדיל בימי הספירה

דרשה לבר מצוה מאב החתן על חיוב החינוך העובר מהאב לבנו ביום הבר מצוה הנה האחרונים הרבו לדבר על "קטן שהגדיל בימי הספירה", האם מחוייב בספירה משעה שהגדיל או שמא כיון שעד כה היה קטן ולא מחוייב, מכאן ואילך אין כאן "תמימות" ואי אפשר לחייבו. ונו"נ בדבר, ומוסכם שחייב, שהרי עכ"פ...
על ידי פרי יהושע
ה' אפריל 05, 2018 1:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 270
צפיות: 13974

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

מתי עדיף לעשות סעודת יו"ט בע"ש או יו"ט עם ציבור המשפחה וכדו' שהוא יותר חגיגי אף שיהיה אחרי שעה עשירית, או סעודה קטנה קודם חצות לבד? (אולי כבר שאלתי), מה עדיף לנהוג כמאמר מרדכי שלא להזכיר מעין המאורע כיעלה ויבוא בשמע קולנו (שאינו שייך לאמצעיות), שמא ישכח אח"כ בעבודה ונמצא מסתבך, א...
על ידי פרי יהושע
ה' אפריל 05, 2018 12:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מי יודע פשר הטעם מי שכתב שלא מהני ע"ת לס"ת
תגובות: 7
צפיות: 349

Re: מי יודע פשר הטעם מי שכתב שלא מהני ע"ת לס"ת

אני מצרף מחידושי לביצה. ולעניין הלכה לכא' היה נראה להקל, דהלא הוא דרבנן, אבל שמעתי שנוהגים להחמיר לעניין ס"ת הואיל ונפיק מפומיה דהמהרי"ל ועוד צריך תלמוד. ביאור מחלוקת הא"ר והרעק"א האם הצעת המיטות וקיפול בגדים מיו"ט לשבת בעי לע"ת למה שנתבאר והנה כבר כתבנו (שבת ס' ק' ס&qu...

עבור לחיפוש מתקדם