החיפוש הניב 2595 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי פרי יהושע
ג' ינואר 08, 2019 12:54 am
פורום: בית המדרש
נושא: ברוך מציב גבול אלמנה (בביהכ"נ ע"ש ניסן בק)
תגובות: 15
צפיות: 416

Re: ברוך מציב גבול אלמנה (בביהכ"נ ע"ש ניסן בק)

היום שמעתי שיש שעושים עצה שמקראים מתוך הגמ' רמב"ם את הברכה, ופעם אחת נהג כך האמשינובר, אבל כשהגיע לברכה כ"כ התלהב, שבירך כך, ללא כוונת לימוד.
על ידי פרי יהושע
ב' ינואר 07, 2019 3:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברוך מציב גבול אלמנה (בביהכ"נ ע"ש ניסן בק)
תגובות: 15
צפיות: 416

Re: ברוך מציב גבול אלמנה (בביהכ"נ ע"ש ניסן בק)

מציב גבול אלמנה משמע קצת בהנחת אבן הפינה, אבל כמדומה המנהג רק שמקימים ממש, אדרבא יבוא היודע...
על ידי פרי יהושע
ב' ינואר 07, 2019 3:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברוך מציב גבול אלמנה (בביהכ"נ ע"ש ניסן בק)
תגובות: 15
צפיות: 416

Re: ברוך מציב גבול אלמנה (בביהכ"נ ע"ש ניסן בק)

ז"ל המ"ב [רכד, סקי"ד]: ואפשר דוקא בא"י ובזמן בית שני קאמר אבל בזה"ז אפילו בא"י לא [ב"י] אמנם יש מקום גדול לומר שבזמנינו שהוא בשלטון ישראל יודה הב"י דמברכין ואינו תלוי בבנין הבית דוקא [וכן מפורסם משמיה דמרן הגרי"ש אלישיב], אבל אפשר לומר שהוא תלוי בדוקא בב...
על ידי פרי יהושע
ב' ינואר 07, 2019 2:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברוך מציב גבול אלמנה (בביהכ"נ ע"ש ניסן בק)
תגובות: 15
צפיות: 416

ברוך מציב גבול אלמנה (בביהכ"נ ע"ש ניסן בק)

התפרסם שיש מגדולי הדור שאומרים ע"פ מ"ב רכד שסב"ל, ולא ירדתי לסוף דעתם, שלכא' כל הפלוג' של האחרו' שם על חו"ל, ולא על הארץ, האם אני טועה?
על ידי פרי יהושע
ו' ינואר 04, 2019 2:20 am
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 316
צפיות: 22487

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

יהודי מחמיר לעשר לחומרא פירות וירקות, בטעות במקום להגיד נוסח ההפרשה החל לברך ולומר ברוך אתה ה' אלוקינו, האם ימשיך לברך על פרי כיון ואינו אלא חומרא, או שכיון ונוהג לעשר אולי הוי כנדר, ויאמר מן העולם ועד העולם, או בשכמל"ו, וכן מה הדין אם אמר רק ברוך אתה ה' האם כאן יותר כמקובל יאמר למדני חוקיך, א...
על ידי פרי יהושע
ד' ינואר 02, 2019 10:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 316
צפיות: 22487

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

יהודי מחמיר לעשר לחומרא פירות וירקות, בטעות במקום להגיד נוסח ההפרשה החל לברך ולומר ברוך אתה ה' אלוקינו, האם ימשיך לברך על פרי כיון ואינו אלא חומרא, או שכיון ונוהג לעשר אולי הוי כנדר, ויאמר מן העולם ועד העולם, או בשכמל"ו, וכן מה הדין אם אמר רק ברוך אתה ה' האם כאן יותר כמקובל יאמר למדני חוקיך, או...
על ידי פרי יהושע
ב' דצמבר 31, 2018 2:00 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב העת למקרא - 'פשטות המתחדשים' גיליון שלישי
תגובות: 429
צפיות: 10292

Re: כתב העת למקרא - 'פשטות המתחדשים' גיליון שלישי

ועוד מחשבה אחת. מעשיה ידועה מספרת על אודות 'המעוררים' שבאו למרן הגרשז"א וביקשוהו שיצא בחרמות על האדמו"ר מאמשינוב שליט"א על 'חטאיו' החמורים שמתפלל לאחר זמן תפילה וכדו'. השיבם הגרשז"א בחכמתו 'מקובלנו שמצווה גוררת מצוה ועבירה גוררת עבירה, ולמרבה התמהון איני רואה את העבירות הנגררות ...
על ידי פרי יהושע
א' דצמבר 30, 2018 3:16 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: תוכחת מגולה מהרשב"ם אל עבר בעלי "פשוטו של מקרא"
תגובות: 46
צפיות: 1122

Re: תוכחת מגולה מהרשב"ם אל עבר בעלי "פשוטו של מקרא"

'ויאמר משה אל ה' בי ה' לא איש דברים אנכי וגו' מאז דברך אל עבדך כי כבד פה וכבד לשון אנכי (שמות ד' י')'. וכתב הראב"ע בפירוש הארוך: 'איש דברים יודע לדבר צחות, שאיננו מתעכב בלשונו בדברו או מגמגם, או שיכבדו על פיו אותיות ידועות כו'. גם מאז דברך, מעת דברך, כמו ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך (שם ה' כ&qu...
על ידי פרי יהושע
א' דצמבר 30, 2018 7:55 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: מזה [מַה זֶּה] בְיָדֶךָ
תגובות: 20
צפיות: 626

Re: מזה [מַה זֶּה] בְיָדֶךָ

יישר כוחכם
(אם כי משום מה נראה לי שאם היה כתוב ב' מילים היו מקפידים להפסיק ביניהם באופן המורגש על אף הדגש בז')
על ידי פרי יהושע
א' דצמבר 30, 2018 3:33 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: מזה [מַה זֶּה] בְיָדֶךָ
תגובות: 20
צפיות: 626

מזה [מַה זֶּה] בְיָדֶךָ

אצלינו הבעל קורא קרא כמילה אחת, ובשם ספר 'מסלול' שכך צריך לקרות.
ומסברא אינו מובן, שנראה כמזה מי הנידה, וגם מצויין כמובן בכל החומשים קרי וכתיב
ואיני יודע מה הנושא הדקדוקי וכו
הייתי שמח אם אחד המדקדקים היה מבהיר העניין
על ידי פרי יהושע
ה' דצמבר 27, 2018 11:14 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ עזרה לספרים מועילים בנושא... ◆
תגובות: 146
צפיות: 9448

Re: הריגת כינים בשבת

לכל חברי הפורום היקרים. אני מתעד לעשות עבודה עיונית על הסוגיא המפורסמת על הריגת כינים בשבת אך דא עקא שאני מחפש בעיקר מאמרים מחקרים בנושא, גם חומר כללי יעזור לי מאוד. אשמח למקורות מאמרים וכו' בנושא. איני יודע אם זה עוד אקטואלי, אבל אצרף מאמר מתוך ספרי 'מן המים' על מסכת שבת (נמצא גם באוצה"ח). הר...
על ידי פרי יהושע
ה' דצמבר 27, 2018 11:03 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב העת למקרא - 'פשטות המתחדשים' גיליון שלישי
תגובות: 429
צפיות: 10292

Re: כתב העת למקרא - 'פשטות המתחדשים' גיליון שלישי

לא מסמינר וולף. אלא שכל דבר שהרמב"ם חלק על רבותינו המקובלים (או לא ידע מדבריהם), עיקר נטיית הדעת היא כפי המקובלים (ומכל מקום גם דברי הרמב"ם לא בטלו ואכמ"ל). ודו"ק ותשכח האם תמצא דברים כאלו באר"י, ברמח"ל, בגר"א, במהר"ל, בתלמידי בעל שם טוב וכו' וכו'. ברור שיתכן...
על ידי פרי יהושע
ה' דצמבר 27, 2018 10:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מצות צדקה בשני עניים-במתנה ע'מ להחזיר
תגובות: 48
צפיות: 800

Re: מצות צדקה בשני עניים-במתנה ע'מ להחזיר

אם מהרמב"ם אין ראיה גם מהריב"ש אין ראיה, ואני מסביר שוב, שהכוונה יצא ידי נתינה אינה חייבת להיות את המצוה, אלא את הנושא הממוני. ואם כן הייתי אומר שיוצא ידי המצוה, לא הייתי נזקק למין סברות כאלו, על הזמן המועט של העני שיכול להציג את מה שקיבל, אלא העניין הפורמלי, שעכ"פ כיון והוא קיבל ורק ...
על ידי פרי יהושע
ה' דצמבר 27, 2018 10:06 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב העת למקרא - 'פשטות המתחדשים' גיליון שלישי
תגובות: 429
צפיות: 10292

Re: כתב העת למקרא - 'פשטות המתחדשים' גיליון שלישי

ככל הכרות שלי עם דעות המקובלים שהזכרת לא מצאתי שהכריחו לחשוב שכל חסרונות הקדמונים הם ע"ד שהזכרת, הם היו ילודי אישה כמוני וכמוך, ולא מידות מהכתר. וגם האבות שהיו מרכבה לשכינה, עכ"פ חסרונותיהם היו חסרונות של בני אדם כמו שאכן הם היו. מה שכתבת לענייו יעקב, שוב לא הבנתי לחלוטין, אם זה פחד וזה חו...
על ידי פרי יהושע
ה' דצמבר 27, 2018 9:49 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב העת למקרא - 'פשטות המתחדשים' גיליון שלישי
תגובות: 429
צפיות: 10292

Re: כתב העת למקרא - 'פשטות המתחדשים' גיליון שלישי

תיקון המידות הוא להיות בעל דעה ממוצעת לדעת הרמב"ם כמש"כ בהלכות דעות, והיא הנקראת דרך ה' ומי שנולד עם טבע גרוע, אין זה שום חסרון, אלא מוטלת עליו עבודה להגיע לכלל מי שדעותיו ממוצעות, שעי"כ מגיע לנבואה. התכוונתי לומר שלפעמים אדם אינו יכול למצע את מידותיו בשלימות ואין זה בגדר הבחירה שלו....
על ידי פרי יהושע
ה' דצמבר 27, 2018 9:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מצות צדקה בשני עניים-במתנה ע'מ להחזיר
תגובות: 48
צפיות: 800

Re: מצות צדקה בשני עניים-במתנה ע'מ להחזיר

ועוד בענין זה, מצאתי תשובת הריב"ש סי' שמ"א, וז"ל: ואני אומר (= תשובת הריב"ש) ראה זה חדש הוא ומוקצה מן הדעת, שהמתחייב לתת לחברו איזה דבר שיוכל לתתו במתנה על מנת להחזיר ובזה נאמר שקיים תנאו. שאם אמרו בפרק קמא דקדושין בכולהו קני לבר מאשה וכו' היינו באותן דברים שחייבה תורה לתת, שבזה...
על ידי פרי יהושע
ה' דצמבר 27, 2018 9:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מצות צדקה בשני עניים-במתנה ע'מ להחזיר
תגובות: 48
צפיות: 800

Re: מצות צדקה בשני עניים-במתנה ע'מ להחזיר

אבל באמת נראה יותר שאכן לא קיים גם שם מצות נתינה כלל, ורק הרוויח את המתנה בחזרה, כי הקנה עכ"פ לכהן, אבל אינה מצווה כלל שאין זו המטרה של המצווה, ואכן הוי חוכא ואיטלולא... בענין ה'חוכא ואיטלולא'... ימחל נא מר לעיין לדוגמא ברמב'ם תרומות פרק יב הל' יט כתב במפורש: נתן תרומה לכהן על מנת להחזירה יצא ...
על ידי פרי יהושע
ה' דצמבר 27, 2018 12:59 am
פורום: בית המדרש
נושא: היכי תמצי כיסוי הדם דווקא שלא ע"י השוחט
תגובות: 5
צפיות: 138

Re: היכי תמצי כיסוי הדם דווקא שלא ע"י השוחט

השאלה אם יתחייב אחר לגבם י' זהובים?
על ידי פרי יהושע
ד' דצמבר 26, 2018 10:43 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב העת למקרא - 'פשטות המתחדשים' גיליון שלישי
תגובות: 429
צפיות: 10292

Re: כתב העת למקרא - 'פשטות המתחדשים' גיליון שלישי

אפשר עכ"פ לקבל פופורציות מסוימות, וזה כנגד הצועקים, האם בראשונים יש דברים כאלו כמו הרב תוכן לעיל?, ואכן יש, והרבה יותר מכך.
על ידי פרי יהושע
ד' דצמבר 26, 2018 10:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מצות צדקה בשני עניים-במתנה ע'מ להחזיר
תגובות: 48
צפיות: 800

Re: מצות צדקה בשני עניים-במתנה ע'מ להחזיר

אני מנסה להבין את החקירה. יש לחקור מהי מצות צדקה, האם המצוה היא לתת ממון וכיון שנתן ע"מ להחזיר הרי שם נתינה עלה, או שמא המצוה לעזור לעני. (תסלח לי על החריפות, האם אנחנו לא הופכים את תורת ה' לחוכא ואיטלולא בחקירה שכזו??) לפי מסקנת הגמרא בקידושין דף ו אפשר לתת תרומה לכהן במתנה ע'מ להחזיר, וכן כת...
על ידי פרי יהושע
ד' דצמבר 26, 2018 9:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מצות צדקה בשני עניים-במתנה ע'מ להחזיר
תגובות: 48
צפיות: 800

Re: מצות צדקה בשני עניים-במתנה ע'מ להחזיר

זה מה שהתכונתי שכפה"נ דין זה עצמו כן יהה תלוי בכך, ולא ייחשב כמי שיש לו כדי מחסורו לדעת הגרי"ש, אבל צריך להתיישב בדבר
על ידי פרי יהושע
ד' דצמבר 26, 2018 9:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מצות צדקה בשני עניים-במתנה ע'מ להחזיר
תגובות: 48
צפיות: 800

Re: מצות צדקה בשני עניים-במתנה ע'מ להחזיר

אם זה בכלל כדי מחסורו כנראה לא יחייבו אותו למכור.
על ידי פרי יהושע
ד' דצמבר 26, 2018 9:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סנפיר וקשקשת סיבה או סימן
תגובות: 4
צפיות: 143

Re: סנפיר וקשקשת סיבה או סימן

לעניין יוצא מהטהור בלא סמני טהרה.
וכן אם לזכר יש לו סמנים ולנקיבה לא, עי' תוס' נידה נ:.
וכן לעניין יוצא מהטמא ויש לו סמני טהרה יש נפק"מ אי שרי מצד עצמו ורק יש לאוסרו לכל היותר מדין יוצא, עי' פתחי תשובה יור"ד, בשם תשובת יד אליהו, ועי' עוד בשו"ת משנת יעבץ יור"ד סימן ו
על ידי פרי יהושע
ד' דצמבר 26, 2018 9:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מצות צדקה בשני עניים-במתנה ע'מ להחזיר
תגובות: 48
צפיות: 800

Re: מצות צדקה בשני עניים-במתנה ע'מ להחזיר

בעני אין בכלל שיעור של מאתיים זוז, ונותנים לעשיר סוס לרכב עליו, מאתיים זוז זה לא שיעור של צרכים אלא של מעמד, שמי שיש לו מאתיים זוז (שיעור מזונות לשנה) הוא מעל קו העני, אבל זה לא משליך בכלל על הצרכים, יכול להיות שהוא מעל קו העני והצרכים שלו הם הרבה מעבר, וכן להיפך. מי אמר לך? הרב אלישיב אוחז שכל הדי...
על ידי פרי יהושע
ד' דצמבר 26, 2018 8:55 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב העת למקרא - 'פשטות המתחדשים' גיליון שלישי
תגובות: 429
צפיות: 10292

Re: כתב העת למקרא - 'פשטות המתחדשים' גיליון שלישי

תיקון המידות הוא להיות בעל דעה ממוצעת לדעת הרמב"ם כמש"כ בהלכות דעות, והיא הנקראת דרך ה'
ומי שנולד עם טבע גרוע, אין זה שום חסרון, אלא מוטלת עליו עבודה להגיע לכלל מי שדעותיו ממוצעות, שעי"כ מגיע לנבואה.
על ידי פרי יהושע
ד' דצמבר 26, 2018 8:41 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב העת למקרא - 'פשטות המתחדשים' גיליון שלישי
תגובות: 429
צפיות: 10292

Re: כתב העת למקרא - 'פשטות המתחדשים' גיליון שלישי

א. אני אין לי עסק עם הביטוי הזה ב. לדברי הרמב"ם שהביא הרב פרי יהושע אין שום קשר לנושא. הרמב"ם כתב בפירוש שדוד השתמש במידתו זו כראוי וכיאה. רק ציין שהיתה בו תכונה טבעית כזאת ודן על השאלה אם זה מפריע לנבואה. זה לא נכון הרמב"ם כתב שהיה נביא אפילו שלא היה שלם במידותיו מכל וכל, ואף שהפנה ...
על ידי פרי יהושע
ד' דצמבר 26, 2018 1:36 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב העת למקרא - 'פשטות המתחדשים' גיליון שלישי
תגובות: 429
צפיות: 10292

Re: כתב העת למקרא - 'פשטות המתחדשים' גיליון שלישי

לא הבנתי מה מצאתם בדברי האברבנאל הזה. (אולי חוץ מהסגנון אבל זה עניין של תקופה) את כללות טענתו של האברבנאל הביאו חז"ל בשם אבישג. ואברבנאל ביאר כאן הסבר יפה בפשוטו. שלעניין מה הנביא מזכיר והמלך לא ידעה להודיע עד כמה היה חלוש שאע"פ שבעצם דוד היה גבור בעניין זה (כמבואר גם בחז"ל על קראו ל...
על ידי פרי יהושע
א' דצמבר 23, 2018 2:38 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב העת למקרא - 'פשטות המתחדשים' גיליון שלישי
תגובות: 429
צפיות: 10292

Re: כתב העת למקרא - 'פשטות המתחדשים' גיליון שלישי

מה הכוונה כל כוונת התורה לתאר את הירידה. הרי כל הרעיון הזה שמדובר פה בירידה רוחנית של יהודה הוא דרוש של הכותב ולא פשט הכתובים. אברבנאל שם: ויהי בעת ההיא וירד יהודה מאת אחיו ולא היתה הירידה ההיא מקומית ממקום עליון למקום תחתון אלא שעזב חברתם בעניני הצאן ונתחבר עם איש עדולמי ושמו חירה מפני שחברתו עמו ...
על ידי פרי יהושע
א' דצמבר 23, 2018 1:18 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב העת למקרא - 'פשטות המתחדשים' גיליון שלישי
תגובות: 429
צפיות: 10292

Re: כתב העת למקרא - 'פשטות המתחדשים' גיליון שלישי

תוכן כתב:אשמח לשמוע איפה עוד מצאנו במפרשים, שכיון שאשתו של יהודה מתה, ממילא מובן למה הוא הזדקק לזונה.

אברבנאל שם:

שנית ותמת בת שוע אשת יהודה ונעצר יהודה מאשה ימים רבים ובסיבת זה הרבה בו הזרע וגברה התאוה בו מה שלא היה עוש' בחיי אשתו.
על ידי פרי יהושע
ד' דצמבר 12, 2018 3:03 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 1456
צפיות: 94808

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

מחפש מקור בגאונים או בראשונים לכך שהקורא בספרים חיצונים אין לו חלק לעוה"ב הוא כדי שלא יכלל בכלל כ"ד ספרים כך הוא משמעות קהלת רבה על הקרא "ויותר מהמה הזהר בני עשות ספרים הרבה", "כל המכניס בתוך ביתו יותר מכ"ד ספרים מהומה הוא מכניס לביתו, כגון ספר בן-סירא" (קוהלת רבה...
על ידי פרי יהושע
ג' דצמבר 11, 2018 11:55 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 1456
צפיות: 94808

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

מחפש מקור בגאונים או בראשונים לכך שהקורא בספרים חיצונים אין לו חלק לעוה"ב הוא כדי שלא יכלל בכלל כ"ד ספרים כך הוא משמעות קהלת רבה על הקרא "ויותר מהמה הזהר בני עשות ספרים הרבה", "כל המכניס בתוך ביתו יותר מכ"ד ספרים מהומה הוא מכניס לביתו, כגון ספר בן-סירא" (קוהלת רבה ...
על ידי פרי יהושע
ב' דצמבר 10, 2018 12:34 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון רבי לייב מינצברג זצ"ל רבה של ישיבת המתמידים
תגובות: 266
צפיות: 22003

Re: הגאון רבי לייב מינצברג זצ"ל רבה של ישיבת המתמידים

לגבי השאלה האם זה עונה על ההגדרה של פשט או לא, ראשית, לענ"ד, וכפי שעלה מדברי הרב רוזנברג ועוד, פשט ודרש אינם מובחנים בסכינא חריפא אלא הם נעים על רצף. דרש אינו מסור דווקא לחז"ל, אלא בכל דור ודור וכל לומד ולומד צריך לדרוש את התורה. כלומר, כאשר לומדים את התורה מתוך התרגשות והתפעלות, וכמאמר ח...
על ידי פרי יהושע
א' דצמבר 09, 2018 8:15 pm
פורום: חנוכה
נושא: רמב"ם פ"ג חנוכה ה"ג -שני פירושים הפוכים - משני בני הגרי"ז
תגובות: 13
צפיות: 424

Re: רמב"ם פ"ג חנוכה ה"ג -שני פירושים הפוכים - משני בני הגרי"ז

באופן מיוחד הרמב"ם מכנה הלכות אלו 'חנוכה' בשונה מהלכות חמץ ומצה, שביתת עשור, שופר, סוכה, מגילה. מה פשר הדבר? מתוך קונטרסי 'כתנות אור' לחנוכה סימן ו' מאי חנוכה א מאי חנוכה דת"ר יומי דחנוכה תמניא אינן דלא למספד בהון ודלא להתענות בהון שכשנכסו היוונים להיכל טמאו כל השמנים בהיכל וכשגברה מלכות ...
על ידי פרי יהושע
ד' דצמבר 05, 2018 1:10 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב עת חדש לפשוטו של מקרא - "פשטות המתחדשים"
תגובות: 328
צפיות: 13413

Re: כתב עת חדש לפשוטו של מקרא - "פשטות המתחדשים"

לפי זה יהיה מובן שהורדתו והשפלתו של יוסף לבור שירתה את פוטיפר יותר מהכל.
אבל יוסף מצליח בסוף גם בבור האסורים, ומשם יוצא למלוך בכל ארץ מצרים.
על ידי פרי יהושע
ג' דצמבר 04, 2018 6:53 pm
פורום: חנוכה
נושא: רמב"ם פ"ג חנוכה ה"ג -שני פירושים הפוכים - משני בני הגרי"ז
תגובות: 13
צפיות: 424

Re: רמב"ם פ"ג חנוכה ה"ג -שני פירושים הפוכים - משני בני הגרי"ז

באופן מיוחד הרמב"ם מכנה הלכות אלו 'חנוכה'
בשונה מהלכות חמץ ומצה, שביתת עשור, שופר, סוכה, מגילה.
מה פשר הדבר?
על ידי פרי יהושע
ב' דצמבר 03, 2018 1:22 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב עת חדש לפשוטו של מקרא - "פשטות המתחדשים"
תגובות: 328
צפיות: 13413

Re: כתב עת חדש לפשוטו של מקרא - "פשטות המתחדשים"

ואני חוזר שוב ושוב שכמובן יש לעיין במפרשים הקדמונים שמהם אנו חיים, אבל יש מקום ללימוד עצמי בגוף המקרא, בשביל המפגש הישיר, וכמו כן הוא בלימוד גמרא וכל כתב אחר, ובפרט תורה שבכתב, וכל אחד שמנהגו אינו כן אינו אלא מתמיה בעצמו, כי מי לא עשה כך... קודם כל, הרב חנוך רוזנברג לא מסכים איתך. לדעתו אופן לימוד ...
על ידי פרי יהושע
ב' דצמבר 03, 2018 1:19 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב עת חדש לפשוטו של מקרא - "פשטות המתחדשים"
תגובות: 328
צפיות: 13413

Re: כתב עת חדש לפשוטו של מקרא - "פשטות המתחדשים"

למה כשכתבו קודם ' להזדנב אחרי המפרשים' לא הזדעקתם? [כך נכתב כאן שחור על גבי לבן ועדיין לא נמחק: " אין שום הגיון בדבר זה, שאנחנו חייבים להזדנב מאחרי המפרשים שכבר היו ". אני עדיין לא מצליח להירגע מהמלים הללו] באמת אני מפר את מה שאמרתי שלא אתייחס למין סגנון כזה הלא כבר חפרת ואני השבתי, ושוב ...
על ידי פרי יהושע
ב' דצמבר 03, 2018 1:10 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב עת חדש לפשוטו של מקרא - "פשטות המתחדשים"
תגובות: 328
צפיות: 13413

Re: כתב עת חדש לפשוטו של מקרא - "פשטות המתחדשים"

ואני חוזר שוב ושוב שכמובן יש לעיין במפרשים הקדמונים שמהם אנו חיים, אבל יש מקום ללימוד עצמי בגוף המקרא, בשביל המפגש הישיר, וכמו כן הוא בלימוד גמרא וכל כתב אחר, ובפרט תורה שבכתב, וכל אחד שמנהגו אינו כן אינו אלא מתמיה בעצמו, כי מי לא עשה כך... קודם כל, הרב חנוך רוזנברג לא מסכים איתך. לדעתו אופן לימוד ...
על ידי פרי יהושע
א' דצמבר 02, 2018 7:05 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב עת חדש לפשוטו של מקרא - "פשטות המתחדשים"
תגובות: 328
צפיות: 13413

Re: כתב עת חדש לפשוטו של מקרא - "פשטות המתחדשים"

לא מבין איך קריאה חוויתית מחייבת קריאה שלא מזדקקת לפרשנים קדומים. יותר ויותר אני מבין שהעקב האכיליס של הגישה החדשה, זה הקריאה הראשונית שכל חברי בית מדרש זה מתעקשים עליה. וקריאה זו, היא הבעיה בה' הידיעה של כל השיטה. את כל המעלות שדוגלי השיטה מצביעים עליהן, אפשר להשיג גם תוך קריאה על פי הפרשנות שקדמה...
על ידי פרי יהושע
א' דצמבר 02, 2018 5:46 pm
פורום: חנוכה
נושא: האם אישה יכולה לסמוך על בעלה האכסנאי?
תגובות: 7
צפיות: 187

Re: האם אישה יכולה לסמוך על בעלה האכסנאי?

לא הבנתי
נר שבת פשיטא שלא מוצאים
אבל בנ"ח העיקר על הבית וכן מפורש בגמ' לא כן?

עבור לחיפוש מתקדם