החיפוש הניב 2511 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי פרי יהושע
ג' פברואר 20, 2018 1:20 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: אשכוליא דפוריא-עד דלא ידע בין ימינו לשמאלו-מילתא דבדיחותא
תגובות: 123
צפיות: 14569

Re: אשכוליא דפוריא-עד דלא ידע בין ימינו לשמאלו-מילתא דבדיחותא

משהו כתב למשהו על "חומרא חדשה" לפרשת זכור: ראיתי גם ראה המופלגים בדעתם הצלולה נקיי הדעת שבבני ברק וקרית ספר יע"א, מי שנוהג בפרשת זכור לרכוב על כתפי הבעל קורא בעת קריאתו בפרשה קטנה זו, כדי להתאחד עמו מבחינת תרי רעי דלא מתפרשי, וכשהוא מתחיל ופותח קורא עמו במתון גדול, ומכוון ב' כוונות בח...
על ידי פרי יהושע
ב' פברואר 19, 2018 9:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 22
צפיות: 241

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

שאלת הרה"ג פרי יהושע שליט"א נדונה באחרונים מסביב לשאלת גילוי עריות כדי להציל (זכור לי שיש מהרי"ק ונוב"י ויעויין בדברי מרן הרב זצ"ל במשפט כהן סי' קמב-קמד, לעניין החילוק בין רבים לבין ציבור בזה) כעת מצאתי עוד מר"מ (ממאמר שאיני מסכים עמו כלל, ולכן אינני מצטטו): שבות יעקב ...
על ידי פרי יהושע
ב' פברואר 19, 2018 8:52 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 22
צפיות: 241

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

השעיר החיי כתב:לכאורה זה גמרא מפורשת לעניין אסתר שאלמלא היתר היה אסור לה לבוא ברצון

הגמ' המפורשת היא לעניין פרהסיא והוא בעצמו חלול ש"ש בעצמו, אבל (הסברני הרב השעיר החי באישי), שהראיה מהתוס' ששאלו על ריב"ם מג"ע דאסתר, ולא תירצו דהיה להצלת אחרים.
על ידי פרי יהושע
ב' פברואר 19, 2018 8:22 am
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 244
צפיות: 10876

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

מה שלי ידוע מירושלים עד השנים האחרונות שעשה הרב דרוק מארמון הנצי"ב לוח של נץ נראה לא היה שם נץ נראה.
על ידי פרי יהושע
ב' פברואר 19, 2018 12:08 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 22
צפיות: 241

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

איני מבין דבריך כל מה שתעשה שיתרפא הוא איסור לדידיה שהרי זה מה שהוא רוצה וזה מה שנאסר. ואיני מבין מה עניין פגם משפחה קשור לסוגייתינו. על הצד שהיתה א"א הגמרא לא אומרת שנאסר משום פגם משפחה אלא משום ערווה ועל הצד שהיא פנויה לא היה בזה איסור ערווה כלל רק רבנן אסרו משום פגם משפחה. א) אם תעשה בלא רצ...
על ידי פרי יהושע
ב' פברואר 19, 2018 12:05 am
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 244
צפיות: 10876

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

בברכה המשולשת כתב:הגרא"ן מתפלל בהנץ המישורי???

כנראה כן! (אולי טיפה מאחרים) כך היה נהוג בירושלים מקדמת דנא.
על ידי פרי יהושע
ו' פברואר 16, 2018 2:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 22
צפיות: 241

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

למה לא דנו אם לה אסור או מותר או חייבת. מה יש לדון אם מותר לה או אסור לה אם העניין אסור בגללו. זה נכון, שכאן יש לומר שמ"מ ייאסר הוא ומאי נפק"מ, ומ"מ משכחת לה שהיא תתגנב ותעמוד ערומה אצלו, והוא יהיה כעין אונס במעשה זה ויתרפא, ובפרט אם זה משום פגם משפחה, יכולה לוותר (דמשמע שמ"מ הו...
על ידי פרי יהושע
ו' פברואר 16, 2018 1:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 22
צפיות: 241

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

סליחה שלא הסברתי, הכוונה שמשם לכא' מוכח שאינה צריכה לעבור על ג"ע בשביל שהשני לא ימות, דאל"כ למה אמרינן ימות וכו', יאמרו לה שתעמוד ערומה ולא ימות, אולם יש מעט לדחות כנ"ל. לא הבנתי מילה אחת ממה שכתבת. יש שתי דעות בגמרא אם היתה א"א או לא. אם היא היתה אשת איש ברור שיש איסור מצדו ובכ...
על ידי פרי יהושע
ו' פברואר 16, 2018 1:23 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: להפוך מאמרים לספר
תגובות: 22
צפיות: 731

Re: להפוך מאמרים לספר

הלא התוספתא בב"ק פ"ו ג' שהביאה הש"ך ידועה, שאפי'הגונב ד"ת "אע"פ שנקרא גנב זכה לעצמו", וק"ו שהוא של עצמו, מה נא' כיון ושילם לו קנה?, לא נראה. הנה התוספתא: שבעה גנבין הן ...אבל המתגנב מאחר חבר והולך ושונה פרקו אע"פ שנקרא גנב זוכה לעצמו שנא' (משלי ו) לא יבוז...
על ידי פרי יהושע
ו' פברואר 16, 2018 1:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 22
צפיות: 241

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

בעניותי פשוט לא הבנתי מה רצית להוכיח מתעמוד לפניו ערומה כשהיא א"א. לאיזה צד ומה ההוכחה. סליחה שלא הסברתי, הכוונה שמשם לכא' מוכח שאינה צריכה לעבור על ג"ע בשביל שהשני לא ימות, דאל"כ למה אמרינן ימות וכו', יאמרו לה שתעמוד ערומה ולא ימות, אולם יש מעט לדחות כנ"ל. הרב יבנה כתב הפסוק הו...
על ידי פרי יהושע
ו' פברואר 16, 2018 12:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 244
צפיות: 10876

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

לא רציתי לכתוב שמות אבל דווקא אחד מגדולי התורה שהתכוונתי אליו היה בדיוק הרב נבנצל שהתפלל בכותל בצידוד ולא כמו כולם ואולי זכרוני הטעני התפללתי עימו הרבה פעמים שם במנין נץ ולא צידד שמאלה כדרך הרבה צעירים, ולא הזדמן לי לשאול טעמו על כך. אגב לא מתפלל שם נץ נראה אבל העדפתי בכל זאת את המניין שלו, מה אתם ...
על ידי פרי יהושע
ו' פברואר 16, 2018 12:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 244
צפיות: 10876

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

לא רציתי לכתוב שמות אבל דווקא אחד מגדולי התורה שהתכוונתי אליו היה בדיוק הרב נבנצל שהתפלל בכותל בצידוד ולא כמו כולם ואולי זכרוני הטעני התפללתי עימו הרבה פעמים שם במנין נץ ולא צידד שמאלה כדרך הרבה צעירים, ולא הזדמן לי לשאול טעמו על כך. אף פעם לא הבנתי מדוע לא לצדד בעת התפילה בכותל. אם כולם טועים - נט...
על ידי פרי יהושע
ו' פברואר 16, 2018 12:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 22
צפיות: 241

האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

הסתפקתי זה זמן רב, האם חייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חבירו ממות, שי"ל שלא נאמר דין דג' עבירות יהרג ואל יעבור, אלא למי שנהרג ומקיים ונקדשתי, אולם מי שאינו מקיים אולי הוי ככל התורה שנדחית מפני פקו"נ. ולכא' יש ראיה מימות ואל תעמוד ערומה, אולם שם אולי מדברים כלפיו ולא כלפיה, ואה"נ היא...
על ידי פרי יהושע
ו' פברואר 16, 2018 1:51 am
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 244
צפיות: 10876

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

כדכד כתב:לא רציתי לכתוב שמות אבל דווקא אחד מגדולי התורה שהתכוונתי אליו היה בדיוק הרב נבנצל שהתפלל בכותל בצידוד ולא כמו כולם ואולי זכרוני הטעני

התפללתי עימו הרבה פעמים שם במנין נץ ולא צידד שמאלה כדרך הרבה צעירים, ולא הזדמן לי לשאול טעמו על כך.
על ידי פרי יהושע
ו' פברואר 16, 2018 1:49 am
פורום: אספקלריא
נושא: מוּסרי התורה - נצחיים או יחסים לאותה תקופה?
תגובות: 12
צפיות: 225

Re: מוּסרי התורה - נצחיים או יחסים לאותה תקופה?

אפרים זלמן כתב:
לייטנר כתב:וכמובן מומלץ לעיין בכל האיגרת

ייש"כ גדול.
על ידי פרי יהושע
ו' פברואר 16, 2018 1:44 am
פורום: בית המדרש
נושא: פרעון חוב חוזר ביובל
תגובות: 8
צפיות: 98

Re: פרעון חוב חוזר ביובל

ואם החוב יותר מה יעשו, נמצא הדין בטל. לא הבנתי כוונתך בשעת הגביה שמים את השדה לפי לקיחה של עד היובל ואם החוב יותר אז אין מאיפה לגבות וימתין עד שיהיה לו כסף שומע, ובכ"ז לא נראה, גם לשון תורה על מכירה עד היובל, אבל גבית חוב לא שמענו, ויש לחלק שכיון והקרקע משתעבדת אליו, אינה רק מקום לפרוע חוב אם ...
על ידי פרי יהושע
ה' פברואר 15, 2018 11:52 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: ניקוד בוורד
תגובות: 37
צפיות: 1322

Re: ניקוד בוורד

תודה
על ידי פרי יהושע
ה' פברואר 15, 2018 11:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פרעון חוב חוזר ביובל
תגובות: 8
צפיות: 98

Re: פרעון חוב חוזר ביובל

מבורך כתב:אם אינו חוזר ביובל א"כ כל מוכר יעשה כן, יתן הכסף כהלואה ויפרע מהקרקע ונמצאנו מבטלים דין יובל.

פרי יהושע כתב:מה ז"א קרקע שלקח בחוב?, ומי יחזיר לו החוב?.


מי אמר שלא שמים את הלקיחה לפי שווי של עד היובל? נמצא קיבל כל חובו.


ואם החוב יותר מה יעשו, נמצא הדין בטל.
על ידי פרי יהושע
ה' פברואר 15, 2018 10:40 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מוּסרי התורה - נצחיים או יחסים לאותה תקופה?
תגובות: 12
צפיות: 225

Re: מוּסרי התורה - נצחיים או יחסים לאותה תקופה?

ידועים דברי הרמב"ם בח"ג מו"נ, לעניין קרבנות שהיו לפי תפיסת הדת באותו זמן, האם יסודו דחוי ע"י מי שלא קיבל טעמו בקרבנות כהרמב"ן בכל דבר ועניין, למשל עבדים כנענים עברים וכדו', האם ניתן לומר שהתורה מתנה את המוסריות של אותה שעה, אבל שייך להתקדם מבחינה מוסרית יותר, אף שגוף התורה ...
על ידי פרי יהושע
ה' פברואר 15, 2018 10:39 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: ניקוד בוורד
תגובות: 37
צפיות: 1322

Re: ניקוד בוורד

י. אברהם כתב:
ניקוד בוורד.pdf


ייש"כ אבל לא הצלחתי לבצע איך מתחילים אולי אפשר יותר לפרט.

בתודה
על ידי פרי יהושע
ה' פברואר 15, 2018 10:13 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: פרעון או תשלום
תגובות: 7
צפיות: 72

Re: פרעון או תשלום

רש"י בב"ק ד"ח בד"ה כולן נכנסו תחת הבעלים וז"ל מי שלקח עידית יפרע לניזק ולוקח בינונית ישלם את החוב עכ"ד למישהו יש הסבר מניח את הדעת בסיבת שינוי הלשון [ענין הפרעון הוא גילוי החוב החבוי ואילו ענין תשלומין יש בו לשון השלמה אבל מהו הסיבה לשינוי הלשון בין נזיקין לחוב] ניסיון...
על ידי פרי יהושע
ה' פברואר 15, 2018 10:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פרעון חוב חוזר ביובל
תגובות: 8
צפיות: 98

Re: פרעון חוב חוזר ביובל

איש טלז כתב:האם פרעון חוב חוזר ביובל ?

מה ז"א קרקע שלקח בחוב?, ומי יחזיר לו החוב?.
על ידי פרי יהושע
ה' פברואר 15, 2018 10:06 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מוּסרי התורה - נצחיים או יחסים לאותה תקופה?
תגובות: 12
צפיות: 225

Re: מוסרי התורה - נצחיים או יחסים לאותה תקופה?

נוטר הכרמים כתב:באתי להעיר, שהכותרת בלי ניקוד דו משמעית, מטעה כאילו הנידון על החכמים מוסרי ומעתיקי השמועה ולא על המוסרים.

אולי תלמד את מי שלא יודע איך מנקדים, (כשאני לא מעתיק טקסט מאיזה מקום)?
על ידי פרי יהושע
ה' פברואר 15, 2018 8:42 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מוּסרי התורה - נצחיים או יחסים לאותה תקופה?
תגובות: 12
צפיות: 225

מוּסרי התורה - נצחיים או יחסים לאותה תקופה?

ידועים דברי הרמב"ם בח"ג מו"נ, לעניין קרבנות שהיו לפי תפיסת הדת באותו זמן, האם יסודו דחוי ע"י מי שלא קיבל טעמו בקרבנות כהרמב"ן בכל דבר ועניין, למשל עבדים כנענים עברים וכדו', האם ניתן לומר שהתורה מתנה את המוסריות של אותה שעה, אבל שייך להתקדם מבחינה מוסרית יותר, אף שגוף התורה ל...
על ידי פרי יהושע
ד' פברואר 14, 2018 10:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 244
צפיות: 10876

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

כמדומני שראתי גדולי תורה שהקפידו להתפלל לרוח הנכונה (ויתכן שאלו שלא הקפידו היה זה משום שלא הכירו המציאות)

מבין גדולי התורה ראיתי כך וראיתי כך, ולמשל: לא תגיד לי שהגר"א נבנצל לא יודע לאן צריך להתפלל בכותל, והוא מתפלל כמו כולם לכותל ולא מצדד שמאלה, עוד דוגמאות....?
על ידי פרי יהושע
ב' פברואר 12, 2018 10:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 244
צפיות: 10876

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

מה עדיף להתפלל לאן שהציבור מתפלל אף שלא מתפללים לרוח הנכונה ובלבד שלא לפרוש מהציבור, ובפרט דמדינא דגמ' יש להשתחוות למקום שמשתחוים, או שלא מקפידים כ"כ אם מכוון יותר למקום, ובפרט שהוא רק שינוי זווית כל שהיא, (וכמו בכותל לאלו שמדקדקים לצדד שמאלה, וכן בבני ברק שמשום מה ברוב בתי הכנסת הארון למזרח ול...
על ידי פרי יהושע
ב' פברואר 12, 2018 10:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קולת הגרח"ס בצוה"פ מהצד
תגובות: 11
צפיות: 210

Re: קולת הגרח"ס בצוה"פ מהצד

ייש"כ
על ידי פרי יהושע
ב' פברואר 12, 2018 2:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קולת הגרח"ס בצוה"פ מהצד
תגובות: 11
צפיות: 210

Re: קולת הגרח"ס בצוה"פ מהצד

אולי אפשר לבאר קודם מהי הקולא למי שלא יודע?.
על ידי פרי יהושע
ב' פברואר 12, 2018 2:35 pm
פורום: אָשִׁירָה נָּא לִידִידִי, שִׁירַת דּוֹדִי לְכַרְמו
נושא: ברוכים הבאים: "בית הספר לשירה".
תגובות: 2
צפיות: 172

Re: ברוכים הבאים: "בית הספר לשירה".

הכי פשוט, פרוזה זה בסופו של דבר סיפור (לא חשוב כמובן אם היה או לא), שירה היא מבע של רגש, משהו שמעל המציאות הנראית, כך זה נכלל (במובן מסויים) אפי' בהגדרת השירה בתורה להבדיל כמובן בין קודש לחול.
על ידי פרי יהושע
ב' פברואר 12, 2018 2:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: למה שומר משלם על אבידה
תגובות: 19
צפיות: 249

Re: למה שומר משלם על אבידה

הגמ' בהמפקיד זה לא תשובה על שאלתי, אלא להיפך. כך כ' שם הרמב"ן "שאע"פ שאבדו הכיפי ועכשו נמצאו הויא שומא בטעות, דאיהו לא הוה מחוייב ולא מידי כיון דהשתא הדר ליה ממונא בעיניה וכו' אבל הכא אלו היה מחזיר לו פקדונו אינו חייב לו כלום ועכשו הרי הוא מחזירו לו, ואיגלאי מילתא דלא הו"ל גביה ...
על ידי פרי יהושע
א' פברואר 11, 2018 2:13 am
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 244
צפיות: 10876

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

שייף נפיק כתב:
פרי יהושע כתב:
שייף נפיק כתב:מיהו הגרש"ד?
ואגב ממתי נהיה הגרח"ק 'מורו' של הרב שטיינברג?

הגאון הצדיק רבי שריה דבילצקי שליט"א.
ובקשר להרב רח"מ שטינברג, כנראה שאינך מכיר כלל את הנפשות הפועלות, צר לי...

אשתי שתחי' ש"ב

שאל אותה.
על ידי פרי יהושע
ש' פברואר 10, 2018 11:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 244
צפיות: 10876

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

שייף נפיק כתב:מיהו הגרש"ד?
ואגב ממתי נהיה הגרח"ק 'מורו' של הרב שטיינברג?

הגאון הצדיק רבי שריה דבילצקי שליט"א.
ובקשר להרב רח"מ שטינברג, כנראה שאינך מכיר כלל את הנפשות הפועלות, צר לי...
על ידי פרי יהושע
ש' פברואר 10, 2018 11:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: למה שומר משלם על אבידה
תגובות: 19
צפיות: 249

Re: למה שומר משלם על אבידה

ב"מ לה.: ההוא גברא דאפקיד כיפי גביה חבריה אמר ליה הב לי כיפי אמר ליה לא ידענא היכא אותבינהו אתא לקמיה דרב נחמן אמר ליה הכל לא ידענא פשיעותא היא זיל שלים לא שילם אזל רב נחמן אגביה לאפדניה מיניה לסוף אישתכח כיפי ואיקור אמר רב נחמן והדרי כיפי למרייהו והדרא אפדנא למרה אמר רבא הוה יתיבנא קמיה דרב נח...
על ידי פרי יהושע
ש' פברואר 10, 2018 11:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 244
צפיות: 10876

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

שייף נפיק כתב:מה עדיף.
לאכול מלווה מלכה סמוך לצאת השבת בבהילות ובלי עריכת שולחן במיוחד, או לאכול הרבה אחר שבת ביישוב דעת ובשולחן ערוך.

לדעתי פשוט שלערוך במתינות ובכבוד, (ואגב שמעתי מהגרש"ד שאפשר גם אחרי חצות).
על ידי פרי יהושע
ש' פברואר 10, 2018 10:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 244
צפיות: 10876

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

ב' ת"ח דנו באותו עניין, האחד הוא החכם המיוחד ר' יצחק לנדאו זצ"ל ר"מ דישיבת כנסת ישראל חברון, והשני יבלח"ט הגאון רח"מ שטניברג, מה דינו של המתענה בע"ש כגון בת"צ של עשרה בטבת, ונזקק לקחת תרופה עם שתייה כל שהיא או בתענית או בליל שבת, האם יעדיף לשתות משהו בתענית, ולא בש...
על ידי פרי יהושע
א' פברואר 04, 2018 11:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: זוטו של נהר הסמבטיון
תגובות: 1
צפיות: 128

Re: זוטו של נהר הסמבטיון

מה כ"כ קשה בזה אם נניח שלא ישובו משם עוד לכאן, (ועכ"פ לא בטווח סביר)?.
על ידי פרי יהושע
א' ינואר 21, 2018 8:17 pm
פורום: אספקלריא
נושא: נטורי קרתא קיצוני - דינם והשתמשות בספרים שלהם
תגובות: 512
צפיות: 30352

Re: נטורי קרתא קיצוני - דינם והשתמשות בספרים שלהם

משום מה העולם מאמין לאותם נ"ק קיצונים, שלכה"פ יר"ש הן, ולא היא, לפעמים הם הגרועים באויבים, ונוסף לזה גם הזויים ומקוממים ויש מקום גדול לאסור להשתמש בספריהם, יותר מהפשרנים, (והנלענ"ד כתבתי).
על ידי פרי יהושע
ב' ינואר 15, 2018 8:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תעניות ב' וג' רצופין (שובבי"ם)
תגובות: 0
צפיות: 73

תעניות ב' וג' רצופין (שובבי"ם)

שאלני ח"א למה שעולה מהרמ"א ומ"ב (ס' תקסח ס"ג) שהמתענה ג' ימים עולה לארבעים יום, והמתענה ב' ימים (ורצוי עוד ב' שעות לפני ואחרי עי"ש), עולה לו לכז תעניות, מפני מה לא יעלה לו גם היום השלישי לפחות ככז, והשבתי לו, ששיערו בתחילה ב' ימים 40 ואח"כ אמרו שלא די בב' ימים אלא הן רק...
על ידי פרי יהושע
ד' ינואר 10, 2018 2:11 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: מתי מקפידים על סיום נון הרבים לנשים ומתי לא?
תגובות: 8
צפיות: 276

מתי מקפידים על סיום נון הרבים לנשים ומתי לא?

בפרשת שמות (א, כא): וַיְהִי כִּי יָרְאוּ הַמְיַלְּדֹת אֶת הָאֱלֹהִים וַיַּעַשׂ לָהֶם בָּתִּים. וכן להלן (ב, יז) וַיָּבֹאוּ הָרֹעִים וַיְגָרְשׁוּם וַיָּקָם מֹשֶׁה וַיּוֹשִׁעָן וַיַּשְׁקְ אֶת צֹאנָם. האם יש איזה כלל?
על ידי פרי יהושע
ג' ינואר 09, 2018 2:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשה בברכת הגומל אחר טיסה
תגובות: 18
צפיות: 437

Re: אשה בברכת הגומל אחר טיסה

מנהגי אבלות בת"ב, קריעה (או אפי' הקנאה) בראיית הר הבית, טלטול בשבת (נהיה מנהג קבוע ומשונה כאילו האיש שונה מהאישה שצריכה היא לסחוב במדרגות השכונה את עגלת התאומים כשהאב בוהה נוכחו, ואם היה מחמיר ביתר הדברים מילא, אבל מה פתאום הוא נתפס דווקא על החומרא הזאת, ואם זה לא חומרא מה ההבדל?). ובכלל העניי...

עבור לחיפוש מתקדם