החיפוש הניב 2389 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי פרי יהושע
א' ספטמבר 24, 2017 10:44 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: חזרת הש"ץ של ימים נוראים - מה ענינה?
תגובות: 55
צפיות: 920

Re: חזרת הש"ץ של ימים נוראים - מה ענינה?

אני חלוק על הוודאות שלך, זמן חזרת הש״ץ הוא זמן שהציבור מתפללים ולא בא המג״א אלא להוציא זמן שהציבור עסוקים בהוספות שאינן חלק מן החזרה. אינני יודע מנין לך שאמרו סליחות בחזרה בזמן המשנה, הלא כבר בזמן הגאונים נחלקו בזה המנהגים. אבל לדעת מי שחושב שכן הוא, הרי שזו תוספת מענין הברכה שמותרת והופכת להיות חל...
על ידי פרי יהושע
א' ספטמבר 24, 2017 10:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכהמ"צ על עירובין/טבילה/שחיטה כאשר הצורך מסופק
תגובות: 18
צפיות: 530

Re: ברכהמ"צ על עירובין/טבילה/שחיטה כאשר הצורך מסופק

אייכם? נשאל כך: למה הנוטל את ידיו כי אולי יובא לפניו לאכול, אינו מברך על הנטילה, (כך יוצא מהריטב"א שדן על ברכה לבטלה למפרע, ולא דן להתיר מעיקרא בכל ספק), ואילו המערב עירוב תבשילין כי אולי ירצה לבשל עבור שבת, מערב בברכה. בכלל צ"ע במצוות אלו, כמו שחיטה ועשיית עירוב וכד', האם אמרי' בהו "...
על ידי פרי יהושע
א' ספטמבר 24, 2017 10:26 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: אתקין רבי אבהו תשר"ת
תגובות: 35
צפיות: 1924

Re: אתקין רבי אבהו תשר"ת

שמעתי הערה מעניינת מח"א, במשנה סוף ר"ה כתוב: שיעור תרועה כשלוש יבבות. ואם תרועה היא כתרועה דידן למה אין עושים רק שלוש או לפחות ג' קבוצות בנות שלוש שלוש. והיא הערה נאה. ואני השבתי (לפי תשובת רב האי), אימא דכן נהגו במקום מתני' כשברים ולא כתרועה ואין מזה הוכחה, כי הכל אמת. דעתכם?. הגמרא אומר...
על ידי פרי יהושע
א' ספטמבר 24, 2017 10:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בישול בשלהי יו"ט סמוך לשבת
תגובות: 8
צפיות: 109

Re: בישול בשלהי יו"ט סמוך לשבת

זה נראה חצי מלאכה כמו אדם שיעביר ברה"ר רק ב' אמות האם יהיה אסור מה"ת!, חצי שיעור זה ק אם עושה מלאכה שלימה רק בשיעור מחסיר כמו מוציא חצי גרוגרת.
על ידי פרי יהושע
א' ספטמבר 24, 2017 5:59 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: חזרת הש"ץ של ימים נוראים - מה ענינה?
תגובות: 55
צפיות: 920

Re: חזרת הש"ץ של ימים נוראים - מה ענינה?

שומע, אולם עדין י"ל, דכוונתו כיון שאינו מכלל התפילה כפי שתוקנה הן לציבור והן ליחיד, ויצאו כאן לתפילת ציבור בלבד אינו יכול להצטרף, (ואדרבא אולי הראיה ממוסף שבעיקרה יותר תפילת ציבור כר"ג), והגע עצמך במקום שהיה נהוג (כבמשנה ואילך) שהציבור אומרים סליחות עם הש"ץ, בודאי אין זה זמן להצטרפות ...
על ידי פרי יהושע
א' ספטמבר 24, 2017 12:25 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: חזרת הש"ץ של ימים נוראים - מה ענינה?
תגובות: 55
צפיות: 920

Re: חזרת הש"ץ של ימים נוראים - מה ענינה?

הכוונה בשעה שהציבור בתורת יחידים מתפללים, (והלא כן דעת האגר"מ להוכיח מהפוסקים דלא כהחזו"א, דלא חשיב תפילה בציבור בשעת חזרת הש"ץ).
על ידי פרי יהושע
א' ספטמבר 24, 2017 12:21 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: אתקין רבי אבהו תשר"ת
תגובות: 35
צפיות: 1924

Re: אתקין רבי אבהו תשר"ת

ומה נענה על הערתו?
על ידי פרי יהושע
א' ספטמבר 24, 2017 12:21 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: הטעם שאין אומרים והנחילנו ... בר"ה ויוה"כ?
תגובות: 3
צפיות: 40

Re: הטעם שאין אומרים והנחילנו ... בר"ה ויוה"כ?

ח"א רצה לומר שזה מפני שאלו הם ימי דין, ולעת"ל אנו מתפללים שתכלה הרעה מהארץ, ולכן אין אנו מתפללים ע"ז, האם ניתן לומר כך?. ואני לתומי רק דנתי מה הדין אם התחיל לומר והנחילנו, וכמו שאירע לי במנחה של יום ב' דר"ה, ופסקתי לעצמי לסיים מועדי קדשיך (בלי בשמחה ובששון דאימא אין שמחה יתירה) ...
על ידי פרי יהושע
א' ספטמבר 24, 2017 12:16 am
פורום: בית המדרש
נושא: בישול בשלהי יו"ט סמוך לשבת
תגובות: 8
צפיות: 109

Re: בישול בשלהי יו"ט סמוך לשבת

סברת הפמ"ג להחשיב חצי בישול כח"ש, לפו"ר נשמעת תמוהה, לא כן?
על ידי פרי יהושע
ש' ספטמבר 23, 2017 11:54 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: הטעם שאין אומרים והנחילנו ... בר"ה ויוה"כ?
תגובות: 3
צפיות: 40

הטעם שאין אומרים והנחילנו ... בר"ה ויוה"כ?

ח"א רצה לומר שזה מפני שאלו הם ימי דין, ולעת"ל אנו מתפללים שתכלה הרעה מהארץ, ולכן אין אנו מתפללים ע"ז, האם ניתן לומר כך?. ואני לתומי רק דנתי מה הדין אם התחיל לומר והנחילנו, וכמו שאירע לי במנחה של יום ב' דר"ה, ופסקתי לעצמי לסיים מועדי קדשיך (בלי בשמחה ובששון דאימא אין שמחה יתירה) ו...
על ידי פרי יהושע
ש' ספטמבר 23, 2017 11:50 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: אתקין רבי אבהו תשר"ת
תגובות: 35
צפיות: 1924

Re: אתקין רבי אבהו תשר"ת

שמעתי הערה מעניינת מח"א, במשנה סוף ר"ה כתוב: שיעור תרועה כשלוש יבבות. ואם תרועה היא כתרועה דידן למה אין עושים רק שלוש או לפחות ג' קבוצות בנות שלוש שלוש.
והיא הערה נאה. ואני השבתי (לפי תשובת רב האי), אימא דכן נהגו במקום מתני' כשברים ולא כתרועה ואין מזה הוכחה, כי הכל אמת.
דעתכם?.
על ידי פרי יהושע
ש' ספטמבר 23, 2017 11:44 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: ברכת הבנות בערב יוה"כ
תגובות: 3
צפיות: 79

Re: ברכת הבנות בערב יוה"כ

אצלי במחזור (רגיל למדי) יש גם לבנות.
על ידי פרי יהושע
ש' ספטמבר 23, 2017 10:03 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: חזרת הש"ץ של ימים נוראים - מה ענינה?
תגובות: 55
צפיות: 920

Re: חזרת הש"ץ של ימים נוראים - מה ענינה?

לא קראתי את ההודעות הקודמות לצערי (מחוסר פנאי), אבל נראה שלדעת המגן אברהם ענינה של חזרת הש"ץ באופן כללי בזמנינו אינה להוציא את היחיד, אלא לשם קדושה תקיעות ע"ס הברכות סדר העבודה (שנזכר בגמ' ולא ברמב"ם?) דהיינו אדרבא תפילת הציבור , ולכן אדרבא אין הפיוטים הפסק כי אדרבא הלא הן מוספים לתפי...
על ידי פרי יהושע
ג' ספטמבר 19, 2017 11:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 132
צפיות: 4530

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

בשולי הדברים, בעניין שאלת מר, מה עדיף? שישאר במנהגו שלא לברך לפני טבילה, או שיברך מצד "ערום לא יתרום"? ולכאורה לא היה מקום להסתפק בזה, שכן חומרת "אנשי מעשה" (שתבוא עליהם ברכה - כדברי המשנ"ב בסימן פ"ח) לא יכולה להיות עדיפה על ביטול הברכה שמקורה בדין "ערום לא יתרום&...
על ידי פרי יהושע
ג' ספטמבר 19, 2017 8:20 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: הפסק בתקיעות
תגובות: 26
צפיות: 957

Re: הפסק בתקיעות

אמת ששו"ר שדעת המעשה רב שלא להפסיק ביהי רצון שבין התקיעות, כדי שלא יהיה הפסק כיון וכל התקיעות הן משום תקנה לצאת הספק דרבי אבהו, (אלא שלדעת רב האי כידוע כולהו אמת, וכמובן לדעת המקובלים יש כוונת בכולן) ולעניין היהי רצון על הקרי למה יהיה גרע משאר תחינות ופיוטים, הלא יש לזה שייכות לתפילה זאת של ומפ...
על ידי פרי יהושע
ג' ספטמבר 19, 2017 1:08 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: הפסק בתקיעות
תגובות: 26
צפיות: 957

Re: הפסק בתקיעות

שאלני ח"א, הוא צריך להתפלל עם אמו (האלמנה) במניין שמתפללין בו בשעה 7-30 למשל, אולם שם התקיעות לא כ"כ מהודרות בשבילו, ולכן הוא חשב לילך להתפלל שחרית במנין נץ ולשמוע תקיעות דמיושב במקום אחר ואח"כ לילך להתפלל מוסף עם אמו. שאלתו היא, האם יכול להפסיק בדיבור בין תקיעות אלו לתקיעות דמעומד, ...
על ידי פרי יהושע
ב' ספטמבר 18, 2017 11:42 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: הפסק בתקיעות
תגובות: 26
צפיות: 957

Re: הפסק בתקיעות

ייש"כ כמובן אעביר לת"ח הנ"ל ואני שמח שלא שגיתי גם אני כשדנתי כך, אולם רצוי יותר להבהיר את הנידון כאן ומטעם מה ראוי לדון כך.
על ידי פרי יהושע
ב' ספטמבר 18, 2017 10:57 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: הפסק בתקיעות
תגובות: 26
צפיות: 957

Re: הפסק בתקיעות

שאלני ח"א, הוא צריך להתפלל עם אמו (האלמנה) במניין שמתפללין בו בשעה 7-30 למשל, אולם שם התקיעות לא כ"כ מהודרות בשבילו, ולכן הוא חשב לילך להתפלל שחרית במנין נץ ולשמוע תקיעות דמיושב במקום אחר ואח"כ לילך להתפלל מוסף עם אמו. שאלתו היא, האם יכול להפסיק בדיבור בין תקיעות אלו לתקיעות דמעומד, א...
על ידי פרי יהושע
ב' ספטמבר 18, 2017 2:44 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: לשמוע קול מוסף - דעת המאירי
תגובות: 4
צפיות: 95

Re: לשמוע קול מוסף - דעת המאירי

אברהם כתב: וגם רהיטת הלשון משמע שכוונתו משום ברכות השופר, וצריך לעיין עוד.

יישר, ולא מפני דהוי כל תפילת הש"ץ חבילה אחת ובעי לשמוע מתחילתה לסופה כהרי"ז.
על ידי פרי יהושע
ו' ספטמבר 15, 2017 11:13 am
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 132
צפיות: 4530

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

אני רואה שנשארתי כאן לבד, אבל רוח היא באנוש אשיחה וירווח לי . יהודי המקפיד על תקנת עזרא, בשבת בבוקר רוצה ללבוש הטלית בדרך לטבילה כיון ואינו מטלטל, האם יכול ללבשה בלא ברכה, או שמא יעדיף עיקר הדין ויברך, ואל יהיה כערום לא יתרום, [כמדומני שראיתי שמקלים בזה]. למה שלא יברך, אם אם יוצא מביתו וצריך להיות ...
על ידי פרי יהושע
ו' ספטמבר 15, 2017 11:10 am
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 132
צפיות: 4530

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

אדם נטל מים אחרונים, וכעת חושב שהוא מעט צמא, האם כדאי שיברך וישתה, ואז גם ייצא ידי היראים שלא חשיב שובע בלא שתייה, או דילמא כיון וכבר נטל ידיו לברכה שוב אין לו להפסיק וחשש לשיטת היראים כתב המ"ב שאין לחוש לה כ"כ, ובפרט ששתה בזמן הסעודה רק יש לו רק חשש בעלמא שהוא עדין צמא, [וכגון שמבחינת הב...
על ידי פרי יהושע
ג' ספטמבר 12, 2017 9:35 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: שבת קכא: שלימתינהו לכולהו
תגובות: 2
צפיות: 88

Re: שבת קכא: שלימתינהו לכולהו

כמו "לכל כדור יש כתובת".
על ידי פרי יהושע
ג' ספטמבר 12, 2017 9:29 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: גזירת שמא יעבירנו בבין השמשות
תגובות: 19
צפיות: 992

Re: גזירת שמא יעבירנו בבין השמשות

ובענין אחר, אני מחפש מקור האם האיסור של שופר בשבת - שמא יעבירנו, זה רק על התוקע או גם על השומע. ונפק"מ להשומעים תקיעותיו של הגרעי"ש, אם לא כיונו להדיא לצאת רק על תנאי. לכאו' יש קצת מקור מדברי רש"י בחולין דפ"ד: ועי"ש הגהות מראה כהן. ידוע לכם משהו בענין? הלא כך עשו שהלכו לשומ...
על ידי פרי יהושע
ג' ספטמבר 12, 2017 8:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 132
צפיות: 4530

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

כדכד כתב:נראה לי שהרב פרי יהושע מעלה שלכאורה עדיף לדחות הנטילה הראשונה ולהסמיכה לברכה כדי שיהיה עובר לעשייתן ודלא כהמשנ"ב שהביא מר
אמנם חשבתי לתרץ שלמנהגנו שאין מברכים קודם הנטילה אלא אחריה הרי שממילא לא יהא עובר לעשייתן ואולי לכן לא חשו לזה הפוסקים

הלא מברכים קודם הניגוב, ומקימים בזה עובר לעשיתן.
על ידי פרי יהושע
ג' ספטמבר 12, 2017 8:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 132
צפיות: 4530

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

אדם שמגיע לתפלה כשהצבור מתפללים תפלת עמידה - ליטול ידים קודם התפלה או להצטרף אליהם מידכדי להגביר את הסיכוי להספיק לסיים לפני קדושה או קדיש? הסברא אומרת שאם יודע שידיו נקיות עדיף שיתפלל מיד. כמו הרמב"ם ובכל התפילות, אנו מדברים גם לא לפי הרמב"ם והגר"א. השתא דאתינן לשיטת הרמב"ם הרי...
על ידי פרי יהושע
ג' ספטמבר 12, 2017 8:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 132
צפיות: 4530

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

כדכד כתב:אדם שמגיע לתפלה כשהצבור מתפללים תפלת עמידה - ליטול ידים קודם התפלה או להצטרף אליהם מידכדי להגביר את הסיכוי להספיק לסיים לפני קדושה או קדיש?

ברכות ט"ו א' - רב חסדא לייט אמאן דמהדר אמיא בעידן צלותא. וכמדומה שפי' בראשוניים שבכלל כן כשמפסיד תפילת ציבור וצ"ת שם.
על ידי פרי יהושע
ג' ספטמבר 12, 2017 2:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 132
צפיות: 4530

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

כמו הרמב"ם ובכל התפילות, אנו מדברים גם לא לפי הרמב"ם והגר"א.
על ידי פרי יהושע
ג' ספטמבר 12, 2017 8:38 am
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 132
צפיות: 4530

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

מה עדיף בנטילת ידיים של בוקר לא לשהות אותה משום רוח רעה אף שאין גופו נקי, או לחכות עד שיהי גופו נקי ויהיה מלובש כדבעי, ויברך ענט"י עובר לעשיתן, (ולכא' כך נראה שעדיף, אבל העולם אינו נוהג כן).
על ידי פרי יהושע
ב' ספטמבר 11, 2017 10:45 pm
פורום: אתר הטאבלט
נושא: אוצר מקוון לחברי הפורום
תגובות: 133
צפיות: 3110

Re: אוצר מקוון לחברי הפורום

ייש"כ עצום לכם, אתם גורמים שמחת יום טוב ועונג יום טוב שאין למעלה מהן לכל אוהבי התורה והספרים שאין ידם משגת... תהיו ברוכים לעד, ותשרה ברכה במעשה ידיכם.
על ידי פרי יהושע
ו' ספטמבר 08, 2017 11:38 am
פורום: בית המדרש
נושא: התעללות בתרנגולות
תגובות: 30
צפיות: 1219

Re: התעללות בתרנגולות

אני עדין לא הבנתי ואשמח על הבהרה, אטו איירי שאין עופות מתים בנמצא, (באמת צריך לעיין בפנים ואני עצל).
על ידי פרי יהושע
ה' ספטמבר 07, 2017 11:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: התעללות בתרנגולות
תגובות: 30
צפיות: 1219

Re: התעללות בתרנגולות

לא הבנתי. מה פירוש מהיכי תיתי שלא יאמר? הוא הרי לא אומר (אין שום דרך לפטם אווזים מבלי לגרום להם סבל, אם לכך התכוונת). אבל החילוק בין מריטת נוצות לפיטום אווזים ברור, שנוצות אפשר למרוט מאווז מת, וממילא יש כאן אכזריות לחינם, משא"כ פיטום אווזים מוכרח להיעשות באווז חי... מאידך, החילוק בין פיטום אוו...
על ידי פרי יהושע
ד' ספטמבר 06, 2017 9:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 132
צפיות: 4530

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

אש משמים כתב:
כדכד כתב:
פרי יהושע כתב:שעון מעורר בפלאפון הוי כשמל"א, ובכא"פ אולי עדיף לטלטלו כדי להרחיקו מעליו, אם חושש שמא כשיתעורר בבוקר יכבה אותו?.

בכא"פ - מהו? נסיתי לפתוח "בכדי אכילת פרס" אבל זה לא נראה לי קשור

אולי כוונתו 'ובכל אופן'.
סליחה וכן זו הייתה כוונתי.
על ידי פרי יהושע
ד' ספטמבר 06, 2017 1:50 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: האם יש חילוק בין וידוי של עריו"כ לוידוי של יו"כ?
תגובות: 1
צפיות: 78

Re: האם יש חילוק בין וידוי של עריו"כ לוידוי של יו"כ?

מעניין נוסח זה לא נמצא גם כל השנה רק ברמב"ם, וכבר דנתי כאן באיזה מקום אי רשאי ליתר הפוסקים להזכיר כן בתפילה, או דהוי מעין הפסק, ומצאנו חבר לרמב"ם, וייש"כ גדול לך, (האם הובא בקרית מלך?).
על ידי פרי יהושע
ד' ספטמבר 06, 2017 1:47 am
פורום: בית המדרש
נושא: סיפור מופלא על רבינו החזו"א
תגובות: 149
צפיות: 3005

Re: סיפור מופלא על רבינו החזו"א

אני שמעתי מהגרח"מ הי"ו פעם שהחזון איש אמר לאביו (אח"כ כמדומה סירב לאשר המעשה, ואני לא הייתי נדוניק..): "כשאין לי כוח אני לא מתפלל, ושיש לי פחות כוח אני גם לא קורא ק"ש, וכשיש לי עוד פחות כוח, אני גם לא לומד". ועכשיו אפשר שיבואו הלומדים ויפלפלו על סדרי העדפיות האלו (האם ת...
על ידי פרי יהושע
ד' ספטמבר 06, 2017 1:25 am
פורום: בית המדרש
נושא: מחסני מציאות
תגובות: 17
צפיות: 364

Re: מחסני מציאות

ייש"כ, ומזמן טענתי כך.
על ידי פרי יהושע
ד' ספטמבר 06, 2017 12:05 am
פורום: בית המדרש
נושא: התעללות בתרנגולות
תגובות: 30
צפיות: 1219

Re: התעללות בתרנגולות

נכון ייש"כ שהעמדני על הטעות, אבל מהכי תיתי שאם זה יהיה אכזריות לא יאמר כך בדיוק גם על זה.
על ידי פרי יהושע
ב' ספטמבר 04, 2017 8:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: התעללות בתרנגולות
תגובות: 30
צפיות: 1219

Re: התעללות בתרנגולות

אני לא מבין הלא הרמ"א כותב (מתה"ד) שאין איסור צבע"ח בפיטום אווזים אבל יש כאן מידת אכזריות, האם זה לא מספיק ברור!
על ידי פרי יהושע
ב' ספטמבר 04, 2017 2:49 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: סנהדרין מ"ד: רש"י ד"ה דבעיא מכסא- הלא המחתרת חתורה לפניך וכו'.
תגובות: 4
צפיות: 192

Re: סנהדרין מ"ד: רש"י ד"ה דבעיא מכסא- הלא המחתרת חתורה לפניך וכו'.

יישר כוח אבל אינו ראיה דבעי משל ציבור, כל השאלה אם הציבור לא קיים כגון שברח, ומכל מקום הלשון לא אמרינן ליה זיל קטול נפשיה קצת משמע כן, ובחלקת יואב עוד לא עיינתי.
שוב ייש"כ
על ידי פרי יהושע
ב' ספטמבר 04, 2017 2:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: משחקים בשבת (לפי א-ב). הערות פרקטיות יתקבלו בברכה
תגובות: 35
צפיות: 899

Re: משחקים בשבת (לפי א-ב). הערות פרקטיות יתקבלו בברכה

יש"כ להרב דרומי. צינורות (משחק חדש יחסית, לענ"ד לכאו' מותר, כי אינו נתפס בחוזקה, וגם עפ"י רוב לא מחזיק מעמד להרבה זמן וצ"ל שאינו עשוי ע"מ להתקיים לזמן), מקליקונים (לענ"ד אם מקליקים- דהיינו שנתפס באופן חזק שקשה לפירוק, אזי אסור, והיות שזו בעצם ה'חכמה' של המשחק הזה, אף ש...
על ידי פרי יהושע
ב' ספטמבר 04, 2017 2:39 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: רחיצה ועישון סיגריות בראש השנה
תגובות: 23
צפיות: 528

Re: רחיצה ועישון סיגריות בראש השנה

אבל כן נהגו העולם גם כיום ואפי' בראש השנה, ודכירנא מימי קדם ביושבי שבת תחכמוני בישיבת חברון המעטירה, בסעודת יום ראש השנה אצל הגרש"ז ברוידא זצ"ל, שהרבנית הייתה מחלקת סיגריות (מלברו אדום) לבני הישיבה הק', ולא היה מי שערער על זה, והרב זצ"ל היה באותו מעמד (אמנם לא עישן מעולם).

עבור לחיפוש מתקדם