החיפוש הניב 2531 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי פרי יהושע
ה' פברואר 22, 2018 2:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 253
צפיות: 11051

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

סעדיה כתב:[
!.PDF

אולי יסביר לי כבודו מה מצא שם, ר שריה עמל לבסס את שיטתו של נץ נראה, וטען שגם בירושלים היה מקובל, נו מילא הוא בעצמו יודע שלא כך...

עכ"פ מאי נפק"מ, הנץ המישורי הוא נץ מנוקה מההר, וכך עכ"פ מתפללים רוב מניני הנץ בכותל, לאחרונה, יש מניני זילברמן מאחורה שמתפללים נץ נראה.
על ידי פרי יהושע
ה' פברואר 22, 2018 1:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 49
צפיות: 385

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

לא טעיתי בזה. ברור שמדובר על האונס ולא על הרצון והבית יעקב כפי שמובא בנוב"י לא התייחס בכלל לכאשר אבדתי אבדתי. זה בדיוק מה שהסברתי. הבית יעקב סבר שההצלה היא היתר האונס. ולפי דעתו כיוון שגם במקרה שלו נחשב הצלה לכן מותר כמו שהיה מותר באסתר ונחשב כאונס ועל החלק הזה משיב הנוב"י שאינו אונס כשהי...
על ידי פרי יהושע
ה' פברואר 22, 2018 8:27 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ידים פ"ב משנה ג'
תגובות: 7
צפיות: 65

Re: ידים פ"ב משנה ג'

אולי לא הבנתי נכונה. אני הבנתי כך. כשהוא אומר במשנה נטל את הראשונים עד הפרק הכוונה היא רק לאצבעות. (וכשהלכו מחוץ לפרק היינו מה שאנו קוראים כף היד). וכשהוא אומר בתחילת המשנה הידים מטמאות ומטהרות עד הפרק הכוונה כאן היא עד הפרק של הזרוע כמו שכתב טומאת הידים לראשונים וטהרתן מהשניים היא עד הקנה של זרוע ...
על ידי פרי יהושע
ה' פברואר 22, 2018 8:25 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 49
צפיות: 385

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

כבר הבאתי ראיה מ"סיעה של בני אדם" שלא מתירים למסור אחד מהם אפילו שבזה מצילים את כל האחרים, ואפילו בייחדוהו. האם אין משם ראיה פשוטה לאיסור?! מה יתיר להם למסור אותה/ אותו, (וכבר כתבתי לעיל שחשבה התורה עריות כאיבוד נפש כנא' כאשר יקום על איש להורגו נפש כן הדבר הזה כלשון חזון איש בגילינותיו לה...
על ידי פרי יהושע
ה' פברואר 22, 2018 8:22 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 49
צפיות: 385

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

תוספות גם כותב לגבי יעל כמו שהזכרת. אבל אני התכוונתי לדברי התוספות קודם לכן באותו דיבור שאומר שהגמרא בפרק נגמר הדין היתה צריכה להקשות לגבי אסתר איך הותר לה איסור עריות, כלומר גם בלי טענת חילול השם של פרהסיא הלא עברה בגילוי עריות ומצד זה לבד קשה שהרי זה לא הותר במקום הצלת נפשות ?(כמבואר בפסחים) לא צ...
על ידי פרי יהושע
ה' פברואר 22, 2018 8:18 am
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 253
צפיות: 11051

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

כבר כתב כן הרב עובדיה חן, ונמחק. כל אחד שטיפה מכיר המציאות (או עיין בלוח למצער) יודע שאין זה כך. (הר הזיתים או הרי מואב מסתירים את השמש כמו ארבע דקות מהנץ המישורי צא ולמד..). 'הנץ הנראה' בירושלים = הנראה בראש הר הזיתים [עי' בי"ג מאמרות עמ' ח'], שהוא לפני הנץ המישורי. אולי תעיין שוב ביג מאמרות,...
על ידי פרי יהושע
ה' פברואר 22, 2018 1:21 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ידים פ"ב משנה ג'
תגובות: 7
צפיות: 65

Re: בקשת עזרה בהבנת - משנה ידים פ"ב משנה ג'

אוצר החכמה כתב:אתה צודק. ויותר מזה שיוצא שבאותה משנה אותה מילה במשמעות שונה. שבפעם הראשונה עד הפרק משמעותו עד הקנה ובפעם השנייה משמעותו עד חיבור האצבעות. וזה נראה דוחק מבואר.

לא הבנתי, לפי הפירוש הזה לכאורה כל המשנה קאי עד קשרי האצבעות לא?.
על ידי פרי יהושע
ה' פברואר 22, 2018 1:08 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 49
צפיות: 385

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

לעצם העניין איני מבין מדוע אתה כותב שאי אפשר לומר קרקע עולם באסתר הלא על זה מבאר תוספות בכתובות ג ע"ב שמצד איסור עריות היינו הגמרא בפסחים התירוץ על אסתר קרקע עולם הוא התירוץ הפשוט ולכן התייחס לזה הנוב"י. אגב תוספות זה הוא עוד ראיה נגד סברתך אבל כמדומני שמישהו כבר כתב את לעיל. נכון שהסברא ...
על ידי פרי יהושע
ה' פברואר 22, 2018 12:20 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 49
צפיות: 385

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

אני ממש לא מבין מה קורה כאן. עלתה בדעתך סברא שלא כתובה בשום מקום (לפחות לפי מה שהביאו עד עתה) וכנראה אף אחד לא מעלה אותה בדעתו ואתה מצפה מכולם להגיד שזה לא נכון או להתייחס אליה. תנסה לחשוב על זה באופן אחר. שאף אחד לא חושב שהרעיון שלך אפשרי ולכן לא מתייחס אליו. ואז תראה את הדיון שלהם באור פשוט וברור...
על ידי פרי יהושע
ד' פברואר 21, 2018 11:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 49
צפיות: 385

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

איפה אתה רואה שהנו"ב דן בשאלה הזאת? היה פשוט לו לאיסור ולא עלה בדעתו הרעיון שלך. וכן לא עלה דבר זה על דעת אותו משיב שהביא אלא שההוא דימה לאסתר ועל זה חלק הנוב"י. במחילה מביא בשם תשובת בית יעקב שהיה מותר לאותה אישה להציל אחרים בגילוי עריות, ומנ"ל בגלל שדימה לאסתר של קרקע עולם, פשיטא ש...
על ידי פרי יהושע
ד' פברואר 21, 2018 11:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 49
צפיות: 385

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

דנו בשאלה זו האחרונים כמו שהביא הרב ברכה משולשת, ואני מעתיק כאן לתועלת הציבור תשובת נודע ביהודה תנינא סימן קסא (תשובה מענינת במיוחד על אין למדין מן האגדה ועוד דברים, ענינא דיומא לפורים): ומ"מ גוף דין זה שיהיה מותר לאשת איש לזנות ברצון כדי להציל נפשות אינו תורה, ולא ישר בעיני מה שראיתי באיזה תשו...
על ידי פרי יהושע
ד' פברואר 21, 2018 11:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 253
צפיות: 11051

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

לגוף שאלת הרב פרי יהושע אם עדיף להתפלל בנץ הנראה בלי הרב נבנצל או עם הרב נבנצל ולא בנץ הנראה - לכאורה אם אוחזים שהנץ העיקרי זה הנראה ולפניו עדיין לא הנץ והתפלה אז היא רק בדיעבד - מדוע להתפלל אז אם אפשר אחר כך? סליחה לא שאלתי אמרתי שהעדפתי, בסך הכל כך היה נהוג מקדמת דנא וזה מנהג המקום, והעדפתי להתפל...
על ידי פרי יהושע
ד' פברואר 21, 2018 11:18 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ידים פ"ב משנה ג'
תגובות: 7
צפיות: 65

Re: בקשת עזרה בהבנת - משנה ידים פ"ב משנה ג'

כעת עיינתי וזה לשונו שם (עפ"י שות הרשב"א ושבלי הלקט וב"י): ויש מפרשים מה שאמרו חכמים הנוטל צריך שיגביה ידיו, אינו בנוטל כל היד עד הקנה של זרוע, אלא בנוטל האצבעות לבדן, וכדברי האומרים שהנטילה דיה עד מקום חיבור האצבעות לכף היד, וטומאת הידים לראשונים וטהרתן מהשניים היא עד הקנה של זרוע. ל...
על ידי פרי יהושע
ד' פברואר 21, 2018 9:27 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ידים פ"ב משנה ג'
תגובות: 7
צפיות: 65

Re: בקשת עזרה בהבנת - משנה ידים פ"ב משנה ג'

עזריאל ברגר כתב:ראה בפוסקים סימן קסב (בשו"ע אדמו"ר הזקן האריך בזה בסעיף ו).

ייש"כ אעיין בל"נ.
על ידי פרי יהושע
ד' פברואר 21, 2018 7:40 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ידים פ"ב משנה ג'
תגובות: 7
צפיות: 65

מסכת ידים פ"ב משנה ג'

משנה ידים פ"ב משנה ג: הידים מטמאות ומטהרות עד הפרק. כיצד, נטל את הראשונים עד הפרק, ואת השניים חוץ לפרק, וחזרו ליד, טהורה. נטל את הראשונים ואת השניים חוץ לפרק. וחזרו ליד, טמאה. לא הבנתי, אם נטל את הראשונים חוץ לפרק למה יטמאו את הידים כשחזרו ליד, הא ממנ"פ כיון שהשנים לא טהרו אותם הלא מוכח שא...
על ידי פרי יהושע
ד' פברואר 21, 2018 7:32 am
פורום: אספקלריא
נושא: מוּסרי התורה - נצחיים או יחסים לאותה תקופה?
תגובות: 15
צפיות: 372

Re: מוּסרי התורה - נצחיים או יחסים לאותה תקופה?

ידועים דברי הרמב"ם בח"ג מו"נ, לעניין קרבנות שהיו לפי תפיסת הדת באותו זמן, האם יסודו דחוי ע"י מי שלא קיבל טעמו בקרבנות כהרמב"ן בכל דבר ועניין, למשל עבדים כנענים עברים וכדו', האם ניתן לומר שהתורה מתנה את המוסריות של אותה שעה, אבל שייך להתקדם מבחינה מוסרית יותר, אף שגוף התורה ...
על ידי פרי יהושע
ג' פברואר 20, 2018 10:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 49
צפיות: 385

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

לא הבנתי את הדיון שלכם בר' ישמעאל. א. ר ישמעאל אמר לר"א בן דמא שאסור לו להתרפא מיעקב איש כפר סכניא איפה היה פה אחרים. ב. ר"י ובן דמא בכלל סוברים שמותר לעבור על ע"ז במקום פיקוח נפש ומה שמנע אותו הוא משום חילול השם כמבואר בגמרא שם. 1. הראיה היא שר' ישמעאל לא היה בסכנה, ואף אם לבן דמא י...
על ידי פרי יהושע
ג' פברואר 20, 2018 8:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 49
צפיות: 385

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

כבר אמרנו שאין ראיה רק מע"ז, כך שהכל נשלל, (גם אם יש איזה ראיה משם).
על ידי פרי יהושע
ג' פברואר 20, 2018 8:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 49
צפיות: 385

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

לכאורה זה גמרא מפורשת לעניין אסתר שאלמלא היתר היה אסור לה לבוא ברצון הגמ' המפורשת היא לעניין פרהסיא והוא בעצמו חלול ש"ש בעצמו, אבל (הסברני הרב השעיר החי באישי), שהראיה מהתוס' ששאלו על ריב"ם מג"ע דאסתר, ולא תירצו דהיה להצלת אחרים. העירוני שהראיה מהתוס' אינה שהלא הסוגי' שם עסקה בכלל לא...
על ידי פרי יהושע
ג' פברואר 20, 2018 1:27 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מוּסרי התורה - נצחיים או יחסים לאותה תקופה?
תגובות: 15
צפיות: 372

Re: מוּסרי התורה - נצחיים או יחסים לאותה תקופה?

הייתי עושה סייג לדברים שאולי היו מתקבלים עי"כ על כל הצדדים, שבהנחה שאכן תתכן התקדמות מוסרית מעבר למה שנא' בתורה, ומשום שהתורה דיברה ומיתנה קודים מוסרים הנוהגים בזמנה. מכל מקום יהיה מוכרח שיהיה רמז בתורה או בד"ק גם לשינוי הנ"ל, (שהלא מקובלנו מהגר"א בפרט שהכל רמוז בתורה), והיינו ע&...
על ידי פרי יהושע
ג' פברואר 20, 2018 1:20 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: אשכוליא דפוריא-עד דלא ידע בין ימינו לשמאלו-מילתא דבדיחותא
תגובות: 143
צפיות: 15117

Re: אשכוליא דפוריא-עד דלא ידע בין ימינו לשמאלו-מילתא דבדיחותא

משהו כתב למשהו על "חומרא חדשה" לפרשת זכור: ראיתי גם ראה המופלגים בדעתם הצלולה נקיי הדעת שבבני ברק וקרית ספר יע"א, מי שנוהג בפרשת זכור לרכוב על כתפי הבעל קורא בעת קריאתו בפרשה קטנה זו, כדי להתאחד עמו מבחינת תרי רעי דלא מתפרשי, וכשהוא מתחיל ופותח קורא עמו במתון גדול, ומכוון ב' כוונות בח...
על ידי פרי יהושע
ב' פברואר 19, 2018 9:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 49
צפיות: 385

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

שאלת הרה"ג פרי יהושע שליט"א נדונה באחרונים מסביב לשאלת גילוי עריות כדי להציל (זכור לי שיש מהרי"ק ונוב"י ויעויין בדברי מרן הרב זצ"ל במשפט כהן סי' קמב-קמד, לעניין החילוק בין רבים לבין ציבור בזה) כעת מצאתי עוד מר"מ (ממאמר שאיני מסכים עמו כלל, ולכן אינני מצטטו): שבות יעקב ...
על ידי פרי יהושע
ב' פברואר 19, 2018 8:52 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 49
צפיות: 385

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

השעיר החיי כתב:לכאורה זה גמרא מפורשת לעניין אסתר שאלמלא היתר היה אסור לה לבוא ברצון

הגמ' המפורשת היא לעניין פרהסיא והוא בעצמו חלול ש"ש בעצמו, אבל (הסברני הרב השעיר החי באישי), שהראיה מהתוס' ששאלו על ריב"ם מג"ע דאסתר, ולא תירצו דהיה להצלת אחרים.
על ידי פרי יהושע
ב' פברואר 19, 2018 8:22 am
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 253
צפיות: 11051

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

מה שלי ידוע מירושלים עד השנים האחרונות שעשה הרב דרוק מארמון הנצי"ב לוח של נץ נראה לא היה שם נץ נראה.
על ידי פרי יהושע
ב' פברואר 19, 2018 12:08 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 49
צפיות: 385

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

איני מבין דבריך כל מה שתעשה שיתרפא הוא איסור לדידיה שהרי זה מה שהוא רוצה וזה מה שנאסר. ואיני מבין מה עניין פגם משפחה קשור לסוגייתינו. על הצד שהיתה א"א הגמרא לא אומרת שנאסר משום פגם משפחה אלא משום ערווה ועל הצד שהיא פנויה לא היה בזה איסור ערווה כלל רק רבנן אסרו משום פגם משפחה. א) אם תעשה בלא רצ...
על ידי פרי יהושע
ב' פברואר 19, 2018 12:05 am
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 253
צפיות: 11051

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

בברכה המשולשת כתב:הגרא"ן מתפלל בהנץ המישורי???

כנראה כן! (אולי טיפה מאחרים) כך היה נהוג בירושלים מקדמת דנא.
על ידי פרי יהושע
ו' פברואר 16, 2018 2:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 49
צפיות: 385

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

למה לא דנו אם לה אסור או מותר או חייבת. מה יש לדון אם מותר לה או אסור לה אם העניין אסור בגללו. זה נכון, שכאן יש לומר שמ"מ ייאסר הוא ומאי נפק"מ, ומ"מ משכחת לה שהיא תתגנב ותעמוד ערומה אצלו, והוא יהיה כעין אונס במעשה זה ויתרפא, ובפרט אם זה משום פגם משפחה, יכולה לוותר (דמשמע שמ"מ הו...
על ידי פרי יהושע
ו' פברואר 16, 2018 1:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 49
צפיות: 385

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

סליחה שלא הסברתי, הכוונה שמשם לכא' מוכח שאינה צריכה לעבור על ג"ע בשביל שהשני לא ימות, דאל"כ למה אמרינן ימות וכו', יאמרו לה שתעמוד ערומה ולא ימות, אולם יש מעט לדחות כנ"ל. לא הבנתי מילה אחת ממה שכתבת. יש שתי דעות בגמרא אם היתה א"א או לא. אם היא היתה אשת איש ברור שיש איסור מצדו ובכ...
על ידי פרי יהושע
ו' פברואר 16, 2018 1:23 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: להפוך מאמרים לספר
תגובות: 22
צפיות: 759

Re: להפוך מאמרים לספר

הלא התוספתא בב"ק פ"ו ג' שהביאה הש"ך ידועה, שאפי'הגונב ד"ת "אע"פ שנקרא גנב זכה לעצמו", וק"ו שהוא של עצמו, מה נא' כיון ושילם לו קנה?, לא נראה. הנה התוספתא: שבעה גנבין הן ...אבל המתגנב מאחר חבר והולך ושונה פרקו אע"פ שנקרא גנב זוכה לעצמו שנא' (משלי ו) לא יבוז...
על ידי פרי יהושע
ו' פברואר 16, 2018 1:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 49
צפיות: 385

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

בעניותי פשוט לא הבנתי מה רצית להוכיח מתעמוד לפניו ערומה כשהיא א"א. לאיזה צד ומה ההוכחה. סליחה שלא הסברתי, הכוונה שמשם לכא' מוכח שאינה צריכה לעבור על ג"ע בשביל שהשני לא ימות, דאל"כ למה אמרינן ימות וכו', יאמרו לה שתעמוד ערומה ולא ימות, אולם יש מעט לדחות כנ"ל. הרב יבנה כתב הפסוק הו...
על ידי פרי יהושע
ו' פברואר 16, 2018 12:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 253
צפיות: 11051

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

לא רציתי לכתוב שמות אבל דווקא אחד מגדולי התורה שהתכוונתי אליו היה בדיוק הרב נבנצל שהתפלל בכותל בצידוד ולא כמו כולם ואולי זכרוני הטעני התפללתי עימו הרבה פעמים שם במנין נץ ולא צידד שמאלה כדרך הרבה צעירים, ולא הזדמן לי לשאול טעמו על כך. אגב לא מתפלל שם נץ נראה אבל העדפתי בכל זאת את המניין שלו, מה אתם ...
על ידי פרי יהושע
ו' פברואר 16, 2018 12:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 253
צפיות: 11051

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

לא רציתי לכתוב שמות אבל דווקא אחד מגדולי התורה שהתכוונתי אליו היה בדיוק הרב נבנצל שהתפלל בכותל בצידוד ולא כמו כולם ואולי זכרוני הטעני התפללתי עימו הרבה פעמים שם במנין נץ ולא צידד שמאלה כדרך הרבה צעירים, ולא הזדמן לי לשאול טעמו על כך. אף פעם לא הבנתי מדוע לא לצדד בעת התפילה בכותל. אם כולם טועים - נט...
על ידי פרי יהושע
ו' פברואר 16, 2018 12:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 49
צפיות: 385

האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

הסתפקתי זה זמן רב, האם חייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חבירו ממות, שי"ל שלא נאמר דין דג' עבירות יהרג ואל יעבור, אלא למי שנהרג ומקיים ונקדשתי, אולם מי שאינו מקיים אולי הוי ככל התורה שנדחית מפני פקו"נ. ולכא' יש ראיה מימות ואל תעמוד ערומה, אולם שם אולי מדברים כלפיו ולא כלפיה, ואה"נ היא...
על ידי פרי יהושע
ו' פברואר 16, 2018 1:51 am
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 253
צפיות: 11051

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

כדכד כתב:לא רציתי לכתוב שמות אבל דווקא אחד מגדולי התורה שהתכוונתי אליו היה בדיוק הרב נבנצל שהתפלל בכותל בצידוד ולא כמו כולם ואולי זכרוני הטעני

התפללתי עימו הרבה פעמים שם במנין נץ ולא צידד שמאלה כדרך הרבה צעירים, ולא הזדמן לי לשאול טעמו על כך.
על ידי פרי יהושע
ו' פברואר 16, 2018 1:49 am
פורום: אספקלריא
נושא: מוּסרי התורה - נצחיים או יחסים לאותה תקופה?
תגובות: 15
צפיות: 372

Re: מוּסרי התורה - נצחיים או יחסים לאותה תקופה?

אפרים זלמן כתב:
לייטנר כתב:וכמובן מומלץ לעיין בכל האיגרת

ייש"כ גדול.
על ידי פרי יהושע
ו' פברואר 16, 2018 1:44 am
פורום: בית המדרש
נושא: פרעון חוב חוזר ביובל
תגובות: 8
צפיות: 120

Re: פרעון חוב חוזר ביובל

ואם החוב יותר מה יעשו, נמצא הדין בטל. לא הבנתי כוונתך בשעת הגביה שמים את השדה לפי לקיחה של עד היובל ואם החוב יותר אז אין מאיפה לגבות וימתין עד שיהיה לו כסף שומע, ובכ"ז לא נראה, גם לשון תורה על מכירה עד היובל, אבל גבית חוב לא שמענו, ויש לחלק שכיון והקרקע משתעבדת אליו, אינה רק מקום לפרוע חוב אם ...
על ידי פרי יהושע
ה' פברואר 15, 2018 11:52 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: ניקוד בוורד
תגובות: 37
צפיות: 1344

Re: ניקוד בוורד

תודה
על ידי פרי יהושע
ה' פברואר 15, 2018 11:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פרעון חוב חוזר ביובל
תגובות: 8
צפיות: 120

Re: פרעון חוב חוזר ביובל

מבורך כתב:אם אינו חוזר ביובל א"כ כל מוכר יעשה כן, יתן הכסף כהלואה ויפרע מהקרקע ונמצאנו מבטלים דין יובל.

פרי יהושע כתב:מה ז"א קרקע שלקח בחוב?, ומי יחזיר לו החוב?.


מי אמר שלא שמים את הלקיחה לפי שווי של עד היובל? נמצא קיבל כל חובו.


ואם החוב יותר מה יעשו, נמצא הדין בטל.
על ידי פרי יהושע
ה' פברואר 15, 2018 10:40 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מוּסרי התורה - נצחיים או יחסים לאותה תקופה?
תגובות: 15
צפיות: 372

Re: מוּסרי התורה - נצחיים או יחסים לאותה תקופה?

ידועים דברי הרמב"ם בח"ג מו"נ, לעניין קרבנות שהיו לפי תפיסת הדת באותו זמן, האם יסודו דחוי ע"י מי שלא קיבל טעמו בקרבנות כהרמב"ן בכל דבר ועניין, למשל עבדים כנענים עברים וכדו', האם ניתן לומר שהתורה מתנה את המוסריות של אותה שעה, אבל שייך להתקדם מבחינה מוסרית יותר, אף שגוף התורה ...
על ידי פרי יהושע
ה' פברואר 15, 2018 10:39 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: ניקוד בוורד
תגובות: 37
צפיות: 1344

Re: ניקוד בוורד

י. אברהם כתב:
ניקוד בוורד.pdf


ייש"כ אבל לא הצלחתי לבצע איך מתחילים אולי אפשר יותר לפרט.

בתודה

עבור לחיפוש מתקדם