החיפוש הניב 2658 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי פרי יהושע
ו' יולי 20, 2018 1:07 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 287
צפיות: 11721

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

בתמונה לעיל כתוב לומר בר"ח זכרנו גם בשומע תפילה. מה הסברא בזה? זכורני שהיה אומר בחודש הראשון של החורף 'ותן טל ומטר' בשומע תפילה, כדי שאם שכח בברך עלינו יצא בזה. אבל האם גם בזכרנו בשומע תפילה יוצאים במקום יעלה ויבא? זכרנו אם ישכח (ואף פעם לא היה שוכח כמובן) יעלה ויבוא, ייצא לפחות לדעת המחזור וו...
על ידי פרי יהושע
ג' יולי 17, 2018 1:43 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 287
צפיות: 11721

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

כמה שידוע לי בד"כ לא הצביע בבחירות, בגלל שלא רצה ליטול חלק 'בבי אבידן' כמו שהיה מכנה אותם, אולם בשעת גז' הגיוס הצביע, ואולי היו עוד פעמים ויבואו היודעים....
על ידי פרי יהושע
ג' יולי 17, 2018 12:21 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 287
צפיות: 11721

Re: הגה"צ רבי שריה דבלצקי זלל"ה

האם יש אפשרות לקבל פירוט על החומרה שהוזכרה לעיל של הגרש"ד זצ"ל לא לאכול פת הבאה בכיסנין.לאיזו שיטה הוא חשש שיש באכילת שיעור ברכה כבר קביעות המחייבת ברכת המזון? לענ"ד יש מחלוקת מה מוגדר פת הבאה בכסנין ומה מוגדר פת ולכן כדי לא להכנס לספק החמיר לא לאכול אף אחד מהסוגים שמא ברכתו המוציא ו...
על ידי פרי יהושע
ג' יולי 17, 2018 12:16 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 287
צפיות: 11721

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

ייש"כ, אז איני זוכר מה היה הנידון אברר בל"נ
על ידי פרי יהושע
ג' יולי 17, 2018 12:06 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 287
צפיות: 11721

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

צבי וחמיד כתב:האם גם התאמץ לחזור ג' פסיעות?

כן, אף שלא היה צריך כי עשה כספר מנוחה, ונו"נ איתו בעניין זה וכתוב שם...
על ידי פרי יהושע
ג' יולי 17, 2018 12:04 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 287
צפיות: 11721

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

לפני זמן מועט זכיתי להתפלל מעריב ליל שבת במחיצתו, וכבר הכביד עליו החולי עד שישב בתפילת שמו"ע ובספירת העומר. (והתעוררות רבה היתה לי בשמוע תפילתו כמונה מעות, וראות שקידתו לפני התפילה כאילו נבלע בתוך הספר שאחז בידו). אמנם לצורך הפסיעות בסיום שמו"ע קם על רגליו (בתמיכת המשמשים) ופסע הפסיעות כד...
על ידי פרי יהושע
ש' יולי 14, 2018 9:56 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 287
צפיות: 11721

Re: הגה"צ רבי שריה דבלצקי זלל"ה

הלוויה מחר בשעה 10:00


מקצות דרכיו שכתבתי לבקשת צורב אחד לפני כמה שנים, שיהיה לע"נ הטהורה.

דברי הרב מעודכן.doc
(172.5 KiB) הורד 508 פעמים
על ידי פרי יהושע
ג' יולי 03, 2018 12:57 am
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 286
צפיות: 15698

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

אפשר לסכם דברי מר בג' מילים 'הרהור לאו כדיבור', ומ"מ צדדתי לעיל שמא עדיף מש"כ בחולה וכנ"ל. ולעניין ק' רעק"א אעתיק מחידושי: והגרעק"א ועוד אחרונים הקשו לעיל למה לא יהני לצאת מאישה מדין הרהור כדיבור. ולדרכינו נראה לומר, שלא מצינו הרהור כדיבור אלא היכא שהוא מהרהר לעצמו שהוא כאי...
על ידי פרי יהושע
ג' יולי 03, 2018 12:57 am
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 286
צפיות: 15698

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

אפשר לסכם דברי מר בג' מילים 'הרהור לאו כדיבור', ומ"מ צדדתי לעיל שמא עדיף מש"כ בחולה וכנ"ל. ולעניין ק' רעק"א אעתיק מחידושי: והגרעק"א ועוד אחרונים הקשו לעיל למה לא יהני לצאת מאישה מדין הרהור כדיבור. ולדרכינו נראה לומר, שלא מצינו הרהור כדיבור אלא היכא שהוא מהרהר לעצמו שהוא כאי...
על ידי פרי יהושע
ב' יולי 02, 2018 4:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 286
צפיות: 15698

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

אפשר לסכם דברי מר בג' מילים 'הרהור לאו כדיבור', ומ"מ צדדתי לעיל שמא עדיף מש"כ בחולה וכנ"ל. ולעניין ק' רעק"א אעתיק מחידושי: והגרעק"א ועוד אחרונים הקשו לעיל למה לא יהני לצאת מאישה מדין הרהור כדיבור. ולדרכינו נראה לומר, שלא מצינו הרהור כדיבור אלא היכא שהוא מהרהר לעצמו שהוא כאיל...
על ידי פרי יהושע
ב' יולי 02, 2018 8:45 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: מוסיקה ב'בין המצרים'.
תגובות: 17
צפיות: 799

Re: מוסיקה ב'בין המצרים'.

מהמעט שראיתי גישתו מחמירה מאד, ולדור העשוי מניר, אין בה תועלת אלא נזק, ויכול לכתוב למי שרוצה להדר ולהחמיר ע"ע שקדוש ייאמר עליו, אבל לעולם איך יתכן להחמיר כ"כ לדורנו העני. רק הקצוות עשויות נייר !!! הלוואי, תסתכל קצת מסביב, או פגוש את המורה/ מחנך/ ר"מ/ משגיח/ הראשון שתפגוש בדרך, ושאל א...
על ידי פרי יהושע
ב' יולי 02, 2018 1:02 am
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 286
צפיות: 15698

Re: מה עדיף 'שומע כעונה' או 'הרהור כדיבור'

אדם גדול בשכנותי הנוהג לחתך דיבורו מאד, ויש לו קשיי נשימה וכעת א"א לו, ואינו יכול לדבר אחרת מכפי שהורגל, וגם שאצלו כאינו כלום, מה עדיף לו שיהרהר בק"ש, או שישמע מאחר ויהיה שומע כעונה?, (ואל תחפזו לענות ששומע כעונה הוא גם הרהור, שכך הקשו רעק"א וטו"א ויש אריכות). תודה לעונים לשאלה ...
על ידי פרי יהושע
ב' יולי 02, 2018 1:01 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: מוסיקה ב'בין המצרים'.
תגובות: 17
צפיות: 799

Re: מוסיקה ב'בין המצרים'.

מהמעט שראיתי גישתו מחמירה מאד, ולדור העשוי מניר, אין בה תועלת אלא נזק, ויכול לכתוב למי שרוצה להדר ולהחמיר ע"ע שקדוש ייאמר עליו, אבל לעולם איך יתכן להחמיר כ"כ לדורנו העני.
על ידי פרי יהושע
א' יולי 01, 2018 11:16 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הנו"ן החסירה בתהלה לדוד ומשלימיה
תגובות: 24
צפיות: 2244

Re: הנו"ן החסירה בתהלה לדוד ומשלימיה

מעניין לעניין, האם נאמר כתוב איזה מקום שנפילת אפים של אחר העמידה, היא המשלמת לנ' החסירה בסוד 'סומך ה' לכל הנופלים'.
על ידי פרי יהושע
א' יולי 01, 2018 11:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: המזיק מכונית וכד' מ"ט אינו פטור מטעמא "ודלמא טריפה היא"
תגובות: 28
צפיות: 1727

Re: המזיק מכונית וכד' מ"ט אינו פטור מטעמא "ודלמא טריפה היא"

אני חושב שהוא התחייב במאה, וכשלא שילם נתבע על כל בהמה עפ"י החזקה שלה, אבל באמת מעורר שאלה.
על ידי פרי יהושע
א' יולי 01, 2018 11:05 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: ה' דברים אירעו את אבותינו בי"ז בתמוז - האם יש קשר ביניהם
תגובות: 9
צפיות: 403

Re: ה' דברים אירעו את אבותינו בי"ז בתמוז - האם יש קשר ביניהם

התחלה, מהר"ל ספר הנצח פ"ח: ....ומפני שי"ז בתמוז הוא התחלת הקצה, ולפיכך כל ה' דברים שבו נעשו אינם גמר פורעניות. כי מה ששברו לוחות אינו תכלית פורעניות, שהרי אפשר באחרים. כי זה הזמן הוא התחלת הקצה, ואינו גמר, רק בט' באב תכלית הקצה. וכן מה שבטל התמיד אינו תכלית הפורעניות, עד שחרב הבית. וכ...
על ידי פרי יהושע
א' יולי 01, 2018 10:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 286
צפיות: 15698

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

עיין משנ"ב סא מ שכתב דין שומע כעונה גם בק"ש עי"ש ועפ"י שאג"א ו' אף שבירו' ברכות כתב דליכא שוכ"ע לעניין ק"ש. אבל מכל מקום צריך עיון דאפשר הרהור עדיף עפ"י הרמ"א ס' סב ד (והוא עפ"י האורחות חיים שהובא בב"י עפ"י הירו' פ' היה קורא), שחולה שרי ליה...
על ידי פרי יהושע
א' יולי 01, 2018 10:03 pm
פורום: אתר הטאבלט
נושא: מזל טוב על אתר הטאבלט החדש
תגובות: 81
צפיות: 4389

Re: מזל טוב על אתר הטאבלט החדש

אני לא הצלחתי להיכנס, יותר מדי בלגן בהרשמות לשם, למה זה טוב?
על ידי פרי יהושע
א' יולי 01, 2018 10:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 286
צפיות: 15698

מה עדיף 'שומע כעונה' או 'הרהור כדיבור'

אדם גדול בשכנותי הנוהג לחתך דיבורו מאד, ויש לו קשיי נשימה וכעת א"א לו, ואינו יכול לדבר אחרת מכפי שהורגל, וגם שאצלו כאינו כלום, מה עדיף לו שיהרהר בק"ש, או שישמע מאחר ויהיה שומע כעונה?, (ואל תחפזו לענות ששומע כעונה הוא גם הרהור, שכך הקשו רעק"א וטו"א ויש אריכות). תודה לעונים לשאלה ז...
על ידי פרי יהושע
א' יולי 01, 2018 9:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: המזיק מכונית וכד' מ"ט אינו פטור מטעמא "ודלמא טריפה היא"
תגובות: 28
צפיות: 1727

Re: המזיק מכונית וכד' מ"ט אינו פטור מטעמא "ודלמא טריפה היא"

לא הבנתי שורש השאלה - זה הלא ברור שרובא דליתא קמן המתבסס על מנהגו של עולם גם בדיני ממונות אזלינן בתר רובא והדברים ידועים למכביר. ע"ז בדיוק מוסבים דברי הרעק"א הנ"ל ושאר אחרו', שהק' למה המכה בהמה משלמנה וניחוש דלמא טריפה היא, וכו'. חשבתי כעת שאם אדם הזיק לחבירו מאה בהמות, ויש בממוצע עש...
על ידי פרי יהושע
ג' יוני 19, 2018 8:23 am
פורום: בית המדרש
נושא: משניות דעשרה דברים בפ"א - סדר כרנולוגי?
תגובות: 8
צפיות: 449

Re: משניות דעשרה דברים בפ"א - סדר כרנולוגי?

לעצם העניין נראה כפי פשוטו מפני שהדברים במשנה זו הלא לא אירעו ביום הראשון. וביותר, שהלא יסוד המשנה שע"ש ביה"ש הוא זמן גבולי שכבר לא שייך בו בריאה ממש, רק נסים היוצאים מגדר הטבע אפשר להבראות בו, ובהכרח זה אינו בריאה ממש, רק מעין בריאת מחשבה לעתיד, נמצא שרק הונח במעשה בראשית היסודות לכך, אבל...
על ידי פרי יהושע
ב' יוני 18, 2018 9:06 am
פורום: בית המדרש
נושא: אין מעבירים על המצוות
תגובות: 26
צפיות: 1359

Re: אין מעבירים על המצוות

האם זה אומר שאין דין של 'אין מעבירין' בעני א' שבא וביקש צדקה ואחריו עומד עני ב' ומבקש צדקה? (לולא לא תאמץ ולא תקפוץ, כלומר באופן שרק מדלג על הראשון שבא ולא נמנע לגמרי מלתת לו) ועוד, האם רק לגבי חפצא דמצוה אמרינן 'אין מעבירין'? והלא כמדומני שמתורת האחרונים למדנו להקדים לברך ברכת הלבנה מצד אין מעבירי...
על ידי פרי יהושע
א' יוני 17, 2018 3:07 am
פורום: בית המדרש
נושא: משניות דעשרה דברים בפ"א - סדר כרנולוגי?
תגובות: 8
צפיות: 449

Re: משניות דעשרה דברים בפ"א - סדר כרנולוגי?

מיני ומינך כתב:לגבי הסדר במשנה ו

לא התכונתי הסדר בתוך המשנה ו', אלא עצם המשנה אינה מסודרת לפי הסדר הכרנולגי, שהייתה צריכה להיות מסודרת אחרי משנה א' לכאורה.
על ידי פרי יהושע
א' יוני 17, 2018 3:04 am
פורום: בית המדרש
נושא: אין מעבירים על המצוות
תגובות: 26
צפיות: 1359

Re: אין מעבירים על המצוות

נראה שגברא כהן אינו החפצא דמצווה של וקדשתו, שנא' בו אין מעברין על המצות, בכלל לאדם יש ייחס אחר מלכל דבר שאתה נפגש בו, כיון ואינו דומם, כך נראה לי. האם זה אומר שאין דין של 'אין מעבירין' בעני א' שבא וביקש צדקה ואחריו עומד עני ב' ומבקש צדקה? (לולא לא תאמץ ולא תקפוץ, כלומר באופן שרק מדלג על הראשון שבא ...
על ידי פרי יהושע
א' יוני 17, 2018 1:03 am
פורום: בית המדרש
נושא: משניות דעשרה דברים בפ"א - סדר כרנולוגי?
תגובות: 8
צפיות: 449

Re: משניות דעשרה דברים בפ"א - סדר כרנולוגי?

אצלי בלוח כתוב פ"ה, אולי מסורת חב"ד שונה?

לעצם העניין למה אתה לא מטעים לנו את ספרי המחשבה (דהיינו החסידות), ועשרת הדברות נראה שלא הוצרכו לפרש, כי הוא דבר פשוט.
על ידי פרי יהושע
א' יוני 17, 2018 1:00 am
פורום: בית המדרש
נושא: אין מעבירים על המצוות
תגובות: 26
צפיות: 1359

Re: אין מעבירים על המצוות

דומני שלא אגזים מאד אם אומר שאדם רגיל בחיי היומיום שלו נתקל בשאלות רבות של "אין מעבירין", ולכאורה לא שם ליבו להן. אעלה כמה דוגמאות, ואשמח אם חו"ר אתרא הדין שליט"א יעלו עוד כמה וכמה כיד ה' הטובה עליהם: א. בדומה לשאלה דלעייל, ראיתי מקרה כזה: בעל קורא שהוא כהן ניגש לקרוא בתורה. האם...
על ידי פרי יהושע
א' יוני 17, 2018 12:54 am
פורום: בית המדרש
נושא: משניות דעשרה דברים בפ"א - סדר כרנולוגי?
תגובות: 8
צפיות: 449

משניות דעשרה דברים בפ"א - סדר כרנולוגי?

משנה א בעשרה מאמרות נברא העולם וכו'. משנה ב עשרה דורות מאדם ועד נח, להודיע כמה ארך אפים לפניו, שכל הדורות היו מכעיסין ובאין עד שהביא עליהם את מי המבול. עשרה דורות מנח ועד אברהם, להודיע כמה ארך אפים לפניו, שכל הדורות היו מכעיסין ובאין, עד שבא אברהם וקבל [עליו] שכר כולם. משנה ג עשרה נסיונות נתנסה אבר...
על ידי פרי יהושע
ד' יוני 13, 2018 1:03 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מזל טוב לידידנו היקר, חריף ובקי, סיני ועוקר הרים ה"ה הגאון רבי מה שנכון נכון!
תגובות: 23
צפיות: 1602

Re: מזל טוב לידידנו היקר, חריף ובקי, סיני ועוקר הרים ה"ה הגאון רבי מה שנכון נכון!

גא"מ באיחור למברכים, בהחלט מגיע הרגע להכיר ולהודות לרב מה שנכון, שגדל מעל כל אחיו כאן, ורבים רבים נהנים ממנו רוב עצה ותושייה במרחבי התלמוד ובכל התורה כולה.
עליו נאה לומר 'מי ימלל גבורות ה' ישמיע כל תהילתו'.

יישר כח
על ידי פרי יהושע
ו' יוני 08, 2018 3:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סתירה חמורה בדברי הרשב"א בעניין מוקצה
תגובות: 10
צפיות: 441

Re: סתירה חמורה בדברי הרשב"א בעניין מוקצה

עיין במה שנתבאר כאן בעיקר באות ג' יתכן שיועיל במשהו...
על ידי פרי יהושע
ד' יוני 06, 2018 11:21 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9161
צפיות: 554102

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

חבר פורום אוצר החכמה כתב:
משנת חיים.PDF

ייש"כ
על ידי פרי יהושע
ב' יוני 04, 2018 10:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 648
צפיות: 36733

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

האם יש מקור שכהנים הוזהרו על טומאת ע"ז ותקרובתיה שמטמאת בהאהל כמו מטומאת מת עכ"פ מדרבנן (כ"מ בשלהי עירובין אבל אני מחפש מקור מפורש יותר)?.

בתודה מראש למסייע
על ידי פרי יהושע
א' יוני 03, 2018 9:34 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9161
צפיות: 554102

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

סימן אחרון משנת חיים עירובין (מהדורא קמא).

בתודה מראש
על ידי פרי יהושע
א' יוני 03, 2018 9:33 pm
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: רשמים לישיבות האם זה חיובי או שלילי
תגובות: 120
צפיות: 11063

Re: רשמים לישיבות האם זה חיובי או שלילי

טוב שהועלה כאן הנושא, ואשמח לכל מי שיכול למחות על התופעה המזעזעת הזו!!! איום ונורא וחורבן שארית ניחוח התורה שנשארה לפליטה בישיבות נוסח ליטא..... מסחר ראשים כפשוטו. אחד קפה שנים סוכר... וכו' וכו'.... מי מכיר- ויותר נכון מי לא מכיר- את מיני הביטויים המזעזעים הללו שאת חלקם שכחתי או לא ארצה כלל לעלות ע...
על ידי פרי יהושע
א' יוני 03, 2018 9:30 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: להפוך מאמרים לספר
תגובות: 32
צפיות: 2010

Re: להפוך מאמרים לספר

הלא התוספתא בב"ק פ"ו ג' שהביאה הש"ך ידועה, שאפי'הגונב ד"ת "אע"פ שנקרא גנב זכה לעצמו", וק"ו שהוא של עצמו, מה נא' כיון ושילם לו קנה?, לא נראה. הנה התוספתא: שבעה גנבין הן ...אבל המתגנב מאחר חבר והולך ושונה פרקו אע"פ שנקרא גנב זוכה לעצמו שנא' (משלי ו) לא יבו...
על ידי פרי יהושע
א' מאי 13, 2018 8:09 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: סופר ספירת העומר כששכח יום אחד - בל תגרע?
תגובות: 11
צפיות: 744

Re: סופר ספירת העומר כששכח יום אחד - בל תגרע?

איש_ספר כתב:
בל תגרע.PDF

יישר כח, (אני רואה שמחלק בין שוכח יום ראשון לשוכח באמצע, לא חשבתי על זה).
על ידי פרי יהושע
א' מאי 13, 2018 1:27 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לא לפרסם חידושי תורה
תגובות: 13
צפיות: 683

Re: לא לפרסם חידושי תורה

יש שהיו נוהגים שמתבהר להם בלימודם עניין נשגב ורוצים שיישאר הרושם עד שיניב בלבם, לא מדברים מזה ומפרסמים זמן מה כדי שלא יהיה חלילה בבחינת 'נפשי יצאה בדברו'. (עי' בספר קדשי יהושע סימן תכא, האם נחלקו הגר"א והרב בעל התניא בעניין הצמצום, עמוד א' תשיג, במוסגר שם בשם חמיו ר' אליה דסלר בשם ר"א מקאל...
על ידי פרי יהושע
א' מאי 13, 2018 12:43 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: סופר ספירת העומר כששכח יום אחד - בל תגרע?
תגובות: 11
צפיות: 744

Re: סופר ספירת העומר כששכח יום אחד - בל תגרע?

במשנה זבחים לעניין עירוב מתנות ונתן מתנה אחת במקום ד' מתנות לכאורה מבואר לא כך, (כמובן אם שם הכוונה לבל תגרע מהתורה ולא רק שאמרו כן לבאר וויכוחם). לא הבנתי. האם שם כתוב להדיא שגם אם יודע שצריך לתת מתן 4 ומכל מקום שכח ונתן רק אחת, שיעבור ב"לא תגרע" - ואז צודקים דברי מר, או שגם שם אפשר לומר...
על ידי פרי יהושע
ו' מאי 11, 2018 6:02 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: סופר ספירת העומר כששכח יום אחד - בל תגרע?
תגובות: 11
צפיות: 744

Re: סופר ספירת העומר כששכח יום אחד - בל תגרע?

לכאו' לכו"ע אין כל הימים מצוה אחת ממש, דא"כ היה לו לברך רק ביום האחרון, כמכוש אחרון דמעקה וכי"ב, אלא דס"ל לבה"ג שמצוות של ספירות כל הימים מעכבות זא"ז משום דבעינן תמימות, ומאחר שבכל יום יש מעשה מצוה שלם בפ"ע (וע"כ מברך בכל יום וכנ"ל), אע"פ שכשהחסיר י...
על ידי פרי יהושע
ו' מאי 11, 2018 6:00 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: סופר ספירת העומר כששכח יום אחד - בל תגרע?
תגובות: 11
צפיות: 744

Re: סופר ספירת העומר כששכח יום אחד - בל תגרע?

במשנה זבחים לעניין עירוב מתנות ונתן מתנה אחת במקום ד' מתנות לכאורה מבואר לא כך, (כמובן אם שם הכוונה לבל תגרע מהתורה ולא רק שאמרו כן לבאר וויכוחם). לא הבנתי. האם שם כתוב להדיא שגם אם יודע שצריך לתת מתן 4 ומכל מקום שכח ונתן רק אחת, שיעבור ב"לא תגרע" - ואז צודקים דברי מר, או שגם שם אפשר לומר...

עבור לחיפוש מתקדם