החיפוש הניב 2345 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי פרי יהושע
ב' ספטמבר 17, 2018 8:11 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 658
צפיות: 50273

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

נשאלתי מה הייתה תגבובתו על כך שהרמ"א כתב שבשבתות נוהגין לאחר התפילה. ובפשטות יש לומר שמיירי במי שבלאו הכי מאחר כשאר העם, ולדעת שו"ע רק אינו מצווה מן המובחר ולא בדיעבד כהרמב"ם, ומה שהביא מהרי"ל שהכהנים עצמן היו מאחרים (גם אם נסמוך על כך כמקור לרמ"א שלא הביא אלא את דברי המרדכי...
על ידי פרי יהושע
ב' ספטמבר 17, 2018 12:41 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: פרגולה לחניה ולסוכה?
תגובות: 4
צפיות: 107

Re: פרגולה לחניה ולסוכה?

כי יש כאן ניכרות שאינו דר בה כל השנה כי מי דר בחנייה, וזה לטעם רש"י שהעתיק השו"ע.
על ידי פרי יהושע
א' ספטמבר 16, 2018 11:22 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: פרגולה לחניה ולסוכה?
תגובות: 4
צפיות: 107

פרגולה לחניה ולסוכה?

האם יש להכשיר מעיקר הדין כיון ואינה תשמיש דירה, או דילמא כיון והיא תשמיש קבוע יש מקום לפסול מעיקר דינא?, ונפק"מ דבעי לנענע כל הסכך.
על ידי פרי יהושע
א' ספטמבר 16, 2018 5:52 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: מהו הסכך המומלץ ביותר מבחינה הלכתית?
תגובות: 60
צפיות: 975

Re: מהו הסכך המומלץ ביותר מבחינה הלכתית?

לב_לדעת כתב:לי יש קני במבוק. ובאמת מהודר ויפה, אלא שכרוך בהרבה טרחה, ובהרבה מאמץ וחשיבה לשים א' על השני באופן שיהיה מספיק צל לחומרה ?(חציי הקנים הם עגולים).
על ידי פרי יהושע
א' ספטמבר 16, 2018 5:48 am
פורום: בית המדרש
נושא: בבריסק מקילים בתעניות?
תגובות: 13
צפיות: 644

Re: בבריסק מקילים בתעניות?

את בריסק איני מכיר, אולם לגבי צום גדליה היתה נטיה להקל במקומות מסויימים הן כדי שיהיה כח לצום ביום הכפורים, והן מחמת שהיו תשושים ויגעים אחר ה'עבודה' של ראש השנה (בפרט מי שאינו עושה קידוש לפני תקיעת שופר וממילא מתענה זמן רב) דווקא זה אומרים בשם הבריסקר (שמעתי מהגרש"ד בשמו) להפך, שיצום בצום גדליה...
על ידי פרי יהושע
ה' ספטמבר 13, 2018 8:00 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 658
צפיות: 50273

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

חבר פורום אוצר החכמה כתב:
הל' בית המרחץ.pdf
קוים לדמותו - המעין.pdf


ייש"כ על הקונטרס.

הזכיר שם שיש לעיין בחילוק לעניין כיסוי הערווה בין עליה מהנהר והירידה עליו, (והזכיר פי' הראי"ז ותמה עליו) עי' שם,


האם משהו יודע השכיל או שמע פירוש אחר בעניין?.
על ידי פרי יהושע
ו' ספטמבר 07, 2018 1:40 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: סליחות רק בנעילה
תגובות: 11
צפיות: 409

Re: סליחות רק בנעילה

גם הגרש"ד זצ"ל החזיר במנינו את הסליחות (חלקי), בשחרית ומנחה.
על ידי פרי יהושע
ו' ספטמבר 07, 2018 1:39 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: הגרח"ק: הקב"ה רוצה שנבוא אליו בטענות
תגובות: 21
צפיות: 812

Re: הגרח"ק: הקב"ה רוצה שנבוא אליו בטענות

לייטנר כתב:נגיד, גירוש ספרד

זה היה כשספדד הייתה נוצרית!
על ידי פרי יהושע
ד' ספטמבר 05, 2018 12:47 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: יתהפך לטובה
תגובות: 2
צפיות: 195

Re: יתהפך לטובה

אם מישהו מתנדב לעשות סדר... כאשר נגזר על אדם בראש-השנה חיים טובים, ובמשך השנה הוא קלקל והרשיע, מצינו הרבה שהוא נענש כבר באותה השנה, (חטא המרגלים לדוג'), וגזר דינו מתהפך לרעה. לעומת זאת, אם נגזר עליו מוות ח"ו, נראה לכאו' שאי"ז דבר קל לקרוע את הגז"ד, ודאי לא ביחיד וכו'. מאידך גיסא אם נ...
על ידי פרי יהושע
ה' אוגוסט 23, 2018 12:34 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: סליחות בצום גדליה אחרי תפילת שחרית
תגובות: 7
צפיות: 1268

Re: סליחות בצום גדליה אחרי תפילת שחרית

אבאר יותר מה שהתחיל קודמי, נוסח הסליחות כמו שכתב הלבוש נתקן כסדר תפילה בפני עצמו, דהיינו יש בו פתיחה של אשרי כנגד השבח של פסוד"ז לפני התפילה ואמירת קדיש, לך ה' הצדקה וכו' אולי כנגד ברכות ק"ש, וי"ג מידות הן כנגד תפילת העמידה, ואח"כ יש נפ"א אמירת תחנונים ווידוי כמו בכל תפילה ו...
על ידי פרי יהושע
ו' אוגוסט 17, 2018 2:02 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 658
צפיות: 50273

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

אציין שכשהיו מגיעים אליו כאלו שהקפידו לקדש דווקא על פת, היה מקפיד עליהם שיאכלו הפת עם איזה תיבול משום עונג שבת, (ואגב כותב על מנהג העולם כיום שטובלים הלחם בחומוס וכיו"ב במקום מלח שאין לו טעם שהפת מתובלת אלא מאי מלח משום העניין המיוחד וזה לא מתקיים). בנוגע למרכבות מהלכו אכתוב עוד מילה בהיסוס מה ...
על ידי פרי יהושע
ו' אוגוסט 17, 2018 12:36 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 658
צפיות: 50273

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

כמה זמן אחר הקידוש היה נוטל ידיים ללחם? והאם היה יוצא מהחדר בין הקידוש על המזונות לסעודה? כידוע לדעת רבים, גם לדעת הגר"א אין ענין לא לעשות קידוש על מזונות אלא יש ענין לעשות קידוש נוסף על הלחם, שיהא קידוש במקום סעודה. [ראה הלכות חג בחג של הגרמ"מ קארפ שהאריך בזה], האם נהג כן? או שהיה נוטל י...
על ידי פרי יהושע
ו' אוגוסט 17, 2018 12:28 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 658
צפיות: 50273

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

ייש"כ. לעניין כוונות הע"ס בקערה, הלא לכאורה הוא דווקא כשעושה כסדר האר"י, אלא שכפה"נ הוא צירף הדברים כדרכו לצאת יד"ש, (ולעניין הכוונות עצמן הלא התבטא 'אני מסתדר עם זה'). ולעניין הקידוש כל זה אכניס, שכנראה כך מתענגת השבת טפי, וכך דרך סעודה לפתוח בדברים קלים, ובכלל זה גם ריבוי ...
על ידי פרי יהושע
ו' אוגוסט 17, 2018 10:34 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 658
צפיות: 50273

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

מאמר מירחון האוצר האחרון: "הליכות חיים ממורנו הגאון החסיד רבי שריה דבליצקי זצלה"ה" מאת הרב משה מרדכי אייכנשטיין ראה"כ דע"י ישיבת יד אהרן הליכות חיים ממורנו הגאון החסיד רבי שריה דבליצקי זצלה''ה.pdf מאמר מיוחד ומלא ענין. ברשות הרב הכותב שליט"א אתקן כמה דברים לא נכונים שה...
על ידי פרי יהושע
ה' אוגוסט 16, 2018 1:48 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 658
צפיות: 50273

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

כי אין בעיה להוסיף (כך אמר).
על ידי פרי יהושע
ד' אוגוסט 15, 2018 8:52 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 2604
צפיות: 423490

Re: בשורת ספרים חדשים

כעת י"ל ספר כרוך מסדרת ספרי 'מן המים' סמנים על כל מסכת עירובין, מי שמעוניין יכול לפנות אלי למיל שלי 7648551 שטרודל ג'ימל נקודה קום (מחיר סמלי).
כמו"כ מי שמעוניין בפי דאי אף יכול לקבל, (מניסיוני עכ"פ ספר זה ספר, אבל כמובן תלוי בצורת הלימוד).

IMG_20180815_202652.jpg
IMG_20180815_202652.jpg (1.57 MiB) נצפה 3993 פעמים
על ידי פרי יהושע
ד' אוגוסט 15, 2018 2:05 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 658
צפיות: 50273

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

אוצר החכמה כתב:מה שאיני מבין אם כך זה אם לא חשש לעוד שיטות כדי לצאת את המצווה דאורייתא של תפילין שאינו יוצא כל ימיו למה נמנע לברך על התפילין כמו שכתבו כאן וחשש לברכה לבטלה שבפשטות אינה אלא דרבנן ומבטל בזה תקנת חכמים לברך על המצוות.

הלא כלל ידוע הוא שסב"ל
על ידי פרי יהושע
ד' אוגוסט 15, 2018 1:47 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 658
צפיות: 50273

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

מעולם לא הצגתי שלא היה בזה תועלת לפעמים, רק ספרתי אנקדוטה מעניית כשלעצמה, וחשוב היה לי עכ"פ להציג פן אנושי מעניין ואופייני, כבר שבענו מאופן ההצגה של גדולים כאילו לא היו אנשים כלל, ולא כן הוא, וגם מרחיק, ומחטיא את המטרה, וזה רק קצה חוט, והאמת נכון שיש להיזהר כפליים בעיקר באשכול זה ממה שהיה שנוי ...
על ידי פרי יהושע
ג' אוגוסט 14, 2018 8:11 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 658
צפיות: 50273

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

אשמח לשמוע עוד על הכיסוי הלבן שעל ראשו, מה המקור, ומה נהגו שאר מתפללי המניין. בתודה מראש. יש עוד שנהגו בכיפה לבנה מלבד ר"ש בודנהיימר זצ"ל מבני אשכנז (שנלב"ע ככה"נ לפני שהרב פר"י התקרב לרב זצ"ל) אין במנין לובשי כיפה לבנה מלבד ג' אנשים. ובכלל חיקויו בדברים חיצונים היה מו...
על ידי פרי יהושע
ג' אוגוסט 14, 2018 8:58 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 658
צפיות: 50273

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

האם הרב זצ"ל יצ"ח הברכה על ידי שמיעתה מאחר שבלא"ה מברך? ואם לא, מדוע, האם סבר עד כדי כך שגם אחרים לא צריכים לברך? הקפיד לשומעה מאחרים, והיה ממתין ע"כ זמן רב, ובכל זאת אם לא היה מי שיברך, לא היה מברך בעצמו. כששמע מאחרים, האם הוה ניח"ל לשמוע גם ברכת של ראש משום מהיות טוב, או ...
על ידי פרי יהושע
ג' אוגוסט 14, 2018 8:57 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 658
צפיות: 50273

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

דורשי יחודך כתב:האם הרב זצ"ל יצ"ח הברכה על ידי שמיעתה מאחר שבלא"ה מברך?
ואם לא, מדוע, האם סבר עד כדי כך שגם אחרים לא צריכים לברך?

יצא מאחרים, ולפעמים אפי' הגיעו שתים ושלוש להוציאו, ולעשות להם נ"ר לא אמר שכבר אינו צריך.
על ידי פרי יהושע
ב' אוגוסט 13, 2018 10:04 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 658
צפיות: 50273

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

קבלי כפה"נ
על ידי פרי יהושע
ב' אוגוסט 13, 2018 9:29 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 658
צפיות: 50273

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

אשמח לשמוע עוד על הכיסוי הלבן שעל ראשו, מה המקור, ומה נהגו שאר מתפללי המניין. בתודה מראש. יש עוד שנהגו בכיפה לבנה, ובשנה אחרונה ראיתיו והוא יושב ומתנענע בכיסאו עיניו עצומות ופניו מאירים כפני מלאך, ונגשתי אליו ואיחלתי לו ולחץ ידי בחום ופניו טובים ומחייכים אשרי עין ראתהו עובד עבודה תמה ככהן הגדול ביו...
על ידי פרי יהושע
ב' אוגוסט 13, 2018 9:19 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 658
צפיות: 50273

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

תודה רבה לכל המעלים. היה לתועלת מרובה ללמוד מדרכיו. יש איזה נקודה שקצת הפריעה לי, ואולי יהיו מן התלמידים שיבארו הענין. מצד א' הרב מוצג שהיו דקדוקי והידורי ההלכה נר לרגלו, וגם בהרבה דברים יותר מהמקובל אצל אחרים, רבים וטובים. ומסתמא גם מה שראה אצל רבותיו. ומאידך מועלה על נס את דביקותו מרבותיו, שהנהגו...
על ידי פרי יהושע
ש' אוגוסט 11, 2018 10:49 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 658
צפיות: 50273

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

המוסרי לר"מ ב"ר שמואל, מה זה? ההערה לגבי תפילת הדרך חדשה לי, מה דעת שאר מורי ההוראה? דעתו הייתה להגיד מיד כמשחזיק בדרך ואינו יכול לחזור, לצאת דעת רש"י שאחרי פרסה מהעיר א"א כלל לומר עוד תפילת הדרך, ורצוי יותר מלהקפיד עד שאין שום מבנה שזה רק דעה באחרונים, ובזה הראה שיש ללמוד הלכה ...
על ידי פרי יהושע
ג' אוגוסט 07, 2018 2:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תחנון במנחה
תגובות: 11
צפיות: 1045

Re: תחנון במנחה

אני נהגתי עד היום כשאני נמצא במקום כזה לא לומר, ולאחרונה אני רואה הרבה מבני הישיבות הליטאים שאומרים אחרי התפילה (בפרט במנחה גדולה) ולעיל כתב כאן ער"פ שעפ"י השמועה החזון איש סבר שאין לזה מקום. אבל אכתי יש לעיין אם התפלל בחדר צדדי (כגון שאיחר), שאולי אינו נכלל עמהם, ולעניין לא תתגודדו אין כ&...
על ידי פרי יהושע
א' יולי 29, 2018 2:41 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 658
צפיות: 50273

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

כידוע מנהגו של סבי להטיל תכלת בט"ק בלבד ולא בט"ג, ולא ביאר טעמו והנה בא לידי חוברת של רש"ז שרגאי, מאה שנה לחידוש התכלת, ושם עמ' 43 מצאתי כתוב בשיחת טלפון בט"ו בסיון תשל""ג סיפר לי ר' אליעזר אלינר כדלהלן: רגיל היתי להטיל תכלת בציצית של ט"ק. לפני החתונה עליתי אל הרב...
על ידי פרי יהושע
א' יולי 29, 2018 2:40 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 658
צפיות: 50273

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

היום ראיתי בפסקי תשובות שמביא מר' שריה את ההלכה דבת"ב נדחה [כמו השנה] אם יהודי לא יוכל לצום את כל הצום באם ילך להתפלל בציבור, אזי הוא מצדד שעדיף תפילה בציבור ולא לצום את כל התענית מאשר להתפלל ביחידות ולצום את כל הצום. א חידוש! ושוב, הוא מדבר על ת"ב נדחה. אך מכאן רואים את ההסתכלות על הענין...
על ידי פרי יהושע
ד' יולי 25, 2018 5:03 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 658
צפיות: 50273

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

מנהג העולם שלא לברך על הרחת טבק, לא נתברר טעמו כ"כ. דכרינא שפעם משהו ממש שיגע אותו על שאלה זו, ובהזדמנות זו, יש להעיר באמת על כך שצריך לתת לאדם גדול מעט מרווח נשימה, ולא לשאול ולשאול, יום יום היו רואים איך שאנשים מנצלים את סבלנותו עד הקצה ממש, (ואני אמנם מצטער טובא שבזמן האחרון לא זכיתי לשמשו ...
על ידי פרי יהושע
ג' יולי 24, 2018 9:19 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 658
צפיות: 50273

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

עזריאל ברגר כתב:
פרי יהושע כתב:
בני ברקי כתב:איך הגאון זצ"ל אמר מוריד הטל בקמץ או פתח וכן מוריד הגשם בסגול או קמץ? והאם כתב על זה באחד מספריו

משיב הרוח בקמץ, כי זה סוף עניין. וכתב ע"ז בספריו שם אם תיקון כזה או אחר מגיע ממשהו שאינו ממש מהשלמים הלא קבל את האמת ממי שאמרה, וזה יסוד גדול אצלו.

משיב הרוח?!

הכוונה מוריד הגשם
על ידי פרי יהושע
ג' יולי 24, 2018 8:47 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 658
צפיות: 50273

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

בני ברקי כתב:איך הגאון זצ"ל אמר מוריד הטל בקמץ או פתח וכן מוריד הגשם בסגול או קמץ? והאם כתב על זה באחד מספריו

משיב הרוח בקמץ, כי זה סוף עניין. וכתב ע"ז בספריו שם אם תיקון כזה או אחר מגיע ממשהו שאינו ממש מהשלמים הלא קבל את האמת ממי שאמרה, וזה יסוד גדול אצלו.
על ידי פרי יהושע
ו' יולי 20, 2018 1:07 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 658
צפיות: 50273

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

בתמונה לעיל כתוב לומר בר"ח זכרנו גם בשומע תפילה. מה הסברא בזה? זכורני שהיה אומר בחודש הראשון של החורף 'ותן טל ומטר' בשומע תפילה, כדי שאם שכח בברך עלינו יצא בזה. אבל האם גם בזכרנו בשומע תפילה יוצאים במקום יעלה ויבא? זכרנו אם ישכח (ואף פעם לא היה שוכח כמובן) יעלה ויבוא, ייצא לפחות לדעת המחזור וו...
על ידי פרי יהושע
ג' יולי 17, 2018 1:43 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 658
צפיות: 50273

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

כמה שידוע לי בד"כ לא הצביע בבחירות, בגלל שלא רצה ליטול חלק 'בבי אבידן' כמו שהיה מכנה אותם, אולם בשעת גז' הגיוס הצביע, ואולי היו עוד פעמים ויבואו היודעים....
על ידי פרי יהושע
ג' יולי 17, 2018 12:21 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 658
צפיות: 50273

Re: הגה"צ רבי שריה דבלצקי זלל"ה

האם יש אפשרות לקבל פירוט על החומרה שהוזכרה לעיל של הגרש"ד זצ"ל לא לאכול פת הבאה בכיסנין.לאיזו שיטה הוא חשש שיש באכילת שיעור ברכה כבר קביעות המחייבת ברכת המזון? לענ"ד יש מחלוקת מה מוגדר פת הבאה בכסנין ומה מוגדר פת ולכן כדי לא להכנס לספק החמיר לא לאכול אף אחד מהסוגים שמא ברכתו המוציא ו...
על ידי פרי יהושע
ג' יולי 17, 2018 12:16 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 658
צפיות: 50273

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

ייש"כ, אז איני זוכר מה היה הנידון אברר בל"נ
על ידי פרי יהושע
ג' יולי 17, 2018 12:06 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 658
צפיות: 50273

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

צבי וחמיד כתב:האם גם התאמץ לחזור ג' פסיעות?

כן, אף שלא היה צריך כי עשה כספר מנוחה, ונו"נ איתו בעניין זה וכתוב שם...
על ידי פרי יהושע
ג' יולי 17, 2018 12:04 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 658
צפיות: 50273

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

לפני זמן מועט זכיתי להתפלל מעריב ליל שבת במחיצתו, וכבר הכביד עליו החולי עד שישב בתפילת שמו"ע ובספירת העומר. (והתעוררות רבה היתה לי בשמוע תפילתו כמונה מעות, וראות שקידתו לפני התפילה כאילו נבלע בתוך הספר שאחז בידו). אמנם לצורך הפסיעות בסיום שמו"ע קם על רגליו (בתמיכת המשמשים) ופסע הפסיעות כד...
על ידי פרי יהושע
ש' יולי 14, 2018 9:56 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 658
צפיות: 50273

Re: הגה"צ רבי שריה דבלצקי זלל"ה

הלוויה מחר בשעה 10:00


מקצות דרכיו שכתבתי לבקשת צורב אחד לפני כמה שנים, שיהיה לע"נ הטהורה.

דברי הרב מעודכן.doc
(172.5 KiB) הורד 663 פעמים
על ידי פרי יהושע
ג' יולי 03, 2018 12:57 am
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 286
צפיות: 17917

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

אפשר לסכם דברי מר בג' מילים 'הרהור לאו כדיבור', ומ"מ צדדתי לעיל שמא עדיף מש"כ בחולה וכנ"ל. ולעניין ק' רעק"א אעתיק מחידושי: והגרעק"א ועוד אחרונים הקשו לעיל למה לא יהני לצאת מאישה מדין הרהור כדיבור. ולדרכינו נראה לומר, שלא מצינו הרהור כדיבור אלא היכא שהוא מהרהר לעצמו שהוא כאי...

עבור לחיפוש מתקדם