החיפוש הניב 2548 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי פרי יהושע
ו' פברואר 23, 2018 3:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 73
צפיות: 549

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

התשובה שזכר הגאון נוב"י היא בשבות יעקב ח"ב סי' קי"ז והמעיין שם יראה בבירור דעתו שמקרי אונס (וה"ה להצלת עצמה בלבד), ותל"מ. אתה צודק וזו התשובה שהתכוון אליה הנוב"י וטעו המציינים שם. על כל פנים הסברך נכון שהשבו"י סבר שאשה מותרת לעולם להבעל בין להצלת נפשה בין לאחרים, ...
על ידי פרי יהושע
ו' פברואר 23, 2018 1:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 73
צפיות: 549

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

תוספות שואל על מה שהגמ' מקשה על יעל "והלא קא מתהני מעבירה", והלא הייתה קרקע עולם?, ומשמע שתוס' אכן הבינו לכה"פ בקושייתם שכל שהאישה בשעת מעשה היא קרקע עולם לא אכפת לן שביוזמתה נעשה העניין הוי בכלל קרקע עולם, עכשיו נראה אם בתירוץ תוס' דוחים זאת, תוס' עונים ששם בכלל לא דיברו האם הייתה צ...
על ידי פרי יהושע
ו' פברואר 23, 2018 1:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 73
צפיות: 549

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

אני דווקא הבנתי היטב למה חשבת מקודם אחרת. כי הרי אין לך סיבה לומר שבשביל אחרים מותר. אלא הטעם שלך הוא שכעושה להצלת עצמו הרי יש בזה חילול השם ולדעתך כל האיסור נובע מחילול השם (לענ"ד זה אינו נכון כלל) וממילא טענת שמה איכפת לנו שמציל גם אחרים סו"ס יש בזה חילול השם. (גם זה איני מבין מנין לך ש...
על ידי פרי יהושע
ו' פברואר 23, 2018 1:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 73
צפיות: 549

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

לא הבנתי מה פירוש יכלה כך או כך. אם הגוי אונס אותה הרי היא קרקע עולם אבל אם היא משדלתו והוא מצדו רק רוצה להרגם הרי אינה קרקע עולם אבל במקרה כזה אם לא תשתדל עמו יהרגם. אני חשבתי כך מתחילה שאם באה אליו לא נחשבת קרקע עולם, אבל תוס' לא אומר כך, שגם יעל לא נחשבת כנהנית אם רק עושה עצמה בשעת ביאה קרקע עול...
על ידי פרי יהושע
ו' פברואר 23, 2018 7:26 am
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: לימודים נוספים לילד בעל כשרון
תגובות: 14
צפיות: 394

Re: לימודים נוספים לילד בעל כשרון

לפי עניות דעתי, ללמוד (אם זה אפשרי ולא בא על חשבון שמחת החיים) רק בצורה הקלאסית, אפשר להמחיש את הדברים וכדו', אבל לא גמ' מבוארת, לא הקדמות של וכו', (אם ירצה יקרה בזה לעצמו).
על ידי פרי יהושע
ו' פברואר 23, 2018 7:21 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ידים פ"ב משנה ג' ופ"ג משנה ג'
תגובות: 8
צפיות: 80

Re: מסכת ידים פ"ב משנה ג'

שם להלן פ"ג מ"ג : בו ביום אמרו, עמון ומואב מה הן בשביעית . גזר רבי טרפון, מעשר עני . וגזר רבי אלעזר בן עזריה, מעשר שני. אמר רבי ישמעאל, אלעזר בן עזריה, עליך ראיה ללמד, שאתה מחמיר , שכל המחמיר, עליו ראיה ללמד. אמר לו רבי אלעזר בן עזריה, ישמעאל אחי, אני לא שניתי מסדר השנים, טרפון אחי שנה, וע...
על ידי פרי יהושע
ו' פברואר 23, 2018 2:39 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 73
צפיות: 549

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

א. מה זה אם יכולה? במקרה של הבית יעקב היתה יכולה או לא היתה יכולה? לא היתה יכולה. אז מה עירבו כאן קרקע עולם לדעתך? ב. לא ענית על השאלה ששאלתי על זה שהבית יעקב מדבר גם במקרה שהצילה את עצמה שלדעתך אין שם את ההיתר שלך. טענה ראשונה אינה טענה כי בוודאי יכלה כך או כך ופשיטא שצריכה לעשות עצמה קרקע עולם. ט...
על ידי פרי יהושע
ו' פברואר 23, 2018 2:34 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: ערים המוקפות חומה מימות יהושע בן נון בחו"ל
תגובות: 7
צפיות: 1429

Re: ערים המוקפות חומה מימות יהושע בן נון בחו"ל

יש להביא קצת ראיה דהיו ערים מוקפות חומה בחו"ל שחשו להם בעלי התוספות ממש"כ תוס' מגילה ו: ויש שנוהגין לעשות ימי משתה ושמחה בארבעה עשר ובחמשה עשר של אדר הראשון וצ"ב מהו 'חמשה עשר' והלא אף באדר ב' אין משתה ושמחה נוהג בט"ו לבן י"ד וכדכתב ר"פ בהגהת סמ"ק סי' קמח (אם כי מ...
על ידי פרי יהושע
ו' פברואר 23, 2018 1:26 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 73
צפיות: 549

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

לעניין ראית הנודע ביהודה יתכן שהוכיח דווקא מבכל מתרפאין שראה בו יותר עניין הצלת נפשות מאשר אנס המכריח לעבור, כך הערני ח"א.
על ידי פרי יהושע
ו' פברואר 23, 2018 1:15 am
פורום: אָשִׁירָה נָּא לִידִידִי, שִׁירַת דּוֹדִי לְכַרְמו
נושא: צעקה בקול דממה דקה
תגובות: 2
צפיות: 166

Re: צעקה בקול דממה דקה

גא"מ להרב פרנקל תאומים, זה לא משתלב עם האווירה(המילה צורחות לא נורא).
על ידי פרי יהושע
ו' פברואר 23, 2018 1:07 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר הישר לר"ת חלק החידושים לקראת מהדורה מחודשת
תגובות: 94
צפיות: 5250

Re: ספר הישר לר"ת חלק החידושים לקראת מהדורה מחודשת

איך שלא יהיה כל העניין מוקשה, דהלא אם יש משנה מפורשת מה רבי יוחנן חידש, ועל כרחך אנו צריכים לומר שלא עמדה לפניו משנה זו (דהיינו לא גר' כתוס' במק"א), ספר הישר לא מתייחס לשאלה זו, אולי מפני שהיה נראה לו שאין המשנה שם כ"כ מבוארת על נושא זה של טוען טענת גנב, ואפשר שע"ד מקומות מסוימים שנכת...
על ידי פרי יהושע
ו' פברואר 23, 2018 12:54 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 73
צפיות: 549

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

לא הבנתי מה פירוש יכלה כך או כך. אם הגוי אונס אותה הרי היא קרקע עולם אבל אם היא משדלתו והוא מצדו רק רוצה להרגם הרי אינה קרקע עולם אבל במקרה כזה אם לא תשתדל עמו יהרגם. אני חשבתי כך מתחילה שאם באה אליו לא נחשבת קרקע עולם, אבל תוס' לא אומר כך, שגם יעל לא נחשבת כנהנית אם רק עושה עצמה בשעת ביאה קרקע עול...
על ידי פרי יהושע
ו' פברואר 23, 2018 12:20 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 73
צפיות: 549

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

א. מה זה אם יכולה? במקרה של הבית יעקב היתה יכולה או לא היתה יכולה? לא היתה יכולה. אז מה עירבו כאן קרקע עולם לדעתך? ב. לא ענית על השאלה ששאלתי על זה שהבית יעקב מדבר גם במקרה שהצילה את עצמה שלדעתך אין שם את ההיתר שלך. טענה ראשונה אינה טענה כי בוודאי יכלה כך או כך ופשיטא שצריכה לעשות עצמה קרקע עולם. ט...
על ידי פרי יהושע
ה' פברואר 22, 2018 11:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 73
צפיות: 549

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

אוצר החכמה כתב:מה זה להשתדל..
אם אינה קרקע עולם האם לדעת הבית יעקב מותר או אסור לדעתך?

אם יכולה להיות קרקע עולם חייבת, כי זה לא כרוך בהצלה.
על ידי פרי יהושע
ה' פברואר 22, 2018 11:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 73
צפיות: 549

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

לא הבנתי מה עשית. מה משלי ומה משלך ומה התכוונת. אבל אם ההיתר מבוסס על קרקע עולם גם לדעתך, איך יהיה היתר באיש באופן זה? ומה ענית על מה ששאלתי אותך שזה סותר את דעתך לגבי הצלת עצמו גם כן. דהיינו הבין הנוב"י שאסור לה להנות מעבירה וצריכה להשתדל להיות קרקע עולם וז"ב, אבל ההיתר משום הצלת אחרים ל...
על ידי פרי יהושע
ה' פברואר 22, 2018 10:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 254
צפיות: 11114

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

לא ראיתי את דברי הגר"ש דבליצקי. אבל המקור לנץ הנראה בירושלים הוא דברי הנברשת בשם המהרי"ל דיסקין שאת הר הזיתים יש לנכות אבל את הרי מואב לא. כשהתפללתי לפני שנים בגאולה היו מתפללים בזכרון משה טיקוצינסקי (הרב היה הגרי"י פישר) אבל באחווה היו מתפללים שפירא בתור נץ הנראה (היה הגרש"א יו...
על ידי פרי יהושע
ה' פברואר 22, 2018 10:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 73
צפיות: 549

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

ניסיתי שוב להבין את הגישה שלך ואני מבין שאולי אתה טוען כך. נכון שהנוב"י וודאי לא כמוני, ונכון שהנוב"י עירב כאן את עניין קרקע עולם אבל הכל כי טעה בהבנת דברי הבית יעקב לא טעה אלא שפשיטא שמוכרחה גם להיות קרקע עולם בשביל ההיתר, אבל ההיתר הוא משום הצלת אחרים וכמש"כ בעצמו שהפקיע מכך כי הבי...
על ידי פרי יהושע
ה' פברואר 22, 2018 2:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 254
צפיות: 11114

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

סעדיה כתב:[
!.PDF

אולי יסביר לי כבודו מה מצא שם, ר שריה עמל לבסס את שיטתו של נץ נראה, וטען שגם בירושלים היה מקובל.
עכ"פ מאי נפק"מ, הנץ המישורי הוא נץ מנוקה מההר, וכך עכ"פ מתפללים רוב מניני הנץ בכותל, לאחרונה, יש מניני זילברמן מאחורה שמתפללים נץ נראה.
על ידי פרי יהושע
ה' פברואר 22, 2018 1:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 73
צפיות: 549

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

לא טעיתי בזה. ברור שמדובר על האונס ולא על הרצון והבית יעקב כפי שמובא בנוב"י לא התייחס בכלל לכאשר אבדתי אבדתי. זה בדיוק מה שהסברתי. הבית יעקב סבר שההצלה היא היתר האונס. ולפי דעתו כיוון שגם במקרה שלו נחשב הצלה לכן מותר כמו שהיה מותר באסתר ונחשב כאונס ועל החלק הזה משיב הנוב"י שאינו אונס כשהי...
על ידי פרי יהושע
ה' פברואר 22, 2018 8:27 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ידים פ"ב משנה ג' ופ"ג משנה ג'
תגובות: 8
צפיות: 80

Re: ידים פ"ב משנה ג'

אולי לא הבנתי נכונה. אני הבנתי כך. כשהוא אומר במשנה נטל את הראשונים עד הפרק הכוונה היא רק לאצבעות. (וכשהלכו מחוץ לפרק היינו מה שאנו קוראים כף היד). וכשהוא אומר בתחילת המשנה הידים מטמאות ומטהרות עד הפרק הכוונה כאן היא עד הפרק של הזרוע כמו שכתב טומאת הידים לראשונים וטהרתן מהשניים היא עד הקנה של זרוע ...
על ידי פרי יהושע
ה' פברואר 22, 2018 8:25 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 73
צפיות: 549

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

כבר הבאתי ראיה מ"סיעה של בני אדם" שלא מתירים למסור אחד מהם אפילו שבזה מצילים את כל האחרים, ואפילו בייחדוהו. האם אין משם ראיה פשוטה לאיסור?! מה יתיר להם למסור אותה/ אותו, (וכבר כתבתי לעיל שחשבה התורה עריות כאיבוד נפש כנא' כאשר יקום על איש להורגו נפש כן הדבר הזה כלשון חזון איש בגילינותיו לה...
על ידי פרי יהושע
ה' פברואר 22, 2018 8:22 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 73
צפיות: 549

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

תוספות גם כותב לגבי יעל כמו שהזכרת. אבל אני התכוונתי לדברי התוספות קודם לכן באותו דיבור שאומר שהגמרא בפרק נגמר הדין היתה צריכה להקשות לגבי אסתר איך הותר לה איסור עריות, כלומר גם בלי טענת חילול השם של פרהסיא הלא עברה בגילוי עריות ומצד זה לבד קשה שהרי זה לא הותר במקום הצלת נפשות ?(כמבואר בפסחים) לא צ...
על ידי פרי יהושע
ה' פברואר 22, 2018 8:18 am
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 254
צפיות: 11114

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

כבר כתב כן הרב עובדיה חן, ונמחק. כל אחד שטיפה מכיר המציאות (או עיין בלוח למצער) יודע שאין זה כך. (הר הזיתים או הרי מואב מסתירים את השמש כמו ארבע דקות מהנץ המישורי צא ולמד..). 'הנץ הנראה' בירושלים = הנראה בראש הר הזיתים [עי' בי"ג מאמרות עמ' ח'], שהוא לפני הנץ המישורי. אולי תעיין שוב ביג מאמרות,...
על ידי פרי יהושע
ה' פברואר 22, 2018 1:21 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ידים פ"ב משנה ג' ופ"ג משנה ג'
תגובות: 8
צפיות: 80

Re: בקשת עזרה בהבנת - משנה ידים פ"ב משנה ג'

אוצר החכמה כתב:אתה צודק. ויותר מזה שיוצא שבאותה משנה אותה מילה במשמעות שונה. שבפעם הראשונה עד הפרק משמעותו עד הקנה ובפעם השנייה משמעותו עד חיבור האצבעות. וזה נראה דוחק מבואר.

לא הבנתי, לפי הפירוש הזה לכאורה כל המשנה קאי עד קשרי האצבעות לא?.
על ידי פרי יהושע
ה' פברואר 22, 2018 1:08 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 73
צפיות: 549

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

לעצם העניין איני מבין מדוע אתה כותב שאי אפשר לומר קרקע עולם באסתר הלא על זה מבאר תוספות בכתובות ג ע"ב שמצד איסור עריות היינו הגמרא בפסחים התירוץ על אסתר קרקע עולם הוא התירוץ הפשוט ולכן התייחס לזה הנוב"י. אגב תוספות זה הוא עוד ראיה נגד סברתך אבל כמדומני שמישהו כבר כתב את לעיל. נכון שהסברא ...
על ידי פרי יהושע
ה' פברואר 22, 2018 12:20 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 73
צפיות: 549

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

אני ממש לא מבין מה קורה כאן. עלתה בדעתך סברא שלא כתובה בשום מקום (לפחות לפי מה שהביאו עד עתה) וכנראה אף אחד לא מעלה אותה בדעתו ואתה מצפה מכולם להגיד שזה לא נכון או להתייחס אליה. תנסה לחשוב על זה באופן אחר. שאף אחד לא חושב שהרעיון שלך אפשרי ולכן לא מתייחס אליו. ואז תראה את הדיון שלהם באור פשוט וברור...
על ידי פרי יהושע
ד' פברואר 21, 2018 11:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 73
צפיות: 549

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

איפה אתה רואה שהנו"ב דן בשאלה הזאת? היה פשוט לו לאיסור ולא עלה בדעתו הרעיון שלך. וכן לא עלה דבר זה על דעת אותו משיב שהביא אלא שההוא דימה לאסתר ועל זה חלק הנוב"י. במחילה מביא בשם תשובת בית יעקב שהיה מותר לאותה אישה להציל אחרים בגילוי עריות, ומנ"ל בגלל שדימה לאסתר של קרקע עולם, פשיטא ש...
על ידי פרי יהושע
ד' פברואר 21, 2018 11:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 73
צפיות: 549

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

דנו בשאלה זו האחרונים כמו שהביא הרב ברכה משולשת, ואני מעתיק כאן לתועלת הציבור תשובת נודע ביהודה תנינא סימן קסא (תשובה מענינת במיוחד על אין מתיישבין בדברי אגדה, ועוד ענינא דיומא לפורים): ומ"מ גוף דין זה שיהיה מותר לאשת איש לזנות ברצון כדי להציל נפשות אינו תורה, ולא ישר בעיני מה שראיתי באיזה תשוב...
על ידי פרי יהושע
ד' פברואר 21, 2018 11:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 254
צפיות: 11114

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

לגוף שאלת הרב פרי יהושע אם עדיף להתפלל בנץ הנראה בלי הרב נבנצל או עם הרב נבנצל ולא בנץ הנראה - לכאורה אם אוחזים שהנץ העיקרי זה הנראה ולפניו עדיין לא הנץ והתפלה אז היא רק בדיעבד - מדוע להתפלל אז אם אפשר אחר כך? סליחה לא שאלתי אמרתי שהעדפתי, בסך הכל כך היה נהוג מקדמת דנא וזה מנהג המקום, והעדפתי להתפל...
על ידי פרי יהושע
ד' פברואר 21, 2018 11:18 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ידים פ"ב משנה ג' ופ"ג משנה ג'
תגובות: 8
צפיות: 80

Re: בקשת עזרה בהבנת - משנה ידים פ"ב משנה ג'

כעת עיינתי וזה לשונו שם (עפ"י שות הרשב"א ושבלי הלקט וב"י): ויש מפרשים מה שאמרו חכמים הנוטל צריך שיגביה ידיו, אינו בנוטל כל היד עד הקנה של זרוע, אלא בנוטל האצבעות לבדן, וכדברי האומרים שהנטילה דיה עד מקום חיבור האצבעות לכף היד, וטומאת הידים לראשונים וטהרתן מהשניים היא עד הקנה של זרוע. ל...
על ידי פרי יהושע
ד' פברואר 21, 2018 9:27 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ידים פ"ב משנה ג' ופ"ג משנה ג'
תגובות: 8
צפיות: 80

Re: בקשת עזרה בהבנת - משנה ידים פ"ב משנה ג'

עזריאל ברגר כתב:ראה בפוסקים סימן קסב (בשו"ע אדמו"ר הזקן האריך בזה בסעיף ו).

ייש"כ אעיין בל"נ.
על ידי פרי יהושע
ד' פברואר 21, 2018 7:40 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ידים פ"ב משנה ג' ופ"ג משנה ג'
תגובות: 8
צפיות: 80

מסכת ידים פ"ב משנה ג' ופ"ג משנה ג'

משנה ידים פ"ב משנה ג: הידים מטמאות ומטהרות עד הפרק. כיצד, נטל את הראשונים עד הפרק, ואת השניים חוץ לפרק, וחזרו ליד, טהורה. נטל את הראשונים ואת השניים חוץ לפרק. וחזרו ליד, טמאה. לא הבנתי, אם נטל את הראשונים חוץ לפרק למה יטמאו את הידים כשחזרו ליד, הא ממנ"פ כיון שהשנים לא טהרו אותם הלא מוכח שא...
על ידי פרי יהושע
ד' פברואר 21, 2018 7:32 am
פורום: אספקלריא
נושא: מוּסרי התורה - נצחיים או יחסים לאותה תקופה?
תגובות: 15
צפיות: 394

Re: מוּסרי התורה - נצחיים או יחסים לאותה תקופה?

ידועים דברי הרמב"ם בח"ג מו"נ, לעניין קרבנות שהיו לפי תפיסת הדת באותו זמן, האם יסודו דחוי ע"י מי שלא קיבל טעמו בקרבנות כהרמב"ן בכל דבר ועניין, למשל עבדים כנענים עברים וכדו', האם ניתן לומר שהתורה מתנה את המוסריות של אותה שעה, אבל שייך להתקדם מבחינה מוסרית יותר, אף שגוף התורה ...
על ידי פרי יהושע
ג' פברואר 20, 2018 10:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 73
צפיות: 549

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

לא הבנתי את הדיון שלכם בר' ישמעאל. א. ר ישמעאל אמר לר"א בן דמא שאסור לו להתרפא מיעקב איש כפר סכניא איפה היה פה אחרים. ב. ר"י ובן דמא בכלל סוברים שמותר לעבור על ע"ז במקום פיקוח נפש ומה שמנע אותו הוא משום חילול השם כמבואר בגמרא שם. 1. הראיה היא שר' ישמעאל לא היה בסכנה, ואף אם לבן דמא י...
על ידי פרי יהושע
ג' פברואר 20, 2018 8:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 73
צפיות: 549

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

כבר אמרנו שאין ראיה רק מע"ז, כך שהכל נשלל, (גם אם יש איזה ראיה משם).
על ידי פרי יהושע
ג' פברואר 20, 2018 8:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 73
צפיות: 549

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

לכאורה זה גמרא מפורשת לעניין אסתר שאלמלא היתר היה אסור לה לבוא ברצון הגמ' המפורשת היא לעניין פרהסיא והוא בעצמו חלול ש"ש בעצמו, אבל (הסברני הרב השעיר החי באישי), שהראיה מהתוס' ששאלו על ריב"ם מג"ע דאסתר, ולא תירצו דהיה להצלת אחרים. העירוני שהראיה מהתוס' אינה שהלא הסוגי' שם עסקה בכלל לא...
על ידי פרי יהושע
ג' פברואר 20, 2018 1:27 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מוּסרי התורה - נצחיים או יחסים לאותה תקופה?
תגובות: 15
צפיות: 394

Re: מוּסרי התורה - נצחיים או יחסים לאותה תקופה?

הייתי עושה סייג לדברים שאולי היו מתקבלים עי"כ על כל הצדדים, שבהנחה שאכן תתכן התקדמות מוסרית מעבר למה שנא' בתורה, ומשום שהתורה דיברה ומיתנה קודים מוסרים הנוהגים בזמנה. מכל מקום יהיה מוכרח שיהיה רמז בתורה או בד"ק גם לשינוי הנ"ל, (שהלא מקובלנו מהגר"א בפרט שהכל רמוז בתורה), והיינו ע&...
על ידי פרי יהושע
ג' פברואר 20, 2018 1:20 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: אשכוליא דפוריא-עד דלא ידע בין ימינו לשמאלו-מילתא דבדיחותא
תגובות: 143
צפיות: 15211

Re: אשכוליא דפוריא-עד דלא ידע בין ימינו לשמאלו-מילתא דבדיחותא

משהו כתב למשהו על "חומרא חדשה" לפרשת זכור: ראיתי גם ראה המופלגים בדעתם הצלולה נקיי הדעת שבבני ברק וקרית ספר יע"א, מי שנוהג בפרשת זכור לרכוב על כתפי הבעל קורא בעת קריאתו בפרשה קטנה זו, כדי להתאחד עמו מבחינת תרי רעי דלא מתפרשי, וכשהוא מתחיל ופותח קורא עמו במתון גדול, ומכוון ב' כוונות בח...
על ידי פרי יהושע
ב' פברואר 19, 2018 9:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 73
צפיות: 549

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

שאלת הרה"ג פרי יהושע שליט"א נדונה באחרונים מסביב לשאלת גילוי עריות כדי להציל (זכור לי שיש מהרי"ק ונוב"י ויעויין בדברי מרן הרב זצ"ל במשפט כהן סי' קמב-קמד, לעניין החילוק בין רבים לבין ציבור בזה) כעת מצאתי עוד מר"מ (ממאמר שאיני מסכים עמו כלל, ולכן אינני מצטטו): שבות יעקב ...
על ידי פרי יהושע
ב' פברואר 19, 2018 8:52 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 73
צפיות: 549

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

השעיר החיי כתב:לכאורה זה גמרא מפורשת לעניין אסתר שאלמלא היתר היה אסור לה לבוא ברצון

הגמ' המפורשת היא לעניין פרהסיא והוא בעצמו חלול ש"ש בעצמו, אבל (הסברני הרב השעיר החי באישי), שהראיה מהתוס' ששאלו על ריב"ם מג"ע דאסתר, ולא תירצו דהיה להצלת אחרים.

עבור לחיפוש מתקדם