מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 1032 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי יהודה בן יעקב
א' יולי 14, 2019 8:23 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מהדורות ספרי הראשונים
תגובות: 12
צפיות: 327

Re: מהדורות ספרי הראשונים

רשב"א עירובין נב, ב
רשבא עירובין.png
רשבא עירובין.png (22.05 KiB) נצפה 198 פעמים

וצ"ל וקיימא לן כר' שמעון דאמר חמש עשרה אמה יכנס מפני טועי המדה, ואם החשיך חוץ לתחום שמונה עשרה אמה ועומד בתשע עשרה אמה יכנס אלא א"כ יודע בבירור שמיצו את התחום.
על ידי יהודה בן יעקב
א' יולי 14, 2019 1:59 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מהדורות ספרי הראשונים
תגובות: 12
צפיות: 327

Re: מהדורות ספרי הראשונים

ראה כאן , סוף העמוד הקודם [תקעו] "כדתנן התם", ואינו מובן ההמשך בתחילת העמוד הבא [תקעז], אך מה שהוברר ששתי השורות הראשונות שייכות לסוף עמ' תקעח וצ"ל ושמא יש מבעלי הסברות המשובשות מי שרוצה לפרש דקא מקשו בגמרא, אלא אי אמרת אין תחומין כי לא היו בתוך התחום מאי הוי, דלאו להתירן לירד וליכנס ...
על ידי יהודה בן יעקב
א' יולי 14, 2019 12:07 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מהדורות ספרי הראשונים
תגובות: 12
צפיות: 327

Re: מהדורות ספרי הראשונים

לדעתי רוב ככל המהדו' שהשקיעו בכתיבת הערות בדברי הראשונים, לא השקיעו מספיק בתוכן דברי הראשונים עצמם. לדוגמא, ברמב"ן מהדו' הרב הרשלר 2 שורות עברו ממקומם המקורי למקום אחר, כך שא"א להבין את הנכתב בשני המקומות. וכן מוה"ק בהרבה מקומות לא דייקו בתוכן דברי הראשונים, ועל אף שהם יודעים על שגיאו...
על ידי יהודה בן יעקב
ב' יולי 08, 2019 8:34 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 730
צפיות: 29487

Re: ספר "זבחי אלקים"

לא ראיתי את הספר
Inkedזבחי_LI.jpg
Inkedזבחי_LI.jpg (1.7 MiB) נצפה 159 פעמים
על ידי יהודה בן יעקב
א' יולי 07, 2019 8:59 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מהר"ם ר' יוזפש בעמ"ח סדר הגט וסדר חליצה
תגובות: 6
צפיות: 136

Re: מהר"ם ר' יוזפש בעמ"ח סדר הגט וסדר חליצה

הסרפד כתב:מה גם שבשם הגדולים - הרגיל, לא ידעתי איך אכנהו - הביא מה שנראה כמו קיצור מהעתק מצבת אביו, ונקרא 'יוסף יוזפא' (ושם זו' 'היצל')

אינני יודע מה אתה מכנה 'הרגיל', אצלי הכוונה לספרו של החיד"א, כל השאר הם עם שם לוואי.
ובספרו של החיד"א לא מצאתיו כלל.
על ידי יהודה בן יעקב
א' יולי 07, 2019 7:54 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מהר"ם ר' יוזפש בעמ"ח סדר הגט וסדר חליצה
תגובות: 6
צפיות: 136

Re: מהר"ם ר' יוזפש בעמ"ח סדר הגט וסדר חליצה

יישר כח.
אך א"כ כמדומני ששמו הוא ר' יוזפא, ולא ר' יוסף. מאחר שאת שם אביהם הזכירו במלואו, א"כ זה גם שמו המלא של סביהם.
על ידי יהודה בן יעקב
א' יולי 07, 2019 3:03 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מהר"ם ר' יוזפש בעמ"ח סדר הגט וסדר חליצה
תגובות: 6
צפיות: 136

מהר"ם ר' יוזפש בעמ"ח סדר הגט וסדר חליצה

ראיתי בכמה מקומות שנכתב כי שמו: ר' יחיאל מיכל ב"ר יוסף. ראה: באוצר כאן וכאן אולם איני יודע מה המקור ש'ר' יוזפש' הוא שם אביו [וממילא הבינו ששמו הוא ר' יוסף, והכינוי הוא יוזפא], והרי מצינו בדורו שהמהרש"א נקרא ר'' שמואל אידלש ע"ש חותנתו מ' אידל, ו-ש' הוא במקום מילת שייכות, דהיינו של..., ...
על ידי יהודה בן יעקב
ו' יולי 05, 2019 1:08 am
פורום: בית המדרש
נושא: הפרשת חלה מקמח מלא
תגובות: 6
צפיות: 158

Re: הפרשת חלה מקמח מלא

השבוע קיבלתי קובץ של הרב מרגולין [מח"ס הידורי המידות] על שיעור הפרשת חלה ע"פ השיעור הקטן [שיעור כזית ושיעור הדרהם].
בעמ' 6 ישנו פירוט של השיעור במשקל, כולל קמח מלא.
על ידי יהודה בן יעקב
ה' יולי 04, 2019 8:51 am
פורום: בית המדרש
נושא: למה לא מניחים את פרשיות התפילין באלכסון כמו במזוזה?
תגובות: 11
צפיות: 237

Re: למה לא מניחים את פרשיות התפילין באלכסון כמו במזוזה?

במזוזה ובס"ת המחלוקת היא רק איך להניחם לאורך או רוחב והפשרה אלכסון , אבל בתפילין מאחר ואין אפשרות לפשרה לגבי סדר הפרשיות וממילא לא אכפת לן לעשות פשרה באופן הנחתן בבתים, אלא שיש מקום עדיין לשאול למה בתפילין דר"ת לא משימים לרוחב כשיטתו סהו קושית הנודע ביהודה כמדומה סי' י' והתי' הוא פשוט, דא...
על ידי יהודה בן יעקב
ה' יולי 04, 2019 8:48 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: משנה ברורה כסנהדרין בלשכת הגזית
תגובות: 11
צפיות: 364

Re: משנה ברורה כסנהדרין בלשכת הגזית

מה שנכון נכון כתב:להד"מ.

תגובה זו מתייחסת רק לכותרת האשכול והציטוט שבראשו. אך ודאי לכל הדעות, כי ישנו משקל עודף לפסק של המשנה ברורה, ביחס לשאר רבני זמנו, ועל כך שאלותי הנ"ל.
על ידי יהודה בן יעקב
ה' יולי 04, 2019 12:17 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: משנה ברורה כסנהדרין בלשכת הגזית
תגובות: 11
צפיות: 364

משנה ברורה כסנהדרין בלשכת הגזית

ידועים דברי החזו"א באגרתו [קובץ אגרות ב, מא] סוף דבר ההוראה המקובלת מפי רבותנו אשר מפיהם אנו חיים כמו מרן הב"י ומ"א והמ"ב ושלא נמצא מי שאמר שאין לחוש לדעת ר"ת היא הוראה מקוימת כמו מפי סנהדרין בלשכת הגזית , ואין שום צד קולא בזה שמעתי בענין זה כמה שמועות, וברצוני לבררם [האם עו...
על ידי יהודה בן יעקב
ה' יולי 04, 2019 12:01 am
פורום: בית המדרש
נושא: מקרר גדול האם מחוייב במזוזה
תגובות: 7
צפיות: 183

Re: מקרר גדול האם מחוייב במזוזה

דיוניםבהלכה כתב:בהרבה ישיבות מלונות וכדו' נמצאים מקררים גדולים לשמור על המאכלים - האם יש חיוב במזוזה?

בישיבה בה למדתי היה מזוזות על פתחי המקררים והמקפיאים ע"פ הוראת מו"צ במקום. כמדומני שסברתו היתה מדין בית האוצר.
לפרטים נוספים באישי.
על ידי יהודה בן יעקב
ד' יולי 03, 2019 8:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: היתר עיסקה
תגובות: 22
צפיות: 822

Re: היתר עיסקה

מענין לענין באותו ענין, אם צריך לעשות הלויני ואלוך, לכאורה צריך דוקא הית"ע של כולו פקדון. אך ראיתי בברית יהודה [פ"מ כמדומני הערה לב] שיכול להכניס גם תנאי כזה בסכום ההתפשרות, אולם אינני מבין איך זה מועיל, הלא הוא מקבל משהו תמורת ההלואה, דהיינו המלוה השני מרויח שהמלוה הראשון מאמינו בשביל שי...
על ידי יהודה בן יעקב
ד' יולי 03, 2019 7:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: היתר עיסקה
תגובות: 22
צפיות: 822

Re: היתר עיסקה

שאלה: באופן שהמלוה צפוי לקבל כמה טובות מן הלוה, אך אי אפשר לפרטם כי רבים המה [ומצוי למשל כאשר האב לוה מן הבן], וכדי לצאת מכל חשש רוצה המלוה לסדר היתר עיסקא היאך מפרש בהשטר את הפשרנות וכדו'? והלא הוא דבר שאין לו קצבה מיוחדת? [כמובן שהטובות בדרך כלל אינם שוים יותר מן הריוח שהיה יכול להרויח מן ההלואה,...
על ידי יהודה בן יעקב
ד' יולי 03, 2019 7:44 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לעתיד לבוא יתפללו בנוסח ספרד
תגובות: 8
צפיות: 381

לעתיד לבוא יתפללו בנוסח ספרד

כתב בספר לקט הקמח החדש [סי' קמג, שמח]
לקט.png
לקט.png (17.6 KiB) נצפה 381 פעמים

האם ידוע מקור דבריו ??
האם ידוע על מקורות נוספים לענין זה, או דברים הפוכים ??

בחיפוש באוצר, מצאתי את זה [ד"ה כמו כן] אך לא מצאתי את מקור הדברים שכתבו שם.
על ידי יהודה בן יעקב
ד' יולי 03, 2019 12:07 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: כללים לעיצוב ולסידור ספר
תגובות: 38
צפיות: 3343

Re: כללים לעיצוב ולסידור ספר

לענין כתב:
לענין כתב:המשלים לוורד מסוגל מאד לכל האמור לעיל (כגון השוואת עמודים, הקטנת והגדלת שינוי מזערי בין פיסקאות וכיו"ב)


האם הדבר הזה פעיל עדיין?

כאן כתבו שהוא פעיל עד אופיס 2010, ראה שם את כל התגובות.
על ידי יהודה בן יעקב
ג' יולי 02, 2019 11:48 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "זכרון אהרן" דפוס או מכון לעריכה?
תגובות: 230
צפיות: 20336

Re: "זכרון אהרן" דפוס או מכון לעריכה?

כתב אליה רבה סימן קמג, ה: מעשה שנמצא ספר תורה סוף פרשת (מסעי) [מטות] [במדבר לב, כד] וגדירות (לצאנכם) [לצאנם] במקום (וצאנם) [לצאנכם]. והוריתי וכו'. ובמקום מתקנים נמצאו מקלקלים, דהשיבוש בס"ת היה במקום לכתוב ככתיב "צנאכם" [נ' לפני א'] כתבו כרגיל "צאנכם" [א' לפני נ']. כן כתב לה...
על ידי יהודה בן יעקב
ג' יולי 02, 2019 2:58 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "זכרון אהרן" דפוס או מכון לעריכה?
תגובות: 230
צפיות: 20336

Re: "זכרון אהרן" דפוס או מכון לעריכה?

באתי רק להעיר כתב:כן כתב להגיה גם הגאון רבי אפרים זלמן מרגליות בספרו שערי אפרים, שער ו סעיף לט בפת"ש, עיי"ש

גם בדבריו נפלו שיבושים, ואין השלימות בלתי לה' לבדו [ספר הזכות לרמב"ן יבמות דף ט, א]
שערי אפרים.png
שערי אפרים.png (49.46 KiB) נצפה 711 פעמים
על ידי יהודה בן יעקב
ג' יולי 02, 2019 2:14 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 730
צפיות: 29487

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

שבענו מטובך כתב:הכוונה לספר שארית יעקב שחיבר ר' יעקב מאטאלון, שאלוניקי שנ"ז. עיי"ש שאחרי 71 דף מתחיל הספר 'תולדות יעקב'.

עמ' 152 באוצר
על ידי יהודה בן יעקב
ג' יולי 02, 2019 8:11 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 730
צפיות: 29487

Re: ספר "תולדות יעקב"

ברוך ברמ-ד כתב:ושמא ספר "תולדות יעקב גדול" הוא אחד מ"הספרים האבודים"?

מתוך מה שמציין שם מס' דף ומס' עמוד, נראה שהספר נדפס.
האם ישנם ספרים שנדפסו ונאבדו ??
על ידי יהודה בן יעקב
ג' יולי 02, 2019 1:33 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "זכרון אהרן" דפוס או מכון לעריכה?
תגובות: 230
צפיות: 20336

Re: "זכרון אהרן" דפוס או מכון לעריכה?

כתיב בקרא במדבר לב, כד בְּנֽוּ־לָכֶ֤ם עָרִים֙ לְטַפְּכֶ֔ם וּגְדֵרֹ֖ת לְצֹנַאֲכֶ֑ם וְהַיֹּצֵ֥א מִפִּיכֶ֖ם תַּעֲשֽׂוּ: וכתב אליה רבה סימן קמג, ה מעשה שנמצא ספר תורה סוף פרשת (מסעי) [מטות] [במדבר לב, כד] וגדירות (לצאנכם) [לצאנם] במקום (וצאנם) [ לצאנכם ]. והוריתי להוציא אחרת, חדא דהלשון משתנה כמו בכבש ו...
על ידי יהודה בן יעקב
ג' יולי 02, 2019 1:14 am
פורום: בית המדרש
נושא: מי הוא "ר"ח" אחי מהר"ם מרוטנבורג?
תגובות: 2
צפיות: 153

Re: מי הוא "ר"ח" אחי מהר"ם מרוטנבורג?

1) אולי צ"ל ר"א [כידוע, בכתב רש"י אותיות א' ח' דומות] = רבי אברהם ב"ר ברוך, מח"ס 'סיני'.
2) לכא' כוונתו לכל המסכת, וכתב כן בתחילתה.
על ידי יהודה בן יעקב
ג' יולי 02, 2019 12:50 am
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה דחופה בהלכות ריבית
תגובות: 6
צפיות: 272

Re: שאלה דחופה בהלכות ריבית

מכיר היטב את כל הנידון ואף דנתי עם המחבר שליט"א רבות בענין זה ויש לחלוק שם הן בהבנת דברי החזו"א שעליהם ביסס את דבריו, וכן במש"כ שכל פורע חוב של חבירו הא מדין עבד כנעני כבר כתבתי שיש הרבה מהפוסקים החולקים וס"ל שהוא מדין מחילה. ועיין ברית יהודה קיצורי דינים ריש פרק ו' שהתיר להדיא ...
על ידי יהודה בן יעקב
ג' יולי 02, 2019 12:42 am
פורום: בית המדרש
נושא: מהרם מץ
תגובות: 6
צפיות: 177

Re: מהרם מץ

ראה במאמר "הרב מנחם ממירזבורק ונימוקיו" מאת: ד"ר יצחק זימר, סיני עח, עה - פח
על ידי יהודה בן יעקב
א' יוני 30, 2019 11:59 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מנהג הכנסת כלה ביום חופתה לבית הכנסת?
תגובות: 7
צפיות: 207

Re: מנהג הכנסת כלה ביום חופתה לבית הכנסת?

הגאון רבי חיים פאלאג'י ז"ל, שו"ת חקקי לב ח"א, או"ח סימן ג', כותב: נשאלתי במי שרוצה להכניס לכלה כשהיא הולכת מביתה לבית החתן, ביום הנישואין באשמורת הבוקר קודם החתונה, לתוך בית הכנסת, ולהקיף הבית הכנסת, ולצאת, ומדליק נרות בבית הכנסת, ועושה שמחה בתוכה, אי שפיר דמי למעבד הכי או לא. ו...
על ידי יהודה בן יעקב
א' יוני 30, 2019 11:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה דחופה בהלכות ריבית
תגובות: 6
צפיות: 272

Re: שאלה דחופה בהלכות ריבית

עיין נתיבות שלום סי' קס סעיף יג אות יב; טו.
על ידי יהודה בן יעקב
א' יוני 30, 2019 12:53 am
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה דחופה בהלכות ריבית
תגובות: 6
צפיות: 272

Re: שאלה דחופה בהלכות ריבית

גם אם אין כאן רבית בין השותף החדש לישן, אך הוא פורע את חיוב הרבית על ההלואה שהשותף הקודם לקח והתחייב, ויש לזה דין רבית גמורה במה שפורע את חוב הרבית של הלוה למלוה.
על ידי יהודה בן יעקב
ו' יוני 28, 2019 2:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10499
צפיות: 882774

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

תורה מפוארת כתב:חידושי אגדות למהר"ל מהדורת מכון ירושלים

ספר שאינו קיים.
על ידי יהודה בן יעקב
ו' יוני 28, 2019 1:49 am
פורום: בית המדרש
נושא: המאבד עצמו לדעת - מקור
תגובות: 7
צפיות: 240

Re: המאבד עצמו לדעת - מקור

ראה תורה שלימה בראשית פרק ט אות לא ממדרש אור האפלה.
על ידי יהודה בן יעקב
ו' יוני 28, 2019 1:46 am
פורום: בית המדרש
נושא: המאבד עצמו לדעת - מקור
תגובות: 7
צפיות: 240

Re: המאבד עצמו לדעת - מקור

יד המלך (לרבי אלעזר לנדא) הלכות אבל פרק א הלכה יא [יא] המאבד עצמו לדעת אין מתעסקין עמו לכל דבר ואין מתאבלין עליו ואין מספידין אותו אבל עומדין עליו בשורה ואומרין עליו ברכת אבלים וכל דבר שהוא כבוד לחיים. דין זה הוא באבל רבתי [שמחות פ"ב ה"א] וסיים שם, כללו של דבר כל שהוא כבוד החיים מתעסקין בו...
על ידי יהודה בן יעקב
ו' יוני 28, 2019 1:29 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בית לחם יהודא
תגובות: 2
צפיות: 419

Re: בית לחם יהודא

על השינויים שבין המהדורות של הספר, ראה: זכור לאברהם (חולון) תשנ"ג, קלח - קנב
על ידי יהודה בן יעקב
ד' יוני 26, 2019 11:36 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 730
צפיות: 29487

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

פרנצויז כתב:
יהודה בן יעקב כתב:האם יתכן כי כוונת החת"ס לספר 'תיקון סופרים' שם מחבר: אלעזר בן עבדאל יצחק ??
[אינני מצליח לעשות קישור לספר באתר החדש, אשמח לקבל מידע אודות פעולה זו]

יש הרבה שעדיין ממשיכים להשתמש באתר הישן והטוב.

אשמח לקבל מידע איך מגיעים לאתר זה.
על ידי יהודה בן יעקב
ד' יוני 26, 2019 9:06 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 730
צפיות: 29487

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

אכן, הגעתי לספר זה דרך מאמרו של מאיר וונדר על רבי אליעזר ליזר אשכנזי איש צבי מאפטא [בעל דמשק אליעזר עמ"ס חולין], בקובץ אורייתא יד, עמ' רב, הכותב:
בן משק.png
בן משק.png (102.81 KiB) נצפה 733 פעמים

אלא שרציתי לדעת אם חכמי הפורום יודעים לאשש השערה זו או לפורכה.
על ידי יהודה בן יעקב
ג' יוני 25, 2019 11:56 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 730
צפיות: 29487

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

האם יתכן כי כוונת החת"ס לספר 'תיקון סופרים' שם מחבר: אלעזר בן עבדאל יצחק ??

[אינני מצליח לעשות קישור לספר באתר החדש, אשמח לקבל מידע אודות פעולה זו]
על ידי יהודה בן יעקב
ג' יוני 25, 2019 11:40 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 730
צפיות: 29487

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

שו"ת חתם סופר חלק ב (יורה דעה) סימן רסה ע"ד הס"ת ישן נושן שנכתב באותיו' ותגים משונים ומרובים ואותיו' עקומו' ולפופו' הרבה כזה /במקום יש שרטוט/ והנה אודות ריבוי התגים אין לפוסלו וכבר כ' רמב"ם שנהגו איש מפי איש לתייג בכמה מקומו' זולת ש' ע' ט' נ' ז' ג' ץ' וכן לעשות אותיות עקומות ולפ...
על ידי יהודה בן יעקב
ג' יוני 25, 2019 3:00 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 730
צפיות: 29487

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

שו"ת חתם סופר חלק ב (יורה דעה) סימן רסה ע"ד הס"ת ישן נושן שנכתב באותיו' ותגים משונים ומרובים ואותיו' עקומו' ולפופו' הרבה כזה /במקום יש שרטוט/ והנה אודות ריבוי התגים אין לפוסלו וכבר כ' רמב"ם שנהגו איש מפי איש לתייג בכמה מקומו' זולת ש' ע' ט' נ' ז' ג' ץ' וכן לעשות אותיות עקומות ולפו...
על ידי יהודה בן יעקב
ב' יוני 24, 2019 2:11 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מה הם ה"אוצר הספרים" והספריות התורניות הכי גדולים
תגובות: 25
צפיות: 3303

Re: מה הם ה"אוצר הספרים" והספריות התורניות הכי גדולים

יהודה בן יעקב כתב:6. ספריית "בית יוסף" מודיעין עילית. [אינני מכיר את שאר הספריות המוזכרות, ומה ההשואה ביניהם].

בית יוסף.png
בית יוסף.png (78.85 KiB) נצפה 238 פעמים
על ידי יהודה בן יעקב
ב' יוני 24, 2019 12:41 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10499
צפיות: 882774

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

אודה לעזרה שוב בבקשה בבקשה רבינו חננאל ברכות דף לז [מאחת החבילות. איני יודע מי]. תודה רבה באוצר המקוון לא קיים רבינו חננאל עמ"ס ברכות. הוא יצא לאור ע"י 'לב שמח' שבהוצאת וגשל. הטקסט של פירוש ר"ח קיים בגמרות שבמהדורתם [ללא ההערות] ראה כאן: http://hebrewbooks.org/shas.aspx?mesechta=1&am...
על ידי יהודה בן יעקב
ב' יוני 24, 2019 12:27 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שאילות היסטוריות במצוות תפילין
תגובות: 79
צפיות: 9241

Re: שאילות היסטוריות במצוות תפילין

כמדומה, השאלה צ"ל הפוכה - מתי התחילו להשתמש במכונה. וק"ל. כפי ששמעתי, כשהתחילו לעשות תפילין מעור בהמה גסה, הוצרכו לעשות זאת ע"י מכונה, ומ"מ הרבה רבנים סמכו ידיהם על כך שעדיף תפילין אלו מתפילין דקה הנעשות ע"י כח אדם, ורק בשנות תש"ן ואילך התחילו לעשות גם תפילין גסה ע&quo...

עבור לחיפוש מתקדם