החיפוש הניב 872 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי יהודה בן יעקב
ד' פברואר 20, 2019 8:32 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עזרה בפענוח ר"ת
תגובות: 371
צפיות: 32441

Re: עזרה בפענוח ר"ת

שו"ת מבי"ט חלק א סימן קטז, השגת ר' יצחק בן לב, סוף השגה א ועוד דעלוי רב כנ"ד ליטר' שוה ס' בק"ן כמו שרמזתי בפסק שאני שכשהתוספת הוא הרבה מאד כ"ע מודו כמפרש דמי שאפי' העורים יביטו לראות דסחורה שוה ק' בק"ק אינו אלא בעבור שהלוהו אך תוספ' שפת יתר והוא ד"מ ש"מ . אשמח...
על ידי יהודה בן יעקב
א' פברואר 17, 2019 8:31 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ אשכול בקשת תרגום משפה זרה ◆
תגובות: 423
צפיות: 39635

Re: ◆ אשכול בקשת תרגום משפה זרה ◆

שו"ת מהר"ם שיק יורה דעה סימן קנד וע"ד אשר ביקש ממני לחוות דעתי בענין השאלה אשר נשאל באחד שקנה מהשר קאשטע"ל ובו ג"כ קאפע"ל להשר להיות לו לבית תפלה עם צורת ע"ז ועתה לאשר קנה זאת יהודי אחד ורוצה לעשות מזה הקאפע"ל ביהכ"נ להתפלל בו אם מותר לעשות כן או לא אשמח ...
על ידי יהודה בן יעקב
א' פברואר 17, 2019 1:03 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 1735
צפיות: 106917

Re: חיפש הגהות הרש"ש על אסתר רבה א ג

לכא' צ"ל חידושי הרד"ל שם אות יז.
על ידי יהודה בן יעקב
ה' פברואר 14, 2019 2:43 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נוסח ניחום אבלים
תגובות: 20
צפיות: 7610

Re: נוסח ניחום אבלים

אפרקסתא דעניא כתב:שמעתי מהג"ר יעקב ניסן רוזנטל זצ"ל, שאין כל מקור לתוספת "ולא תוסיפו לדאבה עוד".

וכן כתב בספרו כאן: http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?re ... =3&hilite= אות ב, שאין ראוי לומר זאת.
על ידי יהודה בן יעקב
ה' פברואר 14, 2019 1:47 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חלב חיטים
תגובות: 2
צפיות: 130

Re: חלב חיטים

חיי אדם חלק ב-ג (הלכות שבת ומועדים) כלל קכא, ה
בגדים שמכבסים בחלב חטה שקורין "קראכמעל" [עמילן] מותר לקיימן.
על ידי יהודה בן יעקב
ה' פברואר 14, 2019 12:40 am
פורום: בית המדרש
נושא: 'כתב לפתיוה' - מישהו שמע?
תגובות: 11
צפיות: 295

Re: 'כתב לפתיוה' - מישהו שמע?

מענה איש כתב:רק תמהני אם יצאו מפי קדשו של הגריש''א המילים "כתב שאינו ככתב הבית יוסף אינו כתב" ומה עם מנהג הספרדים לכתוב בכתב וועליש שאינו ככתב הבית יוסף?

גם לתלמידו הגר"י דרזי שליט"א הורה להחליף את תפיליו לכתב ב"י. אך עדיין אין זה ראיה לנוסח 'אינו כתב'.
על ידי יהודה בן יעקב
ג' פברואר 12, 2019 11:49 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: למזמינים מראש בלבד - חוברת לתיקון ל"ז שעות
תגובות: 30
צפיות: 820

Re: למזמינים מראש בלבד - חוברת לתיקון ל"ז שעות

ט"ס, וצ"ל בערב ר"ח אדר ב. הזדמנות חד פעמית! תיקון ל"ז שעות הינו תיקון נדיר, ומתקיים בשנה מעוברת בלבד, ובחודשים בהם המולד 10 שעות או יותר קודם ר"ח. התיקון הקרוב יתקיים בר"ח אדר ב'. [b] ז"ל הרב אמת ליעקב (ניניו, קיז ע"ג): לתיקון עון חילול ה׳ ועון הקרי מכ"י ...
על ידי יהודה בן יעקב
ב' פברואר 11, 2019 12:00 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ אשכול בקשת תרגום משפה זרה ◆
תגובות: 423
צפיות: 39635

Re: ◆ אשכול בקשת תרגום משפה זרה ◆

שו"ת זכרון יהודה [גרינוואלד] או"ח סי' פח, מהו הארטזישע ברוננען? [attachment זכרון יהודה.png attachment] ראה בס' זכרון יהודה ח"ב יו"ד סי' נ"ה שמבאר מה הוא, וכן עיי' ס' אגורה באהלך עולמים (לרבי יעקב יצחק ניימאן) עמ' שכ-שכא. זכרון יהודה יורה דעה סימן נה.PDF אגורה באהלך עולמים ...
על ידי יהודה בן יעקב
א' פברואר 10, 2019 12:47 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ אשכול בקשת תרגום משפה זרה ◆
תגובות: 423
צפיות: 39635

Re: ◆ אשכול בקשת תרגום משפה זרה ◆

שו"ת זכרון יהודה [גרינוואלד] או"ח סי' פח,
מהו הארטזישע ברוננען?
זכרון יהודה.png
זכרון יהודה.png (52.25 KiB) נצפה 310 פעמים
על ידי יהודה בן יעקב
ד' פברואר 06, 2019 11:47 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מחפש סיכומים על הדף בצורת שו"ת
תגובות: 11
צפיות: 258

Re: מחפש סיכומים על הדף בצורת שו"ת

שלחתי לו מייל, והוא עדיין לא הגיב לי.
על ידי יהודה בן יעקב
ג' פברואר 05, 2019 4:30 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מחפש סיכומים על הדף בצורת שו"ת
תגובות: 11
צפיות: 258

Re: מחפש סיכומים על הדף בצורת שו"ת

יש לי ידיד שמוציא לאור מידי חודש שאלות 'קצירת הדף' ע"ס הדף היומי, אני אנסה לברר אם הוא יכול לתת זאת בצורה פתוחה.
על ידי יהודה בן יעקב
ג' פברואר 05, 2019 12:17 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מחפש סיכומים על הדף בצורת שו"ת
תגובות: 11
צפיות: 258

Re: מחפש סיכומים על הדף בצורת שו"ת

ראה קונטרסי מחודדים בפיך, כאן: http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?re ... =3&hilite=
ישנם על כמה מסכתות
על ידי יהודה בן יעקב
ג' פברואר 05, 2019 12:08 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 601
צפיות: 8313

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

בכנסת הגדולה יו"ד סי' קסו הגה"ט א כתב המלוה מעות לחבירו לא ידור בחצירו חנם כו'. נ"ב: דוקא חצרו אבל סוס וכליו הרגיל להשאילו מותר. סמ"ג לאוין קצ"ג, ונ"ל דהיינו דוקא בסתם אבל אם אמר הלוני וקח סוסי או כלי אסור, ונר' שהר"ם מטראני ח"א סי' קע"ח ורע"ה ורשד&q...
על ידי יהודה בן יעקב
ב' פברואר 04, 2019 2:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פרשת תרומה - האם בית המקדש ייפול מהשמיים
תגובות: 12
צפיות: 393

Re: פרשת תרומה - האם בית המקדש ייפול מהשמיים

ככה באמת המהרי''ל דיסקין כותב, ששמחנו בבניינו זה הבניין של הקב''ה, ושמחנו בתיקונו, זה התיקון שיעשה על ידינו. לא כ''כ הבנתי למה, הרי גם בתיקונו אפשר להבין שמדובר בתיקון של הקב''ה כמדומני, שכוונתו לבאר כפל הלשון, ואמאי רק נראה את הבנין ואילו בתיקונו נשמח, וע"ז ביאר דהבנין עצמו ירד משמים, אך התיק...
על ידי יהודה בן יעקב
ב' פברואר 04, 2019 12:58 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9996
צפיות: 759823

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

ספר מור וקציעה לרב יעקב עמדין אורח חיים סימן שיד מור וקציעה סימן שיד [עד א] ע"ב קרוב לסופו ב"י [ד"ה ומ"ש וה"מ]. הכא במגדל של לבנים (כצ"ל) עסקינן, כלומר באוירא דלבני מיירי, בלי טיט וסיד. דף קמ"ח ע"א בטור. אסור ליתן שעוה. החסיד בעל ספר זכרונות אוסר ליגע בשעוה ב...
על ידי יהודה בן יעקב
א' פברואר 03, 2019 7:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עיטור בכוסות ריקים?
תגובות: 36
צפיות: 1153

Re: עיטור בכוסות ריקים?

גם מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א נוהג כן עד עצם היום הזה.
ראה בספר 'אלא ד' אמות של הלכה' מהנהגותיו [עם תמונות] עמ' קטז.
על ידי יהודה בן יעקב
א' ינואר 27, 2019 8:44 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9996
צפיות: 759823

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

יהודה בן יעקב כתב:אשמח לקבל
שו"ת שואל ומשיב מהדורה קמא חלק ג סימן עב - עג, מהדורת מכון ירושלים

עדיין אשמח לקבל, בתודה מראש
על ידי יהודה בן יעקב
ש' ינואר 26, 2019 11:47 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 601
צפיות: 8313

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

כתב במור וקציעה סימן שלד
בטור. הראוי לבהמה לבהמה. נמצא גם בהמתו של ישראל אוכלת ג' סעודות בשבת לפי שאסור לאדם שיאכל קודם שיאכיל לבהמתו

יש לבדוק את שנות הדפסת הספרים, מאחר ששניהם חיו באותו דור.
על ידי יהודה בן יעקב
ש' ינואר 26, 2019 11:18 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9996
צפיות: 759823

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

שמואל דוד כתב:בבקשה,
חידושי הגרז״ס (מכון ירושלים כמדומני) עמ״ס חוליין דף נד - נו
תודה!

חידושי הגרז_ס -חולין נד-ו.pdf
(384.64 KiB) הורד 20 פעמים
על ידי יהודה בן יעקב
ו' ינואר 25, 2019 2:03 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9996
צפיות: 759823

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

אשמח לקבל
שו"ת שואל ומשיב מהדורה קמא חלק ג סימן עב - עג, מהדורת מכון ירושלים
על ידי יהודה בן יעקב
ב' ינואר 21, 2019 11:48 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 601
צפיות: 8313

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

ספר לקט הקמח החדש [סי' קנ, כד] מביא חוברת ציון וירושלים, האם ידועה כוונתו??

לקט 1.png
לקט 1.png (10.03 KiB) נצפה 1033 פעמים
לקט 2.png
לקט 2.png (19.41 KiB) נצפה 1033 פעמים
על ידי יהודה בן יעקב
ב' ינואר 21, 2019 2:40 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: מהלכות PDF
תגובות: 38
צפיות: 2859

Re: מהלכות PDF

האם ואיך ניתן לשנות צבע גופן בתיבת טקסט בתוכנת PDF?

מצורף צילום מסך מתוכנת הPDF שברשותי, עם הרבה פונקציות, אך לא מצאתי את האפשרות להנ"ל.
PDF_LI.jpg
PDF_LI.jpg (370.62 KiB) נצפה 427 פעמים
על ידי יהודה בן יעקב
ו' ינואר 18, 2019 1:33 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: מכרז פרוייקט השו"ת
תגובות: 1
צפיות: 300

Re: מכרז פרוייקט השו"ת

בעבר לפני כמה שנים זכיתי במכרז, וקניתי דיסק במחיר כ-550 ש"ח [כולל דמי טיפול ומשלוח, איני זוכר את הסכום המדוייק], ולאחר מכן מכרתי דיסק ישן יותר שהיה לי במחיר זהה, כך שהרווחתי שידרוג לגירסה מתקדמת יותר, ללא הוצאה כספית [יתכן שגם מכרתי את הישן ב-600 ש"ח, והרווחתי 50 ש"ח].
על ידי יהודה בן יעקב
ו' ינואר 18, 2019 1:21 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 601
צפיות: 8313

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

אישצפת כתב:
יהודה בן יעקב כתב:
אהל אברהם סי' ט .jpg

האם ניתן לדעת לאיזה "ספר מסעות" כוונת הכותב??

כבודו בדק בספר מסעות של רבי בנימין מטודילה?

חיפשתי מעט, ולא מצאתי.
על ידי יהודה בן יעקב
ה' ינואר 17, 2019 2:55 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חדש! 'אוצר מפרשי התורה' - כרך שמות א
תגובות: 18
צפיות: 1854

Re: חדש! 'אוצר מפרשי התורה' - כרך שמות א

ניתן להוריד חלק מהספר, על תחילת פרשת בשלח - פרק יד, בקישור הבא: https://www.machon-y.com/%D7%9E%D7%AA%D ... %A6%D7%A8/
על ידי יהודה בן יעקב
ה' ינואר 17, 2019 8:59 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 601
צפיות: 8313

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

אהל אברהם סי' ט .jpg
אהל אברהם סי' ט .jpg (872.22 KiB) נצפה 708 פעמים


האם ניתן לדעת לאיזה "ספר מסעות" כוונת הכותב??
על ידי יהודה בן יעקב
ב' ינואר 14, 2019 12:32 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מלים ארמיות שמובנן מעורפל: פתיך - לתא
תגובות: 9
צפיות: 780

Re: מלים ארמיות שמובנן מעורפל: פתיך - לתא

פירש"י ללתא: לְתָא משום לתא דידה - משום מזל דידה. האי לתא יתור לשון הוא [יבמות כט.]. משום לתאי דידי - בשביל מזלי [ב"מ כ:]. לתך - מזלך [ב"מ קו.]. דברי רש"י אלו, הם ודאי הביאור לעיקר המילה, אך ככל שפה שהסגנון משתנה עם הזמן [וכמדומני שאף אתה כתבת כך בא' האשכולות אודות האידיש], רבות...
על ידי יהודה בן יעקב
ב' ינואר 14, 2019 12:25 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כי משמש בד' לשונות - בקשת עזרה
תגובות: 7
צפיות: 782

Re: כי משמש בד' לשונות - בקשת עזרה

מרחביה כתב:את המאמר הזה ראית?
ברויאר, יוחנן. 'כי משמש בארבע לשונות'. תרביץ עב,ד (תשסג)

היכן ניתן לראות מאמר זה, או האם יש אפשרות לא' מהחכמים להעלותו.
בתודה מראש
על ידי יהודה בן יעקב
ג' ינואר 08, 2019 1:11 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פענוח ראשי תיבות של ספר
תגובות: 225
צפיות: 21253

Re: פענוח ראשי תיבות של ספר

שאלת יעב"ץ
לפנינו אין בסי' נ, עי' ח"א סי' כח; עט.
על ידי יהודה בן יעקב
ב' ינואר 07, 2019 12:23 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ביאורו של ר' יצחק איזק לעמגא זצ"ל על התוספתא
תגובות: 14
צפיות: 682

Re: ביאורו של ר' יצחק איזק לעמגא זצ"ל על התוספתא

לכא' נראה
ובאבות דרבי נתן גרסינן בה: רבי יוחנן בן נורי, וכולל עמה נמי הך דלקמן דלוחש ורוקק על המכה.
וכן הוא לפנינו באבות דר"נ פרק לו, ה.
על ידי יהודה בן יעקב
ב' ינואר 07, 2019 12:16 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר הישר לר"ת חלק החידושים לקראת מהדורה מחודשת
תגובות: 106
צפיות: 9315

Re: ספר הישר לר"ת חלק החידושים לקראת מהדורה מחודשת

האם סימן תכז ערוך? במהדורת שלזינגר נכתב והכי גרסי' בפרק היה קורא בתורה כיצד הוא מברך עליהן ר' זריקא בשם ר' יעקב אמר כשהוא נותן על היד אומר בא"י אמ"ה אקב"ו להניח תפילין וכשהוא נותן על של ראש [על מצות הנחת] תפילין וכשהוא חולץ לשמור חוקיו. מכיון שישנם כמה גירסאות בדברי הירושלמי בברכות [ב...
על ידי יהודה בן יעקב
ה' ינואר 03, 2019 3:15 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חדש! 'אוצר מפרשי התורה' - כרך שמות א
תגובות: 18
צפיות: 1854

Re: חדש! 'אוצר מפרשי התורה' - כרך שמות א

ניתן להוריד את חלק מהספר, על תחילת פרשת וארא - שמות פרק ו בקישור הבא: https://www.machon-y.com/%D7%9E%D7%AA%D ... %A6%D7%A8/
על ידי יהודה בן יעקב
ג' ינואר 01, 2019 2:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נטילת ידיו על הכתב בשבת
תגובות: 32
צפיות: 579

Re: נטילת ידיו על הכתב בשבת

ר' משה מכאן למדתי מוסר שאין לסמוך על קיצורים, ראיתי את הדברים באחד שערך קיצור חזו"ע ,וכעת טרחתי מאד ופתחתי במקור הדברים ,ולא נכתב שם מאומה אב או תולדה. יש"כ שהחכמתני. מקור הדברים בשו"ת פרי הארץ ח"ב (סי' ד) שהאריך טובא בכל נידון זה, והנ"ל היא מסקנתו. מה כוונתך? יש לזכור שגם ...
על ידי יהודה בן יעקב
ב' דצמבר 31, 2018 11:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נטילת ידיו על הכתב בשבת
תגובות: 32
צפיות: 579

Re: נטילת ידיו על הכתב בשבת

עץ תמר כתב:ר' משה מכאן למדתי מוסר שאין לסמוך על קיצורים,
ראיתי את הדברים באחד שערך קיצור חזו"ע ,וכעת טרחתי מאד ופתחתי במקור הדברים ,ולא נכתב שם מאומה אב או תולדה.
יש"כ שהחכמתני.

מקור הדברים בשו"ת פרי הארץ ח"ב (סי' ד) שהאריך טובא בכל נידון זה, והנ"ל היא מסקנתו.
על ידי יהודה בן יעקב
ב' דצמבר 31, 2018 11:25 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 601
צפיות: 8313

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

בענין מצוות צריכות כוונה, ידועים דברי הרדב"ז דרק במצוה דאו' קיי"ל דצריכות כוונה, אך במצוה דרבנן אין צריכות כוונה, כ"כ המג"א [סי' ס, ג] מגא.png המג"א העתיק דבריו מהכנה"ג [סי' תקפט הגה"ט] שציין למשפט צדק [ח"ב סי' סב] בשם הרדב"ז. לא מצאתי את דברי המשפט צדק....
על ידי יהודה בן יעקב
א' דצמבר 30, 2018 11:51 pm
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: משכן בצלאל
תגובות: 6
צפיות: 269

Re: משכן בצלאל

אני הייתי צריך את סימן קנ הנמצא בעמ' 88 ולקח לי זמן רב לאתרו.
כמדומני שבעמודים הבאים [אולי גם קודם] מספרי הסימנים דומים לשאר הספרים, שעל כל נושא חדש מתחיל מספר חדש.
על ידי יהודה בן יעקב
א' דצמבר 30, 2018 2:33 pm
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: מאורי אור
תגובות: 3
צפיות: 176

Re: מאורי אור

גירסה 14

עבור לחיפוש מתקדם