מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 964 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי יהודה בן יעקב
א' מאי 26, 2019 11:43 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 678
צפיות: 21316

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

שו"ת כתב סופר יורה דעה סימן קכח ונ"ל כעין סברתו דווקא ביציאת האותיות שכל אות עומד בפני עצמו וע"י התחברות יחד נקרא התיבה, לכן כשרוב יוצא לחוץ לרמב"ם או ג' אותיות לרא"ש איכא קפידא דכל אות ניכר בפ"ע, אבל באות עצמו מקצתו בפנים ואפילו רובו בחוץ כיון שאין במה שבחוץ שום תמונת ...
על ידי יהודה בן יעקב
א' מאי 26, 2019 7:29 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כתבי יד - מעשיות, אנקדוטות, זוטות וכיוצא בכך
תגובות: 81
צפיות: 9626

Re: כתבי יד - מעשיות, אנקדוטות, זוטות וכיוצא בכך

איני רואה בזה חסרון. כידוע מהר"י אסאד היה חותם: 'יהודאסאד', כמופיע בתשובותיו.
על ידי יהודה בן יעקב
ש' מאי 25, 2019 9:29 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10330
צפיות: 831479

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

גלרשטיין כתב:קובץ ישורון חלק כג עמ' רעג

ראה גם כאן: http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?re ... 73&hilite=
על ידי יהודה בן יעקב
ש' מאי 25, 2019 9:27 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 3939
צפיות: 386930

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

כרמי שלי כתב:
יהודה בן יעקב כתב:היכן ניתן להשיג את הספר שו"ת מהרי"ט ח"א מהדו' קושטא [שנת ת"ב]?

https://dlib.rsl.ru/viewer/01007530770#?page=1

יישר כח. נראה עותק משופר מאד, עם סריקה איכותית. אך לא הצלחתי להגדיר חשבון כדי להוריד את הספר.
בינתיים מצאתי את הספר בה"ב [דרך הקטלוג של הספרייה הלאומית], כאן.
על ידי יהודה בן יעקב
ו' מאי 24, 2019 3:11 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10330
צפיות: 831479

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

חיימקה כתב:בבקשה - גיליון "האיחוד בחידוד" פ' ויק"פ ס"ח.

ראה כאן: http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?re ... 90&hilite=
על ידי יהודה בן יעקב
ו' מאי 24, 2019 3:09 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים ◆
תגובות: 1281
צפיות: 164073

Re: ◆ בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים ◆

אשמח לקבל מייל של ר' אהרן גבאי, הכותב מאמרים בקבצים תורניים אודות נוסחאות התפילה וכדו'.
על ידי יהודה בן יעקב
ו' מאי 24, 2019 2:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לשלם חוב שכבר מחל לו בעל חובו, אם יש בכך משום רבית מאוחרת
תגובות: 7
צפיות: 91

Re: לשלם חוב שכבר מחל לו בעל חובו, אם יש בכך משום רבית מאוחרת

חשבונות רבים כתב:פשוט שאין בזה שום בעיה.
לשיטתך יהיה אסור להחזיר חוב אחר שמיטה.

ראה כאן שמרן הגר"ח קניבסקי שליט"א התקשה בזה, והניח בצ"ע.
על ידי יהודה בן יעקב
ה' מאי 23, 2019 8:42 am
פורום: בית התלמוד
נושא: קידושין מט: - ההוא דזבין לנכסיה אדעתא למיסק לארעא דישראל וכו'
תגובות: 2
צפיות: 108

Re: קידושין מט: - ההוא דזבין לנכסיה אדעתא למיסק לארעא דישראל וכו'

אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אומדנא [טור רצו] כתבו: ג. אומדנא בגילוי דעת בממונות. מי שמכר כל קרקעותיו ואמר בשעת מכירה שמפני שדעתו לעלות לארץ ישראל הוא מוכרם, ואחר כך נאנס ולא עלה, המכר בטל, שכיון שגילה את דעתו שלשם כך הוא מוכר, אנו אומדים את כונתו שדוקא על מנת שיוכל לעלות מכר, שגם המעשה מוכיח על מחשבת...
על ידי יהודה בן יעקב
ה' מאי 23, 2019 8:17 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 3939
צפיות: 386930

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

היכן ניתן להשיג את הספר שו"ת מהרי"ט ח"א מהדו' קושטא [שנת ת"ב]?
העותק שמצוי באוצר אינו ראוי לקריאה [עכ"פ בסימנים כ - ל בערך].
על ידי יהודה בן יעקב
ה' מאי 23, 2019 12:07 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆
תגובות: 648
צפיות: 101472

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

האם נכתב אודות שינויי מספרי הסימנים בשו"ת מהרי"ט [ח"א] בין המהדורות השונות?
על ידי יהודה בן יעקב
ג' מאי 21, 2019 11:54 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: קידושין מט: - ההוא דזבין לנכסיה אדעתא למיסק לארעא דישראל וכו'
תגובות: 2
צפיות: 108

Re: קידושין מט: - ההוא דזבין לנכסיה אדעתא למיסק לארעא דישראל וכו'

שוב ראיתי, כי בקרית מלך רב [הל' מכירה יא, ח ד"ה העולה] כתב ודע דהא דאמרינן דאם גילה דעתו בשעת המכר הדרי זביניה, היינו במכר כל קרקעותיו, כן נראה מדברי התוס' בקדושין [שם ד"ה דברים] ובכתובות [שם], וכן נראה מדברי רש"י בקדושין [שם ד"ה ובעידנא] שכתב ז"ל דאילו פירש בשעת מכירה דאדעת...
על ידי יהודה בן יעקב
ג' מאי 21, 2019 7:59 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: קידושין מט: - ההוא דזבין לנכסיה אדעתא למיסק לארעא דישראל וכו'
תגובות: 2
צפיות: 108

קידושין מט: - ההוא דזבין לנכסיה אדעתא למיסק לארעא דישראל וכו'

האם מדובר שמכר את כל נכסיו, או אפילו קרקע אחת?? רש"י מסכת קידושין דף מט עמוד ב ד"ה ובעידנא דאדעתא דהכי לא זבין שיהא דר כאן בלא קרקע. ומשמע דוקא אם מכר כל קרקעותיו. אך הרמב"ם הל' מכירה יא, ח, וכן הוא לשון השו"ע חו"מ רז, ג מי שמכר חצירו או שדהו, ופירש בשעת המכירה שהוא מוכר כדי...
על ידי יהודה בן יעקב
ג' מאי 21, 2019 12:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם קיימת גירסא כזו ברמב"ם? (פ"ב שבועות הי"ב)
תגובות: 5
צפיות: 230

Re: האם קיימת גירסא כזו ברמב"ם? (פ"ב שבועות הי"ב)

למעשה, התעוררתי לזה מחמת שבספר כהונת עולם [לרבי משה הכהן, רבו / ריעו של בעל מחנ"א, הל' רבית סי' קעד] כתב: והרמב"ם ז"ל עצמו שהוא מהחולקים אית ליה בסוף פ"ב מהל' שבועות [הלכה יב] דיכול הנודר לומר תנאי היה בלבי וכו', עכ"ל. [ כאן באמצע טור א] ועיינתי ברמב"ם ולא ראיתי שכתב כ...
על ידי יהודה בן יעקב
ג' מאי 21, 2019 11:35 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: איך לתמחר
תגובות: 9
צפיות: 290

Re: איך לתמחר

יואל שילה כתב: [ככל הזכור לי - גם קבלן יכול לחזור בו באמצע היום]

כפי הזכור לי, דעת השו"ע והפוסקים דקבלן [שעשו עמו קנין] אינו יכול לחזור בו, ודעת הגר"ז שיכול לחזור בו.
על ידי יהודה בן יעקב
ג' מאי 21, 2019 1:43 am
פורום: בית המדרש
נושא: עבד כנעני האם נוהג בזה"ז?
תגובות: 9
צפיות: 673

Re: עבד כנעני האם נוהג בזה"ז?

תם מה הוא אומר כתב:
חוקר ודורש כתב:יש בעל הטורים שאומר שרק ביובל נוהג. האם יש על זה מקור.


נחוץ לי מאד לדעת האם אכן יש כזאת בבעל הטורים? היכן?

בספרו טור יו"ד סי' רסז כתב 'ועבד כנעני נוהג עתה'.
על ידי יהודה בן יעקב
ב' מאי 20, 2019 11:55 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: דוי הסר - נוסח ללוים
תגובות: 2
צפיות: 73

דוי הסר - נוסח ללוים

בסיום הפיוט 'דוי הסר', מצויות שתי נוסחאות, וכדלהלן:

דוי הסר.png
דוי הסר.png (42.56 KiB) נצפה 73 פעמים

האם יש נוסח מיוחד ללויים??

[מישהו שלח לי נוסח 'שעה ברכת משוררי רון', האם יש לנוסח זה מקור?]
על ידי יהודה בן יעקב
ב' מאי 20, 2019 2:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חילוק בין הלשונות 'חייב' - 'צריך'
תגובות: 1
צפיות: 43

Re: חילוק בין הלשונות 'חייב' - 'צריך'

כמדומני שלשון 'חייב' פשיטא שהוא לעיכובא, והחידוש שאתה מחפש הוא לענין לשון 'צריך'. קהלת יעקב מענה לשון לשון חכמים מערכת אות צ סימן תנח צריך. כתב רבינו הר"ב כנסת הגדולה ז"ל [או"ח סימן קנח ד"ה ע"ב שיטה ד], דבטור (אבה"ע) [או"ח] סימן רי"ט, [ואבה"ע] (ו)סימן (קמ...
על ידי יהודה בן יעקב
א' מאי 19, 2019 9:03 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10330
צפיות: 831479

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

דרופתקי דאורייתא כתב:בבקשה,
אני זקוק למצו"ב בפי די אף,

תפארת יצחק עמוד לב,
תפארת יצחק - לב.pdf
(127.42 KiB) הורד 6 פעמים

כנסת יעקב עמוד קטז,
כנסת יעקב קטז.pdf
(123.51 KiB) הורד 7 פעמים

כרם יעקב בפתיחה,
כרם יעקב פתיחה.pdf
(76.5 KiB) הורד 6 פעמים

בתודה מראש
על ידי יהודה בן יעקב
א' מאי 19, 2019 8:54 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2184
צפיות: 160800

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

אשמח למציאת המקור בסוף ספר יד יוסף [דברי היראים בדפוס חדש סי' דש] [attachment=0]שערי רחמים_LI.jpg[/] מה שהבאתם מס' שערי רחמים על שערי אפרים שער ח אות יא, בשם סוף ספר יד יוסף שמביא את דברי היראים סימן קי"ג בענין מלאכה ביום טוב לצורך מצוה, אולי הכוונה לס' יד יוסף ורביד הזהב (רוזנבורג) ח"ג ד...
על ידי יהודה בן יעקב
ה' מאי 16, 2019 1:40 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2184
צפיות: 160800

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

אשמח למציאת המקור בסוף ספר יד יוסף [דברי היראים בדפוס חדש סי' דש]
Inkedשערי רחמים_LI.jpg
Inkedשערי רחמים_LI.jpg (219.89 KiB) נצפה 642 פעמים
על ידי יהודה בן יעקב
ה' מאי 16, 2019 1:31 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10330
צפיות: 831479

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

הא לחמא עניא כתב:
בקרו טלה כתב:
הא לחמא עניא כתב:את קובץ מבקשי תורה ג"כ תוכל להוריד??

חבר פורום אוצר החכמה כתב:הקובץ הנ"ל נמצא באוצר?

לא נמצא באוצר.
ובכל אופן שאלתי אולי יש למישהו דרך למצוא זאת.
בתודה מראש על הכל.

מתוך פרוייקט השו"ת
על ידי יהודה בן יעקב
ה' מאי 16, 2019 9:05 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10330
צפיות: 831479

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

סיסטעם כתב: דגל מחנה יהודה (הישנה) דף 41-42 ו26-27 מדפי האוצר

http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?re ... 26&hilite=
על ידי יהודה בן יעקב
ד' מאי 15, 2019 11:42 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם קיימת גירסא כזו ברמב"ם? (פ"ב שבועות הי"ב)
תגובות: 5
צפיות: 230

Re: האם קיימת גירסא כזו ברמב"ם? (פ"ב שבועות הי"ב)

עיין תפארת בחורים עמ״ס שבועות וצ״ע כנ״ל. ועיין חקרי לב (מהדורה בתרא) ובתשובות משה האי״ש יורה דעה לא. יישר כח על דברי החקרי לב ומשה האי"ש, השאילה היא, אם על סמך ציטוט של א' האחרונים שייך לומר שכן היתה גירסתו ברמב"ם?? למעשה, התעוררתי לזה מחמת שבספר כהונת עולם [לרבי משה הכהן, רבו / ריעו של ב...
על ידי יהודה בן יעקב
ד' מאי 15, 2019 8:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם קיימת גירסא כזו ברמב"ם? (פ"ב שבועות הי"ב)
תגובות: 5
צפיות: 230

האם קיימת גירסא כזו ברמב"ם? (פ"ב שבועות הי"ב)

כתב מחנה אפרים הלכות נדרים סימן ה והרמב"ם בפ"ב דה' שבועות [הלכה יב] כתב ז"ל אם נשבע בפנינו שלא יאכל היום ואח"כ אמר אני לא היה בלבי אלא שלא אצא היום או תנאי היה בלבי ה"ז אינו לוקה. ברמב"ם לפנינו איתא וכן שאר מיני שבועות אינו חייב עד שיהיה פיו ולבו שוין, לפיכך אם נשבע אחד...
על ידי יהודה בן יעקב
ג' מאי 14, 2019 12:15 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הנחת פרחים על הקבר
תגובות: 13
צפיות: 1683

Re: הנחת פרחים על הקבר

ראה כאן, אינני יודע אם יש בזה חידושים.
על ידי יהודה בן יעקב
ד' מאי 08, 2019 1:23 pm
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: די השב - בנאון
תגובות: 1
צפיות: 97

די השב - בנאון

בשמות נוספים נכתב בטעות "נשאל דור", במקום "נשאל דוד".
על ידי יהודה בן יעקב
ד' מאי 08, 2019 12:25 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10330
צפיות: 831479

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

בן מיכאל כתב:מישהו יכול להעלות לי את כללי הפוסקים של השדי חמד? תודה רבה.

קחנו משם: http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?re ... 23&hilite=
על ידי יהודה בן יעקב
ש' מאי 04, 2019 9:33 pm
פורום: אספקלריא
נושא: בדצי"ם למינהם
תגובות: 382
צפיות: 25859

Re: בדצי"ם למינהם

לא למדתי הל' שחיטה, ובודאי לא למעשה, כך שאף אם אקבל הסברים על כך, לא אוכל להעבירם.
על ידי יהודה בן יעקב
ש' מאי 04, 2019 9:17 pm
פורום: אספקלריא
נושא: בדצי"ם למינהם
תגובות: 382
צפיות: 25859

Re: בדצי"ם למינהם

בשב"ק דיברתי עם א' מחתניו של הגרש"צ שליט"א, ואמר לי כי ביום ב' שעבר היתה פגישה של הגרש"צ ומפקחים מטעמיו במשחטות, עם כל צוות השחיטה של הרב לנדא, בכדי להעביר להם את משנתו והקפדותיו.
על ידי יהודה בן יעקב
ו' מאי 03, 2019 2:31 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 2902
צפיות: 531426

Re: בשורת ספרים חדשים

'עוז והדר' [תחת השם 'קרן טללי ברכה'] הוציאו רמב"ם מבואר הלכות מכירה מספר קנין, ב' כרכים.
על ידי יהודה בן יעקב
ו' מאי 03, 2019 2:01 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: פרקי אבות עם רע"ב
תגובות: 5
צפיות: 361

Re: פרקי אבות עם רע"ב

גרשון כתב:ייש"כ על העבר ובקשה על העתיד,
פי' הרע"ב ללא ניקוד, יש?

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%91%D ... %AA_%D7%90
ניתן לעבור שם גם לפרקים אחרים.
על ידי יהודה בן יעקב
ד' מאי 01, 2019 2:49 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: על "פלא של ממש" בענין היתר עיסקא, נצחיות התורה ומוסריות
תגובות: 19
צפיות: 1613

Re: על "פלא של ממש" בענין היתר עיסקא, נצחיות התורה ומוסריות

לא כתבתי שאסור ללכת עם פאה, גם אשתי הולכת עם פאה, אך א"א לומר שזו הפאה שרבותינו האחרונים התירו, וכל ערום יעשה בדעת לבחור את הטוב מבין הדברים הקיימים בשוק. רק מחיתי על ההשוואה בין "סיור בסלון פיאות יוקרתי" [ששם כידוע, לא מייצרים את הפאות הצנועות] לבין "מוקדי הלוואות בהיתר עיסקא&qu...
על ידי יהודה בן יעקב
ד' מאי 01, 2019 10:57 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: על "פלא של ממש" בענין היתר עיסקא, נצחיות התורה ומוסריות
תגובות: 19
צפיות: 1613

Re: על "פלא של ממש" בענין היתר עיסקא, נצחיות התורה ומוסריות

אני מוחה על המשוואה!!! דבר שנעשה ע"פ חכמינו, מלפני למעלה מ-400 שנה, [אף שנוספו בו עוד תנאים להקל על המלוה, אך עיקרו ורובו הוא כשהיה], כדי לתת מחיה לבני ברית, ואף כיום שייך טעם זה... לבין פיאות זמנינו, בסלון פיאות יוקרתי, שאף המתירים את הפיאות מדין כיסוי הראש, מודים שיש בו אביזרייהו דג"ע, ו...
על ידי יהודה בן יעקב
ג' אפריל 30, 2019 7:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לא אמר ברכת השכיבנו והציבור התחילו שמונה עשרה
תגובות: 12
צפיות: 681

לא אמר ברכת השכיבנו והציבור התחילו שמונה עשרה

האם ידלג על ברכת השכיבנו ע"מ להתחיל שמונה עשרה עם הציבור, וישלימה לאחר התפילה, או יתפלל כסדר?
על ידי יהודה בן יעקב
ג' אפריל 30, 2019 6:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כסף המופקד בבנק האם נחשב הלוואה
תגובות: 24
צפיות: 2493

Re: כסף המופקד בבנק האם נחשב הלוואה

לענין רבית, לא שמעתי מי שסובר שאין דינו כהלואה.
על ידי יהודה בן יעקב
ג' אפריל 30, 2019 5:08 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ היכן אפשר לקנות/לקבל פדפ/לראות ספר ... ◆
תגובות: 523
צפיות: 51651

Re: ספרי הרב שלמה רוזנר זצ"ל

שלום רב, ישנם כמה ספרים מפרי ידו של הגהמ"ח זצ"ל ואחד עשר מחיבוריו מופיעים באוצר החכמה. (חפץ חיים - באר חפרוה, מעמד הר סיני, שו"ת לחפץ בחיים ועוד). ארצה לדעת מהיכן ניתן לרכשם והאם משהו יודע מקום בו בוודאות הם נמכרים. תודה מראש. http://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=19&t=39318#p54...
על ידי יהודה בן יעקב
ג' אפריל 30, 2019 5:06 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 846
צפיות: 93900

Re: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆

שמעתי כי ר' ישככר שרייבר שליט"א חתן הגר"מ שטרנבוך שליט"א, הוא נכדו, [הנושא היה התייחסות לספרו 'איזהו נשך'], איני יודע אם הכוונה שהוא אישית נכדו או אשתו דהיינו בני הגר"מ שטרנבוך.
על ידי יהודה בן יעקב
ג' אפריל 30, 2019 4:55 pm
פורום: עזר אחים
נושא: משמרת המעשרות - מי יודע?
תגובות: 5
צפיות: 1077

Re: משמרת המעשרות - מי יודע?

התגובה שקיבלתי: משמרת המעשרות היא בפיקוחו ויסודו של הרב הגאון הרב אליהו בייפוס שליט"א מייסד משמרת השבת, ועמו תלמידי חכמים המלווים את החילולים וההוראות. מטרת הארגון לסייע למי שרוצה להחזיק מטבע פרטית לחילול מעשר שני, ולגרום להפצה ומודעות בעניין המעשרות. הרב הגאון הרב רייכנברג מפורסם כתלמיד חכם נא...
על ידי יהודה בן יעקב
ג' אפריל 30, 2019 3:33 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 678
צפיות: 21316

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

עיין ילקוט יוסף מועדים הערות מדיני קריאת פרשיות שקלים זכור פרה והחודש (הסדר לשנה מעוברת) הערה מא

עבור לחיפוש מתקדם