מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 995 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אליהו בן עמרם
ד' אוקטובר 16, 2019 12:18 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: הגביה לולב וקודם הברכה הקנאהו לאחר
תגובות: 4
צפיות: 85

Re: הגביה לולב וקודם הברכה הקנאהו לאחר

איך יברך עכשיו על לולב פסול?! לא חושב שהשואל נתכוון בשלא הקנה לו חבירו בחזרה. אלא שעל אף זאת, חוקר השואל האם כבר לא יכול לתקן יותר. דעתי נוטה שכבר אינו יכול לברך, כיוון שפסקה המצווה ונקרא שם פסול על הלולב. ועד"ז אדם שהקנה את הטלית המצויצת שעליו לאחר בקנין המועיל (עד"מ: חליפין), וחזר וקנאה...
על ידי אליהו בן עמרם
ד' אוקטובר 16, 2019 12:11 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: הגביה לולב וקודם הברכה הקנאהו לאחר
תגובות: 4
צפיות: 85

Re: הגביה לולב וקודם הברכה הקנאהו לאחר

עזריאל ברגר כתב:איך יברך עכשיו על לולב פסול?!

לא חושב שהשואל נתכוון בשלא הקנה לו חבירו בחזרה.
אלא שעל אף זאת, חוקר השואל האם כבר לא יכול לתקן יותר.
על ידי אליהו בן עמרם
ד' אוקטובר 16, 2019 12:06 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: שאלה בהפסק בנטילת לולב
תגובות: 5
צפיות: 98

Re: שאלה בהפסק בנטילת לולב

מצות לולב היא מצוה אחת ליום כמו שופר, ולא כמו תפילין או סוכה שמצוותן כל רגע ורגע נענועים הם עניינים, וכן אנשי ירושלים מחמת חיבוב המצווה לא היו מניחים אותם כל היום. ממש לא ענינים. בשו'ע סי' תרנב כתב שעיקר מצוותם בשעת הלל. ומקורו בלשון הרמבם. ועיין עוד בערוך השלחן סי' תרמד. ולכן יש מדקדקים שלא להפסיק...
על ידי אליהו בן עמרם
ה' אוקטובר 10, 2019 9:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מצוות חדשות
תגובות: 118
צפיות: 14433

Re: מצוות חדשות

מצוה להסתכל על הציצית ב'חרדים' (מ"ע פ"ב) "מצות עשה מן התורה התלויות בעינים ואפשר לקיימן בכל יום - להסתכל בציצית, דכתיב (במדבר טו, לט) 'וראיתם אותו וזכרתם כו'', ראייה מביאה לידי זכירה, וזכירה מביאה לידי עשיה, ממנין תרי"ג לסמ"ק ורשב"ץ". [ומקורו מדברי חז"ל (מדרש...
על ידי אליהו בן עמרם
ב' אוקטובר 07, 2019 2:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אכל חצי שיעור ביוכ"פ לפני השקיעה ועוד חצי שיעור בבין השמשות
תגובות: 1
צפיות: 220

Re: אכל חצי שיעור ביוכ"פ לפני השקיעה ועוד חצי שיעור בבין השמשות

צד נוסף: צד ה' - יש חקירה באחרונים (הגרש"ש זצ'ל ב"שערי יושר" והגאון הרב גוסטמן זצ"ל), מהו גדר הדין שיש להחמיר בספק דאורייתא - מדאורייתא (כהרשב"א). יש אפשרות לבאר, שזהו איסור/דין/ציווי חדש,שיש שלומדים אותו, מהמיעוט "ממזר וודאי ולא ממזר ספק", שאינו קשור למצוה עצמה ש...
על ידי אליהו בן עמרם
א' אוקטובר 06, 2019 7:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אכל חצי שיעור ביוכ"פ לפני השקיעה ועוד חצי שיעור בבין השמשות
תגובות: 1
צפיות: 220

אכל חצי שיעור ביוכ"פ לפני השקיעה ועוד חצי שיעור בבין השמשות

אכל חצי שיעור ביום כיפור לפני השקיעה, ועוד חצי שיעור לאחר השקיעה - בבין השמשות, כלומר השלים שיעור שלם של אכילה בזמן שהוא ספק יום ספק לילה. על איזה איסורים עבר? בפרט אם נימא שהבאור ב"חזי לאצטרופי" הוא כמין גזירה דאורייתא, שאם יאכל חצי שיעור עלול להמשיך ולאכול עוד עד לשיעור שלם. יש לי בזה כמ...
על ידי אליהו בן עמרם
ו' אוקטובר 04, 2019 11:53 am
פורום: בית המדרש
נושא: ספק בדינים כלליים מן התורה - לחומרא?
תגובות: 8
צפיות: 279

Re: ספק בדינים כלליים מן התורה - לחומרא?

אגב, מצאתי ב"תורת השלמים" לרבינו יעקב ריישר בעמח"ס חוק יעקב ושבות יעקב בחלק ה"מחודשים" בקונטרס הספיקות שלו - מחודש ט"ו, וז"ל: " יש אומרים מה שהוא הלכה למשה מסיני דינא כדרבנן וספיקו להקל , ויש חולקים דדינא דאורייתא וספיקו להחמיר, רק בערלה ספיקו מותר" ושם ב...
על ידי אליהו בן עמרם
ה' אוקטובר 03, 2019 11:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ספק בדינים כלליים מן התורה - לחומרא?
תגובות: 8
צפיות: 279

Re: ספק בדינים כלליים מן התורה - לחומרא?

עוד מצאתי, גבי הלכה למשה מסיני, שאיסורה כאיסור דאורייתא לכאו', ומ"מ הואיל ואינה כ"לאו" ממש, ספיקה לקולא ולא לחומרא. בטור יו"ד סי' רצ"ד כתב שאיסור ערלה נוהג בכל מקום, גם בחו"ל, "אלא שבארץ ישראל הוא מן התורה, ובחו"ל - הלכה למשה מסיני. הלכך בארץ ישראל ספיקה אסור...
על ידי אליהו בן עמרם
ה' אוקטובר 03, 2019 6:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ספק בדינים כלליים מן התורה - לחומרא?
תגובות: 8
צפיות: 279

Re: ספק בדינים כלליים מן התורה - לחומרא?

עוד מצאתי, גבי הלכה למשה מסיני, שאיסורה כאיסור דאורייתא לכאו', ומ"מ הואיל ואינה כ"לאו" ממש, ספיקה לקולא ולא לחומרא. בטור יו"ד סי' רצ"ד כתב שאיסור ערלה נוהג בכל מקום, גם בחו"ל, "אלא שבארץ ישראל הוא מן התורה, ובחו"ל - הלכה למשה מסיני. הלכך בארץ ישראל ספיקה אסור,...
על ידי אליהו בן עמרם
ה' אוקטובר 03, 2019 5:27 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: שופר כתפילה
תגובות: 79
צפיות: 11664

Re: שופר כתפילה

ושמעתי פעם שלפי"ז יומתק מה שיש נוהגים לתקוע בסוף מוסף באמצע קדיש קודם תתקבל צלוהתון וגו'. אגב, במנין של הגר"ד פיינשטיין שליט"א נכד הגרי"ז זצ"ל (ברח' מהרש"ל בני ברק), נוהגים לתקוע תשר"ת תש"ת תר"ת באמצע קדיש שלאחר מוסף קודם תתקבל. (ואינני יודע אם כך היה מנ...
על ידי אליהו בן עמרם
ה' אוקטובר 03, 2019 11:19 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: סדר תקיעת שופר אצל מורנו הגה"צ ר' שריה דבליצקי זצ"ל
תגובות: 12
צפיות: 557

Re: סדר תקיעת שופר אצל מורנו הגה"צ ר' שריה דבליצקי זצ"ל

אחר כך תקעו 3 תשר"ת ו-3 תש"ת עם שברים קצרים מאד כ-2 טרומיטין (רש"י). גם זה רק ב"נשימה אחת". השברים היו "שבורים" ולא פשוטים, "או-טו" כמנהג הרגיל בישיבות. האם ניתן לתקוע שברים או-טו בשיעור ב' טרומיטין? למה לא? או = טרומיט 1 טו = טרומ' 1 אני יותר לא מצליח ל...
על ידי אליהו בן עמרם
ה' אוקטובר 03, 2019 2:28 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: סדר תקיעת שופר אצל מורנו הגה"צ ר' שריה דבליצקי זצ"ל
תגובות: 12
צפיות: 557

Re: סדר תקיעת שופר אצל מורנו הגה"צ ר' שריה דבליצקי זצ"ל

(לדידי הקטן, נראה לפו"ר שעל השברים שלנו לכא' כולם מסכמים, כי למה יקפידו על שברים ישרים, ואדרבא שבר נשבר טפי עדיף והנהגו כן בגלל שהיה קשה לחשוש לשמא נעשתה תקיעה, אולם תרועה תמנית היא לבד ממה שהיא המנהג הקדום, הלא היא דרך יללה, ומסתמא כו"ע מודו שהיא עדיפה, רק שהיה קשה לבצע אותה, שמא תהפוך ל...
על ידי אליהו בן עמרם
ה' אוקטובר 03, 2019 12:10 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: סדר תקיעת שופר אצל מורנו הגה"צ ר' שריה דבליצקי זצ"ל
תגובות: 12
צפיות: 557

Re: סדר תקיעת שופר אצל מורנו הגה"צ ר' שריה דבליצקי זצ"ל

יוצא פוניבז' כתב:
אליהו בן עמרם כתב:אחר כך תקעו 3 תשר"ת ו-3 תש"ת עם שברים קצרים מאד כ-2 טרומיטין (רש"י). גם זה רק ב"נשימה אחת".
השברים היו "שבורים" ולא פשוטים, "או-טו" כמנהג הרגיל בישיבות.

האם ניתן לתקוע שברים או-טו בשיעור ב' טרומיטין?

למה לא?
או = טרומיט 1
טו = טרומ' 1
על ידי אליהו בן עמרם
ג' אוקטובר 01, 2019 10:25 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: הידור מצוה באופן מעשה המצוה של תקיעת שופר
תגובות: 2
צפיות: 192

הידור מצוה באופן מעשה המצוה של תקיעת שופר

פסחים צ"ט: ערבי פסחים סמוך למנחה לא יאכל אדם בעד שתחשך וברש"י שם: "לא יאכל – כדי שיאכל מצה של מצוה לתיאבון משום הידור מצוה " תוס' ברכות כא: ד"ה עד "וכתב רש"י בסוכה פרק לולב הגזול (דף לח:) דאדם המתפלל ושמע מפי החזן קדיש או קדושה אינו יכול להפסיק ולענות עם הצבור אלא ...
על ידי אליהו בן עמרם
ג' אוקטובר 01, 2019 8:57 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: שופר כתפילה
תגובות: 79
צפיות: 11664

Re: שופר כתפילה

אתבדרא בבי מדרשא, דתקיעת שופר גדרה כתפילה. היינו תפילה במקום בפה, באמצעות קול שופר. איני מוסיף נפק"מ להלכה מזה, רק להביא ראיה חזקה לענ"ד ליסוד הדברים (אולי כבר הביאוה, אך כעת לא מצאתיה): איתא בירושלמי על תחילת מזמור י"ז בתהילים: תפילה לדויד...הקשיבה רינתי, האזינה תפילתי, בלא שפתי מרמ...
על ידי אליהו בן עמרם
ג' אוקטובר 01, 2019 8:35 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: שופר כתפילה
תגובות: 79
צפיות: 11664

Re: שופר כתפילה

ושמעתי פעם שלפי"ז יומתק מה שיש נוהגים לתקוע בסוף מוסף באמצע קדיש קודם תתקבל צלוהתון וגו'. אגב, במנין של הגר"ד פיינשטיין שליט"א נכד הגרי"ז זצ"ל (ברח' מהרש"ל בני ברק), נוהגים לתקוע תשר"ת תש"ת תר"ת באמצע קדיש שלאחר מוסף קודם תתקבל. (ואינני יודע אם כך היה מנ...
על ידי אליהו בן עמרם
א' ספטמבר 29, 2019 9:53 am
פורום: בית המדרש
נושא: ספק בדינים כלליים מן התורה - לחומרא?
תגובות: 8
צפיות: 279

Re: ספק בדינים כלליים מן התורה - לחומרא?

בודאי, אבל השאלה האם יש מקור שזה 'סוג' אחר של דין. זה מה שרציתי להביא מהיש'ש בב'ק. היש'ש לא תירץ בפשטות שהרא'ש סובר שספק בהידור מצוה הוא ספק דרבנן. אלא חילק בין ספק דאורייתא במצוה רגילה לבין ספק דאורייתא במצוה בעלמא. לענ'ד באור דבריו נעוץ בחילוק שבין מצוות עשה ולא תעשה, לבין דינים כללים מן התורה, ש...
על ידי אליהו בן עמרם
א' ספטמבר 29, 2019 1:14 am
פורום: בית המדרש
נושא: ספק בדינים כלליים מן התורה - לחומרא?
תגובות: 8
צפיות: 279

Re: ספק בדינים כלליים מן התורה - לחומרא?

יש לך מקור לחלוקת שמות הזאת שבין מצוה לדין כללי? חקירה ידועה באחרונים, לדוגמא בענין חצי שיעור. האם האיסור כלול בלאו עצמו, אלא שהשיעור נקבע רק לענין מלקות, או שהלאו עצמו נאמר רק בשיעור כזית, ויש עוד דין כללי מצד הלימוד של 'כל חלב' שלא לאכול גם חצי שיעור מאותו מאכל שנאסר בלאו. והנפק'מ אם עבר על הלאו ...
על ידי אליהו בן עמרם
ש' ספטמבר 28, 2019 10:52 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: סדר תקיעת שופר אצל מורנו הגה"צ ר' שריה דבליצקי זצ"ל
תגובות: 12
צפיות: 557

סדר תקיעת שופר אצל מורנו הגה"צ ר' שריה דבליצקי זצ"ל

וזאת למודעי, כי חלק מהדברים שאכתוב כאן בעזהי"ת הינם עובדות ממש, וחלק הינם פרשנות של מה שזכיתי לראות בעיני, שאני מקווה שאיננה רחוקה מן האמת. ולכן, בוודאי שאין לסמוך על הדברים להלכה כלל וכלל, כי צריך היה התבוננות מרובה, ולא כ"א זוכה לזה. מה עוד, שכבר התפרסמו דברים להלכה מפרי עטו, וגם מתלמידי...
על ידי אליהו בן עמרם
ש' ספטמבר 28, 2019 8:42 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: המחדש בטובו בכל יום תמיד
תגובות: 15
צפיות: 600

Re: המחדש בטובו בכל יום תמיד

אוסיף ואומר, שאכן קשה לענ"ד לתפוס היטב בהבנה רגילה את דברי הביה"ל, וכפי שכבר תמה כאן (כמדומני הרב אוצה"ח) באיזהו מקומן בפורום, כיצד ניתן לתפוס ביטול רגעי של היש לאין, ושוב מאין ליש. ואדרבה הנראה לעיניים הוא, שכל המציאות הטבעית ממשיכה להתקיים כמקדם. (ומה נצטרך לומר אולי, שבאמת מי ששיי...
על ידי אליהו בן עמרם
ה' ספטמבר 26, 2019 10:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ספק בדינים כלליים מן התורה - לחומרא?
תגובות: 8
צפיות: 279

ספק בדינים כלליים מן התורה - לחומרא?

צדדי הספק (מבלי להכנס לטעמים): מה דאמרינן ספק דאורייתא לחומרא, אין זה אלא בספק מצות עשה או ספק מצות לא תעשה, אבל לא בדינים כלליים שמקורם מן התורה, אך אינם מוגדרים כעשה או לא תעשה. או גם בזה אמרינן ספק דאורייתא לחומרא. כמה דוגמאות: א. בחצי שיעור שאסור מן התורה - אם יש לפניו ספק דבר איסור או היתר (ספק...
על ידי אליהו בן עמרם
ה' ספטמבר 26, 2019 6:09 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: המחדש בטובו בכל יום תמיד
תגובות: 15
צפיות: 600

Re: המחדש בטובו בכל יום תמיד

בפשטות נ"ל שהתחדשות זו היא המתורגמת ביידיש פרישקייט, על דרך בכל יום יהיו בעיניך כחדשים. והברכה היא על השמחה שבזריחת השמש על הארץ וכמו שהעולם אומר "יום חדש", ואצ"ל שבפועל נבראים דברים חדשים שלא היו קודם. עצם ההתחדשות היא הגורמת לברכה. אם מר התכוון לומר פשט במילות התפילה ותו לא, ל...
על ידי אליהו בן עמרם
ד' ספטמבר 25, 2019 10:29 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: רחמנא אמר תקעו
תגובות: 5
צפיות: 960

Re: רחמנא אמר תקעו

תִּקְעוּ בַחֹדֶשׁ שׁוֹפָר בַּכֵּסֶה לְיוֹם חַגֵּנוּ כִּי חֹק לְיִשְׂרָאֵל הוּא מִשְׁפָּט לֵאלֹהֵי יַעֲקֹב. יתכן שכתוב כאן את הנ"ל, למה תוקעין? כי רחמנא אמר תקעו. יעוי' במפרשים בתהילים. ועוד באור יפה בענין זה מ"שם משמואל" (כי תבוא): ונראה דהנה בירושלמי (תענית פ"ה ה"א) דתוקעי...
על ידי אליהו בן עמרם
ד' ספטמבר 25, 2019 10:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פה לשטן
תגובות: 21
צפיות: 2145

Re: פה לשטן

מהרש"א (חידושי אגדות תענית ח ע"א): "ונראה לפרש ע"פ גירסת הילקוט דה"ג כל המצדיק עליו הדין מלמטה מצדיקין כו', וע"פ מ"ש פ"ק דכתובות רבים שתו לימא רבים ישתו לא לימא משתה אחרונים לא לימא משום דאל יפתח אדם פיו לשטן, וכמפורש שם שהדבור גם בדרך הדמיון מעורר את מדת הדי...
על ידי אליהו בן עמרם
ד' ספטמבר 25, 2019 8:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לחסום פה לשטן
תגובות: 5
צפיות: 152

Re: לחסום פה לשטן

מצאנו שניתנה רשות לשטן לקטרג ביום הדין (ר"ה) ומצאנו שניתנה רשות לקטרג בשעת הסכנה ועוד מצאנו: "וישבו שם, כל מקום שאת מוצא ישיבה השטן קופץ, כל מקום שאת מוצא נחת רוח השטן מקטרג, בכל מקום שאת מוצא אכילה ושתיה השטן מקטרג." (ילקוט שמעוני - בראשית פרק יא, סב) אמר רבי אחא בשעה שהצדיקים יושבים...
על ידי אליהו בן עמרם
ד' ספטמבר 25, 2019 8:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לחסום פה לשטן
תגובות: 5
צפיות: 152

Re: לחסום פה לשטן

כפי שמצאנו שאין לאדם "לפתוח פה לשטן" בכל יום ויום, האם כדאי/צריך/חובה על האדם "לחסום פה לשטן" בכל יום רגיל או בלי סיבה מיוחדת? הנה בענין זה מצאתי: "ויבא גם השטן בתוכם להתיצב על ה' - לא נאמר כן בפעם הראשון "להתיצב על ה'", כי אין השטן מן העומדים לפניו ית' , כי לא יחפ...
על ידי אליהו בן עמרם
ד' ספטמבר 25, 2019 7:38 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: בר יוחאי, האין זה גנאי?!
תגובות: 20
צפיות: 1667

Re: בר יוחאי, האין זה גנאי?!

ר' שמעון לביא, פותח כל בית בפיוטו במילים 'בר יוחאי' והנה, ברש"י פר' שלח (במדבר יג ל) כתב שאמר כלב 'וכי זו בלבד עשה לנו בן עמרם , השומע היה סבור שבא לספר בגנותו'. ומשמע שקריאת אדם בשם אביו גנאי הוא לו, וכיצד א"כ ייסדו הפייט באופן זה? וביתר חוזקה בפסיקתא דרב כהנא יח: אמר דוד: עד מתי אתם מכל...
על ידי אליהו בן עמרם
ג' ספטמבר 24, 2019 8:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לחסום פה לשטן
תגובות: 5
צפיות: 152

Re: לחסום פה לשטן

ועוד בענין חיבוב המצוות, מדברי ריה"ל בכוזרי (מאמר ב'): "...כללו של דבר, שלושה הם יסודות עבודת האלקים על פי תורתנו, היראה והאהבה והשמחה . התקרב אל אלקיך בכל אחת מאלה. ואכן, בכניעתך בימי התענית לא תקרב אל האלקים יותר מאשר בשמחתך בשבתות וימים טובים, אם שמחתך זו באה מתוך מחשבה וכוונה . כי כשם ...
על ידי אליהו בן עמרם
ג' ספטמבר 24, 2019 7:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לחסום פה לשטן
תגובות: 5
צפיות: 152

Re: לחסום פה לשטן

וב"שם משמואל" (כי תבוא תר"פ - לפני 100 שנה): "וזהו שפירש"י שישראל מחבבין את המצות, היינו שבאו לבחינת אהבה, והוא על ידי תקיעות דמעומד אחר תקיעות דמיושב, שתקיעות דמעומד מגיעין עד פנימיות הלב ומתעוררין באהבה. והנה אמרו ז"ל (יומא פ"ו) בתשובה מאהבה זדונות נעשין לו כזכיו...
על ידי אליהו בן עמרם
ג' ספטמבר 24, 2019 6:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לחסום פה לשטן
תגובות: 5
צפיות: 152

Re: לחסום פה לשטן

בענין זה:
במהר"ל ר"ה ט'ז הקשה על רש"י שם, וז"ל: "כדי לערבב השטן, ורש"י פירש שיסתמו דבריו כיון שהוא רואה שאנו מחבבים את המצות. ומיהא לשון לערבב לא משמע הכי, דהוי ליה למימר כדי לסתום פי דברי השטן..."
על ידי אליהו בן עמרם
ב' ספטמבר 23, 2019 8:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לחסום פה לשטן
תגובות: 5
צפיות: 152

לחסום פה לשטן

בענין "לפתוח פה לשטן" מצאנו בגמ' ברכות י"ט וס' וכן בכתובות ח', שלא יודה אדם בעוונותיו, כדי לא לפתוח פה לשטן, להשטין ולהביא עליו את מידת הדין. ומה בענין "לחסום פה לשטן"? מצאנו בגמ' ר"ה ט"ז, שתקיעת שופר מערבבת את השטן, וברש"י שם: "שלא ישטין, כשישמע ישראל מח...
על ידי אליהו בן עמרם
א' ספטמבר 22, 2019 11:09 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: כשחוזרים ותוקעים כדי לצאת לכו"ע, האם צריך לנכות מחשבון המאה קולות?
תגובות: 18
צפיות: 430

Re: כשחוזרים ותוקעים כדי לצאת לכו"ע, האם צריך לנכות מחשבון המאה קולות?

לב_לדעת כתב:למה לא עולה?

כלפי מצווה דאורייתא לא מתקיים בלי תקיעה לפניה ותקיעה לאחריה.

אבל כלפי ק' קולות? למה שלא יעלה?

אדם שיתקע מאה תקיעות ללא תרועה כלל. לא יקיים את ענין ק' קולות?

לפי סברא זו, כל תרועה אפשר להחשיבה כ9 קולות...והשברים ל3...
על ידי אליהו בן עמרם
א' ספטמבר 22, 2019 7:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פה לשטן
תגובות: 21
צפיות: 2145

Re: פה לשטן

מהרש"א (חידושי אגדות תענית ח ע"א): "ונראה לפרש ע"פ גירסת הילקוט דה"ג כל המצדיק עליו הדין מלמטה מצדיקין כו', וע"פ מ"ש פ"ק דכתובות רבים שתו לימא רבים ישתו לא לימא משתה אחרונים לא לימא משום דאל יפתח אדם פיו לשטן, וכמפורש שם שהדבור גם בדרך הדמיון מעורר את מדת הדין...
על ידי אליהו בן עמרם
א' ספטמבר 22, 2019 6:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פה לשטן
תגובות: 21
צפיות: 2145

Re: פה לשטן

עוד לא קיבלתי את העזרה אליה נצרכתי. אפרט את השאלה, כמה דוגמאות של משפטים, ותאמרו מה ראוי ומה לא רצוי. 1. "אם ח"ו תהיה תאונה בדרך, אז..." 2. "לא רוצה לפתוח פה לשטן אבל אם תהיה תאונה בדרך, אז..." 3. "נתאר לעצמינו שבדרך תהיה תאונה, אז..." 4. "צריך להיות ערוכים ג...
על ידי אליהו בן עמרם
א' ספטמבר 22, 2019 6:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מלמול כדיבור דמי או לאו
תגובות: 17
צפיות: 1823

Re: מלמול כדיבור דמי או לאו

שאלה פשוטה ומצויה. אדם שמוציא קול וחותך את המילות במוצאות הפה זהו ודאי דיבור, ה"ה כאשר אינו מוציא קול ממש אלא נופח רוח, וע"י השפתיים נשמעים דבריו, גם זה דיבור הוא. אבל מה הדין כאשר אינו מוציא הגה וגם לא רוח, אלא רק ממלמל בשפתיו את המילים, ואפילו אם יצמידו לפיו רמקול, לא ישמעו כלום. זה ג&q...
על ידי אליהו בן עמרם
א' ספטמבר 22, 2019 5:25 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: כשחוזרים ותוקעים כדי לצאת לכו"ע, האם צריך לנכות מחשבון המאה קולות?
תגובות: 18
צפיות: 430

Re: כשחוזרים ותוקעים כדי לצאת לכו"ע, האם צריך לנכות מחשבון המאה קולות?

כך בדיוק הבנתי. ועל כך בדיוק עניתי. צריך להבין, שאנו מדברים על מנהג ועל צורתו של מנהג. וצריך להבין, שצריך להפריד בין ה"מנהג" ל"חיוב", כיון שזהו ה"מנהג". וצריך להבין, כי למנהג יש "מקום וזמן". וצריך להבין, שה"מנהג" הוא, לתקוע לפי סדר, תשר"ת תש&quo...
על ידי אליהו בן עמרם
א' ספטמבר 22, 2019 1:58 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: כשחוזרים ותוקעים כדי לצאת לכו"ע, האם צריך לנכות מחשבון המאה קולות?
תגובות: 18
צפיות: 430

Re: כשחוזרים ותוקעים כדי לצאת לכו"ע, האם צריך לנכות מחשבון המאה קולות?

לב_לדעת כתב:אתה טוען,

שבאופן שחוזרים בגלל תקיעה לא ארוכה וכדו'. שמ"מ ינוכה ממנין המאה קולות. יפה

אבל השאלה יותר טובה מהתירוץ


אולי מר יתן דוגמא מפורטת ומעשית ל"שאלה", ואז נוכל לבחון את "התירוץ" שכולל 3 טעמים, אם הוא לא מספיק טוב...
על ידי אליהו בן עמרם
ו' ספטמבר 20, 2019 12:25 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: כשחוזרים ותוקעים כדי לצאת לכו"ע, האם צריך לנכות מחשבון המאה קולות?
תגובות: 18
צפיות: 430

Re: כשחוזרים ותוקעים כדי לצאת לכו"ע, האם צריך לנכות מחשבון המאה קולות?

אבהיר מה שכתבתי: א. מה שחוזרים על תקיעות ב"מיושב" או ב"מעומד", אין זה אלא בגלל ספיקות הלכתיים בתקיעות לפי השיטה שרצו לעשות במיושב. לדוגמא: תקיעה לא מספיק ארוכה לפי שיעור שברים תרועה, או נתקל וכו' וכו'. ב. לא מקובל לתקוע ב"מיושב" או ב"מעומד" עוד תקיעות לפי שיטה...
על ידי אליהו בן עמרם
ו' ספטמבר 20, 2019 12:14 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: כשחוזרים ותוקעים כדי לצאת לכו"ע, האם צריך לנכות מחשבון המאה קולות?
תגובות: 18
צפיות: 430

Re: כשחוזרים ותוקעים כדי לצאת לכו"ע, האם צריך לנכות מחשבון המאה קולות?

היכן ראה מר שמוסיפים תקיעות במיושב כדי לצאת עוד שיטות?
ואם הוסיפו לתקוע מחמת ספיקות כלשהן במיושב, הרי הן תקיעות דמיושב, ולמה נחשוב שיצא בהן ידי חובת המנהג להוסיף תקיעות אחרי התפילה, שאינן מיושב או מעומד?
על ידי אליהו בן עמרם
ה' ספטמבר 19, 2019 7:53 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: המחדש בטובו בכל יום תמיד
תגובות: 15
צפיות: 600

Re: המחדש בטובו בכל יום תמיד

כעת מצאתי שנמצא בשל"ה (עשרה מאמרות מאמר א): אמנם אמיתת האמונה הנראה בעיני היא, ה' יתברך מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, בכוונה מכוונת שופע שפעו, ואילו היה מונע רגע אחד היה הכל כלא היה, בטל המציאות. והוא פירוש הפסוק וידעת היום והשבות אל לבבך כי ה' הוא האלהים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עו...

עבור לחיפוש מתקדם