מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 888 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אליהו בן עמרם
ב' מאי 20, 2019 1:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מצוות צריכות כוונה - מלומדה
תגובות: 33
צפיות: 1030

Re: מצוות צריכות כוונה - מלומדה

לא הבנתי איפה כתוב בחיי"א שאם חשב שהיום יום חול והחליט שבכל אופן הוא אוכל מצת מצווה כי רוצה לקיים מצווה שאינה קיימת יצא ידי חובתו. האם לא כתוב בחיי"א ש"צריכות כוונה" מפורשת (ולא רק שניכר מתוך מעשיו) נדרש בייחוד למקרים כגון תוקע לשיר וכיוצ"ב, שבלי כוונתו המפורשת לא יצא בזה א...
על ידי אליהו בן עמרם
א' מאי 19, 2019 9:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מצוות צריכות כוונה - מלומדה
תגובות: 33
צפיות: 1030

Re: מצוות צריכות כוונה - מלומדה

חיי אדם חלק א כלל סח - צריך שיכוין לצאת במצוה זו, כדקיימא לן מצות צריכות כוונה וכו', ונראה לי דזה דוקא בקורא קריאת שמע בדרך לימודו וכו' וכן כשכפאוהו לאכול מצה והוא היה סבור שהוא יום חול או שהיה תוקע לשיר וכיוצא בו. מענין לענין: הואיל והובאו דברי החיי"א, אבקש לדון בתחילת דבריו: בשו"ע סימן ...
על ידי אליהו בן עמרם
א' מאי 19, 2019 2:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נתכוון לאכול איסור ועלה בידו בשר חזיר, וחשב שהוא בשר טלה...
תגובות: 2
צפיות: 67

Re: נתכוון לאכול איסור ועלה בידו בשר חזיר, וחשב שהוא בשר טלה...

מובא בשם הרב מבריסק (אולי נמצא בספרו, אולי בחידושיו שמפי השמועה) שנתכוין לאכול בשר חזיר וכו', הוא לא נידון על מחשבתו הרעה, אלא יש בזה ממש מעשה עבירה, כי הוא מצידו עבר על צווי ה'. אולם במקרה זה, נכון שהוא התכוין לעבור עבירה, אבל לא עבירה של חזיר. אמנם אע"פ שעבירה של חזיר אין כאן, אבל הוא יצטרך ...
על ידי אליהו בן עמרם
ו' מאי 17, 2019 3:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נתכוון לאכול איסור ועלה בידו בשר חזיר, וחשב שהוא בשר טלה...
תגובות: 2
צפיות: 67

נתכוון לאכול איסור ועלה בידו בשר חזיר, וחשב שהוא בשר טלה...

נתכוון לאכול דבר איסור, ועלה בידו בשר חזיר, אלא שחשב שאוכל בשר טלה ולא חזיר, וחשב בטעות שאסור לאכול בשר טלה. מה הדין? עבר על איסור אכילת חזיר, או לא עבר? מצד אחד- הרי אכל בפועל בשר חזיר, שאסור באמת, ולכן לכאו' עבר. מצד שני- הרי לא ידע שאוכל בפועל בשר חזיר, אלא בשר טלה, והרי הוא "מתעסק" לגב...
על ידי אליהו בן עמרם
ו' מאי 17, 2019 12:17 am
פורום: בית המדרש
נושא: אין דבר שבערווה פחות משניים
תגובות: 28
צפיות: 1753

Re: אין דבר שבערווה פחות משניים

כידוע כלל זה נאמר (גם) כשבא עד אחד לאסור אשה על בעלה, או לאסור אותה לעלמא כדין אשת איש, דאינו נאמן כלל, כי אין דשב"ע פחות משניים. ויש כאן שאילה פשוטה (ועתיקה), אבל תשובה ברורה לא ידענא לה. הרי אם בא ע"א ואומר על מאכל שהוא איסור, ודאי הוא נאמן, וחייבים כולם לפרוש מן האיסור, ונאמנות זו לפי ...
על ידי אליהו בן עמרם
ג' מאי 14, 2019 12:01 am
פורום: בית המדרש
נושא: חייבים להיות כיעקב הצדיק?
תגובות: 17
צפיות: 1287

Re: חייבים להיות כיעקב הצדיק?

ז"ל היראים בסי' רלב "שפל רוח וצעיר. מצוה זאת מצאתי בהלכות של ר' יהודאי הגאון ולא מצאתי עיקר אלא מששבחה התורה העניו דכתיב והאיש משה עניו מאד למדנו שמצוה להיות אדם עניו ושפל רוח", הרי, דמשבחו של מרע"ה למדנו מצות עשה. אם נלמד את דבריו כפשוטן של דברים, העולה מכאן שכל מה שיבחה תורה ה...
על ידי אליהו בן עמרם
ב' מאי 13, 2019 11:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חייבים להיות כיעקב הצדיק?
תגובות: 17
צפיות: 1287

Re: חייבים להיות כיעקב הצדיק?

ב"ק צב. ומנין שאם לא מחל לו שהוא אכזרי שנאמר ויתפלל אברהם אל האלהים וירפא אלהים את אבימלך וגו'. הרי דילפי' מאאע"ה. לכאורה לא כתיב כאן חיוב מדינא למחול, כנוסח הרמבם בחיוב עבודה בכל הכח כיעקב. אלא שזו מידה רעה שלא למחול, ומידות בוודאי לומדים מהאבות הקדושים. אבל ללמוד חיוב לדינא אין כאן ראיה.
על ידי אליהו בן עמרם
ב' מאי 13, 2019 11:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חייבים להיות כיעקב הצדיק?
תגובות: 17
צפיות: 1287

Re: חייבים להיות כיעקב הצדיק?

ז"ל היראים בסי' רלב "שפל רוח וצעיר. מצוה זאת מצאתי בהלכות של ר' יהודאי הגאון ולא מצאתי עיקר אלא מששבחה התורה העניו דכתיב והאיש משה עניו מאד למדנו שמצוה להיות אדם עניו ושפל רוח", הרי, דמשבחו של מרע"ה למדנו מצות עשה. לכאורה אינה ראיה ליעקב אבינו ע'ה, כי שם לא שיבחה אותו התורה, אלא...
על ידי אליהו בן עמרם
ה' מאי 09, 2019 11:52 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: והימים הספורים בינתים כחולו של מועד
תגובות: 15
צפיות: 3064

Re: והימים הספורים בינתים כחולו של מועד

הלא בסוף מגיעים לספירת מלכות, דהיינו מלמעלה למטה, ואיך חמישים ירמוז לנקודה הנעלמה? אלא א"כ בסוד המלכות שהופכת לכתר? חמישים נעלמה, כי לא סופרים אותה, היינו לא משיגים אותה. החמישים מחוץ/מעבר לספירה. רק מה שסופרים, היינו משיגים, או לכה"פ יכולים להשיג. ולענין, סדר הספירה, שהינו "הפוך&quo...
על ידי אליהו בן עמרם
ה' מאי 09, 2019 9:49 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: והימים הספורים בינתים כחולו של מועד
תגובות: 15
צפיות: 3064

Re: והימים הספורים בינתים כחולו של מועד

רמב"ן ויקרא פרק כג פסוק לו - "עצרת היא", כי שם נעצר הכל. וצוה בחג המצות שבעה ימים בקדושה לפניהם ולאחריהם כי כולם קדושים ובתוכם ה', ומנה ממנו תשעה וארבעים יום שבעה שבועות כימי עולם, וקדש יום שמיני כשמיני של חג, והימים הספורים בינתים כחולו של מועד בין הראשון והשמיני בחג, והוא יום מתן ת...
על ידי אליהו בן עמרם
א' מאי 05, 2019 10:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בדיקת חמץ ובדיקת תולעים-הילכו שניהם יחדיו?
תגובות: 24
צפיות: 1310

Re: בדיקת חמץ ובדיקת תולעים-הילכו שניהם יחדיו?

כמה הערות על דבריך: ב. כמובן בדיקה כפי כוחו היינו באופן שיכול למצוא כל החמץ, ומסתבר שימצא, אלא שיש גם חשש שתתעלם ממנו איזו גלוסקא, ועל זה אמרינן לא ניתנה תורה למלאכי השרת. ובכאי גוונא גם בנושא החרקים ודאי אין חולק שמותר לאכול. אמנם אתה ביקשת לומר יתירה מזו, שגם כשברור שאין ביד האדם לבער את החרקים, ...
על ידי אליהו בן עמרם
ד' מאי 01, 2019 10:38 pm
פורום: פסח
נושא: האוכל מצה בשאר ימי הפסח-למה לא יעבור על בל תוסיף?
תגובות: 28
צפיות: 1596

Re: האוכל מצה בשאר ימי הפסח-למה לא יעבור על בל תוסיף?

הלא באכילת מצה הנאת האכילה היא במקום כוונה, ואם כן נחשב שבאכילתו כיוון שלא בזמנה לשם מצוה גם אם לא כיוון להדיא, וא'כ למה לא יעבור בבל תוסיף? הלא הנאת האכילה מועלת לצי"ח רק היכא דיודע עכ"פ שהלילה פסח ושהוא חייב באכילת מצה (דהוי כמו כונה פורתא), וזה כמובן ליתא שלא בזמנו. לענ'ד הבאור שאין מו...
על ידי אליהו בן עמרם
א' אפריל 28, 2019 10:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: המתעסק בחלבים ועריות חייב שכן נהנה - ביאורו
תגובות: 23
צפיות: 2387

Re: סיבת החיוב במתעסק בחלבים ועריות

לעניות דעתי הרטושה אין צריך לחלק בין סוגי האיסורים, אלא שכל מתעסק אינו חייב כי אי אפשר לייחס אליו העבירה שנעשתה ע"י גופו בלבד, משא"כ כשנהנה ממעשה העבירה יש יחס בינו לעבירה שנעשתה ואפשר ליחסה אליו. לא ירדתי לסוף דעתו הרחבה: האם בכל איסורים יהיה חייב אם יהנה? ואם זאת כוונתך, למה כתבו כן רק ...
על ידי אליהו בן עמרם
א' אפריל 28, 2019 9:50 pm
פורום: פסח
נושא: האוכל מצה בשאר ימי הפסח-למה לא יעבור על בל תוסיף?
תגובות: 28
צפיות: 1596

Re: האוכל מצה בשאר ימי הפסח-למה לא יעבור על בל תוסיף?

לולא דברי הגר"א שיש מצוה קיומית באכילת מצה בשאר ימי החג, לאחר ליל הסדר. למה לא יעבור על "בל תוסיף" אם אכל מצה בשאר ימי החג לאחר ליל הסדר? (דמטו מיניה דהגר"א שהקפיד לאכול חמץ במוצאי פסח, והוא לשיטתו אזיל שיש מצוה קיומית בשאר ימי החג) ואם השאלה נכונה, האם אפשר ליישב את זה בבאור חד...
על ידי אליהו בן עמרם
א' אפריל 28, 2019 1:51 am
פורום: פסח
נושא: האוכל מצה בשאר ימי הפסח-למה לא יעבור על בל תוסיף?
תגובות: 28
צפיות: 1596

Re: האוכל מצה בשאר ימי הפסח-למה לא יעבור על בל תוסיף?

מצאתי בחיי אדם בכלל המדבר בענין בל תוסיף, שכתב: א. באופן עקרוני יש בל תוסיף באכילת מצה ביום השמיני. ב. על מנת לעבור יצטרך לכוון כוונה מיוחדת להוסיף עוד יום לשבעת הימים. שכך קיבל כתורה שבעל פה, שאכילת מצה אינה רק שבעה ימים, אלא שמונה. וא'כ גם השאלה שנשאלה לעייל למה לא יעבור בבל תוסיף גם בלי כוונה לצא...
על ידי אליהו בן עמרם
א' אפריל 28, 2019 1:38 am
פורום: פסח
נושא: היכרא באכילת מצה ביום השמיני? - הערה מחודשת לפסח שחל בשבת
תגובות: 34
צפיות: 4905

Re: היכרא באכילת מצה ביום השמיני? - הערה מחודשת לפסח שחל בשבת

בענין חשש בל תוסיף לאוכל מצה ביום השמיני של פסח, כמדומני שלא הזכירו את דברי החיי אדם במה שכתב בכלל של 'בל תוסיף בענין זה ממש. החיי אדם מביא דוגמא לבל תוסיף, כגון היושב בשמיני בסוכה וכן האוכל מצה ביום השמיני. ומכל מקום אומר שעל מנת לעבור צריך לכוון להוסיף עוד יום למצות אכילת מצה, שהיא נמשכת שמונה ימי...
על ידי אליהו בן עמרם
ה' אפריל 25, 2019 10:01 am
פורום: פסח
נושא: האוכל מצה בשאר ימי הפסח-למה לא יעבור על בל תוסיף?
תגובות: 28
צפיות: 1596

Re: האוכל מצה בשאר ימי הפסח-למה לא יעבור על בל תוסיף?

החיבור שלך לדין מצוות צריכות כוונה אינו נכון, הן אמנם שייתכן ובבל תוסיף בזמנה תלוי הדבר אם יוצא יד"ח בכוונה, [ב' לשונות בעירובין צה, ב, ושם ברש"י וברא"ש וברמב"ן במלחמות] אבל שלא בזמנה מבו' להדיא בגמ' שצריך כוונה, ואף אם בעלמא ל"צ כוונה לקיום המצוה. וכל המקום להצריך היכר בקי...
על ידי אליהו בן עמרם
ד' אפריל 24, 2019 7:22 pm
פורום: פסח
נושא: האוכל מצה בשאר ימי הפסח-למה לא יעבור על בל תוסיף?
תגובות: 28
צפיות: 1596

Re: האוכל מצה בשאר ימי הפסח-למה לא יעבור על בל תוסיף?

רק להעיר, דלפו"ר לא נכתב בשום דוכתא שטעמו של הגר"א הוא משום בל תוסיף, אלא כמ"ש במע"ר "ובמוצאי יו"ט היה משתדל לטעום חמץ וכן חדש באורתא [דשיבסר] נגהי תמניסר, וכ"ז להכירא לעשיית המצוה שאין עושין אותה להנאה אלא מפני גזירת הבורא יתעלה שמו".וכ"כ בחיי אדם כלל ק...
על ידי אליהו בן עמרם
ג' אפריל 23, 2019 7:51 pm
פורום: פסח
נושא: האוכל מצה בשאר ימי הפסח-למה לא יעבור על בל תוסיף?
תגובות: 28
צפיות: 1596

Re: האוכל מצה בשאר ימי הפסח-למה לא יעבור על בל תוסיף?

עלה בדעתי דבר חדש, בענין מה שרצו חלק מהכותבים הנכבדים לתרץ שאין בל תוסיף באכילת מצה לאחר זמנה אם לא כיוון לשם מצווה. ואז נדרשנו לפלפל אם צריך היכרא או לא. אך לכאורה קיי'ל באכילת מצה, שלא צריך כוונה לצאת - לפי השו'ע בסימן תע'ה, הואיל ונהנה באכילתה. ובפשטות הנאתו היא שעושה את הכוונה הנדרשת, או מחליפה ...
על ידי אליהו בן עמרם
א' אפריל 21, 2019 1:18 pm
פורום: פסח
נושא: המצוה הקיומית של אכילת מצה להגר"א-צריכה כוונה?
תגובות: 7
צפיות: 555

Re: המצוה הקיומית של אכילת מצה להגר"א-צריכה כוונה?

לגבי האם צריך כוונה לקיים מצוה באוכל מצה בחוה״מ פסח בשביל שיחשייב שקיים מצוה, עיין בשו״ת תשובות והנהגות (ח״ה סי׳ קלו) ובאיילת השחר (שמות עמ׳ עח), שהסתפקו בזה, כיוון דהוי רשות. הגר״ח קניבסקי (מועדי הגר״ח תשובה קלא עמ׳ נט) אמר דהוי כבכל המצוות שצריכות כוונה (אולם הסטייפלר כתב באיגרת נדירה לקה״י סי׳ כ...
על ידי אליהו בן עמרם
ה' אפריל 18, 2019 6:50 pm
פורום: פסח
נושא: עוסק במצוה בריבוי סיפור יציאת מצרים
תגובות: 21
צפיות: 1145

Re: עוסק במצוה בריבוי סיפור יציאת מצרים

והדברים מחודשים מאוד לומר ששייך כאן עוסק במצוה פטור מן המצוה, כי הרי יצאו יד"ח באמירת עיקר הדברים ומה שישנו בנוסח ההגדה, וכל התוספת זהו קיום של 'כל המרבה', ואטו ידחה זה מצות מצה ומרור ועוד מצוות דאורייתא ודרבנן. ראיתי שהבאתי באשכול אחר את דברי החסדי דוד על התוספתא, לתרץ אמאי אנשי ירושלים נטלו ...
על ידי אליהו בן עמרם
ה' אפריל 18, 2019 2:31 pm
פורום: פסח
נושא: המצוה הקיומית של אכילת מצה להגר"א-צריכה כוונה?
תגובות: 7
צפיות: 555

Re: המצוה הקיומית של אכילת מצה להגר"א-צריכה כוונה?

במצה בכלל לכו"ע אין הכונה מעכבת, שכן נהנה (ר"ה כח, א) . בשו"ע סימן תע"ה סעיף ד' איתא: "אכל מצה בלא כוונה כגון שאנסוהו נכרים או לסטים לאכול יצא ידי חובתו כיון שהוא יודע שהלילה פסח ושהוא חייב באכילת מצה אבל אם היה סבור שהוא חול או שאין זו מצה לא יצא" ובמשנה ברורה שם, וז&...
על ידי אליהו בן עמרם
ה' אפריל 18, 2019 2:21 pm
פורום: פסח
נושא: המצוה הקיומית של אכילת מצה להגר"א-צריכה כוונה?
תגובות: 7
צפיות: 555

Re: המצוה הקיומית של אכילת מצה להגר"א-צריכה כוונה?

במצה בכלל לכו"ע אין הכונה מעכבת, שכן נהנה (ר"ה כח, א) . דברי מר כתובים במנח"ח - מצוה י' - אכילת מצה, וז"ל: ולענין א"צ כוונה ודאי צ"כ , אך בדיעבד אם יצא בל"כ , דעת הרבה ראשונים דל"י, דפוסקים מצ"כ, ומכל מקום אף דהר"מ סובר מצ"כ, מכל מקום באכ"...
על ידי אליהו בן עמרם
ד' אפריל 17, 2019 10:48 pm
פורום: פסח
נושא: האוכל מצה בשאר ימי הפסח-למה לא יעבור על בל תוסיף?
תגובות: 28
צפיות: 1596

Re: האוכל מצה בשאר ימי הפסח-למה לא יעבור על בל תוסיף?

ולמה לכו"ע לא יעבור כשאוכל בשבת? נכב"ב על שאלת מר בפורום נכבד זה (נא לחפש), והאמת שעוד לא נתיישבה דעתי בתירוץ טוב על זה. ודברי הרב קו ירוק נכונים בטעמם, שבמצה לא ניכר עניין המצוה, ולכן לא שייך לאסור משום בל תוסיף הגע עצמך שיהיה גם איסור בל תוסיף באכילת מרור, יהיה אסור לאכול כרין וחסה ביו&...
על ידי אליהו בן עמרם
ד' אפריל 17, 2019 10:40 pm
פורום: פסח
נושא: האוכל מצה בשאר ימי הפסח-למה לא יעבור על בל תוסיף?
תגובות: 28
צפיות: 1596

Re: האוכל מצה בשאר ימי הפסח-למה לא יעבור על בל תוסיף?

פרי יהושע כתב:
אליהו בן עמרם כתב:
פרי יהושע כתב:ולמה לכו"ע לא יעבור כשאוכל בשבת?

נכב"ב על שאלת מר בפורום נכבד זה (נא לחפש), והאמת שעוד לא נתיישבה דעתי בתירוץ טוב על זה.

אדרבא ציין היכן, כי הוא פירכא מעיקרא דבעי לימוד על כך


נא לחפש תחת הכותרת "היכרא באכילת מצה ביום השמיני"
(או שבמחילה ילמדני מר כיצד להפנות לקישור...)
על ידי אליהו בן עמרם
ד' אפריל 17, 2019 10:37 pm
פורום: פסח
נושא: האוכל מצה בשאר ימי הפסח-למה לא יעבור על בל תוסיף?
תגובות: 28
צפיות: 1596

Re: האוכל מצה בשאר ימי הפסח-למה לא יעבור על בל תוסיף?

תמהתי על השאלה הרי שלא בזמנה לכו"ע אין עוברין אלא אם נתכון לשם מצוה ומאי בל תוסיף איכא, [ושוב נתישב לי כונת מר שמכיון שמתכון לצאת מספק משום דעת הגר"א אית לי' כונה וא"כ עה"צ דלית הלכתא כהגר"א עובר בבל תוסיף, אמנם גם זה אינו נכון דכל שעושה כן מספק מצוה אינו בל תוסיף וכמו מניח...
על ידי אליהו בן עמרם
ד' אפריל 17, 2019 9:58 pm
פורום: פסח
נושא: האוכל מצה בשאר ימי הפסח-למה לא יעבור על בל תוסיף?
תגובות: 28
צפיות: 1596

Re: האוכל מצה בשאר ימי הפסח-למה לא יעבור על בל תוסיף?

אב בבינה כתב:עי' תוס' ר"ה כח:

לא הבנתי לאיזה תוס' מתכוון מר.
אם לדבריו הידועים שאין בל תוסיף באכילת כמה כזיתים של מצה, הלא זה רק בליל הסדר לכאורה - שהוא זמנו, ולא לאחר זמנו, כלומר בשאר הימים.
על ידי אליהו בן עמרם
ד' אפריל 17, 2019 9:53 pm
פורום: פסח
נושא: האוכל מצה בשאר ימי הפסח-למה לא יעבור על בל תוסיף?
תגובות: 28
צפיות: 1596

Re: האוכל מצה בשאר ימי הפסח-למה לא יעבור על בל תוסיף?

עזריאל ברגר כתב:האוכל מצה בערב פסח - לוקה מכת מרדות מדרבנן כמי שבא על ארוסתו בבית חמיו.

ומדוע אינו לוקה מדאורייתא משום בל תוסיף?!

אלא מוכרחים לומר שאין זו הוספה כלל.


לפי מיטב זכרוני יש מחלקים בין לפני זמן החיוב, לאחרי זמן החיוב.
ראה נא בפורום זה תחת הכותרת "בל תוסיף לפני החג".
על ידי אליהו בן עמרם
ד' אפריל 17, 2019 9:33 pm
פורום: פסח
נושא: האוכל מצה בשאר ימי הפסח-למה לא יעבור על בל תוסיף?
תגובות: 28
צפיות: 1596

Re: האוכל מצה בשאר ימי הפסח-למה לא יעבור על בל תוסיף?

למה לך להפך דבר הגמרא והראשונים. לחם לבב אנוש יסעד, והתורה לא אסרה לאכול לחם, וגם מצה היא לחם. ובפסח הזהירה תורה 'שבעת ימים תאכל מצות' שלא לאכול לחם חמץ אלא רק לחם מצות. אלא שבערב תאכלו מצות - הכתוב קבעו חובה. וגם לולי דברי הגר"א מהיכן עלתה על דעת שצריך לימוד מיוחד שלא יהא בל תוסיף, ומהכ"...
על ידי אליהו בן עמרם
ד' אפריל 17, 2019 9:03 pm
פורום: פסח
נושא: המצוה הקיומית של אכילת מצה להגר"א-צריכה כוונה?
תגובות: 7
צפיות: 555

המצוה הקיומית של אכילת מצה להגר"א-צריכה כוונה?

ראיתי מביאים בשם המקנה (נ"ג ט'), שמצות שחיטה לא צריכה כוונה - לכו"ע, כי איננה מצוה חיובית רגילה, אלא רק אם ירצה לאכול חייב לשחוט.
האם גם באכילת מצה בשאר הימים לדעת הגר"א, ג"כ לא צריך לכוון לשם מצוה?
יש לי צדדים בזה, ואשמח לדעתכם.
על ידי אליהו בן עמרם
ד' אפריל 17, 2019 8:53 pm
פורום: פסח
נושא: האוכל מצה בשאר ימי הפסח-למה לא יעבור על בל תוסיף?
תגובות: 28
צפיות: 1596

Re: האוכל מצה בשאר ימי הפסח-למה לא יעבור על בל תוסיף?

פרי יהושע כתב:ולמה לכו"ע לא יעבור כשאוכל בשבת?

נכב"ב על שאלת מר בפורום נכבד זה (נא לחפש), והאמת שעוד לא נתיישבה דעתי בתירוץ טוב על זה.
על ידי אליהו בן עמרם
ד' אפריל 17, 2019 8:43 pm
פורום: פסח
נושא: האוכל מצה בשאר ימי הפסח-למה לא יעבור על בל תוסיף?
תגובות: 28
צפיות: 1596

האוכל מצה בשאר ימי הפסח-למה לא יעבור על בל תוסיף?

לולא דברי הגר"א שיש מצוה קיומית באכילת מצה בשאר ימי החג, לאחר ליל הסדר. למה לא יעבור על "בל תוסיף" אם אכל מצה בשאר ימי החג לאחר ליל הסדר? (דמטו מיניה דהגר"א שהקפיד לאכול חמץ במוצאי פסח, והוא לשיטתו אזיל שיש מצוה קיומית בשאר ימי החג) ואם השאלה נכונה, האם אפשר ליישב את זה בבאור חדש...
על ידי אליהו בן עמרם
ד' אפריל 17, 2019 7:21 pm
פורום: פסח
נושא: אפה מצה לשם אכילת מצה כל שבעה
תגובות: 11
צפיות: 391

Re: אפה מצה לשם אכילת מצה כל שבעה

לכאורה ממנהג העולם יש להביא ראיה, שהרי בשלמא מי שאוכל מצות יד רק בליל ראשון, אז בודאי שעשיית המצות דידיה היא בשביל לילה ראשון, אבל לפי החסידים שכל שבעת הימים אוכלים רק מצות יד הרי שנאפו המצות לכל שבעה, ואיך אפשר להשתמש בהם לילה ראשון? וע"כ דאין זה חיסרון וכשיטת הגר"ז. ואולי זה באמת עוד סי...
על ידי אליהו בן עמרם
ג' אפריל 16, 2019 6:22 pm
פורום: פסח
נושא: ירושת חמץ
תגובות: 7
צפיות: 215

Re: ירושת חמץ

שמעתי היום מעשה שהיה לפני שנתיים באחד מבעלי מפעל גדול של חמץ, שחתם על כתב הרשאה למכור את חמצו כדת וכדין כשבוע לפני פסח. בליל בדיקת חמץ נפטר בעל המפעל בפתאומיות, היורשים של המפעל הם חילונים, והם לא מכרו את חמצם לא לפני ולא לאחרי פטירת אביהם, אף שהם היו ביום י"ד בבוקר הבעלים של המפעל. כשנודע הדב...
על ידי אליהו בן עמרם
ג' אפריל 16, 2019 11:41 am
פורום: פסח
נושא: ירושת חמץ
תגובות: 7
צפיות: 215

Re: ירושת חמץ

שמעתי היום מעשה שהיה לפני שנתיים באחד מבעלי מפעל גדול של חמץ, שחתם על כתב הרשאה למכור את חמצו כדת וכדין כשבוע לפני פסח. בליל בדיקת חמץ נפטר בעל המפעל בפתאומיות, היורשים של המפעל הם חילונים, והם לא מכרו את חמצם לא לפני ולא לאחרי פטירת אביהם, אף שהם היו ביום י"ד בבוקר הבעלים של המפעל. כשנודע הדב...
על ידי אליהו בן עמרם
ג' אפריל 16, 2019 12:37 am
פורום: פסח
נושא: עוסק במצוה בריבוי סיפור יציאת מצרים
תגובות: 21
צפיות: 1145

Re: עוסק במצוה בריבוי סיפור יציאת מצרים

אברהם כתב:טוב, צריך להמשיך להאריך בזה בבית המדרש.

אדרבה ואדרבה.
לעונג רב יהיה לי לפגוש את מר בבית המדרש הישן בו זכיתי להכיר את רב גובריה דמר ואת של אביו שליט'א גברא דמסתפינא מיניה.
חג כשר ושמח
על ידי אליהו בן עמרם
ב' אפריל 15, 2019 11:57 pm
פורום: פסח
נושא: עוסק במצוה בריבוי סיפור יציאת מצרים
תגובות: 21
צפיות: 1145

Re: עוסק במצוה בריבוי סיפור יציאת מצרים

הכוונה כזו: ההימשכות איננה מעכבת את המצוה אבל היא הידור ומעלה בקיומה, "כל המאריך הרי זה משובח", ולכן אילולי דין עוסק במצוה לא היה ראוי להם לשכוח בשביל זה את שאר החיובים המוטלים עליהם, אבל מאחר ולמדנו שעוסק במצוה פטור מן המצוה אין הם צריכים לדאוג לשאר מצוות בזמן שהם עוסקים במצוה זו כתיקונה...
על ידי אליהו בן עמרם
ב' אפריל 15, 2019 10:54 pm
פורום: פסח
נושא: עוסק במצוה בריבוי סיפור יציאת מצרים
תגובות: 21
צפיות: 1145

Re: עוסק במצוה בריבוי סיפור יציאת מצרים

בכל אופן, בשביל זה כתבתי שכאן כל צורת המצוה היא באופן זה של הימשכות ואריכות בסיפור, ולכן כאן אי אפשר לומר 'מלכתחילה ציותה התורה בצורה כזו שתעשה כמה מצוות זו אחר זו' כי מכיון שציותה אותו תורה לשקוע בסיפור עד כדי שיוכל לשכוח משאר המצוות , הרי זה חוזר להיות ככל עוסק במצוה. שוב במחילה לא הבנתי: אם מגדר...
על ידי אליהו בן עמרם
ב' אפריל 15, 2019 10:16 pm
פורום: פסח
נושא: עוסק במצוה בריבוי סיפור יציאת מצרים
תגובות: 21
צפיות: 1145

Re: עוסק במצוה בריבוי סיפור יציאת מצרים

כמדומה שדברי השפת אמת לא הובנו כאן כראוי אין כוונתו שהם לא אכלו מצה ומרור משום שהיו עוסקים במצוה, אלא משום ששכחו מתוך הסיפור כפי שכתב להדיא, אלא שהוסיף שאין לשאול איך היה מותר להם לשקוע כל כך במצוות סיפור יציאת מצרים ולשכוח שאר המצוות שהיו מחוייבים בהם, ועל זה כתב דהעוסק במצוה פטור מן המצוה, ואי אפ...
על ידי אליהו בן עמרם
ב' אפריל 15, 2019 8:42 pm
פורום: פסח
נושא: עוסק במצוה בריבוי סיפור יציאת מצרים
תגובות: 21
צפיות: 1145

Re: עוסק במצוה בריבוי סיפור יציאת מצרים

ואם ימשיך, יעבור על בל תוסיף?

עבור לחיפוש מתקדם