מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 1036 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אליהו בן עמרם
ה' ינואר 16, 2020 12:33 am
פורום: בית המדרש
נושא: בן שלוש עשרה למצוות - מנין?
תגובות: 12
צפיות: 562

Re: בן שלוש עשרה למצוות - מנין?

אוסיף ואומר על מנת להבהיר יותר את הנלענ'ד:
אין שום מצות חינוך לאחר שמלאו לנער י'ג. וכל שכן שאין לאחר שהביא סימני גדלות. וכל שכן שאין 'גם כי יזקין'...
דין חינוך הוא רק כל עוד שהוא קטן, על מנת להרגילו במצוות לכשיגדיל, ותול'מ.
על ידי אליהו בן עמרם
ה' ינואר 16, 2020 12:21 am
פורום: בית המדרש
נושא: בן שלוש עשרה למצוות - מנין?
תגובות: 12
צפיות: 562

Re: בן שלוש עשרה למצוות - מנין?

ג. בהחלט לא מסתבר שבתקופת הספק, יהיה פטור בספיקות. אבל השאלה היא למה? מה שכתבתי שמוכרח מרעק"א שחיובו מדרבנן דחינוך לא פקע כשהגדיל, שהרי דיבר אם אפשר לחייבו שנית מה"ת בגלל שאכילתו הייתה בשעה שהיה קטן או דילמא עתה הוא שבע עוד מחמת אכילת קטנות, ומשמע לפו"ר שזה היה פשיטא ליה שחייב מדרבנן...
על ידי אליהו בן עמרם
ד' ינואר 15, 2020 1:24 am
פורום: בית המדרש
נושא: ספק קטן ספק גדול
תגובות: 10
צפיות: 1332

Re: ספק קטן ספק גדול

אציגה נא בפני הרה"ג דפה שליט"א ספק, והצדדים דיש לדון בזה ואבקש לשמוע חוו"ד. מה הדין במי שהוא ספק קטן ספק גדול, אם מחוייב בכל המצוות מדין ספיקא דאורייתא לחומרא. ומה שיש לדון בזה. דמחד גיסא בפשטות הרי שיש לו חובה לחשוש שמא הוא מחוייב מן התורה וממילא חייב לעשות הכל מספק. אך מאידך גיסא, ...
על ידי אליהו בן עמרם
ג' ינואר 14, 2020 11:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שניים שעשאוה, במצוות.
תגובות: 6
צפיות: 145

Re: שניים שעשאוה, במצוות.

ואם שנים שעשו מצוה לא חשיב מצוה, מה נעשה עם דברי המדרש על 'וכרות עימו הברית' שהקב'ה סייע לאברהם אע'ה במילתו?
על ידי אליהו בן עמרם
ו' ינואר 10, 2020 1:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בן שלוש עשרה למצוות - מנין?
תגובות: 12
צפיות: 562

Re: בן שלוש עשרה למצוות - מנין?

כתבת שחיובו מצד חינוך, ועל זה אשאל: מתי מר אמר "ברוך שפטרני מענשו של זה"? רק כאשר הביאו סימני גדלות? אמנם, כתבתי שמסתבר לומר שיש חיוב מדרבנן, אבל לא מטעם חינוך. אלא אולי מטעם דהוא "גדול" לדרבנן, ולכן חייב, אלא שצריך להוסיף שלפ"נ כלול בחיובם (בהחשיבם אותו ל"גדול"),...
על ידי אליהו בן עמרם
ה' ינואר 09, 2020 9:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בן שלוש עשרה למצוות - מנין?
תגובות: 12
צפיות: 562

Re: בן שלוש עשרה למצוות - מנין?

בן י"ג שלא ידוע שהביא סימני גדלות (ולא בדקוהו לוודא שלא הביא) - מה מקור חיובו במצוות? אפשר לכאורה לומר בזה כמה מקורות חיוב, ולצדד בזה כמה צדדים: א. מדאוריתא חיישינן שמא היו לו סימנים ונשרו, וא"כ הווי ספק דאורייתא שמא גדול הוא, וחייב ב"עשה" ו"לא תעשה" מדין ספק דאורייתא ...
על ידי אליהו בן עמרם
ה' ינואר 09, 2020 9:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בן שלוש עשרה למצוות - מנין?
תגובות: 12
צפיות: 562

Re: בן שלוש עשרה למצוות - מנין?

ג. בהחלט לא מסתבר שבתקופת הספק, יהיה פטור בספיקות. אבל השאלה היא למה? מה שכתבתי שמוכרח מרעק"א שחיובו מדרבנן דחינוך לא פקע כשהגדיל, שהרי דיבר אם אפשר לחייבו שנית מה"ת בגלל שאכילתו הייתה בשעה שהיה קטן או דילמא עתה הוא שבע עוד מחמת אכילת קטנות, ומשמע לפו"ר שזה היה פשיטא ליה שחייב מדרבנן...
על ידי אליהו בן עמרם
ג' ינואר 07, 2020 10:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בן שלוש עשרה למצוות - מנין?
תגובות: 12
צפיות: 562

Re: בן שלוש עשרה למצוות - מנין?

ומה יהיה הדין בבן י"ג כזה, כשנפל בידו ספק חיוב, כגון אם נסתפק אם חייב בברכת המזון (כגון אם נסתפק אם כבר ברך) - לכאורה יהיה פטור... א"נ שכל חיובו מדרבנן (סעיף ה-ו' לעיל) - הווי ספק דרבנן ולקולא. וגם א"נ, שחיובו מדאורייתא, מחמת ספק דאורייתא, הרי לכאורה הווי ספק ספיקא, שמא קטן ופטור, וא...
על ידי אליהו בן עמרם
ב' ינואר 06, 2020 8:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בן שלוש עשרה למצוות - מנין?
תגובות: 12
צפיות: 562

Re: בן שלוש עשרה למצוות - מנין?

בן י"ג שלא ידוע שהביא סימני גדלות (ולא בדקוהו לוודא שלא הביא) - מה מקור חיובו במצוות? אפשר לכאורה לומר בזה כמה מקורות חיוב, ולצדד בזה כמה צדדים: א. מדאוריתא חיישינן שמא היו לו סימנים ונשרו, וא"כ הווי ספק דאורייתא שמא גדול הוא, וחייב ב"עשה" ו"לא תעשה" מדין ספק דאורייתא ...
על ידי אליהו בן עמרם
א' ינואר 05, 2020 10:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בן שלוש עשרה למצוות - מנין?
תגובות: 12
צפיות: 562

בן שלוש עשרה למצוות - מנין?

בן י"ג שלא ידוע שהביא סימני גדלות (ולא בדקוהו לוודא שלא הביא) - מה מקור חיובו במצוות? אפשר לכאורה לומר בזה כמה מקורות חיוב, ולצדד בזה כמה צדדים: א. מדאוריתא חיישינן שמא היו לו סימנים ונשרו, וא"כ הווי ספק דאורייתא שמא גדול הוא, וחייב ב"עשה" ו"לא תעשה" מדין ספק דאורייתא ל...
על ידי אליהו בן עמרם
א' ינואר 05, 2020 7:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תפילין שכתב בן י"ג-הכשרות הן לקשירה ע"י בן י"ג אחר?
תגובות: 4
צפיות: 184

Re: תפילין שכתב בן י"ג-הכשרות הן לקשירה ע"י בן י"ג אחר?

מדברי הרעק"א הבנתי שהוא מכשיר תפילין אלו רק לאותו בן י"ג עצמו שכתבן לשימושו העצמי . ונפשי בשאלתי: מדוע לא ניתן להכשיר תפילין אלו שכתבן בן י"ג (שעדיין לא הביא סימני גדלות) גם לבן י"ג אחר באותו מצב? הלא גם בזה יש ספק ספיקא, כדבריו עיינתי קצת בדבר, ואולי מצאתי פתרון: בראש השנה כ&qu...
על ידי אליהו בן עמרם
א' ינואר 05, 2020 6:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תפילין שכתב בן י"ג-הכשרות הן לקשירה ע"י בן י"ג אחר?
תגובות: 4
צפיות: 184

Re: תפילין שכתב בן י"ג-הכשרות הן לקשירה ע"י בן י"ג אחר?

מדברי הרעק"א הבנתי שהוא מכשיר תפילין אלו רק לאותו בן י"ג עצמו שכתבן לשימושו העצמי . ונפשי בשאלתי: מדוע לא ניתן להכשיר תפילין אלו שכתבן בן י"ג (שעדיין לא הביא סימני גדלות) גם לבן י"ג אחר באותו מצב? הלא גם בזה יש ספק ספיקא, כדבריו עיינתי קצת בדבר, ואולי מצאתי פתרון: בראש השנה כ&qu...
על ידי אליהו בן עמרם
ו' ינואר 03, 2020 12:29 pm
פורום: אָשִׁירָה נָּא לִידִידִי
נושא: עד שיחננו
תגובות: 0
צפיות: 395

עד שיחננו

קרוב לי, לפרסם ביקשני, ולסרב נמנעתי. הנה לפניכם רביבים מליבו: כעיני העבד עומד בתור, ממש מאחור. לפני – בעלי תריסין לפני – כרימון מלאים, ואני בתור, מאחור. לפני – בעלי חסדים לפני – מצדיקי הרבים, ואני בתור, מאחור. לפני - עוקרי הרים לפני – בני נביאים, ואני בתור, מאחור. לפני – בגדיהם לבנים לפני – בעלי יסו...
על ידי אליהו בן עמרם
ב' דצמבר 30, 2019 8:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תפילין שכתב בן י"ג-הכשרות הן לקשירה ע"י בן י"ג אחר?
תגובות: 4
צפיות: 184

תפילין שכתב בן י"ג-הכשרות הן לקשירה ע"י בן י"ג אחר?

במג"א בהל' תפילין סימן ל"ט סק"א כתב גבי מי שישנו בקשירה ישנו בכתיבה וז"ל: "נ"ל כיון דילפ' מקרא, בעי' שיהא דוקא גדול ממש, דהיינו שהביא שתי שערות אחר שהוא בן י"ג שנה, אבל מספיקא פסול לכתוב עד שיהא בן י"ח שנה..." ובהגהות רעק"א שם מחדש שאם כתב בן י"...
על ידי אליהו בן עמרם
ה' דצמבר 26, 2019 11:05 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ~ הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה ~
תגובות: 29
צפיות: 953

Re: ~ הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה ~

כתב רבינו בדרשת 'תורת ה' תמימה' וז'ל: 'וכן הוא אומר שהיה הקב'ה רוצה להודיע לנביאיו העתיד לבוא עליהם ועל זרעם, והיה מוציא הענין מן הכח אל הפועל בהם להיותו שריר וקיים' מבואר שהי'ת הוא זה שעשה באבות את ה'מעשים' כדי להודיעם וכדי ל'קיים' העתיד על כל פנים. ומבואר, שסיבת ה'עשיה' 'בהם' בגלל הבנים. ועוד, איך...
על ידי אליהו בן עמרם
ה' דצמבר 26, 2019 12:32 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ~ הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה ~
תגובות: 29
צפיות: 953

Re: ~ הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה ~

א. עי' בהקדמתו לספר שמות ז"ל: השלים הכתוב ספר בראשית שהוא ספר היצירה בחידוש העולם ויצירת כל נוצר ובמקרי האבות שהם כענין יצירה לזרעם, מפני שכל מקריהם ציורי דברים לרמוז ולהודיע כל עתיד לבא להם. . מבואר,שמקרי האבות הם יצירה לזרעם, היינו שמקרים אלו היה סיבה למקרי זרעם, וכל מקרי האבות היה בכדי להוד...
על ידי אליהו בן עמרם
ג' דצמבר 24, 2019 12:12 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ~ הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה ~
תגובות: 29
צפיות: 953

Re: ~ הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה ~

כי בעניין זה נראה דעת רבינו, שבמעשה האבות כבר בעת הרמז ידעו אבות את הסימן שיהיו בבנים. ויותר מכן למדנו מדברי רבינו, שמעשיהם גרמו לכך ממש, כגמול וכן מעצם הפעולה של "מעשה נביאות", והמאורע לבניהם עכ"פ תתקיים בהכרח, וז"ל בבראשית י"ב ו: אומר לך כלל תבין אותו בכל הפרשיות הבאות בע...
על ידי אליהו בן עמרם
ג' דצמבר 10, 2019 12:38 am
פורום: בית המדרש
נושא: מכחיש כאומר מותר
תגובות: 7
צפיות: 313

Re: מכחיש כאומר מותר

ילה"ס האם 'אומר מותר' נחשב כשוגג גם באופן שהוא ראה בשו"ע בפירוש שזה אסור, אבל לדעתו לא צדקו דברי השו"ע בענין זה, כי בסוגיא יצא לו אחרת. (ולהסוברים שאין לישא פנים בהלכה וכו', תהיה השאלה על דברי הראשונים, וכן הלאה על דברי הגמרא וכו', כל חד היכא דאית ליה). בעצם צריך לשאול יותר, כל כופר ...
על ידי אליהו בן עמרם
ש' נובמבר 23, 2019 11:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יש בידו ספק מצה ספק חמץ-מה יעשה בליל הסדר?
תגובות: 20
צפיות: 364

Re: יש בידו ספק מצה ספק חמץ-מה יעשה בליל הסדר?

הנושא הוא כללי (בדבר שיש בו שני ספיקות מתנגדים), כפי שיבואר להלן, והמקרה הנדון הוא רק לדוגמא. מי שיש בידו בליל הסדר לחם שהוא ספק מצה ספק חמץ (שאין בו כרת), ואין לו שום אפשרות למצוא מצה כשרה אחרת, מה יעשה? יאכל או לא? מצד אחד יש לו חיוב לקיים מצות "עשה" ומצד שני אסור לו לאכול חמץ. לכאורה: ...
על ידי אליהו בן עמרם
ו' נובמבר 22, 2019 11:09 am
פורום: בית המדרש
נושא: יש בידו ספק מצה ספק חמץ-מה יעשה בליל הסדר?
תגובות: 20
צפיות: 364

Re: תרומת חמץ בערב פסח - מדוע אין עשה דוחה לא תעשה?

רמב"ם ידוע בפירוש המשניות בפרק שני דנדרים, שבאיסורי חפצא לא אומרים עדל"ת - כי זה כאילו אין כאן את החפצא של הדבר. הרמב"ם מדבר על אכילת מצה ממה שאסור באיסור נדר, והוא הדין להכא. וידוע מה שהאריך השאגת אריה בדבר מצת טבל. וע"ע תו' סוכה ל' א' (מהב"ע במצת טבל), וקדושין מ"ב א'...
על ידי אליהו בן עמרם
ו' נובמבר 22, 2019 11:06 am
פורום: בית המדרש
נושא: יש בידו ספק מצה ספק חמץ-מה יעשה בליל הסדר?
תגובות: 20
צפיות: 364

Re: תרומת חמץ בערב פסח - מדוע אין עשה דוחה לא תעשה?

רמב"ם ידוע בפירוש המשניות בפרק שני דנדרים, שבאיסורי חפצא לא אומרים עדל"ת - כי זה כאילו אין כאן את החפצא של הדבר. הרמב"ם מדבר על אכילת מצה ממה שאסור באיסור נדר, והוא הדין להכא. וידוע מה שהאריך השאגת אריה בדבר מצת טבל. וע"ע תו' סוכה ל' א' (מהב"ע במצת טבל), וקדושין מ"ב א'...
על ידי אליהו בן עמרם
ו' נובמבר 22, 2019 9:52 am
פורום: בית המדרש
נושא: יש בידו ספק מצה ספק חמץ-מה יעשה בליל הסדר?
תגובות: 20
צפיות: 364

Re: יש בידו ספק מצה ספק חמץ-מה יעשה בליל הסדר?

הדבר מפורש בפרי מגדים הל' פסח סי' תנ"ד סעיף ג' א"א ד', לענין חלוטה בזמה"ז דאסרוהו הגאונים מטעם דהאידנא לית מאן דידע למיחלט, וז"ל, והאידנא דאסרו חליטה דאין אנו בקיאין, אם אין לו מצה כי אם כזו, מהו, וכו' כאן גזירה שמא אין בקי ויש בו חשש חימוץ דין תורה, שב ואל תעשה עדיף וכו' עיי&qu...
על ידי אליהו בן עמרם
ו' נובמבר 22, 2019 9:50 am
פורום: בית המדרש
נושא: יש בידו ספק מצה ספק חמץ-מה יעשה בליל הסדר?
תגובות: 20
צפיות: 364

Re: יש בידו ספק מצה ספק חמץ-מה יעשה בליל הסדר?

נהר שלום כתב:זכור לי מי שאמר שבלא תעשה לכו"ע ספק דאורייתא לחומרא הוא מדרבנן

נכון, אך יש הסוברים לא כך. והכל מדאורייתא.
על ידי אליהו בן עמרם
ו' נובמבר 22, 2019 9:49 am
פורום: בית המדרש
נושא: יש בידו ספק מצה ספק חמץ-מה יעשה בליל הסדר?
תגובות: 20
צפיות: 364

Re: יש בידו ספק מצה ספק חמץ-מה יעשה בליל הסדר?

ניקח מקרה שונה, אבל זהה בשיקול הדעת ההלכתי: בשר קודש שנטמא בספק - אם הוא טהור האוכלו מקיים מ"ע דאכילת בשר קודש, ואפילו נזהר ממצוות ל"ת של "ולא תותירו ממנו עד בוקר", ואם הוא טמא האוכלו לוקה (ואין בו כרת). וקיי"ל שכל תרומה וקדשים שנטמאו בספק - לא אוכלין ולא שורפין! ואוי"...
על ידי אליהו בן עמרם
ה' נובמבר 21, 2019 8:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יש בידו ספק מצה ספק חמץ-מה יעשה בליל הסדר?
תגובות: 20
צפיות: 364

יש בידו ספק מצה ספק חמץ-מה יעשה בליל הסדר?

הנושא הוא כללי (בדבר שיש בו שני ספיקות מתנגדים), כפי שיבואר להלן, והמקרה הנדון הוא רק לדוגמא. מי שיש בידו בליל הסדר לחם שהוא ספק מצה ספק חמץ (שאין בו כרת), ואין לו שום אפשרות למצוא מצה כשרה אחרת, מה יעשה? יאכל או לא? מצד אחד יש לו חיוב לקיים מצות "עשה" ומצד שני אסור לו לאכול חמץ. לכאורה: &...
על ידי אליהו בן עמרם
ה' נובמבר 21, 2019 8:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יש או אין? ומה זה לא יש ולא אין?
תגובות: 15
צפיות: 454

Re: יש או אין? ומה זה לא יש ולא אין?

הלא אין משהו (מה שהוא) שלא ניתן לומר עליו כלום, אפילו לא את האמירות הבסיסיות האלה, של "יש" או "אין"? היא לא נכונה. ועד"מ: לכאו' חושך הוא העדר האור ולא בריאה בפנ"ע, א"כ מהו 'בורא חושך'? אלא שיש משהוא שאינו לא אור ולא חושך. ופעם שמעתי שע"ז אנו מבקשים בהגדש"...
על ידי אליהו בן עמרם
ה' נובמבר 21, 2019 7:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יש או אין? ומה זה לא יש ולא אין?
תגובות: 15
צפיות: 454

Re: יש או אין? ומה זה לא יש ולא אין?

הזכרת לי נשכחות , ראיתי את הרבינו בחיי הזה לפני הרבה שנים וכמדומני שאף כתבתי עליו , כמדומני שפירשתיו אז כפשוטו דלמעלה מן הכתר ואין סוף אם נאמר "יש" הרי הינך מגביל אותו שאינו "אינו יש" וכן להיפך.כך כמדומני חשבתי אז ! השאלה אם הדברים נכונים פילוסופית! לצערי לא הבנתי מהי בדיוק ההגב...
על ידי אליהו בן עמרם
ד' נובמבר 20, 2019 1:30 am
פורום: בית המדרש
נושא: יש או אין? ומה זה לא יש ולא אין?
תגובות: 15
צפיות: 454

Re: יש או אין? ומה זה לא יש ולא אין?

לא ל'מהות' התכוונתי, אלא לתת דוגמא כדי לנסות לבאר באופן נהיר ופשוט יותר ניסוחים מורכבים. ולעצם הענין: איך יתכן לבאר כך את שלילת ה'יש' של רבינו בחיי כאשר הרמב'ם עצמו מגדיר את זה בהל' יסודי התורה כ'יש'? ולמרות מה שכתב ב'מורה' ש'לא במציאות'. כי יש להבחין בין 'יש' לבין 'נמצא' או 'מציאות', כפי שרמזתי/כתב...
על ידי אליהו בן עמרם
ג' נובמבר 19, 2019 10:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יש או אין? ומה זה לא יש ולא אין?
תגובות: 15
צפיות: 454

Re: יש או אין? ומה זה לא יש ולא אין?

ראיתי, ולא הבנתי למה מר מתכוון.
אשמח להסברך, ואיך זה בדיוק מבאר את דברי רבינו בחיי ומתרץ על שאלותי.
על ידי אליהו בן עמרם
ג' נובמבר 19, 2019 9:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יש או אין? ומה זה לא יש ולא אין?
תגובות: 15
צפיות: 454

Re: יש או אין? ומה זה לא יש ולא אין?

גם הרמב"ם עצמו במורה הנבוכים (ח"א פנ"ז) מבאר שהקב"ה הוא " מצוי ולא במציאות ". ראה שם את ההסבר בארוכה, והן הן הדברים. האם מר מתכוון להסבר: הוא מצוי, והוא "מציאות", אך לא מה שאני יכול להשוות ל"מציאות" אחרת שאני מכיר/יודע/תופס, לדוגמא: מציאות שאני יכול...
על ידי אליהו בן עמרם
ג' נובמבר 19, 2019 9:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יש או אין? ומה זה לא יש ולא אין?
תגובות: 15
צפיות: 454

Re: יש או אין? ומה זה לא יש ולא אין?

אפשר להבין ש"יש" ו"מצוי" או "מציאות" של משהו (מה שהוא) - זה אותו דבר. כלומר המשמעות של שתי המילים זהה. וגם אפשר להבין שמשמעותן שונה, ואכמ"ל. אך מה שבעניותי אני יכול להבין ש"יש" - זאת המילה הכי בסיסית שניתן לומר על משהו (מה שהוא). ואדרבה, על הי"ת, שאי...
על ידי אליהו בן עמרם
ג' נובמבר 19, 2019 8:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יש או אין? ומה זה לא יש ולא אין?
תגובות: 15
צפיות: 454

יש או אין? ומה זה לא יש ולא אין?

רבינו בחיי בתחילת בראשית: "ודע והבן כי עלת העלות למעלה מן הכתר, וזהו מאמר ספר יצירה עשר ספירות בלי מה. עשר ולא חשע, עשר ולא אחת עשרה. פירוש.... . עשר ולא אחת עשרה, לפי שאין לחשוב מן הכלל מה למעלה מן הכתר והוא עלת העלות והוא דבר נעלם, אין לומר עליו לא יש ולא אין... " וברמב"ם ריש הל' י...
על ידי אליהו בן עמרם
ו' נובמבר 08, 2019 12:10 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: אם למקרא השלם מכת"י
תגובות: 75
צפיות: 3806

Re: אם למקרא השלם מכת"י - פרשת בראשית

בענין "אררהּ" - מי שקרא בלא מפיק ה"א, שינה המשמעות ויחזור? א. מפיק הא היא באת־כח של תיבה (המלה 'אררהּ', לדוגמה, היא הֶלְחֵם של 'אֵרַר אוֹתָהּ') , ולפיכך משקלה כמשקל תיבה שלמה, ולא כמשקל אות גרידא. ב. הקורא 'אררה יי' בלא מפיק הא, הופך את המשמעות איומות: את המושא הוא הופך לַנושא (=את ה...
על ידי אליהו בן עמרם
ג' אוקטובר 29, 2019 10:47 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: אם למקרא השלם מכת"י
תגובות: 75
צפיות: 3806

Re: אם למקרא השלם מכת"י - פרשת בראשית

ימחלו לי נא הרבנים המומחים על חוסר הבנתי/ידיעתי, אך לא הבישן למד: בענין "אררה" (ה' כ"ט) במפיק ה"א מי שקרא בלא מפיק ה"א - שינה המשמעות ויחזור? איני יודע אם שינה משמעות, אך השמיט אות מהמילה. שכן "אררה" מסתיימת באות ה' שנשמעת, ואם קרא בלא מפיק ה' לא קרא אות מהמילה. ו...
על ידי אליהו בן עמרם
ג' אוקטובר 29, 2019 12:26 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: אם למקרא השלם מכת"י
תגובות: 75
צפיות: 3806

Re: אם למקרא השלם מכת"י - פרשת בראשית

ימחלו לי נא הרבנים המומחים על חוסר הבנתי/ידיעתי, אך לא הבישן למד: בענין "אררה" (ה' כ"ט) במפיק ה"א מי שקרא בלא מפיק ה"א - שינה המשמעות ויחזור? איני יודע אם שינה משמעות, אך השמיט אות מהמילה. שכן "אררה" מסתיימת באות ה' שנשמעת, ואם קרא בלא מפיק ה' לא קרא אות מהמילה. ו...
על ידי אליהו בן עמרם
א' אוקטובר 27, 2019 8:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בגדר מחילה על עבירות שבין אדם לחברו ומחילת קטן
תגובות: 6
צפיות: 287

בגדר מחילה על עבירות שבין אדם לחברו ומחילת קטן

בהמשך לדברים הנ"ל: ברבינו בחיי סוף חומש בראשית (פרק נ') מצאנו גבי מחילת הצער שציערו אחי יוסף את יוסף, שכתב (בתמצית) כך: אמנם האחים ביקשו מחילה מיוסף, אך לא באר הכתוב ש מחל להם . ואף שהיה להם ריצוי מיוסף , שנאמר "וינחם אותם וידבר על ליבם", אך לא הזכיר הכתוב ש מחל להם , או "שיודה ל...
על ידי אליהו בן עמרם
א' אוקטובר 27, 2019 7:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בגדר מחילה על עבירות שבין אדם לחברו ומחילת קטן
תגובות: 6
צפיות: 287

בגדר מחילה על עבירות שבין אדם לחברו ומחילת קטן

הנה קי"ל דכל המצער את חברו צריך לפייסו. ומה הדין בקטן, שמחילתו אינה מחילה, כיון שאין לו דעת. (לאור הסוברים, שקשה צער הקטן שלא ניתן להמחל) ויש לי בזה כמה צדדים: מה דעתכם? עיינתי קצת בדבר, והרי לפניכם (בקיצור ובתמצית) מה שהשגתי בינתיים בס"ד לעיונכם ולחוות דעתכם: מצד אחד - מספרים על הגריי&qu...
על ידי אליהו בן עמרם
א' אוקטובר 27, 2019 6:13 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: אם למקרא השלם מכת"י
תגובות: 75
צפיות: 3806

Re: אם למקרא השלם מכת"י - פרשת בראשית

ימחלו לי נא הרבנים המומחים על חוסר הבנתי/ידיעתי, אך לא הבישן למד:
בענין "אררה" (ה' כ"ט) במפיק ה"א
מי שקרא בלא מפיק ה"א - שינה המשמעות ויחזור?
על ידי אליהו בן עמרם
ד' אוקטובר 23, 2019 7:30 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: הידור מצוה באופן מעשה המצוה של תקיעת שופר
תגובות: 4
צפיות: 821

Re: הידור מצוה באופן מעשה המצוה של תקיעת שופר

לענין כתב:מזכיר את התרומת הדשן שהיה מהדר על אתרוג ריחני יותר, וכמ"ש בלקט יושר.

אין זה דומה לכאו' לנדו"ד, כיון ששוב ההידור מתייחס ל"חפצא" של המצוה, ועל זה יש ראיה מהדוגמאות בגמ' של זה א-לי ואנווהו, ואילו הדיון לעייל עוסק בהידור באופן "עשיית" המצוה.
על ידי אליהו בן עמרם
ג' אוקטובר 22, 2019 10:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בגדר מחילה על עבירות שבין אדם לחברו ומחילת קטן
תגובות: 6
צפיות: 287

Re: מחילת קטן על צערו או לה"ר שדיברו עליו

בברכה המשולשת כתב:
עזריאל ברגר כתב:יש סיפור על א' מגדולי הדורות האחרונים שבא לחגיגת בר מצווה של ילד כדי לבקש ממנו מחילה על מה שפגע בו כמה שנים קודם לכן, באמרו שקטן אינו בר מחילה, ולכן המתין עד שיגדל.

לצערי אינני זוכר את שמו.


אני שמעתי את זה על הקה"י זיע"א.

זה משתלב עם השמועה מרבינו החזון איש זצ'ל שאמר כה'ג

עבור לחיפוש מתקדם