מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 1068 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אליהו בן עמרם
ו' יוני 26, 2020 1:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קריאת התורה ברמקול - למה לא מהני?
תגובות: 13
צפיות: 376

Re: קריאת התורה ברמקול - למה לא מהני?

אנסה לחדד, מה שנראה כמוסכם בינינו, ומה נקודת המחלוקת: א. יש צורת התקנה, והיא שיעמוד הקורא ויקרא לציבור, והציבור ישמע ממנו באותה עת שקורא להם. ולכן הקלטה בטייפ איננה כצורת התקנה. ב. מוסכם בינינו, כפי שנמצא בפוסקים, ששמיעה מרמקול, איננה שמיעת קולו של המשמיע, אלא קולה של המכונה. ג. מוסכם בינינו, שהקול...
על ידי אליהו בן עמרם
ו' יוני 19, 2020 3:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חקירות באין מעבירין על המצוות
תגובות: 4
צפיות: 831

Re: חקירות באין מעבירין על המצוות

ברש"י יומא לג: בסוגיא דאין מעבירין איתא: עבורי דרעא אטוטפתא - לאחר תפילין שבזרוע בשביל תפילין של ראש אסור דהא בזרוע פגע תחילה . חקירה א': האם אין מעבירין נאמר דווקא לגבי ה"חפצא" שאיתו עושים את המצוה, כגון תפילין או ציצית או מזבח הפנימי שצריך לדשנו, שאסור לו לעזוב אותו ולקיים מצוה בחפ...
על ידי אליהו בן עמרם
א' יוני 14, 2020 12:35 am
פורום: בית המדרש
נושא: קריאת התורה ברמקול - למה לא מהני?
תגובות: 13
צפיות: 376

Re: קריאת התורה ברמקול - למה לא מהני?

אגב, לדעת הסוברים ש"כתיבה כדיבור" - האם ניתן לומר גם ש"קריאה" - כשמיעה? ומאי נפק"מ? אם כנים הדברים שאפשר שהציבור ישמע ברמקול מהקורא, האם לדוגמא נתיר גם שהקורא מן הספר יכתוב (יקליד על מקלדת המחשב) את הדברים שקורא בעיניו מן הספר למען הציבור, והציבור יקרא בעיניו את מה שכתב באו...
על ידי אליהו בן עמרם
ו' יוני 12, 2020 2:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קריאת התורה ברמקול - למה לא מהני?
תגובות: 13
צפיות: 376

Re: קריאת התורה ברמקול - למה לא מהני?

אגב, לדעת הסוברים ש"כתיבה כדיבור" - האם ניתן לומר גם ש"קריאה" - כשמיעה? ומאי נפק"מ? אם כנים הדברים שאפשר שהציבור ישמע ברמקול מהקורא, האם לדוגמא נתיר גם שהקורא מן הספר יכתוב (יקליד על מקלדת המחשב) את הדברים שקורא בעיניו מן הספר למען הציבור, והציבור יקרא בעיניו את מה שכתב באו...
על ידי אליהו בן עמרם
ו' יוני 12, 2020 2:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בל תשחית - עד כמה?
תגובות: 10
צפיות: 1031

Re: בל תשחית - עד כמה?

רבינו יונה בשע"ת שער ג אות פ"ב לא תשחית את עצה לנצוח עליו גרזן (דברים כ, יט). הוזהרנו בזה שלא לכרות כל עץ מאכל, גם לבנות לו מצור, כל זמן שימצא מאילני סרק די ספוקו. וכן הוזהרנו בזה שלא לפזר ממון לריק אפילו שוה פרוטה . ואמרו רבותינו (ב"ק צא:): המקרע על מתו יותר מדי - לוקה. נפלא, ויישר ...
על ידי אליהו בן עמרם
ה' יוני 11, 2020 10:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קריאת התורה ברמקול - למה לא מהני?
תגובות: 13
צפיות: 376

Re: קריאת התורה ברמקול - למה לא מהני?

צריך לשמוע מהקורא, אם זה לא קולו של הקורא זה לא שמיעה מהקורא רק בגרמת הקורא, ואם זה מספיק גם תוכי מספיק כי הבעל קורא מפעיל את התוכי. האם גם באיסורי שבת תאמר כך? אם אסור לאדם להדליק את אור המנורה בשבת בפקודה קולית. האם גם להפעיל תוכי שהוא יתן את הפקודה הקולית והאור יידלק, האם גם אז תאמר שאסור לאדם ל...
על ידי אליהו בן עמרם
ה' יוני 11, 2020 3:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קריאת התורה ברמקול - למה לא מהני?
תגובות: 13
צפיות: 376

Re: קריאת התורה ברמקול - למה לא מהני?

צריך לשמוע מהקורא, אם זה לא קולו של הקורא זה לא שמיעה מהקורא רק בגרמת הקורא, ואם זה מספיק גם תוכי מספיק כי הבעל קורא מפעיל את התוכי. האם גם באיסורי שבת תאמר כך? אם אסור לאדם להדליק את אור המנורה בשבת בפקודה קולית. האם גם להפעיל תוכי שהוא יתן את הפקודה הקולית והאור יידלק, האם גם אז תאמר שאסור לאדם ל...
על ידי אליהו בן עמרם
ד' יוני 10, 2020 10:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קריאת התורה ברמקול - למה לא מהני?
תגובות: 13
צפיות: 376

Re: קריאת התורה ברמקול - למה לא מהני?

ב. א"כ למה לא מספיק שאחד יקרא מספר תורה, ושאר הציבור יקראו מחומש? לא הבנתי כיצד הגעת למסקנא זו מתוך דברי דלעייל? שהרי לא כתבתי שאין קשר בין מצות הקורא למצות הציבור, אלא כתבתי שדין קריאה מתוך הספר הוא ממצות הקורא, והעם רק צריך לשמוע דברי תורה "על ידי" הקורא. ומה אכפת לן שאין זה "...
על ידי אליהו בן עמרם
א' יוני 07, 2020 9:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קריאת התורה ברמקול - למה לא מהני?
תגובות: 13
צפיות: 376

Re: קריאת התורה ברמקול - למה לא מהני?

א. לא מובן, הרי צריך קריאה מספר תורה, ואם אין שומע כעונה הרי מאי שנא מקורא בחומש. ב. גם אם לא צריך שומע כעונה, צריך לשמוע מקורא מספר תורה, והרמקול הרי לא נחשב כקולו של הקורא שאם כן היה בזה דין שומע כעונה, נמצא ששומע מקורא בע״פ, והרי זה כשומע מתוכי שחוזר על הבעל קורא. ג. ועוד מסתבר שאין זה נחשב כלל ...
על ידי אליהו בן עמרם
ו' יוני 05, 2020 4:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קריאת התורה ברמקול - למה לא מהני?
תגובות: 13
צפיות: 376

Re: קריאת התורה ברמקול - למה לא מהני?

עיין גמ' מגילה ריש פרק ג' דגם אשה וקטן יכולים לקרוא, ואינם בר חיובא. ובר מן דין, עיקר התקנה שילמדו הציבור תורה, עיין גמ' ב'ק פ'ב לסיבת התקנה ע'י משה רבינו ע'ה שהיו העם במדבר ג' ימים בלי תורה. ומה ששאלת משמיעה בטייפ. זה שאני, שאינו כצורת התקנה שיעלו 3 או 7 קרואים ויקראו מתוך הספר וישמיעו את הציבור. ו...
על ידי אליהו בן עמרם
ו' יוני 05, 2020 2:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קריאת התורה ברמקול - למה לא מהני?
תגובות: 13
צפיות: 376

קריאת התורה ברמקול - למה לא מהני?

ראיתי מביאים בשם הג"ר עמרם פריד שליט"א שפסק שאין יוצאין בקריאת התורה ברמקול. (בפסקיו שפורסמו לאחרונה, לעת ה"קורונה") יודע אני את דברי הפוסקים בענין קריאת המגילה ותקיעת שופר, שנחלקו בזה. אך כל זה דווקא במקום דבעינן שמיעת דיבורו או קולו של המוציא, ומדין "שומע כעונה". אך ב...
על ידי אליהו בן עמרם
ו' יוני 05, 2020 1:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מלמול כדיבור דמי או לאו
תגובות: 19
צפיות: 2551

Re: מלמול כדיבור דמי או לאו

שאלה פשוטה ומצויה. אדם שמוציא קול וחותך את המילות במוצאות הפה זהו ודאי דיבור, ה"ה כאשר אינו מוציא קול ממש אלא נופח רוח, וע"י השפתיים נשמעים דבריו, גם זה דיבור הוא. אבל מה הדין כאשר אינו מוציא הגה וגם לא רוח, אלא רק ממלמל בשפתיו את המילים, ואפילו אם יצמידו לפיו רמקול, לא ישמעו כלום. זה ג&q...
על ידי אליהו בן עמרם
ו' יוני 05, 2020 1:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מלמול כדיבור דמי או לאו
תגובות: 19
צפיות: 2551

Re: מלמול כדיבור דמי או לאו

שאלה פשוטה ומצויה. אדם שמוציא קול וחותך את המילות במוצאות הפה זהו ודאי דיבור, ה"ה כאשר אינו מוציא קול ממש אלא נופח רוח, וע"י השפתיים נשמעים דבריו, גם זה דיבור הוא. אבל מה הדין כאשר אינו מוציא הגה וגם לא רוח, אלא רק ממלמל בשפתיו את המילים, ואפילו אם יצמידו לפיו רמקול, לא ישמעו כלום. זה ג&q...
על ידי אליהו בן עמרם
ה' מאי 21, 2020 10:04 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: קריאת התורה בתקופת הקורונה
תגובות: 116
צפיות: 6935

Re: קריאת התורה בתקופת הקורונה

1. נכון. אלא אם כן אי אפשר בעניין אחר. 2-5. מה שהביאור הלכה כתב שיש להקל משום שיש לחוש לכיסופא ומריבות, היינו להסביר למה בכלל יש כאן שעת הדחק, הלוא ניתן להעלות אחרים, ועל כן כתב שלהעלות אחרים זה לא פיתרון כי נמצא שהסומא ועם הארץ לא יעלו לעולם ויבואו לאינצויי, אולם בענייננו הוי שעת הדחק מצד עצם המצי...
על ידי אליהו בן עמרם
ו' אפריל 17, 2020 1:22 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: כי אם ליראה
תגובות: 1
צפיות: 213

כי אם ליראה

לעת בוקה ומבולקת ה"קורונה" קרוב לי, לפרסם ביקשני. הנה לפניכם רביבים מליבו: במצולות מחשבה מעיקה, עולים ויורדים - שואה ותקומה, גלות וגאולה. מושגים מתערבים, עקרונות - במישברים תהומות - נישאים וגלי תהיות - עוברים. משיח כבר כאן, חמורים נוערים - היכן? נעזב כהן מדוכן, וישראל אוחזין בקרנות מעמדן. ...
על ידי אליהו בן עמרם
ו' אפריל 03, 2020 2:13 pm
פורום: פסח
נושא: ברך לפני אכילת מצה וביטל המצוה - לא תהא ברכתו לבטלה?
תגובות: 0
צפיות: 201

ברך לפני אכילת מצה וביטל המצוה - לא תהא ברכתו לבטלה?

השאגת אריה בסי' ק' מחדש שצריך לברך ברכת המצוות על אכילת חצי שיעור ממצווה, לדוגמא: לברך לפני אכילת חצי כזית מצה. (לדבריו - גם ב"חצי שיעור" יש מצוה כמו "שחצי שיעור אסור מן התורה", וצריך לברך על מצוה זו) לפי זה, מה יהיה הדין, אם היה לפניו כזית מצה, ברך על אכילת מצה, התחיל לאכול חצי ...
על ידי אליהו בן עמרם
ב' מרץ 30, 2020 8:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אכל חצי שיעור של איסור ויקבל שכר?
תגובות: 10
צפיות: 551

Re: אכל חצי שיעור של איסור ויקבל שכר?

הרי גם על זה הסכמתי עם כב"ת ,עיין לעיל ,ואף התייחסתי לחצי שיעור של מצוה בלשוני הקצר והטהור . מצד שני אולי אפשר לומר כך, בריבוי של "כל חלב" נתחדשו שני חידושים: א. אין היתר לאכול "חצי שיעור". אלא גם אם אכל "חצי שיעור" עבר על איסור של "כל חלב". ב. מי שאכל &...
על ידי אליהו בן עמרם
ב' מרץ 30, 2020 6:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אכל חצי שיעור של איסור ויקבל שכר?
תגובות: 10
צפיות: 551

Re: אכל חצי שיעור של איסור ויקבל שכר?

ביליצר כתב:מה השאלה ?ביטל מצות עשה כפשוטו

זה פשוט!
וא"כ גם לאידך גיסא: אכל חצי שיעור של איסור, ונמנע מלאכול שיעור שלם של איסור, שגם יקבל שכר על הימנעותו מ"איסור" שלם...
זה כל מה שרציתי להוכיח...
למרות שזה נראה ונשמע ממש כ"דברי הבל"...
על ידי אליהו בן עמרם
ב' מרץ 30, 2020 6:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אכל חצי שיעור של איסור ויקבל שכר?
תגובות: 10
צפיות: 551

Re: אכל חצי שיעור של איסור ויקבל שכר?

קידושין ל"ט: רמי רב טובי בר רב קיסנא לרבא, תנן כל העושה מצוה אחת מטיבין לו, עשה אין לא עשה לא, ורמינהי ישב ולא עבר עבירה נותנים לו שכר כעושה מצוה. אמר ליה התם כגון שבא דבר עבירה לידו וניצול הימנה... וברש"י שם: "התם שבא דבר עבירה לידו - ההוא ישב ולא עבר עבירה דקאמר נוטל עליה שכר בעביר...
על ידי אליהו בן עמרם
ב' מרץ 30, 2020 6:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אכל חצי שיעור של איסור ויקבל שכר?
תגובות: 10
צפיות: 551

Re: אכל חצי שיעור של איסור ויקבל שכר?

קידושין ל"ט: רמי רב טובי בר רב קיסנא לרבא, תנן כל העושה מצוה אחת מטיבין לו, עשה אין לא עשה לא, ורמינהי ישב ולא עבר עבירה נותנים לו שכר כעושה מצוה. אמר ליה התם כגון שבא דבר עבירה לידו וניצול הימנה... וברש"י שם: "התם שבא דבר עבירה לידו - ההוא ישב ולא עבר עבירה דקאמר נוטל עליה שכר בעביר...
על ידי אליהו בן עמרם
ב' מרץ 30, 2020 1:15 pm
פורום: פסח
נושא: המצוה הקיומית של אכילת מצה להגר"א-צריכה כוונה?
תגובות: 16
צפיות: 1811

Re: המצוה הקיומית של אכילת מצה להגר"א-צריכה כוונה?

לי ברור שאין זו כוונת הגר"א, ונחשב כרשות לעניין חיוב כלשון הרמב"ם על כל מצות הקיומיות כולל מזוזה ועכ"פ הגר"א והרא' דעימיה, הבינו כפשטא דקרא שיש מצוה לאכול מצה, וכל כזית וכזית מקיים בפועל מצות עשה, ואין כאן כלל הגדרה של רשות ממש, והגע עצמך האם הסתפקת לעניין סוכה שהיא גם מצוה קימי...
על ידי אליהו בן עמרם
ב' מרץ 30, 2020 12:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אכל חצי שיעור של איסור ויקבל שכר?
תגובות: 10
צפיות: 551

אכל חצי שיעור של איסור ויקבל שכר?

קידושין ל"ט: רמי רב טובי בר רב קיסנא לרבא, תנן כל העושה מצוה אחת מטיבין לו, עשה אין לא עשה לא, ורמינהי ישב ולא עבר עבירה נותנים לו שכר כעושה מצוה. אמר ליה התם כגון שבא דבר עבירה לידו וניצול הימנה... וברש"י שם: "התם שבא דבר עבירה לידו - ההוא ישב ולא עבר עבירה דקאמר נוטל עליה שכר בעבירה...
על ידי אליהו בן עמרם
א' מרץ 29, 2020 8:31 pm
פורום: פסח
נושא: המצוה הקיומית של אכילת מצה להגר"א-צריכה כוונה?
תגובות: 16
צפיות: 1811

Re: המצוה הקיומית של אכילת מצה להגר"א-צריכה כוונה?

לפענ"ד בעי כוונה והטעם, שלא דומה כלל למצות שחיטה שהיא מצווה של הכשר מעשה, ומעין מה שלא נאמר דבעי כוונה לאיסור עשה משא"כ הכא עכ"פ רוצה הוא לקיים מצות עשה באכילתו, ולמה יקיים בלא כוונה לקיים. דהלא פשיטא שהדעה שסוברת שיש קיום עשה אינה רק ע"ד אי בא לאכול לחם יאכל מצה ופשיטא שסוברים ...
על ידי אליהו בן עמרם
ה' מרץ 26, 2020 10:51 pm
פורום: פסח
נושא: המצוה הקיומית של אכילת מצה להגר"א-צריכה כוונה?
תגובות: 16
צפיות: 1811

Re: המצוה הקיומית של אכילת מצה להגר"א-צריכה כוונה?

לגבי האם צריך כוונה לקיים מצוה באוכל מצה בחוה״מ פסח בשביל שיחשייב שקיים מצוה, עיין בשו״ת תשובות והנהגות (ח״ה סי׳ קלו) ובאיילת השחר (שמות עמ׳ עח), שהסתפקו בזה, כיוון דהוי רשות. הגר״ח קניבסקי (מועדי הגר״ח תשובה קלא עמ׳ נט) אמר דהוי כבכל המצוות שצריכות כוונה (אולם הסטייפלר כתב באיגרת נדירה לקה״י סי׳ כ...
על ידי אליהו בן עמרם
ו' פברואר 21, 2020 1:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ספק ברכות להקל! - האמנם?
תגובות: 26
צפיות: 3597

Re: ספק ברכות להקל! - האמנם?

נתקשיתי: יש פוסקים שאם אכל והסתפק אם ברך ברכה ראשונה (ברכת הנהנין), ש יכול להמשיך לאכול הלאה ללא ברכה . מקובל בדרך כלל לבאר הלכה זו, מחמת הדין הידוע דספק ברכות להקל, משום דחיוב ברכה ראשונה מדרבנן ו ספיקא דרבנן לקולא . וקיי"ל שבכל ספק דרבנן (לעניין מאכל, לצורך הדיון) לא אמרינן לקולא כאשר "...
על ידי אליהו בן עמרם
ד' פברואר 19, 2020 6:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הסברות בשאלה האם ספיקא דאוריתא מהתורה לחומרא
תגובות: 28
צפיות: 4068

Re: הסברות בשאלה האם ספיקא דאוריתא מהתורה לחומרא

למ"ד ספיקא דאוריתא מדאוריתא לחומרא, מה הבאור/גדר בזה? צד א' - בתוך הציווי של מצות עשה או ל"ת כלול גם ציווי לעשות מספק. צד ב' - אין זה כלול בתוך הציווי כנ"ל, אלא חיוב נפרד שלומדים ממשמעות הלימודים כגון "ממזר וודאי ולא ממזר ספק" - שיש להחמיר. וברש'י בקידושין ע"ג - (שם ד&...
על ידי אליהו בן עמרם
ו' פברואר 07, 2020 1:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אפשר להפוך ספק דאורייתא לספק דרבנן?
תגובות: 12
צפיות: 1344

Re: אפשר להפוך ספק דאורייתא לספק דרבנן?

ובזה יש לי כמה הרהורי דברים: ב. לדברי המג"א והמשנ"ב, האם זה כלל לכל מקום שיש לי ספק דאוריתא, שאני יכול להפכו לספק דרבנן, ולהקל? לדוגמא: יש לי חתיכה שהיא ספק איסור דאוריתא (ספק נבילה), ואני מבטלה ברוב שרק מדאוריתא בטל ולא מדרבנן (מין במינו, לח וכו'). האם אפשר לעשות כך לכתחילה? כדי להפוך את...
על ידי אליהו בן עמרם
ש' פברואר 01, 2020 11:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בן שלוש עשרה למצוות - מנין?
תגובות: 16
צפיות: 1427

Re: בן שלוש עשרה למצוות - מנין?

אני מסכים שיש לחלק בין להיפטר מחיוב שהיה עליו לבין להתחייב מחדש אולם מש"כ בן י"ג כזה פטור מספיקות? היתכן? והרי כל עוד שהיה קטן, היה צריך לחנכו לברך גם אם יש ספק אם ברך (כפי שגדול מחויב בזה), וברגע שנהיה בן י"ג כנ"ל, נפטר בכה"ג? הוא כחומץ לשניים, האיך ייפטר מי שממנ"פ חי...
על ידי אליהו בן עמרם
ב' ינואר 20, 2020 8:23 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מי שמך לאיש? איש ולא קטן
תגובות: 4
צפיות: 610

Re: מי שמך לאיש? איש ולא קטן

יעוין ברבינו בחיי שהבאתי מדבריו, שכך באר "איש", והביא ראיה מן המדרש לדבריו, שהיה בן י"ב.
וכנראה יש מדרשים חלוקים.
על ידי אליהו בן עמרם
ב' ינואר 20, 2020 6:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בן שלוש עשרה למצוות - מנין?
תגובות: 16
צפיות: 1427

Re: בן שלוש עשרה למצוות - מנין?

בן י"ג שלא ידוע שהביא סימני גדלות (ולא בדקוהו לוודא שלא הביא) - מה מקור חיובו במצוות? אפשר לכאורה לומר בזה כמה מקורות חיוב, ולצדד בזה כמה צדדים: א. מדאוריתא חיישינן שמא היו לו סימנים ונשרו, וא"כ הווי ספק דאורייתא שמא גדול הוא, וחייב ב"עשה" ו"לא תעשה" מדין ספק דאורייתא ...
על ידי אליהו בן עמרם
ב' ינואר 20, 2020 6:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בן שלוש עשרה למצוות - מנין?
תגובות: 16
צפיות: 1427

Re: בן שלוש עשרה למצוות - מנין?

בן י"ג שלא ידוע שהביא סימני גדלות (ולא בדקוהו לוודא שלא הביא) - מה מקור חיובו במצוות? אפשר לכאורה לומר בזה כמה מקורות חיוב, ולצדד בזה כמה צדדים: א. מדאוריתא חיישינן שמא היו לו סימנים ונשרו, וא"כ הווי ספק דאורייתא שמא גדול הוא, וחייב ב"עשה" ו"לא תעשה" מדין ספק דאורייתא ...
על ידי אליהו בן עמרם
ב' ינואר 20, 2020 6:06 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מי שמך לאיש? איש ולא קטן
תגובות: 4
צפיות: 610

מי שמך לאיש? איש ולא קטן

פלפול נחמד ליישב טענת: "מי שמך לאיש" במריבת דתן ואבירם, בפרשת שמות (פרק ב') "מי שמך לאיש" – האם קטן כשר לדון? מי שמך ל"איש"? בפרשת שמות (שמות פרק ב' מפס' י"א והלאה) כתיב: "...וירא איש מצרי מכה איש עברי מאחיו...ויך את המצרי ויטמנהו בחול. ויצא ביום השני והנה שני...
על ידי אליהו בן עמרם
ה' ינואר 16, 2020 12:33 am
פורום: בית המדרש
נושא: בן שלוש עשרה למצוות - מנין?
תגובות: 16
צפיות: 1427

Re: בן שלוש עשרה למצוות - מנין?

אוסיף ואומר על מנת להבהיר יותר את הנלענ'ד:
אין שום מצות חינוך לאחר שמלאו לנער י'ג. וכל שכן שאין לאחר שהביא סימני גדלות. וכל שכן שאין 'גם כי יזקין'...
דין חינוך הוא רק כל עוד שהוא קטן, על מנת להרגילו במצוות לכשיגדיל, ותול'מ.
על ידי אליהו בן עמרם
ה' ינואר 16, 2020 12:21 am
פורום: בית המדרש
נושא: בן שלוש עשרה למצוות - מנין?
תגובות: 16
צפיות: 1427

Re: בן שלוש עשרה למצוות - מנין?

ג. בהחלט לא מסתבר שבתקופת הספק, יהיה פטור בספיקות. אבל השאלה היא למה? מה שכתבתי שמוכרח מרעק"א שחיובו מדרבנן דחינוך לא פקע כשהגדיל, שהרי דיבר אם אפשר לחייבו שנית מה"ת בגלל שאכילתו הייתה בשעה שהיה קטן או דילמא עתה הוא שבע עוד מחמת אכילת קטנות, ומשמע לפו"ר שזה היה פשיטא ליה שחייב מדרבנן...
על ידי אליהו בן עמרם
ד' ינואר 15, 2020 1:24 am
פורום: בית המדרש
נושא: ספק קטן ספק גדול
תגובות: 10
צפיות: 1602

Re: ספק קטן ספק גדול

אציגה נא בפני הרה"ג דפה שליט"א ספק, והצדדים דיש לדון בזה ואבקש לשמוע חוו"ד. מה הדין במי שהוא ספק קטן ספק גדול, אם מחוייב בכל המצוות מדין ספיקא דאורייתא לחומרא. ומה שיש לדון בזה. דמחד גיסא בפשטות הרי שיש לו חובה לחשוש שמא הוא מחוייב מן התורה וממילא חייב לעשות הכל מספק. אך מאידך גיסא, ...
על ידי אליהו בן עמרם
ג' ינואר 14, 2020 11:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שניים שעשאוה, במצוות.
תגובות: 6
צפיות: 401

Re: שניים שעשאוה, במצוות.

ואם שנים שעשו מצוה לא חשיב מצוה, מה נעשה עם דברי המדרש על 'וכרות עימו הברית' שהקב'ה סייע לאברהם אע'ה במילתו?
על ידי אליהו בן עמרם
ו' ינואר 10, 2020 1:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בן שלוש עשרה למצוות - מנין?
תגובות: 16
צפיות: 1427

Re: בן שלוש עשרה למצוות - מנין?

כתבת שחיובו מצד חינוך, ועל זה אשאל: מתי מר אמר "ברוך שפטרני מענשו של זה"? רק כאשר הביאו סימני גדלות? אמנם, כתבתי שמסתבר לומר שיש חיוב מדרבנן, אבל לא מטעם חינוך. אלא אולי מטעם דהוא "גדול" לדרבנן, ולכן חייב, אלא שצריך להוסיף שלפ"נ כלול בחיובם (בהחשיבם אותו ל"גדול"),...
על ידי אליהו בן עמרם
ה' ינואר 09, 2020 9:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בן שלוש עשרה למצוות - מנין?
תגובות: 16
צפיות: 1427

Re: בן שלוש עשרה למצוות - מנין?

בן י"ג שלא ידוע שהביא סימני גדלות (ולא בדקוהו לוודא שלא הביא) - מה מקור חיובו במצוות? אפשר לכאורה לומר בזה כמה מקורות חיוב, ולצדד בזה כמה צדדים: א. מדאוריתא חיישינן שמא היו לו סימנים ונשרו, וא"כ הווי ספק דאורייתא שמא גדול הוא, וחייב ב"עשה" ו"לא תעשה" מדין ספק דאורייתא ...
על ידי אליהו בן עמרם
ה' ינואר 09, 2020 9:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בן שלוש עשרה למצוות - מנין?
תגובות: 16
צפיות: 1427

Re: בן שלוש עשרה למצוות - מנין?

ג. בהחלט לא מסתבר שבתקופת הספק, יהיה פטור בספיקות. אבל השאלה היא למה? מה שכתבתי שמוכרח מרעק"א שחיובו מדרבנן דחינוך לא פקע כשהגדיל, שהרי דיבר אם אפשר לחייבו שנית מה"ת בגלל שאכילתו הייתה בשעה שהיה קטן או דילמא עתה הוא שבע עוד מחמת אכילת קטנות, ומשמע לפו"ר שזה היה פשיטא ליה שחייב מדרבנן...
על ידי אליהו בן עמרם
ג' ינואר 07, 2020 10:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בן שלוש עשרה למצוות - מנין?
תגובות: 16
צפיות: 1427

Re: בן שלוש עשרה למצוות - מנין?

ומה יהיה הדין בבן י"ג כזה, כשנפל בידו ספק חיוב, כגון אם נסתפק אם חייב בברכת המזון (כגון אם נסתפק אם כבר ברך) - לכאורה יהיה פטור... א"נ שכל חיובו מדרבנן (סעיף ה-ו' לעיל) - הווי ספק דרבנן ולקולא. וגם א"נ, שחיובו מדאורייתא, מחמת ספק דאורייתא, הרי לכאורה הווי ספק ספיקא, שמא קטן ופטור, וא...

עבור לחיפוש מתקדם