החיפוש הניב 727 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אליהו בן עמרם
ג' נובמבר 20, 2018 9:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם המקובלים מתפללים?
תגובות: 34
צפיות: 561

Re: האם המקובלים מתפללים?

אנסה להסביר (לדעתי) את הקושי של הרב מגדל... אבל תפילה בפשטות נועדה להיות בדיוק להיפך, שצורת התפילה היא:  שהוא עומד ממש לפני הבורא יתברך שמו ונושא ונותן עמו... איך הוא בא ונושא ונותן ממש עמו יתברך ולפניו הוא מתחנן ומאתו הוא מבקש והוא יתברך שמו מאזין ומקשיב לדבריו, כאשר ידבר איש אל רעהו מקשיב שומע אל...
על ידי אליהו בן עמרם
ג' נובמבר 20, 2018 12:35 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם המקובלים מתפללים?
תגובות: 34
צפיות: 561

Re: האם המקובלים מתפללים?

אני חושב שאתם בסך הכל מביאים כל מיני וורטים נחמדים על תפילה. אני אפשט את שאלתי. האם הקב"ה, כ"דמות אקטיבית" קיים בתפיסת התפילה בעולמה של הקבלה המאוחרת? להגיד שחוקי הטבע הם רצון הקב"ה, אף שאינם מתחדשים, זו סברא נכונה בכללות, והכרחית, אך אינה נוגעת לשאלתי. עולה בליבי חשש כלשהו לגבי...
על ידי אליהו בן עמרם
ב' נובמבר 19, 2018 10:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם המקובלים מתפללים?
תגובות: 34
צפיות: 561

Re: האם המקובלים מתפללים?

אני חושב שאתם בסך הכל מביאים כל מיני וורטים נחמדים על תפילה. אני אפשט את שאלתי. האם הקב"ה, כ"דמות אקטיבית" קיים בתפיסת התפילה בעולמה של הקבלה המאוחרת? להגיד שחוקי הטבע הם רצון הקב"ה, אף שאינם מתחדשים, זו סברא נכונה בכללות, והכרחית, אך אינה נוגעת לשאלתי. עולה בליבי חשש כלשהו לגבי...
על ידי אליהו בן עמרם
ב' נובמבר 19, 2018 1:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לא טוב להודות לה'? היתכן? - רבינו בחיי פ' ויצא
תגובות: 2
צפיות: 99

Re: לא טוב להודות לה'? היתכן? - רבינו בחיי פ' ויצא

וכיצד נבין - לאור דברי רבינו - את הברכה "ברוך שעשה לי נס במקום הזה"? (שו"ע רי"ח). אלא, שיש לכאורה לחלק בקל, בין נס שבו אדם זוכה לברכה מסוימת בנכסיו או ילדיו מעל לטבע, שעל זה כוונת רבינו, שאם רוצה שלא תשלוט עין הרע בברכתו, ותמשיך הברכה בנכסיו וכיוצ"ב, שלא יודה...ואפילו בינו ל...
על ידי אליהו בן עמרם
א' נובמבר 18, 2018 9:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם המקובלים מתפללים?
תגובות: 34
צפיות: 561

Re: האם המקובלים מתפללים?

שלום וברכה, ברצוני לפרוש בפניכם שאלה שאני מתחבט בה כבר שנים מספר, ופניתי איתה לאנשים מסוגים שונים, ועדיין לא קיבלתי מענה אשר יניח את דעתי. ובצורה יותר ברורה כתב הלשם: ובפרט בעניין התפילה אשר עיקרה הוא לפתוח שערי רחמים להפק רצון בכל משאלות לבב בני אדם, הנה שם הוא הכרח הכוונה הפנימית, כי על ידי הכוונ...
על ידי אליהו בן עמרם
א' נובמבר 18, 2018 9:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לא טוב להודות לה'? היתכן? - רבינו בחיי פ' ויצא
תגובות: 2
צפיות: 99

לא טוב להודות לה'? היתכן? - רבינו בחיי פ' ויצא

כתב רבינו בחיי - בבראשית פרק ל' - פרשת ויצא, וז"ל: ודע כי מה שלקח לו יעקב מקל לבנה לא עשה זה מעצמו רק ע"פ המלאך, כי כן אמר יעקב לרחל וללאה שאמר לו המלאך שא נא עיניך וראה כל העתודים וגו'. ואחרי כן ויקח לו יעקב מקל לבנה. ואין מוקדם ומאוחר בתורה. והנה יעקב כשראה המראה הזאת בחלום ידע שהקב"...
על ידי אליהו בן עמרם
ב' נובמבר 12, 2018 5:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הלל דרך תחינה
תגובות: 8
צפיות: 338

Re: הלל דרך תחינה

אולי הכוונה דרך שירה בכללי אבל בהושיעה והצליחה לא, אחא דרך תחינה, הרי זה עוקר את הפשט הגרש"ד זצ"ל היה מקפיד לשיר באנא ה' הושיעא נא שלא יראה דרך תחינה, ואף שיש לעיין בזה כדבריך הלא בעצם תחינה הם ואלי מנגינת תחנונים, העיקר שיהיה לא ממש כזעקה גדולה ומרה מצוי (במקומי עכ"פ) שאת אנא ה' (ול...
על ידי אליהו בן עמרם
ה' נובמבר 08, 2018 11:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תענית ד' - בתוס' ד"ה יכול לומר
תגובות: 15
צפיות: 302

Re: תענית ד' - בתוס' ד"ה יכול לומר

כתבתי בקצרה. הקושי בהבנה הרגילה בדברי הגרי"ז הוא מה שאתה מתקשה. שאם כן זה נכון על כל המצוות ואיך קיימו האבות את התורה. ואם נאמר שבשאר המצוות כיוון שלא עתיד להיות ציווי עשו וכאן נמנע אברהם כי עתיד להיות ציווי אם כך לא צריך את החידוש שלו ודי במה שכתבת בשם השפתי חכמים וזה מה שכתבתי לעיל בקצרה לעי...
על ידי אליהו בן עמרם
ה' נובמבר 08, 2018 9:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תענית ד' - בתוס' ד"ה יכול לומר
תגובות: 15
צפיות: 302

Re: תענית ד' - בתוס' ד"ה יכול לומר

לכאורה יש תשובה פשוטה אחרת. האבות וכל הנלווים אליהם נהגו את דיני התורה קודם שניתנה וממילא היה שייך בהם את הדינים ג"כ. אבל בית נחור הם גויים שאינם נוהגים את דיני התורה וממילא לא שייך בהם ממזרת כלומר אע"פ שהאשה שאליעזר מחפש כן תנהג את דיני התורה אבל מי שבאה ממנו אינו נוהג את מנהגי התורה ואי...
על ידי אליהו בן עמרם
ה' נובמבר 08, 2018 9:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תענית ד' - בתוס' ד"ה יכול לומר
תגובות: 15
צפיות: 302

Re: תענית ד' - בתוס' ד"ה יכול לומר

התוס' בתענית ד' ד"ה יכול אומר (גבי המעשה דאליעזר עבד אברהם בפרשת חיי שרה) שלא שייך "ממזרת" לפני מתן תורה. א"כ, איך שייך שתהיה "נידה" לפני מתן תורה? (גבי שרה שפירסה נידה) וא"כ איך שייך שיהיה אברהם אבינו "כהן" לפני מתן תורה? (נדרים ל"ב) או אפילו "...
על ידי אליהו בן עמרם
ה' נובמבר 08, 2018 2:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תענית ד' - בתוס' ד"ה יכול לומר
תגובות: 15
צפיות: 302

Re: תענית ד' - בתוס' ד"ה יכול לומר

לכאורה יש תשובה פשוטה אחרת. האבות וכל הנלווים אליהם נהגו את דיני התורה קודם שניתנה וממילא היה שייך בהם את הדינים ג"כ. אבל בית נחור הם גויים שאינם נוהגים את דיני התורה וממילא לא שייך בהם ממזרת כלומר אע"פ שהאשה שאליעזר מחפש כן תנהג את דיני התורה אבל מי שבאה ממנו אינו נוהג את מנהגי התורה ואי...
על ידי אליהו בן עמרם
ה' נובמבר 08, 2018 2:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תענית ד' - בתוס' ד"ה יכול לומר
תגובות: 15
צפיות: 302

Re: תענית ד' - בתוס' ד"ה יכול לומר

לכאורה יש תשובה פשוטה אחרת. האבות וכל הנלווים אליהם נהגו את דיני התורה קודם שניתנה וממילא היה שייך בהם את הדינים ג"כ. אבל בית נחור הם גויים שאינם נוהגים את דיני התורה וממילא לא שייך בהם ממזרת כלומר אע"פ שהאשה שאליעזר מחפש כן תנהג את דיני התורה אבל מי שבאה ממנו אינו נוהג את מנהגי התורה ואי...
על ידי אליהו בן עמרם
ה' נובמבר 08, 2018 10:57 am
פורום: בית המדרש
נושא: תענית ד' - בתוס' ד"ה יכול לומר
תגובות: 15
צפיות: 302

Re: תענית ד' - בתוס' ד"ה יכול לומר

לגבי כהן לא כל כך הבנתי את ההערה, שהרי גם אחרי מתן תורה הכהנים היו רק משבט לוי, אלא מאי אית לך למימר שבכל דור הקב"ה בוחר לו כהנים לעבודתו, ומה משנה לפני מתן תורה או אחריה. לגבי ממזרות, יש לדון בכמה סברות, ובכלל מצינו הרבה סתירות בענין, עיין בית האוצר להר"י ענגיל חלק א כלל א, וביחוד באות ב...
על ידי אליהו בן עמרם
ה' נובמבר 08, 2018 12:48 am
פורום: בית המדרש
נושא: תענית ד' - בתוס' ד"ה יכול לומר
תגובות: 15
צפיות: 302

Re: ממזרת-לא! כהן ונידה-כן?

יש ליישב דבכל המצוות נהגו כדין אינו מצווה ועושה, אבל חומרת ממזרות מחמת העבירה לא שייך באינו מצווה ועושה. ואע"ג דבאשת איש היו מצווים ושייך בזה עבירה גם קודם מ"ת, מ"מ חומרת ממזרות הוא רק בישראל ולא שייך בזה אינו מצווה ועושה. כוונתי לשאול כך: ממזר הוא אמנם תוצאה של מעשה אסור, אך תוצאה ש...
על ידי אליהו בן עמרם
ד' נובמבר 07, 2018 7:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תענית ד' - בתוס' ד"ה יכול לומר
תגובות: 15
צפיות: 302

תענית ד' - בתוס' ד"ה יכול לומר

התוס' בתענית ד' ד"ה יכול אומר (גבי המעשה דאליעזר עבד אברהם בפרשת חיי שרה) שלא שייך "ממזרת" לפני מתן תורה. א"כ, איך שייך שתהיה "נידה" לפני מתן תורה? (גבי שרה שפירסה נידה) וא"כ איך שייך שיהיה אברהם אבינו "כהן" לפני מתן תורה? (נדרים ל"ב) או אפילו "...
על ידי אליהו בן עמרם
ש' נובמבר 03, 2018 10:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מי שגורם מיתתו חלילה-אין מספידים אותו?
תגובות: 0
צפיות: 215

מי שגורם מיתתו חלילה-אין מספידים אותו?

בבעל הטורים על תחילת פרשת חיי שרה מבאר למה נכתבה כ'ף קטנה במילה לספוד לשרה ו'לבכתה' 'שהיתה כמו גורמת מיתתה, שמסרה דין, ועל כן נענשה היא תחילה, והמאבד עצמו לדעת אין מספידין אותו'. ואם כן נמצינו למדים: א. ששרה אימנו ע'ה גרמה מיתתה. ב. גרם מיתתה היה ע"י "עבירה", שנענשה עליה משמים. ג. הגו...
על ידי אליהו בן עמרם
ש' נובמבר 03, 2018 8:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שונא מתנות יחיה - הלכה למעשה
תגובות: 8
צפיות: 406

Re: שונא מתנות יחיה - הלכה למעשה

ברבינו בחיי בפרשת חיי שרה פרק כג פס' טו-טז כתב על אברהם אע'ה ששונא מתנות היה, והוסיף 'וכן דרכן של צדיקים'.
כלומר אין זו הוראה לרבים, אלא רק דרכם של צדיקים...
על ידי אליהו בן עמרם
א' אוקטובר 28, 2018 10:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: "קריאת" השמות בתורה - מה עניינה?
תגובות: 0
צפיות: 151

"קריאת" השמות בתורה - מה עניינה?

וַיִּקְרָא א-לקים לָאוֹר יוֹם, וְלַחֹשֶׁךְ קָרָא לָיְלָה וַיִּקְרָא א-לקים לָרָקִיעַ, שָׁמָיִם וַיִּקְרָא א-לקים לַיַּבָּשָׁה אֶרֶץ, וּלְמִקְוֵה הַמַּיִם קָרָא יַמִּים וַיִּקְרָא הָאָדָם שֵׁמוֹת, לְכָל-הַבְּהֵמָה וּלְעוֹף הַשָּׁמַיִם, וּלְכֹל, חַיַּת הַשָּׂדֶה; לְזֹאת יִקָּרֵא אִשָּׁה , כִּי מֵאִיש...
על ידי אליהו בן עמרם
א' אוקטובר 28, 2018 8:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שונא מתנות יחיה - הלכה למעשה
תגובות: 8
צפיות: 406

Re: שונא מתנות יחיה - הלכה למעשה

בשו"ע חו"מ סי' רמט מופיעה ההלכה בדבר שונא מתנות יחיה. וכיון שלא רבו ספרי הליקוטים על חלק זה של השו"ע, מחפש אני מי שכתב והרחיב בענין זה הלכה למעשה, איזו מתנה ראוי לקבל ואיזו מתנה לא (האם חתן שמקבל מתנה עליו להחזירה? ועוד ועוד), ומה טוב סיפורים מגדולי ישראל כיצד נהגו למעשה בענין זה, כי...
על ידי אליהו בן עמרם
א' אוקטובר 28, 2018 8:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: זקן ואינה לפי כבודו- מה הדין בספק?
תגובות: 6
צפיות: 276

Re: זקן ואינה לפי כבודו- מה הדין בספק?

כל המלאכות שהאשה עושה לבעלה חוץ מכביסה שהיא על גב הנהר היא עושה בתוך הבית. היא טוחנת ואופה ומבשלת אבל בעלה צריך להביא לה את חמרי הגלם. אם היא הולכת לקנות בעצמה זהו חסד שהיא עושה עם בעלה (או שהיא לא סומכת עליו שידע לבחור את הירקות הנכונים). לומר שקניית מזון עבור הבית נכלל ב"טוחנת ואופה ומבשלת&q...
על ידי אליהו בן עמרם
ה' אוקטובר 25, 2018 8:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: זקן ואינה לפי כבודו- מה הדין בספק?
תגובות: 6
צפיות: 276

Re: זקן ואינה לפי כבודו- מה הדין בספק?

הטענה היא שת"ח הקונה ירקות בשוק או אצל הירקן או בסופר אינו מקיים בזה גמילות חסד עם אשתו אלא מלא את חובתו לעצמו ולבני ביתו לזון ולפרנס ולכלכל אותם. לכן לא שייך לדון מצד המצוה של חסד אם ניכרת או לא אלא זו פעולה שמצינו שכל אדם חייב בה ולא דווקא כמצוה ולא שמענו בזה פטור של זקן ואינה לפי כבודו. לגב...
על ידי אליהו בן עמרם
ה' אוקטובר 25, 2018 2:41 am
פורום: בית המדרש
נושא: זקן ואינה לפי כבודו- מה הדין בספק?
תגובות: 6
צפיות: 276

Re: זקן ואינה לפי כבודו- מה הדין בספק?

הת"ח נמנע מאכילת ירקות? כל הקניה הזו היא חסד עם אשתו בלבד? הוא לא דואג לעצמו גם? מה עם הבאת הילדים? הם רק של אשתו? לא שלו? אין איזה מחויבות של אדם כלפי הילדים שלו לדאוג למה שהם צריכים? לא הבנתי את הטענה. אנו מדברים בזקן ואינה לפי כבודו. הת'ח אמנם אוהב...ירקות, אבל רק לאכול...ולא לקנות ולא להכי...
על ידי אליהו בן עמרם
ג' אוקטובר 23, 2018 9:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: זקן ואינה לפי כבודו- מה הדין בספק?
תגובות: 6
צפיות: 276

זקן ואינה לפי כבודו- מה הדין בספק?

בביאור הלכה(סימן נ"ר) - על דברי השו"ע שצריך כל אחד לעשות איזשהי הכנה לכבוד שבת כגדולי האמוראים - כתב: "כי זהו כבודו - יישב בזה מה שהקשה בשו"ת חוות יאיר איך הקילו בכבודם... לכן קאמר דזהו כבודם שעוסק בעצמו במצוה וניכר שעושה כן לכבוד ה' יתברך וכה"א בדוד המלך ע"ה ונקלותי עו...
על ידי אליהו בן עמרם
ב' אוקטובר 22, 2018 8:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכה על מצוה קיומית?
תגובות: 21
צפיות: 707

Re: ברכה על מצוה קיומית?

הדבר היחיד שאפשר לטעון נגד הדימוי מאשה למצה לשיטתך הוא שאם יש מישהו שחייב במצווה לגמרי את אפשר שמישהו אחר יעשה אותו מרצונו אבל שתהיה מצווה שכל עניינה ללא חובה זה אינו קיים. אבל שוב זה הסבר למה יש קושי במצה אבל באשה ההסבר נשאר אותו דבר. אם הבנתי את כוונתך היטב, אבקש להוסיף את מה שידוע לי כביאורו של ...
על ידי אליהו בן עמרם
ב' אוקטובר 22, 2018 8:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכה על מצוה קיומית?
תגובות: 21
צפיות: 707

Re: ברכה על מצוה קיומית?

אני כשלעצמי לא חושב שזה הפשט בדברי הגר"א אלא שזה כמו סוכה שאם הוא רוצה לאכול פת צריך לאכול מצה לענ"ד אין זה נכון. אם רוצה לאכול פת, אסור לו לאכול חמץ, ולכן אין לו ברירה אלא לאכול מצה. (ומצה זו שאוכל מחמת איסור חמץ לא צריכה להיות עשויה לשמה). ואם רוצה לאכול פת, ולכן אוכל מצה מחמת איסור אכי...
על ידי אליהו בן עמרם
א' אוקטובר 21, 2018 11:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכה על מצוה קיומית?
תגובות: 21
צפיות: 707

Re: ברכה על מצוה קיומית?

י. אברהם כתב:ניתי ספר וניחזי
תביא את דברי הקוב"ש ונראה מה אמר ומה לא


קוב'ש חלק א' - סוף חידושיו לקדושין - אות קמג
על ידי אליהו בן עמרם
א' אוקטובר 21, 2018 9:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכה על מצוה קיומית?
תגובות: 21
צפיות: 707

Re: ברכה על מצוה קיומית?

אגב, בענין ברכה על מצוה קיומית, אעתיק מה שכתבתי לראיה בזה באשכול אחר: לפי הירושלמי שיש מצוה בעשית סוכה ומברכין עליה וכן בעשית תפילין וכן לולב שהרי אם מצא סוכה מן המוכן אינו חייב לעשות ואם כן אין זה אלא מצוה קיומית, אם עשה סוכה (אך ניתן להרהר בזה, אולי דווקא כשאין לו מן המוכן אז חייב ואין זה אלא מצוה...
על ידי אליהו בן עמרם
א' אוקטובר 21, 2018 9:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכה על מצוה קיומית?
תגובות: 21
צפיות: 707

Re: ברכה על מצוה קיומית?

מצאתי גם בקובץ שעורים עמ"ס קידושין (כמדומני דף ל) בסוגיא דנשים פטורות ממצוות עשה שהז"ג, שכתב לבאר את שיטת ר"ת דנשים מברכות על מצות עשה שהז"ג, על פי הראב"ד, שבעצם אשה שמקיימת את המצות עשה שהז"ג אינה כעושה דבר שפטורה ממנו, אלא היא מקיימת מצוה קיומית , כי איננה פטורה ממש ...
על ידי אליהו בן עמרם
א' אוקטובר 21, 2018 9:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכה על מצוה קיומית?
תגובות: 21
צפיות: 707

Re: ברכה על מצוה קיומית?

בעיני ההבדל שאתה יוצר בין שני ההסברים הוא מלאכותי לחלוטין. בסופו של דבר אתה אומר שאדם יכול לעשות מצווה אע"פ שאינו חייב בה. זה בדיוק מה שאמר רבינו תם וזה פשוט וברור. זה שתוסיף לזה הגדרת מתנדב לא משנה כלום (זה לא כמו קרבנות שההתנדבות יוצרת חיוב הבאה) אני כשלעצמי לא חושב שזה הפשט בדברי הגר"א...
על ידי אליהו בן עמרם
א' אוקטובר 21, 2018 8:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכה על מצוה קיומית?
תגובות: 21
צפיות: 707

Re: ברכה על מצוה קיומית?

ואם כך, למה ההולכים בשיטת הגר'א בפסח לא מברכים על אכילת מצה כל אימת שואוכלים ומקיימים מצוה קיומית באכילתם? למה לא מברכים על כל אכילת מצה זו שאלה שנידונה בראשונים. האם המקורות שמר מדבר עליהם סוברים שיש מצוה קיומית באכילת המצה בשאר הימים? או שסבורים שאין כלל מצוה חוץ מ"בערב תאכלו מצות", ואז...
על ידי אליהו בן עמרם
א' אוקטובר 21, 2018 8:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכה על מצוה קיומית?
תגובות: 21
צפיות: 707

Re: ברכה על מצוה קיומית?

מצאתי גם בקובץ שעורים עמ"ס קידושין (כמדומני דף ל) בסוגיא דנשים פטורות ממצוות עשה שהז"ג, שכתב לבאר את שיטת ר"ת דנשים מברכות על מצות עשה שהז"ג, על פי הראב"ד, שבעצם אשה שמקיימת את המצות עשה שהז"ג אינה כעושה דבר שפטורה ממנו, אלא היא מקיימת מצוה קיומית, כי איננה פטורה ממש א...
על ידי אליהו בן עמרם
א' אוקטובר 21, 2018 7:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכה על מצוה קיומית?
תגובות: 21
צפיות: 707

Re: ברכה על מצוה קיומית?

בסוכה דף מא מצינו שאנשי ירושלים היו נוטלים הלולב גם בעת התפילה וקריאת שמע, ועוד במשך היום. ולכאורה, לא נראה שהם סוברים שיש חיוב להחזיק בלולב כל היום, אלא שאם החזיק קיים מצוה. וזה ממש כאכילת מצה בשאר הימים של פסח שלדעת רבינו הגרא זצל מקיים בזה מצוה קיומית. ומה עם ברכה למנהגם של אנשי ירושלים? אומר המ...
על ידי אליהו בן עמרם
ד' אוקטובר 17, 2018 11:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ספק מעניין בדין פיקוח נפש
תגובות: 3
צפיות: 161

Re: ספק מעניין בדין פיקוח נפש

אין חיוב להוציא ממון. אלא שאם ביטל מצות עשה מחמת אונס ממון אין זה אונס וחשיב מבטל עשה.
וזה החולה הרי לא יבטל העשה...
על ידי אליהו בן עמרם
ב' אוקטובר 15, 2018 8:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשה - שטן? יצר הרע?
תגובות: 15
צפיות: 643

Re: אשה - שטן? יצר הרע?

ברשותכם אנסה איזשהי דרך באור שעלתה בדעתי הענייה, שאולי ואולי תתן קצת אור בסוגיא עלומה זו, ואם תעלה לרצון, אודה ה' בכל לבב. אשמח כמובן לכל הערה, פירכא או סייעתא. "שטן נברא עמה". מלאך זה שנקרא "שטן", כל שליחותו קשורה רק באדם, במחשבותיו, מעשיו, וקביעת דרכו ותכליתו. לפיכך, משנברא, צר...
על ידי אליהו בן עמרם
ב' אוקטובר 15, 2018 6:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשה - שטן? יצר הרע?
תגובות: 15
צפיות: 643

Re: אשה - שטן? יצר הרע?

לגבי 'חויא' עיין פה: https://forum.otzar.org/viewtopic.php?p=60378#p60378 אשה/נשים הן עיקר בחינת היצה"ר שיש לאדם והן עיקר התאוה והנסיונות שיש לאדם בעוה"ז (בהרהור וגרוע מזה) כידוע. ותו לק"מ. כתב מר באשכול ההוא: "ויקרא שמה חוה כי היא היתה אם כל חי" וקשה לפי"ז היה לו לקור...
על ידי אליהו בן עמרם
ב' אוקטובר 15, 2018 6:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשה - שטן? יצר הרע?
תגובות: 15
צפיות: 643

Re: אשה - שטן? יצר הרע?

אוהב אוצר כתב:נא לא להיסחף...

לא מיישב לכאורה את הלשונות הקשים להבנה ברבינו בחיי.
לדוגמא:
"והיא גוף של יצר הרע" (בבראשית, ראה ציטוט לעייל)
"והאשה היא יצה"ר, כי כן מצינו באדם הראשון כשחטא אמר (בראשית ג) האשה אשר נתתה עמדי, רצה לומר יצר הרע שיצרת בי..."(בויקרא, ראה ציטוט לעייל)
על ידי אליהו בן עמרם
ב' אוקטובר 15, 2018 6:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשה - שטן? יצר הרע?
תגובות: 15
צפיות: 643

Re: אשה - שטן? יצר הרע?

אם כבר הביאו מרבינו בחיי, זכור לי שראיתי בפירושו לפ' ויקרא עה"פ "כי כל שאור וכל דבש לא תקטירו גו'" - ש'דבש' בגימטריא 'אשה', ולכן וכו' רבינו בחיי, ויקרא ב' י"א: כי כל שאר וכל דבש לא תקטירו ממנו אשה לה'.... וע"ד הפשט כי הקרבן לכפר בו כל עונותינו, ולולא המסית והמדיח שהוא יצר ה...
על ידי אליהו בן עמרם
א' אוקטובר 14, 2018 8:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשה - שטן? יצר הרע?
תגובות: 15
צפיות: 643

אשה - שטן? יצר הרע?

הנושא כמובן טעון, בייחוד בזמננו שיש כאלה ש"יתחמקו" מדיון בעניין, אך תורה היא וללמוד אני צריך. להלן כמה ציטוטים מדברי רבינו בחיי, שאינני יודע כיצד להבינם היטב: והנחש היה ערום - סמך הנחש אל האשה, לפי שהשטן נברא עמה, והיא גוף של יצר הרע , והיא קלה להתפתות וכן חשבון הנח"ש כחשבון השט"...
על ידי אליהו בן עמרם
א' אוקטובר 14, 2018 8:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לעג לרש - בציצית בלילה
תגובות: 23
צפיות: 690

Re: לעג לרש - בציצית בלילה

עזריאל ברגר כתב:ציצית בלילה היא ספק דאורייתא...

הבנתי שהרב פר"י שאל גם לפי הצד שפטור, ובזמננו מסתמא לא חייב ללכת, אך יש כמובן צדק בדברי מר, שלמעשה מקיים עכשיו לכה"פ בפועל הדין דספיקא דאורייתא לחומרא
על ידי אליהו בן עמרם
א' אוקטובר 14, 2018 7:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לעג לרש - בציצית בלילה
תגובות: 23
צפיות: 690

Re: לעג לרש - בציצית בלילה

האם הוא דין בחפצא של המצוה או בקיום המצוה? ראה נא באשכול "לעג לרש - עד היכן?", שהביאו דברי התפא"י, ודנו בדבריו, ויש בהם כדי לתת מענה למר. לא חייבים שיהיה "קיום מצוה", אלא כל מה שאינו יכול לעשות בגלל שהוא מת, ואפילו אכילה ושתיה אסורה בפניו מצד לעג לרש. ואם בחיי חיותו היה רוצ...

עבור לחיפוש מתקדם