החיפוש הניב 795 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אליהו בן עמרם
ו' דצמבר 28, 2018 2:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מצות צדקה בשני עניים-במתנה ע'מ להחזיר
תגובות: 48
צפיות: 708

Re: מצות צדקה בשני עניים-במתנה ע'מ להחזיר

הגדרת מצוות צדקה היא השלמת מחסורי העני ונתינת צרכיו. כך שאין שום סברא שמתנה על מנת להחזיר תחשב צדקה. אמנם בשו"ע יו"ד סימן ר"נ סעיף א', ברמ"א ובש"ך שם כתבו ש"כדי מחסורו" מחייב רק את הציבור או את גבאי הצדקה, ולא כל יחיד ויחיד, אך אפש"ל שאין זה סותר את הטענה של ...
על ידי אליהו בן עמרם
ו' דצמבר 28, 2018 2:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מצות צדקה בשני עניים-במתנה ע'מ להחזיר
תגובות: 48
צפיות: 708

Re: מצות צדקה בשני עניים-במתנה ע'מ להחזיר

לא מובן לי הויכוח כאן. החברים טענו לאליהו בן עמרם טענה פשוטה רק משום מה לא הוסברה כראוי. הגדרת מצוות צדקה היא השלמת מחסורי העני ונתינת צרכיו. כך שאין שום סברא שמתנה על מנת להחזיר תחשב צדקה. לעומת זאת בתרומה ומעשר עני אף שכוונת התורה היא נתינה לכהן והעני, הגדרת המצווה היא נתינת מה שהופרש. ולכן שם מו...
על ידי אליהו בן עמרם
ה' דצמבר 27, 2018 10:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מצות צדקה בשני עניים-במתנה ע'מ להחזיר
תגובות: 48
צפיות: 708

Re: מצות צדקה בשני עניים-במתנה ע'מ להחזיר

גם כאן לא מצאתי מקור לדבריך שמקיים מצות נתינה, אלא סילק את התביעה על ממונו גרידא. מילא לדחוק בדברי הרמב'ם, רק כדי להחזיק בקרנות ה'חוכא ואיטלולא'....ניחא אבל גם להתעלם מדברי הריב'ש המפורשים....וזה עדיין לא מכניס ספק בליבם של....? אתמהה מה גם, שעדין לא ראיתי בדברי מר שליט'א שום באור למה בוודאי לא יצא...
על ידי אליהו בן עמרם
ה' דצמבר 27, 2018 6:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מצות צדקה בשני עניים-במתנה ע'מ להחזיר
תגובות: 48
צפיות: 708

Re: מצות צדקה בשני עניים-במתנה ע'מ להחזיר

מקדש מלך כתב:בעיקר הדיון של האשכול. לא קראתי את כולו, אבל אין ספק לענ"ד שלא יוצאים יד"ח במתנה על מנת להחזיר


אמנם למר אין ספק....
אבל לבאור הלכה בהלכות פורים יש ספק.....אם מהני מתנות לאביונים במתנה ע'מ להחזיר....
על ידי אליהו בן עמרם
ה' דצמבר 27, 2018 12:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מצות צדקה בשני עניים-במתנה ע'מ להחזיר
תגובות: 48
צפיות: 708

Re: מצות צדקה בשני עניים-במתנה ע'מ להחזיר

ועוד בענין זה, מצאתי תשובת הריב"ש סי' שמ"א, וז"ל: ואני אומר (= תשובת הריב"ש) ראה זה חדש הוא ומוקצה מן הדעת, שהמתחייב לתת לחברו איזה דבר שיוכל לתתו במתנה על מנת להחזיר ובזה נאמר שקיים תנאו. שאם אמרו בפרק קמא דקדושין בכולהו קני לבר מאשה וכו' היינו באותן דברים שחייבה תורה לתת, שבזה ...
על ידי אליהו בן עמרם
ה' דצמבר 27, 2018 8:46 am
פורום: בית המדרש
נושא: מצות צדקה בשני עניים-במתנה ע'מ להחזיר
תגובות: 48
צפיות: 708

Re: מצות צדקה בשני עניים-במתנה ע'מ להחזיר

אבל באמת נראה יותר שאכן לא קיים גם שם מצות נתינה כלל, ורק הרוויח את המתנה בחזרה, כי הקנה עכ"פ לכהן, אבל אינה מצווה כלל שאין זו המטרה של המצווה, ואכן הוי חוכא ואיטלולא... בענין ה'חוכא ואיטלולא'... ימחל נא מר לעיין לדוגמא ברמב'ם תרומות פרק יב הל' יט כתב במפורש: נתן תרומה לכהן על מנת להחזירה יצא ...
על ידי אליהו בן עמרם
ד' דצמבר 26, 2018 7:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מצות צדקה בשני עניים-במתנה ע'מ להחזיר
תגובות: 48
צפיות: 708

Re: מצות צדקה בשני עניים-במתנה ע'מ להחזיר

הספק השני לא הבנתי מה הצד שמקיים מצוות צדקה. בין כך ובין כך מחזיר את מה שחייב ואינו נותן דבר משלו. כתבתי לעייל את צדדי הספק: והספק השני: האם שמעון העני שמחזיר את המתנה לראובן העני גם מקיים מצות צדקה עם ראובן? ולמה לא? כי הוא מחויב לקיים תנאי זה, שעל מנת כן קיבל את המתנה מראובן. ואולי דומה ללווה שפו...
על ידי אליהו בן עמרם
ד' דצמבר 26, 2018 7:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מצות צדקה בשני עניים-במתנה ע'מ להחזיר
תגובות: 48
צפיות: 708

Re: מצות צדקה בשני עניים-במתנה ע'מ להחזיר

אם השאלה הייתה על הזמן שבינתיים, מה הצד שלא מקיים צדקה, אטו מי שמכניס אורחים ונותן לאורח ללון אצלו ליום אחד אינו מקיים מצוות צדקה? השאלה יכולה להיות במי שאמר סלע זו לצדקה אם מקיים מצוות נתינה במתנה ע"מ להחזיר, ולדעתי בעניין זה צדקה לא דומה למעשה עני ואינו מקיים. מאי שנא סלע זו לצדקה? כי נדר, ו...
על ידי אליהו בן עמרם
ד' דצמבר 26, 2018 2:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מצות צדקה בשני עניים-במתנה ע'מ להחזיר
תגובות: 48
צפיות: 708

Re: מצות צדקה בשני עניים-במתנה ע'מ להחזיר

רמב"ם פ"ט ממתנות עניים: מי שיש לו מזון שתי סעודות, אסור לו ליטול מן התמחוי; היו לו מזון ארבע עשרה סעודות, לא ייטול מן הקופה. היו לו מאתיים זוז, אף על פי שאינו נושא ונותן בהם, או שהיו לו חמישים זוז, והוא נושא ונותן בהם--הרי זה לא ייטול לקט שכחה ופיאה ומעשר עני; היו לו מאתיים חסר דינר--אפילו...
על ידי אליהו בן עמרם
ד' דצמבר 26, 2018 1:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מצות צדקה בשני עניים-במתנה ע'מ להחזיר
תגובות: 48
צפיות: 708

Re: מצות צדקה בשני עניים-במתנה ע'מ להחזיר

מענין לענין באותו ענין: אם תמצי לומר שאפשר לקיים מצות צדקה במתנה ע"מ להחזיר, במתנתו של ראובן העני לשמעון העני. ואם תמצי לומר, שגם שמעון העני-המקבל יכול לקיים מצות צדקה בהחזרת המתנה לראובן. (וכל זה כבר נחקר לעייל). עכשיו רוצה ראובן "לחסוך" עצמו מלהתעסק עם שמעון העני (לא רוצה לפגוע בו, ...
על ידי אליהו בן עמרם
ג' דצמבר 25, 2018 9:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מצות צדקה בשני עניים-במתנה ע'מ להחזיר
תגובות: 48
צפיות: 708

Re: מצות צדקה בשני עניים-במתנה ע'מ להחזיר

ברור שמקיימים מצוות צדקה כל שהיא במתנה ע"מ להחזיר אבל כאמור לעיל זו צדקה מוגבלת. אם ניתן לסכם שאפשר לקיים לכאורה מצות צדקה במתנה ע'מ להחזיר, נפשט הספק הראשון בתחילת האשכול, לגבי מצות הצדקה שמקיים ראובן העני במתנתו לשמעון העני. והספק השני: האם שמעון העני שמחזיר את המתנה לראובן העני גם מקיים מצו...
על ידי אליהו בן עמרם
ב' דצמבר 24, 2018 7:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מצות צדקה בשני עניים-במתנה ע'מ להחזיר
תגובות: 48
צפיות: 708

Re: מצות צדקה בשני עניים-במתנה ע'מ להחזיר

ברור שמקיימים מצוות צדקה כל שהיא במתנה ע"מ להחזיר אבל כאמור לעיל זו צדקה מוגבלת. אם ניתן לסכם שאפשר לקיים לכאורה מצות צדקה במתנה ע'מ להחזיר, נפשט הספק הראשון בתחילת האשכול, לגבי מצות הצדקה שמקיים ראובן העני במתנתו לשמעון העני. והספק השני: האם שמעון העני שמחזיר את המתנה לראובן העני גם מקיים מצו...
על ידי אליהו בן עמרם
ב' דצמבר 24, 2018 6:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מצות צדקה בשני עניים-במתנה ע'מ להחזיר
תגובות: 48
צפיות: 708

Re: מצות צדקה בשני עניים-במתנה ע'מ להחזיר

לכאורה יש לדמות זאת לספקו של הבאה"ל אם מהני במתנ"ל מתנה ע"מ להחזיר.ועין ילקוט הגרשוני הלכות פורים, ואין בידי להאריך. http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?149475&pageid=P0136.LST&rect=-19,1385,1464,1770&pagewidth=1469ועיין בקישור דבר משמח. לא היתה לי אפשרות לפתוח את הקישו...
על ידי אליהו בן עמרם
ב' דצמבר 24, 2018 11:45 am
פורום: בית המדרש
נושא: מצות צדקה בשני עניים-במתנה ע'מ להחזיר
תגובות: 48
צפיות: 708

Re: מצות צדקה בשני עניים-במתנה ע'מ להחזיר

מעשר עני אינו צדקה, מעשר עני אפשר לתת לו אלף זוז בבת אחת, אפילו שאינו צריך, משאי"כ צדקה הדין שלה הוא כדי מחסורו אשר יחסר לו, והכל תלוי בצרכים שלו, ולא בנתינה של הבעלים. ועוד הערה בענין כדי מחסורו, לענ"ד אין זה אלא שיעור במצות צדקה, שבכלל לא ברור שהוא מוטל גם על היחיד הנותן, ולא רק על גבאי...
על ידי אליהו בן עמרם
ב' דצמבר 24, 2018 11:38 am
פורום: בית המדרש
נושא: מצות צדקה בשני עניים-במתנה ע'מ להחזיר
תגובות: 48
צפיות: 708

Re: מצות צדקה בשני עניים-במתנה ע'מ להחזיר

גם זה לא ברור בכלל. האם לדעת מר, עני שאין לו 200 זוז, משלימים לו רק עד 200 זוז. כמדומני לא כך, לפי מיטב זכרוני, ועוד אעיין בזה בעזהי"ת. אך לענ"ד, אין זה נוגע לנדו"ד. שכן, גם במתנה על מנת להחזיר הרי הגוף והפירות שייכים למקבל עד מועד ההחזרה (כלומר, "למעשה" באותו זמן יכול להפיק...
על ידי אליהו בן עמרם
ב' דצמבר 24, 2018 8:55 am
פורום: בית המדרש
נושא: מצות צדקה בשני עניים-במתנה ע'מ להחזיר
תגובות: 48
צפיות: 708

Re: מצות צדקה בשני עניים-במתנה ע'מ להחזיר

מצאתי בדרך אמונה להגרח'ק שליט'א שכתב שאין הבדל בין תרומה למעשר עני. גם במעשר עני תועיל מתנה על מנת להחזיר...
ומאי שנא צדקה ממעשר עני?
על ידי אליהו בן עמרם
א' דצמבר 23, 2018 11:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מצות צדקה בשני עניים-במתנה ע'מ להחזיר
תגובות: 48
צפיות: 708

Re: מצות צדקה בשני עניים-במתנה ע'מ להחזיר

אני מנסה להבין את החקירה. יש לחקור מהי מצות צדקה, האם המצוה היא לתת ממון וכיון שנתן ע"מ להחזיר הרי שם נתינה עלה, או שמא המצוה לעזור לעני. (תסלח לי על החריפות, האם אנחנו לא הופכים את תורת ה' לחוכא ואיטלולא בחקירה שכזו??) לפי מסקנת הגמרא בקידושין דף ו אפשר לתת תרומה לכהן במתנה ע'מ להחזיר, וכן כת...
על ידי אליהו בן עמרם
א' דצמבר 23, 2018 8:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מצות צדקה בשני עניים-במתנה ע'מ להחזיר
תגובות: 48
צפיות: 708

מצות צדקה בשני עניים-במתנה ע'מ להחזיר

שני עניים נפגשו, האם חייבים שניהם במצות צדקה כל אחד כלפי השני? לכאורה פשוט שכן. ומקור לזה במשנה בפאה גבי שני עניים אריסים שיתנו זה לזה מתנות עניים. ועכשיו, אומר ראובן העני לשמעון חברו העני, אתן לך חפץ או מעות במתנה על מנת להחזיר. האם יצא ראובן במצות צדקה? האם גם שמעון יצא במצות צדקה כאשר החזיר את המ...
על ידי אליהו בן עמרם
א' דצמבר 23, 2018 6:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: זכין מאדם-במתנה על מנת להחזיר
תגובות: 5
צפיות: 171

Re: זכין מאדם-במתנה על מנת להחזיר

לכו' אותו אחד שזוכה לחבירו יכול להתנות, כי הוא זה שעושה את הקניין, ומתנה שכל מה שהקניין שהוא עושה בשביל פלוני יחול על תנאי שיחזיר. ויל"ד האם המקנה יכול להתנות שכל הסכמתו לקניין היא על תנאי, ותלוי בהגדרות של תנאי מילתא אחריתא. ומה ההגדרה הקניינית בהסכמת המקנה. סוכה מ"ו ע"ב אר"ז ל...
על ידי אליהו בן עמרם
ה' דצמבר 13, 2018 1:41 pm
פורום: חנוכה
נושא: מתי להדליק את השמש?
תגובות: 13
צפיות: 599

Re: מתי להדליק את השמש?

בבאה"ל סימן תרע"א איתא: וצריך נר אחר להשתמש לאורה: פי' רש"י משום הכירא ור"ל שאפילו אם לא ירצה כלל להשתמש לאורה מ"מ צריך נר אחר שיהיה היכולת בידו להשתמש לאורה ועי"ז מינכר שהנר הראשון הוא לשם מצוה דאל"ה כיון שעומד על השולחן יאמרו שלצרכו הדליקה . ונראה דוקא במניחה על...
על ידי אליהו בן עמרם
ה' דצמבר 13, 2018 11:26 am
פורום: בית המדרש
נושא: זכין מאדם-במתנה על מנת להחזיר
תגובות: 5
צפיות: 171

Re: זכין מאדם-במתנה על מנת להחזיר

לכו' אותו אחד שזוכה לחבירו יכול להתנות, כי הוא זה שעושה את הקניין, ומתנה שכל מה שהקניין שהוא עושה בשביל פלוני יחול על תנאי שיחזיר. ויל"ד האם המקנה יכול להתנות שכל הסכמתו לקניין היא על תנאי, ותלוי בהגדרות של תנאי מילתא אחריתא. ומה ההגדרה הקניינית בהסכמת המקנה. לי היה פשוט שאת השלב הראשון של הקנ...
על ידי אליהו בן עמרם
ד' דצמבר 12, 2018 6:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: זכין מאדם-במתנה על מנת להחזיר
תגובות: 5
צפיות: 171

זכין מאדם-במתנה על מנת להחזיר

נפשי בשאלתי: שמעון זקוק לזכות בחפץ מסוים לזמן מסוים. בא ראובן ומזכה לו את הדבר במתנה על מנת להחזיר. זה לכאורה פשוט שיכול, מצד "זכין לאדם שלא בפניו". ועכשיו, על מנת שיתקיים התנאי "על מנת להחזיר" - רוצה ראובן להקנות הדבר בחזרה לעצמו. האם יוכל? בייחוד לפי דברי הקצה"ח בסימן רמ&q...
על ידי אליהו בן עמרם
ה' דצמבר 06, 2018 8:31 pm
פורום: חנוכה
נושא: שתי הדלקות עושות מצוה
תגובות: 4
צפיות: 391

Re: שתי הדלקות עושות מצוה

יש"כ. לכאו' הצדק איתך בביאו"ד הרא"ש. אשאל אולי כך: למ"ד כבתה זקוק לה, לא כתוב שצריך להוסיף שוב שמן כדי שיהיה בהדלקה השניה לבד שיעור שלם של חצי שעה, ומבואר א"כ שאפשר לצרף שתי הדלקות לשיעור המצוה. מה נאמר, שבאמת זה ג"כ תלוי בפלוג' אם זקוק לה או לאו, האם המצוה היא במעשה ה...
על ידי אליהו בן עמרם
ד' דצמבר 05, 2018 2:48 pm
פורום: חנוכה
נושא: מתי להדליק את השמש?
תגובות: 13
צפיות: 599

מתי להדליק את השמש?

בבאה"ל סימן תרע"א איתא: וצריך נר אחר להשתמש לאורה: פי' רש"י משום הכירא ור"ל שאפילו אם לא ירצה כלל להשתמש לאורה מ"מ צריך נר אחר שיהיה היכולת בידו להשתמש לאורה ועי"ז מינכר שהנר הראשון הוא לשם מצוה דאל"ה כיון שעומד על השולחן יאמרו שלצרכו הדליקה . ונראה דוקא במניחה על ...
על ידי אליהו בן עמרם
א' דצמבר 02, 2018 9:45 pm
פורום: חנוכה
נושא: מה ההיתר להעיר את בני הבית להדלקת הנרות?
תגובות: 5
צפיות: 227

Re: מה ההיתר להעיר את בני הבית להדלקת הנרות?

פרסומי ניסא הוא יותר מהידור וסלסול בעלמא. ע"ע מש"כ באמרי יעקב שטרן על חו"מ. לדידי הפלפול ההלכתי בשאלה זו קצת משונה. ומה יהיה הדין בש'ץ שנרדמו לו כל השומעים באמצע חזרת הש'ץ? גם צריך להעירם? שלא יהיו ברכותיו לבטלה... ומה יהיה הדין בבעל הבית שהגיע באישון ליל לסוכתו ומצא את בני ביתו ששכח...
על ידי אליהו בן עמרם
א' דצמבר 02, 2018 6:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ספק דאוריתא לקולא, ודרבנן לחומרא?
תגובות: 21
צפיות: 458

Re: ספק דאוריתא לקולא, ודרבנן לחומרא?

לעניין השאלה מה לי לאו מה לי כרת, יש בזה סתירות. עיין יבמות קיג. ובגליון הש"ס שם, הגהות ראמ"ה ומהרש"ם שם, וביבמות פב., ועוד (וגם כן רעק"א נשאר בצ"ע, ואולי גם מטעם זה). ליתר בהירות. נראה ברור שרעק"א סובר שאם בדקנו וראינו שאין לו שערות, אז הוא יוצא מכלל חזקה דרבא ואינו א...
על ידי אליהו בן עמרם
א' דצמבר 02, 2018 12:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם המקובלים מתפללים?
תגובות: 108
צפיות: 3045

Re: האם המקובלים מתפללים?

הרב אליהו בן עמרם, מלכתחילה לא התכוונתי לכתוב את שיטת הגר"א. אלא שהרב מקדש מלך ביקש 'טעימה' ממנה. כתבתי טעימה כשיעור שעורה, כי רק שיעור כזה אפשר לכתוב כאן. אבל אתה מבקש שאגיב על ההשוואה שאתה עושה 'אחר עיון רב שנים' בין הרמב"ן ובין הגר"א. א. שים לב למה שאתה כותב. אתה מצטט מדברי הרמב&q...
על ידי אליהו בן עמרם
ש' דצמבר 01, 2018 10:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם המקובלים מתפללים?
תגובות: 108
צפיות: 3045

Re: האם המקובלים מתפללים?

להרבנים מגדל ואליהו בן עמרם (לפי סדר הודעותיהם), ...ובלי ידיעת הפרטים הרבים - הרבים מאוד - טועים בשיתוף השמות ובהשוואות שטחיות. כך בנידון דידן. המלים 'גילוי' 'שפע' 'אור' 'ברית' 'שם' כוללות פרטים רבים, רבים מאוד. אמנם זו מלאכה קשה - לימוד כל הפרטים לאשורם, חיבורם זה לזה עד שהכלל מציץ מבין חרכיהם ומו...
על ידי אליהו בן עמרם
ו' נובמבר 30, 2018 1:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם המקובלים מתפללים?
תגובות: 108
צפיות: 3045

Re: האם המקובלים מתפללים?

העניין היסודי שנתחדש לי שנים אחדות אחרי שהדפסתי את הספרון 'קבלת הגר"א' הוא זה: וישאל השואל: אם הגר"א אינו מדבר על המשכת השפע - מהי אפוא מהות האצילות? במה עוסק מהלך האצילות ולאן הוא שואף? על כך עונה הגר"א: גילוי שם ה'. הגר"א מלמד כי מהלך האצילות הוא 'גילוי אחר גילוי', מהנעלם אל ה...
על ידי אליהו בן עמרם
ב' נובמבר 26, 2018 8:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם המקובלים מתפללים?
תגובות: 108
צפיות: 3045

Re: האם המקובלים מתפללים?

ג. וכשם שכל המתפלל ומזכיר את י"ג מידות הרחמים יודע כי אין הוא עצמו מפעיל את י"ג מידות הרחמים, אלא הוא מבקש מה' ית' שהוא יואיל ברצונו המוחלט להתגלות אלינו במידות הרחמים ולא במידות הדין, כך בדיוק – כך בדיוק נמרץ – יודע כל מקובל כי אין הוא עצמו מפעיל את הספירות אלא הוא מבקש מה' ית' שהוא יואי...
על ידי אליהו בן עמרם
ב' נובמבר 26, 2018 4:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ספק דאוריתא לקולא, ודרבנן לחומרא?
תגובות: 21
צפיות: 458

Re: ספק דאוריתא לקולא, ודרבנן לחומרא?

וביותר קשה לי, יוצא לכאורה דין הנראה כמעוות, שהבן י'ג שחיובו מדאורייתא יהיה פטור מתפילין, ולקולא, ואילו על האב שחיובו לחנך הבן רק מדרבנן, תצא חומרא, שחייב לקנות לו תפילין? כלומר ספיקא דאורייתא לקולא וספיקא דרבנן לחומרא.... לכאורה, מה שהאב נפטר מחיוב לקנות תפילין - אין זה מפני שלא חייבים לקנות תפילי...
על ידי אליהו בן עמרם
ב' נובמבר 26, 2018 4:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ספק דאוריתא לקולא, ודרבנן לחומרא?
תגובות: 21
צפיות: 458

Re: ספק דאוריתא לקולא, ודרבנן לחומרא?

ליתר בהירות. נראה ברור שרעק"א סובר שאם בדקנו וראינו שאין לו שערות, אז הוא יוצא מכלל חזקה דרבא ואינו אפילו ספק (וחזקה דרבא הוא רק כשלא בדקנו, שאז יש לתלות שבאמת יש לו שערות), אלא שיש כאן חשש גדול (מעין מיעוט המצוי), והכריעו לחוש במקום כרת או מיתה. ולגבי זה ציינתי את הסתירות. הלא העתקתי לשון השו...
על ידי אליהו בן עמרם
ב' נובמבר 26, 2018 2:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ספק דאוריתא לקולא, ודרבנן לחומרא?
תגובות: 21
צפיות: 458

Re: ספק דאוריתא לקולא, ודרבנן לחומרא?

בנוגע לשאלה מחינוך, תעיין בביאור הלכה על אתר. גם זה כתבתי לעייל, ואני מניח שמר מתכוון לסיכום שלו, כדלהלן: "אלא בודאי דלענין חינוך שהוא דרבנן נוכל לסמוך על חזקה דרבא" אך גם זה כתבתי רק שיש מי שסובר שהאב פטור. ומה עם הבן? אינני יודע אם חייב. אך מ"מ מה נענה על השאלות על הרעק"א ? הת...
על ידי אליהו בן עמרם
ב' נובמבר 26, 2018 2:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ספק דאוריתא לקולא, ודרבנן לחומרא?
תגובות: 21
צפיות: 458

Re: ספק דאוריתא לקולא, ודרבנן לחומרא?

לעניין השאלה מה לי לאו מה לי כרת, יש בזה סתירות. עיין יבמות קיג. ובגליון הש"ס שם, הגהות ראמ"ה ומהרש"ם שם, וביבמות פב., ועוד (וגם כן רעק"א נשאר בצ"ע, ואולי גם מטעם זה). ליתר בהירות. נראה ברור שרעק"א סובר שאם בדקנו וראינו שאין לו שערות, אז הוא יוצא מכלל חזקה דרבא ואינו א...
על ידי אליהו בן עמרם
ב' נובמבר 26, 2018 2:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ספק דאוריתא לקולא, ודרבנן לחומרא?
תגובות: 21
צפיות: 458

Re: ספק דאוריתא לקולא, ודרבנן לחומרא?

וביותר קשה לי, יוצא לכאורה דין הנראה כמעוות, שהבן י'ג שחיובו מדאורייתא יהיה פטור מתפילין, ולקולא, ואילו על האב שחיובו לחנך הבן רק מדרבנן, תצא חומרא, שחייב לקנות לו תפילין? כלומר ספיקא דאורייתא לקולא וספיקא דרבנן לחומרא.... לכאורה, מה שהאב נפטר מחיוב לקנות תפילין - אין זה מפני שלא חייבים לקנות תפילי...
על ידי אליהו בן עמרם
ב' נובמבר 26, 2018 2:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ספק דאוריתא לקולא, ודרבנן לחומרא?
תגובות: 21
צפיות: 458

Re: ספק דאוריתא לקולא, ודרבנן לחומרא?

בנוגע לשאלה מחינוך, תעיין בביאור הלכה על אתר. גם זה כתבתי לעייל, ואני מניח שמר מתכוון לסיכום שלו, כדלהלן: "אלא בודאי דלענין חינוך שהוא דרבנן נוכל לסמוך על חזקה דרבא" אך גם זה כתבתי רק שיש מי שסובר שהאב פטור. ומה עם הבן? אינני יודע אם חייב. אך מ"מ מה נענה על השאלות על הרעק"א ?
על ידי אליהו בן עמרם
ב' נובמבר 26, 2018 1:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ספק דאוריתא לקולא, ודרבנן לחומרא?
תגובות: 21
צפיות: 458

Re: ספק דאוריתא לקולא, ודרבנן לחומרא?

לעניין השאלה מה לי לאו מה לי כרת, יש בזה סתירות. עיין יבמות קיג. ובגליון הש"ס שם, הגהות ראמ"ה ומהרש"ם שם, וביבמות פב., ועוד (וגם כן רעק"א נשאר בצ"ע, ואולי גם מטעם זה). ליתר בהירות. נראה ברור שרעק"א סובר שאם בדקנו וראינו שאין לו שערות, אז הוא יוצא מכלל חזקה דרבא ואינו א...
על ידי אליהו בן עמרם
ב' נובמבר 26, 2018 1:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 316
צפיות: 21926

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

מי שקרא קר"ש בזמן שבינתיים, איך יוכל לעזוב מצוה זו ולשמוע חזרת הש"ץ, הא "אין מעבירין על המצוות"? ועל אף שרצה מר לומר שנתחייב לפני כן לשמוע החזרה, אך לא חשיב בגלל זה לכאורה כ" עוסק במצוה" זו, שאינו יכול לנצל הזמן שבינתיים למצוה אחרת. ואפילו הש"ץ עצמו מותר לו להפסיק...
על ידי אליהו בן עמרם
ב' נובמבר 26, 2018 10:00 am
פורום: בית המדרש
נושא: ספק דאוריתא לקולא, ודרבנן לחומרא?
תגובות: 21
צפיות: 458

Re: ספק דאוריתא לקולא, ודרבנן לחומרא?

מקדש מלך כתב:אולי תציין איזה תשובה זה בשו"ת?

בהגהותיו על סימן ל"ז בשו"ע
ובשו"ת, למיטב זכרוני בסימן ז'
על ידי אליהו בן עמרם
א' נובמבר 25, 2018 9:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ספק דאוריתא לקולא, ודרבנן לחומרא?
תגובות: 21
צפיות: 458

Re: ספק דאוריתא לקולא, ודרבנן לחומרא?

וביותר קשה לי, יוצא לכאורה דין הנראה כמעוות, שהבן י'ג שחיובו מדאורייתא יהיה פטור מתפילין, ולקולא, ואילו על האב שחיובו לחנך הבן רק מדרבנן, תצא חומרא, שחייב לקנות לו תפילין? כלומר ספיקא דאורייתא לקולא וספיקא דרבנן לחומרא.... ומה עוד שכתב בבאה"ל בסימן ל"ז: "אלא בודאי דלענין חינוך שהוא ד...

עבור לחיפוש מתקדם