מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 907 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אליהו בן עמרם
א' יוני 16, 2019 10:11 am
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע הקפידה מרים במשה, והלא כל בני לוי גירשו נשותיהם במצרים כדין?
תגובות: 10
צפיות: 109

Re: מדוע הקפידה מרים במשה, והלא כל בני לוי גירשו נשותיהם במצרים כדין?

אוצר החכמה כתב:נראה לי שהגבת במהירות בלי לחשוב.


אני רואה שמתקיים בשנינו הפסוק "ואת והב בסופה.....

אך כאמור לעייל, כנראה שהאשם בי...
על ידי אליהו בן עמרם
א' יוני 16, 2019 1:51 am
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע הקפידה מרים במשה, והלא כל בני לוי גירשו נשותיהם במצרים כדין?
תגובות: 10
צפיות: 109

Re: מדוע הקפידה מרים במשה, והלא כל בני לוי גירשו נשותיהם במצרים כדין?

לא הבנתי שום דבר. מה שכתבת הוא בערך כך. בני לוי גרשו את נשותיהם סתם אז מה מרים רוצה מאחיה גם הוא גירש את אשתו סתם. אם זאת השאלה לא נראה לי שיש עליה תשובה. ואגב ביחס לשאלה של מרים אני בכלל לא מבין מה אתה רוצה ומה זה שייך לשיקול דעת ובני דורנו. מתשובת הבורא אנו רואים מה שחשבה. היא חשבה שמשה גירש את א...
על ידי אליהו בן עמרם
ש' יוני 15, 2019 11:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע הקפידה מרים במשה, והלא כל בני לוי גירשו נשותיהם במצרים כדין?
תגובות: 10
צפיות: 109

Re: מדוע הקפידה מרים במשה, והלא כל בני לוי גירשו נשותיהם במצרים כדין?

אני יוצא מתוך נקודת הנחה בסיסית שהטעות של מרים אינה טעות של מה בכך, כטעות אנוש בן דורנו, להבדיל. אלא החלטה המבוססת על שיקול הדעת של מרים הנביאה. ועוד, הטעות לפי הרמב'ם היתה שלא מצאה חילוק בינו לבין שאר הנביאים. וא'כ כמו ששאר הנביאים לא מגרשים נשותיהם על אף גילוי הנבואה אליהם, כך גם משה רבינו. ועכשיו...
על ידי אליהו בן עמרם
ו' יוני 14, 2019 2:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע הקפידה מרים במשה, והלא כל בני לוי גירשו נשותיהם במצרים כדין?
תגובות: 10
צפיות: 109

מדוע הקפידה מרים במשה, והלא כל בני לוי גירשו נשותיהם במצרים כדין?

כתב האור החיים בפרשת במדבר פ"ג פס' ל"ט חידוש גדול לענ"ד, וז"ל: "והנכון בעיני הוא כי שבט לוי מעשה אחד להם כמעשה עמרם אשר שלח את אשתו בשביל גזירת הבן הילוד , והטעם לצד שהיו מעונגים ולא נשתעבדו לא נמס לבבם כל כך לראות נטעיהם מושלכים ביאור כמעשה איש ישראל אשר מצד השעבוד ועול העב...
על ידי אליהו בן עמרם
ב' יוני 10, 2019 1:23 am
פורום: בית המדרש
נושא: מתעסק במצוות - כמתעסק באיסורים?
תגובות: 2
צפיות: 76

Re: מתעסק במצוות - כמתעסק באיסורים?

שומע ומשמיע כתב:
לגוף השאלה:
אני הבנתי שהוא מאותו דין של צריכות כונה, והיינו שגם למ"ד מצות אין צריכות כוונה, מודה שמצווה לא יכולה להתקיים במעשה כזה שכלל לא התכוון אליו.

ועל זה בדיוק שאלתי מאי שנא מחידושו של הרעק'א באסורים?
מה עוד שלפי הרא'ה גם במצוות יצא אף אם כיוון כוונה הפכית?
על ידי אליהו בן עמרם
ה' יוני 06, 2019 11:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מתעסק במצוות - כמתעסק באיסורים?
תגובות: 2
צפיות: 76

מתעסק במצוות - כמתעסק באיסורים?

הרעק"א (שו"ת מהדו"ק סי' ח') מחדש: "נראה לי דבר חדש, דמה דממעטינן מאשר חטא בה פרט למתעסק, לא דמתעסק לא נעשית העבירה כלל, אלא דמקרי עבירה בשוגג , ואך ב שוגג כהאי ממעטינן מאשר חטא בה דפטור מקרבן, אבל מ"מ מקרי שגגת איסור ..." כלומר, "מתעסק" אינו כ"אנוס" ...
על ידי אליהו בן עמרם
ה' יוני 06, 2019 9:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מצוות צריכות כוונה - מלומדה
תגובות: 66
צפיות: 2729

Re: מצוות צריכות כוונה - מלומדה

חיי אדם חלק א כלל סח - צריך שיכוין לצאת במצוה זו, כדקיימא לן מצות צריכות כוונה וכו', ונראה לי דזה דוקא בקורא קריאת שמע בדרך לימודו וכו' וכן כשכפאוהו לאכול מצה והוא היה סבור שהוא יום חול או שהיה תוקע לשיר וכיוצא בו. אבל אם קורא קריאת שמע כדרך שאנו קורין כסדר התפלה וכן כשאוכל מצה או תקע ונטל לולב אף ...
על ידי אליהו בן עמרם
ד' יוני 05, 2019 10:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הפרת נדרי הקדשות
תגובות: 21
צפיות: 978

Re: הפרת נדרי הקדשות

כיו"ב, כאשר האשה קיבלה תוספת שבת, ושמע הבעל והפר, והר"ז חל רק מכאן ולהבא. גם זה קצת מתמיה, שהרי מעיקרא ל"ש שאדם יקבל עצמו תו"ש שעתיים לפני שבת עד שעה לפני שבת. (אבל גם לענין נזירות כ"ה, דאין נזירות פחות מל' יום, ומ"מ הבעל מפר באמצע. וזוהי הסוג' בנזיר דף כא: כפי שביארו ...
על ידי אליהו בן עמרם
א' יוני 02, 2019 11:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הפרת נדרי הקדשות
תגובות: 21
צפיות: 978

Re: הפרת נדרי הקדשות

ואיך נדע לכוין את החלק של התרו"מ שהופרש כנגד מה שנאכל ואת החלק שהופרש כנגד מה שלא נאכל? למה לא פשוט: היו לפני 100 ק"ג, והפריש את התרומ"ע כנגדם ומתוכם, נניח 10 ק"ג (והפרידם כמובן). אכל חצי, ולכן 5 ק"ג ישארו בחלותם, והשאר יותרו. ואם כוונת מר, איך נדע מה בדיוק כנגד מה? מה המקו...
על ידי אליהו בן עמרם
א' יוני 02, 2019 11:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הפרת נדרי הקדשות
תגובות: 21
צפיות: 978

Re: הפרת נדרי הקדשות

כיו"ב, כאשר האשה קיבלה תוספת שבת, ושמע הבעל והפר, והר"ז חל רק מכאן ולהבא. גם זה קצת מתמיה, שהרי מעיקרא ל"ש שאדם יקבל עצמו תו"ש שעתיים לפני שבת עד שעה לפני שבת. (אבל גם לענין נזירות כ"ה, דאין נזירות פחות מל' יום, ומ"מ הבעל מפר באמצע. וזוהי הסוג' בנזיר דף כא: כפי שביארו ...
על ידי אליהו בן עמרם
א' יוני 02, 2019 11:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הפרת נדרי הקדשות
תגובות: 21
צפיות: 978

Re: הפרת נדרי הקדשות

אמנם יל"ע בזה, שאם האשה הפרישה תרו"מ, ועל סמך זה אכלו את רוב החולין, וכעת בעלה הפר, והכל חזר לטבלו. הרי למפרע אף אחד לא עבר איסור, ומאידך כעת יצטרכו להפריש שוב רק כפי השיעור של המיעוט שנותר. והנה לנו חולין שנאכל מבלי שיש כנגדו תרומה. וצ"ע. מצינו גבי שאלה על הפרשת תרומ"ע, אם מהני...
על ידי אליהו בן עמרם
ו' מאי 31, 2019 2:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: איך ביטלו את יצרא דע"ז?
תגובות: 4
צפיות: 783

Re: איך ביטלו את יצרא דע"ז?

הרי בגמ' ב"ק מבו' דאף קודם תקנת עזרא כבר תיקן משה לקרוא בתורה, אלא שעזרא הוסיף עוד פסוקים וכו', וע"ע כאן . ויל"ע האם קריה"ת של תקנת משה אינה צריכה 'עשרה', או שבאמת קודם שתיקנו אכנה"ג תפילה בציבור, מ"מ היו מתכנסים בשני וחמישי ושבת לקרוא בתורה בציבור. גם יל"ע האם נת...
על ידי אליהו בן עמרם
ו' מאי 31, 2019 1:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שבת שלום וצפרא טבא
תגובות: 12
צפיות: 343

Re: שבת שלום וצפרא טבא

מה פשר האיחול "שבת שלום"? הרי שלום איננו תואר. נראה שפירושו: שבת של שלום. לפי זה אין לומר "שבת שלום ומבורך" (או "ומבורכת") אלא: שבת שלום וברכה. אולי הפירוש: שלום! והיום שבת (כדי להזכיר את יום השבת בסמיכות לברכת השלום). כלומר: "שבת, שלום" {שבת (פסיק) שלום} לעו...
על ידי אליהו בן עמרם
ג' מאי 28, 2019 8:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תפילה על הצלחה ברוחניות
תגובות: 11
צפיות: 1328

Re: תפילה על הצלחה ברוחניות

ראיתי היום בס' הבתים - תפילה על תורה ומצוות - ספר הבתים.png האם מצינו עוד בד' הראש' שעסקו בשאילה זו? וכן האם יש ע"ז דברים כתובים מרבותינו האחרונים? ומה פשר מש"כ בסיום התשובה? בענין סוף דבריו, אם אינני טועה בהבנה, פשט דבריו נראה לכאורה כך: הבקשות של "השיבנו אבינו לתורתך וקרבנו מלכנו ל...
על ידי אליהו בן עמרם
ה' מאי 23, 2019 9:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מצוות צריכות כוונה - מלומדה
תגובות: 66
צפיות: 2729

Re: מצוות צריכות כוונה - מלומדה

אני פשוט לא מבין מה הקשר למתעסק ולא מבין מה הספק כאן. הוא מתכוון לקיים מצוה דאורייתא של אכילת מצה. והוא עושה זאת מפני שהוא סבור (בצדק) שהלילה הוא זמן המצווה. מה הטעות הכפולה שלו שחושב שהזמן הוא בט"ז וחושב שהיום ט"ז משנה בכלל? ומה הקשר למושג מתעסק ששיך לאדם שלא נעשית כוונת פעולתו קשור בכלל...
על ידי אליהו בן עמרם
ד' מאי 22, 2019 11:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מצוות צריכות כוונה - מלומדה
תגובות: 66
צפיות: 2729

Re: מצוות צריכות כוונה - מלומדה

לא ברור לי למה אתה קורא לזה מתעסק. ועוד יותר לא ברור לי למה אתה קושר את זה למה שכתבתי על החיי"א. החיי"א לא דיבר על אדם שמתכוון למצווה וטעה בתאריך. החיי"א מדבר על מי שלא נתכוון למצווה. כך שהדיון שלך הוא דיון בפני עצמו. רק כאמור לא הבנתי מה הקשר של המקרה שלך למתעסק. את דברי מר לגבי החי...
על ידי אליהו בן עמרם
ד' מאי 22, 2019 10:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תפילה על הצלחה ברוחניות
תגובות: 11
צפיות: 1328

Re: תפילה על הצלחה ברוחניות

ראיתי היום בס' הבתים - תפילה על תורה ומצוות - ספר הבתים.png האם מצינו עוד בד' הראש' שעסקו בשאילה זו? וכן האם יש ע"ז דברים כתובים מרבותינו האחרונים? ומה פשר מש"כ בסיום התשובה? בענין סוף דבריו, אם אינני טועה בהבנה, פשט דבריו נראה לכאורה כך: הבקשות של "השיבנו אבינו לתורתך וקרבנו מלכנו ל...
על ידי אליהו בן עמרם
ד' מאי 22, 2019 10:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מצוות צריכות כוונה - מלומדה
תגובות: 66
צפיות: 2729

Re: מצוות צריכות כוונה - מלומדה

לא הבנתי איפה כתוב בחיי"א שאם חשב שהיום יום חול והחליט שבכל אופן הוא אוכל מצת מצווה כי רוצה לקיים מצווה שאינה קיימת יצא ידי חובתו. ומה יהיה הדין במקרה מעניין כזה: אדם טעה בתאריך של ליל הסדר, ובליל ט"ו בניסן (ליל הסדר) חושב שהוא ליל ט"ז בניסן (לילה ראשון של חוה"מ פסח). אכל מצה, ו...
על ידי אליהו בן עמרם
ב' מאי 20, 2019 7:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מצוות צריכות כוונה - מלומדה
תגובות: 66
צפיות: 2729

Re: מצוות צריכות כוונה - מלומדה

אבאר דברי: אדם אוכל מצה בליל הסדר , אך טועה לחשוב שאין זה ליל הסדר. וגם מכווין שאכילתו תהיה לשם מצוה (וכרגע לא נעסוק למה מכוון כך) במה נתחשב? בעשייה שלו בפועל בזמן המצוה , וגם בכוונתו לצאת - ולפ"ז יצא. או שנתחשב במעשהו, שאינו אלא כ"מתעסק" ולא יודע מהו עושה - ולפ"ז לא יצא. יש לי צ...
על ידי אליהו בן עמרם
ב' מאי 20, 2019 1:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מצוות צריכות כוונה - מלומדה
תגובות: 66
צפיות: 2729

Re: מצוות צריכות כוונה - מלומדה

לא הבנתי איפה כתוב בחיי"א שאם חשב שהיום יום חול והחליט שבכל אופן הוא אוכל מצת מצווה כי רוצה לקיים מצווה שאינה קיימת יצא ידי חובתו. האם לא כתוב בחיי"א ש"צריכות כוונה" מפורשת (ולא רק שניכר מתוך מעשיו) נדרש בייחוד למקרים כגון תוקע לשיר וכיוצ"ב, שבלי כוונתו המפורשת לא יצא בזה א...
על ידי אליהו בן עמרם
א' מאי 19, 2019 9:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מצוות צריכות כוונה - מלומדה
תגובות: 66
צפיות: 2729

Re: מצוות צריכות כוונה - מלומדה

חיי אדם חלק א כלל סח - צריך שיכוין לצאת במצוה זו, כדקיימא לן מצות צריכות כוונה וכו', ונראה לי דזה דוקא בקורא קריאת שמע בדרך לימודו וכו' וכן כשכפאוהו לאכול מצה והוא היה סבור שהוא יום חול או שהיה תוקע לשיר וכיוצא בו. מענין לענין: הואיל והובאו דברי החיי"א, אבקש לדון בתחילת דבריו: בשו"ע סימן ...
על ידי אליהו בן עמרם
א' מאי 19, 2019 2:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נתכוון לאכול איסור ועלה בידו בשר חזיר, וחשב שהוא בשר טלה...
תגובות: 2
צפיות: 120

Re: נתכוון לאכול איסור ועלה בידו בשר חזיר, וחשב שהוא בשר טלה...

מובא בשם הרב מבריסק (אולי נמצא בספרו, אולי בחידושיו שמפי השמועה) שנתכוין לאכול בשר חזיר וכו', הוא לא נידון על מחשבתו הרעה, אלא יש בזה ממש מעשה עבירה, כי הוא מצידו עבר על צווי ה'. אולם במקרה זה, נכון שהוא התכוין לעבור עבירה, אבל לא עבירה של חזיר. אמנם אע"פ שעבירה של חזיר אין כאן, אבל הוא יצטרך ...
על ידי אליהו בן עמרם
ו' מאי 17, 2019 3:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נתכוון לאכול איסור ועלה בידו בשר חזיר, וחשב שהוא בשר טלה...
תגובות: 2
צפיות: 120

נתכוון לאכול איסור ועלה בידו בשר חזיר, וחשב שהוא בשר טלה...

נתכוון לאכול דבר איסור, ועלה בידו בשר חזיר, אלא שחשב שאוכל בשר טלה ולא חזיר, וחשב בטעות שאסור לאכול בשר טלה. מה הדין? עבר על איסור אכילת חזיר, או לא עבר? מצד אחד- הרי אכל בפועל בשר חזיר, שאסור באמת, ולכן לכאו' עבר. מצד שני- הרי לא ידע שאוכל בפועל בשר חזיר, אלא בשר טלה, והרי הוא "מתעסק" לגב...
על ידי אליהו בן עמרם
ו' מאי 17, 2019 12:17 am
פורום: בית המדרש
נושא: אין דבר שבערווה פחות משניים
תגובות: 28
צפיות: 1842

Re: אין דבר שבערווה פחות משניים

כידוע כלל זה נאמר (גם) כשבא עד אחד לאסור אשה על בעלה, או לאסור אותה לעלמא כדין אשת איש, דאינו נאמן כלל, כי אין דשב"ע פחות משניים. ויש כאן שאילה פשוטה (ועתיקה), אבל תשובה ברורה לא ידענא לה. הרי אם בא ע"א ואומר על מאכל שהוא איסור, ודאי הוא נאמן, וחייבים כולם לפרוש מן האיסור, ונאמנות זו לפי ...
על ידי אליהו בן עמרם
ג' מאי 14, 2019 12:01 am
פורום: בית המדרש
נושא: חייבים להיות כיעקב הצדיק?
תגובות: 17
צפיות: 1337

Re: חייבים להיות כיעקב הצדיק?

ז"ל היראים בסי' רלב "שפל רוח וצעיר. מצוה זאת מצאתי בהלכות של ר' יהודאי הגאון ולא מצאתי עיקר אלא מששבחה התורה העניו דכתיב והאיש משה עניו מאד למדנו שמצוה להיות אדם עניו ושפל רוח", הרי, דמשבחו של מרע"ה למדנו מצות עשה. אם נלמד את דבריו כפשוטן של דברים, העולה מכאן שכל מה שיבחה תורה ה...
על ידי אליהו בן עמרם
ב' מאי 13, 2019 11:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חייבים להיות כיעקב הצדיק?
תגובות: 17
צפיות: 1337

Re: חייבים להיות כיעקב הצדיק?

ב"ק צב. ומנין שאם לא מחל לו שהוא אכזרי שנאמר ויתפלל אברהם אל האלהים וירפא אלהים את אבימלך וגו'. הרי דילפי' מאאע"ה. לכאורה לא כתיב כאן חיוב מדינא למחול, כנוסח הרמבם בחיוב עבודה בכל הכח כיעקב. אלא שזו מידה רעה שלא למחול, ומידות בוודאי לומדים מהאבות הקדושים. אבל ללמוד חיוב לדינא אין כאן ראיה.
על ידי אליהו בן עמרם
ב' מאי 13, 2019 11:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חייבים להיות כיעקב הצדיק?
תגובות: 17
צפיות: 1337

Re: חייבים להיות כיעקב הצדיק?

ז"ל היראים בסי' רלב "שפל רוח וצעיר. מצוה זאת מצאתי בהלכות של ר' יהודאי הגאון ולא מצאתי עיקר אלא מששבחה התורה העניו דכתיב והאיש משה עניו מאד למדנו שמצוה להיות אדם עניו ושפל רוח", הרי, דמשבחו של מרע"ה למדנו מצות עשה. לכאורה אינה ראיה ליעקב אבינו ע'ה, כי שם לא שיבחה אותו התורה, אלא...
על ידי אליהו בן עמרם
ה' מאי 09, 2019 11:52 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: והימים הספורים בינתים כחולו של מועד
תגובות: 17
צפיות: 3316

Re: והימים הספורים בינתים כחולו של מועד

הלא בסוף מגיעים לספירת מלכות, דהיינו מלמעלה למטה, ואיך חמישים ירמוז לנקודה הנעלמה? אלא א"כ בסוד המלכות שהופכת לכתר? חמישים נעלמה, כי לא סופרים אותה, היינו לא משיגים אותה. החמישים מחוץ/מעבר לספירה. רק מה שסופרים, היינו משיגים, או לכה"פ יכולים להשיג. ולענין, סדר הספירה, שהינו "הפוך&quo...
על ידי אליהו בן עמרם
ה' מאי 09, 2019 9:49 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: והימים הספורים בינתים כחולו של מועד
תגובות: 17
צפיות: 3316

Re: והימים הספורים בינתים כחולו של מועד

רמב"ן ויקרא פרק כג פסוק לו - "עצרת היא", כי שם נעצר הכל. וצוה בחג המצות שבעה ימים בקדושה לפניהם ולאחריהם כי כולם קדושים ובתוכם ה', ומנה ממנו תשעה וארבעים יום שבעה שבועות כימי עולם, וקדש יום שמיני כשמיני של חג, והימים הספורים בינתים כחולו של מועד בין הראשון והשמיני בחג, והוא יום מתן ת...
על ידי אליהו בן עמרם
א' מאי 05, 2019 10:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בדיקת חמץ ובדיקת תולעים-הילכו שניהם יחדיו?
תגובות: 24
צפיות: 1366

Re: בדיקת חמץ ובדיקת תולעים-הילכו שניהם יחדיו?

כמה הערות על דבריך: ב. כמובן בדיקה כפי כוחו היינו באופן שיכול למצוא כל החמץ, ומסתבר שימצא, אלא שיש גם חשש שתתעלם ממנו איזו גלוסקא, ועל זה אמרינן לא ניתנה תורה למלאכי השרת. ובכאי גוונא גם בנושא החרקים ודאי אין חולק שמותר לאכול. אמנם אתה ביקשת לומר יתירה מזו, שגם כשברור שאין ביד האדם לבער את החרקים, ...
על ידי אליהו בן עמרם
ד' מאי 01, 2019 10:38 pm
פורום: פסח
נושא: האוכל מצה בשאר ימי הפסח-למה לא יעבור על בל תוסיף?
תגובות: 28
צפיות: 1898

Re: האוכל מצה בשאר ימי הפסח-למה לא יעבור על בל תוסיף?

הלא באכילת מצה הנאת האכילה היא במקום כוונה, ואם כן נחשב שבאכילתו כיוון שלא בזמנה לשם מצוה גם אם לא כיוון להדיא, וא'כ למה לא יעבור בבל תוסיף? הלא הנאת האכילה מועלת לצי"ח רק היכא דיודע עכ"פ שהלילה פסח ושהוא חייב באכילת מצה (דהוי כמו כונה פורתא), וזה כמובן ליתא שלא בזמנו. לענ'ד הבאור שאין מו...
על ידי אליהו בן עמרם
א' אפריל 28, 2019 10:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: המתעסק בחלבים ועריות חייב שכן נהנה - ביאורו
תגובות: 23
צפיות: 2494

Re: סיבת החיוב במתעסק בחלבים ועריות

לעניות דעתי הרטושה אין צריך לחלק בין סוגי האיסורים, אלא שכל מתעסק אינו חייב כי אי אפשר לייחס אליו העבירה שנעשתה ע"י גופו בלבד, משא"כ כשנהנה ממעשה העבירה יש יחס בינו לעבירה שנעשתה ואפשר ליחסה אליו. לא ירדתי לסוף דעתו הרחבה: האם בכל איסורים יהיה חייב אם יהנה? ואם זאת כוונתך, למה כתבו כן רק ...
על ידי אליהו בן עמרם
א' אפריל 28, 2019 9:50 pm
פורום: פסח
נושא: האוכל מצה בשאר ימי הפסח-למה לא יעבור על בל תוסיף?
תגובות: 28
צפיות: 1898

Re: האוכל מצה בשאר ימי הפסח-למה לא יעבור על בל תוסיף?

לולא דברי הגר"א שיש מצוה קיומית באכילת מצה בשאר ימי החג, לאחר ליל הסדר. למה לא יעבור על "בל תוסיף" אם אכל מצה בשאר ימי החג לאחר ליל הסדר? (דמטו מיניה דהגר"א שהקפיד לאכול חמץ במוצאי פסח, והוא לשיטתו אזיל שיש מצוה קיומית בשאר ימי החג) ואם השאלה נכונה, האם אפשר ליישב את זה בבאור חד...
על ידי אליהו בן עמרם
א' אפריל 28, 2019 1:51 am
פורום: פסח
נושא: האוכל מצה בשאר ימי הפסח-למה לא יעבור על בל תוסיף?
תגובות: 28
צפיות: 1898

Re: האוכל מצה בשאר ימי הפסח-למה לא יעבור על בל תוסיף?

מצאתי בחיי אדם בכלל המדבר בענין בל תוסיף, שכתב: א. באופן עקרוני יש בל תוסיף באכילת מצה ביום השמיני. ב. על מנת לעבור יצטרך לכוון כוונה מיוחדת להוסיף עוד יום לשבעת הימים. שכך קיבל כתורה שבעל פה, שאכילת מצה אינה רק שבעה ימים, אלא שמונה. וא'כ גם השאלה שנשאלה לעייל למה לא יעבור בבל תוסיף גם בלי כוונה לצא...
על ידי אליהו בן עמרם
א' אפריל 28, 2019 1:38 am
פורום: פסח
נושא: היכרא באכילת מצה ביום השמיני? - הערה מחודשת לפסח שחל בשבת
תגובות: 34
צפיות: 5005

Re: היכרא באכילת מצה ביום השמיני? - הערה מחודשת לפסח שחל בשבת

בענין חשש בל תוסיף לאוכל מצה ביום השמיני של פסח, כמדומני שלא הזכירו את דברי החיי אדם במה שכתב בכלל של 'בל תוסיף בענין זה ממש. החיי אדם מביא דוגמא לבל תוסיף, כגון היושב בשמיני בסוכה וכן האוכל מצה ביום השמיני. ומכל מקום אומר שעל מנת לעבור צריך לכוון להוסיף עוד יום למצות אכילת מצה, שהיא נמשכת שמונה ימי...
על ידי אליהו בן עמרם
ה' אפריל 25, 2019 10:01 am
פורום: פסח
נושא: האוכל מצה בשאר ימי הפסח-למה לא יעבור על בל תוסיף?
תגובות: 28
צפיות: 1898

Re: האוכל מצה בשאר ימי הפסח-למה לא יעבור על בל תוסיף?

החיבור שלך לדין מצוות צריכות כוונה אינו נכון, הן אמנם שייתכן ובבל תוסיף בזמנה תלוי הדבר אם יוצא יד"ח בכוונה, [ב' לשונות בעירובין צה, ב, ושם ברש"י וברא"ש וברמב"ן במלחמות] אבל שלא בזמנה מבו' להדיא בגמ' שצריך כוונה, ואף אם בעלמא ל"צ כוונה לקיום המצוה. וכל המקום להצריך היכר בקי...
על ידי אליהו בן עמרם
ד' אפריל 24, 2019 7:22 pm
פורום: פסח
נושא: האוכל מצה בשאר ימי הפסח-למה לא יעבור על בל תוסיף?
תגובות: 28
צפיות: 1898

Re: האוכל מצה בשאר ימי הפסח-למה לא יעבור על בל תוסיף?

רק להעיר, דלפו"ר לא נכתב בשום דוכתא שטעמו של הגר"א הוא משום בל תוסיף, אלא כמ"ש במע"ר "ובמוצאי יו"ט היה משתדל לטעום חמץ וכן חדש באורתא [דשיבסר] נגהי תמניסר, וכ"ז להכירא לעשיית המצוה שאין עושין אותה להנאה אלא מפני גזירת הבורא יתעלה שמו".וכ"כ בחיי אדם כלל ק...
על ידי אליהו בן עמרם
ג' אפריל 23, 2019 7:51 pm
פורום: פסח
נושא: האוכל מצה בשאר ימי הפסח-למה לא יעבור על בל תוסיף?
תגובות: 28
צפיות: 1898

Re: האוכל מצה בשאר ימי הפסח-למה לא יעבור על בל תוסיף?

עלה בדעתי דבר חדש, בענין מה שרצו חלק מהכותבים הנכבדים לתרץ שאין בל תוסיף באכילת מצה לאחר זמנה אם לא כיוון לשם מצווה. ואז נדרשנו לפלפל אם צריך היכרא או לא. אך לכאורה קיי'ל באכילת מצה, שלא צריך כוונה לצאת - לפי השו'ע בסימן תע'ה, הואיל ונהנה באכילתה. ובפשטות הנאתו היא שעושה את הכוונה הנדרשת, או מחליפה ...
על ידי אליהו בן עמרם
א' אפריל 21, 2019 1:18 pm
פורום: פסח
נושא: המצוה הקיומית של אכילת מצה להגר"א-צריכה כוונה?
תגובות: 7
צפיות: 608

Re: המצוה הקיומית של אכילת מצה להגר"א-צריכה כוונה?

לגבי האם צריך כוונה לקיים מצוה באוכל מצה בחוה״מ פסח בשביל שיחשייב שקיים מצוה, עיין בשו״ת תשובות והנהגות (ח״ה סי׳ קלו) ובאיילת השחר (שמות עמ׳ עח), שהסתפקו בזה, כיוון דהוי רשות. הגר״ח קניבסקי (מועדי הגר״ח תשובה קלא עמ׳ נט) אמר דהוי כבכל המצוות שצריכות כוונה (אולם הסטייפלר כתב באיגרת נדירה לקה״י סי׳ כ...
על ידי אליהו בן עמרם
ה' אפריל 18, 2019 6:50 pm
פורום: פסח
נושא: עוסק במצוה בריבוי סיפור יציאת מצרים
תגובות: 21
צפיות: 1363

Re: עוסק במצוה בריבוי סיפור יציאת מצרים

והדברים מחודשים מאוד לומר ששייך כאן עוסק במצוה פטור מן המצוה, כי הרי יצאו יד"ח באמירת עיקר הדברים ומה שישנו בנוסח ההגדה, וכל התוספת זהו קיום של 'כל המרבה', ואטו ידחה זה מצות מצה ומרור ועוד מצוות דאורייתא ודרבנן. ראיתי שהבאתי באשכול אחר את דברי החסדי דוד על התוספתא, לתרץ אמאי אנשי ירושלים נטלו ...

עבור לחיפוש מתקדם