החיפוש הניב 362 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי הצעיר באלפי
א' יוני 17, 2018 6:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה בין גזירה לשבות?
תגובות: 9
צפיות: 151

Re: מה בין גזירה לשבות?

לא כל תקנת רבנן היא 'אטו'. ממצא חפצך ודבר דבר זה לא 'אטו' אלא תקנה בעצם. טירחה בשבת ויו"ט אינה גזירה אלא תקנה, מפני כבוד שבת. ואם מיירי בכלל מצוות ותקנות וגזירות דרבנן ברור שיש חילוק: תקנת מצוות התלויות בארץ של עולי בבל (להרמב"ם וכדנקטי' להלכה), אינם גזירה אלא תקנה "מאליהם קבלו עליהם...
על ידי הצעיר באלפי
א' יוני 17, 2018 5:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה בין גזירה לשבות?
תגובות: 9
צפיות: 151

Re: מה בין גזירה לשבות?

במילים פשוטים י"ל
דשבות הוא איסור שאסרו רבנן בעצם, משא"כ גזירה אינו איסור עצמי, רק "גזירה אטו", או "גזירה שמא" וכדו', ולכן מסתבר דקיל טפי, כי אין דבר זה בעצם איסור, אלא שחשששו שמא יבוא עי"ז לידי איסור, ודו"ק.
על ידי הצעיר באלפי
א' יוני 10, 2018 5:43 am
פורום: בית המדרש
נושא: היתר לזירוז לידה
תגובות: 21
צפיות: 3027

Re: היתר לזירוז לידה

מהו ההלכה לגבי צער.
כמה צער חייב לסבול עבור זה ?
על ידי הצעיר באלפי
ו' יוני 08, 2018 8:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: היתר לזירוז לידה
תגובות: 21
צפיות: 3027

Re: היתר לזירז לידה

מקובל אצל גדולי הפוסקים (אג''מ הגריש''א הגרשז''א שבה''ל משנה הלכות וכו' ראה ריש ספר תורת היולדת. להגר'י זילברשטיין) שזה אסור ומותר רק באופנים מסוימים.
על ידי הצעיר באלפי
ו' יוני 08, 2018 5:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: היתר לזירוז לידה
תגובות: 21
צפיות: 3027

Re: היתר לזירוד לידה

כגון במקום צער.
האשה אינה נמצא במצב פיקוח נפש, אבל היא בצער, לא יכולה לישון כראוי מבלי להתעורר חמש שש פעמים בלילה, ובבלל אין יכולה ללכת ולתפקד.
על ידי הצעיר באלפי
ו' יוני 08, 2018 5:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: היתר לזירוז לידה
תגובות: 21
צפיות: 3027

היתר לזירוז לידה

מה הם הנסיבות שבעקבתם אפשר להתיר זירוז לידה, חוץ מפיקוח נפש להאם או להולד ?
על ידי הצעיר באלפי
ה' יוני 07, 2018 9:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עשרת השבטים ובני משה
תגובות: 7
צפיות: 308

Re: עשרת השבטים ובני משה

בקרו טלה כתב:מכתב פלא מהגרע"י שלזינגר - עשרת שבטים במדינת טיבעט ועוד
viewtopic.php?f=7&t=36896&p=409019#p409018
בענין הגרחי"ל עי' קול מבשר עמ' 86 [80 בעמודי הספר]

יישר כח גדול
על ידי הצעיר באלפי
ה' יוני 07, 2018 4:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עשרת השבטים ובני משה
תגובות: 7
צפיות: 308

עשרת השבטים ובני משה

היכן ניתן למצוא כתבות (די אמינות, לא דמיונות) מקיפות בענין עשרת השבטים ובני משה כולל סיפורים וחיפושים שנעשו לאחרונה בענין הזה, וכן הסיפור עם הגרחי"ל אוירבך זצ"ל בענין, וכן מה שסיפר הגה"ק ר' עקיבה יוסף שלזינגר זצ"ל בענין הזה וכו' וכו'.
ייש"כ בהקדם
על ידי הצעיר באלפי
ו' יוני 01, 2018 4:59 am
פורום: בית המדרש
נושא: גידול עופות
תגובות: 6
צפיות: 237

גידול עופות

האם יש איזשהו איסור או חסרון עפ''י הלכה או קבלה לגדל עופות בבית, כגון תוכי וכדו' ?
על ידי הצעיר באלפי
ב' מאי 28, 2018 1:30 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9042
צפיות: 531825

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

ספר ימות המשיח בהלכה (גערליצקי)
[b][b]וח"ב
עמודים תקע"ט עד תקפ"ה
[/b]
יישר כח גדול בהקדם !\
על ידי הצעיר באלפי
ב' מאי 28, 2018 1:14 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9042
צפיות: 531825

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

יהודה בן יעקב כתב:
הצעיר באלפי כתב:ספר ימות המשיח בהלכה (גערליצקי)
ח"א
עמודים רצ"ה עד ש"א
וכן עמודים שכ"ט עד שמ"ב
וח"ב
עמודים תקע"ט ותקפ"ה

יישר כח גדול בהקדם !

ימות המשיח א.pdf
ימות המשיח א2.pdf


יישר כח
על ידי הצעיר באלפי
ב' מאי 28, 2018 12:00 am
פורום: בית המדרש
נושא: החזרת חפציו מבית חולים בשבת
תגובות: 13
צפיות: 376

Re: החזרת חפציו מבית חולים בשבת

דיברתי עם מו"צ ואמר לי שאם אינם רוצים לשמור הדברים, א"כ הוה מקום הפסד ושרי וגם כיון שא"י לנער בכה"ג מותר להחזיר הכל לביתו.
על ידי הצעיר באלפי
א' מאי 27, 2018 9:51 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9042
צפיות: 531825

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

ספר ימות המשיח בהלכה (גערליצקי)
ח"א
עמודים רצ"ה עד ש"א
וכן עמודים שכ"ט עד שמ"ב
וח"ב
עמודים תקע"ט ותקפ"ה

יישר כח גדול בהקדם !
על ידי הצעיר באלפי
א' מאי 27, 2018 4:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: החזרת חפציו מבית חולים בשבת
תגובות: 13
צפיות: 376

Re: החזרת חפציו מבית חולים בשבת

אוצר החכמה כתב:כי לכתחילה צריך לנער ורק במקום שאינו יכול לנער מטלטלן ועודן עליו. ק"ו כאן שעיקר כוונתו בנה שלא מנער הוא צורך המוקצה. כל זה נכלל בדברי החושב לעיל.


ואם זה במקום הפסד כגון שהבית חולים אומרים שאינם מוכנים ליקח אחריות על המזוודה, תשאיר את זה בבית מדרש וכו' ?
על ידי הצעיר באלפי
א' מאי 27, 2018 4:45 am
פורום: בית המדרש
נושא: החזרת חפציו מבית חולים בשבת
תגובות: 13
צפיות: 376

החזרת חפציו מבית חולים בשבת

המאושפז בבית חולים בשבת ויש לו מזוודה עם חפצים, חלקם מוקצה וחלקם לא, ובעם יום השבת שחררו אותו מבית החולים, האם מותר לו לקחת אתו המזוודה עם כל חפציו הכוללים גם דברים של מוקצה, או לא ? (כמובן שאיירי שהמאושפז גר קרוב לבית החולים באופן שיכול לחזור לביתו בלי חילול שבת, וגם יש שם עירוב כדת וכדין, וכן אין ...
על ידי הצעיר באלפי
ו' מאי 25, 2018 3:17 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9042
צפיות: 531825

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

חשבונות של מצוה להאדר"ת
מצוה רס"ט עמודים ר"ח עד רט"ו

ספר אשא כפי לר' חיים כץ
עמודים קפ"ב עד קפ"ט

יישר כח גדול בהקדם !!
על ידי הצעיר באלפי
ה' מאי 24, 2018 4:04 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9042
צפיות: 531825

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

חבר פורום אוצר החכמה כתב:
ברכת כהן.PDF

ייש"כ
על ידי הצעיר באלפי
ה' מאי 24, 2018 4:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ריבית !?
תגובות: 1
צפיות: 121

ריבית !?

ריבית קצוצה מדאורייתא עם היתר עיסקא !
האם יש מניעה הלכתית או לא ?
(חוץ מנכדי השל"ה שמונעים עצמם מהית"ע)
על ידי הצעיר באלפי
ה' מאי 24, 2018 3:14 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9042
צפיות: 531825

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

ברכת כהן על מלאכת שבת
מלאכת גוזז עמודים קצ עד קצז
יישר כח
על ידי הצעיר באלפי
ו' מאי 11, 2018 3:17 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9042
צפיות: 531825

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

ספר "ברכת כהן" על מלאכת שבת (להגרש"ב דויטש שליט"א)
מלאכת "חורש" עמודים קמ"ח עד קנ"א
ייש"כ בהקדם
על ידי הצעיר באלפי
ה' מאי 10, 2018 7:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשת נעורים
תגובות: 4
צפיות: 274

אשת נעורים

איש שמתה אשת נעורים שלו (ל"ע), והתחתן בשנית בשעטו"מ, לאחר תחיה"מ מיהו אשתו ?
(כמדומה שיש תושבה מרב האי גאון בזה)
על ידי הצעיר באלפי
ה' מאי 10, 2018 6:54 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9042
צפיות: 531825

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

בקרו טלה כתב:
הצעיר באלפי כתב:דברי סופרים על הלכות אבלות
סי' שס"ו (כולו)
וסי' שפ"ה ס"ב


ייש"כ בהקדם !



ייש"כ גדול.
האם אפשר לקבל ספר הנ"ל בסימן שצ"ב

ייש"כ בהקדם
על ידי הצעיר באלפי
ה' מאי 10, 2018 3:23 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9042
צפיות: 531825

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

דברי סופרים על הלכות אבלות
סי' שס"ו (כולו)
וסי' שפ"ה ס"ב


ייש"כ בהקדם !
על ידי הצעיר באלפי
ג' מאי 08, 2018 10:18 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9042
צפיות: 531825

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

אורים תומים - סי' ט"ו מהדורת "זכרון אהרן"
על ידי הצעיר באלפי
ב' אפריל 30, 2018 9:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פולמוס השכר (בירה) - ארה"ב תשע"ח
תגובות: 53
צפיות: 2356

Re: פולמוס השכר (בירה) - ארה"ב תשע"ח

מכתב הרב וויסמאנדעל להנ"ל.
על ידי הצעיר באלפי
ב' אפריל 30, 2018 9:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פולמוס השכר (בירה) - ארה"ב תשע"ח
תגובות: 53
צפיות: 2356

Re: פולמוס השכר (בירה) - ארה"ב תשע"ח

מכתב הרב עקשטיין להרב ווינפלד
על ידי הצעיר באלפי
ו' אפריל 27, 2018 6:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הליכה לקבר בנו או בתו
תגובות: 4
צפיות: 225

Re: הליכה לקבר בנו או בתו

איני יודע מקורות וכדו', אבל כמדומני שהמנהג הפשוט הוא (עכ"פ אצל אנשי היישוב הישן) שבמיתת ילדים מעלימה החברא קדישא את מקום קבורת הילד, כדי שההורים לא יכלו לבוא. הטעם המקובל למנהג זה הוא חשש טירוף ההורים מחמת הצער, בעיקר האם. שמעתי פעם מחסיד טעם נסתר יותר, אבל מכיון שאיני מבין בכגון דא לא אעתיקו....
על ידי הצעיר באלפי
ו' אפריל 27, 2018 5:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הליכה לקבר בנו או בתו
תגובות: 4
צפיות: 225

הליכה לקבר בנו או בתו

שמעתי מכמה אנשים שהמנהג שאין האב או האם הולכים לקבר בנם או בתם שנלב"ע רח"ל
האם יש מקורות קדומים לכך ?
האם יש חילוק בן בן קטן לגדול ?
האם יש חילוק בין האב להאם ?
על ידי הצעיר באלפי
ד' אפריל 25, 2018 3:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פולמוס השכר (בירה) - ארה"ב תשע"ח
תגובות: 53
צפיות: 2356

Re: פולמוס השכר (בירה) - ארה"ב תשע"ח

נא בבקשה להתקשר להרב ממאגרוב ולשאול אותו ב' שאלות א. אם דיבר על הנושא בשנים שעברו בשיעורים בארגון שיעורי תורה. ב. מה דעתו להלכה ולמעשה ש.ז. 17183384925 בס"ד כבר התקשרו עמו מלפני שתי שבועות, בזמן שכתבת שדיבר מזה ברבים מלפני עשר שנים, והכחיש לגמרי שלהד"מ, רק בהאי שתא נתוודע לו מזה ודרש מזה ...
על ידי הצעיר באלפי
ד' אפריל 25, 2018 3:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פולמוס השכר (בירה) - ארה"ב תשע"ח
תגובות: 53
צפיות: 2356

Re: פולמוס השכר (בירה) - ארה"ב תשע"ח

אחר כך דיבר משגיח מטעם התאחה"ר, הרב הארטשטיין שליט"א, ודיבר מאוד יפה ולעניין בכל הסוגיא מכל מקום לא היה מענה פרטי למה שהתרחש כאן, כי הסיפור היו שונה ממה שרבני התאחדות הרבנים שליט"א חשבו, [b]והמשגיח אמר מפורש שהם לא ידעו פררטי האופן של המכירה, ושמכרו את כל החברה ולא רק את החמץ וכו' וכ...
על ידי הצעיר באלפי
ד' אפריל 25, 2018 3:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פולמוס השכר (בירה) - ארה"ב תשע"ח
תגובות: 53
צפיות: 2356

Re: פולמוס השכר (בירה) - ארה"ב תשע"ח

הרב 'הא לחמא' למענה על שאלתך להרב הצעיר אי אין בעי על הבירה עיין מש''כ הצעיר כאן יותר משבוע קודם ששמע השיעור שהתרגש ממנו כ''כ כמי שמכיר קצת מה קורא באלו שעושים הבלאגן בהתאחדות הרבנים (לאו דוקא אצל הרבנים אלא אצל העסקנים וגיחזים למיניהם וד"ל), בשנים שעברו שהיה בעיה בדברי חז"ל והפוסקים לא ה...
על ידי הצעיר באלפי
ג' אפריל 24, 2018 2:39 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9042
צפיות: 531825

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

הצעיר באלפי כתב:שלחן הלוי מהגאון הרב בעלסקי זצ"ל
ח"א בירורי הלכה סי' כ"ה (עמ' תכ"ז - תל"א)

ייש"כ בהקדם

בבקשה אם אפשר.
על ידי הצעיר באלפי
ב' אפריל 23, 2018 10:12 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9042
צפיות: 531825

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

שלחן הלוי מהגאון הרב בעלסקי זצ"ל
ח"א בירורי הלכה סי' כ"ה (עמ' תכ"ז - תל"א)

ייש"כ בהקדם
על ידי הצעיר באלפי
ב' אפריל 23, 2018 10:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פולמוס השכר (בירה) - ארה"ב תשע"ח
תגובות: 53
צפיות: 2356

Re: פולמוס השכר (בירה) - ארה"ב תשע"ח

אפשר לשמוע כאן כל השיעורים של המשגיחים בענין זה.

https://drive.google.com/file/d/1BeqzT- ... =drive_web
על ידי הצעיר באלפי
ב' אפריל 23, 2018 10:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פולמוס השכר (בירה) - ארה"ב תשע"ח
תגובות: 53
צפיות: 2356

Re: פולמוס השכר (בירה) - ארה"ב תשע"ח

למכור את כל החברה ולא רק את החמץ היא מעלה??? הרי בעצם אף אחד לא מעוניין באמת למכור את המניות שלו. ומה טוב היה במכירה זאת?[/quote] בטח שזה מעלה ! כך הנהיגו הרבנים לעשות בנוגע למכירת עסק בשבת כגון מלונות או בתי אבות השייכים ליהודי וגו' והדברים עתיקים לכל יודעי דת ודין.[/quote] אם כנים דבריך, אין שום ב...
על ידי הצעיר באלפי
ב' אפריל 23, 2018 2:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פולמוס השכר (בירה) - ארה"ב תשע"ח
תגובות: 53
צפיות: 2356

Re: פולמוס השכר (בירה) - ארה"ב תשע"ח

אחר כך דיבר משגיח מטעם התאחה"ר, הרב הארטשטיין שליט"א, ודיבר מאוד יפה ולעניין בכל הסוגיא מכל מקום לא היה מענה פרטי למה שהתרחש כאן, כי הסיפור היו שונה ממה שרבני התאחדות הרבנים שליט"א חשבו, והמשגיח אמר מפורש שהם לא ידעו פררטי האופן של המכירה, ושמכרו את כל החברה ולא רק את החמץ וכו' וכו',...
על ידי הצעיר באלפי
ב' אפריל 23, 2018 6:10 am
פורום: בית המדרש
נושא: פולמוס השכר (בירה) - ארה"ב תשע"ח
תגובות: 53
צפיות: 2356

Re: פולמוס השכר (בירה) - ארה"ב תשע"ח

אחר כך דיבר משגיח מטעם התאחה"ר, הרב הארטשטיין שליט"א, ודיבר מאוד יפה ולעניין בכל הסוגיא מכל מקום לא היה מענה פרטי למה שהתרחש כאן, כי הסיפור היו שונה ממה שרבני התאחדות הרבנים שליט"א חשבו, והמשגיח אמר מפורש שהם לא ידעו פררטי האופן של המכירה, ושמכרו את כל החברה ולא רק את החמץ וכו' וכו',...
על ידי הצעיר באלפי
ב' אפריל 23, 2018 6:07 am
פורום: בית המדרש
נושא: פולמוס השכר (בירה) - ארה"ב תשע"ח
תגובות: 53
צפיות: 2356

Re: פולמוס השכר (בירה) - ארה"ב תשע"ח

מעמד הויכוח בענין מכירת חמץ.pdf זכיתי להשתתף במעמד השיעור שהתקיים בענין זה, והתרשמתי מאוד מכל הסיפור ובקיצור העולה מהדברים הוא, שהיהודי מר שמעון בערגסאן שיחי' מכר את כל החברה בע"מ שלו להמנהל הראשי, ולא מכר רק חמצו (כדוגמת הנידון במהר"ם שיק ושאר הפוסקים), והגם שמר בערגסאן שיחי' נכנס לתוך ה...
על ידי הצעיר באלפי
ו' אפריל 20, 2018 5:48 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ריקוד עם מטאטא בחתונת ילד אחרון
תגובות: 48
צפיות: 5318

ריקוד המוזינק''ע עם מטאטא

כידוע אצל רבים (בפרט יוצאי הונגריה) יש מנהג שבנישואי בנם או בתם הצעיר/ה רוקדים עם מטאטא (בעזי''ם בלע''ז)
האם ידוע לאחד מחכמי בית מדרשינו מקור למנהג זה.
על ידי הצעיר באלפי
ה' אפריל 19, 2018 6:01 am
פורום: בית המדרש
נושא: פולמוס השכר (בירה) - ארה"ב תשע"ח
תגובות: 53
צפיות: 2356

Re: פולמוס השכר (בירה) - ארה"ב תשע"ח

מעניין הרב ממאגרוב שליט''א שהוא רב המכשיר של חברת ''מהדרין'' דהיינו ה''תנובה'' של ארה''ב כבר דיבר מזה ברבים בחוה''מ פסח שנת תשס''ח במעמד מאות ואולי יותר מאלף אנשים הן בבארא פארק בביהמ''ד קרלין סטולין, והן בוויליאמסבורג בביהמ''ד חסידי פאפא במסגרת שיעורים של ''ארגון שיעורי תורה'' ושיעורים אלו נשמעים ...

עבור לחיפוש מתקדם