החיפוש הניב 479 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי הצעיר באלפי
ג' ינואר 15, 2019 8:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שימוש בפילטר לסינון מים בשבת
תגובות: 4
צפיות: 121

Re: שימוש בפילטר לסינון מים בשבת

האם בשימוש בפילטר לסינון מים בשבת, יש חשש בורר? יש ב' היתרים עיקריים לסנן המים מתולעים בשבת: א) חיי אדם כלל טז אות ח ובנשמ"א שם כתב לדון דאפשר תולעים שהם קטנים ביותר שלולי האיסור לא היה מפרידם, לא שייך בהו איסור בורר ע"ש. כמובן שיש הרבה לדון בזה עי' ב"י ומובא בשועה"ר סכ"ג, ...
על ידי הצעיר באלפי
ג' ינואר 01, 2019 9:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אמירת תחנון ביום החופה
תגובות: 2
צפיות: 107

Re: אמירת תחנון ביום החופה

לפי רוב הפוסקים אם החופה בלילה, אזי בשחרית הציבור אומרים תחנון. ולא זכיתי להבין. אם החופה לפני השקיעה אז לפי הרבה פוסקים אין אומרים תחנון. וכן בימי השבע ברכות. א"כ, ביום החופה, אף שהחופה אחרי צאת הכוכבים, הרי עבור החתן זה יו"ט, הוא צם ונדמה לי שהוא עצמו לא אומר תחנון. אז למה שהציבור יאמר?...
על ידי הצעיר באלפי
א' דצמבר 30, 2018 9:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בקשת עזרה הסבר דברי בביאור הלכה-רשות הרבים
תגובות: 6
צפיות: 217

Re: בקשת עזרה הסבר דברי בביאור הלכה-רשות הרבים

דברי בה"ל הללו הם דברי המשכנ"י בויכוחו עם הבית אפרים והבית אפרים ענה שהיה חשוב לחז"ל להמחיש עד כמה שמירת שבת חשובה - שאסרו מצוות אלו על כל ישראל תמיד - בשל החשש המועט שפעם אחת יהודי אחד יחלל שבת... ויש לציין שהמ"ב לא ראה את תשובת הבית אפרים, ששו"ת זה הוזכר בכל המ"ב פעמ...
על ידי הצעיר באלפי
ד' דצמבר 26, 2018 10:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בקשת עזרה הסבר דברי בביאור הלכה-רשות הרבים
תגובות: 6
צפיות: 217

Re: בקשת עזרה הסבר דברי בביאור הלכה-רשות הרבים

הביאור הלכה בעצמו בסי' ש"ג סי"ח (ד"ה והשתא) הק' שאלה הפוכה, דכהיום דמבואר בשו"ע דלית לן רה"ר והכל נידון ככרמלית, א"כ למה לא תוקעין בר"ה שחל בשבת הרי אין רה"ר ובטלה התקנה. ונשאר בצ"ע ! אך בשאלה זו כידוע דנו גדולי הפוסקים ראה שו"ת מהרי"א הנ"ל...
על ידי הצעיר באלפי
ב' דצמבר 24, 2018 9:53 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 2730
צפיות: 476217

Re: בשורת ספרים חדשים

תיקונים והוספות לספר הזמנים בהבנה . קובץ PDF ובו תיקוני טעויות לספר 'הזמנים בהבנה' שי"ל בשנת תשע"ז-ע"ח, עם הוספת מידע בנושא הספר. מכיל ביאור מעמיק בלשון תשובת הגאונים בסוגיית בין השמשות שנמצאה בגניזה הקהירית, אשר רבים מתקשים בהבנת הדברים, וכאן מבוארים הדברים היטב בליווי תמונות של המצ...
על ידי הצעיר באלפי
ב' דצמבר 24, 2018 5:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מעשה המצווה וקיום המצווה
תגובות: 27
צפיות: 890

Re: מעשה המצווה וקיום המצווה

אש משמים כתב:פרו ורבו

שם סובר המנ"ח שהביאה הוא רק הכשר מצוה, ואינו אפילו מעשה מצוה (כמדומה)
על ידי הצעיר באלפי
ב' דצמבר 24, 2018 4:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מעשה המצווה וקיום המצווה
תגובות: 27
צפיות: 890

Re: מעשה המצווה וקיום המצווה

אלו הסוברים דבמצות מילה אין מצוה בעצם הסרת הערלה, רק עצם היותו מהול (כמובן שיש חולקים וסוברים ששניהם מצוה), נמצא דיש מעשה המצוה והוא עצם מעשה הברית שהוא הכרחי להסרת הערלה, אך קיומה הוא רק אח"כ.
על ידי הצעיר באלפי
ב' דצמבר 24, 2018 2:29 am
פורום: בית המדרש
נושא: הבנת דברי החמודי דניאל בהל' מזוזה
תגובות: 2
צפיות: 273

Re: הבנת דברי החמודי דניאל בהל' מזוזה

כמדומני ששמעתי פעם מא' ממורי ההוראה שליט"א על דין זה, שלאחרונה נדפס הספר חמודי דניאל עצמו, ושם מבואר דברים אחרים. האם זה נכון? לא למדתי את הסוגיא, וכ"ש שלא את דברי האחרונים. לא נכון, ראיתי כל דבריו כלשונו, וכתב להדיא דחייב במזוזה, רק שכתב שלא יברך ע"ז, וכמ"ש מהרש"ם, ודלא כמ...
על ידי הצעיר באלפי
א' דצמבר 23, 2018 10:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הבנת דברי החמודי דניאל בהל' מזוזה
תגובות: 2
צפיות: 273

הבנת דברי החמודי דניאל בהל' מזוזה

ידועים הם חידושו של ה'חמודי דניאל' בהל' מזוזה שחידש דדין ד' אמות על ד' אמות הנאמרה לענין מזוזה הוא רק על בית דירה, אך חדר קטן שעיקר יעודו אינו מצריך שיהא שם שיעור דע"ד, לא נתמעט מחיוב מזוזה, כיון דלתשמישתי' חזי, ולכן יש לקבוע מזוזה על חדר כזה (בלי ברכה), והיינו לדוגמא כגון חדר איחסון וכדו', והד...
על ידי הצעיר באלפי
ג' דצמבר 18, 2018 3:54 am
פורום: אספקלריא
נושא: שיטת ר"ת במעלות
תגובות: 159
צפיות: 3361

Re: שיטת ר"ת במעלות

לכבוד לומדי ושוחרי תורה ובפרט כל העוסקים בסוגית ה"זמנים"
הרב צבי לאמפין שליט"א מח"ס "הזמנים בהבנה" הקים כתובת דואר אלקטרוני (email) הפועל במענה אוטומטי,
שניתן לקבל דרכו תיקונים והוספות לספרו שיצא לאור לפני כחצי שנה.
הכתובת הוא hb@KosherMail.net
ברכה והצלחה !
על ידי הצעיר באלפי
ג' דצמבר 18, 2018 3:25 am
פורום: בית המדרש
נושא: מנהג הזהירות מעדים קרובים
תגובות: 11
צפיות: 438

Re: מנהג הזהירות מעדים קרובים

20181217_202437.jpg
20181217_202437.jpg (680.09 KiB) נצפה 223 פעמים
20181217_202428.jpg
20181217_202428.jpg (707.8 KiB) נצפה 223 פעמים
על ידי הצעיר באלפי
ב' דצמבר 17, 2018 5:59 am
פורום: בית המדרש
נושא: מנהג הזהירות מעדים קרובים
תגובות: 11
צפיות: 438

Re: מנהג הזהירות מעדים קרובים

דיוניםבהלכה כתב:אפילו בגט אין מקפידים יותר מרביעי ברביעי

אולי איה"נ ורק עד רביעי ברביעי שמעתי, אך מכיון שאני זוכר מי עוד היה שם כשאמר כן הגאב"ד אשאל להם אם הם זוכרים יותר בדיוק.
על ידי הצעיר באלפי
א' דצמבר 16, 2018 9:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מנהג הזהירות מעדים קרובים
תגובות: 11
צפיות: 438

Re: מנהג הזהירות מעדים קרובים

שמעתי מרב חשוב בשם אחד מגדולי דורנו - עד חמישי שבחמישי. שמעתי פעם כעי"ז (או בשנת תשס"ח או תשס"ט) מפי הגאון רבי טוביה ווייס שליט"א (גאב"ד ירושלים) שנוהגים כן עד חמישי בחמישי, וכן אמר שגם מחותנים נוהגין להחמיר לכתחלה, ואמר עוד שכמ"פ איתרמי לסידור קידושין בירושלים עיה&quo...
על ידי הצעיר באלפי
ה' דצמבר 13, 2018 9:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נישוק התפילין
תגובות: 8
צפיות: 248

Re: נישוק התפילין

שמא נתחלף לך משמוש בנישוק. לא נתחלף, רק מכיון שמשממשין בדבר שבקדושה מנשקים אותו מפני חביבותו, וכמדומה שגם בהל' מזוזה לא כתוב מפירוש שצריכין לנשק המזוזה, רק כתוב שמניחין היד על המזוזה. וכן לגבי נשיקת הציצית לאחר ברוך שאמר לא כתוב בהלכה וכו', רק שאוחזין הציצית בשעת אמירתו, וממילא מכיון שמניחין הציצית...
על ידי הצעיר באלפי
ד' דצמבר 12, 2018 4:35 am
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה מעניינת בספרים וכו' שנתנדבו לבית מדרש
תגובות: 14
צפיות: 422

Re: שאלה מעניינת בספרים וכו' שנתנדבו לבית מדרש

20181211_213221.jpg
20181211_213221.jpg (735.6 KiB) נצפה 282 פעמים
20181211_213213.jpg
20181211_213213.jpg (701.07 KiB) נצפה 282 פעמים
על ידי הצעיר באלפי
ג' דצמבר 11, 2018 9:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה מעניינת בספרים וכו' שנתנדבו לבית מדרש
תגובות: 14
צפיות: 422

Re: שאלה מעניינת בספרים וכו' שנתנדבו לבית מדרש

הוה אמינא כתב:אשתדל לסרוק בל"נ

מחכים ......
ייש"כ בהקדם.
על ידי הצעיר באלפי
ג' דצמבר 11, 2018 9:51 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 2730
צפיות: 476217

Re: בשורת ספרים חדשים

עינא דשפיר חזי כתב:
ארזי הלבנון כתב:יצא לאור
טהרת הבית לגרע"י יוסף ג' כרכים
עם הרבה הוספות מגליונות וכת"י


האם זה בגודל של הסט הישן, או בגודל של היביע אומר החדש?

מה מחירו?


יש הוספות משמעותיים ?
פרקים חדשים ?
או סתם הערות קטנות ומראי מקומות וכדו'. ?
על ידי הצעיר באלפי
ג' דצמבר 11, 2018 9:38 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול גליונות המעין להורדה
תגובות: 49
צפיות: 7494

Re: אשכול גליונות המעין להורדה

אחד מעיר כתב:יצא גליון טבת עט
אבל אינני יודע אם ניתן להורדה

הרי שלך לפניך
http://www.machonso.org/hamaayan/?gilayon=52
על ידי הצעיר באלפי
ג' דצמבר 11, 2018 2:04 pm
פורום: חנוכה
נושא: שכח לברך שהחיינו בליל ראשון של חנוכה
תגובות: 4
צפיות: 260

Re: שכח לברך שהחיינו בליל ראשון של חנוכה

לכאורה מקור הדברים הוא המאירי שהביאו המשנ"ב. אלא שהמשנ"ב כ' שיברך בשאר הימים בזמן ההדלקה, ורק אם ביום האחרון לא ברך יברך בשוק. בשערי ציון נשאר בצ"ע לדינא. בדברות משה מקשה על דבריו שבחנוכה לכאורה לכו"ע אינו מברך על עצם היו"ט. אם כי דבריו אינו מוכרחים לכאורה. הםמדיברו על ברכת...
על ידי הצעיר באלפי
ג' דצמבר 11, 2018 1:50 am
פורום: חנוכה
נושא: שכח לברך שהחיינו בליל ראשון של חנוכה
תגובות: 4
צפיות: 260

שכח לברך שהחיינו בליל ראשון של חנוכה

כידוע בשו"ע מבואר בציור ששכח לברך בליל ראשון, שיברך בליל שני, ויש אריכות בדברי האחרונים ונו"כ השו"ע אי יכולים לברך על עצם היום של חנוכה ואכמל"ב. אמנם כעת ראיתי דבר חדש שבינתיים לא ראיתי חבר אליו והוא חידוש להגאון בעל חשק שלמה רבי שלמה הכהן מווילנא ז"ל (הובא בשד"ח מערכת ...
על ידי הצעיר באלפי
ג' דצמבר 11, 2018 1:27 am
פורום: חנוכה
נושא: קושיא עצומה על תמיהתו של הגר"ח מבריסק - בנס פך השמן
תגובות: 42
צפיות: 1426

Re: קושיא עצומה על תמיהתו של הגר"ח מבריסק - בנס פך השמן

נעתיק מש"כ הגאון רבי אשר ווייס שליט"א על קו' זו בספרו מנחת אשר (חנוכה פורים וד' צומות, סי' א' אות ב'): וז"ל אך באמת תמה אני על קו' מעין אלה, והלא הנס נעשה בשמן שבמנורת המאור, הרי שמן השמים נקבע ומפי הגבורה שידליקו בשמן זה ומה יש לדון אחר מדותיו של הקב"ה, אלא פשוט שאין כ"ז אל...
על ידי הצעיר באלפי
ג' דצמבר 11, 2018 1:11 am
פורום: חנוכה
נושא: שרגא בטיהרא - כשאור חשמל דלוק
תגובות: 19
צפיות: 740

Re: שרגא בטיהרא - כשאור חשמל דלוק

דרך אגב, בעיני חזיתי בחנוכה השתא - שאף במקום המואר באור עלעקטרי חזק נכרים נרות מנורת החנוכה, ואילו ביום [אף כשלא דלק שום אור בפנים, וכל האור הי' מן החמה הזורחת בחוץ] לא היו נכרים [כמובן - המדובר כשהוילונות והחלונות פתוחים, ואור היום נכנס אל תוך הבית] . דבריכם נכונים וידועים זה מכבר לכל מי שעסק בנקו...
על ידי הצעיר באלפי
ב' דצמבר 10, 2018 10:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה מעניינת בספרים וכו' שנתנדבו לבית מדרש
תגובות: 14
צפיות: 422

Re: שאלה מעניינת בספרים וכו' שנתנדבו לבית מדרש

היחיד שמצאתי מדבר בשאלה מעין זו - הרב מחשבת הלוי שליט"א גאב"ד זכרון מאיר, באורח חיים סימן כז אות ב', ומביא כדרכו כל מי שדיבר בדברים דומים ובתוכם אין מלפניו מי שדן שזה ממש, וגם הוא מסיק בזה"ל: עכ"פ בעובדא שנשאלתי לא הכרעתי.... לא ראיתי ספרו עדיין, האם אתם יכולים להעלות pdf או ציל...
על ידי הצעיר באלפי
ב' דצמבר 10, 2018 6:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה מעניינת בספרים וכו' שנתנדבו לבית מדרש
תגובות: 14
צפיות: 422

Re: שאלה מעניינת בספרים וכו' שנתנדבו לבית מדרש

מסברא אני מסכים מאה אחוז !! ולא מאמין שמישהו יחלוק ע"ז (חות מהנדבן כמובן), אך אני מחפש איזה מראי מקום שדן בזה או בכגון זה !
ואני מאמין שיש כזה נידון בספרי השו"ת או בקובצים שונים
על ידי הצעיר באלפי
ב' דצמבר 10, 2018 5:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה מעניינת בספרים וכו' שנתנדבו לבית מדרש
תגובות: 14
צפיות: 422

שאלה מעניינת בספרים וכו' שנתנדבו לבית מדרש

גבאי אחד בבית מדרש שאלוני שאלה מעניין. ראובן נדב ספרים לבית מדרש מסוים לצורך הלימוד בהם כמובן לע"נ א' מיקיריו, ברבות השנים הספרים בלו קצת וגם יצא לאור מהודורת חדשות של כמה מהספרים שראובן נדב, וכמובן גבאי הביהמ"ד רוצים להחליף הספרים הישנים בהחדשים, אך ראובן טוען שאין להגבאים רשות לעשות כן, ...
על ידי הצעיר באלפי
א' דצמבר 09, 2018 6:21 pm
פורום: חנוכה
נושא: הגר"א וייס- למה רוב הראשונים לא הקשו את קושית הבית יוסף?
תגובות: 69
צפיות: 7021

Re: הגר"א וייס- למה רוב הראשונים לא הקשו את קושית הבית יוסף?

בעיקר קו' הגר"א ווייס שליט"א יש להבהיר דבר פשוט כדלהלן: דכל קושיתו והערתו על קו' העולם הוא רק לפי פירש"י בגמ' שבת (כ"א:) עמ"ש בגמ' לשנה אחרת קבעום וכו', וכ' רש"י וז"ל "לא שאסורין במלאכהה שלא נקבעו אלא לקרות הלל ולומר על הניסים עכ"ל, ורש"י השמיט דין ה...
על ידי הצעיר באלפי
ו' דצמבר 07, 2018 6:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מי שיש לו ס"ת א' בר"ח שבת חנוכה
תגובות: 15
צפיות: 459

Re: מי שיש לו ס"ת א' בשבת הבעל"ט

עזריאל ברגר כתב:סוף סימן תרפד.

ראיתי
אבל בהערה שם מביאים במשנ''ב מהדורת דרשו מביאים בשם האדר''ת בעובר אורח שדן בשאלה ספציפי זה ודעתו דיקאו של חנוכה תחלה
על ידי הצעיר באלפי
ה' דצמבר 06, 2018 8:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מי שיש לו ס"ת א' בר"ח שבת חנוכה
תגובות: 15
צפיות: 459

Re: מי שיש לו ס"ת א' בשבת הבעל"ט

מראי מקום בבקשה
יישר כח גדול
על ידי הצעיר באלפי
ד' דצמבר 05, 2018 7:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מי שיש לו ס"ת א' בר"ח שבת חנוכה
תגובות: 15
צפיות: 459

מי שיש לו ס"ת א' בר"ח שבת חנוכה

במקום שיש שם רק ס"ת אחד בשבת הבעל"ט, ואחרי הקריאה של פרשת השבוע צריכין לגלול הס"ת, האם יפסיקו בקריאה של חנוכה קודם, או שיגללו לשל ראש חודש, ורק אח"כ לקריאה של חנוכה ?
על ידי הצעיר באלפי
ד' דצמבר 05, 2018 2:10 am
פורום: חנוכה
נושא: קושיא עצומה על תמיהתו של הגר"ח מבריסק - בנס פך השמן
תגובות: 42
צפיות: 1426

Re: קושיא עצומה על תמיהתו של הגר"ח מבריסק - בנס פך השמן

ראה כאן ביאור יפה וארוך ביסוד זה האם דבר שנברא ע"י נס נחשב כדבר ההיא או לא.
על ידי הצעיר באלפי
ד' דצמבר 05, 2018 1:55 am
פורום: בית המדרש
נושא: שואב אבק בשבת ע"י שעון שבת
תגובות: 0
צפיות: 153

שואב אבק בשבת ע"י שעון שבת

מישהו הראה לי סרטון על סוג "שואב אבק" חדשני ביותר שאינו פועל ע"י בן אדם, אלא פועל אוטומטי ע"י שעון, וניתן להפעילו מרחוק ע"י מחשב או שאר משכיר שמחובר לאינטרנט, ויש לו עינים וכל מיני חיישנים שיודע היכן ללכת ומה לשאוב ומה לא, ואחרי שגומר פעולתו חוזר להבסיס שלו להטען הבטריה שלו....
על ידי הצעיר באלפי
ה' נובמבר 29, 2018 3:12 am
פורום: בית המדרש
נושא: רצועות של תפילין
תגובות: 3
צפיות: 220

Re: רצועות של תפילין

שמעתי היום דבר חדש שיש בעיה לחתוך הרצועות של התפילין לאחר שכבר לבשו תפילין אלו. איננו יודע האם כונת האומר היה עפ"י קבלה או הלכה או סתם שיש כזה מנהג, ע"כ שמעתי. האם מישהו יודע או שמע פעם דבר כזה ? אותו דבר לגבי ציצית, אחרי שלובשים אותם. כשאני עושה ציצית אני מתנה בפירוש, שהחלק הארוך אני לא ...
על ידי הצעיר באלפי
ד' נובמבר 28, 2018 2:32 am
פורום: בית המדרש
נושא: רצועות של תפילין
תגובות: 3
צפיות: 220

רצועות של תפילין

שמעתי היום דבר חדש שיש בעיה לחתוך הרצועות של התפילין לאחר שכבר לבשו תפילין אלו.
איננו יודע האם כונת האומר היה עפ"י קבלה או הלכה או סתם שיש כזה מנהג, ע"כ שמעתי.
האם מישהו יודע או שמע פעם דבר כזה ?
על ידי הצעיר באלפי
א' נובמבר 25, 2018 7:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עקירת וסת קבוע
תגובות: 1
צפיות: 169

עקירת וסת קבוע

כידוע בכדי לעקור "וסת קבוע" צריכין בדיקה דוקא, ולא מהני מה שלא ראתה וכמש"כ הפוסקים (ראה חוו"ד קפ"ד סק"י ומש"כ ע"ד הפת"ש סקי"ח, ועי' פתח"ז אות י"ב בשם הדברי חיים בח"ב יו"ד סי' ע"ח והשו"ת בית שלמה יו"ד ח"ב סי' כ&...
על ידי הצעיר באלפי
א' נובמבר 25, 2018 4:07 pm
פורום: אספקלריא
נושא: שיטת ר"ת במעלות
תגובות: 159
צפיות: 3361

Re: שיטת ר"ת במעלות

חדא מתורצת בחברתה
על ידי הצעיר באלפי
א' נובמבר 25, 2018 6:50 am
פורום: אספקלריא
נושא: שיטת ר"ת במעלות
תגובות: 159
צפיות: 3361

Re: שיטת ר"ת במעלות

הקושיא שלכם הוא התירוץ ודו''ק וד''ל
על ידי הצעיר באלפי
א' נובמבר 25, 2018 2:33 am
פורום: בית המדרש
נושא: סיגריה אלקטרונית בהלכה
תגובות: 21
צפיות: 2339

Re: סיגרי' אלקטרוני - כשרות

אם יש חשש בשר וחלב אזי בודאי אסור דבו"ח אפי' שלא כדרך הנאה אסור כמש"כ הפת"ש ריש סי' פ"ז [ובאמת כאן אפשר שאכן הוא דרך הנאה] ולענין שאר מאכלות אסורות לכאו' השאלה הוא האם טעימה אסור בספק איסור עי' ריש סי' צ"ח שנחלקו בזה הט"ז והש"ך סי' מ"ב לענין מרה [עי"ש בפ...
על ידי הצעיר באלפי
ו' נובמבר 23, 2018 5:05 am
פורום: בית המדרש
נושא: סיגריה אלקטרונית בהלכה
תגובות: 21
צפיות: 2339

סיגרי' אלקטרוני - כשרות

האם סיגריה אלקטרוני צריך הכשר מצד טעימה בפה או לא ?

(אין בכונתי בשאלה זו לדעת האם יש בהם מרכיבים לא כשרים, אלא כונתי הוא על הצד שיש שם מרכיבים לא כשרים, האם זה צריך הכשר או לא)
על ידי הצעיר באלפי
ד' נובמבר 14, 2018 9:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בדיקות די אן איי לצורך קביעת יחוס
תגובות: 10
צפיות: 378

Re: בדיקות די אן איי לצורך קביעת יחוס

להלכה אין סומכין על בדיקת d.n.a. לענין דברים הצריכין עדות, אך לענין התרת עגונות כיון דסגי ב'סימן מובהק' אז סומכין להקל, אך לא לענין ממזרות וכדו'.
יש תשובה מהג"ר אשר ווייס שליט"א בענין זה.
על ידי הצעיר באלפי
ג' נובמבר 13, 2018 10:32 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 2730
צפיות: 476217

Re: בשורת ספרים חדשים

מעט מים כתב:שמעתי שיצא לאור מחדש שו"ת מהר"ם שיק האם יש מי שיודע אם הוא כל הד' חלקי שו"ע או רק חלק מהם ומה טיבם

י"ל רק חלק אורח חיים בשתי כרכים מפוארים, נראה עבודה מאוד יפה ובהירה !

עבור לחיפוש מתקדם