מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 660 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי הצעיר באלפי
ב' ספטמבר 16, 2019 4:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סיכום: יין / מיץ ענבים / מתוק / יבש / מפוסטר / וכו'
תגובות: 21
צפיות: 1803

Re: יין מפוסטר

האם פיסטור נחשב כבישול, וכגון לעניין יין נסך כפי שכבר כצבו הכותבים יש בזה מחלוקת הפוסקים, אך עובדא הוא שכך היא המנהג בדורינו, שכל היינות ומיצים שהם בגדר מבושל, אינם מתבשלים בתוך קדירות וכדו' כמו של פעם, אלא עוברים תהליך של פיסטור, והשאלה הוא לאיזה רמת טמפרוטורא, אך זהו העובדות אצל כולם. ולגוף הנידו...
על ידי הצעיר באלפי
ב' ספטמבר 16, 2019 6:24 am
פורום: בית המדרש
נושא: טבילת הזבה לשיטת הרמב"ן
תגובות: 4
צפיות: 55

Re: טבילת הזבה לשיטת הרמב"ן

יושב ירושלים כתב:הרמב"ן כותב מפורש שדרשו כן מהמקראות, והלשון 'הקלו' כוונתו כלפי המתבאר מפשש"מ.

אך היאך דרשו נגד המפורש בקרא ?
על ידי הצעיר באלפי
ב' ספטמבר 16, 2019 3:32 am
פורום: בית המדרש
נושא: טבילת הזבה לשיטת הרמב"ן
תגובות: 4
צפיות: 55

טבילת הזבה לשיטת הרמב"ן

ידועים הם שי' הר"י הלוי המובא ברש"י סנהדרין פ"ז (ד"ה הלכתה) שזבה צריכה מים חיים כמו זב ע"ש, והב"ח (יו"ד סי' ר"א) כתב דהכונה הוא מדרבנן, אך הפוסקים חולקים ע"ד הר"י הלוי ולא קיי"ל כותי' ע"ש. וכידוע יש בזה אריכות בדברי האחרונים והפוסקים. אך כע...
על ידי הצעיר באלפי
ב' ספטמבר 16, 2019 12:29 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2734
צפיות: 236947

Re: פת עכו"ם אופן להיתר

כך הביא בדרכי תשובה (ס"ק ע"ה) בשם ספר עץ חיים על מלאכת שבת (מלאכת אופה אות ו') ע"ש.
אך בשו"ת רשב"ש (סי' תרכ"ח) כתב להיפך ע"ש.
על ידי הצעיר באלפי
ו' ספטמבר 13, 2019 5:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לולב שנעשה חום (או אדום) בראשו מחמת השמש
תגובות: 14
צפיות: 101

Re: לולב שנעשה חום (או אדום) בראשו מחמת השמש

ביליצר כתב:אז חלק ראשון ברור לכבודו ,מה עם חלק שני שהקטן ביליצר שאל?

הבעיה שאנו דיין עלה אינו המראה לבן, אלא הבעיה הוא שזה ייבש רק אם הוא לבן אז סימן שכלה הלחלולחית, וממילא הוא ייבש כמש"כ במשנ"ב.
על ידי הצעיר באלפי
ו' ספטמבר 13, 2019 5:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לולב שנעשה חום (או אדום) בראשו מחמת השמש
תגובות: 14
צפיות: 101

Re: לולב שנעשה חום (או אדום) בראשו מחמת השמש

כידוע נפסק בשו"ע (תרמ"ה סעי' ה) שלולב שהשדרה (להרמ"א, ולהשו"ע רוב עליו) נתייבש פסול, ושיעור היבשות הוא שיכלה הירקות ויעשה לבן, ומבואר במשנ"ב (ס"ק כ"ד) שזהו סימן שכלה הלחלוחית שבה. (ואף שהרמ"א מקיל בשיעור היבשות, ומקיל אם לא נפרך בציפורן, מ"מ הנו"כ כ...
על ידי הצעיר באלפי
ו' ספטמבר 13, 2019 2:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לולב שנעשה חום (או אדום) בראשו מחמת השמש
תגובות: 14
צפיות: 101

Re: לולב שנעשה חום (או אדום) בראשו מחמת השמש

אז אתה חושב אחרת ממה שכתב החזו"א בפירוש. תגיד, אתה נורמלי? אני משפשף את עיניי בתימהון. כבר אסור להקשות קושיות בהלכה? כבר אסור לומר על סברא מסויימת שנראית בלתי מסתברת? לאן הגענו?? לגופו של דבר, העניין הזה קשה לי מאוד מזה שנים, ואני מחפש אחרי לולב "ירוק ירוק", וזה ההידור הכי קשה בכל הד...
על ידי הצעיר באלפי
ו' ספטמבר 13, 2019 1:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לולב שנעשה חום (או אדום) בראשו מחמת השמש
תגובות: 14
צפיות: 101

Re: לולב שנעשה חום (או אדום) בראשו מחמת השמש

אז אתה חושב אחרת ממה שכתב החזו"א בפירוש. בנוסף, מה"ת שראש הלולב (התיומת) נקרא שדרה, הלא שיטת הראב"ד שאין לולב אלא השדרה. סליחה על שאני שואל פשט בהלכה ! זה לא שונה משאלה או קושיא על דברי הרמב"ם או על שו"ע, לפעמים מהלכה מפורשת ולפעמים מסברא. היכן מצאת שהשו"ע או הרמב"...
על ידי הצעיר באלפי
ו' ספטמבר 13, 2019 3:10 am
פורום: בית המדרש
נושא: לולב שנעשה חום (או אדום) בראשו מחמת השמש
תגובות: 14
צפיות: 101

Re: לולב שנעשה חום (או אדום) בראשו מחמת השמש

שמר כתב:אז אתה חושב אחרת ממה שכתב החזו"א בפירוש.
בנוסף, מה"ת שראש הלולב (התיומת) נקרא שדרה, הלא שיטת הראב"ד שאין לולב אלא השדרה.


סליחה על שאני שואל פשט בהלכה !
זה לא שונה משאלה או קושיא על דברי הרמב"ם או על שו"ע, לפעמים מהלכה מפורשת ולפעמים מסברא.
על ידי הצעיר באלפי
ו' ספטמבר 13, 2019 2:01 am
פורום: בית המדרש
נושא: לולב שנעשה חום (או אדום) בראשו מחמת השמש
תגובות: 14
צפיות: 101

לולב שנעשה חום (או אדום) בראשו מחמת השמש

כידוע נפסק בשו"ע (תרמ"ה סעי' ה) שלולב שהשדרה (להרמ"א, ולהשו"ע רוב עליו) נתייבש פסול, ושיעור היבשות הוא שיכלה הירקות ויעשה לבן, ומבואר במשנ"ב (ס"ק כ"ד) שזהו סימן שכלה הלחלוחית שבה. (ואף שהרמ"א מקיל בשיעור היבשות, ומקיל אם לא נפרך בציפורן, מ"מ הנו"כ כת...
על ידי הצעיר באלפי
ג' ספטמבר 10, 2019 2:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש איסור בצילום דפים בודדים מתוך ספר העומד למכירה?
תגובות: 19
צפיות: 377

Re: האם יש בזה איסור ?

דרומי כתב:שאלה כזו יכולה להיות גם לפני עידן הניידים, כאשר רוצה לבדוק משהו ספציפי בתוך הספר בלי לקנותו.

ועדיין מסתבר שבכהאי גוונא שעושה מעשה באמצעות כלי ממש גרע טפי, ולכאורה פשוט שצריך לבקש רשות.

האין בזה נפק"מ אם בלא"ה לא היה קונה הספר ?
על ידי הצעיר באלפי
ג' ספטמבר 10, 2019 3:25 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש איסור בצילום דפים בודדים מתוך ספר העומד למכירה?
תגובות: 19
צפיות: 377

האם יש איסור בצילום דפים בודדים מתוך ספר העומד למכירה?

נכנס לחנות ספרים ומסתכל בספרים, ומכיון שאינו רוצה לקנות הספר, לוקח כמה תמונות מכמה דפים שהוא כן צריך אותם עם הפלאפון.
האם זה מותר או אסור משום גזל או איסור אחר ?
על ידי הצעיר באלפי
א' ספטמבר 08, 2019 6:52 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2734
צפיות: 236947

Re: האם אמת שהחוו״ד התגרש מחמת חומרותיו ביום הוסת?

פלפלת בחכמה כתב:שמעתי פעם כי רבינו החוות דעת התגרש ג פעמים מחמת כי הוא מחמיר מאוד לענין בדיקות ביום הוסת דצריך שהבדיקה תישאר בכל היום ומובא בפתחי תשובה סימן קפד סקי״ז והיה קשה לעמוד בזה... הא םיש מקור לזה?

אכן גם אני שמעתי סיפור זה לפני שנים רבות, אך לענ"ד קשה מאוד להאמין לסיפורים כאלו......
על ידי הצעיר באלפי
ה' ספטמבר 05, 2019 2:46 am
פורום: בית המדרש
נושא: כוכב אחד יום שני כוכבים בין השמשות לשיטת המהרם אלשקר ודעימיה
תגובות: 5
צפיות: 79

Re: כוכב אחד יום שני כוכבים בין השמשות לשיטת המהרם אלשקר ודעימיה

לא לגמרי הבנתי את עומק דבריך ומ"מ כדאי לדעת את אשר אמר מו"ר הרב זלמן קורן בשיעור - שאין זמן אחיד בכל השנה להראות הכוכבים, שהרי בכל יום תמונת הרקיע היא שונה במעט מאמש [כי הרי השמש נעה במשך השנה במישור המילקה, ומשלימה סיבוב פעם בשנה על פני כיפת הרקיע], ובכל מקום ברקיע יש כוכבים עם בהירות ומ...
על ידי הצעיר באלפי
ג' ספטמבר 03, 2019 2:46 pm
פורום: אספקלריא
נושא: היהודים עצמם השתכנעו בתעמולה הנאצית ולכך יכלו להם
תגובות: 20
צפיות: 628

Re: היהודים עצמם השתכנעו בתעמולה הנאצית ולכך יכלו להם

ספרים וועלט כתב:זה לא ממש זה.

הוא מתריע נגד רוח של הגוים
על ידי הצעיר באלפי
ב' ספטמבר 02, 2019 10:51 pm
פורום: אספקלריא
נושא: היהודים עצמם השתכנעו בתעמולה הנאצית ולכך יכלו להם
תגובות: 20
צפיות: 628

Re: היהודים עצמם השתכנעו בתעמולה הנאצית ולכך יכלו להם

רבי אלחנן פירסם מאמר ידוע הנקרא "עקבתא דמשיחא" על ענין זה ממש !
כמדומה שזה נדפס בקובץ מאמרים
על ידי הצעיר באלפי
ב' ספטמבר 02, 2019 6:56 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10671
צפיות: 963485

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

ביתו נאוה קודש חודש אדר עמוד ע"ז
יישר כח
על ידי הצעיר באלפי
ב' ספטמבר 02, 2019 2:29 pm
פורום: אספקלריא
נושא: היהודים עצמם השתכנעו בתעמולה הנאצית ולכך יכלו להם
תגובות: 20
צפיות: 628

Re: היהודים עצמם השתכנעו בתעמולה הנאצית ולכך יכלו להם

זכורני שאחד מן הגדולים אמר/כתב משהו כזה, אבל לא מצליח למצוא מקור. לא זוכר אם זו נאמרה עוד טרם המלחמה עצמה או אחריה. המסר הוא כמובן שצריך להאמין בעליונות עם ישראל בבחירת עם הנבחר וכו'. כמו כן יש כאן התראה נגד קריאת עיתונים גויים ונגד להיות מושפע מרוחות גויים. אשמח למקורות. סוף דבריך מזכירים את המאמר...
על ידי הצעיר באלפי
א' ספטמבר 01, 2019 7:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לימוד תורה בזמן קבלת שבת בציבור
תגובות: 37
צפיות: 758

Re: לימוד תורה בזמן קבלת שבת בציבור

בשם צדיקי בית בעלזא זי"ע מובא שהמקובל רבי שלמה אלקבץ זצוק"ל התנה ג' תנאים באמירת לכה דודי א. שינגנוהו ולא יאמרוהו באמירה בעלמא, ב. שיעמדו , ג. שלא ילמדו בזמן אמירתה (זמירתה). נודה לך אם תציין מקור. א. כפי שידוע לי, בבעלזא (מימות מהר"י), נהגו לומר את ה'לכה דודי' בנעימה כל-שהי, ולא נגנ...
על ידי הצעיר באלפי
א' ספטמבר 01, 2019 5:04 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לימוד תורה בזמן קבלת שבת בציבור
תגובות: 37
צפיות: 758

Re: לימוד תורה בזמן קבלת שבת בציבור

א. שינגנוהו ולא יאמרוהו באמירה בעלמא. בעדות אשכנז דווקא יש "נוסח" לאמירת לכה דודי (בדורנו כנראה כמעט נשכח). נוסף לכך, רוב המנגינות העליזות והקלילות אינן הולמות חלק מהבתים של לכה דודי, שיש בהם רגש ועומק רב. אמנם קראתי פעם (במאמרו של ר"י מונדשיין ז"ל) על לחן מורכב, המנוגן באחת מחצ...
על ידי הצעיר באלפי
א' ספטמבר 01, 2019 2:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שכר על המנעות מאיסורי לאוין
תגובות: 10
צפיות: 160

Re: שכר על המנעות מאיסורי לאוין

הדברים מפורשים בדברי חז"ל
ישב ולא עבר עבירה נחשב כאילו קיים מצות עשה.
על ידי הצעיר באלפי
א' ספטמבר 01, 2019 2:36 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לימוד תורה בזמן קבלת שבת בציבור
תגובות: 37
צפיות: 758

Re: לימוד תורה בזמן קבלת שבת בציבור

בשם צדיקי בית בעלזא זי"ע מובא שהמקובל רבי שלמה אלקבץ זצוק"ל התנה ג' תנאים באמירת לכה דודי א. שינגנוהו ולא יאמרוהו באמירה בעלמא, ב. שיעמדו , ג. שלא ילמדו בזמן אמירתה (זמירתה).
על ידי הצעיר באלפי
ו' אוגוסט 23, 2019 7:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תפילת ערבית בערב שבת מפלג המנחה
תגובות: 28
צפיות: 556

Re: תפילת ערבית בערב שבת מפלג המנחה

השו"ע לא אחז מכל העצות שהמציאו לאחרונה, כגון לעשות קידוש, ורק לאחמ"כ להתפלל, והא ראיה: השו"ע פסק בסי' רס"ז שמקדימין להתפלל משום תוספת שבת, אע"פ שמובא בשו"ע (רל"ג א') שהאדינא נהגו להתפלל מנחה עד הלילה, הרי שכבר בזמנו נהגו כרבנן בימות החול, ולא כרבי יהודה, ואעפ"...
על ידי הצעיר באלפי
ה' אוגוסט 22, 2019 10:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 251
צפיות: 29729

מעשר כספים לצורך ס"ת

האם מותר להשתמש במעשר כספים לצורך מצות כתיבת ספר תורה ?
על ידי הצעיר באלפי
ה' אוגוסט 22, 2019 9:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תפילת ערבית בערב שבת מפלג המנחה
תגובות: 28
צפיות: 556

Re: תפילת ערבית בערב שבת מפלג המנחה

השו"ע לא אחז מכל העצות שהמציאו לאחרונה, כגון לעשות קידוש, ורק לאחמ"כ להתפלל, והא ראיה: השו"ע פסק בסי' רס"ז שמקדימין להתפלל משום תוספת שבת, אע"פ שמובא בשו"ע (רל"ג א') שהאדינא נהגו להתפלל מנחה עד הלילה, הרי שכבר בזמנו נהגו כרבנן בימות החול, ולא כרבי יהודה, ואעפ"...
על ידי הצעיר באלפי
ה' אוגוסט 22, 2019 5:57 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10671
צפיות: 963485

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

צל"ח ברכות כח עמוד ב'
יישר כח גדול
על ידי הצעיר באלפי
ד' אוגוסט 21, 2019 1:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10671
צפיות: 963485

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

מה שנכון נכון כתב:
הצעיר באלפי כתב:פירוש מעשה אורג (להקאמארנער זי"ע) על מסכת מקואות פרק א משנה ז'

ישר כח

מעשה.PDF

יישר כח גדול
על ידי הצעיר באלפי
ד' אוגוסט 21, 2019 5:35 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10671
צפיות: 963485

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

פירוש מעשה אורג (להקאמארנער זי"ע) על מסכת מקואות פרק א משנה ז'

ישר כח
על ידי הצעיר באלפי
ד' אוגוסט 21, 2019 12:57 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פולמוס העופות תשע"ז
תגובות: 2283
צפיות: 218189

Re: פולמוס העופות תשע"ז

מכתב.pdf
(516.77 KiB) הורד 67 פעמים
על ידי הצעיר באלפי
ג' אוגוסט 20, 2019 8:14 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10671
צפיות: 963485

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

בקרו טלה כתב:
הצעיר באלפי כתב:אני צריך גם ס"ק ס"א

ייש"כ
על ידי הצעיר באלפי
ג' אוגוסט 20, 2019 7:57 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10671
צפיות: 963485

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

בקרו טלה כתב:
הצעיר באלפי כתב:ספר מקוה טהרה להגר"מ גרינוולד זצ"ל
כל הדפים הקשורים לסעי' ט"ו
יישר כח

תזכה למצות
אני צריך גם ס"ק ס"א
אם אפשר
על ידי הצעיר באלפי
ג' אוגוסט 20, 2019 2:58 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10671
צפיות: 963485

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

ספר מקוה טהרה להגר"מ גרינוולד זצ"ל
כל הדפים הקשורים לסעי' ט"ו
יישר כח
על ידי הצעיר באלפי
ג' אוגוסט 20, 2019 1:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תפילת ערבית בערב שבת מפלג המנחה
תגובות: 28
צפיות: 556

Re: תפילת ערבית בערב שבת מפלג המנחה

כתבו הפוסקים שמי שרגיל להתפלל מנחה אחרי פלג המנחה אין לו להתפלל מעריב לפני הלילה מפלג המנחה כי זה הוא תרתי , אבל בערב שבת מותר מפני מצוות תוספת שבת, השאלה הרי משום תוספת שבת אפשר בלי תפילה, ולדעת הפוסקים שאי אפשר בלי תפילה הרי אפשר בקידוש, ואי משום אכילה לפני התפילה תינח בחצי שעה לפני הלילה אבל לפנ...
על ידי הצעיר באלפי
ב' אוגוסט 19, 2019 10:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: איסור ממרח בצביעת הפנים
תגובות: 10
צפיות: 226

Re: איסור ממרח בצביעת הפנים

שומע ומשמיע כתב:ארחות שבת פי"ז הערה כח
על איזה דרבנן אתה מדבר?

ממרח
על ידי הצעיר באלפי
ב' אוגוסט 19, 2019 9:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: איסור ממרח בצביעת הפנים
תגובות: 10
צפיות: 226

Re: איסור ממרח בצביעת הפנים

יתכן שאסור מדרבנן למרוח משחה לרפואה,
מהו המראה מקום באורחות שבת?
על ידי הצעיר באלפי
ב' אוגוסט 19, 2019 8:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: איסור ממרח בצביעת הפנים
תגובות: 10
צפיות: 226

Re: איסור ממרח בצביעת הפנים

האם לדעתכם זה נכון שזה מדאורייתא ?
עיקר מטרת המשחה הוא הצבע, ולא החלקת הקמטים, אני חושב
על ידי הצעיר באלפי
ב' אוגוסט 19, 2019 5:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: איסור ממרח בצביעת הפנים
תגובות: 10
צפיות: 226

Re: איסור ממרח בצביעת הפנים

נכון
אך לא זה היה השאלה.
השאלה הוא האם האיסור ממרח בכה"ג הוא מדאורייתא או מדרבנן.?
על ידי הצעיר באלפי
ב' אוגוסט 19, 2019 5:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: איסור ממרח בצביעת הפנים
תגובות: 10
צפיות: 226

איסור ממרח בצביעת הפנים

רבים דנו על איסור צביעת הפנים לאשה בשבת, באופנים שונים, ועיקרהנידון הוא על איסור צובע, ואמל"ב
השאלה שלי כאן הוא, האם יש איסור ממרח מדאורייתא או רק מדרבנן בצביעת הפנים ?
(כמובן דאיירינן במשחה ולא רק בפאודר )

עבור לחיפוש מתקדם