מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 2075 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי חלמישצור
א' ינואר 26, 2020 12:44 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: במשך מאות שנים לא ידעו פשט בפסוק !
תגובות: 10
צפיות: 138

Re: במשך מאות שנים לא ידעו פשט בפסוק !!!

איני מבין את הקושיה. הבחנה בין פשט ובין דרש אינה צריכה לפנים, ובפסוק דנן, כבר הרד"ק הדגישה: מבית לחם יהודה. בית לחם אחר היה לפיכך סומך בית לחם זה ליהודה בכל מקום, ומה שאמר ממשפחת יהודה הוא תוספת ביאור, ועל בית לחם אמר שהיה משבט יהודה , והנער הזה לוי היה, ואיך יאמר עליו ממשפחת יהודה?! והאומר כי ...
על ידי חלמישצור
א' ינואר 26, 2020 12:33 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: במשך מאות שנים לא ידעו פשט בפסוק !
תגובות: 10
צפיות: 138

Re: במשך מאות שנים לא ידעו פשט בפסוק !!!

מבית לחם יהודה. לפי שגם בנחלת זבלון היתה עיר הקרויה ג"כ בית לחם כמ"ש ביהושע לז"א מבית לחם יהודה, ולתוספת ביאור אמר ממשפחת יהודה ור"ל העיר בית לחם היתה מנחלת משפחת יהודה (מצודת דוד, שופטים יז, ז).
על ידי חלמישצור
א' ינואר 26, 2020 12:15 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: במשך מאות שנים לא ידעו פשט בפסוק !
תגובות: 10
צפיות: 138

Re: במשך מאות שנים לא ידעו פשט בפסוק !!!

כת"ר בוודאי ביקש לכתוב "לא ידעו דרש בפסוק".
על ידי חלמישצור
א' ינואר 26, 2020 12:07 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מי שברך לחולים
תגובות: 9
צפיות: 236

Re: מי שברך לחולים

מי שבירך שאומרים החזנים בשבת אם יש לחוש משום שאין להתפלל בו ... ונ"ל טעם מניעת הבקשה בשבת משום שלא יהא דיבורך של שבת כשל חול ויכולה היא שתרחם, לכן אין לבקש על החולה אם לא תקף עליו חליו, דצורך שעה הוא ופיקוח נפש. וכל שאין בו סכנה יש לו לבטוח בזכות שבת ולא יבקש צרכיו כדרך שעושה בחול, והיינו נמי ...
על ידי חלמישצור
ה' ינואר 23, 2020 11:36 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: רבי זלמן לייב לעווינטאהל מירושלים - נפטר בתאונה בארה"ב
תגובות: 13
צפיות: 2056

Re: רבי זלמן לייב לעווינטאהל מירושלים - נפטר בתאונה בארה"ב

עוד בעניין האח ר' אהרון " ממיסדי ומנהלי ועידת משמרת השבת ומהעובדים החרוצים שבה " (לשון רי"מ חרל"פ בהסכמתו לעיל) . ובכן ראשית יש לציין כי תמונתו נדפסה בספר "סיפורים ירושלמיים" ד, עמ' 261. הוא גם היה אחד מן העדים בחופת הרב ישראל גרוסמן (גדול בישראל א, עמ' 303) . שנית, יש ...
על ידי חלמישצור
ה' ינואר 23, 2020 9:44 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: רבי זלמן לייב לעווינטאהל מירושלים - נפטר בתאונה בארה"ב
תגובות: 13
צפיות: 2056

Re: רבי זלמן לייב לעווינטאהל מירושלים - נפטר בתאונה בארה"ב

בקובץ " נהר מעדן ", חלק ז, טבת תש"פ, אשר יצא לאור כעת בידי מכון "שיח אבות" קוידינוב, הוקדש מקום נרחב למקחה של משפחת לוינטל הירושלמית: האב ר' ישכר דוב (עמ' אחד) והבנים ר' אהרון (3 עמ') ור' זלמן ליב נשוא האשכול (16 עמ'). פרטים מן הנדפס בקובץ הובאו כאן בעבר. מצ"ב. הערה: לא...
על ידי חלמישצור
ה' ינואר 23, 2020 6:58 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 8220
צפיות: 1144987

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

ייש"כ גדול להרב מיללער שנתן את הכיוון (לפחות בשבילי) לפענוח התצלום, ואכן כדברי הרב חמרא, זה האב רבי אהרן אלימלך שניאור זלמן טברסקי מקרוסנה (" רבינו הקדוש מהארנסטייפל ", מימין לשמאל: עמ' קכב, תמט, תנא) 1.png וזה הבן רבי משה (שם, עמ' תנה), שני משמאל בשני התצלומים. התמונה השמאלית הובאה ב...
על ידי חלמישצור
ה' ינואר 23, 2020 4:51 pm
פורום: אוצר החכמה - הצעות לספרים חדשים
נושא: ספרי הרב מנחת חינוך ז"ל - משפט שלום וחידושים על הרי"ף מסכת ברכות
תגובות: 2
צפיות: 794

Re: ספרי הרב מנחת חינוך ז"ל - משפט שלום וחידושים על הרי"ף מסכת ברכות

א גאליציאנער כתב:כמו כן ישנה גרסא נאה יותר ויפה של ספרו של זקנו של המנחת חינוך 'ספר יהושע - פסקים וכתבים' מודפסת ומוערת כדבעי, וחבל שלא יאותו המעיינים לאורה.

מקפיץ לצורך הזכרת ספר זה (הנהו בספה"ל).

ואגב, ספרים אחרים ממנו ישנם באוצר: "ספר הנעים - ספר הותיק".
על ידי חלמישצור
ה' ינואר 23, 2020 3:26 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 8220
צפיות: 1144987

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

תוכל להרחיב מעט? 1. בעיקר תווי הפנים, בהתאמה לתמונה הידועה (תריסר שנים קודם). 2. הכיתוב בגב התמונה: "רבי שלום דב בער שניאורסון, תרס"ח, 1908". 3. המיקום והנסיבות: הרש"ב אכן שהה במוסקבה כשבועיים באייר תרס"ח לגיוס כספים אצל נדיבים (ראו אגרות קודש ד, החל מעמ' רסז). זה מסביר את ...
על ידי חלמישצור
ה' ינואר 23, 2020 1:44 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 8220
צפיות: 1144987

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

אולי החכם הספרדי הוא רבי אליעזר רחמים ידיד הלוי ( החכם היומי )? מצאתי כעת בעמוד האחרון של הספר " דער קאצקער רבי " (באוצר בסריקה קשה למראה) תמונה נוספת כנראה ממעמד זה , ותחתיה תמונה נוספת: רבי חיים שאול דויק זצ"ל, עם יבדל"ח הרה"צ ר' י. מ. מורגנשטרן מקאצק לאמאז עומדים בתפילה ...
על ידי חלמישצור
ה' ינואר 23, 2020 12:29 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 8220
צפיות: 1144987

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

מתפעל, מלבד ההערה 'מה לכהן בבית הקברות' הנזכרת (וקורא דווקן בכתבה המקושרת אף הוא יסיק זאת) , כאמור, המצבה החדשה נחנכה רק בחורף תרצ"ב. כמה פעמים כבר נתברר, אף באתרא הדין, כי ציוני אצ"מ אינם דייקניים. כן אמור להיות בתמונה מייסד ומנהל החברה לתיקון מצבות הצדיקים בא"י, הרב יחיאל מאיר מורגנ...
על ידי חלמישצור
ה' ינואר 23, 2020 11:36 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: נחמיה חייא חיון
תגובות: 11
צפיות: 288

Re: נחמיה חייא חיון

ג' שלום, ר' אליהו הכהן האיתמרי והשבתאות, ספר היובל לכבוד אלכסנדר מארכס, תש"י, החלק העברי עמ' תנא-תע.
על ידי חלמישצור
ה' ינואר 23, 2020 1:59 am
פורום: בית המדרש
נושא: בעו מיניה מרב ששת דוקא
תגובות: 16
צפיות: 492

Re: בעו מיניה מרב ששת דוקא

קושיית הרב אי"ס נכוחה, אבל בגמרא מפורש שבעו מינה מרב ששת כי היה פושט ממתניתא. רב יצחק בר יהודה הוה רגיל קמיה דרמי בר חמא, שבקיה ואזיל לרב ששת. יומא חד פגע ביה (רש"י: רמי בר חמא ברב יצחק), אמר ליה (רמי לרב יצחק): אלקפטא נקטן ריחא אתי לה ליד (משל הוא על גסי הרוח משתדלין לעמוד במקום גדולים [ו...
על ידי חלמישצור
ה' ינואר 23, 2020 12:35 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 8220
צפיות: 1144987

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

מי ומה בתמונה? 1.png באצ"מ כתבו קברו של "ראשית חכמה", לידו מתפללים. החברה להשבה ותיקון מצבות קברי הצדיקים בארץ ישראל, שנת תרפ"ט בחברון, ליד מצבת הרב "ראשית חכמה". יתכן שמשמאל החכם הוא המקובל הרב חיים שאול דוויק הכהן ( כאן ) יש לתקן את התאריך לפחות לשנת תרצ"ב, אז סי...
על ידי חלמישצור
ד' ינואר 22, 2020 11:40 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: פעולות הצלה של הגר"א קלמנוביץ זצ"ל ממיר
תגובות: 49
צפיות: 5539

Re: פעולות הצלה של הגר"א קלמנוביץ זצ"ל ממיר

ייש"כ הרב מיללער. אפשר שמדובר בעוללות אמריקאיות ממשלוח אדיר של הג'וינט לאירופה מאותו הפרק שכלל, לפי הדיווח, 11,000 טליתות, 6,000 זוגות תפילין, 2000 אתרוגים, 600 כיפות ו-10,000 ציציות מארץ ישראל (המשקיף, כ"א אב תש"ו, עמ' 4).
על ידי חלמישצור
ד' ינואר 22, 2020 5:14 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: 'מזל טוב' כפול
תגובות: 6
צפיות: 307

Re: 'מזל טוב' כפול

זאב ערבות כתב:ומה בכלל הסיבה שאומרים מזל טוב לכתחילה? הלא אין מזל לישראל, או במלים אחרות: מה המקור לאמירת מזל טוב בשמחות.

יעויין כאן, כאן וכאן.
על ידי חלמישצור
ד' ינואר 22, 2020 2:30 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ממשה עד משה לא קם כמשה
תגובות: 17
צפיות: 2046

Re: ממשה עד משה לא קם כמשה

על הפתגם בכלל ראו אצל הרב פרופ' יצחק טברסקי ז"ל, 'לדמותו של הרמב"ם - מסה על מעמדו הייחודי בתולדות ישראל', אסופות י , תשנ"ז, עמ' יז-כב. ועל אזכוריו הראשונים ראו שם, שהביא את לשונו החריפה של ר' שם טוב ן' שם טוב (הראשון), המצטט כבר בדורו את הפתגם כדבר ידוע. ומן התימה לאיש מוחזק לגדול שבד...
על ידי חלמישצור
ד' ינואר 22, 2020 12:23 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הרב חיים לבשאי - קדיש יתום
תגובות: 26
צפיות: 3209

Re: הרב חיים לבשאי - קדיש יתום

הוה אמינא כתב:ר' שלום גרשון או מי מילדיו עלו לארץ ומתי?

עלה ארצה בשנת תרפ"ד (הצופה, כ' טבת תשכ"ד, עמ' 1)
1.png
1.png (37.83 KiB) נצפה 176 פעמים


מאמר הספד עליו מאת חתנו ר' חיים לבשאי ז"ל (שם, כ"ח טבת תשכ"ד, עמ' 3)
1.png
1.png (264.73 KiB) נצפה 176 פעמים
על ידי חלמישצור
ג' ינואר 21, 2020 4:37 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מחברים שנהגו לציין את מועד כתיבת חיבוריהם
תגובות: 4
צפיות: 243

Re: מחברים שנהגו לציין את מועד כתיבת חיבוריהם

עוד מהרמב"ם: חתימתו הנודעת לפיהמ"ש, שם מציין את תאריך ההתחלה ותאריך הסיום.

אפשר לשער כי מזמן שנהגו להדפיס הספרים בבתי הדפוס ולהוסיף את שנת ומקום ההדפסה, התייתר מעט איזכור התאריך והמקום.
על ידי חלמישצור
ג' ינואר 21, 2020 4:35 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יצאה לאור מהדורה מדעית של תשובות ר"י הזקן
תגובות: 6
צפיות: 483

Re: יצאה לאור מהדורה מדעית של תשובות ר"י הזקן

אוי ווי, איני מצליח לחלוץ את נעלי!
על ידי חלמישצור
ג' ינואר 21, 2020 4:34 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: משפט מעניין בדברי הרמב"ן - ראשונים כמלאכים
תגובות: 4
צפיות: 159

Re: משפט מעניין בדברי הרמב"ן - ראשונים כמלאכים

ראו עוד אצל מ' הלברטל, 'המנהג וההיסטוריה של ההלכה בתורתו של הרמב"ן', ציון סז‎ (תשס"ב), עמ' 38 (ובספרו "על דרך האמת: הרמב"ן ויצירתה של מסורת", תשס"ו, עמ' 93) 1.png אפ"ל את הרמב"ן שכוונתו בבחינת לא ניתנה תורה למלאכי השרת ואין משגיחין בבת קול אלא למי שהדעת נוטה, ...
על ידי חלמישצור
ג' ינואר 21, 2020 4:17 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פסל מיכה קרע את הים!....
תגובות: 3
צפיות: 188

Re: פסל מיכה קרע את הים!....

אמר ר' יהודה ב"ר אלעאי: לא דיים שעבר עמהם צלמו של מיכה, אלא שהיו מקישין כלפי מעלה דברים , שנא' אשר פדית לך ממצרים גוים ואלהיו (שמות רבה כד, א). ופי' לא די שעבדו הם עצמם ויהי להם למוקש, אלא שהיו מקישין ואמרו שנצרך חלילה לסיוע ממנו, וכענין שיתוף ש"ש וד"א , וזהו לשון מקישין מלשון מוקש (...
על ידי חלמישצור
א' ינואר 19, 2020 11:40 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הרב שמואל אהרן שזורי ובר - אשישות
תגובות: 45
צפיות: 3979

Re: הרב שמואל אהרן שזורי ובר - אשישות

הרב חמרא, ייש"כ גדול על התמונה. האמן לי שבשבוע שבעבר הגעתי הרחק הרחק בנסיונותיי לפענח את תמונתך. מן הסתם שלפתה מאתר ישיבות בני עקיבא, במדור ישיבת כפר הרואה (ושם כותרה " טקס פתיחה הישיבה "), אבל אף אחד מוותיקי המקום עמם שוחחתי לא זיהה כלל אפילו את המיקום בו צולמה. אעבור אפוא לתמונה נוס...
על ידי חלמישצור
א' ינואר 19, 2020 1:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עזרה בפענוח ר"ת
תגובות: 488
צפיות: 59915

Re: פענוח ר"ת - וכ"א

טרם עיינתי בקובץ שהעלה הרב א"י, אבל כמדומה שכל "וכ"א" ניתן להתפרש ע"פ מקומו (אפשר גם: וכן אני, וכן אמרתי/אמר, וכל אחד וכו' וכו').

אשכול על הרב שמריה מנשה אדלר.
על ידי חלמישצור
ש' ינואר 18, 2020 8:37 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לסמוך על כשרות בעל הבית - דעת הגרש"ז אוירבך
תגובות: 14
צפיות: 1420

Re: לסמוך על כשרות בעל הבית - דעת הגרש"ז אוירבך

הרב קרית מלך, ייש"כ ותודה על השמועה אישית. אפשר יסוד הוראה זו הוא נאמנות כל אדם כשר, וכ"ש רבנים חשובים ומקצועיים, להעיד על כשרות מאכל. "... כמו שנצטווינו לחתוך הדין על פי שניים עדים כשרים, ואף על פי שאפשר שהעידו בשקר - הואיל וכשרים הם אצלנו מעמידין אותן על כשרותן. ובדברים האלו וכיוצא ...
על ידי חלמישצור
ה' ינואר 16, 2020 4:24 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגה"צ רבי רפאל ברוך טולדנו זצ"ל רבה של מקנס
תגובות: 68
צפיות: 10868

Re: הגה"צ רבי רפאל ברוך טולדנו זצ"ל רבה של מקנס

אגב גררא נציין כאן מתוך הספר דבר נעים לאוזן ומשמח את הלב כי "בקרוב יצא לאור ספר שו"ת ופסקי דינים מרבינו על ידי נכדו רבי שלום טולידאנו בן רבי יעקב בהוצאת 'חברת אהבת שלום' " (עמ' 187). יזכה ה' את העוסקים במלאכת הקודש להוציא דבר נאה ומתוקן מתח"י. באשכול הספרים החדשים ( כאן ) פורסם ...
על ידי חלמישצור
ה' ינואר 16, 2020 10:28 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ר' חיים בן מרן הגרי"ז
תגובות: 38
צפיות: 4725

Re: ר' חיים בן מרן הגרי"ז

אִיךְ-מֶיְין כתב:מסופר שבבואו לשבת מישיבת סלבודקה שאלו אביו: נו מה אומרים בסלבודקה על עשיו? וענה: בסלבודקה אומרים שעשיו לא היה אדם פשוט כלל כמו שחושבים, ויתכן שבימינו היה נראה כראש ישיבה... ענה לו אביו מיניה וביה: אם כך אמור להם, שזכותו תעמוד להם...

כאן.
על ידי חלמישצור
ד' ינואר 15, 2020 7:25 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מסירות נפש אצל 'קל שבקלים' - תניא
תגובות: 15
צפיות: 308

Re: מסירות נפש אצל 'קל שבקלים' - תניא

בספר "הגיון לב" לרי"ל צירלסון הי"ד, עמ' רמא זו היא נקודה, הנקראת בלשון המקובלים "אהבה מסותרת", ש"על ידה אפילו קל שבקלים ופושעי ישראל מוסרים נפשם על קדושת ה' ". היא שנתנה לנו אפוא פושעים-בעלי-תשובה נפלאים, כר' אלעזר בן דרדיא, כיוסף משיתא, כיקום איש צרורות, ועוד...
על ידי חלמישצור
ד' ינואר 15, 2020 6:15 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: רבי פנחס עפשטיין זצ"ל - ראב"ד ירושלים
תגובות: 231
צפיות: 46861

Re: רבי פנחס עפשטיין זצ"ל - ראב"ד ירושלים

עוד בעניין ר' הירש דוד הירשביין. בבית המכירות גנזים מוכרים כעת (ראו כאן ) מכתב בכת"י האדמו"ר מסוכטשוב לרב קוק ( כאן ). ב"ה יום ה' י"ב סיון תרפ"ב לפ"ק טאמשוב שפעת שלומים, ישגא ממרומים, לכבוד הרב הגאון המפורסם החריף ובקי בנגלה ובנסתר חכם חרשים ונבון לחשים ... כש"ת מו...
על ידי חלמישצור
ד' ינואר 15, 2020 4:31 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לסמוך על כשרות בעל הבית - דעת הגרש"ז אוירבך
תגובות: 14
צפיות: 1420

Re: לסמוך על כשרות בעל הבית - דעת הגרש"ז אוירבך

זה באמת סיפור מדהים, אבל כך סיפר אותו הרב הדרי זצ"ל (אגב המעשה הובא בעבר, בתוספת קצת פירוט, בפורומנו כאן). אפשר יהיה "לסדר" את העניין של בין אדם לחבירו, אבל כמדומה שהעניין שבין אדם למקום - תורף האשכול - נותר על מקומו.
על ידי חלמישצור
ד' ינואר 15, 2020 4:17 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הפער בין החפץ חיים לבין ר' אלחנן וסרמן ביחסם אל הרב קוק
תגובות: 13
צפיות: 701

Re: הפער בין החפץ חיים לבין ר' אלחנן וסרמן ביחסם אל הרב קוק

הרב ה"א, נא קרא את המקורות. עמדתו של הח"ח הייתה ידועה ויציבה לאורך כל שנות חייו (לדוגמה, ה"מכתב גלוי" של חתן הח"ח פורסם בתרפ"ח, בין אותה "תמיכה" בקרן היסוד בתרפ"ו ובין מכתב הרא"ו בתרצ"ד; ע"ע מאמר נוסף מהר"א הנקין הי"ד, קובץ 'בית ו...
על ידי חלמישצור
ג' ינואר 14, 2020 11:59 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הפער בין החפץ חיים לבין ר' אלחנן וסרמן ביחסם אל הרב קוק
תגובות: 13
צפיות: 701

Re: הפער בין החפץ חיים לבין ר' אלחנן וסרמן ביחסם אל הרב קוק

הרב ה"א, מכתב ר' אלחנן וסרמן - תרצ"ד. הראי"ה קוק מעולם לא תמך בקרן היסוד (בניגוד, לדוגמה, למחותנו של רא"ו). בשנת תרצ"ד הייתה דעת הח"ח ידועה. בתור התחלה, יעיין נא כת"ר במאמרו של הר"א הנקין ובספר הנ"ל וירווה ברכה.
על ידי חלמישצור
ג' ינואר 14, 2020 11:35 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: איך הפך 'סידור קידושין' לכיבוד?
תגובות: 53
צפיות: 1156

Re: איך הפך 'סידור קידושין' לכיבוד?

ב. סתם ראשי ישיבות מצויים הם אצל מסכת כתובות וקידושין. מחילה על ההטייה החריפה של האשכול, אך הזכרתני דברים שנשא בזמנו הרב יצחק שילת בישיבתו מיד לאחר רצח רבין. אני מצטט חלק מדבריו אז, תוך הדגשת הנוגע לענייננו. נדמה לי שרוב דבריו בהחלט יעניינו את החו"ר דכאן (ובעקבות הדיונים בימים האחרונים, אבהיר ...
על ידי חלמישצור
ג' ינואר 14, 2020 11:11 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: איך הפך 'סידור קידושין' לכיבוד?
תגובות: 53
צפיות: 1156

Re: איך הפך 'סידור קידושין' לכיבוד?

הרב ס"נ, לא ראיתי מקרוב אבל עשה הכל בזריזות כדי לא לעורר עניין בתקלה בקרב הקהל.
הרב ת"מ, הכוונה שמבליע בנעימה את הסכומים או שמדלג עליהם ביעף. יש שנהגו כן.
על ידי חלמישצור
ג' ינואר 14, 2020 10:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: איך הפך 'סידור קידושין' לכיבוד?
תגובות: 53
צפיות: 1156

Re: איך הפך 'סידור קידושין' לכיבוד?

לא התבוננתי בגוף המעשה ודקדקתי בו בשעתו. מן הסתם החתים בזריזות את העדים בצד התיקון.
על ידי חלמישצור
ג' ינואר 14, 2020 9:55 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: איך הפך 'סידור קידושין' לכיבוד?
תגובות: 53
צפיות: 1156

Re: איך הפך 'סידור קידושין' לכיבוד?

בחיפושי ברשת ראיתי שב'המעין' של תשרי תש"פ כתב על כך הרב דיכובסקי וקרא להחזיר את עטרת סידור הקידושין לרב המקומי. הוא מספר שם על עצמו שסידר לו קידושין אחד מגדולי התורה בדור הקודם ואעפ"כ גילה טעות של ממש בכתובה (רק לאחר כמה חדשים, כאשר רב מובהק ראה את הכתובה והעיר לו לכתוב חדשה). אבל אותי יו...
על ידי חלמישצור
ג' ינואר 14, 2020 9:03 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הפער בין החפץ חיים לבין ר' אלחנן וסרמן ביחסם אל הרב קוק
תגובות: 13
צפיות: 701

Re: הפער בין החפץ חיים לבין ר' אלחנן וסרמן ביחסם אל הרב קוק

אבל על הח"ח ויחסו שמעתי רק שמועות. האם יש תיעוד מפורש מהח"ח הפוך ממ"ש הגרא"ו? האם זה היה מפורסם בדורו והגרא"ו ידע מזה? כי אם אין תשובות חיוביות להנ"ל, קושייתך לא מתחילה. על היחסים החמים בין החפץ חיים והראי"ה כתב ר"מ קמפינסקי ספר מפורט: בין שני כהנים גדולים .*...
על ידי חלמישצור
ג' ינואר 14, 2020 6:46 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 8220
צפיות: 1144987

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

האין אלו הרבנים הרב אברהם דב אוירבך, הרב רפאל קוק והרב מאיר ועקנין?

עבור לחיפוש מתקדם