החיפוש הניב 1008 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי חלמישצור
ה' אוקטובר 18, 2018 9:36 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: משפחת טריויש
תגובות: 13
צפיות: 1250

Re: משפחת טריויש

הגב' הנדיבה איטא טריויש נפטרה ביום י"ג כסלו תרפ" ז ונטמנה בהר הזיתים (https://mountofolives.co.il/he/deceased_card/%D7%90%D7%99%D7%98%D7%90-%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%99%D7%A1-2/). בלווייתה בירושלים הספידוה מספר רבנים ואישים חשובים (הכתבה שהביא הרב מיללער, מדואר היום כ"ו טבת תרפ"...
על ידי חלמישצור
ה' אוקטובר 18, 2018 12:58 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רבי שמחה הלוי סולובייציק זצ"ל - כתב ידו
תגובות: 3
צפיות: 128

Re: רבי שמחה הלוי סולובייציק זצ"ל

תוכן כתב:נדמה שהדפיסו ספר הכולל חידושיו בכת"י ממש, ללא הקלדה, רק דף שער וצילום הכתבי יד.

https://www.otzar.org/wotzar/Book.aspx?609228&
על ידי חלמישצור
ד' אוקטובר 17, 2018 9:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע קילל רבי אליעזר את תלמידו - רבי עקיבא?!
תגובות: 16
צפיות: 136

Re: מדוע קילל רבי אליעזר את תלמידו - רבי עקיבא?!

הערות הגרי"ש אלישיב פסחים סט, א בשחיטה השבתני בשחיטה תהא מיתתו. וצ"ע דאף דהיה מרגיש שהשיבו בקל, אך אטו משום הא צריך ליענש במיתה והנה בסנהדרין דף פ"ח. כשחלה ר' אליעזר נכנסו ר"ע וחביריו וישבו לפניו מרחוק ד' אמות (דהיה בנידוי) א"ל למה באתם א"ל ללמוד תורה באנו, א"ל ועד...
על ידי חלמישצור
ד' אוקטובר 17, 2018 4:27 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סיפור מופלא חדש מהחזון איש זצ"ל
תגובות: 38
צפיות: 1086

Re: סיפור מופלא חדש מהחזון איש זצ"ל

הרב בן אליהו, תודה על הזיהוי. אכן הוא למד בילדותו בהיותו כבן י"ב בהסתר במינסק (ופגש גם את הסטייפלר שהיה אז כבן כ' ולמד איתו, קונטרס מזקנים אתבונן, תשע"א, עמ' 7; זמן קצר לאחר מכן נעצר הקהלת יעקב). קורותיו באו בארוכה בהקדמת ספרו גדולי קדש, ב"ב תשמ"ה. ואכן היה מקושר עם החזו"א (...
על ידי חלמישצור
ג' אוקטובר 16, 2018 5:21 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 2636
צפיות: 436287

Re: בשורת ספרים חדשים

כמי שמשתמש רבות בביאורם למשנה תורה. אתעניין לדעת - בפרט במורה - האם מקבילי הוא גם ה'פוסק אחרון' של הביאור, או שאישים אחרים (המקובלים עליו, כדוגמת רנ"א רבינוביץ) הגיהו אותו ראשית יש לציין לדברי העורך והמבאר הראשי ר' יוחאי מקבילי בהקדמתו על שותפיו בביאור (להלן). ביחס לשאלתך, בכל הנוגע לכרך הראשו...
על ידי חלמישצור
ג' אוקטובר 16, 2018 1:49 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הג"ר מאיר שפירא מלובלין זצ"ל
תגובות: 49
צפיות: 20302

Re: הג"ר מאיר שפירא מלובלין זצ"ל

קיבלתי. הנה בתמונה נגישה יותר שפירא רבי מאיר תשח1.png בחיפוש מהיר מצאתי שהרעיון להעלות את ארונו של רמ"ש נזכר בעוד עיתונים מאותה שעה: המשקיף באותו הנוסח ממש (http://jpress.org.il/Olive/APA/NLI_heb/SharedView.Article.aspx?href=HMF%2F1947%2F09%2F01&id=Ar00208&sk=D040F952), הצופה (http://j...
על ידי חלמישצור
ג' אוקטובר 16, 2018 1:47 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הג"ר מאיר שפירא מלובלין זצ"ל
תגובות: 49
צפיות: 20302

Re: הג"ר מאיר שפירא מלובלין זצ"ל

התמונה היפה והמלאה (והמפורסמת) שהביא לעיל הרב ציטרון
לומד.jpg
לומד.jpg (132.48 KiB) נצפה 126 פעמים
על ידי חלמישצור
ג' אוקטובר 16, 2018 1:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע לא ערך רבי עקיבא עצרת תפלה וזעקה לבנו הגוסס?
תגובות: 10
צפיות: 171

Re: מדוע לא ערך רבי עקיבא עצרת תפלה וזעקה לבנו הגוסס?

אגב, בביאור הגר"א יו"ד שלט, ב, מביא גרסה אחרת מהרמב"ן לפתיחת הברייתא: 'אין פותחין בצידוק הדין על המת עד שתצא נפשו של מת, שכל הימים שהיה ר"ש בנו של ר"ע חולה לא ביטל' וכו'.
על ידי חלמישצור
ג' אוקטובר 16, 2018 12:52 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מחלוקת במציאות
תגובות: 38
צפיות: 2803

Re: מחלוקת במציאות

יעויין עוד אצל הרצי"ה קוק, 'מחלוקות במציאות', בתוך: אור המאיר: מוקדש ליובלו השבעים של רבנו... כמוהר"ר בן ציון מאיר חי עוזיאל, הוצאת ישיבות פורת יוסף ושערי ציון תש"י, עמ' קנג-קסח, הכולל מ"ד סעיפים בנידון דנן (נדפס שוב בלנתיבות ישראל ב, תשנ"ז, עמ' קלג-קנג, תשע"א, עמ' קנז-...
על ידי חלמישצור
ב' אוקטובר 15, 2018 7:00 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: טביעת ספינתו של אח הרמב"ם
תגובות: 8
צפיות: 248

Re: טביעת ספינתו של אח הרמב"ם

הרב חד ברנש, תודה. המאמרים של גוייטין, לפי הציון הביבליוגרפי שלהם אצל הרב שילת (אגרות הרמב"ם, עמ' עב) דומה שלא זמינים לאדם מן השורה. זו הסיבה שקישרתי לעיל לשני מקורות המביאים את אגרת ר' דוד לאחיו ומציינים כמקור לגוייטין. הרב חיי הנר, תודה. דומני שאין מקור ברור לדברי הרב פישמן-מימון. הוא מציין ש...
על ידי חלמישצור
ב' אוקטובר 15, 2018 4:17 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: טביעת ספינתו של אח הרמב"ם
תגובות: 8
צפיות: 248

Re: טביעת ספינתו של אח הרמב"ם

ר' דוד אחי הרמב"ם יצא למסע מסחרו האחרון בשנת ד'תתקל"ז, ככל הנראה מעיד'אב, עיר נמל על ים-סוף וכיום בגבול מצרים-סודן, לכיוון הודו, וליתר דיוק כנראה מדינת קרלה שבדרום-מערב הודו (מלבאר, בלשון הקדמונים), או בחזרתו בשובו בכיוון ההפוך למצרים. בכל מקרה היה המאורע במה שמכונה הים הערבי (השערותיי על ...
על ידי חלמישצור
ב' אוקטובר 15, 2018 12:22 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 7346
צפיות: 679989

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

הרב הידען, חזק וברוך! שפתיים יישק, וכפי' התוס'. ועוד תודה לבבית לרב בין החוחים. ביחס לרב סילבר זצ"ל, הנה עוד תמונה מביקורו בארץ באותה שעה - הנחת אבן פינה לישיבת בית זבול. העליתי בעבר את התצלום - מתוך הספר שירת הי"ם על הרי"מ חרל"פ - כאן (https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=19&...
על ידי חלמישצור
א' אוקטובר 14, 2018 11:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: היתכן שבימינו חובה לעבור לפני המתפלל?
תגובות: 51
צפיות: 750

Re: היתכן שבימינו חובה לעבור לפני המתפלל?

מקדש מלך כתב:והנה כיום נהגו רבים להקל בהלכה זו

רבי ראובן פיינשטיין, המבשר התורני, ח' אדר תשע"ו, עמ' יא
רבי ראובן פיינשטיין - המבשר התורני ח אדר תשעו - עמ יא.png
רבי ראובן פיינשטיין - המבשר התורני ח אדר תשעו - עמ יא.png (94.47 KiB) נצפה 583 פעמים

הובא גם כאן (viewtopic.php?f=19&t=12772&p=119081&hilit#p119081)
על ידי חלמישצור
א' אוקטובר 14, 2018 8:43 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: התמונה המיוחסת לח"ח - שלו?
תגובות: 90
צפיות: 12253

Re: התמונה המיוחסת לח"ח - שלו?

"אחרי בלתי היתה לי עדנה, אמר רב חסדא, אחר שנתבלה הבשר ורבו הקמטין, נתעדן הבשר ונתפשטו הקמטין, וחזר היופי למקומו ... עד אברהם לא היה זקנה, מאן דהוה בעי למשתעי בהדי אברהם משתעי בהדי יצחק, בהדי יצחק משתעי בהדי אברהם. אתא אברהם, בעא רחמי והוה זקנה, שנאמר ואברהם זקן בא בימים" (בבא מציעא פז, א)....
על ידי חלמישצור
א' אוקטובר 14, 2018 3:48 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 7346
צפיות: 679989

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

בעבר כבר הועלתה כאן בידי הרב מתפעל תמונת ישיבת מועצת אגודת ישראל מהכנסייה הגדולה שנת תשי"ד (https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=19&t=3405&p=99061&hilit#p99048) ונענתה בזיהויים שונים. כעת הנה מספר תמונות מתוך סדרה ממעמד הפתיחה של הכנסייה הגדולה ביום כ"ח סיון תשי"ד, באול...
על ידי חלמישצור
א' אוקטובר 14, 2018 12:52 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 7346
צפיות: 679989

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

מכון חכמי ספרד כתב:מי נמצא במרכז?

המתמיד - על הרב עובדיה יוסף, תשע"ו, עמ' נג
המתמיד עמ נג.png
המתמיד עמ נג.png (140.63 KiB) נצפה 748 פעמים

מימין, הרבנים הרב יעקב עדס, הרב יוסף בבליקי, הרב עובדיה יוסף, הרב משה עדס והרב יהודה אריה חיימוף.
על ידי חלמישצור
א' אוקטובר 14, 2018 2:14 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 7346
צפיות: 679989

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

א. אביו רבי בנימין זאב למד אצל החתם סופר. ב. איני יודע. ג. אשתו הרבנית ריזל בת רבי יעקב קופל רייך, בניהם הרבנים חיים ישראל, בנימין זאב, ובנותיהם גולדה ויטל נרצחו עם בני משפחתם בשואה הי"ד. בת נוספת בשם מרים נפטרה בתשכ"א. אחות נוספת, קילא, נישאה לרב לוי שלום פירסט הי"ד. שני בנים שניצלו ...
על ידי חלמישצור
א' אוקטובר 14, 2018 1:31 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 7346
צפיות: 679989

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

התמונה שהעלה הרב שמר באיכות טובה יותר - רבי אפרים פישל זוסמן (https://www.geni.com/people/%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A4%D7%99%D7%A9%D7%9C-%D7%96%D7%95%D7%A1%D7%9E%D7%9F/6000000015687399258) Budapest_Rabbonim_large.jpg רבי [מרדכי] אפרים פישל זוסמן סופר (תרכ"ז-תש"ב, אוצר הרבנים 3127)...
על ידי חלמישצור
ה' אוקטובר 11, 2018 7:36 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 7346
צפיות: 679989

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

שבט הסופרים כתב:מעניין שבתמונות של רבי שמעון סופר שני הציורים האחרונים (שהם אחד) זה לא כ"כ נראה אותו אחד משני התמונות הראשונות (שגם הם אחד)!

זה לא מושלם, אבל הדמיון רב
סופר שמעון.png
סופר שמעון.png (200.98 KiB) נצפה 1074 פעמים
על ידי חלמישצור
ה' אוקטובר 11, 2018 1:46 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 7346
צפיות: 679989

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

הרב יציב, חזק וברוך. התמונה שהביא הרב לב האבן כנראה גזורה מהתמונה הזו (http://www.yiddishworld.com/forum/viewtopic.php?f=31&t=3888&sid=02980f99901bd4629d403b5d5d62a04e&start=25). scan0018.jpg לפי מעלה התמונה שם: הגה"ק מקאלשיץ זי"ע הי"ד בעת ביקורו בישיבת "דרכי תשובה&qu...
על ידי חלמישצור
ד' אוקטובר 10, 2018 8:25 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ◆ אני מחפש מידע על... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 399
צפיות: 47336

Re: דחוף - בקשת מידע - הרב יעקב דב רפפורט מכפר סבא

פרנקל תאומים כתב:
חלמישצור כתב:בתו יוכבד נישאה בשנת תרנ"ט, 1899, לרב אשר ניסן לויטן

דודו של מרנא הגרא"מ שך זי"ע, הלא כן?

אכן. ראה למשל כאן (http://forum.otzar.org/viewtopic.php?f= ... 09#p102609)
על ידי חלמישצור
ד' אוקטובר 10, 2018 11:47 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הרב קוק שידך את הרב הרצוג?
תגובות: 65
צפיות: 5387

Re: הרב קוק שידך את הרב הרצוג?

בענין השייכות של ר חיים עם הראש לראובני ידוע הסיפור וכו' כמדומה שמקור המעשה הוא אצל רז"א רבינר, מרן רבינו מאיר שמחה כהן זצ"ל, תשכ"ז, בנספח 'רבנו מרן ר' ראובן הלוי', עמ' רעח-רעט (ביחס לשאלתך התשובה כנראה, לפי האמור שם, מגבית לישיבת וולוז'ין): רבינר - מרן רבינו מאיר שמחה כהן זצל - עמ ר...
על ידי חלמישצור
ג' אוקטובר 09, 2018 7:07 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הרב קוק שידך את הרב הרצוג?
תגובות: 65
צפיות: 5387

Re: הרב קוק שידך את הרב הרצוג?

אומר אני כתב:באם היה לרב קוק שייכות גם עם רב חיים מבריסק בולאזין

רמ"צ נריה, טל הראי"ה, תשנ"ג, עמ' סו-סח
רמצ נריה טל הראיה תשנג עמ סו-סח.png
רמצ נריה טל הראיה תשנג עמ סו-סח.png (192.26 KiB) נצפה 395 פעמים
על ידי חלמישצור
ג' אוקטובר 09, 2018 6:23 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: תמונת (ציור) המהר"ץ חיות בויקיפדיה
תגובות: 8
צפיות: 422

Re: תמונת (ציור) המהר"ץ חיות בויקיפדיה

ברוז כתב:האם המנהג לחבישת גארטל שכזה, אינו מנהג החסידים ?

ראה דברי הרב מחולת המחנים כאן (viewtopic.php?f=19&t=3405&p=262115&hilit#p261843) ובהמשך שם
על ידי חלמישצור
ג' אוקטובר 09, 2018 5:17 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: תמונת (ציור) המהר"ץ חיות בויקיפדיה
תגובות: 8
צפיות: 422

Re: תמונת (ציור) המהר"ץ חיות בויקיפדיה

מקור התמונה שהנחתי כאן, באתר הספריה הלאומית. יש שם עוד שלוש תמונות דומות. הנה עוד אחת מהן:
מהרץ חיות2.jpg
מהרץ חיות2.jpg (87.78 KiB) נצפה 397 פעמים
על ידי חלמישצור
ג' אוקטובר 09, 2018 5:05 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: תמונת (ציור) המהר"ץ חיות בויקיפדיה
תגובות: 8
צפיות: 422

Re: תמונת (ציור) המהר"ץ חיות בויקיפדיה

http://rosetta.nli.org.il/delivery/Deli ... IE12125533
מהרץ חיות.jpg
מהרץ חיות.jpg (157.88 KiB) נצפה 405 פעמים

עוד על התמונה ראה בספרו של רי"ד בית הלוי, רבי צבי הירש חיות ז"ל, תשט"ז, עמ' 29
על ידי חלמישצור
ג' אוקטובר 09, 2018 11:22 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 7346
צפיות: 679989

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

על ידי חלמישצור
ג' אוקטובר 09, 2018 10:50 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הרב קוק שידך את הרב הרצוג?
תגובות: 65
צפיות: 5387

Re: הרב קוק שידך את הרב הרצוג?

התמונה התלויה היום בחדרו של הראי"ה אינה אלא תמונתו שלו שנקבעה שם אחר פטירתו. כך סיפורה של התמונה (רז"א רבינר, אור מופלא, עמ' קי-קיא): מעשה בתמונה, סח לי הרב ר' צבי יהודה שליט"א: "לפני כמה שנים בא אלי ד"ר [ברנרד] חומה, בר אוריין, רופא מוהל וגבאי חברת "מחזיקי הדת" בל...
על ידי חלמישצור
ב' אוקטובר 08, 2018 11:32 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 7346
צפיות: 679989

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

על ידי חלמישצור
ב' אוקטובר 08, 2018 10:25 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הרב קוק שידך את הרב הרצוג?
תגובות: 65
צפיות: 5387

Re: הרב קוק שידך את הרב הרצוג?

הרב עתניאל, מדוע שחדרו של ריח"ז לא יהיה מפואר ונאה כראוי? [מחד מצאתי מדברי ר' רפאל קצנלבויגן המספר כי ריח"ז 'היה גר בקומה ובשורה האחרונה של בתי מחסה. לא היה זה מרתף, אף שהיה צורך לרדת כמה מדריגות' (האיש על החומה ב, עמ' 20). מאידך מצאתי אצל דה-האן המתבטא על 'חדרו הקטן והדל' של ריח"ז (ש...
על ידי חלמישצור
ב' אוקטובר 08, 2018 9:49 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ◆ אני מחפש מידע על... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 399
צפיות: 47336

Re: דחוף - בקשת מידע - הרב יעקב דב רפפורט מכפר סבא

כיצד אני יכול לדעת מי הם בניו / קרוביו של רבי יעקב דב רפפורט. ערכו בויקיפדיה (https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91_%D7%93%D7%95%D7%91_%D7%A8%D7%A4%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%98): בתו יוכבד נישאה בשנת תרנ"ט, 1899, לרב אשר ניסן לויטן ... לאחר פטירתו נישאה בתו הצעירה רחל גיטל לרב אברה...
על ידי חלמישצור
ב' אוקטובר 08, 2018 6:04 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 7346
צפיות: 679989

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

הרב חמרא, תבורך. תודה על הציטוט של הודעת הרב אביש, שמשום מה לא שמתי אליה לב ובה מתבאר ברור האירוע שנתלבטתי בו (כבכתבה), וכן תודה על התיקון החשוב. צ"ל האמרי חיים.
על ידי חלמישצור
ב' אוקטובר 08, 2018 5:04 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הרב קוק שידך את הרב הרצוג?
תגובות: 65
צפיות: 5387

Re: הרב קוק שידך את הרב הרצוג?

ראיתי תמונה של חדר והכיתוב טוען שזהו חדרו של הגאון ר' יוסף חיים זוננפלד זצ"ל. אחר כך נאמר לי ע"י יהודי אחד שזה בכלל חדרו של הרב קוק. מי מזהה? richaz.jpg חדרו של הראי"ה קוק זה בוודאי אינו. אם זהו חדרו של רבי יוסף חיים - איני יודע לאמת, אך כך כתוב במקור התמונה בארכיון הציוני (http://ww...
על ידי חלמישצור
ב' אוקטובר 08, 2018 4:11 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 7346
צפיות: 679989

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

מי מזהה, באיזה זמן, והיכן? ביהכ"נ בית הלל, סעודת עניים, בראשות האדמו"ר הגרמ"י מויזניץ זי"ע הרב יתן חן, חזק וברוך. מדובר באירוע זה (הצופה, י"ד אדר א' תשכ"ה עמ' 4)? סעודת עניים - בית הלל ויז'ניץ תשכה.png המקור (http://jpress.org.il/Olive/APA/NLI_heb/SharedView.Article.as...
על ידי חלמישצור
א' אוקטובר 07, 2018 5:10 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 7346
צפיות: 679989

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

עובדיה חן כתב:
11-חזון-איש-ויקיפדיה-373bairnhnwqm2qh2t4z5s.jpg

מי המשב"ק שמחזיק את החז"א?

רבי דוד צבי רוטשטיין
על ידי חלמישצור
א' אוקטובר 07, 2018 1:35 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 7346
צפיות: 679989

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

17.jpg מי אלה? שלשה תצלומים נדירים של האדמו"ר מבעלז רבי ישכר דב רוקח שליט"א [נולד: תש"ח]. האדמו"ר הקדוש רבי ישכר דב רוקח מבעלז [השני] החמישי בשושלת החסידות, אחיינו של רבי אהרון רוקח - האדמו"ר הקודם שאף גידלו לאחר שהתייתם מאביו בגיל שנתיים. לאחר פטירת דודו בשנת תשי"ז לל...
על ידי חלמישצור
ו' אוקטובר 05, 2018 5:08 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 7346
צפיות: 679989

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

התמונה הזו ועמה נוספות מקורה בארכיון הציוני (http://www.zionistarchives.org.il/Pages/Hakhel11.aspx): מעמד "הקהל" הינו מסורת בא אספו הכהנים את בני ישראל בבית המקדש בחג הסוכות שלאחר שנת השמיטה. בשנות ה- 40 של המאה ה-20, התחדש המנהג, והפעם ברחבת הכותל. התמונות שלפניכם הם משמחת תורה שלאחר שנות...
על ידי חלמישצור
ו' אוקטובר 05, 2018 12:32 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הרב איתם הנקין הי"ד - תוך כדי דיבור
תגובות: 254
צפיות: 36967

Re: הרב איתם הנקין הי"ד - תוך כדי דיבור

בחתימת ראיון שפורסם השבת במוסף שבת בעיתון מקור ראשון, מספרת אמו הרבנית חנה הנקין על ספר חדש מכתבי הרב איתם הי"ד - רביעי במספר (!) - שיצא לאור בע"ה בקרוב. בקליפ של 'עבדי הזמן' שירו של ריה"ל בלחן משותף לרב איתם ובני לב, ובעיבוד אחיו יגיל ועוד, בשירתו של האח, שירת ילדיו של הרב איתם ועוד...
על ידי חלמישצור
ו' אוקטובר 05, 2018 11:35 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 7346
צפיות: 679989

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

רבי יצחק פלקסר? -- כעת בזכות הבקשה החוזרת ונשנית לעיין בתמונה מצאתי את מקורה, עם נוספות בארכיון המדינה http://www.archives.gov.il/archives/#/Archive/0b071706802fe2a8/File/0b0717068047e95c/Item/0907170680499fa6 http://www.archives.gov.il/archives/#/Archive/0b071706802fe2a8/File/0b0717068047e95c/Item/...
על ידי חלמישצור
ה' אוקטובר 04, 2018 11:59 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 7346
צפיות: 679989

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

2.jpg ומי הם? אם השערתי נכונה, מדובר בהפגנה נגד המיסיון שנערכה בתשרי תשכ"ד. הנואם הוא הרב פרופ' לואיס יצחק רבינוביץ. מימינו יושבים הרצי"ה, ? , הרב אליהו פרדס (מוסתר). בין הרב פרדס והרב שלא זיהיתי דומני שיושב מאחור הרב קלמן כהנא. בס"ד שלחו לי בפרטי כי הדמות שסימנתיה ב"?" הוא...

עבור לחיפוש מתקדם