החיפוש הניב 963 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי פרנקל תאומים
ד' דצמבר 13, 2017 3:09 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: דברי חכמה ושנינות מרבינו הגראי''ל זצוק''ל
תגובות: 28
צפיות: 756

Re: דברי חכמה ושנינות מרבינו הגראי''ל זצוק''ל

ואיך אפשר בלי הסיפור המפורסם הזה: אירע שיהודי עשיר נכנס למעונו וביקש להתייעץ- היות שהוא מחזיק ברכב יקר, האם עליו לחשוש מפני עין הרע עקב קנאתם של הבריות... רבינו הגראי"ל (שכנראה חש בקורטוב של גאוות ממון בנימת דבריו של השואל) השיב לו בשאלה: את הש"ס אתה כבר יודע? והעשיר ענה: לא, לא זכיתי. ואו...
על ידי פרנקל תאומים
ד' דצמבר 13, 2017 2:54 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: דברי חכמה ושנינות מרבינו הגראי''ל זצוק''ל
תגובות: 28
צפיות: 756

Re: דברי חכמה ושנינות מרבינו הגראי''ל זצוק''ל

סיפר לי אמש יהודי שהינו קרוב משפחה של הר"ר יוסף וליס הי"ו יו"ר "ערכים": אירע שרבינו הגראי"ל ביקש מהרב וליס שיעלה לביתו. הרב וליס שלא היה מוכן לכך מראש הגיע אליו מן הדרכים כשהוא רכוב על אופנועו, ועם היכנסו להגראי"ל התנצל על כך שאינו לבוש בצורה מכובדת ותחת להיות חבוש...
על ידי פרנקל תאומים
ד' דצמבר 13, 2017 2:35 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: דברי חכמה ושנינות מרבינו הגראי''ל זצוק''ל
תגובות: 28
צפיות: 756

Re: דברי חכמה ושנינות מרבינו הגראי''ל זצוק''ל

אברך אחד קיבל מכתב מהתלמוד תורה, שבגלל שהבן שלו הולך עם כיפה בלי סרט מסביב, על כן הם מבקשים שיחליף תלמוד תורה. האברך נסער מאד, קנה שתי כיפות אחד בלי סרט ואחד עם, ונסע לר' שטיינמאן. נכנס אליו, הניח את שתי הכיפות על השלחן, ושאל את ר' שטיינמאן אם הוא רואה הבדל בין הכיפות. עונה לו ר' שטיינמאן שלא. אומר...
על ידי פרנקל תאומים
ב' דצמבר 11, 2017 8:33 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 8186
צפיות: 402917

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

שמר כתב:
פרנקל תאומים כתב:
שמר כתב:"פתשגן" לר"ב פוזן
בראשית לג, יט.
וכן לד, ג.
(לצערי אינני יודע מספר עמוד)
תודה

פרשגן

תודה על התיקון, ולגופו של עניין יש ביכולתו לעוזרני?

יש לי את הספר בבית, אבל אין לי אוצה"ח וגם לא סורק.
על ידי פרנקל תאומים
ב' דצמבר 11, 2017 2:55 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 8186
צפיות: 402917

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

שמר כתב:"פתשגן" לר"ב פוזן
בראשית לג, יט.
וכן לד, ג.
(לצערי אינני יודע מספר עמוד)
תודה

פרשגן
על ידי פרנקל תאומים
א' דצמבר 10, 2017 11:26 pm
פורום: דרישת ציון
נושא: ירושלים - הבירה?
תגובות: 65
צפיות: 1237

Re: ירושלים - הבירה?

ידוע לך כך מהגרי"ז על הקמת המדינה? זה כתב ר' אברהם בשם אביו הח"ח. וכך שמעתי מהגרי"א וינטרוב. שמעתי זאת מת"ח מוכר המשמש בקודש באחת הישיבות המפורסמות והינו תלמידם המובהק של הגרמ"ש שפירא והמשגיח מוהר"ש וולבה זי"ע, הוא העיד ששמע זאת הן מהגרמ"ש והן מהרב וולבה שהעי...
על ידי פרנקל תאומים
א' דצמבר 10, 2017 3:21 pm
פורום: דרישת ציון
נושא: ירושלים - הבירה?
תגובות: 65
צפיות: 1237

Re: ירושלים - הבירה?

היות וזה אשכול בעקבות אירוע חדשותי, אתייחס לחדשה בעצמה. על דרך הצעה: אולי עצם זה שנכרי שניתן בידו כח וממשלה רבה, הטיל את כל כובד משקלו והכריז מרצונו החופשי שירושלים היא הבירה של היהודים (והרי באותה מידה היה יכול לנוהג גם הפוך) , לכאו' זה א-קליינע שמייכל (ע"ד שאמר הח"ח בהצהרת בלפור ). אם כ...
על ידי פרנקל תאומים
א' דצמבר 10, 2017 2:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תפילין דר"ת לבני אשכנז
תגובות: 20
צפיות: 374

Re: תפילין דר"ת לבני אשכנז

כידוע, מרנן הגראז"מ הקה"י הגרש"ז הגריש"א הגרחפ"ש ועוד רבים הניח תפילין דר"ת, רוב הציבור הליטאי לא. מדוע? מרנא הגרש"ז זי"ע התחיל להניח תפילין דר"ת רק לאחר פטירתו של אביו הגרחי"ל זי"ע, אחרי שהתפילין דר"ת של אביו נפלו לו בירושה. (אביו כידוע ה...
על ידי פרנקל תאומים
א' דצמבר 10, 2017 2:41 pm
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: "צהרונים" - בית ילדים מודרני?
תגובות: 85
צפיות: 14960

Re: "צהרונים" - בית ילדים מודרני?

גם הרמב"ם בעצמו עסק שנים רבות בתורה מבלי לעשות לפרנסתו מאומה, ואחיו רבי דוד פירנס אותו ואת משפחתו. רק לאחר שרבי דוד בן מיימון ירד מנכסיו, נאלץ הרמב"ם להתפרנס מרפואותיו, (וכפי שכתב התשב"ץ הוא כמעט לא נצרך לבטל מתורתו בשביל כך, כי היה מגיע אל המלך פעם בחודש או לכה"י פעם בשבוע כדי ...
על ידי פרנקל תאומים
ה' דצמבר 07, 2017 3:46 pm
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: "צהרונים" - בית ילדים מודרני?
תגובות: 85
צפיות: 14960

Re: "צהרונים" - בית ילדים מודרני?

מאשכול סמוך: ישנם שסבורים שהמצב הזה שהאשה עובדת ומפרנסת את הבית, ואילו הבעל כל היום יושב ולומד, הוא מצב שנוצר רק בדור האחרון עם ריבוי הכוללים. אמנם היא טעות גמורה, והוא המשך ישיר של מה שהיה מקובל באירופה. וכך כותב המשכיל אב''ג בספרו 'זכרונות ומסעות': בימים ההם יתנו השדכנים עיניהם בנער הלומד תורה ולו...
על ידי פרנקל תאומים
ה' דצמבר 07, 2017 3:42 pm
פורום: אספקלריא
נושא: כולל? עבודה? חסידים/לא חסידים
תגובות: 61
צפיות: 3313

Re: כולל? עבודה? חסידים/לא חסידים

בליטא רצו ושאפו כולם לזה, מנין לך? אבותיך סיפרו לך כן? בהקדמת בניו של אדוננו הגר"א נ"ע לביאורו על השו"ע, הם מעידים כי: "בעצתו ותוכחתו נעשו קהל גדול מרביצי תורה מדקדקים במצוות שונאי הרבנות.. עשו תורתם קבע ועסקיהם עראי ומלאכתם נעשה ע"י אנשי ביתם. התורה והעבודה הם לבדם עסקיהם....
על ידי פרנקל תאומים
ה' דצמבר 07, 2017 3:18 pm
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: "צהרונים" - בית ילדים מודרני?
תגובות: 85
צפיות: 14960

Re: "צהרונים" - בית ילדים מודרני?

הרב פרנקל תאומים אני שמח לקרוא שכת"ר מכנה אותי ידידי הטוב למרות כל המחלוקות בינינו מדוע לא? וכי נאסר על ידידים להתווכח או לגלות חוסר הסכמה? אדרבה, בכוונה השתמשתי במטבע הלשון הזה ע"מ לצמצם את הלהט "האישי" שנוצר כשמתפלמסים. איני מבין מדוע כת"ר חוזר על עצמו כל פעם כדי להראות ש...
על ידי פרנקל תאומים
ד' דצמבר 06, 2017 11:48 pm
פורום: חנוכה
נושא: המתיוונים היו המיעוט
תגובות: 80
צפיות: 1494

Re: המתיוונים היו המיעוט

כשאנחנו כותבים את הניגודיות, זה לא סתם אוסף מעלות של יהודי מול נכרי. זה חלק ההודאה על הנס שהתרחש שם. גיבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים פשיטא. ובהמשך מונים את ניצחון טהרת ישראל נגד טומאת יוונים (טמאים ביד טהורים) , ולענ"ד כאמור; רשעי ישראל/המוכסים והפריצים ביד צדיקים וחסידי עליון/חשמונאים (רשעי...
על ידי פרנקל תאומים
ד' דצמבר 06, 2017 9:01 pm
פורום: חנוכה
נושא: המתיוונים היו המיעוט
תגובות: 80
צפיות: 1494

Re: המתיוונים היו המיעוט

יש לך תשובה לשאלתי מה שייך על עם רב של נכרים - 'זדים ביד עוסקי תורתך' (או 'רשעים ביד צדיקים'). למה זה לא שייך? הנכרים היו זדים ורשעים, ואילו החשמונאים באותו הדור היו עוסקי תורתך וצדיקים. 'עסק התורה' = עמלות התורה, זו מעלה שלא שייכת בייחס לגוי, (כדבר והיפוכו) אלא בייחס לעמי הארץ. ולכן נטיתי שגם 'צדי...
על ידי פרנקל תאומים
ד' דצמבר 06, 2017 8:32 pm
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: "צהרונים" - בית ילדים מודרני?
תגובות: 85
צפיות: 14960

Re: "צהרונים" - בית ילדים מודרני?

הפוך בדיוק תמיד הבעל עבד ואם התאפשר אז גם למד והאשה היתה בבית כיום משום מה אחזו ל"מצוה גדולה" שהבעל ישב וילמד ולא יעבוד כלל והאשה היא זו שתפרנס וודאי שאין זה המצב האידיאלי לא נכון. אני ממש לא תופס על סמך מה אתה אומר זאת. העובדה היא שבעלים ת"ח שנשותיהם יכלו/הסכימו לקחת את עול הפרנסה ע...
על ידי פרנקל תאומים
ד' דצמבר 06, 2017 3:25 pm
פורום: חנוכה
נושא: המתיוונים היו המיעוט
תגובות: 80
צפיות: 1494

Re: המתיוונים היו המיעוט

קו ירוק כתב:יש לך תשובה לשאלתי מה שייך על עם רב של נכרים - 'זדים ביד עוסקי תורתך' (או 'רשעים ביד צדיקים').

למה זה לא שייך? הנכרים היו זדים ורשעים, ואילו החשמונאים באותו הדור היו עוסקי תורתך וצדיקים.
על ידי פרנקל תאומים
ד' דצמבר 06, 2017 2:50 pm
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: "צהרונים" - בית ילדים מודרני?
תגובות: 85
צפיות: 14960

Re: "צהרונים" - בית ילדים מודרני?

מה משנה אם זה היה מיעוט או לא? ברור שמה שהרוב לא עשו כך לא היה מכח האידיאל של כל כבודה כו' אלא פשוט משום שהדבר קשה מאד לאשה ולבעל, אף אחד לא העלה על דעתו שה"מצוה הגדולה" של כל כבודה וכו' יותר חשובה מהמצוה לאפשר לבעל לשקוד על תלמודו יומם ולילה, ובכלל היו גם נשים שעבדו במקביל לעבודת הבעל ול...
על ידי פרנקל תאומים
ג' דצמבר 05, 2017 3:33 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה רע בחוג אנגלית?
תגובות: 191
צפיות: 4759

Re: מה רע בחוג אנגלית?

אמנם באמת לא ידעתי מה הכרחי כ"כ בימינו בלימוד 'דקדוק' לילדים לצורך ההבנה הבסיסית של התורה ושל הש"ס (עד כ"כ שבכל התתי"ם מלמדים זאת [לענ"ד לא בהצלחה יתירה... ע"ע שיבושי הלשון הבוטים המצויים אצל לא מעטים] ). יתכן שהמקור לכך הוא מחו"ל של לפני המלחמות העולמיות שם היהוד...
על ידי פרנקל תאומים
ג' דצמבר 05, 2017 2:26 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה רע בחוג אנגלית?
תגובות: 191
צפיות: 4759

Re: מה רע בחוג אנגלית?

חשבון ודקדוק נצרכים להבנת התורה, לא כן ? מסתמא כוונתך שהן נצרכות כבר ברמת ההבנה הבסיסית של הש"ס ולכן מלמדים אותן כבר לילדים. כי באמת ברמת ההבנה העמוקה ו/או המעשית של הסוגיות לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא אזי חכמות רבות נצרכות להבנת התורה, איש איש לפי מדרגתו בתורה. עי' מש"כ הג"ר יהונתן א...
על ידי פרנקל תאומים
ב' דצמבר 04, 2017 2:37 pm
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: "צהרונים" - בית ילדים מודרני?
תגובות: 85
צפיות: 14960

Re: "צהרונים" - בית ילדים מודרני?

עד כמה שידוע לי לא ידוע על נשים שעבדו וזה גם לא מתיישב עם הרמב"ם שאשה לא תצא מביתה ולא עם זכרונותי ממה שסיפרו לי זקני על ילדותם כתב הר"ן בקידושין (כ"ט ע"ב [י"ב ע"א בדפי הר"ן] ) על מאי דאיפליגו התם אי ילמד תורה ואח"כ ישא אשה או ישא אשה ואח"כ ילמד תורה ולמ...
על ידי פרנקל תאומים
א' דצמבר 03, 2017 8:45 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון ר' יידל קולודצקי זללה"ה
תגובות: 497
צפיות: 41287

Re: הגאון ר' יידל קולודצקי זללה"ה

התמונה הזו כבר הובאה אי שם לעיל באשכולנו (במלואה), הרב הנראה בה הוא כמובן מו"ר הג"ר יידל קולודצקי זצ"ל, אלא שחו"ר הפורום התדיינו שם מי הוא החתן היושב לצידו ונשארו בתיובתא דלית לה מפרק. והנה לאחרונה כתבו כאן שהר"ר צבי רוט מב"ב הינו בוגר 'הישוב', ומאן דהוא העיר את תשומת ל...
על ידי פרנקל תאומים
א' דצמבר 03, 2017 1:50 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון ר' יידל קולודצקי זללה"ה
תגובות: 497
צפיות: 41287

Re: הגאון ר' יידל קולודצקי זללה"ה

אגב, בנו של גורן -רמי למד בישוב . ביום העצמאות הראשון שלמד בישיבה , אביו הרה"ר שלח מכתב נזעם למה לומדים חצי יום ו"מחללים" את החג. השמועה אומרת שר' יידל ענה לו שאצלנו אם יש זמן לומדים גם ביוה"כ. כל שנה בעשי"ת היו מזמינים את הרב של ת"א למסור שיעור. שנה אחת גורן הגיע אמר ...
על ידי פרנקל תאומים
א' דצמבר 03, 2017 1:47 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: בד"ה; הגאון רבי יצחק דז'ימיטרובסקי זצ"ל
תגובות: 53
צפיות: 3394

Re: בד"ה; הגאון רבי יצחק דז'ימיטרובסקי זצ"ל

מש"כ בעיתון על השיעור שהוא מסר ב"מושב שלבים" זה מן הסתם שם קוד ל'שיעור כללי' שהוא היה מוסר בישיבת ההסדר בקיבוץ שעלבים (הזכירו למעלה)...
על ידי פרנקל תאומים
ה' נובמבר 30, 2017 3:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קריאת שמע לסובלים מ-o.c.d
תגובות: 38
צפיות: 870

Re: קריאת שמע לסובלים מ-o.c.d

מעט דבש כתב:ספר 'אם למקרא' (ר' ניסן שרוני), מכתב יז (המכתב בשלמותו מובא כאן):

אם למקרא - מתוך מכתב יז.PNG

בעוניי אינני מבין את דברי המ"ב, וכי כשאומר "עשבשדך" איננו מחסיר אות?
בכל אופן, לפי המ"ב הזה ניתן בהחלט להבין את הנערוויניסטים, שהרי כאמור כולנו מורגלים בהחלפת אותיות ואפי' בהשמטתם.
על ידי פרנקל תאומים
ה' נובמבר 30, 2017 3:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קריאת שמע לסובלים מ-o.c.d
תגובות: 38
צפיות: 870

Re: קריאת שמע לסובלים מ-o.c.d

הדוגמא הקלאסית בראשונים ל'קרא ולא דקדק באותיותיה' היא "עשבשדך" "עלבבך" וכדו' שמחמת אי נתינת הריווח הוא ממש מחסיר אותיות, וחזינן שאעפ"כ אינו מעכב. הלא כן? האם הגר"א וויס יחלוק על כך? ומלבד זאת, המציאות היא שמרבית האנשים גם משבשים את המילים ומחליפים אות באות. מבטאים ה' כ...
על ידי פרנקל תאומים
ה' נובמבר 30, 2017 3:15 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה רע בחוג אנגלית?
תגובות: 191
צפיות: 4759

Re: מה רע בחוג אנגלית?

הרב פרנקל תאומים. בדרך כלל מכבד אני דבריך. אני משתומם לראות שאחרי כל המלל שכתבת, שחכת להביט מאחריך, אל אותם עובדות שהועלו פה: שאין לימודי חול בכל התתי"ם העומדים בראש הפירמידה. ושהרבנים הידועים מתנגדים לחוגים כאלו. לא את דעתי כתבתי אלא ניסיתי להסביר את הדברים שעליהם נפתח האשכול. ידידי החביב, מה...
על ידי פרנקל תאומים
ד' נובמבר 29, 2017 3:12 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה רע בחוג אנגלית?
תגובות: 191
צפיות: 4759

Re: מה רע בחוג אנגלית?

אנחנו נכנסים לתחום יותר מורכב. לא אובה. בלשון פשוטה יותר. ילדי ה'חיידרים' שהם ה'פני' של הציבור החרדי, שהם ה'אל תגעו במשיחי' - לא לומדים לא בחוג אלקטרוניקה ולא בחוג יצירה ונגרות. ובכל מקרה לימוד אנגלית שזה לא שעשוע אלא לימוד מקצוע, חמור מהם. והאשכול נפתח בשאלה למה האנשים שהגריש"א מינה וסמך עליה...
על ידי פרנקל תאומים
ד' נובמבר 29, 2017 2:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קריאת שמע לסובלים מ-o.c.d
תגובות: 38
צפיות: 870

Re: קריאת שמע לסובלים מ-o.c.d

הסטייפלער ומחותנו הגריש"א נבג"מ כתבו שניהם בפשיטות דהוי בכלל "קרא ולא דקדק באותיותיה" שיוצא יד"ח ואפי' אם שיבש את שם ה'. ואילו יבל"ח הגר"א וויס לא הזכיר סברא זו כלל, ואדרבה מתוך דבריו נראה דפשיטא ליה שבעיקרון אם יודע ששיבש את שם ה' לא יצא יד"ח (אלא שאעפ"...
על ידי פרנקל תאומים
ד' נובמבר 29, 2017 2:54 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה רע בחוג אנגלית?
תגובות: 191
צפיות: 4759

Re: מה רע בחוג אנגלית?

גם ילדים רגילים צריכים לשחק. וחוגי הנגרות ואלקטרוניקה יכול בהחלט להחשב משחק, אבל חוגי אנגלית זה עוד לימוד ולא משחק. נכון, חוגי אנגלית או שחייה הם לימוד, אבל הילד גם נהנה מהם (אני מדבר באופן שהוא נהנה מהם) ומבחינתו הוא הולך ל"חוג", בשבילו זה סוג של אטרקציה. א"כ מדוע שלא נעדיף אטרקציה ...
על ידי פרנקל תאומים
ד' נובמבר 29, 2017 2:47 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה רע בחוג אנגלית?
תגובות: 191
צפיות: 4759

Re: מה רע בחוג אנגלית?

ג) הטענה שיש חילוק בין חוגי למידה מועילים כמו שחייה או אנגלית ובין חוגי שטויות של אומנות נגרות סוסים אלקטרוניקה שאין תכליתם למידה כ"א תעסוקת פנאי, היא טענה שאכן הוזכרה. לענ"ד היא הנותנת, שאין ספק שעדיף להעסיק את הילד (בזמן שאינו עוסק בתורה) עם לימוד שיש בו תועלת ולא עם לימוד שכל כולו ביטו...
על ידי פרנקל תאומים
ד' נובמבר 29, 2017 2:47 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה רע בחוג אנגלית?
תגובות: 191
צפיות: 4759

Re: מה רע בחוג אנגלית?

וביחס לרחובות עשיתי מעשה ובררתי עם המנהל ידידי שליט"א. ואמסור את דבריו: בהכוונת הסטייפלער למדו ב"הבאר" גם טבע, וגאוגרפיה ומעט היסטוריה, מספרים של החינוך העצמאי. (לא שאלתיו מדוע הסטייפלער כך הורה. זה צריך לשאול אצל אביו שליט"א נשיא הת"ת). ולפני עשור ויותר כשעלו דרישות משה&qu...
על ידי פרנקל תאומים
ד' נובמבר 29, 2017 2:10 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה רע בחוג אנגלית?
תגובות: 191
צפיות: 4759

Re: מה רע בחוג אנגלית?

לא אובה להתפלמס, ולו מהסיבה שזה לא המקום לדעתי, כי זה דורש הסבר מקיף ולא תגובות פה ושם. ומ"מ הוזכרו לעיל נקודות יסוד בענין ע"י חו"ר האשכול. א) הרבנים המוכרים שוללים חוגים יעודיים ממוסדים לכלל הילדים (ולא דוקא של משרד החינוך). והובהר שזה פרצה. הורה שחושב שלא, עושה זאת על דעת עצמו. ב) ...
על ידי פרנקל תאומים
ג' נובמבר 28, 2017 8:27 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה רע בחוג אנגלית?
תגובות: 191
צפיות: 4759

Re: מה רע בחוג אנגלית?

אנחנו נכנסים לתחום יותר מורכב. לא אובה. בלשון פשוטה יותר. ילדי ה'חיידרים' שהם ה'פני' של הציבור החרדי, שהם ה'אל תגעו במשיחי' - לא לומדים לא בחוג אלקטרוניקה ולא בחוג יצירה ונגרות. אינך יודע מה אתה סח. (ואני מדבר על חיידרים פרומערים לגמרי, של טובי האברכים, ולא בערי השדה). והאשכול נפתח בשאלה למה האנשים...
על ידי פרנקל תאומים
ג' נובמבר 28, 2017 8:06 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה רע בחוג אנגלית?
תגובות: 191
צפיות: 4759

Re: מה רע בחוג אנגלית?

קו ירוק כתב:האשכול פה עסק בחוגים שמחוץ לת"תים, שאף עליהם יש התנגדות מוחלטת.

אחר המחילה, לא כל התנגדות מוחלטת שלך הופכת להיות בגדר "אף עליהם יש התנגדות מוחלטת".
צא וראה שרובא דאינשי שולחים לחוגים.(רק שכאן ספציפית יש לדון ולהיזהר טובא היות שמדובר בחוגים של משרד החינוך וכפי שביארו לעיל).
על ידי פרנקל תאומים
ג' נובמבר 28, 2017 7:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קריאת שמע לסובלים מ-o.c.d
תגובות: 38
צפיות: 870

Re: קריאת שמע לסובלים מ-o.c.d

כדכד כתב:אני מכיר מעשה אחר שפסקו לבחור שיקרא ק"שויכוון שלא לצאת ידי חובה ואחר התפלה יקרא לעצמו ק"ש ויכוון לצאת וזה עזר

מדוע לכווין שלא לצאת? (שיקרא עם כולם בלי להתאמץ ואחרי התפילה שיקרא שוב יותר בדקדוק, ואם יצא כבר יד"ח כשקרא אותה בברכותיה, אזי אדרבה ואדרבה. האין זאת?)
על ידי פרנקל תאומים
ג' נובמבר 28, 2017 7:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קריאת שמע לסובלים מ-o.c.d
תגובות: 38
צפיות: 870

Re: קריאת שמע לסובלים מ-o.c.d

אולי בכ"ז יהיה כאן מישהו שיוכל גם לעלותה? יש"כ על ההעלאה של תשובת ה'מנחת אשר'. הסטייפלער ומחותנו הגריש"א נבג"מ כתבו שניהם בפשיטות דהוי בכלל "קרא ולא דקדק באותיותיה" שיוצא יד"ח ואפי' אם שיבש את שם ה'. ואילו יבל"ח הגר"א וויס לא הזכיר סברא זו כלל, ואדרבה מת...
על ידי פרנקל תאומים
א' נובמבר 26, 2017 4:00 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה רע בחוג אנגלית?
תגובות: 191
צפיות: 4759

Re: מה רע בחוג אנגלית?

משולש כתב:
פרנקל תאומים כתב:
משולש כתב:דון מינה ומינה,
התירו אינטרנט לצרכי פרנסה אבל לא הכניסו אינטרנט לתלמודי תורה וגם לא בחוגי צהריים.

הרב משולש, הצחקתני. מה הקשר???

דומני שלא קראת את ההודעה שעליה נסובו דבריי

קראתי, ואף גירדתי בפדחתי להבין את הקשר.
על ידי פרנקל תאומים
א' נובמבר 26, 2017 3:34 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: משפחת פינקל והמסתעף - האשכול הגדול
תגובות: 126
צפיות: 11259

Re: משפחת פינקל והמסתעף - האשכול הגדול

מחולת המחנים כתב:בד"ה הרבנית הצדקנית מרת חנה פינקל ע"ה א"ח להגאון רבי דוד פינקל זצ"ל בת הגאון רבי הלל ויטקינד זצ"ל.
חתנה הרב אייכנשטיין שליט"א

??
על ידי פרנקל תאומים
א' נובמבר 26, 2017 3:28 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה רע בחוג אנגלית?
תגובות: 191
צפיות: 4759

Re: מה רע בחוג אנגלית?

אינני יודע למה ההנחה הפשוטה כאן היא שהצורך באנגלית הוא לשם יציאה לעבודה. הצורך היום באנגלית, לפחות בסיסית, היא גם להתנהלות יומיומית, תרופות, מחשבים, מכשירי חשמל, שמות של חברות, של חנויות, ועוד ועוד. זה ודאי יעזור מאד למי שנצרך לצאת לחו"ל מכל סיבה שהיא. הורה שחושב שמבלי זה אי אפשר לילד להתנהל (...
על ידי פרנקל תאומים
א' נובמבר 26, 2017 3:18 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה רע בחוג אנגלית?
תגובות: 191
צפיות: 4759

Re: מה רע בחוג אנגלית?

משולש כתב:דון מינה ומינה,
התירו אינטרנט לצרכי פרנסה אבל לא הכניסו אינטרנט לתלמודי תורה וגם לא בחוגי צהריים.

הרב משולש, הצחקתני. מה הקשר???

עבור לחיפוש מתקדם