החיפוש הניב 1219 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי פרנקל תאומים
ג' אפריל 24, 2018 3:33 pm
פורום: אספקלריא
נושא: היכן המקור שנשים יותר במעלה מגברים
תגובות: 43
צפיות: 611

Re: היכן המקור שנשים יותר במעלה מגברים

הפירוש של הטור מורה כביכול על עדיפות הגברים על הנשים. תקון קטן: לא 'מורה כביכול' אלא מורה באמת על עדיפות אמתית. המשך הכרכור סחור סחור אכן חסר טעם. הנושא של "עדיפות הגבר" כבר דובר והובאר באשכולות אחרים, שם כבר כתבתי את דעתי הענייה (והלא מעניינת) בנושא והיא שלפני קוב"ה אין עדיפות לגבר ...
על ידי פרנקל תאומים
ג' אפריל 24, 2018 3:07 pm
פורום: אספקלריא
נושא: היכן המקור שנשים יותר במעלה מגברים
תגובות: 43
צפיות: 611

Re: היכן המקור שנשים יותר במעלה מגברים

צודק הרב מה שנכון. דברי ההפלאה אין להם מאומה עם מעמד האשה. הוא מסביר עוד פירוש בברכה. והפירוש הזה לא מצביע כלום על מעמד האשה לא לכאן ולא לכאן. הפירוש של הטור מורה כביכול על עדיפות הגברים על הנשים. הפירוש שמציע ה'הפלאה' לא מורה על כך. זה הכל. אתה רוצה לומר שפירושו גם לא מורה לאידך גיסא על מעלתן של ה...
על ידי פרנקל תאומים
ג' אפריל 24, 2018 2:59 pm
פורום: אספקלריא
נושא: היכן המקור שנשים יותר במעלה מגברים
תגובות: 43
צפיות: 611

Re: היכן המקור שנשים יותר במעלה מגברים

אין שום ריח סתירה בין דברי ההפלאה לבין דברי הטור והאבודרהם, הוא אינו חולק עליהם, לא על רוח דבריהם, ולא על היחס למעמד האשה העולה מהם (עד כמה שעולה). הוא אומר פירוש אחר שאינו קשור כלל, ולומר פירושים אחרים וחדשים עשו ויעשו בכל הדורות. ופשוט מאד מאד. ולכן דל מהכא את בעל ההפלאה עצמו. אין לי מושג מה היה ...
על ידי פרנקל תאומים
ג' אפריל 24, 2018 2:31 pm
פורום: אספקלריא
נושא: היכן המקור שנשים יותר במעלה מגברים
תגובות: 43
צפיות: 611

Re: היכן המקור שנשים יותר במעלה מגברים

שערי פירושים ודרושים לא ננעלו, וזו דרכה של תורה בכל מקום. לא הציק להפלאה מה שהציק לנשים המודרניות, ולא מכח זה בא לפרושו. אין ספק, ואדרבה מכאן ראיה. כלומר- אם ה'הפלאה' היה איזה דרשן בארגון קירוב בן ימינו, היה לך לומר שהוא מבאר את הברכה באופן לא מקובל ולא נכון רק ע"מ למצוא חן בעיניי אנשים בעלי ה...
על ידי פרנקל תאומים
ג' אפריל 24, 2018 3:13 am
פורום: אספקלריא
נושא: היכן המקור שנשים יותר במעלה מגברים
תגובות: 43
צפיות: 611

Re: היכן המקור שנשים יותר במעלה מגברים

עכ"פ יש כאן תשובה ומרפא לאלו מן הנשים שהנוסח של ברכת "שעשני כרצונו" מציק להן. והנשים הבריאות שאי"צ רפואות ואינן סובלות מהצקות אלו יסתדרו עם דברי הטור והאבודרהם שברכה זו היא כמצדיק עליו את הדין על הרעה (לכה"פ על הפטור ממ"ע שהז"ג). [והוא חידוש שהרי הוא דבר כללי הנוה...
על ידי פרנקל תאומים
ג' אפריל 24, 2018 2:31 am
פורום: אספקלריא
נושא: היכן המקור שנשים יותר במעלה מגברים
תגובות: 43
צפיות: 611

Re: היכן המקור שנשים יותר במעלה מגברים

אלו דברי ההפלאה בשלמות: מה שמברכין יוצר האדם שני פעמים היינו כדאיתא לקמן שתי יצירות עלה במחשבה והיינו דקאמר בצלמו בצלם דמות תבניתו. וכתב הריטב"א דהיינו דמות תבניתו של אדם דאין לייחס שם תבנית להקב"ה. ונראה דהיינו שיצר בו צלמו וצלם שלה בדמות תבניתו וידוע כי צלם אלקים הוא בנשמה והיינו כדאית'...
על ידי פרנקל תאומים
ב' אפריל 23, 2018 2:04 pm
פורום: אספקלריא
נושא: 70 שנות מדינה- מאמר שהיה אמור להתפרסם באלעד ונגנז
תגובות: 122
צפיות: 3269

Re: 70 שנות מדינה- מאמר שהיה אמור להתפרסם באלעד ונגנז

וכפי שכתב הגרי"י ויינברג זצ"ל ב'לפרקים' במאמרו על הרב ריינס: תעמולני ומובילי ומנהיגי הציונים היו בניהם ותלמידיהם של אנשי ההשכלה, אותה גברת בשינוי אדרת, ואת כל מה ואת כל מי שלא הספיקו אנשי ההשכלה להחריב, עשתה הציונות והשלימה את מלאכת החורבן ב"הצלחה מעוררת התפעלות". אילולא ההתקוממ...
על ידי פרנקל תאומים
ב' אפריל 23, 2018 2:15 am
פורום: בית המדרש
נושא: כפיית גטין ודמי מזונות מופרזים
תגובות: 53
צפיות: 1034

Re: כפיית גטין ודמי מזונות מופרזים

ההתמחות של הדיינים בבתי הדין הרבניים היא בעיקר באה"ע ובחלקים מחו"מ, ובעניינים האלו על חלקם הניכר בהחלט אפשר לסמוך (ואגב, רובם הגדול של הדיינים הינם יהודים חרדים לחלוטין, בוגרי הישיבות וה'כוללים' שלנו. וגם בין הדיינים הדת"ל יש חלק ניכר המשתייכים באופן מובהק לאסכולה המכונה חרד"ל וה...
על ידי פרנקל תאומים
ב' אפריל 23, 2018 12:53 am
פורום: בית המדרש
נושא: כפיית גטין ודמי מזונות מופרזים
תגובות: 53
צפיות: 1034

Re: כפיית גטין ודמי מזונות מופרזים

מהיכן המימון לקונטרס המהודר הזה בדפי כרומו ולהפצתו החינמית הנרחבת? אולי היה כדאי שהמו"ל הממורמרים העומדים מאחוריו היו חוסכים את הכסף הזה למטרה נעלית יותר מהשמצת הדיינים? למשל- לשלם מזונות לגרושותיהם וילדיהם? בכל הדורות אנשים שהתמרמרו על פסק הדיינים או גרוע מכך אינשי דלא צייתי דינא היו מתגוללים ...
על ידי פרנקל תאומים
ב' אפריל 23, 2018 12:43 am
פורום: אספקלריא
נושא: 70 שנות מדינה- מאמר שהיה אמור להתפרסם באלעד ונגנז
תגובות: 122
צפיות: 3269

Re: 70 שנות מדינה- מאמר שהיה אמור להתפרסם באלעד ונגנז

אבסורד שאין כמוהו. הרי באשמת הציונות (שגם החרדים הושפעו ממנה) [b]דולדלו הקהילות היהודיות במקומות רבים , שכן שליחי הציונות הצליחו לשכנע את "היהודים היפים" באותם קהילות (הרב, השוחט וכו' וכו') לעלות לארץ ולהשאיר את רוב הקהילה (שכמובן לא חשבה לעלות לארץ) כצאן אשר אין להם רועה,[/b] דבר שהביא ל...
על ידי פרנקל תאומים
ב' אפריל 23, 2018 12:28 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 8708
צפיות: 493749

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

יהודה בן יעקב כתב:
פרנקל תאומים כתב:מ יוכל להעלות עבורי:

עמ' 75 (במהדורה שבאוצר) מספר 'דרוש על התורה' למהר"ל.

דרוש על התורה.pdf

ברכה לראשך.
על ידי פרנקל תאומים
א' אפריל 22, 2018 8:43 pm
פורום: אספקלריא
נושא: אי שוויון מגדרי בתורה- מה עונים לבעל תשובה?
תגובות: 61
צפיות: 1190

Re: אי שוויון מגדרי בתורה- מה עונים לבעל תשובה?

לא גר צדק אלא עבד כנעני. עבד כנעני הינו גר הלא כן? הוא מל וטובל לשם גירות. לא הבנתי. אבל אליעזר היה עבד כנעני ומ"מ נאמר עליו וכו'. הוא היה עבד כנעני במובן המילולי, כלומר- עבד שהיה בן כנען. להבנתך הוא היה "עבד כנעני" גם במובן ההלכתי (שהיה אחר מתן תורה)? למה אתה חושב כך? מצד מה שנאמר ש...
על ידי פרנקל תאומים
א' אפריל 22, 2018 8:38 pm
פורום: אספקלריא
נושא: אי שוויון מגדרי בתורה- מה עונים לבעל תשובה?
תגובות: 61
צפיות: 1190

Re: אי שוויון מגדרי בתורה- מה עונים לבעל תשובה?

הרב דרומי, אתה עונה לי או לצופר?
על ידי פרנקל תאומים
א' אפריל 22, 2018 8:35 pm
פורום: אספקלריא
נושא: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י
תגובות: 698
צפיות: 14221

Re: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י

קראנו השבת: "ובת איש כהן כי תחל לזנות, את אביה היא מחללת באש תישרף ". האם מאן דהוא מן חו"ר אתרא הדין יכול ליישב מעט על הלב עונש נורא כמו 'שריפה'? אמנם בש"ס מבואר שמיתה בשריפה אין היא כפי המצטייר בעינינו (לא מעלים אותה על המוקד), ואעפ"כ. כמובן שיהיה איך שיהיה, תשובה בנוסח של ...
על ידי פרנקל תאומים
א' אפריל 22, 2018 8:14 pm
פורום: אספקלריא
נושא: אי שוויון מגדרי בתורה- מה עונים לבעל תשובה?
תגובות: 61
צפיות: 1190

Re: אי שוויון מגדרי בתורה- מה עונים לבעל תשובה?

זבולון כתב:
פרנקל תאומים כתב:
זבולון כתב:חז"ל אמרו אין ארור נדבק בברוך על אליעזר עבד אברהם.

ולכן? הוא היה גר צדק? ממנו אתה משליך על גרי צדק (מזרע כנען) שבימינו?

לא גר צדק אלא עבד כנעני.

עבד כנעני הינו גר הלא כן? הוא מל וטובל לשם גירות.
על ידי פרנקל תאומים
א' אפריל 22, 2018 3:45 pm
פורום: אספקלריא
נושא: אי שוויון מגדרי בתורה- מה עונים לבעל תשובה?
תגובות: 61
צפיות: 1190

Re: אי שוויון מגדרי בתורה- מה עונים לבעל תשובה?

פותח האשכול [כך להבנתי] בא לתת תשובה לענין מעמד האשה, וזאת על ידי שהוא מראה שישנם דברים רבים שבהם האשה עדיפה, ועל זה הגבתי שהדוגמא הנ"ל אינה נכונה בכלל. יש כן איזו שהיא סברא וטענה גם בדוגמא הזאת, שהרי אחרי הכל המצוות הם עול והעדר קיומן טומן בחובו גמול, ואפשר לטעון מדוע גבר נזקק לעמול כ"כ ...
על ידי פרנקל תאומים
א' אפריל 22, 2018 3:40 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בראון - כספינה המטלטלת - חסידות קרלין בין עליות למשברים
תגובות: 24
צפיות: 1524

Re: בראון - כספינה המטלטלת - חסידות קרלין בין עליות למשברים

גם הרב אהרן טייטלבוים שהיה רב-עסקן בולט של 'המזרחי' ועזר רבות לישיבת 'מרכז הרב' (אם כי גם לישיבות אחרות: 'חברון' ועוד), היה חסיד קרלין. הוא היה חתן אצל הרב ר' שמחה מנדלבוים זצ"ל המפורסם, בנו של הרב מטורוב.
על ידי פרנקל תאומים
א' אפריל 22, 2018 3:28 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 8708
צפיות: 493749

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

מ יוכל להעלות עבורי:

עמ' 75 (במהדורה שבאוצר) מספר 'דרוש על התורה' למהר"ל.
על ידי פרנקל תאומים
א' אפריל 22, 2018 3:26 pm
פורום: אספקלריא
נושא: אי שוויון מגדרי בתורה- מה עונים לבעל תשובה?
תגובות: 61
צפיות: 1190

Re: אי שוויון מגדרי בתורה- מה עונים לבעל תשובה?

זבולון כתב:
פרנקל תאומים כתב:לעומת זאת ע"כ הינו גר צדק, אין קשר בינו ובין אבותיו ואין סיבה שייענש בשל מעשי אבותיו, ובוודאי לא מצד היות אבותיו ארורים.

חז"ל אמרו אין ארור נדבק בברוך על אליעזר עבד אברהם.

ולכן? הוא היה גר צדק? ממנו אתה משליך על גרי צדק (מזרע כנען) שבימינו?
על ידי פרנקל תאומים
ו' אפריל 20, 2018 12:17 am
פורום: אספקלריא
נושא: למה אומרים הלל בה' באייר דוקא?
תגובות: 48
צפיות: 1049

Re: למה אומרים הלל בה' באייר דוקא?

אין הכ"נ, בלי קשר לה' באייר, בכל ימות השנה, עלינו להודות לה' על הארת פניו, על התחלת קיבוץ הנידחים, על פריחת ארצנו הקד' ופריחתם של היכלי התורה בתוכה בזכותם ובפעולתם של גדולינו, על הנס המתמשך של קיומנו בלב הג'ונגל הישמעאלי המייחל להשמדתינו ועוד ועוד מדוע דוקא היכלי הישיבות פורחים בזכות ובפעולת ג...
על ידי פרנקל תאומים
ו' אפריל 20, 2018 12:03 am
פורום: אספקלריא
נושא: אי שוויון מגדרי בתורה- מה עונים לבעל תשובה?
תגובות: 61
צפיות: 1190

Re: אי שוויון מגדרי בתורה- מה עונים לבעל תשובה?

יתכן שתהיה לו עדיפות משום שהוא נשמה אחת עם כל בני שבט לוי שלא חטאו בחטא העגל, אבל שוב, היתרון הזה ינבע ממעשיו/מעשי אבותיו (שיתכן שבעלמא דקשוט הם חיבור אחד) ולא מתוך "העדפה" כביכול שרירותית שאינה תלויה במעשים. וזה שאני מזרע אברהם יצחק ויעקב שבהם בחר ה' לבני בריתו והוא מזרע כנען הארור אינה ...
על ידי פרנקל תאומים
ה' אפריל 19, 2018 9:14 pm
פורום: אספקלריא
נושא: אי שוויון מגדרי בתורה- מה עונים לבעל תשובה?
תגובות: 61
צפיות: 1190

Re: אי שוויון מגדרי בתורה- מה עונים לבעל תשובה?

יתכן שתהיה לו עדיפות משום שהוא נשמה אחת עם כל בני שבט לוי שלא חטאו בחטא העגל, אבל שוב, היתרון הזה ינבע ממעשיו/מעשי אבותיו (שיתכן שבעלמא דקשוט הם חיבור אחד) ולא מתוך "העדפה" כביכול שרירותית שאינה תלויה במעשים. וזה שאני מזרע אברהם יצחק ויעקב שבהם בחר ה' לבני בריתו והוא מזרע כנען הארור אינה ...
על ידי פרנקל תאומים
ה' אפריל 19, 2018 9:13 pm
פורום: אספקלריא
נושא: אי שוויון מגדרי בתורה- מה עונים לבעל תשובה?
תגובות: 61
צפיות: 1190

Re: אי שוויון מגדרי בתורה- מה עונים לבעל תשובה?

פותח האשכול [כך להבנתי] בא לתת תשובה לענין מעמד האשה, וזאת על ידי שהוא מראה שישנם דברים רבים שבהם האשה עדיפה, ועל זה הגבתי שהדוגמא הנ"ל אינה נכונה בכלל. יש כן איזו שהיא סברא וטענה גם בדוגמא הזאת, שהרי אחרי הכל המצוות הם עול והעדר קיומן טומן בחובו גמול, ואפשר לטעון מדוע גבר נזקק לעמול כ"כ ...
על ידי פרנקל תאומים
ה' אפריל 19, 2018 9:05 pm
פורום: אספקלריא
נושא: אי שוויון מגדרי בתורה- מה עונים לבעל תשובה?
תגובות: 61
צפיות: 1190

Re: אי שוויון מגדרי בתורה- מה עונים לבעל תשובה?

הרב פ"ת, כמדומני שיש לך טעות בתפיסה שבה אתה תופס את עולם האמת. נכון ששם יינתן השכר על מה שעבדו בעולם הזה, אבל מסתבר לי בפשטות שגם שם יהיו חילוקי מעמדות . ואינו דומה ה'עולם הבא' של חסידי אומות העולם ל'עולם הבא' של ישראל, וכן על זה הדרך. [בעיניי זה פשוט ביותר, אבל אם יש צורך אולי אחפש מ"מ]....
על ידי פרנקל תאומים
ה' אפריל 19, 2018 8:47 pm
פורום: אספקלריא
נושא: אי שוויון מגדרי בתורה- מה עונים לבעל תשובה?
תגובות: 61
צפיות: 1190

Re: אי שוויון מגדרי בתורה- מה עונים לבעל תשובה?

כלומר- אתה רומז שכשם שלא מסתבר לומר שמיעוט החובות הרוחניות המוטלות על ע"כ (אפי' שהעוה"ב שלו הוא כמו של ישראל רגיל) מורה על היותו בעל דרגה גבוהה יותר משל ישראל רגיל. כך לא מסתבר לומר כן באשר לנשים. בסדר. הראיה שלך לנקודה הזאת היא חביבה ובפשטות גם נכונה. א. מיעוט עול המצוות המוטל על כתפיהם ...
על ידי פרנקל תאומים
ה' אפריל 19, 2018 8:28 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון רבי חזקיהו יוסף משקובסקי - הקריניקער רב
תגובות: 25
צפיות: 2544

Re: הגאון רבי חזקיהו יוסף משקובסקי - הקריניקער רב

הרב מקריניק היה חתנו של הג"ר איצלה בלזר מפטרבורג זי"ע. ילדיו של הרב מקריניק היו: הג"ר רפאל אליהו אליעזר, ראש ישיבת 'כנסת חזקיהו' ורב הישוב 'כפר חסידים'. הר"ר דוד, כמדומני מנהל ישיבת 'כנסת חזקיהו'. הר"ר חיים, כמדומני רו"ח במקצועו, בעלה של המשוררת החרדית המפורסמת זלדה ע&q...
על ידי פרנקל תאומים
ה' אפריל 19, 2018 7:49 pm
פורום: אספקלריא
נושא: אי שוויון מגדרי בתורה- מה עונים לבעל תשובה?
תגובות: 61
צפיות: 1190

Re: אי שוויון מגדרי בתורה- מה עונים לבעל תשובה?

גם אם יש לגויים חלק לעוה"ב, ברור שהנצח וקירבת ה' המובטחים לבני ובנות ישראל הם כהנה וכהנה. לא הבנתי מה אתה בא לומר עם העבדים כנענים, וכי הם לא יזכו לעוה"ב ככל בני ישראל? הם כן על אף שהם מקיימים רק חלק מהמצוות כנשים, וא"כ מוכח שגם העבדים הם בדרגה יותר מהישראלים כשם שהנשים הם בדרגה יותר...
על ידי פרנקל תאומים
ה' אפריל 19, 2018 3:03 pm
פורום: אספקלריא
נושא: אי שוויון מגדרי בתורה- מה עונים לבעל תשובה?
תגובות: 61
צפיות: 1190

Re: אי שוויון מגדרי בתורה- מה עונים לבעל תשובה?

גם אם יש לגויים חלק לעוה"ב, ברור שהנצח וקירבת ה' המובטחים לבני ובנות ישראל הם כהנה וכהנה.
לא הבנתי מה אתה בא לומר עם העבדים כנענים, וכי הם לא יזכו לעוה"ב ככל בני ישראל?
על ידי פרנקל תאומים
ה' אפריל 19, 2018 2:43 pm
פורום: אספקלריא
נושא: למה אומרים הלל בה' באייר דוקא?
תגובות: 48
צפיות: 1049

Re: למה אומרים הלל בה' באייר דוקא?

ב. יש על כך משל שהמשיל מו"ר הרב שמואל טל, לאדם שומר תו"מ שירקוד בחתונת יהודייה וגוי, ולכשישאל על מה זו השמחה, יאמר שסיים בדיוק מסכת, ועל כך הוא שמח ורוקד. אין זה ראוי להודות ביום בו הוכרזה המדינה המורדת ומחללת שמו יתברך, באופן שלא היה מעולם, וכדלקמן. ג. קידוש ה' של הסרת חרפת ה' והגלות תלו...
על ידי פרנקל תאומים
ה' אפריל 19, 2018 2:24 pm
פורום: אספקלריא
נושא: למה אומרים הלל בה' באייר דוקא?
תגובות: 48
צפיות: 1049

Re: למה אומרים הלל בה' באייר דוקא?

שאלה לאומרי ההלל מבין חברי הפורום. כמדומני שרבים מבין אומרי ההלל נסמכים על תשובת חת"ס בעניין פורים דפפד"מ, הדנה בעשיית יו"ט ביום שנעשה לו נס,ומכח זה קבעו יום הודיה על ניסי תש"ח. וכאן הבן שואל האם ראוי לקבוע הודיה דוקא ביום ה' באייר,שהיה בעיצומה של מלחמת העצמאות? האם לא יותר ראוי...
על ידי פרנקל תאומים
ה' אפריל 19, 2018 2:21 pm
פורום: אספקלריא
נושא: למה אומרים הלל בה' באייר דוקא?
תגובות: 48
צפיות: 1049

Re: למה אומרים הלל בה' באייר דוקא?

כשלעצמי איני מאומרי הלל, ואיני מבין מדוע המעבר משלטון הבריטים לשלטון בן גוריון נחשב יציאה מעבדות לחירות. צודק עתניאל בן קנז. אבל על עצם הרעיון של יציאה מעבדות לחירות, האם אזרחי מדינת ישראל יותר בני חורין, כיהודים, מאשר אזרחי ארה"ב? הדיון אינו על האדם הפרטי אלא על עמ"י. אמריקה היא גלות ללא...
על ידי פרנקל תאומים
ה' אפריל 19, 2018 2:03 pm
פורום: אספקלריא
נושא: למה אומרים הלל בה' באייר דוקא?
תגובות: 48
צפיות: 1049

Re: למה אומרים הלל בה' באייר דוקא?

השאלה מה היה הנס עליו אומרים, ואיך הוא מוגדר. יש על זה מאמר של רבינו הרצי"ה, להסביר למה דווקא בתאריך ההכרזה (שאז חזרה מלכות לישראל ומכוח זה היה ניצחון ועוד כמה טעמים). אגב, ביום שביתת הנשק (כמדומני שהישיכ"ע העלה באמת סברא לקבוע אז את יום ההודיה) לא קרה שום דבר, הרי המלחמות המשיכו גם אח&qu...
על ידי פרנקל תאומים
ד' אפריל 18, 2018 11:28 pm
פורום: אספקלריא
נושא: למה אומרים הלל בה' באייר דוקא?
תגובות: 48
צפיות: 1049

Re: למה אומרים הלל בה' באייר דוקא?

עיין באריכות דברי מרן הגרע"י זצוקללה"ה יביע אומר ח"ו סי' מא (כן, אותם דפים שקרעו אותם בהרבה בתי מדרשות.) ובתחילת דבריו כתב: בפסחים (קיז), תנו רבנן, הלל זה מי אמרו, נביאים תקנו להם לישראל שיהיו אומרים אותו על כל פרק ופרק, וכן על כל צרה שלא תבא עליהם, ולכשנגאלים ממנה יהיו אומרים אותו ע...
על ידי פרנקל תאומים
ד' אפריל 18, 2018 11:09 pm
פורום: אספקלריא
נושא: למה אומרים הלל בה' באייר דוקא?
תגובות: 48
צפיות: 1049

Re: למה אומרים הלל בה' באייר דוקא?

השאלה מה היה הנס עליו אומרים, ואיך הוא מוגדר. יש על זה מאמר של רבינו הרצי"ה, להסביר למה דווקא בתאריך ההכרזה (שאז חזרה מלכות לישראל ומכוח זה היה ניצחון ועוד כמה טעמים). אגב, ביום שביתת הנשק (כמדומני שהישיכ"ע העלה באמת סברא לקבוע אז את יום ההודיה) לא קרה שום דבר, הרי המלחמות המשיכו גם אח&qu...
על ידי פרנקל תאומים
ד' אפריל 18, 2018 11:00 pm
פורום: אספקלריא
נושא: 70 שנות מדינה- מאמר שהיה אמור להתפרסם באלעד ונגנז
תגובות: 122
צפיות: 3269

Re: 70 שנות מדינה- מאמר שהיה אמור להתפרסם באלעד ונגנז

זה מזכיר את הסיפור הבא: בעל תשובה עלה לשמיים ומגיע לבית דין של מעלה ... אחרי דיון אומרים אוקי גן עדן תמשיך ישר חדר מספר 5 רק תעשה חסד שאתה עובר במסדרון תלך בשקט גמור!!! טוב לא שואל שאלות והולך. יותר מאוחר מגיע חבדניק  וכן כך הדיון איתו וחדרו נמצא בחדר מספר 3 ומזהירים אותו שאתה הולך במסדרון שקט מוחל...
על ידי פרנקל תאומים
ד' אפריל 18, 2018 8:35 pm
פורום: אספקלריא
נושא: אי שוויון מגדרי בתורה- מה עונים לבעל תשובה?
תגובות: 61
צפיות: 1190

Re: אי שוויון מגדרי בתורה- מה עונים לבעל תשובה?

חמר גמל כתב:ו. הגבר מחוייב בהרבה יותר מצוות, ובכל זאת גדולה ההבטחה לנשים יותר מלאנשים

מקור?
על ידי פרנקל תאומים
ד' אפריל 18, 2018 8:31 pm
פורום: אספקלריא
נושא: אי שוויון מגדרי בתורה- מה עונים לבעל תשובה?
תגובות: 61
צפיות: 1190

Re: אי שוויון מגדרי בתורה- מה עונים לבעל תשובה?

זה מאד מעניין. כל היום חופרים בראשינו שהתורה מעדיפה את הגבר ומפלה את האשה או מזלזלת בה. והנה בעל התשובה שלך מוטרד נואשות בדיוק להיפך, שהתורה מפלה את הגברים לרעה ומעדיפה את הנשים על פניהם... גבר יר"ש צריך כל בוקר להקדיש בערך שעתיים מזמנו רק בשביל תפילת שחרית (תפילה ותפילין בעי גוף נקי, התעטפות ...
על ידי פרנקל תאומים
ד' אפריל 18, 2018 7:48 pm
פורום: אספקלריא
נושא: אחרית הימים ומדינת ישראל במשנת מרן הרב שמואל אויערבאך זצוק"ל
תגובות: 64
צפיות: 3476

Re: אחרית הימים ומדינת ישראל במשנת מרן הרב שמואל אויערבאך זצוק"ל

הגרש"א לא רק התנגד וכאב את ההתנתקות, אלא גם בביתו התקיים מנין לביטול רוע הגזרה עם קריאת "ויחל". אני מכיר שניים שהשתתפו שם. מה שאומר, כנראה, שהוא תפס את זה כגזירה על עם ישראל. קשה לומר שהוא היה בזה תלמידו של הרב שך. לא הייתי מעורה אז, כבר הייתי אברך בבני ברק. לפי מה ששמעתי אז, רבינו ז...
על ידי פרנקל תאומים
ד' אפריל 18, 2018 12:06 am
פורום: אספקלריא
נושא: על הרצל
תגובות: 2
צפיות: 229

Re: על הרצל

בוקר טוב אליהו...
הלא המאמר מודפס בספר 'בעקבות היראה' בהוצאת מוה"ק. אגב, משפט המחץ הוא כמובן המשפט האחרון...

תכף תעלה עבורנו בדחילו ורחימו גם את המאמר של ה'שרידי אש' זצ"ל על הגרי"י ריינס ("כמובן שהוא לא מתאים לבני דורינו"...)..
על ידי פרנקל תאומים
ג' אפריל 17, 2018 11:16 pm
פורום: אספקלריא
נושא: אי שוויון מגדרי בתורה- מה עונים לבעל תשובה?
תגובות: 61
צפיות: 1190

Re: אי שוויון מגדרי בתורה- מה עונים לבעל תשובה?

אוצר החכמה כתב:סתם הערה טכנית לדברי הרב פרנקל תאומים חמר גמל כותב בפורום משנת 2014. אמנם כתב רק 13 הודעות מאז.

כלומר- מדובר בניק משנה של אחד מכותבי הפורום, המשמש אותו לעיתים רחוקות כאשר איננו מעוניין להשתמש בשם העט הקבוע שלו.

עבור לחיפוש מתקדם