החיפוש הניב 1044 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי פרנקל תאומים
ה' אוקטובר 18, 2018 8:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: המתנה בין בשר לחלב - חמש וחצי שעות
תגובות: 46
צפיות: 2251

Re: המתנה בין בשר לחלב - חמש וחצי שעות

כעת שאלתי הבוקר את רב מרדכי טנדלר וענה שלשואלים אותו ענה הגרמ"פ שש שעות, אך הוא בעצמו לא היה מסתכל בשעון לראות עם עברו שש שעות (לשונו המדוייקת באנגלית (he never looked at the watch), כלומר אכל את הארוחה הבשרית (פה מקובל שארוחת הערב היא בד"כ בשרית ולא ארוחת הצהריים כמו בארץ) כאשר הגישו לו ...
על ידי פרנקל תאומים
ה' אוקטובר 18, 2018 7:52 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הגביע של מרן הגרי"ש אליישיב זצ"ל שקבלו מזקנו בעל הלש"ם
תגובות: 2
צפיות: 154

Re: הגביע של מרן הגרי"ש אליישיב זצ"ל שקבלו מזקנו בעל הלש"ם

להבנתי, במשך השנים מרנא הגריש"א זי"ע נמנע מלהשתמש בגביע של סבו בכלל, בגלל השיעור המצומצם. אלא שהדבר הסב לו צער, כיוון שחשקה נפשו להשתמש בגביע של סבו (ואולי גם משום נוי מצווה, אם לא היה לו גביע אחר מכסף).
על ידי פרנקל תאומים
ד' אוקטובר 17, 2018 8:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: היתכן שבימינו חובה לעבור לפני המתפלל?
תגובות: 51
צפיות: 712

Re: היתכן שבימינו חובה לעבור לפני המתפלל?

לגופו של ענין אין מה לומר, מנסיון הדבר מפריע מאוד, ובפרט כשמתכופף להסתכל בתוך הפנים ושוב מתכופף עוד יותר להסתכל גם בתוך הסידור כן, אבל אם אני מאריך טובא ומתפלל במקום שחוסם אחרים, אז אני יכול לבוא בטענות רק אל עצמי. אם זה סיבה שיתיר לבלבל את המתפלל, אם כן מה הבעיה לעבור לפניו, הרי הוא אשם בזה שאני מ...
על ידי פרנקל תאומים
ד' אוקטובר 17, 2018 3:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: היתכן שבימינו חובה לעבור לפני המתפלל?
תגובות: 51
צפיות: 712

Re: היתכן שבימינו חובה לעבור לפני המתפלל?

חבר פורום אוצר החכמה כתב:לגופו של ענין
אין מה לומר, מנסיון הדבר מפריע מאוד, ובפרט כשמתכופף להסתכל בתוך הפנים ושוב מתכופף עוד יותר להסתכל גם בתוך הסידור

כן, אבל אם אני מאריך טובא ומתפלל במקום שחוסם אחרים, אז אני יכול לבוא בטענות רק אל עצמי.
על ידי פרנקל תאומים
ד' אוקטובר 17, 2018 3:17 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: משה רעיא מהימנא - מרן החת"ס זי"ע
תגובות: 19
צפיות: 1725

Re: משה רעיא מהימנא - מרן החת"ס זי"ע

יישר כוחו, ומה שהביא בסיפא מלמד אור חדש, וביאור נכון בהשקפה חוזרת, על הציטטות שהביא הרב נוטר הכרמים. דגם מה שכתב להגרעק"א וגם מה שנרתע לאחוריו על אותו "נר נשמה" שהודלק בביתו ביום כ"ה תשרי, זה מחמת שהוא גברא דקפיד וקפדינן בהדיה. לכן לא רצה ללמוד הל' שמחות, ולכן לקח לנפשו על הנר נ...
על ידי פרנקל תאומים
ד' אוקטובר 17, 2018 2:12 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי קלונמוס קלמיש שפירא מפיאסעצנא הי"ד
תגובות: 44
צפיות: 2095

Re: רבי קלונמוס קלמיש שפירא מפיאסעצנא הי"ד

נכון. כנראה שהוא לא מצא תלמיד שיספר סיפור כזה... שזהו העיקר בחיים הדבר הכי גדול.. ראיתי שדברי קצת אחרי מהקשרם, אני מכיר את דברי הגר"ח מולוז'ין הנ"ל בעל פה ברוך ה'... ואין חכמה לצטט חצאי משפטים, הרי שם אומר ר' איצלה 'היה רגיל להוכיח אותי על שראה שאינני משתתף בצערא דאחרינא' נראה שזה היה יות...
על ידי פרנקל תאומים
ג' אוקטובר 16, 2018 9:00 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 7344
צפיות: 678584

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

מאיפה להתחיל??.. התמונה הראשונה, נאומו של ראש הממשלה משה שרת. יצויין שלא כיבדו אותו במיוחד לדבר נוסח 'יעלה ויבוא כבוד ראש הממשלה' וכו' אלא הרב רוזנהיים נאם ובתוך דבריו אמר ראש הממשלה כאן נשמע את דבריו. עוד יצויין, שהסיכום על הכיבוד העצום וההכרה בשרת, התמורה תהיה הקפאת חוק שירות לאומי כפי שאכן היה. ...
על ידי פרנקל תאומים
ג' אוקטובר 16, 2018 8:55 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 7344
צפיות: 678584

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

[ בתמונה החמישית קהל רב. חלק מזוהה. אכתוב מקצתם המוכרים כיום הרבנים החשובים: בשורה ראשונה רבי אליעזר יהודה וולדנברג. בשורה שניה: ד"ר הלל זיידמן בשורה שלישית: ר' אלכסנדר שוויד, ר' יוסף [ג'ו] לובנשטיין, ר' שמעון ולצר, ר' אריה אלתר שנפטר לאחרונה, הרב חיים סרנא, רבי משה מנדלבוים, רבי שמואל אהרון ש...
על ידי פרנקל תאומים
ג' אוקטובר 16, 2018 8:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חרדת רבי יוחנן בן זכאי
תגובות: 34
צפיות: 1920

Re: חרדת רבי יוחנן בן זכאי

לכאו"א, גם לצדיק המופלג ביותר, ישנה "נקודת הבחירה" שלו, כל חד וחד כפום חורפיה, ועליה הוא נידון. יעויין ב'קונטרס הבחירה' של רבינו הגרא"א דסלר זצ"ל. וכי מרע"ה לא נענש ע"י הקב"ה על דקדוק שהיה בו כפי דרגתו?
על ידי פרנקל תאומים
ג' אוקטובר 16, 2018 8:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חרדת רבי יוחנן בן זכאי
תגובות: 34
צפיות: 1920

Re: חרדת רבי יוחנן בן זכאי

קראקובער כתב:הסבר ע"פ חסידות.
ben zakai.png

הו הו... את זה צריך להעביר לאשכול "מאי חסידות" ולפולמוס שהתפתח שם...
על ידי פרנקל תאומים
ב' אוקטובר 15, 2018 11:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשה - שטן? יצר הרע?
תגובות: 15
צפיות: 319

Re: אשה - שטן? יצר הרע?

אם כבר הביאו מרבינו בחיי, זכור לי שראיתי בפירושו לפ' ויקרא עה"פ "כי כל שאור וכל דבש לא תקטירו גו'" - ש'דבש' בגימטריא 'אשה', ולכן וכו' רבינו בחיי, ויקרא ב' י"א: כי כל שאר וכל דבש לא תקטירו ממנו אשה לה'.... וע"ד הפשט כי הקרבן לכפר בו כל עונותינו, ולולא המסית והמדיח שהוא יצר ה...
על ידי פרנקל תאומים
ב' אוקטובר 15, 2018 11:44 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 700
צפיות: 58211

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

אולי אפשר להמחיש לי את צורת הביטוי של אישראל ושל ישראל באותיות אנגלית (עם אותיות ניקוד)? EE YEE YEESRAEL זה אישראל או ישראל? פעמיים EE זה חיריק כמו I? EE = חיריק (I אנגלית אינה חיריק אלא דומה לשבא נע). כשהצירוף הזה מופיע ללא הקדמת עיצור הוא נשמע כאל"ף חרוקה. YEE = יו"ד חרוקה. אז YEESRAEL ...
על ידי פרנקל תאומים
ב' אוקטובר 15, 2018 11:22 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 700
צפיות: 58211

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

מדוע הבדל בין אה [עם סגול] ו יא [עם סגול] ברור, ועם חיריק לא ברור? כי תנועת חיריק מבוצעת בפה קרוב מאוד לעיצור יו"ד (כנ"ל). כלומר, תנועת יֶה נשמעת דומה ל אִיאֶה . וכנ"ל. אולי אפשר להמחיש לי את צורת הביטוי של אישראל ושל ישראל באותיות אנגלית (עם אותיות ניקוד)? EE YEE YEESRAEL זה אישראל ...
על ידי פרנקל תאומים
ב' אוקטובר 15, 2018 11:05 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 700
צפיות: 58211

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

ישראל אליהו כתב:
פרנקל תאומים כתב:יאוש. ניסיתי כו"כ פעמים לפעול עפ"י ההנחיות שלך, ואינני מצליח, לא לבצע ולא להבין. מה יהיה?

בכל אופן, תודה גדולה על הניסיון.

דקה 5
https://www.ykr.org.il/video/4390

תודה רבה. לע"ע למחשב שלי אין שמע, אבל אני מקווה שאמצא דרך לשמוע את זה, וגם שההמחשה תהיה ברורה לי...
על ידי פרנקל תאומים
ב' אוקטובר 15, 2018 11:02 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 700
צפיות: 58211

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

סגי נהור כתב:
בן ראובן כתב:
אברך כתב:מדוע הבדל בין אה [עם סגול] ו יא [עם סגול] ברור, ועם חיריק לא ברור?


כי תנועת חיריק מבוצעת בפה קרוב מאוד לעיצור יו"ד (כנ"ל).

כלומר, תנועת יֶה נשמעת דומה לאִיאֶה. וכנ"ל.

אולי אפשר להמחיש לי את צורת הביטוי של אישראל ושל ישראל באותיות אנגלית (עם אותיות ניקוד)?
על ידי פרנקל תאומים
ב' אוקטובר 15, 2018 1:48 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 700
צפיות: 58211

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

אני לא יודע איך אתה מבטא. אני מבחין בדיבור בין ישראל מלידה לבין איסור גיורא. ואני מתכוון להברה הראשונה. אשריך, אולי תלמד אותי איך לעשות זאת? אני באמת לא יודע כיצד. הנה, כולנו מכירים את הצירוף "ישראל איסר" (רבינו משה איסר'ליש, היינו בן רבי ישראל), ממנו באמת נראה שלא הבחינו בין יש לאיס. אול...
על ידי פרנקל תאומים
ב' אוקטובר 15, 2018 12:02 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 700
צפיות: 58211

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

כיון שנזכר כאן, אספר כי שאלתי פעם את הגרא"י צוקר שליט"א מה פירוש שם כבוד מלכותו, והשיב לי "שמו כבודו ומלכותו", ותל"מ. ולגבי כוונה אחרי סיום האמירה, ע"ע כאן . לא הבנתי... לכבוד שלו יש שם (שם כבוד)? בשכמל"ו לכאו' פירושו: שיתפשט גילוי הכבוד של מלכותו על הכל לנצח. 'בר...
על ידי פרנקל תאומים
א' אוקטובר 14, 2018 11:37 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 700
צפיות: 58211

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

צורת הביטוי הזו מצאה את מקומה גם בדברי הימים (א ב יג), שבו נקרא אביו של דוד - 'אישי'. הקלת מעט את מכאובי. יש"כ גם להרב לב האבן ולהרב דעת האברך על המובאות. תכלית, אינני יודע כיצד לבטא נכון. במוריה החדש: קונטרס "והוא באחד" על מצוות קריאת שמע. רצ"ב מוריה 23 מאמר דבליצקי.pdf אגב, מד...
על ידי פרנקל תאומים
א' אוקטובר 14, 2018 9:15 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 700
צפיות: 58211

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

אוצר החכמה כתב:אני לא יודע איך אתה מבטא. אני מבחין בדיבור בין ישראל מלידה לבין איסור גיורא. ואני מתכוון להברה הראשונה.

אשריך, אולי תלמד אותי איך לעשות זאת? אני באמת לא יודע כיצד. הנה, כולנו מכירים את הצירוף "ישראל איסר" (רבינו משה איסר'ליש, היינו בן רבי ישראל), ממנו באמת נראה שלא הבחינו בין יש לאיס.
על ידי פרנקל תאומים
א' אוקטובר 14, 2018 9:06 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 700
צפיות: 58211

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

אני לא מבין מה אתה לא מבין. אתה מבחין בין אש ל יש (בצרי)? למה לא תבחין בין איש ליש (בחיריק) אני לא מבין את ההשוואות שלכם. כשאני כותב אישראל הרי שניקדתי את הא' בחיריק מלא, זה נשמע לכאו' כמו י' עם חיריק. נכון, בתנועות אחרות באמת אנו שומעים הבדל ברור בין א' וי', אבל בחיריק לכאו' איננו מבדילים ביניהן (...
על ידי פרנקל תאומים
א' אוקטובר 14, 2018 8:27 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 700
צפיות: 58211

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

סגי נהור כתב:
פרנקל תאומים כתב:ברצוני לשאול:
מה ההבדל בין אישראל ובין ישראל? בעוניי לא ידעתי להבדיל ביניהם.

כמו ההבדל בין האות יו"ד לאות או"ד.

אה... תגידו, אני באמת היחיד שלא מבין?


מה ההבדל בין אי (אלף חרוקה) ובין י' חרוקה?
על ידי פרנקל תאומים
א' אוקטובר 14, 2018 3:16 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 700
צפיות: 58211

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

במוריה החדש: קונטרס "והוא באחד" על מצוות קריאת שמע. רצ"ב מוריה 23 מאמר דבליצקי.pdf -------- יש"כ גדול. למרבה הצער, מצוות קר"ש עם הכוונות שהן לעיכובא (!), לכאו' מתקיימת ע"י מעטים ממש. ורובא דעלמא, לרבות בני תורה, קשה לומר, אבל לכאו' לא יוצאים יד"ח המצווה, ואם יוצאי...
על ידי פרנקל תאומים
ד' אוקטובר 10, 2018 7:51 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ◆ אני מחפש מידע על... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 399
צפיות: 47147

Re: דחוף - בקשת מידע - הרב יעקב דב רפפורט מכפר סבא

כיצד אני יכול לדעת מי הם בניו / קרוביו של רבי יעקב דב רפפורט. ערכו בויקיפדיה (https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91_%D7%93%D7%95%D7%91_%D7%A8%D7%A4%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%98): בתו יוכבד נישאה בשנת תרנ"ט, 1899, לרב אשר ניסן לויטן ... לאחר פטירתו נישאה בתו הצעירה רחל גיטל לרב אברה...
על ידי פרנקל תאומים
ד' אוקטובר 10, 2018 3:02 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי זליג תרשיש
תגובות: 14
צפיות: 1774

Re: רבי זליג תרשיש

כמדומני שהיה לו חתן בשם הרב אברמסון. חתן הרב אברמסון היה הרב יעקב זאב פטרוף, אבי השבט הפטרופי (ביניהם יוסף, משבק"ו של ר' שמואל). אכן כן, כפי ששמעתי לא פעם ממו"ר זיע"א. לר' יוסף פטרוף אח בשם ר' יהושע המתגורר בבני ברק, ת"ח ואיש חמודות, הקרוי על שמו. מסתמא "אבלסון", לא &q...
על ידי פרנקל תאומים
ג' אוקטובר 09, 2018 7:27 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון ר' רפאל שמואלביץ ר"י מיר
תגובות: 67
צפיות: 8243

Re: הגאון ר' רפאל שמואלביץ ר"י מיר

הגר"א פילץ הזכיר בהספדו השבוע בישי' מיר, את אשר אמר לו פעם הגר"י רודרמן על הגר"א קוטלר, שבפגישתם הקבועה אחת לשנה (כנראה באיזו ועידה קבועה של אגודה או כיו"ב), הוא נדהם לפגוש כל פעם ר' אהרן חדש, הרבה יותר מר' אהרן של שנה שעברה. הסיפור הוזכר כמובן בהקשר של הנספד הדגול, אבל זה סיפור...
על ידי פרנקל תאומים
ב' אוקטובר 08, 2018 10:42 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: הבדל בין 'עול מלכות שמים' ל'עול מצוות'
תגובות: 2
צפיות: 160

Re: הבדל בין 'עול מלכות שמים' ל'עול מצוות'

משלי שועלים כתב:מה ההבדל בין 'קבלת עול מלכות שמים' (פרשה ראשונה בק"ש) לקבלת 'עול מצוות' (פרשה שניה)- הרי ב'עול מלכות' מקבל עליו לקיים ככל אשר יצווה והיינו עול מצוות?


פרשה ראשונה של ק"ש הינה 'מסע אל עמקי ההוויה'.
ואילו הפרשה השניה הינה 'מסע אל פסגת הר סיני'.
על ידי פרנקל תאומים
ב' אוקטובר 08, 2018 9:02 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הרב קוק שידך את הרב הרצוג?
תגובות: 65
צפיות: 5306

Re: הרב קוק שידך את הרב הרצוג?

2. לפי הדברים כאן (http://jpress.org.il/Olive/APA/NLI_Heb/SharedView.Article.aspx?parm=lIkvgtiBL4XYwRblpbaZM8nlmpFgXgW43Rios5IXe4LpgJ%2BdnvMyc42meTilXx66Yw%3D%3D&mode=image&href=MRH%2f1912%2f06%2f18&page=1&rtl=true), במועצה הזמנית של גדולי תורה שנבחרה בקטוביץ שנת תער"ב היו חברי...
על ידי פרנקל תאומים
ב' אוקטובר 08, 2018 8:44 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: היכן מצינו מצוה דאורייתא שמצוותה בבוקר ובכל זאת מותר לקיימה אחר הצהריים?
תגובות: 8
צפיות: 201

Re: היכן מצינו מצוה דאורייתא שמצוותה בבוקר ובכל זאת מותר לקיימה אחר הצהריים?

סליחות כתב:האם קיימת מצוה שמצוותה מן התורה בבוקר ובכל זאת מותר לקיימה אחר הצהריים (לכתחילה או אפילו בדיעבד)?

כוונתך מסתמא שגוף המצווה זמנו דווקא בבוקר, ולא רק מצד "זריזים מקדימין", כן? וכמו"כ אין כוונתך למצוות שיש לקיימן החל מן הבוקר ועד הערב (תפילין), אמת?
על ידי פרנקל תאומים
ב' אוקטובר 08, 2018 3:54 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: מהו הסכך המומלץ ביותר מבחינה הלכתית?
תגובות: 91
צפיות: 2505

Re: מהו הסכך המומלץ ביותר מבחינה הלכתית?

אני משתמש בסכך יריעות קיינעס כבר 10 שנים, לא אורז אותו, ומניח אותו במקום יבש לחלוטין (וגם מאוורר). בלי שום ריסוסים, ומעולם לא ראיתי בו, ולא נשר ממנו ולו חרק אחד. אני לא יודע אם זו סתם הצלחה, או שדווקא האריזה והאטימה (ואולי האיכסון במקום סגור וטחוב) מזמין את החרקים (בגלל הלחות), ושום ריסוס לא מועיל,...
על ידי פרנקל תאומים
א' אוקטובר 07, 2018 8:36 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: אמירת כי שם ד' אקרא לפני תפילת שמו"ע
תגובות: 5
צפיות: 277

Re: אמירת כי שם ד' אקרא לפני תפילת שמו"ע

אאל"ט הלום ראיתי בספר שחילקו לילדים בכנס של ארגון המשניות לע"נ הרבנית חנה שטיינמן ע"ה, כי אביה יבל"ח מרנא רבינו הגר"ח קנייבסקי שליט"א נמנע מלומר "כי שם ה' אקרא" קודם התפילות.
על ידי פרנקל תאומים
א' אוקטובר 07, 2018 3:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה בדין הפסק לאחר ברכה
תגובות: 21
צפיות: 279

Re: שאלה בדין הפסק לאחר ברכה

איידי דאיירינן בהפסק: אתמול, כשערכתי הבדלה, לאחר שברכתי בורא מיני בשמים, ניסיתי לפתוח מעט יותר את שקית הקינמון הטחון ע"מ להריח ממנה יותר טוב, והשקית נקרעה יותר מדי באופן שחלק מתכולתה נשפך לגביע ועל השולחן וכו', רעייתי, בלי משים, הגיבה לי: "לא נורא, קצת תיבול ביין, לא קרה כלום", ולפתע...
על ידי פרנקל תאומים
א' אוקטובר 07, 2018 3:14 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: האם חובה שהערבות וההדסים יבלטו החוצה מן הקוישקלע?
תגובות: 1
צפיות: 107

האם חובה שהערבות וההדסים יבלטו החוצה מן הקוישקלע?

ברצותי להקפיד שההדסים יהיו גבוהים מן הערבות, נאלצתי לתחוב את הערבות טובא בתוך הקוישקלע, ובסופו של דבר רק חלק קטן מן הערבות בלט החוצה מהקוישקלע. שאלתי ובקשתי: לו יצוייר שהייתי תוחב את הערבות באופן שהיו מוסתרות לגמרי או כמעט לגמרי בתוך הקוישקלע, האם יש בכך לעכב את המצווה? האם הוי בכה"ג כמו מי שיט...
על ידי פרנקל תאומים
א' אוקטובר 07, 2018 2:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה בדין הפסק לאחר ברכה
תגובות: 21
צפיות: 279

Re: שאלה בדין הפסק לאחר ברכה

איידי דאיירינן בהפסק: אתמול, כשערכתי הבדלה, לאחר שברכתי בורא מיני בשמים, ניסיתי לפתוח מעט יותר את שקית הקינמון הטחון ע"מ להריח ממנה יותר טוב, והשקית נקרעה יותר מדי באופן שחלק מתכולתה נשפך לגביע ועל השולחן וכו', רעייתי, בלי משים, הגיבה לי: "לא נורא, קצת תיבול ביין, לא קרה כלום", ולפתע ...
על ידי פרנקל תאומים
ד' אוקטובר 03, 2018 9:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ספר "התודה" על פרק התודה שבמסכת מנחות.
תגובות: 3
צפיות: 186

ספר "התודה" על פרק התודה שבמסכת מנחות.

קיבלתי את הספר המיוחד הזה ובהסכמת המחבר אני מעלה אותו כאן, ספר "התודה" על פרק התודה שבמסכת מנחות, יצא לאור לפני מספר ימים בבחינת דבר בעתו מה טוב ללומדי הדף היומי. בספר ל"ו סימנים, ובנוסף ליקוט נרחב של דיני קרבן תודה, וכן ביאור בדרך הנסתר על בי' הגר"א בבכרכות דף נ"ד. נוסף על ...
על ידי פרנקל תאומים
ד' אוקטובר 03, 2018 1:32 pm
פורום: עזר אחים
נושא: זמני כניסה לגדולי ישראל
תגובות: 8
צפיות: 443

Re: זמני כניסה לגדולי ישראל

כמדומני שאצל מרן הגר"ג שליט"א ישנה מעין קבלת קהל קבועה כל יום מיד אחרי תפילת שחרית בישיבת 'משך חכמה'.
על ידי פרנקל תאומים
ג' אוקטובר 02, 2018 4:20 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: מהו הסכך המומלץ ביותר מבחינה הלכתית?
תגובות: 91
צפיות: 2505

Re: מהו הסכך המומלץ ביותר מבחינה הלכתית?

אולי מותר לערער על המוסכמות? האם זה שיש תולעים קטנים בסכך זה אומר שהם נופלות לצלחת? אני הנחתי 2 שולחנות פלסטיק חדשים מתחת לסכך( רפיה) שעל הסוכה למשך 48 שעות. עכשיו בדקתי מטווח אפס עם פנס עוצמתי את 2 השולחנות, ולא נמצאה עליהם ולו תולעת אחת! כמו"כ הנחתי דף לבן סמוך לסכך, וטפחתי על הסכך בידי כמה ...
על ידי פרנקל תאומים
ג' אוקטובר 02, 2018 3:43 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: מהו הסכך המומלץ ביותר מבחינה הלכתית?
תגובות: 91
צפיות: 2505

Re: מהו הסכך המומלץ ביותר מבחינה הלכתית?

מספר הטלפון של הרב ויא (בקול הלשון): 073-295-1387. שיעור מספר 1. בקשר לכיני ספרים, העצה של האמבטיה לא הוזכרה שם, אלא לשפוך מים חמים, או לרסס ולהכניס לאריזה אטומה לכמה שעות או להשתמש בשואב אבק. בנוגע לסכך רפיה, אני משתמש בו כבר שנים ולא מצאתי אצלי או אצל אחרים ליקטוסים, מהסיבה הפשוטה שאין בו 'בשר' ו...
על ידי פרנקל תאומים
ג' אוקטובר 02, 2018 3:25 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: מהו הסכך המומלץ ביותר מבחינה הלכתית?
תגובות: 91
צפיות: 2505

Re: מהו הסכך המומלץ ביותר מבחינה הלכתית?

ואז אמר לי ת"ח חשוב שליט"א שאם פורסים את זה על הסוכה כמה ימים מראש ויש שמש חזקה, אז זה פוטר את הבעיה לסוכות, ואכן כך עשינו וזה באמת עובד (אצלנו) לא הבנתי, השמש הורגת אותם/מבריחה אותם? מבריחה, ואז הם נושרים בסוכה לפני סוכות ועד סוכות כבר אין בעיה כלומר, מצאת נגיעות של כיני ספרים, הנחת את ה...
על ידי פרנקל תאומים
ג' אוקטובר 02, 2018 3:23 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: מהו הסכך המומלץ ביותר מבחינה הלכתית?
תגובות: 91
צפיות: 2505

Re: מהו הסכך המומלץ ביותר מבחינה הלכתית?

יצוין שבעת הרכישה הובטח לי שיישאר נקי... הלא הסככים הנמכרים שוכבים במשך חודשים ארוכים באסמים ובמחסנים שונים במקומות רחוקים בחו"ל וגם בארץ, והם ארוזים באריזות שהינן בלתי אטומות בעליל, כך שאין שום סיבה לחשוב שהם נקיים. ואכן בעבר בדקתי כמה פעמיים אחרי הרכישה, ותמיד מצאתי כיני ספרים... השנה, רכשתי...
על ידי פרנקל תאומים
ג' אוקטובר 02, 2018 3:02 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: מהו הסכך המומלץ ביותר מבחינה הלכתית?
תגובות: 91
צפיות: 2505

Re: מהו הסכך המומלץ ביותר מבחינה הלכתית?

ואז אמר לי ת"ח חשוב שליט"א שאם פורסים את זה על הסוכה כמה ימים מראש ויש שמש חזקה, אז זה פוטר את הבעיה לסוכות, ואכן כך עשינו וזה באמת עובד (אצלנו) לא הבנתי, השמש הורגת אותם/מבריחה אותם? מבריחה, ואז הם נושרים בסוכה לפני סוכות ועד סוכות כבר אין בעיה כלומר, מצאת נגיעות של כיני ספרים, הנחת את ה...

עבור לחיפוש מתקדם