החיפוש הניב 110 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אשר ברא
ו' ספטמבר 15, 2017 9:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כִּי אָדָם אֵין צַדִּיק בָּאָרֶץ אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה טּוֹב וְלֹא יֶחֱטָא
תגובות: 9
צפיות: 201

Re: כִּי אָדָם אֵין צַדִּיק בָּאָרֶץ אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה טּוֹב וְלֹא יֶחֱטָא

א. האם יש עונש על החטא המינימלי הזה? איבעיא להו קבורה משום בזיונא הוא או משום כפרה הוא - כי היכי דתיהוי ליה כפרה בהטמנה זו שמורידים ומשפילין אותו בתחתיות - רש"י וכו' ת"ש מדאיקבור צדיקי - אברהם יצחק ויעקב - רש"י - ואי אמרת משום כפרה צדיקי לכפרה צריכי אין דכתיב (קהלת ז, כ) אדם אין צדיק...
על ידי אשר ברא
ה' ספטמבר 14, 2017 9:15 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: מדוע החסידים לא אומרים סליחות כל חודש אלול
תגובות: 23
צפיות: 463

Re: מדוע החסידים לא אומרים סליחות כל חודש אלול

[האדמו"ר מבעלז שליט"א, אמר אתמול (אור כ"א אלול תשע"ז) סליחות בנוסח עדות המזרח בהיכל ישיבת 'אור החיים', לצד רה"י הגר"ר אלבז שליט"א] לא הפעם הראשונה - אך מסתבר שזה לא מפני האריז"ל רק [ - בסגנון חסידי] רוצה להתכלל בתוכם בבקשת סליחה בתמימות פשוטה, ומשתוקק לומר מי...
על ידי אשר ברא
א' ספטמבר 10, 2017 11:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תפילה למשה וזאת הברכה
תגובות: 6
צפיות: 161

Re: תפילה למשה וזאת הברכה

אבל רש"י בפרשת פקודי כתב שמזמור זה (עכ"פ הפסוק האחרון שבו) נאמר בהקמת המשכן "והוא אחד מאחד עשר מזמורים שבתפילה למשה" (כלומר: זהו מזמור ראשון מתוך יא מזמורים - צ-ק - שנאמרו ע"י משה, כי מזמור קא חוזר ומתחיל "לדוד מזמור"). וז"ל מדרש שוחר טוב (קפיטל צ') אמר ר' חל...
על ידי אשר ברא
ה' ספטמבר 07, 2017 8:40 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: מליצה נאה מבעל התולדות הבדל בין אשכנזים לספרדים
תגובות: 5
צפיות: 190

Re: מליצה נאה מבעל התולדות הבדל בין אשכנזים לספרדים

בנוסף מה שהביאו תוס' מהירו' אינו בתלמוד ירושלמי אלא בספרי מדרשים שהסתובבו בארצות אשכנז, כך שא"א לומר שדוקא הספרדים נמשכו בזה אחריו. שכחת: איך יתאמצו האשכנזים בערכאות של גוים שיתקע מחמת חיבוב המצווה? ולמה התערבב השטן בזמן התלמוד ממה שעתידין הספרדים או האשכנזים לעשות? ועוד וכי ידעו התוס' בכלל מה...
על ידי אשר ברא
ו' ספטמבר 01, 2017 10:09 pm
פורום: מאי חסידות ומאי מתנגדות
נושא: ספק גדול אם התקנון הזה ברוח הבעש"ט לקרב כל יהודי
תגובות: 22
צפיות: 760

Re: ספק גדול אם התקנון הזה ברוח הבעש"ט לקרב כל יהודי

התכוונתי בעיקר על הסעיף של הכובע והזקן כי זה בעיקר קודים חברתיים ובכל אופן ייתכן שטעיתי והדרנא בי. מטורפים. אולי ואם האבא יוצא מהבית ללא כובע וחליפה (רח"ל), אז ההנהלה חוששת שהבת שלו תקלקל את כל הכתה? או שהם פשוט עושים את בית-הספר קרדום לאיים בו על הורים שלא לסור ח"ו מהדרך המסורה לנו מהר ס...
על ידי אשר ברא
ו' ספטמבר 01, 2017 9:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר ללחוץ ביום שישי על כפתור שמדליק אור באוסטרליה ששם כבר שבת?
תגובות: 44
צפיות: 970

Re: האם מותר ללחוץ ביום שישי על כפתור שמדליק אור באוסטרליה ששם כבר שבת?

אך בהמשך לנושא זה: האם יהיה מותר ליהודי אוסטרלי ליהנות מהאור שהודלק בשבת ע"י יהודי שאצלו עדיין לא שבת? ולמה שיהיה אסור, אם מר סבור להיתר? הרי אינו "מעשה שבת"? ומאי שנא מכל מי שאוכל בשבת מה שיוצר בערב שבת? ומה שאצלו זה שבת לא אכפת לן, כיון שלא נעברה עבירה בעשייתו, ואין מקום לקנס חז&qu...
על ידי אשר ברא
ו' ספטמבר 01, 2017 9:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה בדברי הבעש''ט הידועים
תגובות: 13
צפיות: 403

Re: שאלה בדברי הבעש''ט הידועים

לעניות דעתי, הכוונה היא לנושא השפיטה (ולא לכך שמזדמן לו לראות מקרים כאלה)... ואם להאמין לפסיכולוגים, זהו מנגנון הגנה. אם כך, זה שייך דווקא לחסרונות ופגמים ולא למעלות. כבר כתבתי שכך נראה שמשתמע מדבריו של הר"נ מברסלב, אבל בדברי התולדות ומורי החסידות האחרים מוכח להדיא שהתשתית היסודית לכך היא ההשג...
על ידי אשר ברא
ו' ספטמבר 01, 2017 1:26 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם הגר למעלה מישראל?
תגובות: 13
צפיות: 708

Re: האם הגר למעלה מישראל?

ראוי לציין דברי ההגהה בספר של"ה (מסכת שבועות) שמעלת הגרים הם תחת כנפי השכינה, וישראל נשואים על כנפים ע"ש
על ידי אשר ברא
ו' ספטמבר 01, 2017 1:21 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם יש ענין להקדים אכילת פרי שמוזכר בתורה?
תגובות: 41
צפיות: 1934

Re: האם יש ענין להקדים אכילת פרי שמוזכר בתורה?

היא שיחתי כתב:
דראל כתב:בעניין דומה. זכורני כי היה אדמו"ר שלא היה מזכיר שמות מקומות בחו"ל (אלא מציין: המקום שבו גר פלוני וכו'), למעט העיירה דוקלא, שהרי שמה מוזכר בתורה (בראשית י כז).

בטח אדמו"ר משושלת צאנז

וטעמו ונימוקו עמו שרוב שמות העיירות נקראו על שמות אלילים וכדו'.
על ידי אשר ברא
ד' אוגוסט 30, 2017 8:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לא לשנות בין הבנים
תגובות: 6
צפיות: 210

Re: לא לשנות בין הבנים

יש דיון אם חיוב מצוות הוא על הבן או שזה רק חיוב על אביו מדין חינוך ואתה מחדש שגם חיוב חינוך על שאר הבנים חיובו על הבן... הדין הוא גם בגדולים. כאן זה שונה, כי הוא לא רק רואה את אביו כו', אלא מסייע בידו בפועל. ולשאר האחים ברור שצריכים לכה"פ להראות פנים זועפות שלא לעבור על לפני עוור וגו' [- ולהם ...
על ידי אשר ברא
ד' אוגוסט 30, 2017 8:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חשיבות לימוד גמרא
תגובות: 3
צפיות: 267

Re: חשיבות לימוד גמרא

חד ברנש כתב:ידועה התשובה המיוחסת לרב האיי גאון, שלא תמצא יראת חטא וכו' אלא בלימוד התלמוד וכו'.

הובא בשו"ת הריב"ש סי' מ"ה, הועתק בדרכי משה יו"ד סי' רמ"ו אות ט' (והמסקנא נפסק בשו"ע סעיף ד' בהגה).
על ידי אשר ברא
ד' אוגוסט 30, 2017 2:03 am
פורום: אספקלריא
נושא: תנ"ך בגובה העינים
תגובות: 102
צפיות: 2972

Re: תנ"ך בגובה העינים

ר"ח (עירובין מא. הובא גם בתוס' שם) מייחס טעות משמעותית לתנא רבי יהודה, וכנראה גם לאמוראים שהביאוהו. אמנם הוא מסתמך על קבלה שבידיו, ואין כאן רמז לכך שקל לייחס טעות לחז"ל, אבל לעצם העניין, אנו רואים שסבר שאפשר שחז"ל טעו אפילו בכגון דא. לפום רי-הטא הוא בא ליישב למה ואיך נחלקו עליו - והכ...
על ידי אשר ברא
ד' אוגוסט 30, 2017 1:59 am
פורום: אספקלריא
נושא: תנ"ך בגובה העינים
תגובות: 102
צפיות: 2972

Re: תנ"ך בגובה העינים

ומה עם הגמרא שאומרת שדברו חכמים לשון הבאי? וראה בשערי נחמה לגר"י טשזנר, שנקט שהמספרים הגדולים הם דרך גוזמא. שם לא אומרים שחז"ל טעו וכמו שהעיר "אוצר החכמה". בדברים הללו עולם הפוך ראיתי כשיש דברים בהלכה שלא מתאימים למציאות היום - מותר לדון בהם בפה מלא, מאז הפחד יצחק ורבותיו שדנו ע...
על ידי אשר ברא
ו' אוגוסט 25, 2017 11:33 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תורת ה'לשיטתו'/האם תורת אמת יש בזה?
תגובות: 31
צפיות: 1164

Re: תורת ה'לשיטתו'/האם תורת אמת יש בזה?

בזכרוני שראיתי בחי' חת''ס שבת שמסיים קטע בלשון כזה ''ויפה הוא אע''פ שאינו אמת''. איני יכול לחפש כעת באוצר. כוונתך לחידושיו קכג ע"ב? (ואם כן, לדעתי אין כאן דבר הראוי לציון). ובימי חורפי מצאתי דאתי לידי מכתב מכת"י רב א' בשמו מוה' ישעי' דיין מק"ק שויסבורג שכ'... ודפח"ח אף על פי שאי...
על ידי אשר ברא
ו' אוגוסט 25, 2017 11:08 pm
פורום: אספקלריא
נושא: שיטת "הרבדים" - האם הוא מינות ואפיקורסות?
תגובות: 63
צפיות: 2808

Re: שיטת "הרבדים" - האם הוא מינות ואפיקורסות?

מה שאני רואה בדברי רבנו תם הוא שבעלי התלמוד לא תמיד ידעו את האמת... לדעתי הוא סבר שהלכה כבבלי לא מטעם שהוא האמת המוחלטת מצד השכל, אלא בגלל שאם לא כן נתת תורת כל אחד ואחד בידו. דהיינו, אפילו אם יש מקרים שהירושלמי נראה יותר, אם נפסוק לפיו רק במקרים כאלו נמצא שהפתח פתוח לפסוק לפי דעתנו ולא לפי דעת האמ...
על ידי אשר ברא
ו' אוגוסט 25, 2017 10:57 pm
פורום: אספקלריא
נושא: שיטת "הרבדים" - האם הוא מינות ואפיקורסות?
תגובות: 63
צפיות: 2808

Re: שיטת "הרבדים" - האם הוא מינות ואפיקורסות?

דוקא זה לא כ"כ מופרך. הרי האמוראים אינם חייבים לדעת ברייתות. ולא מן הנמנע שידעו את תחילת הברייתא שהיא היתה יותר מפורסמת, ואולם סוף הברייתא היתה פחות מפורסמת, ולא ידעוה. ה'בעיה' היא שמשמע מכאן שיתכן שהגמרא טעתה בגלל זה בהבנת הברייתא. מה שאני רואה בדברי רבנו תם הוא שבעלי התלמוד לא תמיד ידעו את ה...
על ידי אשר ברא
ו' אוגוסט 25, 2017 9:54 pm
פורום: אספקלריא
נושא: שיטת "הרבדים" - האם הוא מינות ואפיקורסות?
תגובות: 63
צפיות: 2808

Re: שיטת "הרבדים" - האם הוא אפיקורסות?

דעתי היא, עד כמה שזה ישמע נאיבי, שסמכות התורה נגזרת מכך שהיא שמימית וניתנה כמות שהיא מפי הגבורה, ולכן המערער על כך שהיא שמימית בעצם מערער על סמכותה, אפילו אם יטען מסיבה כל שהיא שבכ"ז חייבים לקיימה, אבל סמכותו של התלמוד לא נגזרת מכך שהוא נכתב ברוה"ק או משהו כזה, אלא מכך שהוא ב"ד של כל...
על ידי אשר ברא
ו' אוגוסט 25, 2017 8:17 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: למה אין רש"י? (דברים ח)
תגובות: 12
צפיות: 979

Re: למה אין רש"י? (דברים ח)

דבר זה אכן מענין אצל כל המפרשים, מקראות גדולות על חומש בראשית ושאר החומשים, עבה הרבה יותר מחומש דברים. ראיתי פעם במדרש פנחס (אינו ת"י כעת) שביאר שכל אור מתחילתו בא בשפע ואח"כ מתמעט ולכן גם בגמרא יש בדרך כלל יותר בתחילת המסכת מבסוף (ומעניין שגם בראשונים ואחרונים על הש"ס הוא כן). האשה ...
על ידי אשר ברא
ו' אוגוסט 25, 2017 8:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר ללחוץ ביום שישי על כפתור שמדליק אור באוסטרליה ששם כבר שבת?
תגובות: 44
צפיות: 970

Re: האם מותר ללחוץ ביום שישי על כפתור שמדליק אור באוסטרליה ששם כבר שבת?

מה שיש לדון הוא בענין אמירה לעכו"ם, שביתת בהמה, ושביתת כלים.
על ידי אשר ברא
ה' אוגוסט 17, 2017 10:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תפילין דר"ת בבין השמשות דר"ת
תגובות: 27
צפיות: 754

Re: תפילין דר"ת בבין השמשות דר"ת

הרי אנו קיי"ל כרש"י, אך הרבה חוששין לרבינו תם, האם בשביל חשש זה ניתן לסמוך על זמן צאה"כ מאוחר יותר ממה שהוא נוהג בדרך כלל, כיון שאינו אלא חשש, או לא ? זה לא קשור ל'לשיטתו'. ובאמת יש לחלקו לב' שאלות. א. כמו שכתבת. האם מי שחושש לשי' הסוברים הויות באמצע וכגון יר"ש לפי הכרעת השו&quo...
על ידי אשר ברא
ד' אוגוסט 16, 2017 3:36 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: למה אין רש"י? (דברים ח)
תגובות: 12
צפיות: 979

Re: למה אין רש"י? (דברים ח)

ראיתי פעם במדרש פנחס (אינו ת"י כעת) שביאר שכל אור מתחילתו בא בשפע ואח"כ מתמעט ולכן גם בגמרא יש בדרך כלל יותר בתחילת המסכת מבסוף (ומעניין שגם בראשונים ואחרונים על הש"ס הוא כן). ולכן פרשת ויחי מורחבת בפירושי רש"י, וכן סוף חומש דברים? מה תצעק אלי? כל כוונתי הי' להביא שגם על הגמרא ע...
על ידי אשר ברא
ד' אוגוסט 16, 2017 3:25 am
פורום: אספקלריא
נושא: נשיקת הילדים
תגובות: 50
צפיות: 2014

Re: נשיקת הילדים

... במטותא מנייכו לא להגיב על דברי גדולים בהנף יד. והנה שמעתי בשם הק' ר' פנחס מקאריץ ז״ל, שאמר מפני מה דרך האדם לאהוב ביותר את בנו בעת שהוא קטן וכל מה שנתגדל יותר, נתמעט אהבתו מלהשתעשע עמו, והוא כי כל מה שהוא יותר קטן עוד היא סמוך להתאוה, וכל מה שנתגדל הוא מתרחק יותר בריחוק שנים מן התאוה ע״כ נתמעט ...
על ידי אשר ברא
ג' אוגוסט 15, 2017 10:11 am
פורום: אספקלריא
נושא: האם נתנבאו הנביאים בלשון הפסוק שלפנינו
תגובות: 4
צפיות: 285

האם נתנבאו הנביאים בלשון הפסוק שלפנינו

לכאורה יש לבעל דין לומר שלא מסתבר שבמילים אלו ייסרו והוכיחו הנביאים את ישראל כיון שהפסוקים מוקשים וצריך נגר ובר נגר דיפרקיני', ואין לתבוע את ישראל אם לא הבינו כראוי, ובכלל אין לשון כזו מעורר הלבבות ועוד ועוד, ולכן נראה שאין זו אלא הנוסח שניתן ליכתב לדורות וכולל כמה וכמה נאומים שנאמו בחדא מחתא, והרבה...
על ידי אשר ברא
ב' אוגוסט 14, 2017 11:14 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: למה אין רש"י? (דברים ח)
תגובות: 12
צפיות: 979

Re: למה אין רש"י? (דברים ח)

נותן טעם כתב:דבר זה אכן מענין אצל כל המפרשים, מקראות גדולות על חומש בראשית ושאר החומשים, עבה הרבה יותר מחומש דברים.

ראיתי פעם במדרש פנחס (אינו ת"י כעת) שביאר שכל אור מתחילתו בא בשפע ואח"כ מתמעט ולכן גם בגמרא יש בדרך כלל יותר בתחילת המסכת מבסוף (ומעניין שגם בראשונים ואחרונים על הש"ס הוא כן).
על ידי אשר ברא
ב' אוגוסט 14, 2017 11:04 pm
פורום: אספקלריא
נושא: האם יש תנאים ואמוראים שלא היו בקיאים במקרא?
תגובות: 10
צפיות: 543

Re: האם יש תנאים ואמוראים שלא היו בקיאים במקרא?

יעויין עוד ב"ק נ"ה. וב"ב קיג. ועיי"ש בתוד"ה תרווייהו (הערת בני בכורי נ"י) צוין למעלה. נדמה לי שלפחות את הגמ' בב"ק נה הגר"א מפרש בדרך אחרת שודאי ידעו הפסוקים. ברור שיש שלל אחרונים המפרשים את הגמ' בדרך אחרת (ע' ספר המפתח שם) אבל דעת תוס' לא נשתנה. השאלה שלי הוא...
על ידי אשר ברא
ב' אוגוסט 14, 2017 8:05 am
פורום: בית המדרש
נושא: מתי נתקנו רוב התקנות דרבנן
תגובות: 21
צפיות: 647

Re: מתי נתקנו רוב התקנות דרבנן

נחלקו תנאים באיזה שמנים ניתן להדליק נר של שבת ובאיזו לא, ומתוך דברי-הם משמע שהיתה ב' שלבים בתקנה. תקנה ראשונה אסר רק זפת ושעוה, שמן קיק, אליה וחלב. אח"כ באו להוסיף ולאסור ונחלקו אם לאסור כל היוצא מן העץ אטו זפת (ר' שמעון בן אלעזר, ור' ישמעא') או גם היוצא מן הדגים אטו אלי' וחלב ולהתיר רק היוצא מ...
על ידי אשר ברא
א' אוגוסט 13, 2017 4:54 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מלאכים אינם בעלי בחירה
תגובות: 29
צפיות: 1022

Re: מלאכים אינם בעלי בחירה

רובוט או מחשב אינו אשם בטעויותיו, ואם יש דין על מלאכים על טעויותיהם משמע שיש להם אחריות על מעשיהם. (אתיוה למטטרון ומחיוהו שיתין פולסי דנורא. ועיין רבנו חננאל שם. וצריך לבדוק מה פירש ביומא על גבריאל). מצינו שבהמה נענשת על שבא חטא על ידה. ובאמת יש לדון גם על בהמה אם יש להם בחירה לטוב. ולהעיר מארורה ה...
על ידי אשר ברא
א' אוגוסט 13, 2017 4:46 pm
פורום: אספקלריא
נושא: האם יש תנאים ואמוראים שלא היו בקיאים במקרא?
תגובות: 10
צפיות: 543

Re: האם יש תנאים ואמוראים שלא היו בקיאים במקרא?

אגב מצאתי משמעות ברש"י על עצמו (זבחים קיט:) בד"ה ויהי בנוח הארון. חיפשתיו ולא מצאתיו ואם אינו בכתובים יש לי מקרא אחר בדברי הימים וכו' כלומר שאף אחר החיפוש לא הי' ברור לו.
על ידי אשר ברא
א' אוגוסט 13, 2017 4:46 pm
פורום: אספקלריא
נושא: האם יש תנאים ואמוראים שלא היו בקיאים במקרא?
תגובות: 10
צפיות: 543

Re: האם יש תנאים ואמוראים שלא היו בקיאים במקרא?

אך צע"ג היתכן ואיך יצוייר זה, הלא אמרו במדרש (תנחומא ורבה שמות לא, יח, וכן בשיר השירים) כלת כתיב שת"ח צריך להיות בקי בכ"ד (הובא ברש"י שם), וכן נראה לכאורה מפסקו של רב עמרם גאון שכל שוחט צריך להיות בקי בכ"ד משמע שזה כמו מינימום - הובא בב"י (יור"ד סי' א'), וכן נפסק ל...
על ידי אשר ברא
א' אוגוסט 13, 2017 4:41 pm
פורום: אספקלריא
נושא: האם יש תנאים ואמוראים שלא היו בקיאים במקרא?
תגובות: 10
צפיות: 543

Re: האם יש תנאים ואמוראים שלא היו בקיאים במקרא?

כעין זה מדייק הרש"ש (ב"ב ח.) – שהיו בזמן רבינו הקדוש בעלי משנה וגמרא בלי מקרא [כלל] (ולדבריו משמע שהיו גם בעלי גמרא בלי משנה וכן בעלי אגדה ללא השאר ועוד). אך לא מצינו שתלמידיהם אנו ומימיהם אנו שותים וי"ל שמדובר באלו שהם עדיין בתחילת או באמצע דרכם, ורק מוכח משם שאין סדר כזו מופרך כ&quo...
על ידי אשר ברא
א' אוגוסט 13, 2017 4:39 pm
פורום: אספקלריא
נושא: האם יש תנאים ואמוראים שלא היו בקיאים במקרא?
תגובות: 10
צפיות: 543

האם יש תנאים ואמוראים שלא היו בקיאים במקרא?

התוס' הרא"ש (ב"ב ט:, וקיג.) מוכיח ש רב ששת לא הי' בקי בפסוקי התורה ולא ניחא לי' לפרש כפי' שהביא הרמב"ן או כהריטב"א, וגם להרמב"ן לא ניחא לי' אך לא הסיק מזה כמסקנת התוס' הרא"ש . וכן משמע לי' להתוס' הרא"ש לומר כך על רבה בר רב שילא ו ר' נחמן בר יצחק (שם קיג.) והובא דבר...
על ידי אשר ברא
ה' אוגוסט 10, 2017 10:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מאיזה זמן היתה חלוקת המשניות
תגובות: 34
צפיות: 2258

Re: מאיזה זמן היתה חלוקת המשניות

ברבינו בחיי (שמות לא, יח) כותב ש
מצינו שחיבר רב אשי במסכת שבת כ"ד פרקים

והרה"ק ר' שלום משאץ מדייק בהגהותיו שלדעת רבינו רב אשי הוא שחילק את המשניות לפרקים, והוא פלאי.

ולהעיר שלמבוא לנוסח המשנה (עמוד 994-995) מראה שפרק ח' וט' של מסכת שבת אחד הי' במשנה שלפני התוספתא.
על ידי אשר ברא
ד' אוגוסט 09, 2017 12:33 am
פורום: בית המדרש
נושא: להטמין מצקת בשבת
תגובות: 0
צפיות: 73

להטמין מצקת בשבת

כנודע נחלקו הפוסקים אם מצקת דינו ככלי ראשון או שני ובפרט אם משהה אותו בתוך הכלי ראשון עד שמעלה רתיחות (ע' יור"ד סי' צ"ב, ומ"ב שי"ח ס"ק פ"ז). נסתפקתי האם מותר להטמינו בשבת בדבר המעמיד הבל או לא? כלומר האם נחשב כמו שפינה ממיחם למיחם (או"ח רנ"ז, ה') או לא? השאלה ...
על ידי אשר ברא
ג' אוגוסט 08, 2017 8:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מתי נתקנו רוב התקנות דרבנן
תגובות: 21
צפיות: 647

Re: מתי נתקנו רוב התקנות דרבנן

בהקדמת הרמב"ם לפי' המשנה משמע שבשר עוף בחלב נאסר בזמן ר' יוסי והוא לא ראה לגזור גזירה זו (וכן מכשירי מילה בזמן ר' אליעזר) והחלק הרביעי: הם הדינים שתִקנו הנביאים והחכמים בכל דור ודור, לעשותם סְיָג לתורה. ועליהם צִוָּה הקדוש ברוך הוא לעשותם במאמר כללי (ויקרא יח ל): "ושמרתם את משמרתי", ו...
על ידי אשר ברא
א' אוגוסט 06, 2017 10:54 pm
פורום: מאי חסידות ומאי מתנגדות
נושא: גם בפלמיא של מעלה הגר"א המשיך בוויכוח עם החסידים
תגובות: 8
צפיות: 485

Re: גם בפלמיא של מעלה הגר"א המשיך בוויכוח עם החסידים

עי' בתולדות הקדושת לוי מהדורת מונקאטש (אינו תחת ידי לציין הפרק המדויק) עם שינוי מהותי.
על ידי אשר ברא
ו' אוגוסט 04, 2017 12:30 am
פורום: אספקלריא
נושא: סוד השנים עשר לראב"ע
תגובות: 135
צפיות: 3941

Re: סוד השנים עשר לראב"ע

הקושיה שלי עליך היא שאם הפסוקים סובלים שני פירושים (א- הם נכתבו אחרי שהם קרו; ב- הם נכתבו לפני שהם קרו) אז הם לא מעידים על דבר שהוא תוצאה רק מהפירוש הראשון (הם נוספו אחרי כתיבת הספר) . אבל ב"ה הגענו לעמק השווה . ואין צורך להמשיך ולדרדר את הדיון לויכוחים מתישים על מה כל אחד מאיתנו התכוון בהודעה...
על ידי אשר ברא
ה' אוגוסט 03, 2017 11:13 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: האבילה מבלי בניה והשוממה מאין יושב
תגובות: 138
צפיות: 4225

Re: האבילה מבלי בניה והשוממה מאין יושב

ראוי לציין הא דיוחנן כה"ג העביר הודיות המעשר מפני שא"א לומר וגם נתתיו ללוי דעזרא קנס את הלוויים שיתנו לכהנים את המעשר, כמובן תלוי בפלוגתת התנאים וכן מחלוקת בבלי וירושלמי, עכ"פ יש דעות שלעזרא לא הי' איכפת לי' וכן י"א שיוחנן כה"ג אחר עזרא הוה כמה דורות (לשון הב"י יו"...
על ידי אשר ברא
ד' אוגוסט 02, 2017 9:40 pm
פורום: אספקלריא
נושא: סוד השנים עשר לראב"ע
תגובות: 135
צפיות: 3941

Re: סוד השנים עשר לראב"ע

כוונתה (של הגמרא סנהדרין) למצוות ולא לטקסט של התורה. כך משמע מלשון "אפילו". הרמב"ם ביאר שהכוונה [לא רק תורה שבכתב אלא] אפילו [תושב"פ, ולא רק גופי ההלכות אלא אפילו] ק"ו זה וכו' עי' כס"מ (ולא מצינו חולק). מצאנו גם מצאנו חולק. ראה בחוברת 'סוד השנים עשר' של שמריה גרשוני שה...
על ידי אשר ברא
ד' אוגוסט 02, 2017 8:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הכופר בגימטרייה הרי הוא אפיקורס?
תגובות: 395
צפיות: 22657

Re: הכופר בגימטרייה הרי הוא אפיקורס?

לכאורה הביאור הוא, ששיטתו של הראב"ע היתה שיהושע סיים וחתם את התורה...אמנם לאחר יותר מזה את חתימת התורה א"א בשופו"א... ראב"ע הלא מביא רשימת פסוקים "בעייתיים" לכאורה, אחד מהם הוא "אשר יאמר היום בהר ה' יראה". מה שנראה לי לפרש הוא שראב"ע סבר שפירוש המילים אש...
על ידי אשר ברא
ב' יולי 31, 2017 6:44 pm
פורום: אספקלריא
נושא: סוד השנים עשר לראב"ע
תגובות: 135
צפיות: 3941

Re: סוד השנים עשר לראב"ע

במושכל ראשון היה נראה שכוונת ר"ש להקשות שלא יתכן שמשה נתן ללויים ספר תורה שאינו חתום... אלא שאכן אינו מובן למה לא יתכן, הרי בשעה שנתן משה את הספר... היה זה ספר שלם אף בלי שמונת הפסוקים האחרונים. אמנם לפי דבריך ("ניים ושכיב") יתיישבו על נכון, שכוונת ר"ש להקשות שלהדיא מצינו שיתכן ...

עבור לחיפוש מתקדם

cron