החיפוש הניב 64 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אשר ברא
ד' יולי 12, 2017 10:19 pm
פורום: והצנע לכת
נושא: כמי שכפאו שד
תגובות: 147
צפיות: 7978

Re: כמי שכפאו שד

הנידון היחיד שחסר בקונטרס הנ"ל: מי שנוהג להחמיר בכל מוצ"ש כר"ת, האם במוצאי יוה"כ יכול להקל בתשה"מ קודם זמן ר"ת? תשובה. דעת פוסקים רבים שכל שאר עינויים ביוה"כ אינם אלא מדרבנן, ולכן גם אלו שמחמירים ר"ת י"ל שאין זה אלא בנוגע לדברים האסורים מן התורה כמו אכיל...
על ידי אשר ברא
ג' יוני 20, 2017 9:30 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מה דעת היראים על שד"ל?
תגובות: 176
צפיות: 11003

Re: מה דעת היראים על שד"ל?

אני מתכוון יותר באופן כללי, להלן כמה דוגמאות: הרמב"ם בסוף ימיו הודה לקבלה, הגר"א בסוף ימיו הודה לחסידות, להבדיל אא"ה אריסטו בסוף ימיו הודה לתורה וכן הלאה. מבחינתי די לדברי ההבל הללו. לא צריך להתרגז זה סתם בדיחות. (יש אנשים שמאמינים לבדיחות) בדחני דמלכא הלא הם הרב שם טוב גאון מסנאויא ...
על ידי אשר ברא
ג' יוני 20, 2017 8:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הרב יורד מעולם העליון לשמחת תלמידו - יש לזה מקור?
תגובות: 15
צפיות: 377

Re: הרב יורד מעולם העליון לשמחת תלמידו - יש לזה מקור?

ומה שכתבת שמוכח משם איפכא כיון שכתוב לשון עשיה, כבר דרשו חז"ל כעי"ז על "ואת הנפש אשר עשו בחרן". ...היות ומדובר בשמחה של נישואים וכדומה שהיא שמחת האב והאם הגשמיים תחילה לכל לראש, להכי שפיר הנוטלים חלק בראש הם השותפים שהביאו לכך מלכתחילה, ולכן הוא לשון עשיה, והנפש אשר עשו בחרן אינ...
על ידי אשר ברא
ד' יוני 14, 2017 10:23 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מאכלו של זה כמאכלו של זה
תגובות: 15
צפיות: 334

Re: מאכלו של זה כמאכלו של זה

עצם העובדה שהאדמו"ר מקאמרנא מזכיר שכל ישראל אוכלים מאכל אחד והאשכנזים אוכלים קוגל והספרדים שעועית (ותודה להרב בקרו טלה על התרגום) מוכיחה שהענין אינו סוג המאכל אלא שמכינים מאכלי שבת מיוחדים בכל מקום לפי מנהגו שמך נאה לך ושמתי כדכד שמשותיך א"ר שמואל בר נחמני פליגי תרי מלאכי ברקיעא גבריאל ומ...
על ידי אשר ברא
ג' יוני 13, 2017 7:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הבטחות התורה
תגובות: 134
צפיות: 2009

Re: הבטחות התורה

ברור לכל מי שמבין שבשביעית המצב שונה. שהרי באמת המצווה בעצמה היא סיבה לזה שלא יהיה תבואה כי זה מה שהמצווה אומרת בטבעה שהארץ תשמט, רק הקב"ה אמר וכי תאמרו מה נאכל וציוויתי את ברכתי ומי שאינו ראוי לא מקבל את הברכה. ולכן בשביעית ל"ק קשית (אחר ו)ר' יעקב ודפח"ח וש"י. ובזה מובן למה לא ...
על ידי אשר ברא
ג' יוני 13, 2017 7:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הבטחות התורה
תגובות: 134
צפיות: 2009

Re: הבטחות התורה

מה שתמוה (עכ"פ לי) בזה הוא שהדבר היחיד שהכתיב את ההסבר המסוים הזה להבטחות התורה זו המציאות. קרי, כאשר ראינו שהן אינן מתקיימות. [ולא הבנה מיוחדת של חז"ל שנמסרה להם או שהגיעו אליה בעיונם בכתובים]. והשאלה היא - מדוע באמת הן לא מתקיימות. הרב החשוב עקביה. אנא הסבר לי ולדלי דעת שכמותי מה ההבדל....
על ידי אשר ברא
ב' יוני 12, 2017 8:04 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מאכלו של זה כמאכלו של זה
תגובות: 15
צפיות: 334

Re: מאכלו של זה כמאכלו של זה

לכאו' קשורה לתיאור תרבות כמו:
ויהי שם לגוי, מלמד שהיו ישראל מצוינים שם, שהיה מלבושם ומאכלם ולשונם משונים מן המצריים וכו' - לקח טוב פ' תבוא (כו, ה).
הן עם לבדד ישכון מובדלין הן מן העו״א בכל דבר בלבושיהן ובמאכלן ובגופיהן ובפתחיהן - ילקוט שמעוני פ' בלק רמז תשס"ח.
.
על ידי אשר ברא
ו' יוני 09, 2017 8:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הבטחות התורה
תגובות: 134
צפיות: 2009

Re: הבטחות התורה

ואני לתומי הייתי תחת הרושם שכבר נצטננה דעתו של עקבי' בכתבו כוונתי לא היתה לענייני אספקלריא אלא שכל זה שהארץ בכלל נותנת יבולה היא מצד מה ש'כביכול זכותו של הקב"ה לא להעניש' אבל לא נותר לנו שום זכות לתבוע מצד הברכה כיון שלפי שורת הדין לא מגיע לנו כלום. ירמיהו פרק כג כִּי מִי עָמַד בְּסוֹד ה' וְיֵר...
על ידי אשר ברא
ד' יוני 07, 2017 8:26 am
פורום: בית המדרש
נושא: הבטחות התורה
תגובות: 134
צפיות: 2009

Re: הבטחות התורה

3. זמן רגיל אין לנו מזמן החורבן - לפי זווית ראי' המקראי - מפני חטאינו, והלא עדיין אנו במצב של וְאִם לֹא תִשְׁמְעוּ לִי וגו' וְאֶת אַרְצְכֶם כַּנְּחֻשָׁה וגו' וְלֹא תִתֵּן אַרְצְכֶם אֶת יְבוּלָהּ, וְעֵץ הָאָרֶץ לֹא יִתֵּן פִּרְיוֹ וגו' (ויקרא כו). ולפי מה שהסכמנו למעלה זכותו של כל יחיד לצפות לזה. 3....
על ידי אשר ברא
ד' יוני 07, 2017 12:51 am
פורום: בית המדרש
נושא: הבטחות התורה
תגובות: 134
צפיות: 2009

Re: הבטחות התורה

1. רואה אני את דבריך. ומ"מ חז"ל שאמרו על מצות כיבוד או"א שהיא מצוה שמתן שכרה בצדה ולכן אין בי"ד כופין עליה (חולין קי: וראה רש"י שם), ודאי ראו את היחיד כמי שזכותו "לתבוע" שכר זה (עכ"פ לצפות לו). 2. כנ"ל. 3. ברור שמי שבידיו מונע מעצמו אריכות ימים אין לו מק...
על ידי אשר ברא
ג' יוני 06, 2017 10:50 pm
פורום: אספקלריא
נושא: דעת האדמו"ר מקרלין בענין הטכנלוגיה - עמדה חדשה
תגובות: 480
צפיות: 18724

Re: דעת האדמו''ר מקרלין בענין הטכנלוגיה - עמדה חדשה

הזעקה הגדולה היא: נגד אינשי דלא מעלי המקורבים למוסרי התורה ומונעים מהם לפעמים את הנתונים הנכונים... ידוע על אדמורי"ם גדולים שבשיחות פנימיות עמם התברר שאין להם צל מושג מה קורה בתוך קהילתם בנושאים אלו. הגבאים הסבירו זאת בתואנה ש"לא רוצים לצער אותם.... עסקנים המעלימים עובדות מרבותיהם... גזיר...
על ידי אשר ברא
ג' יוני 06, 2017 10:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הבטחות התורה
תגובות: 134
צפיות: 2009

Re: הבטחות התורה

נקטת לשון בוטה "מדוע באמת הן לא מתקיימות" כאילו אין "הסבר המסוים" של ר' יעקב האמת לאמיתו.
על ידי אשר ברא
ג' יוני 06, 2017 10:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הבטחות התורה
תגובות: 134
צפיות: 2009

Re: הבטחות התורה

אנו מוצאים כי הבטחות פשוטות של התורה... מתפרשות באופן כזה שלעולם לא יכול אדם להיות בטוח כי יזכה לראות בעיניו בחייו בהתממשותן. מזדהה עמך ומשתתף בצערך אך מה לעשות המציאות לא פשוט רק מאד מורכב! מה שתמוה (עכ"פ לי) בזה הוא שהדבר היחיד ש הכתיב את ההסבר המסוים הזה [של ר' יעקב] להבטחות התורה זו המציאו...
על ידי אשר ברא
ג' יוני 06, 2017 10:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הבטחות התורה
תגובות: 134
צפיות: 2009

Re: הבטחות התורה

...... שהבטחה פשוטה של הקב"ה לבעל השדה - הקפד אתה על כך... ..... הרי דברי הכתוב ברור מללו: כַּבֵּד אֶת אָבִיךָ וְאֶת אִמֶּךָ לְמַעַן יַאֲרִכוּן יָמֶיךָ עַל הָאֲדָמָה אֲשֶׁר ה"א נֹתֵן לָךְ (שמות כ יב). כַּבֵּד אֶת אָבִיךָ וְאֶת אִמֶּךָ כַּאֲשֶׁר צִוְּךָ ה' אֱלֹהֶיךָ לְמַעַן יַאֲרִיכֻן יָמֶ...
על ידי אשר ברא
ב' יוני 05, 2017 7:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם ההלכה תשתנה לעתיד לבוא?
תגובות: 15
צפיות: 357

Re: האם ההלכה תשתנה לעתיד לבוא?

באופן כללי יהיו שני שינויים כלליים לעתיד לבוא: ראשית, אכן יהיו שינויים בהלכה... והפירוש הפשוט בזה הוא שאכן יעמדו אז למנין ורוב חכמי הסנהדרין יפסקו כדעת בית שמאי... והדבר מובן ע"פ... ולעתיד לבוא יהיו בשלים... שנית, יהיו שינויים במציאות... והשינוי הכי בולט... "ירחיב ה' אלקיך את גבולך"....
על ידי אשר ברא
ב' מאי 29, 2017 7:59 pm
פורום: והצנע לכת
נושא: והצנע לכת, מה לאשכול הזה ברשות הרבים?
תגובות: 49
צפיות: 1651

Re: והצנע לכת, מה לאשכול הזה ברשות הרבים?

שלא תצחק, אבל שמעתי שכן עושים בסקוירא.. ראיתי צילום של חומש בראשית שלהם. אין שם מעשה לוט ובנותיו ולא מעשה יהודה ותמר. שיתביישו להם. אולי ראית החומש של הבית ספר לבנות, שלא לומדים בפנים הספר אלא מצילומים, ועל כן הדפיסו חוברת ממה שלומדים?! חשוב רגע לפני שאתה תוקף ידענו בידיעה ברורה שבהתלמוד תורה לומדי...
על ידי אשר ברא
ו' מאי 26, 2017 8:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תפילת השל"ה מה הביאור
תגובות: 15
צפיות: 308

Re: תפילת השל"ה מה הביאור

אגב תפלה זו אנכי התקשתי לכוון בתיבות שלהלן אַתָּה יְיָ יוֹדֵעַ כָּל תַּעֲלוּמוֹת, וּלְפָנֶיךָ נִגְלוּ מַצְפּוּנֵי לִבִּי, כִּי כַוָנָתִי בְּכָל אֵלֶּה לְמַעַן שִׁמְךָ הַגָּדוֹל וְהַקָּדוֹשׁ וּלְמַעַן תּוֹרָתְךָ הַקְּדוֹשָׁה מה העצה למי שכמוני אינו עומד בדרגא זו, וכאן עקב ההקדמה של לפניך נגלו וכו' ק...
על ידי אשר ברא
ה' מאי 25, 2017 7:44 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: האשל הגדול ר' שמואל שטארשון מווילנא ותורתו
תגובות: 73
צפיות: 4948

Re: האשל הגדול ר' שמואל שטארשון מווילנא ותורתו

(התואר ר"ש לעוויזאהן צרם באזני, האם היה שומתומ"צ, האם הרש"ש ידע ממי מצטט ומכנהו בתואר ר'?) רק היום ראיתי שביקר ר' קלמן כהנא בס' חקר ועיון (ח"א עמ' קלד בהערה) מדפיסי המשניות בדפוס וורשא תרמ"ב (והניתלים בהם) על שנמשכו אחר מהדורת שמיד ווינה, וכללו בתוך מהדורתם מאמר על לשון המש...
על ידי אשר ברא
ה' מאי 25, 2017 7:18 pm
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: חינוך ילד שאינו מוכן\יכול להכנע למסגרת
תגובות: 44
צפיות: 1166

Re: חינוך ילד שאינו מוכן\יכול להכנע למסגרת

ההוא גברא כתב:צריך להסביר לו להשתדל לא להיות יוצא דופן. (אחרי הכל הורה מעדיף שיצא לו בן אברך רגיל מאושר ולא רב גדול אומלל גם אם לכלל ישראל עדיף השני).


ליזהר מלעשות דבר משונה שאין אחרים עושים כן וליזהר מאד בזה - חזו"א (קוב"א ח"א, כ')
על ידי אשר ברא
ה' מאי 25, 2017 6:59 pm
פורום: אספקלריא
נושא: דעת האדמו"ר מקרלין בענין הטכנלוגיה - עמדה חדשה
תגובות: 480
צפיות: 18724

Re: דעת האדמו''ר מקרלין בענין הטכנלוגיה - עמדה חדשה

ליטוואק פון בודאפעסט כתב:מעניין, בגלל שפה בארה"ב ידוע ומפורסם ש׳נתיב׳ הוא מערכת הסינון הכי קל לעקוף.


הם לא אותו דבר עכ"פ מבחינת העקיפה.
אגב כמתמחה בעניינים אומר לך שזה לא כך ואקצר וד"ל.
על ידי אשר ברא
ה' מאי 25, 2017 6:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דמות דיוקנו של אביו נראתה לו בחלום (מנוה"מ אבוהב א ב ג ד (כב))
תגובות: 13
צפיות: 293

Re: אולי הטעות שם

לגירסת חלון שמעתי לפרש שלא היתה כאן שום התגלות. פשוט יוסף היה זיו אוקנין של אביו, ולא הסתכל במראה. וכשראה את דמותו משתקפת בחלון (אשת פוטיפר דאגה שהחלון יהיה מכוסה מבחוץ כדי שלא יראוה במעשיה וממילא החלון נעשה כמראה). כאשר ראה יוסף את דמותו המתבגרת בחלון מיד נזכר באביו. ואיך תכלכל את ההמשך אמר לו אבי...
על ידי אשר ברא
ד' מאי 17, 2017 10:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תקנות וגזירות דרבנן - גילוי כוונת התורה או סייג שלהם?
תגובות: 10
צפיות: 215

Re: תקנות וגזירות דרבנן - גילוי כוונת התורה או סייג שלהם?

(2) באותו ענין: זכור לי שיש מקום בספר התניא שכתוב שיש טמטום הלב גם מאיסורים דרבנן. האם יש להביא ראיה מזה שגם איסורים אלו באמת אסורים מחמת עצמם? לכאו' אין הכרח שהרי איסורי דרבנן בשורשם הם מדאורייתא ועוד הא כבר דרשו לא-ל גומר עלי. ואגב שמעתי פעם חקירה יפה בענין כעין זה האם יש טמטום גם על איסור דרבנן ...
על ידי אשר ברא
ו' מאי 12, 2017 12:59 am
פורום: פסח
נושא: בן א"י מצטער על שאינו מחויב ביו"ט שני?
תגובות: 31
צפיות: 811

Re: בן א"י מצטער על שאינו מחויב ביו"ט שני?

לי נראה פשוט שכוונתם הי' מצד ההנאה ה גשמית שיש להם מתוך קיום המצוות, והתבטאיות כאלו מצוי מאד בין החסידים כנודע. ואגב הגם שמקבלים כל הקדושות וכו' ביום אחד מ"מ בארה"ק מקבלים ימי חול נוספות כנגדם שאין לנו חפץ בם, ולזה כיון ר' יוחנן מקרלין (שלינקק עושה חדשות) באמרו "תנו לי יום חול אחד באר...
על ידי אשר ברא
ב' מאי 08, 2017 6:59 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספרי מומרים
תגובות: 45
צפיות: 3569

Re: ספרי מומרים

איש_ספר כתב:שבטי ישראל, בשלמא שלמה בובר, אבל איזה ספרים מצויים אצל הלומדים שי"ל ע"י צונץ או שד"ל?

כמדומה שבהפלאה שבערכין (ר" ישעי' פיק) הנדפס בתוך ספר הערוך הנפוצה יש בה הוספות והערות משד"ל (אך לא ידוע לי מאחד המצטטו - ביודעין).
על ידי אשר ברא
ב' מאי 01, 2017 7:45 pm
פורום: אספקלריא
נושא: האם יש איסור להתגרות באומות?
תגובות: 64
צפיות: 1989

Re: האם יש איסור להתגרות באומות?

רבי מנשה הקטן מאונגווואר בשם רבי אהרן מבעלז בספרו על הרמב"ם: והעידו לפני משמא דמרנא הגה"ק מרן ר' אהרן מבעלזא זצוקלה"ה ששאלו אותו בענין לבא לארץ ישראל לאחר החורבן הנורא או ללכת לשאר מדינות כל זמן שלא יבא משיח צדקינו ואמר זצלה"ה כבר גליתי דעתי בגעטטא באכניא שכל זמן שהאומות החזיקו ...
על ידי אשר ברא
ב' מאי 01, 2017 1:37 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ב"ב צא: מטיילין טליא וטלייתא(ערמין) בשוקא
תגובות: 2
צפיות: 158

Re: ב"ב צא: מטיילין טליא וטלייתא

עי' http://shut.moreshet.co.il/shut2.asp?id=99700

וע"ע הגירסא בכלה רבתי (פרק ב')
על ידי אשר ברא
ג' מרץ 28, 2017 1:09 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אם מותר לשבור אייפון שלו ביום השבת
תגובות: 21
צפיות: 902

Re: אם מותר לשבור אייפון שלו ביום השבת

וכבר כתבתי למעלה כי כל תלונתי על הראשונים שעמדו על ספרו זה ולא צוו לשרפו ביום הכפורים שחל להיות בשבת. (שו"ת מהרם אלשקר סי' קי"ז)
על ידי אשר ברא
ה' מרץ 02, 2017 12:41 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גדר 'מלאכה' בשבת - 'יצירה'
תגובות: 2
צפיות: 232

Re: גדר 'מלאכה' בשבת - 'יצירה'

כן משמע ברש"י (שבת נא:, ביצה כג.) בטעם איסורי מוליד.

ולהעיר - כן עולה מפשוטו של מקרא
כִּי בוֹ שָׁבַת מִכָּל-מְלַאכְתּוֹ אֲשֶׁר-בָּרָא
כִּי שֵׁשֶׁת יָמִים עָשָׂה ה' אֶת הַשָּׁמַיִם וְאֶת הָאָרֶץ וּבַיּוֹם הַשְּׁבִיעִי שָׁבַת
על ידי אשר ברא
ג' פברואר 28, 2017 10:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מסר משמיים - הרגשה סובייקטיבית
תגובות: 53
צפיות: 2375

Re: מסר משמיים - הרגשה סובייקטיבית

ע' בלישרים תהלה של הרמח"ל חלק שלישי שיחה א' שמייחס לתרמית ולהמון ולזקן סברות בעניין זה ודו"ק.
http://benyehuda.org/ramxal/tehila.html
על ידי אשר ברא
ד' ינואר 11, 2017 7:12 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מילותיו האחרונות של יעקב אבינו.
תגובות: 27
צפיות: 1063

Re: מילותיו האחרונות של יעקב אבינו.

להעיר...
בסליחות ערב ראש השנה אומרים
וכשחטאו ישראל במדבר עמד משה רבנו בתפלה לפניך ובקש רחמים על עמך בית ישראל וכך אמר בתפילתו מלכי ואלקי סלח נא לעון העם הזה כגדל חסדך וכאשר נשאתה לעם הזה ממצרים ועד הנה...

ודו"ק
על ידי אשר ברא
ג' נובמבר 22, 2016 1:25 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דרשת ר' מנשה ישראל רייזמאן בענין ספרי זמנינו וקורסים
תגובות: 47
צפיות: 6457

Re: דרשת ר' מנשה ישראל רייזמאן בענין ספרי זמנינו וקורסים

איש גלילי כתב:אולם המילים 'אבער די הייליגער רבי זאגט' הן נוראות, גם אותי זה זעזע מאד (וכן, אני דובר אידיש, אינני מכיר כזה סגנון התייחסות), זה פשוט מעשה עמרצות.

ולי הי' נראה פשוט שכוונת המלחין היתה לומר "זאגט אבער די רבי" (ותליתי שמסתמא הוא לא דובר אידיש) והכל יבא על מקומו בשלום.
על ידי אשר ברא
ג' נובמבר 01, 2016 5:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שתי תמיהות בדברי ראבהרמבם
תגובות: 56
צפיות: 3579

Re: שתי תמיהות בדברי ראבהרמבם

כיון שאנחנו מוצאים להם אומרים שלא נתאמת ולא נתקיימו בגמרא דברי הרפואות, וכענין תקומה שאמרו (שבת סו:) שמונע להפיל הנפלים שלא נתאמת

פלא שהרמב"ם כן מביא את זה להלכה.
על ידי אשר ברא
ד' ספטמבר 28, 2016 8:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שואל נפשו למות
תגובות: 21
צפיות: 1039

Re: שואל נפשו למות

עיין חבל נחלתו (יא, מו) ליקוט בעניין אם מותר להתפלל על זה https://he.wikisource.org/wiki/%D7%97%D ... 7%9E%D7%95
על ידי אשר ברא
ג' ספטמבר 20, 2016 7:23 pm
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: חוסך שבטו שונא בנו- גם בדורנו?
תגובות: 132
צפיות: 6162

Re: הכאת הבנים או תלמידים בתלמוד תורה - לפי פוסקי זמנינו

שמעתי פעם רמז על שינוי המתחולל מדור לדור בעניין זה - שבפסוק כתוב
ואבי' ירוק ירק בפני' וגו'
והתרגום משנה קצת וז"ל
ואילו אבי' מנזף נזף בה וכו'
ורש"י כבר כותב
ואם אבי' הראה לה פנים זועפות וכו'
על ידי אשר ברא
ב' ספטמבר 19, 2016 12:26 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: דרך חיבורו של ספר איוב
תגובות: 9
צפיות: 609

Re: דרך חיבורו של ספר איוב

עיינו גם במבוא של "דעת מקרא" לספר איוב, עמ' 18-21 (לפי עמודים בפנים הספר ולא במספור של האוצר). http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?154899 ראי' זו מיחזקא' (יד,יד - כ) אשר הביאו הראב"ע והשם טוב על המו"נ לכאו' יפלא לדעתם למה לא הביאו מזה ראי' בגמ' ב"ב (ט"ו.), ומה שדחה ה...
על ידי אשר ברא
א' ספטמבר 18, 2016 11:56 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: דרך חיבורו של ספר איוב
תגובות: 9
צפיות: 609

Re: דרך חיבורו של ספר איוב

לא אוכל שלא להביא פה את דברי הרמב"ם, אף שאינם קשורים ישירות לנושא. מו"נ ח"ג פכ"ב: ענין איוב הנפלא הוא מכת מה שאנחנו בו, ר"ל שהוא משל לבאר דיעות בני אדם בהשגחה, וכבר ידעת באורם ומאמר קצתם איוב לא היה ולא נברא אלא משל היה, ואשר חשבו שהיה ונברא ושהוא ענין שאירע, לא ידעו לו לא ...
על ידי אשר ברא
א' ספטמבר 18, 2016 10:20 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: דרך חיבורו של ספר איוב
תגובות: 9
צפיות: 609

Re: דרך חיבורו של ספר איוב

וחז"ל אמרו כי משה כתב ספר איוב והקרוב אלי כי הוא ספר מתורגם על כן הוא קשה בפירוש כדרך כל ספר מתורגם (אבן עזרא איוב ב:יא). תודה, אולי זה הי' מקורו. עכשיו מצאתי פירוש מר' זרחיה בן יצחק בן שאלתיאל חן מברצלונה והוא מוכיח שמשל הי' ודוחה הנ"ל וז"ל נוסיף עוד להביא ראיה על שזה הספר הוא מחובר...
על ידי אשר ברא
ו' ספטמבר 16, 2016 1:04 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: דרך חיבורו של ספר איוב
תגובות: 9
צפיות: 609

Re: דרך חיבורו של ספר איוב

קו ירוק כתב:יש מחלוקת מי כתב ספר איוב. ולמ"ד שלא משה כתבו אז כל הסיפור עם מכתבי אומות העולם לא הוה

הוא מדבר למ"ד משה כתבו (ואיוב לא הי' חתן יעקב אבינו - שא"כ לא הי' צריך למצאם).

אגב הרמב"ן והבחיי אומרים מפורשות כי כשם שנאמר לו בראשית בסיני מפי הגבורה, כך נאמר לו ענין איוב וחבריו.
על ידי אשר ברא
ה' ספטמבר 15, 2016 11:51 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: דרך חיבורו של ספר איוב
תגובות: 9
צפיות: 609

דרך חיבורו של ספר איוב

ראיתי בפי אבן יחייא על איוב בהקדמה דברים מדהימים ומשה כשכתב ספרו כתב גם כן ספר איוב, היינו כי מצא כתובים השאלות ותשובות מאיוב וריעיו מעורבים עם מכתבים אחרים מאומות העולם, ויחפש בהם, וברוח הקדש החל עליו אז ברר אוכל מתוך פסולת וכתב בסדר ספר איוב כפי האמת בעצמו וכאשר קרה מבלי תוספת וחסרון. האם יש לזה מ...

עבור לחיפוש מתקדם