החיפוש הניב 148 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אשר ברא
א' נובמבר 19, 2017 10:15 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: עשיו האכיל כלב
תגובות: 39
צפיות: 1410

Re: עשיו האכיל כלב

אגב, מיותר לומר כמה זה מוזר. וכי טעם הכלב וטעם הצבי שוים? לא מיותר כלל! טעמם דומים מאד וכבר הי' לעולמים ש בשר כלבים נמכר כבשר עיזים . אכלתי פעם אחת בשר כלב. ללא כל תבלין, יש לו מראה, טעם וריח כמו בשר כבש. מבחינה ויזואלית, זה היה שחור כהה שלא מעורר תיאבון. הריח הפריך ריח של שתן יבש. כאשר אתה באמת מנ...
על ידי אשר ברא
ה' נובמבר 16, 2017 12:18 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכנזים מצאצאי ארבע אמהות
תגובות: 48
צפיות: 2017

Re: אשכנזים מצאצאי ארבע אמהות

ג. כך שלפי ידיעתינו את ההיסטוריה היהודית, בהכרח ברוב היהודים היום - ובטח בקהילות המיוחסות היסטורית כזרע ישראל - חייב להימצא אחד מארבעה גנים: או של לאה, או של רחל בלהה וזלפה. לא צודק? זהו רק למ"ד שאחיות תאומות נולדו עם כל שבט ושבט ונשאום אבל למ"ד כנעניות היו -בדיוק להיפך! - פרט אם היו בנות...
על ידי אשר ברא
ג' נובמבר 14, 2017 8:44 pm
פורום: מאי חסידות ומאי מתנגדות
נושא: וויכוח רבה בין הנודע ביהודה לרי"ש משפטיווקא
תגובות: 28
צפיות: 1532

Re: וויכוח רבה בין הנודע ביהודה לרי"ש משפטיווקא

אין לי ידיעה כלל באמיתת הסיפור, אבל מזה שאף פעם לא חזר בו לא קשה כל כך שהרי לא טעה! (והא ראי' שהלא הכריזו עליו שהלכה כמותו).
על ידי אשר ברא
ב' נובמבר 13, 2017 11:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חנניה מישאל ועזריה - עמדו על כפות רגליהם??
תגובות: 5
צפיות: 228

Re: חנניה מישאל ועזריה - עמדו על כפות רגליהם??

לכאו' סבר שיש לפרש על פי הגמרא אמר ר' שמואל בר נחמני אמר ר' יונתן מאי דכתיב (שיר השירים ז, ט) אמרתי אעלה בתמר אוחזה בסנסניו אמרתי אעלה בתמר אלו ישראל ועכשיו לא עלה בידי אלא סנסן אחד של חנניה מישאל ועזריה (סנהדרין צג. וכעין זה במדרש שיר השירים רבה שם). ועל דרך שאמרו מה תמר זה אין לו אלא לב אחד אף ישר...
על ידי אשר ברא
ו' נובמבר 10, 2017 12:06 am
פורום: בית המדרש
נושא: מקום ארון אינו מן המידה - שידוד מערכות לוגיקה?
תגובות: 142
צפיות: 3170

Re: מקום ארון אינו מן המידה - שידוד מערכות לוגיקה?

קודם בריאת העולם, "לברוא עולם"="צנךאיכ%דגכ7פט". אולי תבאר למה, הלא המילים מביעים איזה רעיון, והרעיון לא מכיל שום 'תרתי דסתרי'? ואין לזה רק בעיי' יישומית. כי קודם בריאת העולם לא היו שום רעיונות, וגם לא היה מושג כזה "רעיון" (וגם לא היה מושג כזה "מושג"). אז מה? ...
על ידי אשר ברא
ה' נובמבר 09, 2017 8:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מקום ארון אינו מן המידה - שידוד מערכות לוגיקה?
תגובות: 142
צפיות: 3170

Re: מקום ארון אינו מן המידה - שידוד מערכות לוגיקה?

קודם בריאת העולם, "לברוא עולם"="צנךאיכ%דגכ7פט". אולי תבאר למה, הלא המילים מביעים איזה רעיון, והרעיון לא מכיל שום 'תרתי דסתרי'? ואין לזה רק בעיי' יישומית. ויש מאין הוא משהו קרוב מאד לסתירה לוגית. אין ה'יש' עשוי ומורכב ממושג הנקרא 'אין' - ולכן אין זה סתירה מיני' ובי' ולא נסתר 'חוק...
על ידי אשר ברא
ד' נובמבר 08, 2017 10:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תפילה שלא לשמה
תגובות: 5
צפיות: 133

Re: תפילה שלא לשמה

לזכור שבמקור בחז"ל המימרא הוא
אמר רב יהודה אמר רב לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות אפי' שלא לשמן שמתוך שלא לשמן בא לשמן שבשכר מ"ב קרבנות שהקריב בלק הרשע זכה ויצאה ממנו רות


רק ברמב"ם ומשם לשו"ע השמיט ובמצוות וכבר עמדו על זה - ואולי שם יבואר.
על ידי אשר ברא
ג' נובמבר 07, 2017 8:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אחת היא לי אם קיבל זה ממני או מזולתי
תגובות: 26
צפיות: 795

Re: אחת היא לי אם קיבל זה ממני או מזולתי

[יתכן שדברי החזו"א אמורים רק כשמצדו השתדל ונאנס ולא יצא לפועל. לא עינתי בו כעת]. לי העני ברור כן עכ"פ מצד הפרקטי והמעשי - דאל"כ כמעט ברור שירמה את עצמו. וע"ע בבאר מים חיים בפרשת חיי שרה ובספרו סדורו ש"ש. לא יודע לאיזה במ"ח אתה מתכוון אולי תציין ד"ה. במשנת החסידות ...
על ידי אשר ברא
ג' נובמבר 07, 2017 2:13 am
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות בגמרא ורש"י מסכת סנהדרין
תגובות: 86
צפיות: 4297

סנהדרין פב:

מי איכא מידי דרחמנא פטריה ואנן ניקום וניקטול ליה? ולא? וכו' והא בועל את הכותית? הא אקריוה לרב כהנא בחלמיה (בָּגְדָה וגו' וּבָעַל בַּת אֵל נֵכָר - מלאכי ב, יא) ואדכריה רב לגמריה ( - ובעל בת אל נכר -- זה הבא על הכותית, וכתיב בתריה יכרת ה' וגו')! כלומר כבר נזכר ב קבלה שיש על עוון זה כרת. וצ"ע עד ...
על ידי אשר ברא
ו' נובמבר 03, 2017 8:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם אברהם אבינו עשה ליצחק בנו פדיון הבן
תגובות: 43
צפיות: 2380

Re: האם אברהם אבינו עשה ליצחק בנו פדיון הבן

שרה ילדה בנס ואולי זה לא נקרא פטר רחם. ביערות דבש (ח"ב דרוש ט') כתב שמשה רבינו היה בכור כי יוכבד חזרה לנעוריה והיתה בתולה כמקדם וכשנולד משה היה פטר רחם כאן שאני אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה שרה אמנו אילונית היתה שנאמר (בראשית יא, ל) ותהי שרי עקרה אין לה ולד אפי' בית ולד אין לה (יבמות סד:) אך מא...
על ידי אשר ברא
ו' נובמבר 03, 2017 8:35 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: אישי - פרטי
תגובות: 4
צפיות: 368

Re: אישי - פרטי

מורה נבוכים בתרגום אבן תיבון (ח"ג פט"ז): אם שיהיה השם בלתי יודע דבר מאלו הענינים האישיים, ר"ל הפרטיים. ומסתבר שהוא מהמלים הרבות שהומצאו לצורך התרגומים מערבית. בדוגמא של מכתב "אישי" הכוונה לניגוד של כללי (general vs personal) אבל במו"נ הנ"ל המילה אישי פירושו "...
על ידי אשר ברא
ו' נובמבר 03, 2017 8:13 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכנזים מצאצאי ארבע אמהות
תגובות: 48
צפיות: 2017

Re: אשכנזים מצאצאי ארבע אמהות

ב. אחוז הגרים והנספחים לעמ"י, שאינם מצאצאי ארבע אמהות הנ"ל, ברוב הדורות היה נמוך מאוד שואף לאפס. כי מדוע שבן נכר ירצה להצטרף לעם נרדף ובזוי בגלות שנהרגים בו אלפים ורבבות מידי תקופה. (מלבד בזמן מרדכי ואסתר ועוד מעט). והדבר ברור גם לאור המקורות ההיסטוריים ומוסכם על הכל. מה עלה בסופם של הערב...
על ידי אשר ברא
ו' נובמבר 03, 2017 12:00 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: איפה נעלם נח?
תגובות: 16
צפיות: 472

איפה נעלם נח?

למה לא מצאנו זכרו של נח מצאתו מן התיבה עד סוף ימיו? וכגון: ⋅ חז"ל דרשו על נח איש וגו' תמים הי' בדורותיו - אילו הי' בדורו של אברהם... והלא באמת הי' בדורו של אברהם - שהרי נח מת שנת ב"א ו', ואברהם נולד א' תתקמ"ח והכיר בוראו תתקנ"א או תתקפ"ח או תתקצ"ו? ⋅ ...
על ידי אשר ברא
ה' נובמבר 02, 2017 11:43 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הבאת תמידין ומוספין של ימי הגלות לעתיד לבא
תגובות: 109
צפיות: 2750

Re: הבאת תמידין ומוספין של ימי הגלות לעתיד לבא

וגם בגוזמאות דרבב"ח (ב"ב עד:) מספר רב יהודה הינדוא מתנין וצפורים מלוחין שקמו לתחיי' ע"י אבן טובה.
על ידי אשר ברא
ה' אוקטובר 26, 2017 8:57 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ואת הנפש אשר עשו בחרן
תגובות: 10
צפיות: 430

Re: ואת הנפש אשר עשו בחרן

וידוע המדרש שהכוונה לכל הגרים שגיירו אברהם ושרה האם ידוע מה עלה בסופם של אותם גרים? והאם הם נהפכו לחלק מהעם היהודי כיון שהתגיירו? לשון מושאל, הכוונה שקירבם לאמונה בה' ולחיות חיים מוסריים מה שגם בן נח מצווה. ברמב"ם משמע שמדובר באמונת מציאת השם והמסתעף, ונאבדו בגלות מצרים. בימי אנוש טעו... וכיון...
על ידי אשר ברא
ד' אוקטובר 25, 2017 10:39 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הרמב"ם האמין במציאות השדים
תגובות: 32
צפיות: 1379

Re: הרמב"ם האמין במציאות השדים

ולמה לא עולה בשבת (סנהדרין שם) ?
על ידי אשר ברא
ד' אוקטובר 25, 2017 10:20 pm
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: 2 שאלות חשובות (בעניינים רגישים)
תגובות: 208
צפיות: 17977

Re: 2 שאלות חשובות (בעניינים רגישים)

אנא עבדא כתב:עם בניי, כשהגיעו למצוות, אז כמו שלמדנו הלכות הנחת תפילין וכו' למדנו גם הלכות בית המרחץ וטבילה במקוה (לא הארכנו בזה כמובן, ממש בקיצור) ותוך כדי לימוד שילבתי גם כמה הלכות נחוצות שצריך לדעת. וזהו. אין צורך יותר מידי להסביר ולעשות מזה ענין, וד"ל.

ועשיתי כן גם אני - אך עדיין לא הוכח לי שעזר.
על ידי אשר ברא
ד' אוקטובר 25, 2017 10:02 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: בגדי קין והבל
תגובות: 8
צפיות: 287

Re: בגדי קין והבל

כנראה פשוט לך שגם הם פקחו עיניהם ע"י חטא אדם וחוה ונפק"מ גם לעניין גזירת מיתה (עכ"פ לתאומות שלהם) ע' כאן . גם יש לעיין בנוגע חוה* הראשונה הנזכרת במדרש למ"ד שלא חזרה לעפרה. ואגב לדעה זו: מתבאר ממי התבוששו. ע"ש במדרש שעל אשה זו נהרג הבל וא"כ לכאו' **עלי' נאמרה אחר כך וידע...
על ידי אשר ברא
ג' אוקטובר 24, 2017 11:12 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מי כתב את ספר איוב
תגובות: 18
צפיות: 339

Re: מחבר של ספר איוב

דוד המלך כותב בתהלים דברים שלא היו בזמנו כ"א אח"כ. לא משמע שם בגמרא כן משה כתב ספרו ופרשת בלעם ואיוב מסייעא ליה לר' לוי בר לחמא דא"ר לוי בר לחמא איוב בימי משה היה (ב"ב ט"ו.) ולמ"ד איוב בימי משה היה. וא"ת מאי קאמר ולמ"ד והאי תנא גופיה סבר דבימי משה היה דקתני ס...
על ידי אשר ברא
ב' אוקטובר 23, 2017 10:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: באיזה שפה מדברת 'בת קול'
תגובות: 11
צפיות: 355

Re: באיזה שפה מדברת 'בת קול'

וודאי שלא הייתה כוונתי לומר דברים כנגד הגמ' רק דעדיין הוקשה לי מפני מה דברה הבת קול עם ר"ש בלשון ארמי ולא בלשון הקודש שבו נברא העולם וכביכול זו שפתו של הקב"ה (ושוב כביכול) ולזה אומר אני שענין הבת קול עיקרו שמיעה פנימית ולא דיבור חיצוני וכוונתי למעט הגמ' בסוטה הייתה שע"פ דברי הגמ' שם ...
על ידי אשר ברא
ב' אוקטובר 23, 2017 10:02 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בקשת מקור לדברי הפני יהושע
תגובות: 6
צפיות: 444

Re: בקשת מקור לדברי הפני יהושע

אולי משום שאמרו לו דווקא הנח עליו ככר או תינוק ולא משהו אחר ודפח"ח וש"י. אבל מזה משמע שאף גזירת כלי שמלאכתו להיתר כבר נגזרה (עכ"פ שלא לצורך) עי' אשל אברהם שי"א ס"ק ט"ו, ואפי' על סכו"ם, ואולי אף בגדים ותכשיטין (בנוגע ספרים אין הוכחה), וכבר העיר בזה הקצות השלחן להגר...
על ידי אשר ברא
ב' אוקטובר 23, 2017 9:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מהו מוקצה?
תגובות: 26
צפיות: 738

Re: מהו מוקצה?

גם ברמב"ם משמע שלכלי שמלאכת לאיסור יש גזירה שונה: ועוד כשיבקר ויטלטל כלים שמלאכתן לאיסור אפשר שיתעסק בהן מעט ויבא לידי מלאכה. (שבת כ"ד, יג). יש מקום לדין בסיס אף אם טעמו שונה כעין שמצינו דין בסיס בנותר (פסחים פג.). סברא זו שגזירת כלי שמלאכתו לאיסור נסמך אל גזירת מוקצה מצינו גם בדין ספסל שנ...
על ידי אשר ברא
ב' אוקטובר 23, 2017 8:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מאז שהתגלתה חכמת הקבלה יש שינויים בהלכה ובהשקפה?
תגובות: 8
צפיות: 537

Re: מאז שהתגלתה חכמת הקבלה יש שינויים בהלכה ובהשקפה?

אומנם אומרים לא בשמים היא אבל יש דברים שנכנסו מעולם הקבלה אל ההלכה... השאלה... האם היום לאחר התגלות הזוהר... יהיו שינויים... מבחינת ההלכה בדברים מסוימים? או שנגיד שכל דברי הראשונים עומדים במקומם גם היום? ואילו היה ר"י ( - הובא ברא"ש וטור להלכה) רואה מ"ש הזהר בעונש המוציא זרע לבטלה כי...
על ידי אשר ברא
ב' אוקטובר 23, 2017 8:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: העברת חכמה מהרב לתלמידו דרך "אל חוטית"
תגובות: 4
צפיות: 215

Re: העברת חכמה מהרב לתלמידו דרך "אל חוטית"

ודוד ברח ויבא אל שמואל הרמתה וגו', רבי הונא בשם רבי יוסי אמר באותה הלילה שברח דוד מפני שאול למד משמואל הנביא מה שאין תלמיד ותיק למד למאה שנה... (שוחר טוב שמואל כב).

כך למד ר' בון בר' חייא תורה לכ"ח שנה, מה שאין תלמיד ותיק יכול ללמוד למאה שנה. (קהלת רבה ה', י"ח)
על ידי אשר ברא
ב' אוקטובר 23, 2017 1:00 am
פורום: בית התלמוד
נושא: חז"ל בוראים יצורים מכוח ספר יצירה
תגובות: 24
צפיות: 628

Re: חז"ל בוראים יצורים מכוח ספר יצירה

יש להעיר מהא דאיתא בירושלמי ובמדרשים
לשעבר אדם נברא מן העפר וחוה נבראת מן אדם מאדם ואילך בצלמינו כדמותינו אי אפשר לאיש בלא אשה ואי אפשר לאשה בלא איש אי אפשר לשניהן בלא שכינה (ירושלמי ברכות פ"ט ה"א, בראשית רבה ט, ח' ועוד)

שלכאורה נראה שאין יצור זה ממשפחת האדם וי"ל בקל.
על ידי אשר ברא
ד' אוקטובר 18, 2017 8:08 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הסיפור הנודע על הילד שידע את כל התורה והשכיחה ממנו מוהר"א
תגובות: 96
צפיות: 8701

Re: הסיפור הנודע על הילד שידע את כל התורה והשכיחה ממנו מוהר"א

המשב"ק ר' יצחק לנדאו מספר סיפור זה בספרו בקודש פנימה (חלק ב', שפ"ח) ולדבריו ⋅ בחנו אותו הגאונים ר' פנחס עפשטיין ז"ל ראב"ד העדה החרדית, ור' אהרן קוטלר ז"ל ר"י לייקווד ששהה אז באר"י, ואב"ד בראשוב. ⋅ בכ"א אדר תשי"ד באמצע עריכת השולחן...
על ידי אשר ברא
ד' אוקטובר 18, 2017 6:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: 10 % אספרסו
תגובות: 17
צפיות: 1031

Re: 10 % אספרסו

האם דנו על ביטול ברוב, או אולי היתר אינו בטל, או מצד דבר שיל"מ, ומה דנו בזה עוד? בחול המועד שמעתי שיעור מהרב גלבר שהיה מוקדש לנושא זה. הוא אמר שיש כאלה שרוצים להתיר זאת משום ביטול ברוב. ועל מנת להראות שלא מדובר בהיתר הזוי האריך בהבאת מקורות ובתירוצים לקושיות המתעוררות. עיקר הנושא היה האם יש בי...
על ידי אשר ברא
ג' אוקטובר 17, 2017 11:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: למה אומרים ט"ז?
תגובות: 6
צפיות: 288

Re: למה אומרים ט"ז?

הוא מביא זה ועוד.
על ידי אשר ברא
ב' אוקטובר 16, 2017 10:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: למה אומרים ט"ז?
תגובות: 6
צפיות: 288

Re: למה אומרים ט"ז?

כיון שסימנו בכזה את שם השם.
לויפר הנ"ל מאריך להסביר איך באו לסמן כך וחוקר מה הי' הסימן המקורי וכדו'.
על ידי אשר ברא
ב' אוקטובר 16, 2017 10:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: היולי - אטום
תגובות: 23
צפיות: 1122

Re: היולי - אטום

לא, זה לא אטום. ומעין זה נדון כבר בהרחבה בפורום לפני מס' ימים בעניי לא הבנתי מהאשכול המסובך ההוא דבר וחצי דבר, מ"מ, ת"ח ביאר לי שכוונת הרמב"ן למה שקרוי היום אנרגיה. בריאה גשמית-רוחנית. ואני חשבתי שזה מושג מפיזיקה/פילוסופיה יוונית, שאיננו רלוונטי לימינו אנו. שמשמעותו חומר ללא צורה, חו...
על ידי אשר ברא
ב' אוקטובר 16, 2017 9:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מחלוקת בהבנת התחלקות ה'זמן'?
תגובות: 56
צפיות: 1007

Re: מחלוקת בהבנת התחלקות ה'זמן'?

בנוגע למרחב (או לעצם) ע' ביכין אהלות פ"ו אות ל' ובבועז ז' על המשנה שם כותל המשמש את הבית, ידון מחצה למחצה. כיצד, כותל שהוא לאויר והטמאה בתוכו, מחציו ולפנים, הבית טמא וכו' מחציו ולחוץ, הבית טהור וכו' מחצה למחצה , הבית טמא. (אהלות פ"ו מ"ג) מיירי שמונחים באמצע כותל חתיכה מב׳ זיתים מצומצמ...
על ידי אשר ברא
ג' אוקטובר 10, 2017 7:54 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מצודת השגיאה
תגובות: 60
צפיות: 3964

Re: מישהו יכול להסביר לי פשט ?!?!?

גם אני שמעתי מעודי סיפור זה והאמנתי עד שגליתי שמי שמסוגל לחזור על סיפור זה הרי מגלה שהוא בור ועם הארץ ונתביישתי בעצמי - שהרי אין מה לפלפל בזו גם לולא הפסוק שהרי זו גם משנה מפורשת וסוגיא ערוכה ומשם לרמב"ם (ושו"ע)??? כלומר, ייתכן לא לזכור פסוק, אבל בושה לא לדעת שזו משנה מפורשת?! לא יתכן לפל...
על ידי אשר ברא
ג' אוקטובר 10, 2017 12:18 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מצודת השגיאה
תגובות: 60
צפיות: 3964

Re: מישהו יכול להסביר לי פשט ?!?!?

וכמו שידוע שלהגאון ר' יוסף ענגיל יש מערכה שלמה על נזירות ולבסוף העלה שלפי דבריו נוהג נזירות אף בנשים. ואישתמיט מיניה מקרא מלא "איש או אשה כי יפליא לנדור נדר נזיר להזיר לה'" הסיפור על נזירות בנשים שמעתי שאחד שאל את הנו"ב אי נזירות נוהגת בנשים וכתב פלפול ארוך בדבר , הנו"ב השיב לו ...
על ידי אשר ברא
ג' אוקטובר 10, 2017 12:05 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מצודת השגיאה
תגובות: 60
צפיות: 3964

Re: מישהו יכול להסביר לי פשט ?!?!?

וידוע לך [מן הסתם] שהאדמו"ר מבעלזא נ"י ציווה להשמיט את הקטעים האלו מהתוצאה החדשה של הערוגת הבושם [הוא דו"ז של האדמו"ר מבעלזא והיה חסיד בעלזא מובהק ואדמו"ר מבעלזא דבוק מאוד בהספר וממליץ מאוד ללמוד בו] - ובפאפא [קהילה חסידית באמריקה שמשתייך לשושלת הערוגת הבושם] זעמו עליו ע&qu...
על ידי אשר ברא
ג' אוקטובר 10, 2017 11:17 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: לווין בחלל מעל הסוכה
תגובות: 28
צפיות: 795

Re: לווין בחלל מעל הסוכה

נוגע גם לטמאת אהל (לכהנים בזמנינו). להלן ציטוט מחברת KrioRus מתורגם לעברית ב -10 באוגוסט 2017, החברה שלנו חתמה על הסכם שיתוף פעולה עם חברת "טכנולוגיות החלל" - ועכשיו אנו מציעים ללקוחות שלנו אפשרות לאחסן את המוח/ראש/גוף של חולים הקריונים (כלומר אנשים הנחשבים למתים לפי ההגדרות הרפואיות שמוקפ...
על ידי אשר ברא
ג' אוקטובר 10, 2017 10:42 am
פורום: בית התלמוד
נושא: 'אמורא היה תופס לשונו' - בעניניים הלכתיים
תגובות: 55
צפיות: 4628

Re: 'אמורא היה תופס לשונו' - בעניניים הלכתיים

דאמר רב יהודה אמר רב כך היה מנהגו של ר' יהודה בר אלעאי ערב שבת מביאים לו עריבה מלאה חמין ורוחץ פניו ידיו ורגליו ומתעטף ויושב בסדינין המצוייצין ודומה למלאך ה' צבאות (שבת כה,ב) אמר רב יהודה אמר רב כך היה מנהגו של רבי יהודה ברבי אילעאי ערב תשעה באב מביאין לו פת חריבה במלח ויושב בין תנור לכיריים ואוכל ...
על ידי אשר ברא
ד' ספטמבר 27, 2017 8:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מוקצה כלי המשמש לנוחות בעשיית איסור
תגובות: 3
צפיות: 104

Re: מוקצה כלי המשמש לנוחות בעשיית איסור

אולי מקלות להפשטת העור.
על ידי אשר ברא
ו' ספטמבר 15, 2017 9:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כִּי אָדָם אֵין צַדִּיק בָּאָרֶץ אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה טּוֹב וְלֹא יֶחֱטָא
תגובות: 10
צפיות: 494

Re: כִּי אָדָם אֵין צַדִּיק בָּאָרֶץ אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה טּוֹב וְלֹא יֶחֱטָא

א. האם יש עונש על החטא המינימלי הזה? איבעיא להו קבורה משום בזיונא הוא או משום כפרה הוא - כי היכי דתיהוי ליה כפרה בהטמנה זו שמורידים ומשפילין אותו בתחתיות - רש"י וכו' ת"ש מדאיקבור צדיקי - אברהם יצחק ויעקב - רש"י - ואי אמרת משום כפרה צדיקי לכפרה צריכי אין דכתיב (קהלת ז, כ) אדם אין צדיק...
על ידי אשר ברא
ה' ספטמבר 14, 2017 9:15 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: מדוע החסידים לא אומרים סליחות כל חודש אלול
תגובות: 25
צפיות: 851

Re: מדוע החסידים לא אומרים סליחות כל חודש אלול

[האדמו"ר מבעלז שליט"א, אמר אתמול (אור כ"א אלול תשע"ז) סליחות בנוסח עדות המזרח בהיכל ישיבת 'אור החיים', לצד רה"י הגר"ר אלבז שליט"א] לא הפעם הראשונה - אך מסתבר שזה לא מפני האריז"ל רק [ - בסגנון חסידי] רוצה להתכלל בתוכם בבקשת סליחה בתמימות פשוטה, ומשתוקק לומר מי...

עבור לחיפוש מתקדם

cron