החיפוש הניב 389 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי ונתנו ידידים
ו' יוני 22, 2018 3:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שוחד לבעלי תפקידים
תגובות: 6
צפיות: 89

Re: שוחד לבעלי תפקידים

ומה הדין לתת שוחד למלמדים ומורות כנהוג
על ידי ונתנו ידידים
ו' יוני 22, 2018 3:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: איסור גברא ואיסור חפצא
תגובות: 28
צפיות: 180

Re: איסור גברא ואיסור חפצא

עיין ריטב"א ריש נדרים שכל איסורי התורה הוי איסור גברא, מלבד נדרים והקדשות, והדברים מתמיהים שהרי איסור חזיר עצם החפץ הפגום והאיסור הוא בחפץ, משא"כ נדרים הוי איסור הרחקה לאדם מהחפץ, ומהאי טעמא מועיל בנדרים נדר בדבר שלא בא לעולם. וביאר הגרש"ש שם, שההבדל בין איסור גברא לחפצא האם הפגם שיש...
על ידי ונתנו ידידים
ד' יוני 20, 2018 11:24 pm
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: 2 שאלות חשובות (בעניינים רגישים)
תגובות: 246
צפיות: 29261

Re: 2 שאלות חשובות (בעניינים רגישים)

ישנו קו "ונשמרתם" שמיועד לתיקון פגם הברית. שם הוא טוען בשם גדולי ישראל שחובה להודיע ולפרסם לילדים את כל האיסורים בעניין (ראיה, הרהור, קישוי לדעת, נגיעה באו"מ, וכו'), ואסור להתחשב כלל במה שמקובל כאילו יש "מנהג" לא לדבר על זה, כי רבים חללים הפילה שילדים נתקלים בזה בתמימותם בל...
על ידי ונתנו ידידים
ד' יוני 20, 2018 10:09 pm
פורום: תכלת ודין הקרבה בזמה"ז
נושא: האם החברונערס הם אלו שיכניסו את התכלת לעולם הישיבות
תגובות: 85
צפיות: 1916

Re: האם החברונערס הם אלו שיכניסו את התכלת לעולם הישיבות

כל הגדולים שלא הלכו עם תכלת היו בתקופה שעדיין לא נתברר הדבר כל צרכו, רוב הקונטריסים בעניין שמשיבים על כל טענות המתנגדים יצאו בשנים האחרונות אחר פטירתן של הגדולים, ידוע שהגרש״ז והגרי״ש והגרש ווזנר לא נכנסו לברר את העניין, ולכן סביר להניח שאם היו רואים כל טענות התומכים בתכלת היו מסכימים והלכה כבתראי,...
על ידי ונתנו ידידים
ד' יוני 20, 2018 9:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: איסור גברא ואיסור חפצא
תגובות: 28
צפיות: 180

Re: איסור גברא ואיסור חפצא

דברי הרב סגי נהור הם ריטבא רק שהא טעה בין טומאה לקדושה, הריטב"א לומד שכל איסורי תורה הם איסור גברא כיון שאין שדינוי בעצם החפץ ורק הקדש ונדרים הדומים להקדש בענין זה הם איסור חפצא כיון שיש בהם חלות קדושה כוונתי פשוטה אלא שאולי לא הסברתי כראוי. יש קושי להבין מהו איסור חפצא, שהרי דיני התורה פונים ...
על ידי ונתנו ידידים
ב' יוני 18, 2018 10:02 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הופעה בישיבה מעורבת של אברהם פריד
תגובות: 81
צפיות: 1447

Re: הופעה בישיבה מעורבת של אברהם פריד

חול הים כתב:
הפצת המעיינות כתב:עשה לך רב

בחו״ל לרב לא היו אוסרים זאת.
כאן אם אשאל מישהו, או שיהיה קיצוני ויגיד שאסור, או שיפחד לומר שמותר ויגיד שאסור.

בחו"ל החרדים לא הולכים לכאלו דברים, נקודה.
על ידי ונתנו ידידים
ב' יוני 18, 2018 9:47 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 6832
צפיות: 550043

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

יישר כח חלמיש, אישנמ כתב: "התמונה משנת תשכ"ד עת הגיע הרבי מנובומינסק ארצה, להכנסיה הגדולה החמישית, כפי שכתוב בצד התמונה: אוגוסט 1964, המאורע היה חנוכת הבית ל"אורות ישראל" של חסידי קרלין סטולין ברחוב אגריפס, ליד הרבי מנובומינסק יושב הרב נחמן שניידר (ראשו נשען על ידו), לידו יושב ר...
על ידי ונתנו ידידים
ד' יוני 13, 2018 10:00 pm
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: קצב הלימוד של דורינו - המצאה של הדור האחרון?
תגובות: 19
צפיות: 833

Re: קצב הלימוד של דורינו - המצאה של הדור האחרון?

גם רע"א הי' לו סדר של דף למאה יום וגם המהריל דיסקין קראתי פעם שהי' לו שיעור בלאיטיות כזה, אמנם ברור שכל אלו הי' אחר שלמדו כבר את השס בבקיאות ובעיון קל.
ודרך אגב לפי החשבון שעשיתי בגיטין יוצרא שאפי' אם נניח שהחת"ס מסר שיעורים בכל שבוע שבשנה הרי הוא עמוד לשבוע הרבה יותר מהר מהקצב של היום.
על ידי ונתנו ידידים
ד' יוני 13, 2018 9:52 pm
פורום: אספקלריא
נושא: 70 שנות מדינה- מאמר שהיה אמור להתפרסם באלעד ונגנז
תגובות: 193
צפיות: 8307

Re: 70 שנות מדינה- מאמר שהיה אמור להתפרסם באלעד ונגנז

מאמר (מתועב) המציג את ההצדקה לרצח עוברים ע"פ תיאוריה פמיניסטית רדיקלית, עם סקירת ספרות. (בבחינת אתה למד להבין ולהורות, רח"ל, מול הגישות הרצחניות הללו. על מנת להתמודד איתן צריך לדעת שאכן הן קיימות) נורא ואיום, בבחינת לטהר את השרץ בק"נ טעמים. נבהלתי איך שהיסוד לא בנוי על הטעם אלא הטעם ...
על ידי ונתנו ידידים
ג' יוני 12, 2018 10:46 pm
פורום: אספקלריא
נושא: 70 שנות מדינה- מאמר שהיה אמור להתפרסם באלעד ונגנז
תגובות: 193
צפיות: 8307

Re: 70 שנות מדינה- מאמר שהיה אמור להתפרסם באלעד ונגנז

מהו פסק ההלכה ע"פ התורה במקרה של הכנר? שמעתי פעם שהרב זילברשטיין שליטא מביא מחמיו הגריש זצ"ל במקרה שלקחו מאדם אבר שלא ביודעיו והשתילו אותו במישהו אחר האם מותר לו לתבוע את זה בחזרה כמדומני שהוא דיבר אפי' על חשבון חייו של השני, ואם זכורני היטיב הפסק הי' שכן, כי האבר הוא שלו ואינו שייך להשני...
על ידי ונתנו ידידים
ג' יוני 12, 2018 10:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: איסור גברא ואיסור חפצא
תגובות: 28
צפיות: 180

Re: בחורים הלומדים את סברת כרסם

דברי הרב סגי נהור הם ריטבא רק שהא טעה בין טומאה לקדושה, הריטב"א לומד שכל איסורי תורה הם איסור גברא כיון שאין שדינוי בעצם החפץ ורק הקדש ונדרים הדומים להקדש בענין זה הם איסור חפצא כיון שיש בהם חלות קדושה כוונתי פשוטה אלא שאולי לא הסברתי כראוי. יש קושי להבין מהו איסור חפצא, שהרי דיני התורה פונים ...
על ידי ונתנו ידידים
ב' יוני 11, 2018 10:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: איסור גברא ואיסור חפצא
תגובות: 28
צפיות: 180

Re: בחורים הלומדים את סברת כרסם

דברי הרב סגי נהור הם ריטבא רק שהא טעה בין טומאה לקדושה, הריטב"א לומד שכל איסורי תורה הם איסור גברא כיון שאין שדינוי בעצם החפץ ורק הקדש ונדרים הדומים להקדש בענין זה הם איסור חפצא כיון שיש בהם חלות קדושה
על ידי ונתנו ידידים
ב' יוני 11, 2018 10:19 pm
פורום: אספקלריא
נושא: כנס אחוות התורה - רשמים
תגובות: 207
צפיות: 9131

Re: כנס אחוות התורה - רשמים

כבר הביאו את האגר"מ פה http://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=51&t=40361&start=120#p462036 וכבר הערתי ע"ז אח"כ שיש הבדל גדול בין שם להיום וז"ל נפלא מאד, אמנם כי יש לחלק כי כל עוד שהביטוי בני תורה הי' ביטוי על מעלה וכתר תורה אינו מן הראוי שיטלו לעצמם מה שאינם וגם אין סיבה ...
על ידי ונתנו ידידים
ו' יוני 08, 2018 12:15 pm
פורום: אספקלריא
נושא: האם בכדי להיות 'חרדים' אנחנו חייבים שיהיו 'חילונים'? [אברכים - בעלי בתים]
תגובות: 4
צפיות: 414

Re: האם בכדי להיות 'חרדים' אנחנו חייבים שיהיו 'חילונים'? [אברכים - בעלי בתים]

עצם הנושא מעניינת אבל היית צריך להפסיק באמצע בלי כל החצי השני שכבר נמאס לי ואני מניח לאחרים לקרוא ולדוש את אותם נושאים שוב ושוב, וגם כמה שורות באמצע שלא לעורר פרובוקציות.
על ידי ונתנו ידידים
ו' יוני 08, 2018 5:23 am
פורום: אספקלריא
נושא: צונאמי של 'השקפה'...
תגובות: 123
צפיות: 5118

Re: צונאמי של 'השקפה'...

אני מתחרט על לשעבר, שהתגוננתי מפני התקפות אישיות עליי ועל אנשי חוגי, ובמרומז, ולפעמים לא, על רבותיי המובהקים, רובם נ"ע. זה מוזר, מעורר רחמים, וחסר תוחלת. אני מקבל על עצמי לא לעשות כך, בעתיד, בל"נ, ולהודיע כי אינני צד בשיח כזה. יודעני שיהיו שיקפצו ויגידו טול קורה, אז ראשית, אני אכן שגיתי ו...
על ידי ונתנו ידידים
ה' יוני 07, 2018 10:46 pm
פורום: אספקלריא
נושא: כנס אחוות התורה - רשמים
תגובות: 207
צפיות: 9131

Re: כנס אחוות התורה - רשמים

זכורני בימי סיום הש"ס לפני מחזור וחצי בתשס"ה הייתי לומד בביהמ"ד של הגאון ר' אשר וייס 'מנחת אשר' בימים ההם שכן ב'קרן הילד' בירושלים והוא דיבר בפני האברכים כי ימים אלו הם ימי חג לכלל ישראל שאלפים רבים מסיימים ש"ס. היו אברכים שרטנו על כך, למה הוא לא מרומם אותנו האברכים שמתעמקים בסו...
על ידי ונתנו ידידים
ה' יוני 07, 2018 10:35 pm
פורום: אספקלריא
נושא: כנס אחוות התורה - רשמים
תגובות: 207
צפיות: 9131

Re: כנס אחוות התורה - רשמים

אם אתה כבר דורש סמוכין האם לשורי שדי הענין הוא גם צניעות?! ואגב, יש רשימה ארוכה של דברים שם בשם רבי יוסי בכל מיני הקשרים. (שוב, יתכן שאני טועה אשמח למקור יותר קדום) שאלה טובה! יתכן שיש בזה גם מענינא דצניעות הפרט שאינו מדבר על נכסיו באופן מפורט אלא באופן מכליל, ויתכן גם דהשור הי' מעין גסות. כך או כך...
על ידי ונתנו ידידים
ג' יוני 05, 2018 9:38 pm
פורום: אספקלריא
נושא: כנס אחוות התורה - רשמים
תגובות: 207
צפיות: 9131

Re: כנס אחוות התורה - רשמים

אגרות משה יו"ד ד, לו טו. אם כדאי להחשיב אלה שעזבו את הישיבה לבני תורה, משום החשש שמא יתקלקלו יותר ומש"כ מע"כ ידידי על מה שכתבתי בתשובה שם [שאף מי שלא יתקלקל בבתי ספר של המדינה] 'אבל איך שיהיה לא שייך שיהיה אף בן תורה', שח"ו יצא מזה קלקול לאלו שסוף סוף יכנסו לעסק פרנסה. וכו'. נפל...
על ידי ונתנו ידידים
ג' יוני 05, 2018 1:14 am
פורום: אספקלריא
נושא: כנס אחוות התורה - רשמים
תגובות: 207
צפיות: 9131

Re: כנס אחוות התורה - רשמים

א. ב. אולי תראה לנו הרמז לדברים אלו אני לא ראיתי' וכמו שציינתי לעיל. ג. הוא דן יחידי כי אף אחד אינו דן איתו ובמקום שאין איש וכו', אם ישתפו איתו פעולה יהי' הנהגה מתוך שיתוף פעולה, ואני מאמין (בלי הכרות אישית אלא מתוך אמונה בישרות האדם) שאז אפי' בכאלו נושאים שאולי יש חילוקי דעות יוכלו להשפיע עליו שיי...
על ידי ונתנו ידידים
ג' יוני 05, 2018 12:59 am
פורום: אספקלריא
נושא: כנס אחוות התורה - רשמים
תגובות: 207
צפיות: 9131

Re: כנס אחוות התורה - רשמים

אולי תראה לנו הרמז לנקודות א' וב', אני לא ראיתי' וכמו שציינתי לעיל. ולגבי נקודה ב' הוא אמר כמעט מפורש הפוך. ג. הוא דן יחידי כי אף אחד אינו דן איתו ובמקום שאין איש וכו', אם ישתפו איתו פעולה יהי' הנהגה מתוך שיתוף פעולה, ואני מאמין (בלי הכרות אישית אלא מתוך אמונה בישרות האדם) שאז אפי' בכאלו נושאים שאול...
על ידי ונתנו ידידים
ב' יוני 04, 2018 9:40 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סירכות בדרום אמריקה
תגובות: 37
צפיות: 1816

Re: סירכות בדרום אמריקה

א. התכוונתי למה שכתבתי. לדעתו הבדיקות נעשות באופן מזולזל ומזורז, הוא מפרט שם בפירוט גדול את המכשולות, ומביא עדויות מדויקות [ואיני מרחיב כדי לא לפגום ברושם העצום שהשרה עלי הקונטרס. אין לי מושג בדבר סמכותו ונאמנותו של הנ"ל, אך גם אם הוא צודק רק במקצת זה כבר סיבה לאסור. אני מכיר ת"ח ויר"...
על ידי ונתנו ידידים
ב' יוני 04, 2018 9:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לכבד את עצמו במצוות
תגובות: 9
צפיות: 205

Re: לכבד את עצמו במצוות

חיימשה כתב:אני מחתן בע"ה מחר את בתי, ומסתפק אם ראוי לכבד את עצמי בברהמ''ז, כדי לקיים בזה בתוך רבים אהללנו

הכל מפורש בשו"ע או"ח סי' ר"א סע' א' וב'
על ידי ונתנו ידידים
ב' יוני 04, 2018 8:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם לכוף את יצרו דוחה לא תעשה שבתורה
תגובות: 14
צפיות: 335

Re: האם לכוף את יצרו דוחה לא תעשה שבתורה

וז"ל האבן האזל רוצח פי"ג: ובטעמא דמילתא נראה לפימש"כ הנמוק"י בשם הר"ן במה שהקשה הרמב"ן דכיון דצעב"ח דאורייתא למה פטור זקן ואינו לפי כבודו, ותי' הרמב"ן דעשה דכבוד תורה עדיף, והקשה הר"ן דהא זקן לאו דוקא קנה חכמה דמכובד נמי פטור, ולכן כתב דכיון דצעב"ח ה...
על ידי ונתנו ידידים
ב' יוני 04, 2018 8:03 am
פורום: אספקלריא
נושא: כנס אחוות התורה - רשמים
תגובות: 207
צפיות: 9131

Re: כנס אחוות התורה - רשמים

אה עכשיו אני מבין....
אין כאן לא נידון של הערכה ללומדי תורה ולא שאלה של עד כמה יש להשוות בין העובדים להעמלים בתורה, אלא הטענה הישנה נגד לומדי אקדמי'ה , בקיצור נושא אחד במסווה אחר.
על ידי ונתנו ידידים
ב' יוני 04, 2018 7:47 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם לכוף את יצרו דוחה לא תעשה שבתורה
תגובות: 14
צפיות: 335

Re: האם לכוף את יצרו דוחה לא תעשה שבתורה

א. אין פה שאלה רק של קדימה, אלא גם דין של צעב"ח, שלכוף את יצרו דוחה ל"ת שבתורה. נגיד שהיו שניהם אוהביו גם הפריקה וגם הטעינה שהדין הוא לכאו' דפריקה עדיף משום צער בע"ח והלך הוא ועשה את הטעינה האם עבר על לאו דצעב"ח, לענ"ד לא ... מנין לך? האם מי שהוא באמצע נטילת לולב או תפילה א...
על ידי ונתנו ידידים
א' יוני 03, 2018 10:53 pm
פורום: אספקלריא
נושא: כנס אחוות התורה - רשמים
תגובות: 207
צפיות: 9131

Re: כנס אחוות התורה - רשמים

אני נסיתי כמה פעמים לקרוא את הדרשה של רבי לייבל ולא הבנתי כלל איפא הבעי' של הכותבים כאן, ולכן חשבתי אולי לנתח את זה ביחד ואחכם או אתחכם בענין זה. לכל המעוניין, קיבלתי במייל את תמלול הנאום של רד"ל: אנחנו כאן הערב – ספרדים, אשכנזים, חסידים, ליטאים, קנאים, אקדמאים, נטורי קרתא, חיילים, כלל ישראל. כ...
על ידי ונתנו ידידים
א' יוני 03, 2018 9:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם לכוף את יצרו דוחה לא תעשה שבתורה
תגובות: 14
צפיות: 335

Re: האם לכוף את יצרו דוחה לא תעשה שבתורה

א. אין פה שאלה רק של קדימה, אלא גם דין של צעב"ח, שלכוף את יצרו דוחה ל"ת שבתורה. נגיד שהיו שניהם אוהביו גם הפריקה וגם הטעינה שהדין הוא לכאו' דפריקה עדיף משום צער בע"ח והלך הוא ועשה את הטעינה האם עבר על לאו דצעב"ח, לענ"ד לא כי עשה מצוה אחרת והי' עוסק במצוה. וכל פעם שיש לו ב' ...
על ידי ונתנו ידידים
א' יוני 03, 2018 5:09 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם לכוף את יצרו דוחה לא תעשה שבתורה
תגובות: 14
צפיות: 335

Re: האם לכוף את יצרו דוחה לא תעשה שבתורה

א. אוהב לפרוק ושונא לטעון הוא דין קדימה במצוות ולא ביטול מצוה ח"ו. ב. האם יש מצוה להיות ותרן בממונו בכי האי גוונא, או שהוא רק בשיש דין ודברים ביניהם, אבל כאן למה שיוותר לו על הכסף שלכו"ע מגיע לו? א. איזה מצוה יש לכוף את יצרו? ב. להיות וותרן בממונו, הכוונה לא להקפיד, ומן הסתם זה בכל מצב, ל...
על ידי ונתנו ידידים
א' יוני 03, 2018 12:03 am
פורום: אספקלריא
נושא: כנס אחוות התורה - רשמים
תגובות: 207
צפיות: 9131

Re: כנס אחוות התורה - רשמים

אני לא מבין, אם הציטוט פה מהדרשה הוא נכון אין פה כלום מההערות של פותח האשכול, הוא מדבר מאד לעניין, ויש כאן סתם הוצאת שם רע. הוא בהחלט נותן את הכבוד הראוי להלומדים בקביעות, הגם שהוא לא מאריך על זה כי אין זה המטרה כאן. הוא סך הכל אומר שמי שעובד לפרנסתו צריך שיהי' ג"כ 'בן תורה', ודבר זה ברור הוא ה...
על ידי ונתנו ידידים
ש' יוני 02, 2018 11:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם לכוף את יצרו דוחה לא תעשה שבתורה
תגובות: 14
צפיות: 335

Re: האם לכוף את יצרו דוחה לא תעשה שבתורה

א. אוהב לפרוק ושונא לטעון הוא דין קדימה במצוות ולא ביטול מצוה ח"ו.
ב. האם יש מצוה להיות ותרן בממונו בכי האי גוונא, או שהוא רק בשיש דין ודברים ביניהם, אבל כאן למה שיוותר לו על הכסף שלכו"ע מגיע לו?
על ידי ונתנו ידידים
ו' יוני 01, 2018 11:17 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כינוס ארכיאולוגיה תורנית ה'תשע"ז
תגובות: 231
צפיות: 10508

Re: כינוס ארכיאולוגיה תורנית ה'תשע"ח

אני מעוניין לעשות מושב על התכלת, ולהביא מישהו בעד ומישהו נגד, אני מחפש כעת מישהו נגד, ועדיין לא הצלחתי למצוא, אודה על כל רעיון. תודה רבה. אני לא יודע אם זה ילך, כי הנגד הוא לא איזה שיטה ובנין של ראיות נוגדים, אלא בעיקר אמונה ברבותינו וסלידה מחדשות ומגובה בכמה קושיות על הבעד שיהי' מספיק להשתמש בשיטת...
על ידי ונתנו ידידים
ו' יוני 01, 2018 10:10 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כינוס ארכיאולוגיה תורנית ה'תשע"ז
תגובות: 231
צפיות: 10508

Re: כינוס ארכיאולוגיה תורנית ה'תשע"ח

אני מעוניין לעשות מושב על התכלת, ולהביא מישהו בעד ומישהו נגד, אני מחפש כעת מישהו נגד, ועדיין לא הצלחתי למצוא, אודה על כל רעיון. תודה רבה. הרב יהושע ענבל תודה, הוא ירצה אי"ה בכינוס על נושא אחר. על מה הולך להיות הכנס השנה והאם יש עוד פרטים. (חשבתי שראיתי בפורום שאולי יהי' חזרה על הכנס של השנה שע...
על ידי ונתנו ידידים
ו' יוני 01, 2018 10:08 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כינוס ארכיאולוגיה תורנית ה'תשע"ז
תגובות: 231
צפיות: 10508

Re: כינוס ארכיאולוגיה תורנית ה'תשע"ח

אני מעוניין לעשות מושב על התכלת, ולהביא מישהו בעד ומישהו נגד, אני מחפש כעת מישהו נגד, ועדיין לא הצלחתי למצוא, אודה על כל רעיון. תודה רבה. אני לא יודע אם זה ילך, כי הנגד הוא לא איזה שיטה ובנין של ראיות נוגדים, אלא בעיקר אמונה ברבותינו וסלידה מחדשות ומגובה בכמה קושיות על הבעד שיהי' מספיק להשתמש בשיטת...
על ידי ונתנו ידידים
ה' מאי 31, 2018 12:44 am
פורום: דרישת ציון
נושא: מאמר מקיף בענין שבועות הגלות
תגובות: 138
צפיות: 4158

Re: מאמר מקיף בענין שבועות הגלות

לא היה בדורות הראשונים פגימה בכל אשר להם, אלא חטא ע"ז, אבל לא בסתם חטאים והעברה על התורה. וכן לא תימצא סתירה שאחאב מוכן היה למסור אפילו את נשיו אבל לא את מחמד ליבו - זו התורה, והיה שונה שמונים וחמשה פנים בתורת כהנים, וכדאמרו בסנהדרין קג: "תנו רבנן מנשה היה שונה חמשים וחמשה פנים בתורת כהני...
על ידי ונתנו ידידים
ה' מאי 31, 2018 12:32 am
פורום: אספקלריא
נושא: האם יש קשר בין צידוק הדין לבין מדות טובות?
תגובות: 23
צפיות: 1029

Re: האם יש קשר בין צידוק הדין לבין מדות טובות?

אליעזר בלוי כתב:
ונתנו ידידים כתב:ולעיקר האשכול איני יודע אם אהבת הבורא קשור לעבודת המידו, אמנם אהבת הבורא בדרך כלל מביא לידי שמחת החיים ומי שיש לו שמחת החיים יש לו בדרך כלל הרבה מידות טובות.

אם אפשר
להסביר הקשר
שבין אהבת הבורא
לשמחת החיים


כי שמחת החיים נובע בדרך כלל מאמונה פשוטה תמה ונקי' שנמצא ביתר שאת אצל אוהבי השם
על ידי ונתנו ידידים
ג' מאי 29, 2018 11:36 pm
פורום: אספקלריא
נושא: האם יש קשר בין צידוק הדין לבין מדות טובות?
תגובות: 23
צפיות: 1029

Re: האם יש קשר בין צידוק הדין לבין מדות טובות?

בכל מקום שאתה מוצא גדולתם של שרידי השואה שם אתה מוצא ענוותנותם. ובכל פעם רוחך מתפעמת מחדש לקול משבריהם ולקול המים האדירים משברי נפש, אותם חצו בגפם. מידות תרומיות בד"כ מושגות ונקנות בעמל רב, כך לימדונו רבותינו. מאידך בינותינו מסתובבים רבים שבמבט קל נראה כאילו הם אינם צריכים 'לעבוד' על מידותיהם,...
על ידי ונתנו ידידים
ג' מאי 29, 2018 1:00 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: "ניגונים ליטאיים"
תגובות: 113
צפיות: 5462

Re: הניגון הידוע ששר אברהם בן אברהם בעת מיתתו

א"א לעשות כלל שאין בשום ניגון ליטאי טעם וריח יש כמה וכמה שיש בהם טעם מיוחדת ועכ"פ כשמתחברים להנסטלגה שבהם, אבל ניגון זה שונה לגמרי שאין בו שום טעם וריח כלל ואני גם לא יכול לדמיין את רב"ב שר את זה, ולא מתחיל להבין איך יתכן שהגר צדק עלה למוקד עם ניגון כזה ואולי יש כאן משהו מדומיין
על ידי ונתנו ידידים
א' מאי 27, 2018 12:09 am
פורום: אספקלריא
נושא: אחרית הימים ומדינת ישראל במשנת מרן הרב שמואל אויערבאך זצוק"ל
תגובות: 69
צפיות: 5253

Re: אחרית הימים ומדינת ישראל במשנת מרן הרב שמואל אויערבאך זצוק"ל

הסיפור שמספרים בחו"ל, שהגאון ר' יעקב קמנצקי רצה שיבא לחו"ל לכהן פאר בתור ראש ישיבת תורה ודעת ( לא ברור כלל שהרב יעקב היה לו הסמכות להעמיד ראש ישיבה שם, כך שהסיפור לא נראה לי אמיתי ), ואביו והרב שך התנגדו לזה, משום שהוא כעולה תמימה ואין לו לצאת לחו"ל, נראה לי קצת מוגזם. זה הי' א' מעיק...
על ידי ונתנו ידידים
ו' מאי 25, 2018 9:12 am
פורום: אספקלריא
נושא: אנחנו לא עושים חשבונות! באמת?
תגובות: 61
צפיות: 2261

Re: אנחנו לא עושים חשבונות! באמת?

אני לא מבין את פותח האשכול. הדבר החשוב כאן הוא מי אמר מה. ולא בשביל לריב אלא דווקא בשביל לדעת דברי תורה. הידיעה מה סבר הרב שך או מה סבר הגר"ח גריינימן יש לה חשיבות תורנית לא פחות מסברות חברי הפורום. ברור, אמנם אם התוצאות יהיו לא רצויות אולי טוב להתעלם מלפרסמו שלא יבא לידי מריבות וזלזול בחכמי ת...
על ידי ונתנו ידידים
ה' מאי 24, 2018 11:04 pm
פורום: אספקלריא
נושא: אנחנו לא עושים חשבונות! באמת?
תגובות: 61
צפיות: 2261

Re: אנחנו לא עושים חשבונות! באמת?

אכן שאלה ידועה ומצויה ומורכבת, התלויה גם בגדרי עבירה לשמה, וחטא כדי שיזכה חבירך, וניחא ליה לחבר וכו', ובשינוי קל אולי תשתנה ההוראה, הנתונה בספיקות וחילוקי דעות גם בלא"ה. ופטור בלא כלום א"א, אצרף תמיהה ישנה אשר עימי. הסיפור עם החזו"א, כמובא לפניכם. ונתקשיתי, אם כך היא ההוראה, גיהנום ז...

עבור לחיפוש מתקדם