מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 449 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי ונתנו ידידים
ו' מאי 03, 2019 10:53 am
פורום: בית המדרש
נושא: לפני עור לא תתן מכשול - שני דינים שונים מפסוק אחד כיצד?
תגובות: 11
צפיות: 887

Re: לפני עור לא תתן מכשול - שני דינים שונים מפסוק אחד כיצד?

אין להקשות מרש"י עה"ת על דרך ההלכה, כידוע שרש"י הוא פשטן ולא פוסק, ובפרט בפירושו על התורה. זה לא שייך לעניננו, ששני הדברים הובאו להלכה. מקורו של רש"י הוא תו"כ והשני הוא גמרא וא"כ שניהם הם חז"לים ושייך להקשות, מה גם שצודק הרב סגי נהר שהרמב"ם פסק ב' הדינים, אמנ...
על ידי ונתנו ידידים
ד' מאי 01, 2019 6:56 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: שיר השירים - פשט ומליצה
תגובות: 36
צפיות: 3354

Re: שיר השירים - פשט ומליצה

דרך אגב, בעניין ההבדל בין מלך לרועה, יתכן שכאן (וכמו בריש קהלת) נרמז שגלה ממלכותו לזמן מה. ונראה כי נשאה בגלות, ושב למלכותו. כאילו שיש מי שחושב ששיר השירים הוא איזה סיפור אמיתי בין שלמה לאיזה אשה הובא כאן לעיל שכן פרש הגריז"ש לא כי אלא הריז"ש מסביר בדרך משל על יחס שלמה עם עמו וכדומה. אם כ...
על ידי ונתנו ידידים
ד' מאי 01, 2019 8:56 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: איזו מהדורת רמב"ן עה"ת מומלצת?
תגובות: 23
צפיות: 3222

Re: איזו מהדורת רמב"ן עה"ת מומלצת?

ארזי הלבנון כתב:
ונתנו ידידים כתב:עכשיו ראיתי בקטלוג של מוסד הרב קוק שיצא לאור ספר חדש על הרמב"ן שבע כרכים מאת הרב שלמואל הלחמי, כתוב שם ביאור חדש משולב בתוך דברי הרמב"ן בשפה ברורה ורהוטה.

אליו בדיוק התייחסתי בדבריי לעיל

סליחה לא ראיתי או ראיתי ושכחתי, ובכל זאת הבהרת לנו יותר טוב ממני.
על ידי ונתנו ידידים
ד' מאי 01, 2019 8:16 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: איזו מהדורת רמב"ן עה"ת מומלצת?
תגובות: 23
צפיות: 3222

Re: איזו מהדורת רמב"ן עה"ת מומלצת?

הספר שאני דיברתי עליו מחברו הוא א' בשם הרב נחום ברווסקי רב בהר נוף, ת"ח גדול, הספר שלו שאיני זוכר את שמו הוא בעיקר להביא הדברים המחודשים בהרמב"ן שיש עליהם מחלוקת של עוד ראשונים. עכשיו ראיתי בקטלוג של מוסד הרב קוק שיצא לאור ספר חדש על הרמב"ן שבע כרכים מאת הרב שלמואל הלחמי, כתוב שם ביאו...
על ידי ונתנו ידידים
ג' אפריל 30, 2019 11:30 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: איזו מהדורת רמב"ן עה"ת מומלצת?
תגובות: 23
צפיות: 3222

Re: איזו מהדורת רמב"ן עה"ת מומלצת?

פעם הכרתי מישהו שעשה ספר נאה על הרמב"ן, כרגע איני זוכר את שמו, הוא גר בהר נוף, אני חושב שהוא רב שם, הוא אמריקאי במקור.
על ידי ונתנו ידידים
ג' אפריל 30, 2019 11:23 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: שיר השירים - פשט ומליצה
תגובות: 36
צפיות: 3354

Re: שיר השירים - פשט ומליצה

בן מיכאל כתב:דרך אגב, בעניין ההבדל בין מלך לרועה, יתכן שכאן (וכמו בריש קהלת) נרמז שגלה ממלכותו לזמן מה.
ונראה כי נשאה בגלות, ושב למלכותו.

כאילו שיש מי שחושב ששיר השירים הוא איזה סיפור אמיתי בין שלמה לאיזה אשה
על ידי ונתנו ידידים
ב' אפריל 29, 2019 4:48 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: אדמו"ר מקאליב זצ"ל
תגובות: 67
צפיות: 6043

Re: ◆ אלון בכות ◆

אני לא מבין האם יש לו בנים וצאצאים או לא, כמדומני שאמרו שנכדו הוא ממשיך דרכו באדמורות, ואני חשבתי שאין לו ילדים?
על ידי ונתנו ידידים
ה' אפריל 25, 2019 1:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הבעיה באמירת לשם ייחוד לפני ספירת העומר
תגובות: 14
צפיות: 1688

Re: הבעיה באמירת לשם ייחוד לפני ספירת העומר

ולענין אמירת מצות עשה הרי גם בקידוש אומרים אצלנו 'לקיים מצות עשה לקדש על היין שנא' זכור ושמור, וליכא בזה אלא מצוה מדרבנן דהרי כבר יצא בתפילה, אלא הביאור דהוא מצות עשה מדרבנן וסמכוהו על קרא זו, וה"ה לענין ספירת העומר יש מצות עשה מדרבנן ואסמכוהו אקרא דוספרתם
על ידי ונתנו ידידים
ה' אפריל 25, 2019 1:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הבעיה באמירת לשם ייחוד לפני ספירת העומר
תגובות: 14
צפיות: 1688

Re: הבעיה באמירת לשם ייחוד לפני ספירת העומר

הכף החיים הוא תמוה ביותר דהרי בשלמא כשעונה לחבירו שהיום סופרים כך וכך הרי אמר את מנין היום ואולי יצא בזה ידי חובת המצוה אבל כשקורא בתורה ואומר מצות הבורא לספור שבע שבתות היכן יש כאן מנין היום ומה שייך בזה יצא ידי חובתו וודאי דחייב לספור עדיין והנח להם לישראל.
על ידי ונתנו ידידים
ה' אפריל 25, 2019 1:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: "הלך אחר הרוב" כנגד כל הסיכויים
תגובות: 113
צפיות: 9958

Re: "הלך אחר הרוב" כנגד כל הסיכויים

חשבתי מקרה נוסף, בו דין ההליכה אחר הרוב יוצרת תוצאה שנשענת על מיעוט. הרי הטריפה אינה נכנסת לדיר להתעשר, וא"כ כדי להניח שהעשירי הוא מעשר בהמה לא מספיק לתלות בהמה אחת ברוב שאינם טריפות, אלא צריך להניח שכל העשרה הם לא טריפות, ובהרבה מקרים זה עצמו בגדר מיעוט להניח שבעשר בהמות לא היתה א"א טריפ...
על ידי ונתנו ידידים
ד' אפריל 17, 2019 11:52 pm
פורום: פסח
נושא: האוכל מצה בשאר ימי הפסח-למה לא יעבור על בל תוסיף?
תגובות: 28
צפיות: 2176

Re: האוכל מצה בשאר ימי הפסח-למה לא יעבור על בל תוסיף?

תמהתי על השאלה הרי שלא בזמנה לכו"ע אין עוברין אלא אם נתכון לשם מצוה ומאי בל תוסיף איכא, [ושוב נתישב לי כונת מר שמכיון שמתכון לצאת מספק משום דעת הגר"א אית לי' כונה וא"כ עה"צ דלית הלכתא כהגר"א עובר בבל תוסיף, אמנם גם זה אינו נכון דכל שעושה כן מספק מצוה אינו בל תוסיף וכמו מניח...
על ידי ונתנו ידידים
ד' אפריל 17, 2019 10:18 pm
פורום: פסח
נושא: האוכל מצה בשאר ימי הפסח-למה לא יעבור על בל תוסיף?
תגובות: 28
צפיות: 2176

Re: האוכל מצה בשאר ימי הפסח-למה לא יעבור על בל תוסיף?

תמהתי על השאלה הרי שלא בזמנה לכו"ע אין עוברין אלא אם נתכון לשם מצוה ומאי בל תוסיף איכא, [ושוב נתישב לי כונת מר שמכיון שמתכון לצאת מספק משום דעת הגר"א אית לי' כונה וא"כ עה"צ דלית הלכתא כהגר"א עובר בבל תוסיף, אמנם גם זה אינו נכון דכל שעושה כן מספק מצוה אינו בל תוסיף וכמו מניח ...
על ידי ונתנו ידידים
א' אפריל 14, 2019 12:19 am
פורום: בית התלמוד
נושא: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי
תגובות: 199
צפיות: 53302

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

עזריאל ברגר כתב:
שייף נפיק כתב:שמעתי רמז על החללית 'בראשית' בדף של היום -
''ראשית הפסיק הענין''...

מענין לענין באותו ענין, הרבי הרש"ב מליובאוויטש אמר פעם "בראשית היא פרשה שמחה, למרות שהסוף אינו נעים כל כך..." (היום יום ג חשוון).

רק הסוף? הרי רובו אינו נעים.
על ידי ונתנו ידידים
ש' אפריל 13, 2019 11:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: על כמה מצוות ל"ת יש מיתת בית דין?
תגובות: 10
צפיות: 261

Re: על כמה מצוות ל"ת יש מיתת בית דין?

נכון טעיתי לא ראיתי את סוף דברי הרמבם
על ידי ונתנו ידידים
ש' אפריל 13, 2019 10:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: על כמה מצוות ל"ת יש מיתת בית דין?
תגובות: 10
צפיות: 261

Re: על כמה מצוות ל"ת יש מיתת בית דין?

המספרים שלך לא תואמים בדיוק למה שכתוב ברמבם שם ואולי לא הבנתי נכון את החשבון שלך, ובכל זאת כלפי עיקר שאלתך עיין שם פ' טו
על ידי ונתנו ידידים
ג' אפריל 09, 2019 11:11 am
פורום: אספקלריא
נושא: הדברי יואל בעניין הבחירות למי שרבותיו הורו לו להצביע
תגובות: 35
צפיות: 2172

Re: הדברי יואל בעניין הבחירות למי שרבותיו הורו לו להצביע

על ראשון ראשון: יש כאן סילוף בגדול! במקור הסיפור [אגב המקור שהבאתי, מהרב אהרן הכהן פאללאק, איש חסיד ירא שמים ומורם מעם, הוא היה הסופר האישי של האדמו"ר מסאטמאר, דמות ידוע ומפורסמת בין חסידי סאטמאר, ופרשיותיו הם מן היקרים ביותר, מובן מאליו אשר נאמנותו והנוסח שהוא בעצמו סיפר, עולה על כולנה, והמקו...
על ידי ונתנו ידידים
ב' אפריל 08, 2019 6:30 pm
פורום: אספקלריא
נושא: האם מותר לקבל תפקיד במטה בחירות במפלגה חילונית?
תגובות: 21
צפיות: 1880

Re: האם מותר לקבל תפקיד במטה בחירות במפלגה חילונית?

כמדומה שאחד באפריל זו מתיחה יהודית כנגד הנוצרים המשוכנעים שמשיחם שנולד ב1 בינואר, לא התעבר מאדם אלא מרוח. ובהיות ו1 באפריל זה תשעה חודשים קודם, זמן היצירה של ישו, לועגים להם שהם מאמינים לכל בדיה, והראיה שעכשיו האמינו למתיחה, כך גם אמונתם היא בדיה מבדחת. ראיתי באיזשהו מקום הסבר למה תשעה ירחי לידה נא...
על ידי ונתנו ידידים
ב' אפריל 08, 2019 1:09 pm
פורום: אספקלריא
נושא: האם מותר לקבל תפקיד במטה בחירות במפלגה חילונית?
תגובות: 21
צפיות: 1880

Re: האם מותר לקבל תפקיד במטה בחירות במפלגה חילונית?

כמדומה שאחד באפריל זו מתיחה יהודית כנגד הנוצרים המשוכנעים שמשיחם שנולד ב1 בינואר, לא התעבר מאדם אלא מרוח. ובהיות ו1 באפריל זה תשעה חודשים קודם, זמן היצירה של ישו, לועגים להם שהם מאמינים לכל בדיה, והראיה שעכשיו האמינו למתיחה, כך גם אמונתם היא בדיה מבדחת. ראיתי באיזשהו מקום הסבר למה תשעה ירחי לידה נא...
על ידי ונתנו ידידים
ש' מרץ 23, 2019 10:17 pm
פורום: אספקלריא
נושא: האם הנפטר יודע מי למד לע"נ? אחריות האשה על צניעותה
תגובות: 230
צפיות: 11058

Re: האם הנפטר יודע מי למד לע"נ? והאם יש הלכה שאשה יפה צריכה להיזהר יותר?

הנהגתו של רבי יוסי דמן יוקרת אינה מדת חסידות, קרי משהו שיש לשאוף אליו, אלא משהו שלא ברור איך לאכול אותו. נראה לי שאני לא יודע איך לאכול את דבריך. אמנם לגופו של ענין השאלה הגדולה היא כמה תקף בזמן הזה את הענין של כל כבודה בת מלך פנימה , וודאי שאם זה רשותה להלך בין הבריות אין היא צריכה למנוע זאת כדי ל...
על ידי ונתנו ידידים
ד' מרץ 20, 2019 11:57 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: עצות לשמחת פורים
תגובות: 25
צפיות: 1250

Re: עצות לשמחת פורים

במטותא מנייכו, העלו נא עצות להרבות בשמחת הפורים בחדוותא שלימתא, בלא הוללות וסכלות. בייחוד בסעודה אשר אין בה שיכור שירומם את האווירה. קודם כל אפי' אם אין שיכור תהי' אתה קצת בגילופין ותוכל לרומם את המצב. שנית תדליק קצת מוזיקה ותשיר עם הילדים דברים המשמחים, שלישית העבודה שלך להכניס שמחה בבני ביתך הוא ...
על ידי ונתנו ידידים
ב' מרץ 18, 2019 8:15 am
פורום: בית המדרש
נושא: השתדלות באופן שאינו ראוי
תגובות: 234
צפיות: 6199

Re: השתדלות באופן שאינו ראוי

חברים יקרים, 'חיימשה' ו'עושה חדשות', ראיתי את תגובותיכם על דבריי שהרגיזו אתכם. הסתפקתי אם יש טעם להשיב באופן ענייני וממוקדם, ואני נוטה לכך שאין בזה טעם. ל'חיימשה' כבר כתבתי בזמנו שאני מאוד מעריך ומייקר את אישיותו, אבל איני רואה בו פרטנר לדיון ענייני (ולכן אני בדרך כלל לא מגיב לו באשכולות אחרים. ולא...
על ידי ונתנו ידידים
א' מרץ 17, 2019 10:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השתדלות באופן שאינו ראוי
תגובות: 234
צפיות: 6199

Re: השתדלות באופן שאינו ראוי

בנוגע להאור החיים הקד' שבעל בחירה יכול להזיק עיין בספר ברכת שמעון (מהג"ר ברוך שמעון שניאורסון זצ"ל רה"י דטשיבין) דברים נפלאים ומאירים שהביא ראיות לדבריו מש"ס וביארו באופן נפלא, ספרו על האוה"ח הודפס מתחת להאוה"ח במקראות גדולות דפוס וגשל , ומסתמא מתוך דבריו אפשר להבין גם ...
על ידי ונתנו ידידים
א' נובמבר 25, 2018 9:39 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: יעקב תקע אהלו בהר, ולבן - בהר הגלעד מה ההבדל?
תגובות: 25
צפיות: 1161

Re: יעקב תקע אהלו בהר, ולבן - בהר הגלעד מה ההבדל?

הרי מן המקרא יודעים אנחנו שזה אותו חבל ארץ (הר הגלעד, מחניים, נחל יבוק. לפני כן אין הרים), ולשון נופל על לשון. (והרמב"ן) [ורש"י ומביאו הרמב"ן] שאומר ש'מצפה גלעד' הוא 'מצפה' / ה'גַלְעֵד' של לבן - ע"ש יצף ה', בהכרח מבין שהר הגלעד ע"ש גַלְעֵד, שאל"כ מניין לו שמצפה גלעד הו...
על ידי ונתנו ידידים
א' נובמבר 18, 2018 6:31 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: הללוי-ה הללוי-ה
תגובות: 15
צפיות: 1949

Re: הללוי-ה הללוי-ה

ההערה היתה מכוונת להערה קודמת באשכול.. אני יודע שיש אחרונים, שכתבו לשרשר והביאום באשכול כבר לפניך. אך בכלל, מה לך כי נזעקת. עם תדקדק בערוה"ש למשל, תראה שלא היתה הכוונה לאמרם כחדא מחתא ולהתחיל מזמור הבא ללא ראש, אלא שלשרשר אותם, אך כשאחד הוא סוף, ואחד הוא ראש, רק ללא הפסק. (והרי הוא מביא את הטו...
על ידי ונתנו ידידים
א' נובמבר 18, 2018 12:28 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: הללוי-ה הללוי-ה
תגובות: 15
צפיות: 1949

Re: הללוי-ה הללוי-ה

הלא דבר הוא שמימות רבי עמרם גאון ועד לפני 150-200 שנה אצל איזה קהלות חסידים, לא שמענו כזאת בישראל שזו הכוונה לשרשר את המזמורים; לומר בחדא מחתי ובניגון ונשימה אחת 'הללויה הללויה', תחת הפשטות והשכל, שהכוונה להסמיך אחת לחברתה. בר מן דין, האומרם כאחת (כמו ששמעתי בילדותי אצל חסידי קרלין) אינו אלא כמתמיה...
על ידי ונתנו ידידים
ו' נובמבר 16, 2018 11:15 am
פורום: בית המדרש
נושא: כניסה לאונברסיטה - בית מינות?!
תגובות: 160
צפיות: 5885

Re: כניסה לאונברסיטה - בית מינות?!

כבר האריכו פה באשכול בההיסטורי' של לימודי חול בארה"ב ודעת רבותינו דשם, אמנם עדיין יש לי מה להוסיף כי לדעתו נעשה כאן קצת בלבול, ואסדר את הדברים. יש כאן שני נושאים שונים: א' לימוד באוניברסיטה בלילות וכדו', ב' לימודי חול בישיבות קטנות. בענין הא': בדורות שעברו בארה"ב הי' זה בנפשם של כל אב ואם ...
על ידי ונתנו ידידים
ה' נובמבר 15, 2018 10:19 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: הללוי-ה הללוי-ה
תגובות: 15
צפיות: 1949

Re: הללוי-ה הללוי-ה

בקובץ בית אהרן וישראל הי' פעם מאמר שלם לבאר את המנהג הזה באריכות ועם הרבה מראי מקומות.
על ידי ונתנו ידידים
ה' נובמבר 01, 2018 1:13 am
פורום: אספקלריא
נושא: ועשית ככל אשר יורוך...
תגובות: 19
צפיות: 1125

Re: ועשית ככל אשר יורוך...

אמנם באמת איך עשו מצוה מדבר שאינו מצוה האם אין בזה משום בל תוסיף, הרי ברור שמדינא דשו"ע אין מצוה כזו
על ידי ונתנו ידידים
ד' אוקטובר 31, 2018 9:31 pm
פורום: אספקלריא
נושא: טרגדיה איומה ונוראה - משפחה שלימה נמחקה
תגובות: 72
צפיות: 2310

Re: טרגדיה איומה ונוראה - משפחה שלימה נמחקה

עובדיה חן כתב:גזירה נוראה,אבל אם זה כל המשפחה ללא שנשאר עוד ילדים, יש כאן גם חסד בדין כי ילד שנשאר מכזאת משפחה כל חיו מלא יסורים. אבל בלי ספק לא זכור לי משפחה שלימה שנפטרו .

לפני כמה שנים נהרג משפחת ברנשטיין משפחה שלימה עם הנכד היחיד שהי' להם בתאונת רכבת, והשי"ת יעזור שלא ישמע עוד שוד ושבר בגבולינו
על ידי ונתנו ידידים
א' אוקטובר 28, 2018 11:36 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון ר' חיים ברוך וולפין ז"ל
תגובות: 1
צפיות: 462

Re: הגאון ר' חיים ברוך וולפין ז"ל

תלמיד חכם בקנה מידה, מתמיד גדול - הי' נמצא בביהמ"ד מ6:30 בבוקר עד הערב ויושב ולומד עם חברותא ובלי, הצנע לכת שייף עייל שייף נפיק, נעים הליכות עד מאד מלא שמחה וחן, דבוק ברבותיו הגדולים מתורה ודעת. חבל על דאבדין הי' גם בעל יסורים גדול, עד גיל 15 לא הי' יכול ללכת על רגליו בכלל, וכל חייו הי' קשה הלי...
על ידי ונתנו ידידים
ש' אוקטובר 27, 2018 11:58 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קנטוניסטים - מדוע לא היה בזה דין ייהרג ואל יעבור?
תגובות: 5
צפיות: 536

Re: קנטוניסטים - מדוע לא היה בזה דין ייהרג ואל יעבור?

תם מה הוא אומר כתב:הרי זה נודע להעבירם על דת, אם כן היה צריך ליהרג על כך ולא למסור ילדיהם?

יהרג ואל יעבור הוא על האב או על הילד עצמו? - והאם על קטן יש דין יהרג וא"י, ועוד דהקטן בכלל לא ידע מחיובו
על ידי ונתנו ידידים
ג' אוקטובר 09, 2018 3:12 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: איפה נעלם נח?
תגובות: 23
צפיות: 2623

Re: איפה נעלם נח?

אולי לא הי' לו ישיבה כי לא הי' למי שהרי אברם הוא שגייר גרים, אמנם ודאי שהתי' האמיתי לזה הוא דברי [ה]רב קו ירוק שישיבתו של שם ועבר הי' בדורו של יצחק ויעקב (אמנם שם באמת צ"ע כי שם לא הי' חי שהלך יעקב להישיבה אע"כ שנקראת על שמו כיון שיסדה וא"כ למה אינו נקרא על שם נח) שם נפטר כשהי' יעקב ...
על ידי ונתנו ידידים
ש' ספטמבר 22, 2018 11:04 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: כמה ראוי להדר בקניית ארבע מינים
תגובות: 23
צפיות: 2792

Re: כמה ראוי להדר בקניית ארבע מינים

בס"ד ראוי שלכל הפחות כפי שמדקדקים על הריהוט בסלון. וגדול"י על כך בודאי לא הקפידו. למה שגדול"י לא יקפידו על ד' מינים כמו שאחרים מקפידים על ריהוט בסלון? ידוע בשם הגר"ה זקס ששאלתו אמו מדוע נוטל אתרוגים רבים ואביו אתרוג אחד, והשיב לאבי היה חולצה אחת ולי חולצות הרבה. ושיבח הגראי"...
על ידי ונתנו ידידים
ג' אוגוסט 07, 2018 11:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מעוברת שדרכה על ציפורן - מה תעשה?
תגובות: 55
צפיות: 4406

Re: מעוברת שדרכה על ציפורן - מה תעשה?

חשבתי שכתוב מפורש שאם הציפרניים אינם במקומם שנפלו אינן זיקים, וא"כ כמעט כל האשכול אינו נוגע למעשה כי מסתמא רוב המקרים הוזזו ממקומם ולכן גם אין ראי' ממה שרואים הרבה שאינם מפילים, אמנם לגופו של ענין וודאי צודק הרב אוצר דשייך זכות תולה וכדו' ושפי' הגמ' הוא 'שמא'
על ידי ונתנו ידידים
ג' אוגוסט 07, 2018 11:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תחנון במנחה
תגובות: 11
צפיות: 1594

Re: לא להשלים תחנון אחר קדיש תתקבל

האם מישהו יודע מקור יותר מוסמך להעובדא הנ,ל בשם החזו"א?
על ידי ונתנו ידידים
ב' אוגוסט 06, 2018 6:31 pm
פורום: אספקלריא
נושא: קיום מצוות הוא רק אם מתחברים אליהם
תגובות: 267
צפיות: 19851

Re: קיום מצוות הוא רק אם מתחברים אליהם

יש את הענין של מסורת שאמר הביה"ל שע"ז איכא ויכוח בין בעלי התכלת (והרדזינר בתוכם) ובין הבריסקערס מה הי' כונתו, אבל אני התכונתי למשהו אחר, לגבי טענת אם לא יועיל לא יזיק, דהיינו נגיד שאין לנו מסורת ע"ז או שיש ספיקות בזה אבל ספק דאורייתא לחומרא ולמה שלא נטיל מספק וע"ז אמרתי שודאי רוב...
על ידי ונתנו ידידים
ב' אוגוסט 06, 2018 4:40 pm
פורום: אספקלריא
נושא: קיום מצוות הוא רק אם מתחברים אליהם
תגובות: 267
צפיות: 19851

Re: קיום מצוות הוא רק אם מתחברים אליהם

ולטעון שמה כבר יכול להיות אם יטעו בתכלת לו יהי אלא לבן. ולעומת זאת בקרבנות הרעיון יהיה תקף כי טעות עלולה להביא לחיובי כרת. יש הטוענים כי גם כאן איכא ענין של לא תגרע, איני מבין בזה. אבל לדעתי על הטיעון הזה יש לנו כבר את רוב גדו"י בימי הרדזינר שלא הסכימו למעשה עם טיעון זה דמה יכול להיות אם יטעו,...
על ידי ונתנו ידידים
ב' אוגוסט 06, 2018 9:47 am
פורום: אספקלריא
נושא: קיום מצוות הוא רק אם מתחברים אליהם
תגובות: 267
צפיות: 19851

Re: קיום מצוות הוא רק אם מתחברים אליהם

נחזור לנושא. האם היה דיון בטיעון שהביא מבקש לדעת בשם הגר"ש נדל וסיכמתי אותו גם אני לעיל בדברי. שאי אפשר בפועל לחדש מצווה מעשית שאין עליה מסורת משום שפרטי הביצוע שלא עברו במסורת עלולים להיות שגויים וממילא אם אין גדול בישראל שלוקח עליו את האחריות לומר אלה הפרטים וכך ראוי לעשות יש להמנע מחשש טעות...
על ידי ונתנו ידידים
א' אוגוסט 05, 2018 11:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מעוברת שדרכה על ציפורן - מה תעשה?
תגובות: 55
צפיות: 4406

Re: מעוברת שדרכה על ציפורן - מה תעשה?

כי אסור לשנות מהדברים שכתובים בגמרא. שכל כללי ישראל קיבלו על עצמם כסוף הוראה. יתכן גם שיש בזה דין של דבר שבמניין. שאי אפשר להתיר בלי בית דין שגדול יותר בחכמה ובמניין. ואין לנו בית דין כזה. לפי דבריך שאין בזה כי אם ציטוט מהרופאים שטעו בזה מה שייך ע"ז ענין הוראה וסוף הוראה, הרי אין בזה אפי' לא פ...
על ידי ונתנו ידידים
א' אוגוסט 05, 2018 10:30 am
פורום: בית המדרש
נושא: מעוברת שדרכה על ציפורן - מה תעשה?
תגובות: 55
צפיות: 4406

Re: מעוברת שדרכה על ציפורן - מה תעשה?

ודאי שלמעשה אסור לזרוק ציפורניים (גם אם אנחנו יודעים היום שזה לא מזיק), וכמו שכבר כתבתי לעיל. אז מה הפלא שהפוסקים מביאים זאת? ומה הפלא שהם הזכירו את לשון הגמרא וכינו את הזורק - רשע? אני חושב, שבעניין הרפואות (הן להועיל הן להזיק - כמו דג עם בשר, או ציפורניים) חכמינו לא חידשו דברים אלו בי"ג מידו...

עבור לחיפוש מתקדם