החיפוש הניב 313 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי ונתנו ידידים
ד' פברואר 28, 2018 2:59 pm
פורום: אספקלריא
נושא: ענינא דיומא במדרש אסתר
תגובות: 0
צפיות: 84

ענינא דיומא במדרש אסתר

כידוע שבשבוע שעבר נתפסו השופטים בדין מעוקל וכמעט יום אחרי זה הודה עד המדינה בשקרותו,
והנה הדבר מפורש במדרש אסתר פתיחתא אות ט' "אבא אוריין... משם רבן גמליאל 'מן דסגו דייני שקרא סגון סהדי שקרא"
על ידי ונתנו ידידים
ג' דצמבר 19, 2017 10:24 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגראי"ל שטינמן זצ"ל
תגובות: 485
צפיות: 35627

Re: חשך אור העולם - מרן הגראי"ל זצוק"ל

בין באשכול זה ובין בכל המלל שנכתב בשבוע האחרון לא מצאתי מי שיעמוד על גדלותו של מרן זיע"א בתורה, בהיקף ידיעתה, בעיון ובבקיאות. מי שיש בידו עובדות מהעניינים הנ"ל אל ימנע טוב ויקבעם באשכול זה. אני בכוונה מדלג על כמה נחמדים כאן שהעלו עוררין על הסיפור עם הגרח"ש קרליץ וזאת למרות שעשרה אנשי...
על ידי ונתנו ידידים
ב' דצמבר 18, 2017 9:56 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ישראל סבא
תגובות: 14
צפיות: 747

Re: ישראל סבא

בפר' מקץ כשכתוב על יעקב זקן מתרגם האונקלוס 'סבא' וא"כ יש לנו מקור להביטוי של חז"ל ישראל סבא אמנם בחז"ל מצינו הלשון ישראל סבא כשרוצים להפריד מכלל ישראל אומרים ישראל סבא דהיינו יעקב אבינו לענין השאלה למה דוקא יעקב נקרא כן ולא אברהם ויצחק, אולי י"ל כי בעצם כל א' מהאבות הי' יחידי בע...
על ידי ונתנו ידידים
ב' דצמבר 18, 2017 6:19 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ישראל סבא
תגובות: 14
צפיות: 747

Re: ישראל סבא

לענין השאלה למה דוקא יעקב נקרא כן ולא אברהם ויצחק, אולי י"ל כי בעצם כל א' מהאבות הי' יחידי בעולמו ונקרא בשם אב כי הוא נפרד מעם ישראל (אינו ביטוי מדויק והוא רק לשבר האוזן ביחס לההמשך), משא"כ יעקב ששייכותו לישראל הוא כבר בדומה לאב וסב ממש ויש לו קשר עם העם והוא הי' הסבא בפועל. ובנוס"א ...
על ידי ונתנו ידידים
א' דצמבר 17, 2017 11:22 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ישראל סבא
תגובות: 14
צפיות: 747

Re: ישראל סבא

בפר' מקץ כשכתוב על יעקב זקן מתרגם האונקלוס 'סבא' וא"כ יש לנו מקור להביטוי של חז"ל ישראל סבא אמנם בחז"ל מצינו הלשון ישראל סבא כשרוצים להפריד מכלל ישראל אומרים ישראל סבא דהיינו יעקב אבינו לענין השאלה למה דוקא יעקב נקרא כן ולא אברהם ויצחק, אולי י"ל כי בעצם כל א' מהאבות הי' יחידי בעו...
על ידי ונתנו ידידים
ד' דצמבר 13, 2017 10:56 pm
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: 2 שאלות חשובות (בעניינים רגישים)
תגובות: 233
צפיות: 23503

Re: 2 שאלות חשובות (בעניינים רגישים)

באשכול הזה יש אריכות בנושא חינוך הנערים בהמקוה וקשה להרבות בציטוטים, אך אחוה דעה בענין כי אמנם אין אני מן המחנכים מ"מ חוששני כי הגזימו קצת. אני מן נמנה על עדת ההולכים להמקוה כל יום ב"ה, ורואה אני הרבה בחורים שהולכים כל יום וגם אני עשיתי כן כשהייתי בחור, ולא ראיתי את הבעי' הנזעקת פה באשכול,...
על ידי ונתנו ידידים
ד' דצמבר 13, 2017 10:27 pm
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: עונת הפעוטות
תגובות: 1
צפיות: 292

עונת הפעוטות

כפי שקורה הרבה אצל ילדים שלפעמים נותנים או מחליפים משהו עם חבריהם או אחיהם ואחרי זה מתחרטים, ובדרך כלל הי' נראה שמן הראוי שילמדו את המציאות הכואבת שצריך להיות אחראי על מעשיו, אמנם שאלתי הוא כשהנותן הוא פחות מעונת הפעוטות שמן הדין אין בנתינתו כלום האם נאמר כי גזל הוא ביד המקבל או נחנך את הנותן על מדת...
על ידי ונתנו ידידים
ד' דצמבר 13, 2017 9:46 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגראי"ל שטינמן זצ"ל
תגובות: 485
צפיות: 35627

Re: חשך אור העולם - מרן הגראי"ל זצוק"ל

האם ידוע דעתו על ענין ההשתמשות במחשבים לצוריך ת"ת הנפוץ כהיום בין לומדי התורה ואברכי הכוללים?
על ידי ונתנו ידידים
ד' דצמבר 13, 2017 9:43 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: בד"ה; הגאון רבי יצחק דז'ימיטרובסקי זצ"ל
תגובות: 55
צפיות: 4592

Re: בד"ה; הגאון רבי יצחק דז'ימיטרובסקי זצ"ל

צולניק כתב:מתוך 'לקראת שבת'

האם אפשר להורידו בפי די אף
על ידי ונתנו ידידים
ד' דצמבר 13, 2017 9:38 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: דברי חכמה ושנינות מרבינו הגראי''ל זצוק''ל
תגובות: 220
צפיות: 18607

Re: דברי חכמה ושנינות מרבינו הגראי''ל זצוק''ל

ואיך אפשר בלי הסיפור המפורסם הזה: אירע שיהודי עשיר נכנס למעונו וביקש להתייעץ- היות שהוא מחזיק ברכב יקר, האם עליו לחשוש מפני עין הרע עקב קנאתם של הבריות... רבינו הגראי"ל (שכנראה חש בקורטוב של גאוות ממון בנימת דבריו של השואל) השיב לו בשאלה: את הש"ס אתה כבר יודע? והעשיר ענה: לא, לא זכיתי. וא...
על ידי ונתנו ידידים
ד' דצמבר 13, 2017 2:41 pm
פורום: חנוכה
נושא: נס פך השמן לא נזכר במדרשי א"י?
תגובות: 113
צפיות: 2781

Re: נס פך השמן - מהלך חדש

אני לא מבין האם יש צד שחיוב הדלקה אינו בגלל נס פך השמן, ומה טעם אחר שייך בו, וכי מצינו באיזה שהוא מקום סוג תקנה כזו על נצחון במלחמה. ומה גם כי ענין מהדרין מן המהדרין בודאי לא שייך אם לא על נס פך השמן. ולומר שהיא נתקנה ע"י חכמי הגמרא ולא חכמי המשנה היא אבסורד ומה שאמר הרב הן אדם הוא נכון, אבל לא...
על ידי ונתנו ידידים
ב' דצמבר 11, 2017 9:28 pm
פורום: חנוכה
נושא: באיזה יום חל כה כסלו בשנת הניצחון על היוונים?
תגובות: 11
צפיות: 940

Re: באיזה יום חל כה כסלו בשנת הניצחון על היוונים?

קו ירוק כתב:גם אם יוספוס ציין את השולחן (בקדמוניות או מלחמות, ולא בדקתי), יתכן שהדליקו בחמישי או בשישי וערכו שולחן בשבת.
(ומה שחז"ל קבעו נר חנוכה במס' שבת, משום דנר חנוכה ונר שבת שייכים זל"ז (נר איש וביתו), ונר של שבת עדיף).

כנראה שמעולם לא שמעתי מהדרך הלימוד של פלפול.
על ידי ונתנו ידידים
ב' דצמבר 11, 2017 9:26 pm
פורום: חנוכה
נושא: באיזה יום חל כה כסלו בשנת הניצחון על היוונים?
תגובות: 11
צפיות: 940

Re: באיזה יום חל כה כסלו בשנת הניצחון על היוונים?

איני יודע באיזה יום בשבוע חל חנוכה, אמנם בספר תולדות יעקב יוסף יש לו אריכות בסוף פר' מקץ להוכיח שכה כסלו באותו שנה הי' הלילה הארוך ביותר בהשנה ולכן הי' זה נס גמור שלא הי' צריך להשאר כלום מהפך שמן.
על ידי ונתנו ידידים
ד' דצמבר 06, 2017 9:57 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הגר"נ פרצוביץ והגר"ש רוזובסקי זצ"ל - ודרכי לימודם
תגובות: 18
צפיות: 860

Re: הגר"נ פרצוביץ והגר"ש רוזובסקי זצ"ל - ודרכי לימודם

ברצוני לשתף בדבר מעניין ששמתי לבי אליו ביממה האחרונה. כידוע וכמקובל בשמות הספרים, הרי שהשם 'חידושי רבי' הוא חשוב ומייצג יותר מאשר 'שיעורי', שזה מסמל שמדובר רק ב'מפי השמועה' ולא בנביעת המעין עצמו. והנה ראו זה פלא, בני משפחותיהם ותלמידיהם של הגרש"ר והגרנ"פ הוציאו שתי סדרות ספרים במקביל מיבו...
על ידי ונתנו ידידים
ד' דצמבר 06, 2017 9:51 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הגר"נ פרצוביץ והגר"ש רוזובסקי זצ"ל - ודרכי לימודם
תגובות: 18
צפיות: 860

Re: הגר"נ פרצוביץ והגר"ש רוזובסקי זצ"ל - ודרכי לימודם

פעמים רבות אני מרגיש רגש של הכרת הטוב עצומה להני תרי גדולים שהנחו והדריכו את עולם הישיבות והשפעתם בדרך לימודם מרחפת על כל עולם הישיבות באופן מיוחד יותר משאר רבותינו. שמעתי מכמה ראשי ישיבות (גדולים) מליטא, שהבסיס של הרייד הישיבתי נוצר ע"י ר' נפתלי, עד שנות המלחמה למדו בעיקר מחברות של הגרנ"...
על ידי ונתנו ידידים
ב' דצמבר 04, 2017 8:11 am
פורום: אספקלריא
נושא: מה רע בחוג אנגלית?
תגובות: 213
צפיות: 9472

Re: מה רע בחוג אנגלית?

אין שום רע בעצם ידיעת האנגלית, אבל יש רע בלהכניס לת"תים לימודי חול. ואם זה בחוגים אחרי הצהריים אין שום בעיה (אם לא מדובר ביזמה מסוכנת וערמומית של משרד החנוך ודומיו). לא כולם פה אוחזים כך, וע"ז שאלתי. ובכל זאת אם נגיד שבאמת כן לומדים בהרבה תתים עוד דברים חוץ מדקדוק וחשבון א"כ כבר בטל ...
על ידי ונתנו ידידים
א' דצמבר 03, 2017 10:27 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה רע בחוג אנגלית?
תגובות: 213
צפיות: 9472

Re: מה רע בחוג אנגלית?

להעיר עוד על ענין הפרנסה עם אנגלית/ תואר אקדמי וכו' או בלעדיו. האם הטענה שאי אפשר בלי היא שבאמת אי אפשר להתפרנס בלי או שאי אפשר להתפרנס במעמד המכובד שאדם חושב שיש לו או שרוצה שיהיה לו בלי הלא חז"ל אמרו: "פשוט נבילתא בשוקא" וכו' לענ"ד יכול להיות שיש מקצועות שאפשר להרוויח בהם ולעב...
על ידי ונתנו ידידים
ש' דצמבר 02, 2017 10:58 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה רע בחוג אנגלית?
תגובות: 213
צפיות: 9472

Re: מה רע בחוג אנגלית?

הקביעה ש"אי אפשר להתפרנס בלי אנגלית" מזכירה לי את הקביעה ש"אי אפשר להתפרנס בלי אינטרנט" הצד השווה בשניהם, שאנשים חולמים להרוויח את פת לחמם בעבודה מול מחשב (גם כי זה נוח ללא מאמץ פיזי, וגם כי זה שעשוע מעניין, דרך אגב נראה לי שזו הסיבה שהורידו את ה"סנייק" מהטלפונים הכשרי...
על ידי ונתנו ידידים
ה' נובמבר 30, 2017 9:55 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: במהרה / בקרוב בימינו
תגובות: 8
צפיות: 646

Re: במהרה / בקרוב בימינו

כמוהו אפשר לשאול המון דיוקים בשמונה עשרה, ו ע"פ פשט א"א לדייק כאלו דברים כי משמעותן א' הוא וקירוב מילים, אמנם ודאי דע"פ סוד יש בזה ענינים רמים והכל מדויק להפליא
על ידי ונתנו ידידים
ד' נובמבר 22, 2017 10:16 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הגר"נ פרצוביץ והגר"ש רוזובסקי זצ"ל - ודרכי לימודם
תגובות: 18
צפיות: 860

הגר"נ פרצוביץ והגר"ש רוזובסקי זצ"ל - ודרכי לימודם

פעמים רבות אני מרגיש רגש של הכרת הטוב עצומה להני תרי גדולים שהנחו והדריכו את עולם הישיבות והשפעתם בדרך לימודם מרחפת על כל עולם הישיבות באופן מיוחד יותר משאר רבותינו. א] רוב ראשי הישיבות בארץ וגם בחו"ל הם מתלמידם של אחד מהני תרי גדולים ומורים. ב] ספריהם הם אבני יסוד לכל העוסק בענינים שבנשים נזיק...
על ידי ונתנו ידידים
ג' נובמבר 21, 2017 9:17 pm
פורום: אספקלריא
נושא: חוק נישואין כדמו"י - תועלת מול הפסד
תגובות: 16
צפיות: 1419

Re: חוק נישואין כדמו"י - תועלת מול הפסד

סליחה על הנושא הבנאלי... קרוב משפחה, מצוי בקשר עם אדם חילוני ומשכך נדרש להשיב תשובות לשאלות גם בנושאי דת ומדינה. השיחה הגיע גם לכפית נישואין כדמו"י. והלה שיתף אותי במבוכתו , באיזה שפה להשיב. אפשר לנסות למרוח בכל מיני טיעונים לא נכונים, אפשר גם בכלל להתנער מהנושא ולא לעמוד מאחוריו... שהרי אינו ...
על ידי ונתנו ידידים
ו' נובמבר 17, 2017 11:08 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מציאה! ציור אוהלי האמהות בכת"י מתקופת הראשונים
תגובות: 12
צפיות: 1367

Re: מציאה! ציור אוהלי האמהות בכת"י מתקופת הראשונים

אבל שיטת הריב"א כפי שהובאה כאן, תמוהה מאוד אף היא. וכי לאיזה טעם היה אפשר להיכנס אל אהלי שתי האמהות (שהיו נשות יעקב - וכבר לא אמהות), רק דרך אהל לאה. שמא נאמר שראו את עצמם עדיין אמהות של האמאות, הרי בלהה שפחת רחל, ומה טעם רחל איננה יכולה להכנס אל אהל שפחתה אלא דרך אהל לאה. ובכלל מדרך הצניעות ש...
על ידי ונתנו ידידים
ד' נובמבר 15, 2017 9:10 pm
פורום: מאי חסידות ומאי מתנגדות
נושא: אדמורי"ם כפוסקים
תגובות: 84
צפיות: 5053

Re: אדמורי"ם כפוסקים

א. החידושי הרים הי' עובד הרבה ליישב דברי רבותינו הראשונים, ופעם אמר להבית אפרים (משהו בערך כזה אם זכרוני אינו מטעה אותי) שבשעה שהוא עמל לכתוב פלפולים ארוכים הוא עמל ליישב תשובת הרשבא מוקשה. ומכיון שהשך חולק הרבה על ראשונים ומרבה להקשות על דבריהם רצה הוא ליישבם ובזה הי' דוחה אותו. (לבאר דברי כדכד) ב....
על ידי ונתנו ידידים
ב' נובמבר 13, 2017 8:20 am
פורום: בית המדרש
נושא: הזמנת תפילין לבר מצווה.
תגובות: 29
צפיות: 1075

Re: הזמנת תפילין לבר מצווה.

מה שסיפרת הוא בבחינת ראיה לסתור. מאי דסני עלך - אל תעשה לבנך... כונתי הוא כי אין זה ענין של להדר על גבו כי האבא אינו מחויב בכלום ויכול לעשות מה שרוצה אלא שיסתדר עם בנו וכמו כל דבר שהילדים מבקשים ומחייבים שצריך להסתדר אתם אז מי שיכול להסתדר אתו אין בזה שום רע כי אינו מחויב בכלום [חוץ אם שאלתו הוא אח...
על ידי ונתנו ידידים
א' נובמבר 12, 2017 8:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הזמנת תפילין לבר מצווה.
תגובות: 29
צפיות: 1075

Re: הזמנת תפילין לבר מצווה.

גם לפענ"ד יש בזה איזה שמץ של 'גניבת דעת' ובפרט אם הבן חריף ומבין ענין ועלול להשוות עם חבריו או עם אחיו וכו' ונמצא כועס על אביו בלבו ולא כדאי להיכנס לזה אני לא מבין אז אפשר להגיד לו בדיוק מה קרה ושככה זה נקודה. כשאני נעשיתי בר מצוה אמר אדם חשוב לאבי שליטא שטוב ליתן להבן תפילין פשוטים מכיון שאינ...
על ידי ונתנו ידידים
ה' נובמבר 09, 2017 8:17 am
פורום: בית המדרש
נושא: עד אחד נאמן באיסורים בניק
תגובות: 28
צפיות: 1466

Re: עד אחד נאמן באיסורים בניק

שמא יש גלגול נשמות גם בניקים. מי יודע. ולכל הפחות, עיבור נשמות. גם שאלה זו צריך להעלות על שולחן הסנהדרין-גדולה-של-ניקים. כן ראינו בניק ששמו "חכם באשי" שפסק מעולם הפורום ונתגלגל בחד דמן ברנשיא . מה??? מי??? שמא יש גלגול נשמות גם בניקים. מי יודע. ולכל הפחות, עיבור נשמות. גם שאלה זו צריך להע...
על ידי ונתנו ידידים
ד' נובמבר 08, 2017 9:58 pm
פורום: אספקלריא
נושא: תלמיד טועה שכתב ספר שלם של פוסק ידוע?!
תגובות: 53
צפיות: 4494

Re: תלמיד טועה שכתב ספר שלם של פוסק ידוע?!

קצת מגוחך לקרא מכתב של חבדני"ק שבו מוכיח מישהו על גאווה ואני ואפסי עוד, כשכל המכתב עצמו נודף ממנו התחושה של חב"ד שהם ואפסם עוד, הוא דורש ממנו בוולגריות, להתנסח בעדינות. אולי תוכל לצטט שורה אחת שנשמעת ממנו ענין של אני ואפסי עוד, סתם ליצונות נשמעת בדבריך, אני לא חבד'ניק ולא מקושר אתם כלל אב...
על ידי ונתנו ידידים
ד' נובמבר 08, 2017 9:39 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי דב יפה זצוק"ל
תגובות: 117
צפיות: 7999

Re: ברוך דיין האמת - הגה"צ רבי דב יפה זצוק"ל

יתכן לומר דכשאדם מתנהג כמו רב דב תמיד בכל דבר לותר ובנעימות אז כמים פנים אל פנים יקבל מהעזר ג"כ התנהגות זו, וא"כ כל הנושא שלכם יהי' רק תיאורטי
על ידי ונתנו ידידים
ב' נובמבר 06, 2017 10:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מתי אומרים ז"ל ומתי לא
תגובות: 3
צפיות: 246

מתי אומרים ז"ל ומתי לא

לפי מיטב ידיעתי רואים בראשונים שכשהביאו מדברי שאר ראשונים ברכוהו או בברכת החיים או בז"ל, אמנם באחרונים כבר אינו מצוי ומצטטים מדברי קודמיהם בשמותם ושם ספרם לבד בלי הוספת ז"ל, ושאלתי האם יש סיבה לזה או שזה סתם יצא כך. מחשבותי הם: א' - הראשונים אינם מצטטים כ"כ הרבה ויכלו להוסיף ז"ל ...
על ידי ונתנו ידידים
ש' נובמבר 04, 2017 9:58 pm
פורום: אספקלריא
נושא: האם כולם זוכים להשגחה פרטית - דעת הרמב"ן
תגובות: 27
צפיות: 1382

Re: האם כולם זוכים להשגחה פרטית - דעת הרמב"ן

ברמבן של שעוועל מציין לדברי רבינו בחיי בעני"ז (לד. א-ב) וז"ל: ההשגחה הפרטית שבמין האדם נחלק לב' חלקים השגחה בו לידע כל פרטי מעשיו ומחשבותיו וזה בכל אדם מישראל או מן האומות וההשגחה בו להגין עליו מן המקרים ואין זה בכל אדם ואפילו מישראל כי אם בצדיקים. ומפורש שאין לחלק בין ישראל לגוי, אמנם נרא...
על ידי ונתנו ידידים
ש' נובמבר 04, 2017 9:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם אברהם אבינו עשה ליצחק בנו פדיון הבן
תגובות: 43
צפיות: 2855

Re: האם אברהם אבינו עשה ליצחק בנו פדיון הבן

ריקאנטי יז, א והנה אברהם אבינו ע"ה קודם המולו לא היה ראוי לצאת ממנו יצחק דרך הערלה. ומצאתי עוד לרבותינו ז"ל שאמרו שלא שימש אברהם בשרה בעוד ערלתו בו, כי לא קבלה אותה הצדקת טיפת מצד הערלה, כי הערלה מאוסה וטמאה מכל טמאות שבעולם. והנה בהיות אברהם אבינו ע"ה יודע עיקר התורה ויודע באצטגנינו...
על ידי ונתנו ידידים
ו' נובמבר 03, 2017 9:14 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: איפה נעלם נח?
תגובות: 16
צפיות: 782

Re: איפה נעלם נח?

ג. מה שכן יש להעיר הוא איפה היו נח ושם בימי דור הפלגה ואיך זה שלא השפיע נח כלום עליהם, (ואולי בדרך דרש אפשר לומר שלא הי' להסבא הישן כח להשפיע עליהם, וא"כ הוי תי' גם למה הראב"ד אינו מזכירו) הא ודאי לא קשיא. וכי על בני דורו הצליח להשפיע? הוא נולד בתוך דור שהי' כבר מושרש בחטא והי' כמעט יחיד ...
על ידי ונתנו ידידים
ו' נובמבר 03, 2017 8:25 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: איפה נעלם נח?
תגובות: 16
צפיות: 782

Re: איפה נעלם נח?

א. זה לא נקרא להיות בדורו של אברהם, הי' כבר זקן מופלג מאד בסוף חייו כבר לא הי' לו יצר אז וודאי שלא נתגדל להיות לאיש בשנים ההם ולא היו ימי בנין אישיותו. ב. אולי לא הי' לו ישיבה כי לא הי' למי שהרי אברם הוא שגייר גרים, אמנם ודאי שהתי' האמיתי לזה הוא דברי רב קו ירוק שישיבתו של שם ועבר הי' בדורו של יצחק ...
על ידי ונתנו ידידים
ד' נובמבר 01, 2017 9:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בנות לוט - האם עשו עבירה?
תגובות: 33
צפיות: 1884

Re: בנות לוט - האם עשו עבירה?

אחר העיון ובדיבוק חברים נוכחתי לדעת שעכו"ם מותר לבוא על בתו, וכפי שהביא משנ"נ ואני תוהה לדעת מה א"כ הפשט ברש"י שכותב שהבכורה התחילה ב זנות ושהיא לימדה את הצעירה - והדברים תמוהים היכן יש כאן זנות. וז"ל רש"י ד"ה ותשכב את אביה. - ובצעירה כתיב (פסוק לה) ותשכב עמו, צעי...
על ידי ונתנו ידידים
ב' אוקטובר 30, 2017 9:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשה שבגדה בבעלה מה תעשה
תגובות: 70
צפיות: 3484

Re: אשה שבגדה בבעלה מה תעשה

בתבונה כתב:אסור לבוא באונס ובני אנוסה הם מבני תשע מידות

קודם כל זה לא איסור של א' מתריג מצוות וכדו', שנית אסור לו אבל מותר לה שיבא עלי' באונס ולכן ודאי שהיא משועבדת לו לזה
על ידי ונתנו ידידים
א' אוקטובר 29, 2017 9:10 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: אימיה דרמי בר חמא (כתובות צד, ב"ב קנא)
תגובות: 3
צפיות: 394

Re: אימיה דרמי בר חמא (כתובות צד, ב"ב קנא)

מדוע נקראת על שם רמי בנה ולא על שם מר עוקבא. באמת חשבתי לומר שהיתה אמו של רמי ולא של רב עוקבא. ואפשר לומר שזה הטעם מדוע נתנה לרמי קודם מר עוקבא. אולם עיין תוספות ב"ב לה. וברבינו גרשום ויד רמה ב"ב קנא. וצ"ע ולמה לא לומר הפוך דבגלל שבתחילת הספור מדובר על נתינה לרמי ב"ח לכן היא נקר...
על ידי ונתנו ידידים
ד' אוקטובר 25, 2017 9:26 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: וחמרים ועבדים ושפחות ואתונות
תגובות: 14
צפיות: 612

Re: וחמרים ועבדים ושפחות ואתונות

אותה אבקש כתב:בספר אמת ליעקב להגר"י קמינצקי ביאר שההפרדה היא כך "צאן בקר וחמורים" שהם הרכוש,
וכתיב בתריה "עבדים שפחות ואתונות וגמלים" המיועדים להשתמשות.

אני לא מבין, למה הוי אתונות יותר מיועד להשתמשות מחמורים, ולמה אין בקר מיעד להשתמשות הרי הוא עומד לרדיא
על ידי ונתנו ידידים
א' אוקטובר 22, 2017 10:23 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מהו דרך העיון האמיתי
תגובות: 28
צפיות: 3106

Re: מהו דרך העיון האמיתי

א. מהו הענין בזה שהחזו"א הוא נכד של ספרדים והרי כולנו צאצאי גולי ארץ ישראל ויהדות בבל, וסתם איזה שטויות זה ב. כל הסיפור עם בני הגר"א סתם דמיונות. ג. הענין הזה של דקדוק הפשט הי' דרכם של כל רבותינו במשך כל הדורות כי פשוט הוא שהוא דבר הראשון בדרכי העיון, וכל דרך הלימוד הישיבתי הוא רק שלב שני ...
על ידי ונתנו ידידים
ו' אוקטובר 20, 2017 1:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: איזה לחם עדיף??
תגובות: 5
צפיות: 336

Re: איזה לחם עדיף??

האם עדיף לקנות לחם חתוך שלא נגעה בו יד אדם ולא לחם שלם שכנראה נגע בו אדם שאולי לא נטל ידיו בבוקר וידיו טמאות עדיין?? ראיתי בבית מרן ראש הישיבה שליט"א לחם שלם האם יש עדיפות ללחם כזה מסיבות שונות? (אולי יש לו מעלת 'שלם' אך לא נראה כן מכמה סיבות) כל הלחם נגע בו יד אדם במאפי'ה, ולמה אין בלחם שלם מ...
על ידי ונתנו ידידים
ד' אוקטובר 18, 2017 5:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: על בנין המשכן
תגובות: 7
צפיות: 272

Re: על בנין המשכן

אם תוכננה כניסה מהירה לארץ ישראל בשביל כמה זמן בנו משכן? לא כדאי לחכות חצי שנה [צ"ל פחות מג' חדשים] , כמו שהסתדרו שנה שלימה בלי משכן? מדוע? בניסן הוקם המשכן, ובט' באב חזרו המרגלים. נראה לי שהיו אמורים להכנס בסוכות. אמנם טעיתי אבל באמת לא טעיתי כי לז יום של קברות התאוה וסגירת מרים לא הי' בתוכני...

עבור לחיפוש מתקדם