החיפוש הניב 208 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי ונתנו ידידים
ו' אוגוסט 18, 2017 12:56 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: ר' יוסף אקער איננו...
תגובות: 24
צפיות: 946

Re: ר' יוסף אקער איננו...

הייתי בניחום אבלים ושמעתי מבניו שליטא שהקפיד מאד שלא יספידו אותו, אמנם בשעת הלווי' דוקא ונימוקו עמו מג' טעמים. א' דבהלווי' עומדים אנשים ובחוץ ובחום ואין להטריח אותם בשמיעת הספדים ובפרט שהגיעו ליתן כבוד לנפטר ולא בשביל לשמוע הספדים, משא"כ אח"כ כשמספידין בביהכ"נ באים דוקא כדי לשמוע ויש ...
על ידי ונתנו ידידים
ב' אוגוסט 14, 2017 11:23 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: אשכול צאצאי גדו"י וכו, איש את רעהו יעזורו
תגובות: 15
צפיות: 753

Re: אשכול צאצאי גדו"י וכו, איש את רעהו יעזורו

הגאון רב ישעיה פירסט זצ"ל אב"ד קהל עדת ישראל "שיף-שוהל" בוינה נפטר 1943 בלונדון , מישהו מכיר צאצאים? בארה"ב היה הרב יונה פירסט שהיה משגיח ישיבת נייטרא. נדמה לי שהיה בנו, ואינני יודע אם היו לו בנים. אני זוכר אותו יושב בכסא גלגלים לפני למעלה מארבעים שנה. שוב, זה פארסט לא פירס...
על ידי ונתנו ידידים
ב' אוגוסט 14, 2017 5:59 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ר' יוסף אקער איננו...
תגובות: 24
צפיות: 946

Re: ר' יוסף אקער איננו...

הי' ירושלמי טיפוסי אמיתי ת"ח מופלג ואינו מחזיק טיבותא לנפשי' כלל. הי' חתנו של הג"ר אליעזר דוד ברנד זצ"ל, זאת אומרת שהי' גיסו של כל הברנדים ושל הג"ר לייבל מינצברג והג"ר שלמה פישר (אם לא התבלבלתי קצת). רוב בניו הם קרלינר חסידים, יש לו בן אחד ר' מרדכי אקער שהי' ר"מ הרבה שנ...
על ידי ונתנו ידידים
ד' אוגוסט 09, 2017 1:14 am
פורום: מאי חסידות ומאי מתנגדות
נושא: יחס החזון איש לחסידות
תגובות: 250
צפיות: 6699

Re: יחס החזון איש לחסידות

שפתיים ישק, וזה מה שכתבי שזה יותר ממאה וחמישים שנה שכבר שככה המחלוקת, ודומני שהיו עוד תגובות מצד הזה שכתבו כן. צריך לשכנע הצד השני . אני מקצר שלא לכתוב דברים שיובנו באופן לא נכון, אבל אם ליטאים מבררים הצד שלהם בענינים הקשורים לחסידים ומתנגדים זה אינו משום שהם רוצים לחדש המחלוקית, וגם אם אחרים מביני...
על ידי ונתנו ידידים
ג' אוגוסט 08, 2017 7:20 am
פורום: מאי חסידות ומאי מתנגדות
נושא: תפילה לאחר זמן תפילה-מי חידש הדבר?
תגובות: 81
צפיות: 4439

Re: תפילה לאחר זמן תפילה-מי חידש הדבר?

שמעתי מידיד טוב שהוא מקורב מאד (תלמיד ובן משפחה) אצל הגרמ"ד סולובייציק שליטא ושמע סיפור מעניין ממנו וזה הי' הסיפור בקיצור. פעם התלוננו אצל הגריז על א' האדמורים שהי' מתפלל אחר זמן תפילה ואמר לו שבענין זה אין לעורר מדנים כי שמע מאביו הגרח כשבא לקנאות אצלו על ענין זה שיש לו דרך היתר בההלכה לזה ולא...
על ידי ונתנו ידידים
ג' אוגוסט 08, 2017 7:10 am
פורום: מאי חסידות ומאי מתנגדות
נושא: מנהגים חסידיים - האומנם?
תגובות: 16
צפיות: 388

Re: מנהגים חסידיים - האומנם?

בודאי יש את דרכי החסידים כמו תפילה בהתלהבות והתנהגות יתירה בעניני קדושה והתקשרות לצדיקים ועוד כהנה וכהנה והרי זהו דרך החסידות, שאלתי הי' על שינוים במנהגי ישראל או חידוש מנהגים לעצמם או סתם דברים שהם בשונה מההלכה הפשוטה שנתחדשו אצל החסידים דוקא, שרוב מנהגי החסידים אינם דברים שנתחדשו אצלם כמו שאמרתי ב...
על ידי ונתנו ידידים
ג' אוגוסט 08, 2017 6:58 am
פורום: מאי חסידות ומאי מתנגדות
נושא: מנהגים חסידיים - האומנם?
תגובות: 16
צפיות: 388

Re: מנהגים חסידיים - האומנם?

השטריימל אינו חידוש חסידי כלל, אלא סגנון הלבוש הישן. עד כמה שידוע לי השטרימלאך היו נפוצים אצל הגויים בתקופה מסויימת ובשלב מאוחר יותר (אחרי שהגויים הפסיקו) היהודים החסידים נהגו ללבשם. לא מדויק. שטריימל לבוש יהודי ישן, ומקורו לפני שנעשה לבוש יהודי אינו משנה הרבה. יש ציור של התוס' יו"ט כשהוא לבוש...
על ידי ונתנו ידידים
ג' אוגוסט 08, 2017 6:36 am
פורום: מאי חסידות ומאי מתנגדות
נושא: יחס החזון איש לחסידות
תגובות: 250
צפיות: 6699

Re: יחס החזון איש לחסידות

יש עוד רבות להאריך. אך דבר אחד ברור אילו החסידים והליטאים יבינו שדווקא מחמת שהמחלוקת דעכה, וכיום ב"ה יש ידידות גדולה בין חסידים לליטאים, אולי הגיע הזמן להתנער מהרגשות הנלווים למחלוקת ולהתייחס לזה כמחלוקת בנושא עיוני בתורה כמו מחלוקת הרשב"א והרמב"ן, וכי הנוהג כהרשב"א לא יכול להיו...
על ידי ונתנו ידידים
ב' אוגוסט 07, 2017 12:21 am
פורום: מאי חסידות ומאי מתנגדות
נושא: יחס החזון איש לחסידות
תגובות: 250
צפיות: 6699

Re: יחס החזון איש לחסידות

לדעתי אין מקום ויכוח בזה. או שמותר לדון בענין זה או שלא. אבל אין מקום להרשות צד אחד להשתולל בלי שיהיה לצד השני זכות תגובה. אתה נכנס לעובדות הניתנות לפרשנות ודיון, ועוד חושב שהם עובדות מוסכמות, וזה תוצאה של המוסר כפול שהיה נהוג זמן יותר מדאי שרק חסידים מותרים להשמיץ, ומתנגדים אינם מורשים אפילו להגיב...
על ידי ונתנו ידידים
ב' אוגוסט 07, 2017 12:08 am
פורום: מאי חסידות ומאי מתנגדות
נושא: וויכוח רבה בין הנודע ביהודה לרי"ש משפטיווקא
תגובות: 18
צפיות: 715

Re: וויכוח רבה בין הנודע ביהודה לרי"ש משפטיווקא

יש שתי אפשרויות להאמין בתורה: א. כי זו האמת ב. כי אסור לחשוב אחרת למ"ד ב', מ"ד א' אפיקורוס. והאמת שמ"ד ב' אפיקורוס כי הוא לא חושב שזו האמת, אלא שאסור לו להעלות על דעתו אפשרות אחרת. ומה נעשה שדעת מ"ד ב' היא מצות ל"ת של תורה ולא תתורו אחרי לבבכם. אז לכן עדיף לא להאמין בתורה? ...
על ידי ונתנו ידידים
א' אוגוסט 06, 2017 11:30 pm
פורום: מאי חסידות ומאי מתנגדות
נושא: הנהגת חסידים בענין נקיות הגוף
תגובות: 12
צפיות: 602

Re: הנהגת חסידים בענין נקיות הגוף

חולי מעיים זה מחלה של צדיקים (אשמח למקור). בספר ילקוט יוסף סימן קיט אות ג כתוב: עיין מס' שמחות שחולי מעיים הוא מיתתן של צדיקים ע"כ, והדברים נצאים שם פ"ג ה"י אמר רבי יהודה חסידים הראשונים היו מתייסרין בחולי מעיים כעשרים יום קודם מיתתן כדי למרק את הכל כדי שיבואו זכאין לעתיד לבא שנא' (מ...
על ידי ונתנו ידידים
א' אוגוסט 06, 2017 11:18 pm
פורום: מאי חסידות ומאי מתנגדות
נושא: יחס החזון איש לחסידות
תגובות: 250
צפיות: 6699

Re: יחס החזון איש לחסידות

לדעתי אין מקום ויכוח בזה. או שמותר לדון בענין זה או שלא. אבל אין מקום להרשות צד אחד להשתולל בלי שיהיה לצד השני זכות תגובה. אתה נכנס לעובדות הניתנות לפרשנות ודיון, ועוד חושב שהם עובדות מוסכמות, וזה תוצאה של המוסר כפול שהיה נהוג זמן יותר מדאי שרק חסידים מותרים להשמיץ, ומתנגדים אינם מורשים אפילו להגיב...
על ידי ונתנו ידידים
א' אוגוסט 06, 2017 9:55 pm
פורום: מאי חסידות ומאי מתנגדות
נושא: מנהגים חסידיים - האומנם?
תגובות: 16
צפיות: 388

מנהגים חסידיים - האומנם?

כמדומני שרוב מנהגים (ושאר עניני קולטורא) הנהוגים אצל החסידים דייקא לא הונהגו על ידי הבעש"ט ותלמידיו, אלא היו קדומים והחסידים הם פשוט יותר שמרניים. ברצוני למנות מנהגים שכן התחילו אצל החסידים ולדון בהם דיון עניני. לעניות דעתי אין הרבה כאלו. נ.ב. אין כונתי למנהגים שהם מיוחדים לאיזה חסידות פרטי אלא...
על ידי ונתנו ידידים
ש' אוגוסט 05, 2017 11:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מתי שעת ה'חלות' של לפני עיור או ספיה?
תגובות: 9
צפיות: 152

Re: מתי שעת ה'חלות' של לפני עיור או ספיה?

ההגדרה הנכונה היא שהאיסור ביוה"כ הוא על המעשה, על הפעולה של האכילה, לא על הגברא ולא על החפצא. [באיסורי פעולה לפעמים האיסור הוא הפעולה ולפעמים הנפעל, כידוע החילוקים בזה במלאכות שבת, אבל עכ"פ יש איסור שחל על המעשה מצד עצמו, לא על הגברא ובוודאי לא על החפץ שבו נעשה המעשה]. אם אתה צודק אז גם צ...
על ידי ונתנו ידידים
ו' אוגוסט 04, 2017 3:19 pm
פורום: אספקלריא
נושא: חקירה למדנית בענין הסגולה לשלום בית להסיר קורי עכביש בע"ש
תגובות: 8
צפיות: 229

Re: חקירה למדנית בענין הסגולה לשלום בית להסיר קורי עכביש בע"ש

אם זה חקירה למדנית למה זה נמצא בפורום אספקלריא ולא בבית המדרש?
על ידי ונתנו ידידים
ה' אוגוסט 03, 2017 11:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מהו ההפך, מלהגיד על איזושהי סברא, שהיא "פשיטא"?
תגובות: 17
צפיות: 348

Re: מהו ההפך, מלהגיד על איזושהי סברא, שהיא "פשיטא"?

תאמר שהיא סברא שאינה מובנת מאלי', או שאתה צריך דוקא מילה מיוחדת. אני מבין שאתה סולד מהמילה חידוש בגלל שאתה לא רוצה שיהי' משמעות שהסברא היא קצת לא מובנת או ניתן להאמר, אלא היא כזה סברא שהגם שאינו פשוט במושכל ראשון מ"מ אחרי שאומרים אותו הוי סברא טובה, ולכן כמדומני שהצעתי נכונה היא, אבל אם יש לך ח...
על ידי ונתנו ידידים
ד' אוגוסט 02, 2017 11:39 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ◆ מפתח פורום מקרא ותרגום ◆
תגובות: 14
צפיות: 298

Re: ◆ מפתח פורום מקרא ותרגום ◆

למה זה לא נמצא בפורום המפתחות?
על ידי ונתנו ידידים
ד' אוגוסט 02, 2017 11:36 am
פורום: בית המדרש
נושא: השגה באדם פשוט בזמן הבית - הגר"א
תגובות: 8
צפיות: 226

Re: השגה באדם פשוט בזמן הבית - הגר"א

המצב מלכתחילה לא היה מזהיר לחשוב שלינאי המלך היתה לגיטמציה להרוג את חכמי ישראל בלי לחשוש ממרידה . משניות שלמות בזרעים ןטהרות על הזהירות מאלפי הע"ה שהיו כאן כולל עלבונות שמוטחים בהם . רוצים עוד חבורות הצדוקים שהצליחו להתבסס בהנהגה כולל כה"ג מה שמתסכל בסוף קמצא שהיה ארלכיער יד (זו היתה סעוד...
על ידי ונתנו ידידים
ג' אוגוסט 01, 2017 11:25 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: קינה ד' הויכוח בין אהליבה לאהלה
תגובות: 7
צפיות: 162

Re: קינה ד' הויכוח בין אהליבה לאהלה

צריך להבין ענין הויכוח בין אהליבה לאהלה, מה משנה מי סבל יותר, שניהם סבלו, ומה הנידון מי סבל יותר מחבירו, ואולי כן דרך המקונן והמצטער ברוב צערו שבטוח הוא שלא שייך צער גדול יותר משלו, והוא סבל הרעה הגדולה ביותר, ומתוך הויכוח - שכפי שנראה הוא מסתיים ב'נצחונה' של אהליבה ניתן לב להבין גודל החורבן שלא הי...
על ידי ונתנו ידידים
ג' אוגוסט 01, 2017 1:16 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סימן היכר לתנאים
תגובות: 46
צפיות: 1837

Re: סימן היכר לתנאים

אתה "מכריח" אותי להעתיק את כל המאמר: מי היו ראשוני הרוגי המלכות? מי הרג את רשב"ג? מתי חי רבי ישמעאל בן אלישע? מיהו רבי שמעון הנהרג? בשולי הדברים נעיר, שקושיא חזקה אחת עומדת כנגד דבריו של ר' יצחק אייזיק הלוי. באבות דרבי נתן מובאים דבריהם של רבי שמעון ורבי ישמעאל בטרם הוצאו להורג: &quo...
על ידי ונתנו ידידים
ב' יולי 31, 2017 4:17 pm
פורום: אספקלריא
נושא: "דברים הנהוגים בישיבת חברון (מסורת!) הצרכים שינוי"
תגובות: 173
צפיות: 5914

Re: "דברים הנהוגים בישיבת חברון (מסורת!) הצרכים שינוי"

דווקא כאחד שלא למד בחברון אבל מכיר המונים מהם אתן אבחנה קצרה א.הם נחמדים ובעלי יכולות שיחה תקשורתית ונעימה . ב.יש בהם משהוא עגול שאינך יכול לרדת לסוף דעתם האם דבריך התקבלו באמת או מתוך נימוס ג.בלימוד הגישה הבסיסית היא למדנית אבל חסר בה הרצון או היכולת להגיע למסקנות חותכות . ד.כנל בעניני השעה יש בהם...
על ידי ונתנו ידידים
ב' יולי 31, 2017 1:02 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: אקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים
תגובות: 23
צפיות: 1397

Re: אקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים

לכאורה התוס' הוא מעין ראי' לבעל דורות ראשונים והג"ר אביגדור מילר כיון שלא אמר שחטאו אלא שהי' להם לפחד ולהזהר מחמת פרקטיקה, והא דאמרי' כמה גדול כחה של בושה אין זה ראי' שהבושה הי' שלא הצדק ויתכן שלא הי' להם לשבת אתו ומ"מ כיון שנתבייש יש בזה כח גדול ועזר לסייע למעשיו.
על ידי ונתנו ידידים
ש' יולי 29, 2017 11:17 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: עבר הירדן קדושתה וטומאתה.
תגובות: 49
צפיות: 863

Re: עבר הירדן קדושתה וטומאתה.

לכבוד הרב יזל דליו האם אתה יכול להעלות דבריך בקובץ נפרד וורד או פידיאף כדי שיהי' יותר קריא, תודה
על ידי ונתנו ידידים
ה' יולי 27, 2017 9:36 am
פורום: בית המדרש
נושא: הכהן בסברא, והשופט בחקירה ופלפול.
תגובות: 10
צפיות: 409

Re: הכהן בסברא, והשופט בחקירה ופלפול.

עושה חדשות כתב:כ"כ הנצי"ב גם בקדמת העמק, עי"ש.

מה זה קדמת העמק
גם אני ראיתי דברים אלו בהעמק דבר לפני כשבוע והופתעתי, והוא מציין שם לקדמת העמק וחשבתי שהוא איזה שהו הקדמה אבל לא מצאתי.
על ידי ונתנו ידידים
ה' יולי 27, 2017 8:50 am
פורום: אספקלריא
נושא: למה לומדים? תלוי את מי שואלים | הרב יהודה הרשקוביץ
תגובות: 33
צפיות: 1505

Re: למה לומדים? תלוי את מי שואלים | הרב יהודה הרשקוביץ

אם הדברים נכונים שרוז הנ"ל הוא חילוני נא לחסום אותו ובמהירות אני לא צריך לקרא פה הגיגים של כל פרחח, אפילו פרחח פבסדו אינטלקטואל איך אתה יודע שיש לרוז ניק פה בפורום רק ציטטו אותו ולא הוא עצמו דיבר כפי הבנתי, ומצד שני איך אתה יודע שאין פה מאות חילונים או שנה ופירש ניקעס בפורום הרי א"א לדעת ...
על ידי ונתנו ידידים
ה' יולי 27, 2017 6:18 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: יש היתר לא להתקלח בתשעת הימים בארצות החמות?
תגובות: 232
צפיות: 4530

Re: יש חיוב לא להתקלח בתשעת הימים בארצות החמות!!!

אם חבירו סובל מכך שיתרחק ולא יסבול, לא מזמן הלכתי לנחם אבלים ל"ע והדוחס שהיה בבית לא הוסיף טוב לריח שכבר היה אך אף אדם לא העיז לפתוח את פיו על כך ולא ראיתי אדם שנמנע מלנחם בגלל זה, אלא שכשמדברים על חורבן ביהמ"ק קמים כל הלמדנים ורוצים להתיר משום כבוד הבריות וכו'. אני מכיר משגיח בישבה שהוא ...
על ידי ונתנו ידידים
ה' יולי 27, 2017 6:07 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם ספרו של מרן החזו"א נכתב כספר הלכה?
תגובות: 16
צפיות: 496

Re: האם ספרו של מרן החזו"א נכתב כספר הלכה?

גם רב אשי כתב ספר העוסק בליבון סוגיות בדרך התלמוד והרבה פעמים יש כאילו ב' מהדורות בדבריו, ועד כמה שידוע לי פוסקים הלכה מתוך דבריו. [וכך גם כמעט כל הראשונים שכתבו ספריהם על סדר הש"ס]. הראשונים עפ"ר כתבו בתו"ד הלכה כך או כך ואפי' כשלא כתבו כן כתבו פירושיהם לפי מסקנתם הסופי והאמיתי [וגם...
על ידי ונתנו ידידים
ד' יולי 26, 2017 11:12 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מחקר המקרא מנקודת מבט חרדי, האם הגיע הזמן?
תגובות: 235
צפיות: 7691

Re: מחקר המקרא מנקודת מבט חרדי, האם הגיע הזמן?

בברכה המשולשת כתב:ראיתי היום:

לכבוד הרב בב"מ רציתי להעיר לך שמאד קשה לקרוא דברים של אריכות כאלו בפורמט הזו ולכן אם באפשרותך להטריח בכגון דא להעלותו בפורמט PDF וכדו' שיהי' יותר קל לקוראם יהי' זה חסד עם הרבים.
על ידי ונתנו ידידים
ד' יולי 26, 2017 10:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שילוב אצבעות הידיים
תגובות: 49
צפיות: 2406

Re: שילוב אצבעות הידיים

אכן רבים מאוד מגדולי ישראל [בעיקר הליטאים] לא הקפידו ע"כ , מהגרח"פ שיינברג זצ"ל שמעתי לאחר ששאלוהו ע"כ שאינו מקפיד ע"ז השיב שהקפידא הוא דווקא שמשלב בחוזקה ואם כן אז אין ראי' מהגדולים הנ"ל והתמונות הנ"ל, ובהתמונות של הגרי"ש להדיא רואין שאינו בחזקה. כל בעיית שי...
על ידי ונתנו ידידים
ד' יולי 26, 2017 9:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם ספרו של מרן החזו"א נכתב כספר הלכה?
תגובות: 16
צפיות: 496

האם ספרו של מרן החזו"א נכתב כספר הלכה?

בעסקינו בדרכו של החזו"א (באשכול הסמוך) ברצוני לשאול משהו להבקיאים בספרו. כשאני מעיין בספרו מתוך לימודי בסוגיית הש"ס נראה לי ספרו כספר עיון העוסק בליבון סוגיות בש"ס ובשו"ע בדרך התלמוד ואינו נכתב כספר של מי שבא לפסוק הלכה כלל, ולפעמים רואין איך שדן מה שנראה לו מסברא ומסיים שבאותו מ...
על ידי ונתנו ידידים
א' יולי 23, 2017 9:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פולמוס הסכמי קדם נישואין
תגובות: 103
צפיות: 2023

Re: פולמוס הסכמי קדם נישואין

הסכם קודם נישואין וכו' סליחה על שאני מפריע לך אבל זה אריכות די גדול בשבילי, האם אפשר לספר בקחצור מהו תוכן שני הנוסחאות והחילוק ביניהם. המכתב מהראב"ד שליט"א שצוטט קרוב לתחילת האשכול האם הוא על הנוסח הישן או על הנוסח החדש? הנוסחא המקורית קבעה חיוב מזונות על הבעל כל עוד הוא בא לבית הדין, או ...
על ידי ונתנו ידידים
א' יולי 23, 2017 7:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פולמוס הסכמי קדם נישואין
תגובות: 103
צפיות: 2023

Re: פולמוס הסכמי קדם נישואין

בברכה המשולשת כתב: הסכם קודם נישואין וכו'

סליחה על שאני מפריע לך אבל זה אריכות די גדול בשבילי, האם אפשר לספר בקחצור מהו תוכן שני הנוסחאות והחילוק ביניהם.
המכתב מהראב"ד שליט"א שצוטט קרוב לתחילת האשכול האם הוא על הנוסח הישן או על הנוסח החדש?
על ידי ונתנו ידידים
א' יולי 23, 2017 6:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פולמוס הסכמי קדם נישואין
תגובות: 103
צפיות: 2023

Re: פולמוס הסכמי קדם נישואין

תוכן כתב:איפה מצאת כן בדברי הגר"א וייס? בכל מקרה, אני לא מצאתי כן בדברי ההסכם, שאני מעלה עכשיו. ואכן אם הדבר כן, אז תקנה זוטא מיהא יש כאן, אבל מ"מ הקלקלה קרובה מאשר התקנה.

בתחילת המכתב כתב וז"ל "אא"כ בי"ד יקבע שהיא זו האשימה בפרידה"
ואולי יש בזה משהו שלא הבנתי נכון?
על ידי ונתנו ידידים
א' יולי 23, 2017 5:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פולמוס הסכמי קדם נישואין
תגובות: 103
צפיות: 2023

Re: פולמוס הסכמי קדם נישואין

למה יכולה האשה לפרק את הבית אם חיוב מזונות הוא רק באופן שב"ד שיסכימו עליהם מראש לא יפטרו אותו ממזונות (היינו שההסכם מאפשר לב"ד לפטור הבעל במקרה שיחליטו שהיא אשימה) האשה יכולה לפרק את הבית מתי שנראה לה לנכון, והבית דין יפסקו שהבעל חייב לתת גט ברגע שיראו שהאשה אינה מוכנה לשקול שלום בית. זאת...
על ידי ונתנו ידידים
א' יולי 23, 2017 5:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פולמוס הסכמי קדם נישואין
תגובות: 103
צפיות: 2023

Re: פולמוס הסכמי קדם נישואין

מישהו יכול להסביר מה הוא ההסכם הישן שעליו הנגד הג"ר מ"פ, אני לא מצאתי' בכל האשכול, תודה
על ידי ונתנו ידידים
ש' יולי 22, 2017 11:30 pm
פורום: אספקלריא
נושא: שאלה בדבר כינוס חברי הפורום...
תגובות: 67
צפיות: 2629

Re: שאלה בדבר כינוס חברי הפורום...

קו ירוק כתב:הרעיון פורימי ומתעצם עם כל תגובה שבאשכול

ולכן עד מחר בלילה עדיין מותר לדבר ע"ז! ואם ח"ו לא יבא הגאולה נצטרך לחכות עוד ט' ימים
[עד מתי חל הדין של משנכנס אב ממעטין בשמחה?]
על ידי ונתנו ידידים
ש' יולי 22, 2017 10:55 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: נחלת שמעון בזמן התפלגות המלוכה
תגובות: 8
צפיות: 272

Re: נחלת שמעון בזמן התפלגות המלוכה

כן חידוש גדול מאד, ובאמת שהוא תמוה האם הכונה של אחלקם ואפיצם בישראל הי' שאין להם חלק באר"י כלל והם השבט היחידי שלא קיבלו חלק דהרי גם בני לוי הי' להם את ערי הלויים, ולמה כתוב היום בקריאה נשיא לבני שמעון לנחל להם את הארץ אם באמת לא קיבלו חלק באר"י ומה שהי' להם מיהודה הי' רק לזמן כמו שואל, וצ...
על ידי ונתנו ידידים
ו' יולי 21, 2017 5:51 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: נחלת שמעון בזמן התפלגות המלוכה
תגובות: 8
צפיות: 272

Re: נחלת שמעון בזמן התפלגות המלוכה

מצאתי והוא בדברי הימים א פרק ד פסוק לא וז"ל: אלה עריהם עד מלוך דוד - פתרון כשהרבו בני יהודה עשו תרעומות על בני שמעון מימי שאול ורצו לגרשם מארצם ולא היה יכול לגרשם ואף כי היה כל ימיו בטירדה ובמלחמות וכשמלך דוד באו שבטו לשאול מבני שמעון את ארצם שהשאילו להם והלך דוד וגר שם כי שאול לא חשש בכך מפני ...
על ידי ונתנו ידידים
ו' יולי 21, 2017 5:46 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: נחלת שמעון בזמן התפלגות המלוכה
תגובות: 8
צפיות: 272

Re: נחלת שמעון בזמן התפלגות המלוכה

זבורני כמדומני שיש רש"י בדברי הימים (כת"י, אם זה בכלל באמת מרש"י) שבאיזשהו שלב גירשו אותם שבט יהודה מנחלתם מכיון שנתרבו יותר, וכמדומני הי' זה בתקופת דוד המלך אבל איני זוכר בדיוק.
על ידי ונתנו ידידים
ו' יולי 21, 2017 2:36 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: יש היתר לא להתקלח בתשעת הימים בארצות החמות?
תגובות: 232
צפיות: 4530

Re: יש היתר לא להתקלח בתשעת הימים בארצות החמות?

שאלת פותח האשכול כפי הבנתי הי' מי שמזיע חזק והולך ממנו ריח מאד לא נעים אלא שהוא עצמו אינו איסטניס או שמקולקל אצלו חוש הריח ואינו מרגיש בחסרונו האם מותר לומר לו בעדינות כי על אף שהרחיצה אצלו היא בגדר רחיצה של תענוג שמותר לו לילך לרחוץ מטעם אחר דמכיון דאנשים כהיום איסטנסים לריח של זיעה ומאד לא נעים לה...

עבור לחיפוש מתקדם

cron