החיפוש הניב 348 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי ונתנו ידידים
א' נובמבר 25, 2018 9:39 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: יעקב תקע אהלו בהר, ולבן - בהר הגלעד מה ההבדל?
תגובות: 25
צפיות: 791

Re: יעקב תקע אהלו בהר, ולבן - בהר הגלעד מה ההבדל?

הרי מן המקרא יודעים אנחנו שזה אותו חבל ארץ (הר הגלעד, מחניים, נחל יבוק. לפני כן אין הרים), ולשון נופל על לשון. (והרמב"ן) [ורש"י ומביאו הרמב"ן] שאומר ש'מצפה גלעד' הוא 'מצפה' / ה'גַלְעֵד' של לבן - ע"ש יצף ה', בהכרח מבין שהר הגלעד ע"ש גַלְעֵד, שאל"כ מניין לו שמצפה גלעד הו...
על ידי ונתנו ידידים
א' נובמבר 18, 2018 6:31 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: הללוי-ה הללוי-ה
תגובות: 15
צפיות: 1179

Re: הללוי-ה הללוי-ה

ההערה היתה מכוונת להערה קודמת באשכול.. אני יודע שיש אחרונים, שכתבו לשרשר והביאום באשכול כבר לפניך. אך בכלל, מה לך כי נזעקת. עם תדקדק בערוה"ש למשל, תראה שלא היתה הכוונה לאמרם כחדא מחתא ולהתחיל מזמור הבא ללא ראש, אלא שלשרשר אותם, אך כשאחד הוא סוף, ואחד הוא ראש, רק ללא הפסק. (והרי הוא מביא את הטו...
על ידי ונתנו ידידים
א' נובמבר 18, 2018 12:28 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: הללוי-ה הללוי-ה
תגובות: 15
צפיות: 1179

Re: הללוי-ה הללוי-ה

הלא דבר הוא שמימות רבי עמרם גאון ועד לפני 150-200 שנה אצל איזה קהלות חסידים, לא שמענו כזאת בישראל שזו הכוונה לשרשר את המזמורים; לומר בחדא מחתי ובניגון ונשימה אחת 'הללויה הללויה', תחת הפשטות והשכל, שהכוונה להסמיך אחת לחברתה. בר מן דין, האומרם כאחת (כמו ששמעתי בילדותי אצל חסידי קרלין) אינו אלא כמתמיה...
על ידי ונתנו ידידים
ו' נובמבר 16, 2018 11:15 am
פורום: בית המדרש
נושא: כניסה לאונברסיטה - בית מינות?!
תגובות: 160
צפיות: 3311

Re: כניסה לאונברסיטה - בית מינות?!

כבר האריכו פה באשכול בההיסטורי' של לימודי חול בארה"ב ודעת רבותינו דשם, אמנם עדיין יש לי מה להוסיף כי לדעתו נעשה כאן קצת בלבול, ואסדר את הדברים. יש כאן שני נושאים שונים: א' לימוד באוניברסיטה בלילות וכדו', ב' לימודי חול בישיבות קטנות. בענין הא': בדורות שעברו בארה"ב הי' זה בנפשם של כל אב ואם ...
על ידי ונתנו ידידים
ה' נובמבר 15, 2018 10:19 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: הללוי-ה הללוי-ה
תגובות: 15
צפיות: 1179

Re: הללוי-ה הללוי-ה

בקובץ בית אהרן וישראל הי' פעם מאמר שלם לבאר את המנהג הזה באריכות ועם הרבה מראי מקומות.
על ידי ונתנו ידידים
א' אוקטובר 28, 2018 11:36 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון ר' חיים ברוך וולפין ז"ל
תגובות: 1
צפיות: 324

Re: הגאון ר' חיים ברוך וולפין ז"ל

תלמיד חכם בקנה מידה, מתמיד גדול - הי' נמצא בביהמ"ד מ6:30 בבוקר עד הערב ויושב ולומד עם חברותא ובלי, הצנע לכת שייף עייל שייף נפיק, נעים הליכות עד מאד מלא שמחה וחן, דבוק ברבותיו הגדולים מתורה ודעת. חבל על דאבדין הי' גם בעל יסורים גדול, עד גיל 15 לא הי' יכול ללכת על רגליו בכלל, וכל חייו הי' קשה הלי...
על ידי ונתנו ידידים
ש' אוקטובר 27, 2018 11:58 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קנטוניסטים - מדוע לא היה בזה דין ייהרג ואל יעבור?
תגובות: 5
צפיות: 326

Re: קנטוניסטים - מדוע לא היה בזה דין ייהרג ואל יעבור?

תם מה הוא אומר כתב:הרי זה נודע להעבירם על דת, אם כן היה צריך ליהרג על כך ולא למסור ילדיהם?

יהרג ואל יעבור הוא על האב או על הילד עצמו? - והאם על קטן יש דין יהרג וא"י, ועוד דהקטן בכלל לא ידע מחיובו
על ידי ונתנו ידידים
ג' אוקטובר 09, 2018 3:12 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: איפה נעלם נח?
תגובות: 23
צפיות: 2034

Re: איפה נעלם נח?

אולי לא הי' לו ישיבה כי לא הי' למי שהרי אברם הוא שגייר גרים, אמנם ודאי שהתי' האמיתי לזה הוא דברי [ה]רב קו ירוק שישיבתו של שם ועבר הי' בדורו של יצחק ויעקב (אמנם שם באמת צ"ע כי שם לא הי' חי שהלך יעקב להישיבה אע"כ שנקראת על שמו כיון שיסדה וא"כ למה אינו נקרא על שם נח) שם נפטר כשהי' יעקב ...
על ידי ונתנו ידידים
ש' ספטמבר 22, 2018 11:04 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: כמה ראוי להדר בקניית ארבע מינים
תגובות: 23
צפיות: 1943

Re: כמה ראוי להדר בקניית ארבע מינים

בס"ד ראוי שלכל הפחות כפי שמדקדקים על הריהוט בסלון. וגדול"י על כך בודאי לא הקפידו. למה שגדול"י לא יקפידו על ד' מינים כמו שאחרים מקפידים על ריהוט בסלון? ידוע בשם הגר"ה זקס ששאלתו אמו מדוע נוטל אתרוגים רבים ואביו אתרוג אחד, והשיב לאבי היה חולצה אחת ולי חולצות הרבה. ושיבח הגראי"...
על ידי ונתנו ידידים
ג' אוגוסט 07, 2018 11:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מעוברת שדרכה על ציפורן - מה תעשה?
תגובות: 54
צפיות: 3211

Re: מעוברת שדרכה על ציפורן - מה תעשה?

חשבתי שכתוב מפורש שאם הציפרניים אינם במקומם שנפלו אינן זיקים, וא"כ כמעט כל האשכול אינו נוגע למעשה כי מסתמא רוב המקרים הוזזו ממקומם ולכן גם אין ראי' ממה שרואים הרבה שאינם מפילים, אמנם לגופו של ענין וודאי צודק הרב אוצר דשייך זכות תולה וכדו' ושפי' הגמ' הוא 'שמא'
על ידי ונתנו ידידים
ג' אוגוסט 07, 2018 11:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תחנון במנחה
תגובות: 11
צפיות: 1238

Re: לא להשלים תחנון אחר קדיש תתקבל

האם מישהו יודע מקור יותר מוסמך להעובדא הנ,ל בשם החזו"א?
על ידי ונתנו ידידים
א' אוגוסט 05, 2018 11:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מעוברת שדרכה על ציפורן - מה תעשה?
תגובות: 54
צפיות: 3211

Re: מעוברת שדרכה על ציפורן - מה תעשה?

כי אסור לשנות מהדברים שכתובים בגמרא. שכל כללי ישראל קיבלו על עצמם כסוף הוראה. יתכן גם שיש בזה דין של דבר שבמניין. שאי אפשר להתיר בלי בית דין שגדול יותר בחכמה ובמניין. ואין לנו בית דין כזה. לפי דבריך שאין בזה כי אם ציטוט מהרופאים שטעו בזה מה שייך ע"ז ענין הוראה וסוף הוראה, הרי אין בזה אפי' לא פ...
על ידי ונתנו ידידים
א' אוגוסט 05, 2018 10:30 am
פורום: בית המדרש
נושא: מעוברת שדרכה על ציפורן - מה תעשה?
תגובות: 54
צפיות: 3211

Re: מעוברת שדרכה על ציפורן - מה תעשה?

ודאי שלמעשה אסור לזרוק ציפורניים (גם אם אנחנו יודעים היום שזה לא מזיק), וכמו שכבר כתבתי לעיל. אז מה הפלא שהפוסקים מביאים זאת? ומה הפלא שהם הזכירו את לשון הגמרא וכינו את הזורק - רשע? אני חושב, שבעניין הרפואות (הן להועיל הן להזיק - כמו דג עם בשר, או ציפורניים) חכמינו לא חידשו דברים אלו בי"ג מידו...
על ידי ונתנו ידידים
א' אוגוסט 05, 2018 7:17 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: וגבל מכנרת, עבר הירדן שנטלו מעצמן
תגובות: 5
צפיות: 660

Re: וגבל מכנרת, עבר הירדן שנטלו מעצמן

זהו בעצם פירושו השני של האוה"ח.
על ידי ונתנו ידידים
א' אוגוסט 05, 2018 12:19 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: וגבל מכנרת, עבר הירדן שנטלו מעצמן
תגובות: 5
צפיות: 660

Re: וגבל מכנרת, עבר הירדן שנטלו מעצמן

קו ירוק כתב:ג. תוס' בע"ז כא. דחו את דברי ר"י מהרפוט שמה שכבש יאיר ונבח נקרא כיבוש יחיד, אלא נטלו מדעת כל ישראל לצורך נחלתם. (ובדברי הראשונים צ"ע, ובפשוטו כל הארץ מלבד עמון ומואב ניתן לאאע"ה. ואין צריך לדחוק להעמיד הספרי כדברי א' הראשונים).

לא הבנתי איך אתה מסביר את הספרי?
על ידי ונתנו ידידים
ש' אוגוסט 04, 2018 11:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מעוברת שדרכה על ציפורן - מה תעשה?
תגובות: 54
צפיות: 3211

Re: מעוברת שדרכה על ציפורן - מה תעשה?

אתה מבין שדגים עם בשר הוא רק עניין סגולי? לא. אבל מתוך שאלתך אני מבין שאתה מבין שלדעת חז"ל הסכנה בדריכה על ציפורניים הוא עניין סגולי, ושונה במהותו מסכנות אחרות אשר הן בדרך טבע. אין דעתי כן. אצלנו, כאשר אומרים שמסוכן לאכול דגים עם בשר, מיד עולים כיווני מחשבה בסגנון: אולי יש איזה התנגשות בין החל...
על ידי ונתנו ידידים
ה' אוגוסט 02, 2018 10:09 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון הרב חיים סולובייציק אבד''ק בריסק
תגובות: 117
צפיות: 14073

Re: הגאון הרב חיים סולובייציק אבד''ק בריסק

ראיתי היום בספר תפארת שמואל (ספר חדש מענין מאד שיצא לאור על הגר"ש אוירבך זצל) דבר מענין. הגר"ש אמר פעם שמה שמובא בכל הספרים על גודל הזהירות שלא לגשם ח"ו עניני הספירות וכדו', ובאמת כהיום קשה לנו להבין מהו הצורך לכאלו אזהרות בזה, וביאר דהיינו משום שהתחנכנו על ברכי הגר"ח שהי' מלמד ג...
על ידי ונתנו ידידים
ד' אוגוסט 01, 2018 9:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תלמוד ירושלמי המזוייף
תגובות: 73
צפיות: 7727

Re: תלמוד ירושלמי המזוייף

בזמנו המאירי זכרון יעקב קראו להם הכחולים. השאלה היא לאו דווקא על ספרי המאירי שלהם אלא גם לגבי תוס' הרא"ש צא וראה כמה הגהות יש להם למוסד הרב קוק ואילו אצל תוספות הראש זכרון יעקב גריינימן אין כל הערה והוא פלאי. לא הבנתי שאלתך האם היא על כל מהדורה מוערת לעומת כזו שאינה? מה עם ריטבא זכרון לעומת רי...
על ידי ונתנו ידידים
ש' יולי 28, 2018 11:06 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון הרב חיים סולובייציק אבד''ק בריסק
תגובות: 117
צפיות: 14073

Re: הגאון הרב חיים סולובייציק אבד''ק בריסק

מכון חכמי ספרד כתב:השבוע בהמבשר

צולניק כתב:מתוך 'לקראת שבת' שיחה עם הג"ר משה מייזלמן

האם אפשר להעלות דברים אלו בקובץ פי די אף - תודה
על ידי ונתנו ידידים
ש' יולי 28, 2018 10:18 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: וגבל מכנרת, עבר הירדן שנטלו מעצמן
תגובות: 5
צפיות: 660

וגבל מכנרת, עבר הירדן שנטלו מעצמן

בסוף פר' דברים : והערבה והירדן וגבל מכנרת ועד ים הערבה ים המלח תחת אשדת הפסגה מזרחה: ופירש"י: מכנרת - מעבר הירדן המערבי הוא ונחלת בני גד מעבר הירדן המזרחי, ונפל בגורלם רוחב הירדן כנגדם ועוד מעבר שפתו עד כנרת וזהו שנאמר והירדן וגבול, הירדן ומעבר לו: ונפשי בשאלתי בתרתי. א. כולו תמוה, האם אינו מפו...
על ידי ונתנו ידידים
ו' יולי 27, 2018 4:02 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כינוס ארכיאולוגיה תורנית
תגובות: 407
צפיות: 27648

Re: כינוס ארכיאולוגיה תורנית

לכאורה פשוט שיש הבדל בין סיומת י-ה-ו שקשורה לשם הוי"ה א-להי ישראל, ובין סיומת א-ל שיכולה להתפרש גם כאלהים אחרים ח"ו. נכון יפה מאד, אמנם המון דברים יכולים להיות וגם יכול להיות הפוך, ושאלתי לבן מיכאל שהוא מופיע כידען בדברים האלו האם בפועל מצינו את המרכיב הזו בשמות המצריות עד שהוא רוצה להניח...
על ידי ונתנו ידידים
ו' יולי 27, 2018 11:06 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כינוס ארכיאולוגיה תורנית
תגובות: 407
צפיות: 27648

Re: כינוס ארכיאולוגיה תורנית

איש גלילי כתב:למה חזאל מלך ארם עובר אצלך יותר בקלות?

לא חשבתי ע"ז, ועיקר שאלתי הי' אם יודעים משהו מהארכיאולוגי' (כי בהכנס א' המרצים הדגיש הרבה שבבבל השמות שכלול בהם י-ה-ו הם שמות עבריים וחשבתי דה"ה ראוי להיות עם השמות שכלול בהם א-ל) ותל"מ
על ידי ונתנו ידידים
ו' יולי 27, 2018 10:52 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם כשהגיע לעבר הירדן חנו לדגליהם או לא?
תגובות: 3
צפיות: 564

Re: האם כשהגיע לעבר הירדן חנו לדגליהם או לא?

קו ירוק כתב:בעירובין נה: איתא:
'ויחנו על הירדן מבית הישימות, ואמר רבה בר בר חנה (אמר רבי יוחנן) לדידי חזי לי ההוא אתרא והוי תלתא פרסי על תלתא פרסי',
וזהו מחנה ישראל לשבטיו כמו במדבר.

נו אז מה הביאור בהעמק דבר?
על ידי ונתנו ידידים
ו' יולי 27, 2018 9:31 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כינוס ארכיאולוגיה תורנית
תגובות: 407
צפיות: 27648

Re: כינוס ארכיאולוגיה תורנית

בענין הנידון אם למואל הוא חכם ישמעאלי, האם מצינו את הסופית א-ל אצל שמות ערבים? כמובן, כגון "ישמעאל"... (וגם בנו אדבאל) ישמעאל הוא שם שניתן ע"י אברהם אבינו (ובאמת ע"י המלאך עצמו), אדבאל לא שמעתי אמנם אם הוא בנו של ישמעאל הראשון ג"כ מובן כי הלא הוא הי' בנו של אברהם. אבל הם רצ...
על ידי ונתנו ידידים
ו' יולי 27, 2018 6:16 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כינוס ארכיאולוגיה תורנית
תגובות: 407
צפיות: 27648

Re: כינוס ארכיאולוגיה תורנית

להרב בן מיכאל:
בענין הנידון אם למואל הוא חכם ישמעאלי, האם מצינו את הסופית א-ל אצל שמות ערבים?

ובהקשר אחר: מישהו הזכיר שאהרן ומרים הם שמות ערבים, איך זה מתאים עם דברי חז"ל שלא שינו את שמם?
על ידי ונתנו ידידים
ה' יולי 26, 2018 12:31 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כינוס ארכיאולוגיה תורנית
תגובות: 407
צפיות: 27648

Re: כינוס ארכיאולוגיה תורנית

הרב ונתנו ידידים ראשית לא זכיתי להבין מדוע תרגום רב יוסף החז"לי בעיניך אחרי רש"י, כמובן שרש"י הינו חז"ל (בדר"כ), אז זו מקסימום מחלוקת בחז"ל. שנית, בעניין הפירוש אכן לא חשבתי על הפירוש נביותא - נבואה ויש"כ על הפירוש היפה, עלי עדיין לעיין היטב בכך, אך אני מקבל את הד...
על ידי ונתנו ידידים
ד' יולי 25, 2018 11:59 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: מעשה דבנו וביתו דר"י כה"ג - מנין לנו?
תגובות: 26
צפיות: 1978

Re: מעשה דבנו וביתו דר"י כה"ג - מנין לנו?

אני לא מבין מה ראית בהקינות יותר מאשר בגמ' עצמה 'אני כהן בן כהנים גדולים אנשא לשפחה'? וכו' והוא ממש מילה במילה
על ידי ונתנו ידידים
ד' יולי 25, 2018 9:44 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כינוס ארכיאולוגיה תורנית
תגובות: 407
צפיות: 27648

Re: כינוס ארכיאולוגיה תורנית

תרגום יונתן על משלי פרק לא פסוק א (א) מלוהי דלמואל מלכא נביותא ומרדותא דרדתיה אמיה ואמרת ליה: נכון, אז איפה כתוב שהוא מלך ישמעאל, הרי זהו בדיוק דברי רש"י שלמואל הוא שלמה והוא המשא שאמר לו בת שבע בעת שהתחתן עם בת פרעה. מלכא נביותא = מלך נביות = מלך ישמעאל, מה לא מובן. לי הי' פשט כדברי האחרים שנ...
על ידי ונתנו ידידים
ד' יולי 25, 2018 12:38 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כינוס ארכיאולוגיה תורנית
תגובות: 407
צפיות: 27648

Re: כינוס ארכיאולוגיה תורנית

בעזרת הבורא א. לגבי מה שכתבת מקודם, החוקר שדיבר לא גילה את אמריקה עיין בתנ"ך דעת מקרא בהקדמה שכותבים על הנושא. וכידוע יש במשלי כמה חכמים כמו אגור (לפחות לחלק מהראשונים) ועוד, וזה לא סותר את העובדה שזה ברוח הקודש אחרי שברוח הקודש הוא כתב וחתם את זה בספר חכמה מיוחד לעם ישראל (וכמו שמשה כתב בתורה...
על ידי ונתנו ידידים
ד' יולי 25, 2018 12:23 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כינוס ארכיאולוגיה תורנית
תגובות: 407
צפיות: 27648

Re: כינוס ארכיאולוגיה תורנית

בן מיכאל כתב:תרגום יונתן על משלי פרק לא פסוק א
(א) מלוהי דלמואל מלכא נביותא ומרדותא דרדתיה אמיה ואמרת ליה:

נכון, אז איפה כתוב שהוא מלך ישמעאל, הרי זהו בדיוק דברי רש"י שלמואל הוא שלמה והוא המשא שאמר לו בת שבע בעת שהתחתן עם בת פרעה.
על ידי ונתנו ידידים
ד' יולי 25, 2018 12:15 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כינוס ארכיאולוגיה תורנית
תגובות: 407
צפיות: 27648

Re: כינוס ארכיאולוגיה תורנית

א. מהו מתרגם התרגום על למואל מלך? ודאי שהוא זלזול וצרימות אוזן באזנו של כל אדם חרדי לומר ששלמה העתיק טקסטים מאיזה חכם במצרים. והרי כולנו יודעים שהכתובים כולם ברוה"ק נאמרו וששלמה הוא החכם מכל אדם ומאי חכמותו אם ציטט טקסטים של אחרים? ב. התורה לא מדבר סלנג, ומה תגיד על 'ויכבד' לב פרעה, ואכבד את ל...
על ידי ונתנו ידידים
ד' יולי 25, 2018 12:07 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כינוס ארכיאולוגיה תורנית
תגובות: 407
צפיות: 27648

Re: כינוס ארכיאולוגיה תורנית

אם אתה מודה שזה תורם להבנה מחודשת ואולי אמיתית. אז נכון, זה פרפראות. אבל פרפראות של דברי תורה. בשביל זה באו בבין הזמנים לשמוע.. כמדומה שלא כל הכנס היה כזה.. אין לי בעי' לבא בבין הזמנים לדברים כאלו (אמנם שלי אישית זה לא כ"כ מעניין כי אני אוהב יותר את הדברים שיצאו מפי חכמינו שבמשך הדורות), אבל ה...
על ידי ונתנו ידידים
ד' יולי 25, 2018 11:48 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כינוס ארכיאולוגיה תורנית
תגובות: 407
צפיות: 27648

Re: כינוס ארכיאולוגיה תורנית

* ששלמה המלך העתיק טקסטים שלמים מחכמת המצרים הקדומה. * הבטוי 'כבד לב פרעה', הכוונה לבטוי המצרים על כובד הלב על המאזנים לאחר המוות... * מענין אם הציור למות היה כך מקובל במצרים - עוף על גבי לחם - מהו ה'מציאה' הגדולה בפתרונו של יוסף. * הזלזול בתארוך המקראי (והתלות בדברי חז"ל שאם הם יכול לעשות מ43...
על ידי ונתנו ידידים
ד' יולי 25, 2018 1:11 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כינוס ארכיאולוגיה תורנית
תגובות: 407
צפיות: 27648

Re: כינוס ארכיאולוגיה תורנית

התאכזבתי קצת שהרב ביניש לא הרחיב דבריו בכלל, וגם לא דיבר על ממציאים ארכיאלגיים שדיבר כאן בפורום (חוץ מהענין של הדרהאם)
על ידי ונתנו ידידים
ד' יולי 25, 2018 1:08 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כינוס ארכיאולוגיה תורנית
תגובות: 407
צפיות: 27648

Re: כינוס ארכיאולוגיה תורנית

התאכזבתי ב2 מדברי הגר"ש נאדל. הן שבכנס באנו להחכים ולקנות ידיעות חדשות, לכאן ולכאן. הכרעות 'השקפתיות', מקומם בתוך בית מדרש של חברים מקשיבים, החושבים ב'ראש אחד' אתך. לא זה היה המקום המתאים. הרי לא מדובר ב'רשכבה"ג' אשר הכרעתו מחייבת את כל הציבור. ולא יודע מדוע 'הרגשת הבטן' שלו, (סליחה על הב...
על ידי ונתנו ידידים
ג' יולי 24, 2018 10:08 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כינוס ארכיאולוגיה תורנית
תגובות: 407
צפיות: 27648

Re: כינוס ארכיאולוגיה תורנית

מצוין, אני כן נשארתי עד הסוף והי' יפה מאוד. הי' חסר קצת סדר והנושא של התכלת קצת שיבש את המערכת אומנם הי' כדאי כל דקה. חבל לי מאוד שהוא הוצרך למהר בהרצאות האחרונות, בעיקר נהניתי מהענין על עיירות מוקפות חומה שלא נתנו לו להאריך בזה, גם הרב ביניש קיצר מאד ורק אמר את העיקרון. את נושא התכלת שרובם באו בשבי...
על ידי ונתנו ידידים
ב' יולי 23, 2018 11:18 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: שאלה בפרשת ואתחנן
תגובות: 18
צפיות: 1462

Re: שאלה בפרשת ואתחנן

קו ירוק כתב:בראשית רבה, טז ג
רב אמר לחייא בריה בנה לי בית בא"י, א"ל להיכן א"ל אעברת נהרא בנה. שמואל אמר עד מקום שהנהר מהלך, שם היא א"י, ואי זו זו תרבקנה. רבי יהודה ורבי הונא, רבי יודן אמר הוא פרת והוא נהר כבר וכו'.

תודה, ובכל זאת האם יש לך הערה על פירושו של הגר"ח קנייבסקי הנ"ל?
על ידי ונתנו ידידים
ב' יולי 23, 2018 10:39 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: שאלה בפרשת ואתחנן
תגובות: 18
צפיות: 1462

Re: שאלה בפרשת ואתחנן

וואו!!
איפה החזל של רב לחייא ברי'?
על ידי ונתנו ידידים
ב' יולי 23, 2018 10:05 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: שאלה בפרשת ואתחנן
תגובות: 18
צפיות: 1462

Re: שאלה בפרשת ואתחנן

מדרש הגדול - זה לא בדיוק חז"ל. אבל חז"ל אומרים שהראהו כל העתיד להתרחש וזה כולל כל ארץ עבר הירדן. ומלבד זאת הקו' מיושבת, שהרי משה עומד בהר שמעל ערבות מואב, וסמוך לירדן, והראהו הקב"ה גם כל ארץ עבר הירדן שלמזרח מקום עמידתו, עד נהר פרת (שכבשוה ב"ג וב"ר) . א. אני לא מבין כונתך, ...
על ידי ונתנו ידידים
א' יולי 22, 2018 10:48 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: מעשה דבנו וביתו דר"י כה"ג - מנין לנו?
תגובות: 26
צפיות: 1978

Re: מעשה דבנו וביתו דר"י כה"ג - מנין לנו?

לדעתי שחזל אמרו כן ברוה"ק הוא יישוב המתיישב על הדעת

עבור לחיפוש מתקדם