החיפוש הניב 203 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אפרים זלמן
א' נובמבר 25, 2018 7:54 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דרכו של החזון איש לפרסם דבריו ע"י אחרים ועוד
תגובות: 18
צפיות: 484

Re: דרכו של החזון איש לפרסם דבריו ע"י אחרים ועוד

250 כתב:וכמדומה עשה כן גם כשהשיב בקובץ כנסת ישראל הנ"ל על דברי הגר"ש שקופ ז"ל שלא כתב שמו. [אך שם חתם אי"ש וילנא ראה בספר פאר הדור הנ"ל עמ' רעט]
היודעים ישלימו הדברים

'אי"ש וילנה'
על ידי אפרים זלמן
ב' נובמבר 12, 2018 11:26 pm
פורום: פסח
נושא: ספרי מחברי זמנינו בהלכות הפסח <ברכת מצה מטוגנת>
תגובות: 60
צפיות: 6484

Re: זקוק לספר הלכות פסח ממחבר בן זמננו

תוך כדי דיבור כתב:מקראי קודש על ליל הסדר

תוך כדי עלעול בספר (באוצר החכמה) נתקלתי בזה... -
על ידי אפרים זלמן
ה' נובמבר 01, 2018 6:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: למה רבי יוחנן כהן גדול לא שמע בת קול: אין לך חלק לעולם הבא?!!
תגובות: 25
צפיות: 970

Re: למה רבי יוחנן כהן גדול לא שמע בת קול: אין לך חלק לעולם הבא?!!

*יוחנן כהן גדול

(בענין הבת קול של אחר, יש באגרא דפרקא סימן א' בשם הרי''י מלובלין שזה היה לנסותו)
על ידי אפרים זלמן
ד' אוקטובר 31, 2018 9:07 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: איך נפלו גבורים - מוריה תשרי תשע"ט
תגובות: 347
צפיות: 17500

Re: איך נפלו גבורים - מוריה תשרי תשע"ט

משום שיש כאן כאלה שלא אוהבים <אוהבי> תוכחה
על ידי אפרים זלמן
ד' אוקטובר 31, 2018 5:28 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון רבי לייב מינצברג זצ"ל רבה של ישיבת המתמידים
תגובות: 220
צפיות: 17429

Re: בד"ה - הגאון רבי לייב מינצברג זצ"ל רבה של ישיבת המתמידים

לעילוי נשמתו הטהורה אעלה כאן שוב מה שהעלו בעבר באשכול אחר (ייש"כ להרב שש ושמח): "עשרת היסודות בחיי היהודי". זה (בפרט, וספרי בן מלך בכלל) ממש מתנה מן השמים, וחבל על דאבדין <ולא מרשין להשתכח> (ולידידי שש ושמח בטח יש 'נגיעה' בדבר, יען שמרן זללה"ה (החזו"א) מובא בהמצורף, בתוך עש...
על ידי אפרים זלמן
ג' אוקטובר 30, 2018 11:32 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: חנינא בני די לו בקב חרובין
תגובות: 5
צפיות: 272

Re: חנינא בני די לו בקב חרובין

אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב, בְּכָל יוֹם וָיוֹם בַּת קוֹל יוֹצֵאת וְאוֹמֶרֶת, כָּל הָעוֹלָם כֻּלּוֹ נִזּוֹן בִּשְׁבִיל חֲנִינָא בְּנִי, וַחֲנִינָא בְּנִי דַּי לוֹ בְּקַב חָרוּבִין מֵעֶרֶב שַׁבָּת לְעֶרֶב שַׁבָּת. ענין הקול הוא זעקת כאב המנסרת בחללו של עולם על מצבו הדחוק של רבי חנינא המתפרנס בצער ו...
על ידי אפרים זלמן
ג' אוקטובר 30, 2018 8:41 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: איך נפלו גבורים - מוריה תשרי תשע"ט
תגובות: 347
צפיות: 17500

Re: איך נפלו גבורים - מוריה תשרי תשע"ט

אוהב תוכחה כתב:רש"י הקדוש.

אה, ככה אנחנו אוהבים אותך, ר' יצחק! ;)
על ידי אפרים זלמן
ד' אוקטובר 24, 2018 5:48 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: איך נפלו גבורים - מוריה תשרי תשע"ט
תגובות: 347
צפיות: 17500

Re: איך נפלו גבורים - מוריה תשרי תשע"ט

אהוביון כתב:פקחו עין!

שמעתי פעם שיש כזה מושג של 'עיני השכל'
על ידי אפרים זלמן
ב' אוגוסט 13, 2018 6:14 am
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 685
צפיות: 67137

Re: השוואות...

[תוס' חכמי אנגליה אם יש עשאן רק בבור או גם באש ובתור"פ בב"ק דכב' מבואר שיש גם בזה עשאן הכתוב ] כמדומני ששגגה היא, ואדרבה אולי מבואר בדבריו להיפך, כי ז"ל: "ועוד דקרא קאמר המבעיר את הבעירה אש סתמא הוא דאמר ולא חילק בין שלו לשל אחרים". אמנם להלן הוא אומר דברים אשר אני לא מתחיל...
על ידי אפרים זלמן
ב' אוגוסט 13, 2018 4:15 am
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 685
צפיות: 67137

Re: השוואות...

איש טלז כתב:ראה עמודי אור סימן ט' שדימה ענין חיוב נזיקין על בהמה להא דחייב בשביתת בהמתו [ועי"ש שמה"ט אף אשה מצוה על שביתת בהמתו ]

בטח מייתי עלה משנה דשלהי ידים
על ידי אפרים זלמן
ב' אוגוסט 13, 2018 4:14 am
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 685
צפיות: 67137

Re: השוואות...

ראיתי דבר נפלא מהגר"ח קנייבסקי שליט"א, (נדפס בשמו בכמה מקומות). יש כמה יסודות מהחזו"א, חלקם מפיו וחלקם מפי כתבו, והגרח"ק נקט דהדברים שייכים זל"ז. א. מבטלין ת"ת למקרא מגילה, וצ"ע למה מגילה ל"ה בכלל תורה, וי"ל דאתי שֵם מקרא מגילה ומפקע שֵם ת"ת. ב. הח&...
על ידי אפרים זלמן
ה' אוגוסט 02, 2018 8:39 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2274
צפיות: 224153

Re: אשכול אביעה חידות

פיתרון החידה שהעליתי לעיל - היכ''ת בטוען ונטען, שאם התובע הוא ברי פטור הנתבע מלשלם, אבל אם התובע הוא שמא חייב הנתבע לשלם? (התשובה היא לדעה א' בפוסקים; יתכן שיש ב' תשובות) מפקיד שטוען שמא פשע השומר, חייב השומר לישבע שבועת השומרין, ואם השומר חשוד על השבועה או אומר איני יודע חייב לשלם, אבל אם המפקיד הו...
על ידי אפרים זלמן
ד' אוגוסט 01, 2018 7:30 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2274
צפיות: 224153

Re: אשכול אביעה חידות

היכ''ת בטוען ונטען, שאם התובע הוא ברי פטור הנתבע מלשלם, אבל אם התובע הוא שמא חייב הנתבע לשלם?
(התשובה היא לדעה א' בפוסקים; יתכן שיש ב' תשובות)
על ידי אפרים זלמן
א' יולי 29, 2018 6:33 am
פורום: בית המדרש
נושא: חיוב בית דין בדיני ממונות
תגובות: 20
צפיות: 1443

Re: חיוב בית דין בדיני ממונות

בדיני נפשות פשיטא ופשיטא שאין לך דבר העומד בפני פקו"נ, וכלפי היודע שאינו מחוייב מיתה אין כאן שום פסק ב"ד והכל בטל ומבוטל, והרי הוא זכאי וחייב לעשות כל טצדקי להציל את הנפש, ובכלל זה עדות שקר וטענת שקר וכו', פרט להריגת שליח ב"ד, שהרי אינו רודף אלא עושה ברשות. (והריגת העדים, לכאו' במזיד...
על ידי אפרים זלמן
ו' יולי 27, 2018 7:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דרשות אחרי חז"ל
תגובות: 10
צפיות: 634

Re: דרשות אחרי חז"ל

מהחל חרמש בקמה = שצריך לעמוד בשעת הברכה על ספירת העומר
על ידי אפרים זלמן
ה' יולי 26, 2018 4:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כבוד הפת
תגובות: 14
צפיות: 1029

Re: כבוד הפת

כאשר התבוננתי פעם למה יש לכבד עשירים כדאי' בעירובין שרבי היה מכבד עשירים, חשבתי שיש ענין של לכבד את הבריאה, ועשיר יש לו כח והשפעה על הבריאה, עכ''פ לעניננו, יש לתת כבוד להבריאה שנברא לכבודו של השי''ת. במחילה מכבודו לא הבנתי אזי לפי דבריך למה לא צריך לכבד כאו"א ודווקא עשירים [או עשירים במיוחד] ו...
על ידי אפרים זלמן
ד' יולי 25, 2018 10:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כבוד הפת
תגובות: 14
צפיות: 1029

Re: כבוד הפת

כאשר התבוננתי פעם למה יש לכבד עשירים כדאי' בעירובין שרבי היה מכבד עשירים, חשבתי שיש ענין של לכבד את הבריאה, ועשיר יש לו כח והשפעה על הבריאה, עכ''פ לעניננו, יש לתת כבוד להבריאה שנברא לכבודו של השי''ת.
על ידי אפרים זלמן
ג' יולי 24, 2018 9:43 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מכות ב ע"ב. - עדים זוממין אינם שלמים כופר
תגובות: 5
צפיות: 1050

Re: מכות ב ע"ב. - עדים זוממין אינם שלמים כופר

איני בענין, רק אוכל להעתיק המשך דברי החו''ב (והוא ממש''כ בחו''ב ב''ק), אולי יעזור (לא עיינתי מה הוא כותב ואולי אינו ענין לדבריך) בריטב"א כתב דכיון דבעיא דגמ' בב"ק מ' א' בחייבי כופר אי ממשכנין אותן לא איפשיטא קיי"ל דאין ממשכנין, ולפיכך אין לחייב עדים זוממין בכופר, ומבואר דאף בתביעת יור...
על ידי אפרים זלמן
ג' יולי 24, 2018 6:12 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דבר שאסור מצד השכל חמור יותר מאיסורי תורה??
תגובות: 33
צפיות: 2133

Re: דבר שאסור מצד השכל חמור יותר מאיסורי תורה??

למה נתחייבו ישראל כליה? מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע
על ידי אפרים זלמן
ג' יולי 24, 2018 4:06 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מכות ב ע"ב. - עדים זוממין אינם שלמים כופר
תגובות: 5
צפיות: 1050

Re: מכות ב ע"ב. - עדים זוממין אינם שלמים כופר

הנני מעתיק מחדושים ובאורים, אולי יעזור שם והני לאו בני כפרה נינהו, יעוי' ברש"י וברמב"ן, ונראה דהענין דכשם שאם העידו עליו שלא נטל את הלולב ועי"ז עמדו ב"ד לכופו לקנות לולב וליטלו, והוזמו, דאין לחייבם לשלם לו דמי לולב, ה"נ בכופר ובקרבן הרי עדותן שהוא חייב במצוה זו, ולא חשיבא עד...
על ידי אפרים זלמן
ד' יולי 18, 2018 5:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מדת חסידות בדיני ממונות
תגובות: 9
צפיות: 453

Re: מדת חסידות בדיני ממונות

עושה חדשות כתב:ידעתי ושכחתי,
א"י אם פרעתיך חייב, א"י אם נתחייבתי פטור, המע"ה, וכדומה -
האם מידת חסידות היא לא לקחת/לתת כדי לא להיכשל בממון שאינו שלו?
אנא, דברים מפורשים.

בהמה שהורה בה חכם
על ידי אפרים זלמן
א' יולי 15, 2018 7:51 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מנהלינו הדגול הרב אוצר החכמה
תגובות: 29
צפיות: 1843

Re: מנהלינו הדגול הרב אוצר החכמה

למען הדיוק, לא כל ה15000 הם מהג''ר משה, (וכבר היתה הודעה מ'אוצר החכמה' שהיתה חתומה בידי ר' ארז סלע)
על ידי אפרים זלמן
ב' יולי 09, 2018 6:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: העקידה כנסיון למלחמתו של אברהם בקרבנות אדם
תגובות: 4
צפיות: 437

Re: העקידה כנסיון למלחמתו של אברהם בקרבנות אדם

כלומר שאברהם נכשל בנסיון?
על ידי אפרים זלמן
א' יולי 08, 2018 7:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חזרה קרן
תגובות: 5
צפיות: 288

Re: חזרה קרן

עושה חדשות כתב:(ובשני חפצים הר"ז ב' גזילות)

(כמדומני שבב''ק קה, א מבואר שגזילת ב' חפצים הוי גזילה אחת
וז''ל השו''ע סימן שס''ז: ...אֲפִלּוּ הֶחֱזִיר הַגְּזֵלָה כֻּלָּהּ, חוּץ מִשְּׁוֵה פְרוּטָה...)
על ידי אפרים זלמן
ה' יוני 28, 2018 5:57 am
פורום: בית המדרש
נושא: גדר 'זקפן עליו במלוה'
תגובות: 7
צפיות: 421

Re: גדר 'זקפן עליו במלוה'

חשן המשפט סימן סז סעיף יד.
על ידי אפרים זלמן
ג' יוני 26, 2018 6:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם ישנו מקור להסתפקות במועט בתורה?
תגובות: 14
צפיות: 881

Re: האם ישנו מקור להסתפקות במועט בתורה?

מה בין תלמידיו של אברהם לתלמידיו של בלעם וכו', ואולי הבינו חז''ל שלכן פירטה התורה בפרשתן את מידותיו של בלעם
על ידי אפרים זלמן
ג' יוני 26, 2018 6:17 am
פורום: בית התלמוד
נושא: גיטין פרק ג: פרק כל גט או כל הגט?
תגובות: 8
צפיות: 862

Re: גיטין פרק ג: פרק כל גט או כל הגט?

לשון תורה מצינו "כל המצוה"
על ידי אפרים זלמן
א' יוני 24, 2018 11:35 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שמות תמוהים בתנ"ך
תגובות: 14
צפיות: 1252

Re: שמות תמוהים בתנ"ך

בזמן התנ"ך שמות בני אדם לא היו רק שם, אלא ביטאו מושג או רעיון. שמו של בן אדם יכול היה להשתנות במשך ימי חייו, בהתאם לסביבתו אל לחוויות שהוא עבר, וכמו שנעמי בקשה שיקראו לה מרה. השמות שאתה מזכיר, לא ניתנו על ידי הוריהם, אלא השמות מבטאים איזה שהוא מקרה או תנועה או גישה או מסר, שהיו נכוחים לבן אדם ...
על ידי אפרים זלמן
ד' יוני 20, 2018 8:08 am
פורום: בית המדרש
נושא: לחם משנה בסעודת מצווה ביום חול
תגובות: 7
צפיות: 758

Re: לחם משנה ביום חול

פלפלת בחכמה כתב:בעל לב שמח מאלעסק היה חתנו של הרב הקדוש רבי שלום מבעלז זי״ע

ואכן כך המנהג בבעלז
על ידי אפרים זלמן
א' יוני 17, 2018 9:57 am
פורום: בית המדרש
נושא: קימ"ל שגרמא פטור האם יש סברה לזה ?
תגובות: 24
צפיות: 1375

Re: קימ"ל שגרמא פטור האם יש סברה לזה ?

חוקר ודורש כתב:מסתבר שבי"ד כתיקונם היו מחייבים .

מה???

ולא הוזכר כאן שגרמא חייב בדיני שמים (ב''ק נ''ה ב', ואיני יודע אם זה בכל ציור של גרמא)
על ידי אפרים זלמן
א' יוני 10, 2018 6:57 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 2681
צפיות: 457508

Re: בשורת ספרים חדשים

י''ל קובץ תורני חדש בשם 'מסילות' והוא 'אסופת מאמרים על דרכי התלמוד והראשונים' י''ל ע''י 'תורה דיליה' מצו''ב דוגמית: תוכן פתיחה ומאמר הראשון (הרב יעב''ץ בענין 'דינא דגמרא') מסילות א.pdf מעבר לשער כתוב: 'תגובות, הערות ומאמרים יתקבלו בברכה בכתובת mesilot789@gmail.com' בעקבות הודעות פרטיות שקיבלתי, הננ...
על ידי אפרים זלמן
ו' יוני 08, 2018 7:18 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: א ה ע
תגובות: 19
צפיות: 5113

Re: א ה ע

אני מכיר בני אר''י שקורין לאלפי"ן ההי"ן.
על ידי אפרים זלמן
ו' יוני 08, 2018 6:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נדרה בעמוקה שאם תלד בן תקרא אותו ע"ש - תקרא לו יונתן או יהונתן?
תגובות: 11
צפיות: 771

Re: נדרה בעמוקה שאם תלד בן תקרא אותו ע"ש - תקרא לו יונתן או יהונתן?

נדרי קבלה מצינו רק לענין מצוה, ולכאו' קריאת שם ע''ש תנא אינו מצוה. מלבד אם נשבעה.
על ידי אפרים זלמן
ו' יוני 08, 2018 6:49 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: צורת מגן דוד בתוך בית כנסת- וביהדות בכלל
תגובות: 70
צפיות: 6683

Re: צורת מגן דוד בתוך בית כנסת- וביהדות בכלל

גם בק''ק בעלזא אחד מכלי הקודש שעל ספר התורה הוא מגן דוד מכסף. ב. היום שאולי אחד מעשר 'ציונים' יודע מה זה הבה נגילה, שמא יחזרו בבעלזא לנגנו, או שמא כיון דנחת - נחת ושומה עליהם לתעד את 'מנהגי הציונים' יותר באדיקות מהציונים עצמם? (או עכ"פ להבדיל עצמם מסקווירא...) לא זכה תוכ''ד הי''ד לראות בהתגשמות...
על ידי אפרים זלמן
ו' יוני 08, 2018 12:39 am
פורום: בית המדרש
נושא: הטומאה והטהרה בידי כהן - נגעים
תגובות: 7
צפיות: 484

Re: הטומאה והטהרה בידי כהן - נגעים

עושה חדשות כתב:כהן שראה נגע ואע"פ שראוי לטמאותו מ"מ לא אמר 'טמא', האם עבר איסור או ביטל מצוה?

על כוונת התורה ברור שעבר.
על ידי אפרים זלמן
ד' יוני 06, 2018 9:56 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 2681
צפיות: 457508

Re: בשורת ספרים חדשים

י''ל קובץ תורני חדש בשם 'מסילות' והוא 'אסופת מאמרים על דרכי התלמוד והראשונים' י''ל ע''י 'תורה דיליה' מצו''ב דוגמית: תוכן פתיחה ומאמר הראשון (הרב יעב''ץ בענין 'דינא דגמרא') מסילות א.pdf מעבר לשער כתוב: 'תגובות, הערות ומאמרים יתקבלו בברכה בכתובת mesilot789@gmail.com' בעקבות הודעות פרטיות שקיבלתי, הנני...
על ידי אפרים זלמן
ו' מאי 18, 2018 6:07 am
פורום: בית המדרש
נושא: קנייני גזילה -סיבת חיוב הגזלן או תוצאה מהחיוב?
תגובות: 2
צפיות: 210

Re: קנייני גזילה -סיבת חיוב הגזלן או תוצאה מהחיוב?

[ והידוע מהנתה"מ בזה -ואיני מוצאו כרגע- דבכדי שיתחייב באונסין הקנתה לו התורה לא נהירא לי, דאפוכי מטרתא ל"ל, ועוד, דהרי מבו' וודאי מכ"ד דלמשיכה יש משמעות של מעש"ק לקנייני גזילה, ואי"ז קנין החל ע"י התורה אלא ע"י משיכת הגזלן, ועוד, דלכאו' וודאי דבעי' לזה קרא, ומה נענ...

עבור לחיפוש מתקדם