פורום אוצר החכמה - חיפוש

החיפוש הניב 242 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אפרים זלמן
ב' אוגוסט 13, 2018 6:14 am
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 650
צפיות: 50157

Re: השוואות...

[תוס' חכמי אנגליה אם יש עשאן רק בבור או גם באש ובתור"פ בב"ק דכב' מבואר שיש גם בזה עשאן הכתוב ] כמדומני ששגגה היא, ואדרבה אולי מבואר בדבריו להיפך, כי ז"ל: "ועוד דקרא קאמר המבעיר את הבעירה אש סתמא הוא דאמר ולא חילק בין שלו לשל אחרים". אמנם להלן הוא אומר דברים אשר אני לא מתחיל...
על ידי אפרים זלמן
ב' אוגוסט 13, 2018 4:15 am
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 650
צפיות: 50157

Re: השוואות...

איש טלז כתב:ראה עמודי אור סימן ט' שדימה ענין חיוב נזיקין על בהמה להא דחייב בשביתת בהמתו [ועי"ש שמה"ט אף אשה מצוה על שביתת בהמתו ]

בטח מייתי עלה משנה דשלהי ידים
על ידי אפרים זלמן
ב' אוגוסט 13, 2018 4:14 am
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 650
צפיות: 50157

Re: השוואות...

ראיתי דבר נפלא מהגר"ח קנייבסקי שליט"א, (נדפס בשמו בכמה מקומות). יש כמה יסודות מהחזו"א, חלקם מפיו וחלקם מפי כתבו, והגרח"ק נקט דהדברים שייכים זל"ז. א. מבטלין ת"ת למקרא מגילה, וצ"ע למה מגילה ל"ה בכלל תורה, וי"ל דאתי שֵם מקרא מגילה ומפקע שֵם ת"ת. ב. הח&...
על ידי אפרים זלמן
א' אוגוסט 12, 2018 6:50 pm
פורום: אספקלריא
נושא: כיצד קראו לחזון איש כשפנו אליו הסובבים אותו?
תגובות: 50
צפיות: 1145

Re: כיצד קראו לחזון איש כשפנו אליו הסובבים אותו?

תודה לכם, אשקול את שניהם יום אחד.
על ידי אפרים זלמן
ו' אוגוסט 10, 2018 9:06 pm
פורום: אספקלריא
נושא: כיצד קראו לחזון איש כשפנו אליו הסובבים אותו?
תגובות: 50
צפיות: 1145

Re: כיצד קראו לחזון איש כשפנו אליו הסובבים אותו?

בזמן החזו''א עוד דיברו בשפת היידיש, ולכאו' ביידיש פנו אליו ''דער רב'ה'', ולאחרונה הסתפקתי, היות שאני רוצה לגשת לאחד מגדולי הת''ח בארץ ישראל לשאול אותו משהו, איך אני פונה אליו ביידיש, הוא לא משמש בשום משרה, אבל הוא גאון אדיר וגדול ואמיתי, יש למישהו הצעה בשבילי? (דקדקתי לכתוב 'בארץ ישראל', כי בחו''ל ...
על ידי אפרים זלמן
ו' אוגוסט 10, 2018 3:49 am
פורום: אספקלריא
נושא: כיצד קראו לחזון איש כשפנו אליו הסובבים אותו?
תגובות: 50
צפיות: 1145

Re: כיצד קראו לחזון איש כשפנו אליו הסובבים אותו?

בזמן החזו''א עוד דיברו בשפת היידיש, ולכאו' ביידיש פנו אליו ''דער רב'ה'', ולאחרונה הסתפקתי, היות שאני רוצה לגשת לאחד מגדולי הת''ח בארץ ישראל לשאול אותו משהו, איך אני פונה אליו ביידיש, הוא לא משמש בשום משרה, אבל הוא גאון אדיר וגדול ואמיתי, יש למישהו הצעה בשבילי? (דקדקתי לכתוב 'בארץ ישראל', כי בחו''ל ל...
על ידי אפרים זלמן
ו' אוגוסט 10, 2018 3:37 am
פורום: אספקלריא
נושא: האדמו"ר מבעלזא והשואה
תגובות: 46
צפיות: 1078

Re: האדמו"ר מבעלזא והשואה

(ויבנה וחכמיה ניצלו ע''י ראש הבריונים)
על ידי אפרים זלמן
ב' אוגוסט 06, 2018 6:44 am
פורום: אספקלריא
נושא: קיום מצוות הוא רק אם מתחברים אליהם
תגובות: 253
צפיות: 10502

Re: קיום מצוות הוא רק אם מתחברים אליהם

ד. בקשר לעירוב זה פשוט שקר גמור, שהם חושבים שזה חילול שבת גמור, ואני יודע מאחד מהרבנים שם שהתיר לי לטלטל במקום עירוב מסוים [ובאישי אוכל לפרט] הגרח"ג זצוק"ל סבר, ע"פ החזו"א, שזה איסור גמור. ואגב למי שתוקף פה את החזו', למה לא לקרוא לילד בשמו: "אני סבור שהגרח"ג <והגרח&quo...
על ידי אפרים זלמן
ה' אוגוסט 02, 2018 8:39 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2193
צפיות: 196078

Re: אשכול אביעה חידות

פיתרון החידה שהעליתי לעיל - היכ''ת בטוען ונטען, שאם התובע הוא ברי פטור הנתבע מלשלם, אבל אם התובע הוא שמא חייב הנתבע לשלם? (התשובה היא לדעה א' בפוסקים; יתכן שיש ב' תשובות) מפקיד שטוען שמא פשע השומר, חייב השומר לישבע שבועת השומרין, ואם השומר חשוד על השבועה או אומר איני יודע חייב לשלם, אבל אם המפקיד הו...
על ידי אפרים זלמן
ד' אוגוסט 01, 2018 5:23 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה עושים עם צמצום חלק מבני הנוער בזמנינו?
תגובות: 12
צפיות: 1033

Re: מה עושים עם צמצום חלק מבני הנוער בזמנינו?

שידפדפו קצת בתשובות הגרע''א
על ידי אפרים זלמן
ד' אוגוסט 01, 2018 7:30 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2193
צפיות: 196078

Re: אשכול אביעה חידות

היכ''ת בטוען ונטען, שאם התובע הוא ברי פטור הנתבע מלשלם, אבל אם התובע הוא שמא חייב הנתבע לשלם?
(התשובה היא לדעה א' בפוסקים; יתכן שיש ב' תשובות)
על ידי אפרים זלמן
א' יולי 29, 2018 6:33 am
פורום: בית המדרש
נושא: חיוב בית דין בדיני ממונות
תגובות: 19
צפיות: 546

Re: חיוב בית דין בדיני ממונות

בדיני נפשות פשיטא ופשיטא שאין לך דבר העומד בפני פקו"נ, וכלפי היודע שאינו מחוייב מיתה אין כאן שום פסק ב"ד והכל בטל ומבוטל, והרי הוא זכאי וחייב לעשות כל טצדקי להציל את הנפש, ובכלל זה עדות שקר וטענת שקר וכו', פרט להריגת שליח ב"ד, שהרי אינו רודף אלא עושה ברשות. (והריגת העדים, לכאו' במזיד...
על ידי אפרים זלמן
ו' יולי 27, 2018 7:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דרשות אחרי חז"ל
תגובות: 10
צפיות: 301

Re: דרשות אחרי חז"ל

מהחל חרמש בקמה = שצריך לעמוד בשעת הברכה על ספירת העומר
על ידי אפרים זלמן
ה' יולי 26, 2018 4:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כבוד הפת
תגובות: 14
צפיות: 705

Re: כבוד הפת

כאשר התבוננתי פעם למה יש לכבד עשירים כדאי' בעירובין שרבי היה מכבד עשירים, חשבתי שיש ענין של לכבד את הבריאה, ועשיר יש לו כח והשפעה על הבריאה, עכ''פ לעניננו, יש לתת כבוד להבריאה שנברא לכבודו של השי''ת. במחילה מכבודו לא הבנתי אזי לפי דבריך למה לא צריך לכבד כאו"א ודווקא עשירים [או עשירים במיוחד] ו...
על ידי אפרים זלמן
ד' יולי 25, 2018 10:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כבוד הפת
תגובות: 14
צפיות: 705

Re: כבוד הפת

כאשר התבוננתי פעם למה יש לכבד עשירים כדאי' בעירובין שרבי היה מכבד עשירים, חשבתי שיש ענין של לכבד את הבריאה, ועשיר יש לו כח והשפעה על הבריאה, עכ''פ לעניננו, יש לתת כבוד להבריאה שנברא לכבודו של השי''ת.
על ידי אפרים זלמן
ג' יולי 24, 2018 9:43 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מכות ב ע"ב. - עדים זוממין אינם שלמים כופר
תגובות: 5
צפיות: 408

Re: מכות ב ע"ב. - עדים זוממין אינם שלמים כופר

איני בענין, רק אוכל להעתיק המשך דברי החו''ב (והוא ממש''כ בחו''ב ב''ק), אולי יעזור (לא עיינתי מה הוא כותב ואולי אינו ענין לדבריך) בריטב"א כתב דכיון דבעיא דגמ' בב"ק מ' א' בחייבי כופר אי ממשכנין אותן לא איפשיטא קיי"ל דאין ממשכנין, ולפיכך אין לחייב עדים זוממין בכופר, ומבואר דאף בתביעת יור...
על ידי אפרים זלמן
ג' יולי 24, 2018 6:12 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דבר שאסור מצד השכל חמור יותר מאיסורי תורה??
תגובות: 33
צפיות: 1536

Re: דבר שאסור מצד השכל חמור יותר מאיסורי תורה??

למה נתחייבו ישראל כליה? מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע
על ידי אפרים זלמן
ג' יולי 24, 2018 4:06 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מכות ב ע"ב. - עדים זוממין אינם שלמים כופר
תגובות: 5
צפיות: 408

Re: מכות ב ע"ב. - עדים זוממין אינם שלמים כופר

הנני מעתיק מחדושים ובאורים, אולי יעזור שם והני לאו בני כפרה נינהו, יעוי' ברש"י וברמב"ן, ונראה דהענין דכשם שאם העידו עליו שלא נטל את הלולב ועי"ז עמדו ב"ד לכופו לקנות לולב וליטלו, והוזמו, דאין לחייבם לשלם לו דמי לולב, ה"נ בכופר ובקרבן הרי עדותן שהוא חייב במצוה זו, ולא חשיבא עד...
על ידי אפרים זלמן
ד' יולי 18, 2018 5:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מדת חסידות בדיני ממונות
תגובות: 9
צפיות: 316

Re: מדת חסידות בדיני ממונות

עושה חדשות כתב:ידעתי ושכחתי,
א"י אם פרעתיך חייב, א"י אם נתחייבתי פטור, המע"ה, וכדומה -
האם מידת חסידות היא לא לקחת/לתת כדי לא להיכשל בממון שאינו שלו?
אנא, דברים מפורשים.

בהמה שהורה בה חכם
על ידי אפרים זלמן
א' יולי 15, 2018 7:51 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מנהלינו הדגול הרב אוצר החכמה
תגובות: 29
צפיות: 1451

Re: מנהלינו הדגול הרב אוצר החכמה

למען הדיוק, לא כל ה15000 הם מהג''ר משה, (וכבר היתה הודעה מ'אוצר החכמה' שהיתה חתומה בידי ר' ארז סלע)
על ידי אפרים זלמן
ב' יולי 09, 2018 6:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: העקידה כנסיון למלחמתו של אברהם בקרבנות אדם
תגובות: 4
צפיות: 256

Re: העקידה כנסיון למלחמתו של אברהם בקרבנות אדם

כלומר שאברהם נכשל בנסיון?
על ידי אפרים זלמן
א' יולי 08, 2018 7:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חזרה קרן
תגובות: 5
צפיות: 190

Re: חזרה קרן

עושה חדשות כתב:(ובשני חפצים הר"ז ב' גזילות)

(כמדומני שבב''ק קה, א מבואר שגזילת ב' חפצים הוי גזילה אחת
וז''ל השו''ע סימן שס''ז: ...אֲפִלּוּ הֶחֱזִיר הַגְּזֵלָה כֻּלָּהּ, חוּץ מִשְּׁוֵה פְרוּטָה...)
על ידי אפרים זלמן
ה' יוני 28, 2018 5:57 am
פורום: בית המדרש
נושא: גדר 'זקפן עליו במלוה'
תגובות: 7
צפיות: 296

Re: גדר 'זקפן עליו במלוה'

חשן המשפט סימן סז סעיף יד.
על ידי אפרים זלמן
ג' יוני 26, 2018 6:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם ישנו מקור להסתפקות במועט בתורה?
תגובות: 14
צפיות: 570

Re: האם ישנו מקור להסתפקות במועט בתורה?

מה בין תלמידיו של אברהם לתלמידיו של בלעם וכו', ואולי הבינו חז''ל שלכן פירטה התורה בפרשתן את מידותיו של בלעם
על ידי אפרים זלמן
ג' יוני 26, 2018 6:23 am
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: בחורים הלומדים את סברת כרסם
תגובות: 44
צפיות: 5504

Re: בחורים הלומדים את סברת כרסם

משוש דורים כתב:
חבר פורום אוצר החכמה כתב:
ישא ברכה כתב:במקביל להתפחות דור חדש של מרביצי תורה עם מחויבות להגיון כמו ר' יוסל שרייבר וכל בית מדרשו והדומים לו.

מי הוא הרב יוסף שרייבר וכל בית מדרשו?


הוא דמות הראויה לאשכול בפ"ע, אך זה נוגד את התקנה החדשה שלא לעסוק באנשים החיים עמנו.

viewtopic.php?f=17&t=22713
על ידי אפרים זלמן
ג' יוני 26, 2018 6:17 am
פורום: בית התלמוד
נושא: גיטין פרק ג: פרק כל גט או כל הגט?
תגובות: 8
צפיות: 609

Re: גיטין פרק ג: פרק כל גט או כל הגט?

לשון תורה מצינו "כל המצוה"
על ידי אפרים זלמן
א' יוני 24, 2018 11:35 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שמות תמוהים בתנ"ך
תגובות: 12
צפיות: 695

Re: שמות תמוהים בתנ"ך

בזמן התנ"ך שמות בני אדם לא היו רק שם, אלא ביטאו מושג או רעיון. שמו של בן אדם יכול היה להשתנות במשך ימי חייו, בהתאם לסביבתו אל לחוויות שהוא עבר, וכמו שנעמי בקשה שיקראו לה מרה. השמות שאתה מזכיר, לא ניתנו על ידי הוריהם, אלא השמות מבטאים איזה שהוא מקרה או תנועה או גישה או מסר, שהיו נכוחים לבן אדם ...
על ידי אפרים זלמן
א' יוני 24, 2018 7:26 pm
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: 2 שאלות חשובות (בעניינים רגישים)
תגובות: 301
צפיות: 36710

Re: 2 שאלות חשובות (בעניינים רגישים)

הוזכר לעיל לומר לילדים שע''י נגיעה יכולים להגיע לעבירה החמורה שבתורה, ותמה אני, וכי הזוהר מיועד לילדים??? לענ''ד אסור להגיד לילד שזה חמור מחילול שבת ועבודה זרה, למשל.
על ידי אפרים זלמן
ד' יוני 20, 2018 8:08 am
פורום: בית המדרש
נושא: לחם משנה בסעודת מצווה ביום חול
תגובות: 7
צפיות: 528

Re: לחם משנה ביום חול

פלפלת בחכמה כתב:בעל לב שמח מאלעסק היה חתנו של הרב הקדוש רבי שלום מבעלז זי״ע

ואכן כך המנהג בבעלז
על ידי אפרים זלמן
ד' יוני 20, 2018 7:53 am
פורום: אספקלריא
נושא: הופעה בישיבה מעורבת של אברהם פריד
תגובות: 82
צפיות: 3751

Re: הופעה בישיבה מעורבת של אברהם פריד

(מה ההיתר לעשות קונצרט בזמן הזה? אם לא בחוה''מ, ולא עיינתי)
על ידי אפרים זלמן
א' יוני 17, 2018 9:57 am
פורום: בית המדרש
נושא: קימ"ל שגרמא פטור האם יש סברה לזה ?
תגובות: 24
צפיות: 881

Re: קימ"ל שגרמא פטור האם יש סברה לזה ?

חוקר ודורש כתב:מסתבר שבי"ד כתיקונם היו מחייבים .

מה???

ולא הוזכר כאן שגרמא חייב בדיני שמים (ב''ק נ''ה ב', ואיני יודע אם זה בכל ציור של גרמא)
על ידי אפרים זלמן
א' יוני 10, 2018 6:57 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 2564
צפיות: 398503

Re: בשורת ספרים חדשים

י''ל קובץ תורני חדש בשם 'מסילות' והוא 'אסופת מאמרים על דרכי התלמוד והראשונים' י''ל ע''י 'תורה דיליה' מצו''ב דוגמית: תוכן פתיחה ומאמר הראשון (הרב יעב''ץ בענין 'דינא דגמרא') מסילות א.pdf מעבר לשער כתוב: 'תגובות, הערות ומאמרים יתקבלו בברכה בכתובת mesilot789@gmail.com' בעקבות הודעות פרטיות שקיבלתי, הננ...
על ידי אפרים זלמן
ו' יוני 08, 2018 7:18 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: א ה ע
תגובות: 19
צפיות: 4159

Re: א ה ע

אני מכיר בני אר''י שקורין לאלפי"ן ההי"ן.
על ידי אפרים זלמן
ו' יוני 08, 2018 6:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נדרה בעמוקה שאם תלד בן תקרא אותו ע"ש - תקרא לו יונתן או יהונתן?
תגובות: 11
צפיות: 578

Re: נדרה בעמוקה שאם תלד בן תקרא אותו ע"ש - תקרא לו יונתן או יהונתן?

נדרי קבלה מצינו רק לענין מצוה, ולכאו' קריאת שם ע''ש תנא אינו מצוה. מלבד אם נשבעה.
על ידי אפרים זלמן
ו' יוני 08, 2018 6:49 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: צורת מגן דוד בתוך בית כנסת- וביהדות בכלל
תגובות: 70
צפיות: 5511

Re: צורת מגן דוד בתוך בית כנסת- וביהדות בכלל

גם בק''ק בעלזא אחד מכלי הקודש שעל ספר התורה הוא מגן דוד מכסף. ב. היום שאולי אחד מעשר 'ציונים' יודע מה זה הבה נגילה, שמא יחזרו בבעלזא לנגנו, או שמא כיון דנחת - נחת ושומה עליהם לתעד את 'מנהגי הציונים' יותר באדיקות מהציונים עצמם? (או עכ"פ להבדיל עצמם מסקווירא...) לא זכה תוכ''ד הי''ד לראות בהתגשמות...
על ידי אפרים זלמן
ו' יוני 08, 2018 12:39 am
פורום: בית המדרש
נושא: הטומאה והטהרה בידי כהן - נגעים
תגובות: 7
צפיות: 337

Re: הטומאה והטהרה בידי כהן - נגעים

עושה חדשות כתב:כהן שראה נגע ואע"פ שראוי לטמאותו מ"מ לא אמר 'טמא', האם עבר איסור או ביטל מצוה?

על כוונת התורה ברור שעבר.
על ידי אפרים זלמן
ד' יוני 06, 2018 9:56 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 2564
צפיות: 398503

Re: בשורת ספרים חדשים

י''ל קובץ תורני חדש בשם 'מסילות' והוא 'אסופת מאמרים על דרכי התלמוד והראשונים' י''ל ע''י 'תורה דיליה' מצו''ב דוגמית: תוכן פתיחה ומאמר הראשון (הרב יעב''ץ בענין 'דינא דגמרא') מסילות א.pdf מעבר לשער כתוב: 'תגובות, הערות ומאמרים יתקבלו בברכה בכתובת mesilot789@gmail.com' בעקבות הודעות פרטיות שקיבלתי, הנני...
על ידי אפרים זלמן
ו' מאי 18, 2018 6:07 am
פורום: בית המדרש
נושא: קנייני גזילה -סיבת חיוב הגזלן או תוצאה מהחיוב?
תגובות: 2
צפיות: 150

Re: קנייני גזילה -סיבת חיוב הגזלן או תוצאה מהחיוב?

[ והידוע מהנתה"מ בזה -ואיני מוצאו כרגע- דבכדי שיתחייב באונסין הקנתה לו התורה לא נהירא לי, דאפוכי מטרתא ל"ל, ועוד, דהרי מבו' וודאי מכ"ד דלמשיכה יש משמעות של מעש"ק לקנייני גזילה, ואי"ז קנין החל ע"י התורה אלא ע"י משיכת הגזלן, ועוד, דלכאו' וודאי דבעי' לזה קרא, ומה נענ...

עבור לחיפוש מתקדם