החיפוש הניב 138 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אפרים זלמן
ו' ינואר 12, 2018 7:41 pm
פורום: תכלת ודין הקרבה בזמה"ז
נושא: מאמר חדש בעניין התכלת
תגובות: 97
צפיות: 3714

Re: מאמר חדש בעניין התכלת

למי שזה מעניין אותו, ערכתי הודעתי דלעיל.
viewtopic.php?p=428735#p428735
על ידי אפרים זלמן
ה' ינואר 11, 2018 7:04 pm
פורום: אספקלריא
נושא: נטילת כדורים ע"מ שלא להיכשל בחטא ח"ו
תגובות: 40
צפיות: 1324

Re: נטילת כדורים ע"מ שלא להיכשל בחטא ח"ו

(ור' מתיא בן חרש היה תנא לא אמורא)
על ידי אפרים זלמן
ב' ינואר 08, 2018 10:08 pm
פורום: תכלת ודין הקרבה בזמה"ז
נושא: מאמר חדש בעניין התכלת
תגובות: 97
צפיות: 3714

Re: מאמר חדש בעניין התכלת

צופר הנעמתי כתב:
אפרים זלמן כתב:זו אותה השקופה שעל פיה התייצבו בני ישראל בתחתית ההר בז' בסיון; לא היתה הלכה שחייב אותם לעשות כן. והיא היא השקופה הטובה המכוונת נגד השקיפה ממעון קדשך מן השמים...

כן, בטח, ברור. רק שיהיה ברור שזוהי ההשקופה שהרב ענבל לא חשוד עליה, זה הכל.

מה השאלה בכלל? ברור! ויציב ונכון ובטח וכו'
על ידי אפרים זלמן
ב' ינואר 08, 2018 9:01 pm
פורום: תכלת ודין הקרבה בזמה"ז
נושא: מאמר חדש בעניין התכלת
תגובות: 97
צפיות: 3714

Re: מאמר חדש בעניין התכלת

זו אותה השקופה שעל פיה התייצבו בני ישראל בתחתית ההר בז' בסיון; לא היתה הלכה שחייב אותם לעשות כן. והיא היא השקופה הטובה המכוונת נגד השקיפה ממעון קדשך מן השמים...
על ידי אפרים זלמן
ב' ינואר 08, 2018 7:57 pm
פורום: תכלת ודין הקרבה בזמה"ז
נושא: מאמר חדש בעניין התכלת
תגובות: 97
צפיות: 3714

Re: מאמר חדש בעניין התכלת

עריכה: מאז קראתי מאמרו של הרב ענבל עד כותבי הודעתי זאת עבר זמן רב (זכיתי לקבלו טרם יציאתו לאור), ואני חושב כעת שלא הצלחתי להציע פה עומק כוונתו (איפה הוא כבר, הרב ענבל??), ובכל אופן: הרב ענבל לא אתי עלה מצד ''השקופה'' או משהו כמו עמדת הרב שפרן, אלא מבאר שמצד גדרי מסורת ההלכה (כן, גם להלכה יש מסורת מ...
על ידי אפרים זלמן
ו' ינואר 05, 2018 1:08 am
פורום: תכלת ודין הקרבה בזמה"ז
נושא: מאמר חדש בעניין התכלת
תגובות: 97
צפיות: 3714

Re: מאמר חדש בעניין התכלת

כתבתי בתכלת...
חילוקי דעות זה דבר לגיטימי לגמרי, אבל למה לתקוף?
על ידי אפרים זלמן
ו' ינואר 05, 2018 12:16 am
פורום: תכלת ודין הקרבה בזמה"ז
נושא: מאמר חדש בעניין התכלת
תגובות: 97
צפיות: 3714

Re: מאמר חדש בעניין התכלת

מבקש לדעת כתב:ו. והעיקר שבענין התכלת, כדי לשמור על הלכה אין מניעה מלהכשיל את הרבים בביטול 'עשיית טובה' לשי''ת.
על ידי אפרים זלמן
ד' ינואר 03, 2018 12:53 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר שלם על סוגיה אחת
תגובות: 22
צפיות: 643

Re: ספר שלם על סוגיה אחת

תקפו כהן. אם הכוונה לספרו של הכהן הגדול בעל הש"ך, מלבד ששם הספר זהה לשם סוגיא, לא ידעתי למה זה נקרא ספר שלם על סוגיא (ולא סוגיה) אחת, הרי הספר מבוסס על דיני ספקות וחזקות כמו הספר שב שמעתתא ודעימיה, הכוללים סוגיות שלמות מכל הש"ס ותליא באשלי רברבי, ובוודאי שאין לקרוא לזה 'סוגיא אחת'. כמובן ...
על ידי אפרים זלמן
ד' דצמבר 20, 2017 6:54 pm
פורום: תכלת ודין הקרבה בזמה"ז
נושא: מאמר חדש בעניין התכלת
תגובות: 97
צפיות: 3714

Re: מאמר חדש בעניין התכלת

אפרקסתא דעניא כתב:הרב, שיהיה הרב.

למשל כאן נראה שלמדת משהו ממנו, אז לכה''פ הוא רב כרבו של שוליא דנגרי..
על ידי אפרים זלמן
ד' דצמבר 20, 2017 6:49 pm
פורום: תכלת ודין הקרבה בזמה"ז
נושא: מאמר חדש בעניין התכלת
תגובות: 97
צפיות: 3714

Re: מאמר חדש בעניין התכלת

כה לחי להג''ר 'לְענין', שמדבר 'לְענין'.
נ"ב, אני מצטרף לבקשה מהרב ענבל שיואיל להתייחס להשאלות שעלו באשכול זו, בבחינת 'מן ההר אל העם'..., לכשיפנה.
על ידי אפרים זלמן
ד' נובמבר 29, 2017 8:32 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כשאין הלכה כדברי תנא פלוני, האם הכרח שיש מי החולקים עליו ?
תגובות: 19
צפיות: 595

Re: כשאין הלכה כדברי תנא פלוני, האם הכרח שיש מי החולקים עליו ?

איש_ספר כתב:בב"ק כז ב, נחלקו אמוראים רב נחמן ורב יהודה, שלר' נחמן עביד אינש דינא לנפשיה, ולר' יהודה לא עביד, ובא רב כהנא והקשה על רב יהודה מברייתא שאמר בה בן בג בג
על ידי אפרים זלמן
ה' נובמבר 23, 2017 10:20 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון ר' אליעזר פלצ'ינסקי - תיאור יוצא דופן
תגובות: 19
צפיות: 1392

Re: הגאון ר' אליעזר פלצ'ינסקי - תיאור יוצא דופן

היו בחורים מישיבת בעלז בשנות הכ' שעלו, בשתיקה, לביתו של הגרא"פ, לשמוע ממנו שיעורים.

וראה כאן.
על ידי אפרים זלמן
ו' נובמבר 17, 2017 6:31 pm
פורום: אספקלריא
נושא: ''מוציא שם רע'' על רבינו החזון איש
תגובות: 40
צפיות: 2923

Re: ''מוציא שם רע'' על רבינו החזון איש

מסתמא בא על אשת איש או איזה עבירה חמורה בדרכו לקברו של הרצל.... [בבחינת יש חורש תלם אחד כו']..., והמדפיס לא סיפר המעשה במילואו..... [מזכיר את העובדא הידוע, על אותו פלוני שציין על דברי המג"א בשם הזוה"ק ההולך ד"א בלי נט"י חייב מיתה 'והוא שהרג את הנפש בהליכתו'....] נשוא האשכול ז''ל..
על ידי אפרים זלמן
ד' נובמבר 15, 2017 7:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: "עוף או שניצל''? - " מצוה בשונא''!
תגובות: 34
צפיות: 1267

Re: "עוף או שניצל''? - " מצוה בשונא''!

לפי פשוטו לא מוכרח שיש בזה ענין כפיית היצר, הרי אין בו סרך איסור.
על ידי אפרים זלמן
ג' נובמבר 14, 2017 8:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הרוצה לאכול פת הבאה בכיסנין וגם לשתות - מה יברך קודם, שהכל או מזונות?
תגובות: 34
צפיות: 803

Re: הרוצה לאכול פת הבאה בכיסנין וגם לשתות - מה יברך קודם, שהכל או מזונות?

כך נוהג סבי מזה עשרות שנים לפטור את שהכל בחתיכת סוכר או כיו"ב מטעם זה. ושמעתי שגם הגרח"ג להבחל"ח נהג כך וכ"ה בספרו חו"ב על או"ח. אי''ס, מצו"ב מכתב החו"ב ובו אדרבה מקיים המנהג לברך קודם במ''מ, ועל פי מה שכתבת יש לשער שהמכתב היה ממוען לסבך שליט''א. עריכה: כעת כ...
על ידי אפרים זלמן
ג' נובמבר 14, 2017 7:21 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מרא דכולא תלמודא חיים קנבסקי- פרסום ראשון מכתב מרן החזו"א
תגובות: 47
צפיות: 3699

Re: מרא דכולא תלמודא חיים קנבסקי- פרסום ראשון מכתב מרן החזו"

איש_ספר כתב:זרח הוא כנראה ר' זרח שפירא (אחיו של מ"ח שפירא מהמזרחי וחותנו של הגאון רי"ד בהגר"ח גריינמן).

לא רי"א?
על ידי אפרים זלמן
ג' נובמבר 14, 2017 7:18 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספרי מנחת ברוך
תגובות: 8
צפיות: 523

Re: ספרי מנחת ברוך

שיף כתב:
היא שיחתי כתב:על מנחת ברוך יש כמדומה גליונות בכת"י חזו"א

ואולי זה?
viewtopic.php?f=7&t=8913&hilit=%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%AA+%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%9A#p79670

יש מחזו''א, אך איני יודע אם פורסם צילום כת''י.
על ידי אפרים זלמן
ב' נובמבר 13, 2017 6:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נתמכין דברי התורה בזה על הסכם מקרי
תגובות: 15
צפיות: 745

Re: נתמכין דברי התורה בזה על הסכם מקרי

אכן כך, אבל מטבעות ושטרות שלנו אולי הם בכלל מה שכתב החזו''א "וענין מטבע כל דבר שהסכימו עליו בני המדינה למכור ולקנות בו ולהעריך בו את כל השוק כמו שנוהגין המדינות".
על ידי אפרים זלמן
ב' אוקטובר 23, 2017 6:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כל הגדול מחברו יצרו וכו' - רעיון חדש
תגובות: 11
צפיות: 439

Re: כל הגדול מחברו יצרו וכו' - רעיון חדש

יש אגרת מחזו''א בה כותב שידוע שלבעל כשרון יש יותר יצה''ר, ואיני יודע אם מדבר מיצרא דעריות.
על ידי אפרים זלמן
ה' אוקטובר 19, 2017 8:20 pm
פורום: אספקלריא
נושא: אילו החזון איש היה נולד עכשיו - האם היה מתפרסם ונעשה גדול הדור ?
תגובות: 40
צפיות: 2474

Re: אילו החזון איש היה נולד עכשיו - האם היה מתפרסם ונעשה גדול הדור ?

אדם שנולד בדור שלנו עם כישרונות גדולים מאוד, ראש ישר, מידות נאצלות, לב רחב, יראת שמים וכל שאר המעלות שאפשר רק לאחל אבל צנוע ובלי כריזמה א. האם יש לו סיכוי טוב (אם בכלל) להתפרסם ולהיות לאחד מגדולי ישראל? ב. האם בדור שלנו הסיכוי לכך נמוך יותר מאשר לפני מאה שנה? אדם כזה היה מסוגל לכתוב הערות על פסקי ג...
על ידי אפרים זלמן
ה' אוקטובר 19, 2017 12:10 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הסיפור הנודע על הילד שידע את כל התורה והשכיחה ממנו מוהר"א
תגובות: 98
צפיות: 9190

Re: הסיפור הנודע על הילד שידע את כל התורה והשכיחה ממנו מוהר"א

אשר ברא כתב:הילד החל לקרוא בשטף ובעל פה

אתה בטוח שכך כתוב בספר? כי אני קראתי את הסיפור בספר, ואח''כ נפל אצלי הספק אם אכן כתוב בספר שהילד קרא בעל פה, וכעת אין הספר תח''י.

וגם, הנך בטוח שזה היה בתשי''ד? כי הסטייפלר כותב תשט''ו.
על ידי אפרים זלמן
ג' אוקטובר 17, 2017 6:38 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: בד"ה; הגאון רבי יצחק דז'ימיטרובסקי זצ"ל
תגובות: 54
צפיות: 3856

Re: בד"ה; הגאון רבי יצחק דז'ימיטרובסקי זצ"ל

אש משמים כתב:אגב, שמעתי שלא רצו שבנו ידע על פטירתו ולכך אף עשו מי שברך לחולה לאביו אחר שנפטר.

זה לכאו' לא כ''כ חלק לעשות כן.

אגב, מעניין (בעיני עכ''פ) שהגרש''א שליט''א התחיל בהספד דוקא בתיאור גודל עילוייתו, שוב ושוב.
על ידי אפרים זלמן
א' אוקטובר 01, 2017 9:58 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: פיתרון לספק מצטער
תגובות: 8
צפיות: 674

Re: פיתרון לספק מצטער

הפוס' נקטו בדין 'מצטער', שאם מצטער שלא מחמת הסוכה, כגון שיש לו חולי וכד' המפריע לו בשווה גם בבית, אינו נפטר מן הסוכה. עוד נקטו, דאם יורד גשם וכד', אבל אין לו בית ליכנס בו, ג"כ חייב בסוכה ומברך 'לישב', דדמי למצטער שלא מחמת הסוכה. וא"כ יש להציע דאם יורד מעט גשם, באופן שיש ספק אם הוי מצטער א...
על ידי אפרים זלמן
א' ספטמבר 17, 2017 9:27 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה (דחופה!) בתוכנת וורד
תגובות: 73
צפיות: 4740

Re: עזרה (דחופה!) בתוכנת וורד

האם מישהו נתקל פעם בבעיה בהערות שוליים שנחלק לשני טורים, שאי אפשר לשים העכבר על הטור הימני, אלא תמיד זה יגיע לטור השמאלי, וצריך לחזור אחורה על ידי חץ הימני שבמקלדת? אשמח לפתרון.
(נשלח מחו''ל, ואני משתמש בוורד אנגלי, אך מוגדר מימין לשמאל)
על ידי אפרים זלמן
ה' ספטמבר 14, 2017 10:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כִּי אָדָם אֵין צַדִּיק בָּאָרֶץ אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה טּוֹב וְלֹא יֶחֱטָא
תגובות: 10
צפיות: 577

Re: כִּי אָדָם אֵין צַדִּיק בָּאָרֶץ אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה טּוֹב וְלֹא יֶחֱטָא

רבנו עו"ח, כמדומני שהיה מתאים לך לחרוש את הספר בעצתך תנחני (על הצד שעדיין לא עשית כן).
(לא התעמקתי עדיין בהמצו"ב)
על ידי אפרים זלמן
ב' ספטמבר 11, 2017 8:48 pm
פורום: אתר הטאבלט
נושא: אוצר מקוון לחברי הפורום
תגובות: 191
צפיות: 27333

Re: אוצר מקוון לחברי הפורום

מסכים עם אוהב אוצר בדבר המהירות. יש''כ.
האם אפשר לעשות חיפוש רק בספרים ספיציפיים?
על ידי אפרים זלמן
ה' ספטמבר 07, 2017 7:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יהודי מדאו' גוי מדרבנן
תגובות: 25
צפיות: 1262

Re: יהודי מדאו' גוי מדרבנן

מכאן ההזמנה יוצאת לרב ענבל שיבאר לנו סברתו (והלך-מחשבתו).
על ידי אפרים זלמן
ה' ספטמבר 07, 2017 12:25 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: בירור על אתרוגים זן חזו"א
תגובות: 15
צפיות: 1092

Re: בירור על אתרוגים זן חזו"א

מצורף המאמר שבישורון.
על ידי אפרים זלמן
ה' ספטמבר 07, 2017 12:05 am
פורום: בית המדרש
נושא: וכל כוונתם הוא שלא ייעקרו דברי תורה בידים
תגובות: 3
צפיות: 253

Re: וכל כוונתם הוא שלא ייעקרו דברי תורה בידים

יתכן שהלשון שבמשנה ברכות הנ''ל הוא בעיקרו על ''וכל הנאכלין ליום אחד מצוותן עד שיעלה עמוד השחר'' ששם זה אכן גדר לאיסורי נותר (האמנם?), ולא עיינתי. וכך גם במשנה שבת הנ''ל אולי נקטו לשון עבירה משום נדה, וצ''ע. - אני מהרהר כעת במה שאמרו הסח בין ישתבח ליוצר עבירה הוא בידו כו', אם זה עבירה בקום ועשה כפי ש...
על ידי אפרים זלמן
ד' ספטמבר 06, 2017 11:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: וכל כוונתם הוא שלא ייעקרו דברי תורה בידים
תגובות: 3
צפיות: 253

Re: וכל כוונתם הוא שלא ייעקרו דברי תורה בידים

ולמה אמרו חכמים עד חצות כדי להרחיק אדם מן העבירה.
על ידי אפרים זלמן
ד' ספטמבר 06, 2017 11:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סיפור מופלא על רבינו החזו"א
תגובות: 156
צפיות: 7927

Re: סיפור מופלא על רבינו החזו"א

בזכרוני שראיתי כתוב באחד האתרים סיפור על ר' גדליה נדל שפעם בהיותו חולה בביה''ח הוא לא הניח תפילין והסביר שזה יכול לסכן אותו.
הוספה: הסיפור הולך שר' גדליה הסביר שהכוונה והקבלת עול מלכות שמים וכו' יכולים להזיק ללבו.
על ידי אפרים זלמן
ד' ספטמבר 06, 2017 11:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יהודי מדאו' גוי מדרבנן
תגובות: 25
צפיות: 1262

Re: יהודי מדאו' גוי מדרבנן

(לא עברתי על כל האשכול) בספר יורה דעה ראיתי שכתב סברא מעניינת, שכדי שיחול הגירות צריך שיהיה התהליך ע''פ ההלכה בשלימות, ועל כן אם אין טבילתו כשרה מדרבנן, גם מדאו' אינו גר!.. אין הספר בפני כדי להביא ציטוט מדוייק. למי שזה חשוב, הנני מצטט לשון הספר (רסח' אות ב'): אם בטבילת הגר יש חציצה דרבנן, לכאורה הו...
על ידי אפרים זלמן
ג' ספטמבר 05, 2017 10:42 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לשון אחד בגמרא על כוונות מתחלפות
תגובות: 8
צפיות: 453

Re: לשון אחד בגמרא על כוונות מתחלפות

י. אברהם כתב:האשכול מיועד:
א] להוסיף עוד מקומות בראשונים שהזכירו את הכלל הזה.
ב] בעיקר להוסיף עוד מקומות שמצינו כן בתלמוד שהפירוש מתחלף אף שהראשונים לא הזכירו שם את הכלל להדיא (ועל ידי הכלל הזה יסור תמיהת הלומדים והמפרשים).

כוונת ר' י. הוא אולי להוסיף על הדוגמאות שבאשכול זו.
על ידי אפרים זלמן
ג' ספטמבר 05, 2017 7:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יהודי מדאו' גוי מדרבנן
תגובות: 25
צפיות: 1262

Re: יהודי מדאו' גוי מדרבנן

(לא עברתי על כל האשכול)
בספר יורה דעה ראיתי שכתב סברא מעניינת*, שכדי שיחול הגירות צריך שיהיה התהליך ע''פ ההלכה בשלימות, ועל כן אם אין טבילתו כשרה מדרבנן, גם מדאו' אינו גר!.. אין הספר בפני כדי להביא ציטוט מדוייק.

*וכלשונו של 'הפשטן' לקמן: ככה ניתן לעקוב אחרי הלך-מחשבתו.
על ידי אפרים זלמן
ג' ספטמבר 05, 2017 12:34 am
פורום: אספקלריא
נושא: פרדוקס הלכתי והשלכותיו
תגובות: 43
צפיות: 1891

Re: פרדוקס הלכתי והשלכותיו

עוד פרדוקס הלכתי שנזכרתי בו האיסור לעבור בד' אמות של המתפלל לפי הטעם שלא יבלבל את המתפלל, ואילו המציאות היא שהמתפלל אינו יכול לכוון מחמת הידיעה שהוא מונע מרעהו העומד לפניו וסיים את תפילתו לפסוע אחורנית. אני מצטרף להרגשתך אבל באמת י''ל שהאיסור לעבור הוא כי העובר מזלזל בתפילה, בכך שעושה פעולה שמבלבל ...
על ידי אפרים זלמן
ו' ספטמבר 01, 2017 7:02 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר 'מראה מקומות ענינים' רוב חזקות עדים, מי מחברו?
תגובות: 1
צפיות: 241

Re: ספר 'מראה מקומות ענינים' רוב חזקות עדים, מי מחברו?

לתשומת לב המנהלים, אני רואה שמחירו נמוכה יחסית, ז''א שלכאו' יסכים להכניס לאוצה''ח.
על ידי אפרים זלמן
ה' אוגוסט 31, 2017 8:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: העוסק בפרנסה פטור מן המצווה
תגובות: 37
צפיות: 2303

Re: העוסק בפרנסה פטור מן המצווה

(אולי מן העניין לציין כאן להמבואר בב''ק כ''ז ב' דלמ''ד לא עביד אינש דינא לנפשיה, אסור לחבול במי שבא לגזול ממנו, על אף שבזה מונעו מל''ת דלא תגזול, והעיר בזה בגליוני הש''ס שם כ''ח א'.)
על ידי אפרים זלמן
ד' אוגוסט 30, 2017 8:18 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: מעמיד דמעמיד, (פולמוס בראון - עינבל)
תגובות: 43
צפיות: 3960

Re: מעמיד דמעמיד, (פולמוס בראון - עינבל)

שומע ומשמיע כתב:יעויין מש"כ בחו"ב ריש פרק הישן, בעניין מנהג העולם.
[אם מישהו יוכל להעלות].

במצו''ב סק''ז.
על ידי אפרים זלמן
א' אוגוסט 27, 2017 8:52 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תורת ה'לשיטתו'/האם תורת אמת יש בזה?
תגובות: 31
צפיות: 1557

Re: תורת ה'לשיטתו'/האם תורת אמת יש בזה?

מעניין.
(באמת בב''ב כבר חזינן שאין סומכין על הוראה אלא כאשר החכם אומר שזהו הלכה למעשה, ויל''ע בזה)

עבור לחיפוש מתקדם