החיפוש הניב 199 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אפרים זלמן
ה' אפריל 19, 2018 11:50 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגרח''ש גריינימן זצ"ל
תגובות: 647
צפיות: 64042

Re: מרן הגרח''ש גריינימן זללה''ה

רגיל כתב:הקדשה

מלעיל באשכול זו
תמונה
על ידי אפרים זלמן
ד' אפריל 18, 2018 1:32 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מאמר פסקי הגר"א (השלם) להורדה
תגובות: 5
צפיות: 315

Re: מאמר פסקי הגר"א (השלם) להורדה

איש_ספר כתב:בכתב עת ישורון האחרון הופיע מאמרו של הרב יעקב טריביץ (הזכו"ל ממאמריו היפים לדרכו של רבינו המשנ"ב) אודות פסקי הגר"א.
המאמר כפי שהתפרסם עבר קיצורים משמעותיים בידי עורכי הקובץ, ועתה הוא בא כאן בהשלמת חלקיו החסרים.

מאמר פסקי הגרא א.pdf

תודה רבה! חמרא למריה וטיבותא לשקייה.
על ידי אפרים זלמן
ד' אפריל 18, 2018 1:13 am
פורום: בית המדרש
נושא: פרשת קדושים ושאר מצוותיה
תגובות: 4
צפיות: 216

Re: פרשת קדושים ושאר מצוותיה

אפרים זלמן כתב:יל''ע האם ואתם תהיו לי גוי קדוש לא קאי אכל מצוות?

יש להעיר גם שבספר קדושה של הרמב''ם באים איסורי חלב ודם, וי''ל.
על ידי אפרים זלמן
ד' אפריל 18, 2018 1:10 am
פורום: בית המדרש
נושא: פרשת קדושים ושאר מצוותיה
תגובות: 4
צפיות: 216

Re: פרשת קדושים ושאר מצוותיה

יל''ע האם ואתם תהיו לי גוי קדוש לא קאי אכל מצוות?
על ידי אפרים זלמן
ב' אפריל 16, 2018 6:56 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: יום מתן תורתנו? כל הביאורים!
תגובות: 35
צפיות: 3097

Re: יום מתן תורתנו? כל הביאורים!

מי אומר הרעיון דלהלן, לקשר בין ענין הקציר לקבלת התורה -
התורה נמשלה ללחם, וניתנה בארץ ציה שאין בה לחם גשמי, וכתוב בו ''לחם לא אכלתי'', ולכן ניתנה בזמן הקציר, כתחליף ללחם הגשמי.
על ידי אפרים זלמן
א' אפריל 15, 2018 11:20 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: יום מתן תורתנו? כל הביאורים!
תגובות: 35
צפיות: 3097

Re: רק אחרי החורבן

והנה לפי פשוטו של מקרא חג הקציר/השבועות - עניינו הבאת החדש/הראשית/הביכורים לפני ה' וההכרה בטובתו. ותו לא מידי. [ושמעתי לבאר דבאמת אין הקב"ה עושה יו"ט על מתן תורה, שלפי פשוטו התורה היא דרישה מאתנו לעבדו, ולא מתנה! - אף שכמובן כל עניינו בדרישתו מאתנו הוא לטוב לנו]. מאידך בתפילה אנו מדגישים ...
על ידי אפרים זלמן
א' אפריל 15, 2018 10:25 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגרח''ש גריינימן זצ"ל
תגובות: 647
צפיות: 64042

Re: מרן הגרח''ש גריינימן זצ"ל

פרנקל תאומים כתב:מי יעלה לנו את הצוואה?

מילי דהספידא

בעמ' 9 נדפס (חלק מ)הצוואה.
על ידי אפרים זלמן
ה' אפריל 12, 2018 11:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הרהור כדיבור בספק ברכות
תגובות: 20
צפיות: 326

Re: הרהור כדיבור בספק ברכות

עושה חדשות כתב:סב"ל, האם יש שיעצו לברך עכ"פ בהרהור כדי להרויח את שיטת הרמב"ם?

כאשר יש ספק גמור? אני רגיל שכך נוהגים (לא כתוב כן בפוסקים?), ועכ''פ כך נהג ר''א מבעלז.
על ידי אפרים זלמן
ה' אפריל 12, 2018 5:43 am
פורום: בית המדרש
נושא: עד אחד בממון לענין רשות להשתמש בחפץ
תגובות: 21
צפיות: 779

Re: עד אחד בממון לענין רשות להשתמש בחפץ

ועוד נידון, האם יש מושג של מחילה על 'לא תגזול'? [זכור לי בזה דבר מה שמוכיחים מהתורא"ש המפורסם בס"פ האומר, אבל אני נמנע כרגע מנידון בצורה של הבאת ראיות]. יעויין גליוני הש''ס לר''י ענגיל ב''ק כ''ח א' (שייך לכ''ז ב') פעם כשחשבתי בענין זה, חשבתי שזה אולי תלוי בשמעתא, וראשונים, דמתנה עמש''כ בת...
על ידי אפרים זלמן
ה' אפריל 12, 2018 5:37 am
פורום: בית המדרש
נושא: עד אחד בממון לענין רשות להשתמש בחפץ
תגובות: 21
צפיות: 779

Re: עד אחד בממון לענין רשות להשתמש בחפץ

נושא ונותן כתב:ועוד נידון, האם יש מושג של מחילה על 'לא תגזול'? [זכור לי בזה דבר מה שמוכיחים מהתורא"ש המפורסם בס"פ האומר, אבל אני נמנע כרגע מנידון בצורה של הבאת ראיות].

יעויין גליוני הש''ס לר''י ענגיל ב''ק כ''ח א' (שייך לכ''ז ב')
על ידי אפרים זלמן
ה' אפריל 12, 2018 12:55 am
פורום: אספקלריא
נושא: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י
תגובות: 689
צפיות: 12365

Re: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י

כוונתי שלהגיד שכוונת הפסוק להשוות פגיעת אניסה לרציחה זה הכנסת רעיונות בפי התורה.
על ידי אפרים זלמן
ה' אפריל 12, 2018 12:38 am
פורום: אספקלריא
נושא: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י
תגובות: 689
צפיות: 12365

Re: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י

אוצר החכמה כתב:ב. העירו לי כאן בפורום שעיקר הכוונה בפשט הפסוק היא להגיד שלא היה בידה למנוע את המעשה.

והמפרש לא כן, מפרש ג''כ 'מפני שיבה תקום' כמו שפירשו באוטובוסים.
על ידי אפרים זלמן
ד' אפריל 11, 2018 6:16 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גליון הש"ס להגרע"א
תגובות: 24
צפיות: 1238

Re: גליון הש"ס להגרע"א

האם יש עוד הגהות רבי עקיבא איגר ז"ל חוץ מגליון הש"ס? הנה עיין הוריות ז. בספר מגן אלף שהביא הגהה בשם הגהת רעק"א ז"ל. וברש"ש ואמת ליעקב גם כן כתבו הגהה בשם גליון הש"ס ולא נמצא לפנינו. "גליון הש''ס", או ''גליון''? כי גם על שו''ע ועוד יש גליונות מרע''ק. והרש''ש א...
על ידי אפרים זלמן
ד' אפריל 11, 2018 6:13 am
פורום: אספקלריא
נושא: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י
תגובות: 689
צפיות: 12365

Re: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י

תוכן כתב:והוא קרא לי "תוכן" לא "ר' תוכן".

אם כבר אז "טויכען" ;)
על ידי אפרים זלמן
ד' אפריל 11, 2018 12:27 am
פורום: אספקלריא
נושא: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י
תגובות: 689
צפיות: 12365

Re: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י

אני הבנתי שרב יוסף סבר שיש רוע בעולם.
על ידי אפרים זלמן
ד' אפריל 11, 2018 12:16 am
פורום: אספקלריא
נושא: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י
תגובות: 689
צפיות: 12365

Re: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י

התכוונתי לריש חגיגה על הגמ' של יש נספה בלא משפט.
על ידי אפרים זלמן
ד' אפריל 11, 2018 12:13 am
פורום: אספקלריא
נושא: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י
תגובות: 689
צפיות: 12365

Re: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י

חבל שר' גדליה לא ניחם את האמורא שבכה ריש חגיגה.
על ידי אפרים זלמן
ד' אפריל 11, 2018 12:10 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ההגדרה ההלכתית ליהדותו של אותו האיש
תגובות: 16
צפיות: 392

Re: ההגדרה ההלכתית ליהדותו של אותו האיש

דרומי כתב:מנהגי 'ניטל' מוכיחים שהתייחסו אליו באופן מיוחד לגריעותא, עד היום הזה.

כמדומני שלא מצד מעשיו, אלא שייחסו לו כחות של טומאה.
על ידי אפרים זלמן
ג' אפריל 10, 2018 11:09 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ההגדרה ההלכתית ליהדותו של אותו האיש
תגובות: 16
צפיות: 392

Re: ההגדרה ההלכתית ליהדותו של אותו האיש

לכאו' אותו האיש עצמו לא גרע משאר אפיקורסים ועובדי ע''ז, ורק המשוגעים שאחריו עשו ממנו דת, (אבל בגמ' גיטין משמע שהוא התייחד בלעגו על דברי חכמים).
על ידי אפרים זלמן
ג' אפריל 10, 2018 11:03 pm
פורום: אספקלריא
נושא: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י
תגובות: 689
צפיות: 12365

Re: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י

תוכן כתב:מתגבשות להם כל מיני קבוצות ותת קבוצות המורכבות מאברכים שהם כופרים בדברים שאני, רבן של ישראל 'תוכן', מאמין, למחצה, לשליש או לרביע,
על ידי אפרים זלמן
ב' אפריל 09, 2018 11:50 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ההגדרה ההלכתית ליהדותו של אותו האיש
תגובות: 16
צפיות: 392

Re: ההגדרה ההלכתית ליהדותו של אותו האיש

דרומי כתב:לא מצאתי החת"ס שציינת

אני העתקתי מספר תושבע''פ של ר''י ענבל, ומסתבר שיש שם ט''ס וצ''ל סי' שמ''ג, אם כי גם שם לא מצאתי בשו''ע צוה''ד.
על ידי אפרים זלמן
ב' אפריל 09, 2018 11:32 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ההגדרה ההלכתית ליהדותו של אותו האיש
תגובות: 16
צפיות: 392

Re: ההגדרה ההלכתית ליהדותו של אותו האיש

יעויין הגהות חת''ס או''ח סי' מ''ג, ואדרת אליהו להגר''א בענין עיר הנדחת.
על ידי אפרים זלמן
ב' אפריל 09, 2018 1:45 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גליון הש"ס להגרע"א
תגובות: 24
צפיות: 1238

Re: גליון הש"ס להגרע"א

בגה"ש גיטין ג: מביא רבי עקיבא איגר מה שכת לו "נכדי מהו' שמואל בנימין ני' " (הכתב סופר), האם זה הפעם היחידה שמביאו בגליונותיו? ומה עם מרן החת"ס האם מביאו חותנו בגליוני הש"ס? (הר''י שלי, בהגדת שיעורו על הדף שם, שאל ''איפה עוד מופיע 'כתב סופר' בעמוד זה'', כאשר כוונתו לגליון הש...
על ידי אפרים זלמן
ד' מרץ 21, 2018 4:38 am
פורום: פסח
נושא: למה א"א להפקיר חמץ במקום לבדוק?
תגובות: 14
צפיות: 264

Re: למה א"א להפקיר חמץ במקום לבדוק?

מלבב כתב:להשיטה שטעם הבדיקה היא שלא יעבור בבל יראה, וחוששים שלא יבטל בלב שלם, למה במקום לבדוק שלא יפקיר בפה ואז אפילו לא יתכוון בלב שלם הרי דברים שבלב אינם דברים.

לא למדתי הסוגיא כעת אבל אולי כי אם דעתו לחזור ולזכות בחמץ אחר הפסח לא מועיל ההפקר.
על ידי אפרים זלמן
ב' מרץ 19, 2018 10:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קריאת שמע כדברי תפילות
תגובות: 7
צפיות: 218

Re: קריאת שמע כדברי תפילות

עושה חדשות כתב:איך אפשר לבאר מה יש בקרי"ש ענין של תפילה.

בגמ' ברכות אי' שמי שלא מכוון דעתו בקרי''ש ראוי לגעור בו וכו' עד שיכוין, ומשמע קצת שיש בזה ענין עמידה לפני המלך, וצ''ע.
על ידי אפרים זלמן
ב' מרץ 19, 2018 10:34 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הרב אשר אריאלי
תגובות: 10
צפיות: 668

Re: הרב אשר אריאלי

זנב לאריות כתב:
אפרים זלמן כתב:מילה אחת אני זוכר משמיעת שיעוריו כמה פעמים בקול הלשון:
''נֵייעֶס'', ופירושה המילולי היא ''חדשות''. "כתוב פה נייעס" (מכירים?)

המשמעות [לכה"פ בשיעורי מו"רשליט"א] היא חידוש ולא חדשות.

כמובן, וחדשות הוא לשון מושאל "כתוב פה חדשות'' = ''כתוב פה חידוש'', כך נראה.
על ידי אפרים זלמן
ב' מרץ 19, 2018 7:46 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: כ"ק מרן האדמו"ר מויזניץ זצ"ל ממונסי
תגובות: 133
צפיות: 6342

Re: נשבה ארון הקודש - כ"ק מרן האדמו"ר מויזניץ זצוקללה"ה ממונסי

חזון-איש'ניק כתב: וימי הפסח שהמנהג בויזניץ שלא אוכלים דגים, ומבשלים 'פאלשע פיש' מבשר, אז גם את זה לא אכל.

שמעתי שהיו מכינים בשבילו 'פאלשע פאלשע פיש', מתפו''א.

אגב, אני היה מעניין לדעת איך זה שויזניצאי הוא חזו'? קשור למורדים\רג"נ?
על ידי אפרים זלמן
ב' מרץ 19, 2018 7:12 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הרב אשר אריאלי
תגובות: 10
צפיות: 668

Re: הרב אשר אריאלי

מילה אחת אני זוכר משמיעת שיעוריו כמה פעמים בקול הלשון:
''נֵייעֶס'', ופירושה המילולי היא ''חדשות''. "כתוב פה נייעס" (מכירים?)
על ידי אפרים זלמן
ב' מרץ 19, 2018 7:06 pm
פורום: פסח
נושא: האם אפשר לקיים היום מצוות והגדת לבניך??
תגובות: 22
צפיות: 590

Re: האם אפשר לקיים היום מצוות והגדת לבניך??

חשבתי (אולי) שכיום עצם הלילה והמצוות שבו שהילד רואה וחי את הדברים, זה אופן קיום המצווה בשונה ממה שלמד או ראה בגן שאז זה רק בגדר תאוריה. לפו''ר פשוט, ''לא אמרתי אלא בשעה שמצה ומרור מונחים לפניך'' וכל שלא אמר ג' דברים הללו לא יצא ידי''ח. (אגב, כמדומני שנוסח השאלה יותר מתאימה להיות ''האם צריך לקיים הי...
על ידי אפרים זלמן
ה' מרץ 15, 2018 5:14 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגרח''ש גריינימן זצ"ל
תגובות: 647
צפיות: 64042

Re: מרן הגרח''ש גריינימן זללה''ה

בע''ה חו''ב וורד חדושים ובאורים.7z ( פותחן ) כאן מבואר שבשנת תשס''ו הופץ קובץ ''הוספות'' על כמה מסכתות, ובכן במה שהעליתי ההוספות כלולות כבר בקבצי המסכתות עצמם, בסוף המסכת, יש לחפש ''הוספות''. אחשוב בע''ה איך להעלות באופן נוח יותר, הן בשביל שרת הפורום הק' והן בשביל המורידים שי'. מהראוי לציין שיש הוס...
על ידי אפרים זלמן
ד' מרץ 14, 2018 6:43 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגרח''ש גריינימן זצ"ל
תגובות: 647
צפיות: 64042

Re: מרן הגרח''ש גריינימן זללה''ה

בע''ה
חו''ב וורד

חדושים ובאורים.7z
(10.04 MiB) הורד 87 פעמים

(פותחן)

כאן מבואר שבשנת תשס''ו הופץ קובץ ''הוספות'' על כמה מסכתות, ובכן במה שהעליתי ההוספות כלולות כבר בקבצי המסכתות עצמם, בסוף המסכת, יש לחפש ''הוספות''.


אחשוב בע''ה איך להעלות באופן נוח יותר, הן בשביל שרת הפורום הק' והן בשביל המורידים שי'.
על ידי אפרים זלמן
ג' מרץ 13, 2018 9:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכת המזון להתלמד - האם יצא ידי חובתו?
תגובות: 6
צפיות: 133

Re: ברכת המזון להתלמד - האם יצא ידי חובתו?

לכאורה צודק הרב ביליצר שלא יצא דמ"ש מקורא להגיה במס' ברכות שמבואר שלא יצא אךף למ"ד מצוות א"צ כוונה ישנם כמה פירושים בראשונים בזה, וע''ע מנחת שלמה סימן א' וחו''ב ברכות סימן ב'. אבל הבה נניח לרגע ענין הכוונה, אני התכוונתי לשאול, על הצד שאין חיסרון בעצם מעשה המצוה, האם תהיה חסרון מצד שא...
על ידי אפרים זלמן
ג' מרץ 13, 2018 7:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכת המזון להתלמד - האם יצא ידי חובתו?
תגובות: 6
צפיות: 133

Re: ברכת המזון להתלמד - האם יצא ידי חובתו?

לכאורה צודק הרב ביליצר שלא יצא דמ"ש מקורא להגיה במס' ברכות שמבואר שלא יצא אךף למ"ד מצוות א"צ כוונה ישנם כמה פירושים בראשונים בזה, וע''ע מנחת שלמה סימן א' וחו''ב ברכות סימן ב'. אבל הבה נניח לרגע ענין הכוונה, אני התכוונתי לשאול, על הצד שאין חיסרון בעצם מעשה המצוה, האם תהיה חסרון מצד שא...
על ידי אפרים זלמן
ג' מרץ 13, 2018 6:12 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: משפירי דירושלים – הגאון החסיד ר' חיים ברים זצוק"ל
תגובות: 34
צפיות: 2878

Re: חשך אור העולם! רבינו שמואל איננו!!!!

אליעזר בלוי כתב:מה הגדלות של לא לברוח
אם עפ התורה
צריך לברןח

תלוי במדריגת הבטחון של האדם.
(ויתכן גם ששקלו בדעתם, שהיתה מיושבת עליהם, שלא ירוויחו כלום אם ינוסו, צריך לברר המציאות שהיתה שם...)
על ידי אפרים זלמן
ג' מרץ 13, 2018 5:19 am
פורום: אָשִׁירָה נָּא לִידִידִי, שִׁירַת דּוֹדִי לְכַרְמו
נושא: " שמעתי מהחזון אי"ש "
תגובות: 19
צפיות: 3235

Re: " שמעתי מהחזון אי"ש "

דרך אגב נושא האשכול, בספר גן נעול - הלכות צניעות מאת ר' יעקב לוי, ח"ב עמ' קס"ט בהערה מובא גבי שמועות הנמסרות בשם החזו"א, שבשו"ת אז נדברו (ח"ו סי' נ') מציין לדברי הגרח"ק בשונה הלכות (רל"ט ס"ג) גבי שינה אפרקדן דאפילו שכיבה בלא שינה אסור... ושכן העידו בשם החזו&q...
על ידי אפרים זלמן
ב' מרץ 12, 2018 11:19 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגרח''ש גריינימן זצ"ל
תגובות: 647
צפיות: 64042

Re: מרן הגרח''ש גריינימן זללה''ה

לעיל העלה הרב אישי חלק מ'במסכת שבת' של הרב אי''ש, (ואם אמצא במחשב שלי עוד ממנו נ''י אשלח בפרטי בלי''נ).
(אני מקווה להעלות חו''ב, שוב באותיות קטנות.., בקבצי וורד, אם לא יקדימוני אחר)
על ידי אפרים זלמן
ב' מרץ 12, 2018 10:52 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגרח''ש גריינימן זצ"ל
תגובות: 647
צפיות: 64042

Re: מרן הגרח''ש גריינימן זללה''ה

לדעתי עיקר גדול להפצת תורת הגאון זצ"ל ודרכו בלימוד, הוא לעשות כל מאמץ, על ידי מי שיכול, שספריו הקדושים ימצאו את מקומם באוצר החכמה. לבינתיים חלק ניכר מהם (ואולי רובם - איני יודע) אינם הכי חדשים, וכן ישנם כמה שאינם מעומדים. (במקום אחד בספר יבמות עשו הגהה בנדפסים ע''י מדבקה ע''ג הכתב, ומדובר בהגה...
על ידי אפרים זלמן
ב' מרץ 12, 2018 7:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכת המזון להתלמד - האם יצא ידי חובתו?
תגובות: 6
צפיות: 133

ברכת המזון להתלמד - האם יצא ידי חובתו?

האומר נוסח ברכהמ''ז להתלמד, ואח''כ נזכר שאכל פת והתחייב בברכהמ''ז, האם יצא ידי''ח (למ''ד מצוות אי''צ כוונה)?

עבור לחיפוש מתקדם