החיפוש הניב 606 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי בתבונה
א' אפריל 14, 2019 4:34 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ב"מ פד. - עד שנטרפה דעתו של רבי יוחנן - למה לא החיה את ריש לקיש?
תגובות: 15
צפיות: 245

Re: ב"מ פד. - עד נטרפה דעתו של רבי יוחנן - למה לא החיה את ריש לקיש?

ואגב, איירי דעסקינן בהאי ענינא, שמעתי מג"א שליט"א שביאר למה לא התפללו על ר' יוחנן שיתרפא, וביאר כי לא היה מועיל כי שוב היה נזכר בצערו ומשתטה שוב. הביאור הנ"ל הוא מס' חסידים לא מצאתי אולי כוונתך לזה מופיע בסימן תרצ"ג את ר"ל - הוא המית מן הדין, וכפי שראינו שאחותו התחננה בפניו...
על ידי בתבונה
א' אפריל 14, 2019 3:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: רצון התורה בדיני טומאה
תגובות: 31
צפיות: 2845

Re: רצון התורה בדיני טומאה

ראייה ששמעתי מהזוהר ( ויקהל דף קצח עמוד ב) ביומא תניינא ברא רקיעא דיהא מפריש בין מיא למיא כדכתיב (בראשית א) ויאמר אלהים יהי רקיע בתוך המים ויהי מבדיל בין מים למים, ואתני עמהון קודשא בריך הוא דמיא יהון מפרישין לישראל בין טומאה לטהרה לאתדכאה בהו וכך הוה , ביומא תליתאה אפיק ארעא מגו מיא ואכניש למיא ועב...
על ידי בתבונה
א' אפריל 14, 2019 3:27 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: פורים בערים רמלה - לוד
תגובות: 159
צפיות: 6702

Re: פורים בערים רמלה - לוד

גם אם לא הלכו ביושר בכל הדרך או בחלקה, והכי מסתברא, אבל לא הלכו באלכסון, וממילא שיעור המיל דיומא הוא של אלפיים, גם אם מגדילים אותו כשיש אלכסון. כשאנחנו מדברים על הפוסקים, דבריהם ברור מיללו שמיל הוא אלפיים אמה. ומכאן מחשבים מה שצריך לאלכסון. ברור שרק לפי ר"ת ההתאמה היא מרווחת אבל גם ללא זה זה ל...
על ידי בתבונה
א' אפריל 14, 2019 2:09 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: פורים בערים רמלה - לוד
תגובות: 159
צפיות: 6702

Re: פורים בערים רמלה - לוד

כשמהלכים מנקודה לנקודה (ישרה לרוחות העולם, או אלכסונית), פיתולי דרך לא מפחיתים מהמרחק אותו מותר ללכת בתחום שבת. זה פשוט. אבל להניח שחז"ל נתנו במשנה שיעור מדויק מירושלים לצוק, במילים רומיים (2800 אמות) וע"כ משום שהילוכו של איש עיתי היה באלכסונים מדויקים או קרוב למדויקים, זה לא מסתבר. מכאן ...
על ידי בתבונה
א' אפריל 14, 2019 1:06 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: פורים בערים רמלה - לוד
תגובות: 159
צפיות: 6702

Re: פורים בערים רמלה - לוד

אכן אין שום סברא שהלכו ביושר ממש (וכטבע הארץ), אבל גם לא באלכסונים של הריבוע. א"כ צ"ל ש מדדו 2000 אמה מסוכה לסוכה, ואם היה מעט אלכסון, גם זה בכלל ה-2000 אמה, ולזה המשנה קוראת 'מיל'. אבל כדי להגיע למיל רומי נצטרך אלכסון של ריבוע ממש, ורחוק הדבר. המרחק האווירי המותר בהליכה בשבת מחוץ לעיר הו...
על ידי בתבונה
א' אפריל 14, 2019 12:48 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: פורים בערים רמלה - לוד
תגובות: 159
צפיות: 6702

Re: פורים בערים רמלה - לוד

צודקים הרב בתבונה ויושב ירושלים, שגם בירו' גבי יונים רק כתוב שיעור מידת הריס ביחס למיל, אבל לא נכתב (בחז"ל) מהי מידת מיל, וממילא לא מהו שיעור ריס. ולא יותר מאשר מה שנכתב בגמ' ביומא. אבל הצעת ההסבר למיל גדול ביחס לגמ' ביומא לא מסתברת בגלל כמה הנחות: 1. א"א לבאר את המיל של חז"ל רק ע&qu...
על ידי בתבונה
א' אפריל 14, 2019 2:32 am
פורום: בית המדרש
נושא: אוכל סינטטי
תגובות: 14
צפיות: 305

Re: אוכל סינטטי

אני מאד מודה על ההתייחסות מחשבה לאכילה אינה מועילה רק בדבר שעיקרו לאכילה, וכמו עור עגל הרך וכד', שעצם הבהמה מיקריא אוכל, והעור חשיב קליפה חיצונית. ולכך מהניא מחשבה, לומר שגם העור דינו כבשר. וכן הוא גם בגרעיני האוכלים ועצמות הקדשים וכל כיו"ב. לא מצאתי שום ראיה לכך שאם יחשבו לאכול אבנים ועפר, שי...
על ידי בתבונה
א' אפריל 14, 2019 1:47 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: פורים בערים רמלה - לוד
תגובות: 159
צפיות: 6702

Re: פורים בערים רמלה - לוד

נו, למה מטריחני (אף שאפשר לשפר ניסוח דברי דלעיל) . יבוא זה וילמד מזה, ויבוא זה וילמד מזה: 1. ביונים כתוב בירושלמי ש-30 ריס הם ארבעת מילין. כלומר שבעה ומחצה ריס לכל מיל. 2. ריס של יונים בהכרח אינו באלכסון, כאמור לעיל (שזה מידת מעופת יונים). 3. ביומא שוב אמרו ששבעה ומחצה ריס הם מיל. ממילא ע"כ הו...
על ידי בתבונה
א' אפריל 14, 2019 12:39 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: פורים בערים רמלה - לוד
תגובות: 159
צפיות: 6702

Re: פורים בערים רמלה - לוד

אחרי שנקבע בגמ' ביומא שאלפיים אמה הם שבעה ומחצה ריס, אז ידענו שגם ריס לגבי יונים הוא אותו גודל של ריס (ריס זו מידה של חז"ל ולא מידה בינלאומית), וביונים שיעור ריס אינו באלכסון. לא כתוב בשום מקום שאלפיים אמה הם שבעה ומחצה ריס, כתוב שמיל הוא שבעה ומחצה ריס, שמיל הוא 7.5 ריס כתוב גם בפיוט של הקליר...
על ידי בתבונה
ו' אפריל 12, 2019 4:37 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: פורים בערים רמלה - לוד
תגובות: 159
צפיות: 6702

Re: פורים בערים רמלה - לוד

קו ירוק כתב:ור' יהודה לא מיירי רק בים אלא בנסים שבים כמו קפריסין ואיי סרנדיה וכו'

נניח שהם כאיים ונניח שהם מכוונים בדיוק מערבה כנגד ארץ ישראל, האם הם ארץ כנען?
ואף נניח שכן האם הספרי אמור להיות כשיטת רבי יהודה שלא קי"ל כוותיה
(סתם ספרי רבי שמעון לא רבי יהודה)
על ידי בתבונה
ו' אפריל 12, 2019 4:30 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: פורים בערים רמלה - לוד
תגובות: 159
צפיות: 6702

Re: פורים בערים רמלה - לוד

הלום מצאתי בירו' בבא בתרא פ"ב ה"ה (גבי לזקוף מצודות יונים): 'א"ר לעזר הדא דתימר לימין אבל לשמאל זוקף מיד. הכא את מר חמשים אמה ולהלן את מר שלשים ריס . א"ר יוסה בן רבי בון לעניין לרעות רועה הוא חמשים אמה לעניין לפרוח פורחת אפי' עד ארבעת מיל . מה מצאת שם יותר מאשר במשנה ביומא? ריס ...
על ידי בתבונה
ו' אפריל 12, 2019 4:12 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: פורים בערים רמלה - לוד
תגובות: 159
צפיות: 6702

Re: פורים בערים רמלה - לוד

ו מה שניסו לומר לעיל שנחלות דיחזקאל לא כללו את עבר הירדן , הרי לפי רבי יהודה א"י כוללת עד הים הגדול הוא אוקיינוס, ושוב להציע מידת אלכסון זה מופרך, מלבד שזר לומר שביחזקאל מתואר מדידת השטח באלכסון). 1. הניסו לומר הוא רש"י ביחזקאל פרק מז פסוק י"ח "אין עבר הירדן בתוך מצרים הללו כי א...
על ידי בתבונה
ו' אפריל 12, 2019 3:41 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: פורים בערים רמלה - לוד
תגובות: 159
צפיות: 6702

Re: פורים בערים רמלה - לוד

אם כן נמצא שהיו 3 מילים 1. המיל הרומי שהוא ~ 1480 מטר הוא יותר מ-2000 אמה, שהרי האמה קטנה לכל הדעות מ- 74 ס"מ (1480 מטר/2000 אמה) (והוא 7.5 ריס ולפי המובא כאן מהגר"ש נדל הוא המיל בחז"ל לגבי זמני הליכה. 2. לפי הראייה מספרי -מיל של 2000 אמה (שהוא 7.5 ריס של 266 אמות). 3. המיל ביוצר לשקל...
על ידי בתבונה
ו' אפריל 12, 2019 6:12 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: פורים בערים רמלה - לוד
תגובות: 159
צפיות: 6702

Re: פורים בערים רמלה - לוד

לא שייך אלכסון לרצועות הנחלות דיחזקאל, שהרי הרצועות מגיעות עד נהר פרת והרבה יותר ארוכות מרחבן. צודק א. כדבריך, שהרי הארץ המובטחת היא עד פרת. ב. . ועוד שהפשט בספרי הוא רק על הרוחב . ג. ועוד שאורך ארץ ישראל ממזרח למערב אינו אחיד אז כיצד יתכן שכל השבטים יהיו באותו אורך. ד. אורך הרצועה הי"ג ממערב ...
על ידי בתבונה
ה' אפריל 11, 2019 6:41 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מגילה טו: "אמר לה גם אלה ביין שגו" - בקשת ביאור
תגובות: 7
צפיות: 144

Re: מגילה טו: "אמר לה גם אלה ביין שגו" - בקשת ביאור

בדקדוקי סופרים (על פי דפוסים ישנים וכתבי יד) כותב שיש להשמיט מילים "אמר לה הקדוש ברוך הוא ישראל עסקו בתורה אומות העולם לא עסקו בתורה" ובאמת, הגמרא לעיל לא מדברת כלל על אומות העולם. וכן תמוה, שיוצא שהמילה האחרונה היא המילה של מידת הדין. רשום אצלי עוד שביאור העניין נמצא ביד רמה (סנהדרין קיא...
על ידי בתבונה
ה' אפריל 11, 2019 6:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פתיחת בקבוקים בשבת וכדו'
תגובות: 54
צפיות: 4251

Re: עצה לפתיחת בקבוקים בשבת לכתחילה

עדיאל ברויאר כתב:א. ככל הידוע לי, לדעתו, ההיתר היחיד לפתיחת בקבוק בשבת הוא ע"י פתיחת פתח לא יפה, דהיינו עשיית חור בפקק.

מה עם חשש סותר בכלי (האם פשוט שחשוב מוסתקי?)
על ידי בתבונה
ה' אפריל 11, 2019 5:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אוכל סינטטי
תגובות: 14
צפיות: 305

Re: אוכל סינטטי

באוכל סינתטי אין דין שומר לאוכלים שמטמא ומיטמא ומצטרף. אמנם יש לטעון נגד זה א. שהרי כתב הרמב"ם שם בהלכה י"ז "אוכל פרוד שהוא כולו מכונס ודבק זה בזה אף על פי שאינו חיבור להתטמא ואינו כגוף אחד כמו שביארנו הרי הוא מצטרף לכביצה לטמא טומאת אוכלים אחרים" והוא מחלוקת רבנן ורבי דוסא בטהרו...
על ידי בתבונה
ה' אפריל 11, 2019 5:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מצורע - טבילת גברים בשבת
תגובות: 7
צפיות: 219

Re: מצורע - טבילת גברים בשבת

לגבי סחיטה בשיער, שאלני פעם ידיד: מחד, להלכה מותר לכתחילה לסחוט כבשים ושלקות לגופן, כלומר שאינו צריך למימיהן, אפילו אם סוחט לתוך קערה ריקה (שכ ז). מאידך, אסור לסחוט שיער ממי רחיצה אפילו אם סוחט לאיבוד ממש. הא כיצד? פירוט מעט: יש שני איסורי סחיטה, מצד מלבן ומצד דש. לדעת ר"ת דישה היא רק אם צריך ...
על ידי בתבונה
ה' אפריל 11, 2019 5:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מצורע - טבילת גברים בשבת
תגובות: 7
צפיות: 219

Re: מצורע - טבילת גברים בשבת

בס''ד [size=150]מצורע: האם מותר לגברים ללכת למקווה בשבת? א. אם מדובר במים קרים, לדעת הספרדים בוודאי שאין בכך שום בעיה. לדעת האשכנזים, במידה ומדובר בטבילת עזרא (טבילת קרי), כתבו רוב הפוסקים (אג''מ ד, עד, אליה רבה, שלא כגר''א ) שמכיוון שיש בכך צורך משמעותי ניתן להקל. גם בדעת הגר"א ביאור הלכה סימ...
על ידי בתבונה
ה' אפריל 11, 2019 4:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מצורע - טבילת גברים בשבת
תגובות: 7
צפיות: 219

Re: מצורע - טבילת גברים בשבת

בס''ד מצורע: האם מותר לגברים ללכת למקווה בשבת? פתיחה בפרשת מצורע ובפרשיות נוספות בחומש ויקרא, מדגישה התורה את עניין הטהרה. בזמנינו, כאשר בית המקדש איננו, דיני טומאה וטהרה לא מהווים חלק משמעותי מסדר היום, אבל בזמן שבית המקדש קיים, דיני הטומאה והטהרה היוו חלק מרכזי בשיגרה היום יומית: איזה אוכל מותר ל...
על ידי בתבונה
ה' אפריל 11, 2019 4:35 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: פורים בערים רמלה - לוד
תגובות: 159
צפיות: 6702

Re: פורים בערים רמלה - לוד

א. היות ויש משמעות בחז"ל, שהשתמשו לקרא לאלפיים אמה מיל, הוי אומר שהם כינו גם את אלפיים אמה מיל. וע"כ שמיל במרחקי דרך היה אמנם מיל רומי (לא הבנתי מה ציינת מאדמת קודש. יש הרבה איזכורים כאלו בחז"ל: ג' מילין מכזיב לסולמה דצור, ט"ו מילין מירושלים למודעית, ט"ו מיל מטבריה לציפורי ...
על ידי בתבונה
ה' אפריל 11, 2019 4:27 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: פורים בערים רמלה - לוד
תגובות: 159
צפיות: 6702

Re: פורים בערים רמלה - לוד

שלא נשכח שההילוך בזמנם היה נעשה ברגלים יחפות על חול ובוץ וסלעים, ולא בנעלי ספורט על אספלט, וממילא יותר מובן מדוע מיל ארך זמן רב יותר [את זה שמעתי מהרב משה אנגלרד] מניין שהלכו בדרך יחפים הרי היו נעליים (מה יפו פעמייך בנעלים נאמר על כלל ישראל שעלו לרגל)? וגם כאמור מתקנין את הדרכים היו אז דרכים סלולות...
על ידי בתבונה
ה' אפריל 11, 2019 4:14 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: פורים בערים רמלה - לוד
תגובות: 159
צפיות: 6702

Re: פורים בערים רמלה - לוד

אני נוגע בסוגיא רחבה מאוד. ואף התכתבתי על כך עם רעואל המדיני, ואח"כ עם כמה ת"ח גאונים. המיל משמש בחז"ל בשתי מידות אורך. המיל הרומי שהוא בקרוב 1481 מטר בממוצע, וחז"ל השתמשו בו להוראת מרחק כפי המדובר בימיהם. והמיל ההלכתי לגבי עירובין שהוא 2000 אמה (1150-1100 מטר, לפי השיעור הגדול ...
על ידי בתבונה
ה' אפריל 11, 2019 1:18 am
פורום: בית המדרש
נושא: אוכל סינטטי
תגובות: 14
צפיות: 305

Re: אוכל סינטטי

אמנם יש לטעון נגד זה א. שהרי כתב הרמב"ם שם בהלכה י"ז "אוכל פרוד שהוא כולו מכונס ודבק זה בזה אף על פי שאינו חיבור להתטמא ואינו כגוף אחד כמו שביארנו הרי הוא מצטרף לכביצה לטמא טומאת אוכלים אחרים" והוא מחלוקת רבנן ורבי דוסא בטהרות פ"ח משנה ח ופסק כרבנן. ב. אמנם דברי הרמב"ם ...
על ידי בתבונה
ד' אפריל 10, 2019 11:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אוכל סינטטי
תגובות: 14
צפיות: 305

Re: אוכל סינטטי

ואדרבה, מלח יוכיח, שבאמת אינו מקבל טומאה (לפשטות הסוגיא בבבא בתרא). ומה שהזקיקנו לזה הלכה למעשה הוא דלכאורה כיון שממתקים סינטטיים (שרוב החומרים שלהם הם מופקים מחומרים דוממים) אין להם שם אוכל, ממילא אינם מחייבים טבילת כלים, והכלים שלהם פטורים מטבילה. א. הטעם שמלח אינו מקבל טומאה הוא מפני שאינו נאכל ...
על ידי בתבונה
ג' אפריל 09, 2019 6:19 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ ירחון האוצר - אוצר כתבי עת בכל מקצועות התורה ◆ [מתעדכן]
תגובות: 229
צפיות: 80005

Re: ◆ ירחון האוצר - אוצר כתבי עת בכל מקצועות התורה ◆ [מתעדכן]

. שאלו את בן זומא מפני מה ספק רשות היחיד טמא. אמר לון סוטה מהיא. אמרו ליה (רשות היחיד) ספק. אמר לון מצינו שהיא אסורה לביתה. [מכאן אתה דן לשרץ מה כאן רה"י אף להלן רה"י .... מפני מה ספק רשות הרבים טהור אמר לון מצינו שהציבור עושין פסחיהן בטומאה בשעה שרובן טמאין. מה טומאה ידוע הותרה לציבור. ק...
על ידי בתבונה
ה' אפריל 04, 2019 2:04 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 470
צפיות: 17632

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

שמואל דוד כתב:קכו פיו של כלב ועיין רש״י שסופה לצאת דרך הריעי א״נ פעמים שמקיא.

ותמוה טובא, שהרי הכלב כבר מת ואין הטומאה עתיד לצאת ובזמן שהכלב חי ליכא טומאה וצ״ע. וכבר העיר בזה המהרצ״ח והניח בצע״ג.

לולי דברי המפרשים בטעם פתח שלא פרץ פצימיו היה אפשר לומר שנחשב ככזה
על ידי בתבונה
ה' אפריל 04, 2019 2:31 am
פורום: בית המדרש
נושא: הוצאת חמץ ביום טוב על ידי גוי - עשה דוחה לא תעשה
תגובות: 16
צפיות: 302

Re: הוצאת חמץ ביום טוב על ידי גוי - עשה דוחה לא תעשה

אכן כך כתבו רוב הפוסקים ולכאורה הנתיב חיים חולק, (אם כי יתכן וכונתו רק לדעת השל"ה או רק היכי דא"א). ראה נתיב חיים (בעל הקרבן נתנאל) או"ח תמ"ו http://beta.hebrewbooks.org/tursa.aspx?a=oc_x2177 וז"ל דהא מיירי לאחר זמן. נ״ב וי"ל דשל״ה איירי בחמץ שנתבטל ואינו אלא מצות עשה ד...
על ידי בתבונה
ד' אפריל 03, 2019 4:30 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פרה אדומה בזמן הזה
תגובות: 92
צפיות: 4205

Re: פרה אדומה בזמן הזה

כך גם כולנו רוצים לחדש את עבודת הקרבנות ולעלות להר הבית איני בטוח כלל. נראה יותר שגם אם יימצא מהלך מסתבר והגיוני לפתור את כל הבעיות ההלכתיות, זה לא יגרום לשמחה אצל חלק ניכר מאנשים. ויחפשו בכוח להיתפס לאיזה חשש. [ולא מתוך זלזול למצוה, חלילה. אלא שזו ההיא ההשקפה, שלא משנים שום דבר]. 1. הכוונה לאלו של...
על ידי בתבונה
ד' אפריל 03, 2019 3:12 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פרה אדומה בזמן הזה
תגובות: 92
צפיות: 4205

Re: פרה אדומה בזמן הזה

כיום ידוע שהגורם להתקף לב הוא חסימה בעורק כלילי, והטיפול הוא פתיחת זרימת הדם בעורק הכלילי באמצעות צינתור (או ניתוח מעקפים), בעבר הלא רחוק הטיפול להתקף לב היה בעיקר מנוחה רבה, וצינתור נחשב צעד מסוכן הגובל ברצח, מדובר בחשש מובן, גם קוצב לב היה נחשב פעולה מופרעת ומסוכנת ,לקח זמן רב עד שטיפולים אלו נחשב...
על ידי בתבונה
ד' אפריל 03, 2019 3:21 am
פורום: בית המדרש
נושא: הוצאת חמץ ביום טוב על ידי גוי - עשה דוחה לא תעשה
תגובות: 16
צפיות: 302

Re: הוצאת חמץ ביום טוב על ידי גוי - עשה דוחה לא תעשה

בס''ד מקשים הראשונים, הרי את העשה של החזרת אבידה מקיימים רק כאשר מחזירים את האבידה לבעלים, ואילו את הלאו שלהיטמא עובר הכהן כבר שהוא נכנס לבית קברות. אז גם אם היה מדובר בלא תעשה בלבד, עדיין היה אסור לכהן להיכנס לבית קברות ולהוציא את האבידה, ולמה הגמרא תרצה שאסור להיכנס לבית קברות בגלל שעשה לא דוחה ל...
על ידי בתבונה
ד' אפריל 03, 2019 2:43 am
פורום: בית המדרש
נושא: הוצאת חמץ ביום טוב על ידי גוי - עשה דוחה לא תעשה
תגובות: 16
צפיות: 302

Re: הוצאת חמץ ביום טוב על ידי גוי - עשה דוחה לא תעשה

לא ראיתי את המגן אברהם אך כבודו בטח בירר את הסוגיא והנני שואלו על של"ז להבין הערתו על השל"ה הרי אם מדובר שביטלו למה לא יספיק זה שיוציאו מביתו ע"י העכו"ם, שריפה נצרכת כשאינו מועיל הוצאה מרשותו מכיון שאין הפקרו מועיל דאינו ברשותו ועשאה הכתוב כאילו ברשותו אבל היכי דביטלו למה לא יספ...
על ידי בתבונה
ב' אפריל 01, 2019 3:07 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פרה אדומה בזמן הזה
תגובות: 92
צפיות: 4205

Re: פרה אדומה בזמן הזה

אמנם רעק"א נוטה לומר שאין לנו כהנים מיוחסים לעבודה. הוא שלח את השאלה לחת"ס שיכריע (שו"ת חת"ס יו"ד רל"ו), ואף בקש שיבדוק אם שייך מעשית לבקש רשות להקריב. והחת"ס הכריע. בנוסף 1 עי' ב חזו"א אבן העזר סימן ב' שדי בבדיקת ד אמהות. 2. "עי' במאמר הרב זלמן מנחם קור...
על ידי בתבונה
ב' אפריל 01, 2019 3:07 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פרה אדומה בזמן הזה
תגובות: 92
צפיות: 4205

Re: פרה אדומה בזמן הזה

המשל הבא לא ראיתי בשום מקום והוא עלה ברעיוני ברגע זה ממש. צריך עיבוד ושכלול. זוג הורים שגידלו את ילדיהם לתפארת ורוו רוב נחת, התקרבו לאיזה יום הולדת 'עגול'. בינתיים ישבו האחים וחשבו ביניהם כיצד לשמח את ההורים היקרים לקראת היום הגדול. והנה נזכרו שפעם רמזה האמא לאחד הילדים שראתה כתבה על איזה טיול מרתק...
על ידי בתבונה
ב' אפריל 01, 2019 2:39 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פרה אדומה בזמן הזה
תגובות: 92
צפיות: 4205

Re: פרה אדומה בזמן הזה

הגרד''ל.pdf חינוך 1. עבודתו מחנכתו. דין עבודתו מחנכתו הוא בכהן גדול בלבד, שבעינן לכתחילה משיחה, ומלאוי ידים, וילפינן וכפר הכהן אשר ימשח אותו ואשר ימלא ידו לכהן תחת אביו (ע"פ חזו"א קכ"ו ג) יומא ה'. 2. חינוך בגדי כהונה. נעשה בארבעה כלים של לבן שילפינן חוקה חוקה מעבודת כה"ג ביו&quo...
על ידי בתבונה
ב' אפריל 01, 2019 1:12 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פרה אדומה בזמן הזה
תגובות: 92
צפיות: 4205

Re: פרה אדומה בזמן הזה

הגרד''ל.pdf א. לגבי יחוס כהונה [אף לעבודה במקדש] 1 עי' בחזו"א אבן העזר סימן ב' שדי בבדיקת ד אמהות, 2. "עי' במאמר הרב זלמן מנחם קורן "על כשרותם של הכהנים שבזמן הזה לעבודת המקדש" שמביא שהכרעת החת"ס (שו"ת יו"ד רל"ו) כדברי רבי יחיאל מפריס מבעלי התוס' שכוהני זמנינ...
על ידי בתבונה
ב' אפריל 01, 2019 12:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פרה אדומה בזמן הזה
תגובות: 92
צפיות: 4205

Re: פרה אדומה בזמן הזה

החושב כתב:. הנידונים בתחום זה לא נועדו לברר האם הדבר אפשרי מבחינת ההלכה, ואיך אפשר לפתור את הבעיות. אלא ברור לרבותינו מראש שהדבר הזה אינו ראוי, וצריך רק להסביר מדוע זה לא אפשרי מבחינת ההלכה.

Правда
פְּרַאבְדָּה במיטבה
על ידי בתבונה
ד' מרץ 27, 2019 8:31 am
פורום: בית המדרש
נושא: שוה פרוטה מחמת הקדושין- מקודשת?
תגובות: 36
צפיות: 1046

Re: שוה פרוטה מחמת הקדושין- מקודשת?

לדוגמא: נתן כהן לאשה ישראלית תרומה שאינה שווה פרוטה אלא לכהנים, וקידש אותה. לאחר הקידושין הרי היא כבעלה הכהן ואז זה שווה לה פרוטה. מקודשת או לא? יש כאן 2 שאלות: א. מבחינת הזמן. לא שווה לפני, וכן שווה אחרי הקדושין. ב. גם אם נאמר שמספיק שווה פרוטה בזמן של אחרי הקדושין, אך כאן זה גם מחמת הקדושין. כלומ...
על ידי בתבונה
ד' מרץ 27, 2019 6:06 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם נסעו מסעות במדבר בשבת
תגובות: 6
צפיות: 223

Re: האם נסעו מסעות במדבר בשבת

בשבת פז הגמ' שאלה ממה שכתוב שחנו בא' סיוון וא"כ בכ"ט אייר שהיה שבת היו בנסיעה, והגמ' מסבירה או שגם חנו וגם נסעו בא' סיוון, או שהיה חודש מעובר ונסעו בל' סיוון, או כמ"ד שלא נצטוו על התחומין במרה. הקשה הרש"ש והרב סייג לחכמה, מה עם זה שחנו בט"ו אייר שהיה שבת, ובזה לכו"ע נסע...

עבור לחיפוש מתקדם