מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 799 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי בתבונה
ד' יולי 17, 2019 1:15 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 768
צפיות: 97229

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

איש_ספר כתב:וכבר היה לי את העונג והזכות להזים דבריו בפרהסיא
על ידי בתבונה
ג' יולי 16, 2019 1:51 am
פורום: אספקלריא
נושא: סוד השנים עשר לראב"ע
תגובות: 162
צפיות: 10859

Re: סוד השנים עשר לראב"ע

לא, וע"ש בבאר שבע לגבי דברי רש"י הנ"ל
אבל בנידון דידן זה בכיוון הנכון
על ידי בתבונה
ג' יולי 16, 2019 1:14 am
פורום: אספקלריא
נושא: סוד השנים עשר לראב"ע
תגובות: 162
צפיות: 10859

Re: סוד השנים עשר לראב"ע

רש"י מסכת סנהדרין דף צ עמוד א

הואיל ועוקר שיש תחיית המתים מן התורה - מה לנו ולאמונתו, וכי מהיכן הוא יודע שכן הוא - הלכך כופר גמור הוא.
על ידי בתבונה
ב' יולי 15, 2019 11:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוף?
תגובות: 14
צפיות: 1596

Re: קשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוף?

ראיתי היום בתשובת הרמב"ם (במהדו' מכון ירושלים זה בתחילת ח"א, מהדורת בלאו סי' תלו), וזה שאמר לך רבך, בת פלוני לפלוני וממון של פלוני לפלוני, אם גזירה שוה היא בכל, והדברים כפשוטן, למה נאמר בתורה "פן ימות במלחמה", ואיש אחר יקחנה, ואיש אחר יחללנו. וכי יש בעולם בעל דעה יסתפק לו דבר זה...
על ידי בתבונה
ב' יולי 15, 2019 11:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 389
צפיות: 31226

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

טוענים שזה היה טעם הגריז"ס זצ"ל ויש מבית מדרשו שמתפללים ביחידות משום זה, ובפרט שהגרח"ס כתב שאם לא שבכל התפילה מעכב כוונה שמתפלל לפני המלך ובלא"ה לא חשיב תפילה כלל.
על ידי בתבונה
ב' יולי 15, 2019 10:41 pm
פורום: אספקלריא
נושא: המשך הכחשת תורה שבע"פ בפי בעלי פשש"מ בצירוף ו' הקדמות
תגובות: 255
צפיות: 5560

Re: המשך הכחשת תורה שבע"פ בפי בעלי פשש"מ בצירוף ו' הקדמות

לא דורשים נגד המסורה אלא או את דורשים את המסור בפסוק או בנקודות ופרטים שאין בהם מסורה מדוקדקת
על ידי בתבונה
ב' יולי 15, 2019 10:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השתתפות בחתונת איסור
תגובות: 58
צפיות: 3541

Re: השתתפות בחתונת איסור

אסור ללכתלמשתה שמחה שלגוי מדין וקרא לך ואכלת מזבחו ונפסק בשולחן ערוך יורה דעה סימן קנב שלא יאכל הישראל עם הגוי, אף על פי שאוכל משלו. ולא התירו אלא בסעודה שאינה סעודת שמחה אלא סעודה של דרכי שלום כדאיתא בשם בלבוש. ויתירה מכך לפום ריהטא אסור ללכת לחתונה של מומרים אף שהם מישראל, כמו שדינם כגויים לעניין ...
על ידי בתבונה
ב' יולי 15, 2019 9:43 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: העתקים ברחבי התלמוד
תגובות: 54
צפיות: 7870

Re: העתקים ברחבי התלמוד

במשנה אהלות יג, ה: אלו ממעטין את הטפח פחות מכזית בשר ממעט על ידי רובע עצמות ופחות מעצם כשעורה ממעט על ידי כזית בשר פחות מכזית מן המת פחות מכזית מן הנבלה פחות מכעדשה מן השרץ פחות מכביצה אוכלים התבואה שבחלון וככיי שיש בה ממש ונבלת העוף הטהור שלא חשב עליה ונבילת עוף הטמא שחשב עליה ולא הכשירה או הכשירה...
על ידי בתבונה
ב' יולי 15, 2019 9:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סדר קדימה בידיעת התורה
תגובות: 138
צפיות: 2087

Re: סדר קדימה בידיעת התורה

עי' באנציקלופדיה תלמודית כרך ט, [הלכה] טור רמז אין למדים הלכה מן התוספתות שהאריך בזה, בפשטות יש שתי גישות בראשונים אחת שכל מקום שאין סתירה ברורה מהתלמוד בבלי אז הולכים אחר מקורות אחרים והשנייה שדבר שאינו בתלמוד בבלי אין בהכרח למדים ממנו. נ.ב. אנקדוטה ששמעתי מהגה"מ ר' יעקב עדס: שבירושלמי מבואר ש...
על ידי בתבונה
ב' יולי 15, 2019 8:10 pm
פורום: אספקלריא
נושא: סוד השנים עשר לראב"ע
תגובות: 162
צפיות: 10859

Re: סוד השנים עשר לראב"ע

דברים פרק לא (כב) וַיִּכְתֹּ֥ב מֹשֶׁ֛ה אֶת־הַשִּׁירָ֥ה הַזֹּ֖את בַּיּ֣וֹם הַה֑וּא וַֽיְלַמְּדָ֖הּ אֶת־בְּנֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל: (כג) וַיְצַ֞ו אֶת־יְהוֹשֻׁ֣עַ בִּן־נ֗וּן וַיֹּאמֶר֘ חֲזַ֣ק וֶֽאֱמָץ֒ כִּ֣י אַתָּ֗ה תָּבִיא֙ אֶת־בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל אֶל־הָאָ֖רֶץ אֲשֶׁר־נִשְׁבַּ֣עְתִּי לָהֶ֑ם וְאָנֹכִ֖י אֶֽהְיֶ...
על ידי בתבונה
ו' יולי 12, 2019 10:46 am
פורום: אספקלריא
נושא: סוד השנים עשר לראב"ע
תגובות: 162
צפיות: 10859

Re: סוד השנים עשר לראב"ע

לשיטתכם מה זה לשון יסוד בדבריו? לפי ביאורי הוא מבאר שאין לכתוב 'ככלות משה לכתוב את התורה עד תומה', שמשפט כזה דומה למשפט 'ככלות המורה לכתוב את הכיתה עד תומה', בלי לפרט לעומת המשפט 'ככלות המורה לכתוב את שמות תלמידי הכיתה עד תומם'. התורה היא שם יסוד של מה שלימד אותנו הקב"ה . מה שנכתב עד תומם אלו ד...
על ידי בתבונה
ו' יולי 12, 2019 2:33 am
פורום: אספקלריא
נושא: סוד השנים עשר לראב"ע
תגובות: 162
צפיות: 10859

Re: סוד השנים עשר לראב"ע

הוא מתכווין להערה דקדוקית, שלא כתוב בפסוק התורה עד תומה בלשון יחיד אלא דברי התורה עד תומם בלשון רבים, ומבאר שהתורה הכוונה להוראות ולכן זה רבים,
וראה פירושו שם פסוק כ"ה ופסוק ט'
על ידי בתבונה
ה' יולי 11, 2019 6:18 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גרגרים אחדים על שיטת הגר"א
תגובות: 78
צפיות: 2436

Re: גרגרים אחדים על שיטת הגר"א

הגר"א פירש את סדר האצילות כולו בדרך משלו. לא כפי שפירש האר"י ר' חיים מוולוז'ין בהקדמתו הידועה לפירוש ספרא דצניעותא של רבו כתב כי 'הגם שהמעיינים ימצאו בביאור זה כמה גרגרים שמפרש בדרך אחר קצת בנפש החיים, שער א פרק טו, ובשער א פרק יח , מביא ר' חיים את דעתו של הגר"א על הנשמה. הוא מביא או...
על ידי בתבונה
ה' יולי 11, 2019 1:08 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גרגרים אחדים על שיטת הגר"א
תגובות: 78
צפיות: 2436

Re: גרגרים אחדים על שיטת הגר"א

את נמשלו העמיד רמח"ל על קו ורשימו אולי זה עדיין לא הנמשל אלא משל נוסף?! וכי לא אמרו חכמים שאין שני נביאים מתנבאים בסגנון אחד? ואם סגנון אחד להם - נביאי שקר הם! שני נביאים שחולקים בדעותיהם ואחד מכחיש את השני, אחד מהם נביא שקר. אמנם יתכן שכל נביא יתאר דבר אחד במשל שונה, שלדבר אחד ניתן לתת הרבה מ...
על ידי בתבונה
ה' יולי 11, 2019 12:53 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גרגרים אחדים על שיטת הגר"א
תגובות: 78
צפיות: 2436

Re: גרגרים אחדים על שיטת הגר"א

הגר"א פירש את סדר האצילות כולו בדרך משלו. לא כפי שפירש האר"י ר' חיים מוולוז'ין בהקדמתו הידועה לפירוש ספרא דצניעותא של רבו כתב כי 'הגם שהמעיינים ימצאו בביאור זה כמה גרגרים שמפרש בדרך אחר קצת בנפש החיים, שער א פרק טו, ובשער א פרק יח , מביא ר' חיים את דעתו של הגר"א על הנשמה. הוא מביא או...
על ידי בתבונה
ד' יולי 10, 2019 10:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סיאנס, מותר או לא?
תגובות: 48
צפיות: 1015

Re: סיאנס, מותר או לא?

ראיתי כעת סרטון סיאנס, אנשים מזיזים את הכוס (לפחות כך זה נראה), כך שבסיאנס בצורה כזו אין כל כישוף.
על ידי בתבונה
ד' יולי 10, 2019 9:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סיאנס, מותר או לא?
תגובות: 48
צפיות: 1015

Re: סיאנס, מותר או לא?

הגר"מ גרוס (באורייתא יז תשנג קיז-קיט) מביא מהגר"ש קלוגר (שו"ת טעם ודעת מהדו"ג יו"ד סי' מ"ח) שיש בסיאנס איסור קסם או כישוף. אולי סברתו כמו שכתבו הרב מקדש מלך והרב אוצר החכמה, שדורש אל המתים שאינו מכשף היינו ללא תוצאה שנראית כשינוי הטבע, ואילו בסיאנס הטענה היא שהכוס נע לא...
על ידי בתבונה
ד' יולי 03, 2019 11:59 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ערכין יט א - סבא בביתא פאחא בביתא
תגובות: 19
צפיות: 983

Re: ערכין יט א - סבא בביתא פאחא בביתא

אי משום הא [כלומר לולא ההערה הלשונית שהעירו], לא איריא, דשפיר מאד יש לומר דזה גופא באו להנגיד. שניהם כביכול מסייעים בבית, אבל הסבא שתלטן, כמלך בגדוד, עוזר אבל חונק בשתלטנותו, יש מחיר כבד לעזרה שלו, ואילו הסבתא היא כמטמון. המטמון בארגז, כל הרוצה יבוא ויטול. דהיינו הסבתא כאילו אומרת, אני כאן עם כל חכ...
על ידי בתבונה
ד' יוני 26, 2019 5:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש מקור בראשונים שאפשר להגיד ברכות קרי"ש לפני השקיעה
תגובות: 43
צפיות: 1069

Re: האם יש מקור בראשונים שאפשר להגיד ברכות קרי"ש לפני השקיעה

זה לא הפשט בדבריו. הוא שולח לדבריו בדף כז שלפי רבנן תפילת ערבית מהשקיעה ולפי רבי יהודה מפלג המנחה. ולכן מי שנוהג להתפלל מנחה עד השקיעה כמו במקומותינו מתפלל מעריב רק מהשקיעה. ואלכן כשכותב שמתפללים לפני צאת הכוכבים לשיטתו היינו מהשקיעה. מה שכן הוא כותב שבאחר צאת הכוכבים יגיד פעם שנייה אהבת עולם, שיאמ...
על ידי בתבונה
ד' יוני 26, 2019 2:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש מקור בראשונים שאפשר להגיד ברכות קרי"ש לפני השקיעה
תגובות: 43
צפיות: 1069

Re: האם יש מקור בראשונים שאפשר להגיד ברכות קרי"ש לפני השקיעה

זה לא הפשט בדבריו.
הוא שולח לדבריו בדף כז שלפי רבנן תפילת ערבית מהשקיעה ולפי רבי יהודה מפלג המנחה. ולכן מי שנוהג להתפלל מנחה עד השקיעה כמו במקומותינו מתפלל מעריב רק מהשקיעה.
ואלכן כשכותב שמתפללים לפני צאת הכוכבים לשיטתו היינו מהשקיעה.
על ידי בתבונה
ג' יוני 25, 2019 7:53 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: חולין עב - מגע בית הסתרים
תגובות: 14
צפיות: 414

Re: חולין עב - מגע בית הסתרים

יהודי טבעי כתב:ויש לה גם צד חיצוני שאינו בית הסתרים. די גם בחצי מולקולה להעביר טומאה.
בית הסתרים אינו כח שלילי המבטל טומאה, אלא הוא לא מעביר טומאה.

לדעתי, העקשנות נובעת מההנחה שבוודאי הגמרא צודקת,

גם לחצי תא או רבע תא יש צד פנימי וצד חיצוני.
החיבור הוא צד בית הסתרים.
על ידי בתבונה
ג' יוני 25, 2019 7:03 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: חולין עב - מגע בית הסתרים
תגובות: 14
צפיות: 414

Re: חולין עב - מגע בית הסתרים

בסופו של דבר המולקולות החיצוניות של החלק הפנימי (בכל ההיקף) נוגעות במולקולות החיצוניות הטמאות. השאלה כנראה נובעת מהתפיסה הלא נכונה שרק התאים החיצוניים טמאים ואילו התאים של בית הסתרים טהורים. אין זה כך בית הסתרים אינם מולקולות טהורות אלא שמגע דרך בית הסתרים לא נחשב מגע מטמא. ולכן גם לרקמה המיקרוסקופ...
על ידי בתבונה
ג' יוני 25, 2019 5:05 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: חולין עב - מגע בית הסתרים
תגובות: 14
צפיות: 414

Re: חולין עב - מגע בית הסתרים

בית הסתרים.png
בית הסתרים.png (69.03 KiB) נצפה 336 פעמים
על ידי בתבונה
ג' יוני 25, 2019 9:05 am
פורום: בית התלמוד
נושא: לחומרא מקשינן - האם כלל בתורת ספק או בתורת ודאי - תמיה על דברי תוס' שאנץ
תגובות: 4
צפיות: 287

Re: לחומרא מקשינן - האם כלל בתורת ספק או בתורת ודאי - תמיה על דברי תוס' שאנץ

ידוע דעת הפמ''ג [פתיחה הכוללת ח''א אות י] דהכלל דלחומרא מקשינן הוא מספק מחמת ספק דאורייתא לחומרא ואינו בתורת ודאי. וכבר האריך בזה באתוון דאורייתא [כלל יח]. וכעת מצאתי דכבר נחלקו בזה הראשונים, עי' תוס' [פסחים דף מג: ד''ה סלקא בב''ק דף ג. ד''ה דומיא ] דס''ל דהוי דין ודאי, אבל בתוס' שאנץ (תוספות הרשב'...
על ידי בתבונה
ג' יוני 25, 2019 2:49 am
פורום: בית התלמוד
נושא: לחומרא מקשינן - האם כלל בתורת ספק או בתורת ודאי - תמיה על דברי תוס' שאנץ
תגובות: 4
צפיות: 287

Re: לחומרא מקשינן - האם כלל בתורת ספק או בתורת ודאי - תמיה על דברי תוס' שאנץ

ידוע דעת הפמ''ג [פתיחה הכוללת ח''א אות י] דהכלל דלחומרא מקשינן הוא מספק מחמת ספק דאורייתא לחומרא ואינו בתורת ודאי. וכבר האריך בזה באתוון דאורייתא [כלל יח]. וכעת מצאתי דכבר נחלקו בזה הראשונים, עי' תוס' [פסחים דף מג: ד''ה סלקא בב''ק דף ג. ד''ה דומיא ] דס''ל דהוי דין ודאי, אבל בתוס' שאנץ (תוספות הרשב'...
על ידי בתבונה
ג' יוני 25, 2019 2:16 am
פורום: בית התלמוד
נושא: חולין עב - מגע בית הסתרים
תגובות: 14
צפיות: 414

Re: פשט בגמרא - מגע בית הסתרים

ההסבר הפשטני הוא העור החיצוני של אבר הבהמה שנחתך אמנם נוגע בעור החיצוני של המשך האיבר, אבל אין פה מגע שטח הפנים החיצון של חלק איבר זה לבין שטח הפנים החיצון של חלק האיבר השני . כל נגיעה שהיא לא דרך שטח הפנים החיצון של מקום גלוי חשיב מגע פנים או מגע בית הסתרים ומתמעט מדין מגע טומאה. ואנצל הזדמנות זו ל...
על ידי בתבונה
ב' יוני 24, 2019 10:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש מקור בראשונים שאפשר להגיד ברכות קרי"ש לפני השקיעה
תגובות: 43
צפיות: 1069

Re: האם יש מקור בראשונים שאפשר להגיד ברכות קרי"ש לפני השקיעה

בתוס' מדובר על קריאת שמע בבית הכנסת בברכותיה מבעוד יום תוספות מסכת ברכות דף ב עמוד א ועוד קשה דצריך לברך בקריאת שמע שתים לפניה ושתים לאחריה בערבית . ועוד דאותה קריאת שמע סמוך למטה אינה אלא בשביל המזיקין כדאמר בסמוך (דף ה.) ואם תלמיד חכם הוא אינו צריך. ועוד קשה דא"כ פסקינן כרבי יהושע בן לוי דאמר...
על ידי בתבונה
ב' יוני 24, 2019 10:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ישן/מתעסק - בעבירות ובמצוות, ומה שביניהם...
תגובות: 11
צפיות: 305

Re: ישן/מתעסק - בעבירות ובמצוות, ומה שביניהם...

אציע להלן כמה נקודות שאני נבוך בהן: ג. המתעסק בחלבים ועריות חייב שכן נהנה (גמ' כריתות). ואם ישן ועבר עבירה ונהנה (אפשר מסתמא למצוא ציור של הנאה תוך כדי שינה), למה לא יעבור, שכן נהנה? היה אולי מקום לחלק/לתלות את הספק ולומר כך: אם נימא כהמבארים, שחיוב "נהנה" מיוחד לעבירות מסוימות, שהמחייב ש...
על ידי בתבונה
ב' יוני 24, 2019 9:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש בזמן הזה כהנים ולווים
תגובות: 6
צפיות: 339

Re: האם יש בזמן הזה כהנים ולווים

המ"ב מביא שיש להביא לכהנים חלה בזה"ז כרוב הפוסקים. עי' בחזו"א אבן העזר סימן ב' שכהני זמנינו כשרים לעבודה במקדש ודי בבדיקת ד אמהות, (וגם לעתיד לבוא קי"ל כר"י שאליהו לא בא לרחק ולא יפסלו כהנים שבחזקת כהונה) וראה במאמר הרב זלמן מנחם קורן "על כשרותם של הכהנים שבזמן הזה לעבו...
על ידי בתבונה
ב' יוני 24, 2019 9:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש מקור בראשונים שאפשר להגיד ברכות קרי"ש לפני השקיעה
תגובות: 43
צפיות: 1069

Re: האם יש מקור בראשונים שאפשר להגיד ברכות קרי"ש לפני השקיעה

ואנן קיי"ל כר' יוחנן דאמר לקמן (דף ד:) איזהו בן העולם הבא זה הסומך גאולה של ערבית לתפלה . לכן פי' ר"ת דאדרבה קריאת שמע של בית הכנסת עיקר. ואם תאמר היאך אנו קורין כל כך מבעוד יום. ויש לומר דקיימא לן כרבי יהודה דאמר בפרק תפלת השחר (דף כו.) דזמן תפלת מנחה עד פלג המנחה דהיינו אחד עשר שעות פחו...
על ידי בתבונה
ב' יוני 24, 2019 9:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ישן/מתעסק - בעבירות ובמצוות, ומה שביניהם...
תגובות: 11
צפיות: 305

Re: ישן/מתעסק - בעבירות ובמצוות, ומה שביניהם...

אציע להלן כמה נקודות שאני נבוך בהן: א. האם אפשר לקיים מצוה בעוד האדם ישן? מצאנו בדברי הגרשז"א בענין ישן מחוץ לסוכה או בתוך הסוכה (וכבר קדמוהו), שהישן נחשב כ"שוטה" או כ"מת" ואינו מקיים מצוה. אך מאי שנא מהא דפסק הרמ"א (יו"ד סימן שע"ב) מדברי שו"ת מהרי"...
על ידי בתבונה
ב' יוני 24, 2019 8:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש מקור בראשונים שאפשר להגיד ברכות קרי"ש לפני השקיעה
תגובות: 43
צפיות: 1069

Re: האם יש מקור בראשונים שאפשר להגיד ברכות קרי"ש לפני השקיעה

א. מה קרה לכם שלא הבנתם מה רוצה מלבב. הוא רוצה לומר שאפשר לקרא ק"ש רק אחר שקיעה ראשונה של רבנו תם. אבל מי שמתפלל מפלג המנחה כדעת הגאונים לא יכול לקרא ק"ש כי כל מה שאמר ר"ת שאפשר לקרא מבעוד יום הוא רק לשיטתו שיש שתי שקיעות. ואנן קיי"ל כר' יוחנן דאמר לקמן (דף ד:) איזהו בן העולם הב...
על ידי בתבונה
ה' יוני 20, 2019 5:08 am
פורום: בית המדרש
נושא: בענין צער בעלי חיים
תגובות: 7
צפיות: 222

Re: בענין צער בעלי חיים

העיברי כתב:להחוקרים שמוכיחים שאין צער לרוב חיות ובהמות כלל

??
על ידי בתבונה
ה' יוני 20, 2019 4:12 am
פורום: אספקלריא
נושא: הוכחות לתורה מן השמים
תגובות: 228
צפיות: 6991

Re: הוכחות לתורה מן השמים

א. אז איך על האדם לפלס את דרכו בחיים? על סמך מה? ב. האם על הבחור לברר את עניין היהדות, או לא? א. בדרך שהבורא הטביע באדם. קבלת החלטות אינה מתבססת על השכל (במובן שאנחנו מדברים עליו - החשיבה הלוגית) בלבד. הבורא הטביע בנו מערכת הרבה יותר מורכבת וחכמה. כולל רגש, אינטואיציה, חכמת חיים, ניסיון, תת-מודע (א...
על ידי בתבונה
ה' יוני 20, 2019 3:06 am
פורום: אספקלריא
נושא: הוכחות לתורה מן השמים
תגובות: 228
צפיות: 6991

Re: הוכחות לתורה מן השמים

א. 1. ריה"ל מדבר על מעמד הר סיני ששקול לראיית העין כדברי הפסוק פנים בפנים דבר ה' עמכם וכפי שמאריל הרמב"ם בהלכות יסודי התורה פ"ח. 2. הוא לא שולל הוכחה. אלא אדרבה הוא מראה שהתורה מוכחת (שהמסורת עליה ועל יציאת מצרים ומעמד הר סיני שקול לראיית העין). ב. שער הייחוד מדובר על חקירות, והכוונה...
על ידי בתבונה
ג' יוני 18, 2019 9:39 am
פורום: אספקלריא
נושא: הוכחות לתורה מן השמים
תגובות: 228
צפיות: 6991

Re: הוכחות לתורה מן השמים

להוכיח את התורה פירושו לשעבדה. אילו ניתן היה להוכיח את התורה, לא לה אלא להוכחה היינו מצייתים. לבקש הוכחות לתורה, כמוהו כהחלטה לבטל את חובת הציות לתורה כל אימת שתתעורר מחלוקת בין התורה ובין שלבי ההוכחה, והרי על נקלה היא מתעוררת! א-ל שמציאותו הוכחה הוא א-ל שאיבד את א-לוהותו. תורה שאמיתותה הוכחה היא ת...
על ידי בתבונה
ג' יוני 18, 2019 2:51 am
פורום: אספקלריא
נושא: הוכחות לתורה מן השמים
תגובות: 228
צפיות: 6991

Re: הוכחות לתורה מן השמים

שאלת ההסתמכות על המוחש היא שאלה פילוסופית שאין לה השלכה מעשית או לפחות כמעט שאין לה השלכה מעשית- השאלה לא גורמת לאנשים להסתמך פחות על החושים שלהם (לפחות זה נדיר מאוד). ואסביר את השאלה: דקארט שהספקנות הזו נקראת על שמו הספק הקרטיזאני, טבע משפט ידוע 'אני חושב משמע אני קיים' ובלטינית 'קוגיטו ארגו סום'- ...
על ידי בתבונה
ג' יוני 18, 2019 12:28 am
פורום: אספקלריא
נושא: הוכחות לתורה מן השמים
תגובות: 228
צפיות: 6991

Re: הוכחות לתורה מן השמים

ישא ברכה כתב:מסיבה זו האדם מאמין בחושיו, משום שהחוש הוכיח את עצמו באין ספור מקרים. כמעט כל המידע של האדם נרכש מתוך הנסיון
.
הגישה הזו 'אמפיריציזם מלא' כבר לא תיאוריה מקובלת (ילודים בני שעות מסתמכים על ראייה) .
תקרא על נטיביזם ואמפיריציזם בהתפתחות הקוגנטיבית
על ידי בתבונה
ג' יוני 18, 2019 12:01 am
פורום: אספקלריא
נושא: הוכחות לתורה מן השמים
תגובות: 228
צפיות: 6991

Re: הוכחות לתורה מן השמים

שאלת האמינות חווית החושים, נקראת גם 'הספק הקרטיזאני' התפרסם בזכות הפילוסוף רנה דקארט עליה חיבר את סיפרו הגיונות, על זה המשפט הידוע אני חושב משמע אני קיים, אם כי כבר התייחסו אליה קודם כבר אפלטון התייחס לזה, (אם כי אפלטון לא התייחס לזה כספק אמיתי, אלא כשאלה שדורשת הסבר). מתייחס לשאלה זו גם רבי סעדיה ג...
על ידי בתבונה
ב' יוני 17, 2019 10:30 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הוכחות לתורה מן השמים
תגובות: 228
צפיות: 6991

Re: הוכחות לתורה מן השמים

להוכיח את התורה פירושו לשעבדה. אילו ניתן היה להוכיח את התורה, לא לה אלא להוכחה היינו מצייתים. לבקש הוכחות לתורה, כמוהו כהחלטה לבטל את חובת הציות לתורה כל אימת שתתעורר מחלוקת בין התורה ובין שלבי ההוכחה, והרי על נקלה היא מתעוררת! א-ל שמציאותו הוכחה הוא א-ל שאיבד את א-לוהותו. תורה שאמיתותה הוכחה היא ת...

עבור לחיפוש מתקדם