החיפוש הניב 702 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי בתבונה
ד' מרץ 21, 2018 7:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם הכינרת נחשבת למים חיים או כמי גשמים
תגובות: 22
צפיות: 854

Re: האם הכינרת נחשבת למים חיים או כמי גשמים

[ ישראל אליהו כתב: ולעצם השאלה, י"ל שרק האלכוהול שבבירה מתאדה. מאן מפיס שרק האלכוהול מתאדה ולא המי שעורים? וכי נביא אתה? ? זה פשוט. רק האלכהול שנמצא במי שעורים מתאדה. ונשאר ריכוז של מי שעורים. בכל אופן, זה היה רק לעצם השאלה.. האלכוהול בבירה הוא חמץ, המים שבמי השעורים כשלעצמם אינם חמץ הם רק מעור...
על ידי בתבונה
א' מרץ 18, 2018 11:00 pm
פורום: תכלת ודין הקרבה בזמה"ז
נושא: למה לא מקריבים היום קרבן פסח???
תגובות: 118
צפיות: 5768

Re: למה לא מקריבים היום קרבן פסח???

החת"ס ורעק"א לא דנו על מנחת חינוך כלל ועיקר ולהלכה מנחת חינוך מעכב כפי שמבואר להלן מנחת חינוך לא מעכבת וכהן הדיוט כשר, בנוסף מנחת חביתין של כהן גדול אינה נחשבת מנחת חינוך. הרמב"ם פסק בהלכות כלי המקדש פרק ה הלכה טז אין הכהן עובד תחלה וכן כ"ג אינו עובד תחלה עד שיביא עשירית האיפה מ...
על ידי בתבונה
ד' פברואר 28, 2018 2:04 pm
פורום: תכלת ודין הקרבה בזמה"ז
נושא: מישהוא יכול להסביר מה הרב ענבל רוצה?
תגובות: 43
צפיות: 1911

Re: מישהוא יכול להסביר מה הרב ענבל רוצה?

מלבבתקרא שוב הדברים מוסברים בפרוטרוט בהודעה הקודמת
אגב מלבב / יהושעבנמי איך זה הולך להיות קשור לחיסונים?
על ידי בתבונה
ד' פברואר 28, 2018 1:25 am
פורום: תכלת ודין הקרבה בזמה"ז
נושא: מישהוא יכול להסביר מה הרב ענבל רוצה?
תגובות: 43
צפיות: 1911

Re: מישהוא יכול להסביר מה הרב ענבל רוצה?

מוסכם כיום שיש הוכחות לחילזון הפורפורה! הדיון הוא סביב השאלות הבאות 1. מה רמת הודאות שיש כיום לאחר ההוכחות? 2. מהי רמת הוודאות הנדרשת? מוסכם כיום שיש הוכחות לחילזון הפורפורה! הדיון הוא סביב השאלות הבאות 1. מה רמת הודאות שיש כיום לאחר ההוכחות? 2. מהי רמת הוודאות הנדרשת? 3. עוד פרט שלא מדברים עליו......
על ידי בתבונה
ד' פברואר 28, 2018 12:56 am
פורום: תכלת ודין הקרבה בזמה"ז
נושא: מישהוא יכול להסביר מה הרב ענבל רוצה?
תגובות: 43
צפיות: 1911

Re: מישהוא יכול להסביר מה הרב ענבל רוצה?

הראיה מהירושלמי אינו מוכרח כי צריך להיות צבע עמיד כמו שכתב הרמבם, ומאן יימר שהצבע המופק מהמורקס יותר עמיד מאשר קלא אילן, רק אם אנו יודעים בוודאי איך לעשות את הבדיקות של חז״ל וזה יעבור את הבדיקות אז הרושלמי הוא ראיה, ועוד שברמבם משמע לא כהירושלמי, כי כתב רק שצריך להיות עמיד ולא כתב שצריך להיות מבעלי...
על ידי בתבונה
ג' פברואר 27, 2018 11:56 pm
פורום: וַיַּעְפִּלוּ לַעֲלוֹת אֶל רֹאשׁ הָהָר
נושא: "עוד חתיכת כרת" - מאמרו של הרב אב"י סילבצקי
תגובות: 48
צפיות: 3819

Re: "עוד חתיכת כרת" - מאמרו של הרב אב"י סילבצקי

עיקרי העניין הם 1. הוכחות טופוגרפיות מובהקות וודאיות שהובאו בפורומינו ועקרי הדברים מופיעים בספר הרב קורן ועוד ספרים. 2. המסורת של אבן השתיה שהובאה בדברי הרדב"ז לגבי עליה להר הבית וצוטטה בעוד אחרונים והובאה אצל עוד ראשונים ואחרונים בהקשרים אחרים,מפרשנות תורנית, קריעה על המקדש והקרבה בזה"ז ו...
על ידי בתבונה
ו' פברואר 23, 2018 4:46 pm
פורום: תכלת ודין הקרבה בזמה"ז
נושא: מישהוא יכול להסביר מה הרב ענבל רוצה?
תגובות: 43
צפיות: 1911

Re: מישהוא יכול להסביר מה הרב ענבל רוצה?

מוסכם כיום שיש הוכחות לחילזון הפורפורה! הדיון הוא סביב השאלות הבאות 1. מה רמת הודאות שיש כיום לאחר ההוכחות? 2. מהי רמת הוודאות הנדרשת? 3. עוד פרט שלא מדברים עליו הוא שבירושלמי (כלאים פ"ט הל' א' לפי המהר"א פודלא ועוד) הפסול בקלא אילן הוא שהוא צבע שאינו מן החי ולפי זה תכלת עם גוון זהה לקלא א...
על ידי בתבונה
ב' פברואר 19, 2018 4:19 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מדוע כתוב "ועשו לי מקדש" רק בסוף הדיבור?
תגובות: 8
צפיות: 180

Re: מדוע כתוב "ועשו לי מקדש" רק בסוף הדיבור?

שם הפרשה תמיד הוא שם או פועל מהמילים הראשונות
ולכן זו שטות לשאול למה שם הפרשה הוא לא מקדש.
לגבי הסדר בפרשה לכאורה אם היה מתחיל ב-'ועשו לי מקדש' היה משמע שרק אם כל המקדש נבנה בשלמותו תתקיים המצווה, אבל אם התחילו ולא השלימו לא קיימו לכן פותח ויקחו לי תרומה שכל השתדלות קטנה היא המצווה
על ידי בתבונה
ה' פברואר 15, 2018 7:02 pm
פורום: אספקלריא
נושא: וכאשר עבדתי אבדתי: כיצד נצמיח בני-תורה העובדים לפרנסתם
תגובות: 88
צפיות: 3864

Re: וכאשר עבדתי אבדתי: כיצד נצמיח בני-תורה העובדים לפרנסתם

נתקנא היצה"ט בקסמיו של היצה"ר, והחליט לגזול קצת את החנית מיד המצרי, פיזר רמזים פה ושם, בחשכת הליל שכנע כל מיני גורמים טובים ורעים, ואיכשהו הפרוייקט יצא לדרך. קוראים לזה בכל מיני שמות, אף-למעלה-אף-למטה, חוסר לגטימציה, סוג בית וסוג גימל, לא חשוב השם, הרעיון הוא אחד. נכון, העוה"ז מחייך ...
על ידי בתבונה
ד' פברואר 07, 2018 12:28 am
פורום: בית המדרש
נושא: מי צריך לכוין לצאת י"ח, השליח או המשלח?
תגובות: 22
צפיות: 490

Re: מי צריך לכוין לצאת י"ח, השליח או המשלח?

להרב שאלת תם ציינתי למראה מקומות שנראים לי נוגעים בעניין זה 1. הזרע אברהם סימן סב מצוה שאפשר לעשותה ע"י שליח ולא הטילה התורה עליו לעשותה בעצמו בזה לא בעינן כוונה 2.שו"ת יביע אומר חלק ה - יורה דעה סימן כב אולם ראיתי להגאון ר"א פוסק בס' כורת הברית, נחל כרית (סי' רסא אות ד), שכ', מעשה הי...
על ידי בתבונה
ג' פברואר 06, 2018 9:09 am
פורום: בית המדרש
נושא: מי צריך לכוין לצאת י"ח, השליח או המשלח?
תגובות: 22
צפיות: 490

Re: מי צריך לכוין לצאת י"ח, השליח או המשלח?

זרע אברהם סימן סב מצוה שאפשר לעשותה ע"י שליח ולא הטילה התורה עליו לעשותה בעצמו בזה לא בעינן כוונה חידושי הרשב"א מסכת חולין דף יב עמוד ב בכוונת לשמה בשם הר"י שכל דבר שאפשר לעשותו ע"י שליח הוי עמידה על גביו כוונת העושה ומדין שליחות, וע' שו"ת דברי יציב חלק חושן משפט סימן צח שהב...
על ידי בתבונה
א' פברואר 04, 2018 7:34 pm
פורום: וַיַּעְפִּלוּ לַעֲלוֹת אֶל רֹאשׁ הָהָר
נושא: עליה להר הבית
תגובות: 686
צפיות: 47775

Re: עליה להר הבית

הצעת נוסח לאחר תיקונים ע"פ האמור לעיל שאלת ממני אודיעך דעתי אם מותר ליכנס לעליות הבנויות סביב לבית המקדש שהן בולטות לתוך המקדש על גבי זיזין וגיזוזטראות /וגזוזטראות/ לפי שראית שנהגו בזה היתר ואין מוחה בידם. תשובה דע שלא כל העליות שוות ולא כל הרוחות שוות וצריך אומד יפה לראות אי זו מותרות ואי זו א...
על ידי בתבונה
א' פברואר 04, 2018 7:22 pm
פורום: וַיַּעְפִּלוּ לַעֲלוֹת אֶל רֹאשׁ הָהָר
נושא: "עוד חתיכת כרת" - מאמרו של הרב אב"י סילבצקי
תגובות: 48
צפיות: 3819

תשובה וקישור לדברי הרדב"ז

לא כתבתי שום קונטרס או משהו דומה בעניין גבולות בהר הבית רק כקורא את הנתונים שנגישים לכולם מחוקרי ההר +ממפות גוגל, והיות והדברים מוכרחים הגבתי פה, לדעתי האיפכא מסתברניקים בעניין הר הבית יוצרים מצג שווא, ובלתי אפשרי בשופו"א למקם את גבולות המקדש אחרת מהמקום שבמסורת. אתייחס לכמה נקודות ולענ"ד ...
על ידי בתבונה
א' פברואר 04, 2018 7:04 pm
פורום: וַיַּעְפִּלוּ לַעֲלוֹת אֶל רֹאשׁ הָהָר
נושא: עליה להר הבית
תגובות: 686
צפיות: 47775

Re: עליה להר הבית

2 הערות היסטוריות 1. מסוף תשובתו משמע שכתב אותה הרדב"ז עוד בשבתו בירושלים שכותב שם שוב ראיתי וכן אמרו לי בני אדם היודעים לשער שאין לך פתח ולא עלייה שלא תהיה רחוקה מהכיפה כפי השיעור אשר כתבתי. זאת אומרת לפני הגיעו לגיל 74 שאז עבר לצפת, בניגוד לתיאוריה שכתב זאת בזקנתו המופלגת 2. בתשובה זו מתבאר ש...
על ידי בתבונה
ו' פברואר 02, 2018 12:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מי צריך לכוין לצאת י"ח, השליח או המשלח?
תגובות: 22
צפיות: 490

Re: מי צריך לכוין לצאת י"ח, השליח או המשלח?

עי' ע"ז כז. ובתוס' ד"ה וכי שמבואר עכ"פ שצריך שהשליח יכוון למצוה, ויש חילוק בין הדברים מתי נחשב בסתמא כנעשה לשם מצוה או לא. מצוות שהעיקר התוצאה לא צריך כוונה לשמה (כך בקוב"ש) ומצוות שינ=כול לקיימם ע"י שליח היינו שמצוותו שיהיה התוצאה הכוונה במילה כתב הרע"א שאינה מדין מוו...
על ידי בתבונה
ו' פברואר 02, 2018 2:19 am
פורום: בית המדרש
נושא: מי צריך לכוין לצאת י"ח, השליח או המשלח?
תגובות: 22
צפיות: 490

Re: מי צריך לכוין לצאת י"ח, השליח או המשלח?

עי' ע"ז כז. ובתוס' ד"ה וכי שמבואר עכ"פ שצריך שהשליח יכוון למצוה, ויש חילוק בין הדברים מתי נחשב בסתמא כנעשה לשם מצוה או לא. מצוות שהעיקר התוצאה לא צריך כוונה לשמה (כך בקוב"ש) ומצוות שינ=כול לקיימם ע"י שליח היינו שמצוותו שיהיה התוצאה הכוונה במילה כתב הרע"א שאינה מדין מוו...
על ידי בתבונה
ה' פברואר 01, 2018 2:21 am
פורום: אספקלריא
נושא: מחזור המים
תגובות: 87
צפיות: 2591

Re: מחזור המים

מתי ששמעת על איטלקי שרצח יהודי מתוך רצון להרוג? גזרו ברפואה בגלל שבזמנו חששו מרצח כשאף אחד לא ידע ולא יאשימו את המטפל ולכן אין בזה מוראה של מלכות, ועל זה אמרו שבמומחה אין חשש כי שוב יש סיבות שימנעו ממנו להרוג. אמנם בימינו לרופאים יש הרבה מאוד מוראה של מלכות, הן מבחינת הרופאים שהיום הם מסכנים את הריש...
על ידי בתבונה
ה' פברואר 01, 2018 1:36 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 378
צפיות: 6408

Re: הערות והארות פנינים ומרגליות במסכת ע"ז

ברש"י כאן הכוונה לבהמה טמאה שישראל מחזיקים שפחות עומדים לאכילה לגבי המשנה בעוקצין שנבלת בהמה טמאה צריך מחשבה כדי שיקבל טומאת אוכלין. מצינו 2 הסברים 1. בתוס' המצוטט מבואר שזה עניין דיני בלב, שבהמה טהורה מה שהיא טהורה משוי אוכל, ולכן אפילו נבלה שמתה מאליה והיא מאוסה לא פוקע ממנה שם אוכל , ובהמה ט...
על ידי בתבונה
ד' ינואר 31, 2018 4:08 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 378
צפיות: 6408

האם יש לפני עיוור על לפני עיוור? והאם החוטא שנכשל עובר בלפני עיוור על לפני עיוור?

הרהורי דברים ישנים בעניין זה (לא נצרפו סיגיו להסיר בדיליו) האם יש לפני עיוור על איסור לפני עור ? ואם כן הרי המכשיל עובר בלפני דלפני דלפני עד אין סוף, (וה"ה גם בזיכוי במצווה ). כתב הר"ן דפעמים הרבה איסור לאו קל, נחשב חטא חמור יותר אף מחילול שבת שהוא לאו שיש בו מיתת ב"ד. וז"ל הר&qu...
על ידי בתבונה
ג' ינואר 30, 2018 11:13 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מחזור המים
תגובות: 87
צפיות: 2591

Re: מחזור המים

3. רופא גוי כבר נידון בגמ' והיום כולם נידונים כמומחים. סכינא חריפא מחליט דבר שדנו בו כבר. יש כאן באשכול הזה עדויות לכאן ולכאן וכב' כבר מחליט שהיום כולם? אולי השתנה משהו מזמן הגמרא? צריך לבדוק את המציאות. אולי הערבים גרועים יותר מהגויים של זמן הגמרא. אולי ושמא יש להם איזה רצון להרוג יהודים? נשמת אבר...
על ידי בתבונה
ג' ינואר 30, 2018 10:10 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 378
צפיות: 6408

Re: הערות והארות פנינים ומרגליות במסכת ע"ז

יג, ב שמא העבד לא ירצה להכנס תחת כנפי השכינה קתני לוקחין מהן בהמה עבדים ושפחות וכו'. כי אתא רבין אמר רבי שמעון בן לקיש אפילו עבד עובד כוכבים מפני שמכניסו תחת כנפי השכינה. מבואר בגמ', כי לוקחים מהעכו"ם עבדים, משום שעי"כ מתמעטים עובדי כוכבים, ע"י גיורו של העבד. וכפי דפירשו התוס', "...
על ידי בתבונה
ג' ינואר 30, 2018 9:57 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות וביאורים במסכת כריתות
תגובות: 13
צפיות: 235

Re: כריתות ו' ב' ''היו מחזירין אותה למכתשת'' למה הוציאו הקטורת מהמכתשת

מבואר בגמ' שהיו מאכסנים במכתשת, ובעוניי תמהתי, לשם מה בכלל הוציאו מהמכתשת שאנו דנים להחזירה לשם. ולא מצאתי בזה דבר. לענ"ד היו מחזירים למכתשת לא כדי לאחסן (מכתשת מנחושת אינה מקרר) אלא לפני הקיץ כדי לפורר היטב גושים דבוקים, ולפני החורף כדי לדחוס (שניהם לכאורה הפכים אבל את שניהם ניתן לעשות עם מכת...
על ידי בתבונה
ב' ינואר 29, 2018 9:27 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 378
צפיות: 6408

Re: הערות והארות פנינים ומרגליות במסכת ע"ז

חסר חצי מהתשובות בתוס' שבתירוץ השני בפשטות זה לפני עור על איסור לפני עוור (שאלה ושכירות ונסיוני- אלא שגוי לא מוזהר עליהם כי לא מוזהר לפני עוור) תוספות מסכת עבודה זרה דף טו עמוד ב לעובד כוכבים מזבין ליה לישראל לא מזבין כו' - ובמסקנא מסקינן דאסור למזבן לישראל חשוד וא"ת מאי שנא מלפני דלפני דלעיל (...
על ידי בתבונה
ב' ינואר 29, 2018 12:14 am
פורום: בית המדרש
נושא: הלכה למשה מסיני האם צריכה ראיה מקרא
תגובות: 7
צפיות: 244

Re: הלכה למשה מסיני האם צריכה ראיה מקרא

quote] באר שבע מסכת כריתות דף ו עמוד ב אחד עשר סממנים נאמרו לו למשה בסיני. לאו למימרא הלכה למשה מסיני, דאם כן קשה מאי פריך רב הונא מאי קראה הלא כל הלכה למשה מסיני לא בעי קרא, ואדרבה בכל דוכתא שכתוב בקרא פריך הגמרא למה אמרת הלכה למשה מסיני והלא קרא כתיב, כדפריך הגמרא בפרק קמא דסוכה (ה, ב) ובפרק קמא ד...
על ידי בתבונה
א' ינואר 28, 2018 11:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם אפשר לחלל הקדש כאשר הגיזבר מתנגד?
תגובות: 4
צפיות: 155

Re: האם אפשר לחלל הקדש כאשר הגיזבר מתנגד?

שו"ת הרמ"ע מפאנו סימן סג וכמה הוא רחוק מן הדעת שיוכל אדם לפדות הקדש שוה מנה בפרוטה ואפי' שוה מנה במאתים שלא מדעת הגזבר אלא בשעבוד קודם ומרובה על ההקדש כפשטה דמתני' פ' שום היתומים ערכין כ"ג, ע"ב וממקום שבאת בפרק המקדיש שדהו שם כ"ט ע"א דשלא בפני הבית מחללין את ההקדש בפרוט...
על ידי בתבונה
א' ינואר 28, 2018 11:22 pm
פורום: אספקלריא
נושא: צבא הגנה לישראל חרדי
תגובות: 18
צפיות: 1052

Re: צבא הגנה לישראל חרדי

תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף ח עמוד א אי תנו כולהו - עתה אקבצם... כההוא דמי כלילא דשדו אטבריא, אתו לקמיה דרבי ואמרו ליה: ליתבו רבנן בהדן, אמר להו: לא. אמרו ליה: ערוקינן, [א"ל:] ערוקו. ערקו פלגיהון, דליוה פלגא. אתו הנהו פלגא קמי דרבי, א"ל: ליתבו רבנן בהדן, אמר להו: לא. ערוקינן, ערוקו. ערקו כ...
על ידי בתבונה
א' ינואר 28, 2018 10:21 pm
פורום: אספקלריא
נושא: צבא הגנה לישראל חרדי
תגובות: 18
צפיות: 1052

Re: צבא הגנה לישראל חרדי

יש לי דוגמא לדין שהשתנה במשלי כו ד נאמר דין וכבר פסוק אחרי זה השתנה
על ידי בתבונה
א' ינואר 28, 2018 9:09 pm
פורום: אספקלריא
נושא: נטילת כדורים ע"מ שלא להיכשל בחטא ח"ו
תגובות: 48
צפיות: 2311

Re: נטילת כדורים ע"מ שלא להיכשל בחטא ח"ו

אנו צועדים בצעדי ענק לחיים המנוהלים ע"י כדורים וסגולות (מי צריך להתפלל?): נטילת כדורים למניעת תאווה נטילת כדורים להגברת תאווה נטילת כדורים למניעת הריון נטילת כדורים לכניסה להריון נטילת כדורים כדי שלא תהיה חופת נידה נטילת כדורים לעזרה בריכוז ומניעת הפרעות קשב נטילת כדורים להפחתה במשקל נטילת כדו...
על ידי בתבונה
א' ינואר 28, 2018 9:08 pm
פורום: אספקלריא
נושא: צבא הגנה לישראל חרדי
תגובות: 18
צפיות: 1052

Re: צבא הגנה לישראל חרדי

שולחן ערוך חושן משפט הלכות שותפים בקרקע סימן קסג סעיף ד כל הדברים הצריכים לשמירת העיר, לוקחים מכל אנשי העיר, ואפילו מהיתומים, חוץ מתלמידי חכמים, שאין ת"ח צריכים שמירה, שתורתן משמרתן ומה עם רב אלחנן ווסרמן הי"ד ועוד רבבות ת"ח שנספו בשואה? ומה עם הטבח בחברון? ומה עם הטבח בישיבת מרכז הר...
על ידי בתבונה
א' ינואר 28, 2018 7:59 pm
פורום: אספקלריא
נושא: צבא הגנה לישראל חרדי
תגובות: 18
צפיות: 1052

Re: צבא הגנה לישראל חרדי

שולחן ערוך חושן משפט הלכות שותפים בקרקע סימן קסג סעיף ד
כל הדברים הצריכים לשמירת העיר, לוקחים מכל אנשי העיר, ואפילו מהיתומים, חוץ מתלמידי חכמים, שאין ת"ח צריכים שמירה, שתורתן משמרתן
על ידי בתבונה
א' ינואר 28, 2018 2:22 pm
פורום: וַיַּעְפִּלוּ לַעֲלוֹת אֶל רֹאשׁ הָהָר
נושא: "עוד חתיכת כרת" - מאמרו של הרב אב"י סילבצקי
תגובות: 48
צפיות: 3819

Re: "עוד חתיכת כרת" - מאמרו של הרב אב"י סילבצקי

עוד [ אמנם לפי הר"ש והרא"ש אף שלא ביארו במשנה במידות ב' א' להדיא מהו מיקום העזרה בהר הבית עולה שגם הסכימו לדברי הרמב"ם שרוב השטח הפנוי בהר הבית הוא בדרום 1. כך מוכח מדברי הברייתא בגמ' שלמ"ד שירושלים נתחלקה לשבטים אז הר הבית בחלקו של יהודה שכתוב שבחלק יהודה הר הבית והעזרות וגבולות...
על ידי בתבונה
ו' ינואר 26, 2018 4:49 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מחזור המים
תגובות: 87
צפיות: 2591

Re: מחזור המים

1. יתכן אולי להציע שהכוונה במים העליונים גם למים במצב צבירה גזי- אדי המים שבאוויר (לפי ויקיפדיה בממוצע 0.4% מהאוויר על פני כל האטמוספירה), ור"י בתענית ט יתפרש שאדי המים באטמוספירה מצטברים בעננים (עולים לעננים מתעבים לטיפות) ולפ"ז תתפרש המחלוקת מה עיקר המים. 2. ככה"נ מבדיקה באתר https:...
על ידי בתבונה
ג' ינואר 23, 2018 9:24 am
פורום: תכלת ודין הקרבה בזמה"ז
נושא: דעת הגר"מ שפירא על התכלת
תגובות: 63
צפיות: 2405

Re: דעת הגר"מ שפירא על התכלת

הדברים שכתבת מדברים בעד עצמם, ושוב רואים שחכם עדיף מנביא ולא נפל דבר ממה שכתבתי בתחילת האשכול על צורת הדיון עם בעלי התכלת. לטעון נגיעות לא צריך להיות חכם מספיק להיות שוטה והדברים מדברים בעד עצמם כל כוונתי במילים "הדברים שכתבת מדברים בעד עצמם" היתה שאין בדבריך דבר שטרם השבתי עליו, והדיון ה...
על ידי בתבונה
ג' ינואר 23, 2018 8:49 am
פורום: וַיַּעְפִּלוּ לַעֲלוֹת אֶל רֹאשׁ הָהָר
נושא: "עוד חתיכת כרת" - מאמרו של הרב אב"י סילבצקי
תגובות: 48
צפיות: 3819

Re: "עוד חתיכת כרת" - מאמרו של הרב אב"י סילבצקי

תגובה לר' קלמן ניסיתי קודם לכתוב ופעמיים נמחק לי לאחר שסיימתי (בלי יכולת שחזור), אז כתבתי פעם שלישית ולא בצורה מסודרת ואגב לכאורה עדיף להגיב על התכלת שיותר נ"מ למעשה, עוד שמעתי מת"ח אחד שרמז שעניין התכלת קודם לבירור הר הבית בדברי הגמ' במנחות מג : "כל הזריז במצוה זו - זוכה ומקבל פני שכ...
על ידי בתבונה
א' דצמבר 31, 2017 9:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: טיפולים אלטרנטיביים ע"פ ההלכה
תגובות: 185
צפיות: 9635

Re: טיפולים אלטרנטיביים ע"פ ההלכה

למונח לוגיקה יש מספר משמעויות- א. תורת ההגיון (לוגיקה שמלמדים כחלק מתמטיקה)- והיא אכן דומה תמיד. (אם כי יעויין בדברי רבינו נזיר האלוקים זיע"א בקול הנבואה ח"ב ובמגילת הרופאים והרפואות) ב. דרך החשיבה השייכת למקצוע מסויים (אינם דומים כללי ההוכחה בהיסטוריה ובפיזיקה). כוונת הדברים היתה על האופ...
על ידי בתבונה
א' דצמבר 31, 2017 7:38 pm
פורום: תכלת ודין הקרבה בזמה"ז
נושא: דעת הגר"מ שפירא על התכלת
תגובות: 63
צפיות: 2405

Re: דעת הגר"מ שפירא על התכלת

מהג"ר נתן רוטמן שליט"א שמעתי, שאדרבה מדברי הגר"א יש ראיה לזיהוי התכלת. כי הרי ברור שלא היה מעמד של 'גניזת התכלת', כי הרי עוד מאה שנים ויותר אחר החורבן עדיין היתה התכלת גלויה, אלא כוונת חז"ל בגניזה זו שנשתכח עניינה ברצון הבוי"ת שתגנז. ואילו היו באים ואומרים לנו שיש פינה מסוי...
על ידי בתבונה
א' דצמבר 31, 2017 7:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: טיפולים אלטרנטיביים ע"פ ההלכה
תגובות: 185
צפיות: 9635

Re: טיפולים אלטרנטיביים ע"פ ההלכה

כמדומני שחרגנו מייעוד האשכול, שעניינו ההלכה בעניין זה ולא ייעוץ לטיפול. מבחינה הלכתית אם השאלה לתת כסף מקופת צדקה לצורך טיפולים אלטרנטיביים זו שאלה שיש לדון בה מפנים אחרות למרות שזה לא מועיל אבל לגבי חילול שבת או אכילה ביום כיפור וכדו' שיש רופא שאומר שאין לחלל שבת או שיש לצום ביום כיפור ומטפל אלטרנ...
על ידי בתבונה
א' דצמבר 31, 2017 4:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: טיפולים אלטרנטיביים ע"פ ההלכה
תגובות: 185
צפיות: 9635

Re: טיפולים אלטרנטיביים ע"פ ההלכה

כמדומני שחרגנו מייעוד האשכול, שעניינו ההלכה בעניין זה ולא ייעוץ לטיפול. מבחינה הלכתית אם השאלה לתת כסף מקופת צדקה לצורך טיפולים אלטרנטיביים זו שאלה שיש לדון בה מפנים אחרות למרות שזה לא מועיל אבל לגבי חילול שבת או אכילה ביום כיפור וכדו' שיש רופא שאומר שאין לחלל שבת או שיש לצום ביום כיפור ומטפל אלטרנ...
על ידי בתבונה
א' דצמבר 31, 2017 4:08 pm
פורום: תכלת ודין הקרבה בזמה"ז
נושא: דעת הגר"מ שפירא על התכלת
תגובות: 63
צפיות: 2405

Re: דעת הגר"מ שפירא על התכלת

ניים ושכיב כתב:הדברים שכתבת מדברים בעד עצמם, ושוב רואים שחכם עדיף מנביא ולא נפל דבר ממה שכתבתי בתחילת האשכול על צורת הדיון עם בעלי התכלת.

לטעון נגיעות לא צריך להיות חכם מספיק להיות שוטה והדברים מדברים בעד עצמם
על ידי בתבונה
א' דצמבר 31, 2017 11:36 am
פורום: תכלת ודין הקרבה בזמה"ז
נושא: דעת הגר"מ שפירא על התכלת
תגובות: 63
צפיות: 2405

Re: דעת הגר"מ שפירא על התכלת

לפי זה כל אדם בוגר צריך לפקפק ברפואה בה רוב האנשים פחות מתמצאים? ככלל, אתה (כמו רבים) מנסה להוכיח מטכנולוגיה על מדע (עי' בהקד' חוה''ל שחילק ביניהן). אבל זה טעות, הרבה פעמים מפתחי הטכנולוגיה לא מודעים למדע שמאחוריה, ומתוכם הרבה פעמים אפי' לא ידוע המדע שמאחוריה, ונעשים מחקרים על הטכנולוגיה כדי להבין ...

עבור לחיפוש מתקדם