מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 1139 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי ושא_נס
ד' אוקטובר 23, 2019 7:24 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עדות על כרכים מהש''ס של מהרש''ל
תגובות: 16
צפיות: 886

Re: עדות על כרכים מהש''ס של מהרש''ל

כאן https://il.bidspirit.com/ui/lotPage/source/catalog/auction/7337/lot/127975/shared_email?lang=he יוחס כתב היד הנ"ל להרב יחיאל היילפרין זצ"ל מחבר ספר ערכי הכנויים ועוד. לענ"ד אין הדברים מוכרחים, ובנימוקים בתיאור כתב היד אין הוכחות מוחצות כי המדובר בהרב הנ"ל. יבואו המומחים שבחבו...
על ידי ושא_נס
ה' ספטמבר 12, 2019 7:01 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2806
צפיות: 250133

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

באחד מספרי האחרונים:
"והתולש ביום טוב חייב כמו בשבת משום מפרק".
אשמח למי שיכול בטובו לעזור למצוא המקור לכך. יתכן והמקור פשוט וקל, אלא שלעת עתה לא מצאתיו.
יישר כוח
על ידי ושא_נס
א' ספטמבר 08, 2019 8:06 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גמרא ברכות דפוס? מי יודע ?
תגובות: 10
צפיות: 453

Re: גמרא ברכות דפוס? מי יודע ?

תשובה מוחלטת אין. אבל אולי דפוס שאלוניקי תט"ו לערך.
אם תוכל בטובך תפרט נא כאן או באישי את כל הדפים מכל הספרים שהיו במעטפה זו והוצאו מהכריכה בה היה גם דף התלמוד הנ"ל.
על ידי ושא_נס
ו' ספטמבר 06, 2019 3:08 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גמרא ברכות דפוס? מי יודע ?
תגובות: 10
צפיות: 453

Re: גמרא ברכות דפוס? מי יודע ?

שערי השערות לא ננעלו.

כמובן אין כאן זיקה לדפוסי ספרד ופורטוגאל ולשרידי בבלי. יש כאן תוספות (ולא רק!) וזה כשלעצמו אמירה בזה.

אם אפשר להעלות פה גם הצד השני של העמ' הנ"ל שמא יסייע לזיהוי.

בכריכה של איזה ספר דף זה היה?
על ידי ושא_נס
ג' אוגוסט 27, 2019 1:19 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עזרה בפענוח ר"ת
תגובות: 439
צפיות: 52150

Re: עזרה בפענוח ר"ת

במשניות אמשטרדם תקל"ה (תו"ח דפו"ר) דף לד ע"ב בתוספת י"ט: "ואיכא ארץ העמים (ובשאר ימים) נבלות וטריפות". ונ"ב בגליון: "אפשר דצ"ל ובששי". והגהה זו נכללה בכותרת בראש הגליון "תוספות חדשים". בדפוס דיהרנפורט תקס"ו בתוספת י"ט: "...
על ידי ושא_נס
ש' אוגוסט 24, 2019 2:04 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עזרה בפענוח ר"ת
תגובות: 439
צפיות: 52150

Re: עזרה בפענוח ר"ת

במשניות אמשטרדם תקל"ה (תו"ח דפו"ר) דף לד ע"ב בתוספת י"ט: "ואיכא ארץ העמים (ובשאר ימים) נבלות וטריפות". ונ"ב בגליון: "אפשר דצ"ל ובששי". והגהה זו נכללה בכותרת בראש הגליון "תוספות חדשים".
על ידי ושא_נס
ג' אוגוסט 20, 2019 10:05 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ה'מצודות'
תגובות: 3
צפיות: 304

Re: ה'מצודות'

שני הביאורים במשלי יסודם מספר קב ונקי משלי שם (אשבונא רנ"ב)
על ידי ושא_נס
ג' אוגוסט 06, 2019 3:35 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 863
צפיות: 51376

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

במשנת אברהם [יפה] שער התמונה סי' כג סק"י [לענין צורת כתיבת אות ד], הביא דברי התולדות יעקב, האם ידוע מי זה?? [תולדות יעקב.png[/ האחרונים לא הצליחו לפענח מי הוא ה"תולדות יעקב" המובא במשנת אברהם. אך נראה שהוא הפירוש שעל ס' קול הרמ"ז (והוא ספר התיקונים) מאת הרמ"ז, שנדפס בברדיטש...
על ידי ושא_נס
ג' אוגוסט 06, 2019 9:04 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עשרת השבטים גלו אל "לחלח" או "חלח"?
תגובות: 26
צפיות: 1582

Re: עשרת השבטים גלו אל "לחלח" או "חלח"?

בחלה - כן הוא בדפוס ויניציאה ר"ף בשלשה עותקים שונים שראיתי (איני כולל בהם את מהדורת הצילום וצילומיה, ואפילו לא הצצתי בהן בנדון זה ואפשר שההכרע במהדורות צילום אלו מסופק ביחס לעותקים שבדקתי. וכדרך שדובר פה אודות קולפון בית יוסף חלק חשן משפט. מעבר לבעיות איכות של הצילום עצמו במהדורות הצילום, יש בה...
על ידי ושא_נס
ג' אוגוסט 06, 2019 12:52 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עשרת השבטים גלו אל "לחלח" או "חלח"?
תגובות: 26
צפיות: 1582

Re: עשרת השבטים גלו אל "לחלח" או "חלח"?

אמנם לא מהגאונים ואף לא מהראשונים, אך כן כתב אברבנאל ישעיהו ו, יא; ח, כג; לו, א ד"ה עלה סנחריב, וכן במהרש"א ח"א ב"מ קז, ב. ראה גם אור תורה י' עמ' 294. במיוחס לרש"י דה"י לפני אין הגי' כן. שמא מהרש"א תפס כן על פי דפוסי התלמוד של יבמות וקידושין דלעיל? ושמא רבי יצחק א...
על ידי ושא_נס
א' אוגוסט 04, 2019 1:27 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 863
צפיות: 51376

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

בספר הרד"ל במדבר רבה נשא פ"ט אות י"ז (עמוד קנז במהדורת וגשל) מביא שז"ר נדחק בזה שיערתי שהכוונה לזית רענן של המג"א, אך לא ראיתי שמדבר כלל בענין שמדבר בו הרד"ל והוא הריגת ב' חייבי מיתות בית דין כאחד משום מצוות חבילות חבילות http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=19...
על ידי ושא_נס
א' אוגוסט 04, 2019 11:52 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2806
צפיות: 250133

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

בתלמוד אמרו שאדם הראשון בא על כל בהמה וחיה לא נתקררה דעתו וכו'. לפי הפשט הפשוט שאכן אדם הראשון בא על הבהמות והחיות, האם יש מי שאומר שאומר שאדם הראשון בא דוקא על הנקבות? ו"כל" שאמרה הגמרא היינו כל מין ומין, ומכל מין ומין בא על הנקבות, אך לא על הזכרים. יישר כוח לכשעצמי אני מתפלא על ההו"...
על ידי ושא_נס
ש' אוגוסט 03, 2019 2:07 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מתי החל ר"י קארו בחיבור ה'בית יוסף' בשנת רע"ב או רפ"ב?
תגובות: 27
צפיות: 1284

Re: עזרת הציבור: מה כתוב כאן - רע"ב או רפ"ב?

גם החיד"א העתיק בשם הגדולים ערך ר' יוסף קארו "רפ"ב". זו לא רבותא גדולה. הוא נמשך קרוב לודאי אחר דפוסים בהם אין להסתפק בקריאה אלא כתוב בפירוש רפ"ב. אם יש לך ראיה שהוא השתמש בדפוס סביוניטה וקרא בו "רפ"ב", זו ראיה. מן הסתם אפשר למצוא ראיות להיפוך שלא היה להחיד&q...
על ידי ושא_נס
ו' אוגוסט 02, 2019 10:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מתי החל ר"י קארו בחיבור ה'בית יוסף' בשנת רע"ב או רפ"ב?
תגובות: 27
צפיות: 1284

Re: עזרת הציבור: מה כתוב כאן - רע"ב או רפ"ב?

כך מופיע במהדורות הטור כבר רבות בשנים, ועל פי זה מפורסם בספרים, שמרן התחיל לחבר את ספרו 'בית יוסף' בשנת רפ"ב. ראשית אעיר כי יש מהדורות בהן הקולופון הזה של מרן ז"ל לא קיים (לפחות במיקום שלו בדפוס סביוניטה). ראיתי עתה בדפוס משנות השי"ן ובדפוס משנות התי"ו (יותר לא בדקתי) בו הקולופו...
על ידי ושא_נס
ו' אוגוסט 02, 2019 6:45 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 960
צפיות: 138088

Re: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆

מחפש מידע מי הוא "הגאון מוהר"ר מאיר ש"ץ מפרנקפורט" (חכם מלפני כשלש מאות ועשרים שנה). אולי הכוונה למש"כ בס' "רבני פרנקפורט". ראה בס' רבני פרנקפורט (הורוויץ) [עמ' 257 מעמודי אוצר החכמה] שנזכר גאון בשם רבי מאיר, [אך ש"ץ אינו תוארו, אלא שנת פטירתו], הוא נפטר ביום...
על ידי ושא_נס
ה' אוגוסט 01, 2019 7:06 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: על הגהות המהר"צ חיות על הש"ס
תגובות: 20
צפיות: 1372

Re: על הגהות המהר"צ חיות על הש"ס

בתוס' חולין פד,א ד"ה עשרה מנה: במקומם היו דגים בזול יותר מן הבשר, כדפירש בקונטרס, אבל במדרש אומר אורח יום ראשון מאכילו אווזים ותרנגולים יום ב' דגים יום ג' בשר וכו'. [תקנתי לפי גירסת השיט"מ]. ובהגהות מהר"ץ חיות שם: מדרש זה הוא מאותן המדרשים אשר היו לעיני הקדמונים ונאבדו מאתנו, כי חפשת...
על ידי ושא_נס
ג' יולי 30, 2019 7:41 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 960
צפיות: 138088

Re: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆

מחפש מידע מי הוא "הגאון מוהר"ר מאיר ש"ץ מפרנקפורט" (חכם מלפני כשלש מאות ועשרים שנה).
לא חיפשתי עליו מאומה כעת.
יישר כוח
על ידי ושא_נס
ג' יולי 30, 2019 1:30 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 863
צפיות: 51376

Re: ◆ ספר הקולות??

בספר עונג שבת לבעל ילקוט ראובני בפרק שחרית של שבת אות לט מ מביא מספר הקולות. אין באוצר כזה ספר מישהו יודע על מה מדובר?? בתוך קובץ כתב יד של חיבורים המיוחסים לרוקח. ראה בקטלוג הספריה הלאומית. מן הסתם הדברים נמצאים שם. סבירות של 95%. לא 95% אלא 100%. אכן הדברים שם בספר הקולות כ"י. כעת בדקתי ברשי...
על ידי ושא_נס
ב' יולי 29, 2019 10:39 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 863
צפיות: 51376

Re: ◆ ספר הקולות??

שייף נפיק כתב:בספר עונג שבת לבעל ילקוט ראובני בפרק שחרית של שבת אות לט מ מביא מספר הקולות. אין באוצר כזה ספר מישהו יודע על מה מדובר??בתוך קובץ כתב יד של חיבורים המיוחסים לרוקח. ראה בקטלוג הספריה הלאומית.
מן הסתם הדברים נמצאים שם. סבירות של 95%.
על ידי ושא_נס
ב' יולי 29, 2019 7:48 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2806
צפיות: 250133

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

בס"ד
בתלמוד בשלהי הוריות שהאוכל ממאכל שאכל ממנו עכבר הוא קשה לשכחה.
האם דוקא עכבר או יתר מיני שרצים ורמשים?
יש מי שאסף הנימוקים מדוע דוקא עכבר?
יישר כוח
על ידי ושא_נס
ב' יולי 29, 2019 2:20 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר מ"ה הנזכר בשם הגדולים
תגובות: 10
צפיות: 527

Re: ספר מ"ה הנזכר בשם הגדולים

אולי צריך לגרוס (או לקרוא) 'מס' ח"ה', ופענוחו 'מספרי חידושי האחרונים'. והוא ההיפך מהדרשן הקודם שאינו מזכיר דברים בשם אומרם, ואילו זה משתבח בבקיאותו בספרי הדרוש המאוחרים. ועולה יפה גם עם המשך הדברים. מי שאינו אומר בשם האומרים - אחר ממלא פיהו חצץ. הוי אומר מגלה מהיכן הדברים שנאמרו שלא בשם אומרם....
על ידי ושא_נס
ב' יולי 29, 2019 12:21 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר מ"ה הנזכר בשם הגדולים
תגובות: 10
צפיות: 527

Re: ספר מ"ה הנזכר בשם הגדולים

החידא - בניהו.pdf שם הגדולים - מהדורת המאור.pdf שם הגדולים. צריך להיות חידושי אגדות מהדורא בתרא ולא חידושי הלכות. בציטוט ממהדורא בתרא יש מרכאות לפניו ואחריו, ואילו בציטוט בטור השני מהלבוש אין מרכאות. ועם כי זה דקדוק דל עדיף שיהיה בזה אחידות בספר כולו וודאי שבאותו עמוד. שם: כי אם ספרי חדושים. בדפוס ...
על ידי ושא_נס
ה' יולי 25, 2019 6:13 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2806
צפיות: 250133

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

בתלמוד אמרו שאדם הראשון בא על כל בהמה וחיה לא נתקררה דעתו וכו'.
לפי הפשט הפשוט שאכן אדם הראשון בא על הבהמות והחיות, האם יש מי שאומר שאומר שאדם הראשון בא דוקא על הנקבות? ו"כל" שאמרה הגמרא היינו כל מין ומין, ומכל מין ומין בא על הנקבות, אך לא על הזכרים.

יישר כוח
על ידי ושא_נס
ה' יולי 25, 2019 1:57 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "חדושי אגדות ק"י עם תפלה למשה"
תגובות: 6
צפיות: 456

Re: "חדושי אגדות ק"י עם תפלה למשה"

בס"ד כדי לנסות לפתור זאת צריך ללמוד את שיטתו וספרייתו של הרב אסף המזכיר. האם הוא מזכיר במקומות נוספים את הספר "חדושי אגדות ק"י עם תפלה למשה"? תמיד באופן זה? באופנים אחרים? בנידון המדובר הרב אסף המזכיר לא ציין מספר דף. מדוע הוא לא ציין מספר דף כדרך שציין שם בכל יתר הספרים ובכל ספר...
על ידי ושא_נס
ב' יולי 22, 2019 3:04 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מחנה דן - האם נדפס הספר?
תגובות: 100
צפיות: 12490

Re: מחנה דן - האם נדפס הספר?

ואולי תבאר לי אם כן מדוע באמת לא נדפסו הערותיו בשלימות אף פעם? כמעט כתבתי "מסופקני אם יודפסו אי פעם בשלימות"... אכתוב בקיצור ורמיזה: מי שעסק ביעב"ץ ולו במעט, יודע כמה העיסוק בו קשה ביותר, מהרבה מאד צדדים, ובפרט בספרי דפוס עם גליונותיו (מחלקם העתיק גליונותיו, ולעתים זה רק מסבך העסק), ...
על ידי ושא_נס
ב' יולי 22, 2019 2:56 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 863
צפיות: 51376

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הג"ר אברהם ברודא (1717-1650) , בשני מקומות (שו"ת מהר"ם זיסקינד סי' ל = שמעתא חדתא כתובות כב, ב) דן בדברי רבינו תם (מובא בתוספות כתובות שם), ומזכיר קושיא מסויימת בשם " רבי' מקשי' וגם המפרשי' הרגישו " או " דהמפרשים הקשו ". כמובן, בדקתי במהרש"ל, מהרש"א, מהר...
על ידי ושא_נס
א' יולי 21, 2019 10:15 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מחנה דן - האם נדפס הספר?
תגובות: 100
צפיות: 12490

Re: מחנה דן - האם נדפס הספר?

ש זאת ועוד, שמעתי פעם מהרב צוקר שבדרך לארה"ב, (או אולי בחזור לאר"י?), כנראה בנסיעה ההיא, הוא עבר דרך אנגליה, וראה בעצמו באוקספורד את הש"ס עם הגהות רבי יעקב עמדין (היעב"ץ) בכת"י. [ואין צורך להאריך על המון פעמים שסיפר שהוא בדק עשרות ומאות כת"י בספריה הלאומית בירושלים, וה...
על ידי ושא_נס
ו' יולי 19, 2019 9:43 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הערות ותפיסות על קטלוגי מכירות פומביות
תגובות: 32
צפיות: 3804

Re: הערות ותפיסות על קטלוגי מכירות פומביות

דוגמא עכשוית על הפער המוגזם בין בית מכירות אחד לחבירו. מסכת תענית דפוס ווארשא תרי"ח, מצויה כעת בשני בתי מכירות במקביל. בבית מכירות אחד (קינג דיויד מכירה 15 פריט 162) מסכת זו מחירה ההתחלתי הוא 10 דולר, ובבית מכירות אחר (רפאלי מכירה 9 פריט 171) מסכת זו מחירה ההתחלתי הוא 120 דולר. פי שנים עשר ממה...
על ידי ושא_נס
ו' יולי 19, 2019 6:40 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רשימת אתרים ואשכולות לסריקות כת"י וספרי דפוס עתיקים
תגובות: 470
צפיות: 144868

Re: רשימת אתרים ואשכולות לסריקות כת"י וספרי דפוס עתיקים

חד ברנש כתב:דרוש לי מסכת סוכה, דפוס לובלין שיט-שלז, ודפוס קראקא שסב.
עדיף לי כל המסכת, ואם לא, את דפים ו ע"ב - ז ע"א.
תודה רבה!


יש לי באפשרות לבדוק בשניהם, פרט הבדיקה נא כאן או באישי ואשתדל להפיק רצונך.
על ידי ושא_נס
ה' יולי 18, 2019 11:03 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הערות ותפיסות על קטלוגי מכירות פומביות
תגובות: 32
צפיות: 3804

Re: הערות ותפיסות על קטלוגי מכירות פומביות

דוגמא עכשוית על הפער המוגזם בין בית מכירות אחד לחבירו. מסכת תענית דפוס ווארשא תרי"ח, מצויה כעת בשני בתי מכירות במקביל. בבית מכירות אחד (קינג דיויד מכירה 15 פריט 162) מסכת זו מחירה ההתחלתי הוא 10 דולר, ובבית מכירות אחר (רפאלי מכירה 9 פריט 171) מסכת זו מחירה ההתחלתי הוא 120 דולר. פי שנים עשר ממה ...
על ידי ושא_נס
ה' יולי 18, 2019 10:55 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספרי החיד"א - מכון המאור, יש התרשמות?
תגובות: 19
צפיות: 1418

Re: ספרי החיד"א - מכון המאור, יש התרשמות?

האם מישהו כבר ראה את שלחן ערוך החיד"א של מכון המאור, ויוכל להעלות לנו כאן את ההתרשמות מהספר, רמת העריכה, הליקוט והסדר? יש מי שכתב את התרשמותו מס' שם הגדולים של מכון המאור https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=7&t=28098&p=560485#p560485 אני לא רואה שכתוב שם התרשמות, בפרט שעדיין לא יצא...
על ידי ושא_נס
ה' יולי 18, 2019 5:47 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עזרה בפענוח ר"ת
תגובות: 439
צפיות: 52150

Re: עזרה בפענוח ר"ת

(חבל שאין כאן מי שמשיב לשאלת חכם של הרב התם, שרבים צריכים לה) כדוגמת הדיון כאן למעלה על השה"ג (טעות שהולידה ראשי תיבות לא מפוענחים) רשמתי אצלי לפני זמן מה בעניין אחר ואני מעתיקם כאן אולי ימצאו בהם תועלת. (היות וזו העתקה לא הוספתי הפניות (לינקים) ואם משהו חפץ בכך אשתדל לעדכן בהמשך) במסכת פסחים ...
על ידי ושא_נס
א' יולי 07, 2019 7:24 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר 'תיקוני כלי שרת' להגרי"פ ברלין.
תגובות: 11
צפיות: 787

Re: ספר 'תיקוני כלי שרת' להגרי"פ ברלין.

בעבר נכתב בזה כאן שהספר נעלם וכו' https://forum.otzar.org/viewtopic.php?p=261686#p261328 כעת ראיתי בויקיפדיה "תיקון כלי שרת (ש"ס רש"י תוספות) - תיקוני טעויות דפוס בגמרא, ברש"י ובתוספות ותיקוני חילוף שמות תנאים ואמוראים ( חלק נכבד מהחיבור שרד, ותצלומו מצוי במכון לתצלומי כתב יד של...
על ידי ושא_נס
ד' יולי 03, 2019 4:48 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2806
צפיות: 250133

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

בספר חידושי הרח"ה ח"א לר' חיים הירשנזאהן (ירושלם תרע"ד-תרפ"ד): "ומה שנמצא בדברי הימים ספר תורת ה' ביד משה (דברי הימים ב' ל"ד (ט"ו) [י"ד]), אין הכונה שנכתבה ביד משה, רק שנתנה ביד משה, על פי ה' ביד משה. ולו גנזה יאשיהו עם הארון היה חושב מן הגנוזים, כמו שחושב את ...

עבור לחיפוש מתקדם