פורום אוצר החכמה - חיפוש

החיפוש הניב 757 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי ושא_נס
ג' אוגוסט 14, 2018 6:38 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חידה נאה
תגובות: 9
צפיות: 682

Re: חידה נאה

לא מדובר בספר אורחות צדיקים.

לדעתי לשון זו נכתבה על הגר"א זצ"ל.
על ידי ושא_נס
ג' אוגוסט 14, 2018 7:30 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הערה לגבי דברי שבח לאשתו בהקדמת הספר
תגובות: 68
צפיות: 4551

Re: הערה לגבי דברי שבח לאשתו בהקדמת הספר

החכם משולש נר"ו אחר הקידה כיאות. מה שהבאת פרסום מאתר הספריה הלאומית, במחילה אינו ענין לכאן, ומה שהכותב ההוא כתב הוא חריג מאד, ודומני כי זהותו אינה ודאית, ופשוט שאינו אחד מגדולי תלמידי החכמים המפורסמים אלא אדם פשוט כפי הנראה, והכי חשוב: כל מה שהוא כתב הוא כתב בכריכת הספר או בדפים הראשונים, כמזכר...
על ידי ושא_נס
ג' אוגוסט 14, 2018 3:23 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חידה נאה
תגובות: 9
צפיות: 682

Re: חידה נאה

חידה נוספת:
איפה ועל מי נכתב: "הרב הגאון הגדול המפורסם אינו בניחו (אולי צ"ל: בכחו) ע"כ נפקד מקום כבודו".
על ידי ושא_נס
ג' אוגוסט 14, 2018 2:01 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תלמוד בבלי כ"י מינכן 95
תגובות: 6
צפיות: 134

Re: תלמוד בבלי כ"י מינכן 95

ייש"כ לכל המגיבים. אחדד שאלתי: היש מי שזכר את כ"י מינכן קודם להרב קרבן נתנאל? (איני נכנס לדיונים אם לחיוב אם לשלילה, ואודות כתב היד ונוסחאותיו). מצאתי כתוב באיזו רשימה מסביבות שנת ת"ק (לא אזכיר מה היא) בה נזכר כ"י מינכן של התלמוד, ולכן שאלתי את שאלתי, לדעת אם ברשימה זו בעצם מוזכר...
על ידי ושא_נס
ב' אוגוסט 13, 2018 9:29 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תלמוד בבלי כ"י מינכן 95
תגובות: 6
צפיות: 134

תלמוד בבלי כ"י מינכן 95

בס"ד מי מחכמי עמנו ז"ל היו שהכירו בחשיבותו ותועלתו של תלמוד זה? כמובן יש את הרב דקדוקי סופרים, ועוד לפניו הרב קרבן נתנאל, ודומני גם החיד"א באיזה מקום מזכיר את הרב קרבן נתנאל (החיד"א עצמו הכיר תלמוד זה?) אך שאלתי היא האם יש מי מחכמי עמנו בדורות שלפנים שהכיר בחשיבות כ"י זה עוד...
על ידי ושא_נס
ב' אוגוסט 13, 2018 3:07 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פענוח ראשי תיבות של ספר
תגובות: 168
צפיות: 10374

Re: פענוח ראשי תיבות של ספר

החכם ארזי הלבנון נר"ו
כצופה מן הצד בלבד אנכי הפעוט מתפעל ומתרשם מאד מרצונך בדיוק ובשלמות, וטרחתך הרבה בפרט אחד בלבד מלמדת הרבה על מלאכתך הכללית.
ירבו כמותך. יישר כחך.
על ידי ושא_נס
ש' אוגוסט 11, 2018 12:37 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 711
צפיות: 45415

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

בספר דרשות תורת חסד לר' חיים סופר זצ"ל (ירושלם תשמ"ה): "האדם יוכל להתנחם הלא הוא עלול לחטוא, כי בחטא יחמתנו אמו, כפירוש הזוהר [????] כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא [קהלת ז כ], כי הכל הולך אל מקורו, והלוא הוא האדם נוצר על ידי תאות איש ואשה. ועל דרך זה שמעתי לפרש בשם הגאון ר...
על ידי ושא_נס
ו' אוגוסט 10, 2018 9:30 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פענוח ראשי תיבות של ספר
תגובות: 168
צפיות: 10374

Re: פענוח ראשי תיבות של ספר

ייש"כ כל המשיבים, אך לצערי לא התקדמתי.
מדובר באחרון שכתב כפי הנראה חידושים על מסכתות מן התלמוד.
על ידי ושא_נס
ו' אוגוסט 10, 2018 5:24 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פענוח ראשי תיבות של ספר
תגובות: 168
צפיות: 10374

Re: פענוח ראשי תיבות של ספר

חכם אשכנזי משנות השי"ן ששמו "ריא"ל". מי הוא?
יישר כוח
על ידי ושא_נס
ה' אוגוסט 09, 2018 7:54 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 711
צפיות: 45415

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

"ולפי זה נראה לי להעלות על פי מה שכתב המהר"מ שיק ז"ל דהעשיר המחזיק הוא קודם במעלה מהלומד, ועל כן הקדימה התורה לזבולון מליששכר [בראשית מט יג-יד; דברים לג יח], כי הוא בטח מכוון לשמה". כן כתב אחד מאחרוני הונגריה שנספה בשואה הי"ד. היכן נמצא כן במהר"ם שיק? מצאתי כעין זה בחתם...
על ידי ושא_נס
ג' אוגוסט 07, 2018 5:29 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מהרש"א וספרייתו
תגובות: 2
צפיות: 280

Re: מהרש"א וספרייתו

ייש"כ החכם חד ברנש. אצרף כאן שאלה נוספת בענין מהרש"א. מהרש"א חידושי הלכות מסכת בבא בתרא דף פב עמוד ב (לא בדקתי עתה במהרש"א דפו"ר) בד"ה וזורע כו' אלא כדי עבודת הכרם כו' לצד אחר חשיבא כרם כו' עכ"ל כ"ה בכל נוסחת התוס' שלפנינו ור"ל כמו שכתבו בסוף דחשיבי כרם מ...
על ידי ושא_נס
ג' אוגוסט 07, 2018 2:52 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רשימת אתרים ואשכולות לסריקות כת"י וספרי דפוס עתיקים
תגובות: 328
צפיות: 63003

Re: רשימת אתרים ואשכולות לסריקות כת"י וספרי דפוס עתיקים

תשובות רשב"א חלק ה' ליוורנו תקפ"ה עם הגהות הגאון ר' חיים פאלאג'י זצ"ל בשם רחמים לחיים - קיים סרוק באיזה מקום?
לפום ריהטא אינו במאגרים.
יישר כוח
על ידי ושא_נס
ב' אוגוסט 06, 2018 7:52 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שינוי אות ברש"י
תגובות: 1
צפיות: 171

Re: שינוי אות ברש"י

חכם אחד כשאו'ל כינ'ה נר"ו כתב לי בזה: והנה נחלקו הפוסקים אם דוקא המפיח בקול צריך להרחיק לאחוריו או הוא הדין המפיח בלחש, והוא על פי מה שפירש רש"י בברכות (כד ע"ב, ד"ה למטה) 'מפיח בקול', שבזה דקדק המעדני יום טוב שם (פרק ג סי' לט אות א) דהמפיח בלא קול אין צריך להתרחק, מפני שאינו מתבי...
על ידי ושא_נס
ב' אוגוסט 06, 2018 1:53 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קטלוגי הספרים של היכל שלמה, ישורון, יד הרב הרצוג, מוסד הרב קוק
תגובות: 0
צפיות: 150

קטלוגי הספרים של היכל שלמה, ישורון, יד הרב הרצוג, מוסד הרב קוק

כמה ספריות חשובות היו בירושלם ת"ו אשר עם השנים נפוצו ונתפזרו למגינת לב. מהן הספריות שמניתי בכותרת האשכול: היכל שלמה, ישורון, יד הרב הרצוג, מוסד הרב קוק. האם מאן דהוא יודע היכן נמצאים כיום הקטלוגים של הספריות האלו? דומני כי כל הספריות הנ"ל לא היו להן קטלוגים דיגיטליים אלא רק קטלוג בכרטסות, ...
על ידי ושא_נס
ב' אוגוסט 06, 2018 12:06 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שינוי אות ברש"י
תגובות: 1
צפיות: 171

שינוי אות ברש"י

בבבלי ברכות פרק מי שמתו (דף כד ע"ב בדפוסים המצויים): "מתעטש אמתעטש נמי לא קשיא, כאן מלמעלה כאן - מלמטה". ברש"י דפוס שונצינו רמ"ד: "למטה - מפיח בקול". וכן הוא בדפוס ויניציאה ר"ף (דף כה ע"ב) ובדפוס ויניציאה רפ"ט ובדפוס ויניציאה ש"ח ובדפוס קושטאנדי...
על ידי ושא_נס
א' אוגוסט 05, 2018 11:39 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חידה נאה
תגובות: 9
צפיות: 682

Re: חידה נאה

עינא דשפיר חזי כתב:מדובר בספר מוכר?


מוכר מאד.
ספר שנדפס במעט מהדורות כמעט ולא שייך שהחידה הנ"ל תתאפשר בו.
על ידי ושא_נס
ו' אוגוסט 03, 2018 7:41 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9197
צפיות: 581059

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

אם אפשר בבקשה להעלות פה "שרידי בבלי", של דימיטרובסקי, כרך המבואות עמ' 77-81, זה בודאי, ואם אפשר כל מה שמדבר שם על מובאות דפוסי התלמוד שבספר יוחסין.
ייש"כ.
על ידי ושא_נס
ו' אוגוסט 03, 2018 5:09 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 711
צפיות: 45415

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

טור חושן משפט הלכות הלואה סימן עג אבל רב אלפס כתב בתשובה ראובן שקנה שדה משמעון ויצאו עליה עסיקין ובא לב"ד וטוען אני חושש שמא תצא השדה מידי ואני חושש שתאבד ממונך ולא אמצא לך כלום קנה באותו ממון קרקע כדי שאטרוף אותו שומעין לו: תשובת הרי"ף הלזו שרדה? נדפסה איפה שהוא? איך בטורים החדשים של המאו...
על ידי ושא_נס
ו' אוגוסט 03, 2018 4:05 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חידושים על מסכת כתובות באירופה בשנות השי"ן-תי"ו
תגובות: 0
צפיות: 308

חידושים על מסכת כתובות באירופה בשנות השי"ן-תי"ו

בע"ה מחפש אני ספרים שנתחברו במדינות אירופה על מסכת כתובות בשנות השי"ן-תי"ו. איני שואל על ספרים שנתחברו רק על מסכת כתובות, אלא גם ספרים שנדפסו בהם חידושים על כמה מסכתות, אך מכללן מסכת כתובות. יש כמובן ספר חכמת שלמה למהרש"ל, וספר חידושי הלכות ואגדות למהרש"א, וספר מאיר עיני חכמ...
על ידי ושא_נס
ו' אוגוסט 03, 2018 2:47 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שכם ת"ו? יריחו ת"ו?
תגובות: 32
צפיות: 1109

Re: שכם ת"ו? יריחו ת"ו?

מצו"ב דוגמא לכתיבת תובב"א על העיר חיפה, אולי בידי בני רבי חיים פאלאג'י, ויעוין הערה 1 יישר כוחך. איני מצליח לראות הערה 1 אצלי. נראה כי הכתב הזה הוא לא של אף אחד מבניו של הגאון רבי חיים פאלאג'י זצ"ל, ושמא ושמא ושמא אני טועה. ברשימה הנ"ל כתוב: "על כריכת עותק החלק השני המצוי ב...
על ידי ושא_נס
ו' אוגוסט 03, 2018 2:14 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שכם ת"ו? יריחו ת"ו?
תגובות: 32
צפיות: 1109

Re: שכם ת"ו? יריחו ת"ו?

כמדומני שהתוספת ת"ו הוצמדה לכל עיר בארץ ישראל. היא מפורסמת בעיקר על ארבע הערים הנזכרות, מפני ששם היו הריכוזים היהודיים הגדולים, בשאר הערים לא היה כ"כ הרבה. בפירוש זכור לי הביטוי הזה גם על חיפה ת"ו על חיפה אולי יש בהתייחסויות על הרב ולבש הכהן וכה תברכו (או בהתייחסויות ממנו) הוא עלה לח...
על ידי ושא_נס
ה' אוגוסט 02, 2018 10:45 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חידה נאה
תגובות: 9
צפיות: 682

Re: חידה נאה

הרבה התייגעתי כדי להגיע לשאלה הזו, והיכולת לשאול אותה היא רק דרך מישוש רב בספרים רבים על מהדורותיהם השונות, והשוואת שערים וטפסים וכיו"ב, ורק לאחר מעשה אפשר להגיע לתובנה הנ"ל ולחוד חידה זו.
על ידי ושא_נס
ה' אוגוסט 02, 2018 7:34 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חידה נאה
תגובות: 9
צפיות: 682

חידה נאה

רגילים אנו שספר שהוא נטול שער הוא "פגום", וערכו הממוני פחות, והיחס אליו הוא כספר "חסר" ומדרג פחות מספר שלם שיש בו שער. כמובן שזה נכון ואמיתי. אך עם זאת קיימים ספרים שנדפסו עם שערים אך לאחר זמן השער הוסר, ועובדת היותם נטולי שער היא סיבת היותם ידועים ורשומים וקיימים, וכעין תועלת יש...
על ידי ושא_נס
ה' אוגוסט 02, 2018 6:39 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רשימת אתרים ואשכולות לסריקות כת"י וספרי דפוס עתיקים
תגובות: 328
צפיות: 63003

Re: רשימת אתרים ואשכולות לסריקות כת"י וספרי דפוס עתיקים

ספר דרך ה' לרמח"ל דפו"ר אמסטרדם תרנ"ו - סרוק ברשת?
יישר כוח
על ידי ושא_נס
ד' אוגוסט 01, 2018 6:03 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 711
צפיות: 45415

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

אפריין נמטייכו החכם איש צפת והחכם בקרו טלה.
טעיתי בחופזי ברושמי כי ספר הגן דפו"ר הוא פראג שע"ב.
חשבתי שהוא דפו"ר, ויען אינו בספריה בירושלם ת"ו ואינו במאגרים אמרתי אעלה כאן הנ"ל, אך עתה שמתברר שהוא בכלל לא דפו"ר באמת שאין משהו חשוב בו.
יישר כוח על העזרה הרבה
על ידי ושא_נס
ג' יולי 31, 2018 10:10 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2193
צפיות: 196209

Re: אשכול אביעה חידות

ספרים שנדפסו עם שערים אך לאחר זמן השער הוסר, ועובדת היותם נטולי שער היא סיבת היותם ידועים ורשומים וקיימים, וכעין תועלת יש בכך שהם נפגמו ושערם ניטל, ולו היו שעריהם עמהם הזיהוי שלהם היה קשה להפליא.
על ידי ושא_נס
ג' יולי 31, 2018 9:43 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 711
צפיות: 45415

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

בספר דברי חכמים (פוחוביצר), סולת בלולה או"ח סימן פ"ט ס"ק יו'ד דף כ"א ריש ע"א: "וז"ל מהר"א מגרמיזא ואם ביטל תלמיד חכם תפילה בשביל לימודו, אפילו למד כל היום ולימד לאחרים, מעלה עליו כאלו לא למד אותו היום". וכן הוא בבאר היטב שם ס"ק י"ז בשם "הר...
על ידי ושא_נס
ג' יולי 31, 2018 12:55 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: איתור ספרים
תגובות: 0
צפיות: 331

איתור ספרים

בקטלוג של בית המכירות קדם מכירה 59 פריט 161: תלמוד בבלי - מסכת נדרים, נזיר, וסוטה - וילנה, תר"נ-תרנ"ג - העותק של רבי יעקב שלום סופר מבודפסט - עם חותמתו והגהותיו הרבות תלמוד בבלי, מסכת נדרים, נזיר וסוטה. וילנה, תר"נ-תרנ"ג 1892-1889. דפוס האלמנה והאחים ראם. העותק של רבי יעקב שלום ס...
על ידי ושא_נס
ב' יולי 30, 2018 9:29 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 711
צפיות: 45415

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

יישר כוח מרובה על העזרה.
על ידי ושא_נס
ב' יולי 30, 2018 7:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 711
צפיות: 45415

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

בספר דברי חכמים (פוחוביצר), סולת בלולה או"ח סימן פ"ט ס"ק יו'ד דף כ"א ריש ע"א: "וז"ל מהר"א מגרמיזא ואם ביטל תלמיד חכם תפילה בשביל לימודו, אפילו למד כל היום ולימד לאחרים, מעלה עליו כאלו לא למד אותו היום". וכן הוא בבאר היטב שם ס"ק י"ז בשם "הרו...
על ידי ושא_נס
ב' יולי 30, 2018 6:07 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מסכת סופרים - לקראת הוצאת מהדורה חדשה !
תגובות: 16
צפיות: 1429

Re: מסכת סופרים - לקראת הוצאת מהדורה חדשה !

על פי הבנתי הדלה במהדורה החדשה הנ"ל לא מתכננים להדפיס כל המפרשים למסכת סופרים, ויש מפרשים שיודפסו למחצה. דומני כי כזה הוא ספר נחלת אריאל ומעון אריות, ספר כסא רחמים לחיד"א, וספר מקרא סופרים ועטור סופרים, שבהמדורה החדשה לא ידפיסום בשלמות אלא רק מדור אחד מהם. ולע"ד אין זה מן הראוי לעשות ...
על ידי ושא_נס
א' יולי 29, 2018 9:09 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שכם ת"ו? יריחו ת"ו?
תגובות: 32
צפיות: 1109

Re: שכם ת"ו? יריחו ת"ו?

כמדומני שהתוספת ת"ו הוצמדה לכל עיר בארץ ישראל. היא מפורסמת בעיקר על ארבע הערים הנזכרות, מפני ששם היו הריכוזים היהודיים הגדולים, בשאר הערים לא היה כ"כ הרבה. בפירוש זכור לי הביטוי הזה גם על חיפה ת"ו על חיפה אולי יש בהתייחסויות על הרב ולבש הכהן וכה תברכו (או בהתייחסויות ממנו) הוא עלה לח...
על ידי ושא_נס
ו' יולי 27, 2018 6:49 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רשימת אתרים ואשכולות לסריקות כת"י וספרי דפוס עתיקים
תגובות: 328
צפיות: 63003

Re: רשימת אתרים ואשכולות לסריקות כת"י וספרי דפוס עתיקים

מחפש סריקה של ספר שם משמואל על התורה דפוס ראשון פיעטרקוב-ווארשא.
תודה רבה
על ידי ושא_נס
ו' יולי 27, 2018 6:27 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: התייחסות אחרונים לציוני העין משפט לרבי יהושע בועז
תגובות: 89
צפיות: 13136

Re: התייחסות אחרונים לציוני העין משפט לרבי יהושע בועז

ושא נס, תודה רבה. נראה א"כ שהוא לא הוסיף כלום מלבד ציוני המ"מ והכל רק הוספות מאוחרות. נזכרו כאן לעיל עוד כו"כ מ"מ, עברת על הכל? לא עברתי על הכל בצורה שיטתית. תרכז כאן הרשימה, ותחילה תבדוק בדפוס בסיליאה. אח"כ אבוא אחריך ואשלים דבריך בע"ה. ועדיין אני מחכה לתשובת החכם איש...
על ידי ושא_נס
ו' יולי 27, 2018 1:23 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: התייחסות אחרונים לציוני העין משפט לרבי יהושע בועז
תגובות: 89
צפיות: 13136

Re: התייחסות אחרונים לציוני העין משפט לרבי יהושע בועז

חזרה לנושא המקורי: אני מחפש דוגמא/ות להתיחסות של האחרונים לציוני עין משפט, קושיות (על שלפי הצבת הציון נראה דקי"ל כפלוני בעוד שבאמת קי"ל כזולתו וכיו"ב) ואולי אפילו ביאורים והרווחות לפי"ד, כאלו המלמדים על יחס והערכה לגדלותו של המציין הוא רבי יהושע בועז לבית ברוך. תודה מראש לכל העו...
על ידי ושא_נס
ו' יולי 27, 2018 1:17 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: התייחסות אחרונים לציוני העין משפט לרבי יהושע בועז
תגובות: 89
צפיות: 13136

Re: התייחסות אחרונים לציוני העין משפט לרבי יהושע בועז

איש_ספר כתב:כתבתי שבתלמוד שנדפס בשט"ו נזכר בברכת המתים".

לאיזה תלמוד הכונה? איזה דפוס?
אולי המכוון רי"ף?
יישר כוח
על ידי ושא_נס
ו' יולי 27, 2018 1:09 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: התייחסות אחרונים לציוני העין משפט לרבי יהושע בועז
תגובות: 89
צפיות: 13136

Re: התייחסות אחרונים לציוני העין משפט לרבי יהושע בועז

עשוי לנחת כתב:נדה כח. [אם זה נקרא] ציינו כבר?
באות ג שם, הוא מכניס הערה לעי' במ"מ שתמה על הרמב"ם מדוע השמיט דין


בדפוס ויניציאה שי"א שם דף כח ע"א אין שום ציון ותוספת של ר' יהושע בועז. זו תוספת מדפוס מאוחר.
על ידי ושא_נס
ו' יולי 27, 2018 1:00 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: התייחסות אחרונים לציוני העין משפט לרבי יהושע בועז
תגובות: 89
צפיות: 13136

Re: התייחסות אחרונים לציוני העין משפט לרבי יהושע בועז

כמה עגום. ההערה בעין משפט שבועות טז, א: 'ואזדא לה תמיהת הכס"מ'. גם היא אינה יכולה להיות של ר' יהושע בועז, ר' יהושע בועז נפטר בשנת שט"ו והכס"מ נדפס רק בשל"ד. במסכת שבועות שם דף טז ע"א אין שום ציון של ר' יהושע בועז לרמב"ם, וכל מה שמצאו פה לעיל אינו לר' יהושע בועז אלא נוס...
על ידי ושא_נס
ה' יולי 26, 2018 11:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: התייחסות אחרונים לציוני העין משפט לרבי יהושע בועז
תגובות: 89
צפיות: 13136

Re: התייחסות אחרונים לציוני העין משפט לרבי יהושע בועז

במסכת זבחים שם דפוס ויניציאה שי"א (אשר בו נדפסו לראשונה הוספות ר"י בועז), אין כלל ציון לרמב"ם עם התוספת הנ"ל.

והרבה מאד אפשר להעיר ולתקן בכל האשכול הזה לאורך ולרוחב על פי דפוסי התלמוד הישנים, ורק מאשכול זה לבד ניכרת חשיבותם של דפוסים אלו אשר חסרים הם בכל המאגרים.
על ידי ושא_נס
ד' יולי 25, 2018 9:56 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מהרש"א ומהרש"ל
תגובות: 0
צפיות: 153

מהרש"א ומהרש"ל

בס"ד האם יתכן כי במקומות בהם הגיהו את ה"גמרות החדשות" על פי ספר חכמת שלמה למהרש"ל, בא מהרש"א ומשיג רק על "גמרות חדשות" ולא על מהרש"ל עצמו? דוחק לומר שמהרש"א לא הבין מעצמו שההגהות בגמרות הישנות נעשו על פי מהרש"ל, יען היה לו ספר חכמת שלמה, והוא מן הסתם...

עבור לחיפוש מתקדם