החיפוש הניב 1038 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי ושא_נס
ד' פברואר 20, 2019 12:02 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 1710
צפיות: 105903

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

בספר מצב הישר ח"א (ווילנא תרמ"א) לר' שניאור זלמן דובער אנושיסקי ז"ל סימן ה: "כי ידוע גירסת הגמרא בבלי היא עקרית בכל, וכמו שכתבתי בעזרת ה' יתברך בתשובה אחרת שיותר טוב לפנינו לדחוק בלשון הספרים חיצונים כמדרש ופסיקתא ומסכתות קטנות וספר הזוהר בכללם כדי להשאיר גירסת התלמוד בבלי בריווח...
על ידי ושא_נס
ג' פברואר 19, 2019 9:20 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 637
צפיות: 70363

Re: רבי יהושע אברהם מזיטאמיר

מחפש פרטים על מח"ס גאולת ישראל, אוסטרהא תקפ"א, ר' יהושע אברהם מזיטאמיר. במצורף פה נאמר כי "מלבד כמה ידיעות המופיעים בין שיטי הספר, אין ידועים שום פרטים אודות המחבר". ייש"כ מרובה. ** מחפש תאריך פטירתו של הרב אברהם חזקוני מחבר ספר שתי ידות ועוד. נולד בשנת שפ"ז, ונפטר אחר...
על ידי ושא_נס
ג' פברואר 19, 2019 12:45 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 637
צפיות: 70363

Re: רבי אליהו קאלעסניקער

מחפש פרטי לידה ופטירה מוסמכים של הרב בנימין מרדכי סנדומירסקי, מח"ס ודברת ב"ם. כנראה נפטר תשמ"ה. היש מקור מהימן לזה? אחיו כותב בהקדמה שהוא נקבר בהר המנוחות. בזו ההקדמה נכתב בסמוך גם תאריך פטירתו - עש"ק כ"ה טבת תשמ"ה. ייש"כ מרובה. ** מחפש פרטים על מח"ס גאולת יש...
על ידי ושא_נס
ב' פברואר 18, 2019 9:46 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 637
צפיות: 70363

Re: רבי אליהו קאלעסניקער

מחפש פרטים על הרב אליהו קאלעסניקער, מחבר כמה ספרים, ולכאורה האחרון שבהם נדפס תרע"ה. ייש"כ פרטים עליו בספר "שופריה דרבי יוחנן" ראחמיסטריווקא. ייש"כ מרובה. לצערי הספר אינו מצוי אצלי. אפשר בטובך מ"מ מדוייק? ואם לא יכבד עליך אודך מאד אם תעלה כאן העמ' הנצרכים משם בענין הרב ...
על ידי ושא_נס
א' פברואר 17, 2019 10:30 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 637
צפיות: 70363

Re: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆

מחפש פרטים על הרב צבי הירש כהן, מח"ס מוסר משכיל, ווארשא תרנ"ד.
היה מצאצאי הש"ך.
ייש"כ
על ידי ושא_נס
א' פברואר 17, 2019 1:24 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כתר ארם צובה - ס"ת של הרמ"א
תגובות: 18
צפיות: 2468

Re: כתר ארם צובה - ס"ת של הרמ"א

מה המקורות היותר מוסמכים על הקשר בין מרן ר' יוסף קארו זצ"ל בצפת, עם מור"ם זצ"ל בקראקא? מאיזו שנה החליפו אגרות ביניהם? מה המקורות היותר מוסמכים לכך? תמיד תהיתי אם מרן ר' יוסף קארו ידע שהדפיסו בפולין בשנת ש"ל את ספרו הקצר על או"ח עם הגהות מור"ם. ביקשו רשותו? לא היה צריך ר...
על ידי ושא_נס
ה' פברואר 14, 2019 2:42 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הרמזים בס' מרדכי
תגובות: 6
צפיות: 148

Re: הרמזים בס' מרדכי

בשאלות ותשובות חוות יאיר סי' פא: וראיתי בשו"ת ר"א ששון הנ"ל שלסתור המנהג ולתקן דבר חדש במקום דאיכא פסידא להאי ורווחא להאי פשיטא דלא מצי (ע' מרדכי פ' הגוזל בתרא מ"ש בשם ר"ת סי' רמ"ז). בדפוסים שלנו הוא רמז\סי' קפג. בדפוס ריווא הנ"ל שכנראה היה לעיני הרב חוות יאיר זה ...
על ידי ושא_נס
ה' פברואר 14, 2019 10:09 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 637
צפיות: 70363

Re: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆

ייש"כ עצום החכם טברייני נר"ו והחכם הברכה המשולשת נר"ו. יש לפחות שנת פטירה משוערת של הרב רייטבארד? * מחפש פרטי הרב יהושע יוסף פיינבערג זצ"ל מחבר הספר המשובח טובא עזרת כהנים ב' חלקים (ווארשא תרל"ג-תרל"ז). בשנים האחרונות ספרו נדפס מחדש, אלא שאין במבואו פרטים על לידתו ואפיל...
על ידי ושא_נס
ב' פברואר 11, 2019 8:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 595
צפיות: 8067

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

השערה בעלמא, אולי רבי העשיל כ"ץ המגיה של שנות אליהו להגר"א יש בזה משהו. ונצטרך לומר שכתב את הערותיו לאדר"ן בסוף ימיו, שהרי הוא נפטר בשנת תקע"ג. ייש"כ לך ולהחכם שברי לוחות. בטופס אדר"נ עם ההגהה הנ"ל, אין עוד הגהות שלו, אלא זו הגהה יחידאית. כ"י של רבי העשיל הנ&...
על ידי ושא_נס
ב' פברואר 11, 2019 1:01 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 595
צפיות: 8067

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

רצו"ב תמונה ממסכת אבות דרבי נתן דפוס סלאוויטא תקס"ה ריש פרק כה
היש מי שיודע ומזהה מי בעל ההגהה?
שמו העשיל, אך מעבר לזה אין שום פרט. גם לא בשער הכרך.
ייש"כ
על ידי ושא_נס
ב' פברואר 11, 2019 12:15 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 595
צפיות: 8067

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

בס"ד בספר ציון לנפש שלמה ח"א (ווילנא תרמ"א) הועתקו בכמה מקומות הגהות של ר' בצלאל הכהן מווילנא זצ"ל על הירושלמי. האם הגהות אלו נדפסו שם לראשונה ונעתקו מכי"ק של ר' בצלאל הכהן, או שהן נדפסו קודם במקום אחר? ר' בצלאל הכהן נולד תק"ף ונפטר תרל"ח. מחבר ספר ציון לנפש שלמה ל...
על ידי ושא_נס
א' פברואר 10, 2019 6:08 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ציורים בספרי הלבושים
תגובות: 0
צפיות: 104

ציורים בספרי הלבושים

בס"ד בספר הלבוש יש בכמה וכמה מקומות שהמחבר צייר ציורים השייכים לספרו בענינים הלכתיים ועוד, במטרה להמחיש ולהבהיר תוכן דבריו. ראיתי התנצלות של אחד המדפיסים על ציורים אלו שיש מקומות שלא נדפסו כראוי באשמת המדפיס. האם מישהו כתב משהו מקיף על הציורים הללו? באשכול סמוך הראו על שיבוש בציור במהדורת זכרון...
על ידי ושא_נס
א' פברואר 10, 2019 3:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סריקות של דפוסי ונציה - בומברג ויושטיניאן - ושערי ציון
תגובות: 17
צפיות: 2212

Re: סריקות של דפוסי ונציה - בומברג ויושטיניאן - ושערי ציון

משהו יודע איכן אפשר להשיג צילומים של דפוס וינציה, (באתר פרידברג יש אך פעמים שחסרים בו דפים) האם אני אוכל למצוא אותם בצילומים אחרים לדוגמא בבא קמא ב ע"ב והלאה אם הזכרת את אתר פרידברג מן הסתם כונתך לויניציאה הראשון, ר"ף-רפ"ג, והמהדורה הזו בכללותה צולמה פעמיים (השניה מהראשונה). מהדורות ...
על ידי ושא_נס
ו' פברואר 08, 2019 2:22 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 637
צפיות: 70363

Re: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆

מחפש פרטי לידה ופטירה על הרב אברהם יחיאל פישל מטרעבוולא, מחבר ספר אמרי צרופה, ברלין תקט"ז. ייש"כ * מחפש פרטי לידה ופטירה של הרב שאול הכהן קצנלסון מווילנא, מחבר ספר אמרי בינה, לעמבערג תרכ"ז. היה גאון גדול ומפורסם, ונזכר בשו"ת שואל ומשיב. ייש"כ * מחפש פרטי הרב משה וויס מחבר ספ...
על ידי ושא_נס
ד' פברואר 06, 2019 10:47 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 637
צפיות: 70363

Re: רבי זרח איידליץ מפראג - בעל אור לישרים - בירור תאריך פטירתו

בכל המקומות כותבים כי נפטר בשנת תקמ"ו, על סמך הגימטריה "יתלונן" שנכתבה על מצבתו. ספרו "אור לישרים" נדפס בפראג תקמ"ה - לאחר פטירתו. הסכמת הנודע ביהודה לספר הנ"ל, שנכתבה בכסלו תקמ"ה, מוזכר הגאון המנוח רבי זרח זכר צדיק לברכה. בשו"ת נודע ביהודה תניינא, או&qu...
על ידי ושא_נס
ג' פברואר 05, 2019 9:58 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 637
צפיות: 70363

Re: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆

יישר כוחך הרב נהר שלום.
ועדיין לא הגענו לשנת לידתו הברורה של הרב יעקב יהושע פרומן זצ"ל.
שמא הבקיאים בחכמי המקום והתקופה יכולים לחשב ולשער אימתי נישא ועפ"ז אימתי נולד.
על ידי ושא_נס
ב' פברואר 04, 2019 3:13 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: חכמים הנקראים בשם: פנחס הלוי הורוויץ
תגובות: 50
צפיות: 6844

Re: חכמים הנקראים בשם: פנחס הלוי הורוויץ

מחפש פרטי הרב פינחס חיים הורוויץ, מחבר ספר פתחא זוטא.
ייש"כ
על ידי ושא_נס
א' פברואר 03, 2019 11:25 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי ישועה הלוי מחה"ס לי לישועה
תגובות: 7
צפיות: 962

Re: יומא דהלולא - רבי ישועה הלוי מחה"ס לי לישועה

לעיל נכתב שהרב ישועה הלוי נפטר תרס"ו. במפעל הביבליוגרפיה: Sys. no. 000176582 Heading Haleṿi, Yeshuʻah Heading ‫ ישועה בן יצחק, הלוי ‬ Seen from ‫ לוי, ישועה בן יצחק ‬ Seen from ‫ הלוי, ישועה בן יצחק ‬ Source Data Record enhanced with data from Bibliography of the Hebrew Book database Source Dat...
על ידי ושא_נס
א' פברואר 03, 2019 5:11 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מהדורה חדשה של "ספר יראים"
תגובות: 22
צפיות: 3374

Re: מהדורה חדשה של "ספר יראים"

היש מי שיודע פרטים על הרב אברהם אבא שיף ז"ל, מחבר ספר תועפות ראם על ספר יראים?
יישר כוח
על ידי ושא_נס
ו' פברואר 01, 2019 12:49 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 595
צפיות: 8067

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

בס' מעשי למלך כת"י [להאדר"ת זצ"ל], בסי' קסא מביא שתי מקורות שלא מצאנו: 1. הלח"מ פ"[א] מגזילה ה"[ב] הקשה לשיטת רמב"ם דאפילו פחות משו"פ אסור לגזול ישראל א"כ מאי פריך בסנהדרין נ"ט א' והרי פחות משו"פ מי איכא מידי דלישראל שרי ולעכו"ם אסור, הרי ...
על ידי ושא_נס
ו' פברואר 01, 2019 1:53 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פענח רזא לפענח רזא שבחידושי מהרש"א!
תגובות: 16
צפיות: 868

Re: פענח רזא לפענח רזא שבחידושי מהרש"א!

במפעל הביבליוגרפיה רשמו בספר קצור מזרחי (פראג שס"ד ואילך), שהיה לפני מחברו ספר פענח רזא בכ"י.
למזכרת ארשום כי יש טעם לבדוק אם יש זיקה בין מה שמהרש"א מזכיר בשם פענח רזא, עם המובא והנזכר בקצור מזרחי בשם פענח רזא.
ושמא יהיו הקבלות וכיו"ב.
על ידי ושא_נס
ו' פברואר 01, 2019 1:15 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הג"ר צבי יצחק אברמוביץ זצ"ל
תגובות: 42
צפיות: 4071

Re: הג"ר צבי יצחק אברמוביץ זצ"ל

אימתי נולד הג"ר צבי יצחק אברמוביץ? במערכות הספריה הלאומית כתוב 1939, ואנחנו לא נדע אם הכונה תרצ"ט או אפילו תחילת ת"ש. ייש"כ חשון ת"ש עי' בספרו של אחיו שיבדל לחיים ואורך יוש"ט - "איש חי רב פעלים" ריש פרק כב [עמ' 333 מעמודי האוצר] שהבר מצוה שלו הי' מוצש"ק ...
על ידי ושא_נס
ו' פברואר 01, 2019 12:20 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: פטירת הגאון רבי יצחק מאיר בן מנחם
תגובות: 26
צפיות: 2856

Re: פטירת הגאון רבי יצחק מאיר בן מנחם

ברמן כתב:רבי דוב זוכובסקי - נולד בשנת תרנ"ו
.


אפשר מקור לזה בבקשה?
במערכות הספריה הלאומית כתבו בשם עתון הצופה שנולד בשנת תרנ"ח.
יישר כוח.
על ידי ושא_נס
ה' ינואר 31, 2019 7:41 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הג"ר צבי יצחק אברמוביץ זצ"ל
תגובות: 42
צפיות: 4071

Re: הג"ר צבי יצחק אברמוביץ זצ"ל

אימתי נולד הג"ר צבי יצחק אברמוביץ?
במערכות הספריה הלאומית כתוב 1939, ואנחנו לא נדע אם הכונה תרצ"ט או אפילו תחילת ת"ש.
ייש"כ
על ידי ושא_נס
ה' ינואר 31, 2019 7:20 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 595
צפיות: 8067

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

דף עג סוף ע"ב ממש בדפוס אמשטרדם תפ"ה. והרב טירת כסף נפטר ת"ץ.
על ידי ושא_נס
ה' ינואר 31, 2019 6:12 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 637
צפיות: 70363

Re: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆

מחפש פרטים על הרב דוד מרקוביץ, מחבר ספר "שיטת רש"י", ירושלם תשמ"ה. בין החיים? מתי נולד? תרפ"ב - תש"ס ייש"כ. אשמח לידע אסמכתא לשנת פטירתו. ג"כ הרה"ח אגראהן נ"י מתי נולד הרה"ח אגראהן נ"י? נראה כי יש כמה חכמים בשם זה, שנולדו בשנים נפרדות, ואי...
על ידי ושא_נס
ה' ינואר 31, 2019 6:10 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 637
צפיות: 70363

Re: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆

ייש"כ מרובה לכל המשיבים בכל השאלות והענינים דלעיל. ינוחו ברכות על ראשכם איש איש כמעלתו ויקרתו.
*
מחפש פרטי הרב אברהם בכרך מפתח תקוה, מחבר ספר באר אברהם, פ"ת תש"ס.
לכאורה נולד תרפ"א. האם עודנו חי עמנו היום כבן ק' שנה? אם נפטר אימתי נפטר?
ייש"כ
על ידי ושא_נס
ה' ינואר 31, 2019 4:22 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הרב זאב הכהן הוברמן זצ"ל
תגובות: 6
צפיות: 1248

Re: ברוך דיין האמת--הרב זאב הכהן הוברמן זצ"ל

לפני כמה ימים בתחילת ימי החג נסתלק מהאי עלמא אחד מגדולי הדור שבאמריקא ושמו הרב הגאון זאב הכהן הוברמן זצוק"ל. הוא היה בן 82 שנים במותו. נמנה בין תלמידי מרן הגר"א קוטלר זצ"ל בתקופה של הרב אלי' שוועי זצ"ל והרב לייב היימן זצ"ל (רבה של שכונת בית וגן) ויבלח"ט הרב אהרן פלדמן ...
על ידי ושא_נס
ה' ינואר 31, 2019 4:14 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 637
צפיות: 70363

Re: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆

יישר כוח מרובה הרב שברי לוחות. דבריך שלמים ומכוונים. * מחפש תאריך לידתו של הרב עמרם צבי גרינוולד, נכדו של הרב ערוגת הבשם. הוא נפטר בשנת תשי"א בקצרות שנים. בפורום אחר יש אשכול גדול על משפחה זו, שמא טמון שם הפרט המבוקש. http://198.153.76.147/forum/viewtopic.php?t=17934&start=50 * מחפש תאריך ל...
על ידי ושא_נס
ה' ינואר 31, 2019 2:19 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דברי בעל חוות יאיר (מכת"י) - אם יהוידע היה כהן גדול
תגובות: 3
צפיות: 226

Re: דברי בעל חוות יאיר (מכת"י) - אם יהוידע היה כהן גדול

עיין אבות הראש ח"א דף מח בכל הענין ובהשמטות לשם, ולא הניח אחריו לקש"ו.
על ידי ושא_נס
ד' ינואר 30, 2019 9:02 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 637
צפיות: 70363

Re: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆

מחפש תאריך לידה של הרב משה רוטנברג, מחבר ספר בכורי אביב. ייש"כ תרפ"ב ייש"כ מרובה מאד בטובך אם אפשר מקורות לדבריך גבי הרב נחלת משה והרב בכורי אביב, וביותר גבי הרב בכורי אביב. תודה וברכה מעיון בעיתוני התקופה ניתן לראות שבעל נחלת משה נפטר בהיותו בן ל"ט ועל הביכורי אביב ראיתי בכמה מ...
על ידי ושא_נס
ד' ינואר 30, 2019 7:59 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 637
צפיות: 70363

Re: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆

מחפש תאריך לידה של הרב משה רוטנברג, מחבר ספר בכורי אביב. ייש"כ תרפ"ב ייש"כ מרובה מאד בטובך אם אפשר מקורות לדבריך גבי הרב נחלת משה והרב בכורי אביב, וביותר גבי הרב בכורי אביב. תודה וברכה * באתר בית התפוצות: "עם רבני הארלאו נמנה ישראל איזאקסון, ציר בפארלאמנט הרומני לשעבר, שעלה לישר...
על ידי ושא_נס
ד' ינואר 30, 2019 11:53 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מדוע כותבים שנת תקמ"ל תקמו"ל תקמט"ל וכדומה?
תגובות: 32
צפיות: 817

Re: מדוע כותבים שנת תקמ"ל תקמו"ל תקמט"ל וכדומה?

קבל דוגמא מספר לא רק קודם שנת ת"ק, אלא אף קודם שנת ת'. בספר עמוד עבודה (לובלין שצ"ט) עמוד גמילות חסדים בראשו: "שבשנה שעברה שנת שצח"ל היתה עצירת גשמים כמעט בכל הארצות, וצריך לתלות במדה כנגד מדה...". (במפעל הביבליוגרפיה נרשם הספר הנ"ל כלובלין שצ"ו, ואינו אלא שיבוש. ...
על ידי ושא_נס
ד' ינואר 30, 2019 11:10 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 637
צפיות: 70363

Re: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆

מחפש פרטים על הרב דוד מרקוביץ, מחבר ספר "שיטת רש"י", ירושלם תשמ"ה. בין החיים? מתי נולד? תרפ"ב - תש"ס ייש"כ. אשמח לידע אסמכתא לשנת פטירתו. *** מחפש את שנת לידתו של הרב עוזיאל משה רוטשטין, מח"ס נחלת משה (נפטר תשל"ג) ייש"כ *** מחפש תאריך לידה של הרב מש...
על ידי ושא_נס
ד' ינואר 30, 2019 4:13 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מדוע כותבים שנת תקמ"ל תקמו"ל תקמט"ל וכדומה?
תגובות: 32
צפיות: 817

Re: מדוע כותבים שנת תקמ"ל תקמו"ל תקמט"ל וכדומה?

השיבוש בסימן מא מצוי כבר באשלי רברבי פראג תנ"ד.

מן הסתם בדבריך יש לתקן ווילהרמרש דארף תל"ז במקום אמשטרדם תל"ז.
על ידי ושא_נס
ד' ינואר 30, 2019 1:30 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 1710
צפיות: 105903

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

ספר חלק יעקב (גרינוואלד, סעאיני תרפ"ג) דף לו ע"א: "ואפשר לפרש על פי שפירשתי הפסוק במשלי (כ"ח כ"ג) מוכיח אדם אחרי חן ימצא, דהנה כתיב [עמוס ה יו'ד] שנאו בשער מוכיח, וכתיב [משלי ט ז] יוסר לץ לוקח לו קלון, וכל המוכיח יתרבו לו שונאים, כמאמר חכמים ז"ל [כתובות קה ב] האי צורבא ...
על ידי ושא_נס
ד' ינואר 30, 2019 1:19 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי יהושע אלטר ווילדמאן מקאנסקיוואליע-ירושלים
תגובות: 12
צפיות: 1076

Re: רבי יהושע אלטר ווילדמאן מקאנסקיוואליע-ירושלים

חלמישצור כתב:המכתבים שהביא כאן הרב ברוז בהחלט מעניינים ומחכימים. תודה רבה.

הרב ושא נס, פקפוקך באמור באתר הר הזיתים - בהחלט במקום!
ראה שערי ציון, ניסן-סיון תרצ"ד [יד, ז-ט], עמ' מה
שערי ציון - ניסן-סיון תרצד יד ז-ט - עמ מה.png


ייש"כ לרוב.
על ידי ושא_נס
ד' ינואר 30, 2019 12:18 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מדוע כותבים שנת תקמ"ל תקמו"ל תקמט"ל וכדומה?
תגובות: 32
צפיות: 817

Re: מדוע כותבים שנת תקמ"ל תקמו"ל תקמט"ל וכדומה?

ש"ך יו"ד סימן מא אות יב דף כז ע"א בדפו"ר קראקא ת"ו-ת"ז: "בשחיטות החדשות שנדפסו בלובלין שנת תד"ל". ופשוט שכונתו ת"ד לפ"ק. בדפוסים מאוחרים שיבשו לשנת תל"ד, וזה דברי חלומות ודמיונות. ובמהדורת מכון ירושלם לנכון "ת"ד לפ"ק". א...
על ידי ושא_נס
ג' ינואר 29, 2019 7:39 pm
פורום: ימות עולם
נושא: חוקר לרבני אזמיר ותורכיה, ורבני המזרח בכלל
תגובות: 14
צפיות: 475

Re: חוקר לרבני אזמיר ותורכיה, ורבני המזרח בכלל

אברהם את ידו ח"א דף קכה ע"ד.
http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.asp ... &pgnum=254
וראה עוד שם בתחילת הדרוש

יש מידע מוצק מתי הרב ביז'ה נולד?
לפי חישובים שעשיתי לכל המאוחר בסביבות תק"ע. אולי אפילו תק"ס. יותר מסתבר. אבל אין לי ידיעה מוחצת בזה.
על ידי ושא_נס
ג' ינואר 29, 2019 7:38 pm
פורום: ימות עולם
נושא: אני מחפש מידע על העיירה...
תגובות: 17
צפיות: 4787

Re: אני מחפש מידע על העיירה...

נזכר פה לעיל הרב שמריהו אפפלבוים.
היש מי שיודע מתי הוא נפטר?
בתרפ"ו היה חי
ייש"כ

עבור לחיפוש מתקדם