מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 1213 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי ושא_נס
א' יולי 05, 2020 8:41 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הגהות יעב״ץ - עשר בני קטורה
תגובות: 3
צפיות: 144

Re: הגהות יעב״ץ - עשר בני קטורה

במסכת שבת דף קיא ע"א בעותק של היעב"ץ, אין ההגהה הנ"ל. צריך לומר שמקורה במהדורה בתרא בספרו קולן של סופרים.
על ידי ושא_נס
ג' יוני 30, 2020 8:41 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הלכות דעות לרמב"ם בתוך ארבעה טורים
תגובות: 17
צפיות: 1293

Re: הלכות דעות לרמב"ם בתוך ארבעה טורים

ספר ארבעה טורים נדפס בשנות הרי"ש לרוב. בדקתי בכל הדפוסים שנדפסו עד שנת רס"ד, וברובם יש הלכות דעות, ובמיעוטם אין. יש עוד כמה וכמה דפוסים עד שנת שי"ן, ואין פנאי לבודקם עתה. אצלי ברור כשמש כי ריב"ה עצמו הוא שקבע הלכות אלו בספרו, ואין לתלות זה במדפיסים. וגם הלשון בתחילת הלכות אלו ובס...
על ידי ושא_נס
א' יוני 28, 2020 1:08 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 1268
צפיות: 138584

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

בס"ד. בספר מאיר נתיב ח"ב בשער הספר: "... וזה פירוש [ירמיה לא כ] הציבי לך ציונים, סימנים לתורה [עירובין נד ב], כדי שלא ישכח. וזה פירוש אבות דרבי נתן פרק כ"ג על דברי תורה יהא מצויינין לך זה בצד זה [וכו', ואומר] [משלי ו כא] קשרם על לוח לבך תמיד ענדם ענק (תיבה זו אינה בפסוק) על גרגו...
על ידי ושא_נס
ו' יוני 26, 2020 5:55 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: זיהוי כותב בספר בית לאבות (ירושלם תרס"ה)
תגובות: 9
צפיות: 954

Re: זיהוי כותב בספר בית לאבות (ירושלם תרס"ה)

ייש"כ מרובה.
אבל הדברים אינם מוכרחים לגמרי לענ"ד. ועדיין אין פה קביעה נחרצת שהוא מהמחבר עצמו, ושמא הדברים מאחד מבניו.
לעיל נכתב פה שיש מי שמצוי אצלו מהדורה חדשה, מענין כיצד פתרו זה בה אם בכלל נגעו בזה.
על ידי ושא_נס
ב' יוני 15, 2020 1:37 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 1268
צפיות: 138584

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

בס"ד. בספר מאיר נתיב ח"ב בשער הספר: "... וזה פירוש [ירמיה לא כ] הציבי לך ציונים, סימנים לתורה [עירובין נד ב], כדי שלא ישכח. וזה פירוש אבות דרבי נתן פרק כ"ג על דברי תורה יהא מצויינין לך זה בצד זה [וכו', ואומר] [משלי ו כא] קשרם על לוח לבך תמיד ענדם ענק (תיבה זו אינה בפסוק) על גרגו...
על ידי ושא_נס
ב' יוני 15, 2020 1:34 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: זיהוי כותב בספר בית לאבות (ירושלם תרס"ה)
תגובות: 9
צפיות: 954

Re: זיהוי כותב בספר בית לאבות (ירושלם תרס"ה)

בס"ד בספר בית לאבות (ירושלם תרס"ה) סוף מסכת אבות דף עז ע"ב: "כל מה שברא הקב"ה בעולמו... על כן אמרתי להביא פה מה שנמצא בכתבים מבהמ"ח. בענין מה שאמר הקב"ה לאדה"ר ואכלת את עשב השדה...." מי הוא בן המחבר? (ואולי בני המחבר? עי"ש סימן יא דף ק ע"ב) ייש...
על ידי ושא_נס
ה' יוני 11, 2020 2:44 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 1268
צפיות: 138584

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

בס"ד. בספר מאיר נתיב ח"ב בשער הספר: "... וזה פירוש [ירמיה לא כ] הציבי לך ציונים, סימנים לתורה [עירובין נד ב], כדי שלא ישכח. וזה פירוש אבות דרבי נתן פרק כ"ג על דברי תורה יהא מצויינין לך זה בצד זה [וכו', ואומר] [משלי ו כא] קשרם על לוח לבך תמיד ענדם ענק (תיבה זו אינה בפסוק) על גרגור...
על ידי ושא_נס
ג' יוני 02, 2020 1:37 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 1196
צפיות: 258898

Re: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆

מחפש בטובכם מידע על תאריכי לידה ופטירה , של הגאון הרב שבתי כץ זצ"ל, מחבר ספר מאיר נתיב על הש"ס.
בחיפוש מהיר שעשיתי לא מצאתי שנקבו בתאריך פטירה מדוייק שלו.
תודה וברכה
על ידי ושא_נס
א' מאי 31, 2020 10:23 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שימוש ראשונים במעתיקים, להעתקת לשונות קודמיהם
תגובות: 39
צפיות: 4432

Re: השמטה בהעתקת הבית יוסף / כסף משנה

האם מה שהכס"מ לא העתיק שורה זו הוא מחמת שלא היתה לפניו (במהדו' ונציה רפ"א היא מופיעה), או משום שקיצר את דבריו? . [/quote] מנין לך שמסכת פסחים בדפוס ויניציאה הראשון היא משנת רפ"א? אם איני טועה רצו להקדימה לכולן או שהיא מן הראשונות דשנת ר"ף. יש לה שני סוגי שערים. בדקתי בכל דפוסי א...
על ידי ושא_נס
ג' מאי 26, 2020 11:54 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספרי הגאון ר' יוסף זכריה שטרן בדפוס
תגובות: 20
צפיות: 2445

Re: ספרי הגאון ר' יוסף זכריה שטרן בדפוס

זכורני כי באיזה ספר זכרון, או משהו בסגנון, שנדפס לפני לפחות עשרים וחמש שנה, נדפסו הגהותיו של הגאון ר' יוסף זכריה שטערן זצ"ל על מסכת קידושין.
שמא מאן דהוא יודע באיזה ספר זה?
ייש"כ
על ידי ושא_נס
ב' מאי 25, 2020 5:31 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 1268
צפיות: 138584

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

מצאתי כתוב בגליון פירוש המשניות לר"ם פסחים פרק ד, על מה שכתב שם: "שהוא מורה כי כשהלך ממקום שאין עושין למקום שעושין...". נכתב בצידו בכ"י מזרחי עתיק: "מצאתי שכתב דודי ז"ל בפי' המשניות אשר לו כי פה נ"ל טעות, ולא באר הענין...". מי הוא הדוד הזה? לא בדקתי עתה כלל במ...
על ידי ושא_נס
א' מאי 24, 2020 10:11 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דרך חיים למהר"י מנשה?
תגובות: 3
צפיות: 290

Re: דרך חיים למהר"י מנשה?

שאלוניקי תקס"ב למיטב זכרוני.
אולי דרך החיים. קובץ קטן.
דומני כי בתוכחת חיים שלו מציין לאיגרת הרמב"ן שנדפסה שם.
הספר אינו במאגרים.
על ידי ושא_נס
ד' מאי 20, 2020 9:55 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פירוש המשניות להרמב"ם סדר טהרות
תגובות: 7
צפיות: 504

Re: פירוש המשניות להרמב"ם סדר טהרות

בפיה"מ נגעים פ"א סוף מ"א יש כמה גירסאות בדפוסים שונים (לא זכיתי להבין אף אחד מהם) ובמלאכת שלמה (שם) העיר בזה. כבר היה בזמנו (של המלאכ"ש) ב' המהדורות? אם תרחיב קצת ותציג השינויים, אבדוק בע"ה בכל הדפוסים של הרמב"ם של טהרות עד זמנו של הרב מלאכת שלמה (דפוס אחד נדיר ביותר א...
על ידי ושא_נס
ד' מאי 20, 2020 10:55 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: זיהוי כתב יד
תגובות: 22
צפיות: 1594

Re: זיהוי כתב יד

מי הוא ידב"ר?
על ידי ושא_נס
ה' מאי 14, 2020 8:54 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: השמטות ללבוש בסוף ספר לבוש האורה?
תגובות: 12
צפיות: 593

Re: השמטות ללבוש בסוף ספר לבוש האורה?

רצו"ב תמונת לבוש אורח חיים דפוס ראשון לובלין ש"ן. הדעת נותנת כי כונת הלבוש בסוף ספרו לבוש האורה פראג שס"ד לתקן את הנוסח בספרו לבוש אורח חיים דפוס שני לובלין שס"ג (יש שינויים בקטע זה בין שתי ההדפסות). וצריך לבדוק מה המצב בדפוס פראג שס"ט ובדפוס פראג שפ"ג, ועל פי איזה דפוס...
על ידי ושא_נס
ה' מאי 14, 2020 12:02 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דפוס ראשון או כתב יד של הגהות יעב"ץ לש"ס.
תגובות: 23
צפיות: 1994

Re: דפוס ראשון או כתב יד של הגהות יעב"ץ לש"ס.

ידידי החכם זסבה נר"ו, גם באדר"נ פרק ט: "מה משכן עשר אמות אף משה עשר אמות קומתו". אך באדר"נ שתק היעב"ץ (הן בגליוניו כ"י לאדר"נ והן בספרו קש"ס כ"י) מלציין כדרך שציין בברכות ובשבת, ובברכות ובשבת לא ציין לאדר"נ. וצריך טעם. סביר כי גם בספרו אם לבינה ...
על ידי ושא_נס
ד' מאי 13, 2020 11:39 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דפוס ראשון או כתב יד של הגהות יעב"ץ לש"ס.
תגובות: 23
צפיות: 1994

Re: דפוס ראשון או כתב יד של הגהות יעב"ץ לש"ס.

זסבה כתב:יעיין בכתי"ק היעב"ץ כך הוא ברוך שכיוון.
i

כמובן כן הוא גם בספרו קולן ש"ס.
על ידי ושא_נס
ב' מאי 04, 2020 9:18 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עזרה בפענוח ר"ת
תגובות: 538
צפיות: 76653

Re: עזרה בפענוח ר"ת

הנה עוד עותק.
על ידי ושא_נס
ב' מאי 04, 2020 9:12 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ אני מחפש דפוס ראשון של... ◆
תגובות: 76
צפיות: 8127

Re: ◆ אני מחפש דפוס ראשון של... ◆

א איד כתב:ה'תוספות' שבסוף ס' הזהר. יש מי שיודע באיזו מהדורה הודפסו לראשונה?אמשטרדם תע"ה.
זכורני כי לא כל מה שיש בדפוסים המצויים (לרבות ליוורנו עם החיד"א) נמצא שם, אך צריך העמקה ובדיקה.
על ידי ושא_נס
ה' אפריל 30, 2020 2:07 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הכי גרסינן: אתר פרידברג לנוסחאות תלמוד בבלי
תגובות: 46
צפיות: 19282

Re: הכי גרסינן: אתר פרידברג לנוסחאות תלמוד בבלי

בתלמוד דפוס ויניציאה, יש מסכתות שבהדפסות שאחר ההדפסה הראשונה של השנים ר"ף-רפ"ג, הגיהו ותיקנו בהן ודאי ברש"י ופסקי תוספות ורא"ש - על פי כתבי יד. איני יודע מה המצב בתלמוד עצמו ובתוספות, והנושא מצריך בירור מעמיק. במדה ואכן יש שינויים בעיקר התלמוד על פי כתבי יד, הרי כי יש להוסיף אף מ...
על ידי ושא_נס
ב' אפריל 27, 2020 11:35 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חדש מכתב יד | אם לבינה עה"ת - להגאון יעב"ץ
תגובות: 43
צפיות: 3464

Re: חדש מכתב יד | אם לבינה עה"ת - להגאון יעב"ץ

יישר כוח עצום לכבוד הרב העורך של ספר אם לבינה להגאון יעב"ץ זצ"ל. העיסוק בגאון זה שונה ייחודי וקשה במובנים רבים ביחס לעיסוק בכתיבות וחידושי חכמים אחרים מחכמי עמנו, ואפריין נמטייה להרב העורך על מלאכתו החשובה, ועיני ראו ולא זר בטרחתו בזה עם כתיבת ידי קדשו ממש של הגאון יעב"ץ זצ"ל. רק...
על ידי ושא_נס
ש' אפריל 25, 2020 11:49 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 1268
צפיות: 138584

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הציון שלו מכוון עם דפוס סביוניטה שי"ד, דף צח סוף ע"א בגליון, בשורה היחידה הרחבה בתחתית הדף. אין זה אומר שציון זה מכוון רק עם דפוס זה, וצריך בדיקה עוד. יישר כח על התגובה וההשקעה. האם ניתן לראות ברשת ספר זה, או לחילופין להעלות לי קטע זה (דף צח ע"א וע"ב) ? בה"ב ראיתי רק מהדו' ...
על ידי ושא_נס
ה' אפריל 23, 2020 8:09 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תשובות מהר"י ברונא על הלכות פסח
תגובות: 5
צפיות: 839

Re: תשובות מהר"י ברונא על הלכות פסח

תודה רבה. אך במחילה זה ודאי לא דפוס שאלוניקי אלא על פי שאלוניקי. האותיות מוכיחות כן על אתר. נראה כי מה שיש בה"ב הוא דפוס אשכנזי מזרח אירופאי משנות התי"ו רי"ש אשר נדפס לפי שאלוניקי. והרישום בה"ב משובש. מעניין שפחות או יותר במקביל להווסדות הדפוס העברי בברין נדפסו תשובות מהר"י ...
על ידי ושא_נס
ה' אפריל 23, 2020 1:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תשובות מהר"י ברונא על הלכות פסח
תגובות: 5
צפיות: 839

Re: תשובות מהר"י ברונא על הלכות פסח

ברין הנקראת כיום ברנו היא כיום במדינת צ'כיה ולא בגרמניה. איני יודע מה היה בעבר וכיצד הגבולות נתחלקו וכיצד המדינות והמחוזות נתכנו. לפני כמאתיים ושלשים שנה נוסד בה דפוס עברי. דומני כי הוציאו איזה דפים ושרידים של ספרים עבריים וכתבי יד מאיזו גניזה שהיתה בה. *** שו"ת מהר"י ברונא דפוס שאלוניקי -...
על ידי ושא_נס
ה' אפריל 23, 2020 12:53 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 1268
צפיות: 138584

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

לא ממש שייך לאשכול זה בספר בני דוד שכירות פרק יא כתב: אבל הרמב"ן ז"ל שכשפירש זה במלחמותיו אשר מלחמות ה' הוא לוחם בפרק איזהו נשך דף צ"ח וז"ל והוי יודע כי השתבשו רבים בתשובת רבינו הגדול ז"ל שהן סבורין שחולק במשכנתא בחוב שקדם, ולא כן הדבר, אלא חילק בין כשהלוהו על חצירו בתורת מ...
על ידי ושא_נס
ג' אפריל 07, 2020 2:25 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: Re: ספריית הגאון רב"צ קאהן - הסנפטער רב
תגובות: 9
צפיות: 489

Re: מקראות גדולות - איזו מהדורה עדיפה

ראיתי את ספרייתו של הרב קאהן ז"ל. אותו לא הכרתי כמובן. במקום אחר פה דומני יש תמונה שלו בקרן רחוב בוילימסבורג. דומני היה גר ברחוב בעדפארד 613 (למיטב זכרוני די קרוב לרחוב ראטלעדז). וסימנך תרי"ג. לא ספרתי כמובן את כמות הספרים שלו, אך המספר ס' אלפים פריטים נשמע לי מופקע ביותר (אא"כ יש לצר...
על ידי ושא_נס
ד' מרץ 25, 2020 3:47 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: תולדות אהרן - ר' אהרן מפיסארו מתי חי?
תגובות: 13
צפיות: 1792

Re: תולדות אהרן - ר' אהרן מפיסארו מתי חי?

במאמר דלעיל בספרים בלוג מצויה השגה כלפי ציון לדפי דפוס ויניציאה של מסכת ברכות, ובאמת כנראה היא כלפי המאמר במוריה (משום מה הכותב של המאמר בספרים בלוג לא דק בכותבו כי מסכת ברכות ויניציאה רפ"ח היא זו שצולמה בדפוסי הצילום, וזה כמובן שיבוש. ומעיקרא אין דבר כזה, וצ"ל ברכות ויניציאה רפ"ט). ב...
על ידי ושא_נס
ד' מרץ 25, 2020 3:04 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: באיזה גיל חלה בנימין הצדיק?
תגובות: 3
צפיות: 332

Re: באיזה גיל חלה בנימין הצדיק?

המהלך הגאוני שהביא שם בספר אא"ע בשם ספר ש"ח שת"ח כבר מצוי בספר כ"י קדמון משנות התי"ו. ושם בספר אא"ע בסוף דבריו רמז דברי הרב עיון יעקב דלעיל. בעצם הדברים דלעיל גבי חצי ימיו הנני מעתיק מהרשום אצלי ברשימותי: יש להעיר ממה שכתב המפרש (המיוחס לרש"י) דברי הימים ב' סימן לה...
על ידי ושא_נס
א' מרץ 22, 2020 5:57 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: לשונות וביטוים בדברי רש"י ותוספות
תגובות: 150
צפיות: 34963

Re: לשונות וביטוים בדברי התוספות

כתובות צג. תוד"ה דאמרה לה. לא איתפריש שפיר טעמא דהא מילתא. ובד"ה שאח"ז: לא ידע רבי מאי קמ"ל מתניתין כידוע זהו סוגיא עמוקא מאוד ובהגהות עין משפט נר מצוה שם על הדף באות ד' הוא יוצא מחוץ לדרכו ומציין שם בסוגרים ד הרי"ף ביאר כל הסוגיא בעומקה ובאריכות בגבורות עיין שם בהרי"ף...
על ידי ושא_נס
א' מרץ 15, 2020 1:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: על מערכת החיפוש 'אלף' בספריה - וימיה האחרונים עלי אדמות
תגובות: 89
צפיות: 7263

Re: על מערכת החיפוש 'אלף' בספריה - וימיה האחרונים עלי אדמות

פה יש והעתקתי עתה ממש: Sys. no. 000243195 Heading Palag’i, Yitsḥaḳ, -1907 Heading ‫ פאלאג’י, רחמים נסים יצחק בן חיים, 1814-1907 ‬ Seen from Palache, Isaac, -1907 Seen from Palag’i, Raḥamim Nisim Yitsḥaḳ, -1907 Seen from Palag’i, Yitsḥaḳ, d. 1907 Seen from Palaggi, Raḥamim Nissim ben Isaac, d. 1907 S...
על ידי ושא_נס
ה' מרץ 12, 2020 8:27 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הכי גרסינן: אתר פרידברג לנוסחאות תלמוד בבלי
תגובות: 46
צפיות: 19282

Re: הכי גרסינן: אתר פרידברג לנוסחאות תלמוד בבלי

יישר כוח לכל המגיבים דלעיל הי"ו. ועתה אוסיף הערה טכנית בעלמא: משום מה במסכת בבא מציעא דפוס שונצינו שבאתר ה"ג, בדפדוף בסביבות דף 200 בדפי האתר, יש כמה וכמה דפים ממסכת ביצה דפוס שונצינו (לא בדקתי אם במסכת ביצה יש דפים ממסכת בבא מציעא ומשהו השתבש בתצוגה). בתחתית התמונות של ביצה הקרדיט שם לספר...
על ידי ושא_נס
ב' מרץ 09, 2020 10:02 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דוד המלך קרא לו "רבי"
תגובות: 4
צפיות: 563

Re: דוד המלך קרא לו "רבי"

על המאמר הנ"ל באדר"נ רצו"ב מה שכתב הגאון העצום ר' דוד אופנהיים זצ"ל באחד מספריו כ"י: "והטעם שקראו רבי, כיון שלמד עמה מה שצוה לו הקדוש ברוך הוא [בראשית ב טז-יז]: מכל עץ הגן אכל תאכל, ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל. אם כן למד עמה שני דברים, משום הכי קראו רבי. וכהאי גוונא מצינו...
על ידי ושא_נס
א' מרץ 08, 2020 9:13 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דוד המלך קרא לו "רבי"
תגובות: 4
צפיות: 563

Re: דוד המלך קרא לו "רבי"

ראה אבות דרבי נתן נו"א פרק א גבי חוה שקראה לאדם הראשון "רבי".
על ידי ושא_נס
ו' מרץ 06, 2020 3:06 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גליונות כתובי יד בספרי דפוס עתיקים
תגובות: 30
צפיות: 4361

Re: גליונות כתובי יד בספרי דפוס עתיקים

בפשיטות שמו של הכותב הוא ר' יוסף, וראשי התיבות הם "אמר יוסף".

שמא אחד החכמים פה העי"א יודע להוסיף פרטים ולזהות.
על ידי ושא_נס
א' מרץ 01, 2020 10:04 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: כי ידוע שאליהו עתיד לבאר כל הספיקות וקושיות
תגובות: 3
צפיות: 564

כי ידוע שאליהו עתיד לבאר כל הספיקות וקושיות

מחפש מקור עד סביבות שנת ת"ך לפיסקא זו:
"כי ידוע שאליהו עתיד לבאר כל הספיקות וקושיות".
שמא מישהו קיבץ ודן בזה באריכות? דוגמת א"ב קדמיתא ותנייתא דשמואל זעירא?
הנוטריקון תיק"ו ידוע.
ייש"כ
על ידי ושא_נס
א' מרץ 01, 2020 4:19 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גליונות כתובי יד בספרי דפוס עתיקים
תגובות: 30
צפיות: 4361

Re: גליונות כתובי יד בספרי דפוס עתיקים

או"ה. יותר לא אוסיף.
ומה שהובא לעיל בגליון ברכות אמ"ד ת"ד בשם ר' העשיל, הגהה זו בסגנון מעט שונה מצויה גם בגליון ברכות אחד מדפוסי ויניציאה שראיתי בחוצה לארץ.
על ידי ושא_נס
א' פברואר 23, 2020 1:59 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מן הגנזים - ספר שלשה עשר
תגובות: 8
צפיות: 1214

Re: מן הגנזים - ספר שלשה עשר

בסוף הדברים דלעיל בד"ה ולראיית, הכותב ציין לספר חמדת ימים ח"ג דף קעה ע"א, ותיקנו ציונו לדף רו ע"א. לא בדקתי עתה לאיזה דפוס הוא ה"תיקון", ובכגון דא ראוי להעיר לאיזה דפוס הוא התיקון. איך שיהיה התיקון הנ"ל הוא שיבוש ודאי, והכותב ציין לחמדת ימים ח"ג דפוס קושטאנדינ...

עבור לחיפוש מתקדם