החיפוש הניב 819 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי ושא_נס
ו' אוקטובר 19, 2018 2:17 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מנורת המאור
תגובות: 6
צפיות: 532

Re: מנורת המאור

ייש"כ על הדברים הנ"ל. החכמנו. בעצם הדברים יש להרחיב ולהאריך, מכמה צדדים ואופנים, ואין זה המקום. ועם הזמן שמעתי ראיה די אלימתא להוכיח כי מנורת המאור לר"י אבוהב מאוחר לשל ר' ישראל אלנקאוה. ודומני כי מי שימשש וישוה הלשונות של מאמרי חז"ל בין שניהם, בעומק רב מול כתבי היד של אותם מאמרי...
על ידי ושא_נס
ד' אוקטובר 17, 2018 1:16 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דפו"ר של רש"י על התורה - מאיזה כת"י הועתק?
תגובות: 8
צפיות: 177

Re: דפו"ר של רש"י על התורה - מאיזה כת"י הועתק?

ייש"כ הרב בריא ושמא. דברים מכוונים ומחכימים. שמא באמת אפשר ללמוד לפי סימני המדפיסים בכתבי היד, היכן מדפיסים אלו פעלו, באיזה ערים ובאיזה תקופות, ואפשר ללמוד מזה על ההדפסות עצמן והמהדורות (דבר זה נכון ומכוון ביחס לכל הספרים, ולא מצומצם לרש"י על התורה. ולו תהיינה רשימות כאלו הרבה מאד ידיעות נ...
על ידי ושא_נס
ג' אוקטובר 16, 2018 7:37 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סיוע בהבנת קטע מספר תפארת יוסף (פראג תפ"ה)
תגובות: 0
צפיות: 61

סיוע בהבנת קטע מספר תפארת יוסף (פראג תפ"ה)

כתב ר' יוסף יוזל סגל בספרו תפארת יוסף (פראג תפ"ה) פרשת שמיני דף קכג סוף ע"ג וריש ע"ד: "ובאבות דרבי נתן פרק ל"ז אמרו: ויש אומרים משכו אהרן מתוך הצבור לחוץ כו'. ולפי דבריהם בלאו הכי נמי לא היה לו לאלעזר לעשות כן , כי אם אהרן דהיה גדול ממשה, כמו שאמרו באבות דרבי נתן שם שאף אהרן...
על ידי ושא_נס
ג' אוקטובר 16, 2018 7:32 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רשימת אתרים ואשכולות לסריקות כת"י וספרי דפוס עתיקים
תגובות: 363
צפיות: 78414

Re: רשימת אתרים ואשכולות לסריקות כת"י וספרי דפוס עתיקים

דפוס ראשון של ספר פתחי תשובה על ש"ע? כל החלקים. ייש"כ לעת עתה מצאתי: יורה דעה (זיטאמיר. ייתכן שנדפס מוקדם יותר בווילנא?) ח"א: https://dlib.rsl.ru/viewer/01006561094#?page=5 חושן משפט: https://dlib.rsl.ru/viewer/01006714877#?page=7 https://dlib.rsl.ru/viewer/01006592648#?page=3 ייש&qu...
על ידי ושא_נס
ג' אוקטובר 16, 2018 10:44 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רשימת אתרים ואשכולות לסריקות כת"י וספרי דפוס עתיקים
תגובות: 363
צפיות: 78414

Re: רשימת אתרים ואשכולות לסריקות כת"י וספרי דפוס עתיקים

ספר בית שלמה דרימער, יו"ד ח"א, לעמבערג תרל"ז, הוא ולא צילומו, מצוי במאגרים? אינו בספריה בירושלם. ייש"כ
על ידי ושא_נס
ג' אוקטובר 16, 2018 9:44 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רשימת אתרים ואשכולות לסריקות כת"י וספרי דפוס עתיקים
תגובות: 363
צפיות: 78414

Re: רשימת אתרים ואשכולות לסריקות כת"י וספרי דפוס עתיקים

דפוס ראשון של ספר פתחי תשובה על ש"ע? כל החלקים.
ייש"כ
על ידי ושא_נס
א' אוקטובר 14, 2018 2:09 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 831
צפיות: 64320

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

בספר שלשה שריגים (יואלסון) מאמר בינה באגדה סעיף ה' עמ' קי"ד: http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=40688&st=&pgnum=126&hilite= "הנה היראה תפרד לשני ראשים, האחד יראת העונש וגמול הטוב, והשני יראת הרוממות ואהבה נאמנה לה', כרבי עקיבא וחבריו, עיין יומא פ"א". מה מצא ביומ...
על ידי ושא_נס
ש' אוקטובר 13, 2018 8:54 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אלפא ביתא דבן סירא
תגובות: 12
צפיות: 479

Re: אלפא ביתא דבן סירא

ייש"כ.

http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.asp ... &pgnum=238
רשימות נחמדות של החכם החוקר ר' יעקב רייפמאנן.
על ידי ושא_נס
ש' אוקטובר 13, 2018 8:20 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אלפא ביתא דבן סירא
תגובות: 12
צפיות: 479

Re: אלפא ביתא דבן סירא

מישהו ערך רשימה מסודרת של כל הציטטות המוזכרות בחז"ל בשם "בן סירא" ביחס לספר "בן סירא" שבידינו?
ייש"כ
על ידי ושא_נס
ו' אוקטובר 12, 2018 12:17 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חיבוק וגיפוף
תגובות: 4
צפיות: 345

Re: חיבוק וגיפוף

ברכות לראש וחיבוק וגיפוף לכל המשיבים בחן ובנועם.
יישר כוחכם
על ידי ושא_נס
ה' אוקטובר 11, 2018 5:43 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פירוש המשנה להרמב"ם - דפוס קושטא?
תגובות: 18
צפיות: 943

Re: פירוש המשנה להרמב"ם - דפוס קושטא?

אולי הכוונה לפירוש המשנה שנדפס בש"ס דפוס קושטא שמ"ג-שנ"ה בערך. אין לי את המהדורה הנ"ל, לכן אינני יכול לבדוק במסכת שביעית שם לראות אם כנה השערתי. לא אולי אלא ודאי (חכם עדיף מנביא), ושם: "מי שנתמנה לו. הוא שלא יתכוין לצוד עוף טמא או חיה טמאה...". ואני מתעצל להשוות כל הדפ...
על ידי ושא_נס
ה' אוקטובר 11, 2018 4:48 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חיבוק וגיפוף
תגובות: 4
צפיות: 345

חיבוק וגיפוף

בע"ה
בכמה מקומות בחז"ל יש כפל של חבוק וגיפוף, "חבקו וגפפו". ובעצם מדובר בענין זהה, כפי שעולה ממקראות ותרגומיהם.
מישהו דן במטבע לשון זו, ובמדה ויש הבדלים - מה הם?
יישר כוח למשיבים
על ידי ושא_נס
ה' אוקטובר 11, 2018 1:42 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר חסידים מהדורת ר"ר מרגליות
תגובות: 24
צפיות: 880

Re: ספר חסידים מהדורת ר"ר מרגליות

תודתי נתונה לך, ויש לי להשיב על כמה דברים, אך אחר הקידה כיאות תששתי מהעיסוק בזה לפי שעה, ואפשר לומר שמבחינתי הענין בא לידי מיצוי.
ייש"כ על כל דבריך.
על ידי ושא_נס
ד' אוקטובר 10, 2018 10:33 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר חסידים מהדורת ר"ר מרגליות
תגובות: 24
צפיות: 880

Re: ספר חסידים מהדורת ר"ר מרגליות

עתה העמקתי בענין זה קצת יותר, וזה אשר העליתי בחכתי בעזר משדי. ר' ראובן מרגליות הדפיס "מהדורא קמא" של מקור חסד עם ספר החסידים, בשנת תרפ"ד בעירו לבוב. במהדורה זו נדפסו הגהות של גדולים רבים מאירופה, אשר חלקם נספו בשואה הי"ד. "מהדורא תנינא" של מקור חסד נדפסה בעירו לבוב בשנת...
על ידי ושא_נס
ד' אוקטובר 10, 2018 10:33 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פענוח ראשי תיבות של ספר
תגובות: 188
צפיות: 17066

Re: פענוח ראשי תיבות של ספר

אם כך אפשר להדפיס עוד כמה כרכים לפי אוצר הספרים של בן יעקב, ובית עקד ספרים, ומפעל הביבליוגרפיה, וקטלוג הספריה הלאומית, ועוד ועוד. אפילו עם שינויי נוסחאות ומקבילות, כמובן היכן שיש סתירות בין קטלוג לקטלוג ובין רושם לרושם.
ועל הדרך אפשר להכין רשימה של ספרים שהם בני מילה אחת בלבד, מדוע יגרע חלקם?
על ידי ושא_נס
ד' אוקטובר 10, 2018 10:26 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר חסידים מהדורת ר"ר מרגליות
תגובות: 24
צפיות: 880

Re: ספר חסידים מהדורת ר"ר מרגליות

תודה רבה. גם בהדפסה שבידי (תשס"ד), ושבאוצר (תשס"ז), חסרים מלואים אלו. כדאי להפנות את תשומת לב מנהלי האוצר להוסיף עמודים אלו בגירסא הבאה. צריך בזה זהירות, ושהרישום יהיה ברור שתוספת זו ממהדורת תשכ"ד כמתבאר לעיל. אם עמ' אלו יישתלו בסוף המהדורה הקיימת באוצר, הלומדים יחשבו כי זה במקור שם,...
על ידי ושא_נס
ד' אוקטובר 10, 2018 10:05 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר חסידים מהדורת ר"ר מרגליות
תגובות: 24
צפיות: 880

Re: ספר חסידים מהדורת ר"ר מרגליות

מדבריך נראה שמהדורת תשכ"ד אינה בידיך, ובה כאמור נדפסו עמ' אלו לראשונה.
ורצו"ב העמ' שקודם ההגהות האלו שלא העלת אותו (אולי אינו בעותק של תשל"ח?)
על ידי ושא_נס
ג' אוקטובר 09, 2018 6:04 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר חסידים מהדורת ר"ר מרגליות
תגובות: 24
צפיות: 880

Re: ספר חסידים מהדורת ר"ר מרגליות

אחר הבדיקה מתברר כי הענין הרבה פחות "דרמטי" מדלעיל. במהדורת תשכ"ד, יש עותקים שנוספו בהם 8 העמ' הנ"ל כשבעמ' הראשון "מלואים למקור חסד למהדורה שלישית", ויש עותקים שהעמ' הנ"ל אינם מצויים בהם. (שני העותקים שראיתי כתוב בהם תשכ"ד, ואיני חושב שיש צורך לאחר אחד מהם). ב...
על ידי ושא_נס
ג' אוקטובר 09, 2018 2:37 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר חסידים מהדורת ר"ר מרגליות
תגובות: 24
צפיות: 880

Re: ספר חסידים מהדורת ר"ר מרגליות

יישר כוחך החכם זאב ערבות. אם מהדורה ששית נדפסה בתשל"ח - סביר שהעמ' האלו נדפסו כבר במהדורה קודמת. צריך לראות מה הספר המאוחר ביותר שנזכר בעמ' אלו, וגם לפי זה אפשר ללמוד. כאמור היא אחר תשי"ט קרוב לודאי. רר"מ נפטר בתשל"א, ודומני הוא היה חולה איזה פרק קודם פטירתו, וסביר להניח כי מוסד ...
על ידי ושא_נס
ג' אוקטובר 09, 2018 1:54 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר חסידים מהדורת ר"ר מרגליות
תגובות: 24
צפיות: 880

Re: ספר חסידים מהדורת ר"ר מרגליות

ר' ראובן מרגליות בספרו שערי זהר (תשט"ז) אדר"נ פט"ז: "לפי שאין יצר הרע בבהמה. עיין ניצוצי זהר נח ס"א ריש ע"א אות א' , ומקור חסד (מהדורא תליתאה) לספר חסידים סימן מ"ז באריכות". ומן הסתם מתייחס לדבריו בנדפס בתשי"ז כמהדורה שלישית, לא כן? והרי הוא כמבואר בספרו ...
על ידי ושא_נס
ב' אוקטובר 08, 2018 7:39 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר חסידים מהדורת ר"ר מרגליות
תגובות: 24
צפיות: 880

Re: ספר חסידים מהדורת ר"ר מרגליות

מעניין מאד.
בידי מהדורה עם הגהות ר' צבי יהודה קוק זצ"ל. לא בדקתי כעת השנה.
באחת המהדורות האחרונות צירפו במהדורת מוסד הרב קוק את הגהותיו של ר' דוד שפערבער מבראשוב זצ"ל.
על ידי ושא_נס
ב' אוקטובר 08, 2018 2:19 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רשימת אתרים ואשכולות לסריקות כת"י וספרי דפוס עתיקים
תגובות: 363
צפיות: 78414

Re: רשימת אתרים ואשכולות לסריקות כת"י וספרי דפוס עתיקים

היכן יש בין סרוק ברשת ובין בספריה כל שהיא "רשימות" להרבי האחרון מליובאויטש, חוברת צז ממהדורה זו דלקמן (כן הוא בקטלוג הספריה הלאומית, ובפשיטות חסר בה חוברת זו) ‫ מס' מדף ‬ 94 A 5728 ‫ מס' א"ק שלו ‬ 6712.151 (vol. 1-2) ‫ עיול ראשי ‬ ‫ שניאורסון, מנחם מנדל, 1902-1994 ‬ ‫ כותר ‬ ‫ רשימות ...
על ידי ושא_נס
א' אוקטובר 07, 2018 10:10 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רשימת אתרים ואשכולות לסריקות כת"י וספרי דפוס עתיקים
תגובות: 363
צפיות: 78414

Re: רשימת אתרים ואשכולות לסריקות כת"י וספרי דפוס עתיקים

ייש"כ, אך לא. הכותרת של דף השער בלובלין ת"ל היא "זהלציב", במסגרת לעצמה, ואח"כ הכותר: "ספר חידושי הלכות מהדורי בתרא של הגאון מהרש"א בעל חידושי הלכות על כמה מסכתות... נדפס פה ק"ק לובלין... (פרט השנה ודילגתיו) תחת ממשלת אדונינו המלך...". מה שהעלית מצוי ברשת...
על ידי ושא_נס
ו' אוקטובר 05, 2018 4:13 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רשימת אתרים ואשכולות לסריקות כת"י וספרי דפוס עתיקים
תגובות: 363
צפיות: 78414

Re: רשימת אתרים ואשכולות לסריקות כת"י וספרי דפוס עתיקים

הוד_והדר כתב:
ושא_נס כתב:ספר בני יששכר שלם דפו"ר זאלקווא תר"י - יש במאגרים?
יישר כוח


כמדומני שלא


יישר כוחך על תשובתך ועל רצונך ונסיונך לעזור, ועל עזרותיך האחרות בפעמים אחרות. כה לחי! שמך יאה לך ואתה יאה לשמך.
תלי"ת עתה בידי, ורצו"ב עמ' אחד לדוגמא.
על ידי ושא_נס
ו' אוקטובר 05, 2018 3:19 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: על הספר 'יפה ללב' מהדורת מכון הכתר
תגובות: 22
צפיות: 1618

Re: על הספר 'יפה ללב' מהדורת מכון הכתר

לעיל רמזתי שיש שינוי בין הגהות ר' צבי הירש חיות דפו"ר ובין הדפוסים המצויים (יסודם בווילנא האחרון), ואחרים פקפקו ובטלו זה. כמובן שהצדק עמי, ולפני הרב יפה ללב זצ"ל היה דפוס ראשון, ודבריו מחוורים וצחים. תבאנה האותיות ותדברנה בתמונות דלהלן, וממילא המפקפק דבריו תשאם אפילו רוח מצויה וקלה, ופורחי...
על ידי ושא_נס
ו' אוקטובר 05, 2018 2:44 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דפוס ראשון או כתב יד של הגהות יעב"ץ לש"ס.
תגובות: 13
צפיות: 357

Re: דפוס ראשון או כתב יד של הגהות יעב"ץ לש"ס.

טיבו ויסודו של גלעד זהה עם כמה מספריו מבחינת מבנם ודרך התחברותם. ויותר לא אוסיף (כמובן אין בדבריי אלו צל שמץ רמז אבק דק של חוסר כבוד כלפי הגאון יעב"ץ זצ"ל). ושר בית היעב"ץ אחד כתב אלי כי גם בגליון התלמוד יש לקרוא "א"ה" והפתרון אי הכי. אלו דבריו נר"ו. וייש"כ הח...
על ידי ושא_נס
ו' אוקטובר 05, 2018 12:15 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דפוס ראשון או כתב יד של הגהות יעב"ץ לש"ס.
תגובות: 13
צפיות: 357

Re: דפוס ראשון או כתב יד של הגהות יעב"ץ לש"ס.

לכאו' צ"ל: א"כ. יש"כ. ראיתי שהרב יעקב חיים סופר בספרו זכות יצחק תיקן 'א"ו' (אלא ודאי) ולכן רציתי לבדוק מה באמת כתב היעב"ץ. זכות יצחק.jpg צריך לשאול אצל מומחי היעב"ץ למינם, דוגמת הרב בומבך והרב אלימלך צוויבל והרב אברהם טרופר, האם היעב"ץ בכלל רגיל לכתוב ראשי תיבות &...
על ידי ושא_נס
ו' אוקטובר 05, 2018 11:56 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דפוס ראשון או כתב יד של הגהות יעב"ץ לש"ס.
תגובות: 13
צפיות: 357

Re: דפוס ראשון או כתב יד של הגהות יעב"ץ לש"ס.

רצו"ב צילומים מכי"ק של היעב"ץ במהדורא קמא בגליון התלמוד שלו, ובמהדורא בתרא בספרו קולן של סופרים.
על ידי ושא_נס
ה' ספטמבר 27, 2018 5:31 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 831
צפיות: 64320

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

בספר אור התורה לרבי הצמח צדק מליובאויטש זצ"ל פרשת כי תשא: "והנה אמרו רבותינו ז"ל [אבות פ"ד מי"ז] יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא. ומבואר בכמה מקומות בתורה אור ובלקוטי תורה. ובמקום אחר [????????????????????] פי' כי מה שעתיד להנחיל לכל צדיק ש"י...
על ידי ושא_נס
ד' ספטמבר 05, 2018 5:32 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ אשכול בקשת תרגום משפה זרה ◆
תגובות: 342
צפיות: 28286

פענוח מילה בכתיבת יד

בספר מנחת הבקר כ"י לחכם מחכמי אשכנז לפני כמאה שנה ויותר, ר' שמואל יעקב בראמזאהן, ביאר מאמר אדר"נ פ"ד: "וכי מה אני מבקש מכם אלא שתשגרו לי קשת אחת או חץ אחת ואלך וכו'.@02 וקשה מאוד למה לא נתנו לו דבר מועט כזה אלא נלחמו אתו בחזקה והחריבו את ביתינו, וכמה קשתות וחיצים הלא שגרו לו ויור...
על ידי ושא_נס
ד' ספטמבר 05, 2018 3:04 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 415
צפיות: 38070

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

בקובץ קבוצי אפרים שנה א חוברת א עמ' 6 (כנראה הכותב הוא העורך ר' אפרים לנדא): http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.asp ... =8&hilite=: "ובאבות דרבי נתן פרק י"ז משנה ז' איתא: וכל מעשיך יהיו לשם שמים - לשם תורה. ע"י? ר"א? ד"א? ויה"ק [=ויד הקטנה] הלכות דעות פרק ב'"....
על ידי ושא_נס
ד' ספטמבר 05, 2018 3:02 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 831
צפיות: 64320

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

אעיין. ינוחו ברכות לראשך.
על ידי ושא_נס
ד' ספטמבר 05, 2018 2:49 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 831
צפיות: 64320

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

ספר בית לאבות (ירושלם תרס"ה) בסוף ביאור אבות: "בעת שברא הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון לא היה צריך כי אם לתיקון להעלות ארבעה המדרגות דומם צומח חי מדבר, מדומם לצומח, ומצומח לחי, ומחי למדבר, כמבואר בדברי האר"י ז"ל [????], הנקרא אצל המקובלים רפ"ח ניצוצין, ועל ידי אדם הראשון היה נ...
על ידי ושא_נס
ג' ספטמבר 04, 2018 6:48 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: זיהוי כותב בספר בית לאבות (ירושלם תרס"ה)
תגובות: 5
צפיות: 217

Re: זיהוי כותב בספר בית לאבות (ירושלם תרס"ה)

ייש"כ על התגובה היפה והעשירה! תודה עצומה.

אך לעצם הדברים מי אמר שהמחבר נפטר?
הלשון נמצא בכתבים מורה כן, אך אינה מוחלטת.
על ידי ושא_נס
ג' ספטמבר 04, 2018 6:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פענוח ראשי תיבות של ספר
תגובות: 188
צפיות: 17066

Re: פענוח ראשי תיבות של ספר

בקובץ קבוצי אפרים שנה א חוברת א עמ' 6 (מי בדיוק הכותב? העורך?) http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=23411&st=&pgnum=8&hilite=: "ובאבות דרבי נתן פרק י"ז משנה ז' איתא: וכל מעשיך יהיו לשם שמים - לשם תורה. ע"י? ר"א? ד"א? ויה"ק [=ויד הקטנה] הלכות דעות פרק...
על ידי ושא_נס
ג' ספטמבר 04, 2018 4:10 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רשימת אתרים ואשכולות לסריקות כת"י וספרי דפוס עתיקים
תגובות: 363
צפיות: 78414

Re: רשימת אתרים ואשכולות לסריקות כת"י וספרי דפוס עתיקים

ספר בני יששכר שלם דפו"ר זאלקווא תר"י - יש במאגרים?
יישר כוח
על ידי ושא_נס
ג' ספטמבר 04, 2018 4:08 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: זיהוי כותב בספר בית לאבות (ירושלם תרס"ה)
תגובות: 5
צפיות: 217

Re: זיהוי כותב בספר בית לאבות (ירושלם תרס"ה)

ייש"כ
אני שואל על הפיסקא הנ"ל בדוקא מי מבני המחבר כתבה.
כשאני מצטט משם, חשוב לי לכתוב את שם הכותב של דברי התורה הללו.
על ידי ושא_נס
ג' ספטמבר 04, 2018 2:27 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: זיהוי כותב בספר בית לאבות (ירושלם תרס"ה)
תגובות: 5
צפיות: 217

זיהוי כותב בספר בית לאבות (ירושלם תרס"ה)

בס"ד בספר בית לאבות (ירושלם תרס"ה) סוף מסכת אבות דף עז ע"ב: "כל מה שברא הקב"ה בעולמו... על כן אמרתי להביא פה מה שנמצא בכתבים מבהמ"ח. בענין מה שאמר הקב"ה לאדה"ר ואכלת את עשב השדה...." מי הוא בן המחבר? (ואולי בני המחבר? עי"ש סימן יא דף ק ע"ב) יישר...
על ידי ושא_נס
ג' ספטמבר 04, 2018 1:39 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 831
צפיות: 64320

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

בספר דרוש שמואל (בסוף ספר לקט שמואל, ויניציאה תנ"ד) פרשת הברכה: "רש"י [דברים לד יב]: אשר שברת [שמות לד א] - יישר כחך. מקשין למה לא פירש כן במקומו בכי תשא [שמות שם]".
מי המקשים כן? רא"ם, מנחת יהודה, נחלת יעקב, צדה לדרך, לא הקשו כן.
ייש"כ
על ידי ושא_נס
ה' אוגוסט 30, 2018 10:21 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מזל טוב לידידנו שליט"א, לרגל צאת ספרו "גנזי חג הסוכות"
תגובות: 28
צפיות: 2226

Re: מזל טוב לידידנו שליט"א, לרגל צאת ספרו "גנזי חג הסוכות"

אף אני אהיה זנב לאריוותא דאורייתא דלעיל ואצטרף בברכות על הבשורה הנפלאה.
ייש"כ מופלג להרב המחבר שליט"א, שעבודותיו ויצירותיו הברוכות מפורסמות, ופקיע שמייהו לטובה ולחן.
תשרה הברכה במעשי ידיו, ויזכנו הלאה בפירותיו המשובחים, פירות ארץ ישראל, פרי עץ הדר.

עבור לחיפוש מתקדם