פורום אוצר החכמה - חיפוש

החיפוש הניב 73 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי 250
א' יולי 08, 2018 10:35 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם לפנחס היו ילדים?
תגובות: 6
צפיות: 446

Re: האם לפנחס היו ילדים?

ראה תוספות זבחים (ק"א סע"ב): "ואידך נמי הכתיב וישמע פנחס הכהן ההוא לייחס זרעו אחריו, פירוש מימי משה נתכהן, וכששם שלום נתייחס ליקרא כהן ולייחס זרעו במעלות כהונה להיותם כהנים גדולים שכן מצינו בדברי הימים (א' ה') שלא היו כהנים גדולים אלא מפנחס ובספרי מפיק ליה מאת בריתי שלום שעמדו ממנו שמ...
על ידי 250
ה' יולי 05, 2018 10:41 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן המשגיח דפוניבז' בעל אור יחזקאל זי"ע
תגובות: 26
צפיות: 2114

Re: מרן המשגיח דפוניבז' בעל אור יחזקאל זי"ע

חשבה לטובה כתב:קונטרס משיחות מרן המשגיח זצ''ל על ספיהה''ע


מי בטובו יודעיני היכן ניתן להשיג קונטרס קדוש זה ויחולו עליו ברכות שמים.
על ידי 250
א' יוני 24, 2018 6:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דילוג הדומות
תגובות: 2
צפיות: 197

Re: דילוג הדומות

הגרי"ח סופר שליט"א בס' זרע חיים עמ' כו הביא דברי התוספת יום טוב הנ"ל ובמפתחות בסף הספר הוסיף טעות הדומות מצויה מאוד כן כתב להדיא מרנא ורבנא החזון איש זצ"ל בקובץ איגרותיו היקרות ח"א סימן ל"ב סוף דף נ"ט, ועיין בפתיחת פירוש הר"ש סירלייו ז"ל לירושלמי ע"ש
על ידי 250
ד' יוני 06, 2018 3:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 392
צפיות: 32124

בספ"ע

בהגהות רבי מתתיה שטארשון ב"ב טז:

"וכעת ראיתי בספ"ע שהאריך בזה כדרכו", לאיזה ספר נתכוין. בפתח עינים ב"ב שם לא נזכר מזה. יישר כח
על ידי 250
ג' מאי 15, 2018 10:46 pm
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: ספר "רבי יוסף קארו" הוצאת מוסד הרב קוק
תגובות: 1
צפיות: 334

ספר "רבי יוסף קארו" הוצאת מוסד הרב קוק

מדוע ספר "רבי יוסף קארו" בהוצאת מוסד הרב קוק, אכן נמצא באוצר החכמה, ואינו נמצא בחבילת הספרים של מוסד הרב קוק?
על ידי 250
ד' מאי 02, 2018 6:10 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: 'התכת הלשון'
תגובות: 3
צפיות: 304

Re: 'התכת הלשון'

החיד"א בספר חומת אנך ויקרא כד יא אות ט: ויקוב וכו' ויקלל. ויקלל חוזר למשה כי כשידע שמשה הרג לאביו קללו ונתחייב על קללת השם ועל קללת משה. מפרשים והאריכו בהתכת הכתובים:
על ידי 250
ד' מאי 02, 2018 5:57 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מה ההבדל בין זוהר פירוש הסולם לבין פירוש מתוק בדבש ?
תגובות: 39
צפיות: 1997

Re: מה ההבדל בין זוהר פירוש הסולם לבין פירוש מתוק בדבש ?

אוצר החכמה כתב:מסתמא קרית מלך התכוון להיפך מהאופן שהבנת אותו דהיינו שהמתוק מדבש השתמש בביאור המילים של הסולם.


וכי כך כותבים אתמהא, ולמה לא יכתוב שבעל מתוק מדבש השתמש בסולם
על ידי 250
ד' מאי 02, 2018 5:52 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: הילולת רשב"י בל"ג בעומר על שרשב"י יצא ביום זה מהמערה
תגובות: 4
צפיות: 303

Re: הילולת רשב"י בל"ג בעומר על שרשב"י יצא ביום זה מהמערה

אני שמעתי בשם הגרי"ל זוסמן זצ"ל שמה שאומרים שנסתלק ביום זה והמקור הוא ע"ש שנסמך ביום זה ובמקור כתוב "יום סמיכת רשב"י" ולפיכך כתבו "יום שמחת רשב"י" ונמחקה בטעות האות ח' ראה עוד בקובץ המצורף את כל הכתוב לגבי ענין זה עם ההוכחות והראיות, ותמצא נחת. עיינתי בד...
על ידי 250
ד' מאי 02, 2018 1:01 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגרח''ש גריינימן זצ"ל
תגובות: 673
צפיות: 72989

Re: מרן הגרח''ש גריינימן זצ"ל

"וְהֶחֱזַקְתָּ בּוֹ" (ויקרא כ"ה, ל"ה) שקידתו העצומה יומם ולילה, והיקף ידיעותיו בכל מקצועות התורה של הגאון רבי חיים שאול גריינימן זצ"ל היו לשם דבר. אך תופעה אחת מעניינת נותרה חידה עלומה במשך שנים: לאן נעלם רבי חיים מידי שבוע בשבוע, ביום שישי, לזמן של כשעתיים? על מקומות לימודו...
על ידי 250
ד' מאי 02, 2018 11:56 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מה ההבדל בין זוהר פירוש הסולם לבין פירוש מתוק בדבש ?
תגובות: 39
צפיות: 1997

Re: מה ההבדל בין זוהר פירוש הסולם לבין פירוש מתוק בדבש ?

[quote="קרית מלך"]פירושו של בעל הסולם מצטיין בכך שפירש באופן ברור כל מילה מדברי הזוה"ק הטעונים ביאור, בזה הוא היה בר סמכא גדול יותר מכל המתרגמים האחרים, בביאור המילים השתמש גם במתוק מדבש כפי שרמז בהקדמתו איני מבין בעל הסולם השתמש בפירוש מתוק מדבש? והרי הוא נלב"ע לפני שנדפס מתוק מ...
על ידי 250
ב' אפריל 30, 2018 10:44 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הג"ר צבי יצחק אברמוביץ זצ"ל
תגובות: 37
צפיות: 3350

Re: הג"ר צבי יצחק אברמוביץ זצ"ל

מה שם ספר הזכרון שיצא לזכרו של הרב צבי יצחק אברמוביץ ז"ל, והיכן אפשר להשיגו. תודה.
על ידי 250
ג' אפריל 24, 2018 11:03 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ואתא שוחט - הוספת המדפיס בסידור יעב"ץ
תגובות: 37
צפיות: 2275

Re: ואתא שוחט - הוספת המדפיס בסידור יעב"ץ

זכורני שכבר לפי זמן רב הגריח"ס שליט"א בספריו עורר הרבה על כך שסידור הנקרא בית יעקב לאו היעב"ץ חתים עליו, והמדפיס שינה והוסיף בו רבות הן בנוסח והן בהלכות, והביא דברי האדר"ת והרב ממונקאטש בחמישה מאמרות ועוד, ראה לו במנוחת שלום חי"ב עמ' מא ובכל ספריו שציין אליהם שם.
על ידי 250
א' אפריל 15, 2018 12:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 715
צפיות: 47332

Re: היכן כתב מרח"ו שהחסד הכי חשוב הינו חסד עם האשה?

זכורני שכך מובא בחוברת הדרכה לחתנים של הרב וולבה ז"ל והביא כן בשם מהרח"ו, ובזמנו ניסתי לברר אצל הבקיאים בדברי מהרח"ו היכן הדברים ואין מי שידע. וצ"ע.
על ידי 250
ש' אפריל 14, 2018 11:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הגבול הדק שבין שגגה לאונס
תגובות: 14
צפיות: 464

Re: הגבול הדק שבין שגגה לאונס

רמב"ם הלכות שגגות פ"ה ה"ו: הבא על אשתו שלא בשעת וסתה וראתה דם בשעת התשמיש הרי אלו פטורין מקרבן חטאת מפני שזה כאנוס הוא ולא שוגג, שהשוגג היה לו לבדוק ולדקדק ואילו בדק יפה יפה ודקדק בשאלות לא היה בא לידי שגגה, ולפי שלא טרח בדרישה ובחקירה ואחר כך יעשה צריך כפרה, אבל זה מה לו לעשות הרי טה...
על ידי 250
ג' פברואר 27, 2018 11:03 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: המלך סתם במגילה - מלכו של עולם
תגובות: 1
צפיות: 173

Re: המלך סתם במגילה - מלכו של עולם

החודש יצא ספר שלם המבאר כל מלך במגילת אסתר דהיינו מלכו של עולם שם הספר "המלך בהסתר", המחבר רבי אריאל שקלים שליט"א בני ברק
על ידי 250
ו' פברואר 23, 2018 1:52 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גליונות תורת החכמים
תגובות: 131
צפיות: 7714

Re: גליונות תורת החכמים

כעת יצא לי לראות גליון פר' בשלח ושם יש תמונה של הגר"ח פאלג'י זצ"ל, האם היא אמיתית או דמיונית, ואם היא אמיתית נא להודיעני מנין לנו שאכן זו תמונתו. בברכה

עכשיו ראיתי שכתוב שם תמונה מיוחסת לרח"פ , יחוס זה מהיכן הוא?
על ידי 250
א' פברואר 18, 2018 3:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מזל ומלאך - מהו החילוק ביניהם.
תגובות: 5
צפיות: 328

Re: מזל ומלאך - מהו החילוק ביניהם.

רש"י שבת נג: מזליה מלאך שלו, ומליץ עליו ושם סא:
מזליה דהאי גברא, מלאכו וכו' ועיין מו"ק כח. (הראני הגריח"ס שליט"א)
על ידי 250
ג' פברואר 13, 2018 12:59 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם יש חובה להיות דיין?
תגובות: 2
צפיות: 226

האם יש חובה להיות דיין?

מדרש תנחומא משפטים ס"ב: ואלה המשפטים זש"ה מלך במשפט יעמיד ארץ ואיש תרומות יהרסנה (משלי כט) מלכה של תורה במשפט שהוא עושה מעמיד את הארץ ואיש תרומות יהרסנה אם משים אדם עצמו כתרומה הזו שמושלכת בזויות הבית ואומר מה לי בטורח הצבור מה לי בדיניהם מה לי לשמוע קולם שלום עליך נפשי הרי זה מחריב את העו...
על ידי 250
ו' ינואר 26, 2018 2:45 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חילוף אותיות כ' וס'
תגובות: 2
צפיות: 191

חילוף אותיות כ' וס'

האם מצינו חילוף בין אות כ' לאות ס'? או באיזה צירוף אלב"ם וכו'
על ידי 250
ו' ינואר 26, 2018 2:29 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "תגלית". השו"ע נכתב לפי סדר הטור!
תגובות: 35
צפיות: 3363

Re: "תגלית". השו"ע נכתב לפי סדר הטור!

להעיר מהסיפור הידוע [מה מקורו?] שמרן המחבר לא ידע האם מעשיו בחיבור השו"ע מקובלים בשמיא, וכשהגיע להל' שופר בסי' תקפו - בגימטריא שופר - ידע שמעשיו מרוצים, וע"פ ה"תגלית" תמוה המעשה במאד מאד. (ואולי הי' על בעה"ט והכל שריר וקיים?) חוששני שסיפור זה להד"ם, והיעב"ץ הוא הר...
על ידי 250
ד' דצמבר 20, 2017 1:28 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מוציא דבה הוא כסיל
תגובות: 5
צפיות: 563

Re: מוציא דבה הוא כסיל

בתרגום משלי של תנ"ך וינציה רע"ח (נמצא באוצר) דבה מתורגם טיבה, אות ט בחירק, ואות ב' מודגשת וקמוצה
על ידי 250
ג' דצמבר 05, 2017 12:08 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אריות על פרוכות ועל ארון הקודש יש לבטל מנהג זה?
תגובות: 26
צפיות: 925

Re: אריות על פרוכות ועל ארון הקודש יש לבטל מנהג זה?

שו"ת דברי יציב חלק יורה דעה סימן לח והש"ך כתב מעולם לא שמענו מי שנזהר בזה. ובגר"א ס"ק ל"א כתב שממכילתא אין ראיה דבעובדין מיירי וכו' עיין שם, ובליקוט שמה, נראה ג"כ להדיא שפוסק כהמחבר. והטו"ז הביא מרבינו אליקים רק בביהכ"נ שלא יהא נראה כמשתחוה להם עיין שם, ולא מל...
על ידי 250
ג' נובמבר 21, 2017 9:00 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "מה שהראוני מן השמים"
תגובות: 17
צפיות: 1539

Re: "מה שהראוני מן השמים"

תודה מרובה להאי חד בר נש נ"י, ואולי ילמדנו היכן אפשר להשיג מאמר זה (טלפון וכו').
על ידי 250
ג' נובמבר 21, 2017 12:02 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "מה שהראוני מן השמים"
תגובות: 17
צפיות: 1539

Re: "מה שהראוני מן השמים"

חד ברנש כתב:תודה רבה לכולם,
וכעת העירוני (לא 'מן השמים'...) לסיכומו של מ' גולדשטיין, הסתייעות בגורמים מן השמים בהכרעת הלכה, ע"ד, רמת-גן תשסה, עמ' 241-238.שמא בטובך תוכל להעלות מה כתוב שם.
או מישהו אחר יכול להעלות ולהביא הדברים. יישר כח
על ידי 250
ד' אוקטובר 25, 2017 1:34 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פסיקה על ידי מנין השיטות
תגובות: 32
צפיות: 2126

Re: פסיקה על ידי מנין השיטות

העתקה מספר בסערת אש עמ' שמח דברי מרן הגרא"מ שך זצ"ל "על תלמיד חכם שדגל בידיעתו בספרי הפוסקים, והיה פוסק ע"פ רוב דעות להיתר או לאיסור. אמר: בכדי לפסוק הלכות אפשר רק ע"י הבנת הלימוד והענין ולא ע"י שמספר ספרים אומרים כך ומספר ספרים אומרים כך! לימוד תורה אינו 'מחשב'! מצות ת...
על ידי 250
ד' אוגוסט 30, 2017 1:59 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: ר' ראובן מרגליות
תגובות: 155
צפיות: 17105

Re: ר' ראובן מרגליות

מי לא מכיר את הביאור המקורי של ר"ר מרגליות על אמירתו של רב נחמן בר יצחק (פסחים קה, ב): "אנא לא חכימאה אנא, ולא חוזאה אנא, ולא יחידאה אנא. דמרנא וסדרנא אנא וכן מורין בבי מדרשא כוותי". אך הביאור כבר מופיע בשינוים מעטים בספר 'חיי שלמה' (שהודפס בירושלים בשנת תרפ"ט), ולדבריו מקורו הוא...
על ידי 250
ג' אוגוסט 22, 2017 1:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תולעים בתאנים
תגובות: 69
צפיות: 4457

Re: תולעים בתאנים

שש ושמח כתב: בחוברת תורה ומדע (כרך יא א תשמו) הוסבר שהתאנה מותרת כי התורה מנתה את התאנה כאחד משבעת המינים א"כ התורה התירתו באכילה, שהרי לא יתכן שהקב"ה שיבח את ארץ ישראל באחד מהמינים האסורים באכילה. כעין זה מצאנו לענין חלב שהוא דם שנעקר ונעשה חלב, והגמ' (בכורות ו ע"ב) הביאה שהמקור לאכי...
על ידי 250
ב' אוגוסט 21, 2017 3:57 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לדרוך על רגל הכלה!
תגובות: 29
צפיות: 2435

Re: לדרוך על רגל הכלה!

לייטנר כתב:מוזכר גם בבא"ח


בספר בן איש חי אינו מוזכר, ואם הכונה לשאר ספרי הרב בן איש איני יודע
על ידי 250
א' אוגוסט 20, 2017 6:04 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הסיפור על הקצבים ובעל מגלה עמוקות
תגובות: 1
צפיות: 487

הסיפור על הקצבים ובעל מגלה עמוקות

מפורסם הסיפור המבהיל על אותם קצבים שהאכילו טריפות ונבילות לבנ"י רח"ל, והפסק של הרב מגלה עמוקות זצ"ל (ראה בספרי הרב גרליץ והרב ווינשטוק). האם מוסמך סיפור זה? ומה מקור הסיפור והאם טהור הוא? מח"א שמעתי שנראה לו שהוא בא מחוגי המשכילים להבזות ולבזות בנ"י הכשרים. היודע בזה יודיע. ...
על ידי 250
ב' אוגוסט 07, 2017 1:08 am
פורום: בית המדרש
נושא: מה זה "קרוב להיות ברכותיו לבטלה"?
תגובות: 15
צפיות: 1205

Re: מה זה "קרוב להיות ברכותיו לבטלה"?

בספר בן איש חי הלכות שנה ראשונה פרשת תרומה אות א': כשחוזר השליח ציבור התפלה, יהיו הקהל שותקים ומכוונים לברכות שמברך השליח ציבור ולענות אמן, ואם אין תשעה בני אדם מכוונים לברכותיו, קרוב להיות ברכותיו לבטלה, וכן כתב בספר עולת תמיד בשם רבינו יונה ז"ל, דאם לא יש עשרה מכוונים הויין ברכה לבטלה, מבואר ...
על ידי 250
ה' אוגוסט 03, 2017 5:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ח"ח בפתיחה-מי שנכנס בגדר ארור( כגון בעל לשה"ר )אינוי יכול להדבק בברכותיו של ה הנקרא ברוך.
תגובות: 1
צפיות: 236

Re: ח"ח בפתיחה-מי שנכנס בגדר ארור( כגון בעל לשה"ר )אינוי יכול להדבק בברכותיו של ה הנקרא ברוך.

יש בזה הבחנה מעניינת לגבי כל ברכות הצדיקים שלא יחולו על הארורים וכן על ברכות כהנים כנל והאמת שזה חידוש של החח שלא מצאתי שקדמו לו שלביטוי ארור יש משמעות מעשית אנא החכימוני חברי אם יש כדוגמתו. ברצוני להרחיב ולהביא ממה שמצאתי בספרי רבינו החפץ חיים ז"ל אודות עונש הארור רח"ל בספר שמירת הלשון ח...
על ידי 250
ש' יולי 29, 2017 11:54 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגרי"א הלוי הרצוג - כינוסי הלומדים בביתו בימי שישי
תגובות: 111
צפיות: 8892

Re: ימי שישי בבית הרב הרצוג

עוד הפתעה מהגרפ"א ז"ל תמצא בקובץ בית אהרן וישראל האחרון (אב תשעז) עמ' קנא אות ג'
על ידי 250
ד' יולי 26, 2017 1:10 am
פורום: מאי חסידות ומאי מתנגדות
נושא: הנהגת חסידים בענין נקיות הגוף
תגובות: 12
צפיות: 1487

Re: הנהגת חסידים בענין נקיות הגוף

חולי מעיים זה מחלה של צדיקים (אשמח למקור). בספר ילקוט יוסף סימן קיט אות ג כתוב: עיין מס' שמחות שחולי מעיים הוא מיתתן של צדיקים ע"כ, והדברים נצאים שם פ"ג ה"י אמר רבי יהודה חסידים הראשונים היו מתייסרין בחולי מעיים כעשרים יום קודם מיתתן כדי למרק את הכל כדי שיבואו זכאין לעתיד לבא שנא' (מש...
על ידי 250
ג' יולי 18, 2017 2:49 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מדוע יש תלמוד בבלי על סדר קדשים
תגובות: 31
צפיות: 2423

Re: מדוע יש תלמוד בבלי על סדר קדשים

לא עיינתי בהודעות הקודמות, אבל הראה לי הרב סופר שליט"א דברי רש"י בבא מציעא קיד ב: בארבעה לא מצינא, בגירסא דארבעה סדרין, כגון מועד ישועות נשים שהן נוהגות בזמן הזה כבזמן הבית, וקדשים נמי כדכתיב ובכל מקום מוקטר מוגש לשמי ואמרינן (מנחות קי, א) אלו תלמידי חכמים העוסקין בהלכות עבודה בכל מקום מעל...
על ידי 250
א' יולי 09, 2017 10:29 pm
פורום: פסח
נושא: האוכל מצה בליל הסדר נותנים לו שנה טובה
תגובות: 0
צפיות: 404

האוכל מצה בליל הסדר נותנים לו שנה טובה

בספר כנסת ישראל להרב אשר יונה ויינברג עמ' קמג: ד' אלקי ישועתי יום צעקתי בלילה נגדך (תהלים פח), יום זה ראש השנה כמו שכתוב באיוב (א) ויהי היום זה ראש השנה, מהיכן אני יודע שהשי"ת שמע אלי בראש השנה - בלילה נגדך, מפני שעשיתי ליל הסדר וכמאמר הזוהר הקדוש ח"ב קפ"ג ב' שמי שאוכל כזית מצה בליל פ...
על ידי 250
ו' יולי 07, 2017 12:14 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מלאך היורד לארץ מצרים היה נטמא
תגובות: 0
צפיות: 299

מלאך היורד לארץ מצרים היה נטמא

בשער המצוות פרשת שמות: "השיב לי מורי ז"ל בסוד ועברתי בארץ מצרים אני ולא מלאך כו' ופירשו בזוהר לפי שהארץ היתה מלאה גילולים ואם ירד המלאך שם יתלבש באותה הזוהמה אבל הוא יתברך אש אוכלת הוא ואין דבר עומד בפניו ואינו מקבל טומאה ח"ו", וכן הוא בספר לקוטי תורה תהלים פרק פ"ד. היכן דבר...
על ידי 250
א' מאי 14, 2017 9:14 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תחיית המתים למי שאין לו חלק לעולם הבא
תגובות: 1
צפיות: 200

תחיית המתים למי שאין לו חלק לעולם הבא

הרמב"ם בהלכות תשובה פ"ד ביאר למי אין חלק לעולם הבא ר"ל, ורציתי לדעת אם אותם אלו שאין להם חלק לעוה"ב גם לא יקומו לתחיית המתים. יש מי שדן בזה?
ונראה דזה תלוי אם עולם הבא הוא עולם תחיית המתים ראה דברי הרמב"ן בשער הגמול ועוד, וראה גם בדברי הרב ברטנורה סנהדרין רפ"י.
על ידי 250
ו' פברואר 24, 2017 2:02 am
פורום: בית המדרש
נושא: מיהו "בן פטורא"?
תגובות: 12
צפיות: 1269

Re: מיהו "בן פטורא"?

ר"י פישמן במדי חדש בחדשו ג' עמ' 105 כותב שלדעתו בן פטורא לא היה מחכמי ישראל "הפרושים", אלא היה "מכת האיסיים" ראה שם. ורח"ל מהאי דעתא קלישתא, ושל"מ להוציא לעז כזה על תנא.
על ידי 250
ש' פברואר 18, 2017 11:40 pm
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: להכות בידיו על הארץ <שלא בשעת קריית המן>
תגובות: 17
צפיות: 2029

Re: להכות בידיו על הארץ <שלא בשעת קריית המן>

יש לציין כי גם בהכאת המן הרשע ובניו אין להכות בידיו ככתוב בספר כף החיים סי' תר"צ ס"ק צ"ו: והמנהג להכות ברגליו על הקרקע כשאומרים שמות עשרת בני המן, ויש נוהגין להכות בידם על הקרקע, ואין זה מנהג יפה, אלא ראוי להכות בסנדלים שברגליהם. בן איש חי פרשת תצוה אות ח'. ור"ל שאינו ראוי להכות...
על ידי 250
ש' פברואר 18, 2017 9:26 pm
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: תיקון לשו"ת מהר"י ן' לב ח"ב
תגובות: 2
צפיות: 424

תיקון לשו"ת מהר"י ן' לב ח"ב

בשו"ת מהר"י בן לב ח"ב אחר דף מ"ט נדפסו כמה דפים מטושטשים לגמרי, ומתחיל משום מה חלק מספר בית אברהם של הגה"ק מהר"א מצ'כנוב. נא לתקן.

עבור לחיפוש מתקדם