מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 185 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי טור תלגא
ד' נובמבר 27, 2019 3:33 am
פורום: בית המדרש
נושא: מה שמו של המלאך הממונה על הרפואה?
תגובות: 22
צפיות: 2907

Re: מה שמו של המלאך הממונה על הרפואה?

ר_חיים_הקטן כתב:עיינתי ב"מלאכי עליון" והוא לא מדבר על מלאך בשם כזה.

נמצא במלאכי עליון ערך נקיד אות קעח.
על ידי טור תלגא
ה' אוקטובר 17, 2019 8:40 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת תמיד - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 3
צפיות: 721

Re: מסכת תמיד - הערות והארות פנינים ומרגליות

לג: ראיתי כאן בפורום לפני חודשיים דבר נאה על משנה האחרונה דמסכת תמיד ואיני זוכר מי כתבו ובאיזה אשכול נמצא. הנה כל פסוק שהמשנה מביאה לשיר של אותו יום נמצא שם השם במספר תיבות המכוון לאותו יום, דהיינו ביום א' שם השם הוא במלה ראשונה וביום ב' הוא בשניה כדלהלן: השיר שהיו הלוים אומרים במקדש ביום הראשון הי...
על ידי טור תלגא
ג' ספטמבר 03, 2019 6:18 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: תאומים = ב׳ או אפילו ג׳
תגובות: 13
צפיות: 2330

Re: תאומים = ב׳ או אפילו ג׳

בראשית רבה כב
א"ל רבי יהושע בן קרחה עלו למטה שנים וירדו שבעה קין ותאומתו והבל ושתי תאומותיו
על ידי טור תלגא
ג' אוגוסט 13, 2019 9:32 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: עץ ואבן אשר לא יראון כו'
תגובות: 6
צפיות: 507

Re: עץ ואבן אשר לא יראון כו'

בדברי אליהו (גר"א) הקשה למה לא אמר ולא ידברון ועי'"ש שבא לרמז על צלמו של נבוכדנצר שהיה מדבר.
על ידי טור תלגא
ב' אוגוסט 12, 2019 4:38 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: מה זה "דְּמָלִין" בתרגום אונקלוס?
תגובות: 3
צפיות: 645

Re: מה זה "דְּמָלִין" בתרגום אונקלוס?

במתורגמן לר' אליהו בחור ערך מלל מפרש שהוא שבלים
מתורגמן.png
מתורגמן.png (45.48 KiB) נצפה 618 פעמים

ועי' נתינה לגר
על ידי טור תלגא
ד' אוגוסט 07, 2019 7:08 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: חרישה בעזרה - לא תעשון כן לה"א
תגובות: 4
צפיות: 673

Re: חרישה בעזרה - לא תעשון כן לה"א

קושיות הגמ' וליחשוב נמי... הכוונה להוסיף על השמונה דתנן במתניתין ומקשינן דמשכחת לה יותר מח', אבל חורש בעזרה ליכא ח' שהרי אינו בבית הטומאה וחסרו לאו דכהן ונזיר ואין כאן אלא ז'.
על ידי טור תלגא
א' אוגוסט 04, 2019 7:07 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סדר המצוות בספר המצוות לרמב"ם
תגובות: 13
צפיות: 1188

Re: סדר המצוות בספר המצוות לרמב"ם

באוצר יש ספר עמודי שלמה על סדר מנין המצוות להרמב"ם.

ובחקירה כרך יד יש מאמר ע"ז.
על ידי טור תלגא
ה' אוגוסט 01, 2019 8:26 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: שער יכניה
תגובות: 12
צפיות: 1309

Re: שער יכניה

נפלא מאד! יישר כח! יש להעיר מדברי הירושלמי (יומא פ"א ה"א): שאלו את ר' אליעזר דורות האחרונים כשרים מן הראשונים אמר להן עידיכם הבחירה יוכיח אבותינו העבירו את התקרה [ישעי' כב ח] ויגל את מסך יהודה אבל אנו פעפענו את הכתלים [תהילים קלז ז] האומרים ערו ערו עד היסוד בה. מכאן נשמע שכותלי בית ראשון ...
על ידי טור תלגא
ה' אוגוסט 01, 2019 12:11 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת תמורה - עיונים והערות פנינים ומרגליות
תגובות: 84
צפיות: 8929

Re: מסכת תמורה - עיונים והערות פנינים ומרגליות

יב.
רש"י ד"ה היא חולין וולדה שלמים. ואליבא דמ''ד קדושה חלה על העוברין ושחטה לאם בחוץ מי חייב כרת אעובר משום שחוטי חוץ.

צ"ע הא הוולד הוי מחוסר זמן ובזבחים קיב: אמרינן מחוסר זמן ששחטן בחוץ פטור.
על ידי טור תלגא
ב' יולי 29, 2019 7:20 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ◆ שאלות והערות קצרות במקרא ובתרגום ◆
תגובות: 120
צפיות: 12310

Re: ואם הניא אביה אותה ... וה׳ יסלח לה

בזכור לאברהם מביא מהכתב והקבלה שהוא טעות הדפוס ודיבור זה צריך להיות בפסוק יג אישה הפרם וה' יסלח לה. ומביא מספר הזכרון שמצא גרסא ושמע אביה והפר לה ועי'"ש מהו הלשון באשה שנדרה אם מיירי בבת.
על ידי טור תלגא
ג' יולי 23, 2019 3:05 am
פורום: בית המדרש
נושא: תפילה וקרי"ש בבית הקברות
תגובות: 4
צפיות: 438

Re: תפילה וקרי"ש בבית הקברות

עי' שם הגדולים מערכת גדולים ערך רבינו אליעזר בר נתן (אות קצט)
שם הגדולים.png
שם הגדולים.png (139.23 KiB) נצפה 410 פעמים
על ידי טור תלגא
ש' יולי 20, 2019 1:25 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: ראשון - אחרון - שני
תגובות: 6
צפיות: 1027

Re: ראשון - אחרון - שני

חגי פרק ב פסוק ט - גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן־הראשון... עי'"ש דקאי על בית שני.
על ידי טור תלגא
ב' יולי 08, 2019 6:57 am
פורום: בית המדרש
נושא: קריאת שם ספר על שם אביו
תגובות: 32
צפיות: 2589

Re: קריאת שם ספר על שם אביו

עי' בהקדמת תפארת ישראל על משניות

תפארת ישראל~2.png
תפארת ישראל~2.png (965.66 KiB) נצפה 2487 פעמים
על ידי טור תלגא
א' יולי 07, 2019 2:16 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 136
צפיות: 11509

Re: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות

יט.
האומר משקלי עלי...
אם אמר משקל ראשי עלי האם נידון לפי כבודו כאומר דמי ראשי עלי וצריך ליתן כל משקלו או לא.
על ידי טור תלגא
ה' יוני 20, 2019 7:57 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת בבא קמא - הערות והארות
תגובות: 125
צפיות: 18164

Re: הערות ברש"י בבא קמא סה: צג:

מיללער כתב:לא מצאתי השערות על איתור המקום אספורק, האם זו הפעם היחידה שנמצא שם מקום הזה בחז"ל?

עי' באוצר ישראל ח"ב שהביא דעת הערך מלין שהיא עיר בפרס, ודעת הערוך השלם שהיא עיר על maeotian swamp ששם יושב עם האספורגיאני

אוצר ישראל אספורק.png
אוצר ישראל אספורק.png (55.19 KiB) נצפה 3685 פעמים
על ידי טור תלגא
ו' יוני 14, 2019 2:49 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שמות אמוראים מתחלפים לפי המקרה - ר' יונה בר תחליפא
תגובות: 54
צפיות: 7907

Re: שמות אמוראים מתחלפים לפי המקרה - ר' יונה בר תחליפא

בכורות נז: העיד ר' ישמעאל בן סתריאל מערקת לבנה בפני רבי.. ועי' בן יהוידע "נ"ל בס"ד הוצרך לזכור שם אביו שהיה שמו סתריאל לרמוז דברים אלו שאומר אינם כפשוטן אלא הם מסתרי האל יתברך".
על ידי טור תלגא
ב' יוני 03, 2019 9:16 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: הרי = נזק
תגובות: 11
צפיות: 1854

Re: הרי = נזק

סגי נהור כתב:
אחד מעיר כתב:צריך לבדור אם מופיע 'לא הרי' במקומות נוספים ואם שייך לפרש בהם לשון נזק.

מופיע ומופיע, ואין שייך לפרש שם לשון נזק. כגון: לא הרי המשכב כהרי המושב. לא הרי מילה כהרי תלמוד תורה. לא הרי דיין כהרי נשיא. ועוד כהנה.

עי' ערוך השלם שהקשה כן ומביא המקומות שמופיע ביטוי זה.
על ידי טור תלגא
ג' מאי 28, 2019 2:46 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הארות והערות בפרשת במדבר
תגובות: 16
צפיות: 602

Re: שלוש קבוצות בתחילת פרשת במדבר

ישיבת כסא רחמים מס' שאלה 13035 מדוע בתחילת פרשת במדבר, שמות נשיאי השבטים: יששכר, בנימין ונפתלי מוטעמים בטרחא זקף קטון ואילו שאר השבטים מוטעמים בזקף גדול? רב אורח המעיין במקרא ימצא כי הכלל בזה הוא כך במקום הראוי להיות שם "זקף" אם לפניו יש טעם מפסיק יותר ממנו (כמו אתנח) או על כל פנים כמותו ...
על ידי טור תלגא
א' מאי 26, 2019 5:32 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ירושלמי מס' מגילה ריש פרק הקורא עומד (כז:) - "שומע כעונה"
תגובות: 5
צפיות: 1118

Re: ירושלמי מס' מגילה ריש פרק הקורא עומד (כז:)

התירץ הוא כיון דאמרינן שומע כעונה אין נפ"מ מי מברך.

מצאתי בשיח השדה לר' אריה צבי פרומר בשער ברכת ד' אות ד' בפירושו השני שפי' הירושלמי כדבריך וברוך שכוונת.
על ידי טור תלגא
ו' מאי 24, 2019 6:35 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ירושלמי מס' מגילה ריש פרק הקורא עומד (כז:) - "שומע כעונה"
תגובות: 5
צפיות: 1118

Re: ירושלמי מס' מגילה ריש פרק הקורא עומד (כז:)

לכאורה שאלת הגמ' היא על הברכה שהקורא צריך לברך ואיך אחד קורא ואחד מברך, ולא אם יוצאים קריאת המגילה ע"י שמיעה. וראה באהבת ציון וירושלים שמביא כמה ראשונים שדנו מכאן אם הקורא צריך לברך ואם הוא לפניה או אחריה.

ועי' מרדכי חולין רמז תרנז:
מרדכי חולין תרנז.png
מרדכי חולין תרנז.png (190.77 KiB) נצפה 1087 פעמים
על ידי טור תלגא
ג' מאי 21, 2019 6:44 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: 'וירד מים עד ים' - בעברית עכשווית
תגובות: 5
צפיות: 954

Re: 'וירד מים עד ים' - בעברית עכשווית

בתרגום לזכריה ט' י' תרגם ים השני מערב. וְהִכְרַתִּי־רֶ֣כֶב מֵאֶפְרַ֗יִם וְסוּס֙ מִיר֣וּשָׁלִַ֔ם וְנִכְרְתָה֙ קֶ֣שֶׁת מִלְחָמָ֔ה וְדִבֶּ֥ר שָׁל֖וֹם לַגּוֹיִ֑ם וּמָשְׁלוֹ֙ מִיָּ֣ם עַד־יָ֔ם וּמִנָּהָ֖ר עַד־אַפְסֵי־אָֽרֶץ וַאֲשֵׁיצֵי רְתִיכִּין מֵאֶפרַיִם וְסוּסָוָן מִירוּשׁלֶם וְאֶתבַּר תְּקוֹף עָבְדֵי...
על ידי טור תלגא
ב' מאי 13, 2019 10:48 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ברכות שמונה עשרה כנגד סדר של נביאים
תגובות: 10
צפיות: 1388

Re: ברכות שמונה עשרה כנגד סדר של נביאים

מענין לענין הר' יהושע הלר כתב ספרו דברי יהושע לבאר הירושלמי ברכות פ"ב א"ר חייא רובא אנא מן יומי לא כוונית אלא חד זמן בעי מכוונה והרהרית בלבי ואמרית מאן עליל קומי מלכא קדמי ארקבסה אי ריש גלותא. שמואל אמר אנא מנית אפרוחיא. רבי בון בר חייא אמר אנא מנית דימוסיא. ועל דברי שמואל שהי' מונה אפרוחי...
על ידי טור תלגא
א' מאי 12, 2019 8:07 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: חדש ! תיקון ליל שבועות מדויק ע"פ האריז"ל
תגובות: 86
צפיות: 19352

Re: חדש ! תיקון ליל שבועות מדויק ע"פ האריז"ל

איש_ספר כתב:
יעקובי כתב:ב"ה התבסמתי מהתיקון המצויין הלז, והבחנתי ברמת דיוקו מכמה פנים, בהשוואה לספרים אחרים. ואכן "תיקון גדול עשו כאן" כמופיע בראש המהדורה. ייש"כ!

רק כמה נקודות לבירור:
א) כמדומה שנשמט החולם משם הוי"ה ב"ה.

התיקון יופיע השנה מזוקק שבעתיים !

האם ניתן להשיג בארה"ב?
על ידי טור תלגא
ה' מאי 09, 2019 2:26 am
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע לא הזכיר דוד את הריגת אבשלום בצוואתו לשלמה?
תגובות: 9
צפיות: 1338

Re: מדוע לא הזכיר דוד את הריגת אבשלום בצוואתו לשלמה?

עי' רד"ק שפי' הפסוק לשנים, וגם אתה ידעת את אשר עשה לי יואב בן צרויה - שהרג את אבשלום. ואשר עשה לשני שרי צבאות ישראל לאבנר בן נר ולעמשא בן יתר...
על ידי טור תלגא
ג' אפריל 23, 2019 6:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אמירת לשם ייחוד לפני ספירת העומר
תגובות: 15
צפיות: 2903

Re: הבעיה באמירת לשם ייחוד לפני ספירת העומר

מעיר כף החיים (תפט, ז), הרי ביום האחרון של ספירת העומר סופרים שבע שבתות, וכאשר אדם אומר את נוסח לשם ייחוד הוא אומר 'מיום הביאכם את עומר התנופה שבע שבתות תמימות תהיינה, ומכיוון שעל פי ביאור המגן אברהם חוששים לדברי האומר שמצוות לא צריכות כוונה, נמצא שכאשר הוא יברך על ספירת העומר, הוא יברך ברכה לבטלה,...
על ידי טור תלגא
ג' אפריל 23, 2019 5:16 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת בכורות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 80
צפיות: 11849

Re: מסכת בכורות - הערות והארות פנינים ומרגליות

ח: סבי דבי אתונא הנה קישורים לספרים שנכתבו על סוגיית סבי דבי אתונא א) אמרי יהודה לר' יהודה ליב וואהל ב) ביאור הגר"א על אגדות ג) בכורי ענבים לר' שמעון פינקלשטיין ד) בן חלד לר' חיים קנולר ה) בתים לבריחים לר' שבתי בן אהרן ו) דברי אמונה לר' יוסף אפלבוים ז) ויכוח הדת והאמונה לר' יהודה גלברד ח) חכימ...
על ידי טור תלגא
ב' אפריל 22, 2019 6:49 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: איזה פירוש על המחזור היה לו להמהרש"א? > צדקו אותו ואת בנו לא תשחטו ביום א'
תגובות: 6
צפיות: 1374

Re: איזה פירוש על המחזור היה לו להמהרש"א? > צדקו אותו ואת בנו לא תשחטו ביום א'

המהרש"א בחידושיו עמס' מגילה דף כה. בתוד"ה מפני שעושה כ' וז"ל אין פירושם (של התוס' בדברי פיוט הקליר ליום ב' דפסח "צדקו אותו ואת בנו ביום אחד בל תשחטו") מוכרח כן, ועי' בפירוש המחזור שמפרש לא בענין אחר ותו לא מידי. ע"כ על איזה פירוש על המחזור כיון המהרש"א, אבל גם לפי...
על ידי טור תלגא
ב' אפריל 15, 2019 9:48 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 474
צפיות: 54868

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

מיני ומינך כתב:קלט ע"ב
בכדי לא להשאיר חלילה הגליון חלק


דברי המהרש"ם בענין מצא קן בראשו של אדם נידון כאן מצא קן בראשו של אדם-הכיצד?!

והנה קישור להערוך השלחן ודברי תורה המובאים בסוף האשכול שם.
ערוך השלחן יו"ד רצ"ב אות י"ז
דברי תורה מהדורא שתיתאה אות נ"ג
על ידי טור תלגא
ד' אפריל 10, 2019 1:39 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: קושיה עצומה ברש"י בישעיה
תגובות: 11
צפיות: 2286

Re: קושיה עצומה ברש"י בישעיה

עני בן פחמא כתב:אם יש 26 אשרי בתהלים ואנו מורידים 3 שאינם סמוכים למעשה טוב אנו מגיעים ל23, צריך להגיע ל20-22.

יש 25 אשרי.
על ידי טור תלגא
ג' אפריל 09, 2019 2:14 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 474
צפיות: 54868

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

שמואל דוד כתב:קלא.
רש"י ד"ה חטיף מתנתא - כשהיו התינוקות מוליכין כו'. צ"ע מדוע פירש שחטף מן התינוקות ולא מן הבעה"ב עצמו?

עי' אמתחת בנימין.
על ידי טור תלגא
ה' אפריל 04, 2019 5:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יש סדר לנ"ך
תגובות: 13
צפיות: 1646

Re: יש סדר לנ"ך

במסורת כתר אר"צ: ישעיהו ירמיהו יחזקאל (ודבה"י קודם בכתובים) . תימה, וכי ספר שמואל ומלכים שנחלקו לשתיים זה גם ראיה מן השמים? (וסדר הפרקים?) הראיה מנחמיה הוא מפני שהוא ג"כ נגד הגמ', דאיתא בסנהדרין צג: שנחמיה נענש ולא זכה שספר יקרא על שמו, וע"ז כתב החיד"א שמן השמים נעשה שעזרא ...
על ידי טור תלגא
ה' אפריל 04, 2019 2:46 am
פורום: בית המדרש
נושא: יש סדר לנ"ך
תגובות: 13
צפיות: 1646

Re: יש סדר לנ"ך

והלא על זה הוא בא, שבגמ' איתא אע"פ שישעיה קדום מ"מ סמכינן נחמתא לנחמתא ולכן ישעיה אחר יחזקאל, וכן פסקו הרמב"ם והשו"ע. וא"כ למה שינו המדפיסים ואל תאמר שבמקרה או בטעות (דהיינו לפי סדר הזמנים) עשו כן אלא מן השמים הוא. וכן מביא ראיה ממראית העין מה שכתב החיד"א שמן השמים עזרא...
על ידי טור תלגא
ה' אפריל 04, 2019 2:04 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרשת תזריע יג כט - ואיש או אשה כו׳
תגובות: 26
צפיות: 2690

Re: פרשת תזריע יג כט - ואיש או אשה כו׳

עי' מלבים אות קי"ח
על ידי טור תלגא
ד' אפריל 03, 2019 10:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יש סדר לנ"ך
תגובות: 13
צפיות: 1646

Re: יש סדר לנ"ך

יפה תלמוד לר' רחמים נסים יצחק פלאג'י ב"ב יד: סמכינן חורבנא לחורבנא ונחמתא לנחמתא , יש לחקור דעין רואה דזה כמה מאות שנים דיצא הדפוס בעולם שסדרן של נביאים הם ישעיה ירמיה יחזקאל ותרי עשר שס' ישעיה קדום לירמיה ויחזקאל ותרי עשר ולומר שהוא במקרה או בטעות לא הונח לנו דידוע שהכל מן השמים בדקדוק גמור ו...
על ידי טור תלגא
ה' מרץ 28, 2019 6:32 pm
פורום: פסח
נושא: הלכות ספירת העומר - בן איש חי?
תגובות: 3
צפיות: 751

Re: הלכות ספירת העומר - בן איש חי?

אבל בספר בן איש חי ליכא.
על ידי טור תלגא
ה' מרץ 28, 2019 12:36 am
פורום: פסח
נושא: הלכות ספירת העומר - בן איש חי?
תגובות: 3
צפיות: 751

הלכות ספירת העומר - בן איש חי?

למה השמיט הבן איש חי הלכות ספירת העומר?
על ידי טור תלגא
ג' מרץ 12, 2019 6:30 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לדרך כיבוש יריחו
תגובות: 7
צפיות: 799

Re: לדרך כיבוש יריחו

רד"ק יהושע ו'
כה תעשה ששת ימים, אין לשאול טעם לסבות הבורא למה הייתה ההקפה הזאת, וטעם שבעה כהנים ושבעה שופרות ושבע הקפות ושבעה ימים.
על ידי טור תלגא
ג' פברואר 19, 2019 5:43 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 474
צפיות: 54868

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות פג, א

''ביום טוב האחרון של חג'' וצ"ע למה לא ביום טוב ראשון, וכי בו אין דין שמחה? ורש"י כתב שיש חביבות יותר. ועדיין אינו מובן וכי א"צ בשר לשמחה? ושמעתי לפרש שביו"ט ראשון עדיין אין הכרח שיאכלנו מיד ואולי יש לו כבר בשר וקונה בשבילסוף הרגל ואז הוי כיש לו ריוח. וילע"ע. עי' תוס' ד"...

עבור לחיפוש מתקדם