החיפוש הניב 141 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי טור תלגא
א' ינואר 20, 2019 1:44 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרעה מלך מצרים
תגובות: 3
צפיות: 109

Re: פרעה מלך מצרים

עי' טעמא דקרא ריש בשלח.
על ידי טור תלגא
ו' ינואר 18, 2019 5:59 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 190
צפיות: 4581

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

חולין נג. בשיטה מקובצת מביא בשם הרא"ש שר"ת היה לו עוף ציד שחיפה צפרניה בכסף כשרצה לאכול מצידו. וכן מביא מר' פרץ שמהר"י נורוויץ עשה כן. שיטה מקובצת חולין.png באתר אוקימתא יש מאמר (באנגלית) מעניין בזה ועל פירושו של ר"ת במתנת יעקב לעשו ויקח מן הבא בידו מנחה, דמן הבא בידו היינו עוף ...
על ידי טור תלגא
ה' ינואר 17, 2019 10:24 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: קריעת ים סוף - הסבר מחודש
תגובות: 13
צפיות: 2047

Re: קריעת ים סוף - הסבר מחודש

התוס' שאנץ בסוטה י"ז. כתב כן תוס' שאנץ ועוד התכלת דומה לים שאנו עושין שליש גדיל ושני שלישי ענף וכן עשה הקב"ה בקע הים בשליש אמצעי ועשה מן הים ג' שלישים שאם יבקענה בשליש התחתון צריך שירדו למטה בתוך הים ואם יבקענה בשליש העליון צריך שיעלו למעלה דק"ל גודשא תילתא והבקיעה בשליש האמצעי לא למע...
על ידי טור תלגא
ה' ינואר 17, 2019 3:35 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עופות התלויים
תגובות: 40
צפיות: 3784

Re: עופות התלויים

העוף בשו"ע הוא אווז ברנקל וידוע שחשבו שהוא גדל על אילן, מפני שנחתלף להם ב ברנקל אווז שהוא מין סרטן שמתדבק בעצים וחשבו שזה נתגדל לעוף. והנה תמונה כפי מה שחשבו Barnacle goose.png ובמה שנתחלפו goose-barnacles.jpg והר' יששכר דב אילאווי כ' ע"ז בספרו מלחמות אלהים וכבר כתוב כאן עם מקורות ומראי מק...
על ידי טור תלגא
ה' ינואר 17, 2019 1:22 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 190
צפיות: 4581

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

בעוז והדר שניהם מנל"ץ
על ידי טור תלגא
ג' ינואר 15, 2019 10:45 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: אריים ואריות
תגובות: 3
צפיות: 192

Re: אריים ואריות

אריים הוא לשון רבים לארי (עי' רש"י יחזקאל ט"ז ו') ואריות הוא לשון רבים לאריה. והחילוק ביניהם מבואר באבות דר' נתן נוסחא ב' פ' מ"ג "אריה בנערותו ארי בזקנותו".

אבות דר נתן.png
אבות דר נתן.png (78.08 KiB) נצפה 89 פעמים

ואולי שניהם היו בכסא שלמה, וכמו שכ' המלבי"ם שעזרא בא בדברי הימים להוסיף על ספר מלכים.
על ידי טור תלגא
ו' ינואר 11, 2019 4:30 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כטל חרמון
תגובות: 16
צפיות: 420

Re: כטל חרמון

הקושיא הוא מה שייך טל חרמון להררי ציון, ולכן פשוטו הוא כמו שפי' הרד"ק שמלת "טל" עומד במקום שנים דהיינו כטל שיורד על הר חרמון וכטל שיורד על הררי ציון. וראה זה פלא בתבואות הארץ שפי' ציון הוא כמו שׂיון וה"ק כטל חרמון שיורד על הר שיאון!?
על ידי טור תלגא
ד' ינואר 09, 2019 12:43 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: שאלה בענין מיקומה של 'כרמל'
תגובות: 8
צפיות: 266

Re: שאלה בענין מיקומה של 'כרמל'

נכב"ב בא שאול הכרמלה

ועי' בתבואות הארץ
על ידי טור תלגא
ו' ינואר 04, 2019 10:29 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קבר זכריה הנביא
תגובות: 1
צפיות: 180

Re: קבר זכריה הנביא

עי' בפרי תבואה שמפקפק בה.
על ידי טור תלגא
ג' ינואר 01, 2019 8:08 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 190
צפיות: 4581

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

לב. לא הוה בדיחנא בחביבי דאישייליה כו׳ ועיין רש״י דלא היתה דעתו גסה בדודו רבי חייא ולא היה רבי חייא בסבר פנים עמו כו׳ וראיתי בספר נתן פריו שהעיר ממשנה באבות ״לא הביישן לומד ולא הקפדן מלמד״ וצ״ע הרב דוד כוכב כ' שזה היה בזמן שר' חייא היה בנזיפה ולכן לא היה בסבר פנים עמו. http://daf-yomi.com/DYItemDet...
על ידי טור תלגא
ה' דצמבר 27, 2018 6:54 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ◆ סימני הש"ס - הערות וביאורים
תגובות: 29
צפיות: 2431

Re: ◆ סימני הש"ס - הערות וביאורים

עי' הסימנים השלם.
על ידי טור תלגא
ב' דצמבר 24, 2018 5:23 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מה שמותיהם של ק"כ אנשי כנסת הגדולה?
תגובות: 8
צפיות: 460

Re: מה שמותיהם של ק"כ אנשי כנסת הגדולה?

בפסיקתא דר' כהנא סוף פסקא דשקלים משמע ש"מספר בגוי" הוא איש אחד.
על ידי טור תלגא
ג' דצמבר 18, 2018 9:25 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 190
צפיות: 4581

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

למה אי אפשר בבשר מיובש שקיים לזמן רב. ועי' בשדה צופים שהביא מר' אליהו פוסק בשו"ת לב דוד שנעשה ע"י סמים.
על ידי טור תלגא
ד' דצמבר 12, 2018 8:52 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כוונים - כרדוטין?
תגובות: 6
צפיות: 226

Re: כוונים - כרדוטין?

בערוך השלם כתב שאולי צ"ל כרדוני והוא מיני מאכלים. ובמילונו של יסטרוב שכרדיטין הוא שיבוש של כונדריטין והוא לחם עשוי מגרוסים.
על ידי טור תלגא
א' דצמבר 09, 2018 1:53 am
פורום: חנוכה
נושא: חשמונאי - מעיל או מלרע ?
תגובות: 6
צפיות: 423

Re: חשמונאי - מעיל או מלרע ?

עי' שו"ת רב פעלים ח"ד סימן לא.
על ידי טור תלגא
ד' דצמבר 05, 2018 5:19 pm
פורום: חנוכה
נושא: ועמדו בגזירה זו כמו חמישים ושתים שנה
תגובות: 3
צפיות: 260

Re: ועמדו בגזירה זו כמו חמישים ושתים שנה

עי' באגרת תימן עם הערות של ר' דוד האלוב שעושה חשבונות של נ"ב שנה ולבסוף מפקפק בה.
על ידי טור תלגא
ג' דצמבר 04, 2018 11:01 pm
פורום: חנוכה
נושא: הדלקת נ"ח בבית הכנסת בפומבי גדול, מנהג ותיקין?
תגובות: 7
צפיות: 305

Re: הדלת נ"ח בבית הכנסת בפומבי גדול, מנהג ותיקין?

עוד קיים מנהג זה בקהל עדת ישורון של הרב ברויאר בניו יורק ומזמרים מעוז צור במקהלה ורבים באים לראות.
חנוכה.jpeg
חנוכה.jpeg (29.93 KiB) נצפה 169 פעמים
על ידי טור תלגא
ד' נובמבר 28, 2018 8:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לאן נעלמו כל אותן ה"תילין תילין של הלכות" שדרש רבי עקיבא?
תגובות: 20
צפיות: 627

Re: לאן נעלמו כל אותן ה"תילין תילין של הלכות" שדרש רבי עקיבא?!

אני לא מבין את השאלה הזאת. לאן נעלמו ארבע מאות פרקים של ע"ז? ושלוש מאות הלכות במגדל הפורח באויר וןמה ששנתה בורויה בדברי הימים ועוד דברי תורה רבים שהיו לרבותיו של ר"א שלא חיסר מהם ועוד ועוד. דבר מעניין בפי' האדמו"ר מראדזין לצוואת ר' אליעזר הגדול שכתב קונטרס מיוחד לפרש במציאות שלש מאות...
על ידי טור תלגא
ו' נובמבר 23, 2018 10:20 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פענח רזא לפענח רזא שבחידושי מהרש"א!
תגובות: 15
צפיות: 679

Re: פענח רזא לפענח רזא שבחידושי מהרש"א!

בדף האחרון לפענח רזא כתוב שהשמיטו הרבה

תמונה

וכן הוא בדפוס שס"ז
על ידי טור תלגא
ג' נובמבר 20, 2018 3:03 am
פורום: חנוכה
נושא: מתתיהו כהן גדול?
תגובות: 17
צפיות: 1759

Re: מתתיהו כהן גדול?

תולדות תנאים ואמוראים ערך מתתיהו כהן גדול: " וכבר הארכתי במקום אחר שלא היה מעולם כה"ג כי בימיו היה יזאן הרשע כהן גדול כמבואר בקדמוניות ובספרי חשמונאים, ואחריו היה מינוליס הרשע ולא הוקם מהחשמונאים כה"ג עד יונתן, אבל חז"ל קראו אותו כה"ג יען שהוא היה הראשון אשר קרא חרב לה' ולעמ...
על ידי טור תלגא
א' אוקטובר 14, 2018 6:13 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: גבר - גבור
תגובות: 2
צפיות: 260

Re: גבר - גבור

עי' שדה יער. ומן הסתם הקאמרנא בהיכל הברכה כתב על זה.
על ידי טור תלגא
ד' אוקטובר 10, 2018 7:43 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 361
צפיות: 27885

Re: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות

״אין״ אפשר לפרש בב׳ אופנים: (א) אין - לא (ב) אין - כן. הכתיב אמנם זהה, אך לא הקרי, כדלהלן: כן – אִין. לא – אַיִן, כמו 'היש בה עץ אם אין'. בראשית ה' כ"ד ואיננו כי לקח אותו אלקים ובתרגום (תלוי בגירסה) ואיתוהי ארי לא אמית יתיה. וברבנו בחיי "ומה שאמר ואיננו הוא מלשון רז"ל א"ל אין שה...
על ידי טור תלגא
ב' אוקטובר 08, 2018 6:03 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כל ימי חייך - להביא לימות המשיח
תגובות: 2
צפיות: 285

Re: כל ימי חייך - להביא לימות המשיח

עי' טעמא דקרא.
על ידי טור תלגא
ו' אוגוסט 24, 2018 9:52 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: לא תתעב אדמי לא תתעב מצרי
תגובות: 7
צפיות: 680

Re: לא תתעב אדמי לא תתעב מצרי

עי' בספר התשבי לר"א בחור (אות ג' - ערך גמרי) שהניח בצ"ע ועי' בהערות רגלי מבשר שם.
על ידי טור תלגא
ד' אוגוסט 15, 2018 5:39 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "יש מקומות שנמצאים ישראל שאומרים שהן מזמן פילגש בגבעה"
תגובות: 15
צפיות: 1406

Re: "יש מקומות שנמצאים ישראל שאומרים שהן מזמן פילגש בגבעה"

שבע כתב:חילוף בין ד' לב' שכיח הרבה
ואם כנים הדברים הרי שצ''ל: ד''א תק''ס


כפי שנדפס בשנת 1661 'א"א תק"ס' בהא ליכט למיטעי.
על ידי טור תלגא
ד' אוגוסט 15, 2018 5:32 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "יש מקומות שנמצאים ישראל שאומרים שהן מזמן פילגש בגבעה"
תגובות: 15
צפיות: 1406

Re: "יש מקומות שנמצאים ישראל שאומרים שהן מזמן פילגש בגבעה"

לחשוב שלפני שלושת אלפים שנה כתבו ב"א במשמעות ב' אלפים, זה אנכרוניזם שאין כדוגמתו. ודאי שלא כתבו כן, והודפס כך מפני הקיצור. ותדע שכן הוא שהרי ספרו של הכומר נדפס בשנת 1738,והסיפור אודות מצבה הזאת כבר נדפס בשנת 1661 (בלטינית הערות על מקוה ישראל לר' מנשה בן ישראל ראה במצורף) והעתקתו ' מרדכי גבור ה...
על ידי טור תלגא
ג' אוגוסט 14, 2018 12:55 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "יש מקומות שנמצאים ישראל שאומרים שהן מזמן פילגש בגבעה"
תגובות: 15
צפיות: 1406

Re: "יש מקומות שנמצאים ישראל שאומרים שהן מזמן פילגש בגבעה"

הבאתי דבריו מפני שהוא נושא מעניין אע"פ שיש לפקפק עליו. ובאמת מצאתי ספרו של הכומר 'Alt = und Neuen Wiens' והוא היסטוריה על וינה, ובכרך ראשון מביא כמה מצבות ישראל. וראה במצורף העתקתו ' מרדכי מזוג גבור הגדול בשנת מבריאת עולם ב"א קת"ס ' ותרגומו ללטינית ודויטש הוא מרדכי מן הגיבורים שנת 256...
על ידי טור תלגא
ג' אוגוסט 14, 2018 2:33 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "יש מקומות שנמצאים ישראל שאומרים שהן מזמן פילגש בגבעה"
תגובות: 15
צפיות: 1406

Re: "יש מקומות שנמצאים ישראל שאומרים שהן מזמן פילגש בגבעה"

עי' בפרי תבואה (שורץ) שהאלף באו לוינה ומצאו מצבה מאחד מהם שנקבר שם (ראה במצורף).
על ידי טור תלגא
א' אוגוסט 05, 2018 5:06 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: היכן הברזל והנחושת בארץ?
תגובות: 15
צפיות: 2953

Re: היכן הברזל והנחושת בארץ?

תבואות הארץ - תוצאות הארץ פרק ג' הדומם

תמונה
על ידי טור תלגא
ב' יולי 16, 2018 6:01 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: מילים בארמית בתורה
תגובות: 23
צפיות: 3224

Re: מילים בארמית בתורה

.
על ידי טור תלגא
ב' יולי 16, 2018 12:29 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כל חלוצי צבא
תגובות: 14
צפיות: 676

Re: כל חלוצי צבא

בשיר השירים רבה (פ"ד) איתא שבאמת היו ששים אלף, וט"ו אלף ישבו על הכלים. אמר ר' אלעזר בששים אלף נכבשה ארץ כנען, היא דעתיה דרבי אלעזר דא"ר אלעזר כל מלחמה שהיא יתירה על ששים אלף מלחמת עירבוביא היא. רבי יהודה בשם חזקיה אמר כל מקום שנאמר כעשר כעשרים כשלשים כארבעים אמר או חסר או יתר, תמן אית...
על ידי טור תלגא
ג' יולי 10, 2018 1:25 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: אדם בקר חמור צאן
תגובות: 7
צפיות: 626

Re: אדם בקר חמור צאן

על הראשונה והשניה - עי' אבן עזרא וחזקוני.
על השלישית - עי' אמת ליעקב ודיוקים על התורה (וולף).
ועל הרביעית - עי' דיוקים על התורה (וולף).
על ידי טור תלגא
ה' יולי 05, 2018 8:12 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הודו לה׳ קראו בשמו כו׳
תגובות: 21
צפיות: 1201

Re: הודו לה׳ קראו בשמו כו׳

ר' שמואל מסנות: זרע ישראל עבדו ובספר תלים אומר אברהם עבדו, מלמד שזרע אברהם האמור אינו על כל זרע אברהם וזרע יצחק, אלא זרע המיוחד ואיזה זה, זה זרעו של ישראל. זכרו לעולם בריתו ובספר תלים זכר לעולם בריתו, כלומר הברית שכרת עם אברהם זכר אותה לעולם לבניו. לא הניח לאיש לעשקם וכתיב לא הניח אדם לעשקם, אדם זה ...
על ידי טור תלגא
ה' יולי 05, 2018 2:03 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הודו לה׳ קראו בשמו כו׳
תגובות: 21
צפיות: 1201

Re: הודו לה׳ קראו בשמו כו׳

שמואל דוד כתב:
טור תלגא כתב:עי' פי' ר' שמואל מסנות לדברי הימים.

מה השם של הספר?

מדרשי וביאורי איוב דניאל עזרא נחמיה דברי הימים (זכרון אהרן).
על ידי טור תלגא
ה' יולי 05, 2018 1:59 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הודו לה׳ קראו בשמו כו׳
תגובות: 21
צפיות: 1201

Re: הודו לה׳ קראו בשמו כו׳

עי' פי' ר' שמואל מסנות לדברי הימים.
על ידי טור תלגא
ג' יולי 03, 2018 8:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ימות המשיח (ויכוח ישראל וישמעאל)
תגובות: 7
צפיות: 534

Re: ימות המשיח (ויכוח ישראל וישמעאל)

מובא באוצר מדרשים אות מ' ערך משיח - פרקי משיח.
על ידי טור תלגא
ו' יוני 29, 2018 5:58 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 497
צפיות: 48495

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

שמואל דוד כתב:עד:

דרוסת הזאב - פירש״י הארס שורפה.

מה ארס יש בזאב?


ראה כאן:
פורטל הדף היומי: דריסה - "דרוסת הזאב בדקה" (חולין מב ע"א)

עבור לחיפוש מתקדם