החיפוש הניב 158 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי טור תלגא
ג' אפריל 23, 2019 5:16 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת בכורות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 19
צפיות: 268

Re: מסכת בכורות - הערות והארות פנינים ומרגליות

ח: סבי דבי אתונא הנה קישורים לספרים שנכתבו על סוגיית סבי דבי אתונא א) אמרי יהודה לר' יהודה ליב וואהל ב) ביאור הגר"א על אגדות ג) בכורי ענבים לר' שמעון פינקלשטיין ד) בן חלד לר' חיים קנולר ה) בתים לבריחים לר' שבתי בן אהרן ו) דברי אמונה לר' יוסף אפלבוים ז) ויכוח הדת והאמונה לר' יהודה גלברד ח) חכימ...
על ידי טור תלגא
ב' אפריל 22, 2019 6:49 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: איזה פירוש על המחזור היה לו להמהרש"א? > צדקו אותו ואת בנו לא תשחטו ביום א'
תגובות: 7
צפיות: 591

Re: איזה פירוש על המחזור היה לו להמהרש"א? > צדקו אותו ואת בנו לא תשחטו ביום א'

המהרש"א בחידושיו עמס' מגילה דף כה. בתוד"ה מפני שעושה כ' וז"ל אין פירושם (של התוס' בדברי פיוט הקליר ליום ב' דפסח "צדקו אותו ואת בנו ביום אחד בל תשחטו") מוכרח כן, ועי' בפירוש המחזור שמפרש לא בענין אחר ותו לא מידי. ע"כ על איזה פירוש על המחזור כיון המהרש"א, אבל גם לפי...
על ידי טור תלגא
ב' אפריל 15, 2019 9:48 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 472
צפיות: 18098

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

מיני ומינך כתב:קלט ע"ב
בכדי לא להשאיר חלילה הגליון חלק


דברי המהרש"ם בענין מצא קן בראשו של אדם נידון כאן מצא קן בראשו של אדם-הכיצד?!

והנה קישור להערוך השלחן ודברי תורה המובאים בסוף האשכול שם.
ערוך השלחן יו"ד רצ"ב אות י"ז
דברי תורה מהדורא שתיתאה אות נ"ג
על ידי טור תלגא
ד' אפריל 10, 2019 1:39 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: קושיה עצומה ברש"י בישעיה
תגובות: 10
צפיות: 219

Re: קושיה עצומה ברש"י בישעיה

עני בן פחמא כתב:אם יש 26 אשרי בתהלים ואנו מורידים 3 שאינם סמוכים למעשה טוב אנו מגיעים ל23, צריך להגיע ל20-22.

יש 25 אשרי.
על ידי טור תלגא
ג' אפריל 09, 2019 2:14 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 472
צפיות: 18098

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

שמואל דוד כתב:קלא.
רש"י ד"ה חטיף מתנתא - כשהיו התינוקות מוליכין כו'. צ"ע מדוע פירש שחטף מן התינוקות ולא מן הבעה"ב עצמו?

עי' אמתחת בנימין.
על ידי טור תלגא
ה' אפריל 04, 2019 5:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יש סדר לנ"ך
תגובות: 13
צפיות: 877

Re: יש סדר לנ"ך

במסורת כתר אר"צ: ישעיהו ירמיהו יחזקאל (ודבה"י קודם בכתובים) . תימה, וכי ספר שמואל ומלכים שנחלקו לשתיים זה גם ראיה מן השמים? (וסדר הפרקים?) הראיה מנחמיה הוא מפני שהוא ג"כ נגד הגמ', דאיתא בסנהדרין צג: שנחמיה נענש ולא זכה שספר יקרא על שמו, וע"ז כתב החיד"א שמן השמים נעשה שעזרא ...
על ידי טור תלגא
ה' אפריל 04, 2019 2:46 am
פורום: בית המדרש
נושא: יש סדר לנ"ך
תגובות: 13
צפיות: 877

Re: יש סדר לנ"ך

והלא על זה הוא בא, שבגמ' איתא אע"פ שישעיה קדום מ"מ סמכינן נחמתא לנחמתא ולכן ישעיה אחר יחזקאל, וכן פסקו הרמב"ם והשו"ע. וא"כ למה שינו המדפיסים ואל תאמר שבמקרה או בטעות (דהיינו לפי סדר הזמנים) עשו כן אלא מן השמים הוא. וכן מביא ראיה ממראית העין מה שכתב החיד"א שמן השמים עזרא...
על ידי טור תלגא
ה' אפריל 04, 2019 2:04 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרשת תזריע יג כט - ואיש או אשה כו׳
תגובות: 26
צפיות: 420

Re: פרשת תזריע יג כט - ואיש או אשה כו׳

עי' מלבים אות קי"ח
על ידי טור תלגא
ד' אפריל 03, 2019 10:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יש סדר לנ"ך
תגובות: 13
צפיות: 877

Re: יש סדר לנ"ך

יפה תלמוד לר' רחמים נסים יצחק פלאג'י ב"ב יד: סמכינן חורבנא לחורבנא ונחמתא לנחמתא , יש לחקור דעין רואה דזה כמה מאות שנים דיצא הדפוס בעולם שסדרן של נביאים הם ישעיה ירמיה יחזקאל ותרי עשר שס' ישעיה קדום לירמיה ויחזקאל ותרי עשר ולומר שהוא במקרה או בטעות לא הונח לנו דידוע שהכל מן השמים בדקדוק גמור ו...
על ידי טור תלגא
ה' מרץ 28, 2019 6:32 pm
פורום: פסח
נושא: הלכות ספירת העומר - בן איש חי?
תגובות: 3
צפיות: 217

Re: הלכות ספירת העומר - בן איש חי?

אבל בספר בן איש חי ליכא.
על ידי טור תלגא
ה' מרץ 28, 2019 12:36 am
פורום: פסח
נושא: הלכות ספירת העומר - בן איש חי?
תגובות: 3
צפיות: 217

הלכות ספירת העומר - בן איש חי?

למה השמיט הבן איש חי הלכות ספירת העומר?
על ידי טור תלגא
ג' מרץ 12, 2019 6:30 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לדרך כיבוש יריחו
תגובות: 7
צפיות: 257

Re: לדרך כיבוש יריחו

רד"ק יהושע ו'
כה תעשה ששת ימים, אין לשאול טעם לסבות הבורא למה הייתה ההקפה הזאת, וטעם שבעה כהנים ושבעה שופרות ושבע הקפות ושבעה ימים.
על ידי טור תלגא
ג' פברואר 19, 2019 5:43 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 472
צפיות: 18098

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות פג, א

''ביום טוב האחרון של חג'' וצ"ע למה לא ביום טוב ראשון, וכי בו אין דין שמחה? ורש"י כתב שיש חביבות יותר. ועדיין אינו מובן וכי א"צ בשר לשמחה? ושמעתי לפרש שביו"ט ראשון עדיין אין הכרח שיאכלנו מיד ואולי יש לו כבר בשר וקונה בשבילסוף הרגל ואז הוי כיש לו ריוח. וילע"ע. עי' תוס' ד"...
על ידי טור תלגא
ג' פברואר 12, 2019 11:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גיסקא"ן המבואר בפוסקים או"ח קנ"ט
תגובות: 3
צפיות: 257

Re: גיסקא"ן המבואר בפוסקים או"ח קנ"ט

באתר הלכתא דיומא יש גליון שבועי עם ציורים. בגליון בהר בחקתי יש ציורים על הגיסקאן, ראה במצורף.
על ידי טור תלגא
א' פברואר 03, 2019 7:00 am
פורום: בית המדרש
נושא: קריאת הגבר בירושלים - איך שייך?
תגובות: 6
צפיות: 349

Re: קריאת הגבר בירושלים - איך שייך?

עי' תוס' רע"א ב"ק פ"ז מ"ז בשם הרמ"ע מפאנו שלגדל בלול שלהן מותר.
תוס רעא.png
תוס רעא.png (16.74 KiB) נצפה 321 פעמים


ועי'במגן דוד מה שהקשה ע"ז.
על ידי טור תלגא
ו' פברואר 01, 2019 2:09 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 472
צפיות: 18098

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

חולין סה.
אלא מעתה את כדר לעומר דפסק להו ספרא בתרי.

עי' קסת הסופר פרשת לך לך הערה י' בענין כדרלעמר בשתי תיבות, ולמה נקטה הגמ' פסוק ד' ולא פסוק א'.
על ידי טור תלגא
ה' ינואר 31, 2019 1:15 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כִּי פַח הֱיִיתֶם לְמִצְפָּה וְרֶשֶׁת פְּרוּשָׂה עַל תָּבוֹר - היכן היה הגבול בין מלכות ישראל ליהודה?
תגובות: 30
צפיות: 1128

Re: כִּי פַח הֱיִיתֶם לְמִצְפָּה וְרֶשֶׁת פְּרוּשָׂה עַל תָּבוֹר - היכן היה הגבול בין מלכות ישראל ליהודה?

עי' מאיר עין על הושע שמפרש שמצפה הוא בבנימין, שהוא לדרומה של נחלת בני יוסף. והר תבור הוא ביששכר שהוא לצפונה של בני יוסף ועי'"ז מצודתם פרושה לכל.
על ידי טור תלגא
א' ינואר 20, 2019 1:44 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרעה מלך מצרים
תגובות: 3
צפיות: 276

Re: פרעה מלך מצרים

עי' טעמא דקרא ריש בשלח.
על ידי טור תלגא
ו' ינואר 18, 2019 5:59 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 472
צפיות: 18098

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

חולין נג. בשיטה מקובצת מביא בשם הרא"ש שר"ת היה לו עוף ציד שחיפה צפרניה בכסף כשרצה לאכול מצידו. וכן מביא מר' פרץ שמהר"י נורוויץ עשה כן. שיטה מקובצת חולין.png באתר אוקימתא יש מאמר (באנגלית) מעניין בזה ועל פירושו של ר"ת במתנת יעקב לעשו ויקח מן הבא בידו מנחה, דמן הבא בידו היינו עוף ...
על ידי טור תלגא
ה' ינואר 17, 2019 10:24 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: קריעת ים סוף - הסבר מחודש
תגובות: 13
צפיות: 2256

Re: קריעת ים סוף - הסבר מחודש

התוס' שאנץ בסוטה י"ז. כתב כן תוס' שאנץ ועוד התכלת דומה לים שאנו עושין שליש גדיל ושני שלישי ענף וכן עשה הקב"ה בקע הים בשליש אמצעי ועשה מן הים ג' שלישים שאם יבקענה בשליש התחתון צריך שירדו למטה בתוך הים ואם יבקענה בשליש העליון צריך שיעלו למעלה דק"ל גודשא תילתא והבקיעה בשליש האמצעי לא למע...
על ידי טור תלגא
ה' ינואר 17, 2019 3:35 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עופות התלויים
תגובות: 40
צפיות: 4180

Re: עופות התלויים

העוף בשו"ע הוא אווז ברנקל וידוע שחשבו שהוא גדל על אילן, מפני שנחתלף להם ב ברנקל אווז שהוא מין סרטן שמתדבק בעצים וחשבו שזה נתגדל לעוף. והנה תמונה כפי מה שחשבו Barnacle goose.png ובמה שנתחלפו goose-barnacles.jpg והר' יששכר דב אילאווי כ' ע"ז בספרו מלחמות אלהים וכבר כתוב כאן עם מקורות ומראי מק...
על ידי טור תלגא
ה' ינואר 17, 2019 1:22 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 472
צפיות: 18098

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

בעוז והדר שניהם מנל"ץ
על ידי טור תלגא
ג' ינואר 15, 2019 10:45 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: אריים ואריות
תגובות: 3
צפיות: 346

Re: אריים ואריות

אריים הוא לשון רבים לארי (עי' רש"י יחזקאל ט"ז ו') ואריות הוא לשון רבים לאריה. והחילוק ביניהם מבואר באבות דר' נתן נוסחא ב' פ' מ"ג "אריה בנערותו ארי בזקנותו".

אבות דר נתן.png
אבות דר נתן.png (78.08 KiB) נצפה 243 פעמים

ואולי שניהם היו בכסא שלמה, וכמו שכ' המלבי"ם שעזרא בא בדברי הימים להוסיף על ספר מלכים.
על ידי טור תלגא
ו' ינואר 11, 2019 4:30 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כטל חרמון
תגובות: 16
צפיות: 669

Re: כטל חרמון

הקושיא הוא מה שייך טל חרמון להררי ציון, ולכן פשוטו הוא כמו שפי' הרד"ק שמלת "טל" עומד במקום שנים דהיינו כטל שיורד על הר חרמון וכטל שיורד על הררי ציון. וראה זה פלא בתבואות הארץ שפי' ציון הוא כמו שׂיון וה"ק כטל חרמון שיורד על הר שיאון!?
על ידי טור תלגא
ד' ינואר 09, 2019 12:43 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: שאלה בענין מיקומה של 'כרמל'
תגובות: 9
צפיות: 527

Re: שאלה בענין מיקומה של 'כרמל'

נכב"ב בא שאול הכרמלה

ועי' בתבואות הארץ
על ידי טור תלגא
ו' ינואר 04, 2019 10:29 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קבר זכריה הנביא
תגובות: 1
צפיות: 241

Re: קבר זכריה הנביא

עי' בפרי תבואה שמפקפק בה.
על ידי טור תלגא
ג' ינואר 01, 2019 8:08 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 472
צפיות: 18098

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

לב. לא הוה בדיחנא בחביבי דאישייליה כו׳ ועיין רש״י דלא היתה דעתו גסה בדודו רבי חייא ולא היה רבי חייא בסבר פנים עמו כו׳ וראיתי בספר נתן פריו שהעיר ממשנה באבות ״לא הביישן לומד ולא הקפדן מלמד״ וצ״ע הרב דוד כוכב כ' שזה היה בזמן שר' חייא היה בנזיפה ולכן לא היה בסבר פנים עמו. http://daf-yomi.com/DYItemDet...
על ידי טור תלגא
ה' דצמבר 27, 2018 6:54 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ◆ סימני הש"ס - הערות וביאורים
תגובות: 29
צפיות: 2751

Re: ◆ סימני הש"ס - הערות וביאורים

עי' הסימנים השלם.
על ידי טור תלגא
ב' דצמבר 24, 2018 5:23 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מה שמותיהם של ק"כ אנשי כנסת הגדולה?
תגובות: 8
צפיות: 544

Re: מה שמותיהם של ק"כ אנשי כנסת הגדולה?

בפסיקתא דר' כהנא סוף פסקא דשקלים משמע ש"מספר בגוי" הוא איש אחד.
על ידי טור תלגא
ג' דצמבר 18, 2018 9:25 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 472
צפיות: 18098

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

למה אי אפשר בבשר מיובש שקיים לזמן רב. ועי' בשדה צופים שהביא מר' אליהו פוסק בשו"ת לב דוד שנעשה ע"י סמים.
על ידי טור תלגא
ד' דצמבר 12, 2018 8:52 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כוונים - כרדוטין?
תגובות: 6
צפיות: 290

Re: כוונים - כרדוטין?

בערוך השלם כתב שאולי צ"ל כרדוני והוא מיני מאכלים. ובמילונו של יסטרוב שכרדיטין הוא שיבוש של כונדריטין והוא לחם עשוי מגרוסים.
על ידי טור תלגא
א' דצמבר 09, 2018 1:53 am
פורום: חנוכה
נושא: חשמונאי - מעיל או מלרע ?
תגובות: 6
צפיות: 652

Re: חשמונאי - מעיל או מלרע ?

עי' שו"ת רב פעלים ח"ד סימן לא.
על ידי טור תלגא
ד' דצמבר 05, 2018 5:19 pm
פורום: חנוכה
נושא: ועמדו בגזירה זו כמו חמישים ושתים שנה
תגובות: 3
צפיות: 332

Re: ועמדו בגזירה זו כמו חמישים ושתים שנה

עי' באגרת תימן עם הערות של ר' דוד האלוב שעושה חשבונות של נ"ב שנה ולבסוף מפקפק בה.
על ידי טור תלגא
ג' דצמבר 04, 2018 11:01 pm
פורום: חנוכה
נושא: הדלקת נ"ח בבית הכנסת בפומבי גדול, מנהג ותיקין?
תגובות: 7
צפיות: 365

Re: הדלת נ"ח בבית הכנסת בפומבי גדול, מנהג ותיקין?

עוד קיים מנהג זה בקהל עדת ישורון של הרב ברויאר בניו יורק ומזמרים מעוז צור במקהלה ורבים באים לראות.
חנוכה.jpeg
חנוכה.jpeg (29.93 KiB) נצפה 229 פעמים
על ידי טור תלגא
ד' נובמבר 28, 2018 8:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לאן נעלמו כל אותן ה"תילין תילין של הלכות" שדרש רבי עקיבא?
תגובות: 20
צפיות: 851

Re: לאן נעלמו כל אותן ה"תילין תילין של הלכות" שדרש רבי עקיבא?!

אני לא מבין את השאלה הזאת. לאן נעלמו ארבע מאות פרקים של ע"ז? ושלוש מאות הלכות במגדל הפורח באויר וןמה ששנתה בורויה בדברי הימים ועוד דברי תורה רבים שהיו לרבותיו של ר"א שלא חיסר מהם ועוד ועוד. דבר מעניין בפי' האדמו"ר מראדזין לצוואת ר' אליעזר הגדול שכתב קונטרס מיוחד לפרש במציאות שלש מאות...
על ידי טור תלגא
ו' נובמבר 23, 2018 10:20 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פענח רזא לפענח רזא שבחידושי מהרש"א!
תגובות: 16
צפיות: 985

Re: פענח רזא לפענח רזא שבחידושי מהרש"א!

בדף האחרון לפענח רזא כתוב שהשמיטו הרבה

תמונה

וכן הוא בדפוס שס"ז
על ידי טור תלגא
ג' נובמבר 20, 2018 3:03 am
פורום: חנוכה
נושא: מתתיהו כהן גדול?
תגובות: 17
צפיות: 1922

Re: מתתיהו כהן גדול?

תולדות תנאים ואמוראים ערך מתתיהו כהן גדול: " וכבר הארכתי במקום אחר שלא היה מעולם כה"ג כי בימיו היה יזאן הרשע כהן גדול כמבואר בקדמוניות ובספרי חשמונאים, ואחריו היה מינוליס הרשע ולא הוקם מהחשמונאים כה"ג עד יונתן, אבל חז"ל קראו אותו כה"ג יען שהוא היה הראשון אשר קרא חרב לה' ולעמ...
על ידי טור תלגא
א' אוקטובר 14, 2018 6:13 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: גבר - גבור
תגובות: 2
צפיות: 319

Re: גבר - גבור

עי' שדה יער. ומן הסתם הקאמרנא בהיכל הברכה כתב על זה.

עבור לחיפוש מתקדם