החיפוש הניב 110 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי טור תלגא
ב' יולי 16, 2018 6:01 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: מילים בארמית בתורה
תגובות: 18
צפיות: 222

Re: מילים בארמית בתורה

ירמיה י' י"א
כִּדְנָה֙ תֵּאמְר֣וּן לְה֔וֹם אֱלָ֣הַיָּ֔א דִּֽי־שְׁמַיָּ֥א וְאַרְקָ֖א לָ֣א עֲבַ֑דוּ יֵאבַ֧דוּ מֵֽאַרְעָ֛א וּמִן־תְּח֥וֹת שְׁמַיָּ֖א אֵֽלֶּה.
על ידי טור תלגא
ב' יולי 16, 2018 12:29 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כל חלוצי צבא
תגובות: 14
צפיות: 196

Re: כל חלוצי צבא

בשיר השירים רבה (פ"ד) איתא שבאמת היו ששים אלף, וט"ו אלף ישבו על הכלים. אמר ר' אלעזר בששים אלף נכבשה ארץ כנען, היא דעתיה דרבי אלעזר דא"ר אלעזר כל מלחמה שהיא יתירה על ששים אלף מלחמת עירבוביא היא. רבי יהודה בשם חזקיה אמר כל מקום שנאמר כעשר כעשרים כשלשים כארבעים אמר או חסר או יתר, תמן אית...
על ידי טור תלגא
ג' יולי 10, 2018 1:25 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: אדם בקר חמור צאן
תגובות: 7
צפיות: 321

Re: אדם בקר חמור צאן

על הראשונה והשניה - עי' אבן עזרא וחזקוני.
על השלישית - עי' אמת ליעקב ודיוקים על התורה (וולף).
ועל הרביעית - עי' דיוקים על התורה (וולף).
על ידי טור תלגא
ה' יולי 05, 2018 8:12 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הודו לה׳ קראו בשמו כו׳
תגובות: 23
צפיות: 702

Re: הודו לה׳ קראו בשמו כו׳

ר' שמואל מסנות: זרע ישראל עבדו ובספר תלים אומר אברהם עבדו, מלמד שזרע אברהם האמור אינו על כל זרע אברהם וזרע יצחק, אלא זרע המיוחד ואיזה זה, זה זרעו של ישראל. זכרו לעולם בריתו ובספר תלים זכר לעולם בריתו, כלומר הברית שכרת עם אברהם זכר אותה לעולם לבניו. לא הניח לאיש לעשקם וכתיב לא הניח אדם לעשקם, אדם זה ...
על ידי טור תלגא
ה' יולי 05, 2018 2:03 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הודו לה׳ קראו בשמו כו׳
תגובות: 23
צפיות: 702

Re: הודו לה׳ קראו בשמו כו׳

שמואל דוד כתב:
טור תלגא כתב:עי' פי' ר' שמואל מסנות לדברי הימים.

מה השם של הספר?

מדרשי וביאורי איוב דניאל עזרא נחמיה דברי הימים (זכרון אהרן).
על ידי טור תלגא
ה' יולי 05, 2018 1:59 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הודו לה׳ קראו בשמו כו׳
תגובות: 23
צפיות: 702

Re: הודו לה׳ קראו בשמו כו׳

עי' פי' ר' שמואל מסנות לדברי הימים.
על ידי טור תלגא
ג' יולי 03, 2018 8:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ימות המשיח (ויכוח ישראל וישמעאל)
תגובות: 7
צפיות: 207

Re: ימות המשיח (ויכוח ישראל וישמעאל)

מובא באוצר מדרשים אות מ' ערך משיח - פרקי משיח.
על ידי טור תלגא
ו' יוני 29, 2018 5:58 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 373
צפיות: 19733

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

שמואל דוד כתב:עד:

דרוסת הזאב - פירש״י הארס שורפה.

מה ארס יש בזאב?


ראה כאן:
פורטל הדף היומי: דריסה - "דרוסת הזאב בדקה" (חולין מב ע"א)
על ידי טור תלגא
ב' יוני 25, 2018 9:40 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הערות פרשת בלק
תגובות: 13
צפיות: 500

Re: הערות פרשת בלק

עי' מלבי"ם
על ידי טור תלגא
ב' יוני 25, 2018 8:48 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הערות פרשת בלק
תגובות: 13
צפיות: 500

Re: הערות פרשת בלק

שמואל דוד כתב:ב] בלק פרק כב פסוק יח. ויען בלעם כו׳ לא אוכל לעבר כו׳ קטנה או גדולה.
לכאורה הול״ל גדולה או קטנה בדרך לא זו אף זו וצע״ק.


קול אליהו (גר"א).
על ידי טור תלגא
א' יוני 17, 2018 5:50 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: אימתי היה מחלוקתו של קורח
תגובות: 2
צפיות: 240

Re: אימתי היה מחלוקתו של קורח

כבר פתחת אשכול על זה.

מתי אירע מעשה קורח?
על ידי טור תלגא
ה' מאי 24, 2018 4:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם היה ממה להביא ביכורים בחג השבועות?
תגובות: 13
צפיות: 369

Re: האם היה ממה להביא ביכורים בחג השבועות?

כתובות קי"ב. ד"א מה צבי זה קל מכל החיות אף ארץ ישראל קלה מכל הארצות לבשל את פירותיה. ב"ב קמ"ו. אמר ר"י אמר רב מעשה באדם אחד ששגר לבית חמיו יין חדש ושמן חדש וכלי פשתן חדש בעצרת מאי קא משמע לן איבעית אימא חשיבותא דארץ ישראל קמ''ל. וברשב"ם ד"ה שבחא דא''י. שממהרת לבשל ...
על ידי טור תלגא
ו' מאי 11, 2018 5:22 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 373
צפיות: 19733

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

חיים סגל כתב:
שמואל דוד כתב:
ביקורת תהיה כתב:'ציצית ראשו' הן הפאות, שכן גם הכהנים מוזהרים בלאו דבל תקיפו.

ליכא חיוב לגדל פאות ארוכות

אכן, אך לכאורה גם אין איסור משום פירוע ראש, וממילא שייך למיבעי

האם כהן חסיד כשר לעבודה?
על ידי טור תלגא
ד' מאי 02, 2018 12:46 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מלחמת עמלק הייתה בכ"ח אייר?
תגובות: 13
צפיות: 472

Re: מלחמת עמלק הייתה בכ"ח אייר?

סדר עולם פ"ה
באחד בשבת בכ"ג באייר (כ"ב אייר לפי הגר"א) נסעו מאלוש ובאו להם לרפידים, ושם נתנה להם הבאר ונלחמו עם עמלק, ושם עשו שבת שניה.
על ידי טור תלגא
ד' אפריל 25, 2018 1:54 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ומזרעך לא תתן להעביר למולך
תגובות: 10
צפיות: 416

Re: ומזרעך לא תתן להעביר למולך

טעמא דקרא אחרי.
על ידי טור תלגא
ו' אפריל 20, 2018 7:50 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הערה בשמואל ב פרק א פסוק ב
תגובות: 8
צפיות: 248

Re: הערה בשמואל ב פרק א פסוק ב

עי' מרגליות הים סנהדרין ס"ט: אות ט'.
על ידי טור תלגא
ד' אפריל 11, 2018 2:11 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שם של ספר על פי פסוק - אבל בדילוג, מישהוא מכיר?
תגובות: 7
צפיות: 334

Re: שם של ספר על פי פסוק - אבל בדילוג, מישהוא מכיר?

באר שרים - לר' אברהם יפה-שלזינגר ע"פ באר 'חפרוה' שרים.

סמוכים לעולם - לר' מנחם מנדל הרטמן ע"פ סמוכים 'לעד' לעולם.
על ידי טור תלגא
ג' מרץ 20, 2018 11:41 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "פרשנו רעבתן שבדבש נתבער ונשרף"
תגובות: 7
צפיות: 535

Re: "פרשנו רעבתן שבדבש נתבער ונשרף"

ידועה מהאבן עזרא בענין משיח שאלה ותשובה שנקרא ישר והפוך:
אבי אל חי שמך למה מלך משיח לא יבא

דעו מאביכם כי לא בוש אבוש, שוב אשוב אליכם כי בא מועד

וראה בויקיפידה https://he.m.wikipedia.org/wiki/פלינדרום
על ידי טור תלגא
ב' מרץ 12, 2018 12:11 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: קושיא בפרשת פקודי שאין עליה תשובה
תגובות: 31
צפיות: 1845

Re: קושיא בפרשת פקודי שאין עליה תשובה

עי' טעמא דקרא ויקהל.
על ידי טור תלגא
ב' מרץ 05, 2018 9:24 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: בכאים - תותים או חוחים
תגובות: 3
צפיות: 260

Re: בכאים - תותים או חוחים

מרחביה כתב:הפירוש תותים מקורו ברד"ק, בשני המקומות וגם בדה"י.
והפירוש שאלו אילנות שגדלים בהם קוצים, במדרש תהלים מזמור כז ובתנחומא שופטים יז.

תודה. האם גדלים קוצים על אילני תות.
על ידי טור תלגא
א' מרץ 04, 2018 8:00 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: בכאים - תותים או חוחים
תגובות: 3
צפיות: 260

בכאים - תותים או חוחים

שמואל ב' ה' כ"ג וישאל דוד בה' ויאמר לא תעלה הסב אל אחריהם ממול בכאים. ובמצודות בכאים - אילנות שגדלים בהם תותים וכן בעמק הבכא (תהלים פד ז).
ובתהלים פ"ד ז' במצודות פי' עמק הבכא שגדלים שם החוחים וכן ממול בכאים (שמואל ב ה כג).
על ידי טור תלגא
ו' מרץ 02, 2018 6:21 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 424
צפיות: 11324

Re: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות

תודה. בעוז והדר יש שינוי לשון.
על ידי טור תלגא
ד' פברואר 28, 2018 6:44 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 424
צפיות: 11324

Re: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות

עבודה זרה מג דתניא רבי יהודה מוסיף אף דמות מניקה וסר אפיס מניקה על שם חוה שמניקה כל העולם כולו סר אפיס על שם יוסף שסר ומפיס את כל העולם כולו והוא דנקיט גריוא וקא כייל והיא דנקטא בן וקא מניקה יש לדקדק קצת מדוע הקדים הגמרא יוסף לחוה וצע"ק. אגב ראיתי בספר דברי תורה(מונקטש)חלק ד אות כו שאין כוונת ...
על ידי טור תלגא
ג' פברואר 27, 2018 11:28 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 424
צפיות: 11324

Re: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות

בקרו טלה כתב:
שמואל דוד כתב:לט. דבב נהרא
רש"י דבב נהרא - דבב שם הנהר
רש"י סוכה יח. דבב נהרא - הנהר בב שמו
וצ"ע

כבר העיר על כך בדקדוקי סופרים שבדפוס פיזרו אכן הגי' כבגמ' סוכה

ובדקדוקי סופרים סוכה מביא גי' "כך" שמו. ועי' ערוך השלם שהד' שרשית.
על ידי טור תלגא
ו' פברואר 09, 2018 2:27 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קבר דן בן יעקב
תגובות: 13
צפיות: 614

Re: קבר דן בן יעקב

קאצ'קלה כתב:לא ביררתי את הנושא כלל. אבל המושג של תפילות אצל קברו של שייח ערבי, מזכירני את קברו של 'התנא מוקרט' בעמוקה, שכבר הוזכר בפורום בעבר.


קבר חולדה הנביאה בהר הזיתים ג"כ.
על ידי טור תלגא
ב' דצמבר 11, 2017 2:04 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חדש! ספר 'מקבים א' | מהדורה מחקרית-תורנית
תגובות: 117
צפיות: 7176

Re: חדש! ספר 'מקבים א' | מהדורה מחקרית-תורנית

פלגינן כתב:
מתון כתב:האם יהיה להשיג הספר גם בחו"ל?

התמונות הם צבעוני גם בספר שבדפוס?

נשלחו כבר לחו"ל ספרים. הפצת קולמוס.
בוודאי שצבעוני!


איפה ניתן להשיג בארה"ב?
על ידי טור תלגא
ה' נובמבר 30, 2017 4:20 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נזירים בדורות שלאחר החורבן
תגובות: 16
צפיות: 988

Re: נזירים בדורות שלאחר החורבן

אם דנו כאן על נזירים לאחר החורבן, ארשה לעצמי לשאול על נזירים בזמן שביהמ"ק היה קיים מהמשנה וגמרא נראה דקבלת נזירות השתשמה כביטוי לשבח והודאה (עי' תוס' נזיר יג: הריני נזיר לכשיהי' לי בן) וכן להיפך להראות צער ואבל (עיי"ש יד. כמשה בשבעה באדר), וכמובן כסייג לפרישות (נזיר של שמעון הצדיק, הרואה ...
על ידי טור תלגא
ב' נובמבר 27, 2017 3:48 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ◆ סימני הש"ס - הערות וביאורים
תגובות: 25
צפיות: 1618

הערות וביאורים בסימני הש"ס

מכות יח: סימן כוזא בסימני הש"ס לר' היימן איננו.
על ידי טור תלגא
א' נובמבר 26, 2017 5:27 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בענין הגהות הגר"א לש"ס
תגובות: 6
צפיות: 594

Re: בענין הגהות הגר"א לש"ס

שמואל דוד כתב:איפה אפשר לראות מש"כ הגר"ח ארנטרוי ז"ל ב"jarbuch"?


כאן https://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/ ... fo/3486266 ובמצורף (גרמנית)
על ידי טור תלגא
ד' נובמבר 22, 2017 1:41 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הפטרת חיי שרה מלכים פרק א' - הקדמת נתן הנביא לבניהו. ועוד
תגובות: 6
צפיות: 1873

Re: הפטרת חיי שרה מלכים פרק א' - הקדמת נתן הנביא לבניהו. ועוד

פסוק ח': ''וצדוק הכהן ובניהו בן יהוידע ונתן הנביא... לא היו עם אדוניהו'' פסוק י': ''ואת נתן הנביא ובניהו ואת הגיבורים... לא קרא'' למה מקדים כאן נתן הנביא? ודעת מקרא כתב פירוש ולא התיישב על ליבי. ובכלל פרשה זו צריכה לימוד, שבכל פעם מזכירים אישים אחרים, לדוגמא, שמעי ורעי מוזכרים רק בהתחלה, ולא בסיפור...
על ידי טור תלגא
א' נובמבר 19, 2017 2:21 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: צורת אורים ותומים
תגובות: 1
צפיות: 342

Re: צורת אורים ותומים

א ראובן ב שמעון רהם לוי
י יהודה צחק י דן עקב נפתלי
קב גד שב אשר ט יששכר ש
זבולון יהוסף י בנימין

מישהו יכול לעזור באותיות מודגשות אדום?

עבור לחיפוש מתקדם