החיפוש הניב 1981 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי קראקובער
ד' יוני 20, 2018 12:13 am
פורום: בית המדרש
נושא: קיום מצות 'פרו ורבו' לאחר מיתה
תגובות: 20
צפיות: 444

Re: קיום מצות 'פרו ורבו' לאחר מיתה

הנפק"מ פשוטה. אי נימא שיש בהפריה מלאכותית לאחר מיתה משום קיום מצות פ"ו יש עניין לאדם נשוי שמת בלא בן ובת ונשאר אחריו זרע בהקפאה שאשתו תזכה אותו בקיום המצוה (ומ"מ פשיטא שהיא אינה מחויבת בזה). למה מספיק בן ובת, מה עם בערב אל תנח ידיך..?! אלא מאי יש ענין שיהיה לו המשך בלי קשר לקיום המצו...
על ידי קראקובער
ג' יוני 19, 2018 5:41 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: הפורש בזעם
תגובות: 26
צפיות: 679

Re: הפורש בזעם

מדובר ככה"נ במקרה נדיר מאד ולא צריך לשנות הכללים בגלל זה ומה גם שזה ישגע המנהלים שעמוסים בלא"ה.
על ידי קראקובער
ג' יוני 19, 2018 4:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם איסור נדה נקרא 'עריות'?
תגובות: 31
צפיות: 2351

Re: האם איסור נדה נקרא 'עריות'?

לעצם השאלה אאל"ט רבי יוסף אנג'ל באחד מספריו יש סימן בנושא.
על ידי קראקובער
ג' יוני 19, 2018 10:43 am
פורום: בית המדרש
נושא: אם טנק מקבל טומאה
תגובות: 7
צפיות: 206

אם טנק מקבל טומאה

כשסיפרו פעם לאחד מהגדולים על טנק הוא הגיב שלנו נפק"מ רק אם טנק מקבל טומאה, והשאלה מה הצד בכלל שלא יקבל טומאה?
על ידי קראקובער
ג' יוני 19, 2018 10:00 am
פורום: בית התלמוד
נושא: זבחים כה: יש בגר בקבר?
תגובות: 5
צפיות: 118

Re: זבחים כה: יש בגר בקבר?

במפרכסת (כהנים זריזים הם) ועיין תוספת בחולין ב:
על ידי קראקובער
ב' יוני 18, 2018 9:23 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הופעה בישיבה מעורבת של אברהם פריד
תגובות: 81
צפיות: 1492

Re: הופעה בישיבה מעורבת של אברהם פריד

יקים כתב:האם אין פסק ברור בענין מגדולי ישראל בדורנו?
או שגדולי דורנו אינם מקור הלכתי, רק איזה שו"ת מרב עיירה בדורות קודמים.
מי שחושב שגדולי הדור בימינו (ובמקומינו) אינם מקור מחייב, שיחפש פורומים אחרים באינטרנט (עם רבנים) המתאימים להשקפתו.

צריך לשאול את מרא דאתרא של תל אביב..
על ידי קראקובער
ב' יוני 18, 2018 9:13 pm
פורום: תכלת ודין הקרבה בזמה"ז
נושא: האם החברונערס הם אלו שיכניסו את התכלת לעולם הישיבות
תגובות: 85
צפיות: 2038

Re: האם החברונערס הם אלו שיכניסו את התכלת לעולם הישיבות

גיזונטע קאפ כתב:יש כאן עוד נקודה נוספת הסיבה שלא הולכים עם תכלת לדעתי קשורה לשו"ע החמישי, עניינים של מסורת וכיוצ"ב, לא למסגרת ההלכה הסטנדרטית, (זו אגב הסיבה שבזן מסויים של אנשים התכלת רווחת).

הבנתי, תפילין של רב אלישיב, בריסקער מצות ושיעור חזון איש, מסורת במיטבו...
על ידי קראקובער
א' יוני 17, 2018 10:32 pm
פורום: עזר אחים
נושא: תחרות כתיבת חיבורים תורניים
תגובות: 33
צפיות: 1166

Re: תחרות כתיבת חיבורים תורניים

כאחד שמכיר את תוכן אני לא חושב שהוא יסכים עם ההשוואה בינו לבין בעל החידושים וביאורים.
על ידי קראקובער
א' יוני 17, 2018 7:36 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: השפעה פיזית של מחשבות שליליות
תגובות: 22
צפיות: 463

Re: השפעה פיזית של מחשבות שליליות

משלי י"ח: 'רוח איש יכלכל מחלהו ורוח נכאה מי ישאנה' אם כי המשמעות הפשוטה קצת שונה ואאל"ט הגר"א כן מסביר קרוב לסגנון שכתבת.
על ידי קראקובער
א' יוני 17, 2018 7:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: השפעה פיזית של מחשבות שליליות
תגובות: 22
צפיות: 463

Re: השפעה פיזית של מחשבות שליליות

רש"י ביומא על הגמרא שהרהורי עבירה קשים מעבירה: הרהורי עבירה - תאות נשים קשים להכחיש את בשרו יותר מגופו של מעשה:
על ידי קראקובער
א' יוני 17, 2018 11:33 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: והיה יכול ללמוד על הדף
תגובות: 6
צפיות: 425

Re: והיה יכול ללמוד על הדף

אותה אבקש כתב:הנני חסום לקישורים, עכ"פ נראה שאמר זאת באידיש ונתחלף "קען" - יודע, ב"קען" - יכול,
והכוונה "געקענט לערנען".

יהודי אחד סיפר שבהיותו ילד הגיע אחד שניסה להראות כוחו בלימוד ושאל את אביו, ער קען לערנען? וענה לו, אלע יידן דארפען קענען לערנען...
על ידי קראקובער
ש' יוני 16, 2018 11:04 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: דברי חכמה ושנינות מרבינו הגראי''ל זצוק''ל
תגובות: 284
צפיות: 28389

Re: דברי חכמה ושנינות מרבינו הגראי''ל זצוק''ל

ההוא דאמר כתב:רבי יהודה אריה דינר שליט"א - דברי השירה -קורח ע''ח
ואם אפשר להוסיף בשולי הדברים, שאחד מעיקרי משנתו של מרן הגראי"ל היה, הויתור.

אם זה יותר זכות לנפטר לוותר מסתמא יתחילו לריב מי יוותר למי..
על ידי קראקובער
ו' יוני 15, 2018 4:02 pm
פורום: מאי חסידות ומאי מתנגדות
נושא: ספרים חסידיים בבתי מדרשות מתנגדיים ולהפך
תגובות: 112
צפיות: 4979

Re: ספרים חסידיים בבתי מדרשות מתנגדיים ולהפך

כידוע שהסיפור עם הצייר ומשה רבינו בתפארת ישראל לקוח מספרים חסידים ומכאן הוכחה שגם הוא היה חסיד..
על ידי קראקובער
ו' יוני 15, 2018 10:11 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם מקימים מצות הלואה במוצרי מאכל בין שכנים וכד'
תגובות: 6
צפיות: 385

Re: האם מקימים מצות הלואה במוצרי מאכל בין שכנים וכד'

הפשטות כמו הפנים יפות (לא ברור בכלל אם האדרת אליהו מפרש הפסוק או הלכתא אתא לאשמועינן) וזכר לדבר מה לי הן מה לי דמיהן מה לי דמיהן מה לי הן.
על ידי קראקובער
ד' יוני 13, 2018 7:23 pm
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: קצב הלימוד של דורינו - המצאה של הדור האחרון?
תגובות: 19
צפיות: 839

Re: קצב הלימוד של דורינו - המצאה של הדור האחרון?

מהמהרש"א אין ראיה מה הקצב. לפי יון מצולה נראה שכל הבחורים וראשי הישיבות היו מגיעים ליריד וכל אחד היה הולך לשמוע ראשי ישיבות לראות מי מעניין אותו. במצב כזה אי אפשר היה לעיין היטב עם בחורים חדשים בסוף הפרק ואחרי היריד הבחורים שחזרו לישיבה כבר לא היו מונחים בפרק ולכן התחיל פרק חדש. זה כתוב שם או ...
על ידי קראקובער
ד' יוני 13, 2018 10:44 am
פורום: אספקלריא
נושא: צונאמי של 'השקפה'...
תגובות: 123
צפיות: 5130

Re: צונאמי של 'השקפה'...

דרומי כתב:ומה דינם של עובדי העיתון גופא? האם הם בגדר 'אברכים' או בגדר 'עובדים'?

על ביטולה זהו קיומה שמענו אבל שקיומה הוא ביטולה זה כבר חידוש מבית מדרש של בעלי השקפה..
על ידי קראקובער
ד' יוני 13, 2018 10:13 am
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: קצב הלימוד של דורינו - המצאה של הדור האחרון?
תגובות: 19
צפיות: 839

Re: קצב הלימוד של דורינו - המצאה של הדור האחרון?

במהרש"א בשבת עה: 'מכאן עד סוף הפרק לא ראיתי להעלות על ספר מחדושי הלכות מפני שלא למדתי אז בישיבה בהיותי ביריד בלובלין' ומדובר בסך הכול בעמוד וחצי (בדף עו כבר כתב) יוצא לפי זה שכל התקופה של היריד בלובלין למדו פחות מדף!

(רק המרחק בין אוסטראה ללובלין הוא 360 ק"מ)
על ידי קראקובער
א' יוני 10, 2018 2:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בענין הנסיעה על פסי רכבת שנבנו באיסור שבת
תגובות: 12
צפיות: 714

Re: בענין הנסיעה על פסי רכבת שנבנו באיסור שבת

יקר כתב:הגר"י יוסף דן אתמול בשיעורו בנושא זה והכריע שהנסיעה מותרת.

אני בספק ספיקא שאינו מתהפך אם יש יותר משני אנשים פה בבית מדרש שחשוב להם ה'הכרעה' שלו, אם יש טיעונים נשמח לשמוע.
על ידי קראקובער
ו' יוני 08, 2018 1:14 pm
פורום: אספקלריא
נושא: צונאמי של 'השקפה'...
תגובות: 123
צפיות: 5130

Re: צונאמי של 'השקפה'...

-
על ידי קראקובער
ו' יוני 08, 2018 10:58 am
פורום: בית המדרש
נושא: הטומאה והטהרה בידי כהן - נגעים
תגובות: 7
צפיות: 232

Re: הטומאה והטהרה בידי כהן - נגעים

ובכלל, מה הפשט שזה תלוי באמירתו, אם הוא אומר באמת יש כאן נגע שהיה ראוי לטמאותו אבל אני לא רוצה לומר את זה, הבית נשאר טהור? התעוררתי לזה מחמת מה שראיתי בדברי המהריל"ד זי"ע, שהכהן יכול לטמאות בתנאי אם ירדו גשמים וכיו"ב. מצורף. מהריל''ד - מצורע.PDF יש חידוש של היעב"ץ שכל זה שצריך כ...
על ידי קראקובער
ו' יוני 08, 2018 9:14 am
פורום: אספקלריא
נושא: כנס אחוות התורה - רשמים
תגובות: 207
צפיות: 9148

Re: כנס אחוות התורה - רשמים

אני רואה שאתם מתעקשים לסלף את דברי. (ואני מתכוון גם למה שכתבי באשכול ההוא) לפי משקל דבריכם, אז מי שהולך עם חולצה לבנה ועם מכנסיים נורמליות אבל אינו יושב והוגה בתורה (בלעבת) הוא ג''כ נעבעך תינוק שנשבה, שחינכו אותו שחולצה לבנה יותר חשובה מלימוד התורה... והראיה, שתורה אינו לומד אבל חולצה לבנה הוא לובש...
על ידי קראקובער
ו' יוני 08, 2018 2:40 am
פורום: אספקלריא
נושא: כנס אחוות התורה - רשמים
תגובות: 207
צפיות: 9148

Re: כנס אחוות התורה - רשמים

תמימות חסידית פירושו שהוא לא מקצץ זקן ומסריח מבושם ותספורת מודרנית וכל שאר ירקות, שזהו הנידון כאן באשכול. אלא הולך בתלם, יודע את מקומו, מעריך את מי שצריך להעריך, ולא מחשיב את עצמו החכם מכל אדם... וכו' וכו'. יש לו גם שיעור אור החיים, ונהנה מוורטים חסידיים, בקיצור א''א להסביר למישהו מבחוץ, שחושב שמי ...
על ידי קראקובער
ה' יוני 07, 2018 10:39 pm
פורום: אספקלריא
נושא: צונאמי של 'השקפה'...
תגובות: 123
צפיות: 5130

Re: צונאמי של 'השקפה'...

משולש כתב:הרב קראקובער איני מבין את שאלתך על בריסק כי איני מכיר את חצר בריסק.
אתה טוען שכל בריסקער צעיר ממציא לעצמו השקפה ע"י דימוי מילתא למילתא?

לא רק, חסר ראשי ישיבות שפוסקים בעניני השקפה מדימוי מילתא למילתא? עדיף לא להרחיב יותר אחרת האשכול יסגר.
על ידי קראקובער
ה' יוני 07, 2018 10:22 pm
פורום: אספקלריא
נושא: צונאמי של 'השקפה'...
תגובות: 123
צפיות: 5130

Re: צונאמי של 'השקפה'...

יש תופעה מעניינת, לא פעם שומעים מבעלי השקפה שיותר קשה לפסוק בעניני השקפה מבעניני הלכה ובכל זאת למה לא שמענו מעולם אנשים שהם 'יראי השקפה' כמו שיש יראי הוראה?! לכן השקפה מסורה לגדולי הדור. ולא ראינו רבנים שהם סתם "מורי הוראה" שמחדשים בעצמם השקפה לציבור. באמת?! אם ניקח לדוגמא אנשי 'בית בריסק...
על ידי קראקובער
ה' יוני 07, 2018 10:04 pm
פורום: אספקלריא
נושא: צונאמי של 'השקפה'...
תגובות: 123
צפיות: 5130

Re: צונאמי של 'השקפה'...

יש תופעה מעניינת, לא פעם שומעים מבעלי השקפה שיותר קשה לפסוק בעניני השקפה מבעניני הלכה ובכל זאת למה לא שמענו מעולם אנשים שהם 'יראי השקפה' כמו שיש יראי הוראה?!
על ידי קראקובער
ה' יוני 07, 2018 9:59 pm
פורום: אספקלריא
נושא: כנס אחוות התורה - רשמים
תגובות: 207
צפיות: 9148

Re: כנס אחוות התורה - רשמים

אם אתה כבר דורש סמוכין האם לשורי שדי הענין הוא גם צניעות?!
ואגב, יש רשימה ארוכה של דברים שם בשם רבי יוסי בכל מיני הקשרים.

(שוב, יתכן שאני טועה אשמח למקור יותר קדום)
על ידי קראקובער
ה' יוני 07, 2018 9:41 pm
פורום: אספקלריא
נושא: כנס אחוות התורה - רשמים
תגובות: 207
צפיות: 9148

Re: כנס אחוות התורה - רשמים

שבת דף קיח:
אמר רבי יוסי מימי לא קריתי לאשתי אשתי ולשורי שורי אלא לאשתי ביתי ולשורי שדי

רש"י פירש שכל צרכי הבית על ידה נעשים והיא עיקר הבית כמו שורי שדי ולא בטוח שזה קשור לצניעות בכלל (יתכן שאני טועה)
על ידי קראקובער
ה' יוני 07, 2018 9:15 pm
פורום: אספקלריא
נושא: כנס אחוות התורה - רשמים
תגובות: 207
צפיות: 9148

Re: כנס אחוות התורה - רשמים

בענין הנ''ל. אז אני אעיד לך מבפנים, אצלנו בביהכ''נ החסידי (מאות מתפללים) ישנם כמה אברכים שמפטפטים בחוץ בזמן התפילות ( אפשר למנות על יד אחת כמה מתוך מאות ), ולצערי הם מתנהגים כך עוד מילדות (למיטב זכרוני). בכל מקרה, אותם אברכים מנהלים בית חסידי, בני ביתם הולכות בצניעות, ואפי' יש כאלו חניוקים, יש בהם ...
על ידי קראקובער
ג' יוני 05, 2018 11:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה יעשו הנשים בשביל השיניים?
תגובות: 5
צפיות: 356

Re: מה יעשו הנשים בשביל השיניים?

מברשת שיניים כמו הגויים שיש להם ל"ג שיניים...
viewtopic.php?f=17&t=23172#p231452
על ידי קראקובער
ג' יוני 05, 2018 8:56 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מכתבי רבנים הנמצאים בארכיון המדינה
תגובות: 254
צפיות: 15030

Re: מכתבי רבנים הנמצאים בארכיון המדינה

מכתב מגאב"ד דבוסטון לנשיא המדינה חיים הרצוג בעד מאיר כהנא.
Attachment 23.jpg
מאתר ספרים בלוג
Attachment 23.jpg (99.04 KiB) נצפה 1869 פעמים
על ידי קראקובער
ג' יוני 05, 2018 8:04 am
פורום: מאי חסידות ומאי מתנגדות
נושא: דעת הגרי"ש זילברמן על החסידות
תגובות: 219
צפיות: 12509

Re: דעת הגרי"ש זילברמן על החסידות

ההשוואה בין הנו''ב לחת''ס מופרכת. נכון שאצל החסידים מתייחסים לנו''ב בכבוד הראוי כאחד הפוסקים החשובים, אך החת''ס זה עניין שונה לגמרי. לא מוגזם לומר שספרי החת''ס נחשבים אצל החסידים כחלק כמעט אינטגרלי מספרי החסידות וקוראים אחריו מקודש מקודש. בכלליות הנוסח והסגנון קרובים למדי לסגנון המקובל אצל החסידים ...
על ידי קראקובער
ג' יוני 05, 2018 12:18 am
פורום: עזר אחים
נושא: תחרות כתיבת חיבורים תורניים
תגובות: 33
צפיות: 1166

Re: תחרות כתיבת חיבורים תורניים

שעת הכושר כתב:ואשר על-כן, אני הקטן מעולם לא השתתפתי בתחרות זו, ובכך ויתרתי על סכום נכבד שהיה מסייע לי כלכלת הבית. הרי אם הייתי שולח, בודאי הייתי זוכה...

הסיכויים הם קצת יותר מלזכות בלוטו.
על ידי קראקובער
ב' יוני 04, 2018 11:44 pm
פורום: מאי חסידות ומאי מתנגדות
נושא: דעת הגרי"ש זילברמן על החסידות
תגובות: 219
צפיות: 12509

Re: דעת הגרי"ש זילברמן על החסידות

סליחה על השאלה הבאה, אך אין לי כח לחפש בפורום. האם יש כאן אשכול מסודר עם כל הטענות (הרציניות) הנפוצות על החסידים (מלבד מה שנידון בנפש החיים) אני לא מדבר על טענות על רבי כזה ואחר או על זרם כזה ואחר, אלא על טענות על כלל החסידים ללא יוצא מן הכלל טענה מזוית קצת שונה נגד עצם המושג של חסידות בתור תנועה מ...
על ידי קראקובער
ב' יוני 04, 2018 4:28 pm
פורום: עזר אחים
נושא: תחרות כתיבת חיבורים תורניים
תגובות: 33
צפיות: 1166

Re: תחרות כתיבת חיבורים תורניים

דרומי כתב:ויל"ע (אליבא דהרב תוכן) מה יותר גרוע, האם להשתתף בתחרות זו או להשתתף במפעלי אחות התורה. ונפק"מ לבטולי הא מקמי הא.


שאלה קשה ומאן 'מפיס'..

קצת מוזר שעוד לא מיחו החברים פה על עצם הנושא 'חובת האדם כלפי משפחתו' ודנו על נושא צדדי שממילא קשה להאמין שמישהו יתחיל להמר בגלל זה.
על ידי קראקובער
ב' יוני 04, 2018 3:24 pm
פורום: אספקלריא
נושא: כנס אחוות התורה - רשמים
תגובות: 207
צפיות: 9148

Re: כנס אחוות התורה - רשמים

במקום כולל לעובדים צריך לעשות שינוי השם; 'כולל לאברכים נושרים' והכל יבוא על מקומו בשלום..
על ידי קראקובער
ו' יוני 01, 2018 10:23 am
פורום: בית המדרש
נושא: איך יתכן מליקה בבהמה?!
תגובות: 6
צפיות: 281

איך יתכן מליקה בבהמה?!

ידוע הגמרא שבקשו חכמים לגנוז ספר יחזקאל מפני שדבריו סותרין לדברי תורה ומפני מה לא גנזוהו מפני שתחילתו דברי תורה וסופו דברי תורה, והסתירה שכתוב וכל נבלה וטרפה מן העוף ומן הבהמה לא יאכלו הכהנים כהנים הוא דלא יאכלו הא ישראל אכלי וכו' רבינא אמר כהנים איצטריך ליה ס"ד אמינא הואיל ואשתרי מליקה לגבייהו...
על ידי קראקובער
ה' מאי 31, 2018 10:42 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מה בין מהדורותיו השונות של ספר 'אם הבנים שמחה'?
תגובות: 10
צפיות: 1490

Re: מה בין מהדורותיו השונות של ספר 'אם הבנים שמחה'?

שברי לוחות כתב:שהוא לא היה ציוני

אלא מאי?!
על ידי קראקובער
ה' מאי 31, 2018 10:26 pm
פורום: מאי חסידות ומאי מתנגדות
נושא: דעת הגרי"ש זילברמן על החסידות
תגובות: 219
צפיות: 12509

Re: דעת הגרי"ש זילברמן על החסידות

[ננסח את זה ככה: מכון שירצה להוציא לאור כתבים של ה'חתם סופר' ויחפש נדיב שיתן חסות למפעל, ימצא בקלות נדיב 'חסידי' שיעשה זאת, לא פחות מאשר 'ליטאי', ואולי אף יותר]. לא בטוח שגם לכתבים הנודע ביהודה זה לא נכון, אגב, אתה מתכוון גם לחסידי חב"ד?! ולעצם הענין יש מגמה אצל הרבה החסידים בכלל לנכס לעצמם גד...

עבור לחיפוש מתקדם