החיפוש הניב 1815 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי קראקובער
א' אפריל 22, 2018 1:26 pm
פורום: אספקלריא
נושא: שות ר' אהרן ליכטנשטיין מפי השמועה
תגובות: 31
צפיות: 767

Re: שות ר' אהרן ליכטנשטיין מפי השמועה

אז ה'בית אב'' הם כל הפסקים האחרים למעלה..
על ידי קראקובער
א' אפריל 22, 2018 12:16 pm
פורום: אספקלריא
נושא: שות ר' אהרן ליכטנשטיין מפי השמועה
תגובות: 31
צפיות: 767

Re: שות ר' אהרן ליכטנשטיין מפי השמועה

את ההיתר "המרווח" לגלח בימי הספירה ובימי בין המצרים לכבוד שבת לא הזכירו. ככלל נראה שלא הרגיש משועבד לכללי הפסיקה המקובלים אצל שלומי אמוני ישראל. טוב הדבר שאמירות כאלו נדדו מ"בית המדרש" ל"אספקלריא", כי אכן אין מקומם בבית המדש. שו"ת חתם סופר חלק ב (יו"ד) סימן ש...
על ידי קראקובער
א' אפריל 22, 2018 11:50 am
פורום: בית המדרש
נושא: מצוות ואהבת לרעך כמוך רק פעם ב70 שנה?!
תגובות: 12
צפיות: 217

Re: מצוות ואהבת לרעך כמוך רק פעם ב70 שנה?!

פשט יפה אבל זה לא מה שכתוב בתוספת.
על ידי קראקובער
ו' אפריל 20, 2018 4:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מצוות ואהבת לרעך כמוך רק פעם ב70 שנה?!
תגובות: 12
צפיות: 217

Re: מצוות ואהבת לרעך כמוך רק פעם ב70 שנה?!

וז"ל התוספת בסנהדרין: "ברור לו מיתה יפה. י"מ משום דלרעך כמוך לא שייך מחיים דחייך קודמין" (ולא מובן הרי גם בחיים כל זמן שזה לא מגיע על חשבונך צריך לדאוג לזולת וגם במיתה בכה"ג לו מצוייר שרק לאחד יכול לברור מיתה קלה הוא קודם לחבירו) בכל אופן לדבריו זה רק פעם בשבוע או שבעים שנה...
על ידי קראקובער
ו' אפריל 20, 2018 2:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מצוות ואהבת לרעך כמוך רק פעם ב70 שנה?!
תגובות: 12
צפיות: 217

Re: מצוות ואהבת לרעך כמוך רק פעם ב70 שנה?!

אחד מחכמי הפורום ציין לזה: ערוך לנר מסכת סנהדרין דף מה עמוד א בד"ה ברור לו מיתה יפה. י"מ משום דלרעך כמוך. לא הבנתי למה דמצרכינן להך הא ודאי דבכלל ואהבת לרעך כמוך הוי ג"כ מיתה יפה דהא אם הוא הוי חייב מיתה והיה בידו לברור באיזה מיתה שיהרג ג"כ היה בורר לו מיתה יפה גם מה שכתבו דמחיים...
על ידי קראקובער
ו' אפריל 20, 2018 1:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מצוות ואהבת לרעך כמוך רק פעם ב70 שנה?!
תגובות: 12
צפיות: 217

Re: מצוות ואהבת לרעך כמוך רק פעם ב70 שנה?!

עדיין לא הבנתי, ובכל אופן זה מצוה נדירה ביותר, קופות הצדקה יחגגו על זה...
על ידי קראקובער
ו' אפריל 20, 2018 1:35 pm
פורום: אספקלריא
נושא: שות ר' אהרן ליכטנשטיין מפי השמועה
תגובות: 31
צפיות: 767

Re: שות ר' אהרן ליכטנשטיין מפי השמועה

מעניין איך שכל אדם רואה מלבו. לא כתוב שם שהגבר עולה עליה אלא שהוא משתכר יותר ויש יותר נושאי משרות בכירות גברים מאשר נשים. השאלה היא אם יש לאשה לברך שלא עשני איש או לא כמו שגבר מברך שלא עשני אשה. ורא"ל ענה מה שכתבת. האם יש דרך אחרת לבאר את זה, חוץ מזה שגבר עדיף מאשה? אני באמת תוהה! בגלל ריבוי מ...
על ידי קראקובער
ו' אפריל 20, 2018 10:30 am
פורום: בית המדרש
נושא: מצוות ואהבת לרעך כמוך רק פעם ב70 שנה?!
תגובות: 12
צפיות: 217

Re: מצוות ואהבת לרעך כמוך רק פעם ב70 שנה?!

אשמח אם תסביר.
על ידי קראקובער
ו' אפריל 20, 2018 10:19 am
פורום: בית המדרש
נושא: מצוות ואהבת לרעך כמוך רק פעם ב70 שנה?!
תגובות: 12
צפיות: 217

מצוות ואהבת לרעך כמוך רק פעם ב70 שנה?!

וז"ל התוספת בסנהדרין: "ברור לו מיתה יפה. י"מ משום דלרעך כמוך לא שייך מחיים דחייך קודמין" (ולא מובן הרי גם בחיים כל זמן שזה לא מגיע על חשבונך צריך לדאוג לזולת וגם במיתה בכה"ג לו מצוייר שרק לאחד יכול לברור מיתה קלה הוא קודם לחבירו) בכל אופן לדבריו זה רק פעם בשבוע או שבעים שנה ...
על ידי קראקובער
ה' אפריל 19, 2018 9:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכת משנה הבריות על קוף מת: פסק מרבי חיים קנייבסקי שליט"א
תגובות: 3
צפיות: 126

Re: ברכת משנה הבריות על קוף מת: פסק מרבי חיים קנייבסקי שליט"א

דרך אגב, יש מאמר מוצלח בנושא של לא תוסיפון לראותם עוד והתורה תמימה.
https://www.machonso.org/mishol/item.asp?id=1196
על ידי קראקובער
ה' אפריל 19, 2018 9:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכת משנה הבריות על קוף מת: פסק מרבי חיים קנייבסקי שליט"א
תגובות: 3
צפיות: 126

ברכת משנה הבריות על קוף מת: פסק מרבי חיים קנייבסקי שליט"א

ח"א סיפור בשמו שאי אפשר ויש להעיר מדברי החשק שלמה בריש מרובה לגבי גנב שור או שה שחוט ומכרו אם חייב בד' וה' מיומא שכל שהעור והבשר קיים מקרי פר ולגבי בן פקועה הוא מביא דעות שאין חיוב ד' וה' ויש להסתפק לפי"ז בקוף של בן פקועה [אם נאמר דרק על חי אפשר לברך] אם מברך משנה הבריות.. ויש לחלק בין בהמ...
על ידי קראקובער
ה' אפריל 19, 2018 1:03 am
פורום: אספקלריא
נושא: 70 שנות מדינה- מאמר שהיה אמור להתפרסם באלעד ונגנז
תגובות: 110
צפיות: 2485

Re: 70 שנות מדינה- מאמר שהיה אמור להתפרסם באלעד ונגנז

אינו דומה ובלי קשר. אולי תסביר? בודאי יש חילוק, ואעפ"כ דברי מרן הגראי"ל טעונים הסבר, ובהשקפה ראשונה הם נראים לא אופייניים לו. אני חושב שאדם שחי את האמת של התורה בצורה מלאה וטעונה כ"כ, מתקשה לייחס חשיבות לערכים ואידאלים של גויים, ובסופו של יום הם נראים בעיניו כולם כמו גוש אחד של גניבה...
על ידי קראקובער
ד' אפריל 18, 2018 2:49 pm
פורום: אספקלריא
נושא: למה אומרים הלל בה' באייר דוקא?
תגובות: 47
צפיות: 855

Re: למה אומרים הלל בה' באייר דוקא?

עקביה כתב:כשלעצמי איני מאומרי הלל, ואיני מבין מדוע המעבר משלטון הבריטים לשלטון בן גוריון נחשב יציאה מעבדות לחירות.

בכלל שאכתי עבדי בן גוריון אנן?
על ידי קראקובער
ד' אפריל 18, 2018 2:40 pm
פורום: אספקלריא
נושא: 70 שנות מדינה- מאמר שהיה אמור להתפרסם באלעד ונגנז
תגובות: 110
צפיות: 2485

Re: 70 שנות מדינה- מאמר שהיה אמור להתפרסם באלעד ונגנז

אוצר החכמה כתב:אינו דומה ובלי קשר.

אולי תסביר?
על ידי קראקובער
ד' אפריל 18, 2018 12:33 pm
פורום: אספקלריא
נושא: 70 שנות מדינה- מאמר שהיה אמור להתפרסם באלעד ונגנז
תגובות: 110
צפיות: 2485

Re: 70 שנות מדינה- מאמר שהיה אמור להתפרסם באלעד ונגנז

מבקר ספרות אחד, החביב עלי במיוחד, כתב פעם על מפעלו של דרויאנוב, (אוצר הבדיחה והחידוד), בלשון זו: "חוש שבלב לוחש ואומר, כי הכוחות שניתנו למעשה כינוס זה, היו עדיפים פי כמה מהפירות שעשו..." ולעניינו, ראוי הוא הכותב לשבח על המאמץ שניתן בכתיבת מאמר זה, אף שלטעמי תגובתו הקצרה של הרב פ"ת עו...
על ידי קראקובער
ד' אפריל 18, 2018 9:34 am
פורום: אספקלריא
נושא: 70 שנות מדינה- מאמר שהיה אמור להתפרסם באלעד ונגנז
תגובות: 110
צפיות: 2485

Re: 70 שנות מדינה- מאמר שהיה אמור להתפרסם באלעד ונגנז

זה מזכיר את הסיפור הבא: בעל תשובה עלה לשמיים ומגיע לבית דין של מעלה ... אחרי דיון אומרים אוקי גן עדן תמשיך ישר חדר מספר 5 רק תעשה חסד שאתה עובר במסדרון תלך בשקט גמור!!! טוב לא שואל שאלות והולך. יותר מאוחר מגיע חבדניק  וכן כך הדיון איתו וחדרו נמצא בחדר מספר 3 ומזהירים אותו שאתה הולך במסדרון שקט מוחל...
על ידי קראקובער
ד' אפריל 18, 2018 7:18 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מכות יז - דין בריה
תגובות: 5
צפיות: 124

Re: מכות יז - דין בריה

על ידי קראקובער
ד' אפריל 18, 2018 1:18 am
פורום: אספקלריא
נושא: 70 שנות מדינה- מאמר שהיה אמור להתפרסם באלעד ונגנז
תגובות: 110
צפיות: 2485

Re: 70 שנות מדינה- מאמר שהיה אמור להתפרסם באלעד ונגנז

דרומי כתב:והערת אגב, יש מקום להניח שר"י מסאטמר הקצין את הדברים בבחינת 'סייג לתורה', ולא שבאמת הוא סבר עד כדי כך.

האם נשתכח תורת סאטמר?
על ידי קראקובער
ג' אפריל 17, 2018 9:02 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שרשי מנהגי אשכנז - הנחת תפילין בחול המועד
תגובות: 191
צפיות: 5783

Re: שרשי מנהגי אשכנז - הנחת תפילין בחול המועד

נהר שלום כתב:מאמר הרב שוחט מתוך ירחון האוצר

כנראה שכעת 'הפאשקוויל' מעודן עוד יותר..
על ידי קראקובער
ג' אפריל 17, 2018 12:03 am
פורום: אספקלריא
נושא: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י
תגובות: 692
צפיות: 12968

Re: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י

משולש כתב:פרעה היה המעסיק הפמיניסטי הראשון: הוא נתן לנשים את כל העבודות הגבריות.

אם נתרגם את זה לעולם הליטאי היום, במצרים הגברים יצאו לעבוד והאשה נשארה בבית...
על ידי קראקובער
ב' אפריל 16, 2018 10:21 pm
פורום: אספקלריא
נושא: האם מבחינה מוסרית ראוי להרוג בשם האידיאולוגיה?
תגובות: 68
צפיות: 1095

Re: האם מבחינה מוסרית ראוי להרוג בשם האידיאולוגיה?

החושב כתב:2. אתה מניח הנחה שסטאלין ימ"ש רצח אנשים מתוך אידאל. לדעתי, ולדעת כל מי שקצת מכיר את העניינים, החנה זו מופרכת לחלוטין. סטאלין פשוט היה אכזר.

זה נכון סטאלין היה סתם אכזר, נגיד ולדימיר איליץ לנין.
על ידי קראקובער
ב' אפריל 16, 2018 5:05 pm
פורום: אספקלריא
נושא: האם מבחינה מוסרית ראוי להרוג בשם האידיאולוגיה?
תגובות: 68
צפיות: 1095

Re: 70 שנות מדינה- מאמר שהיה אמור להתפרסם באלעד ונגנז

ולכן ערבי שהורג בשם הבריון מוחמד אינו מוסרי כי היה לו לדעת שמוחמד שקרן ואין ללכת אחרי הוראותיו. (יש כלים להוכיח שאמונת האיסלאם שקר והיהדות אמת, אין פה מקום לאמת שלו ולאמת שלי). סתם שאלה: נגיד שנולדה באיזה חור באפגניסטן מה הסיכוי שהיית עוזב את האיסלאם ומתגייר לדת היהודית (חרדי כמובן) ומקפיד גם להניח...
על ידי קראקובער
ב' אפריל 16, 2018 11:49 am
פורום: בית המדרש
נושא: אוספי צדקה למוסדות - כמה אחוזים עליהם ליטול בשכרם?
תגובות: 31
צפיות: 893

Re: אוספי צדקה למוסדות - כמה אחוזים עליהם ליטול בשכרם?

אוצר החכמה כתב:המסקנה המעניינת מזה הוא שטלפנית מצליחה להתרים בשעת עבודה רק 77 ש"ח למוסד שלו.

צריך לקחת בחשבון גם את זה..
viewtopic.php?f=17&t=38492#p449347
על ידי קראקובער
ב' אפריל 16, 2018 12:34 am
פורום: אספקלריא
נושא: 70 שנות מדינה- מאמר שהיה אמור להתפרסם באלעד ונגנז
תגובות: 110
צפיות: 2485

Re: 70 שנות מדינה- מאמר שהיה אמור להתפרסם באלעד ונגנז

מועצגה"ת: הכחשת המקור היהודי וחתירה תחת יסוד קיומנו עמדתה ההשקפתית של היהדות החרדית, אינה שונה במהות מהשקפתו של הרבי הקדוש רבי יואל מסאטמר זצ"ל. אנו שונים בדרכי הלוחמה, אך לא בהסתכלות הרעיונית, לפיה המדינה היא גוף רשמי המורד במלכות שמים. הם נלחמים במרידה הזאת מחוץ למגרש הפוליטי (ולדעתנו, ...
על ידי קראקובער
א' אפריל 15, 2018 8:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אוספי צדקה למוסדות - כמה אחוזים עליהם ליטול בשכרם?
תגובות: 31
צפיות: 893

Re: אוספי צדקה למוסדות - כמה אחוזים עליהם ליטול בשכרם?

מלבב כתב:
אוצר החכמה כתב:לא מובנת טענת מוסד שאין לו ברירה. הטענה אינה שמרמים את המוסד הטענה היא שמרמים את התורמים ומזיקים לציבור.

אם המוסד אין לו ברירה, זה אומר ששוה להם לשלם את האחוזים, אז זה חלק מהוצאות המוסד, אז שוב לא מרמים גם את התורמים, מפני שזה נחשב שהכל הולך למוסד.

בשביל המוסד גם 90% משתלם אם אין להם ברירה.
על ידי קראקובער
א' אפריל 15, 2018 10:11 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: קנה קרקע בין פסח ראשון לשני לשי' תוס' מביא פסח שני?
תגובות: 0
צפיות: 45

קנה קרקע בין פסח ראשון לשני לשי' תוס' מביא פסח שני?

למ"ד ששני רגל בפ"ע, והספק כיון שהפטור משום דאין חיוב ראיה באחד שאין לו קרקע והרי בפסח שני אין בכלל חיוב כזה. (לפי הבנת הצל"ח בתוספת לא קא מיבעיא כמובן דלדידיה אין בכלל פטור למי שאין לו קרקע לגבי קרבן פסח)
על ידי קראקובער
א' אפריל 15, 2018 9:49 am
פורום: בית התלמוד
נושא: הכופר בעכו"ם כמודה בכל התורה כולה
תגובות: 13
צפיות: 206

Re: הכופר בעכו"ם כמודה בכל התורה כולה

מש"כ בשם הגרד"צ הופמן ז"ל עיין תורה תמימה במדבר פרק טו הערה נט ייש"כ, והן והן הדברים הנקנים באמירה, ואמנם מה שסיים שם מדנפשיה "וכ"מ בספרי" ליתא דבפסרי איתא לשני הצדדים כדכתיבנא. לא הבנתי כוונתך. הכוונה כנראה לזה. http://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=7&t=19282
על ידי קראקובער
ה' אפריל 12, 2018 10:44 am
פורום: בית המדרש
נושא: פולמוס השכר (בירה) - ארה"ב תשע"ח
תגובות: 32
צפיות: 1080

Re: פולמוס השכר (בירה) - ארה"ב תשע"ח

דרומי כתב:ומה עשו בשנים שעברו?

זה אפשר לשאול על כמעט כל פולמוס..
על ידי קראקובער
ד' אפריל 11, 2018 1:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: למה מותר לשחוט ביו"ט?
תגובות: 11
צפיות: 213

Re: למה מותר לשחוט ביו"ט?

אם הוא יפשל מקסימום זה דבר שאינו מתכוון.
על ידי קראקובער
ד' אפריל 11, 2018 11:09 am
פורום: בית המדרש
נושא: למה מותר לשחוט ביו"ט?
תגובות: 11
צפיות: 213

Re: למה מותר לשחוט ביו"ט?

עושה חדשות כתב:א"כ יש להעיר, כיצד מותר לשחוט ביום-טוב, הרי הדבר מסופק האם תעלה בידו השחיטה,
ואם לא יצליח בה, הרי אין כאן היתר של אוכל נפש.

גם לשיטתך לפו"ר זה פסיק רישיה דלנח"ל.
על ידי קראקובער
ד' אפריל 11, 2018 10:19 am
פורום: בית המדרש
נושא: למה מותר לשחוט ביו"ט?
תגובות: 11
צפיות: 213

Re: למה מותר לשחוט ביו"ט?

אאל"ט יש רבי עקיבא איגר שהשוחט טריפה מדרבנן לא עבר אדאורייתא וקל וחומר בחומרא או מטעם מנהג שלא עבר כלום.
על ידי קראקובער
ד' אפריל 11, 2018 9:34 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שרשי מנהגי אשכנז - הנחת תפילין בחול המועד
תגובות: 191
צפיות: 5783

Re: ספר חדש: שרשי מנהגי אשכנז - הנחת תפילין בחול המועד

אולי לא שמת לב (או לא רצית לשים לב) אבל עניתי על כל דבריך. לא גבה לבי ולא רמו עיני לחשוב שיש ביכלתי הדלה להזיז את מר כחוט השערה מעמדותיו ( ולכל אשר יאמר הרבש"ה כי הוא זה ). כבר ניסו זאת רבים וטובים ממני ולא עלתה בידם. מכיון שיש לאשכול קוראים נוספים צינתי עבורם, יבדקו ישוו וישפטו כהבנתם. כי הוא...
על ידי קראקובער
ד' אפריל 11, 2018 7:08 am
פורום: אספקלריא
נושא: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י
תגובות: 692
צפיות: 12968

Re: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י

אני תוהה האם הסטייפלר הוא זה שכתב את מה שהבאת (תחת סימן שאלה) משמו. הרי בהקדמה לחיי עולם הוא כותב שהמקסימום שמותר לענות למי שיש לו ספיקות באמונה, הוא, וכי חכם אתה מהרמב"ם /הגר"א/רע"א וכו'? הרי הם כבר חישבנו את כל מה שאתה יכול להעלות על הדעת ובכל זאת היו אדוקים באמונתם, ומה לך מסתפק. ...
על ידי קראקובער
ג' אפריל 10, 2018 11:57 pm
פורום: אספקלריא
נושא: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י
תגובות: 692
צפיות: 12968

Re: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י

תוכן כתב:הוא ענה לי שעד לפני מאתים שנה, רוב רובם של האנושות האמינו בתורה מן השמים כדבר הכי פשוט ומובן מאליו. הוא אמר, שאם זה לא היה אמת, זה היה בלתי אפשרי שכל כך הרבה אנשים ישתכנעו בדבר שקר.

לא מובן בכלל, רוב האנושות (במערב) שהוא מדבר עליהם גם האמינו בישו.
על ידי קראקובער
ג' אפריל 10, 2018 5:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: למה לא לבדוק פרות חולבות במכשירי הדמיה?
תגובות: 29
צפיות: 304

Re: למה לא לבדוק פרות חולבות במכשירי הדמיה?

למה ללכת עד לאוטרוסאנד? רש"ש בכורות מביא ד"מ בשם ר"י החסיד שיש להעביר היד על גבי בהמה אם תשפיל לארץ תחת ידו ודאי כשרה ולמה לא צריכים לבדוק כל בהמה לפני החליבה? איני כדאי לשים ראשי "בין הרים הגבוהים" כר"י החסיד. מה שברור שלא שמעתי מי שסומך על זה להלכה. אבל מה התשובה לשא...
על ידי קראקובער
ג' אפריל 10, 2018 2:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: למה לא לבדוק פרות חולבות במכשירי הדמיה?
תגובות: 29
צפיות: 304

Re: למה לא לבדוק פרות חולבות במכשירי הדמיה?

למה ללכת עד לאוטרוסאנד? רש"ש בכורות מביא ד"מ בשם ר"י החסיד שיש להעביר היד על גבי בהמה אם תשפיל לארץ תחת ידו ודאי כשרה ולמה לא צריכים לבדוק כל בהמה לפני החליבה?
על ידי קראקובער
ג' אפריל 10, 2018 2:18 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם יש ספר האמונה והבטחון לרמב"ן מבואר?
תגובות: 2
צפיות: 86

Re: האם יש ספר האמונה והבטחון מבואר?

לא ידוע לי אבל יש אחד בשם בלוך ממונסי שהוציא 'איגרת על ביטחון' ומנסה לטעון שהחזון איש בשיטת הביטחון לא באמת התכוון למה שהוא אמר.
על ידי קראקובער
ג' אפריל 10, 2018 1:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם גם שיורד גשם אחר הפסח זה סימן קללה?
תגובות: 9
צפיות: 847

Re: גשם בין פסח לעצרת

ככה כתוב בשם רבי פנחס מקוריץ ונשאר רק לדון בעובר קו התאריך לפי הרבי מחב"ד אם מחשבנים עד העצרת בשלו או בשל עולם...

עבור לחיפוש מתקדם