החיפוש הניב 1711 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי קראקובער
ה' ספטמבר 20, 2018 1:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: י"א תשרי: יום שבבא בן בוטא לא הביא קרבן
תגובות: 12
צפיות: 589

Re: י"א תשרי: יום שבבא בן בוטא לא הביא קרבן

בשע"ת מביא מהשב יעקב לא להגיד בי"א תשרי יהי רצון כאילו הקרבתי אשם.
על ידי קראקובער
ג' ספטמבר 18, 2018 8:32 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: לפי הבנין ציון אין מצווה לאכול יותר משיעור כותבת בעיו"כ
תגובות: 14
צפיות: 966

Re: לפי הבנין ציון אין מצווה לאכול יותר משיעור כותבת בעיו"כ

במקראי קודש כותב שלפי הבנין ציון בחולה שאכל פחות מכשיעור ואחרי שהבריא אכל ככותבת חייב כרת ונמצא שקולו חומרו עיי"ש (ואגב מביא גם הישועות יעקב סובר כהבינ"צ) ולפי מה שכתבו מקצת הפוסקים (חת"ס?) שמי שאכל כל היום פחות מכשיעור כבר לא בגדר מעונה בחולה בכה"ג נמצא שחומרו קולו אם הבריא ואכל...
על ידי קראקובער
ב' ספטמבר 17, 2018 8:44 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: מעוניין לקנות את 'ארבעת המינים' ו'אתרוגי ארץ ישראל' של זהר עמר
תגובות: 10
צפיות: 250

Re: מעוניין לקנות את 'ארבעת המינים' ו'אתרוגי ארץ ישראל' של זהר עמר

תל אביבי כתב:
לענין כתב:אז למה תל אביבי?

רוצה להיות...

ולציון יאמר איש ואיש יולד בה והוא יכוננה עליון א''ר מיישא בר בריה דר' יהושע בן לוי אחד הנולד בה ואחד המצפה לראותה...
על ידי קראקובער
ש' ספטמבר 15, 2018 10:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הוצאת העין הרע - עובדות בשטח!
תגובות: 160
צפיות: 9691

Re: הוצאת העין הרע - עובדות בשטח!

כתוב מפורש בביקור בארה"ב..
על ידי קראקובער
ו' ספטמבר 14, 2018 2:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הוצאת העין הרע - עובדות בשטח!
תגובות: 160
צפיות: 9691

Re: הוצאת העין הרע - עובדות בשטח!

עומק הפשט 84.pdf בעמ' השלישי של העלון מובא טריק מדהים להוצאת עין הרע, ע"י מים שמתרבים מעצמם. אילו היו יודעים את הפטנט הזה אותם שנים שהיו מהלכים בדרך וביד אחד מהם קיתון של מים (ב"מ סב.), היו שניהם מגיעים ליישוב ללא פגע. למי יש צלחת במדבר..? לי יש שני חברים שהלכו לאחד שמוציא עין הרע. אחד מה...
על ידי קראקובער
ה' ספטמבר 13, 2018 12:26 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: פוסק הדור מורינו רבי שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל
תגובות: 136
צפיות: 11190

Re: פוסק הדור מורינו רבי שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל

ישא ברכה כתב:בעז"ה

פעם אבי מורי שאל אותו האם כדאי למלוח את העופות בבית, ענה לו הגרש"ז ודאי שיש ענין אבל אתה תעשה את זה ולא אשתך!

ברור, בדבר שיש בו טירחא יתירה לא סומכים על נשים..
על ידי קראקובער
ד' ספטמבר 12, 2018 5:12 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שפתי חכמים
תגובות: 55
צפיות: 4445

Re: שפתי חכמים

פירוש לקט בהיר על רש"י יצא בכמה מהדורות. במהדורה הראשונה (תש"מ) השתלח המחבר בדברים חריפים נגד השפתי חכמים. עקב זאת הוא קיבל הזהרה מהמסכימים שאם לא ידפיס מהדורה חדשה בלי הלשונות יסירו את הסכמתם ואכן עשה זאת ויצאה מהדורה בשנת תשמ"ב בה השמיטו את הלשונות והוסיפו במקומם פירושים בכדי שלא י...
על ידי קראקובער
ד' ספטמבר 12, 2018 1:37 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: מעשה דר' אמנון
תגובות: 5
צפיות: 216

Re: מעשה דר' אמנון

וגם בימים נוראים.
על ידי קראקובער
ד' ספטמבר 12, 2018 1:13 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: מעשה דר' אמנון
תגובות: 5
צפיות: 216

Re: מעשה דר' אמנון

שייף נפיק כתב:. צ"ע איך ביקש לקחת אצבעות ידיו ורגליו עמו לבית הכנסת הא הוי מוקצה מחמת גופו, ואף על ידי ככר ותינוק, מ"מ מה צורך יש כאן. ומוהר"ר הגר"י טשזנר שליט"א השיב דהוי צורך לחזק ולעורר.

וכנראה שזה היה יותר חשוב אפילו מברכת כוהנים.
על ידי קראקובער
ו' ספטמבר 07, 2018 12:36 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: יום הכיפורים מכפר על מצות ל"ת
תגובות: 3
צפיות: 74

Re: יום הכיפורים מכפר על מצות ל"ת

ולכאורה יש מקום לומר שכיון שיש מצוה מיוחדת לעשות תשובה ביום הכיפורים, א"כ אם לא יעשה תשובה נוספת על הל"ת ביום הכיפורים, יום הכיפורים לא יכפר לו, וכוונת הגמרא שתשובה לאחר המעשה, תולה, ורק לאחר יום הכיפורים כשיעשה שוב תשובה, אז יתכפר לו. מה דעת הרבנים שליט"א? יפה מאוד, בשיעור על תשובה ...
על ידי קראקובער
ד' ספטמבר 05, 2018 7:15 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2210
צפיות: 208340

Re: אשכול אביעה חידות

מה עם פיל שבלע כפיפה מצרית גאנץ פיין אבל התכוונתי להגמרא בזבחים קה: "בעי רבי אלעזר פרים ושעירים הנשרפים שיצאו וחזרו מהו מי אמרינן כיון דנפקי להו איטמו להו או דלמא כיון דהדור הדור" ומשמע מרש"י שאם גם הפרים וגם המתעסקין בו חזרו וודאי שהם טהורים. (שוב עיינתי שלמסקנת הסוגיא שם אולי גם בכ...
על ידי קראקובער
ד' ספטמבר 05, 2018 7:08 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: השפעת ה'אוצר' על הדפוס
תגובות: 47
צפיות: 2184

Re: השפעת ה'אוצר' על הדפוס

פרנצויז כתב:[האם ידוע למה בכל חתונה חייבים לסחוב רמקולים כבדים לאולם, ולהחזיר אותם אחרי האירוע, הרי הרבה יותר פשוט שכל אולם יתקין רמקולים בתיקרה? התשובה היא שמובילי הרמקולים מאיימים להחרים תזמורות שעובדים עם אולמות כאלו].

אם יתקינו בתקרה כבר לא יצטרכו יותר מובילי רמקולים והדר קושיא לדוכתא.
על ידי קראקובער
ג' ספטמבר 04, 2018 11:30 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2210
צפיות: 208340

Re: אשכול אביעה חידות

איך יתכן חפץ שנטמא ויש לו טהרה בלי שבירה ובלי טבילה? א. בגד מנוגע שצבעו. ב. בטומאת אבנים שעשאן כירה - אפשר להוסיף אבן אחרת או להסירה וזה ישנה את טומאתה של האבן הקיימת, אבל זה סוג של שבירה. ג. דברים שמשנים את הדין למפרע, כגון שחשב על המת להוציאו בפתח אחר. אבל מסתמא לא לאלו התכוונת... כל התשובות נכונ...
על ידי קראקובער
ג' ספטמבר 04, 2018 10:06 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2210
צפיות: 208340

Re: אשכול אביעה חידות

בוילון מדובר לפני שנטמא והנושא הוא מתי זה נקרא ראוי לטומאת מדרס בכל אופן החידה באופן שאין שום שינוי בגוף החפץ.
על ידי קראקובער
ג' ספטמבר 04, 2018 9:52 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2210
צפיות: 208340

Re: אשכול אביעה חידות

איך יתכן חפץ שנטמא ויש לו טהרה בלי שבירה ובלי טבילה?
על ידי קראקובער
ג' ספטמבר 04, 2018 2:36 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: אמר אביי אמרה לי אם: עניני רפואה וסגולה בש"ס
תגובות: 28
צפיות: 2292

Re: אמר אביי אמרה לי אם: עניני רפואה וסגולה בש"ס

כידוע, ישנו חרם הגאונים על רפואות אלו משום שינוי הטבעים ולכן חששו שיבוא אדם ויאמר שדברי חז"ל ח"ו לא נכונים. לפי"ז לכו"ע צריך לברך ברכת התורה לפני שלומדים סוגיות הללו גם לאלו שאוחזים שזה לא חפצא של תורה https://forum.otzar.org/viewtopic.php?t=18345#p176663 כי צריכים לדעת באיזה סג...
על ידי קראקובער
ג' ספטמבר 04, 2018 3:49 am
פורום: בית המדרש
נושא: ונתתי עשב בשדך בדג זהב
תגובות: 2
צפיות: 205

Re: ונתתי עשב בשדך בדג זהב

מקדש מלך כתב:ויש לשאול אם גם בדגים הוא כן?

כמדומני שהמנ"ח מסתפק בזה.
על ידי קראקובער
ג' ספטמבר 04, 2018 3:44 am
פורום: בית התלמוד
נושא: להפוך מגוי לישראל בלי גרות
תגובות: 7
צפיות: 298

Re: להפוך מגוי לישראל בלי גרות

אולי כוונת פותח האשכול לדברי הר"ן (?) שבזמנינו שאין סמוכין כל ענין הגירות זה רק מדרבנן ויש כח ביד חכמים וכו'.
על ידי קראקובער
ב' ספטמבר 03, 2018 4:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חברה בע"מ
תגובות: 14
צפיות: 2809

Re: חברה בע"מ

לגבי החולק עם הגנב לא זוכר בע"פ הסעיף.
על ידי קראקובער
ב' ספטמבר 03, 2018 4:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חברה בע"מ
תגובות: 14
צפיות: 2809

Re: חברה בע"מ

קופץ על האשכול לשאלה קרובה- הציעו לי לקנות ציוד שהיה שייך לחברה פרטית בע"מ שנמצאת בפירוק, בעל החברה היחיד (כמדומה לי) החביא חפצי ערך ומוכר אותם בשחור. מותר ע"פ התורה לקנות ממנו? או שזה גזל מהנושים של החברה? ע"פ החוק הוא ככל גנב אחר. כל הנפק"מ אם תפסל לעדות עיין בתומים ובקצות סימ...
על ידי קראקובער
ב' ספטמבר 03, 2018 12:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חברה בע"מ
תגובות: 14
צפיות: 2809

Re: חברה בע"מ

עדיין נפק"מ אם הפך את החברה לע"מ אחר כך.
על ידי קראקובער
ב' ספטמבר 03, 2018 11:38 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: ר' יצחק ארד ארדינסט - הרבי מיאבלונה
תגובות: 123
צפיות: 18505

Re: ר' יצחק ארד ארדינסט - הרבי מיאבלונה

222-696x392.jpg
222-696x392.jpg (34.86 KiB) נצפה 2831 פעמים
על ידי קראקובער
ב' ספטמבר 03, 2018 12:09 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: ר' יצחק ארד ארדינסט - הרבי מיאבלונה
תגובות: 123
צפיות: 18505

Re: ר' יצחק ארד ארדינסט - הרבי מיאבלונה

הרצאה מרתקת (באנגלית) על חייו של יחזקאל טאוב מיאבלונה.
https://www.theyeshivaworld.com/news/yw ... shuva.html
על ידי קראקובער
ו' אוגוסט 31, 2018 12:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דל מהכא?!
תגובות: 5
צפיות: 316

Re: דל מהכא?!

עדים שנמצא אחד מהם קרוב או פסול.
על ידי קראקובער
ו' אוגוסט 31, 2018 12:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יותר מחומש - שלא לשמה
תגובות: 18
צפיות: 1200

Re: יותר מחומש - שלא לשמה

הקושיא מאושא לא מובנת כי זה הסיפור של הלל היה הרבה לפני התקנה.
על ידי קראקובער
ד' אוגוסט 29, 2018 1:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ‎⁨הגרח קנייבסקי - נשים חייבות בשנים מקרא ואחד תרגום⁩
תגובות: 25
צפיות: 764

Re: ‎⁨הגרח קנייבסקי - נשים חייבות בשנים מקרא ואחד תרגום⁩

א. לא הצלחתי להבין איך הוצאת את מה שכתבת מדברי התוספות ב"ק ג ע"ב כדמתרגם רב יוסף שהרי כתוב שם הפוך. תוספות אומר שאינו נכון לומר שרב יוסף אמר רק תרגום שהוא תורה שבעל פה כי תורה שבכתב היה אסור לו לומר בעל פה. זה אינו נכון כי היה מותר לו לומר גם תורה שבכתב משום עת לעשות. אתה צודק לגבי התוספת...
על ידי קראקובער
ג' אוגוסט 28, 2018 10:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ‎⁨הגרח קנייבסקי - נשים חייבות בשנים מקרא ואחד תרגום⁩
תגובות: 25
צפיות: 764

Re: ‎⁨הגרח קנייבסקי - נשים חייבות בשנים מקרא ואחד תרגום⁩

גם תורה שבכתב אסרו חז"ל?! על זה ביארתי לעיל שהתרגום הוא תושבע"פ. רק יש סברא להתיר משום ששומעות כן בבית הכנסת ועדיין צ"ע שהוא בכלל נשים באות לשמוע ולא ללמוד וכמו שכתבו התוספות בזה. והרמב"ם כותב שאסור גם תורה בכתב ואולי ראייתו מהא דנשים באות לשמוע אע"פ שהוא תורה שבכתב. מתוספת...
על ידי קראקובער
ג' אוגוסט 28, 2018 9:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ‎⁨הגרח קנייבסקי - נשים חייבות בשנים מקרא ואחד תרגום⁩
תגובות: 25
צפיות: 764

Re: ‎⁨הגרח קנייבסקי - נשים חייבות בשנים מקרא ואחד תרגום⁩

משונה מאוד להגיד שזה אסור ואדרבה הרי אמרו חז"ל שכל המשלים פרשיותיו עם הציבור מאריכים לו ימיו ושנותיו, וכי גברי בעי חיי נשי לא בעי חיי..?!
על ידי קראקובער
ב' אוגוסט 27, 2018 9:54 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: התרגשות באמירת כל נדרי
תגובות: 60
צפיות: 3975

Re: התרגשות באמירת כל נדרי

עקביה כתב:שמעתי או קראתי פעם שר' הלל זקס אמר שלבכות בכל נדרי זה כמו לבכות בכל חמירא וחמיעא.

זה אפילו יותר מכל נדרי..
אוצר החכמה_600730.jpg
היכלות גליון מד של חסידי ויזניץ
אוצר החכמה_600730.jpg (13.75 KiB) נצפה 618 פעמים
על ידי קראקובער
ב' אוגוסט 27, 2018 9:10 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: התרגשות באמירת כל נדרי
תגובות: 60
צפיות: 3975

Re: התרגשות באמירת כל נדרי

הוא לא מדבר על בכי אלא פחד נורא שהיה מסתמא מהאיסור חמץ במשהו הגיע זמן שריפת החמץ בערב פסח בבקר בכה הרב כל הזמן בכי תמרורים הוא בכה כל כך עד שהתקשה לראות ולשמוע אמירת כל חמירא ויהי רצון שלאחריו היה מלווה בכיות נוראות כשם שאני מבער חמץ מביתי ומרשותי כך תבער את כל החיצונים ואת רוח הטומאה תעביר מן הארץ...
על ידי קראקובער
ב' אוגוסט 27, 2018 7:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ביצים בחלב אמאי מותר?
תגובות: 33
צפיות: 1134

Re: ביצים בחלב אמאי מותר?

עפר לרגלם כתב:גם חלב הוא יוצא מן הבשר...

עיין בכורות ו: איצטריך סד"א הואיל וליכא מידי דאתי מחי ושרייה רחמנא והאי חלב כי אבר מן החי הוא ושרי והילכך אפי' בבהמה טמאה לישתרי קמ"ל וחלב דבהמה טהורה מנלן דשרי וכו'
על ידי קראקובער
ו' אוגוסט 24, 2018 11:01 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: תוהה על הראשונות במצוות שבין אדם לחבירו
תגובות: 6
צפיות: 259

Re: תוהה על הראשונות במצוות שבין אדם לחבירו

גם אם לא יתן עובר על לא תחמוד לגבי לא תתאווה אתה צודק אבל בל"ת רוב ראשונים לא אוחזים ככה. לדבריך כל תוהה על הראשונות הוא דווקא להכעיס ?? ואם מתחרט בגלל שחושב שיש עניים יותר נזקקים אדרבה בוודאי שאינו מוותר על המצווה ולא מסתבר שיצא קירח מכאן ומכאן. כמדומני שזה כוונת בעל עו"ש שבה"ג לא מ...
על ידי קראקובער
ו' אוגוסט 24, 2018 10:53 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: התרגשות באמירת כל נדרי
תגובות: 60
צפיות: 3975

Re: התרגשות באמירת כל נדרי

עקביה כתב:שמעתי או קראתי פעם שר' הלל זקס אמר שלבכות בכל נדרי זה כמו לבכות בכל חמירא וחמיעא.

תתפלא לשמוע..
כל חמירא.pdf
(158.44 KiB) הורד 72 פעמים
על ידי קראקובער
ו' אוגוסט 24, 2018 9:52 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: תוהה על הראשונות במצוות שבין אדם לחבירו
תגובות: 6
צפיות: 259

Re: תוהה על הראשונות במצוות שבין אדם לחבירו

הערה אגבית: לפי רבינו יונה (וז"ל החפץ חיים ב'ספר המצות הקצר' "ומצוי זה בחתן שמכביד על חותנו קדם החתונה, שיתן לו דבר פלוני ופלוני, מה שלא התנו על זה בשעת כתיבת התנאים, ואף על פי שחותנו ממלא מבקשו, עובר החתן על לאו זה דלא תחמד") שיש לא תחמוד במפציר חבירו לתת מתנה, האם אין לפני עור בכה&q...
על ידי קראקובער
ו' אוגוסט 24, 2018 8:57 am
פורום: עזר אחים
נושא: חבר שלי מתלבט אם לטעון
תגובות: 19
צפיות: 2940

Re: חבר שלי מתלבט אם לטעון

חיימשה כתב:הוא יכול להשתתף בשיעור של טוענים פעם אחת, ואז הוא יראה מיד למי זה מיועד.
לא לאנשים ישרים.

נכון מאוד, עצם זה שהוא בכלל שואל סימן שזה לא בשבילו.
על ידי קראקובער
ה' אוגוסט 23, 2018 11:26 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: תוהה על הראשונות במצוות שבין אדם לחבירו
תגובות: 6
צפיות: 259

תוהה על הראשונות במצוות שבין אדם לחבירו

אתמול נתתי ליהודי צדקה מעבר ליכולתי עקב לחצים שהוא הפעיל והתחרטתי על זה אחר כך, האם הפסדתי עכשיו גם שכר מצווה?

ואולי יש לדמותו לשלא לשמה בסוגיא ע"מ שיחיה בני ע"פ מה שתרצו הבעש"ט ומהרי"ל דיסקין ליישב קושית התוספת שם שבבין אדם לחברו אין חיסרון שלא לשמה וה"ה לפה.
על ידי קראקובער
ה' אוגוסט 23, 2018 12:13 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1316
צפיות: 141251

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

סוף סוף למרות רוב העסק מסביב ל'עצים' מתחילים לראות את היער.
על ידי קראקובער
ד' אוגוסט 22, 2018 4:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השותה מים לצמאו מברך שהכל, מהו שיעור הצמאון?
תגובות: 42
צפיות: 2185

Re: השותה מים לצמאו מברך שהכל, מהו שיעור הצמאון?

כדכד כתב:
קראקובער כתב:בספר אמרי נועם מביא בשם הגר"א שאם כבר לא צמא אחרי שתיית חצי רביעית לא יברך ושאלתי את הרב אלישיב פעם ולא הסכים על זה לדינא. (מקווה שהבנתי נכון)

הרב אלישיב חלק על הגר"א?
דומני שהדברים מפורשים במשנ"ב ובשאר הפוסקים
אולי הרב אלישיב לא הסכים שלא הרגשת צמאון?

אולי תביא מקור.
על ידי קראקובער
ד' אוגוסט 22, 2018 1:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השותה מים לצמאו מברך שהכל, מהו שיעור הצמאון?
תגובות: 42
צפיות: 2185

Re: השותה מים לצמאו מברך שהכל, מהו שיעור הצמאון?

בספר אמרי נועם מביא בשם הגר"א שאם כבר לא צמא אחרי שתיית חצי רביעית לא יברך ושאלתי את הרב אלישיב פעם ולא הסכים על זה לדינא. (מקווה שהבנתי נכון)

עבור לחיפוש מתקדם

cron