מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 149 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי יתן חן
ה' יולי 11, 2019 3:49 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גרגרים אחדים על שיטת הגר"א
תגובות: 84
צפיות: 4670

Re: גרגרים אחדים על שיטת הגר"א

לדברי הרב משה דביר: אני יכול להמשיך ולהתפלפל במשמעות של 'יודע את הדבר' או 'אומר את הפשט' או 'אגיד לך את הפשט' וכהנה וכהנה. אפשר להתווכח על כך ימים ולילות, ולבסוף לחזור אל ההתחלה כאילו לא ארע דבר. מבחינתי זה צער בעלי חיים. על כן אני מוכן להודות לדבריך על דברי ר' א"ש מאמציסלאב על דברי הגר"ח...
על ידי יתן חן
ג' יולי 09, 2019 4:06 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לית הלכתא כ'שיטה' - כלל מהגאונים?
תגובות: 3
צפיות: 185

Re: לית הלכתא כ'שיטה' - כלל מהגאונים?

וז"ל אנציקלופדיה תלמודית כרך א, אין הלכה כשיטה אין הלכה כשיטה. כשאמרו בתלמוד שפלוני ופלוני מהתנאים או מהאמוראים עומדים בשיטה אחת, הרי זה מוכיח שאין הלכה כמותם. כלל זה אמור בגאונים1 וראשונים2, ויש לו מקור בגמרא: "לאו הלכתא איתמר אלא שיטה איתמר"3. טעם הדבר הוא לפי שאם מונים את החכמים הע...
על ידי יתן חן
ג' יולי 09, 2019 3:19 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גרגרים אחדים על שיטת הגר"א
תגובות: 84
צפיות: 4670

Re: גרגרים אחדים על שיטת הגר"א

כבוד החכם בריו"ש, במחילה, שאלת הרב אוצה"ח צועקת, ולא נענתה.
על ידי יתן חן
ב' יוני 17, 2019 10:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע לא היה בכפיית ההר איסור אהל
תגובות: 11
צפיות: 566

Re: מדוע לא היה בכפיית ההר איסור אהל

אני לא קולט, על מי השאלה?
על ידי יתן חן
ד' יוני 12, 2019 2:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם באמת אסור לאכול בשר ודג ביחד?
תגובות: 43
צפיות: 1728

Re: האם באמת אסור לאכול בשר ודג ביחד?

אוצר החכמה כתב:נכון. ובאמת יש גם דעות אחרות בעניין. אבל לעשות מכל ישראל שמקפידים בזה, ע"פ רבותינו כולם, אידיוטים שהולכים בחולצות קצרות בקוטב כי סבא שלהם גר במדבר זה מרגיז.

זה לא רק מרגיז, זה אפיקורסות.
על ידי יתן חן
ה' מאי 30, 2019 7:31 pm
פורום: אספקלריא
נושא: עניין האכילה בשעת העלייה לציון הרשב"י
תגובות: 116
צפיות: 9592

Re: עניין האכילה בשעת העלייה לציון הרשב"י

איני יודע אם איני כותב ברור מספיק או שאתה לא רוצה להבין מה שאני כותב. אפרט: ברור שהבעה"ת כותב כך הוא חלק מהויכוח. 'חלק מהויכוח' זה אומר, שהוא היה צריך לכתוב שאמת הדבר שטענו על שיטתו שהוא סובר כך וכך, ושיטתו פסולה. אמנם הוא חולק וסובר ששיטתו היא דרך התורה המסורה לנו מהר סיני. וזה לא מה שהבע"...
על ידי יתן חן
ה' מאי 30, 2019 3:41 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מפנקסו של אברך ליטאי
תגובות: 307
צפיות: 24367

Re: מפנקסו של אברך ליטאי

חיימשה כתב:אני טוען שאף אחד לא היה דבוק בהקב''ה בדרגה הגבוהה ביותר, אולי חוץ ממשרע''ה ור' עקיבא, אני צריך לבקש מחילה?

תיקנתי את הודעתי המקורית.
על ידי יתן חן
ה' מאי 30, 2019 3:15 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מפנקסו של אברך ליטאי
תגובות: 307
צפיות: 24367

Re: מפנקסו של אברך ליטאי

מי שחונך שהעיקר זה דביקות יראה בבעל התניא את השיא, ומי שחונך לגדלות תורנית (על פי שיטת לימודו של הגר"א הפשטנית) יראה בחזון איש את השיא. על כל דבריך אני מסכים, אבל פה, במחילה, נפלת באותו דבר שאתה טוען עליו. אם אתה כותב שהחזו"א לא היה דבוק בהשי"ת בדרגה הגבוהה ביותר, אתה צריך לחלוץ המנע...
על ידי יתן חן
ה' מאי 30, 2019 3:08 pm
פורום: אספקלריא
נושא: עניין האכילה בשעת העלייה לציון הרשב"י
תגובות: 116
צפיות: 9592

Re: עניין האכילה בשעת העלייה לציון הרשב"י

אל תכניס מילים בפי, בעוד שאני רק ציטטתי בתמצות את איגרת בעה"ת הנוגעת בנידון ה' ישפות שלו' וחיים טובים לכבוד הרבנים המופלגים מאורות הגדולים המפורסמים יושבי על כסא ההוראה ומורי צדק לעדת ישורון שבק' וילנא, ה' עליהם יחיו יצו ה' אתם את הברכה ושלום וחיים עד העולם. .... והנה בהיות הרב הגאון מ"הר ...
על ידי יתן חן
ה' מאי 30, 2019 12:57 pm
פורום: אספקלריא
נושא: עניין האכילה בשעת העלייה לציון הרשב"י
תגובות: 116
צפיות: 9592

Re: עניין האכילה בשעת העלייה לציון הרשב"י

לא מובן מבחינה לוגית מה אתה רוצה. הוא אומר דבר פשוט אם יש לך עיקרון שהגדול לא מוטעה. הרי שהגר"א לא הוטעה. והבעל התניא לא הוטעה ויש סתירה ביניהם. ואם יש לך עיקרון שהגדול יכול להיות מוטעה הרי יתכן שגם בעל התניא הוטעה במה שחשב שהגר"א קיבל עדות שקר. ומעתה אינך יודע אם הגר"א הוטעה והבעל ה...
על ידי יתן חן
ה' מאי 30, 2019 3:02 am
פורום: אספקלריא
נושא: עניין האכילה בשעת העלייה לציון הרשב"י
תגובות: 116
צפיות: 9592

Re: עניין האכילה בשעת העלייה לציון הרשב"י

אלא מאי? הבעה''ת כתב שהגר''א קיבל עדויות שווא, ובכן, מה הראיה מכך? הלא עד כמה שרוצים לטעון שהגר''א קיבל עדויות שווא וטעה ונכשל (חלילה), בוודאי שבה במידה אפשר לטעון כך על בעה''ת שהוא טעה במה שכתב על הגר''א, הלא כן? כלומר- יש כאן טיעון מעגלי שבוודאי א''א להשתמש בו כלפי דבריי. לכל היותר אתה יכולים להג...
על ידי יתן חן
ה' מאי 30, 2019 2:40 am
פורום: אספקלריא
נושא: מפנקסו של אברך ליטאי
תגובות: 307
צפיות: 24367

Re: מפנקסו של אברך ליטאי

עם ההשוואה לכה"ג סתמת את הגולל על האפשרות שנפתחה כאן להבין את מהלך החסידים. אדרבא, עפ"י דברי תוס' שכה"ג ע"ה צריך לכהן תחת אביו הת"ח וסגי שיהא ירא"ש כאביו, פשוט ומובן הנהגתם. וז"ל התוספות מסכת מנחות קט, ב ד"ה חוניו בני ישמש תחתי - תימה הא דרשינן בת"כ תחת ...
על ידי יתן חן
ג' מאי 28, 2019 4:02 pm
פורום: אספקלריא
נושא: עניין האכילה בשעת העלייה לציון הרשב"י
תגובות: 116
צפיות: 9592

Re: עניין האכילה בשעת העלייה לציון הרשב"י

פרנקל תאומים כתב:האשמת אדוננו הגר''א זללה''ה בקבלת עדויות שווא לא מקובלת עלינו.
והלא הדברים מפורשים באיגרת הבעה"ת.
על ידי יתן חן
ב' מאי 27, 2019 6:43 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מפנקסו של אברך ליטאי
תגובות: 307
צפיות: 24367

Re: מפנקסו של אברך ליטאי

הגאון הנלבב ר' חיים ברים זצ"ל.
לשמו ולזכרו תאות נפש.
על ידי יתן חן
א' מאי 26, 2019 5:06 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מפנקסו של אברך ליטאי
תגובות: 307
צפיות: 24367

Re: מפנקסו של אברך ליטאי

באו המשולחים מוילנא הנזכרים לעיל ועמדו באכסניא שלי.... בתוך שעמדנו שם יחד, דברתי עמהם קצת עד שהתחלנו לכנס בענין וכוח קצת שבין חסידים למתנגדים, כי הם מהכת המתנגדים הגדולים על כל החסידים כמפורסם, והתחלתי לדבר עמהם מאמונת חכמים, ואני הייתי סבור שעל כל פנים יש להם איזה אמונה בהגאון מוילנא שנקראים על שמ...
על ידי יתן חן
ב' מאי 20, 2019 1:51 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: התחזותו של לבן הארמי לבעל תשובה וותיק...
תגובות: 20
צפיות: 1308

Re: התחזותו של לבן הארמי לבעל תשובה וותיק...

עכ"פ הרי לפנינו עוד רמאות של הארמי הרמאי, להוסיף למנינו של האלשיך הק'.
על ידי יתן חן
ב' מאי 20, 2019 1:39 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: התחזותו של לבן הארמי לבעל תשובה וותיק...
תגובות: 20
צפיות: 1308

Re: התחזותו של לבן הארמי לבעל תשובה וותיק...

לתשומת לבך, אמור לגמליך הוא לא פחות חידוש, ואולי יותר, לבן מתווכח עם הגמלים !!! הוא ע"פ דברי חז"ל באדר"נ שגמליו של אברהם מעצמם לא רצו להכנס לבית לבן בגלל הע"ז. [השווה למעשה ר' יוחנן בן תורתא]. אכן. ובכ"ז זה חידוש נפלא. שווה בנפשך, הגמל לא מסכים להכנס כי הוא מרגיש שיש שם ע&q...
על ידי יתן חן
ב' מאי 20, 2019 1:27 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: התחזותו של לבן הארמי לבעל תשובה וותיק...
תגובות: 20
צפיות: 1308

Re: התחזותו של לבן הארמי לבעל תשובה וותיק...

חד ברנש כתב: עיקר החידוש הוא, שלבן הציג את עצמו כבעל תשובה מזה כמה שנים, עד שניסה לשכנע את אליעזר שהוא 'חסיד'!

לתשומת לבך, אמור לגמליך הוא לא פחות חידוש, ואולי יותר, לבן מתווכח עם הגמלים!!!
על ידי יתן חן
ה' מאי 16, 2019 5:16 pm
פורום: אספקלריא
נושא: 2 מאמרים מאלפים מהסופר ר' מוישה גוטמן בענייני היום
תגובות: 51
צפיות: 3312

Re: 2 מאמרים מאלפים מהסופר ר' מוישה גוטמן בענייני היום

שמעתי שהסופר הנכבד כתב מאמר יפה אודות הרכבת למירון בל"ג בעומר. אם שמועה זו נכונה, אודה למי שיוכל להעלות את המאמר. רצונו שלא יסעו עם הרכבת - חילול שבת. אלא עם אגד "השומרת שבת". אבסורד שאין כמותו. וחוץ מזה, ההפקת לקחים משנה שעברה נכתבה בכל העיתונים, כולל המודיע, ואף תבעו אותה נציגנו הא...
על ידי יתן חן
ד' מאי 15, 2019 5:17 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מס' טהרות פרק א משנה ט - ככרות של הקדש שיש מים בגומותיהם
תגובות: 5
צפיות: 492

Re: מס' טהרות פרק א משנה ט - ככרות של הקדש שיש מים בגומותיהם

הרע"ב מפרש החילוק, וז"ל: שבתוך גומותיהן מים המקודשים - שהיו בתוך הגומות שע"ג הככר מים שנעשו על טהרת הקודש, ונטמא ככר אחד בשרץ, ונגע הככר שנטמא בשני, והשני בשלישי, ואפילו הן מאה כולן טמאים, ואף על פי שלא נגעו במים שבככר אלא נגע כל ככר בחבירו, נטמאו כולן, שחיבת הקודש עושה כאילו המשקה שב...
על ידי יתן חן
ב' מאי 13, 2019 7:23 pm
פורום: אספקלריא
נושא: כיצד והיכן היינו חיים כיום לולא המדינה?
תגובות: 209
צפיות: 14737

Re: כיצד והיכן היינו חיים כיום לולא המדינה?

תחילת ההתחלנות העולמית התחילה עם פריקת עול המלכות וההפיכה לדמקורטיה, משעה שקיבל כל אחד לגיטמציה לנהוג כרצונו, פרקו גם עול הדת מעליהם, הן הגויים והן להבדיל עמ"י.
על ידי יתן חן
ה' מאי 09, 2019 2:23 pm
פורום: אספקלריא
נושא: 2 מאמרים מאלפים מהסופר ר' מוישה גוטמן בענייני היום
תגובות: 51
צפיות: 3312

Re: 2 מאמרים מאלפים מהסופר הדגול ר' מוישה גוטמן, דברים אקטואליים בענייני היום

אני מבקש לתמצת את דבריך, אם אפשר: דבריו של הסופר המוכשר על ה.... לעצם הענין: קיבלנו שיעור בדמגוגיה ובמניפולציה. לעצם הכתיבה: כמובן שלחלק מהדברים אני מסכים לחלוטין, אך העטיפה הרבה על התוכן, ההקשרים הלא יאים שעורך, גורמים לי כמעט לא להתייחס לחלקים הנכונים שבדבריו. מה שכן הזעיקני לכתוב באריכות, הוא החד...
על ידי יתן חן
ג' מאי 07, 2019 9:19 pm
פורום: אספקלריא
נושא: בדצי"ם למינהם
תגובות: 382
צפיות: 31897

Re: בדצי"ם למינהם

לענ''ד עניתי על דברי הרב (לענווים) 'יתן חן' באופן ברור. ובתוך דבריי גם הובהר בהחלט מדוע ''השמועה החשובה'' שהופרחה לחלל האוויר בעניין האם להגרמ''ד קפלן יש או אין היתר הוראה, ואם יש לו, ממי ההיתר, איננה מייתרת את הדיון כלל וכלל גם על הצד שהיא נכונה איני יודע מה ענית לי. עכ"פ ביררתי שוב אצל ידידי...
על ידי יתן חן
ו' מאי 03, 2019 3:06 am
פורום: אספקלריא
נושא: בדצי"ם למינהם
תגובות: 382
צפיות: 31897

Re: בדצי"ם למינהם

התייחסתי לזלזול הזה בסגנון ''הוא רק ראש כולל''... ומי אמר לך שהוא לא ת''ח המסוגל להורות? לא התכוונתי לזלזל כלל. חזרתי על מה ששמעתי בבחירות האחרונות לגבי עניין זה, מפי ידיד צפתי, שציין לי כי אין להרב קפלן ישיבה אלא כולל, וכן שכאשר הוא ביקש את תמיכת הרב .... ז"ל וקהילתו להבחר לרבנות צפת, נענה שכ...
על ידי יתן חן
ה' מאי 02, 2019 4:11 pm
פורום: אספקלריא
נושא: בדצי"ם למינהם
תגובות: 382
צפיות: 31897

Re: בדצי"ם למינהם

פרנקל תאומים כתב: בצפת עיה''ק כיהנה במשך שנים שושלת של רבנים, האחרון היה הגאון המופלג רבי שמחה קפלן זצ''ל, ומשנלב''ע רצו למנות את בנו שליט''א המשמש כרב וכראש ישיבה בעיר לכהן תחתיו, אלא שאז ק''ק חשובה הפעילה את כל התותחים שלה ומינו את הגר''ל ביסטריצקי ז''ל, ודין ירושת בן ראוי את אביו ברבנות נשכח מהם אז לפי שעה, ונזכרו בו שוב לאחר פטירת הגר''י לנדא זצ''ל...
א.
כפי שהרב 'סגי נהור' כתב:למען הדיוק ההיסטורי, הרב קפלן נפטר בתשמ"ט והרב ביסטריצקי מונה לרב העיר רק בתשנ"ד, כל זאת כמובן זמן רב לאחר פטירת הגר"י לנדא ומינוי בנו הגרמי"ל.
ב. זכורני מפי השמועה שלהרב קפלן אין היתר הוראה עד רגע זה ממש. הוא רק ראש כולל.
על ידי יתן חן
ה' אפריל 18, 2019 12:45 am
פורום: פסח
נושא: קיום מצוה באכילת חמץ... הכיצד?
תגובות: 15
צפיות: 1647

Re: קיום מצוה באכילת חמץ... הכיצד?

הראב"ד בספרו 'כתוב שם' חולק בלשון קיצוני על שיטת בעה"מ שבאכילה מקיימים השבתה.
על ידי יתן חן
ג' אפריל 16, 2019 3:09 pm
פורום: עזר אחים
נושא: מיטת אור לפני ברית מילה להורדת צהבת האם יש מקורות על זה?
תגובות: 6
צפיות: 1333

Re: מיטת אור לפני ברית מילה להורדת צהבת האם יש מקורות על זה?

כל שאלתי היא , שאם באמת יש דבר כזה ,זה יכול לפתור הרבה בעיות של בריתות עם צהבת,האם יש גמח כזה להשאלת מיטות אור ? וכך יפתרו הרבה בעיות ,ברגע שיש צהבת ישתמשו במכשיר וזה יפתור ויוכלו למול,השאלות 1האם זה מוריד את כל סוגי הצהבת?2כמה זמן צריך לשים את התינוק במכשיר וזה פותר את הבעיה?אם יש עניין לפרסם זאת ...
על ידי יתן חן
א' אפריל 14, 2019 5:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: של מי היו השדות מהן קצרו את העומר?
תגובות: 7
צפיות: 328

Re: של מי היו השדות מהן קצרו את העומר?

כך הבנתי מביאור הגמ' בב"מ קיח את המשנה דשקלים שחיישינן אחר שיקנה את החיטים שמא לא ימסרם יפה יפה, וממילא סברתי שבכל שנה הפתרון היה שבי"ד יהיה להם שדה חיטים.
על ידי יתן חן
א' אפריל 14, 2019 3:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: של מי היו השדות מהן קצרו את העומר?
תגובות: 7
צפיות: 328

Re: של מי היו השדות מהן קצרו את העומר?

לכאו' ממה שמצינו שהיו חששות שמא האדם הפרטי לא יקנה את החיטים כהוגן, ולכך בשמיטה בי"ד העמידו שומרים, מוכח שבכל שנה היה השדה של בי"ד.
על ידי יתן חן
ג' מרץ 26, 2019 9:45 pm
פורום: אספקלריא
נושא: חוברת בשליטתם ותרבותם נגד סכנות האקדמיה
תגובות: 283
צפיות: 27226

Re: חוברת בשליטתם ותרבותם נגד סכנות האקדמיה

הנה שפתי לא אכלא להעיר על תופעה מופלאה. כל ימי גדלתי בין חסידים (לא חסידי חב"ד), ומימי לא שמעתי פקפוק קל שבקלים על מילה אחת מהתניא, והנה כאן בפורום פעם אחר פעם אני שומע שאנשים שאינם חסידים כלל שמגלים לי את אשר לא ידעתי, ש'כל' החסידים חולקים על התניא, כל פעם על יסוד אחר. ומעולם, אבל מעולם לא יי...
על ידי יתן חן
ג' מרץ 26, 2019 2:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש בעיית ריבית בחסכון לכל ילד?
תגובות: 195
צפיות: 22363

Re: האם יש בעיית ריבית בחסכון לכל ילד?

סליחה על הסטיה מהפן ההלכתי של האשכול. בשנה שעברה קבלתי מכתב עם פירוט של התשואה של המעות שביטו"ל הפקיד לילדיי. סך הכל היה 600 שח וחצי, פי' הדברים שבמשך שנה הם הצליחו לסחור בכספי ולהניב חצי שקל! השנה הגיע פירוט ע"ס 533 שח, ובפירוט הופיע נזק של 67 שח, היינו שהם הפסידו 67 שקל. המדובר בחברת 'פ...
על ידי יתן חן
ב' מרץ 11, 2019 2:00 am
פורום: אספקלריא
נושא: מה ההיתר למרוד באומות העולם?
תגובות: 87
צפיות: 3610

Re: מה ההיתר למרוד באומות העולם?

דרומי כתב:לא רק בירושלים הם עושים בלגן, גם בערד ובעוד מקומות.
אופס' ברח לך החבדניק
על ידי יתן חן
ו' פברואר 15, 2019 12:52 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: הדפסה של החלק העליון בלבד ללא הערות שוליים
תגובות: 11
צפיות: 892

Re: הדפסה של החלק העליון בלבד ללא הערות שוליים

בריושמא כתב:אבל, אם רצונך להעלימם - באותה דרך שאתה מעלים ומסתיר את הטקסט של ההערות
אתה יכול להעלים ולהסתיר את מספרי ההערות. סגנון > עיצוב > נסתר, וכו'.

בחיפוש יש לכתוב ^2
על ידי יתן חן
ב' פברואר 11, 2019 3:32 pm
פורום: עזר אחים
נושא: עצומת חברת 'ימות המשיח' שהסתעף לחסימת נטפרי
תגובות: 143
צפיות: 15270

Re: עצומת חברת 'ימות המשיח' שהסתעף לחסימת נטפרי

כמדומה שהדיון כאן הועיל במשהו.
עד השבוע הופיע לי, כמנוי מרוצה מאד של נטפרי, שורה עליונה בעמוד הפורום, שפורום זה נפתח באופן חריג ע"י וועדת הרבנים, ועתה השורה הזו אינה.
על ידי יתן חן
ג' פברואר 05, 2019 4:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הישגים או עמל
תגובות: 105
צפיות: 5334

Re: הישגים או עמל

עושה חדשות כתב:הדיון כאן נעשה קצת מעורפל, אנסה לחדד.
האם לעוה"ב דינם שווה, ?
ומה השכר?

כשנגיע לשם - נדע.
עד אז אין שום אפשרות לדעת.
על ידי יתן חן
ב' ינואר 14, 2019 6:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה בהלכות כלים (טהרות) "לפי שהוא כמקצת המגדל"
תגובות: 2
צפיות: 214

Re: שאלה בהלכות כלים (טהרות) "לפי שהוא כמקצת המגדל"

כיון שצורתו מוכיחה עליו שאינו כלי בפנ"ע אלא בסיס לארון [-מגדל] המונח עליו.

וכדברי הרמב"ם בפיה"מ שם: וכל שאין עליו צורת כלי כלל הרי הוא טהור מכל טומאה, כלומר שאינו מקבל טומאה כלל.
על ידי יתן חן
ב' ינואר 14, 2019 2:29 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: ; או :
תגובות: 19
צפיות: 1247

Re: ; או :

עזריאל ברגר כתב:
יתן חן כתב:
כדכד כתב:שמעת מישהו אומר: חֲלָבַיִים?

כן, הייתי בחנות מכולת והגאון המדקדק רמ"ג שליט"א נתן כסף למוכר על חלביים!

אז זה היה בדרך צחות, כי אין צורת רבים לחלב.
יתכן שהנך צודק.
הוא שליט"א גם אומר וכותב 'אשתקדיים' ועוד.
על ידי יתן חן
ה' ינואר 10, 2019 6:43 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: ; או :
תגובות: 19
צפיות: 1247

Re: ; או :

כדכד כתב:שמעת מישהו אומר: חֲלָבַיִים?

כן, הייתי בחנות מכולת והגאון המדקדק רמ"ג שליט"א נתן כסף למוכר על חלביים!
על ידי יתן חן
ה' ינואר 10, 2019 5:58 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: ; או :
תגובות: 19
צפיות: 1247

Re: ; או :

חלב - חלביים.
על ידי יתן חן
ה' דצמבר 27, 2018 8:25 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: כיצד אתם מתמודדים עם חוסר חשק בעבודה ממושכת?
תגובות: 32
צפיות: 2166

Re: כיצד אתם מתמודדים עם חוסר חשק בעבודה ממושכת?

עצה נוספת, לעובדים לפרנסת ביתם, לפי שעות, להוריד את התוכנה המצויינת של ספירת שעות וחישוב התשלום של הרב אוצה"ח. וכאשר מרגישים רפיון - לבדוק את מצב החשבון.

עבור לחיפוש מתקדם