החיפוש הניב 486 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי בינוני
ב' מרץ 19, 2018 12:19 am
פורום: בית המדרש
נושא: החזרת אבידה לבעלים בטעות
תגובות: 18
צפיות: 152

Re: החזרת אבידה לבעלים בטעות

אאל"ט (לא עיינתי כרגע בפנים) כל החילוק שלו בין בית מרחץ לביכ"נ הוא שביכ"נ הוא מקום ציבורי שכל אחד יכול להשתמש בו איך שהוא רוצה, וא"כ א"א להתנות עמו איך להשתמש בו, וא"כ אין זה קשור לאולם שמחות שהוא שטח פרטי ובעל המקום יכול להתנות את רשות הכניסה כפי שרוצה. כמדומני שגם לפי...
על ידי בינוני
א' מרץ 18, 2018 9:56 am
פורום: בית המדרש
נושא: החזרת אבידה לבעלים בטעות
תגובות: 18
צפיות: 152

Re: החזרת אבידה לבעלים בטעות

עי"ש באבן ישראל שהאריך, והוא נסמך על שני טעמים: א', המאבד יכול לוותר מראש על מצוות השבת אבידה. ב', כיון שהכניסה מותנית בהסכמה לתנאי הזה, בוודאי לא נכנס שלא בהיתר.
(את הטעם השני כתבת גם אתה, אך בנוסח שיעץ לכתוב לא הוסיף את מה שהוספת שללולא זה אין רשות להיכנס, ופשוט שהבין שזה מובן לבד מהנוסח שכתב.)
על ידי בינוני
א' מרץ 18, 2018 1:29 am
פורום: בית המדרש
נושא: החזרת אבידה לבעלים בטעות
תגובות: 18
צפיות: 152

Re: החזרת אבידה לבעלים בטעות

ב.כל הני שלטים למינם תוקפם ההלכתי דחוק ביותר ועכ"פ גם אי נימא דמהני וודאי לא מיירי באופן שכבר נתחייב בהשבה דהיאך יפקע חיוב ההשבה ג. צריך לברר אם יש באולם שלט שמודיע ש"כל הנכנס לאולם הוא על דעת כן שכל חפץ שיישאר או ישכח אחרי X ימים הרי הוא כהפקר", שאז בוודאי מעדיף בעל האולם להישאר עם ...
על ידי בינוני
ו' מרץ 16, 2018 5:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: החזרת אבידה לבעלים בטעות
תגובות: 18
צפיות: 152

Re: החזרת אבידה לבעלים בטעות

א. מכל מה שכתב מר באות א' וב' נראה שפשוט לו שחיוב המצווה חל רק על הראשון ולדידי פשוט בהפך דהגע עצמך שומר אבידה שאיבד החפץ ומצאו אחר אליבא דאמת אינו מחוייב בהשבה כיון שכבר יש כאן מחוייב קודם לו ואדרבה כל חיוב התורה הוא שכשמגיע ממון האבוד מפלוני לידך השב תשיבהו לו ולכך כל מי שהגיע לידו חייב בהשבה אלא...
על ידי בינוני
ו' מרץ 16, 2018 2:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: החזרת אבידה לבעלים בטעות
תגובות: 18
צפיות: 152

Re: החזרת אבידה לבעלים בטעות

לגופה של שאלה. א. כל זמן שיש חיוב השבת אבידה, אף אחד אינו זוכה ואינו יכול לזכות בחפץ, אלא שאחרי שהכריז ככל יכולתו הוא כביכול יכול 'לקנות' את החפץ מהבעלים. וא"כ, בנידון דנן, יש לברר מיהו המחויב בהשבת אבידה? בעל האולם או המקבל בטעות? ולכאו' פשוט שמעולם לא פקע חיוב המצוה מבעל האולם כי המקבל קיבלו ...
על ידי בינוני
ו' מרץ 16, 2018 1:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: החזרת אבידה לבעלים בטעות
תגובות: 18
צפיות: 152

Re: החזרת אבידה לבעלים בטעות

באיזה סעיף בהלכה מוזכר אפשרות שימוש? חוץ מתפילין ששם דמיהם ומניחן, שזה לא שייך כלל לתכשיט זהב. הדין הפשוט הוא יהיה מונח עד שיבא אליהו, והשאלה היא האם מי שאמור לשמור את זה עד אז הוא המוצא הראשון או מי שקבלו בטעות. אתה צודק שיש מחלו' בראשונים אם ההיתר הוא רק בחפצי מצוה או הידור מצוה, אבל רוב הפוסקים ...
על ידי בינוני
ד' מרץ 14, 2018 12:24 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: תמיהה בנוסח ברכת רפאנו לנוסח ספרד
תגובות: 32
צפיות: 581

Re: תמיהה בנוסח ברכת רפאנו לנוסח ספרד

בס"ד כפלויות בנוסח ספרד כולל הנ"ל ( נוסח האר"י באדום , נוסח אשכנז בכחול , נוסח ע"ה בירוק ): א"א להתקיים ולעמוד לפניך אפילו שעה אחת (נוסחאות ע"ה והאר"י שוות). נוסח ספרד: א"א להתקיים ולעמוד לפניך אפילו שעה אחת. מהר והבא עלינו ברכה ושלום מהרה והביאנו לשלום מארבע ...
על ידי בינוני
א' מרץ 11, 2018 1:38 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: למה אין בשמונה עשרה בקשה על נחת מהילדים?
תגובות: 27
צפיות: 674

Re: למה אין בשמונה עשרה בקשה על נחת מהילדים?

אם ארצך זה כל העולם, אז מה זה "ושכננו בנאות ארצך" [כגרסת הרמב"ם]?
על ידי בינוני
ש' מרץ 10, 2018 8:41 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆
תגובות: 384
צפיות: 24142

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

אליעזר בלוי כתב:זכורני שכתוב שלא לכוין ביוטש שג שזה מן התורה
כדי שלא לעבור על בל תוסיף
חיפשתיו בשוע ולא מצאתיו
מי מדבר עז

ההודעה הזאת לוקה בבל תגרע...
ובכל זאת, הנה ה'פיענוח':
אליעזר בלוי כתב:זכורני שכתוב שלא לכוין ביוט"ש ש"ג שזה מן התורה, כדי שלא לעבור על בל תוסיף.
חיפשתיו בשו"ע ולא מצאתיו. מי מדבר ע"ז?
על ידי בינוני
ו' מרץ 09, 2018 5:12 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: למה אין בשמונה עשרה בקשה על נחת מהילדים?
תגובות: 27
צפיות: 674

Re: למה אין בשמונה עשרה בקשה על נחת מהילדים?

כנראה כוונתך לפ"א ה"ד: "ואמצעיות יש בהן שאלת כל הדברים שהן כמו אבות לכל חפצי איש ואיש ולצרכי הציבור כולן". דבריו באמת מורים לכאו' שלא כמו שחשבתי. אבל א"כ באמת קשה מדוע לא נקבעו ברכות מיוחדות לבקשות שהכי נצרכות לרוב האנשים. ברך עלינו נקבעה על אר"י, וכמו שמוכח מהביננו, &q...
על ידי בינוני
ו' מרץ 09, 2018 1:52 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: למה אין בשמונה עשרה בקשה על נחת מהילדים?
תגובות: 27
צפיות: 674

Re: למה אין בשמונה עשרה בקשה על נחת מהילדים?

אני חוזר על מה שכבר כתבו, אבל לכאו' כל ברכות שמו"ע נקבעו על העניינים הרוחניים של עם ישראל בלבד (אף שחינוך הילדים יכול גם להיחשב כבקשה כזאת). ברכת "אתה חונן" מתומצתת ב"הביננו" 'הביננו ה' אלו' לדעת את דרכיך ', ולא כבקשת דעת כללית. ברכת "ברך עלינו" מתומצתת 'ודשננו בנא...
על ידי בינוני
ו' מרץ 09, 2018 1:06 am
פורום: בית המדרש
נושא: דמי הפקדה, ניתן לחזור או לא?
תגובות: 6
צפיות: 158

Re: דמי הפקדה, ניתן לחזור או לא?

איך מוגדרת ההפקדה? תחילת תשלום? או אולי 'קנס' שלא יחזור בו? יש מנהג בזה לחזור או לא לחזור אחרי הפקדה כזאת? אם זה מוגדר כתחילת תשלום יתכן שיש כאן קללת "מי שפרע" (שמן הסתם ל'אברך בן תורה' זה גרוע יותר מהפסד 5000 $). גם אם לא יהיה כאן מי שפרע, יתכן שיש כאן איסור "מחוסר אמנה", בכפוף ...
על ידי בינוני
ב' מרץ 05, 2018 2:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: "מילגת" דתות - למי שייכת?
תגובות: 21
צפיות: 1903

Re: "מילגת" דתות - למי שייכת?

דעה הלכתית בנושא: ראש ישיבת כסא רחמים דעתו של השר הרב דרעי: שאלה: בימים האחרונים שומעים יותר ויותר תלונות של אברכים, שטוענים כי העלאה בתקציבי הכוללים לא מגיעה לכיסיהם. תשובה: אין לי תשובה על זה. צריך לזכור, רוב הכוללים שאני מכיר, משלמים יותר מהקצבה שהם מקבלים. גם כשלא היו קצבאות, הם המשיכו לשלם. שיל...
על ידי בינוני
א' מרץ 04, 2018 10:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קריאת שמע כדברי תפילות
תגובות: 7
צפיות: 132

Re: קריאת שמע כדברי תפילות

אמנם לא ממש בשאלה זו, אבל בשאלה קרובה אליה, רשום אצלי "ועיין במור וקציעה על אתר שנשאר בצ"ע על הב"י שבודאי יצא חובת ברכת התורה בק"ש, וכן הקשו גם מאורי ישראל ה"ה המהרש"ם בשו"ת שלו ח"ב סימן ק"ט, והגרי"ז סולובייצי'ק זצ"ל מובא בשמו בספר חנוכה ומגילה ...
על ידי בינוני
א' מרץ 04, 2018 11:33 am
פורום: בית המדרש
נושא: "מילגת" דתות - למי שייכת?
תגובות: 21
צפיות: 1903

Re: "מילגת" דתות - למי שייכת?

חוזר מנכ''ל תשע''ח.JPG
חוזר מנכ''ל תשע''ח.JPG (63.05 KiB) נצפה 141 פעמים
על ידי בינוני
ש' מרץ 03, 2018 11:00 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: איבוד זרע חם לעתיד לבוא
תגובות: 4
צפיות: 158

Re: איבוד זרע חם לעתיד לבוא

דרומי כתב:על איזה עמים היום אפשר לומר בוודאות שהם מזרע שם, חם או יפת?

ידוע בשם המדרש שחם התקלל בתיבה להיהפך לשחור, וא"כ מן הסתם רוב האפריקנים הם מזרע חם (עכ"פ אלו שאין עליהם מסורת שהם משבט דן...).
על ידי בינוני
ש' מרץ 03, 2018 10:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: "מילגת" דתות - למי שייכת?
תגובות: 21
צפיות: 1903

Re: "מילגת" דתות - למי שייכת?

בדקתי פעם את הנושא הזה, ואז מסרו לי 'חוזר מנכ"ל' (של משרד החינוך או הדתות) שכתוב שם בפירוש שזה תמיכה במוסד ולא לאברך, אם אזכור אחפש ואעלה את זה בהמשך.
על ידי בינוני
ש' מרץ 03, 2018 10:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה בהלכות תיווך ומסחר
תגובות: 73
צפיות: 1127

Re: שאלה בהלכות תיווך ומסחר

סתם שאלה צדדית. מה הקשר כאן לדין יורד. א. אם אינסטלטור מפרסם את עצמו במודעה ואני מזמין אותו זה דין יורד? ב. אם אינסטלטור פרסם את עצמו במודעה ואני הזמנתי אותו והתברר שאינו אינסטלטור ועבודתו אינה טובה האם אצטרך לשלם לו מדין יורד או שאוכל לתבוע אותו על הנזק שעשה לי בזה שמנע ממני תיקון טוב בהונאתו? ב. ...
על ידי בינוני
ש' מרץ 03, 2018 10:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גניבה בהעתקת שיר
תגובות: 12
צפיות: 432

Re: גניבה בהעתקת שיר

את השאלה ניתן גם להגדיר אחרת, גניבה זה חפץ שנמצא בבעלותך וברשותך, ואני תופס את זה ומוציא את החפץ מרשותך ומכניס את זה לרשותי או שאני מוציא ומאבד את זה, שיר הוא לא חפץ ואין עליו קניין והוא לא נמצא ברשותך ואני לא מוציא את השיר מרשותך בעת שאני מעתיק אותו, אם כן מה שייך פה גזל? ואי משום יורד לתוך אומנתו...
על ידי בינוני
ש' מרץ 03, 2018 9:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה בהלכות תיווך ומסחר
תגובות: 73
צפיות: 1127

Re: שאלה בהלכות תיווך ומסחר

א. לא כ"כ משנה איך קוראים למה. דין יורד הוא במוצהר דין של מי שמהנה לחבירו "שלא ברשות", שאם השני היה נצרך להנאה זו, הוא צריך לשלם נהנה. אם אני יודע שהחבר שלי מחפש דירה, ואני בא אליו וזורק לו "יש דירה במקום פלוני מספר הפלא' הוא פלוני", וכלום לא עזרתי לו יותר מכך, הוא צריך לשלם...
על ידי בינוני
ה' מרץ 01, 2018 12:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה בהלכות תיווך ומסחר
תגובות: 73
צפיות: 1127

Re: שאלה בהלכות תיווך ומסחר

על בסיס מה אתה מצמצם את השירות להצעה בלבד? עצם ההצעה היא רק מרכיב אחד (אמנם החשוב ביותר) משירות התיווך. ברגע שזה מרכיב חשוב, אז הוא צריך לשלם דמי הנאה על המרכיב הזה, שהרי בזה ירד לשדה העשויה ליטע והביא הנאה. ובאמת על המרכיבים האחרים לא מגיע לו שכר. טענתי לא התייחסה למלה "פחות" אלא למלה &q...
על ידי בינוני
ה' מרץ 01, 2018 11:39 am
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה בהלכות תיווך ומסחר
תגובות: 73
צפיות: 1127

Re: שאלה בהלכות תיווך ומסחר

אתה מתחשק לך להמציא שבשר רזה הוא מום אמיתי ורק בזה מיירי הדברי מלכיאל, שיהיה לך לבריאות. מדבריך ניכר שלא ראית את דבריו. שהרי כל החילוק שהוא מחלק בין הרי"ף לבין הסמ"ע הוא שבסמ"ע זה חסר אמיתי (ביחס למחשבת הקונה). אבל לא הועלת כלום כי גם המתירים מיירי שם שמנהג המדינה כך הוא וכהלכות מנהג...
על ידי בינוני
ה' מרץ 01, 2018 12:04 am
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה בהלכות תיווך ומסחר
תגובות: 73
צפיות: 1127

Re: שאלה בהלכות תיווך ומסחר

למה אתה לא מתייחס לראיה המפורשת שהבאתי שמתחשבים ברגילות הרמאים? אם הראיה המפורשת היא מנפל בשרא לבני חילא הרי שעניתי עליה כבר לפני כמה הודעות כשהסברתי את האגר"מ, שם גם אם אין רגילות להכריז שנפל בשרא לבני חילא אין לנכרי סיבה לחשוב שהבשר אינו טריפה. ההכרזה שנפל בשרא לבני חילא אינה רומזת או מטעה ל...
על ידי בינוני
ה' מרץ 01, 2018 12:01 am
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה בהלכות תיווך ומסחר
תגובות: 73
צפיות: 1127

Re: שאלה בהלכות תיווך ומסחר

א. במציאות יש שני סוגי מתווכים, מתווך הפועל כחוק ומקפיד לייצג את האינטרס של הקונה (נקרא לו "מתווך"), ומתווך שאינו מקפיד על כך ומתיר לעצמו להרוויח מן הצד (נקרא לו "יורד"). הם מציעים שני שירותים שונים, שירות "תיווך" ושירות "ירידה". פשוט שכל הקונה דירה מעדיף שיר...
על ידי בינוני
ד' פברואר 28, 2018 11:46 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: מאמר חדש לפורים - שער חדש נפתח
תגובות: 6
צפיות: 552

Re: מאמר חדש לפורים - שער חדש נפתח

כדרכך, יפה ומחכים ביותר. יישר כוחך.
על ידי בינוני
ד' פברואר 28, 2018 11:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה בהלכות תיווך ומסחר
תגובות: 73
צפיות: 1127

Re: שאלה בהלכות תיווך ומסחר

הקונה חיפש דירה. הוא לא חיפש מתווך העושה לביתו מן הצד. דבר ראשון, נראה שהגענו לעמק השווה שאם אכן דינו כיורד הקונה צריך לשלם כמה שנהנה ולכה"פ כפחות שבפועלים. ולטענתך, אתה בוודאי צודק לגמרי, ולכן, מכיון שהוא חיפש דירה (ולהדיא אצל מתווכים כמו בסיפור שלנו), הוא מוגדר כשדה העשויה ליטע, וא"כ, ב...
על ידי בינוני
ד' פברואר 28, 2018 9:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה בהלכות תיווך ומסחר
תגובות: 73
צפיות: 1127

Re: שאלה בהלכות תיווך ומסחר

(כפי הנראה אינך מוכן לשקול מחדש את דעתך המוצקה). חבל שזה הגיע לאישי, אבל בכל מקרה אומר לך, שהיום בבוקר הצגתי את השאלה בלשון שהצגתיה כאן (בהודעה שהגבת עליה) לשני דיינים מומחים אחד מהם ותיק ממש, ולא אמרתי להם מה דעתי. שניהם אמרו לי שאין כאן שאלה לא מדין תיווך ולא מדין גניבת דעת. לא נכנסתי איתם לסברות...
על ידי בינוני
ד' פברואר 28, 2018 9:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה בהלכות תיווך ומסחר
תגובות: 73
צפיות: 1127

Re: שאלה בהלכות תיווך ומסחר

להיפך! בדברי האגרו"מ מפורש שהן שתי הגדרות שונות וצריך לשלם כפחות שבשניהם (כדין ידו על התחתונה), ולכן כותב ש"מה שההנהו" הם דמי הסרסרות הנהוגים, משא"כ לענין שכר הטרחא יש לשום בכמה היו מתרצים אם לא היה מנהג. ומכאן תשובה להמשך דבריך שיש היום מנהג ברור, שהרי על זה ממש כתב האגרו"...
על ידי בינוני
ד' פברואר 28, 2018 5:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה בהלכות תיווך ומסחר
תגובות: 73
צפיות: 1127

Re: שאלה בהלכות תיווך ומסחר

הדיון קרוב לנקודת המיצוי, לכן אסביר את הדברים בפעם אחרונה כפי יכולתי, ואיני אומר קבלו דעתי. (יתכן שדבריי מבוססים על ידיעות כלליות בהלכות תיווך וגניבת דעת שאינם נוגעים ישירות לנידוננו, ולכן כמה דברים נראים בעיניי פשוטים יותר מאיך שהם נראים בעיני אחרים.) הסיפור הוא: מוכר שהתכוון למכור דירה במיליון וחצ...
על ידי בינוני
ד' פברואר 28, 2018 5:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה בהלכות תיווך ומסחר
תגובות: 73
צפיות: 1127

Re: שאלה בהלכות תיווך ומסחר

למה אתה מדלג את ההמשך: "וכן אולי הוא כשכר הטרחא... ואף אם לפעמים אירע שדמי הטרחא הוא פחות מדמי הסרסרות שנוהגין בעיר יש לשום זה ע"פ בקיאין שהוא לשום כמה היו מתרצין הסרסורים באם לא היה מנהג בעיר כמה לשלם"? וא"כ אולי גם בעניננו יש לשום כמה היו דמי התיווך הנהוגים בעולם לו היה המתווך...
על ידי בינוני
ד' פברואר 28, 2018 1:48 am
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה בהלכות תיווך ומסחר
תגובות: 73
צפיות: 1127

Re: שאלה בהלכות תיווך ומסחר

היינו הך.
לשון האגרו"מ הנ"ל: "ודמי סרסרות יש להחשיב שהוא הסך שההנהו... יש להחשיב זה כשדה העשויה ליטע, שאומדין כמה אדם רוצה לשלם, שהוא לכה"פ כפחות שבדמי הסרסרות". ופשוט שכך הוא אצל כל הפוסקים.
על ידי בינוני
ד' פברואר 28, 2018 12:10 am
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה בהלכות תיווך ומסחר
תגובות: 73
צפיות: 1127

Re: שאלה בהלכות תיווך ומסחר

המתווך לא מקבל חלק מהמחיר של הדירה, כי הוא גם לא מקבל חלק מהאחריות של המכר. אם אחרי חודש יתגלה מום בדירה שהמוכר יהיה חייב לתקנו, לא יוכל המוכר לדרוש מהמתווך שישתתף בתיקון, גם אם זה יעלה עשרות אלפי שקלים. המתווך הוא סך הכל מי שעומד בתווך בין המוכר לבין הקונה. המוכר הזמין אותו כפועל והבטיח לו הרבה שכר...
על ידי בינוני
ג' פברואר 27, 2018 11:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה בהלכות תיווך ומסחר
תגובות: 73
צפיות: 1127

Re: שאלה בהלכות תיווך ומסחר

א. טענתו של האגר"מ היא שגם גוי שלא שמע את ההכרזה נפל בישרא לבני חילא אין לו ידיעה אם הבשר טריפה או כשירה ולכן מותר להסתיר ממנו את הידיעה שהוא טרף, כי גם לאחר ההסתרה אין לו סיבה לחשוב שאינו טרף ואם אינו מברר זו בעייתו. זה היסוד של ר' משה שאסור להטעות אבל מותר להסתיר את הנתונים כך שיווצר ספק. במ...
על ידי בינוני
ג' פברואר 27, 2018 10:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה בהלכות תיווך ומסחר
תגובות: 73
צפיות: 1127

Re: שאלה בהלכות תיווך ומסחר

א. אין לי מושג למה אתה פשוט לא מתייחס לסברא שכתבתי. לא שייך לומר הוה ליה לאסוקי אדעתיה שמרמים אותו. מה זה קשור לאגר"מ של מכוון להטעות?? (ד"א לענ"ד האגר"מ מחודש מאד ויש הרבה מה לדון בראייתו) אם משום הא, מה עם "נפל בישרא לבי חילא"? מה היו הגוים אמורים לחשוב אם לא שמנסים ...
על ידי בינוני
ב' פברואר 26, 2018 3:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה בהלכות תיווך ומסחר
תגובות: 73
צפיות: 1127

Re: שאלה בהלכות תיווך ומסחר

א. פשוט וברור שצריך שהוי ליה לאסוקי אדעתיה, אלא שגם פשוט שכאן הוי לקונה לאסוקי אדעתיה כיון שהרבה מאוד מתווכים עושים כך זה חידוש גדול בעיני. לפי דעתך אם יש הרבה רמאים שמביאים חבית ריקה לבית האבל (נדמה לי שזה המקרה של הגמרא) זה נעשה היתר מדין הוה ליה לאסוקי אדעתיה?! אני הבנתי שהוה ליה לאסוקי אדעתיה ה...
על ידי בינוני
ב' פברואר 26, 2018 12:32 am
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה בהלכות תיווך ומסחר
תגובות: 73
צפיות: 1127

Re: שאלה בהלכות תיווך ומסחר

אני בכוונה לא נכנס להלכות לפני עיוור, כי אני לא מכיר אותן טוב. ותשובה לשאלתך: "יועץ משכנתאות" תפקידו לייעץ מהי המשכנתא הכי טובה. מתווך שבא לקונה ומציע לו דירה, לא התחייב לו מעולם להביא לו את הדירה הכי טובה, אלא מייעץ לו לקנות דירה ספסציפית. אם הקונה היה שוכר מלכתחילה את המתווך בכדי שיביא ל...
על ידי בינוני
א' פברואר 25, 2018 10:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה בהלכות תיווך ומסחר
תגובות: 73
צפיות: 1127

Re: שאלה בהלכות תיווך ומסחר

א. פשוט וברור שצריך שהוי ליה לאסוקי אדעתיה, אלא שגם פשוט שכאן הוי לקונה לאסוקי אדעתיה כיון שהרבה מאוד מתווכים עושים כך, וגם המתווך הספציפי הזה לא אמר את הסכום המדויק [ורק אם היה אומר בפירוש שהמוכר דורש את הסכום הזה הייתה גניבת דעת] (במקום שלא הוי ליה לאסוקי אדעתיה לא מועיל מה שלא התכוון להטעות). ב. ...
על ידי בינוני
א' פברואר 25, 2018 9:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה בהלכות תיווך ומסחר
תגובות: 73
צפיות: 1127

Re: שאלה בהלכות תיווך ומסחר

אך זה בוודאי שאם המתווך אמר לקונה שהמוכר דורש שני מיליון ש"ח הוא עבר על גניבת דעת - לרוב הפוסקים גניבת דעת דאורייתא, ופשוט שהקונה יהיה פטור מדמי תיווך רגילים כיון שהמתווך רימהו, אבל מ"מ יהיה חייב בדמי מתחיל. א. אם הוא אומר שהמוכר דורש שני מליון כשזה לא נכון הוא גנב גמור ולא רק גונב דעת. ל...
על ידי בינוני
א' פברואר 25, 2018 1:25 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 717
צפיות: 43210

Re: חשך אור העולם! מרן רבינו שמואל איננו!!!!

מסכת אבל רבתי פרק שמיני
כשמת שמואל הקטן, תלו מפתחו ופנקסו בארונו, מפני שלא היה לו בן, והיה ר"ג הזקן ור"א (בן עזריה) מספידין עליו ואומרים: על זה נאה לבכות על זה נאה להתאבל, מלכים מתים ומניחים כתריהם לבניהם, עשירים מתים ומניחים עושר לבניהם, שמואל הקטן נטל כל החמודות שבעולם והלך לו.
על ידי בינוני
א' פברואר 25, 2018 12:51 am
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה בהלכות תיווך ומסחר
תגובות: 73
צפיות: 1127

Re: שאלה בהלכות תיווך ומסחר

בכל נושא זה, טוב לעיין בדברי הגר"מ שפרן בקובץ הישר והטוב ח"ב עמוד כ"א. ברור שאין שום דמיון בין המתווך של זמננו לסרסור של השו"ע וכפי שכבר כתבו. בשאלה דנן, אם לא היה סיכום ברור בין המתווך למוכר מי יקבל את ההפרש, מקבל המוכר את כל ההפרש (כמבו' בשו"ע לגבי סרסור וכ"ש לגבי מתו...

עבור לחיפוש מתקדם