מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 240 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי איש לוי
ד' ינואר 15, 2020 8:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קלפים של תרי"ג וכיוצ"ב בשבת
תגובות: 3
צפיות: 160

Re: קלפים של תרי"ג וכיוצ"ב בשבת

כבר כתבתי שבאופן שהתחיל כבר להדביק הרי זה דומה למחברת שהתחיל לכתוב בה ולא גמרה שמותרת בטלטול ואי"ז מוקצה. וציינתי שאפילו לא התחיל להדביק כלל, כיון שבחוברת יש תוכן גם ללא המדבקות ויש בה שימוש של הנאת קריאה והסתכלות מצד עצמה (מתאר לעצמי שהסתכלת בה) אי"ז כלי שמלאכתו משום איסור בגלל המדבקות. ו...
על ידי איש לוי
ד' ינואר 15, 2020 3:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קלפים של תרי"ג וכיוצ"ב בשבת
תגובות: 3
צפיות: 160

Re: קלפים של תרי"ג וכיוצ"ב בשבת

נראה לענ"ד שהגזמת עלינו כאן.... ראשית כל מה שהנחת בתחילת דבריך שהחוברת היא כל שמלאכתו משום איסור בגלל הדבקת המדבקות, אי"ז נכון כלל, והרי באופן שכבר התחיל להדביק בה מדבקות גם אם לא השלים אותה, ברור שיש בה שימוש להנאת קריאה והסתכלות במדבקות הקיימות, ומה שיש דפים שעדיין לא מילא אותם, אי"...
על ידי איש לוי
א' דצמבר 29, 2019 9:35 am
פורום: חנוכה
נושא: כבתה אין זקוק לה - מה הדין נכבו הנרות בפשיעה?
תגובות: 0
צפיות: 386

כבתה אין זקוק לה - מה הדין נכבו הנרות בפשיעה?

הנה קיי"ל שאם כבתה אינו זקוק לה, ובמשנ"ב בשעה"צ תרע"ג ל"ב כתב שאפילו אם כיבה במזיד שמחוייב לחזור ולהדליק מ"מ לא יברך על ההדלקה. והסתפקתי מה הדין באופן שהדליק כדין, ואח"כ בא רוח וכיוצ"ב והנרות כבו, אבל היה יכול למנוע את הכיבוי על ידי שמירה על הנרות, ופשע ולא שמ...
על ידי איש לוי
ג' דצמבר 03, 2019 1:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע לא מונים קדושת מזבח בקדושות?
תגובות: 16
צפיות: 409

Re: מדוע לא מונים קדושת מזבח בקדושות?

צפון זה דין בהקרבה, ולא בקדושת מקום, כמו שהקטרה וניסוך בפתח אהל מועד זה לא מצד קדושת מקום. שהרי לא לא נמנתה קדושת צפון עזרה לחודה. אלא עזר"י, עזר"כ, בין האולם ולמזבח. וגם לפי רב יהודה שהזכרת, להקטרה ולא לדמים. ומקום המזבח מקודש טפי מקרקע עזרה כולה. עיי"ש לשון רש"י שצפון ענינו מצ...
על ידי איש לוי
ג' דצמבר 03, 2019 8:57 am
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע לא מונים קדושת מזבח בקדושות?
תגובות: 16
צפיות: 409

Re: מדוע לא מונים קדושת מזבח בקדושות?

זה לא דין בבניית מזבח אלא דין של 'ולא תעלה במעלות על מזבחי'. ואף שהתייחד בכך, יש קדושות גדולות ממנו. גם לא ברור לי שמזבח נקרא כלי, בפרט שמזבח שנעקר מקטירים קטורת במקומו, וא"כ יתכן שייאסר לפסוע שם פסיעה גסה הקרובה לגילוי ערווה, כמו במזבח עצמו. ולר"י דס"ל שקידש שלמה את הריצפה של העזרה ...
על ידי איש לוי
ב' דצמבר 02, 2019 11:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: זמן הבדיקות בז"נ
תגובות: 9
צפיות: 382

Re: זמן הבדיקות בז"נ

לכאו' יש לחלק בין בדיקות בז' נקיים לבדיקות בעונת הוסת.
ולגופו של ענין עי' בשו"ת חוט שני סי' כ"ד, ועיי' בשבט הלוי הלכות נידה קצ"ו ד'
על ידי איש לוי
ד' אוקטובר 30, 2019 3:36 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: חמצן בתיבת נח
תגובות: 29
צפיות: 1021

Re: חמצן בתיבת נח

רק מציין שדעת הגו"א שמש"כ "ואל אמה תכלנה מלמעלה" זה לא היה לכל רוחב התיבה, רק אמה על אמה בלבד, והגג היה משופע מד' צדדים, ואותו אמה על אמה היה פתוח לגמרי, ואמנם יש חולקים עליו שהאמה היתה על כל רוחב התיבה, מ"מ זה דעתו.
על ידי איש לוי
ב' אוקטובר 21, 2019 11:03 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מרן רבינו הגר"נ קרליץ זצ"ל
תגובות: 173
צפיות: 14855

מרן רבינו הגר"נ קרליץ זצ"ל

אוי נא לנו כי באה השמועה על פטירתו של רבינו זצ"ל.
על ידי איש לוי
ד' אוקטובר 16, 2019 10:07 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שיטת זילברמן
תגובות: 237
צפיות: 28916

Re: שיטת זילברמן

'מערב מזמינים'. נעניתי להזמנתו של אחד הידידים היקרים מחו"ר דמתא הדרים בפרברי עיה"ק ירושת"ו, ולנתי בסתר בצל סוכתו הרחבה יחד עם ילדיי שיחי'. האושפיזא נהג בנו טובת עין מופלגת ואירחנו בשלימות ממש, זה לי פעם ראשונה שראיתיו פנים בפנים, והנה הוא נוהג בי ובני משפחתי מנהג ידידים ותיקים. ברוך ...
על ידי איש לוי
ד' אוקטובר 02, 2019 9:42 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: סדר התשובה לחטאים שזדונן כרת ושגגתן חטאת
תגובות: 0
צפיות: 259

סדר התשובה לחטאים שזדונן כרת ושגגתן חטאת

בשערי תשובה סי' תר"ג הביא מש"כ השל"ה הקדוש שצריך אדם לכתוב חטאים שעבר עליהן והתחייב חטאת, ולכשיבנה ביהמ"ק יביא חטאת, וכמו שאמרו בגמ' שבת יב: על ר"י בן אלישע, והוסיף שם שיציין גם את השיעור שאכל וכסוגי' ביומא פ. ובחפץ חיים במכתבים (מכתב ה' מצ"ב) הוסיף חידוש לדינא ונ"...
על ידי איש לוי
ה' ספטמבר 26, 2019 10:02 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: חידוש עצום בפשט יכרתו "שונאינו"
תגובות: 7
צפיות: 324

Re: חידוש עצום בפשט יכרתו "שונאינו"

עי' בפי' המאירי בהוריות יב' ששונאינו היינו שונאי הנפש, דעד שנתפלל על מפלת אויבינו נתפלל קודם על עמידת עצמינו. וכ"כ בפי' בחיבור התשובה.
על ידי איש לוי
ה' ספטמבר 12, 2019 8:53 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: עיצה נפלאה ממרן החפץ חיים לזכות ביום הדין- מחפש מקור
תגובות: 4
צפיות: 465

Re: עיצה נפלאה ממרן החפץ חיים לזכות ביום הדין- מחפש מקור

שמועה מהחפץ חיים.PNG מי שיודע האם דברים אלו הם רק מפי השמועה או נכתבו באחד מספרי מרן הח"ח זצ"ל רבינו יונה מדבר על מעביר על מדותיו שזה גורם לכך שמכפרים לו על עוונתיו, וע"ז כ' הר"י שזהו פתח תקוה גדול, (עי' שער א' אות כ"ח) לעומת זאת דברי הח"ח (שזה צריך מקור בפנ"ע, כי...
על ידי איש לוי
ש' ספטמבר 07, 2019 9:50 pm
פורום: אוצר החכמה ברשת - האתר
נושא: בעית כניסה
תגובות: 0
צפיות: 955

בעית כניסה

שבוע טוב.
האוצר ברשת תקול כרגע?? הוא לא מתחבר לי עכשיו, ניסתי בכמה מחשבים
על ידי איש לוי
ה' ספטמבר 05, 2019 8:42 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הדור אתם ראו ! יומא טבא לרבנן! עוז והדר באוצר החכמה!
תגובות: 53
צפיות: 7776

Re: הדור אתם ראו ! יומא טבא לרבנן! עוז והדר באוצר החכמה!

מה עם סוגי' ההדפסה ממהדורת מתיבתא של עוז והדר?? יש איזשהו פיתרון להדפיס (למשתמשים בכונן/או דרך הרשת)
על ידי איש לוי
ד' אוגוסט 21, 2019 3:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קונטרס בענין שירה וזמרה ושמיעת מוזיקה בזמן הזה
תגובות: 10
צפיות: 1192

Re: קונטרס בענין שירה וזמרה ושמיעת מוזיקה בזמן הזה

מדוע כ"כ פשוט שאין לשמוע מוסיקה ב'בין המצרים' וספיה"ע הלוא כל מה שאסרו חכמים הוא ריקודים ומחולות, ומשמעותם של ריקודים ומחולות הם ענייני שמחה ומסיבה, משאכ כשאדם שומע לעצמו מוסיקה הוא דבר סטנדרטי ורגיל ואין בו כל משמעות של שמחה ומסיבה, אשמח אם תחכימוני בעניין. לא עברתי על הקובץ, אבל כידוע ש...
על ידי איש לוי
ב' אוגוסט 19, 2019 8:54 am
פורום: איך לא חשבתם על זה
נושא: תצוגת הספרים כמו דפדפן אינטרנט
תגובות: 11
צפיות: 6082

Re: תצוגת הספרים כמו דפדפן אינטרנט

אני לא מצליח לפתוח כמה ספרים בו זמנית, יש פתרון לזה או שזה לא קיים בתוכנה? אני אסביר את דברי, בחיפוש באיטרנט יש אפשרות של פתח בחלון חדש, בתוכנה באוצר, אם אני פותח ספר אחד אין לי אפשרות לפתוח את הספר הנוסף בחלון חדש, זה רק על חשבון הספר הקיים, (אני מדבר גם על התוכנה ברשת וגם בכונן, למה אין אפשרות כזא...
על ידי איש לוי
ו' אוגוסט 09, 2019 12:51 am
פורום: בית המדרש
נושא: תרופות לפני הצום
תגובות: 22
צפיות: 1658

Re: תרופות לפני הצום

בדין נטילת קלי צום בשבת.
מצ"ב
על ידי איש לוי
א' מאי 19, 2019 3:48 pm
פורום: אוצר החכמה ברשת - האתר
נושא: חיפוש בתוך ספר
תגובות: 2
צפיות: 924

Re: חיפוש בתוך ספר

אוצר החכמה כתב:זה באג שנמצא בתיקון.


יישר כוחכם
על ידי איש לוי
א' מאי 19, 2019 9:29 am
פורום: אוצר החכמה ברשת - האתר
נושא: חיפוש בתוך ספר
תגובות: 2
צפיות: 924

חיפוש בתוך ספר

אולי מישהו יכול לעזור לי, למה לא עובד לי אפשרו חיפוש בתוך ספר, באוצר החכמה ברשת? אני לוחץ על אפשרות חיפוש בתוך ספר, והוא כביכול מחפש ולא מניב תוצאות, בשום ספר לא מצליח לחפש.
על ידי איש לוי
א' אפריל 21, 2019 9:30 am
פורום: פסח
נושא: יצי"מ- מה התשובות הפשוטות לשאלות הפשוטות?
תגובות: 15
צפיות: 1847

Re: יצי"מ- מה התשובות הפשוטות לשאלות הפשוטות?

א' למה להודות על היציאה הרי הוא זה ששיעבד אותנו? ב' מעבדות לחירות? הרי עכשיו אנו עבדי השם? ג' לראות עצמו וכו' היינו משועבדים לפרעה וכו' הרי ברור שלא לעולם ועד היינו עבדים למצרים? מה שאני רגיל באר לב"ב הוא כך: א: אנחנו לא מודים (רק) על היציאה ממצרים, אנחנו מודים על הכניסה לגלות מצרים והשעבוד עד...
על ידי איש לוי
ה' אפריל 18, 2019 12:15 am
פורום: פסח
נושא: יצי"מ- מה התשובות הפשוטות לשאלות הפשוטות?
תגובות: 15
צפיות: 1847

Re: יצי"מ- מה התשובות הפשוטות לשאלות הפשוטות?

א' למה להודות על היציאה הרי הוא זה ששיעבד אותנו? ב' מעבדות לחירות? הרי עכשיו אנו עבדי השם? ג' לראות עצמו וכו' היינו משועבדים לפרעה וכו' הרי ברור שלא לעולם ועד היינו עבדים למצרים? מה שאני רגיל באר לב"ב הוא כך: א: אנחנו לא מודים (רק) על היציאה ממצרים, אנחנו מודים על הכניסה לגלות מצרים והשעבוד עד...
על ידי איש לוי
ג' אפריל 09, 2019 8:36 pm
פורום: פסח
נושא: מיץ ענבים שאינו מבושל או יין מבושל
תגובות: 24
צפיות: 1392

Re: מיץ ענבים שאינו מבושל או יין מבושל

הסתפקתי מה עדיף על מה, מיץ הנסחט מן הענבים שאינו מבושל כלל ולא עבר פיסטור, או יין שעבר פיסטור, דהרי דעת הר"מ וכ"נ המשנ"ב להעדיף יין שאינו מבושל מיין מבושל. ומאידך יש מעלה ביין המשכר דווקא בד' כוסות להרבה מן הפוסקים. אשמח למקורות יין המשכר הוא לכל היותר מצוה מן המבחר, אך המעלה של יין ...
על ידי איש לוי
ג' אפריל 09, 2019 8:35 pm
פורום: פסח
נושא: מיץ ענבים שאינו מבושל או יין מבושל
תגובות: 24
צפיות: 1392

Re: מיץ ענבים שאינו מבושל או יין מבושל

הסתפקתי מה עדיף על מה, מיץ הנסחט מן הענבים שאינו מבושל כלל ולא עבר פיסטור, או יין שעבר פיסטור, דהרי דעת הר"מ וכ"נ המשנ"ב להעדיף יין שאינו מבושל מיין מבושל. ומאידך יש מעלה ביין המשכר דווקא בד' כוסות להרבה מן הפוסקים. אשמח למקורות אין אפשרות שלישית??? באופן שאין אפשרות שלישית, יין יבש ...
על ידי איש לוי
ג' אפריל 09, 2019 8:34 pm
פורום: פסח
נושא: מיץ ענבים שאינו מבושל או יין מבושל
תגובות: 24
צפיות: 1392

Re: מיץ ענבים שאינו מבושל או יין מבושל

עזריאל ברגר כתב:
אראל כתב:
מוטוש כתב:רגע!
מיץ ענבים ראוי לניסוך על המזבח?!

וכי גרע מיין מגתו דכיון דבדיעבד כשר לנסכים מקדשין עלי' לכתחילה (ב"ב צז)?

גרע, לדעות מסוימות.
יין מגיתו ראוי לתסוס ולהיות יין, משא"כ מיץ ענבים הנמכר בחנויות.

בגמ' מבואר דסוחט אדם אשכול ואומר עליו קידוש היום. ובזה הר"מ לא פליג.
על ידי איש לוי
ה' אפריל 04, 2019 11:56 pm
פורום: פסח
נושא: מיץ ענבים שאינו מבושל או יין מבושל
תגובות: 24
צפיות: 1392

מיץ ענבים שאינו מבושל או יין מבושל

הסתפקתי מה עדיף על מה, מיץ הנסחט מן הענבים שאינו מבושל כלל ולא עבר פיסטור, או יין שעבר פיסטור, דהרי דעת הר"מ וכ"נ המשנ"ב להעדיף יין שאינו מבושל מיין מבושל. ומאידך יש מעלה ביין המשכר דווקא בד' כוסות להרבה מן הפוסקים.
אשמח למקורות
על ידי איש לוי
ד' מרץ 13, 2019 2:50 pm
פורום: עזר אחים
נושא: עלי בודק - כשרותם לגבי חרקים
תגובות: 2
צפיות: 400

Re: עלי בודק - כשרותם לגבי חרקים

איש וילנא כתב:בעלז, ומהדרין רבנות ירושלים. נקי אך חייב בדיקה (מנסיון). יתרונם ה"פן הבריאותי".

יישר כח!! אני הבנתי שיתרונם בגלל נושא הבריאות מבחינת הריסוס.
על ידי איש לוי
ג' מרץ 12, 2019 9:37 pm
פורום: עזר אחים
נושא: עלי בודק - כשרותם לגבי חרקים
תגובות: 2
צפיות: 400

עלי בודק - כשרותם לגבי חרקים

אשמח לדעת מה כשרות העלים של תוצרת 'עלי בודק' לגבי חרקים? ובמידה ואין כשרות, האם העלים הללו באמת יותר נקיים וקלים לבדיקה?
על ידי איש לוי
ב' מרץ 11, 2019 6:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האוכל גרגירי שומשום שנשארו בתחתית חבילת הבייגלאך מה יברך?
תגובות: 40
צפיות: 2719

Re: האוכל גרגירי שומשום שנשארו בתחתית חבילת הבייגלאך מה יברך?

כדכד כתב:אז מה יברכו על גרגרי השומשום כשאוכלם בפני עצמם?

בפה"א. מה נראה לך אחרת שאתה מפקפק בזה?
על ידי איש לוי
ב' מרץ 11, 2019 1:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האוכל גרגירי שומשום שנשארו בתחתית חבילת הבייגלאך מה יברך?
תגובות: 40
צפיות: 2719

Re: האוכל גרגירי שומשום שנשארו בתחתית חבילת הבייגלאך מה יברך?

לכאו' היה נראה שאינו מברך כלל, והם טפילים לעיקר אכילתו שאכל את הבייגאלך. ודוגמא לדבר האוכל מים שבישלו בהם ירקות, (מרק) שכל שבירך על הירקות בפה"א שוב אינו מברך על המים אפי' באופן שנשארו לו רק מים בצלחת ללא ירקות כלל, כיון שהם טפילים לירקות שאכל. וכמש"כ המשנ"ב בסי' ר"ה ס"ק י&...
על ידי איש לוי
א' מרץ 10, 2019 11:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האוכל גרגירי שומשום שנשארו בתחתית חבילת הבייגלאך מה יברך?
תגובות: 40
צפיות: 2719

Re: האוכל גרגירי שומשום שנשארו בתחתית חבילת הבייגלאך מה יברך?

לכאו' היה נראה שאינו מברך כלל, והם טפילים לעיקר אכילתו שאכל את הבייגאלך. ודוגמא לדבר האוכל מים שבישלו בהם ירקות, (מרק) שכל שבירך על הירקות בפה"א שוב אינו מברך על המים אפי' באופן שנשארו לו רק מים בצלחת ללא ירקות כלל, כיון שהם טפילים לירקות שאכל. וכמש"כ המשנ"ב בסי' ר"ה ס"ק י&q...
על ידי איש לוי
א' ינואר 13, 2019 1:23 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ''ואל משכן שילה תשוב תעלני'' (מתוך 'יודו לך רעיוני'' לר"י נג'ארה)
תגובות: 16
צפיות: 1496

Re: ''ואל משכן שילה תשוב תעלני'' (מתוך 'יודו לך רעיוני'' לר"י נג'ארה)

לא זכיתי להבין שותא דמר מאי ניהו הריח נשאר כדבר מציאותי (אולי גם ניסי) אבל וכי יש ענין במקום הזה שוב? הקב"ה מאס בו, ומה הענין לבקש שנשוב לשם? ואגב לפני כשבועיים ראיתי חיבור מופלא (חדש מהתקופה האחרונה) על כל עניני משכן שילה בעמקות נפלאה איני זוכר שמו) עי' בפי' הנצי"ב פרשת תצוה, בביאור הגמ'...
על ידי איש לוי
ד' ספטמבר 19, 2018 11:21 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: מהו הסכך המומלץ ביותר מבחינה הלכתית?
תגובות: 117
צפיות: 16220

Re: מהו הסכך המומלץ ביותר מבחינה הלכתית?

יש"כ לכל המעוררים כאן. בדקתי עכשיו את הסכך וכולו מלא בתולעים קטנים כמו שאמרו כאן. החלטתי לקנות ענפי דקל (למרות העלות הכספית...) ולהיות נקי מתולעים
על ידי איש לוי
ש' ספטמבר 15, 2018 8:47 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: מאמר על "מלכויות זכרונות ושופרות".
תגובות: 8
צפיות: 1063

Re: מאמר על "מלכויות זכרונות ושופרות".

מה שציינת מהקדמונים לגבי הקרניים של אילו של יצחק. מקורו הוא (על שופר של מ"ת) רש"י עה"ת שמות י"ט י"ג. ובפרקי דר"א סוף פרק ל"א מבואר שופר שך מ"ת ושופר של עתיד לבוא.
על ידי איש לוי
ה' ספטמבר 13, 2018 6:45 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: השמיט במוסף כל פסוקי המלכויות וחתם מלך על כל הארץ האם חוזר?
תגובות: 19
צפיות: 1651

Re: השמיט במוסף כל פסוקי המלכויות וחתם מלך על כל הארץ האם חוזר?

מעשה שהיה באשה שהתפללה מתוך איזה ספר פרשנות שיש שם ביאור על כל המוסף אבל נחסר שם מעל כן נקוה ועד או"א שאחרי הפסוקים. שמעתי שכמה מורים הורו לה שאמנם ידי מלכויות לא יצאה (שכן אפילו "ככתוב בתורתך" לא אמרה) אבל מ"מ ידי מוסף יצאה ואינה יכולה לחזור ולהתפלל מוסף והיה אצלי חדש. אבל אמרה...
על ידי איש לוי
ג' אוגוסט 28, 2018 10:44 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: אתקין רבי אבהו תשר"ת
תגובות: 39
צפיות: 5723

Re: אתקין רבי אבהו תשר"ת

גם בהמשך אני רואה שם דבר תמוה לכאו' - וכנגד ל' תקיעות אלו שהם קשר"ק קש"ק קר"ק ג' כל סימן תקנו י' פסוקים של מלכיות וי' של זכרונות וי' של שופרות שהם ל'. אטו י' פסוקים דמתני' זה כנגד תקנת ר' אבהו? כיוצ"ב יש במחזור ויטרי וז"ל. (מהדו' גולדשמידט עמוד תשי"ח) שפוסקין ט פסוקין ...
על ידי איש לוי
ו' אוגוסט 24, 2018 9:47 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: האם יש דין לתקוע ג' תרועות הדאורייתא, ללא הפסק ביניהם
תגובות: 14
צפיות: 1436

Re: האם יש דין לתקוע ג' תרועות הדאורייתא, ללא הפסק ביניהם

- תקיעה שנתקעת לשם תרועה מסוימת אין לה שייכות כלל עם התרועה האחרת, לשיטת הרא"ם הובא בב"י בריש תקצ' גבי עשיית תנאי בתקיעה שלאחריה שתהיה תקיעה שלפניה. וממילא גבי תרת, התקיעה של תשרת נקרא הפסק. אלא שיש לדון בזה מצד התעסקות במצווה שמסתמא לא יקרא הפסק. ואמנם עדיין צ"ב למה תקיעות דמיושב תו...
על ידי איש לוי
ה' אוגוסט 23, 2018 10:42 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: האם יש דין לתקוע ג' תרועות הדאורייתא, ללא הפסק ביניהם
תגובות: 14
צפיות: 1436

Re: האם יש דין לתקוע ג' תרועות הדאורייתא, ללא הפסק ביניהם

כידוע שהחיוב מדאורייתא בתקיעות דר'ה הוא לתקוע ג' תרועות, כ"א עם תקיעה לפניה ולאחריה. ושורש הספק לכאו' האם ג' התרועות הם חלקי מצווה אחת, או דהוי ג' מצוות נפרדות. והנה ממנהגנו לתקוע במיושב ג' פעמים ברצף מכל תרועה לבד, לכאו' מוכח שיש חיסרון בהפסק בין תרועה לתרועה. משום שאי לא היה הפסק, היה עדיף ל...
על ידי איש לוי
ה' אוגוסט 23, 2018 9:41 am
פורום: בית המדרש
נושא: מעבר לרובע היהודי דרך רחבת הכותל - קפנדריא?
תגובות: 6
צפיות: 699

Re: מעבר לרובע היהודי דרך רחבת הכותל - קפנדריא?

הכותל המיוחד לתפילה היא דוקא הרחבה הנמוכה המגודרת בגדר אבן, ו המדקדקים הולכים ממנה ביציאה כשפניהם על מזרח כי דין בית הכנסת יש לו , והינו קבוע לתפילה ולתורה בכל הרחבה כולה (אלא שמשם אין בדיוק קפנדריא לשום מקום). אולם הרחבה הגבוהה שלמערבה, איננה מקום קבוע לתפילה אף שפעמים שמתקבצים שם לתפילה, כשלמטה ע...
על ידי איש לוי
ג' אוגוסט 21, 2018 11:42 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: תקיעת שופר באמצע ברכות קריאת שמע
תגובות: 11
צפיות: 1648

Re: תקיעת שופר באמצע ברכות קריאת שמע

דרומי כתב:הרי התירו למי שבאמצע ברכות ק"ש אפילו לעלות לתורה!

יש לחלק בפשיטות מהדין שהבאת.
עכ"פ מצאתי בתשו' מהר"ם בריסק שדן בהנ"ל, והתיר משום כבוד הציבור ודימה זאת להדין שציינת.
מצ"ב
על ידי איש לוי
ג' אוגוסט 21, 2018 9:08 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: תקיעת שופר באמצע ברכות קריאת שמע
תגובות: 11
צפיות: 1648

Re: תקיעת שופר באמצע ברכות קריאת שמע

המעשה היה בתקיעות של חודש אלול, אבל השאלה נוגעת גם לתקיעות של ר"ה. במניין שסיים לא היה תוקע, במניין אחר בו אחזו באמצע ברכות ק"ש היה יהודי היודע לתקוע, האם מותר לו לתקוע באמצע הפרק או בין הפרקים. האם התקיעה נחשבת כדיבור/ הפסק. תקיעות אינם הפסק - זה הברת קול בעלמא כבר שו"ט הפוסקים מדוע...

עבור לחיפוש מתקדם