מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 178 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי בר ישראל
ג' פברואר 16, 2021 12:13 am
פורום: בית המדרש
נושא: שבירת דלת ביהכ"נ כשננעל שם בשבת
תגובות: 22
צפיות: 356

Re: שבירת דלת ביהכ"נ כשננעל שם בשבת

אולי יש לדון גם מטעם חטא כדי שיזכה - כי אף אם לא נאמר שהאורח נמצא בסכנה - ואף אם לא נחשוש לסכנה מטעם דאגת המשפחה - הרי יש צד גדול (תלוי בעובדות) לאמר שלגבי בני המשפחה, שהאורח שלהם נעלם בלי לתת סבה, יש אכן חיוב לחשוש שזה מצב סכנה, ולצלצל למשטרה ולהתחיל חיפוס - ואם באמת מדברים במקרה כזה יש צד לאמר שעד...
על ידי בר ישראל
א' פברואר 14, 2021 4:14 am
פורום: בית המדרש
נושא: שבירת דלת ביהכ"נ כשננעל שם בשבת
תגובות: 22
צפיות: 356

Re: שבירת דלת ביהכ"נ כשננעל שם בשבת

אם באמת היה אסור לשבור הדלת (ואולי אפילו ספק אסור) הרי קלב"מ ולכאורה א"א לחייבם בבית דין לשלם. לגבי עצם המעשה, האם הרגיש אותו אורח שהיה חשש סכנה אם יישאר נעול לכל הלילה?
על ידי בר ישראל
ב' דצמבר 28, 2020 11:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: המציל נפש, אע"פ שלא נתכוין להצלה אלא לטובת עצמו, נחשב לו לזכות
תגובות: 9
צפיות: 944

Re: המציל נפש, אע"פ שלא נתכוין להצלה אלא לטובת עצמו, נחשב לו לזכות

ע"י בקובץ מאמרים (לגבי מצוות של אפיקורס) דיון לגבי שכר מצות בין אדם לחבירו שנעשו במתעסק. וחשבתי לעצמי פעם שאולי יש מקום לחלק בשאלה זו בין עולם הזה לעולם הבא - כי הרי קשה מאד לומר שבעצם מגיע שכר למישהו שפעל בלא בחירה, אך יש מקום לומר ששכר מצות בעולם הזה איננה שכר בעצם, או לכה"פ היא פחות שכר...
על ידי בר ישראל
ה' דצמבר 03, 2020 9:11 am
פורום: בית המדרש
נושא: הרב יתיר כל איסור דרבנן?!
תגובות: 11
צפיות: 490

Re: הרב יתיר כל איסור דרבנן?!

כמו שכבר הבהירו כמה מחכמי הפורום - הלא מי שיעשה כעין זה עובר על דעת חכמים. ויש לנמק את זה עוד - שהרי הסבר הנתיבות לחידושו הוא שה"איסור" בכל איסור דרבנן הוא איסור למרוד בסמכותן של חז"ל לתקן גזרות, וכל עוד שמישהו חושב שהוא עושה כהוגן אין במעשיו שום גדר של מרד (וא"כ אין עונש וכנ׳ אי...
על ידי בר ישראל
ד' ספטמבר 16, 2020 12:36 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר לעבור עבירה אחת כדי להינצל מעבירות הרבה?
תגובות: 53
צפיות: 2217

Re: האם מותר לעבור עבירה אחת כדי להינצל מעבירות הרבה?

הרי במי שנתן פת בתנור (אף אם אסור לאיש אחר להוציאו) פוסקים שמותר לו להסירו אע"פ שעובר בזה על איסור רדייה, כדי שינצל מאיסור כרת, וכן לכמה פוסקים מותר למי שבירך על מאכל בטעות באמצע תענית ציבור לאכלו כדי להנצל מאיסור ברכה לבטלה - אע"פ שבשני המקרים הוא אחשיו עושה עבירה בקום ועשה - ולכאורה (במק...
על ידי בר ישראל
ג' אוגוסט 18, 2020 9:35 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סיפורים על גויים שהעדיפו לדון לפני רב/בי"ד יהודי
תגובות: 11
צפיות: 901

Re: סיפורים על גויים שהעדיפו לדון לפני רב/בי"ד יהודי

יש סיפור מופלא בספר של שולמית מייזלמן על נכרי ויהודי שבאו לפני אביה (הגר״מ סולובייציק) לדין תורה.
על ידי בר ישראל
א' אוגוסט 16, 2020 8:47 am
פורום: בית המדרש
נושא: שש אנכי על אמרתך כמוצא שלל רב - רק כמוצא שלל ולא יותר?
תגובות: 6
צפיות: 630

Re: שש אנכי על אמרתך כמוצא שלל רב - רק כמוצא שלל ולא יותר?

הלא ל"רב" אין שיעור, ויכולים להגדיל אותו עד אין סוף, וא"כ איך שייך לדבר על משהו יותר ממנו? (ואולי יש לחלק מפז רב - כי בפז יגיע כמות שמכאן והלאה אין לאדם שום תועלת בו, ואין לו וליורשיו שום יכולת עוד להשתמש בו, ולהבדיל משלל סתם שכל הדברים הטובים כלולים בו)
על ידי בר ישראל
ש' אוגוסט 08, 2020 1:25 am
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 1081
צפיות: 169687

ראייה עיוורת

ע״פ ויקיפדיה ראיה עיוורת זהו מצב בו עיוור מגיב לגירויים ויזואליים שלא במודע (מדובר כמובן בבני אדם ולא חיות). יכולת זו נמצאת אצל אנשים בעלי עיוורון בקליפת המוח המפוספסת, הידועה גם בשם הקורטקס הראייתי הראשוני או V1. פציינט הסובל מראיה עיוורת נחשב כעיוור, לא מצליח לראות דבר. אך אם נבקש מהפציינט לנחש מה...
על ידי בר ישראל
ב' יולי 27, 2020 7:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פלאפון בשבת
תגובות: 22
צפיות: 1294

Re: פלאפון בשבת

אולי אפשר לבהיא קצת ראיה ממעשים בכל שבועה שרופאים נושאים פלאפוניהם איתם למשך השבת בלי שינוי, ולא מצריכים אותם להישאר בבית ולא להזיזו, ובפשטות לפי שהוא כלי שמלאכתו לאיסור לצורך גופו.
על ידי בר ישראל
ה' יולי 16, 2020 10:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קדימה להחיות צעיר בפני זקן
תגובות: 92
צפיות: 6962

Re: קדימה להחיות צעיר בפני זקן

הבהרה מאת הגר"ץ שכטר (יצא כבר מזמן, אך שכחתי להוסיף אותו פה)
על ידי בר ישראל
ג' יוני 16, 2020 10:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שחיטת קראי מותרת - והלא הוא מחלל שבת?
תגובות: 12
צפיות: 1211

Re: שחיטת קראי מותרת - והלא הוא מחלל שבת?

הלא אם תעצור צדוקי ותשאל אותו "האם אתה מחלל שבת" בודאי יאמר שהוא שומר שבת כדת וכדין - וא"כ אע"פ שהוא טועה הרי אינו מחלל שבת במזיד, ואיך אפשר להגדיר אותו כמחלל שבת בפרהסיא?
על ידי בר ישראל
ה' יוני 11, 2020 12:34 am
פורום: בית המדרש
נושא: מה עדיף - סמיכת גאולה לתפילה או פסד"ז
תגובות: 6
צפיות: 676

מה עדיף - סמיכת גאולה לתפילה או פסד"ז

איש אחד שאני מכיר היטב היה באמצע פסד"ז והבין שלא יצליח להגיע לקרי"ש בזמנו - וע"כ החליט לעצור ולקרוא אותו. בסיומו של קרי"ש שכח איפה הוא עומד, והמשיך לפום ריהטו לברכת "אמת ויציב." הבין טעותו תיכף לאחר המילים "ברוך אתה ה' גאל ישראל", ועלה השאלה מה עליו לעשות. מחד...
על ידי בר ישראל
ו' מאי 15, 2020 4:11 am
פורום: בית המדרש
נושא: גדר איסור חובל בשבת
תגובות: 1
צפיות: 358

גדר איסור חובל בשבת

שאלה פשוטה על גדר איסור חובל - כידוע לרוב הראשונים איסור חובל הוא תולדה של שוחט, ומטעם "הדם הוא הנפש." אך הרי אצל איסור אכילת דם הרי להלכה כל הפסוקים המדברים על דם כנפשו של הבהמה מתעסקים רק בדם שהנפש יוצא בו, ואילו איסור דם האיברים ודם התמצית נלמדה מפסוקים אחרים המזכירים איסור דם אופן סתם ...
על ידי בר ישראל
ה' מאי 14, 2020 8:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מחיקת חדו"ת שאינם אמיתיים
תגובות: 34
צפיות: 3250

Re: מחיקת חדו"ת שאינם אמיתיים

כמדומני שהרב מ"מ בלכמן (ר"מ ורה"י לשעבר בישיבת כרם ביבנה) אמר לנו פעם שמנהגו לזרוק מחברותיו של חדו"ת כשמתברר לו שהם בנויים על טעות, כי אז מתברר לו שאין להם שם תורה.
על ידי בר ישראל
ד' מאי 06, 2020 6:29 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פענוח ראשי תיבות של ספר
תגובות: 299
צפיות: 52354

Re: פענוח ראשי תיבות של ספר

בשו"ת שמש צדקה (ח"א סי' כד) מביא רשימה של כמה מנהגי תפילה שקיימום גדולי עולם אע"פ שלפום סברה חיצונה הם נראים קשה להבין. מביניהם הוא מצטט מנהג "קריאת ספר תורה בט"ב על איש כפוף ועומד לפני הארון לדב"ש סי' רמ"ט". האם מישהו יודע לאיזו ספר "דב"ש" הוא ...
על ידי בר ישראל
ב' מאי 04, 2020 3:28 am
פורום: בית המדרש
נושא: עיצוב פירות בשבת
תגובות: 33
צפיות: 2916

Re: עיצוב פירות בשבת

הלא אף אחד מחלקי הציור אינה נקשרת אם חבירתה - וא"כ קשה להגדיר את זה ככתיבה (כי מה מצרף החלקים למטרה אחת), וכמו משחק Scrabble שהרבה פוסקים התירו. אם העציב הצורה באופן שהפרי עודנו גוש אחד (וכמו שראיתי שיש אנשים שעושים אם אננס ומלון) אז זה כבר שאלה יותר חמורה.
על ידי בר ישראל
א' מאי 03, 2020 6:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלות הלכתיות קצרות בעקבות הקורונה
תגובות: 319
צפיות: 44106

Re: שאלות הלכתיות קצרות בעקבות הקורונה

טעם עדיפות נ"ך שלם להפטרה (למיטב ידיעתי) הוא מפני שלחלק ניכר של האחרונים (ואולי רובם) מערכת הדפוס נחשיו כמו כתיבה ממש (ובשאר ספרים חוץ מספר תורה ומגילת אסתר אין עיכובא בדיו וגביל) - ולכן יש צד שהם נחשבים כספרים גמורים (עי' מגן אברהם ריש סי' רפד). א"כ נראה שטעם זה איננו שייך לקריאת התורה (כ...
על ידי בר ישראל
א' מאי 03, 2020 6:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר לתת מתנה לגוי כהכרת הטוב
תגובות: 10
צפיות: 3070

Re: האם מותר לתת מתנה לגוי כהכרת הטוב

לכאורה יש ראיה מדברי הרשב"א בגיטין שמותר לשחרר עבד מטעם הכרת הטוב, ואין זה בעיה של לעולם בהם תעבדו, כי הריהו כמוכרו לעצמו (וכמדומה לי שהוא"י בוטנר מאריך בזה בפחד יצחק, אך אינני זוכר באיזו חלק)
על ידי בר ישראל
ה' אפריל 30, 2020 1:17 am
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע נשיאת שתי נשים (צרות) מותר ע״פ תורה
תגובות: 32
צפיות: 2095

Re: מדוע נשיאת שתי נשים (צרות) מותר ע״פ תורה

יש תשובה ארוכה בנושא מאת הרב יהודה אריה די מודינא, אך אין הספר תחת ידי לבדוק. כזכור לי שבשעתו לא זכיתי להבין כל טענותיו (אך עיקר טענתו היתה שהתורה רק התירה ריבוי נשים בזמנים קדומים, כשהיו הרבה פחות בני אדם בעולם, בכדי למהר התיישבות העולם).
על ידי בר ישראל
ה' אפריל 23, 2020 1:29 am
פורום: בית המדרש
נושא: למה יומת האיש על גנבת ממון
תגובות: 4
צפיות: 590

Re: למה יומת האיש על גנבת ממון

אולי מכאן ראיה לשיטת החלקת יואב(מהדורה תניינא סי' יד) שלגבי איסור גזל הדין שאזהרתן זה הוא מיתתן הוא רשות ולא חובה (אך שהסבר ספר העיקרים אינו עולה כ"כ אם טעמו של הח"י). ועי' במנחת אשר על מעשה שכם שמביא דבריו ודוחה אותם. אך עי' בדברי הגר"א סולביציק (נמצא באוצר - https://tablet.otzar.org...
על ידי בר ישראל
ו' אפריל 03, 2020 8:54 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 5457
צפיות: 1011037

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

האם מישהו יכול לעלות (או לשלוח לי באישי) ביאורי הגר"ש דבליצקי זצ"ל על ספר מעשה רב (מישורון כרך מ - דפים תקא-תקכד - ולכה"פ הדפים העוסקים בענייני פסח)

ייש"כ גדול
על ידי בר ישראל
ו' אפריל 03, 2020 12:02 am
פורום: פסח
נושא: הלל בליל פסח שלא בבית הכנסת
תגובות: 49
צפיות: 6024

Re: הלל בליל פסח שלא בבית הכנסת

הנה מה שכתב מו"ר הגר"ץ שכטר בנדון


950285.pdf
(75.91 KiB) הורד 151 פעמים
על ידי בר ישראל
ה' אפריל 02, 2020 10:52 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: פתרונות לטבילת כלים כהיום
תגובות: 14
צפיות: 1779

Re: פתרונות לטבילת כלים כהיום

יש כמה בתי דין פה בחו"ל במקומות שכבר לא שייך לעשות טבילת כלים (וודאי יש ג"כ בארץ) שהתחילו כל יום בשעה מסויימת לסדר מכירת כלים לנכרי בעבור כל מי שנרשם/ביקש מהם ביום שעבר, על דרך מה שעושים עם מכירת חמץ (ובע"ה כששעת הזעם יעבר יחזרו ויקהו כולם בחזרה), והנכרי משאיל את הכלים בחזרה לאלו שהקנ...
על ידי בר ישראל
ד' אפריל 01, 2020 4:18 am
פורום: בית המדרש
נושא: קדימה להחיות צעיר בפני זקן
תגובות: 92
צפיות: 6962

Re: צעיר קודם לזקן בפיקו"נ?

לפו''ר קשה להביא ראיה מקדימה הרגילה לנידו''ד, שהרי מכונות ההנשמה למשל הינן ממון של הציבור והוא כעין שותפות, ואם כן מהיכי תיתי שיחוייב הישראל ליתן ממון בשביל להציל את הכהן ולא להציל את עצמו וכל דיני הקדימה נאמרו כאשר מדובר באדם פרטי שעומדים לפניו שתי אפשרויות את מי להציל, אך אם למשל יש אדם פרטי שמחז...
על ידי בר ישראל
ד' אפריל 01, 2020 1:40 am
פורום: בית המדרש
נושא: קדימה להחיות צעיר בפני זקן
תגובות: 92
צפיות: 6962

Re: צעיר קודם לזקן בפיקו"נ?

עוד כתוב בקובץ הנ"ל רצ שכטר2.png מהי ההחלטה המדוברת? DNR (ראשי תיבות: Do not resuscitate, ובעברית: אין לבצע החייאה), היא הוראה רפואית המורה על הימנעות מביצוע פעולות החייאה, במקרה של דום לב או דום נשימה (מויקיפידיה) לגבי עצם הנושא, גם לי נראה שמו"ר הוציא דין זה מהחחלוק בין סדרן לפלפלן, וע&...
על ידי בר ישראל
ג' מרץ 31, 2020 7:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קדימה להחיות צעיר בפני זקן
תגובות: 92
צפיות: 6962

Re: צעיר קודם לזקן בפיקו"נ?

[המציאות היום שרוב המתים מנגיף הקורונה הם מבוגרים מאד. למשל ראיתי ש"כמעט כל" המתים באיטליה הם מעל גיל 80. ושמעתי שזה לא רק משום שבצורה טבעית הם יותר מסתכנים, אלא גם משום שהמדיניות של הרופאים היא שבמקרה של חוסר אמצעים לטיפול בכולם מטפלים בצעירים ומזניחים את הזקנים למות. ואולי בא"י אם ...
על ידי בר ישראל
ב' מרץ 30, 2020 4:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלות הלכתיות קצרות בעקבות הקורונה
תגובות: 319
צפיות: 44106

Re: שאלות הלכתיות בעקבות הקורונה

גימפעל כתב:המתפלל ביחידות בפסח מתי מתחיל לומר טל ?

950285.pdf
(75.91 KiB) הורד 227 פעמים
על ידי בר ישראל
א' מרץ 29, 2020 7:49 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: סכנה להורינו. קורונה
תגובות: 521
צפיות: 59239

Re: סגירת בתי כנסיות

האם יודע מאן דהו (מיושבי חו"ל) על נתונים מספריים בענין הקורונה (ל"ע) בשכונות בורו פארק, קראון הייטס, וילאמסבורג, לייקווד, מונסי? דחוף מאוד, תודה רבה. זה לא יעזור לבואו פארק, ויליאמסברג, וקראון בייטס (הנכללים ב"New York City"), אבל ממשלת ניו יורק נותן מספרי הנבדקים של כל מחוז ומח...
על ידי בר ישראל
ו' מרץ 27, 2020 12:19 am
פורום: בית המדרש
נושא: ישן/מתעסק - בעבירות ובמצוות, ומה שביניהם...
תגובות: 34
צפיות: 3488

Re: ישן/מתעסק - בעבירות ובמצוות, ומה שביניהם...

אין מכאן ראיה לדברי הגרשז"א לגבי מי שהולך לישון בסוכה ונרדם, כי הרי לא השתכר מתוך החלטה להגיע לשכרות מוחלטת ולעבור עבירות מסוימות ואילו בסוכה הלך על דעת לקיים מצווה והמצווה היא בעצם השינה ולא מה שיעשה תוך כדי שינה . אכן אם הלך לישון ומישהו הביא אליו כלי ושברו או בעל את הערווה זה אינו מעשה כלל ...
על ידי בר ישראל
ה' מרץ 26, 2020 5:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ישן/מתעסק - בעבירות ובמצוות, ומה שביניהם...
תגובות: 34
צפיות: 3488

Re: ישן/מתעסק - בעבירות ובמצוות, ומה שביניהם...

ראיתי בדברי הרמ"א במחיר יין (לגבי חיוב עד דלא ידע) דברים שלכאורה שייכים לנידונינו - "ועוד נראה לי בדרך הפשט כי מאחר שמצות פורים לשתות ולשמוח ואי אפשר שלא ישתה על כן ישתה הרבה מאד שיגיע לשכרותו של לוט שאז פטור אף אם יחטא ויעבור על איזה עבירות כי באונס הוא, אבל אם לא ישתה כל כך הרבה, ויעבור ...
על ידי בר ישראל
ד' מרץ 25, 2020 10:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ליל הסדר בשידור חי - שימוש בחשמל ביו"ט לצורך זקנים וחולים בשעת הדחק
תגובות: 9
צפיות: 1036

Re: שאלות הלכתיות בעקבות הקורונה

פסק של הגר"ץ שכטר בתגובה לפסקן של איגוד חכמי המערב אתמול

Rav Schachter_Corona_2.pdf.pdf.pdf
(81.28 KiB) הורד 157 פעמים
על ידי בר ישראל
ג' מרץ 24, 2020 7:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קבצים של שאלות הלכתיות בעקבות הקורונה
תגובות: 89
צפיות: 13547

Re: שאלות הלכתיות בעקבות הקורונה

תשובה מהגר"ץ שכטר בנוגע לכמה שאלות העולים על הפרק
Rav Schachter_Corona_1.pdf.pdf.pdf
(80.38 KiB) הורד 340 פעמים
על ידי בר ישראל
ב' מרץ 23, 2020 4:06 pm
פורום: פסח
נושא: קניית מוצרי חמץ בכוונה תחילה למכרם לגוי
תגובות: 26
צפיות: 2222

Re: קניית מוצרי חמץ בכוונה תחילה למכרם לגוי

כיוון שעדיין אין פורום לעניני פסח אני שואל כאן. כידוע חנויות מזון נוהגות לקנות כמויות חמץ גדולות לפני פסח ולמכרם לגוי שיהיה להם מה למכור לציבור במוצאי החג. אנו נוהגים בכל שנה לזרוק או לתת למשרתת הגויה את כל שאריות החמץ. האם נכון בשנה זו שמגפת הקורונה מכה בכל עוז ויתכן שיהיה מחסור בקמח לאחר החג לקנו...
על ידי בר ישראל
ב' מרץ 16, 2020 3:42 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: תשובת הרמ"א על 'חולי המתדבק'
תגובות: 32
צפיות: 3500

Re: תשובת הרמ"א על 'חולי המתדבק'

שו"ת הרשב"ש סימן קצה הוניין, עוד אל החכם ר' משה הכהן אלהים ישמרהו. שאלת. הניסה בימי דבר ממקום למקום אם תועיל לאדם או לא, שאם נכתב בראש השנה למיתה מה תועילנו הניסה, ואם נכתב לחיים לא תזיקנו העמידה. תשובה. כל אדם יש לו קץ קצוב מספר ימי חייו, ודבר זה כתוב בתורה את מספר ימיך אמלא, שנוי בנביאי...
על ידי בר ישראל
ה' פברואר 27, 2020 1:12 am
פורום: בית המדרש
נושא: ויכוין למה שכיון הרוקח
תגובות: 12
צפיות: 2201

Re: ויכוין למה שכיון הרוקח

בקריינא דאגרתא (חלק א סי' רפא) כותב הסטייפלר על אחד שמוטרד ממחשבות ע"ז בשעת תפילותיו ר"ל (וככל הנראה סבל מכפייתיות) שימסור "לפני התפילה מודעה שהוא מתפלל על דעת האריז"ל והט"ז והש"ך והמג"א [וזה שטפלתי עמו הי' חסיד ואמר ג"כ ע"ד הבעל שם טוב והצמח צדק] ואח&quo...
על ידי בר ישראל
ו' ינואר 24, 2020 3:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם עובדי ע"ז הצליחו להשיג ע"י את מבוקשם?
תגובות: 10
צפיות: 2076

Re: האם עובדי ע"ז הצליחו להשיג ע"י את מבוקשם?

כמדומה שיש מקום בדרשות הר"ן העוסק בנידון זו
על ידי בר ישראל
ו' ינואר 10, 2020 6:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חיוב בדיקת שעטנז
תגובות: 28
צפיות: 4214

Re: חיוב בדיקת שעטנז

שמעתי פעם מהגר"ץ שכטר (למיטב הבנתי) שהסיבה שנוהגים לשלוח חליפות יחסית זולות ודברים דומים לבדיקות שעטנז אע"פ שהשכיחות של שעטנז הוא ככל הנראה בודאי פחות ממיעוט המצוי הוא שהיות שבודקי שעטנז עושים טובה הנצרכת בשביל הציבור, ואם רק נשלח להם דברים המצריכים בדיקה מעיקר הדין לא יהיו יכולים להתקיים,...
על ידי בר ישראל
א' דצמבר 22, 2019 4:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אכילת תרומה ע"י נשי ועבדי הכהנים
תגובות: 16
צפיות: 1208

Re: האם קיימות ברכות שלא נמצאות בגמ' ובכל זאת הרמב"ם קבעם להלכה?

ראה דברי הרמב"ם ודברי ה"אבן ישראל" בקישור https://www.hebrewbooks.org/rambam.aspx?mfid=186&rid=6638 ועי' גם גיטין יב ע"ב בתוס' ג"ה השבתוני, שמבואר שיש מצווה באכילת תרומה ע"י עבדים. ולגבי ברוך שאמר וישתבח, ראוי לציין שכבר ר' אברהם בן הרמב"ם הזכירם כדוגמאות של מ...
על ידי בר ישראל
ד' ספטמבר 25, 2019 6:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מצוה או עבירה שעדיין אינו מבורר כשעושה המעשה
תגובות: 15
צפיות: 2574

Re: מצוה או עבירה שעדיין אינו מבורר כשעושה המעשה

כמדומה ששמעתי (או קראתי) פעם בשם הגר"י זילברשטיין דוגמא דומה במקרה של בן סורר ומורה (שאינו חייב מיתה כשאוכל ושותה בסעודת מצוה) שאכל בתוך סעודה ואחר כך שרו שירות ותשבחות להקב"ה, כך שהתברר למפרע שאכילתו היתה מצוה ולא עבירה.
על ידי בר ישראל
ד' אוגוסט 28, 2019 6:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עונש בלי עוון
תגובות: 22
צפיות: 2864

Re: עונש בלי עוון

יש לציין שדברי החינוך פה הם בעצם כבר מופיעים במכילתא דרשב"י על הפסוק לא תרצח לא תרצח מכלל שנ' (במדבר ל"ה ט"ז) מות יומת הרוצח למדנו עונש אזהרה מניין ת"ל לא תרצח: מניין אמר הריני רוצח על מנת ליהרג הרי זה מותרה ת"ל לא תרצח: מניין ליוצא ליהרג ואמר הריני רוצח הרי זה מותרה ת"...

עבור לחיפוש מתקדם