פורום אוצר החכמה - חיפוש

החיפוש הניב 392 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי דודי צח
ב' אוגוסט 13, 2018 4:49 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: למה הוצרכה רחב לעשות תשובה
תגובות: 9
צפיות: 133

למה הוצרכה רחב לעשות תשובה

בגמרא זבחים (קטז:ב) אמרו: בת י' שנים היתה [רחב הזונה] כשיצאו ישראל ממצרים, וזנתה מ' שנה שהיו ישראל במדבר, אחר נ' שנה נתגיירה, אמרה: יהא מחול לי בשכר חבל חלון ופשתים. כלומר ביקשה מחילה על אשר זינתה כל השנים. ובאיילת השחר: יל"ע למה היתה צריכה מחילה, הרי היתה פנויה ועכו"ם אינם מוזהרים על הפנו...
על ידי דודי צח
ב' אוגוסט 13, 2018 3:01 pm
פורום: אספקלריא
נושא: למה אין לנו כמו הראשונים והתנאים
תגובות: 95
צפיות: 1273

Re: למה אין לנו כמו הראשונים והתנאים

הבהרה: השאלה הראשונית בפתיחת האשכול, לא נתכוונה לשאול מדוע אין האחרונים יכולים לחלוק על הראשונים, ומדוע 'תורתם' ( החפצא של התורה) נגרעת מתורתן של הראשונים, זהו דבר שיכולים להבינו מכמה צדדים, ולו גם מחמת דרכי הפסק שצריך תמיד כוח מכריע, ואחר שהוכרע הדבר כבר אי אפשר לדחות ההלכה, ע"ד שכתב החזון איש...
על ידי דודי צח
א' אוגוסט 12, 2018 5:04 pm
פורום: אספקלריא
נושא: צורת ישיבה
תגובות: 19
צפיות: 539

Re: צורת ישיבה

תיקון טכני, כל הישיבות שהכניסו המון בחורים בשיעור א' דהיינו יותר מ100 יש להם 'מקבילים', אין חיה כזאת שר"מ שיעור א' מדבר לפני למעלה מ200 בחורים, כך בפוניבז' וכך בכל הישיבות. והוויכוח יש לו מקום גם עם 80 בחורים בשיעור אחד. רק באתי לתקן את ההקצנה, ואת הרצון הפנימי של כמה חברים לדגדג לפונוביז' הוות...
על ידי דודי צח
א' אוגוסט 12, 2018 1:01 pm
פורום: אספקלריא
נושא: למה אין לנו כמו הראשונים והתנאים
תגובות: 95
צפיות: 1273

Re: למה אין לנו כמו הראשונים והתנאים

זה הלשון בספר "מדרש פינחס" (הוצאת ירושלים, עמ' 82): בענין האבע"ז שקרא תגר על הקליר, אמר הרה"ק ר' פנחס מקוריץ זיע"א... שיש ללמוד זכות עליו, ע"ד משל מי שהולך במקום חושך ורואה מרחוק אור גדול או אבוקה וכו', כן התנאים ואמוראים היו סמוכין לחורבן בית המקדש, והיה עדיין מאיר מאו...
על ידי דודי צח
א' אוגוסט 12, 2018 12:48 pm
פורום: אספקלריא
נושא: למה אין לנו כמו הראשונים והתנאים
תגובות: 95
צפיות: 1273

Re: למה אין לנו כמו הראשונים והתנאים

דרומי כתב:אכן, יש ווארט חסידי (איני יודע מי אמרו בדיוק) בקשר לאבן עזרא, שהוא היה בנקודת זמן הכי 'חשוכה' - כי האור שהיה בזמן בית המקדש השני כבר נתעמעם לגמרי, והאור שהתחיל להאיר מגילויי העתיד עדיין לא התחיל להתנוצץ.מתאמרא משמיה דרבי פינחס מקוריץ
על ידי דודי צח
א' אוגוסט 12, 2018 10:38 am
פורום: אספקלריא
נושא: למה אין לנו כמו הראשונים והתנאים
תגובות: 95
צפיות: 1273

Re: למה אין לנו כמו הראשונים והתנאים

ורק למותר להוסיף את הנאמר בשם רבותינו זי"ע שכל תנא או אמורא המוזכרים בש"ס בשמם יכולים היו להחיות מתים(!!). על זה גופא נשאלתי מדוע רק הם יכלו להחיות מתים, ואילו בן תמותה דהיום - גם אם פרוש לגמרי לגמרי לגמרי מכל חומר עולם הזה, וכל ימיו הוא שקוע רק רק רק בתורה, בגופו ובנפשו ובמוחו, מדוע נשאר...
על ידי דודי צח
ש' אוגוסט 11, 2018 11:23 pm
פורום: אספקלריא
נושא: למה אין לנו כמו הראשונים והתנאים
תגובות: 95
צפיות: 1273

למה אין לנו כמו הראשונים והתנאים

האם מרן הגר"ח קנייבסקי למשל, שקוע בתורה כל ימיו פחות מאביי ורבא? פחות מהרא"ש והר"ן? אכן יש דור ירוד, אבל הרי יש יחידים כמו הנ"ל - שעולם הזה לא דבק בהם מאומה, ומערש לידתם נפשם נקשרה בתורה, ורבים מהם גם ליבם כלב הארי? מדוע יש להם מוגבלות מדוע אינם יכולים להחיות מתים (כמו האמוראים) ...
על ידי דודי צח
ה' אוגוסט 09, 2018 6:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סברת הגמרא
תגובות: 34
צפיות: 1162

Re: סברת הגמרא

שמעתי בשם הגרח''א פריינד שליט''א ב' מ''מ דשכל התורה אינו מושג לנו א. מדז' שנים כבשו ה''ה ז' שנים חלקו וכי יש א' בזה''ז להבין את זאת [הכותב: אולי משום דלא בא הכתוב לסתום וכו' והרי זהו נפק''מ לדינא והבן – אולם גם זאת הוא שכל התורה ללמוד מז' שכבשו והבן] שיח זה מתאמרא בבי מדרשא משמיה דמרן הגר"ח מב...
על ידי דודי צח
א' אוגוסט 05, 2018 7:15 am
פורום: אָשִׁירָה נָּא לִידִידִי, שִׁירַת דּוֹדִי לְכַרְמו
נושא: פתרון לחידה: מי הלחין את הניגון המפורסם "מצווה גדולה"
תגובות: 7
צפיות: 3049

Re: פתרון לחידה: מי הלחין את הניגון המפורסם "מצווה גדולה"

אי אפשר לחבר דברים שסותרים וחבל סתם לנסות לעשות את זה. זה מזכיר לי שפעם הייתי ביבנאל להתפלל שחרית ואחרי השיעור שמעתי את אחד המגידי השיעורים שם אומר אף אחד לא חלק על רבנו. אם הוא חלק הוא חלק על מה שהוא חשב שזה מה שרבנו אמר אבל זה לא מה שהוא אמר וממילא אף אחד לא נחלק על רבנו. כיוצא בזה אנו שומעים מדי...
על ידי דודי צח
ה' יולי 26, 2018 6:56 pm
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: האם אנחנו מאבדים את הנוער? / חישוב מסלול מחדש
תגובות: 167
צפיות: 8526

Re: האם אנחנו מאבדים את הנוער? / חישוב מסלול מחדש

רבותי, עם נטייה חמורה להיעלב, ועם תמימות יתירה, ודיבור לא ממוקד על ענייני האשכולות - לא נוכל לחוות דיון מועיל ומעמיק !! אנא הרפו
על ידי דודי צח
ג' יולי 24, 2018 4:15 pm
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: האם אנחנו מאבדים את הנוער? / חישוב מסלול מחדש
תגובות: 167
צפיות: 8526

Re: האם אנחנו מאבדים את הנוער? / חישוב מסלול מחדש

את זה למשל יש לפאר ולרומם ולא לגנות ולבזות:

viewtopic.php?f=48&t=38867
על ידי דודי צח
ג' יולי 24, 2018 4:10 pm
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: האם אנחנו מאבדים את הנוער? / חישוב מסלול מחדש
תגובות: 167
צפיות: 8526

Re: האם אנחנו מאבדים את הנוער? / חישוב מסלול מחדש

בחזרה לפתיחת האשכול, יש להאיר זווית נוספת: סגנון הלימוד של עולם הישיבות נוצר לפני כ80 שנה, אחרי פרוץ אור הלומדות של מרן רבי חיים זלל"ה ותלמידיו אחריו. החידוש הלמדני, והאפשרויות החדשות שנפתחו בעקבות גילוי האור הזה, בפתרון המון תעלומות ותסבוכות, ביישובי המון קושיות נושנות, ללא הזדקקות לאוקימתות ו...
על ידי דודי צח
ב' יולי 23, 2018 9:27 am
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: האם אנחנו מאבדים את הנוער? / חישוב מסלול מחדש
תגובות: 167
צפיות: 8526

Re: האם אנחנו מאבדים את הנוער? / חישוב מסלול מחדש

הפתרון הנכון: בגיל 13 בערך, יכול כל ר"מ ומלמד נבון לדעת מי הם ה20-30 אחוז, שבוודאי אין חילם לאורייתא; כלומר שכל הציפייה והאיחול של ההורים צריך להיות בכיוון שהם יהיו שומרי מצוות ובעלי בית תורני חם ותו לא, הם בוודאי לא ישקדו על התורה כשהם יגדלו, אם מבחינת הכישורים הפחותים שלהם אם מבחינת תכונות אח...
על ידי דודי צח
ה' יולי 19, 2018 12:19 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 7061
צפיות: 594041

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

קאליסק אתה פשוט חולק חזיתית על דודי צח? עהר האט דארטען געשריבן: "במרכז הגאון מטשעבין, היהודי הירושלמי היושב בימין - ר' שלמה זלמן ב"ר אליהו נחום פרוש " הוא צודק זה גם מזכיר את נכדו רבי צבי חשין ר' צבי חשין אינו נכדו אלא בן אחותו, אביו ר' בנימין זאב חשין היה חתן של ר' אליהו נחום פרוש. ...
על ידי דודי צח
ב' יולי 16, 2018 11:22 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הג"ר אברהם יעקב עפשטיין זצ''ל
תגובות: 21
צפיות: 1325

Re: ב.ד.ה. הגרא''י עפשטיין זצ''ל

כעשרים שנה היה מנהל-רוחני ור"מ בישיבה קטנה "מאה שערים" - שהיה מורכב ברובו מבחורים ליטאיים, ירושלמיים וחסידיים - וכמעט אפס קנאים. היה מפליא לראות אחד מגדולי השופרות הקנאיים, נואם בחסד עליון בכל אירוע קנאי - אך בישיבת מא"ש הוא עובד בהרמוניה אחת עם כל הצוות שהיה רובו ליטאי, ואינו מז...
על ידי דודי צח
ד' יוני 20, 2018 4:06 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: השפעה פיזית של מחשבות שליליות
תגובות: 22
צפיות: 954

Re: השפעה פיזית של מחשבות שליליות

למה לי קרא, מציאות היא. התקפי לב באים בדרך כלל ממחשבות מעיקות ונוגות. כך אמרו לנו כצעירים: בעיות לב הן תוצאה מלחצים ומחשבות. המציאות המחקרית היא אחרת לגמרי רוב הסיבות הן גופניות: השמנה, העדר פעילות גופנית, לחץ דם, סוכרת ועוד ועוד. בנוסף לכך: גנטיקה. ורק בסוף הסולם מוסיפים את הלחץ והמתח הנפשי כאחד מ...
על ידי דודי צח
ו' יוני 15, 2018 9:18 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שיבושים בפתיחת ראשי תיבות
תגובות: 118
צפיות: 10095

Re: שיבושים בפתיחת ראשי תיבות

בתורת הבית (ז-ו) הישנים מופיע כך: "אעפ"י שרבנו תם ז"ל חלוק בדבר ואמר דבהא הלכה כאביי דלידה שאינה סותרת ואינה עולה וזו היא למאן דאמר של יע"ל קג"ם. אנו אין לנו אלא קבלת הגאונים ז"ל שקבלו שהלכה למשה מסיני היא מחלוקתן בלחי העומד מאליו שבעירובין וקבלתן תכריע". אכן המיל...
על ידי דודי צח
ה' יוני 14, 2018 8:20 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לצעקת המחברים "גנוב הוא מאתי!"
תגובות: 121
צפיות: 10227

Re: לצעקת המחברים "גנוב הוא מאתי!"

מענה איש כתב:ושמענו על מחבר שהושיב אברך ת''ח שישב על ליקוט הלכתי מסוים מריש עד גמירא והמשלח פה ושם נתן לו הוראות על מה לכתוב בבחינת הגיה בו אות אחת וכו'
והספר יצא לאור על שמו של אותו מחבר.


הלא זה כל פרנסתנו... ותיתי להם ל'גנבים' שמשלמין לנו תקילין (טבין?)
על ידי דודי צח
ה' יוני 14, 2018 4:49 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לצעקת המחברים "גנוב הוא מאתי!"
תגובות: 121
צפיות: 10227

Re: לצעקת המחברים "גנוב הוא מאתי!"

מצאתי היום דלהלן, ממאמרו של הרב מאזוז (לפני המון שנים). החיד"א במדבר קדמות כותב כמה כללי קנין התורה, ובהקדמת בני הגר"א לשו"ע כותבים ג"כ בשם אביהם כללי התורה. וכולם זהים אחת לאחת. ממש אותו ענין ואותו סדר. לא זו בלבד אף הסגנון שווה בשניהם (ורק השמיטו את המליצות שהיו שגורים בפי החיד...
על ידי דודי צח
ד' יוני 13, 2018 9:36 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: המהרי"ל דיסקין
תגובות: 66
צפיות: 7148

Re: המהרי"ל דיסקין

בבנין שלמה שם ישנם כמה שינויים, גם התאריך ועוד כמה ביטויים.

מעניין ומרגיז
על ידי דודי צח
ה' מאי 31, 2018 5:03 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 7061
צפיות: 594041

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

נראה רבי מאיר קרליץ זצ"ל יש לו פנים ירושלמיות - רצינות ועליזות ופקחות בין העיניים. לא זכור שרבני קרליץ יש להם את התכונה האמצעית תדבר עם מישהו שהכיר את החזו"א, ותופתע לגלות שהוא היה אדם עליז מאוד. (איני מתכוין לשמח, למרות שגם זה שמעתי מאחד ממקורביו שהחזו"א היה דער פריילכסטער מענטש אין...
על ידי דודי צח
ה' מאי 31, 2018 10:20 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 7061
צפיות: 594041

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

מתפעל כתב:נראה רבי מאיר קרליץ זצ"ל

יש לו פנים ירושלמיות - רצינות ועליזות ופקחות בין העיניים. לא זכור שרבני קרליץ יש להם את התכונה האמצעית
על ידי דודי צח
ד' מאי 30, 2018 8:07 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 7061
צפיות: 594041

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

רבי שבתי יודלביץ?
על ידי דודי צח
ג' מאי 29, 2018 10:42 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי פנחס עפשטיין זצ"ל - ראב"ד ירושלים
תגובות: 200
צפיות: 22060

Re: רבי פנחס עפשטיין זצ"ל - ראב"ד ירושלים

מתי נולד רבי פינחס? מעניין שבשנת תש"ח בערך הוא כותב אני 'זקן' - כשמסתבר שהיה בן חמישים ומשהו, ואולי אני טועה רבינו הראב"ד נולד בשנת תרמ"ז בעיר גרייבא שבליטא, לאביו הגאון רבי ישעיה ולאמו הרבנית מרת אסתר. לידתו היתה בחודש תמוז בשבוע פרשת פינחס כך הוא כותב בשנת תש"י במכתב שהובא לעי...
על ידי דודי צח
ב' מאי 28, 2018 11:00 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי פנחס עפשטיין זצ"ל - ראב"ד ירושלים
תגובות: 200
צפיות: 22060

Re: רבי פנחס עפשטיין זצ"ל - ראב"ד ירושלים

מתי נולד רבי פינחס?

מעניין שבשנת תש"ח בערך הוא כותב אני 'זקן' - כשמסתבר שהיה בן חמישים ומשהו, ואולי אני טועה
על ידי דודי צח
ד' מאי 23, 2018 10:22 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 7061
צפיות: 594041

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

עניין שצדה עיני בתמונה שהובאה לעיל:
3 מתוך 5 המשתתפים הנכבדים בתמונה - אוחזים סיגריה ביד. ומדובר בין היתר, בחתן לפני חופתו!! משהו שלא שייך להעלות על הדעת בימינו.
על ידי דודי צח
ג' מאי 22, 2018 8:59 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 7061
צפיות: 594041

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

החתן הוא הגאון רלוי"צ הלפרין שיחי' לרפו"ש
אביו מצד ימין, חמיו ר' אברהם משה קירשנבוים מצד שמאל
על ידי דודי צח
ג' מאי 08, 2018 7:05 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: לעומת המקטרגים: מחשבות על חגיגות ל"ג בעומר
תגובות: 320
צפיות: 9202

Re: לעומת המקטרגים: מחשבות על חגיגות ל"ג בעומר

על מרן הגרי"ש אלישיב סיפרו, שהוא לא היה נוהג להיות ער בליל שבועות, כי בדק ומצא שמתוך כך חסרים לו כמה דקות לעומת סדר הלילה הרגיל שלו!! וזה כבר כלפי הרב אלישיב - שנהג לקום בשעה 2 בלילה לתלמודו. ומה נעני אבתריה, הלא ודאי כל בעל חשבון יודע שרוב הנעורים בליל שבועות מפסידים יותר 'מכמה דקות' לעומת סדר...
על ידי דודי צח
ב' מאי 07, 2018 4:45 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: לעומת המקטרגים: מחשבות על חגיגות ל"ג בעומר
תגובות: 320
צפיות: 9202

Re: לעומת המקטרגים: מחשבות על חגיגות ל"ג בעומר

לכאורה יש פשוט צירוף מקרים של שינויים טכניים + שינויים תרבותיים + שינויים דמוגרפיים + שינויים מנטליים + שינויים קהילתיים, אשר כל אלה מביאים וגורמים לעלייה גדולה יותר ויותר למירון, ולביטול כמה וכמה יסודות ההתנגדות. שינויים טכניים - במקום טרחה שלקחה כמה ימים לנסוע למירון לפני 70 שנה (כמו שסיפרו לי הזק...
על ידי דודי צח
ה' מאי 03, 2018 8:58 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 7061
צפיות: 594041

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

מתפעל כתב:יישר כח אנטיק, תמונות יפות, ברענג נאך

ידוע לך מי השאר?

בתמונה השניה, הימני נראה לי הרב יהושע דויטש מקטמון. ומי שעומד מול ר' הערשלה עם קאפעלוטש נראה לי בידרמןזהו ר' יענקל בוקשפן ז"ל ב"ר משה אהרן
על ידי דודי צח
ד' מאי 02, 2018 9:07 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 7061
צפיות: 594041

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

ח''ל קאליסק כתב:ומי כאן..???


אולי רבי גרשון לפידות?
על ידי דודי צח
ד' אפריל 18, 2018 8:53 am
פורום: אספקלריא
נושא: הכרת הטוב לחיילי צה"ל
תגובות: 99
צפיות: 4612

Re: הכרת הטוב לחיילי צה"ל

מאמר הגאון ר"ח גריינימן זצ"ל שהדפיס בקובץ בשנת תשל"ד אחרי מלחמת יום-הכיפורים: מעשה בבעל עגלה בחודשי החורף בארצות הצפון כשהיו נוסעים בעגלות, היו האוזניים קופאות מן הקור והיו רגילים לרדת מן העגלה ולקחת שלג ולשפשף את האוזניים לחממם, פעם אחת הפטיר בעל העגלה על הנס שהנסיעה הייתה בחורף שיש ...
על ידי דודי צח
ג' אפריל 17, 2018 11:38 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1144
צפיות: 113135

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

גם אני ביקרתי אצלו בתקופת תמוז, וכיסה עצמו בשמיכת פוך עבה ולבנה
על ידי דודי צח
ב' אפריל 09, 2018 10:24 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 7061
צפיות: 594041

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

במרכז הראב"ד רבי דוד יונגרייז זצוק"ל
על ידי דודי צח
ו' מרץ 23, 2018 5:32 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1144
צפיות: 113135

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

בהספד על הרבנית הביא הגר"ש בשם (כמדומני) הרב מנחם מהורודנא ששכר האשה שמאפשרת לבעלה ללמוד יותר גדול משכר האיש, מישהו יודע מקור הדברים. א' החיד"א ועוד כותבים, שיש לפעמים שגדול שכר האשה - שהרי היא שולחת את בעלה ללמוד תורה והיא מסייעת לו ומפקירה את טובת עצמה למען תורתו, אך יש שהאברך הזה מבטל ...
על ידי דודי צח
ד' מרץ 21, 2018 5:59 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1144
צפיות: 113135

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

שיבחו באזניי איזה מאמר על רבינו זצוק"ל של א' בשם הרב סטנפסקי. ידוע למישהו? הרב נחום סטפנסקי הוא מח"ס 'ועלהו לא יבול' על ר' שלמה זלמן. לפי זה צריך עיון מה שנכתב כבר באשכול בזה"ל: הגרא"ד אויערבאך אב"ד טבריה, ה' ירפאהו, במכתב התנגדותו המפורסם לספר "ועלהו לא יבול" כתב...
על ידי דודי צח
ד' מרץ 21, 2018 5:21 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: דברי חכמה ושנינות מרבינו הגראי''ל זצוק''ל
תגובות: 285
צפיות: 36692

Re: דברי חכמה ושנינות מרבינו הגראי''ל זצוק''ל

כך כותב פלוני בפורום מסוים: כשהתחלנו ללמוד למבחנים ברבנות (שבת, ולאחמ"כ נדה ומקוואות ועוד) היו כמה אברכים שהתנגדו ללימוד בסגנון הזה ורצו לימוד הלכתי עיוני יותר מעמיק מאשר עושים הנבחנים לרבנות, ולכן הלכנו כמה אברכים לגראי"ל זצ"ל. סיפרנו לו את הנ"ל והוא שאל "האם יש לכם קשרים?&...
על ידי דודי צח
א' מרץ 18, 2018 4:42 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: כ"ק מרן האדמו"ר מויזניץ זצ"ל ממונסי
תגובות: 133
צפיות: 8719

Re: נשבה ארון הקודש - כ"ק מרן האדמו"ר מויזניץ זצוקללה"ה ממונסי

חזון-איש'ניק כתב:עדיף שלא תכיר את המספר...


כמדומה שהמספר הוא פורק עול
על ידי דודי צח
א' מרץ 18, 2018 10:23 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: כ"ק מרן האדמו"ר מויזניץ זצ"ל ממונסי
תגובות: 133
צפיות: 8719

Re: נשבה ארון הקודש - כ"ק מרן האדמו"ר מויזניץ זצוקללה"ה ממונסי

מה זה הביטוי החדש לאחר הסתלקותו 'הרבי מוויזשניץ'? כך כינוהו בחייו?? באמריקה לא נהוג להשתמש באות ז' צ' ג' כמו כאן בישראל. ולכן ניו ג'רסי כותבים ניו דזשערזי. והאמת שכל האשכנזים לא כותבים בגט ובכתובה את האותיות החדשות והבלתי מסורתיות הנ"ל. לפיכך בארה"ב לא נהוג להשתמש במילה ויז'ניץ, שהיא לא א...
על ידי דודי צח
א' מרץ 18, 2018 9:51 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: כ"ק מרן האדמו"ר מויזניץ זצ"ל ממונסי
תגובות: 133
צפיות: 8719

Re: נשבה ארון הקודש - כ"ק מרן האדמו"ר מויזניץ זצוקללה"ה ממונסי

מצד אחד המודה האחרונה, לברוח ממחלוקת - ולמנות את כל הבנים כאדמורי"ם - יש בזה עדיפות לעומת חיי המחלוקת שיש בשאר חסידויות שלא השכילו להשכין שלום בטרם פרוץ. אך מצד שני, אבד זוהרו וקסמו של המושג "אדמו"ר" "רבי", שהוא כמלך בגדוד, על כל המשתמע מכך. וכל אלו החסידויות שיוצרים רש...

עבור לחיפוש מתקדם