החיפוש הניב 363 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי דודי צח
ו' ספטמבר 28, 2018 2:13 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: שינת עראי בנסיעות
תגובות: 29
צפיות: 464

Re: שינת עראי בנסיעות

פוסקי הזמן נקטו כי פטור הולכי דרכים, הוא למי שהולך באמת לדרכים, לצורך פרנסה וכדומה, אבל בזמננו מדברים על הרוב במי שיוזמים לכתחילה להיות 'הולך דרכים' דווקא בחג עצמו - כלומר 'מחמת סוכות', שהוא לדעתם זמן ראוי לטיולים והילוכים. ועל זה הם סוברים, שאסור להשתמש ולנצל את חג "הסוכות" עצמו להכניס עצ...
על ידי דודי צח
ה' ספטמבר 27, 2018 11:03 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: הושע נא והר יראה
תגובות: 10
צפיות: 367

Re: הושע נא והר יראה

הם מתפללים כוותיקין?
על ידי דודי צח
ו' ספטמבר 21, 2018 9:58 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: אריכות בתפילת שמונה עשרה. ומנהגי גדולי הדור
תגובות: 23
צפיות: 1159

Re: אריכות בתפילת שמונה עשרה. ומנהגי גדולי הדור

המתפלל כמי שיושב תוך המלים ומוצץ את פירושם עד בוש, ולא זז למלה הבאה עד שנתחוור לו בדעתו הכוונה של המלה שהוא עומד, זהו עשיית תפלתו תחנונים כדבעי. כלומר, בעל כישרון שיכול לכלול כל הפירושים ולקלוט אותם בקצרה, כשהוא גם 'מוצץ' את הכל על אתר, האם לדעתך אינו יכול להאריך בתפילה??? ואם כן, מאריכי השמו"...
על ידי דודי צח
ה' ספטמבר 20, 2018 7:49 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: אריכות בתפילת שמונה עשרה. ומנהגי גדולי הדור
תגובות: 23
צפיות: 1159

Re: אריכות בתפילת שמונה עשרה. ומנהגי גדולי הדור

איך נהג גדול פלוני לשמח בשמחת החתונה שלו? איך נהג גדול אלמוני לבכות בשעת צער או אבל? האם חכם לשאול שאלות כגון דא? הלא התפילה היא ענין של 'רגש' ובזה כל איש משער בנפשו ומאריך או מקצר לפי מיטב וסגנון הרגשותיו. ברור בעיני שאותם הגדולים שכביכול מקצרים בשמו"ע מסתמא אינם בעלי רגש גם בשאר דברים, כגון א...
על ידי דודי צח
ב' ספטמבר 17, 2018 4:39 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: טעמי ולקחתם לכם ארבעת מינים
תגובות: 16
צפיות: 522

Re: טעמי ולקחתם לכם ארבעת מינים

משך חכמה (ויקרא כג:מב)
והנה מחק הטבעי לשמוח בעת האסיף בזרעונים ובעטרות של שבלים, כנהוג בין העמים, ע"ז באה התורה והגבילה ד' מינים ידועים בקבלה ואמרה ושמחתם לפני ה' שבעת ימים.
על ידי דודי צח
ו' ספטמבר 14, 2018 10:29 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: שינה בסוכה בארצות אירופה - בירור היסטורי
תגובות: 79
צפיות: 4776

Re: שינה בסוכה בארצות אירופה - בירור היסטורי

אודות הנטייה החבדי"ת להראות קבל עם ועדה שבעבר לא ישנו רוב הציבור בסוכה, וזה כביכול להוריד מעליהם התמיהה/הטענה זכורני באפיזודה משעשעת לפני רבות בשנים הקשבתי לשיעור חול המועד בשיכון חב"ד בירושלים [שאגב, חב"ד הם הראשונים למנהג של השנים האחרונות של שיעורי תורה בחולו של מועד!] לרב חבד"...
על ידי דודי צח
א' ספטמבר 09, 2018 11:22 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: הנהגת הגרי"ז בר"ה.
תגובות: 8
צפיות: 521

Re: הנהגת הגרי"ז בר"ה.

ברשימות שנתפרסמו באשכול זה השנה, עם הרבה ציטוטים מהג"ר שריה זצ"ל ועוד, מובאת עובדה זו אך בקצת שינוי - שבצעירותו שהיה יכול להתרכז בגמרא אזי היה לומד גם בר"ה אבל כאשר אי אפשר להתרכז במלוא המובן עדיף לומר תהלים. ואף מובא שם שעודד את הרב מחארקוב שהיה מתמיד נורא, על התמדת לימודיו בקול בבית...
על ידי דודי צח
ד' ספטמבר 05, 2018 7:23 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: המנהג בזמננו לגבי תענית ערב ראש השנה
תגובות: 18
צפיות: 1638

Re: המנהג בזמננו לגבי תענית ערב ראש השנה

יותר נוהגים להתענות בערב ר"ה, כנראה בעקבות דברי המדרש שהביאו הפוסקים, דעי"ז נמחל להם שליש העוונות
על ידי דודי צח
ג' ספטמבר 04, 2018 3:30 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הרבנית שרה'קה - שרה אברמוביץ - מריבניץ
תגובות: 8
צפיות: 887

Re: הרבנית שרה'קה - שרה אברמוביץ - מריבניץ

אחרי רענון הזכרון נזכרתי שהתבלבתי בין צדיק לצדיק, שאכן אשתו נלב"ע ביא"צ של האוהחה"ק תשלג
על ידי דודי צח
ג' ספטמבר 04, 2018 9:31 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הרבנית שרה'קה - שרה אברמוביץ - מריבניץ
תגובות: 8
צפיות: 887

Re: הרבנית שרה'קה - שרה אברמוביץ - מריבניץ

זה ברור לי - על פי מעשה שהיה - שהוא התאלמן בשנת תשל"ג


לא יודע מאיזו אשה
על ידי דודי צח
ה' אוגוסט 30, 2018 7:32 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: אכילת ביצים בראש השנה...
תגובות: 2
צפיות: 331

Re: אכילת ביצים בראש השנה...

דווקא לובשים קיטל לבן - כדי להזכיר את יום המיתה
על ידי דודי צח
ה' אוגוסט 30, 2018 7:30 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: התרגשות באמירת כל נדרי
תגובות: 61
צפיות: 4603

Re: התרגשות באמירת כל נדרי

עוד:

מה הרעש בכל נדרי, לפי מה שכתב הרמח"ל דומה שבפ"ד דקניית הזהירות, דהתשובה עוקרת החטא למפרע, והיינו כעקירת הנדר, דהעקירה היא למפרע. לפי"ז י"ל דלכן גם מתירין נדרים, דהיינו ההגדרה שכל הדברים שאנו גרמנו בעצמנו לא יהיו עוד, מי שטייען נישט אונטער דעם.
על ידי דודי צח
ה' אוגוסט 30, 2018 7:26 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: התרגשות באמירת כל נדרי
תגובות: 61
צפיות: 4603

Re: התרגשות באמירת כל נדרי

מתוך טיוטה: במסילת ישרים (פרק ד) מגדיר את האפקטיביות של התשובה בלשון זה 'עקירת הרצון כעקירת המעשה'. כלומר הרצון של העבירה ודאי יכול להיעקר. ולכן יש גם המושג איזה רצון הוא האם תשובה מאהבה או תשובה מיראה, כידוע. וכל זה משום שהמעשים אינם עצם הבעיה והחטא כי אם הרצון, ההסכמה להיות כזה. התהליך הזה יכול לה...
על ידי דודי צח
ב' אוגוסט 27, 2018 8:46 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 7344
צפיות: 678790

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

רבי יונתן שטייף??
על ידי דודי צח
א' אוגוסט 26, 2018 5:55 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: פגיעה שחלפה עם הזמן
תגובות: 23
צפיות: 892

Re: פגיעה שחלפה עם הזמן

כך אמר איש ירושלים: המלבין פני חבירו אין לו חלק לעולם הבא - והמפייסו לא כל שכן. כנראה שהכוונה כגון דא, שלפעמים הפיוס רק מעורר שוב את ההלבנה שכבר חלפה ועברה, ולפעמים זה שכביכול ביישו אותו אף לא הרגיש כי הלבינו את פניו, והנה מתוך הפיוס וההתעסקות שוב ושוב במה שכבר היה, מעוררים אצלו לפעמים לראשונה את רג...
על ידי דודי צח
א' אוגוסט 26, 2018 11:14 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1324
צפיות: 147467

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

אני בשונה, דוקא מסכים עם אותו ת"ח שאמר למחוק את שני הקטעים הללו. למרות שיש בהם צד יפה של דביקות בתורה, מ"מ הם מעידים על חולשה וחסרון. ועל כן אינם ראויים לפרסום. זה לא נקרא לטשטש ולייפות. זה נקרא התחשבות וכבוד. אחרי העיון והשיח עם כמה תלמידי חכמים, כולם מסכימים לעמדה הנ"ל. זאת ועוד, ה...
על ידי דודי צח
ה' אוגוסט 23, 2018 3:54 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1324
צפיות: 147467

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

בן ירושלים כתב:
אגב, הר"י פגש את אותו נדיב ופסק לו שעדיף לתמוך בכולל אברכים מאשר לתרום ס"ת. (לצערי, לא זוכר את ההסבר שאמר לו)


ההסבר על פי הגמ' מכות כ"ב הני בבלאי טיפשאי וכו'
על ידי דודי צח
ה' אוגוסט 23, 2018 9:42 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: היכן קבר הרמב"ם?
תגובות: 32
צפיות: 3804

Re: היכן קבר הרמב"ם?

דודי צח תוכל לבאר דבריך לגבי הגריז? לפי מה ששמעתי מכלי שני, מבניו של נשוא הדברים דלהלן: היה זה בעת שהיתה מערכה גדולה של חפירת קברים במקום קבורתו של הרמב"ם על ידי השלטונות בתחילת קום המדינה. היהדות החרדית רעשה, ואו אז היה מרן הרב מבריסק מגדולי אנשי המערכה, והמושך בחוטים. יודעי הקורות וודאי יוכל...
על ידי דודי צח
ג' אוגוסט 21, 2018 5:28 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: היכן קבר הרמב"ם?
תגובות: 32
צפיות: 3804

Re: היכן קבר הרמב"ם?

קברו של ר' מיימון אבי הרמב"ם (הצמוד ליד הרמב"ם) - אין לו מסורת כלל, והוא נתחדש לפני 60 שנים, מחמת תחבולת קודש של מרן הגרי"ז מבריסק.
על ידי דודי צח
ב' אוגוסט 20, 2018 9:15 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 7344
צפיות: 678790

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

מתפעל כתב:קצת דומה לר' יוסף קדישא קרישבסקי


האיות הנכון של שם המשפחה לפני העדכון הישראלי: חארושאווסקי
על ידי דודי צח
ב' אוגוסט 13, 2018 4:49 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: למה הוצרכה רחב לעשות תשובה
תגובות: 9
צפיות: 1064

למה הוצרכה רחב לעשות תשובה

בגמרא זבחים (קטז:ב) אמרו: בת י' שנים היתה [רחב הזונה] כשיצאו ישראל ממצרים, וזנתה מ' שנה שהיו ישראל במדבר, אחר נ' שנה נתגיירה, אמרה: יהא מחול לי בשכר חבל חלון ופשתים. כלומר ביקשה מחילה על אשר זינתה כל השנים. ובאיילת השחר: יל"ע למה היתה צריכה מחילה, הרי היתה פנויה ועכו"ם אינם מוזהרים על הפנו...
על ידי דודי צח
ה' אוגוסט 09, 2018 6:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סברת הגמרא
תגובות: 34
צפיות: 1354

Re: סברת הגמרא

שמעתי בשם הגרח''א פריינד שליט''א ב' מ''מ דשכל התורה אינו מושג לנו א. מדז' שנים כבשו ה''ה ז' שנים חלקו וכי יש א' בזה''ז להבין את זאת [הכותב: אולי משום דלא בא הכתוב לסתום וכו' והרי זהו נפק''מ לדינא והבן – אולם גם זאת הוא שכל התורה ללמוד מז' שכבשו והבן] שיח זה מתאמרא בבי מדרשא משמיה דמרן הגר"ח מב...
על ידי דודי צח
א' אוגוסט 05, 2018 7:15 am
פורום: אָשִׁירָה נָּא לִידִידִי, שִׁירַת דּוֹדִי לְכַרְמו
נושא: פתרון לחידה: מי הלחין את הניגון המפורסם "מצווה גדולה"
תגובות: 7
צפיות: 3965

Re: פתרון לחידה: מי הלחין את הניגון המפורסם "מצווה גדולה"

אי אפשר לחבר דברים שסותרים וחבל סתם לנסות לעשות את זה. זה מזכיר לי שפעם הייתי ביבנאל להתפלל שחרית ואחרי השיעור שמעתי את אחד המגידי השיעורים שם אומר אף אחד לא חלק על רבנו. אם הוא חלק הוא חלק על מה שהוא חשב שזה מה שרבנו אמר אבל זה לא מה שהוא אמר וממילא אף אחד לא נחלק על רבנו. כיוצא בזה אנו שומעים מדי...
על ידי דודי צח
ה' יולי 19, 2018 12:19 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 7344
צפיות: 678790

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

קאליסק אתה פשוט חולק חזיתית על דודי צח? עהר האט דארטען געשריבן: "במרכז הגאון מטשעבין, היהודי הירושלמי היושב בימין - ר' שלמה זלמן ב"ר אליהו נחום פרוש " הוא צודק זה גם מזכיר את נכדו רבי צבי חשין ר' צבי חשין אינו נכדו אלא בן אחותו, אביו ר' בנימין זאב חשין היה חתן של ר' אליהו נחום פרוש. ...
על ידי דודי צח
ב' יולי 16, 2018 11:22 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הג"ר אברהם יעקב עפשטיין זצ''ל
תגובות: 21
צפיות: 1711

Re: ב.ד.ה. הגרא''י עפשטיין זצ''ל

כעשרים שנה היה מנהל-רוחני ור"מ בישיבה קטנה "מאה שערים" - שהיה מורכב ברובו מבחורים ליטאיים, ירושלמיים וחסידיים - וכמעט אפס קנאים. היה מפליא לראות אחד מגדולי השופרות הקנאיים, נואם בחסד עליון בכל אירוע קנאי - אך בישיבת מא"ש הוא עובד בהרמוניה אחת עם כל הצוות שהיה רובו ליטאי, ואינו מז...
על ידי דודי צח
ד' יוני 20, 2018 4:06 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: השפעה פיזית של מחשבות שליליות
תגובות: 22
צפיות: 1291

Re: השפעה פיזית של מחשבות שליליות

למה לי קרא, מציאות היא. התקפי לב באים בדרך כלל ממחשבות מעיקות ונוגות. כך אמרו לנו כצעירים: בעיות לב הן תוצאה מלחצים ומחשבות. המציאות המחקרית היא אחרת לגמרי רוב הסיבות הן גופניות: השמנה, העדר פעילות גופנית, לחץ דם, סוכרת ועוד ועוד. בנוסף לכך: גנטיקה. ורק בסוף הסולם מוסיפים את הלחץ והמתח הנפשי כאחד מ...
על ידי דודי צח
ו' יוני 15, 2018 9:18 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שיבושים בפתיחת ראשי תיבות
תגובות: 118
צפיות: 10910

Re: שיבושים בפתיחת ראשי תיבות

בתורת הבית (ז-ו) הישנים מופיע כך: "אעפ"י שרבנו תם ז"ל חלוק בדבר ואמר דבהא הלכה כאביי דלידה שאינה סותרת ואינה עולה וזו היא למאן דאמר של יע"ל קג"ם. אנו אין לנו אלא קבלת הגאונים ז"ל שקבלו שהלכה למשה מסיני היא מחלוקתן בלחי העומד מאליו שבעירובין וקבלתן תכריע". אכן המיל...
על ידי דודי צח
ה' יוני 14, 2018 8:20 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לצעקת המחברים "גנוב הוא מאתי!"
תגובות: 122
צפיות: 14149

Re: לצעקת המחברים "גנוב הוא מאתי!"

מענה איש כתב:ושמענו על מחבר שהושיב אברך ת''ח שישב על ליקוט הלכתי מסוים מריש עד גמירא והמשלח פה ושם נתן לו הוראות על מה לכתוב בבחינת הגיה בו אות אחת וכו'
והספר יצא לאור על שמו של אותו מחבר.


הלא זה כל פרנסתנו... ותיתי להם ל'גנבים' שמשלמין לנו תקילין (טבין?)
על ידי דודי צח
ה' יוני 14, 2018 4:49 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לצעקת המחברים "גנוב הוא מאתי!"
תגובות: 122
צפיות: 14149

Re: לצעקת המחברים "גנוב הוא מאתי!"

מצאתי היום דלהלן, ממאמרו של הרב מאזוז (לפני המון שנים). החיד"א במדבר קדמות כותב כמה כללי קנין התורה, ובהקדמת בני הגר"א לשו"ע כותבים ג"כ בשם אביהם כללי התורה. וכולם זהים אחת לאחת. ממש אותו ענין ואותו סדר. לא זו בלבד אף הסגנון שווה בשניהם (ורק השמיטו את המליצות שהיו שגורים בפי החיד...
על ידי דודי צח
ד' יוני 13, 2018 9:36 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: המהרי"ל דיסקין
תגובות: 66
צפיות: 7673

Re: המהרי"ל דיסקין

בבנין שלמה שם ישנם כמה שינויים, גם התאריך ועוד כמה ביטויים.

מעניין ומרגיז
על ידי דודי צח
ה' מאי 31, 2018 5:03 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 7344
צפיות: 678790

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

נראה רבי מאיר קרליץ זצ"ל יש לו פנים ירושלמיות - רצינות ועליזות ופקחות בין העיניים. לא זכור שרבני קרליץ יש להם את התכונה האמצעית תדבר עם מישהו שהכיר את החזו"א, ותופתע לגלות שהוא היה אדם עליז מאוד. (איני מתכוין לשמח, למרות שגם זה שמעתי מאחד ממקורביו שהחזו"א היה דער פריילכסטער מענטש אין...
על ידי דודי צח
ה' מאי 31, 2018 10:20 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 7344
צפיות: 678790

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

מתפעל כתב:נראה רבי מאיר קרליץ זצ"ל

יש לו פנים ירושלמיות - רצינות ועליזות ופקחות בין העיניים. לא זכור שרבני קרליץ יש להם את התכונה האמצעית
על ידי דודי צח
ד' מאי 30, 2018 8:07 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 7344
צפיות: 678790

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

רבי שבתי יודלביץ?
על ידי דודי צח
ג' מאי 29, 2018 10:42 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי פנחס עפשטיין זצ"ל - ראב"ד ירושלים
תגובות: 215
צפיות: 30764

Re: רבי פנחס עפשטיין זצ"ל - ראב"ד ירושלים

מתי נולד רבי פינחס? מעניין שבשנת תש"ח בערך הוא כותב אני 'זקן' - כשמסתבר שהיה בן חמישים ומשהו, ואולי אני טועה רבינו הראב"ד נולד בשנת תרמ"ז בעיר גרייבא שבליטא, לאביו הגאון רבי ישעיה ולאמו הרבנית מרת אסתר. לידתו היתה בחודש תמוז בשבוע פרשת פינחס כך הוא כותב בשנת תש"י במכתב שהובא לעי...
על ידי דודי צח
ב' מאי 28, 2018 11:00 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי פנחס עפשטיין זצ"ל - ראב"ד ירושלים
תגובות: 215
צפיות: 30764

Re: רבי פנחס עפשטיין זצ"ל - ראב"ד ירושלים

מתי נולד רבי פינחס?

מעניין שבשנת תש"ח בערך הוא כותב אני 'זקן' - כשמסתבר שהיה בן חמישים ומשהו, ואולי אני טועה
על ידי דודי צח
ד' מאי 23, 2018 10:22 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 7344
צפיות: 678790

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

עניין שצדה עיני בתמונה שהובאה לעיל:
3 מתוך 5 המשתתפים הנכבדים בתמונה - אוחזים סיגריה ביד. ומדובר בין היתר, בחתן לפני חופתו!! משהו שלא שייך להעלות על הדעת בימינו.
על ידי דודי צח
ג' מאי 22, 2018 8:59 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 7344
צפיות: 678790

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

החתן הוא הגאון רלוי"צ הלפרין שיחי' לרפו"ש
אביו מצד ימין, חמיו ר' אברהם משה קירשנבוים מצד שמאל
על ידי דודי צח
ג' מאי 08, 2018 7:05 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: לעומת המקטרגים: מחשבות על חגיגות ל"ג בעומר
תגובות: 320
צפיות: 11231

Re: לעומת המקטרגים: מחשבות על חגיגות ל"ג בעומר

על מרן הגרי"ש אלישיב סיפרו, שהוא לא היה נוהג להיות ער בליל שבועות, כי בדק ומצא שמתוך כך חסרים לו כמה דקות לעומת סדר הלילה הרגיל שלו!! וזה כבר כלפי הרב אלישיב - שנהג לקום בשעה 2 בלילה לתלמודו. ומה נעני אבתריה, הלא ודאי כל בעל חשבון יודע שרוב הנעורים בליל שבועות מפסידים יותר 'מכמה דקות' לעומת סדר...
על ידי דודי צח
ב' מאי 07, 2018 4:45 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: לעומת המקטרגים: מחשבות על חגיגות ל"ג בעומר
תגובות: 320
צפיות: 11231

Re: לעומת המקטרגים: מחשבות על חגיגות ל"ג בעומר

לכאורה יש פשוט צירוף מקרים של שינויים טכניים + שינויים תרבותיים + שינויים דמוגרפיים + שינויים מנטליים + שינויים קהילתיים, אשר כל אלה מביאים וגורמים לעלייה גדולה יותר ויותר למירון, ולביטול כמה וכמה יסודות ההתנגדות. שינויים טכניים - במקום טרחה שלקחה כמה ימים לנסוע למירון לפני 70 שנה (כמו שסיפרו לי הזק...
על ידי דודי צח
ה' מאי 03, 2018 8:58 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 7344
צפיות: 678790

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

מתפעל כתב:יישר כח אנטיק, תמונות יפות, ברענג נאך

ידוע לך מי השאר?

בתמונה השניה, הימני נראה לי הרב יהושע דויטש מקטמון. ומי שעומד מול ר' הערשלה עם קאפעלוטש נראה לי בידרמןזהו ר' יענקל בוקשפן ז"ל ב"ר משה אהרן

עבור לחיפוש מתקדם