החיפוש הניב 66 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי גיורא בשמי שמיא
א' אוגוסט 19, 2018 6:54 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: בקושייה המפורסמת: מה החידוש בתשובה הרי גם בתוהה על הראשונות מפסיד המצוות
תגובות: 30
צפיות: 4012

Re: בקושייה המפורסמת: מה החידוש בתשובה הרי גם בתוהה על הראשונות מפסיד המצוות

בעניי אינני מבין את השאלה. הלא גם בדרכי בנ"א כך הוא, שאם יש אדם שעשה 'רע' או שהוא רע בעצמותו, אי"ז משנה האם בתחילה היה כשר ואח"כ הרשיע או שבתחילה היה רשע ואח"כ עזב דרכו, סו"ס יש עליו חותם של הרוע שעשה. והסיבה היא פשוטה ביותר, כי צריך להיות טוב כל הזמן, ולא להיות רע אפילו רג...
על ידי גיורא בשמי שמיא
ד' אוגוסט 15, 2018 1:44 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: בקושייה המפורסמת: מה החידוש בתשובה הרי גם בתוהה על הראשונות מפסיד המצוות
תגובות: 30
צפיות: 4012

Re: בקושייה המפורסמת: מה החידוש בתשובה הרי גם בתוהה על הראשונות מפסיד המצוות

איני יודע למה אתה מניח שיש בעייה שנקראת עקירה וסביבה מסתובב כל העניין. גם בני אדם מבינים שיש מקום לחוטא לתקן חטאיו. ודאי שזהו החידוש של תשובה לדעת המס"י "הרי שרצח וכו׳". ואיני רואה בכל דברי החברים כאן מקור להגיד אחרת. ואדרבה ממה שבני אדם מבינים שיש מקום לחוטא לתקן חטאיו, משם ראיה לדי...
על ידי גיורא בשמי שמיא
ג' אוגוסט 14, 2018 7:29 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: בקושייה המפורסמת: מה החידוש בתשובה הרי גם בתוהה על הראשונות מפסיד המצוות
תגובות: 30
צפיות: 4012

Re: בקושייה המפורסמת: מה החידוש בתשובה הרי גם בתוהה על הראשונות מפסיד המצוות

דברי הגר"ח בכתר ראש. ולא הבנתי מי שעובד שעה ביום ומרויח עשרת אלפים ש"ח בחודש ומי שעובד בשביל זה 12 שעות ביום הם שוים בעיניך רק כי התוצאה שווה? אכן, במקרה שהקושיא היא על הרווחת העשרת אלפים. ולנמשל: החידוש של תשובה היא עקירת מה שעשה. וא"כ קשה מה שיש עקירת מה שעשה לטוב. וכן מי שתירץ לענ...
על ידי גיורא בשמי שמיא
ב' אוגוסט 13, 2018 8:53 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: בקושייה המפורסמת: מה החידוש בתשובה הרי גם בתוהה על הראשונות מפסיד המצוות
תגובות: 30
צפיות: 4012

Re: בקושייה המפורסמת: מה החידוש בתשובה הרי גם בתוהה על הראשונות מפסיד המצוות

לא הבנתי למה אתה שואל על דברי. לדברי ר' חיים וואלוזינער יש הבדל גדול. אתה שואל על הסברו של המס"י אבל אי אפשר לחבר את זה עם דברי רח"ו, לא המתכונת שונה הדרישה שונה. כפי הבנתי הקלושה, בין להמס"י ובין להגר"ח תוצאת התשובה וחידושה היא שנמחק מה שעשה לרעה. חידוש גדול. ואם מצאנו גם בהיפו...
על ידי גיורא בשמי שמיא
ב' אוגוסט 13, 2018 5:32 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: בקושייה המפורסמת: מה החידוש בתשובה הרי גם בתוהה על הראשונות מפסיד המצוות
תגובות: 30
צפיות: 4012

Re: בקושייה המפורסמת: מה החידוש בתשובה הרי גם בתוהה על הראשונות מפסיד המצוות

נראה לי שעל פי דברי ר' חיים מוואלוז'ין יש תשובה. ר' חיים מוואלאזין מבאר שעיקר התשובה היא קבלה לעתיד והחרטה היא רק לרווחא דמילתא ושתהיה תשובתו יותר שלמה. לפי זה בתוהה על הראשונות לא די שיחליט שמעתה עושה עבירות אלא צריך שיתחרט על עשיית המצוות וירצה שהדבר כאילו לא היה כלומר חרטה. מה שאין כן בתשובה שדי...
על ידי גיורא בשמי שמיא
ב' אוגוסט 13, 2018 6:00 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הרב אהרון ליכטנשטיין
תגובות: 306
צפיות: 28471

Re: בד"ה הרב אהרון ליכטנשטיין

יש פה לימוד מעניין ע"פ בן אחד של הרב ליכטנשטיין, בניגוד לשאר צאצאיו. כך גם יש לתהות ביחס למשפחת בר אילן. וכו' וכו'. זאת כמובן אליבא דהרואים בדרכו של הגרי"ד כיוצאת דופן, בניגוד לזו של הגרי"ז (האם הגרי"ז הוכר כבעל חסד גדול כאביו?!). נראה שהגרי"ד לא ראה בעצמו משנה ממסורת אבותי...
על ידי גיורא בשמי שמיא
ב' אוגוסט 13, 2018 5:46 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: בקושייה המפורסמת: מה החידוש בתשובה הרי גם בתוהה על הראשונות מפסיד המצוות
תגובות: 30
צפיות: 4012

Re: בקושייה המפורסמת: מה החידוש בתשובה הרי גם בתוהה על הראשונות מפסיד המצוות

אינני מבין את כל התשובות שמגיעות למסקנה, שתוהה על הראשונות זו סוגיה אחרת מתשובה. הלא הפרשה ביחזקאל שהיא המקור לתוהה על הראשונות, מקבילה את זה [להבדיל] לתשובה. אולי זה מתחיל הפוך שתוהה על הראשונות נלמד ממצוות התשובה שחידשה התורה. כנראה שאין זה תשובה, הרי א"כ אין תשובה "מן הטובות אשר היטיב&...
על ידי גיורא בשמי שמיא
ב' יוני 25, 2018 1:21 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: פעולות הצלה של הגר"א קלמנוביץ זצ"ל ממיר
תגובות: 41
צפיות: 3407

Re: פעולות הצלה של הגר"א קלמנוביץ זצ"ל ממיר

הספר באנגלית visions of the rov יצא לאור ע"י ישיבת מיר בברוקלין במהדורא מצומצמת לרגל דינר הישיבה באחת השנים. (הספר נמצא ברשותי אך אינני יודע לסרוק ולהעלות תמונות.) בראש הספר צוין שהוא מהדורא מקוצר, והוא עתיד לצאת לאור במהדורא שלימה. עדיין לא זכינו לאורו. הספר אכן כתוב מאד בקיצור, לקט עובדות על ...
על ידי גיורא בשמי שמיא
ד' מרץ 28, 2018 1:29 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: ר' יוסף ביגון
תגובות: 29
צפיות: 3873

Re: ר' יוסף ביגון

פעם ראיתי פירוש על מסילת ישרים בעילום שם המחבר, וכתב בהקדמה שבלמדו בישיבת מיר היה ר׳ יוסף ביגון חוזר כל שנה לישיבה לחודש אלול. וכתב שעצם הראיון שעליו חיבר את הפירוש (שהברייתא דרפב"י ובעקבותיו הרמח"ל בנויים על עשר הספירות) שמע אז מר׳ יוסף דנן. (והמחבר עבד על כל ספירה במשך מ׳ יום כשהיה בארץ ...
על ידי גיורא בשמי שמיא
ג' מרץ 27, 2018 6:32 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון העילוי ר' חיים קרייזויורט זצ"ל - עשור לפטירתו
תגובות: 70
צפיות: 8956

Re: הגאון העילוי ר' חיים קרייזויורט זצ"ל - עשור לפטירתו

קראקובער כתב:הגמרא לגבי זוגות?

גאנץ פיין
על ידי גיורא בשמי שמיא
ג' מרץ 27, 2018 1:04 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון העילוי ר' חיים קרייזויורט זצ"ל - עשור לפטירתו
תגובות: 70
צפיות: 8956

Re: הגאון העילוי ר' חיים קרייזויורט זצ"ל - עשור לפטירתו

מענינה דיומא: שמעתי פעם בבית הכנסת שני יהודים משוחחים על הגאון ר' חיים קרייזווירטה זצ"ל. וסיפר א' שהוא (כמדומה) שאל להגאון אם המנהג לומר ק"ש שעל המטה בליל יו"ט שני של פסח לבני חוץ לארץ. והגר"ח ענה לו תיכף עם ראיה מגמ' מפורשת. אולי ירצו הרבנים להשיב, ולכן אני שומר התשובה לעוד יום ...
על ידי גיורא בשמי שמיא
א' ינואר 14, 2018 8:41 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: תמונה חדשה של החפץ חיים
תגובות: 13
צפיות: 1557

Re: תמונה חדשה של החפץ חיים

דוקא זכור לי שראיתי פעם (אינני זוכר כעת איפה) שהח"ח היה לו תפילין של ר נתנאל, ולכאו׳ היינו גסות. יבואו נא היודעים ויאשרו או יסתרו
על ידי גיורא בשמי שמיא
ד' דצמבר 13, 2017 5:05 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הסכמות מתנגדות
תגובות: 146
צפיות: 20910

Re: הסכמות מתנגדות

הסכמת המשגיח ר"ש וולבה לספרו של הרב מתתיהו וויינברג: ט"ו באב תשמ"ט מהמעט שהראיתי בספר הרה"ג ר' מתתיהו וויינברג שליט"א ניתן לדון על הספר כולו, שהוא עשיר מאד בתכנו ומבריק בעומקו והקיפו. (ישנם בו גם ביאורים אשר להדיוט כמוני נראים כסתרי תורה, וחייב אני להזכיר כי למו"ר הגאון...
על ידי גיורא בשמי שמיא
ה' ספטמבר 28, 2017 9:36 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: בקושייה המפורסמת: מה החידוש בתשובה הרי גם בתוהה על הראשונות מפסיד המצוות
תגובות: 30
צפיות: 4012

Re: בקושייה המפורסמת: מה החידוש בתשובה הרי גם בתוהה על הראשונות מפסיד המצוות

וכדאי להוסיף שאין הקושיא על הגמ׳ מוכרחת, ששם כתוב מרד באחרונה אין מזכירין לו שום זכות, ויש מקום לחלק בין מרד לתשובה וכן בין אין מזכירין וכפרה. אך על הר"מ קשה שכ׳ תהה על הראשונות וכו׳
על ידי גיורא בשמי שמיא
ה' ספטמבר 28, 2017 9:32 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: בקושייה המפורסמת: מה החידוש בתשובה הרי גם בתוהה על הראשונות מפסיד המצוות
תגובות: 30
צפיות: 4012

Re: בקושייה המפורסמת: מה החידוש בתשובה הרי גם בתוהה על הראשונות מפסיד המצוות

[במחילה מפותח האשכול שאין הדברים כ"כ קשורים לעצם הקושייה שלו.] לא זכיתי להבין את עצם הקושייה המפורסמת של הגר"א וסרמן בקובץ מאמרים. כאשר אדם עשה מצווה והתעלה ממנה, עתה שהוא מתחרט זה מעשה עבירה שמראה שאינו מחובר למצווה שהוסיפה בו נדבך בבניינו ולכן הפסיד עתה את המצווה כלומר רק מעכשיו הוא מפס...
על ידי גיורא בשמי שמיא
ה' ספטמבר 28, 2017 9:03 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תגלית - חיבורו האבוד של רבינו הש"ך!
תגובות: 43
צפיות: 5371

Re: תגלית - חיבורו האבוד של רבינו הש"ך!

ברמן כתב:
הספר כפי שהוא לפנינו משקף את חלקו הראשון של כתב הי ד. שאר החומר נחשב אבוד, למעט קטעים בודדים שהועתקו על ידי המחבר בספרו "נקודות הכסף".


האם ישנם הפניות בנקודות לח"ב? האם הושוו למען האמתת החיבור?
על ידי גיורא בשמי שמיא
ה' ספטמבר 28, 2017 8:35 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חדש: קובץ "מוריה" | תשרי תשע"ח
תגובות: 13
צפיות: 1828

Re: חדש: קובץ "מוריה" | תשרי תשע"ח

ההדרת ספר העיטור היא אכן בשורה של ממש ללומדים, כידוע בספר זה עלו בו הרבה קמשונים במרוצת הדורות ועד היום לא זכה ספר העיטור להוצאה מחודש וכפי שכתב החיד"א וז"ל: ושמעתי מרבנן קשישאי בעה"ק ירושלים ת"ו שקבלו מהזקנים דס' העטור וספר רבינו ירוחם הם מבחינת סוד עלמא דאתכסיא, וכל מי שעושה ב...
על ידי גיורא בשמי שמיא
ה' ספטמבר 28, 2017 8:22 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ר' ברוך ממונקאטש
תגובות: 126
צפיות: 16017

Re: ר' ברוך ממונקאטש

דומני שבתו מנשואיו הראשונים נשואה לצבי ווילומובסקי מלארנס נ.י. תאומו של הג"ר דוד (מר"י יד אהרן חתן הגר"ב זולטי) בני הג"ר אלתר (תלמיד הח"ח ורב בברונקס נ.י.)
על ידי גיורא בשמי שמיא
ה' ספטמבר 14, 2017 1:49 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: סימני החג - עצה מעשית
תגובות: 32
צפיות: 2282

Re: סימני החג - עצה מעשית

[ואחד הספרים האחרונים שאפשר לדקדק בלשונותיו הוא לקט יושר]. אכן??! אין בידי להסביר לו איזה קטנונית מונח בהנחה זו, אך אם יש מן החברים הרבנים מי שידו משגת להסביר מה זה ראשון ומה זה ס׳ לקט יושר, מה זה ביאור הגר"א והגהות רעק"א, ואפי׳ מה זה ספר חזון איש, שיבוא בשליחותא דידן, שלא יאמרו ש"מ ...
על ידי גיורא בשמי שמיא
ה' ספטמבר 07, 2017 5:23 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מקור הסיפור על ר' יצחק אלחנן זצ"ל
תגובות: 73
צפיות: 8961

Re: מקור הסיפור על ר' יצחק אלחנן זצ"ל

על הגרי"ז הוטנר מאיישישוק מסופר שלא היה כשרוני הוא נשוא הסיפור שספר ר' יצחק הוטנר לר' אהרן קוטלר שעליו אמר הגריל"ד מי שמקיים את התורה מעוני סופו לקיימה מעושר ייש"כ על שהעמדתני על טעותי, מקור הסיפור כנראה בס' זכרון להגר"י הוטנר (ע' פ"ט) אך זאת מנין לך שנשוא הסיפור היה זה ר' ...
על ידי גיורא בשמי שמיא
ג' ספטמבר 05, 2017 9:32 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: מקור הסיפור על ר' יצחק אלחנן זצ"ל
תגובות: 73
צפיות: 8961

Re: מקור הסיפור על ר' יצחק אלחנן זצ"ל

יש לך דוגמא מגאון שכולנו מכירים, שלא היה גאון מלידה? שמעתי מנין הגר"א קוטלר זצ"ל שהרבנית חנה פעריל אשת הגרא"ק סיפרה בהתפעלות על הרב שך "ער איז געווען א פשוטער קאפ! ניט סתם א פשוטער קאפ נאר גאר א פשוטער קאפ!!" יהיו מי שיכחישו (ובפרט מיו"ח וד"ב ואכמ"ל) ואין לי ...
על ידי גיורא בשמי שמיא
א' ספטמבר 03, 2017 12:38 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 3623
צפיות: 331570

Re: ספר המאסר הראשון - אודות מאסרו של בעל התניא - מאת יהושע מונדשיין

להודות ולהלל כתב:ספר המאסר הראשון - אודות מאסרו של בעל התניא - מאת יהושע מונדשיין
היכן ניתן להשיגו?
האם הוא קיים במאגר כלשהו?


כמדומה שראיתיו לא מכבר ב׳פלדהיים׳ מא"ש, אך יתכן ותחסוך כמה שקלים בספריית חב"ד רח׳ ישעיהו עיה"ק ת"ו
על ידי גיורא בשמי שמיא
א' אוגוסט 27, 2017 9:00 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ר' ראובן מרגליות
תגובות: 169
צפיות: 22827

Re: ר' ראובן מרגליות

אין זה מקומי ורצוני לענות סרה בהאי גברא רבה מארי דחיטי אשר רבות הנאני בדברים מחכימים ומועילים. אך אציע מה ששמתי לב השבוע, בהשוויתי בין הגהותיו (של הרר"מ) לסדר הדורות, ובין הגהות 'נחל עדן' לסה"ד. עלעלתי פה ושם ומצאתי שככל שציין הרב 'נחל עדן' חזרו ונשנו אותם מקורות בהגהותיו הוא (נדפסו באיזה ...
על ידי גיורא בשמי שמיא
ג' אוגוסט 22, 2017 1:16 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הוראותיו של ר' ישראל סלנטר ביום הכיפורים בעת המגיפה בווילנא
תגובות: 30
צפיות: 2787

Re: הוראותיו של ר' ישראל סלנטר ביום הכיפורים בעת המגיפה בווי

עוד מקור יש במאמרו של לוי גינצברג על הגרי"ס, בשם דודו רא"ל ראשקס תלמיד הגרי"ס. אגב, גם גינצברג שם משער שזה יכול להיות אחת מהסיבות של עזיבת הגרי"ס את וילנא (לקובנא). התוכל להעלות/לקשר למאמרו זה של גינצבורג. https://archive.org/stream/studentsscholars028068mbp/studentsscholars0280...
על ידי גיורא בשמי שמיא
ה' אוגוסט 17, 2017 10:29 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מי שקרא "ואהבת" מלעיל יצא ידי חובתו?
תגובות: 85
צפיות: 8513

Re: מי שקרא "ואהבת" מלעיל יצא ידי חובתו?

לסיכום: דעת התשובות והנהגות שלא יצא יד"ח
דעת הגר"י קמינצקי והגרשז"א שיצא יד"ח

ולענין לימוד זכות עי׳ שהש"ר עה"פ ודגלו עלי אהבה.
על ידי גיורא בשמי שמיא
ו' אוגוסט 11, 2017 5:21 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: תולדות הגאון בעל הדבר אברהם
תגובות: 52
צפיות: 7662

Re: תולדות הגאון בעל הדבר אברהם

מצאתי שחותנו של ירוחם יהודה ליב (ליאן) שפירא לא היה רח"ד לייבאוויץ הנ"ל, אלא מישהוא אחר, הנה מודעה מעיתון ברוקלין דיילי איגל בפטירתו של ר' חיים לאבאוויץ רב בבורו פארק - קיץ שנת תרח"צ - פרטים ביוגרפיים עליו; תלמיד ישיבת טעלז, התוגרר בארה"ק לפני הגירתו לארה"ב, היה גיסו של רח&...
על ידי גיורא בשמי שמיא
ו' אוגוסט 11, 2017 1:02 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: קדושי תרפ"ט
תגובות: 14
צפיות: 1714

Re: קדושי תרפ"ט

יונת אלם כתב:המקור היה במוסף שבת קדש ביתד נאמן לפני כעשרים שנה

יישר כחך!!
גיורא בשמי שמיא כתב:ואם יעלנו לכאן יהיה שכרו כפול
על ידי גיורא בשמי שמיא
ה' אוגוסט 10, 2017 10:31 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: קדושי תרפ"ט
תגובות: 14
צפיות: 1714

Re: קדושי תרפ"ט

מי יוכל להצביע על מקור הסיפור המרטיט מתפילת ערבית ראש השנה תר"צ
ואם יעלנו לכאן יהיה שכרו כפול
על ידי גיורא בשמי שמיא
ב' אוגוסט 07, 2017 11:20 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חפצים מתקדשים ביהדות / הסטנדער של הגריש"א זצוק"ל
תגובות: 59
צפיות: 5864

Re: חפצים מתקדשים ביהדות / הסטנדער של הגריש"א זצוק"ל

באמריקא גרים כמה מנכדיו של הח"ח, ואחד מהם ( איני זוכר את שמו ) עבר דירה במאנסי ומכר את ביתו הישן לחסיד אחד. כאשר יצא הציע את מזוזותיו עבור הדייר החדש, כמבואר בהל' מזוזה. הלה סירב לקבלם באומרו שאיננו רוצה מזוזות של מתנגדים משום שרוצה דוקא בכתב אריז"ל. כאשר הוריד הרב זאקס את המזוזות, אמר לו...
על ידי גיורא בשמי שמיא
ד' אוגוסט 02, 2017 2:39 pm
פורום: לתעלומה נקרא אור
נושא: כת"י ירושלים 4
תגובות: 5
צפיות: 1079

Re: כת"י ירושלים 4

הרב מו"ה [אברהם] אבלי הכהן הגאון הגדול המפורסם שהיה אבד"ק קאליש הנקרא בפי כל ר' אבלי חריף [והובא בשו"ת שמן רוקח סימן ל' וסימן ל"ט] נפטר בשנת תקס"ט בן ע"ב שנה והובא הסכמותו על הש"ס הנדפס בנאווי-דוואהר בשנת תקמ"ב ועל ס' "בחינת עולם" שנדפס עם פירוש &qu...
על ידי גיורא בשמי שמיא
ה' יולי 27, 2017 12:58 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי דוד דוב קרייזר זצ"ל
תגובות: 32
צפיות: 4666

Re: רבי דוד דוב קרייזר זצ"ל

חותנו של הג"ר דוד דוב קרייזר היה הרב הגאון ר' צבי הירש אדאמס זצ"ל. כיהן כרב בשצוצין, בשנות התר"פ היגר לארה"ב, וכיהן שם בכמה קהילות. ... אחד מבניו של ר' צבי הירש היה הרה"ג ר' חיים דוד אדאמס, הווא ניהו חמיו של הג"ר אריה ליב היימן שליט"א רב ביהכנ"ס הגר"א בב...
על ידי גיורא בשמי שמיא
ה' יולי 27, 2017 12:51 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי דוד דוב קרייזר זצ"ל
תגובות: 32
צפיות: 4666

Re: רבי דוד דוב קרייזר זצ"ל

נתן לה גיסה הגאון ר' דוד פוברסקי את מאסף 'התבונה' שיצא לאור בימים ההם והורה לה לקרוא ה' פתח דבר '. (למי שלא יודע כתבה הגראל"מ בעילום שם, הקריאה חובה, ולהחזיק בראש בשעת הקריאה את הרקע הנוראה שקדמה לה -הגיעו רק כמה חדשים לפני כן משנחאי.) על המאמר ההוא מטין בבי מדרשא שהגרי"ז התבטא שהוא ה'דבר...
על ידי גיורא בשמי שמיא
ה' יולי 27, 2017 12:45 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי דוד דוב קרייזר זצ"ל
תגובות: 32
צפיות: 4666

Re: רבי דוד דוב קרייזר זצ"ל

בד"ה היום נפטרה בירושלים בתו הרבנית יפה מאלין (זוו"ר) - ענבר (זוו"ש) בת צ"ו במותה. לא הניחה זש"ק. בשנת תש"ח נישאה לראש לאריות מיר הגאון ר' אריה לייב מאלין זצ"ל, ולאחר פטירתו בשנת תשכ"ב להגר"א עבנר ועברו לגור בשכונת ארזי הבירה בירושלים. תנצב"ה סיפרה כ...
על ידי גיורא בשמי שמיא
ד' יולי 26, 2017 11:45 pm
פורום: לתעלומה נקרא אור
נושא: כת"י ירושלים 4
תגובות: 5
צפיות: 1079

Re: כת"י ירושלים 4

[אברהם] אבלי מו"ה [אברהם] אבלי הגאון המפורסם האב"ד בקלויז בעיר בריסק דליטא נפטר בשנת תס"ז בהגאון האמיתי מו"ה שלמה חריף ז"ל האבד"ק סלוצק בהגאון החסיד מו"ה אלחנן ז"ל האבד"ק בוטשאטש סטראי בהגאון מו"ה זאב וואלף אבד"ק אליק חתן של רבינו מהרש"ל הר...
על ידי גיורא בשמי שמיא
ג' יולי 25, 2017 1:32 am
פורום: לתעלומה נקרא אור
נושא: כת"י ירושלים 4
תגובות: 5
צפיות: 1079

Re: כת"י ירושלים 4

הרב אביגדור יהודה הלוי הגאון הצדיק שהיה אב"ד ור"מ דק"ק בלאשקע ובק"ק קויל נפטר בשנת תרמ"ט יום א' כ"ב שבט בן נ"ח שנה בן הגאון מו"ה רפאל זאב הלוי אבד"ק זאקראטשיין אחיו של הרב מו"ה מרדכי דוב הלוי אבד"ק פייזור בניו של הג"מ אפרים זאב הלוי אבד&qu...
על ידי גיורא בשמי שמיא
ג' יולי 25, 2017 12:47 am
פורום: לתעלומה נקרא אור
נושא: כת"י ירושלים 4
תגובות: 5
צפיות: 1079

Re: כת"י ירושלים 4

הרב מו"ה אביגדור מרדכי כ"ץ הגאון אבד"ק אסטרין ובק"ק גראיעווע חבר ס' "בכורי ענבים" וס' "ענבי הגפן" וס' "ענפי תאנה" וס' "פרי הדר" וס' "קרבן תודה" [עיין בח"ב] בן הגאון המפורסם מו"ה אברהם עזרא כ"ץ אבד"ק אמדור בן ה...
על ידי גיורא בשמי שמיא
ה' יולי 20, 2017 12:44 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פרשני הירושלמי
תגובות: 22
צפיות: 2221

Re: פרשני הירושלמי

אבקש מחילתך, כעת אני מבין שכנראה תגובתך סבב על מש"כ פלגינן, ולא על מה שכתבתי אני- כאשר דמיתי, ואתך הסליחה. [אני הבנתי שתגובתך הוסב על מש"כ שלפעמים הפירושים מתעלמים מפי' הראשונים, ולדעתך היו צריכים להתעלם מן הבבלי מכל וכל כולל דברי הראשונים, ולהתמקד לדרכה של הירושלמי. וע"ז השבתי שמהקדמ...
על ידי גיורא בשמי שמיא
ג' יולי 18, 2017 3:36 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון הרב ברוך קאפלאן זצ"ל
תגובות: 8
צפיות: 988

הגאון הרב ברוך קאפלאן זצ"ל

מתלמידי חברון קמניץ (כמדומה) ומיר, היה מראשי ישיבת תורה ודעת, וביחד עם אשתו הרבנית וויכנא הקים 'בית יעקב' סמינר למורות בברוקלין היה ידוע כקנאי באש להבה (הקפיד שלא יכתבו שמו בלי האל"פים) משבחות שנאמרו עליו מפי גדולי ישראל: ר' אהרן קאטלער: הרב ברוך ניצל בדרך נס בפרעות תרפ"ט כדי להקים הבית יע...

עבור לחיפוש מתקדם