החיפוש הניב 223 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי יושב סתר
ג' יולי 17, 2018 11:00 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 287
צפיות: 11816

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

אם מי מהנוכחים בהלויה יוכל להסביר את ענין ההקפות שהקיפוהו קודם לקבורה לאחר הטהרה וכן מה ענין יושב בסתר שאמרו בכל א' מן הסיבובים וסוד הפס','ולבני הפילגשים נתן אברהם...' מדבריך ניכר שלא היית בהרבה "קבורות" אבל הנ"ל הוא מנהג ירושלים עתיק. רוב מנהגי ירושלים לא נודע טעמם [עכ"פ לפשוטי...
על ידי יושב סתר
א' יולי 15, 2018 3:55 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: פתרון הלכתי למי שלא רוחץ בתשעת הימים אפילו אם מצטער טובא
תגובות: 16
צפיות: 545

Re: פתרון הלכתי למי שלא רוחץ בתשעת הימים אפילו אם מצטער טובא

הכותרת לא נכונה. אין כאן פתרון כי אם תימה על האוסרים גם במקום צער.
אבל האמת שאין קשר כלל בין ענייני אבילות לבין יו"ט. לא דומה, לא כמעט.
על ידי יושב סתר
א' יולי 15, 2018 2:29 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון ר' אפרים קשש זצ"ל ראש ישיבת עטרת ישראל לצעירים
תגובות: 10
צפיות: 1201

Re: הגאון ר' אפרים קשש זצ"ל ראש ישיבת עטרת ישראל לצעירים

בהליכותיו דמה לטעמי לחברון של סלבודקא. אבל גיליתי שהוא למד במק"א, אמנם לאחר שהתברר לי שהוא דבק בר' מאיר הרבה שנים, נרגעתי, לא טעיתי. כשהתמנו ר"ש כץ ור"ד כהן לכהן בישיבת חברון דובר שאף הוא יתמנה עמם ואשר אחזו במו"מ מתקדם הגרב"מ אזרחי אמר שהוא לא מוותר עליו בשום אופן וע"...
על ידי יושב סתר
א' יולי 15, 2018 1:33 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 287
צפיות: 11816

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

מי שיעיין ולו מעט בספריו [כולם באוצר] יעמוד נדהם מהגיוון בחשיבה, חוץ מהכמות הבלתי נתפסת. הרי באופן טבעי אדם שהוא מו"צ או רב קהילה - שגור על לשונו בכל עת ענייני הלכה ו"מה יעשה ישראל". נדיר לראות מורה הוראה מובהק שיודע ומונח היטב בסוגיות בקדשים וכד'. ולאידך גיסא, מי שמפורסם בקבלה ו\או מ...
על ידי יושב סתר
ש' יולי 14, 2018 10:20 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 287
צפיות: 11816

Re: הגה"צ רבי שריה דבלצקי זלל"ה

אבי היה אצלו לפני שנתיים בערך וביקש את ברכתו והוסיף - אני רוצה ברכה מפה שלא דיבר לה"ר 50 שנה, הוא חייך ובירכו. כשיצא מהחדר שמע אותו צוחק בקול רם, הנכד [או אחר] שהיה אתו שאל אותו לפשר השחוק, ואז שמע את הגר"ש עונה: היה פה עכשיו יהודי שאמר שלא דברתי לה"ר 50 שנה, הוא לא יודע, זה כבר 70 שנ...
על ידי יושב סתר
ד' יולי 11, 2018 11:26 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: קבצים להורדה על רבנו אילת השחר זי"ע
תגובות: 20
צפיות: 2858

Re: קבצים להורדה על רבנו אילת השחר זי"ע

כאיל תערוג מטו"מ תשע"ח
סיקור על פועלו ברחבי העולם
על ידי יושב סתר
ה' יולי 05, 2018 12:22 am
פורום: בית המדרש
נושא: ברכה על השלם - שניצל וכיו"ב
תגובות: 13
צפיות: 533

Re: ברכה על השלם - שניצל וכיו"ב

עוגה היא לא כמו פת. עוגה היא פת הבאה בכיסנין.
בוודאי שראוי לברך לפני החיתוך.
וא"ת מנהג העולם? העולם כשאוכל תפוח עם סכין נוהג לחתוך לפני הברכה וזה ודאי דלא כפי הנכון
על ידי יושב סתר
ב' יוני 11, 2018 9:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ביטול ברוב בדינים
תגובות: 10
צפיות: 485

Re: ביטול ברוב בדינים

רעא.jpg רעק"א דן מהיכ"ת לדין רוב מפסח שא"א לבדקו שמא ניקב קרום של מוח וע"כ אמרי' רוב, נימא שיערב את הפסח עם כבשים חולין וממילא יותר לשבור עצם ולבדוק. ומסיק שא"כ יתבטל ממנו מצות אכילת קרבן פסח. מוכח שסובר שיש ביטול בכה"ג. קצת לא הבנתי קושייתו שהלא הוא עצמו מציע לבטל הפס...
על ידי יושב סתר
א' יוני 10, 2018 11:31 pm
פורום: אספקלריא
נושא: צונאמי של 'השקפה'...
תגובות: 123
צפיות: 6983

Re: צונאמי של 'השקפה'...

ועוד כתוב שם: סיפר אחד שפעם הגיע אליו ורבנו יחזקאל שאל אותו אם טוב לו בישיבה שעבר עליה. ענה לו: כן, הישיבה הקודמת לא היתה מספיק טובה. מיד ניכר על פניו שהוא מצטער וכועס והעביר את השיחה לנושא אחר. וכן שמע אותו פעם שאומר לאשתו: רייזל, שמעת אותי פעם מדבר על בני אדם? ואמרה לא. למה זה לא "השקפה"...
על ידי יושב סתר
ו' יוני 08, 2018 2:14 pm
פורום: אספקלריא
נושא: צונאמי של 'השקפה'...
תגובות: 123
צפיות: 6983

Re: צונאמי של 'השקפה'...

במאמר מערכת הכותב אמור להביא את עמדת הציבור - קרי לשקף את מה שהקוראים חושבים ולחדד דברים שממילא כך הלך הרוח, הוא לא יכול להכניס נימה אישית בדברים. י.פ. כמובן אינו האיש שיכול לתת מוסר אלא רק לשמש "שופר" לדעת הקהל. יש לציין [לשבח או לגנאי, תחליטו] באותו עיתון את חיים ולדר שבאינספור מאמרים שכ...
על ידי יושב סתר
ו' יוני 08, 2018 12:20 am
פורום: בית המדרש
נושא: הטומאה והטהרה בידי כהן - נגעים
תגובות: 7
צפיות: 290

Re: הטומאה והטהרה בידי כהן - נגעים

באמת שמזה זמן רב לא הובן לי מש"כ "וביום" שיש ימים שאינך רואה כגון חתן שנותנים לו ז' ימי המשתה, מה הביאור בזה, כמה זמן אסור להתעכב שנצרך לזה לימוד? 5 דקות? שעה? יום? בכל המצוות מצינו דין של זריזין, אולי גם "אין מעבירין" אם זה לפניו, אבל בוודאי אינו דאוריתא ומפני מה כאן צריך ל...
על ידי יושב סתר
ו' יוני 08, 2018 12:14 am
פורום: אספקלריא
נושא: צונאמי של 'השקפה'...
תגובות: 123
צפיות: 6983

Re: צונאמי של 'השקפה'...

אינני מביע דעה בנושא המדובר, (וגם אין לי דעה, ובלא"ה מה דעתי חשובה בכלל). אלא שהזדמן לי פעם מאמר שנכתב על ענינים אלו והמסתעף, אולי יהיה בזה תועלת להנידון כאן, להסכים או לחלוק, ובכל אופן ללבן ולברר. (הכותב הוא ת"ח, וראוי להיזהר בכבודו על כל פנים). חשיבות ההשקפות והדעות.PDF שיהיה לכם בהצלחה...
על ידי יושב סתר
ה' יוני 07, 2018 1:57 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: קבצים להורדה על רבנו אילת השחר זי"ע
תגובות: 20
צפיות: 2858

Re: קבצים להורדה על רבנו אילת השחר זי"ע

כאיל תערוג שלח-28 עמ'
על ידי יושב סתר
ג' יוני 05, 2018 12:05 am
פורום: אספקלריא
נושא: כנס אחוות התורה - רשמים
תגובות: 213
צפיות: 13287

Re: כנס אחוות התורה - רשמים

תגובה שקיבלתי בענין המדובר: קראתי בשום לב את הדיון הפורה ואת הדעות השונות אודות הנושא החשוב הזה שהרב לייבל מציף אותו זו לא הפעם הראשונה. אכן יש צדדים וזויות שונות כפי שהשכילו להציג, ואולי גם עוד. נקודה אחת שחוזרת ועולה כאן לאורך כל הדיון מציקה לי מאוד, אולי כבר מישהו רמז לכך לעיל. בעצם יש כאן תופעה...
על ידי יושב סתר
ד' מאי 30, 2018 11:01 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגראי"ל שטינמן זצ"ל
תגובות: 501
צפיות: 47307

Re: מרן הגראי"ל שטינמן זצ"ל

עלון הרב זילברברג האחרון, דברים על מרן מר"י סגל מקרית הרצוג.
על ידי יושב סתר
א' מאי 27, 2018 12:33 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון ר' יידל קולודצקי זללה"ה
תגובות: 535
צפיות: 54231

Re: הגאון ר' יידל קולודצקי זללה"ה

כפי הנראה טעיתי לגבי ר' שמחה קוק.
בל"נ אברר את זה שוב.
על ידי יושב סתר
ה' מאי 24, 2018 4:12 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון ר' יידל קולודצקי זללה"ה
תגובות: 535
צפיות: 54231

Re: הגאון ר' יידל קולודצקי זללה"ה

פרנקל תאומים כתב:, אבל אני נטיתי לחשוב שמדובר בטעות והוא למד כאחיו הגדולים ב'כפר הרואה'. .

טעות נוספת. הג"ר שמחה אף הוא למד בישוב. וסיים כמובן.
על ידי יושב סתר
ד' מאי 23, 2018 11:33 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: הסידור האופטימלי
תגובות: 70
צפיות: 6766

Re: הסידור האופטימלי

אולי כדאי להניח בסוף כמה עשרות עמודים של מאמרים קצרים (חצאי עמוד בערך) בענינים הנוגעים לסידור, (ליקוטים וחידושים, טעם הילכתי לאמירה פלונית, גלגולה של נוסחה אלמונית, מאמרי התעוררות שאינם ידועים, וכיו"ב). התפילה מתארכת לעיתים, והעיסוק עם דפי הסידור תמיד יהיה טוב יותר מרפרוף בעלונים. בהזדמנות זו ...
על ידי יושב סתר
ד' מאי 16, 2018 10:34 pm
פורום: עזר אחים
נושא: איך מתפטרים מצרצר נודניק???
תגובות: 14
צפיות: 1096

Re: איך מתפטרים מצרצר נודניק???

הוא במקום פתוח ומאד קשה למצוא את מיקומו, יש רעיון יותר "רחב היקף"?
על ידי יושב סתר
ד' מאי 16, 2018 10:30 pm
פורום: עזר אחים
נושא: איך מתפטרים מצרצר נודניק???
תגובות: 14
צפיות: 1096

איך מתפטרים מצרצר נודניק???

כבר כמה לילות שלא נותן מנוח
על ידי יושב סתר
ד' מאי 16, 2018 9:08 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: טבילה במקווה לשבועות
תגובות: 68
צפיות: 5253

Re: טבילה במקווה לשבועות

ברור. אבל מי מכווין במעריב לצאת יד"ח ברכות התורה? מי שמודע לפלונטר של ברכה"ת - מכוון. אני מעודי תמהתי למה לא נהוג עלמא לברך בצהרים כאשר קם, במצב כזה יש לנו את הרעק"א באופן הפוך, של לילה ואח"כ שינה, מה רע בזה? השיטות ש"היום" מחייב ברכה"ת הם מיעוט שבמיעוט מול רוב הפ...
על ידי יושב סתר
ב' מאי 14, 2018 10:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ביטול ברוב בדינים
תגובות: 10
צפיות: 485

Re: ביטול ברוב בדינים

בזבחים ל"ה הגמ' דנה בדברי ר' יהודה שכוס א' היה ממלא מדם התערובת שאם נשפך דם זה יכשירו, ומק' למה לא נימא שמתבטל ברוב דם התמצית ומתרצי' שלר"י אין דם מבטל דם, ולכאו' זריקת דם הוא "דין" בקרבן, ומה שייך לבטל את הדם אם במציאות הוא ישנו. אולי מבואר בזה שיש ביטול ברוב בכה"ג?
על ידי יושב סתר
ה' מאי 10, 2018 2:12 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: תרשים מסכם על סדר מתן תורה - לכל השיטות.
תגובות: 7
צפיות: 487

Re: תרשים מסכם על סדר מתן תורה - לכל השיטות.

חזוא.jpg
חזוא.jpg (1.27 MiB) נצפה 434 פעמים
חזוא2.jpg
חזוא2.jpg (1.57 MiB) נצפה 449 פעמים
חזוא3.jpg
חזוא3.jpg (540.76 KiB) נצפה 449 פעמים
על ידי יושב סתר
ג' מאי 08, 2018 11:00 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: קביעת חג השבועות בזמן שאין ספיה"ע מה"ת
תגובות: 28
צפיות: 1601

Re: קביעת חג השבועות בזמן שאין ספיה"ע מה"ת

ספר ראשית ביכורים לר"ב הכהן מוילנא

ראב.jpg
ראב.jpg (1.4 MiB) נצפה 627 פעמים
ראב..jpg
ראב..jpg (1.48 MiB) נצפה 627 פעמים
על ידי יושב סתר
ג' מאי 08, 2018 10:22 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: לעומת המקטרגים: מחשבות על חגיגות ל"ג בעומר
תגובות: 320
צפיות: 8238

Re: לעומת המקטרגים: מחשבות על חגיגות ל"ג בעומר

אינני מכיר את פטר ולא את חבריו. ברור לכל מי שאינו מרמה את עצמו ואת אחרים, שסיפור הגרף פוטוצקי עם המסקנה למעשה, אילו היה מסופר בשם אדמו"ר חסידי כל שהוא, היה זוכה לקיתונות של בוז, כמזוייף מתוכו ולא ראוי להתייחסות. הבאתי בצמוד לו את הפירכא הקלאסית בה היית אתה מנופף במקרה כזה, אני כחסיד יודע שמקוש...
על ידי יושב סתר
ב' אפריל 30, 2018 9:49 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: אור הרשב"י ועבודה זרה
תגובות: 20
צפיות: 1515

Re: אור הרשב"י ועבודה זרה

אינני מבין את הזעזוע הגדול, ניחא שזה כותבים על רשב"י שעליו נא' "יראה כל זכורך את פני אדון ד' - דא רשב"י" [וכמובן אינן לנו תפיסה בזה] אז מה שכותבים ההזויים זה עדיין נסלח, אבל כל מה שמצוטט ומודגש בלורד נכתב בימינו ועוד הרבה יותר על שטפנשט\קרעסטיר\דינוב\ספינקא ועוד פחותים מהם, אם יש...
על ידי יושב סתר
ב' אפריל 30, 2018 9:11 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: חידה: במה פסח שני חמור מפסח ראשון?
תגובות: 0
צפיות: 159

חידה: במה פסח שני חמור מפסח ראשון?

קידושין ל"ח תוד"ה אקרוב - בירושלמי מקשה למה לא אכלו מצה מחדש ויבא עשה דבערב תאכלו מצות וידחה לא תעשה דחדש ומתרץ דאין עשה דקודם הדבור דוחה ל"ת דאחר הדבור.
נמצא שפסח שני שהוא אחר הדיבור כן דוחה.
האמנם?
על ידי יושב סתר
ב' אפריל 23, 2018 9:22 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: ויקיפדיה חרדית
תגובות: 93
צפיות: 10036

Re: ויקיפדיה חרדית

לא קראתי את כל האשכול הזה,
האם יש מצב לקבל את הויקיפדיה החרדית בג'מבו מייל לטובת החסומים כמוני? [אני פתוח רק למייל ולאוצר]
על ידי יושב סתר
א' אפריל 22, 2018 10:35 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: ספר "ממדבר מתנה" על ספיה"ע ושבועות מהגרי"פ גולדווסר
תגובות: 0
צפיות: 260

ספר "ממדבר מתנה" על ספיה"ע ושבועות מהגרי"פ גולדווסר

ספרו הנפלא של המשגיח - ספר בסיסי לכל בן תורה על מהות עבודת הימים ובעצם על השנה כולה.
על ידי יושב סתר
א' אפריל 22, 2018 9:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כפיית גטין ודמי מזונות מופרזים
תגובות: 53
צפיות: 1498

Re: כפיית גטין ודמי מזונות מופרזים

הקונטרס בוודאי לוקה ברמה נמוכה ויש בו דברים שגובלים בלה"ר וכן בזלזול חמור בת"ח מופלגים. אלא שחלק בלתי מבוטל ממה שמופיע שם הוא באמת מזעזע ואלמלא שנחשפתי מכלי ראשון לעובדות לא הייתי מאמין. יש לי ידיד שלצערנו הוא גרוש פעמיים. דבר זה כמובן מאליו מיד נותן סטיגמה ברורה שהוא האשם היחיד במצב אליו ...
על ידי יושב סתר
ג' אפריל 10, 2018 4:14 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כל שמעשיו מרובין מחכמתו - המקור הוא בירמיה???
תגובות: 8
צפיות: 252

Re: כל שמעשיו מרובין מחכמתו - המקור הוא בירמיה???

אחרי שנים שאני מתקשה מאד בקושיא זו מצאתי יישוב נפלא בסוף ספר ממדבר מתנה של הגרי"פ גולדווסר.
הנה.
על ידי יושב סתר
ג' אפריל 10, 2018 3:50 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כל שמעשיו מרובין מחכמתו - המקור הוא בירמיה???
תגובות: 8
צפיות: 252

Re: כל שמעשיו מרובין מחכמתו - המקור הוא בירמיה???

מאד מאד דחוק. כתוב "שנאמר".
על ידי יושב סתר
ג' אפריל 10, 2018 3:42 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כל שמעשיו מרובין מחכמתו - המקור הוא בירמיה???
תגובות: 8
צפיות: 252

כל שמעשיו מרובין מחכמתו - המקור הוא בירמיה???

משנה מסכת אבות פרק ג משנה יז: הוא היה אומר כל שחכמתו מרובה ממעשיו למה הוא דומה לאילן שענפיו מרובין ושרשיו מועטין והרוח באה ועוקרתו והופכתו על פניו שנאמר (ירמיה י"ז) והיה כערער בערבה ולא יראה כי יבא טוב ושכן חררים במדבר ארץ מלחה ולא תשב אבל כל שמעשיו מרובין מחכמתו למה הוא דומה לאילן שענפיו מועטי...
על ידי יושב סתר
ה' מרץ 29, 2018 11:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: איצטבאות בבית המקדש
תגובות: 4
צפיות: 272

Re: איצטבאות בבית המקדש

מתני' סוכה מ"ב ריש פ' לולב וערבה: יו"ט ראשון של חג שחל להיות בשבת מוליכין לולביהן להר הבית והחזנין מקבלין מהן וסודרין אותן ע"ג איצטבא
על ידי יושב סתר
ה' מרץ 29, 2018 12:57 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גמרות עוז והדר החדשות
תגובות: 47
צפיות: 2300

Re: גמרות עוז והדר החדשות

הוגה ומעיין כתב:ואני לא באתי אלא להעיר על מי שבדק "בכל הדפוסים כולם", ואין ריבוי אחר ריבוי אלא למעט.

אני מיצר על המילה "כל", לא ידעתי עם מי יש לי פה עסק...
אני אין לי אלא וגשל טלמן ווילנא המחודש, אולי גם ועד הישיבות ועוד משהו ששכחתי

עבור לחיפוש מתקדם