החיפוש הניב 524 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי ישנו
ה' אפריל 18, 2019 12:59 pm
פורום: אספקלריא
נושא: סיור עם תנ"ך ביד - גלבוע ותל יזרעאל - יום שני כ"ד ניסן
תגובות: 38
צפיות: 840

Re: סיור עם תנ"ך ביד - גלבוע ותל יזרעאל - יום שני כ"ד ניסן

נדרים כב ב
אלמלא (לא) חטאו ישראל - לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וספר יהושע בלבד, שערכה של ארץ ישראל הוא
על ידי ישנו
ב' אפריל 15, 2019 12:40 am
פורום: אספקלריא
נושא: דעת החזון איש בענין הצבעה בבחירות
תגובות: 548
צפיות: 20408

Re: דעת החזון איש בענין הצבעה בבחירות

בן גוריון לא ראה אתחלתא דגאולה במדינת ישראל. הרב משולם ראטה כן ראה את זה. ורבותי ורבותיך נחלקו נחרצות על דעתו. האם יצתה בת קול להכריע ההלכה בזה? האיך נקרא לו אפיקורס? בן גוריון הוא אפיקורס מחמת שלא קבל את מרות הבורא עולם ותורתו עליו, לא משום הציונות ולא משום שהתחבר לרשעים עצם רעיון הציונות זה אפיקו...
על ידי ישנו
ב' אפריל 15, 2019 12:03 am
פורום: אספקלריא
נושא: דעת החזון איש בענין הצבעה בבחירות
תגובות: 548
צפיות: 20408

Re: דעת החזון איש בענין הצבעה בבחירות

אראל כתב:אבל מלבד זאת, הרי ברור כשמש בצהרים, שהתואר 'אפיקורסים' שכותב בספרו, לא התכוון כלל וכלל על גדולי התורה והיראה [על אף שבעקרון פירוש המדרשים חלק עליהם], כי אם על בן גוריון וחביריו,

בן גוריון היה אפיקורס בגלל פשט שהוא אמר במדרש שבכלל לא עניין אותו?
על ידי ישנו
א' אפריל 14, 2019 9:45 am
פורום: בית המדרש
נושא: למה 'מר עוקבא' גרם לאמורא 'גניבא' שהוצא להורג?
תגובות: 6
צפיות: 124

Re: למה 'מר עוקבא' גרם לאמורא 'גניבא' שהוצא להורג?

וע"ע גיטין ל"א: וס"ב. מקמי פלגאה ניקום.
על ידי ישנו
ש' אפריל 13, 2019 8:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קלב"מ בעבירת חיוב מיתה באונס
תגובות: 10
צפיות: 125

Re: קלב"מ בעבירת חיוב מיתה באונס

מפורש בשיטה כתובות ל"ו. והגרעק"א הסתפק בזה. משום דאונס כמאן דלא עביד. ולכאו' נראה פשוט שפטור, שהרי יסוד הלימוד הוא מהא דמכה בהמה לא חילקת בין שוגג למזיד לחייבו ממון וה"ה לפטרו, ומכה בהמה חייב באונס, וא"כ ה"נ י"ל מכה בהמה לא חילקת בין אונס לרצון לחייבו ממון וה"נ לפ...
על ידי ישנו
ו' אפריל 12, 2019 2:43 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: טומאה היא מציאות?
תגובות: 15
צפיות: 1143

Re: טומאה היא מציאות?

לא יודע אם הוזכר בכל המ"מ הנ"ל אבל מדברי רמ"א ביו" ד סו"ס שעב גבי כהן שישן באוהל שהמת שם, משמע שהיא מציאות, שהרי אם נאמר שישן פטור מהמצוות (או לפחות אנוס וגם בזה יש להאריך) וטומאה הינה דין, מדוע יש להעירו שיצא? ??? ואם טומאה זה מציאות למה להעיר אותו? הרי כל מה שמעירים אותו ...
על ידי ישנו
ד' אפריל 10, 2019 2:19 am
פורום: בית המדרש
נושא: לימא מתני' דלא...
תגובות: 6
צפיות: 165

Re: לימא מתני' דלא...

תוס' פסחים כ"א.
לימא מתניתין דלא כר' יהודה - אף לפי המסקנא לא אתיא כר' יהודה אלא הכי קאמר לימא מתני' דלא כר' יהודה אלא כר' מאיר ומסיק דכר' מאיר נמי לא אתי
על ידי ישנו
ה' אפריל 04, 2019 8:49 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת בבא קמא - הערות והארות
תגובות: 70
צפיות: 837

Re: מסכת בבא קמא - הערות והארות

תוס' בסנהדרין הרי דימו שחיטה לרציחה, (לחזו"א משום שבשניהם יש דין של כח גברא) ועל רציחה כת' התוס' את הסברא של מה לי מקרב הדבר אצל האש.
על ידי ישנו
ה' אפריל 04, 2019 12:08 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת בבא קמא - הערות והארות
תגובות: 70
צפיות: 837

Re: ב"ק יח א צרורות מגופו משלם או מעליה משלם

יש"כ
על ידי ישנו
ה' אפריל 04, 2019 12:07 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2071
צפיות: 129765

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

ראיתי מי שכתב; חובה על הבן שילמד וידע את כל הש"ס עד שישא אשה, כמו שמבואר בשו"ע הגר"ז הלכות ת"ת סימן א'. לא מצאתי. שולחן ערוך הרב יורה דעה הלכות תלמוד תורה פרק ג וכל מי שדעתו וכח זכרונו יפה שיוכל ללמוד ולזכור כל התורה שבעל פה כולה הרי זה(א) לא ישא אשה עד שילמוד תחלה תורה שבעל פה ...
על ידי ישנו
ד' אפריל 03, 2019 11:22 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת בבא קמא - הערות והארות
תגובות: 70
צפיות: 837

ב"ק יח א צרורות מגופו משלם או מעליה משלם

יח, א
בעי רבא: חצי נזק צרורות, מגופו משלם או מעלייה משלם? מגופו משלם, דלא אשכחן חצי נזק דמשלם מעלייה, או דלמא מעלייה משלם, דלא אשכחן כאורחיה דמשלם מגופיה

צ"ע הא איכא למ"ד צד תמות במקומה עומדת, וא"כ מצינו כי אורחיה שמשלם מגופו?
על ידי ישנו
ג' אפריל 02, 2019 5:17 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת בבא קמא - הערות והארות
תגובות: 70
צפיות: 837

Re: ב"ק יז ב - זורק כלי מראש הגג

הפסד של שווי אם לא קרה שום דבר בחפץ כפי הנראה פטור לגמרי, שהרי זו היא טענת הרמב"ן שזורק כלי מראש הגג אין מה לחייב את השני כי הכלי לא שווה, ואעפ"כ זה לא טעם לחייב את הראשון, אבל מים עכורים זה לא הפסד של שווי, אלא שהחפץ באמת אבוד מן הבעלים, [זה לא גרמי שהרי מים צלולים לדעת הרבה ראשונים זה גר...
על ידי ישנו
ג' אפריל 02, 2019 5:15 pm
פורום: אספקלריא
נושא: דעת החזון איש בענין הצבעה בבחירות
תגובות: 548
צפיות: 20408

Re: דעת החזון איש בענין הצבעה בבחירות

מיני ומינך כתב:נתפרסם היום

מעניין, היו באמת בחירות בבני ברק שהוכרעו בגורל? כפי הנראה גוגל לא שמע על זה.
על ידי ישנו
ג' אפריל 02, 2019 12:40 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת בבא קמא - הערות והארות
תגובות: 70
צפיות: 837

ב"ק מו - ב שמירה פחותה

ב"ק מו ב
דעת ר"י שמועד סגי ליה בשמירה פחותה ותם חייב בשמירה מעולה (אלא שצד תמות במקומה עומדת).
מה ההסבר בזה, איך ייתכן שמועד יהיה יותר קל מתם?
על ידי ישנו
ב' אפריל 01, 2019 5:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם דבש נחשב "מן החי"?
תגובות: 14
צפיות: 221

Re: האם דבש נחשב "מן החי"?

מסתבר שבכה"ג אין הולכים אחר לשון בנ"א, לשון בנ"א הכוונה היא (לכאו') שהפירוש הפשוט של כל אדם למילה הוא הפירוש הזה, ולכן גם הנודר מתכוון לפירוש הפשוט של המילה, אבל אם צריך לעשות סקר ואין ידיעה פשוט מה אנשים חושבים, לא יעזור לפשוט את כוונתו על ידי זה שאח"כ עשינו בירור חשאי מה אנשים ...
על ידי ישנו
ב' אפריל 01, 2019 4:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פרה אדומה בזמן הזה
תגובות: 92
צפיות: 4215

Re: פרה אדומה בזמן הזה

ואם תנסו להתווכח אם יש חובה לחפש או לא, הרי שאתם חולקים על כל גדולי ישראל בכל הדורות שלא חיפשו כלום. פשוט ישבו בחיבוק ידיים. מה הם היו אמורים לעשות, לקחת מקל נדודים וללכת לחפש אולי על פני הגלובוס יש פרה אדומה? מעניין הרדזינער רץ לחפש את התכלת ממקום למקום. (משום מה הוא נסע בגפו. כל שאר גדולי ישראל ה...
על ידי ישנו
ב' אפריל 01, 2019 3:58 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פרה אדומה בזמן הזה
תגובות: 92
צפיות: 4215

Re: פרה אדומה בזמן הזה

מקדש מלך כתב:ואם תנסו להתווכח אם יש חובה לחפש או לא, הרי שאתם חולקים על כל גדולי ישראל בכל הדורות שלא חיפשו כלום. פשוט ישבו בחיבוק ידיים.

מה הם היו אמורים לעשות, לקחת מקל נדודים וללכת לחפש אולי על פני הגלובוס יש פרה אדומה?
על ידי ישנו
ב' אפריל 01, 2019 2:58 pm
פורום: אספקלריא
נושא: דעת החזון איש בענין הצבעה בבחירות
תגובות: 548
צפיות: 20408

Re: דעת החזון איש בענין הצבעה בבחירות

אבל שם בדיוק זה הדוגמה שכולנו יודעים להיפך. שבענייני הלכה בכל הדורות כל תלמיד חכם פעל כדעתו וכסברתו ולא היו מספר מנהיגים שקבעו את ההלכה ואין חולק עליהם והדיון בפוסקים שם לגבי העושה כבית שמאי הוא במי שאינו יודע את ההלכה. אלא מה שבענייני ציבור אינו כן ואינו שייך לסוגיה ההיא. אבל אם כך מאיפה הגיע עניי...
על ידי ישנו
ב' אפריל 01, 2019 11:00 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פרה אדומה בזמן הזה
תגובות: 92
צפיות: 4215

Re: פרה אדומה בזמן הזה

דרומי כתב:אם אין לנו בית מקדש ולא אכילת קדשים - לשם מה זקוקים אנו לפרה אדומה?

כדי להיות טהורים
על ידי ישנו
ב' אפריל 01, 2019 10:17 am
פורום: אספקלריא
נושא: דעת החזון איש בענין הצבעה בבחירות
תגובות: 548
צפיות: 20408

Re: דעת החזון איש בענין הצבעה בבחירות

אבל שם בדיוק זה הדוגמה שכולנו יודעים להיפך. שבענייני הלכה בכל הדורות כל תלמיד חכם פעל כדעתו וכסברתו ולא היו מספר מנהיגים שקבעו את ההלכה ואין חולק עליהם והדיון בפוסקים שם לגבי העושה כבית שמאי הוא במי שאינו יודע את ההלכה. אלא מה שבענייני ציבור אינו כן ואינו שייך לסוגיה ההיא. אבל אם כך מאיפה הגיע עניי...
על ידי ישנו
ב' אפריל 01, 2019 10:01 am
פורום: אספקלריא
נושא: דעת החזון איש בענין הצבעה בבחירות
תגובות: 548
צפיות: 20408

Re: דעת החזון איש בענין הצבעה בבחירות

נתת דוגמה מצויינת. אם אתה דן שמצבינו היום הוא כמו מצבינו ההלכתי כלומר שאין מרא דאתרא מחייב בתחומי ההלכה. וכל אחד שואל את מי שהוא רוצה או פוסק לפי דעתו בשאלות שהוא חושב שיודע עליהם את התשובה אז למה בעניינים אלה אינו כן. ואם אתה סבור שבעניינים אלו המצב נחשב כמו שיש מרא דאתרא שכולם כפופים אליו אז למה ...
על ידי ישנו
ב' אפריל 01, 2019 8:48 am
פורום: אספקלריא
נושא: דעת החזון איש בענין הצבעה בבחירות
תגובות: 548
צפיות: 20408

Re: דעת החזון איש בענין הצבעה בבחירות

אני אף פעם לא הבנתי בהקשר הזה ובהקשרים דומים את המושג שהפך להיות מושג יסוד (כאן הפורום וכנראה אצל עוד אנשים) כל אחד יעשה כפי הוראת רבותיו. נניח לצורך הדוגמה שיש ראש ישיבה ולו תלמידים הרבה. הוא אינו הרב שך. לא בן גילו ולא נחשב מאותו סדר גודל כך שאנחנו לא מקבלים אותו כבר פלוגתא להרב שך. אבל הוא רבותי...
על ידי ישנו
ב' אפריל 01, 2019 8:38 am
פורום: אספקלריא
נושא: דעת החזון איש בענין הצבעה בבחירות
תגובות: 548
צפיות: 20408

Re: דעת החזון איש בענין הצבעה בבחירות

אני אף פעם לא הבנתי בהקשר הזה ובהקשרים דומים את המושג שהפך להיות מושג יסוד (כאן הפורום וכנראה אצל עוד אנשים) כל אחד יעשה כפי הוראת רבותיו. נניח לצורך הדוגמה שיש ראש ישיבה ולו תלמידים הרבה. הוא אינו הרב שך. לא בן גילו ולא נחשב מאותו סדר גודל כך שאנחנו לא מקבלים אותו כבר פלוגתא להרב שך. אבל הוא רבותי...
על ידי ישנו
א' מרץ 31, 2019 1:20 am
פורום: בית המדרש
נושא: עד שיתיר עצמו למיתה
תגובות: 11
צפיות: 481

Re: עד שיתיר עצמו למיתה

כאן יש בעניין זה מהגרחי"ש.
על ידי ישנו
ו' מרץ 29, 2019 12:48 am
פורום: בית המדרש
נושא: מחלוקת בהלכה למשה מסיני -מעניני דיומא
תגובות: 8
צפיות: 631

Re: מחלוקת בהלכה למשה מסיני -מעניני דיומא

רצ"ב קטע מספרי "נטע בתוכנו", העוסק בשאלה זו של קיומה של מחלוקת בהל"מ, וביאור דברי הרמב"ם. (ההקשר של הקטע הוא השאלה האם יש בידינו מדד להבחין בין דין שהתקבל בסיני לדין שנלמד על ידי חכמים. החלק הרלוונטי לשירשור מתחיל לקראת סוף העמוד הראשון בצילום.) ההסבר ברמב"ם ברור וישר ...
על ידי ישנו
ה' מרץ 28, 2019 9:21 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: משיחי שקר
תגובות: 2
צפיות: 266

Re: משיחי שקר

על ידי ישנו
ה' מרץ 28, 2019 1:07 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: על הפטרת השבוע הנדירה - עולותיכם ספו על זבחיכם, וכיצד לנהוג כשיש חתן
תגובות: 33
צפיות: 1489

Re: על הפטרת השבוע הנדירה - ביאור נורא מהרמב"ם על "אל יתהלל".

.השוחט כתב:מרן הרב שך היה מביא הרבה מהרמב"ם (דומני במורה) ביאור מכונן בפסוק זה.

דומה לזה, בפרק האחרון במורה.
על ידי ישנו
ד' מרץ 27, 2019 9:51 am
פורום: בית המדרש
נושא: שוה פרוטה מחמת הקדושין- מקודשת?
תגובות: 36
צפיות: 1047

Re: שוה פרוטה מחמת הקדושין- מקודשת?

אבל הקנה לה את זה רק עבור הקידושין, ואם לא חלים הקידושין גם אין שינוי רשות ולא קנתה ולא מתחילים הקידושין. וכנ"ל.
על ידי ישנו
ד' מרץ 27, 2019 9:50 am
פורום: אספקלריא
נושא: האם הנפטר יודע מי למד לע"נ? אחריות האשה על צניעותה
תגובות: 230
צפיות: 5811

Re: האם הנפטר יודע מי למד לע"נ? אחריות האשה על צניעותה

לא ענו כאן לשאלה איפה מצאנו כזה לפני עיוור ולמה לא חייב אדם להפקיר את ממונו כדי שלא יכשלו בו גנבים. הטענה "אין בזה באמת לפני עיוור אבל היא מרבה חטאים" בעיני היא ממש התחכמות נגד התורה. (אל תביאו דוגמאות ממי שכוונתה שיכשלו בה שזה אכן קשור ללפני עור). העלו כאן פעם התכתבות של נדב שנרב עם ר&qu...
על ידי ישנו
ג' מרץ 26, 2019 11:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שוה פרוטה מחמת הקדושין- מקודשת?
תגובות: 36
צפיות: 1047

Re: שוה פרוטה מחמת הקדושין- מקודשת?

לדוגמא: נתן כהן לאשה ישראלית תרומה שאינה שווה פרוטה אלא לכהנים, וקידש אותה. לאחר הקידושין הרי היא כבעלה הכהן ואז זה שווה לה פרוטה. מקודשת או לא? יש כאן 2 שאלות: א. מבחינת הזמן. לא שווה לפני, וכן שווה אחרי הקדושין. ב. גם אם נאמר שמספיק שווה פרוטה בזמן של אחרי הקדושין, אך כאן זה גם מחמת הקדושין. כלומ...
על ידי ישנו
ג' מרץ 26, 2019 4:40 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פירוש אקדמאי על המגילה
תגובות: 35
צפיות: 4035

Re: פירוש אקדמאי על המגילה

[ ויאמר המן למלך אחשורוש ישנו עם אחד וגו' ועשרת אלפים כיכר כסף אשקול על ידי עושי המלאכה להביא אל גנזי המלך ויאמר המלך להמן אתה נתת את הכסף מי נתן? מה נתן? הרגע המן אמר שהוא יתן את הכסף בעתיד!! לא יכול להיות שעבר כבר רבע שעה? כמו שכבר כתבתי למעלה, שפיל לסיפיה דקרא. ויאמר המלך להמן נתת את הכסף ואת הע...
על ידי ישנו
ג' מרץ 26, 2019 12:26 am
פורום: בית המדרש
נושא: כשהיחס משתנה לפי חלות הדין
תגובות: 4
צפיות: 207

Re: כשהיחס משתנה לפי חלות הדין

א. [חולין עה.] דג חי אינו מקבל טומאת אוכלין, (להלכה כדעת ב"ה), אפילו שאינו טעון שחיטה ואפשר לאוכלו כך, כי סוף סוף חי הוא, וחי אינו מקבל טומאה. דנו בגמ' באופן שהדג הזה יש בו סימני טריפה, לכאו' אם 'טריפה אינה חיה' אז צריך לדון את הדג כאילו כבר אינו חי. מסבירה הגמ' צד שני שמכיון שלא מצינו דיני שח...
על ידי ישנו
ב' מרץ 25, 2019 8:04 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת בבא קמא - הערות והארות
תגובות: 70
צפיות: 837

תוס' ב"ק מז א - עובר ירך אמו

ב"ק מז. בתוס' ב"ק מ"ז. הק' למה עובר שנמצא חי במעי טריפה מותר והרי עובר ירך אמו, והוכיחו שלעניין טריפה ל"א עובר ירך אמו כיוון שיש לו חיות עצמית. צ"ע נניח שמחיים הוא אסור כי ירך אמו, אבל אחרי שנולד הוא כבר לא ירך אמו, וא"כ הפסיק להיות טריפה, ואפי' מה שדנו הראשונים בכ&quo...
על ידי ישנו
ג' מרץ 19, 2019 2:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאילה מקטן - שואל שלא מדעת
תגובות: 11
צפיות: 1110

Re: שאילה מקטן - שואל שלא מדעת

להסוברים שנתינת רשות להשתמש אינה תלויה בדין יאוש שלא מדעת, וקטנים בני נתינת רשות נינהו, אז מה הנידון על אכילת תמרים שהשירה הרוח וכו', הרי גם אם מחילת הקטנים לא תועיל כהקנאה, עכ"פ תועיל כנתינת רשות? הרי ברגע שמצא אם ישאל אותם הם לא יסכימו כי זה שמור וירצו לעצמם, כל מה שיכול לקחת כי בזמן שהיה אב...
על ידי ישנו
ב' מרץ 18, 2019 4:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השתדלות באופן שאינו ראוי
תגובות: 234
צפיות: 3921

Re: השתדלות באופן שאינו ראוי

תוספות יום טוב מסכת אבות פרק ד משנה יא בפני הפורענות - ואין להקשות ממה שבא בפרק בתרא דיומא [דף פ"ו [כמ"ש הר"ב שם במשנה ח'] תשובה [ויוה"כ] תולה ויסורין ממרקין כי הכוונה באמרו כאן כתריס הוא מה שכיונו שם באמרם תולין שהוא שלא יפסדו ולא יאבדו האנשים לגמרי שהיסורים באים בענין שיכופר עו...
על ידי ישנו
ב' מרץ 18, 2019 4:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השתדלות באופן שאינו ראוי
תגובות: 234
צפיות: 3921

Re: השתדלות באופן שאינו ראוי

עושה חדשות כתב:
אוצר החכמה כתב:אגב מה שמביאים מדברי הרמב"ן באיוב שאין השגחה אינו נכון וכבר התווכחתי על זה עם ברזילי כאן בפורום.
אם אפשר לקבל קישור.

viewtopic.php?f=17&t=31652&p=341079&hilit=%D7%A0%D7%A2%D7%96%D7%91+%D7%9C%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%9D#p339263
על ידי ישנו
ב' מרץ 18, 2019 2:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: והתחייבנו לקבלו לתורה
תגובות: 32
צפיות: 656

Re: והתחייבנו לקבלו לתורה

היה עוזר הנוסח של הרב שיילת בתעתיק העברי והערבי (אין חינמי). נוסח הרב שילת ונניח שנודה לקראים במה שהם טוענים עלינו מובן הביטוי ממחרת השבת ועד ממחרת השבת שהוא מיום ראשון, ואז נאמר שאחד השופטים או הכהנים או המלכים הרצויים, עם דעת הסנהדרין וכל החכמים, ראה כי הכוונה של המספר ההוא אמנם היא ליתן חמישים י...
על ידי ישנו
ב' מרץ 18, 2019 7:22 am
פורום: בית המדרש
נושא: השתדלות באופן שאינו ראוי
תגובות: 234
צפיות: 3921

Re: השתדלות באופן שאינו ראוי

אך יובן כי בעונשין יש ב' אופנים. א', כי העונש מגיע לאדם בכונה מה' לענשו על חטאיו ולהטיבו באחריתו. ואופן הב', כי איש מזלו רע, וכפי מולד כוכבי השמים הוא לרוע, רק ה' מגן בעדו ומשדד מערכות השמים, וכאשר יחטא, ה' מסלק השגחתו ומניח למנהגו של עולם תחת כוכבי שמים וכסיליהם, והמה פעלו בו כפי מזלו לרעה. והבדל ...
על ידי ישנו
ב' מרץ 18, 2019 7:18 am
פורום: בית המדרש
נושא: השתדלות באופן שאינו ראוי
תגובות: 234
צפיות: 3921

Re: השתדלות באופן שאינו ראוי

אם זה עונש אז זה מנקה לו מהעונש לעוה"ב כי כבר נענש כאן, אם סתם נעזב למקרים מה שקורה לו הוא לא עונש אלא מקרה ולכן לא מנקה מעונשו. כמובן שהסתר הפנים הוא גזירה, אבל העונש הוא לא עונש משמים. אם אתה מבין שכל מה שיקרה לו מדוקדק, א"כ ניתן לו עונש משמים, מה זה משנה אם העונש ניתן לו בגלוי או בסתר?...
על ידי ישנו
ב' מרץ 18, 2019 12:09 am
פורום: בית המדרש
נושא: השתדלות באופן שאינו ראוי
תגובות: 234
צפיות: 3921

Re: השתדלות באופן שאינו ראוי

אם זה עונש אז זה מנקה לו מהעונש לעוה"ב כי כבר נענש כאן, אם סתם נעזב למקרים מה שקורה לו הוא לא עונש אלא מקרה ולכן לא מנקה מעונשו.
כמובן שהסתר הפנים הוא גזירה, אבל העונש הוא לא עונש משמים.
אם אתה מבין שכל מה שיקרה לו מדוקדק, א"כ ניתן לו עונש משמים, מה זה משנה אם העונש ניתן לו בגלוי או בסתר?

עבור לחיפוש מתקדם