מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 537 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי ישנו
ג' אוגוסט 20, 2019 2:38 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ◆ אלון בכות ◆
תגובות: 215
צפיות: 33243

Re: ◆ אלון בכות ◆

נוטר הכרמים כתב:'באו מים עד נפש' בשורת איוב מחופי תל אביב.

הרב יהושע בן פז זצ"ל, אברך יקר המתגורר בגבעת שאול.

מובטחני בו שאם לא היה נפטר בגיל כ"כ צעיר היה יוצא ת"ח מופלג.
אהוב לשמים ואהוב לבריות.
על ידי ישנו
ג' יולי 16, 2019 10:11 am
פורום: אספקלריא
נושא: המשך הכחשת תורה שבע"פ בפי בעלי פשש"מ בצירוף ו' הקדמות
תגובות: 282
צפיות: 14381

Re: קיום תורתנו הקדושה על ידי חכמי הפשט, והתקפות מרושעות כנגדם בצירוף ו' הקדמות וו' מאות התפתלויות

הגמרא מביאה לא פחות מעשר דרשות להוכיח שממחרת השבת פירושו ממחרת החג. וכל חכמי ישראל שבאו אחריהם החזיקו בדבריהם בעוז ובתעצומות. ואז באים שני אברכים צעירים, חשובים ויקרים ככל שיהיו, ואומרים שלא! פירוש ממחרת השבת, היינו ממחרת שבת בראשית. זהו חוצפה מופלגת שאין כדוגמתה . בוא נבין מה שיש פה. יש שורה של תנ...
על ידי ישנו
ג' יולי 16, 2019 8:46 am
פורום: אספקלריא
נושא: המשך הכחשת תורה שבע"פ בפי בעלי פשש"מ בצירוף ו' הקדמות
תגובות: 282
צפיות: 14381

Re: קיום תורתנו הקדושה על ידי חכמי הפשט, והתקפות מרושעות כנגדם בצירוף ו' הקדמות וו' מאות התפתלויות

הגמרא מביאה לא פחות מעשר דרשות להוכיח שממחרת השבת פירושו ממחרת החג. וכל חכמי ישראל שבאו אחריהם החזיקו בדבריהם בעוז ובתעצומות. ואז באים שני אברכים צעירים, חשובים ויקרים ככל שיהיו, ואומרים שלא! פירוש ממחרת השבת, היינו ממחרת שבת בראשית. זהו חוצפה מופלגת שאין כדוגמתה . בוא נבין מה שיש פה. יש שורה של תנ...
על ידי ישנו
ג' יולי 16, 2019 1:06 am
פורום: אספקלריא
נושא: המשך הכחשת תורה שבע"פ בפי בעלי פשש"מ בצירוף ו' הקדמות
תגובות: 282
צפיות: 14381

Re: קיום תורתנו הקדושה על ידי חכמי הפשט, והתקפות מרושעות כנגדם בצירוף ו' הקדמות וו' מאות התפתלויות

הגמרא מביאה לא פחות מעשר דרשות להוכיח שממחרת השבת פירושו ממחרת החג. וכל חכמי ישראל שבאו אחריהם החזיקו בדבריהם בעוז ובתעצומות. ואז באים שני אברכים צעירים, חשובים ויקרים ככל שיהיו, ואומרים שלא! פירוש ממחרת השבת, היינו ממחרת שבת בראשית. זהו חוצפה מופלגת שאין כדוגמתה . בוא נבין מה שיש פה. יש שורה של תנ...
על ידי ישנו
ב' יולי 15, 2019 3:52 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם ההלכה היא בהכרח פירוש הפסוקים
תגובות: 101
צפיות: 4508

Re: האם ההלכה היא בהכרח פירוש הפסוקים

גדולה מזו מצאנו, שאפשר שלצד דרשת חז״ל גם הפשט נשאר מחייב להלכה. למשל, כך כותב המש״ח גבי לפני עור ״הכותים מפרשים כמשמעו, שלא ייתן אבן לפני עיוור בדרך להפילו (רש"י חולין ג ע"א), וכן הוא האמת . ומזה אזהרה לפותח או כורה בור ברשות הרבים… והלאו כולל גם אם מכשיל חברו בדרך שהוא עיוור בדעתו, או מח...
על ידי ישנו
ג' יולי 09, 2019 2:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קידושין שלא מדעת
תגובות: 11
צפיות: 322

Re: קידושין שלא מדעת

בגיטין ע"ח. נתן לה גט והיא ישנה אינה גט עד שיאמר הא גיטך, וכת' בעה"מ שם דילפי' מקידושין שצריך לומר לה בשעת הקידושין שניתן לשם קידושין. עיי"ש.
על ידי ישנו
ג' יולי 09, 2019 2:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: להעיד שלא בפניו כדי לפסול אדם לעדות
תגובות: 3
צפיות: 125

Re: להעיד שלא בפניו כדי לפסול אדם לעדות

ש"ך חושן משפט סימן לח כתב הריב"ש סי' רס"ו [סוד"ה עוד] ומביאו ב"י [מחודש ב'], דהזמה שלא בפניהם פסולים מיהא, והביא ראיה מהרמב"ם (פ"ב) [ריש פ"כ] מהל' עדות ומרש"י פ"ב דכתובות [כ' ע"א ד"ה נהי]. ולפע"ד אין דבריו מוכרחים, דהרמב"ם מיירי ב...
על ידי ישנו
ג' יולי 09, 2019 9:52 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יהדות אתיופיה
תגובות: 355
צפיות: 19439

Re: יהדות אתיופיה

ב. יש מכתב מפורסם מר' הרצוג על הגנטיקה, שמי ששולל את הראיה שבה, אינו אלא מן המתמיהין. אבל נעזוב את המכתב ההוא לרגע, אני שואל, האם יש סמך כל שהוא מהגנטיקה שהם לא יהודים. התשובה היא כן או לא. אם לא, התוכל להסביר למה אתה בוחר להתעלם מהממצאים הגנטיים? עי' היום ויקיפדיה הידעת שהמחקרים החדשים מראים קשר ג...
על ידי ישנו
ה' מאי 02, 2019 11:36 am
פורום: בית המדרש
נושא: הידור מצוה לאחר שיצא יד"ח
תגובות: 35
צפיות: 2891

Re: הידור מצוה לאחר שיצא יד"ח

ענין מקביל, זכורני שיש בקדמונים שכתבו שאם קידש אשה ע"י שליח יחזור אח"כ ויקדשנה בעצמו משום דמצוה בו יותר מבשלוחו. ויש דבר דומה גם בדיני חליצה. והשאלה היא שאחרי הקידושין מה שייך להוסיף עוד, (וגם בלי סברת הגר"ח בעלמא, כאן זה פשיטא). היכן עסקו בזה? שוב כתב לי אחד החכמים כאן בהודעה פרטית;...
על ידי ישנו
ה' מאי 02, 2019 11:33 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת בבא קמא - הערות והארות
תגובות: 106
צפיות: 10961

Re: מסכת בבא קמא - הערות והארות

סח, א
מבואר בגמ' שגונב אחר הגנב חייב בקרן, ודעת רש"י שהחיוב הוא לגנב הראשון, וצ"ע מאי שנא ממזיק בידיים, שגזל ובא אחר ואכלו המזיק משלם לבעלים ולא לגזלן, ועוד צ"ע למאן דפטר מזיק בידיים מקרן מאי שנא מגזלן שחייב קרן?
על ידי ישנו
ד' אפריל 24, 2019 10:09 pm
פורום: אספקלריא
נושא: צער בעלי חיים
תגובות: 139
צפיות: 7506

Re: צער בעלי חיים

מלבב כתב: ואין לומר שחומר איסור רציחה הוא בגלל צלם אלוקים

מה לעשות שכך התורה אומרת? (והיא מדברת שם על ב"נ).
על ידי ישנו
ד' אפריל 24, 2019 9:30 pm
פורום: אספקלריא
נושא: צער בעלי חיים
תגובות: 139
צפיות: 7506

Re: צער בעלי חיים

לדעתי ברור שמלבב צודק. צער בעלי חיים זו מצוה שהשכל גם מחייב אותה. וממילא השאלה במקומה למה התיר ה' לאכול בע"ח, ובוודאי שהקב"ה לא יתן בידינו לעשות עוול. והתשובה לענ"ד כאשר כתבתי בתחילת האשכול. אבל לפי מה שמביא אסא כשר שזה כמו אשת יפת תואר הראשון קושיא לדוכתיה, כי וודאי שאשת יפת תואר הג...
על ידי ישנו
ג' אפריל 23, 2019 8:58 pm
פורום: אספקלריא
נושא: צער בעלי חיים
תגובות: 139
צפיות: 7506

Re: צער בעלי חיים

לא ענית מה לא מוסרי בזה. מי דיבר על נהוג או לא נהוג שאלו אותך מה לא מוסרי בזה. להרוג תינוק או מבוגר לבן או כושי גם בלי לאכול אותו זה לא מוסרי. ואתה לא ענית מה לא מוסרי בלהרוג תינוק. האם יש הגיון לחלק בין הריגת בן אדם לבעל חי, או שזה גזירת הכתוב? אם יש הגיון לחלק מה ההיגיון? אם בגלל שבעל חי הוא מפגר...
על ידי ישנו
ה' אפריל 18, 2019 12:59 pm
פורום: אספקלריא
נושא: סיור עם תנ"ך ביד - גלבוע ותל יזרעאל - יום שני כ"ד ניסן
תגובות: 49
צפיות: 5731

Re: סיור עם תנ"ך ביד - גלבוע ותל יזרעאל - יום שני כ"ד ניסן

נדרים כב ב
אלמלא (לא) חטאו ישראל - לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וספר יהושע בלבד, שערכה של ארץ ישראל הוא
על ידי ישנו
ב' אפריל 15, 2019 12:40 am
פורום: אספקלריא
נושא: דעת החזון איש בענין הצבעה בבחירות
תגובות: 657
צפיות: 42208

Re: דעת החזון איש בענין הצבעה בבחירות

בן גוריון לא ראה אתחלתא דגאולה במדינת ישראל. הרב משולם ראטה כן ראה את זה. ורבותי ורבותיך נחלקו נחרצות על דעתו. האם יצתה בת קול להכריע ההלכה בזה? האיך נקרא לו אפיקורס? בן גוריון הוא אפיקורס מחמת שלא קבל את מרות הבורא עולם ותורתו עליו, לא משום הציונות ולא משום שהתחבר לרשעים עצם רעיון הציונות זה אפיקו...
על ידי ישנו
ב' אפריל 15, 2019 12:03 am
פורום: אספקלריא
נושא: דעת החזון איש בענין הצבעה בבחירות
תגובות: 657
צפיות: 42208

Re: דעת החזון איש בענין הצבעה בבחירות

אראל כתב:אבל מלבד זאת, הרי ברור כשמש בצהרים, שהתואר 'אפיקורסים' שכותב בספרו, לא התכוון כלל וכלל על גדולי התורה והיראה [על אף שבעקרון פירוש המדרשים חלק עליהם], כי אם על בן גוריון וחביריו,

בן גוריון היה אפיקורס בגלל פשט שהוא אמר במדרש שבכלל לא עניין אותו?
על ידי ישנו
א' אפריל 14, 2019 9:45 am
פורום: בית המדרש
נושא: למה 'מר עוקבא' גרם לאמורא 'גניבא' להוצאתו להורג?
תגובות: 13
צפיות: 3064

Re: למה 'מר עוקבא' גרם לאמורא 'גניבא' שהוצא להורג?

וע"ע גיטין ל"א: וס"ב. מקמי פלגאה ניקום.
על ידי ישנו
ש' אפריל 13, 2019 8:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קלב"מ בעבירת חיוב מיתה באונס
תגובות: 10
צפיות: 325

Re: קלב"מ בעבירת חיוב מיתה באונס

מפורש בשיטה כתובות ל"ו. והגרעק"א הסתפק בזה. משום דאונס כמאן דלא עביד. ולכאו' נראה פשוט שפטור, שהרי יסוד הלימוד הוא מהא דמכה בהמה לא חילקת בין שוגג למזיד לחייבו ממון וה"ה לפטרו, ומכה בהמה חייב באונס, וא"כ ה"נ י"ל מכה בהמה לא חילקת בין אונס לרצון לחייבו ממון וה"נ לפ...
על ידי ישנו
ו' אפריל 12, 2019 2:43 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: טומאה היא מציאות?
תגובות: 15
צפיות: 1567

Re: טומאה היא מציאות?

לא יודע אם הוזכר בכל המ"מ הנ"ל אבל מדברי רמ"א ביו" ד סו"ס שעב גבי כהן שישן באוהל שהמת שם, משמע שהיא מציאות, שהרי אם נאמר שישן פטור מהמצוות (או לפחות אנוס וגם בזה יש להאריך) וטומאה הינה דין, מדוע יש להעירו שיצא? ??? ואם טומאה זה מציאות למה להעיר אותו? הרי כל מה שמעירים אותו ...
על ידי ישנו
ד' אפריל 10, 2019 2:19 am
פורום: בית המדרש
נושא: לימא מתני' דלא...
תגובות: 6
צפיות: 415

Re: לימא מתני' דלא...

תוס' פסחים כ"א.
לימא מתניתין דלא כר' יהודה - אף לפי המסקנא לא אתיא כר' יהודה אלא הכי קאמר לימא מתני' דלא כר' יהודה אלא כר' מאיר ומסיק דכר' מאיר נמי לא אתי
על ידי ישנו
ה' אפריל 04, 2019 8:49 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת בבא קמא - הערות והארות
תגובות: 106
צפיות: 10961

Re: מסכת בבא קמא - הערות והארות

תוס' בסנהדרין הרי דימו שחיטה לרציחה, (לחזו"א משום שבשניהם יש דין של כח גברא) ועל רציחה כת' התוס' את הסברא של מה לי מקרב הדבר אצל האש.
על ידי ישנו
ה' אפריל 04, 2019 12:08 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת בבא קמא - הערות והארות
תגובות: 106
צפיות: 10961

Re: ב"ק יח א צרורות מגופו משלם או מעליה משלם

יש"כ
על ידי ישנו
ה' אפריל 04, 2019 12:07 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2755
צפיות: 238485

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

ראיתי מי שכתב; חובה על הבן שילמד וידע את כל הש"ס עד שישא אשה, כמו שמבואר בשו"ע הגר"ז הלכות ת"ת סימן א'. לא מצאתי. שולחן ערוך הרב יורה דעה הלכות תלמוד תורה פרק ג וכל מי שדעתו וכח זכרונו יפה שיוכל ללמוד ולזכור כל התורה שבעל פה כולה הרי זה(א) לא ישא אשה עד שילמוד תחלה תורה שבעל פה ...
על ידי ישנו
ד' אפריל 03, 2019 11:22 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת בבא קמא - הערות והארות
תגובות: 106
צפיות: 10961

ב"ק יח א צרורות מגופו משלם או מעליה משלם

יח, א
בעי רבא: חצי נזק צרורות, מגופו משלם או מעלייה משלם? מגופו משלם, דלא אשכחן חצי נזק דמשלם מעלייה, או דלמא מעלייה משלם, דלא אשכחן כאורחיה דמשלם מגופיה

צ"ע הא איכא למ"ד צד תמות במקומה עומדת, וא"כ מצינו כי אורחיה שמשלם מגופו?
על ידי ישנו
ג' אפריל 02, 2019 5:17 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת בבא קמא - הערות והארות
תגובות: 106
צפיות: 10961

Re: ב"ק יז ב - זורק כלי מראש הגג

הפסד של שווי אם לא קרה שום דבר בחפץ כפי הנראה פטור לגמרי, שהרי זו היא טענת הרמב"ן שזורק כלי מראש הגג אין מה לחייב את השני כי הכלי לא שווה, ואעפ"כ זה לא טעם לחייב את הראשון, אבל מים עכורים זה לא הפסד של שווי, אלא שהחפץ באמת אבוד מן הבעלים, [זה לא גרמי שהרי מים צלולים לדעת הרבה ראשונים זה גר...
על ידי ישנו
ג' אפריל 02, 2019 5:15 pm
פורום: אספקלריא
נושא: דעת החזון איש בענין הצבעה בבחירות
תגובות: 657
צפיות: 42208

Re: דעת החזון איש בענין הצבעה בבחירות

מיני ומינך כתב:נתפרסם היום

מעניין, היו באמת בחירות בבני ברק שהוכרעו בגורל? כפי הנראה גוגל לא שמע על זה.
על ידי ישנו
ג' אפריל 02, 2019 12:40 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת בבא קמא - הערות והארות
תגובות: 106
צפיות: 10961

ב"ק מו - ב שמירה פחותה

ב"ק מו ב
דעת ר"י שמועד סגי ליה בשמירה פחותה ותם חייב בשמירה מעולה (אלא שצד תמות במקומה עומדת).
מה ההסבר בזה, איך ייתכן שמועד יהיה יותר קל מתם?
על ידי ישנו
ב' אפריל 01, 2019 5:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם דבש נחשב "מן החי"?
תגובות: 14
צפיות: 538

Re: האם דבש נחשב "מן החי"?

מסתבר שבכה"ג אין הולכים אחר לשון בנ"א, לשון בנ"א הכוונה היא (לכאו') שהפירוש הפשוט של כל אדם למילה הוא הפירוש הזה, ולכן גם הנודר מתכוון לפירוש הפשוט של המילה, אבל אם צריך לעשות סקר ואין ידיעה פשוט מה אנשים חושבים, לא יעזור לפשוט את כוונתו על ידי זה שאח"כ עשינו בירור חשאי מה אנשים ...
על ידי ישנו
ב' אפריל 01, 2019 4:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פרה אדומה בזמן הזה
תגובות: 94
צפיות: 7183

Re: פרה אדומה בזמן הזה

ואם תנסו להתווכח אם יש חובה לחפש או לא, הרי שאתם חולקים על כל גדולי ישראל בכל הדורות שלא חיפשו כלום. פשוט ישבו בחיבוק ידיים. מה הם היו אמורים לעשות, לקחת מקל נדודים וללכת לחפש אולי על פני הגלובוס יש פרה אדומה? מעניין הרדזינער רץ לחפש את התכלת ממקום למקום. (משום מה הוא נסע בגפו. כל שאר גדולי ישראל ה...
על ידי ישנו
ב' אפריל 01, 2019 3:58 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פרה אדומה בזמן הזה
תגובות: 94
צפיות: 7183

Re: פרה אדומה בזמן הזה

מקדש מלך כתב:ואם תנסו להתווכח אם יש חובה לחפש או לא, הרי שאתם חולקים על כל גדולי ישראל בכל הדורות שלא חיפשו כלום. פשוט ישבו בחיבוק ידיים.

מה הם היו אמורים לעשות, לקחת מקל נדודים וללכת לחפש אולי על פני הגלובוס יש פרה אדומה?
על ידי ישנו
ב' אפריל 01, 2019 2:58 pm
פורום: אספקלריא
נושא: דעת החזון איש בענין הצבעה בבחירות
תגובות: 657
צפיות: 42208

Re: דעת החזון איש בענין הצבעה בבחירות

אבל שם בדיוק זה הדוגמה שכולנו יודעים להיפך. שבענייני הלכה בכל הדורות כל תלמיד חכם פעל כדעתו וכסברתו ולא היו מספר מנהיגים שקבעו את ההלכה ואין חולק עליהם והדיון בפוסקים שם לגבי העושה כבית שמאי הוא במי שאינו יודע את ההלכה. אלא מה שבענייני ציבור אינו כן ואינו שייך לסוגיה ההיא. אבל אם כך מאיפה הגיע עניי...
על ידי ישנו
ב' אפריל 01, 2019 11:00 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פרה אדומה בזמן הזה
תגובות: 94
צפיות: 7183

Re: פרה אדומה בזמן הזה

דרומי כתב:אם אין לנו בית מקדש ולא אכילת קדשים - לשם מה זקוקים אנו לפרה אדומה?

כדי להיות טהורים
על ידי ישנו
ב' אפריל 01, 2019 10:17 am
פורום: אספקלריא
נושא: דעת החזון איש בענין הצבעה בבחירות
תגובות: 657
צפיות: 42208

Re: דעת החזון איש בענין הצבעה בבחירות

אבל שם בדיוק זה הדוגמה שכולנו יודעים להיפך. שבענייני הלכה בכל הדורות כל תלמיד חכם פעל כדעתו וכסברתו ולא היו מספר מנהיגים שקבעו את ההלכה ואין חולק עליהם והדיון בפוסקים שם לגבי העושה כבית שמאי הוא במי שאינו יודע את ההלכה. אלא מה שבענייני ציבור אינו כן ואינו שייך לסוגיה ההיא. אבל אם כך מאיפה הגיע עניי...
על ידי ישנו
ב' אפריל 01, 2019 10:01 am
פורום: אספקלריא
נושא: דעת החזון איש בענין הצבעה בבחירות
תגובות: 657
צפיות: 42208

Re: דעת החזון איש בענין הצבעה בבחירות

נתת דוגמה מצויינת. אם אתה דן שמצבינו היום הוא כמו מצבינו ההלכתי כלומר שאין מרא דאתרא מחייב בתחומי ההלכה. וכל אחד שואל את מי שהוא רוצה או פוסק לפי דעתו בשאלות שהוא חושב שיודע עליהם את התשובה אז למה בעניינים אלה אינו כן. ואם אתה סבור שבעניינים אלו המצב נחשב כמו שיש מרא דאתרא שכולם כפופים אליו אז למה ...
על ידי ישנו
ב' אפריל 01, 2019 8:48 am
פורום: אספקלריא
נושא: דעת החזון איש בענין הצבעה בבחירות
תגובות: 657
צפיות: 42208

Re: דעת החזון איש בענין הצבעה בבחירות

אני אף פעם לא הבנתי בהקשר הזה ובהקשרים דומים את המושג שהפך להיות מושג יסוד (כאן הפורום וכנראה אצל עוד אנשים) כל אחד יעשה כפי הוראת רבותיו. נניח לצורך הדוגמה שיש ראש ישיבה ולו תלמידים הרבה. הוא אינו הרב שך. לא בן גילו ולא נחשב מאותו סדר גודל כך שאנחנו לא מקבלים אותו כבר פלוגתא להרב שך. אבל הוא רבותי...
על ידי ישנו
ב' אפריל 01, 2019 8:38 am
פורום: אספקלריא
נושא: דעת החזון איש בענין הצבעה בבחירות
תגובות: 657
צפיות: 42208

Re: דעת החזון איש בענין הצבעה בבחירות

אני אף פעם לא הבנתי בהקשר הזה ובהקשרים דומים את המושג שהפך להיות מושג יסוד (כאן הפורום וכנראה אצל עוד אנשים) כל אחד יעשה כפי הוראת רבותיו. נניח לצורך הדוגמה שיש ראש ישיבה ולו תלמידים הרבה. הוא אינו הרב שך. לא בן גילו ולא נחשב מאותו סדר גודל כך שאנחנו לא מקבלים אותו כבר פלוגתא להרב שך. אבל הוא רבותי...
על ידי ישנו
א' מרץ 31, 2019 1:20 am
פורום: בית המדרש
נושא: עד שיתיר עצמו למיתה
תגובות: 11
צפיות: 771

Re: עד שיתיר עצמו למיתה

כאן יש בעניין זה מהגרחי"ש.
על ידי ישנו
ו' מרץ 29, 2019 12:48 am
פורום: בית המדרש
נושא: מחלוקת בהלכה למשה מסיני -מעניני דיומא
תגובות: 8
צפיות: 893

Re: מחלוקת בהלכה למשה מסיני -מעניני דיומא

רצ"ב קטע מספרי "נטע בתוכנו", העוסק בשאלה זו של קיומה של מחלוקת בהל"מ, וביאור דברי הרמב"ם. (ההקשר של הקטע הוא השאלה האם יש בידינו מדד להבחין בין דין שהתקבל בסיני לדין שנלמד על ידי חכמים. החלק הרלוונטי לשירשור מתחיל לקראת סוף העמוד הראשון בצילום.) ההסבר ברמב"ם ברור וישר ...
על ידי ישנו
ה' מרץ 28, 2019 9:21 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: משיחי שקר
תגובות: 2
צפיות: 439

Re: משיחי שקר

על ידי ישנו
ה' מרץ 28, 2019 1:07 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: על הפטרת השבוע הנדירה - עולותיכם ספו על זבחיכם, וכיצד לנהוג כשיש חתן
תגובות: 34
צפיות: 4012

Re: על הפטרת השבוע הנדירה - ביאור נורא מהרמב"ם על "אל יתהלל".

.השוחט כתב:מרן הרב שך היה מביא הרבה מהרמב"ם (דומני במורה) ביאור מכונן בפסוק זה.

דומה לזה, בפרק האחרון במורה.

עבור לחיפוש מתקדם