מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 544 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי ישנו
ג' ינואר 21, 2020 12:49 am
פורום: בית המדרש
נושא: מציל עצמו בממון חבירו, או בצערו ובושתו וכו'
תגובות: 9
צפיות: 1029

Re: מציל עצמו בממון חבירו, או בצערו ובושתו וכו'

על השאלה הפותחת, ראה בנין ציון סי' קעב, וז"ל בתחילת דבריו "כבר הערתי על ענין גזל במקום פקוח נפש וכתבתי שיש פלוגתת ראשונים בזה ועתה באתי לחקור עוד בענין קרוב לזה אם מותר להציל עצמו ממיתה ע"י שמבייש לחבירו". עי"ש. ועל מה שכתבתי לעיל "שאם זה באופן שאינו יכול לשלם כגון שמפ...
על ידי ישנו
ג' ינואר 21, 2020 12:47 am
פורום: בית המדרש
נושא: להכשיל בחילול שבת עבור סכנת אבר
תגובות: 42
צפיות: 510

Re: להכשיל בחילול שבת עבור סכנת אבר

על לפני עיוור דייהרג ואל יעבור לפי זכרוני נח' בזה בעה"מ ומלחמות סנהדרין ע"ד:
על ידי ישנו
א' ינואר 19, 2020 11:15 pm
פורום: אספקלריא
נושא: יענקלה הכונס- היה?
תגובות: 110
צפיות: 3752

Re: יענקלה הכונס- היה?

אני חושב שאין כפירה ואפילו פסול במצגת הזאת, מה שכן, חוסר טעם טוב. כשמדברים על סיום הש"ס, חשוב להעצים ולהאדיר את ערכו של לימוד הש"ס בשלימותו, זה ה'דבר בעתו', ולא להפליג למחוזות אחרים. ה'דבר בעתו' שיש ללמד על התורה, שהיא לא "סתם מצווה" אלא היא מהווה את הקשר של עמ"י עם הקב&quo...
על ידי ישנו
ה' ינואר 16, 2020 6:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קנין מתיר איסורים?
תגובות: 5
צפיות: 180

Re: קנין מתיר איסורים?

שבות יעקב א,פט ...דאף דמת אסור בהנאה ועורו כבשרו בין במת ישראל בין במת עכו"ם מ"מ היינו עכו"ם שאינו קנוי לך משא"כ בעכו"ם ועבד הקנוי לך קנין הגוף... (עי"ש מקור לזה מד' התוס' בב"ק) מה ההסבר לזה? לגוי יש יוחסין, לעבד אין כי הוא עם הדומה לחמור. עבד כשנקנה הופך מבן אדם ...
על ידי ישנו
א' אוקטובר 27, 2019 12:25 am
פורום: בית המדרש
נושא: אין טוענין למסית
תגובות: 4
צפיות: 736

Re: אין טוענין למסית

תוספות מסכת יבמות דף קטז עמוד א הכא חיישינן דלמא בגמלא פרחא אזל - וא"ת בפ"ק דמכות (דף ה. ושם) אמר רבא (בר אבא) אתו בי תרי ואמרו בחד בשבא בצפרא הרג פלוני את הנפש בנהרדעא ואתו בי תרי ואמרו בפניא בחד בשבא עמנו הייתם בסורא חזינן אי מצפרא לפניא מצו אזלי אין נהרגין ואי לא מצו אזלי נהרגין פשיטא מ...
על ידי ישנו
ה' אוקטובר 10, 2019 8:58 pm
פורום: אספקלריא
נושא: חידה - איפה אנו מתפללים בפירוש להצלחת אומות העולם בתפילות ר"ה
תגובות: 102
צפיות: 5325

Re: חידה - איפה אנו מתפללים בפירוש להצלחת אומות העולם בתפילות ר"ה

גם דאע"ש (רשמית) שוחטים בשביל למגר את הכפירה בעולם.
ותמהני איך הדברים המזעזעים הללו עוברים כאן בכזו שתיקה.
על ידי ישנו
ה' אוקטובר 10, 2019 12:13 pm
פורום: אספקלריא
נושא: חידה - איפה אנו מתפללים בפירוש להצלחת אומות העולם בתפילות ר"ה
תגובות: 102
צפיות: 5325

Re: חידה - איפה אנו מתפללים בפירוש להצלחת אומות העולם בתפילות ר"ה

1. הרעיון לסקול אדם שסה"כ הוציא זית מהבית שלו לרחוב בשבת נסבל בעיניך? אדם שמחלל שבת נהרג עם עדים והתראה שאומר אעפ"כ (כלומר שוטה גמור שיודע שהולכים להרוג אותו על הדלקת גפרור), וסנהדרין שהורגת אחת לשבע/ים שנה היא חובלנית. להרוג את כל הגויים משום שמסתמא עברו על ז' מצוות בני נח, זה מעשה דאע&q...
על ידי ישנו
ג' אוגוסט 20, 2019 2:38 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ◆ אלון בכות ◆
תגובות: 387
צפיות: 64507

Re: ◆ אלון בכות ◆

נוטר הכרמים כתב:'באו מים עד נפש' בשורת איוב מחופי תל אביב.

הרב יהושע בן פז זצ"ל, אברך יקר המתגורר בגבעת שאול.

מובטחני בו שאם לא היה נפטר בגיל כ"כ צעיר היה יוצא ת"ח מופלג.
אהוב לשמים ואהוב לבריות.
על ידי ישנו
ג' יולי 16, 2019 10:11 am
פורום: אספקלריא
נושא: המשך הכחשת תורה שבע"פ בפי בעלי פשש"מ בצירוף ו' הקדמות
תגובות: 282
צפיות: 18913

Re: קיום תורתנו הקדושה על ידי חכמי הפשט, והתקפות מרושעות כנגדם בצירוף ו' הקדמות וו' מאות התפתלויות

הגמרא מביאה לא פחות מעשר דרשות להוכיח שממחרת השבת פירושו ממחרת החג. וכל חכמי ישראל שבאו אחריהם החזיקו בדבריהם בעוז ובתעצומות. ואז באים שני אברכים צעירים, חשובים ויקרים ככל שיהיו, ואומרים שלא! פירוש ממחרת השבת, היינו ממחרת שבת בראשית. זהו חוצפה מופלגת שאין כדוגמתה . בוא נבין מה שיש פה. יש שורה של תנ...
על ידי ישנו
ג' יולי 16, 2019 8:46 am
פורום: אספקלריא
נושא: המשך הכחשת תורה שבע"פ בפי בעלי פשש"מ בצירוף ו' הקדמות
תגובות: 282
צפיות: 18913

Re: קיום תורתנו הקדושה על ידי חכמי הפשט, והתקפות מרושעות כנגדם בצירוף ו' הקדמות וו' מאות התפתלויות

הגמרא מביאה לא פחות מעשר דרשות להוכיח שממחרת השבת פירושו ממחרת החג. וכל חכמי ישראל שבאו אחריהם החזיקו בדבריהם בעוז ובתעצומות. ואז באים שני אברכים צעירים, חשובים ויקרים ככל שיהיו, ואומרים שלא! פירוש ממחרת השבת, היינו ממחרת שבת בראשית. זהו חוצפה מופלגת שאין כדוגמתה . בוא נבין מה שיש פה. יש שורה של תנ...
על ידי ישנו
ג' יולי 16, 2019 1:06 am
פורום: אספקלריא
נושא: המשך הכחשת תורה שבע"פ בפי בעלי פשש"מ בצירוף ו' הקדמות
תגובות: 282
צפיות: 18913

Re: קיום תורתנו הקדושה על ידי חכמי הפשט, והתקפות מרושעות כנגדם בצירוף ו' הקדמות וו' מאות התפתלויות

הגמרא מביאה לא פחות מעשר דרשות להוכיח שממחרת השבת פירושו ממחרת החג. וכל חכמי ישראל שבאו אחריהם החזיקו בדבריהם בעוז ובתעצומות. ואז באים שני אברכים צעירים, חשובים ויקרים ככל שיהיו, ואומרים שלא! פירוש ממחרת השבת, היינו ממחרת שבת בראשית. זהו חוצפה מופלגת שאין כדוגמתה . בוא נבין מה שיש פה. יש שורה של תנ...
על ידי ישנו
ב' יולי 15, 2019 3:52 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם ההלכה היא בהכרח פירוש הפסוקים
תגובות: 101
צפיות: 6246

Re: האם ההלכה היא בהכרח פירוש הפסוקים

גדולה מזו מצאנו, שאפשר שלצד דרשת חז״ל גם הפשט נשאר מחייב להלכה. למשל, כך כותב המש״ח גבי לפני עור ״הכותים מפרשים כמשמעו, שלא ייתן אבן לפני עיוור בדרך להפילו (רש"י חולין ג ע"א), וכן הוא האמת . ומזה אזהרה לפותח או כורה בור ברשות הרבים… והלאו כולל גם אם מכשיל חברו בדרך שהוא עיוור בדעתו, או מח...
על ידי ישנו
ג' יולי 09, 2019 2:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קידושין שלא מדעת
תגובות: 11
צפיות: 490

Re: קידושין שלא מדעת

בגיטין ע"ח. נתן לה גט והיא ישנה אינה גט עד שיאמר הא גיטך, וכת' בעה"מ שם דילפי' מקידושין שצריך לומר לה בשעת הקידושין שניתן לשם קידושין. עיי"ש.
על ידי ישנו
ג' יולי 09, 2019 2:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: להעיד שלא בפניו כדי לפסול אדם לעדות
תגובות: 3
צפיות: 196

Re: להעיד שלא בפניו כדי לפסול אדם לעדות

ש"ך חושן משפט סימן לח כתב הריב"ש סי' רס"ו [סוד"ה עוד] ומביאו ב"י [מחודש ב'], דהזמה שלא בפניהם פסולים מיהא, והביא ראיה מהרמב"ם (פ"ב) [ריש פ"כ] מהל' עדות ומרש"י פ"ב דכתובות [כ' ע"א ד"ה נהי]. ולפע"ד אין דבריו מוכרחים, דהרמב"ם מיירי ב...
על ידי ישנו
ג' יולי 09, 2019 9:52 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יהדות אתיופיה
תגובות: 355
צפיות: 24499

Re: יהדות אתיופיה

ב. יש מכתב מפורסם מר' הרצוג על הגנטיקה, שמי ששולל את הראיה שבה, אינו אלא מן המתמיהין. אבל נעזוב את המכתב ההוא לרגע, אני שואל, האם יש סמך כל שהוא מהגנטיקה שהם לא יהודים. התשובה היא כן או לא. אם לא, התוכל להסביר למה אתה בוחר להתעלם מהממצאים הגנטיים? עי' היום ויקיפדיה הידעת שהמחקרים החדשים מראים קשר ג...
על ידי ישנו
ה' מאי 02, 2019 11:36 am
פורום: בית המדרש
נושא: הידור מצוה לאחר שיצא יד"ח
תגובות: 36
צפיות: 3331

Re: הידור מצוה לאחר שיצא יד"ח

ענין מקביל, זכורני שיש בקדמונים שכתבו שאם קידש אשה ע"י שליח יחזור אח"כ ויקדשנה בעצמו משום דמצוה בו יותר מבשלוחו. ויש דבר דומה גם בדיני חליצה. והשאלה היא שאחרי הקידושין מה שייך להוסיף עוד, (וגם בלי סברת הגר"ח בעלמא, כאן זה פשיטא). היכן עסקו בזה? שוב כתב לי אחד החכמים כאן בהודעה פרטית;...
על ידי ישנו
ה' מאי 02, 2019 11:33 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת בבא קמא - הערות והארות
תגובות: 125
צפיות: 14807

Re: מסכת בבא קמא - הערות והארות

סח, א
מבואר בגמ' שגונב אחר הגנב חייב בקרן, ודעת רש"י שהחיוב הוא לגנב הראשון, וצ"ע מאי שנא ממזיק בידיים, שגזל ובא אחר ואכלו המזיק משלם לבעלים ולא לגזלן, ועוד צ"ע למאן דפטר מזיק בידיים מקרן מאי שנא מגזלן שחייב קרן?
על ידי ישנו
ד' אפריל 24, 2019 10:09 pm
פורום: אספקלריא
נושא: צער בעלי חיים
תגובות: 139
צפיות: 9156

Re: צער בעלי חיים

מלבב כתב: ואין לומר שחומר איסור רציחה הוא בגלל צלם אלוקים

מה לעשות שכך התורה אומרת? (והיא מדברת שם על ב"נ).
על ידי ישנו
ד' אפריל 24, 2019 9:30 pm
פורום: אספקלריא
נושא: צער בעלי חיים
תגובות: 139
צפיות: 9156

Re: צער בעלי חיים

לדעתי ברור שמלבב צודק. צער בעלי חיים זו מצוה שהשכל גם מחייב אותה. וממילא השאלה במקומה למה התיר ה' לאכול בע"ח, ובוודאי שהקב"ה לא יתן בידינו לעשות עוול. והתשובה לענ"ד כאשר כתבתי בתחילת האשכול. אבל לפי מה שמביא אסא כשר שזה כמו אשת יפת תואר הראשון קושיא לדוכתיה, כי וודאי שאשת יפת תואר הג...
על ידי ישנו
ג' אפריל 23, 2019 8:58 pm
פורום: אספקלריא
נושא: צער בעלי חיים
תגובות: 139
צפיות: 9156

Re: צער בעלי חיים

לא ענית מה לא מוסרי בזה. מי דיבר על נהוג או לא נהוג שאלו אותך מה לא מוסרי בזה. להרוג תינוק או מבוגר לבן או כושי גם בלי לאכול אותו זה לא מוסרי. ואתה לא ענית מה לא מוסרי בלהרוג תינוק. האם יש הגיון לחלק בין הריגת בן אדם לבעל חי, או שזה גזירת הכתוב? אם יש הגיון לחלק מה ההיגיון? אם בגלל שבעל חי הוא מפגר...
על ידי ישנו
ה' אפריל 18, 2019 12:59 pm
פורום: אספקלריא
נושא: סיור עם תנ"ך ביד - גלבוע ותל יזרעאל - יום שני כ"ד ניסן
תגובות: 49
צפיות: 6498

Re: סיור עם תנ"ך ביד - גלבוע ותל יזרעאל - יום שני כ"ד ניסן

נדרים כב ב
אלמלא (לא) חטאו ישראל - לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וספר יהושע בלבד, שערכה של ארץ ישראל הוא
על ידי ישנו
ב' אפריל 15, 2019 12:40 am
פורום: אספקלריא
נושא: דעת החזון איש בענין הצבעה בבחירות
תגובות: 685
צפיות: 60470

Re: דעת החזון איש בענין הצבעה בבחירות

בן גוריון לא ראה אתחלתא דגאולה במדינת ישראל. הרב משולם ראטה כן ראה את זה. ורבותי ורבותיך נחלקו נחרצות על דעתו. האם יצתה בת קול להכריע ההלכה בזה? האיך נקרא לו אפיקורס? בן גוריון הוא אפיקורס מחמת שלא קבל את מרות הבורא עולם ותורתו עליו, לא משום הציונות ולא משום שהתחבר לרשעים עצם רעיון הציונות זה אפיקו...
על ידי ישנו
ב' אפריל 15, 2019 12:03 am
פורום: אספקלריא
נושא: דעת החזון איש בענין הצבעה בבחירות
תגובות: 685
צפיות: 60470

Re: דעת החזון איש בענין הצבעה בבחירות

אראל כתב:אבל מלבד זאת, הרי ברור כשמש בצהרים, שהתואר 'אפיקורסים' שכותב בספרו, לא התכוון כלל וכלל על גדולי התורה והיראה [על אף שבעקרון פירוש המדרשים חלק עליהם], כי אם על בן גוריון וחביריו,

בן גוריון היה אפיקורס בגלל פשט שהוא אמר במדרש שבכלל לא עניין אותו?
על ידי ישנו
א' אפריל 14, 2019 9:45 am
פורום: בית המדרש
נושא: למה 'מר עוקבא' גרם לאמורא 'גניבא' להוצאתו להורג?
תגובות: 13
צפיות: 3371

Re: למה 'מר עוקבא' גרם לאמורא 'גניבא' שהוצא להורג?

וע"ע גיטין ל"א: וס"ב. מקמי פלגאה ניקום.
על ידי ישנו
ש' אפריל 13, 2019 8:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קלב"מ בעבירת חיוב מיתה באונס
תגובות: 10
צפיות: 430

Re: קלב"מ בעבירת חיוב מיתה באונס

מפורש בשיטה כתובות ל"ו. והגרעק"א הסתפק בזה. משום דאונס כמאן דלא עביד. ולכאו' נראה פשוט שפטור, שהרי יסוד הלימוד הוא מהא דמכה בהמה לא חילקת בין שוגג למזיד לחייבו ממון וה"ה לפטרו, ומכה בהמה חייב באונס, וא"כ ה"נ י"ל מכה בהמה לא חילקת בין אונס לרצון לחייבו ממון וה"נ לפ...
על ידי ישנו
ו' אפריל 12, 2019 2:43 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: טומאה היא מציאות?
תגובות: 15
צפיות: 1756

Re: טומאה היא מציאות?

לא יודע אם הוזכר בכל המ"מ הנ"ל אבל מדברי רמ"א ביו" ד סו"ס שעב גבי כהן שישן באוהל שהמת שם, משמע שהיא מציאות, שהרי אם נאמר שישן פטור מהמצוות (או לפחות אנוס וגם בזה יש להאריך) וטומאה הינה דין, מדוע יש להעירו שיצא? ??? ואם טומאה זה מציאות למה להעיר אותו? הרי כל מה שמעירים אותו ...
על ידי ישנו
ד' אפריל 10, 2019 2:19 am
פורום: בית המדרש
נושא: לימא מתני' דלא...
תגובות: 6
צפיות: 539

Re: לימא מתני' דלא...

תוס' פסחים כ"א.
לימא מתניתין דלא כר' יהודה - אף לפי המסקנא לא אתיא כר' יהודה אלא הכי קאמר לימא מתני' דלא כר' יהודה אלא כר' מאיר ומסיק דכר' מאיר נמי לא אתי
על ידי ישנו
ה' אפריל 04, 2019 8:49 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת בבא קמא - הערות והארות
תגובות: 125
צפיות: 14807

Re: מסכת בבא קמא - הערות והארות

תוס' בסנהדרין הרי דימו שחיטה לרציחה, (לחזו"א משום שבשניהם יש דין של כח גברא) ועל רציחה כת' התוס' את הסברא של מה לי מקרב הדבר אצל האש.
על ידי ישנו
ה' אפריל 04, 2019 12:08 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת בבא קמא - הערות והארות
תגובות: 125
צפיות: 14807

Re: ב"ק יח א צרורות מגופו משלם או מעליה משלם

יש"כ
על ידי ישנו
ה' אפריל 04, 2019 12:07 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3123
צפיות: 320387

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

ראיתי מי שכתב; חובה על הבן שילמד וידע את כל הש"ס עד שישא אשה, כמו שמבואר בשו"ע הגר"ז הלכות ת"ת סימן א'. לא מצאתי. שולחן ערוך הרב יורה דעה הלכות תלמוד תורה פרק ג וכל מי שדעתו וכח זכרונו יפה שיוכל ללמוד ולזכור כל התורה שבעל פה כולה הרי זה(א) לא ישא אשה עד שילמוד תחלה תורה שבעל פה ...
על ידי ישנו
ד' אפריל 03, 2019 11:22 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת בבא קמא - הערות והארות
תגובות: 125
צפיות: 14807

ב"ק יח א צרורות מגופו משלם או מעליה משלם

יח, א
בעי רבא: חצי נזק צרורות, מגופו משלם או מעלייה משלם? מגופו משלם, דלא אשכחן חצי נזק דמשלם מעלייה, או דלמא מעלייה משלם, דלא אשכחן כאורחיה דמשלם מגופיה

צ"ע הא איכא למ"ד צד תמות במקומה עומדת, וא"כ מצינו כי אורחיה שמשלם מגופו?
על ידי ישנו
ג' אפריל 02, 2019 5:17 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת בבא קמא - הערות והארות
תגובות: 125
צפיות: 14807

Re: ב"ק יז ב - זורק כלי מראש הגג

הפסד של שווי אם לא קרה שום דבר בחפץ כפי הנראה פטור לגמרי, שהרי זו היא טענת הרמב"ן שזורק כלי מראש הגג אין מה לחייב את השני כי הכלי לא שווה, ואעפ"כ זה לא טעם לחייב את הראשון, אבל מים עכורים זה לא הפסד של שווי, אלא שהחפץ באמת אבוד מן הבעלים, [זה לא גרמי שהרי מים צלולים לדעת הרבה ראשונים זה גר...
על ידי ישנו
ג' אפריל 02, 2019 5:15 pm
פורום: אספקלריא
נושא: דעת החזון איש בענין הצבעה בבחירות
תגובות: 685
צפיות: 60470

Re: דעת החזון איש בענין הצבעה בבחירות

מיני ומינך כתב:נתפרסם היום

מעניין, היו באמת בחירות בבני ברק שהוכרעו בגורל? כפי הנראה גוגל לא שמע על זה.
על ידי ישנו
ג' אפריל 02, 2019 12:40 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת בבא קמא - הערות והארות
תגובות: 125
צפיות: 14807

ב"ק מו - ב שמירה פחותה

ב"ק מו ב
דעת ר"י שמועד סגי ליה בשמירה פחותה ותם חייב בשמירה מעולה (אלא שצד תמות במקומה עומדת).
מה ההסבר בזה, איך ייתכן שמועד יהיה יותר קל מתם?
על ידי ישנו
ב' אפריל 01, 2019 5:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם דבש נחשב "מן החי"?
תגובות: 17
צפיות: 996

Re: האם דבש נחשב "מן החי"?

מסתבר שבכה"ג אין הולכים אחר לשון בנ"א, לשון בנ"א הכוונה היא (לכאו') שהפירוש הפשוט של כל אדם למילה הוא הפירוש הזה, ולכן גם הנודר מתכוון לפירוש הפשוט של המילה, אבל אם צריך לעשות סקר ואין ידיעה פשוט מה אנשים חושבים, לא יעזור לפשוט את כוונתו על ידי זה שאח"כ עשינו בירור חשאי מה אנשים ...
על ידי ישנו
ב' אפריל 01, 2019 4:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פרה אדומה בזמן הזה
תגובות: 94
צפיות: 8578

Re: פרה אדומה בזמן הזה

ואם תנסו להתווכח אם יש חובה לחפש או לא, הרי שאתם חולקים על כל גדולי ישראל בכל הדורות שלא חיפשו כלום. פשוט ישבו בחיבוק ידיים. מה הם היו אמורים לעשות, לקחת מקל נדודים וללכת לחפש אולי על פני הגלובוס יש פרה אדומה? מעניין הרדזינער רץ לחפש את התכלת ממקום למקום. (משום מה הוא נסע בגפו. כל שאר גדולי ישראל ה...
על ידי ישנו
ב' אפריל 01, 2019 3:58 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פרה אדומה בזמן הזה
תגובות: 94
צפיות: 8578

Re: פרה אדומה בזמן הזה

מקדש מלך כתב:ואם תנסו להתווכח אם יש חובה לחפש או לא, הרי שאתם חולקים על כל גדולי ישראל בכל הדורות שלא חיפשו כלום. פשוט ישבו בחיבוק ידיים.

מה הם היו אמורים לעשות, לקחת מקל נדודים וללכת לחפש אולי על פני הגלובוס יש פרה אדומה?
על ידי ישנו
ב' אפריל 01, 2019 2:58 pm
פורום: אספקלריא
נושא: דעת החזון איש בענין הצבעה בבחירות
תגובות: 685
צפיות: 60470

Re: דעת החזון איש בענין הצבעה בבחירות

אבל שם בדיוק זה הדוגמה שכולנו יודעים להיפך. שבענייני הלכה בכל הדורות כל תלמיד חכם פעל כדעתו וכסברתו ולא היו מספר מנהיגים שקבעו את ההלכה ואין חולק עליהם והדיון בפוסקים שם לגבי העושה כבית שמאי הוא במי שאינו יודע את ההלכה. אלא מה שבענייני ציבור אינו כן ואינו שייך לסוגיה ההיא. אבל אם כך מאיפה הגיע עניי...
על ידי ישנו
ב' אפריל 01, 2019 11:00 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פרה אדומה בזמן הזה
תגובות: 94
צפיות: 8578

Re: פרה אדומה בזמן הזה

דרומי כתב:אם אין לנו בית מקדש ולא אכילת קדשים - לשם מה זקוקים אנו לפרה אדומה?

כדי להיות טהורים
על ידי ישנו
ב' אפריל 01, 2019 10:17 am
פורום: אספקלריא
נושא: דעת החזון איש בענין הצבעה בבחירות
תגובות: 685
צפיות: 60470

Re: דעת החזון איש בענין הצבעה בבחירות

אבל שם בדיוק זה הדוגמה שכולנו יודעים להיפך. שבענייני הלכה בכל הדורות כל תלמיד חכם פעל כדעתו וכסברתו ולא היו מספר מנהיגים שקבעו את ההלכה ואין חולק עליהם והדיון בפוסקים שם לגבי העושה כבית שמאי הוא במי שאינו יודע את ההלכה. אלא מה שבענייני ציבור אינו כן ואינו שייך לסוגיה ההיא. אבל אם כך מאיפה הגיע עניי...

עבור לחיפוש מתקדם