החיפוש הניב 441 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי ישנו
ה' פברואר 14, 2019 3:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דבר פלא: עוף שמוליד ע"י ראיה בלבד
תגובות: 70
צפיות: 3325

Re: דבר פלא: עוף שמוליד ע"י ראיה בלבד

איך אדם יכול לקבל את דברי חכמים כאמת גדולה יותר ממה שהוא רואה, מה יכול להיות אמת "יותר גדולה" ממה שהוא רואה? הטיעון המובלע הוא שדברי חכמים הם אמת מוכרחת, ועל ראייה יש מה להסתפק, (אולי הוא מדמיין אולי לא הבין וכיוצ"ב), וכביכול האמינות של דברי חז"ל גדולה מתפיסה דרך החושים, ועל כך ...
על ידי ישנו
ה' פברואר 14, 2019 2:48 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דבר פלא: עוף שמוליד ע"י ראיה בלבד
תגובות: 70
צפיות: 3325

Re: דבר פלא: עוף שמוליד ע"י ראיה בלבד

הוא גם לא מסתפק אם הוא ראה או לא, ואומרים לו אל תהיה בטוח במה שאתה רואה יותר מן המסורת, ואם כך הוא יחזור ויטען אולי לא שמעתי טוב. חוששני שאיני מבין. אין לתלמיד שום סיבה לחשוב, לא שלא ראה טוב ולא שלא שמע טוב. הטענה עליו, לדברי הר' נ', היא שלאחר ששמע את הדברים מר"י הם אמורים להתיישב על לבו באופן...
על ידי ישנו
ה' פברואר 14, 2019 2:28 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דבר פלא: עוף שמוליד ע"י ראיה בלבד
תגובות: 70
צפיות: 3325

Re: דבר פלא: עוף שמוליד ע"י ראיה בלבד

הוא גם לא מסתפק אם הוא ראה או לא, ואומרים לו אל תהיה בטוח במה שאתה רואה יותר מן המסורת, ואם כך הוא יחזור ויטען אולי לא שמעתי טוב.
על ידי ישנו
ה' פברואר 14, 2019 2:18 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דבר פלא: עוף שמוליד ע"י ראיה בלבד
תגובות: 70
צפיות: 3325

Re: דבר פלא: עוף שמוליד ע"י ראיה בלבד

יש בטיעון הזה כשל לוגי, אם אדם לא אמור לסמוך על מראה עיניו כ"ש שהוא לא אמור לסמוך על קבלת חז"ל, שהרי מי אמר שחז"ל אמרו כך, אלא ששמע באוזניו, ולמה לסמוך על משמע אוזניו יותר ממראה עיניו?
על ידי ישנו
ב' פברואר 11, 2019 11:30 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הסופרים הצעירים / מחברי הביוגרפיות שנכחדו מהנוף
תגובות: 38
צפיות: 844

Re: הסופרים הצעירים / מחברי הביוגרפיות שנכחדו מהנוף

חרסון כתב:לא רק הסופרים. גם הספרים די ספו תמו....

כמה ביוגרפיות ראויות לשמם יצאו על גדול"י בעשור האחרון?

ר' שמואל רוזובסקי
על ידי ישנו
ב' פברואר 11, 2019 3:28 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מהי התביעה על דמי ולדות - והלא אין הולכין בממון אחר הרוב
תגובות: 25
צפיות: 472

Re: מהי התביעה על דמי ולדות - והלא אין הולכין בממון אחר הרוב

הקשה הפענח רזא [משפטים, אות כב] כיצד תובע בעל האשה את דמי הולדות, והלא דילמא הולד היה נפל, ואין עליו חיוב תשלומי דמי ולדות. ותירץ, דאזלינן בתר רוב ולדות שאינן נפלים. ויש לעיין טובא, דהלא קיי"ל בכמה דוכתי דלא אזלינן בממון בתר הרוב [ב"ק כז, ב ועוד], ואם כן כיצד תובע בעל האשה מכח רוב ולדות ש...
על ידי ישנו
א' פברואר 10, 2019 11:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הישגים או עמל
תגובות: 102
צפיות: 1782

Re: הישגים או עמל

וזהו ענין שכר העה"ב שהוא מעשי ידי האדם עצמו שאחר פרידת נפשו מהגוף הוא העולה להתעדן ולהשביע נפשו בצחצחות האורות והכחות והעולמות הקדושים שנתוספו ונתרבו ממעש' הטובים וזשרז"ל כל ישראל יש להם חלק לעוה"ב. ולא אמרו בעה"ב שמשמעו הי' שהעה"ב הוא מוכן מעת הבריאה ענין ודבר לעצמו ואם יצ...
על ידי ישנו
א' פברואר 10, 2019 1:37 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מהי התביעה על דמי ולדות - והלא אין הולכין בממון אחר הרוב
תגובות: 25
צפיות: 472

Re: מהי התביעה על דמי ולדות - והלא אין הולכין בממון אחר הרוב

הקשה הפענח רזא [משפטים, אות כב] כיצד תובע בעל האשה את דמי הולדות, והלא דילמא הולד היה נפל, ואין עליו חיוב תשלומי דמי ולדות. ותירץ, דאזלינן בתר רוב ולדות שאינן נפלים. ויש לעיין טובא, דהלא קיי"ל בכמה דוכתי דלא אזלינן בממון בתר הרוב [ב"ק כז, ב ועוד], ואם כן כיצד תובע בעל האשה מכח רוב ולדות ש...
על ידי ישנו
ד' פברואר 06, 2019 7:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 695
צפיות: 71859

Re: השוואות...

מוסר אחר מוסר, רוכל אחר רוכל, מרבה בחבילה. מרדכי מסכת בבא קמא פרק שור שנגח את הפרה רמז נה נראה בעיני אם ידוע שכבר מסר בעל הסעודה את ראובן [*לשופט] ואת נפתלי אוכל לחמו ומשרתו טרם יבא שמעון [*למסרם] לשופט ושוב בא שמעון ומסר גם הוא כעוקב אחר מנאף דשמעון פטור מידי דהוה המרבה בחבילות דבלאו איהו [נ"...
על ידי ישנו
ד' פברואר 06, 2019 2:23 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: גיטין לו: תקנות דרבנן בעניני ממון
תגובות: 3
צפיות: 119

Re: גיטין לו: תקנות דרבנן בעניני ממון

ומי איכא מידי דמדאורייתא לא משמטא שביעית ותקינו רבנן דתשמט אמר אביי שב ואל תעשה הוא רבא אמר הפקר ב"ד היה הפקר... הקשה לי חכ"א - וכי עד השתא לא שמענו תקנות דרבנן בעניני ממון, על כתובת בנין דיכרין (לדוג') ל"צ להגיע להפקר ב"ד הפקר? וזה גם בקו"ע. אי נימא דהחוב קיים ומ"מ אי...
על ידי ישנו
ד' פברואר 06, 2019 9:11 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מהי התביעה על דמי ולדות - והלא אין הולכין בממון אחר הרוב
תגובות: 25
צפיות: 472

Re: מהי התביעה על דמי ולדות - והלא אין הולכין בממון אחר הרוב

הקשה הפענח רזא [משפטים, אות כב] כיצד תובע בעל האשה את דמי הולדות, והלא דילמא הולד היה נפל, ואין עליו חיוב תשלומי דמי ולדות. ותירץ, דאזלינן בתר רוב ולדות שאינן נפלים. ויש לעיין טובא, דהלא קיי"ל בכמה דוכתי דלא אזלינן בממון בתר הרוב [ב"ק כז, ב ועוד], ואם כן כיצד תובע בעל האשה מכח רוב ולדות ש...
על ידי ישנו
ג' פברואר 05, 2019 8:52 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ב"ק יד א חצר המיוחדת לשוורים ולא לפירות
תגובות: 4
צפיות: 86

Re: ב"ק יד א חצר המיוחדת לשוורים ולא לפירות

בנמו"י שם כתוב שמיוחדת לפירות הכוונה שרגילים להניח שם פירות, ואין שוורים נכנסים לשם כדי שלא יטנפו את הפירות, נראה לכאורה בדבריו שמצד הבעלות שניהם בעלות, אבל השימושים הם לפירות, וממילא אי אפשר להכניס שוורים כי מפריע לשימוש הפירות. השאלה היא אם דבר כזה יכול להפוך את החצר לחצר הניזק, ולמה לא יאמר ...
על ידי ישנו
ג' פברואר 05, 2019 8:43 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ב"ק יד א חצר המיוחדת לשוורים ולא לפירות
תגובות: 4
צפיות: 86

Re: ב"ק יד א חצר המיוחדת לשוורים ולא לפירות

איזה הסכם יכול לחייב בעלים לא להשתמש ברשות שלו, זה קנין דברים.
על ידי ישנו
ג' פברואר 05, 2019 12:23 am
פורום: בית המדרש
נושא: זה וזה גורם מותר - בשני גורמים האסורים
תגובות: 8
צפיות: 210

Re: זה וזה גורם מותר - בשני גורמים האסורים

בביטול ברוב כך הדין, שאם מתבטל איסור חמור בקל מקבל את דיני האיסור הקל. (אע"פ שלא שייכים בו כלל, לדוגמא אם איסור תרומה בטל בטבל מותרת אכילת עראי, אע"פ שבוודאי אכילת הקבע אסורה מדין תרומה כי לעניין זה לא חל הביטול, מ"מ לעניין אכילת עראי נחשב כביטול של איסור בהיתר).
על ידי ישנו
ג' פברואר 05, 2019 12:21 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ב"ק יד א חצר המיוחדת לשוורים ולא לפירות
תגובות: 4
צפיות: 86

ב"ק יד א חצר המיוחדת לשוורים ולא לפירות

מבואר כל הסוגיא שיש חצר המיוחדת לפירות ולא לשוורים ולהיפך,
מה הכוונה אם הוא קנה את החצר למה הוא לא יכול לעשות בחצר מה שהוא רוצה.
אפשר לשייר בבעלות על החצר שתהיה ברשותו רק לעניין תשמישים מסוימים?
על ידי ישנו
ב' פברואר 04, 2019 2:30 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב העת למקרא - 'פשטות המתחדשים' גיליון שלישי
תגובות: 452
צפיות: 12906

Re: כתב העת למקרא - 'פשטות המתחדשים' גיליון שלישי

שלמה משלם כתב:עדיין לא קבלתי תשובה על עדים זוממין.

מה הבעיה בעדים זוממין?
אם באמת החיוב הוא הוצאת עין אלא שאפשר לפדות אותה בממון, א"כ ה"ה גם עדים זוממים דינם כמו שרצו להשית על המזיק, וחיובם הוצאת עין, ויכולים לפדות בממון.
על ידי ישנו
ב' פברואר 04, 2019 9:14 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ב"ק סב: - גניבת שטר אמאי יש כפל ?
תגובות: 44
צפיות: 4328

Re: ב"ק סב: - גניבת שטר אמאי יש כפל ?

דו"ק בדברי התורי"ד קידושין טו ב שאחר שבא לפרוע חובו של חברו יכול המלווה לומר לו לאו בע"ד דידי את.
על ידי ישנו
א' פברואר 03, 2019 11:56 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ב"ק סב: - גניבת שטר אמאי יש כפל ?
תגובות: 44
צפיות: 4328

Re: ב"ק סב: - גניבת שטר אמאי יש כפל ?

הראיה של הדבר"י מלוקח הרבה יותר פשוטה, שהרי סוגיא שלמה בגמ' כתובות צ"א: אם יכול הלוקח להעלות בדמים לבע"ח, ואם יש דין פורע חובו של חברו בלוקח יכול לפרוע את החוב ולסלק את הבע"ח.
על ידי ישנו
א' פברואר 03, 2019 2:45 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מהי התביעה על דמי ולדות - והלא אין הולכין בממון אחר הרוב
תגובות: 25
צפיות: 472

Re: מהי התביעה על דמי ולדות - והלא אין הולכין בממון אחר הרוב

שאלה יפה, וקדמו במשיב שלום (פייגנבוים) סי' ס"ו, ע"ש. מיהו אלולי דברי הפוסקים הי' נלענ"ד דכאן לא שייך כלל אין הולכין בממון אחר הרוב, כיון דהוי ישראל לכל מילי כדקאמר להחיותו, וכן ההורגו חייב, והוא הדין לענין שחייב במצות ולענין שליחות וקידושין הוי לי' ישראל נמי לענין ממונא, וכן להיפך בר...
על ידי ישנו
א' פברואר 03, 2019 2:16 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ב"ק סב: - גניבת שטר אמאי יש כפל ?
תגובות: 44
צפיות: 4328

Re: ב"ק סב: - גניבת שטר אמאי יש כפל ?

גונב ומזיק שטר, ומעדיף לשלם בינונית תמורת החוב ולא עידית תמורת הנזק, (כפי שהעירו לעיל), שמא בלא"ה אין דינו בעידית כי לא עדיף מעיקר החוב, ועי' או"ש חובל ומזיק פ"ז ה"י. ולגבי עדים זוממין שזממו לחייב זיבורית האם משלמים מיטב, עי' תלמיד הרשב"א ב"ק ד"ד: ב' דעות בזה. מזי...
על ידי ישנו
א' פברואר 03, 2019 12:13 am
פורום: בית המדרש
נושא: איסורים דרבנן לבני נח
תגובות: 18
צפיות: 362

Re: איסורים דרבנן לבני נח

בטל חיים לעילוי הנודע (בימיו...) ר"ח סג"ל ז"ל ישנו סימן נפלא (כמו כל הספר...) סי' כט העוסק בחיוב לשמוע בקול חכמים אם הוא מצד לא תסור או שלא תסור נותן את ההורמנא לחכמים אבל החיוב של יחיד אינו מצד הלא תסור, ודן מצד כמה מקרים: קטן, לסוברים שחינוך היא מצוה עליו אע"פ שאינו בלאוין (א&...
על ידי ישנו
א' ינואר 27, 2019 12:53 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ב"ק נג, א - שור ואדם שדחפו לבור
תגובות: 6
צפיות: 125

Re: שור ואדם שדחפו לבור

לענין כתב:ר' דוד פוברסקי (סי' נ"ז).

תודה רבה!
על איזה דף זה?
על ידי ישנו
א' ינואר 27, 2019 12:53 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ב"ק נג, א - שור ואדם שדחפו לבור
תגובות: 6
צפיות: 125

Re: שור שדחף את חברו לבור

ביקורת תהיה כתב:שור הפקר הוא שותף להיזק כמו שור איש, אלא שאין ניתן להשתלם ממנו, והרי הוא דומה לשור פסולי המוקדשין בעמוד ב.

בפשטות אחרי המיעוט שור הפקר אינו בגדר מזיק כלל.
על ידי ישנו
א' ינואר 27, 2019 12:17 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ב"ק נג, א - שור ואדם שדחפו לבור
תגובות: 6
צפיות: 125

ב"ק נג, א - שור ואדם שדחפו לבור

ב"ק נג א. לר"נ שור שדחף לבור בעל הבור חייב חצי או שלושת רבעי (תם, מועד).
מה הדין בשור הפקר שדחף לבור, האם אז משלם הכל מדין כי ליכא, או שכאשר אין שותף פשוט שמשלם הכל?
על ידי ישנו
ג' ינואר 22, 2019 3:36 pm
פורום: אספקלריא
נושא: התיאוריות והפסוקים, וכל מה שבדרך...
תגובות: 25
צפיות: 779

Re: התיאוריות והפסוקים, וכל מה שבדרך...

על גוף העניין של י"ג מידות שהתורה נדרשת צריך רק להעיר שצודק הרב א"ף, והרמב"ם כותב במפורש שהכללים ניתנו בסיני, וטעיתי בעניין זה, (וצ"ל שלמד שאין מחלוקת על הכללים, והז' י"ג ול"ב זה הרחבה של אותם כללים, ולא מחלוקת).
על ידי ישנו
ג' ינואר 22, 2019 3:30 pm
פורום: אספקלריא
נושא: התיאוריות והפסוקים, וכל מה שבדרך...
תגובות: 25
צפיות: 779

Re: התיאוריות והפסוקים, וכל מה שבדרך...

למה החלטת שזה קשור לתורה שבע"פ, הרי בל"ה יש הסוברים שהדרשות לא חידשו את ההלכה, אלא רק באו לסמוך את ההלכה הקיימת למקרא, וההלכה באה בקבלה, כך שלדעתם וודאי שהדרשות לא כ"כ משמעותיות בשביל תורה שבע"פ. והתורה שבע"פ שניתנה מסיני - לדעת הרמב"ם זה גופא הזלזול, לומר שתורה שבע&quo...
על ידי ישנו
ג' ינואר 22, 2019 3:20 pm
פורום: אספקלריא
נושא: התיאוריות והפסוקים, וכל מה שבדרך...
תגובות: 25
צפיות: 779

Re: התיאוריות והפסוקים, וכל מה שבדרך...

ובדברי הרמב"ם האריכו מכאן ואילך
על ידי ישנו
ג' ינואר 22, 2019 3:16 pm
פורום: אספקלריא
נושא: התיאוריות והפסוקים, וכל מה שבדרך...
תגובות: 25
צפיות: 779

Re: התיאוריות והפסוקים, וכל מה שבדרך...

הרמב"ם בהקדמה למשניות אומר ברור שי"ג מידות ניתנו בסיני! והרעיון הזה שאפשר לקחת דבר אחד מוקשה יותר או פחות שנמצא בראשונים ולהפוך אותו לשיטה שתשבר את כל מה שמקובל ומפורסם בכל ישראל הוא רעיון נואל, במחילה. אם יש קושיות צריך לתרץ אותם, לא להחריב איתן את העולם. במחילה מי החריב איתן את העולם, א...
על ידי ישנו
ג' ינואר 22, 2019 3:08 pm
פורום: אספקלריא
נושא: התיאוריות והפסוקים, וכל מה שבדרך...
תגובות: 25
צפיות: 779

Re: התיאוריות והפסוקים, וכל מה שבדרך...

ישנו, דברי הרמב"ם שכל מה שהוא הלמ"ס לא תיפול בו מחלוקת, כבר נשתברו עליהם קולמוסים וודאי שא"א להוציא מהם את המסקנה המשונה מן הדעת שהוצאת אתה. אם נשתברו קולמוסים זה אומר שא"א להוציא כזו מסקנה? הרמב"ם אומר ברור את דבריו, שכיוון שהמסורת היא ברורה, לא ייתכן שנשתכח שום דבר שבא בק...
על ידי ישנו
ג' ינואר 22, 2019 3:07 pm
פורום: אספקלריא
נושא: התיאוריות והפסוקים, וכל מה שבדרך...
תגובות: 25
צפיות: 779

Re: התיאוריות והפסוקים, וכל מה שבדרך...

הרב ישנו, ומה דעתך על מי שיציב כללים הגיוניים איך לדרוש מהפסוקים דרשות הלכתיות ? נניח הוא יטען שהאיזכור (או אי האיזכור) של מילה מסויימת בפסוק הראשון בפרשה, מלמד אותנו את גדר הדין. זה עובר אצלך? או שהשטח פרוץ רק בעניני אמונות ודעות? א. ומה תגיד על מי שילמד את התורה בלי כללים, וינסה להוציא מהם הלכה ל...
על ידי ישנו
ג' ינואר 22, 2019 2:59 pm
פורום: אספקלריא
נושא: התיאוריות והפסוקים, וכל מה שבדרך...
תגובות: 25
צפיות: 779

Re: התיאוריות והפסוקים, וכל מה שבדרך...

וכמובן הכל לפשוטו של מקרא... לגבי דרשות חז"ל, מאיפה ה"אין ספק" שחז"ל הבינו את ההיגיון בגזירה שווה וכלל ופרט? יתכן שזה חק שהתורה נדרשת בו ותל"מ. שמעתי ממו"ר ר' נתן רוטמן ראיה לכך, שהרי בכל דברי חז"ל אין כמעט או בכלל פירכות על לימודים מסברות. ספירת מילים בשביל מילה ...
על ידי ישנו
ג' ינואר 22, 2019 2:57 pm
פורום: אספקלריא
נושא: התיאוריות והפסוקים, וכל מה שבדרך...
תגובות: 25
צפיות: 779

Re: התיאוריות והפסוקים, וכל מה שבדרך...

על דרשות חז"ל, כמובן נח להשאיר את זה עם גזיה"כ בלי כל הגיון, ועם כללים סודיים שקיבלו חז"ל איך קוראים את הקוד של התורה, די אם נזכיר את הרמב"ם שכל דבר שיש עליו מחלוקת בהכרח לא התקבל במסורת, וא"כ דרשות חז"ל שחלקם שנויים במחלוקת בהכרח לא באו בקבלה. שיהיה ברור. אתה מפקפק בכ...
על ידי ישנו
ג' ינואר 22, 2019 2:42 pm
פורום: אספקלריא
נושא: התיאוריות והפסוקים, וכל מה שבדרך...
תגובות: 25
צפיות: 779

Re: התיאוריות והפסוקים, וכל מה שבדרך...

וכמובן הכל לפשוטו של מקרא... לגבי דרשות חז"ל, מאיפה ה"אין ספק" שחז"ל הבינו את ההיגיון בגזירה שווה וכלל ופרט? יתכן שזה חק שהתורה נדרשת בו ותל"מ. שמעתי ממו"ר ר' נתן רוטמן ראיה לכך, שהרי בכל דברי חז"ל אין כמעט או בכלל פירכות על לימודים מסברות. ספירת מילים בשביל מילה ...
על ידי ישנו
ג' ינואר 22, 2019 2:16 pm
פורום: אספקלריא
נושא: התיאוריות והפסוקים, וכל מה שבדרך...
תגובות: 25
צפיות: 779

Re: התיאוריות והפסוקים, וכל מה שבדרך...

הרב פלוריש. אני משתומם על טענתך. האם לא פשוט לך שאם היה בא היום מישהו וממציא לדרוש את התורה בכלל ופרט וכלל היינו משליכים את דבריו מן החלון. כי היום אנחנו לא מבינים את זה בהגיון, אבל ברור שחז"ל הבינו את זה. ולכן אם מישהו אומר כללים הגיוניים, מה הבעיה? צריך רק לבדוק שזה באמת הגיוני ולא סתם דרוש....
על ידי ישנו
ג' ינואר 22, 2019 2:14 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: 'מחומרי ב"ש ומחומרי ב"ה' – כסיל!...
תגובות: 20
צפיות: 1315

Re: 'מחומרי ב"ש ומחומרי ב"ה' – כסיל!...

רמב"ן חולין מג ב הא דתניא הרוצה לעשות כב"ש כקוליהון וכחומריהון עושה או כב"ה כקוליהון וכחומריהון. קשה לי והא קיי"ל דאחד מטמא ואחד מטהר אחד מתיר ואחד אוסר אם היה אחד מהם גדול בחכמה ובמנין הלך אחריו ואם לאו בשל תורה הלך אחר המחמיר בשל סופרים הלך אחר המיקל כדאיתא בפ"ק דע"ז ...
על ידי ישנו
ב' ינואר 21, 2019 7:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: זכות כהנים בקרבן
תגובות: 8
צפיות: 179

Re: זכות כהנים בקרבן

הרי לך לשון התוספות: 'וּמֵחַיִּים מִי אָמַר' - בְּמַתְּנוֹת כְּהֻנָּה, בַּחֵלֶק שֶׁיֵּשׁ לַכֹּהֲנִים בִּשְׁלָמִים , מִדְּלָא קָאָמַר מַתְּנוֹת כְּהֻנָּה שָׁאנֵי, אֶלָּא קָאָמַר מִשּׁוּם דִּלְאַחַר שְׁחִיטָה מִשֻּׁלְחַן גָּבוֹהַּ זָכוּ, מַשְׁמַע אֲבָל מֵחַיִּים הָוֵי מָמוֹן בְּעָלִים אַף עַל גַּב דְ...
על ידי ישנו
ב' ינואר 21, 2019 2:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: זכות כהנים בקרבן
תגובות: 8
צפיות: 179

Re: זכות כהנים בקרבן

הנידון שם הוא בכהן שקידש אשה האם היא מקודשת, השאלה היא למה שיהיה שייך לכהן המסוים. הנדון שם הוא אם מתנות הכהונה, דהיינו החזה והשוק, הן ממונו של בעל הקרבן מחיים אם לאו, ולא אם הם ממונו של כהן. לפי תוס' הנידון הוא על הכהן, וכך הם מפרשים את שאלת הגמ' ומחיים מי אמר, שבהו"א הבינה הגמ' שמחיים זה ממו...
על ידי ישנו
ב' ינואר 21, 2019 9:12 am
פורום: בית המדרש
נושא: זכות כהנים בקרבן
תגובות: 8
צפיות: 179

Re: זכות כהנים בקרבן

הנידון שם הוא בכהן שקידש אשה האם היא מקודשת, השאלה היא למה שיהיה שייך לכהן המסוים. (ואחר שחיטה מדובר שהכהן כבר קיבל חלק לאכילה, ולכן יש נידון אם יכול לקדש, אבל קודם לכן מי נתן לו את זה).
על ידי ישנו
ב' ינואר 21, 2019 12:39 am
פורום: בית המדרש
נושא: זכות כהנים בקרבן
תגובות: 8
צפיות: 179

זכות כהנים בקרבן

בסוגיא בבא קמא יב ב מבואר לדעת הרבה ראשונים שיש לכהן זכות בקרבן מחיים, ולהו"א בגמ' נח' אם זה ממון בעלים או לא. יש הסבר איזה זכות יש לכהן בקרבן מחיים? וצריך גם להסביר על איזה כהן מדובר שיש לו זכות ממונית בקרבן, ובשלמא אחר שחיטה קיבל חלק, אבל קודם לכן למי זה שייך? (מלבד בבכור, והסוגיא לא מדברת רק...
על ידי ישנו
א' ינואר 20, 2019 11:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קדושת בכור
תגובות: 0
צפיות: 80

קדושת בכור

הגרי"ז ריש הלכות בכורות כת' שבכור הוא בעצם מתנות כהונה, ורק דין ההקרבה מפקיע מהכהן את הבכור, ולכן בכור בזמן הזה נחשב ממון בעלים, אע"פ שבחפצא אין הבדל בין זמן הזה לזמן הבית, דמ"מ כל שבפועל אין הקרבה נשאר הדין העיקרי שהבכור הוא ממון הכהן. השאלה היא לפי הגרי"ז האם כל דבר שבפועל מונע...

עבור לחיפוש מתקדם