מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 73 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי משה1
ג' נובמבר 17, 2020 12:16 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ותלך לדרוש את ה'
תגובות: 25
צפיות: 1061

Re: ותלך לדרוש את ה'

בחומש בראשית פרק כה פסוק כב ויתרוצצו הבנים בקרבה ותאמר אם כן למה זה אנכי ותלך לדרוש את ה' ופירש"י לבית מדרשו של שם ותימה בעיני מדוע לא הלכה לחמיה אברהם אבינו, או לבעלה יצחק אבינו? זו שאלת הראשונים ראה בתוספות על התורה (מושב זקנים): וא"ת למה לא הלכה למדרשו של אברהם. וי"ל שלא לצער את א...
על ידי משה1
א' יולי 26, 2020 12:14 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: אפושי פלוגתא לא מפשינן
תגובות: 23
צפיות: 1828

Re: אפושי פלוגתא לא מפשינן

דברי הגריח"ס שליט"א בספר שם בצלאל: קיימא לן דאפושי פלוגתא לא מפישינן, ואחד מעיקרי כללי ההוראה המסורים בידנו מכל גדולי הדורות נ"ע הוא שאין להרבות במחלוקות, ואדרבה יש לעשות שלום ולהשוות הדעות, וזו לשון הגאון המובהק רבי אברהם הלוי ז"ל בשו"ת גינת ורדים (כלל ב' ר"ס י"ג ...
על ידי משה1
ב' ינואר 20, 2020 1:05 am
פורום: בית המדרש
נושא: נרות שבת דולקים יותר זמן מביום חול!
תגובות: 14
צפיות: 1726

Re: נרות שבת דולקים יותר זמן מביום חול!

יפה,
וראה במדרש בראשית רבה [פרשה יא סי' ב] ר' אלעזר אומר ברכו בנר, ובי היה המעשה פעם אחת הדלקתי את הנר בלילי שבת ובאתי ומצאתי אותו במוצאי שבת דלוק ולא חסר כלום, ברכו באור פניו של אדם קדשו באור פניו של אדם לא דומה אור פניו של אדם כל ימות השבת כמו שהוא דומה בשבת.
על ידי משה1
א' דצמבר 29, 2019 8:17 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3131
צפיות: 549909

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

עושה חדשות כתב:מי "אומרים" כזה דבר?

באר היטב סימן תקפט.png


ראה מגן אברהם שם סק"ב, ובספר נפש חיה (מרגליות) שם. [שמעתי מהגריח"ס שליט"א]
על ידי משה1
א' דצמבר 22, 2019 4:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הפסק טהרה בבין השמשות
תגובות: 84
צפיות: 7512

Re: הפסק טהרה בבין השמשות

בטהרת הבית (ח"ב עמ' רסה-רעד) כתב מס"ס להכשיר הפס"ט תוך 13.5 דקות מהשקיעה: א. שמא פסקה מלראות קודם בין השמשות ב. ושמא ביה"ש יום הוא. ג. ושמא הלכה בזמן השקיעה כרבנו תם. ד. ושמא הלכה כרבי יוסי שביה"ש שלו מתחיל אחר סיום ביה"ש של רבי יהודה. ה. ושמא אינה זבה אלא נדה. כמה פוס...
על ידי משה1
ג' דצמבר 17, 2019 11:03 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: וַיִּקַּ֫ח מִן־הַבָּ֧א בְיָד֪וֹ מִנְחָ֖ה
תגובות: 5
צפיות: 811

Re: וַיִּקַּ֫ח מִן־הַבָּ֧א בְיָד֪וֹ מִנְחָ֖ה

בנותן ענין יש להביא דברי הרש"ש בכורות נח: גמרא ת"ר כל אשר יעבור תחת פרט לטרפה שאינה עוברת. עפרש"י. והתוס' בחולין (קלו ב) תמהו בדרשה זו דא"כ אפילו מן הארכובה ולמטה נמי. ולי יש דקדוק עצום הא דנקיט לדרשה זו תיבת תחת הכא, דהלא עיקר הדרשה הוא מיעבור. אשר ע"כ נלע"ד לפרש עפ&qu...
על ידי משה1
ד' יולי 24, 2019 12:27 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: יחסם של בני ישמעאל ליהודים קודם הציונות
תגובות: 66
צפיות: 10044

Re: יחסם של בני ישמעאל ליהודים קודם הציונות

אור החיים ויקרא ו ב: ואומרו ואש המזבח תוקד בו - יודיע הכתוב כי באור בוקר תעשן אף ה' ואש מפיו תאכל על אשר עינונו בני עולה ויסרונו ביסורי נקמה ובפרט בני המערב הפנימי אין לך כוס מר שלא הטעימו תמיד, והוא אומרו אש המזבח שרמזנו בו בחינת היסורים מהאומות, ולא ריחם לבם לאשר הכה ה' זה ימים והשפיל גאון יעקב, ו...
על ידי משה1
ג' אפריל 02, 2019 11:52 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3131
צפיות: 549909

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

המקור שבאיבר שאדם חוטא, צריך לתקן אותו איבר. [יש להוכיח כן מתוס' מו"ק יז רע"א]. וכידוע שכך מורה ובא מרן הגרח"ק שליט"א, האם נכתב בזה מקורו וטעמו? כלומר מצינו כן כבר בדור שלפנינו? היכן? שערי תשובה א טו: הלב והעינים שני סרסורי החטא. וכן כתוב (במדבר טו, לט): ולא תתורו אחרי לבבכם ואחר...
על ידי משה1
ג' ינואר 01, 2019 7:23 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 1572
צפיות: 219161

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

טוב וחסד כתב:הרמ"ק בספרו "פרדס רימונים" מזכיר דברים בשם "ספר המדבר על פי מגיד" (שער השמות, פרק ב). בשונה מהמגיד של מרן הב"י הידוע - כאן לא נודע מה טיבו של מגיד זה, או שכן?


ויש להוסיף שגם שם בפרדס רימונים שער כ"א פ"ה כותב בספר מדבר על פי מגיד אמר שנקודו וכו', ואכמ"ל.
על ידי משה1
א' דצמבר 30, 2018 4:18 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מקור שהילדים שחקו מפרעה בליל י"ד ניסן במצרים?
תגובות: 19
צפיות: 5041

Re: מקור שהילדים שחקו מפרעה בליל י"ד ניסן במצרים?

קריינא דאיגרתא כתב:או כלך לדרך זו.
או כלך לדרך זו http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.asp ... t=&pgnum=3
וצע"ג
על ידי משה1
ה' דצמבר 13, 2018 11:59 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ריב"ן אחיו של ראב"ן?
תגובות: 4
צפיות: 1473

Re: ריב"ן אחיו של ראב"ן?

במהרש"ל מכות יט: ריב"ן - הוא חתנו של רש"י והוא אחיו של ראב"ן שיסד ספר צפנת פענח" ותמוה מאד, שהרי ריב"ן מפרובנס וראב"ן מאשכנז, וכן הפרש הגילאים הוא כ-30 שנה. וצ"ע. יחוו נא חכמי הפורום דעתם. ראיתי היום בספר כרם יעקב להגריח"ס שליט"א [סי' יא עמ' קה] שהר...
על ידי משה1
ג' דצמבר 04, 2018 2:28 pm
פורום: חנוכה
נושא: נצחיות ימי החנוכה
תגובות: 9
צפיות: 1621

Re: נצחיות ימי החנוכה

על ידי משה1
ה' נובמבר 29, 2018 2:30 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם מצינו תנאים ואמוראים שהיו להם שתי נשים כאחת
תגובות: 17
צפיות: 2662

האם מצינו תנאים ואמוראים שהיו להם שתי נשים כאחת

נחוץ לי לדעת אם מצאנו בש"ס או בשאר ספרי חז"ל, תנאים ואמוראים שהיו להם שתי נשים כאחת . (לא שמתה אשתו ונשא אחרת, וכיו"ב כאשר גירש לאשתו ראשונה).

תודה למשיבים.
על ידי משה1
א' נובמבר 25, 2018 7:40 pm
פורום: חנוכה
נושא: מקום הדלקה אצל הספרדים
תגובות: 14
צפיות: 5215

Re: מקום הדלקה אצל הספרדים

שים-שלום כתב:על דעת רבנו האר"י בזה יעויין בספר אור ההלכה בשם הגר"ש דבליצקי זצ"ל


חפשתי באוצר ולא מצאתי ספר זה

אולי יואיל חכ"א בטובו להעלות דבריו הנעימים כמנהגו ותודה מראש.
על ידי משה1
א' נובמבר 25, 2018 1:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: למה יוחנן כהן גדול לא שמע בת קול: אין לך חלק לעולם הבא?!!
תגובות: 26
צפיות: 4646

Re: למה רבי יוחנן כהן גדול לא שמע בת קול: אין לך חלק לעולם הבא?!!

אבני גזית במחכ"ת מה קרה לך? כך כותבים ומעירים, למה לא פתחת הספר הנ"ל, בודאי כתבת מתוך זכרון ושגית, והא ראיה כי שם הדברים בשם החוזה מלובלין ולא רבי זושא. זכותם יגן עלינו. ואלה דברי האגרא דפרקא שם: אמר כבוד אדמ"ו הרב הקדוש מו"ה יעקב יצחק זצוק"ל. משארז"ל [חגיגה טו.] באלישע...
על ידי משה1
ו' נובמבר 16, 2018 11:03 am
פורום: בית המדרש
נושא: שיטת הפסיקה של עדות המזרח
תגובות: 421
צפיות: 53889

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

שו"ת יביע אומר ח"ז או"ח סימן "ט אות א' כתב תוכחה לחכם אחד: מנהג ישראל תורה הוא והרי אפילו מנהג תמוה וזר עלינו לעשות כל טצדקי ללמד זכות על מה סמכו שנהגו כן, וכמ"ש בשו"ת מהר"ם פדואה (סימן עח), ושכן עשו כל קדמונינו כשמצאו איזה מנהג תמוה וכו'. והביאו הגר"ח פלאג'י ...
על ידי משה1
ב' נובמבר 12, 2018 6:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שיטת הפסיקה של עדות המזרח
תגובות: 421
צפיות: 53889

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

כעת שאלתי ידיד ספרדי הבקי בכתבי הגרע"י ובית מדרשו, והעירני שהיה על זה מו"מ ארוך מאד לגבי האריות, ויש ע"ז תשובות בספר שנקרא "קול תורה" שהוציאו בשעתו הרב יצחק יוסף, וגם בירחון "אור תורה" היה על זה אריכות, והוא נושא ישן אם יש אי מי מבאי הפורום שיוכל להחכימנו בזה תע&q...
על ידי משה1
ב' נובמבר 12, 2018 5:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שיטת הפסיקה של עדות המזרח
תגובות: 421
צפיות: 53889

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

בנוגע לקישור שהובא כאן למעלה, האם הגר"ע יוסף אוסר צורה של אריות? מישהו יכול להביא את המקור? [צויין שם לשו"ת יחוה דעת] שו"ת יחוה דעת חלק ג סימן סב בסיכום: יש לאסור לתלות פרוכת שמצוייר בה אריות על ההיכל של ארון הקודש מבחוץ, וכן יש לאסור להקים צורת אריות מברונזא או שיש וכיוצא בזה מעל לא...
על ידי משה1
ה' נובמבר 08, 2018 2:24 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דפים מטושטשים בספר חפץ חיים עה"ת
תגובות: 0
צפיות: 632

דפים מטושטשים בספר חפץ חיים עה"ת

בספר חפץ חיים עה""ת פרשת בראשית עמ' כ"ו והלאה מטושטשים ובלתי קריאים, נא לתקן יישר כח.
על ידי משה1
ד' אוקטובר 31, 2018 10:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: למה יוחנן כהן גדול לא שמע בת קול: אין לך חלק לעולם הבא?!!
תגובות: 26
צפיות: 4646

Re: למה רבי יוחנן כהן גדול לא שמע בת קול: אין לך חלק לעולם הבא?!!

לפי זכרוני לפני רבות בשנים שמעתי מהגר"מ שפירא זצ"ל דהאי בת קול שיצאה ואמרה שובו בנים וכו' חוץ מאחר וכו', לאו מסטרא דקדושה יצאה, אלא מסט"א כי הוא יתברך ידו פשוטה לקבל שבים וגם: אם הרבו לפשוע ולמרוד ובגד בוגדים בגדו, לא סגר בעדם דלתי תשובה, שנאמר (ישעיה לא, ו): "שובו לאשר העמיקו ס...
על ידי משה1
ב' יולי 16, 2018 11:49 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הברטנורא בפרקי אבות בנוי על הרשב"ץ
תגובות: 16
צפיות: 2472

Re: הברטנורא בפרקי אבות בנוי על הרשב"ץ

ראיתי שגם הגריח"ס שליט"א הרגיש שפירוש הרב ברטנורא על אבות הוא בנוי על פירוש הרשב"ץ ראה לדוגמא בס' שם בצלאל (י"ל תשנה) עמ' נ' ובעוד כמה מקומות
על ידי משה1
ג' יולי 10, 2018 10:22 am
פורום: בית המדרש
נושא: נירון קיסר התגייר ויצא ממנו רבי מאיר
תגובות: 21
צפיות: 4146

Re: נירון קיסר התגייר ויצא ממנו רבי מאיר

רבי עקיבא רבו היה ככל הנראה חי עוד קודם החורבן.


ראה רש"י מגילה ב' א' ותוס' רא"ש שם.

נפיק מיניה רבי מאיר אינו בהכרח שנירון היה אביו
על ידי משה1
ד' יוני 27, 2018 1:34 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: לא תטה משפט יתום ואלמנה
תגובות: 5
צפיות: 1326

Re: לא תטה משפט יתום ואלמנה

משה1 כתב:
שמואל דוד כתב:עיין ירושלמי יומא פרק ו ובביאורי הגר״ח קנייבסקי שליט״א שם
וע״ע ספר על תרגום השבעים עמוד 32יישר כח על מראי המקומות ותזכו למצוות

בבקשה לציין לי העמוד בביאור הגרח"ק שליט"א לירושלמי, כי חפשתי מקופיא ולא מצאתי
על ידי משה1
ד' יוני 27, 2018 12:38 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: לא תטה משפט יתום ואלמנה
תגובות: 5
צפיות: 1326

Re: לא תטה משפט יתום ואלמנה

שמואל דוד כתב:עיין ירושלמי יומא פרק ו ובביאורי הגר״ח קנייבסקי שליט״א שם
וע״ע ספר על תרגום השבעים עמוד 32יישר כח על המראי המקומות ותזכו למצוות

בקשה לציין לי העמוד בביאור הגרח"ק שליט"א לירושלמי כי חפשתי מקופיא ולא מצאתי
על ידי משה1
ג' יוני 26, 2018 5:01 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: לא תטה משפט יתום ואלמנה
תגובות: 5
צפיות: 1326

לא תטה משפט יתום ואלמנה

דברים כ"ד י"ז: לא תטה משפט גר יתום ולא תחבל בגד אלמנה. ובתרגום יונתן: לא תצלי דין גיורא ויתמא וארמלא ולא ימשכן חד מנכון כסו דארמלתא דלא יקומון שיבבון בישין ויפקון עלך טיב ביש כד תהדרון משכונא לה. בשיעור שמעתי מהגריח"ס שליט"א שהוא תימה דהרי ברישא דהפסוק לא כתוב אלמנה, ורק כתוב גר ...
על ידי משה1
א' יוני 17, 2018 12:18 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: דברי חכמה ושנינות מרבינו הגראי''ל זצוק''ל
תגובות: 288
צפיות: 79310

Re: דברי חכמה ושנינות מרבינו הגראי''ל זצוק''ל

עוד בכף החיים סי' רפד אות ו:
לא להתקוטט ח"ו בעבור זה [להיות מפטיר], כי מלה בסלע משתוקא בתרין, ועל ידי זו השתיקה יהיה יותר נחת רוח לאביו, מאשר ידבר ויעלה למפטיר.

וראה בכף החיים סי' תקסח סוף אות עה, שמי שעושה נחת רוח לאביו הנפטר "אז גם אביו יתפלל בעדו שעשה לו הנחת רוח" עיין שם.
על ידי משה1
א' יוני 17, 2018 12:11 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: דברי חכמה ושנינות מרבינו הגראי''ל זצוק''ל
תגובות: 288
צפיות: 79310

Re: דברי חכמה ושנינות מרבינו הגראי''ל זצוק''ל

כתב בספר כף החיים סימן נג אות צו: ומזה יש ללמוד כל אדם אם יש לו ייארצייט או דבר אחר, ורוצה להיות חזן להתפלל, או לעלות לספר תורה, ויש אחרים שגם כן יש להם ייארצייט או דבר אחר, שלא יתקוטט בעבור זה להתפלל הוא או לעלות לספר תורה, כי מגרעות נתן ח"ו, אלא שתיקתו זה שכרו, וזה כבוד ונחת רוח לאביו " ...
על ידי משה1
ד' מאי 30, 2018 11:26 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ ספרים חשובים הזקוקים למהדורות חדשות ◆
תגובות: 299
צפיות: 63836

Re: ◆ ספרים חשובים הזקוקים למהדורת חדשות ◆

כרם חמר להרב אברהם אנקווה יש מהדורה חדשה? יש גם ספר כרם חמד להגאון רבי דוד יצחק מגן שנודע כאחד מפוסקי דורו, והערותיו מופיעות בחלק מהשו"ע בשולי הגליון, והיה חשוב לההדירו, כי גאונותו מפתיעה בידע והלכה וגאונות בחדא מחתא. אתה בטוח שיש ספר כזה? אחר שספר זה כרם חמד של הרב מגן ז"ל אינו נזכר במפע...
על ידי משה1
א' מאי 27, 2018 8:54 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: בעניין כתר ארם צובה ופצוע דכה עם א או ה
תגובות: 27
צפיות: 6840

Re: בעניין כתר ארם צובה ופצוע דכה עם א או ע

אליהו בן עמרם כתב:
אב בבינה כתב:וגם דעת המנחת חינוך יודע שכתב שזה כחסרות ויתרות שאינו מעכב.

דעת המנח'ח להתיר רק באופן שלא משתנה המשמעות. האם אין שינוי משמעות בין דכא לדכה?

ראה במאמר הגריח"ס שליט"א המצורף לעיל שיש שינוי משמעות בין דכה ודכא עיין שם דברי טעם.
על ידי משה1
ד' מאי 02, 2018 1:38 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: הילולת רשב"י בל"ג בעומר על שרשב"י יצא ביום זה מהמערה
תגובות: 4
צפיות: 1486

הילולת רשב"י בל"ג בעומר על שרשב"י יצא ביום זה מהמערה

בשיעור מהגרי"ח סופר שליט"א הביא דברי בעל ערוך השלחן או"ח סימן תצג ס"ז שכתב: מחזיקין היום הזה [ל"ג בעומר] לקצת יום טוב וגם במנחה שלפניו, ורגילין לקרותו הילולא דרשב"י, ובארץ ישראל מרבין בתפלה ובהדלקת נרות על קברו הקדוש, ואומרים שנסתלק ביום זה, וגם יצא מהמערה ביום זה "...
על ידי משה1
ד' מאי 02, 2018 1:20 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מלחמת עמלק הייתה בכ"ח אייר?
תגובות: 13
צפיות: 2056

Re: מלחמת עמלק הייתה בכ"ח אייר?

הראה לי הגריח"ס שליט"א שבסדר עולם רבה ספ"ה כתוב שבכ"ב אייר נלחמו עם עמלק, ובהערות הרד"ב שם אות מג כתב שבכתב יד ליתא דבר זה, ושבמכילתא פרשת בשלח (עמלק פ"א) משמע שמלחמת עמלק היתה לאחר מתן תורה שהיתה בחודש סיון, ובמיוחס לראב"ד בפירושו לספר יצירה פ"א מ"ג כתוב...
על ידי משה1
ג' אפריל 17, 2018 2:22 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: תרגום יונתן על התורה
תגובות: 46
צפיות: 2805

Re: האם תרגום יונתן לתורה נמשך אחר הירושלמי

תודה רבה לכל המשיבים. ייש"כ. זה שתרגום המיוחס ליונתן הוא תרגום ארץ ישראלי ונמשך אחרי המדרשים דבני ארץ ישראל ידוע ומפורסם, והגריח"ס שליט"א בספריו הראה כן רבות פעמים, ולדוגמא ראה בספרו תורת יעקב סימן ה' עמ' כב, ושם כבר הביא דברי הרד"ל שכתב כן בכמה מקומות, ועוד ראה בספרו הדר יעקב ח&...
על ידי משה1
ג' אפריל 17, 2018 11:00 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: שר התורה מהרש"ם מברזאן - מאה שנה לפטירתו
תגובות: 76
צפיות: 19428

Re: שר התורה מהרש"ם מברזאן - מאה שנה לפטירתו

נחוץ לי מאוד הקונטרס הנ"ל על המהרש"ם ז"ל וגם אני מבקש או להעלותו כאן בפורום או למסור הכתובת שאפשר לרכשו ושכמ"ה
על ידי משה1
ג' אפריל 17, 2018 10:47 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: תרגום יונתן על התורה
תגובות: 46
צפיות: 2805

האם תרגום יונתן לתורה נמשך אחר הירושלמי

האם דרך התרגום המיוחס ליונתן בן עוזיאל על חמשה חומשי תורה ללכת ולהמשך אחר התלמוד הירושלמי?
יש מי שבירר עסק ודיבר בזה?
אודה מאוד למי שיאיר בזה, יש"כ.
על ידי משה1
ד' אפריל 04, 2018 5:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מי הוא בן אפרים?
תגובות: 1
צפיות: 665

מי הוא בן אפרים?

הרב אבן עזרא ז"ל בפירושו לתורה מזכיר מפרש בשם בן אפרים (בראשית יט, וכט יז)

רציתי לדעת מי הוא, ואם היה מהרבנים, או ח"ו מהקראים רח"ל. תודה ויישר כח.
על ידי משה1
ה' מרץ 29, 2018 8:30 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פירוש התורה לרמב"ן וחידושיו לש"ס מי הבתראה
תגובות: 4
צפיות: 900

Re: פירוש התורה לרמב"ן וחידושיו לש"ס מי הבתראה

חד ברנש כתב:צריך לעיין בספרו של ת"ש, הפרשנות התלמודית, ואולי גם בספר 'תוספות רמב"ן לפירושו לתורה שנכתבו בא"י', במבוא.יישר כח ותודה מרובה.

היכן אפשר לראות דבריהם הנ"ל, ואולי יש מאן דהוא או חד בר נש שיואיל בטובו להעלות דבריהם ויזכה למצוות.
על ידי משה1
ה' מרץ 29, 2018 4:04 pm
פורום: פסח
נושא: ברכת מעין שבע בפסח שחל בשבת
תגובות: 238
צפיות: 9133

Re: בעניין ברכת מעין שבע השנה

פשוט מאד. הרש"ש כתב שיש לאמרה, ומסתמא דבריו ע"פ הסוד. וכיון שכך הם סודן של דברים, על כן ראוי לברכה. כנראה דווקא לא עפ"י הסוד (ראיתי בשמו בקונ' שומע ומוסיף של הג"מ הגרש"ד). זכור אני כי בתשובת הרה"ג יעקב הלל שליט"א בענין זה הביא לרבים ממקובלי בית אל תלמידי הרש"...
על ידי משה1
ה' מרץ 29, 2018 3:55 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פירוש התורה לרמב"ן וחידושיו לש"ס מי הבתראה
תגובות: 4
צפיות: 900

פירוש התורה לרמב"ן וחידושיו לש"ס מי הבתראה

אבקש את עזרת החכמים שליט"א, אם יש סתירה בדברי הרמב"ן במה שכתב בפירושו לתורה למה שכתב בחידושיו, כמי נוקטים מי הבתראה שבחיבוריו, לפי שעה לא מצאתי מי שדיבר בזה. (הגריח"ס שליט"א בספר מנוחת שלום ח"ה סי' מ' דן והביא בענין ספר המצוות לרמב"ן ופירושו לתורה שהוא הבתראה ע"ש, ...

עבור לחיפוש מתקדם