מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 71 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי משה1
ה' ספטמבר 05, 2019 9:17 am
פורום: אספקלריא
נושא: מה הסיבה שיהדות אשכנז כ״כ התרבה
תגובות: 70
צפיות: 1334

Re: מה הסיבה שיהדות אשכנז כ״כ התרבה

אולי דוקא בגלל הרדיפות זכו לכך? גא"מ לא נהירא כ"כ, ומה עם גזרות קנ"א בספרד והרציחות הנוראות באכזריות מבהילה וכו' במספרים גדולים ומה עם גירוש ספרד ברנ"ב וגירוש פורטוגל ואכזריות האינקוזיציה הארורה וגזרותיה, ועוד ראה בספר שבט יהודה ובספר עמק הבכא וכבר הבאתי דברי אור החיים ויקרא ו ב...
על ידי משה1
ד' יולי 24, 2019 12:27 am
פורום: ימות עולם
נושא: יחסם של בני ישמעאל ליהודים קודם הציונות
תגובות: 66
צפיות: 2680

Re: יחסם של בני ישמעאל ליהודים קודם הציונות

אור החיים ויקרא ו ב: ואומרו ואש המזבח תוקד בו - יודיע הכתוב כי באור בוקר תעשן אף ה' ואש מפיו תאכל על אשר עינונו בני עולה ויסרונו ביסורי נקמה ובפרט בני המערב הפנימי אין לך כוס מר שלא הטעימו תמיד, והוא אומרו אש המזבח שרמזנו בו בחינת היסורים מהאומות, ולא ריחם לבם לאשר הכה ה' זה ימים והשפיל גאון יעקב, ו...
על ידי משה1
ג' אפריל 02, 2019 11:52 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2755
צפיות: 238558

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

המקור שבאיבר שאדם חוטא, צריך לתקן אותו איבר. [יש להוכיח כן מתוס' מו"ק יז רע"א]. וכידוע שכך מורה ובא מרן הגרח"ק שליט"א, האם נכתב בזה מקורו וטעמו? כלומר מצינו כן כבר בדור שלפנינו? היכן? שערי תשובה א טו: הלב והעינים שני סרסורי החטא. וכן כתוב (במדבר טו, לט): ולא תתורו אחרי לבבכם ואחר...
על ידי משה1
ג' ינואר 01, 2019 7:23 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 832
צפיות: 46304

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

טוב וחסד כתב:הרמ"ק בספרו "פרדס רימונים" מזכיר דברים בשם "ספר המדבר על פי מגיד" (שער השמות, פרק ב). בשונה מהמגיד של מרן הב"י הידוע - כאן לא נודע מה טיבו של מגיד זה, או שכן?


ויש להוסיף שגם שם בפרדס רימונים שער כ"א פ"ה כותב בספר מדבר על פי מגיד אמר שנקודו וכו', ואכמ"ל.
על ידי משה1
א' דצמבר 30, 2018 4:18 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מקור שהילדים שחקו מפרעה בליל י"ד ניסן במצרים?
תגובות: 19
צפיות: 2708

Re: מקור שהילדים שחקו מפרעה בליל י"ד ניסן במצרים?

קריינא דאיגרתא כתב:או כלך לדרך זו.
או כלך לדרך זו http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.asp ... t=&pgnum=3
וצע"ג
על ידי משה1
ה' דצמבר 13, 2018 11:59 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ריב"ן אחיו של ראב"ן?
תגובות: 4
צפיות: 871

Re: ריב"ן אחיו של ראב"ן?

במהרש"ל מכות יט: ריב"ן - הוא חתנו של רש"י והוא אחיו של ראב"ן שיסד ספר צפנת פענח" ותמוה מאד, שהרי ריב"ן מפרובנס וראב"ן מאשכנז, וכן הפרש הגילאים הוא כ-30 שנה. וצ"ע. יחוו נא חכמי הפורום דעתם. ראיתי היום בספר כרם יעקב להגריח"ס שליט"א [סי' יא עמ' קה] שהר...
על ידי משה1
ג' דצמבר 04, 2018 2:28 pm
פורום: חנוכה
נושא: נצחיות ימי החנוכה
תגובות: 9
צפיות: 604

Re: נצחיות ימי החנוכה

על ידי משה1
ה' נובמבר 29, 2018 2:30 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם מצינו תנאים ואמוראים שהיו להם שתי נשים כאחת
תגובות: 17
צפיות: 1046

האם מצינו תנאים ואמוראים שהיו להם שתי נשים כאחת

נחוץ לי לדעת אם מצאנו בש"ס או בשאר ספרי חז"ל, תנאים ואמוראים שהיו להם שתי נשים כאחת . (לא שמתה אשתו ונשא אחרת, וכיו"ב כאשר גירש לאשתו ראשונה).

תודה למשיבים.
על ידי משה1
א' נובמבר 25, 2018 7:40 pm
פורום: חנוכה
נושא: מקום הדלקה אצל הספרדים
תגובות: 14
צפיות: 3343

Re: מקום הדלקה אצל הספרדים

שים-שלום כתב:על דעת רבנו האר"י בזה יעויין בספר אור ההלכה בשם הגר"ש דבליצקי זצ"ל


חפשתי באוצר ולא מצאתי ספר זה

אולי יואיל חכ"א בטובו להעלות דבריו הנעימים כמנהגו ותודה מראש.
על ידי משה1
א' נובמבר 25, 2018 1:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: למה רבי יוחנן כהן גדול לא שמע בת קול: אין לך חלק לעולם הבא?!!
תגובות: 25
צפיות: 1948

Re: למה רבי יוחנן כהן גדול לא שמע בת קול: אין לך חלק לעולם הבא?!!

לפי זכרוני לפני רבות בשנים שמעתי מהגר"מ שפירא זצ"ל דהאי בת קול שיצאה ואמרה שובו בנים וכו' חוץ מאחר וכו', לאו מסטרא דקדושה יצאה, אלא מסט"א כי הוא יתברך ידו פשוטה לקבל שבים וגם: אם הרבו לפשוע ולמרוד ובגד בוגדים בגדו, לא סגר בעדם דלתי תשובה, שנאמר (ישעיה לא, ו): "שובו לאשר העמיקו ס...
על ידי משה1
ו' נובמבר 16, 2018 11:03 am
פורום: בית המדרש
נושא: שיטת הפסיקה של עדות המזרח
תגובות: 322
צפיות: 17820

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

שו"ת יביע אומר ח"ז או"ח סימן "ט אות א' כתב תוכחה לחכם אחד: מנהג ישראל תורה הוא והרי אפילו מנהג תמוה וזר עלינו לעשות כל טצדקי ללמד זכות על מה סמכו שנהגו כן, וכמ"ש בשו"ת מהר"ם פדואה (סימן עח), ושכן עשו כל קדמונינו כשמצאו איזה מנהג תמוה וכו'. והביאו הגר"ח פלאג'י ...
על ידי משה1
ב' נובמבר 12, 2018 6:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שיטת הפסיקה של עדות המזרח
תגובות: 322
צפיות: 17820

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

כעת שאלתי ידיד ספרדי הבקי בכתבי הגרע"י ובית מדרשו, והעירני שהיה על זה מו"מ ארוך מאד לגבי האריות, ויש ע"ז תשובות בספר שנקרא "קול תורה" שהוציאו בשעתו הרב יצחק יוסף, וגם בירחון "אור תורה" היה על זה אריכות, והוא נושא ישן אם יש אי מי מבאי הפורום שיוכל להחכימנו בזה תע&q...
על ידי משה1
ב' נובמבר 12, 2018 5:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שיטת הפסיקה של עדות המזרח
תגובות: 322
צפיות: 17820

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

בנוגע לקישור שהובא כאן למעלה, האם הגר"ע יוסף אוסר צורה של אריות? מישהו יכול להביא את המקור? [צויין שם לשו"ת יחוה דעת] שו"ת יחוה דעת חלק ג סימן סב בסיכום: יש לאסור לתלות פרוכת שמצוייר בה אריות על ההיכל של ארון הקודש מבחוץ, וכן יש לאסור להקים צורת אריות מברונזא או שיש וכיוצא בזה מעל לא...
על ידי משה1
ה' נובמבר 08, 2018 2:24 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דפים מטושטשים בספר חפץ חיים עה"ת
תגובות: 0
צפיות: 273

דפים מטושטשים בספר חפץ חיים עה"ת

בספר חפץ חיים עה""ת פרשת בראשית עמ' כ"ו והלאה מטושטשים ובלתי קריאים, נא לתקן יישר כח.
על ידי משה1
ד' אוקטובר 31, 2018 10:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: למה רבי יוחנן כהן גדול לא שמע בת קול: אין לך חלק לעולם הבא?!!
תגובות: 25
צפיות: 1948

Re: למה רבי יוחנן כהן גדול לא שמע בת קול: אין לך חלק לעולם הבא?!!

לפי זכרוני לפני רבות בשנים שמעתי מהגר"מ שפירא זצ"ל דהאי בת קול שיצאה ואמרה שובו בנים וכו' חוץ מאחר וכו', לאו מסטרא דקדושה יצאה, אלא מסט"א כי הוא יתברך ידו פשוטה לקבל שבים וגם: אם הרבו לפשוע ולמרוד ובגד בוגדים בגדו, לא סגר בעדם דלתי תשובה, שנאמר (ישעיה לא, ו): "שובו לאשר העמיקו ס...
על ידי משה1
ב' יולי 16, 2018 11:49 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הברטנורא בפרקי אבות בנוי על הרשב"ץ
תגובות: 16
צפיות: 1187

Re: הברטנורא בפרקי אבות בנוי על הרשב"ץ

ראיתי שגם הגריח"ס שליט"א הרגיש שפירוש הרב ברטנורא על אבות הוא בנוי על פירוש הרשב"ץ ראה לדוגמא בס' שם בצלאל (י"ל תשנה) עמ' נ' ובעוד כמה מקומות
על ידי משה1
ג' יולי 10, 2018 10:22 am
פורום: בית המדרש
נושא: נירון קיסר התגייר ויצא ממנו רבי מאיר
תגובות: 21
צפיות: 1978

Re: נירון קיסר התגייר ויצא ממנו רבי מאיר

רבי עקיבא רבו היה ככל הנראה חי עוד קודם החורבן.


ראה רש"י מגילה ב' א' ותוס' רא"ש שם.

נפיק מיניה רבי מאיר אינו בהכרח שנירון היה אביו
על ידי משה1
ד' יוני 27, 2018 1:34 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: לא תטה משפט יתום ואלמנה
תגובות: 5
צפיות: 577

Re: לא תטה משפט יתום ואלמנה

משה1 כתב:
שמואל דוד כתב:עיין ירושלמי יומא פרק ו ובביאורי הגר״ח קנייבסקי שליט״א שם
וע״ע ספר על תרגום השבעים עמוד 32יישר כח על מראי המקומות ותזכו למצוות

בבקשה לציין לי העמוד בביאור הגרח"ק שליט"א לירושלמי, כי חפשתי מקופיא ולא מצאתי
על ידי משה1
ד' יוני 27, 2018 12:38 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: לא תטה משפט יתום ואלמנה
תגובות: 5
צפיות: 577

Re: לא תטה משפט יתום ואלמנה

שמואל דוד כתב:עיין ירושלמי יומא פרק ו ובביאורי הגר״ח קנייבסקי שליט״א שם
וע״ע ספר על תרגום השבעים עמוד 32יישר כח על המראי המקומות ותזכו למצוות

בקשה לציין לי העמוד בביאור הגרח"ק שליט"א לירושלמי כי חפשתי מקופיא ולא מצאתי
על ידי משה1
ג' יוני 26, 2018 5:01 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: לא תטה משפט יתום ואלמנה
תגובות: 5
צפיות: 577

לא תטה משפט יתום ואלמנה

דברים כ"ד י"ז: לא תטה משפט גר יתום ולא תחבל בגד אלמנה. ובתרגום יונתן: לא תצלי דין גיורא ויתמא וארמלא ולא ימשכן חד מנכון כסו דארמלתא דלא יקומון שיבבון בישין ויפקון עלך טיב ביש כד תהדרון משכונא לה. בשיעור שמעתי מהגריח"ס שליט"א שהוא תימה דהרי ברישא דהפסוק לא כתוב אלמנה, ורק כתוב גר ...
על ידי משה1
א' יוני 17, 2018 12:18 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: דברי חכמה ושנינות מרבינו הגראי''ל זצוק''ל
תגובות: 285
צפיות: 52509

Re: דברי חכמה ושנינות מרבינו הגראי''ל זצוק''ל

עוד בכף החיים סי' רפד אות ו:
לא להתקוטט ח"ו בעבור זה [להיות מפטיר], כי מלה בסלע משתוקא בתרין, ועל ידי זו השתיקה יהיה יותר נחת רוח לאביו, מאשר ידבר ויעלה למפטיר.

וראה בכף החיים סי' תקסח סוף אות עה, שמי שעושה נחת רוח לאביו הנפטר "אז גם אביו יתפלל בעדו שעשה לו הנחת רוח" עיין שם.
על ידי משה1
א' יוני 17, 2018 12:11 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: דברי חכמה ושנינות מרבינו הגראי''ל זצוק''ל
תגובות: 285
צפיות: 52509

Re: דברי חכמה ושנינות מרבינו הגראי''ל זצוק''ל

כתב בספר כף החיים סימן נג אות צו: ומזה יש ללמוד כל אדם אם יש לו ייארצייט או דבר אחר, ורוצה להיות חזן להתפלל, או לעלות לספר תורה, ויש אחרים שגם כן יש להם ייארצייט או דבר אחר, שלא יתקוטט בעבור זה להתפלל הוא או לעלות לספר תורה, כי מגרעות נתן ח"ו, אלא שתיקתו זה שכרו, וזה כבוד ונחת רוח לאביו " ...
על ידי משה1
ד' מאי 30, 2018 11:26 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ ספרים חשובים הזקוקים למהדורות חדשות ◆
תגובות: 237
צפיות: 34941

Re: ◆ ספרים חשובים הזקוקים למהדורת חדשות ◆

כרם חמר להרב אברהם אנקווה יש מהדורה חדשה? יש גם ספר כרם חמד להגאון רבי דוד יצחק מגן שנודע כאחד מפוסקי דורו, והערותיו מופיעות בחלק מהשו"ע בשולי הגליון, והיה חשוב לההדירו, כי גאונותו מפתיעה בידע והלכה וגאונות בחדא מחתא. אתה בטוח שיש ספר כזה? אחר שספר זה כרם חמד של הרב מגן ז"ל אינו נזכר במפע...
על ידי משה1
א' מאי 27, 2018 8:54 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: בעניין כתר ארם צובה ופצוע דכה עם א או ה
תגובות: 18
צפיות: 4742

Re: בעניין כתר ארם צובה ופצוע דכה עם א או ע

אליהו בן עמרם כתב:
אב בבינה כתב:וגם דעת המנחת חינוך יודע שכתב שזה כחסרות ויתרות שאינו מעכב.

דעת המנח'ח להתיר רק באופן שלא משתנה המשמעות. האם אין שינוי משמעות בין דכא לדכה?

ראה במאמר הגריח"ס שליט"א המצורף לעיל שיש שינוי משמעות בין דכה ודכא עיין שם דברי טעם.
על ידי משה1
ד' מאי 02, 2018 1:38 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: הילולת רשב"י בל"ג בעומר על שרשב"י יצא ביום זה מהמערה
תגובות: 4
צפיות: 711

הילולת רשב"י בל"ג בעומר על שרשב"י יצא ביום זה מהמערה

בשיעור מהגרי"ח סופר שליט"א הביא דברי בעל ערוך השלחן או"ח סימן תצג ס"ז שכתב: מחזיקין היום הזה [ל"ג בעומר] לקצת יום טוב וגם במנחה שלפניו, ורגילין לקרותו הילולא דרשב"י, ובארץ ישראל מרבין בתפלה ובהדלקת נרות על קברו הקדוש, ואומרים שנסתלק ביום זה, וגם יצא מהמערה ביום זה "...
על ידי משה1
ד' מאי 02, 2018 1:20 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מלחמת עמלק הייתה בכ"ח אייר?
תגובות: 13
צפיות: 1029

Re: מלחמת עמלק הייתה בכ"ח אייר?

הראה לי הגריח"ס שליט"א שבסדר עולם רבה ספ"ה כתוב שבכ"ב אייר נלחמו עם עמלק, ובהערות הרד"ב שם אות מג כתב שבכתב יד ליתא דבר זה, ושבמכילתא פרשת בשלח (עמלק פ"א) משמע שמלחמת עמלק היתה לאחר מתן תורה שהיתה בחודש סיון, ובמיוחס לראב"ד בפירושו לספר יצירה פ"א מ"ג כתוב...
על ידי משה1
ג' אפריל 17, 2018 2:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם תרגום יונתן לתורה נמשך אחר הירושלמי
תגובות: 13
צפיות: 960

Re: האם תרגום יונתן לתורה נמשך אחר הירושלמי

תודה רבה לכל המשיבים. ייש"כ. זה שתרגום המיוחס ליונתן הוא תרגום ארץ ישראלי ונמשך אחרי המדרשים דבני ארץ ישראל ידוע ומפורסם, והגריח"ס שליט"א בספריו הראה כן רבות פעמים, ולדוגמא ראה בספרו תורת יעקב סימן ה' עמ' כב, ושם כבר הביא דברי הרד"ל שכתב כן בכמה מקומות, ועוד ראה בספרו הדר יעקב ח&...
על ידי משה1
ג' אפריל 17, 2018 11:00 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: שר התורה מהרש"ם מברזאן - מאה שנה לפטירתו
תגובות: 72
צפיות: 12195

Re: שר התורה מהרש"ם מברזאן - מאה שנה לפטירתו

נחוץ לי מאוד הקונטרס הנ"ל על המהרש"ם ז"ל וגם אני מבקש או להעלותו כאן בפורום או למסור הכתובת שאפשר לרכשו ושכמ"ה
על ידי משה1
ג' אפריל 17, 2018 10:47 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם תרגום יונתן לתורה נמשך אחר הירושלמי
תגובות: 13
צפיות: 960

האם תרגום יונתן לתורה נמשך אחר הירושלמי

האם דרך התרגום המיוחס ליונתן בן עוזיאל על חמשה חומשי תורה ללכת ולהמשך אחר התלמוד הירושלמי?
יש מי שבירר עסק ודיבר בזה?
אודה מאוד למי שיאיר בזה, יש"כ.
על ידי משה1
ד' אפריל 04, 2018 5:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מי הוא בן אפרים?
תגובות: 1
צפיות: 331

מי הוא בן אפרים?

הרב אבן עזרא ז"ל בפירושו לתורה מזכיר מפרש בשם בן אפרים (בראשית יט, וכט יז)

רציתי לדעת מי הוא, ואם היה מהרבנים, או ח"ו מהקראים רח"ל. תודה ויישר כח.
על ידי משה1
ה' מרץ 29, 2018 8:30 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פירוש התורה לרמב"ן וחידושיו לש"ס מי הבתראה
תגובות: 4
צפיות: 498

Re: פירוש התורה לרמב"ן וחידושיו לש"ס מי הבתראה

חד ברנש כתב:צריך לעיין בספרו של ת"ש, הפרשנות התלמודית, ואולי גם בספר 'תוספות רמב"ן לפירושו לתורה שנכתבו בא"י', במבוא.יישר כח ותודה מרובה.

היכן אפשר לראות דבריהם הנ"ל, ואולי יש מאן דהוא או חד בר נש שיואיל בטובו להעלות דבריהם ויזכה למצוות.
על ידי משה1
ה' מרץ 29, 2018 4:04 pm
פורום: פסח
נושא: בעניין ברכת מעין שבע השנה
תגובות: 67
צפיות: 9640

Re: בעניין ברכת מעין שבע השנה

פשוט מאד. הרש"ש כתב שיש לאמרה, ומסתמא דבריו ע"פ הסוד. וכיון שכך הם סודן של דברים, על כן ראוי לברכה. כנראה דווקא לא עפ"י הסוד (ראיתי בשמו בקונ' שומע ומוסיף של הג"מ הגרש"ד). זכור אני כי בתשובת הרה"ג יעקב הלל שליט"א בענין זה הביא לרבים ממקובלי בית אל תלמידי הרש"...
על ידי משה1
ה' מרץ 29, 2018 3:55 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פירוש התורה לרמב"ן וחידושיו לש"ס מי הבתראה
תגובות: 4
צפיות: 498

פירוש התורה לרמב"ן וחידושיו לש"ס מי הבתראה

אבקש את עזרת החכמים שליט"א, אם יש סתירה בדברי הרמב"ן במה שכתב בפירושו לתורה למה שכתב בחידושיו, כמי נוקטים מי הבתראה שבחיבוריו, לפי שעה לא מצאתי מי שדיבר בזה. (הגריח"ס שליט"א בספר מנוחת שלום ח"ה סי' מ' דן והביא בענין ספר המצוות לרמב"ן ופירושו לתורה שהוא הבתראה ע"ש, ...
על ידי משה1
ו' פברואר 16, 2018 2:34 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: נזיר היה שמואל - איך טימא עצמו לאגג?
תגובות: 9
צפיות: 952

Re: נזיר היה שמואל - איך טימא עצמו לאגג?

בס' יד סופר ח"ב (להגריח"ס שליט"א) סי' ג' אות ב' עמ' ל"ג והלאה האריך ליישב בטוטו"ד עי"ש. (וכמדומה שרוב התירוצים שהביא מילר כבר הובאו שם).

ייש"כ למי שיכול להעלות הדברים. (הספר הנ"ל נמצא באוצה"ח בתוך ספר כנסת חיים)
על ידי משה1
ג' פברואר 13, 2018 1:24 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: המן היה ממזר?
תגובות: 13
צפיות: 861

Re: המן היה ממזר?

שאלתי לגרי"ח סופר שליט"א
והראה לי בספר גמטריות של רבינו יהודה החסיד בליקוטים על מגילת אסתר סי' ט: "כי כן צוה לו מלך" (אסתר ג' ב'), [ראשי תיבות] צלם - שעשה עצמו כצלם, ונצלב כמו ממזר. ודו"ק היטב.
על ידי משה1
ה' ינואר 18, 2018 9:42 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חיפוש מקור לדברי הרמד"ל בענין עניית אמן אלמנה
תגובות: 0
צפיות: 335

חיפוש מקור לדברי הרמד"ל בענין עניית אמן אלמנה

הגריח"ס שליט"א בספרו ויחי יעקב סי' יב כותב: זכורני שראיתי לגאון הרמד"ל ז"ל בספרו שתי ידות שכתב גם שלא יענה אמן אלמנה, דהיינו אמן בלא כוונה ע"ש, דדיבור בלא כוונת המדבר אלא כמתעסק בעלמא אינו אלא כגוף בלא נשמה וכמו שהמחיה של האשה הוא בעלה וכשהוא איננו אינה אלא כאלמנה כך דיבור ש...
על ידי משה1
ב' דצמבר 25, 2017 12:45 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגראי"ל שטינמן זצ"ל
תגובות: 590
צפיות: 89451

Re: חשך אור העולם - מרן הגראי"ל זצוק"ל

סוד אריכות ימיו של מרן הגראי"ל זצ"ל איתא בספר חסידים סימן טו: לא ישתבח אדם בענוה שלו, שנאמר (משלי כז ב) יהללך זר ולא פיך. ואם רוצה לשבח עצמו לתלמידיו ולחביריו כדי שילמדו מדרכיו - יכול הוא לשבח את עצמו, כמו שאמר דוד (תהלים יח כד) ואהי תמים עמו, (שם שם כב) כי שמרתי דרכי ה'. וכן מצינו (מגילה...
על ידי משה1
ה' נובמבר 23, 2017 11:17 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "סוד נמלס". פירושו
תגובות: 21
צפיות: 1797

Re: "סוד נמלס". פירושו

שאלתי לגריח"ס שליט"א ואמר לי שפשוט שצ"ל סוד נכמס והראה לי כזאת בצרור המור בראשית ב' ד' סוד נכמס, וכן באוהח"ק ויקרא ט"ז כ"ט ועוד שם שמות ל יב טעם נכמס.

עבור לחיפוש מתקדם