החיפוש הניב 49 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי היכלי שן
ג' אוגוסט 07, 2018 12:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: "בית קדש הקדשים" או "בית קדשי הקדשים"?
תגובות: 12
צפיות: 579

Re: "בית קדש הקדשים" או "בית קדשי הקדשים"?

דרומי כתב:לכאורה ע"פ פשט אין הבדל.

ובכל זאת...
על ידי היכלי שן
ב' אוגוסט 06, 2018 1:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: "בית קדש הקדשים" או "בית קדשי הקדשים"?
תגובות: 12
צפיות: 579

"בית קדש הקדשים" או "בית קדשי הקדשים"?

ישנם פעמים שמוזכר בדברי חז"ל "בית קדש הקדשים" וישנם שמוזכר "בית קדשי הקדשים" - מי מבין חו"ר הפורום יודע מה פשר השינוי? מתי כך ומתי כך?
על ידי היכלי שן
ג' יולי 24, 2018 6:04 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון ר' אפרים קשש זצ"ל ראש ישיבת עטרת ישראל לצעירים
תגובות: 14
צפיות: 1903

Re: הגאון ר' אפרים קשש זצ"ל ראש ישיבת עטרת ישראל לצעירים

מן העיתונות. הרב קשש.pdf מישהו יודע לתת פרטים על הישיבה בנתניה המוזכרת בכתבה? מי למד שם? איזה פירות יצאו משם? נשמע קטע היסטורי מעניין! הישיבה הזאת קשורה קצת אלי. זקני הג"ר יעקב אריאלי זצ"ל שימש בה כנושא ונותן. כיהנו בה בנוסף גם הגאון רבי שמעון משה דיסקין זצ"ל ולהבחל"ח הגאון ר' צ...
על ידי היכלי שן
ד' יולי 18, 2018 11:16 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון ר' אפרים קשש זצ"ל ראש ישיבת עטרת ישראל לצעירים
תגובות: 14
צפיות: 1903

Re: הגאון ר' אפרים קשש זצ"ל ראש ישיבת עטרת ישראל לצעירים

מן העיתונות.
הרב קשש.pdf
(2.83 MiB) הורד 85 פעמים

מישהו יודע לתת פרטים על הישיבה בנתניה המוזכרת בכתבה?
מי למד שם?
איזה פירות יצאו משם?
נשמע קטע היסטורי מעניין!
על ידי היכלי שן
ד' יולי 18, 2018 11:04 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון ר' אפרים קשש זצ"ל ראש ישיבת עטרת ישראל לצעירים
תגובות: 14
צפיות: 1903

Re: הגאון ר' אפרים קשש זצ"ל ראש ישיבת עטרת ישראל לצעירים

בהליכותיו דמה לטעמי לחברון של סלבודקא. אבל גיליתי שהוא למד במק"א, אמנם לאחר שהתברר לי שהוא דבק בר' מאיר הרבה שנים, נרגעתי, לא טעיתי. כשהתמנו ר"ש כץ ור"ד כהן לכהן בישיבת חברון דובר שאף הוא יתמנה עמם ואשר אחזו במו"מ מתקדם הגרב"מ אזרחי אמר שהוא לא מוותר עליו בשום אופן וע"...
על ידי היכלי שן
ה' יולי 05, 2018 7:36 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1332
צפיות: 153625

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

סליחה על ההתערבות. מניסיון - ויש לי כזה - לא כדאי להוציא בכריכה רכה. זה גם מוריד מהערך, וגם דבר מאד פרקטי: לספרים בעלי כריכה רכה, אין מקום של כבוד - כפשוטו - בארון הספרים. כדאי מאד להתאמץ, אם כבר משקיעים כ"כ הרבה גם כספים וגם מאמצים נפשיים להשקיע עוד קצת - או אף יותר מקצת - כדי להוציא בצורה מכו...
על ידי היכלי שן
ה' פברואר 22, 2018 12:56 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: אף הן היו באותו הנס - בירור
תגובות: 2
צפיות: 260

אף הן היו באותו הנס - בירור

כתוב בפרי מגדים (אורח חיים אשל אברהם סימן תעג סק"ט): "אשה חייבת בד' כוסות ומרור, דאף הם היו באותו נס". וכך גם משמעות הבית יוסף תע"ב י"ד.
לא הבנתי הניחא ד' כוסות דהוא זכר לחירות. אבל מרור הוא זכר לשעבוד.
על ידי היכלי שן
ג' פברואר 13, 2018 1:18 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: טלפון בזמן המגילה!?
תגובות: 13
צפיות: 871

Re: טלפון בזמן המגילה!?

אגב: השואל הוא הרב הלל קופרמן (מהגמ"ח במיר) מקורב מאד למרן שר התורה שליט"א. גם יעיין כת"ר בהערת השוליים שם.
על ידי היכלי שן
ג' פברואר 13, 2018 12:32 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: טלפון בזמן המגילה!?
תגובות: 13
צפיות: 871

Re: מילתא דתמיהא משר התורה

א. כשכותבים נושא יש לכתוב בהודעה עצמה את העניין עצמו ולצרף את המסמך המתאים ולא לכתוב רק מילתא דתמיהא... כך שכל אחד מהחברים יוכל להחליט אם נושא זה מעניין אותו מספיק כדי להוריד את הקובץ שצירפת אם לא. ב. לעצם הענין איני יודע מה כל כך תמוה. לפי השאלה נענתה התשובה. א. סליחה. אכן, שגיתי. ב. לא זכיתי להבי...
על ידי היכלי שן
ג' פברואר 13, 2018 11:24 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: אשכוליא דפוריא-עד דלא ידע בין ימינו לשמאלו-מילתא דבדיחותא
תגובות: 149
צפיות: 19630

Re: אשכוליא דפוריא-עד דלא ידע בין ימינו לשמאלו-מילתא דבדיחותא

נזכרתי במה שהקשה אחד הגדולים, היכי אמרינן בפיוט דליל שבת "פרוק ית ענך וכו' ואפק ית עמך מגו גלותא וכו'" היכי אמרינן הכי והא קיי"ל (תוס' ריש ב"מ) דלא אמרינן מיגו להוציא.. הוא מותיב והוא מפרק לה (וכדמשמע מהתוס' שם) דמיגו להוציא לא אמרינן אבל מיגו להחזיק אמרינן והא הכא כיון שאנו ממש...
על ידי היכלי שן
ד' ינואר 17, 2018 11:47 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: עבירות רעות לעומת עבירות טובות
תגובות: 22
צפיות: 1043

Re: עבירות רעות לעומת עבירות טובות

מה המקור שיעל היתה נביאה? [וגם בדברו על יעקב לא תלה זאת הנפה"ח בנבואתו, עד כדי כך שכתב (שגם) מה"ט לא נתנה תורה בימי האבות, כי אז לא היה יעקב רשאי לשאת אחיות]. לכאו' היא לא היתה נביאה, (לא הוזכרה במסכת מגילה עם שאר הנביאות) אמנם מסתבר שהי' לה רוח הקודש. אינני יודע אם זה מקור, אבל מביאים מה...
על ידי היכלי שן
ד' ינואר 17, 2018 10:07 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: עבירות רעות לעומת עבירות טובות
תגובות: 22
צפיות: 1043

Re: עבירות רעות לעומת עבירות טובות

לדעתי לא לזה הכוונה. הכוונה להגדיל העניין כמו צרות רבות ורעות. יש צרות טובות ? (על דרך הדרוש פירשו כמו זיבורא ועקרבא) על פי הפשט הכוונה שיש צרות (שהן קצת רעות) ויש צרות יותר גדולות (שהן ממש רעות) ולהן קוראים צרות רעות והוא הדין כאן. מסתמא ידוע לכת"ר שליט"א מה שכתב מרנא האבי עזרי בזה:http:...
על ידי היכלי שן
ג' ינואר 16, 2018 10:50 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: עבירות רעות לעומת עבירות טובות
תגובות: 22
צפיות: 1043

עבירות רעות לעומת עבירות טובות

בוידוי של רבנו ניסים כתוב:
"וכל מעשים רעים עשיתי וגם עבירות רעות עשיתי". לא הבנתי מה זה "עבירות רעות", וכי יש עבירות טובות ועבירות רעות? והרי כל עבירה - רעה היא?
אתמהה!
אשמח לביאורינם של חו"ר הפורום שליט"א
על ידי היכלי שן
ה' נובמבר 30, 2017 10:57 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מקור לסיפור ?
תגובות: 7
צפיות: 761

Re: מקור לסיפור ?

באופן כללי - יש לידע שסיפורי הגר"י זילברשטיין, אינם בהכרח סיפורים שהיו. אלא דרכו להביע רעיונות וחידושי תורה בצורת מעשים שהיו [או שלא...].
יש כבר בשו"תים מסוימים כאלו דברים, שממציאים סיפורים וכדו'.
על ידי היכלי שן
ה' נובמבר 30, 2017 10:17 am
פורום: אָשִׁירָה נָּא לִידִידִי, שִׁירַת דּוֹדִי לְכַרְמו
נושא: רבנים-משוררים
תגובות: 96
צפיות: 13645

Re: רבנים-משוררים באירופה של המאה ה-19/20

היה גם בדורנו האחרון אחד מגדולי תלמידיו של מרנא החזון איש, ה"ה הגאון רבי משה יהושע לאנדא זצ"ל, ת"ח עצום בעל מח"ס ישועת משה, שנודע בשיריו הנוגעים עד חדרי בטן, וכדוגמא שירו על הצניעות בו הוא מפאר ומרומם את דומתה של בת ישראל הכשרה הנוהגת בצניעות. בני ירושלים היו מתפארים בו באומרם &...
על ידי היכלי שן
ה' נובמבר 30, 2017 9:46 am
פורום: אָשִׁירָה נָּא לִידִידִי, שִׁירַת דּוֹדִי לְכַרְמו
נושא: דרושה חוו"ד לגבי קובץ שירים שנמצאו
תגובות: 16
צפיות: 2896

דרושה חוו"ד לגבי קובץ שירים שנמצאו

הגיע לידי קובץ שירים שכתב תלמיד חכם מהדור הקודם (או יותר נכון תחילת הדור הזה...) שנפטר לפני לא הרבה שנים. אביא כאן דוגמא, ובמטותא מחו"ר הפורום שיתנו דעתם על הסגנון ועל המהות, ויחוו דעתם האם יש מה לעשות עם זה? (הפיסקאות והחלוקה לשורות כפי שבמקור) שהנך בתוכי מדוע אינך מתנפץ בי ברעם נותן לאשליות ה...
על ידי היכלי שן
ד' נובמבר 29, 2017 8:46 am
פורום: בית המדרש
נושא: ילד שלא יגיע לכלל מצוות - האם חייב במצוות מדין 'חינוך'?
תגובות: 19
צפיות: 1231

Re: ילד שלא יגיע לכלל מצוות - האם חייב במצוות מדין 'חינוך'?

עזריאל ברגר כתב:
חלמישצור כתב:שייף, תודה רבה על ההפנייה! עיי' חשבונות של מצוה, יגדיל תורה, סי' קכג, ירושלים תשס"ה, עמ' תטז-תיז

נשמח אם תוכל להביא את (עיקרי) דבריו.

אולי אפשר צילום?
בבקשה!
על ידי היכלי שן
ג' נובמבר 28, 2017 11:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ילד שלא יגיע לכלל מצוות - האם חייב במצוות מדין 'חינוך'?
תגובות: 19
צפיות: 1231

Re: ילד שלא יגיע לכלל מצוות - האם חייב במצוות מדין 'חינוך'?

עזריאל ברגר כתב:ודילמא מתרחיש ליה ניסא?
אפילו חרב חדה וכו' - אל ימנע עצמו מן הרחמים.

ומה יהא באופן שיבוא אליהו ויאמר דלאו מיתרחש ליה ניסא?
כמובן, הנידון הוא תיאורטי.
על ידי היכלי שן
ג' נובמבר 28, 2017 11:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ילד שלא יגיע לכלל מצוות - האם חייב במצוות מדין 'חינוך'?
תגובות: 19
צפיות: 1231

Re: ילד שלא יגיע לכלל מצוות - האם חייב במצוות מדין 'חינוך'?

"אתמר קטן מאימתי בא לעוה"ב ר' חייא ור"ש בר ר' חד אמר משעה שנולד וחד אמר משעה שסיפר מ"ד משעה שנולד שנא' (תהלים כב, לב) יבואו ויגידו צדקתו לעם נולד כי עשה ומ"ד משעה שסיפר דכתיב (תהלים כב, לא) זרע יעבדנו יסופר לה' לדור אתמר רבינא אמר משעה שנזרע דכתיב זרע יעבדנו ר"נ בר יצח...
על ידי היכלי שן
ג' נובמבר 28, 2017 10:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ילד שלא יגיע לכלל מצוות - האם חייב במצוות מדין 'חינוך'?
תגובות: 19
צפיות: 1231

ילד שלא יגיע לכלל מצוות - האם חייב במצוות מדין 'חינוך'?

נשאלתי, ילד בן 11 שברור הדבר שלא יגיע לגיל מצוות עקב חולי מסוכן וכדו', האם חייב במצוות מדין חינוך? שמכיוון שלא יגיע לכלל חיוב דאורייתא, למה יש לנו לחנכו?
איבעי קרא איבעי סברא!
על ידי היכלי שן
א' נובמבר 26, 2017 11:35 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ואם תקח נשים על בנתי
תגובות: 11
צפיות: 955

Re: ואם תקח נשים על בנתי

בדברי חז"ל מבואר שלולא שבועתו ללבן היה נושא אשה נוספת. ילקוט שמעוני תורה פרשת וישב רמז קמג וימאן להתנחם [ל"ז, ל"ה] א"ל מתנחמים על המתים ואין מתנחמין על החיים, שאל מין אחד לרבינו אפשר שהמתים חיים אבותיכם אינם מודים ואתם מודים מה כתיב ביעקב וימאן להתנחם אילו היה יודע שהמתים חיים הי...
על ידי היכלי שן
א' נובמבר 26, 2017 11:27 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: 'חרן' או 'פדן ארם'?
תגובות: 4
צפיות: 534

Re: 'חרן' או 'פדן ארם'?

המון תודות לכל המגיבים והמעירים. זה עתה הגעתי לדבר הרמב"ן בפרשת נח (פי"א) שהאריך בעניין מקום הולדתו של אברהם אבינו, וכך כותב שם בתוך דבריו: "אבל יראה כי היא עיר בעבר הנהר בארץ ארם נהרים, כי חרן שם עיר בארץ ארם נהרים, דכתיב וילך אל ארם נהרים אל עיר נחור שהיא חרן". אלא שעדיין יש לה...
על ידי היכלי שן
א' נובמבר 26, 2017 8:58 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: 'חרן' או 'פדן ארם'?
תגובות: 4
צפיות: 534

'חרן' או 'פדן ארם'?

בסוף פרשת תולדות כשרבקה שולחת את יעקב לאחיה לבן, היא שולחת אותו ל 'חרן' , ואילו יצחק שולח אותו ל 'פדן ארם' . וכך הם הפסוקים (בראשית פרק כז): "וַתֹּאמֶר אֵלָיו הִנֵּה עֵשָׂו אָחִיךָ מִתְנַחֵם לְךָ לְהָרְגֶךָ: וְעַתָּה בְנִי שְׁמַע בְּקֹלִי וְקוּם בְּרַח לְךָ אֶל לָבָן אָחִי חָרָנָה ". ואילו...
על ידי היכלי שן
א' נובמבר 12, 2017 10:29 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: שנות חיי שרה קכ"ז-בת כ כבת ז'
תגובות: 2
צפיות: 327

Re: שנות חיי שרה קכ"ז-בת כ כבת ז'

עיין באר יוסף להגר"י סלנט זצ"ל בפרשה שהאריך בזה טובא.
77
417
h
h
+
על ידי היכלי שן
א' נובמבר 12, 2017 8:57 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: 'חנוך' ו'חנך'
תגובות: 2
צפיות: 301

'חנוך' ו'חנך'

בפרשת חיי שרה (בראשית פרק כה ד) "וּבְנֵי מִדְיָן עֵיפָה וָעֵפֶר וַחֲנֹךְ", ובפרשת בראשית (בראשית פרק ד יז) "וַיֵּדַע קַיִן אֶת אִשְׁתּוֹ וַתַּהַר וַתֵּלֶד אֶת חֲנוֹךְ". האם אלו ב' שמות נפרדים או שם אחד? עד כמה שידוע לי התורה בכתיב חסר, ואם כן, הרי שחנוך עם ו' זה לא חנך בכתיב מלא ...
על ידי היכלי שן
א' מאי 28, 2017 11:23 am
פורום: בית המדרש
נושא: הבנה בדברי הסטייפלר
תגובות: 30
צפיות: 1509

Re: הבנה בדברי הסטייפלר

כיוון שמדובר כאן בנושא של השחתת זרע שקשור לראיית קרי נזכרתי בשאלה. רש"י מסביר שיעקב אבינו קרא לראובן ראשית אוני משום שלא ראה קרי מימיו. אבל הפסוק בתהלים אומר על בכורי מצרים ראשית אונים באהלי חם. מעניין לעניין שלא באותו עניין. בהאי עניינא קשה לי שנים שהרי חז"ל אומרים לעניין יעקב ועשיו, שאף...
על ידי היכלי שן
א' פברואר 12, 2017 8:50 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בסערת אש
תגובות: 48
צפיות: 4541

בסערת אש

לחרונה יצא לאור ספר "בסערת אש" מאת הרה רפאל וואלף שהיה נאמן ביתו של מרן הגראמ"מ שך זצ"ל. בעברי בין בתריו, ראיתי דבר מעניין שאשמח לדעת מחו"ר הפורום האם זה מקובל או לא. בעמ' רלג של הספר כותב כך: "אחד שרצה להקים בית ספר לרפואה עבור בני חו"ל חילוניים כדי שלא ילמדו עם ג...
על ידי היכלי שן
א' פברואר 05, 2017 11:31 am
פורום: בית המדרש
נושא: בני ישראל כתבו פרשיות תפילין במצרים
תגובות: 15
צפיות: 2121

Re: הנחת התפילין הראשונה - מתי הייתה?

אך עכ"פ מי יודע מקור לכאלו חידושים גדולים?
וגם מה מקורו של ה'אוצר התפילות' לדברי מהריל"ד אלו?
על ידי היכלי שן
ד' פברואר 01, 2017 12:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דין נגיעה בפנוי' טהורה
תגובות: 126
צפיות: 9028

Re: דין נגיעה בפנוי' טהורה

המדרש הנ"ל - מביאו המסילת ישרים פרק יא.
על ידי היכלי שן
ד' פברואר 01, 2017 12:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: המברך ברכה בזמן שעדיין לא חייב בה
תגובות: 22
צפיות: 1433

Re: המברך ברכה בזמן שעדיין לא חייב בה

אולי זה שייך לאותו נידון ואולי לא.
אדם עומד ומטגן שניצלים. יש לו שניצל מוכן, ברך עליו שהכל ואכל. לאחר מכן רוצה לאכול שניצל שבזמן שברך, עדיין היה בשר חי ולא ראוי למאכל. האם יצא בברכה, או שמא צריך לברך ברכה נוספת?
על ידי היכלי שן
ד' פברואר 01, 2017 12:52 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: "לרשע - רע כרשעתו, או "לרשע רע - כרשעתו"
תגובות: 12
צפיות: 1633

Re: "לרשע - רע כרשעתו, או "לרשע רע - כרשעתו"

נו, בודאי, לאור הפסוק בישעיהו אני שואל את השאלה.
על ידי היכלי שן
ד' פברואר 01, 2017 12:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דין נגיעה בפנוי' טהורה
תגובות: 126
צפיות: 9028

Re: דין נגיעה בפנוי' טהורה

שמות רבה טז: אמר הקדוש ברוך הוא: אל תאמר: הואיל ואסור לי להשתמש באשה, הריני תופשה ואין לי עון, או שאני מגפפה ואין לי עון, אני נושקה ואין לי עון. אמר הקדוש ברוך הוא: כשם שאם נדר נזיר, שלא לשתות יין, אסור לאכול ענבים לחים ויבשים, ומשרת ענבים, וכל היוצא מגפן היין, אף אשה שאינה שלך, אסור ליגע בה כל עיקר...
על ידי היכלי שן
ד' פברואר 01, 2017 12:47 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: "לרשע - רע כרשעתו, או "לרשע רע - כרשעתו"
תגובות: 12
צפיות: 1633

"לרשע - רע כרשעתו, או "לרשע רע - כרשעתו"

אולי אי מי מחכמי ורבני הפורום יש לו ידיעה אמתית - מגובה בראיות - האם בפיוט 'יגדל' הנוסח הוא: "נותן לרשע - רע כרשעתו, או "נותן לרשע רע - כרשעתו"?
על ידי היכלי שן
ה' ינואר 19, 2017 11:33 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 893
צפיות: 73737

Re: היכן המדרש בעניין ירידת אש לנביאי הבעל

ברוך שכיוונתי...
אלא שנראה לי שחכמי ורבני פורום דידן יוכלו לעזור לי יותר מאשר חכמי ורבני הפורום ההוא...
אז אנא!
על ידי היכלי שן
ה' ינואר 19, 2017 11:29 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תלמוד בבלי בערבית
תגובות: 23
צפיות: 1913

Re: תלמוד בבלי בערבית

לפני כמה שנים נקלעתי לתפילת מנחה במושב "תרום" - מושב של יוצאי תימן. שם ראיתי ש"ס תלמוד בבלי שעל הגיליון יש הרבה מילים ומושגים המתורגמים לערבית. אבל הדבר המעניין יותר בש"ס ההוא, זה שהוא כולו מנוקד לפי ההיגוי התימני. משהו מדהים. מעניין אם מישהו נתקל בזה? ואם זה עומד למכירה במקום כל...
על ידי היכלי שן
ה' ינואר 19, 2017 10:07 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 893
צפיות: 73737

Re: היכן המדרש בעניין ירידת אש לנביאי הבעל

לפי עניות דעתי אין שם את המקור המדרשי.
על ידי היכלי שן
ה' ינואר 19, 2017 9:48 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 893
צפיות: 73737

היכן המדרש בעניין ירידת אש לנביאי הבעל

מובא בכמה בשם כמה מגדולי הדורות בשם המדרש שלעתיד לבא תרד אש לנביאי הבעל והניסיון יהיה גדול. דוגמא אחת מובאת בזה בדברי ה"דברי שמואל" מסלונים פרשת נח: "והנה איתא במדרש , כי בימים שלפני הגאולה האמיתית כאשר יצטרכו כבר להקים את בית המקדש יתפלגו בני ישראל לשני צדדים, הכשרים באמת יחפצו באותו...
על ידי היכלי שן
א' ינואר 15, 2017 1:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סליחות לשובבי"ם - מתי בוטל?
תגובות: 19
צפיות: 1595

Re: סליחות לשובבי"ם - מתי בוטל?

המניין של הגר"ש דבליצקי הוזכר לעיל.
זוכרני את המניין הזה מלפני כ-30 שנה. היו מתפללים שם צדיקי בני ברק דאז. ומצטרפים היו גם מבחורי ישיבת פוניבז'.
על ידי היכלי שן
ש' ינואר 14, 2017 9:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סליחות לשובבי"ם - מתי בוטל?
תגובות: 19
צפיות: 1595

Re: סליחות לשובבי"ם - מתי בוטל?

אולי פה יש על זה.
viewtopic.php?f=17&t=3308

עבור לחיפוש מתקדם