החיפוש הניב 48 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי היכלי שן
ה' פברואר 22, 2018 12:56 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: אף הן היו באותו הנס - בירור
תגובות: 2
צפיות: 152

אף הן היו באותו הנס - בירור

כתוב בפרי מגדים (אורח חיים אשל אברהם סימן תעג סק"ט): "אשה חייבת בד' כוסות ומרור, דאף הם היו באותו נס". וכך גם משמעות הבית יוסף תע"ב י"ד.
לא הבנתי הניחא ד' כוסות דהוא זכר לחירות. אבל מרור הוא זכר לשעבוד.
על ידי היכלי שן
ג' פברואר 13, 2018 1:18 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: טלפון בזמן המגילה!?
תגובות: 13
צפיות: 611

Re: טלפון בזמן המגילה!?

אגב: השואל הוא הרב הלל קופרמן (מהגמ"ח במיר) מקורב מאד למרן שר התורה שליט"א. גם יעיין כת"ר בהערת השוליים שם.
על ידי היכלי שן
ג' פברואר 13, 2018 12:32 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: טלפון בזמן המגילה!?
תגובות: 13
צפיות: 611

Re: מילתא דתמיהא משר התורה

א. כשכותבים נושא יש לכתוב בהודעה עצמה את העניין עצמו ולצרף את המסמך המתאים ולא לכתוב רק מילתא דתמיהא... כך שכל אחד מהחברים יוכל להחליט אם נושא זה מעניין אותו מספיק כדי להוריד את הקובץ שצירפת אם לא. ב. לעצם הענין איני יודע מה כל כך תמוה. לפי השאלה נענתה התשובה. א. סליחה. אכן, שגיתי. ב. לא זכיתי להבי...
על ידי היכלי שן
ג' פברואר 13, 2018 11:24 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: אשכוליא דפוריא-עד דלא ידע בין ימינו לשמאלו-מילתא דבדיחותא
תגובות: 149
צפיות: 17305

Re: אשכוליא דפוריא-עד דלא ידע בין ימינו לשמאלו-מילתא דבדיחותא

נזכרתי במה שהקשה אחד הגדולים, היכי אמרינן בפיוט דליל שבת "פרוק ית ענך וכו' ואפק ית עמך מגו גלותא וכו'" היכי אמרינן הכי והא קיי"ל (תוס' ריש ב"מ) דלא אמרינן מיגו להוציא.. הוא מותיב והוא מפרק לה (וכדמשמע מהתוס' שם) דמיגו להוציא לא אמרינן אבל מיגו להחזיק אמרינן והא הכא כיון שאנו ממש...
על ידי היכלי שן
ד' ינואר 17, 2018 11:47 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: עבירות רעות לעומת עבירות טובות
תגובות: 22
צפיות: 735

Re: עבירות רעות לעומת עבירות טובות

מה המקור שיעל היתה נביאה? [וגם בדברו על יעקב לא תלה זאת הנפה"ח בנבואתו, עד כדי כך שכתב (שגם) מה"ט לא נתנה תורה בימי האבות, כי אז לא היה יעקב רשאי לשאת אחיות]. לכאו' היא לא היתה נביאה, (לא הוזכרה במסכת מגילה עם שאר הנביאות) אמנם מסתבר שהי' לה רוח הקודש. אינני יודע אם זה מקור, אבל מביאים מה...
על ידי היכלי שן
ד' ינואר 17, 2018 10:07 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: עבירות רעות לעומת עבירות טובות
תגובות: 22
צפיות: 735

Re: עבירות רעות לעומת עבירות טובות

לדעתי לא לזה הכוונה. הכוונה להגדיל העניין כמו צרות רבות ורעות. יש צרות טובות ? (על דרך הדרוש פירשו כמו זיבורא ועקרבא) על פי הפשט הכוונה שיש צרות (שהן קצת רעות) ויש צרות יותר גדולות (שהן ממש רעות) ולהן קוראים צרות רעות והוא הדין כאן. מסתמא ידוע לכת"ר שליט"א מה שכתב מרנא האבי עזרי בזה:http:...
על ידי היכלי שן
ג' ינואר 16, 2018 10:50 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: עבירות רעות לעומת עבירות טובות
תגובות: 22
צפיות: 735

עבירות רעות לעומת עבירות טובות

בוידוי של רבנו ניסים כתוב:
"וכל מעשים רעים עשיתי וגם עבירות רעות עשיתי". לא הבנתי מה זה "עבירות רעות", וכי יש עבירות טובות ועבירות רעות? והרי כל עבירה - רעה היא?
אתמהה!
אשמח לביאורינם של חו"ר הפורום שליט"א
על ידי היכלי שן
ה' נובמבר 30, 2017 11:31 am
פורום: אספקלריא
נושא: כיצד היחס של החסידים (ובכלל) לרש"ש ולביאוריו?
תגובות: 238
צפיות: 23664

Re: כיצד היחס של החסידים (ובכלל) לרש"ש ולביאוריו?

שמעתי מחברותא של הגר"ד לנדו שליט"א (לפני שנים רבות) שהזכיר החברותא לגרד"ל שהחסידים לא לומדים רש"ש, והשיב לו מיד הגרד"ל (בחיוך): "נו, פלא שהם אינם יודעים ללמוד...?"
על ידי היכלי שן
ה' נובמבר 30, 2017 10:57 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מקור לסיפור ?
תגובות: 7
צפיות: 573

Re: מקור לסיפור ?

באופן כללי - יש לידע שסיפורי הגר"י זילברשטיין, אינם בהכרח סיפורים שהיו. אלא דרכו להביע רעיונות וחידושי תורה בצורת מעשים שהיו [או שלא...].
יש כבר בשו"תים מסוימים כאלו דברים, שממציאים סיפורים וכדו'.
על ידי היכלי שן
ה' נובמבר 30, 2017 10:17 am
פורום: אָשִׁירָה נָּא לִידִידִי, שִׁירַת דּוֹדִי לְכַרְמו
נושא: רבנים-משוררים
תגובות: 66
צפיות: 6051

Re: רבנים-משוררים באירופה של המאה ה-19/20

היה גם בדורנו האחרון אחד מגדולי תלמידיו של מרנא החזון איש, ה"ה הגאון רבי משה יהושע לאנדא זצ"ל, ת"ח עצום בעל מח"ס ישועת משה, שנודע בשיריו הנוגעים עד חדרי בטן, וכדוגמא שירו על הצניעות בו הוא מפאר ומרומם את דומתה של בת ישראל הכשרה הנוהגת בצניעות. בני ירושלים היו מתפארים בו באומרם &...
על ידי היכלי שן
ה' נובמבר 30, 2017 9:46 am
פורום: אָשִׁירָה נָּא לִידִידִי, שִׁירַת דּוֹדִי לְכַרְמו
נושא: דרושה חוו"ד לגבי קובץ שירים שנמצאו
תגובות: 16
צפיות: 1447

דרושה חוו"ד לגבי קובץ שירים שנמצאו

הגיע לידי קובץ שירים שכתב תלמיד חכם מהדור הקודם (או יותר נכון תחילת הדור הזה...) שנפטר לפני לא הרבה שנים. אביא כאן דוגמא, ובמטותא מחו"ר הפורום שיתנו דעתם על הסגנון ועל המהות, ויחוו דעתם האם יש מה לעשות עם זה? (הפיסקאות והחלוקה לשורות כפי שבמקור) שהנך בתוכי מדוע אינך מתנפץ בי ברעם נותן לאשליות ה...
על ידי היכלי שן
ד' נובמבר 29, 2017 8:46 am
פורום: בית המדרש
נושא: ילד שלא יגיע לכלל מצוות - האם חייב במצוות מדין 'חינוך'?
תגובות: 19
צפיות: 910

Re: ילד שלא יגיע לכלל מצוות - האם חייב במצוות מדין 'חינוך'?

עזריאל ברגר כתב:
חלמישצור כתב:שייף, תודה רבה על ההפנייה! עיי' חשבונות של מצוה, יגדיל תורה, סי' קכג, ירושלים תשס"ה, עמ' תטז-תיז

נשמח אם תוכל להביא את (עיקרי) דבריו.

אולי אפשר צילום?
בבקשה!
על ידי היכלי שן
ג' נובמבר 28, 2017 11:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ילד שלא יגיע לכלל מצוות - האם חייב במצוות מדין 'חינוך'?
תגובות: 19
צפיות: 910

Re: ילד שלא יגיע לכלל מצוות - האם חייב במצוות מדין 'חינוך'?

עזריאל ברגר כתב:ודילמא מתרחיש ליה ניסא?
אפילו חרב חדה וכו' - אל ימנע עצמו מן הרחמים.

ומה יהא באופן שיבוא אליהו ויאמר דלאו מיתרחש ליה ניסא?
כמובן, הנידון הוא תיאורטי.
על ידי היכלי שן
ג' נובמבר 28, 2017 11:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ילד שלא יגיע לכלל מצוות - האם חייב במצוות מדין 'חינוך'?
תגובות: 19
צפיות: 910

Re: ילד שלא יגיע לכלל מצוות - האם חייב במצוות מדין 'חינוך'?

"אתמר קטן מאימתי בא לעוה"ב ר' חייא ור"ש בר ר' חד אמר משעה שנולד וחד אמר משעה שסיפר מ"ד משעה שנולד שנא' (תהלים כב, לב) יבואו ויגידו צדקתו לעם נולד כי עשה ומ"ד משעה שסיפר דכתיב (תהלים כב, לא) זרע יעבדנו יסופר לה' לדור אתמר רבינא אמר משעה שנזרע דכתיב זרע יעבדנו ר"נ בר יצח...
על ידי היכלי שן
ג' נובמבר 28, 2017 10:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ילד שלא יגיע לכלל מצוות - האם חייב במצוות מדין 'חינוך'?
תגובות: 19
צפיות: 910

ילד שלא יגיע לכלל מצוות - האם חייב במצוות מדין 'חינוך'?

נשאלתי, ילד בן 11 שברור הדבר שלא יגיע לגיל מצוות עקב חולי מסוכן וכדו', האם חייב במצוות מדין חינוך? שמכיוון שלא יגיע לכלל חיוב דאורייתא, למה יש לנו לחנכו?
איבעי קרא איבעי סברא!
על ידי היכלי שן
א' נובמבר 26, 2017 11:35 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ואם תקח נשים על בנתי
תגובות: 11
צפיות: 656

Re: ואם תקח נשים על בנתי

בדברי חז"ל מבואר שלולא שבועתו ללבן היה נושא אשה נוספת. ילקוט שמעוני תורה פרשת וישב רמז קמג וימאן להתנחם [ל"ז, ל"ה] א"ל מתנחמים על המתים ואין מתנחמין על החיים, שאל מין אחד לרבינו אפשר שהמתים חיים אבותיכם אינם מודים ואתם מודים מה כתיב ביעקב וימאן להתנחם אילו היה יודע שהמתים חיים הי...
על ידי היכלי שן
א' נובמבר 26, 2017 11:27 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: 'חרן' או 'פדן ארם'?
תגובות: 4
צפיות: 334

Re: 'חרן' או 'פדן ארם'?

המון תודות לכל המגיבים והמעירים. זה עתה הגעתי לדבר הרמב"ן בפרשת נח (פי"א) שהאריך בעניין מקום הולדתו של אברהם אבינו, וכך כותב שם בתוך דבריו: "אבל יראה כי היא עיר בעבר הנהר בארץ ארם נהרים, כי חרן שם עיר בארץ ארם נהרים, דכתיב וילך אל ארם נהרים אל עיר נחור שהיא חרן". אלא שעדיין יש לה...
על ידי היכלי שן
א' נובמבר 26, 2017 8:58 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: 'חרן' או 'פדן ארם'?
תגובות: 4
צפיות: 334

'חרן' או 'פדן ארם'?

בסוף פרשת תולדות כשרבקה שולחת את יעקב לאחיה לבן, היא שולחת אותו ל 'חרן' , ואילו יצחק שולח אותו ל 'פדן ארם' . וכך הם הפסוקים (בראשית פרק כז): "וַתֹּאמֶר אֵלָיו הִנֵּה עֵשָׂו אָחִיךָ מִתְנַחֵם לְךָ לְהָרְגֶךָ: וְעַתָּה בְנִי שְׁמַע בְּקֹלִי וְקוּם בְּרַח לְךָ אֶל לָבָן אָחִי חָרָנָה ". ואילו...
על ידי היכלי שן
א' נובמבר 12, 2017 10:29 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: שנות חיי שרה קכ"ז-בת כ כבת ז'
תגובות: 2
צפיות: 232

Re: שנות חיי שרה קכ"ז-בת כ כבת ז'

עיין באר יוסף להגר"י סלנט זצ"ל בפרשה שהאריך בזה טובא.
77
417
h
h
+
על ידי היכלי שן
א' נובמבר 12, 2017 8:57 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: 'חנוך' ו'חנך'
תגובות: 2
צפיות: 225

'חנוך' ו'חנך'

בפרשת חיי שרה (בראשית פרק כה ד) "וּבְנֵי מִדְיָן עֵיפָה וָעֵפֶר וַחֲנֹךְ", ובפרשת בראשית (בראשית פרק ד יז) "וַיֵּדַע קַיִן אֶת אִשְׁתּוֹ וַתַּהַר וַתֵּלֶד אֶת חֲנוֹךְ". האם אלו ב' שמות נפרדים או שם אחד? עד כמה שידוע לי התורה בכתיב חסר, ואם כן, הרי שחנוך עם ו' זה לא חנך בכתיב מלא ...
על ידי היכלי שן
א' מאי 28, 2017 11:23 am
פורום: בית המדרש
נושא: הבנה בדברי הסטייפלר
תגובות: 30
צפיות: 1242

Re: הבנה בדברי הסטייפלר

כיוון שמדובר כאן בנושא של השחתת זרע שקשור לראיית קרי נזכרתי בשאלה. רש"י מסביר שיעקב אבינו קרא לראובן ראשית אוני משום שלא ראה קרי מימיו. אבל הפסוק בתהלים אומר על בכורי מצרים ראשית אונים באהלי חם. מעניין לעניין שלא באותו עניין. בהאי עניינא קשה לי שנים שהרי חז"ל אומרים לעניין יעקב ועשיו, שאף...
על ידי היכלי שן
א' פברואר 12, 2017 8:50 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בסערת אש
תגובות: 48
צפיות: 3975

בסערת אש

לחרונה יצא לאור ספר "בסערת אש" מאת הרה רפאל וואלף שהיה נאמן ביתו של מרן הגראמ"מ שך זצ"ל. בעברי בין בתריו, ראיתי דבר מעניין שאשמח לדעת מחו"ר הפורום האם זה מקובל או לא. בעמ' רלג של הספר כותב כך: "אחד שרצה להקים בית ספר לרפואה עבור בני חו"ל חילוניים כדי שלא ילמדו עם ג...
על ידי היכלי שן
א' פברואר 05, 2017 11:31 am
פורום: בית המדרש
נושא: בני ישראל כתבו פרשיות תפילין במצרים
תגובות: 15
צפיות: 1719

Re: הנחת התפילין הראשונה - מתי הייתה?

אך עכ"פ מי יודע מקור לכאלו חידושים גדולים?
וגם מה מקורו של ה'אוצר התפילות' לדברי מהריל"ד אלו?
על ידי היכלי שן
ד' פברואר 01, 2017 12:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דין נגיעה בפנוי' טהורה
תגובות: 126
צפיות: 7657

Re: דין נגיעה בפנוי' טהורה

המדרש הנ"ל - מביאו המסילת ישרים פרק יא.
על ידי היכלי שן
ד' פברואר 01, 2017 12:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: המברך ברכה בזמן שעדיין לא חייב בה
תגובות: 22
צפיות: 1252

Re: המברך ברכה בזמן שעדיין לא חייב בה

אולי זה שייך לאותו נידון ואולי לא.
אדם עומד ומטגן שניצלים. יש לו שניצל מוכן, ברך עליו שהכל ואכל. לאחר מכן רוצה לאכול שניצל שבזמן שברך, עדיין היה בשר חי ולא ראוי למאכל. האם יצא בברכה, או שמא צריך לברך ברכה נוספת?
על ידי היכלי שן
ד' פברואר 01, 2017 12:52 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: "לרשע - רע כרשעתו, או "לרשע רע - כרשעתו"
תגובות: 12
צפיות: 1376

Re: "לרשע - רע כרשעתו, או "לרשע רע - כרשעתו"

נו, בודאי, לאור הפסוק בישעיהו אני שואל את השאלה.
על ידי היכלי שן
ד' פברואר 01, 2017 12:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דין נגיעה בפנוי' טהורה
תגובות: 126
צפיות: 7657

Re: דין נגיעה בפנוי' טהורה

שמות רבה טז: אמר הקדוש ברוך הוא: אל תאמר: הואיל ואסור לי להשתמש באשה, הריני תופשה ואין לי עון, או שאני מגפפה ואין לי עון, אני נושקה ואין לי עון. אמר הקדוש ברוך הוא: כשם שאם נדר נזיר, שלא לשתות יין, אסור לאכול ענבים לחים ויבשים, ומשרת ענבים, וכל היוצא מגפן היין, אף אשה שאינה שלך, אסור ליגע בה כל עיקר...
על ידי היכלי שן
ד' פברואר 01, 2017 12:47 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: "לרשע - רע כרשעתו, או "לרשע רע - כרשעתו"
תגובות: 12
צפיות: 1376

"לרשע - רע כרשעתו, או "לרשע רע - כרשעתו"

אולי אי מי מחכמי ורבני הפורום יש לו ידיעה אמתית - מגובה בראיות - האם בפיוט 'יגדל' הנוסח הוא: "נותן לרשע - רע כרשעתו, או "נותן לרשע רע - כרשעתו"?
על ידי היכלי שן
ה' ינואר 19, 2017 11:33 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 580
צפיות: 31917

Re: היכן המדרש בעניין ירידת אש לנביאי הבעל

ברוך שכיוונתי...
אלא שנראה לי שחכמי ורבני פורום דידן יוכלו לעזור לי יותר מאשר חכמי ורבני הפורום ההוא...
אז אנא!
על ידי היכלי שן
ה' ינואר 19, 2017 11:29 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תלמוד בבלי בערבית
תגובות: 23
צפיות: 1641

Re: תלמוד בבלי בערבית

לפני כמה שנים נקלעתי לתפילת מנחה במושב "תרום" - מושב של יוצאי תימן. שם ראיתי ש"ס תלמוד בבלי שעל הגיליון יש הרבה מילים ומושגים המתורגמים לערבית. אבל הדבר המעניין יותר בש"ס ההוא, זה שהוא כולו מנוקד לפי ההיגוי התימני. משהו מדהים. מעניין אם מישהו נתקל בזה? ואם זה עומד למכירה במקום כל...
על ידי היכלי שן
ה' ינואר 19, 2017 10:07 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 580
צפיות: 31917

Re: היכן המדרש בעניין ירידת אש לנביאי הבעל

לפי עניות דעתי אין שם את המקור המדרשי.
על ידי היכלי שן
ה' ינואר 19, 2017 9:48 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 580
צפיות: 31917

היכן המדרש בעניין ירידת אש לנביאי הבעל

מובא בכמה בשם כמה מגדולי הדורות בשם המדרש שלעתיד לבא תרד אש לנביאי הבעל והניסיון יהיה גדול. דוגמא אחת מובאת בזה בדברי ה"דברי שמואל" מסלונים פרשת נח: "והנה איתא במדרש , כי בימים שלפני הגאולה האמיתית כאשר יצטרכו כבר להקים את בית המקדש יתפלגו בני ישראל לשני צדדים, הכשרים באמת יחפצו באותו...
על ידי היכלי שן
א' ינואר 15, 2017 1:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סליחות לשובבי"ם - מתי בוטל?
תגובות: 19
צפיות: 1285

Re: סליחות לשובבי"ם - מתי בוטל?

המניין של הגר"ש דבליצקי הוזכר לעיל.
זוכרני את המניין הזה מלפני כ-30 שנה. היו מתפללים שם צדיקי בני ברק דאז. ומצטרפים היו גם מבחורי ישיבת פוניבז'.
על ידי היכלי שן
ש' ינואר 14, 2017 9:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סליחות לשובבי"ם - מתי בוטל?
תגובות: 19
צפיות: 1285

Re: סליחות לשובבי"ם - מתי בוטל?

אולי פה יש על זה.
viewtopic.php?f=17&t=3308
על ידי היכלי שן
ו' ינואר 13, 2017 10:11 am
פורום: בית המדרש
נושא: סליחות לשובבי"ם - מתי בוטל?
תגובות: 19
צפיות: 1285

סליחות לשובבי"ם - מתי בוטל?

שבוע הבא פרשת שמות, מתחילים ימי השובבי"ם. ומצינו בפרי מגדים באשל אברהם סוף סי' תרפ"ה האריך טובא בעניין התעניות והסליחות. ומדבריו נראה שהיה מנהג פשוט להתענות ולומר הסליחות. והנה מעניין מאד שבזמננו זה לא קיים כמעט בכלל. אני זוכר בצעירותי שבביהכ"נ אהבת חסד בב"ב היה מניין לסליחות עם ...
על ידי היכלי שן
א' ינואר 08, 2017 5:42 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגותו של הגאון רבי משה שפירא זצ''ל - אשכבתיה דרבי
תגובות: 987
צפיות: 87185

Re: הגותו של הגאון רבי משה שפירא זצ''ל - אשכבתיה דרבי

שמעתי לפני שנים רבות שסיפר שבהיותו בחור בישיבת פוניבז' הלך להתפלל תפילת שחרית בשבת קדש אצל רב העיר דאז הגאון רבי יעקב לנדא זצ"ל בבית מדרשו שברח' יחזקאל, הייתה זו שבת פרשת וישב, והגר"י לנדא קרא את פרשת "ואלה המלכים אשר מלכו וגו'" - פרשה אשר היא יסוד להרבה ענייני קבלה, כידוע, - ב'ק...
על ידי היכלי שן
ד' דצמבר 28, 2016 11:31 pm
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: על הספר 'עקרונות בחינוך ילדים'
תגובות: 11
צפיות: 1206

Re: על הספר 'עקרונות בחינוך ילדים'

לא. ממש לא. נספר נכתב לפני עידן החשמליות.
על ידי היכלי שן
ב' דצמבר 26, 2016 9:15 pm
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: על הספר 'עקרונות בחינוך ילדים'
תגובות: 11
צפיות: 1206

Re: על הספר 'עקרונות בחינוך ילדים'

אל נא באפך, אוצר החכמה, כוונתי הייתה יותר לסוג הבחורים שנמצאים בישיבות מהסוג הזה - מהפריפריה וכדו' - שלכאורה הם צריכים יותר גישה חינוכית גמישה, ולא סגנון קשוח וכדו'.
על ידי היכלי שן
ב' דצמבר 26, 2016 12:36 pm
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: על הספר 'עקרונות בחינוך ילדים'
תגובות: 11
צפיות: 1206

Re: על הספר 'עקרונות בחינוך ילדים'

ישיבת בית שמעיה היא כמדומני ישיבה לבני עדות המזרח, מעניין אם שיטת חינוך כזו מתאימה למגזר זה?
האם יש את ספריו - כולל הספר המדובר - ב'אוצר'?

עבור לחיפוש מתקדם