מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 61 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי תבונה1
ה' ספטמבר 19, 2019 9:18 am
פורום: בית המדרש
נושא: יתן למכהו לחי- כיצד להבחין בין השיטה של הגויים לשיטת היהדות?
תגובות: 20
צפיות: 434

Re: יתן למכהו לחי- כיצד להבחין בין השיטה של הגויים לשיטת היהדות?

באמת החפץ חיים בפתיחתו כתב בזה הלכה למעשה - לאוין ח,ט, ע"ש מש"כ על פי הנאמר בחו"מ סימן תכ"א סי"ג ובסמ"ע שם.
ובאמת מאד צריך ליזהר בזה כיון שלפי פי' הרע"ב בסוף פאה נראה שהדבר יכול לנבוע גם כתוצאה ממידת אכזריות על עצמו, ואם על עצמו לא חס וכו' ע"ש.
על ידי תבונה1
ב' ספטמבר 09, 2019 8:15 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר קבלת הראי"ה - חדש!
תגובות: 114
צפיות: 15998

Re: ספר קבלת הראי"ה - חדש!

https://tablet.otzar.org/he/pages/?&restore=1&t=1568048147224&pagenum=175&book=15040 ע"ש בעמוד קפ"ח בקשר לנדון כאן אינני מצליח להבין באיזה ספר מדובר, שלחת לינק אל האוצר המקוון, ומכיוון שמדובר בעמוד אשר איננו נגיש לאורחים (לאחר 40) אפילו שם הספר על מנת לפותחו באוצר הלא מקוו...
על ידי תבונה1
ב' ספטמבר 09, 2019 7:48 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: בגדים לבנים | קיטל
תגובות: 24
צפיות: 4798

Re: בגדים לבנים | קיטל

בענין זה יש לציין את דברי המאירי בשבת קי"ט,א שכתב בביאור הגמ' שם "ויום הכפורים עולה על כולם במצוות הידור מלבושים נכבדים ובגדים מצויינים, דרך הערה אמרו ולקדוש ה' מכובד זה יום הכפורים שאין בו לא אכילה ולא שתיה אמרה תורה כבדהו בכסות נקיה".
על ידי תבונה1
ב' ספטמבר 09, 2019 7:23 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר קבלת הראי"ה - חדש!
תגובות: 114
צפיות: 15998

Re: ספר קבלת הראי"ה - חדש!

https://tablet.otzar.org/he/pages/?&res ... book=15040 ספר היובל לר' מרדכי קירשבלום
ע"ש בעמוד קפ"ח בקשר לנדון כאן
על ידי תבונה1
א' ספטמבר 01, 2019 7:34 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 3116
צפיות: 609713

Re: בשורת ספרים חדשים

ספר "יראים" לרבינו אליעזר ממיץ במהדורא מנוקדת. ומסביבו פירוש "שם חדש" מהגה"ק רבי חיים דניאל שלמה פינסו זצ"ל ופירוש "סביב ליראיו" מהגה"ק רבי אהרן וואלקין זצ"ל . בעריכה חדשה והגה"ה מדויקת ומתוקנת ושינויי גירסאות בתוספת הערות מהמוציאים לאור. בהוצאת...
על ידי תבונה1
ו' אוגוסט 23, 2019 1:49 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אם נצרות ואיסלאם הם עבודה זרה - סיכום
תגובות: 38
צפיות: 3780

Re: אם נצרות ואיסלאם הם עבודה זרה - סיכום

ר_חיים_הקטן כתב:
שפופרת של ביצה כתב:הגאון האדיר רבי חיים צימרמן זצ"ל פסק שהאיסלם היום הוא עבודה זרה.

יש לכם מקור לזה או ידוע לנו נימוקיו?

גם אני שמעתי כן מתלמידיו, [כמדומני שהוא תמה מאד על דברי הגאון מרן מוהראי"ה קוק זצ"ל בעניין זה] אך איני יודע בדיוק מה היה טעמו.
על ידי תבונה1
ו' אוגוסט 23, 2019 1:42 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אם נצרות ואיסלאם הם עבודה זרה - סיכום
תגובות: 38
צפיות: 3780

Re: אם נצרות ואיסלאם הם עבודה זרה - סיכום

שנים מספריו - הספר "אגן הסהר" והספר "אגרא לישרים" הינם ספרים שנכתבו להלכה למעשה.
על ידי תבונה1
א' אוגוסט 04, 2019 10:32 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מבארים על ספר החינוך
תגובות: 6
צפיות: 480

Re: מבארים על ספר החינוך

ספר "חשבונות של מצוה" מהאדר"ת זצ"ל
על ידי תבונה1
ג' יולי 23, 2019 9:14 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: העילוי הנשגב ר' מרדכי פוגרמנסקי
תגובות: 62
צפיות: 10304

Re: העילוי הנשגב ר' מרדכי פוגרמנסקי

לא ראיתי שהובא כאן באשכול.

יש בספר הזכרון ברית אברהם [פרנס] מאמר עמוק וארוך מהגאון הנשגב ר' מרדכי פוגרמנסקי זצ"ל בענייני ספקות וחזקה.
כמדומני שזהוא המאמר היחיד בהלכה שהודפס ממנו.
על ידי תבונה1
א' יולי 21, 2019 9:01 pm
פורום: ימות עולם
נושא: יחסם של בני ישמעאל ליהודים קודם הציונות
תגובות: 66
צפיות: 2701

Re: יחסם של בני ישמעאל ליהודים קודם הציונות

איני מבין כיצד ניתן להתעלם מהאנטישמיות שאפיינה את הגויים במהלך הדורות. לו חיו כל הגויים בשויון נפש מול היהודים ופתאום פרעו בהם פרעות אז היה ניתן לטעון כי האירוע בכל פעם היה נקודתי, אך בשעה שהעולם היה ועודנו אנטישמי בצורה שבלתי ניתן להתכחש אליה, בוודאי שהפוגרומים הם תוצאה של אנטישמיות. לטעון אחרת הוא...
על ידי תבונה1
ו' יוני 28, 2019 10:58 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: משה קיבל ניגונים מהר סיני
תגובות: 8
צפיות: 1215

Re: משה קיבל ניגונים מהר סיני

דוגמא קרובה לזה, עי' ערכין דף י' ע"ב רש"י ד"ה אל יתהלל שתבנית כלי הנגינה במקדש נעשו על פי הגבורה והוא בכלל הדין של "הכל בכתב מיד ה'".
על ידי תבונה1
ד' מאי 22, 2019 4:11 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי אריה לוין זצ"ל
תגובות: 107
צפיות: 13202

Re: רבי אריה לוין זצ"ל

תאריך המכתב מעורר הרגשה כאילו המתינו עד פטירתו של מרן הגאון רבי איסר זלמן זצוק"ל - ורק לאחר פטירתו העיזו לכתוב את המכתב...
על ידי תבונה1
ב' אפריל 22, 2019 1:01 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מקומות שר' אברהם בן הרמב"ם חולק על אביו
תגובות: 42
צפיות: 4643

Re: מקומות שר' אברהם בן הרמב"ם חולק על אביו

יש לציין לביאור הגר"א חושן משפט סימן קנ"ח אות ג' - לאחר שהוא מביא את תשובת הרמב"ם לחכמי לוניל בתשובה לשאלתם על דבריו מדברי הגמ' [לגבי היזק ראיה], כותב הגר"א שתשובתו של הרמב"ם הוא דוחק גדול ואומר פשט משלו ברמב"ם.
על ידי תבונה1
ד' אפריל 17, 2019 10:26 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: תמונות ממרן בעל הקהילות יעקב
תגובות: 62
צפיות: 9843

Re: תמונות ממרן בעל הקהילות יעקב

לגבי ההסכמות, בספר תולדות יעקב [ישנו באוצר] שהו"ל נכדו הביא שם את לשונות ההסכמות. [מעמוד נ"ב והלאה].
על ידי תבונה1
ג' אפריל 02, 2019 10:06 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חשיפה - חכמים שהשתמדו בשאלוניקי
תגובות: 45
צפיות: 5111

Re: חשיפה - חכמים שהשתמדו בשאלוניקי

בעניין הנ"ל יש לציין ידיעה מעניינת שאף מצינו מקום בו [לדעה מסויימת] פוסקים להלכה כאלישע בן אבויה - "אחר". בברכות ט,ב "אחרים אומרים עד שיכיר את חבירו", והתוס' כתבו שם דהאי אחרים לאו ר' מאיר הוא דהא ר' מאיר אמר משיבחין בין זאב לכלב, אמנם ברבינו פרץ שם [מובא בהערות של הוצאת עוז...
על ידי תבונה1
ג' מרץ 19, 2019 11:55 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ◆ אלון בכות ◆
תגובות: 215
צפיות: 33315

Re: ◆ אלון בכות ◆

ברוך דיין האמת. הרב נחמן שטרנפלד זצ"ל, מחבר ספרי דרוש ורמזים על התורה [נמצאים באוצר "ק"נ טעמים" - פרפראות בטעם פזר ו"אותיות ומופתים בגימטריא"]. נצר למשפחות החשובות של יוצאי אשכנז, אשתו חיה לבית ברויאר היתה נינתו של הרש"ר הירש זצ"ל. רוב ימיו גר בחיפה ובסוף ימיו...
על ידי תבונה1
ה' ינואר 17, 2019 12:36 am
פורום: בית המדרש
נושא: מחפש אמירה רבנית
תגובות: 28
צפיות: 1642

Re: מחפש אמירה רבנית

שלו' לחו"ר דפה, אני מחפש משפט- ציטוט או אמירה עקרונית, כמדומני שבעל האמירה הוא הגר"ח סולוביצ'יק שאומרת, שעיקר תפקיד הרבנים הוא לחבוש לשבורי לב, לעזור לאחרים, להקשיב, משהו מעין זה. מי שמכיר או יודע על מה מדובר, ויראני מקום, אודה לו מאוד. תודה רבה. כך אמר הגר"ח לבנו הגר"מ כאשר נעש...
על ידי תבונה1
ב' ינואר 14, 2019 1:37 am
פורום: בית המדרש
נושא: נתקשה משה בשיעור ראיית הלבנה
תגובות: 10
צפיות: 675

Re: נתקשה משה בשיעור ראיית הלבנה

בתורת משה (חמש כרכים) להחת"ס יש ביאור בזה, וכעין זה כתב ג"כ בתשובות (ח"ו סי׳ ל"ה). בנוי על הפיוט הנ"ל, שבאו עדים להעיד על הלבנה, משום שהם היו במצרים והראיה צריך להיות בארץ ישראל, עיי"ש. לי הקטן נראה לבאר באופן אחר, ולא ראיתיהו בנדפס. אם אחד מחו"ר הפורום יודעים מי ...
על ידי תבונה1
א' דצמבר 09, 2018 1:30 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון רבי לייב מינצברג זצ"ל רבה של ישיבת המתמידים
תגובות: 328
צפיות: 39043

Re: הגאון רבי לייב מינצברג זצ"ל רבה של ישיבת המתמידים

בעניין המדובר, הגבול בין הפשט לדרש- יש כאן באמת שאלה עמוקה ואכתוב מספר הערות מהרהורי לבי ואולי הם נכללו בחלק מדברי הכותבים כאן. א. ראשית הלא זה פשוט שאף הפשט יסודו מהר סיני, וכפי שכתב הרמב"ם לגבי פרי עץ הדר וכדו'. מלבד זאת, ישנו את מה שכתב הרשב"ם לגבי "הפשטות המתחדשות בכל יום". א...
על ידי תבונה1
ב' דצמבר 03, 2018 10:24 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי אליעזר משה פישר זצ"ל
תגובות: 14
צפיות: 1785

Re: רבי אליעזר משה פישר זצ"ל

משולש כתב:כולם יושבים שבעה בבית הנפטר? איפה ועד מתי.


השבעה בבית הנפטר שכונת כנסת ב'
בוקר 10:00 - 1:30
ערב 5:00 - 10:00
השבעה מסתיימת ביום חמישי בבוקר
על ידי תבונה1
ב' דצמבר 03, 2018 4:11 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי אליעזר משה פישר זצ"ל
תגובות: 14
צפיות: 1785

Re: רבי אליעזר משה פישר זצ"ל

אכתוב מספר שמועות ששמעתי ממנו כדי שיהיו שפתיו דובבות. א'. בריש בבא מציעא הקשו התוספות על המשנה דזה אומר כולה שלי וזה אומר חציה שלי ישבע וכו', ואמאי לא נימא שזה שטוען כולה שלי הוי ודאי וזה שטוען חציה שלי הוי ספק ואין ספק מוציא מידי ודאי, ותי' שמכך שהגביה חצי עדיין לא יודעים שהחצי השני שלו וכלפיו הוא ...
על ידי תבונה1
ב' דצמבר 03, 2018 12:15 am
פורום: בית המדרש
נושא: מסורות קדומות שלא נכתבו בתלמוד אלא רק לאחר מכן
תגובות: 26
צפיות: 1601

Re: מסורות קדומות שלא נכתבו בתלמוד אלא רק לאחר מכן

יעויין בספר אגן הסהר עמוד רצ"ג מה שהביא בשם ספר הישר לרבינו תם. [מש"כ שם בסימן תר"כ כן הוא בדפוס וויען אבל בדפוסים האחרים הוא בחלק השו"ת מ"ה,ו].
על ידי תבונה1
ו' נובמבר 30, 2018 2:08 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי אליעזר משה פישר זצ"ל
תגובות: 14
צפיות: 1785

Re: רבי אליעזר משה פישר זצ"ל

אכן גדולה מאד האבידה. בהירות עצומה בכל חלקי התורה ומדות נאצלות. כמה מאור פנים. הייתי מגיע אצלו והיה שואלני באיזו סוגיא אני עוסק ומיד היה מדבר עמי ברעננות של בחור צעיר, וכאילו עתה הוא עסוק בסוגיא זו, בבהירות עצומה בגמרא רש"י ותוספות ובסברותיהם. קשה להעביר את החוויה, אך כל מי שהכירו ראה את זה וחו...
על ידי תבונה1
ד' נובמבר 21, 2018 1:43 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון רבי משה הלוי סולובייציק זצ"ל
תגובות: 189
צפיות: 31661

Re: הגאון רבי משה הלוי סולובייציק זצ"ל

אין לי ספק שעל גדולינו, לפחות חלקם, ניתן לומר משפטים דומים, ההבדל הקטן הוא שזה בכיוון ההפוך. ז"א לצד הקנאות לש"ש והאש קודש שליהטה בהם, שלא יכלו לראות כבלע וגו', מה שקשה לומר על מה שמתואר כאן, לפי פרשנות הכותב, לפחות. ר' נוטר, זו השנייה קשה מן הראשונה. אבל בלי זה א"א עוד מילה בהקשר הז...
על ידי תבונה1
ג' נובמבר 20, 2018 10:37 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון רבי משה הלוי סולובייציק זצ"ל
תגובות: 189
צפיות: 31661

Re: הגאון רבי משה הלוי סולובייציק זצ"ל

נוטר הכרמים כתב:קראתי בענין רב ובנשימה עצורה. מרתק ועצוב. מעלה תובנות ועגמומי.

משום מה, מדי כמה עמודים צף בעיני רוחי הפתגם: בכביש (ולא רק...) תהיה חכם, אל תהיה צודק.


חבל על כתיבת משפט כזה שיש בו עלבון התורה וביזוי גאון בישראל מדורות קודמים.
על ידי תבונה1
ה' אוגוסט 23, 2018 10:09 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: התייחסות אחרונים לציוני העין משפט לרבי יהושע בועז
תגובות: 96
צפיות: 16616

Re: התייחסות אחרונים לציוני העין משפט לרבי יהושע בועז

התייחסות נוספת לדברי העין משפט ומו"מ בכוונת דבריו, בחשק שלמה שבת ל"ג,ב והעיר על דבריו בכנסת יחזקאל [להגאון רבי יחזקאל עזרא רחמים זצ"ל].
על ידי תבונה1
א' פברואר 04, 2018 8:40 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מהדורה חדשה של "ספר יראים"
תגובות: 22
צפיות: 4018

Re: מהדורה חדשה של "ספר יראים"

יישר כח
על ידי תבונה1
א' פברואר 04, 2018 11:12 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מהדורה חדשה של "ספר יראים"
תגובות: 22
צפיות: 4018

Re: מהדורה חדשה של "ספר יראים"

בנוגע לרבי חיים דניאל שלמה פינסו מחבר הספר "שם חדש" על היראים. האם ידוע למישהו על תולדותיו או על צאצאים שלו החיים עמנו כיום?
על ידי תבונה1
ב' נובמבר 13, 2017 7:04 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגאון בעל אבן האזל זי"ע
תגובות: 191
צפיות: 29513

Re: מרן הגאון בעל אבן האזל זי"ע

מה מקום לשטויות כאלו שרבינו גאון ישראל בדורו הגרא"ז מלצר לא סיים ש"ס מעולם?
האם יש אחד שיקבל דברים בטלים כאלה שר' איסר זלמן לא למד את כל הש"ס?
איזה בדיחות מוזרות נוספות מסתובבים בעולם?
על ידי תבונה1
ב' ספטמבר 25, 2017 9:50 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: ר' ברוך ממונקאטש
תגובות: 128
צפיות: 24463

Re: ר' ברוך ממונקאטש

שמעתי שפעם הגר"ח צימרמן זצ"ל ראה שטיק'ל תורה שלו והתבטא כי הכותב הוא עילוי כמו הגר"מ שפירא מלובלין זצ"ל.
על ידי תבונה1
ד' אוגוסט 23, 2017 6:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אות צדי"ק עם יו"ד הפוכה
תגובות: 84
צפיות: 9535

Re: אות צדי"ק עם יו"ד הפוכה

https://www.otzar.org/wotzar/Book.aspx?64100&
כאן בעמוד ט"ז חידוש להלכה בשם רבינו הגר"ח בעניין כשרות הצד"י ההפוכה.
על ידי תבונה1
ב' אוגוסט 21, 2017 4:20 am
פורום: ימות עולם
נושא: קהילות ספרדיות באירופה לפני 300 שנה
תגובות: 32
צפיות: 4848

Re: קהילות ספרדיות באירופה לפני 300 שנה

האם למישהו ישנה ידיעה על קהילות ספרדיות שהיו באירופה פעם , (חוץ מהקהילה הפורטגזית המפורסמת באמסטרדם ) במשך הרבה דורות הונגריה ורומניה ועוד כמה מדינות באיזור היו תחת שלטון תורכיה. והיו הרבה נדידות של יהודים מהכא להתם (ידוע שהחכם צבי למד בישיבות תורכיה), ומהתם להכא, (לדוגמה, שמו של הרב של שיכון סטמאר...
על ידי תבונה1
ג' אוגוסט 15, 2017 2:31 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תורת ה'לשיטתו'/האם תורת אמת יש בזה?
תגובות: 31
צפיות: 3356

Re: תורת ה'לשיטתו'/האם תורת אמת יש בזה?

שמעתי היום ממישהו שיש פירוש המשניות להרמב"ם שאומר שזהו כבוד התורה!, חיפשתי ברמב"ם ולא מצאתי, כנראה זה שיבוש של דברי הרמב"ם בפיה"מ סוף סוטה, על המשנה שם משמת רבי עקיבא בטל כבוד התורה פי' הרמב"ם אבל מה שאמר גם בר' עקיבה בטל כבוד התורה, רוצה לומר רבוי הלמוד, והוא אמרם משמת ר' ...
על ידי תבונה1
א' אוגוסט 13, 2017 12:03 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ ספרים חשובים הזקוקים למהדורות חדשות ◆
תגובות: 237
צפיות: 35004

Re: ◆ ספרים חשובים הזקוקים למהדורת חדשות ◆

האם ידוע למישהו מן החכמים אם ההדירו את שו"ת מהר"מ אלשקר?
על ידי תבונה1
ה' אוגוסט 10, 2017 10:57 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: שיבושים ביוגרפים מופרכים
תגובות: 109
צפיות: 13808

Re: רב כהנא הקדמון

על ציון רב כהנא, העמיד אהלי צדיקים נוסח זה: ציון רב כהנא הקדמון מה פירוש? שלא נטעה עם רב כהנא הי"ד?.... רח"ל.. https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%91_%D7%9B%D7%94%D7%A0%D7%90 ראה בעירובין ח' ע"ב "אמר רב כהנא בר תחליפא משמיה דרב כהנא בר מניומי משמיה דרב כהנא בר מלכיו משמיה דר...
על ידי תבונה1
ג' אוגוסט 08, 2017 11:45 am
פורום: בית המדרש
נושא: פיצול מניין גדול לכמה קטנים כשיש ריבוי אבלים החפצים להיות ש"ץ
תגובות: 18
צפיות: 2013

Re: פיצול מניין גדול לכמה קטנים כשיש ריבוי אבלים החפצים להיות ש"ץ

זכורני שבשו"ת חתם סופר מבאר שעילוי הנשמה הוא מכח מצוות זיכוי הרבים באיש"ר וברכו, לכאורה לפי זה אם מדובר באחים הרי אם מנין הזוכים שווה אדרבה עדיף שלא להתפצל, שהרי הזוכים שווים וצירוף כולם יוצר מלבד זאת גם מעלה נוספת של ברוב עם. אך כמובן שלפעמים עדיף בכדי למנוע מחלוקות. ואולי יש שחולקים על ה...

עבור לחיפוש מתקדם